Udeblivelser i tandplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udeblivelser i tandplejen"

Transkript

1 Af Ea Nielsen, redaktør Udeblivelser i tandplejen I januar efterlyste vi i nyhedsbrevet erfaringer om nedbringelsen af udeblivelser i tandplejen. Vi fik flere reaktioner. Her følger en opsamling på de meldinger, der er kommet.

2 Fra Skive Kommunale Tandpleje fortæller overtandlæge Rita Kaae at man har tilkøbt sms-modul: Det reducerer udeblivelserne. Vi har desuden strammet op om børn og unge, der udebliver. Udebliver de mere end to gange, sendes personligt brev til familien. Det betyder, at vi ikke har så mange gengangere blandt udeblivelserne. I alt, fortæller Rita Kaae, har de reduceret udeblivelserne med 26 procent siden foråret 2011, hvor sms-modulet blev indkøbt. Ved børn og unge, der gennem længere tid ikke reagerer på vores henvendelser, sender vi et brev til forældrene, hvor vi inviterer dem til et møde. På mødet forsøger vi at finde frem til, hvordan den unge kan opnå et stabilt fremmøde. Dukker forældrene ikke op til mødet, underretter vi forvaltningen om vores bekymring for barnet eller den unge. Det står der også i brevet til forældrene. I samarbejde med Familiesektionen i Børne- og kulturforvaltningen er det lykkedes os at få rigtig mange af disse udsatte børn og unge ind til regelmæssig tandbehandling, siger Rita Kaae. I Silkeborg har man med stor succes nedbragt antallet af udeblivelser ved at indføre et sms-modul i journal systemet TK2. Tandlæge Anne Høirup fortæller: Vi sender en sms via dette modul en eller to dage før den aftalte tid. Jeg har lige fået lavet en lille sammentælling af udeblivelser. I en halvårs periode, har vi fået en reduktion på ca. 1/3. Udeblivelsesprocenten er reduceret fra ca. 11 procent til 9,5 procent. Skive Favrskov Silkeborg Middelfart Fra Middelfart kan tandlæge Hanne Køstner berette: Vi er startet på at sende sms-beskeder aftenen før, de har en tid på klinikken. Det har en god effekt. Også i Favrskov Kommune har de indført sms-påmindelser. Overtandlæge Jørgen Kjær fortæller: Vi har haft stor succes med at udsende sms-påmindelser dagen før aftalt tid gennem vores journalsystem TK2.

3 Nuuk Vordingborg Gentofte Greve Fra Nuuk fortæller Karen Haarbo-Nygaard, specialtandlæge i ortodonti: For at reducere antallet af udeblivelser har vi anskaffet et sms-system, så patienter modtager en sms dagen før næste aftale. Endvidere bliver patienterne informeret om vores udeblivelsespolitik, som går på at de får en advarsel efter tre udeblivelser og hvis der observeres flere kan behandlingstilbuddet om tandregulering frafalde. Sanktionen har været brugt. Tandlæge Hanne Bille Brahe, Greve: I Greve kommunale Tandpleje har vi for nyligt indført sms til forældrene. Tiden bliver sendt på sms og igen 24 timer før mødetidspunktet. Forældrene er godt tilfredse og det lader til, at vi får færre udeblivelser. Fra Vordingborg Kommunale Tandpleje beretter overtandlæge Lene Maare, at de igennem de sidste år har arbejdet på at nedbringe mængden af udeblivelser. Følgende tiltag har vi foretaget for at opnå et fald i udeblivelserne og en optimering af effektiviteten: Presse haft indslag i lokalaviserne og ugeaviserne i kommunen. Lokal-tv. Møde- barometer i vores reception. Opsat forventninger til forældrene i vores venteværelser. Her står blandt andet noget om at melde afbud etc. Hvis der ikke mødes til en almindelig undersøgelsestid, tilkaldes først igen efter et halvt år. Overbookning på klinikkerne på sundhedscentrene dagligt. Dette for at kompensere for de udeblevne patienter og få en mere effektiv udnyttelse af tiden. Hvis alle kommer til tiden bliver der informeret om ventetid. To ud af fire klinikker er placeret på Sundhedscentre væk fra skoler. Her er antallet af udeblivelserne mest udgiftstunge, da man her ikke har tæt samarbejde med en skole. Sms-tjeneste er indført. Ved gentagne udeblivelser kontaktes børn og ungerådgivningen, for sammen med dem, at sikre, at barnet/den unge kommer på klinikken. Hele personalet er uddannet i ICDP den anerkendende tilgang. Fra Gentofte fortæller tandlæge Anette Christensen: Vi har en udeblivelsesprocent på 16-17, så vi har derfor haft fokus på udeblivelser i flere omgange og har også forsøgt flere tiltag. Vi har sendt tider ud i kuvert med vedhæftet flyer, hvor vi gør opmærksom på, hvilke konsekvenser det har, når nogen bliver væk fra deres tid. Der står to store glasbeholdere på skranken i receptionen med henholdsvis grønne og røde kugler for at illustrere antal ankomne og udeblevne patienter den pågældende dag. Hvis man tilmelder sig kommunens Genvej modtager man en sms med reminder dagen før tiden. På trods af disse tiltag oplever vi stadig et stort problem med udeblivelser. Vi arbejder på at anskaffe et modul, så patienterne selv kan bestille tid. A la Frederiksberg.

4 Kitte Nottelmann, overtandlæge i Brøndby Kommunale Tandpleje fortæller: Brøndby I Brøndby har vi meget fokus på udeblivelser. Vi havde i 2006 ansat en udviklingskonsulent i et halvt år i et løntilskudsjob og via denne konsulent, der var uddannet etnograf, fik vi lavet en tilbundsgående undersøgelse af vores udeblivelser. Undersøgelsen mundede ud i en fyldig rapport og et oplæg til et personaleseminar. På seminaret blev forskellige mulige forslag til løsninger på problematikken diskuteret. Vi havde allerede i slutningen af 2005 indkøbt det nye sms-modul fra TM. Men da der var en del indkøringsproblemer internt i tandplejen var det først fuldt funktionsdygtigt fra Vi har derfor i flere år haft mulighed for at evaluere effekten af at sende sms`er. En vis effekt kan vi dokumentere og den ligger på linje med den nedgang i udeblivelser, som rapporteres fra andre kommuner. Men spørgsmålet er, om det er godt nok. Dog ved vi med sikkerhed, at vore brugere oplever det som en god service at modtage SMS indkald og det er jo også en vigtig effekt. Vi er dog stadig meget optagede af at nedbringe antallet af udeblivelser, dels fordi vi bruger mange unødige ressourcer på udeblivelser, og dels fordi vi er bekymrede for, at mange af dem, der udebliver, netop er dem, der har mest brug for os. Vi har derfor løbende indført andre tiltag: Vi sender Ring selv kort til alle, der udebliver, således at vi ikke får afsat tid igen og igen til de samme patienter. Dette opleves som ressourcebesparende. Vi indkalder alle forældre med børn til spædbørnsmøder i ottemåneders alderen. Her informerer vi mundtligt, samt via en uddelt pjece, om vore forventninger til samarbejdet med forældrene herunder, at man overholder de aftalte tider. Vi har arbejdet meget bevidst med at uddanne hele personalegruppen i anerkendende kommunikation Vi er igen i gang med at centralisere tandplejen, således, at vi fra august 2012 kun har èn klinik i Brøndby. Som noget helt nyt, har vi besluttet os for, at vi vil ringe til alle, der udebliver. Dels for at få en dialog og få formidlet, at vi finder, at det er vigtigt at komme og dels for om muligt at få aftalt en tid, der passer den enkelte bedst. Rent praktisk er alle nye klinikker derfor blevet forsynet med en telefon. Vi har som et forsøg på èn distriktsklinik, der ikke lå på en skole, overbooket på udvalgte tider af dagen. Det har vist sig at fungere godt og derfor planlægger vi at fortsætte med at gøre dette i endnu højere grad, når alle behandlere pr. aug er samlet et sted og vi derfor bedre kan fordele patienterne imellem alle behandlere, hvis vi skulle være så heldige, at alle møder op på en given dag. Om disse tiltag virker, ved vi selvfølgelig ikke endnu. Men vi føler, at vi gør noget og det er også vigtigt. Vores indsats står som omtalt på to ben. Vi har en formodning om, at de børn, der udebliver, i mange tilfælde er dem, der har allermest brug for os og derfor gør vi gerne en ekstra indsats for at forsøge at nå dem. Men vi har også fokus på, at vi har pligt til at bruge de tildelte ressourcer bedst muligt og ikke have for megen spildtid. Så vi glæder os til at få vore nye tiltag evalueret, så vi kan se, om de giver resultat.

5 Mette Borum, overtandlæge i Høje Taastrup: I Høje Taastrup Kommunale Tandpleje har vi i løbet af et par år fået den generelle udeblivelsesprocent et par point ned ved at udsende sms-påmindelser (fra over 18 procent til ca. 16 procent; udeblivelserne på orto er lidt lavere, omkring 13 procent). Men det er stadig meget høje procenter, som vist på den ene side er ret typiske, men på den anden side fylder meget i dagligdagen. En af grundene er at vi har lukket syv klinikker; hvilket dels betyder at vi er mere afhængige af at børnene følges af deres (travle) forældre, dels at vi ikke længere har nok bufferkapacitet i form af skolebørn som vi kan kalde fra klasserne, hvis der er udeblivelser. Vi TROR at sms-påmindelser måske har hjulpet lidt på de tilfældige udeblivelser ( sjuske-udeblivelserne ). Men vi gør meget ud af at tale om vigtigheden af at skelne mellem forskellige typer af udeblivelser. De tilfældige udeblivelser kan måske nedbringes ved digitale løsninger og ved at synliggøre problemet overfor de mere lydhøre familier. Måske endda også ved at true med at undlade genindkald i et stykke tid, hvis der er for mange hovsa er. Men udeblivelserne blandt brugere, som kan karakteriseres ved en ringe og sporadisk tilknytning til tandplejen, er en stor udfordring som nok ikke kan løses med tekniske midler. Vi VED at mange af disse brugere også har ringe tilknytning til andre institutioner og mindre solid familiemæssig opbakning, og at det typisk er dem der har allermest brug for vores tilbud, både den opsøgende, forebyggende og behandlende del! Så når det er interessant at gøre noget ved sjuskeudeblivelserne, så er det sjældent fordi de udgør en sundhedsmæssig bekymring. Det er mere fordi det ærgerlige produktionstab og tidsforbruget til genindkald af raske børn kan bruges meget bedre på at hjælpe dem der ikke har ressourcer til at hjælpe sig selv, for eksempel ved at inddrage nøglepersoner, reagere på mistanke om omsorgssvigt, træde til med passiv profylakse i særligt vanskelige perioder osv. Det kræver mange ressourcer, men irritation over deres udeblivelser er ikke en konstruktiv primær indgangsvinkel til disse børn og unge. Høje Tåstrup

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Af Birgitte Sindrup, formand for DOFT. Generalforsamlingen 2014 blev startskuddet til en medlemsdebat om fremtiden både den kommunale

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv.

Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Interaktionen mellem de eksterne og interne systemer i Behandlingskollektivet belyst ud fra et systemisk perspektiv. Opgaven vil tage sit udgangspunkt i det Behandlingskollektiv for unge, som jeg har været

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere