: VCSDenmark / VandCenter Syd as (former Odense Water Ltd./ Odense Vandselskab as)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2005 - : VCSDenmark / VandCenter Syd as (former Odense Water Ltd./ Odense Vandselskab as)"

Transkript

1 Værdibaseret ledelse Værdibaseret ledelse er en rejse, ikke et bestemmelsessted Henderson & Thompson, New Zealand Anders Bækgaard Personlige erfaringer : VCSDenmark / VandCenter Syd as (former Odense Water Ltd./ Odense Vandselskab as) : Danish Water and Waste Water Association : Danish Water Supply Association : Danish Environmental Protection Agency : The Geological Survey of Denmark : Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, DANIDA : The Geological Survey of Denmark and Danish Environmental Protection Agency 1

2 Kort om VandCenter Syd I 1853 blev Odense Vandværk etableret (det første i DK). I 1864 blev de første kloakker lagt. I 1907 blev det første renseanlæg, Ejby Mølle bygget. (et af de første i DK) I 1994 blev Odense Vandselskab as etableret som et resultat af en sammenlægning af Odense Kommunes Vandforsyning og Spildevandsafdeling (det første i DK) I 2010 skiftede selskabet navn med henblik på udvikling ud over kommunens grænser og internationalt VandCenter Syd Vores mission er: at indvinde og levere drikkevand af god kvalitet at aflede regn-og spildevand med omtanke for kunderne og miljøet at bidrage til et bedre vandmiljø ved hjælp af spildevandsrensning at sælge vores kompetencer i Danmark og udlandet 2

3 Vand -et fælles ansvar Nøgletal Vandforsyning 45 vandboringer 6 vandværker 10 mio. m 3 udpumpet pr. år km vandledninger vandmålere indbyggere forsynet Spildevand 84 km 2 kloakopland km kloak 455 overløbsbygværker 121 pumpestationer, hovedkloak 870 pumpestationer, stikledninger 8 renseanlæg 34,2 mio. m 3 behandlet pr. år 3

4 VandCenter Syd EnviDan A/S 61% VCS EnergyApS DanAqua Holding ApS 100% DanAqua Malaysia Ltd Nordfyns Kommune 11% 100% 39% VandCenter Syd Holding as 100% VCS as 100% VCS-TA as Odense Kommune 89% 100% VCS Service ApS 64% vand og affald A/S SamAqua A/S Middelfart Spildevand A/S Citat: Odense Vandselskab as, Strategi

5 Karakteristika Instruktionsbaseret ledelse Målbaseret ledelse Værdibaseret ledelse Kontrolfilosofi Top-down kontrol og overvågning Resultatkontrol og stimulering af faglig kontrol Selvkontrol opmuntres Selvledelse og ansvar Lav Middel Høj Grundlæggende kulturelle værdier Loyalitet, konformitet og diciplin Resultatmåling og motivering Medarbejderinvolvering, stadig læring, kreativitet og engagement Magt, kontrol og tillid Ledere har den formelle magt lav tillid Lederne sætter mål, kontrollerer resultat begrænset tillid Lederne udstikker mål og understøtter selvstyring og selvkontrol høj tillid Efter Jagd, S. Roskilde Universitet Værdiledelse værdibaseret ledelse En værdistyret virksomhed drives og udvikles ud fra et værdigrundlag, som virksomheden (ledelse og medarbejdere, inds. AB) formulerer. Værdigrundlaget kan ses som normer for samspil mellem personer og grupper i virksomheden, som det kit det binder virksomheden sammen, og som guide for samarbejde mellem mennesker. Værdigrundlaget skal også fungere som rettesnor, når der skal indgås kompromiser og foretages prioriteringer. Ideelt set betyder et fælles værdigrundlag en stærkere virksomhedskultur og mere dynamisk organisation, hvilket er et godt udgangspunkt for ledelse og samarbejde i en hverdag fuld af forandringer og et stadigt stigende krav om øget produktivitet. 5

6 Ressourcer frigøres, når det er værdier og ikke regler, der vejleder arbejdet. Den enkelte har større råderum og frihed til selv at bestemme. På den måde gives der plads til at den enkeltes kreativitet og kompetencer kan folde sig helt ud. Det giver øget ansvarlighed og udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder. Medarbejderne bliver i høj grad selvstyrende, og stand til at reagere på en hensigtsmæssig eller ønskelig måde, ud fra virksomhedens synspunkt, i uforudsete eller tilspidsede situationer. De kan improvisere og handle bedst muligt, idet de ved hjælp af værdigrundlaget kan vurdere, hvad de skal gøre, uden at indhente råd eller tilladelse fra ledelsen. Dette vil oftest resultere i en mere fleksibel og omstillingsparat organisation, der bliver bedre gearet til at absorbere ændringer og tilpasse sig den enkelte brugers situation og ønsker. Værdigrundlag 2001 Åbenhed. Vi vil åbenhed, det betyder at: vi alle bidrager med åben, reel og rettidig information vi alle arbejder sammen i åbenhed vi taler åbent og ærligt sammen - vi sladrer ikke Tillid. Vi vil tillid, fordi: tillid er grundlag for åbenhed og fortrolighed tillid bygger på respektabel adfærd i tillid kan der gives opbakning i krisesituationer Loyalitet. Vi vil loyalitet, fordi: vi gennem loyalitet bidrager positivt til selskabets korpsånd og kultur vi vil ikke gå bag om ryggen på hinanden vi vil ikke acceptere egoistisk adfærd Udvikling af selskabet. Vi skal udvikle selskabet for at: bevare/styrke vores position indenfor vand- og spildevandsbranchen sikre en dygtig og kvalificeret medarbejderstab skabe vækst i selskabet Højt fagligt niveau. Vi vil have et højt fagligt niveau for at: stille krav til rådgivere og entreprenører tiltrække og udvikle medarbejderne præsentere/profilere vandselskabet Overholde tid og pris. Vi vil overholde tid og pris for at: virke troværdige være en professionel samarbejdspartner skabe tillid og fastholde kunder Ansvarlig, professionel og god service. Vi vil yde ansvarlig, professionel og god service for at: sikre tilfredse kunder skabe god og positiv omtale af selskabet skabe større tillid sikre miljøbevidsthed bidrage positivt til udviklingen i de områder vi arbejder i Den gode arbejdsplads Medarbejderne er selskabets vigtigste ressource. Derfor vil vi give ansvar og kompetence til alle ved at investere i deres faglige og personlige udvikling under hensyntagen til selskabets forretningsmæssige målsætning. Formålet er at skabe stolthed og arbejdsglæde, som er nøglen til en effektiv og kvalitetspræget opgaveløsning. Vi vil være en god arbejdsplads ved at sikre: kompetente ledere på alle niveauer faglige udviklingsmiljøer med relevante uddannelses- og udviklingstilbud gennemskuelig aflønning for den enkelte medindflydelse på egen arbejdssituation at de arbejdsmiljømæssige forhold til stadighed forbedres Vi vil tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere med gode faglige og menneskelige egenskaber. Vi vil arbejde for at medarbejdere og ledere er: engagerede motiverede kompetente loyale sociale - skal kunne fungere sammen med andre fleksible omstillingsparate - plejer er død troværdige Vi vil fokusere på det hele menneske. Den 28. september 2001 VLB, CJ, AB, AH, HUM og GH 6

7 Tidsplan for strategiarbejde marts : Materiale udsendt til de 11 grupper 29. marts: Tillidsmandsmøde (orientering) 10. maj : Fællesmøde ml. 11 grupper og ledelsesgruppen 12. maj: Hovedudvalg Værdigruppe nedsættes 15. juni : 11 grupper afleverer indl. rapporter 18. august: Hovedudvalg Værdigruppe afrapporterer 1. september : Ledergruppe har 1. udkast til strategi klar værdier, vision og strategi 15 september : Fællesmøde ml. 11 grupper og ledelsesgruppen Efterår: Ca. 5 personalemøder og bestyrelsen (21/9) 21. oktober : Ledergruppe har endeligt udkast til strategiplan klar Hvad skal vi med værdigrundlaget?! Pioner Regel Værdi? OV s udviklingsforløb Faseskift regelstyret > værdibaseret Grundlov > holdninger > beslutninger Dialog i hele organisationen Forpligtelse og ansvar Tilbagemelding ris & ros 7

8 Hvad nu? Budskabet ud! Diskussion kollega/leder Stil de kritiske spørgsmål find svarene i fællesskab Hvad kendetegner IKKE virksomheden og medarbejderne? en flok AMATØRER som er UENGAGEREDE og STILLESTÅENDE præget af ILLOYALITET og UANSVARLIGHED de er i øvrigt normalt småsure 8

9 Værdigrundlaget Ansvarlighed Loyalitet Engagement Professionalisme Nytænkning Visionen: VandCenter Syd vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Kloak i Odense og omegn Rensning af spildevand Vandforsyning 9

10 10

11 .. om værdibaseret ledelse? Værdibaseret ledelse kræver positiv fejlkultur Værdibaseret ledelse kræver dialogkultur Dér hvor problemet opstår, er kendskabet størst og bør så vidt muligt løses der. Kompetence og beføjelser hertil hos den enkelte Slipper potentialet i mennesker løs giver medarbejdere plads til at udfolde sig og yde deres bedste Lader medarbejderne se deres værd, værdien af deres arbejde, og hvordan det er til gavn, hvis de yder mere Forudsætninger for værdibaseret ledelse Det kan kun praktiseres af den, der kender sig selv og forstår og accepterer andre, som de nu engang er Fuld åbenhed er nødvendig, og fordomme skal væk - åbenhed er en forudsætning for læring og vækst Frygt skal fjernes ved at skabe tryghed 11

12 Hvad betyder værdibaseret ledelse for ledelsen? Ledelsen skal bevare overblikket i forhold til omverdenen udstikke de overordnede rammer, og derudover slippe tøjlerne og overlade flere beslutninger til den enkelte afd. eller person overgive ansvar for opgaverne til medarbejderne skabe grobund for udvikling i bred forstand være sparringspartner vise den nødvendige tillid skabe tilstrækkeligt trygge rammer sige/definere hvad er godt nok, hvad er væsentligt ikke være den alvidende ekspert..og lederens opgave er endelig opmærksomhed på muligheder 12

13 Forankringen Udvikling af Marked Tilknyttede aktiviteter Kommunikation (intern ekstern) Teamorganisering og fleksibilitet P&P Transport af spildevand Driftcenter Vand Driftcenter Spildevand Certificering Det er vigtigt, hvad jeg laver og hvordan nu kommer der folk udefra og kigger over skulderen Paradoks regler/kompetencer? Nej, det kan lade sig gøre! Videndeling Intranet Internet, Chefteammøder Medarbejderinvolvering i investeringsprojekter Værdisamtalen Leder- og medarbejderudvikling Working in Malaysia 13

14 Bestyrelse Strategisk kommunikation Strategisk HR Politiske relationer Direktør Anders Bækgaard KMS -team Udviklingsprojekter Plan og projekt Gerda Hald Drift Arne Svendsen Administration Allan Hansen Marked Henrik Werchmeister Anlæg og processer Produktion af vand Økonomi Kommunikation Ledninger Distribution af vand HR Kunderådgivning Miljø Transport af spildevand Personale IT Planlægning Rensning af spildevand Service Tilknyttede aktiviteter Grundvand El & SRO Ledergruppen direktøren 4 områdechefer 2 souschefer 8 afdelingsledere 6 projektchefer 3 konsulenter 12 teamledere 14

15 Den frie organisation består af et arbejdende fællesskab båret af lidenskab, næstekærlighed, fokus på opgaven og den enkeltes arbejdsindsats. Ole Fogh Kirkeby Ansvarlighed Loyalitet Engagement Professionalisme Nytænkning Videndelingen hvad styrer vi efter? Strategi og Virksomhedsplan med go, stop og justeringer Chefmøde referater Officielle driftsmøder, fx lederteammøder Intranet, fx Viden til deling Mails co Arbejdsgrupper m.v. 15

16 16

17 Beslutningsprocesserne Initiativet til beslutninger i VandCenter Syd kan komme fra alle medarbejdere uanset deres placering Beslutningerne træffes så tæt på konsekvensstedet som muligt Initiativer kan krydse flere ledelseslag Strategi Odense Vandselskab as vil være forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere end de forventer. Centralt i udviklingen af Strategi er endvidere at fastholde fokus på Vandselskabets værdier, den effektive virksomhed og den overordnede politik, som defineret i henholdsvis 1. Strategi Ledelseshåndbogen 3. Ejerstrategien Effektivitet betragtes som service og kvalitet under hensyn til miljø og økonomi. 17

18 Indledende analyse af megatrends for selskabets rammer i Indledende analyse af hvilken værdi kunden oplever ved OVs aktiviteter Videnfortælling Ledelses udfordring Indsatser Indikatorer (uddrag) Odense Vandselskab vil være et forbillede lokalt, nationalt og Internationalt. Være innovative Høj service F&U invest. Klima Metodeudv. Kundeundersøgelse F&U omkostninger Besøg på Intranettet Møder med brugere Total kundetilfredshed Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere end de forventer Sikre kvalitet i produkt og ydelse At tiltrække og og fastholde de bedste medarb. Vedligeholde certificering Medarb.udv. rekrutttering Indeks for klager Interne/eksterne audits Antal overskridelser M.v. Personaleomsætning i % Efteruddannelse pr. ansat, dage/år Antal svar på jobannoncer M.v. Proces for udvikling af OV Strategi , Videnregnskabsmodellen Aktører: Bestyrelse, medarbejdere, ejeren, eksterne interessenter, Strategi PROCESSEN Vand Styregruppe Kunder Spild Marked OKs Miljøpolitik Vandsektorloven Effektivisering Investeringspolitik Vandrammedirektivet IT Information og PR HR (leder- og medarbejderudvikling) Adm. støttefunktioner VandFyn VandFyn 18

19 Strategi PROCESSEN Medvirkende : Bestyrelsen, ledere, medarbejdere, ejeren, kunder I arbejdsgrupper : Ledere og medarbejdere (konsultationer internt og eksternt) Faglige tovholdere: Ledere og medarbejdere Involvering gennem bestyrelsesseminar, personaledage, workshops, cafe-møder, kundeundersøgelser, lederseminar, LM-seminar og møder og ikke mindst INTRANET Arbejdsgrupperne VAND : Troels Bjerre, Maria Rønhave, Finn Mollerup, Jesper Edlefsen, Morten C. Jørgensen, Lars Andreasen KUNDER :Jesper Nielsen, Marianne Bjerrum, Eigil Jensen, Kim Tolstrup Jensen, Preben Nielsen, Danny Nissen. SPILD : Mads Leth, Ivan Vølund, Per Henrik Nielsen, Annette Brink-Kjær, Kenneth R. Petersson, Anders Hansen MARKED : Henrik Werchmeister, Henrik U. Marcussen, Arne Michelsen, Kai E. Jensen, Lars H. Larsen, Dennis A. Pedersen. VANDFYN : Ledergruppen. 19

20 Tovholderne Odense Kommunes miljøpolitik Christian Ammitsøe Vandsektorloven Christian Ammitsøe Effektivisering i OV Arne Svendsen Investeringspolitik Per Hallager Vandrammedirektivet Christian Ammitsøe IT Jesper Nielsen Information og PR Marianne Bjerrum HR (leder- og medarbejderudv.) Gitte Lykke Hansen Administrative støttefunktioner Allan Hansen / Rikke Andersen VandFyn Anders Bækgaard / Kai Egede Jensen Strategi Styregruppens opgaver: Planlægning i henhold til Bestyrelsens og hovedudvalgets vedtagne oplæg samt evt. kursændringer Koordinering og ikke mindst stå til rådighed i denne forbindelse Involvering og information af bestyrelse og ejer samt interesserede medarbejdere, som ikke direkte medvirker i procesorganisationen hvor dette ikke er uddelegeret. Sammenskrivning af strategiforslag Arbejdsgrupper og tovholdere refererer til styregruppen 20

21 Styregruppen Anders Bækgaard, Gerda Hald, Ivan Vølund, Steen Jacobsen, Vivi Ledel Birch, Niels Lauridsen..og Erling Holm Leder-& medarbejderudvikling..aldrig sætte medarbejderen i forlegenhed ved at sætte ham til opgaver, hvor han ikke har de nødvendige kompetencer og den faglige viden 21

22 Lederuddannelse Fælles værktøjskasse Fælles ledelsessprog Fælles ledelsesdisciplin Fælles forståelse for hvad god ledelse er Intern uddannelse Fleksibilitet i forhold til den enkeltes behov Mulighed for at nye ledere kan komme på ledelsesmæssigt niveau gennem deltagelse på åbne forløb Lederuddannelse - værktøjskassen Motiverende ledelse 3 dage 2011 Forandringens psykologi 2 dage september 2009 Fusioner og sammenlægninger 2 dage maj 2009 Innovationsledelse 1 dag oktober 2009 Situationsbestemt ledelse 3 dage marts 2010 Markedsføring og salg under udvikling Grundlæggende coaching 2 dage september 2010 Konflikthåndtering 2 dage 2011 Professionel teamledelse 3 dage april 2010 i samarbejde med Ledernes Kompetencecenter internt/eksternt.og endelig Projektuddannelsen sammen med Ledelsesakademiet Lillebælt 22

23 Lederudvikling, seminarer og møder Fælles for virksomheden Leder/mellemleder seminar 24 timer 2 gange årligt Personaleledelsesdag* Efter behov typisk 1-2 gange årligt Chefseminar 24 timer 2 gange årligt * med teamlederne I områderne Individuelle fx i forb. med organisationsudvikling, teambuilding, nye rammer,. KUP (KompetenceUdvikling for Personalet) Sammen med medarbejderne fx præsentationsteknik, PEP, økonomi for ikke økonomer, ENGELSK Leder og medarbejderudvikling

24 FOKUSOMRÅDE MÅL I HENHOLD TIL VCS STRATEGI MÅLGRUPPE AKTIVITET/VÆRKTØJ ANSVAR Fokusområde I VandCenter Syd træder ind i en fremtid, der står i Chefteamet, afdelingsledere, Videreudvikling af værdibaseret ledelse samarbejdets tegn (p.3) Ledestjernen for alt hvad projektchefer, teamledere og konsulenter. vi gør i VandCenter syd er Modul 1: Fælles værktøjskasse vores mission, vision og grundlæggende værdier (p.5) Færdiggørelse af fælles lederuddannelse påbegyndt i 2009 HR-konsulenten i samarbejde med Ledernes Vi praktiserer værdibaseret ledelse ud Grundlæggende coaching Markedsføring og salg Kompetence Center fra værdierne Modul 2: Anvendelse af ledelseskompetencer ansvarlighed, nytænkning, professionalisme, loyalitet og engagement (p.5) ½ årlige døgnseminarer for chefteamet Chefteamet på tværs af organisationen. Aktiviteterne i Fokusområde I skal bl.a. understøtte VandCenter Syds strategiske udfordring: Vi skal gennemføre den nødvendige ledelse, information og organisatoriske trimning ½ årlige døgnseminarer for chefteamet, afdelingsledere, projektchefer og konsulenter. Temamøder om personaleledelse for hele målgruppen min. 1 gang årligt. Udviklingsfora 2 årlige møder med chefteamet. Interne erfagrupper temamøder og tema på chefteammøder efter behov. Chefteamet og HR-konsulenten HR-konsulenten Udviklingskonsule nten for at sikre succesfulde og effektive samarbejder og fusioner (p. 17) FOKUSOMRÅDE MÅL I HENHOLD TIL VCS STRATEGI MÅLGRUPPE AKTIVITET/VÆRKTØJ ANSVAR Fokusområde II Vi ønsker at medarbejderne er Ledere og medarbejdere Kulturforandringer og virksomhedsudvikling i VandCenter Syd ambassadører for det nye VandCenter Syd, derfor skal vi sikre, at alle medarbejdere fortsat har et bredt kendskab til selskabets værdier og Modul 1: ydelser. (p. 13) Afvikling af intern forløb for alle HR-konsulenten i Videndeling og medarbejderudvikling/ intern driftsudvikling Aktiviteterne i Fokusområde II skal bl.a. medarbejdere med driftsopgaver. Intern uddannelse i at møde samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe. understøtte VCS kunden p.13?? strategiske udfordringer Modul 2: VCS værdigrundlag fortsat fokus på vores fælles værdier (p 17): Vi skal sikre tilstrækkelig Fx medarbejderdage Værdibaseret adfærd Chefteamet i samarbejde med KUP og nødvendig videndeling Modul 3: og medarbejderudvikling Fastholdelse af certificeringer Chefteamet i Miljø og kvalitetsstyring Vi skal sikre optimalt samarbejde med KMS-teamet Modul 4: Videndeling internt samarbejde og fleksibel anvendelse af alle ressourcer på tværs i selskabet Fortsat udvikling og brug af Intranet - uddannelsesaktiviteter, herunder Chefteamet i samarbejde med Kommunikation sidemandsoplæring? Modul 5: Jobrotation mellem afdelingerne Chefteamet Internt samarbejde og fleksibel anvendelse af alle ressourcer på tværs af selskabet 24

25 FOKUSOMRÅDE MÅL I HENHOLD TIL VCS STRATEGI MÅLGRUPPE AKTIVITET/VÆRKTØJ ANSVAR Fokusområde III Centralt for VandCenter syd er det, at vi forstår Ledere og medarbejdere Effektivitet Teknologi effektivitet som service og kvalitet under hensyntagen til miljø og økonomi. Det betyder, at Modul 1 Opgradering af IT-kompetencer Infor, ESDH m.fl. vi vurderer effektivitet ud fra mere end blot den økonomiske dimension. Vi sætter ikke lighedstegn Uddannelse af superbrugere. Målrettede kurser og sidemandsoplæring. IT i samarbejde med KUP mellem effektivisering og Modul 2: Effektive arbejdsprocesser nedskæringer, men effektiviserer derimod gennem udvikling og prioritering. (p.7) Fortsat implementering og udvikling af teams. Implementering af LEAN eller andre effektivitetsfremmende værktøjer, Chefteamet Vi skal optimere vores hvor det vurderes at give mening. arbejdsgange og sikre Modul 3: Personlig effektivitet og optimering af tidsforbrug brugervenlige administrative rutiner og IT-værktøjer. (p.13) PEP-kurser KUP Aktiviteterne i Modul 4: Mødeledelse/-effektivitet fokusområde III skal bl.a. understøtte VCS strategiske udfordringer (p 17): Kursus som understøtter VCS gode mødeprincipper. Spar tid, opnå mere effektive møder og bedre resultater. KUP Vi skal sikre optimale og effektive administrative arbejdsrutiner og værktøjer FOKUSOMRÅDE MÅL I HENHOLD TIL VCS STRATEGI MÅLGRUPPE AKTIVITET/VÆRKTØJ ANSVAR Fokusområde IV Vores værdier er: Medarbejdere Ansvarlighed Personlig og faglig kompetenceudvikling og opkvalificering Nytænkning Professionalisme Loyalitet Engagement Modul 1 Humor FVU-undervisning (grundlæggende) KUP Matematik Det betyder, at vi står inde Modul 2 for det, vi gør. Vi tænker Engelskkurser for begyndere og KUP Sprog om vi ikke lige kan gøre det lidt bedre, og vi øvede udvikler og deler viden Modul 3 med stor faglighed. Vi Kursus i sproglig kvalitetssikring KUP i samarbejde Skriftlig kommunikation med kollegaer, kunder og samarbejdspartnere arbejder i tillid, åbenhed og respekt i forhold til trufne beslutninger og tilstræber at have det med Kommunikation Modul 4 sjovt på arbejde (p.5) Kursus i læseteknik /Speed KUP Læsning læsningen op Aktiviteterne i fokusområde IV skal bl.a. Modul 5 understøtte VCS Kursus i grundlægende KUP Forandringsprocesser og arbejdsglæde/motivation strategiske udfordringer (p 17): forandringsprincipper, menneskelig adfærd i forandringsprocesser og identifikation af egen Vi skal sikre tilstrækkelig forandringsparathed. og nødvendig videndeling og medarbejderudvikling 25

26 FOKUSOMRÅDE MÅL I HENHOLD TIL VCS STRATEGI MÅLGRUPPE AKTIVITET/VÆRKTØJ ANSVAR Fokusområde IV Vores værdier er: Medarbejdere Ansvarlighed Personlig og faglig kompetenceudvikling og opkvalificering Nytænkning Professionalisme Loyalitet Engagement Modul 6 Humor Fyraftensmøde med fokus på Chefteamet Offentlig forvaltning Det betyder, at vi står inde for det, vi gør. Vi tænker om vi ikke lige kan hvilken betydning Vandsektorloven får i forhold til åbenhed i forvaltningen, bl.a. borgernes aktindsigt. Modul 7 Faglig udvikling/uddannelse gøre det lidt bedre, og vi udvikler og deler viden med stor faglighed. Vi Deltagelse i relevante faglige kurser efter individuelt ønske/behov. Alle ledere med personaleansvar arbejder i tillid, åbenhed og respekt i forhold til trufne beslutninger og tilstræber at have det sjovt på arbejde (p.5) Procesoperatøruddannelsen ved EUC Lillebælt Erhvervsuddannelse for voksne Afdelingslederne Aktiviteterne i fokusområde IV skal bl.a. understøtte VCS strategiske udfordringer (p 17): Vi skal sikre tilstrækkelig og nødvendig videndeling og medarbejderudvikling Medarbejderdage 26

27 Hvad er det for medarbejdere vi har eller får? Mod de satte mål -indenfor de fastsatte rammer De prioriterer selvstændigt De tager ansvar De er opsøgende ift. data kollegaer/kompetencer De er proaktive..og den faglige basis kan komme fra et andet sted % Har du indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde? 84% ubetinget JA I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 27

28 79% ubetinget JA Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? % I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 90% ubetinget JA % Vil du anbefale VandCenter Syd som arbejdsplads til andre? (nyt spørgsmål) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad

29 Er værdibaseret ledelse ikke dyrt? Kilde: Ledernes hovedorganisations analyse af sammenhæng mellem lederstil og resultat på bundlinien, Berlingske Tidende 24. maj 2004 Tak for opmærksomheden Ole Fogh Kirkeby skildrer den idealtilstand, han kalder Den frie organisation, som består af et arbejdende fællesskab båret af lidenskab, næstekærlighed, fokus på opgaven og den enkeltes arbejdsindsats. 29

IT sikkerhed og SRO anlæg

IT sikkerhed og SRO anlæg IT sikkerhed og SRO anlæg 6. Juni 2013 Anders Hansen Hvem er vi? Anders Hansen Afdelingsleder El & Sro Konstitueret afdelingsleder i SamAqua-IT ahh@vandcenter.dk Michael Leth IT-Systemkonsulent mle@samaqua.dk

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter. Anders Bækgaard

Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter. Anders Bækgaard Vandselskaber og tilknyttede aktiviteter Anders Bækgaard Konklusion Lidt historie om TA 1993 Danish Water Supply Ltd. Formål: At styrke de danske eksportmuligheder ved at stille medarbejdere fra danske

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

Samarbejde og fusioner i vandsektoren. Anders Bækgaard

Samarbejde og fusioner i vandsektoren. Anders Bækgaard Samarbejde og fusioner i vandsektoren Anders Bækgaard Konsolidering hvorfor? Uløste vandproblemer i åbent land såvel på vand som på spild En suboptimeret spildevandsstruktur Fragmenteret vand- og spildevandsforsyning,

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdigrundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts

Kendetegn. Forord. Plejecentret Sjælsø, marts Kendetegn Forord. Plejecentret Sjælsø, marts 2009 1 Rudersdal Kommune har en vision om, at organisationen skal være kendetegnet ved Den attraktive arbejdsplads Den effektive organisation Den kompetente

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Anders Bækgaard. Odense Vandselskab as. DANIDA (Vestafrika) - Bruxelles. Miljøstyrelsen DANVA GEUS

Anders Bækgaard. Odense Vandselskab as. DANIDA (Vestafrika) - Bruxelles. Miljøstyrelsen DANVA GEUS Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 150 - Bilag 6,L 151 - Bilag 6 Offentligt Anders Bækgaard GEUS Miljøstyrelsen DANIDA (Vestafrika) DANVA EU - Bruxelles Odense Vandselskab

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Automation i forsyningen i 2020. 4. November 2014 Driftschef Arne Svendsen

Automation i forsyningen i 2020. 4. November 2014 Driftschef Arne Svendsen Automation i forsyningen i 2020 4. November 2014 Driftschef Arne Svendsen Disposition Kort om VandCenter Syd Vandsektoren anno 2014 Udviklingstendenser i vandsektoren Et par bud på fremtiden Kort om VandCenter

Læs mere

Træfpunkt 2007. Human ressources er genvejen til organisatorisk succes. Engagerede medarbejdere skaber engagerede kunder

Træfpunkt 2007. Human ressources er genvejen til organisatorisk succes. Engagerede medarbejdere skaber engagerede kunder Træfpunkt 2007 Human ressources er genvejen til organisatorisk succes Engagerede medarbejdere skaber engagerede kunder Når Irma sætter fokus på medarbejderudvikling Alfred Josefsen, Adm. direktør, Irma

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper samt indsatser i Center for Sundhed og Omsorg Målet er at virkeliggøre

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere