Mødet holdes torsdag den 30. august 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet holdes torsdag den 30. august 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Mødelokale C."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 30. august 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki Dam Larsen (A), Emma Glæsel (C), Agnete Fog (B), Bitten Bloch (C), Karen Gausland (A), Jørgen Johansen (C), Jesper Hammer (D), John Jensen (D), Lone Hansen (E), Nikolaj Bührmann (F), Lea Herdal (F), Gurli Nielsen (UP), Susan Lund Andersen (F), Poul Albrechtsen (O), Jens Grønne (R), John Køhler (V), Bjarni G. Jørgensen (V), Birgitte A. Rasmussen (V), Jørgen Dich (I) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Spørgsmål til byrådet Spørgsmål til byrådet Forventet regnskab pr. 30. juni på det specialiserede socialområde Halvårsregnskab 2012 samt forventet regnskab pr. 30. juni Budget til 1. behandling Takstoversigt til 1. behandling af budget Tilskud til skattenedsættelser i Høring vedr. fastsættelse af udviklingsbidrag Ændring af serviceniveau rengøring og bad Legepladsrenoveringer oplæg til investeringsplan Analyse vedrørende drift af Engholm Svømmehal Rammeaftale 2013 Styringsaftale for det specialiserede område Indsats overfor ungdomskriminalitet Decisionsskrivelser Projekt "Brug for alle" Anmodning fra Statsforvaltningen om udtalelse i sag om tilskud til koncert Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksanering i området omkring Lynge Skole Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af nye stier langs Frederiksborgvej Frigivelse af fremrykket anlægsbevilling bygningsrenovering Anmodning om orlov Underskriftsbemyndigelse... 46

2 Allerød Byråd torsdag den 30. august Sag fra byrådsmedlem Gurli Nielsen... 47

3 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 11/22003 Punkttype. Tema. Sagsbeskrivelse. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering... Dialog/høring. Bilag Fraværende Nej

4 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Meddelelser Sagsnr.: 11/22005 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Fraværende Nej

5 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Spørgsmål til byrådet Sagsnr.: 11/5316 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Malene Maxon har i mail af 15. august 2012 fremsendt spørgsmål vedrørende etablering af cykelsti fra Lynge til Bastrup Sø. Spørgsmålet er endvidere vedlagt som bilag. Kan der etableres en cykelsti fra Lynge til Rosenlundvej/Bastrupvej eller helt ned til Bastrup sø (Stengårdsvej), eller helt hen til stierne ved Blåkærvej? En konkret plan søges. Der er hver dag børn der cykler frem og tilbage fra skolen via Ganløsevej, og det er livsfarligt (der er en kort strækning på 60 km, men hastigheden på størstedelen af strækningen er på 80 km.) Biler forsøger ofte at mase sig forbi når der er en bil i begge kørebaner. Jeg har talt med Lynge Skole om at få dette etableret og de bakker selvfølgelig op omkring det! En cykelsti vil, udover at gøre vejen sikker for cyklister og gående, også være en god måde hvorpå Lynge by og Bastrup sø området kunne forbindes. Der er investeret meget i grussti omkring søen, hvilket er dejligt, men der mangler en forbindelse til byen. Der er eksempelvis ikke nogen bus forbindelse til området, så man er tvunget til at gå eller cykle op til Slangerupvej, hvor der er en bus. Jeg ved at henvendelser vedrørende en cykelsti har været oppe før, og jeg har endda selv været med til et møde med kommunen og golfklubben hvor det var diskuteret. Goldklubben var ikke interesseret da det vil påvirke deres bane. Dog håber jeg ikke at dette er med som en begrundelse for hvorfor en cykelsti ikke bliver anlagt. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring Bilag spørgsmål_til_byrådet.pdf

6 Allerød Byråd torsdag den 30. august Fraværende

7 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Spørgsmål til byrådet Sagsnr.: 11/5316 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Vibeke Larsen har i mail af 14. august 2012 fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet vedrørende Allerød Kommunes tilbud til børn med Asperger syndrom. Kære Byråd Jeg ville gerne om der kunne blive brugt lidt flere midler til børn med Asperger syndrom herunder 1) Heldagstilbud, dette kan Allerød kommune endnu ikke opfylde. 2) Mulighed for at børn/forældre kunne komme på aktuelle tilbud i forhold til barnet / søskendes handicap. Dette er noget de omkringliggende kommuner tilbyder deres borger. Herunder, Hillerød, Hørsholm & Ballerup. Jo bedre hjælp denne type børn får herunder hjælp til de sociale kompetencer, jo bedre skatteborger bliver de i sidste ende. Vi skal ikke glemme, at mange af disse her børn har en IQ langt over 100. Så de ville kunne nå langt med den rette indsats. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring Bilag Fraværende Nej

8 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Forventet regnskab pr. 30. juni på det specialiserede socialområde Sagsnr.: 12/14379 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Økonomiudvalget og byrådet orienteres om forventet regnskab på det specialiserede socialområde (dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, samt pleje og omsorg til voksne og handicappede). Det forventede regnskab udarbejdes henholdsvis pr. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december og indberettes til Økonomi og Indenrigsministeriet. Samlet set er der på det specialiserede socialområde et forventet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i forhold til såvel det oprindelige som det korrigerede budget. Nedenfor gennemgås det forventede regnskab i forhold til det korrigerede budget. Udsatte børn og unge På området for udsatte børn og unge forventes et forbrug på 30,9 mio. kr. Det er en netto mindreudgift på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 34,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Der forventes en mindreudgift til særlige dagtilbud og særlige klubber på 0,6 mio. kr. Årsagen er, at behovet for særlige dagtilbud og klubtilbud er mindre end forventet på grund af inklusionsarbejdet i kommunen. Der forventes en mindreudgift på plejefamilier og opholdsteder for børn og unge på 1,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at der i 2. halvår er 2 færre børn i plejefamilier end hidtil ventet. Samtidig er der p.t. færre følgeudgifter til anbringelse på opholdssteder. På området forebyggende foranstaltninger for børn og unge er det korrigerede budget 2,0 mio. kr. lavere end det oprindelige budget på grund af omplacering af budget fra Lynghusets børnehavegruppe i Lillerød Børnehus. Børnehusets konti ligger på en anden funktion end forebyggende foranstaltninger. Årsagen til mindreudgiften på 1,4 mio. kr. imellem forventet regnskab og korrigeret budget skyldes primært, at der efter denne budgetflytning var et uforbrugt restbudget tilbage. Udsatte voksne og handicappede På området for udsatte voksne og handicappede forventes et forbrug på 113,3 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 115,4 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

9 Allerød Byråd torsdag den 30. august På botilbud til længerevarende ophold forventes en mindreudgift på 2,9 mio. kr. Den forventede mindreudgift skyldes, at der som følge af mindreudgifter på området i regnskab 2011 også forventes mindreudgifter i På botilbud til midlertidigt ophold er der en forventet mindreudgift på 0,9 mio. kr. og på kontakt og ledsageordninger er der et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. Det drejer sig omplacering inden for konti under Socialpsykiatrien. Der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. til afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold, hvilket skyldes at budgettet ved en fejl er reduceret. Der forventes mindreudgifter til hjælpemidler mv. på 0,7 mio. kr. som følge af mindreudgifter i regnskab Pleje og omsorg På området pleje og omsorg forventes et forbrug på 114,2 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 128,5 mio. kr. På pleje og omsorg af ældre og handicappede er der en mindreudgift på 13,1 mio. kr. som skyldes: o Merindtægter fra opholdskommunerefusion på 5,4 mio. kr. Der forventes væsentlig flere indtægter fra opholdskommunerefusion vedr. plejecentrene som følge af stigende indtægter i forhold til o Mindreudgift til fritvalgsområdet på 1,5 mio. kr. På baggrund af takstfastsættelsen samt det budgetterede leveringsomfang forventes mindreudgifter. o Mindreudgifter til SOSU elever på 1,5 mio. kr. Der forventes færre udgifter i 2012 på baggrund af regnskabsresultatet fra o På plejecentrene forventes mindreudgifter på 3,0 mio. kr. Det skyldes, at Plejecenter Vestvej med 14 pladser lukkes pr. 1. juni, hvilket vil give en personalebesparelse. o Der forventes en mindreudgift i virksomhedernes regnskab for 2012 på ca. 1,3 mio. kr. baseret på resultat fra regnskab o I forbindelse med nedlukning af Mad & Måltider forventes der en mindreudgift på 0,5mio. kr. udover allerede budgetteret besparelse. På forebyggende indsats for ældre og handicappede forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr., som primært skyldes at der p.t. forventes mindreforbrug til aflastning vedr. døgninstitution. På hjælpemidler mv. forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr.

10 Allerød Byråd torsdag den 30. august Forventningen baserer sig på konstaterede mindreudgifter i regnskabet for Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Se ovenfor. Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Specialiseret socialområde 2. kvartal pdf Orienteringen taget til efterretning.

11 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Halvårsregnskab 2012 samt forventet regnskab pr. 30. juni 2012 Sagsnr.: 12/12575 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Byrådet og Økonomiudvalget skal tage stilling til halvårsregnskabet 2012 samt det forventede regnskab pr. 30. juni Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på netto 12,0 mio. kr. i indtægter, som tilføres kassebeholdningen. Halvårsregnskabet 2012 og forventet regnskab pr. 30. juni 2012 er beskrevet i detaljer i vedlagte notat. Halvårsregnskabet omfatter jf. Økonomi og Indenrigsministeriets bestemmelser et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Aflæggelsen skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af byrådet senest på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2012 viser, at der samlet set forventes et forbrug af kassebeholdningen i 2012 på 20,2 mio. kr. I det oprindelige budget blev budgetteret med en uændret likviditet, og der er således sket en forværring på 20,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2012, som byrådet vedtog i oktober I forhold til det forventede regnskab pr. 31. marts 2012 forventes nu et øget træk på kassebeholdningen i 2012 på 42,6 mio. kr. Det øgede træk på kassebeholdningen i forhold til budgettet samt det seneste forventede regnskab skyldes primært merudgift til anlæg som følge af byrådets beslutning om fremrykning af anlæg samt tillægsbevillinger. De mest markante forbedringer i forhold til oprindeligt budgetteret ses for driftsudgifterne, hvor der er mindreudgifter på 22,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Den relative største afvigelse ses på overførselsområdet med en mindreudgift på 11,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget svarende til ca. 8,6%. Dette kan primært tilskrives mindreudgifter på sygedagpengeområdet. I forhold til det forventede regnskab pr. 31. marts ses der på driftssiden kun mindre ændringer, idet der er mindreudgifter på 2,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører serviceudgifter. Servicerammen for 2012 forventes overholdt, eftersom det forventede regnskab ligger 6,7 mio. kr. under det vedtagne budget. Der forventes

12 Allerød Byråd torsdag den 30. august et mindreforbrug på serviceudgifterne på 24,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (som nu også indeholder overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2011). De mest markante mindreudgifter ses på ældreområdet, det specialiserede socialområde samt itområdet. Skoleområdet og det tekniske område forventer merforbrug i Generelt ses en normalisering af driftsudgifterne, og derfor forventes en vækst i serviceudgifterne forhold til regnskab På anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 52,3 mio. kr., idet flere anlægsprojekter ikke forventes afsluttet i Dette indebærer en forbedret likviditet i 2012 på ca. 40 mio. kr., når der tages højde for, at flere af projekterne er lånefinansierede. Administrationens forslag Direktionen foreslår, at der gives en tillægsbevilling i 2012 på samlet set 12,0 mio. kr. i netto merindtægter, idet det forventede regnskab indarbejdes i budget 2012, for så vidt angår: Indtægter og finansiering i alt 5,2 mio. kr. i netto mindreindtægt Skatter: Mindreindtægt på 2,9 mio. kr. Tilskud og udligning: Merudgift på 1,0 mio. kr. Renter: Merudgift på 1,2 mio. kr. Øvrige finansforskydninger: Mindreudgift på 1,9 mio. kr. Deponering af kvalitetsfondsmidler: Mindreindtægt på 0,7 mio. kr. Afdrag på lån: Mindreudgift på 0,1 mio. kr. Låneoptagelse: Mindreindtægt på 1,4 mio. kr. Skattefinansieret drift i alt 17,4 mio. kr. i mindreudgifter Serviceudgifter: Mindreudgift på 4,9 mio. kr. o Forvaltningen Mindreudgifter på 18,3 mio. kr. idet budgetterne tilpasses på udvalgte områder hovedsagligt uden overførselsadgang. o Virksomheder: Merudgift på 13,4 mio. kr. idet der gives tillægsbevilling til skoleområdet, Park og Vej samt Allerød Service Overførselsudgifter: Mindreudgift på 11,3 mio. kr. Udgifter til forsikrede ledige: Mindreudgift på 1,6 mio. kr. Særligt dyre enkeltsager: Mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Brugerfinansieret drift i alt 0,2 mio. kr. i merudgift Det er derudover direktionens vurdering, at halvårsregnskabet samt det forventede regnskab pr. 30. juni 2012 ikke giver anledning til yderligere revurderinger af budget Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Der søges om en tillægsbevilling på 12,0 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilføres kassebeholdningen.

13 Allerød Byråd torsdag den 30. august Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Notat om forventet regnskab pr. 30.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

14 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Budget til 1. behandling Sagsnr.: 12/14536 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest 15. september fremsende forslag til 1. behandling af budget til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted 30. august 2012 og 2. behandlingen finder sted 11. oktober Budget til 1. behandling viser for 2013 et regnskabsmæssigt overskud før finansielle poster på 21,3 mio. kr. og en samlet forbedring af likvide midler efter finansforskydninger på 7,0 mio. kr. Budgettet til 1. behandling viser en forbedring af likviditeten i alle årene Budgettet til 1. behandling er opstillet under forudsætning om uændrede skatteprocenter i forhold til 2012, herunder er udskrivningsprocenten således 25,3 og grundskyldspromillen er 22,8. I 2013 er indkomstskatter, tilskud og udligning budgetteret med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Driftsudgifterne er prisfremskrevet med KL s anbefalede prisfremskrivninger. Budgettet tager derudover udgangspunkt i det på nuværende tidspunkt politisk vedtagne serviceniveau, afgivne bevillinger mv. Budget 2013 tager derudover udgangspunkt i en række budgetforudsætninger, f.eks. priser og mængder. Samtidig indeholder budgettet de på nuværende tidspunkt kendte administrative korrektioner til budget Herunder er indarbejdet de forventede økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen samt lov og cirkulæreprogrammet. Investeringsoversigten indeholder anlægsudgifter på 184,1 mio. kr. over de fire år. Investeringsoversigten tager udgangspunkt i den vedtagne investeringsoversigt fra budget korrigeret for de politisk vedtagne fremrykninger af anlæg. Anlægsudgifterne i 2013 udgør herefter 61,4 mio. kr. Af vedlagte statusnotat nr. 3 fremgår hovedoversigt, investeringsoversigt og forventet udvikling i kassebeholdning. Ligeledes er redegjort for budgetændringer siden statusnotat nr. 2. Byrådet behandler endvidere budget på budgetseminaret september.

15 Allerød Byråd torsdag den 30. august Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan byrådets medlemmer fremsætte ændringsforslag til budgettet. Ændringsforslag skal afleveres senest 29. september Administrationens forslag Forvaltningen foreslår: At Økonomiudvalget indstiller budgetforslag til 1. behandling godkendt. At byrådet godkender budgetforslaget til 1. behandling og oversender budgettet til 2. behandling. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Fremgår af vedlagte statusnotat nr. 3. Dialog/høring Budgetoplægget sendes i høring umiddelbart efter byrådets 1. behandling, 30. august9. september, hvilket giver mulighed for, at høringsmaterialet indgår i byrådets budgetforhandlinger ved budgetseminaret. Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Statusnotat nr.3.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

16 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Takstoversigt til 1. behandling af budget Sagsnr.: 12/10861 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget og byrådet skal i tilknytning til 1. behandling af budget tage stilling til taksterne for budget Budget til 1. behandling er baseret på takster på en række områder. Taksterne for 2013 fremgår af vedlagte bilag. Byrådet har mulighed for at justere taksterne indenfor gældende lovgivning. Af vedlagte bilag fremgår, hvilke takster byrådet har mulighed for at påvirke. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår: at Økonomiudvalget indstiller forslag til takster for budget 2013 godkendt ifm. 1. behandling af budget at byrådet godkender forslag til takster og oversender taksterne til 2. behandling af budgettet Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Indtægter ved takster er indarbejdet i budget til 1. behandling. Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Brugerbetalinger budget til 1.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

17 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Tilskud til skattenedsættelser i 2013 Sagsnr.: 12/14540 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal ansøges om tilskud til skattenedsættelser i Økonomiaftalen for 2013 indebærer en tilskudsordning for kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet, der gennemfører en skattenedsættelse i Ordningen skal medvirke til, at kommunerne kan gennemføre skattenedsættelser indenfor en ramme på 250 mio. kr. Tilskuddet er finansieret af det kommunale bloktilskud. Udgangspunktet er tilskudssatser svarende til 75% af provenutabet i 2013, 50% i 2014 og 2015 samt 25% i Hvis der samlet er ønsker om skattenedsættelser ud over den forudsatte ramme på 250 mio. kr. fastsætter ministeriet en grænse for, hvor stor en skattenedsættelse der kan ydes tilskud for den enkelte kommune. Betingelsen for, at der kan ydes tilskud til skattenedsættelse er, at kommunen i 2012 har et beskatningsniveau over landsgennemsnittet. Beskatningsniveauet er defineret som sammensat af kommunens udskrivningsprocent og grundskyld. Landsgennemsnittet for beskatningsniveauet ligger i 2012 på 24,91 % Allerød Kommunes beskatningsniveau er 24,87 %, og dermed opfylder Allerød Kommune umiddelbart ikke betingelsen for at opnå tilskud. Allerød Kommunes udskrivningsprocenten er i ,3. Til sammenligning er landsgennemsnittet 24,9, mens gennemsnittet for hovedstadsområdet er 24,3. Allerød Kommunes grundskyldspromille er i ,8. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 26,0, mens gennemsnittet for hovedstadsområdet er 26,9. De kommuner, der ønsker tilskud til skattenedsættelser skal senest den 5. september ansøge Økonomi og Indenrigsministeriet om en andel af puljen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om størrelsen af den ønskede skattenedsættelse. Ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne senest den 19. september. Såfremt Allerød Kommune opnår tilskud til skattenedsættelse i 2013 og i perioden igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til

18 Allerød Byråd torsdag den 30. august kommunen bortfalde. Kommunen vil ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner ifm. en skattestigning. Kommunen har som følge af de nuværende frit lejde regler mulighed for at sætte skatten op igen fra 2018 uden individuel sanktion. Vedlagt notat, som viser provenutabet ved en nedsættelse af udskrivningsprocenten i tre forskellige scenarier; Scenarie A: Udskrivningsprocenten nedsættes med 0,5 % til 24,8 % Scenarie B: Udskrivningsprocenten nedsættes med 1,0 % til 24,3 % Scenarie C: Udskrivningsprocenten nedsættes med 1,5 % til 23,8 % Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til hvorvidt der skal ansøges om tilskud til skattenedsættelser i 2013 størrelsen af den eventuelle skattenedsættelse. Provenutabet ved en skattenedsættelse med og uden tilskud ifølge de tre scenarier fremgår af vedlagte bilag. Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den Økonomiske konsekvenser ved nedsættelse af udskrivningsprocent.pdf Økonomiudvalget blev orienteret om en korrektion af dagsordensteksten; Der kan ydes tilskud til kommuner, der i 2012 har et beskatningsniveau over landsgennemsnittet, og som for 2013 gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten eller grundskyldspromillen. Beskatningsniveauet er defineret som sammensat af kommunens indkomstskat og grundskyld. Landsgennemsnittet for beskatningsniveauet i 2012 er opgjort til 24,91 pct. I 2012 ligger Allerød med 25,03 over landsgennemsnittet. Allerød Kommune opfylder dermed betingelserne for at kunne få tilskud i Forslag om, at der søges om tilskud til skattenedsættelse på 1,5 % faldt med 4 stemmer imod. For stemte 2 medlemmer (Erik Lund og John Køhler) John Køhler, Jens Grønne, Flemming Villadsen og Nikolaj Bührmann begærede sagen forelagt byrådet.

19 Allerød Byråd torsdag den 30. august Flemming Villadsen, Jens Grønne og Nikolaj Bührmann ønskede følgende stemmeforklaring ført til protokol: Flemming Villadsen, Jens Grønne og Nikolaj Bührmann begærede sagen forelagt byrådet med forslag om, at der søges tilskud til skattenedsættelse på 0,5 %. Fraværende

20 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Høring vedr. fastsættelse af udviklingsbidrag 2013 Sagsnr.: 09/49874 Punkttype Tema Region Hovedstaden har fremsendt forslag til kommunernes udviklingsbidrag for 2013 til høring. Byrådet anmodes om stillingtagen til Region Hovedstadens forslag. Sagsbeskrivelse Region Hovedstaden førstebehandler budgetforslag 2013 på møde den 21. august Budgetforslaget indeholder forslag til kommunernes udviklingsbidrag for Det forslåede beløb på 124 kr. pr. indbygger i udviklingsbidrag svarer til det forudsatte i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Af Økonomi og Indenrigsministeriet bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fremgår det, at kommunalbestyrelserne i regionen senest den 10. september 2012 skriftligt skal meddele regionsrådet deres stillingtagen til bidraget. Udviklingsbidraget til Region Hovedstaden er indeholdt i Allerød Kommunes budget til 1. behandling. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at Region Hovedstadens forslag til udviklingsbidrag 2013 godkendes. Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

21 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Ændring af serviceniveau rengøring og bad 2012 Sagsnr.: 12/10359 Punkttype Tema På baggrund af forligspartiernes beslutning i økonomiudvalget den 22. maj 2012 anmodes udvalget om at tage stilling, hvilken model der skal vælges med henblik på at øge serviceniveauet på praktisk hjælp til rengøring fra hver 3. uge til hver 2. uge hurtigst muligt samt øge serviceniveauet til personlig hygiejne, bad, med henblik på indstilling Økonomiudvalget og byråd, og herunder afgivelse af tillægsbevilling. Sagen genoptages fra Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2012 med supplerende notat fra Forvaltningen vedlagt som bilag. Sagsbeskrivelse I implementering af ændringen af serviceniveauerne snarest muligt er medtaget praktisk hjælp, rengøring hos hjemmeboende borgere, personlig pleje, bad hos hjemmeboende borgere og hos borgere, der bor på plejecenter samt revisitation til ændret serviceniveau. På baggrund af udvalgets beslutninger vedrørende serviceniveau for rengøring og personlig hygiejne, skal muligheden for at implementere de ændrede serviceniveauer hurtigst muligt vurderes. Da tidsplanen for at gennemføre implementeringen er afhængig af ekstra normering og dermed ansættelse af nye medarbejdere, er det Forvaltningens vurdering, at implementeringen af ændringerne tidligst kan ske fra 1. september Det skønnes, at visitation og implementering kan ske over en periode på 4 6 måneder efter endelig byrådsbeslutning. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om: 1) At indstille niveau for serviceniveauet for rengøring og praktisk hjælp og personlig pleje godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, og 2) At der gives en tillægsbevilling på kr. i udgift i 2012, finansieret af kassebeholdningen, og 3) At implementeringen af nyt serviceniveau sættes i værk den 1. september 2012, således, at det sikres at de fornødne personaleressourcer er til stede. Ansættelse af personale i såvel visitation, hjemmepleje og hos private leverandører samt på plejecentre. Den konkrete økonomi for september december 2012 kan estimeres

22 Allerød Byråd torsdag den 30. august finansiering og opdeles i: Praktisk hjælp rengøring hos hjemmeboende borgere, forventet udgift, hvis Forvaltningens anbefaling vedrørende serviceniveauet 2013 jf. punkt 5 følges kr., beregnes endeligt når fremtidigt serviceniveau er valgt. Personlig pleje, bad hos hjemmeboende borgere, Forventet udgift, hvis Forvaltningens anbefaling vedrørende serviceniveauet 2013 jf. punkt 6 følges kr., beregnes endeligt når fremtidigt serviceniveau er valgt. Personlig pleje, bad hos borgere der bor på plejecenter, forventet udgift hvis Forvaltningens anbefaling vedrørende serviceniveauet 2014 jf. punkt 6 følges kr., beregnes endeligt når fremtidigt serviceniveau er valgt. Revisitation til ændret serviceniveau vurderet til ½ årsværk i alt kr. som engangsbeløb. Estimeret samlet udgift ca kr. i Forslagene er ikke finansieret. Dialog/høring Bilag Sundheds og Velfærdsudvalget den Økonomiudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Ældreråd og handicapråd Notat serviceniveau bad 2012.pdf Udvalget besluttede, at indstille serviceniveauet med mulighed for et dagligt bad og rengøring, hver 14. dag 70 minutter svarende til 2010 niveau, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Udvalget tog høringssvaret fra ældrerådet til efterretning. Sagen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 21. juni Sagen genoptages. Punktet udgår jf. bemærkninger til dagsordenen. Følgende forslag blev sat til afstemning:

23 Allerød Byråd torsdag den 30. august Økonomiudvalget den Visitation til bad sker på baggrund af en konkret, faglig og individuel vurdering. Revisitation sker samtidig med, at der foretages revisitation til ændret serviceniveau på praktisk hjælp til rengøring fra hver 3. uge til hver 2. uge. De økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget Forslaget indstilles godkendt. Fraværende

24 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Legepladsrenoveringer oplæg til investeringsplan Sagsnr.: 12/10165 Punkttype Tema I driftsbudgettet for 2012 er der afsat 0,5 mio. kr. til legepladsrenoveringer af skole og institutionslegepladser. Herudover besluttede byrådet den 31. maj 2012, at fremrykke anlægsmidler fra til 2012 på i alt 1,5 mio. kr. til legepladsrenoveringer. Udvalget besluttede den 24. april 2012, at Forvaltningen udarbejder en oversigt over mulig investeringsplan for området. Udvalget orienteres om Forvaltningens vurdering af hvilke legepladser, der bør tilgodeses for de fremrykkede midler i Udvalget forelægges desuden forslag til investeringsplan for området med henblik på eventuel oversendelse til byrådets budgetforhandlinger. Sagsbeskrivelse En stor del af kommunens legepladser er nedslidte. Størstedelen af de hidtil afsatte midler har været brugt til løbende vedligehold og reparationer af sikkerhedsmæssige grunde. Mange legepladser har ikke fået tilført nye legeredskaber, når gamle legeredskaber er blevet fjernet. For at få opgraderet legepladserne, så de igen får en legeværdi, må området opprioriteres. Dette er allerede gjort i 2012, hvor fremrykkede anlægsmidler nu gør det muligt at renovere et par legepladser. Som udgangspunkt for udarbejdelsen af forslag til investeringer på området, har Park & Vej foretaget en overordnet vurdering af legepladsernes niveau ud fra parametrene; legepladsens stand samt omfanget af legeredskaber/legemuligheder. Vurderingen har ikke omfattet en sikkerhedsgennemgang af legepladserne. Legepladserne er blevet opdelt i 4 niveauer, hvor 1 erne er i dårligst stand med færrest legeredskaber og 4 erne er i bedst stand med flest legemuligheder. Der er 39 legepladser med i vurderingen, hvoraf 6 er vurderet til niveau 1, 5 til niveau 2 12 til niveau 3 16 til niveau 4. På baggrund af vurderingen har Park & Vej dels udarbejdet plan for hvilke legepladser, der bør tilgodeses for de fremrykkede midler i 2012 og dels udarbejdet forslag til investeringsplan for de efterfølgende år, med henblik på med tiden at opgradere alle

25 Allerød Byråd torsdag den 30. august legepladser til niveau 4. De tilførte midler på 1,5 mio. kr. i 2012 samt de 0,15 mio. kr. af driftsbudgettet anvendes til renovering af Grøftekanten (Overdrevet), Kastanien, Tusindbassen (Brumbassen) og Skovvang Børnehus (Myretuen). De resterende 0,35 mio. kr. på driftsbudgettet anvendes til diverse sikkerhedsmæssige tiltag, sikkerhedsgennemgange samt mindre renoveringer på flere legepladser. Fordelingen er foretaget med forventning om, at der tilføres midler i de kommende år. Med hensyn til forslag til investeringsplan for de efterfølgende år anbefaler Forvaltningen, at der fortsat over driftsbudgettet (ejendoms /bygningsvedligehold) afsættes 0,5 mio. kr. til løbende vedligehold, sikkerhedsgennemgange samt mindre renoveringer hvert år, samt desuden, at der bevilliges et anlægsbeløb til en større renovering af mellem 36 legepladser i de kommende år. Der tages udgangspunkt i, at en legeplads i gennemsnit kan renoveres for 0,5 mio. kr., idet der dog er store udsving mellem f.eks. en legeplads ved en lille vuggestue og en noget større og dyrere legeplads ved en skole. Forslag til investeringsplan: Driftspulje Anlægsmidler ,5 mio. kr. 2,5 mio. kr ,5 mio. kr. 2,5 mio. kr ,5 mio. kr. 2,5 mio. kr ,5 mio. kr. 1,5 mio. kr ,5 mio. kr. 1,5 mio. kr ,5 mio. kr. 1,5 mio. kr ,5 mio. kr. 1,0 mio. kr ,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at Klima og Miljøudvalget: Tager orienteringen om anvendelsen af midlerne for 2012 til efterretning. Oversender forslag til investeringer for de kommende år til byrådets budgetforhandlinger. Park & Vej har i starten af 2012 fået input fra de skole og institutionsledere, der har ønsker om renovering af deres legepladser. Herudover har der løbende været dialog mellem de driftsfolk, der kommer på institutioner og skoler og de daglige ledere af disse.

26 Allerød Byråd torsdag den 30. august Den enkelte skole/institution vil igen blive inddraget i forbindelse med den konkrete renovering af legepladsen. Bilag Klimaog Miljøudvalget den Nej Udvalget tog orienteringen om legepladsrenoveringer i 2012 til efterretning og indstillede til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af de fremrykkede anlægsmidler. Udvalget oversendte forslag til investeringsplan for legepladsrenoveringer i 2013 og efterfølgende år til byrådets budgetforhandlinger. Økonomiudvalget den Fraværende en fra Klima og Miljøudvalget indstilles godkendt.

27 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Analyse vedrørende drift af Engholm Svømmehal Sagsnr.: 11/25399 Punkttype Tema. Byrådet besluttede med budgetforliget for at igangsætte analyse af de 3 scenarier, som er skitseret i DGIrapporten fra august 2011 vedrørende drift af Engholm Svømmehal. Kultur og Idrætsudvalget godkendte den 5. januar 2012 kommissoriet for analysearbejdet med henblik på at drøfte mulighederne til budget Kultur og Idrætsudvalget anmodes om at drøfte de 3 scenarier og den fremtidige drift af hallerne ved Engholmskolen med henblik på oversendelse af sagen til budgetforhandlingerne. Sagsbeskrivelse DGIrapporten peger på følgende 3 scenarier: a. Den kommunale drift af faciliteterne videreføres. I forhold til svømmehallen laves der aftale med Allerød Svømmeklub om varetagelse af livredderfunktionen samt rengøring, som det kendes fra Blovstrød Svømmehal. b. Det kommunale ejerskab fastholdes, men der dannes en lokal erhvervsdrivende fond, som driver faciliteterne: svømmehallen, idrætshallen og gymnastiksalen. c. Som scenarie 2, men hvor der samtidig etableres kontorfaciliteter til DGI Nordsjælland og DGI varetager driften af faciliteterne i en erhvervsdrivende fond. Af kommissoriet fremgår, at formålet med analysen er, at beskrive fordele og ulemper ved de 3 scenarier, samt den kommunale investering og driftsøkonomi. Disse forhold er beskrevet i vedlagte notat, som er udarbejdet i samarbejde med Allerød Idræts Union, Allerød Svømmeklub, Allerød Basketklub, Engholmskolen og en repræsentant fra Allerød Service. Af notatet fremgår, at der ved valg af scenarie b og c er behov for en kommunal investering på henholdsvis 4,8 og 9,0 mio. kr. (I begge beløb er indregnet en renovering af vandbehandlingsanlægget på 2,3 mio. kr., som allerede er afholdt).

28 Allerød Byråd torsdag den 30. august Endvidere fremgår et behov for et kommunalt driftstilskud på 2,0 mio. kr. ved valg af scenarie b, og 1,6 mio. kr. ved valg af scenarie c. Det nuværende driftstilskud udgør 1,9 mio. kr. Forvaltningen påpeger følgende usikkerhedsfaktorer ved scenarie b og c: Ved valg af scenarie b og c risikerer kommunen at måtte overtage driften på ny midt i en aftaleperiode, hvis den erhvervsdrivende fond går konkurs. Forvaltningen vurderer, at det økonomiske grundlag, som DGI budgetterer indtægterne på i scenarie b og c, er skrøbeligt. Forvaltningens finder det meget tvivlsomt, om den foreslåede indtægt fra et fitnesscenter kan opnås. Såfremt man ikke opnår disse indtægter, vil det være nødvendigt for den erhvervsdrivende fond at skaffe yderligere indtægter; enten ved yderligere arrangementer, som vil berøre de frivillige foreninger, eller ved at hæve den kommunale timebetaling. Endvidere stiller Forvaltningen sig tvivlende over for, om det er muligt at etablere kontorfaciliteter til DGI oven på omklædningsbygningen for kr. pr. kvm. Forvaltningen vurderer, at der i stedet bør regnes med kr. pr. kvm., hvilket indebærer en yderligere kommunal investering på ca. 2,0 mio. kr. Det er ikke undersøgt, om det overhovedet er muligt at der bygges oven på de eksisterende bygninger, idet det vil kræve en udgift til ingeniørberegninger. Forvaltningen har den 14. maj 2012 afholdt møde med DGI Nordsjælland. DGINordsjælland gav klart udtryk for, at de selv ønsker at finansiere et byggeri, således at bygningen er deres. Endvidere deler Forvaltningen og DGINordsjælland den opfattelse, at forholdene omkring Engholmhallerne ikke på sigt kan rummer visionerne for et DGIcenter. Bl.a. fordi parkeringsforholdene ikke er tilstrækkelige, og at det ikke umiddelbart er muligt at udvide antallet af parkeringspladser. Såfremt Allerød Kommune ønsker at DGINordsjælland bosætter sig kommunen hvilket DGINordsjælland er interesseret i anbefaler Forvaltningen, at der udpeges et areal i kommunen, hvor det er muligt for DGINordsjælland at bygge egne faciliteter. Foreningerne har i forbindelse med drøftelserne af de 3 scenarier givet

29 Allerød Byråd torsdag den 30. august udtryk for, at vil være et stort aktivt at have DGI boende i Allerød Kommune. På den baggrund foreslår Forvaltningen, at Allerød Kommune indgår et partnerskab med de foreninger, som benytter faciliteterne i Engholmhallerne i lighed med det partnerskab, som kommunen og svømmeklubben i dag har med drift af Blovstrød Svømmehal (dvs. et udvidet scenarie a). Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Kulturog Idrætsudvalget den Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningen foreslår, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2013, idet Forvaltningen anbefaler, at kommunen indgår en aftale med foreningerne om drift af Engholm Svømmehal og Engholmhallen. Forvaltningen vurderer, at en partnerskabsaftale som beskrevet ovenfor kan afholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme. Allerød Idræts Union, Allerød Svømmeklub, Allerød Basketklub, Engholmskolen og en repræsentant fra Allerød Service har været involveret i analysearbejdet. Indstilling analyse DGIrapport.pdf Udvalget besluttede det udvidede scenarie a. Sagens sendes til orientering til byrådet. Økonomiudvalget tog orienteringen fra Kultur og Idrætsudvalget til efterretning.

30 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Rammeaftale 2013 Styringsaftale for det specialiserede område Sagsnr.: 11/13781 Punkttype Tema. Folketinget vedtog den 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler. Dette medfører, at kommunerne overtager koordineringsansvaret fra regionen. Rammeaftalen skal årligt til politisk godkendelse i kommunen. Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsaftalen blev godkendt i Allerød Byråd den 31. maj 2012, og der foreligger nu et udkast til styringsaftale. KKR Hovedstaden har drøftet (den 15. juni 2012) den vedlagte styringsaftale for 2013, og har anbefalet denne til godkendelse i regionens kommunalbestyrelser inden den 24. september Sagen afgøres i byrådet efter indstilling fra Børneudvalget, Skoleudvalget og Sundheds og Velfærdsudvalget. Sagsbeskrivelse Formålet med styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets og prisudvikling i det kommende år for de omfattede tilbud i Region Hovedstaden og i regionens kommuner. Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra den 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden. Loven kræver at aftalen bliver indgået i enighed. Styringsaftalen indeholder følgende elementer Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstruktur for de omfattende tilbud Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi Tilkendegivelse fra

31 Allerød Byråd torsdag den 30. august kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen Allerød Kommune har indarbejdet elementerne fra styringsaftalen indenfor de relevante områder. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den vedlagte styringsaftale for 2013 godkendt i Økonomiudvalg og byrådet. Handicaprådet Bilag Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2013 Styringsaftale 2013_udkast_21.juni 2012.pdf Børneudvalget den Skoleudvalget den Økonomiudvalget den Sundheds og Velfærdsudvalget den Fraværende Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt. Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt. fra Skoleudvalget og Børneudvalget indstilles godkendt.

32 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Indsats overfor ungdomskriminalitet Sagsnr.: 11/24870 Punkttype Tema. Det er lovmæssig besluttet at byrådet skal udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Sagen afgøres i byrådet efter indstilling fra Skoleudvalget Sagsbeskrivelse I Allerød kommune er det kriminalpræventive område organiseret på følgende måde: Kredsrådet i Nordsjællands Politikreds formulerer overordnede strategiske mål og retningslinjer for forebyggende indsatsområder. Lokalrådet fastlægger de strategiske mål og retningslinjer for den forebyggende indsats på SSPområdet lokalt i kommunen. SSP udvalget udarbejder konkrete handlingsplaner og sikrer den lokale koordinering Forslag til plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet er vedlagt som bilag. Planen er en beskrivelse af de aktuelle aktiviteter og indsatser Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller planen for den sammenhængende indsats godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Dialog/høring Bilag Plan for en sammenhængende indsats Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

33 Allerød Byråd torsdag den 30. august Skoleudvalget den Økonomiudvalget den Fraværende fra Skoleudvalget indstilles godkendt.

34 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Decisionsskrivelser 2010 Sagsnr.: 12/12866 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Allerød Kommune har modtaget decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion, samt fra Social og Integrationsministeriet. Beskæftigelsesministeriet har følgende bemærkninger til revisionsberetningen: Revisor har ikke forbehold på ministeriets område. Beskæftigelsesministeriet finder det dog uacceptabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om, at der er områder, hvor der ikke er tilrettelagt hensigtsmæssige forretningsgange. Endvidere har sagsbehandlingen igen ikke levet helt op til lovgivningens bestemmelser på områderne kontanthjælp, aktivering, forrevalidering og ledighedsydelse. Revisor har især konstateret fejl vedrørende fejlkontering mellem aktiv og passiv forsørgelse, manglende udfærdigelse af sygeopfølgningsplaner, for sen opfølgning på det individuelle kontaktforløb og manglende nedsættelse af hjælp til SUniveau. Ministeriet noterer sig dog, at fejlniveauet i sagerne er væsentligt lavere end i Social og Integrationsministeriet bemærker, at Allerød Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud på området har givet revisionen anledning til en revisionsbemærkning. Bemærkningen kan henføres til kontrol med udbetaling til alternativmodtager ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ministeriet finder det kritisabelt, at revisor har været nødsaget til at påføre området med en revisionsbemærkning. Ministeriet finder det positivt, at kommunen har udarbejdet en arbejdsgang, som sikrer løbende kontrol med alternativmodtager. Ministeriet skal anmode kommunen om at have fortsat fokus på området. På baggrund af Beskæftigelsesministeriet og Social og Integrationsministeriets bemærkninger har Jobcenteret udarbejdet

35 Allerød Byråd torsdag den 30. august hensigtsmæssige forretningsgange på de berørte områder og vil fremadrettet sikre, at der fortsat er fokus på at arbejdsgangene efterleves. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser På baggrund af ministeriets bemærkninger er der udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser og forretningsgange på de nævnte områder Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Social og Integrationsministeriet Beskæftigelsesministeriet 2010_1_.pdf Erhvervs Orientering taget til efterretning. og Beskæftigelsesudvalget den Økonomiudvalget den Fraværende Orienteringen taget til efterretning.

36 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Projekt "Brug for alle" Sagsnr.: 12/12825 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Folketinget har i perioden august 2012 til august 2013 afsat 115 mio. kr. til en målrettet indsats for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 midlertidige passive. Allerød Kommune har i den forbindelse søgt og fået bevilliget i alt kr Antallet af personer i målgruppen på passiv offentlig forsørgelse (matchgruppe 3) er steget betydeligt igennem de seneste år. I april 2012 var der på landsplan knap personer i matchgruppe 3. En stor del af målgruppen har ikke et mål i form af job eller uddannelse, hvilket hænger sammen med, at mange har modtaget offentlig forsørgelse i lang tid. Flere er i risiko for eller er allerede gledet over i en identitet som syg og permanent uarbejdsdygtig. For at målgruppen kan nærme sig arbejdsmarkedet og hermed undgå at komme på varig offentlig forsørgelse, er det afgørende: 1) at der gøres en indsats for, at den enkelte kan fastsætte et beskæftigelsesmål, og 2) at den enkelte får en individuel, helhedsorienteret afklaring af hvilke sociale, helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige indsatser, der er nødvendige for at borgerens mål kan realiseres. Indsatsen for borgeren består af et indledende samtaleforløb, en tværfaglig afklaring og en indsatsplan over de indsatser inden for beskæftigelse, social og sundhedsområde, der skal iværksættes for at hjælpe den enkelte nærmere job eller uddannelse. Jobcentrene skal løbende følge op på, at planens indsatser iværksættes og følges. De afsatte midler til projektet fordeles i henhold til antallet af borgere i matchgruppe 3 og er målrettet løn og kompetenceudvikling. Allerød Kommune har søgt og fået bevilliget i alt kr Til projektet er ansat en ekstra socialrådgiver pr. 1. september Målgruppen består i Allerød af 84 personer. På mødet vil Jobcenterchefen give en nærmere beskrivelse af gruppen. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning og at der i 2012 meddeles en indtægts og udgiftsbevilling på kr. Projektet er altså udgiftsneutralt for kommunen. Afledte konsekvenser Behov for øget samarbejde på tværs af forvaltningerne.

37 Allerød Byråd torsdag den 30. august Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Såvel indtægts som udgiftsbevillingen udgør kr. årligt. Projektet er således udgiftsneutralt. Udgifter og indtægter indarbejdes i budget Projektbeskrivelse Erhvervs Forvaltningens forslag indstilles godkendt. og Beskæftigelsesudvalget den Økonomiudvalget den Fraværende fra Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt, idet det præciseres, at der er tale om en engangsbevilling der løber fra august 2012 til og med juli 2013.

38 Allerød Byråd torsdag den 30. august ALLERØD BYRÅD Anmodning fra Statsforvaltningen om udtalelse i sag om tilskud til koncert Sagsnr.: 12/11561 Punkttype Tema Statsforvaltningen har anmodet om Byrådets udtalelse i forbindelse med en henvendelse fra medlemmerne af Kultur og Idrætsudvalget i forbindelse med borgmesterens tilskud til Den Kongelige Livgardes Musikkorps koncert den 26. juni Udkast til besvarelse er revideret på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen den. 21. august Sagsbeskrivelse Borgmester Erik Lund modtog den 19. april 2012 en forespørgsel fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps om mulighederne for at Allerød Kommune kunne være med til at dække udgifterne til en solist ved den årlige koncert i Allerød. Borgmesteren videregav henvendelsen til Kultur og Idrætsudvalget. Udvalget behandlede sagen på møde den 3. maj Der var forslag fra Forvaltningen om at yde tilskud til koncerten på kr., finansieret af kontoen for kulturfremmende aktiviteter, som er en konto udvalget disponerer over. Udvalget besluttede, at udvalget ikke ville yde tilskud til koncerten. Herefter besluttede Borgmesteren, at han ville yde tilskud til koncerten fra Borgmesterens konto. Kultur og Idrætsudvalget har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, idet man ønsker en vurdering af, hvorvidt borgmesteren kan vælge at anvende sin konto på et område der er udvalgets kompetence, og hvor udvalget har besluttet ikke at yde tilskud. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at Statsforvaltningen besvares i overensstemmelse med vedlagte udkast til besvarelse. Dialog/høring Bilag Revideret udtalelse Kgl Livgarde koncert 2.pdf Sagen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomudvalget den 30.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 16.08.2012 Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand -

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 02-10-2012 Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V)

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) ALLERØD KOMMUNE Sundheds og 20102013 Møde nr. 40 Mødet blev holdt fredag den 01. marts 2013 på Rådhuset i Solvænget. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30.

Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 2010-2013 Møde nr. 37 Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30. mer: Borgmester - Erik Lund

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35.

Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10.

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 9 Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. Medlemmer: Formand

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere