Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa."

Transkript

1 Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa. Omplacering af dele af træning/hjælpemidler ØST fra Hedebo- Centret til Posthaven. 03 Den 10. april

2 Indledning Plejeforvaltningen har igennem det seneste år undersøgt mulighederne for at flytte Hjemmeplejen Øst til lokaler, der kan tilgodese enhedens pladsbehov. En udflytning til Regionssygehuset i Grenaa vil tilgodese dette behov og vil samtidigt medvirke til at løse en del af et andet påtrængende pladsproblem på Træning/hjælpemiddelområdet. Denne redegørelse skal i første omgang danne udgangspunkt for en politisk drøftelse og stillingtagen, hvorfor den primært er beskrivende i forhold til: 1. Behov 2. Tidsplan 3. Driftsøkonomi 4. Anlægsudgifter/engangsbeløb 5. Fordele træning/hjælpemidler 6. Fordele Hjemmeplejen ØST 7. Indhold og omfang Hjemmeplejen ØST 8. Indhold og omfang Træning/hjælpemidler. Det er væsentligt at påpege: At der er et meget stort behov for at skabe bedre arbejdsvilkår for medarbejderne i Hjemmeplejen Øst her primært lokaler til personalet i forbindelse med vagtplanlægning, afvikling af samtaler med borgere, interne møder, journalskrivning, bestilling/samtaler med læger, sygehuse, apotek, pårørende m.v. Såfremt der skal ske en forbedring i Posthaven, kan dette kun ske ved, at der inddrages lokaler fra andre brugere her primært de frivillige og brugerne i Posthaven. At det er vigtigt, at de frivilliges aktiviteter i Posthaven bevares, samt at der sikres en fortsat udbygning af stedet som et socialt og kulturelt samværssted. Omfatter p.t. 138 registrerede frivillige samt et meget stort antal daglige brugere fra hele lokalområdet og specielt fra de omkringliggende boligbebyggelser m.v. At Træningensområdet kan udbygges og udvikles til en rationel enhed. Aktiviterne er i dag fordelt på flere steder, hvilket giver store planlægningsmæssige uhensigtsmæssigheder. Det skal på sigt tilstræbes, at den egentlige specielle træning varetages/udføres på 2 behandlingssteder et i Øst og et i Vest. En meget stor del af træningen sker i dag på Hedebo Centret. Der er et stort behov for at udbygge træningen dels pladsmæssigt - men på sigt også personalemæssigt. At der kan forudses et stort pres/krav fra Arbejdstilsynet for at sikre arbejdsvilkårene for medarbejderne. 2

3 At Ældrebolighandlingsplanens gennemførelse vil betinge/nødvendiggøre stor fleksibilitet i forhold til medarbejdernes engagement og virke specielt i forhold til de tiltag, der skal afvikles på Violskrænten med nedlæggelse af Alternativafdelingen, nedbrydning af dele af Violskrænten m.v. Det er således væsentligt, at der bliver skabt ændrede arbejdsvilkår og arbejdsmuligheder for såvel Hjemmeplejen ØST som for store dele af Træning/hjælpemidler. Plejeforvaltningen Den 10. april 2008 John Andreasen 3

4 1. Behov. Hjemmeplejen ØST: Hjemmeplejen (hjemmehjælp og hjemmesygepleje samt ledelse og administration) omfatter ca. 200 medarbejdere, der p.t. har lokaler i Posthaven. Det er væsentligt, at Hjemmeplejen Øst er en enhed, der har fælles lokaler, således at planlægningen kan ske så rationelt og effektivt som muligt. De nuværende lokaler er særdeles stramme og der er reel problemer i forhold til f.eks. arbejdsmiljøloven, arbejdspladsernes placering, træk, lysindfald m.v. Hjemmeplejen oplever selv, at tilstedeværelsen i Posthaven virker stærkt forstyrrende på Posthavens aktive og pulserende hverdag. Træning/hjælpemidler. Træning/hjælpemidler blev pr. 1. januar 2007 etableret/udbygget på Hedebo-Centret. Opgaver vedr. hjælpemidler, forebyggende besøg samt de ekstra/nye tiltag på træningsområdet blev etableret på Hedebo-Centret. Der kan konstateres en fortsat stigende tilgang af genoptræningsplaner fra regionens sygehuse. Det betyder et stort pres på lokalerne på Hedebo-Centret. Der er ingen individuelle behandlingsrum, hvor borgeren f.eks. kan klæde om, eller hvor der kan afvikles fortrolige samtaler. I hjælpemiddelafsnittet og i træningsdelen på Hedebo-Centret findes ikke frokoststue eller reelle møderum, hvilket er et dagligt problem. 2. Tidsplan En flytning af Hjemmeplejen anbefales gældende pr. 1. september En flytning af Træning/hjælpemidler fra 1. oktober Der skal være tid til istandsættelse af lokalerne samt til at gennemføre en planlagt flytning med IT, telefoner m.v. En flytning tæt på afviklingen af sommerferien kan ikke gennemføres, idet ferieplanlægningen er særdeles stram og problemfyldt m.h.t. ansættelse af vikarer. Der må ikke komme driftsforstyrrelser i forhold til flytning af IT og telefoner, hvorfor denne del af processen skal være styret og præcis. 4

5 3. Driftsøkonomi I forbindelse med en flytning til Regionssygehuset/Grenaa pr. 1. september 2009 er der følgende konsekvenser i forhold til drift 2008 og Udgift Husleje Leje pr. md kr. Koldt forbrugsvand årligt fast pris kr. udgør kr. pr. md. Varmt vand og opvarmning Årligt kr. pr. md ca El- afregnes efter måler direkte forbrug skøn årlig udgift kr Renovation - skøn Indvendig vedligehold, inventar m.v. overtages som istandsat I alt - merudgift Anlægsøkonomi I forbindelse med en flytning, skal der anskaffes forskelligt inventar til stedets drift, idet det nuværende inventar m.v. forbliver i Posthaven. Inventaret tilhører Posthaven og skal fortsat anvendes af Posthaven og fremover af Træning/hjælpemidler. Det drejer sig ikke om personalets skriveborde, computere m.v., men alene det inventar, der i dag er fælles for hele Posthaven og som fortsat skal bevares i Posthaven. Anskaffelse Udgift Borde, stole m.v. til personalestue, møderum m.v. Flytning, montering af IT og IP-telefoner m.v Belysning, lamper, gardiner, opslagstavler, værktøj m.v Depotskabe, fryser, ovne, kaffemaskine, kopper, glas, termokander, skåle, fade o.s.v Måtter, rullevogne m.v Direkte flytteomkostninger vognmand flytte Hjemmeplejen til Sygehuset. Direkte flytteomkostninger vognmand flytte Træning/hjælpemidler til Posthaven - skøn

6 Tyverialarm skøn, incl. telefonstik Nødbelysning i kælderetage krav fra Beredskab Montering af IT-stik i Posthaven ved en omlægning af driften Retablering/maling o.l. i enkelte lokaler i Posthaven i forbindelse med flytning og ved anvendelse til andet formål 3 rum på 1. sal Retablering af gang i Posthaven males op m.v i gangareal og vægge på kontorer, hvor der afmonteres hylder m.v. Opsætning af kaffeautomater i lighed med Rådhusene - skøn Opvaskemaskine i køkken/cafe industrimaskine Vaskeriordning såfremt den kan aftales med Sygehuset udgår denne post som anlæg - Vaskemaskine - Tørretumbler I alt anlæg Fordele -træning/hjælpemidler: Ved en flytning af dele af organisationen er der følgende primære fordele: * Der frigives 2 beboerstuer på Hedebo-Centret. Anvendes i dag til kontorer og kan fremadrettet anvendes til plejehjemspladser til borgere fra Norddjurs. I en periode, hvor Violskrænten skal ombygges og alternativafdelingen skal lukkes ned vil der være et meget stort behov for alternative løsningsmuligheder. Her vil de 2 pladser/stuer være nødvendige. * Der kan skabes en mere rationel drift/arbejdsplan i træningen, idet der p.t. er direkte pladsproblemer på træningsområdet. Manglende omklædningsrum, samtalerum, møderum m.v. * Der bliver mere ro på Hedebo-Centret idet stedets beboere i dag forstyrres af uro fra personalet og af besøgende til hjælpemiddelafdelingen samt den udbyggede aktivitet på træningsområdet, flere medarbejdere m.v. * Der skabes rum til den udvikling, der er begrundet i det stigende antal genoptræningsplaner. Hertil kommer angiveligt et nyt tiltag, såfremt kommunerne skal overtage visitationen og/eller udførelsen af den vederlagsfri fysioterapi - flyttes fra regionen til kommunerne (lovforslag). 6

7 * Brugerkort kan fastholdes løbende indtægt. * Der vil være behov for at få mere ledig tid i træningsapparatlokalet på 1. sal. Borgere der selvtræner vil blive henvist til at ændre træningstid fra formiddag til aftentimer. Frigivelsen af lokaler vil betyde, at flere borgere med en genoptræningsplan kan afvikle en planlagt genoptræningsplan. 6. Fordele Hjemmeplejen ØST En flytning til sygehuset vil sikre en løsning af: Det akutte pladsproblem i Hjemmeplejen Øst De pladsproblemer som hjemmeplejens biler og cykler skaber i området omkring Posthaven. Hertil kommer, at en flytning til sygehuset vil skabe grundlag for at udvikle/udbygge følgende opgaver: Udvikling/etablering/drift af fælles klinikker, bl.a. incontinensklinik til gavn for borgere med bl.a. kroniske sygdomme. Udvikle/udbygge klinikfunktioner i hjemmesygeplejen Faglig udviklingsmulighed i samspil med personalet på Regionssygehuset og et evt. kommende Sundhedshus. 7. Hjemmeplejen ØST omfang m.v. Hele hjemmeplejeorganisationen flyttes fra Posthaven. Omfatter områdeleder, 3 teamledere, administrative medarbejdere, servicemedarbejder, samt alle hjemmesygeplejersker og hjemmehjælpere. Omfatter en personalegruppe på op til ca. 200 medarbejdere, med behov for omklædning, badefaciliteter, personalerum (200 skabe), personaletoiletter, behov for p-pladser m.v. Omfatter plads til parkering af private biler, cyklestativer 100 stk., 18 kommunale biler m.v. 8. Træning/hjælpemidler omfang m.v. Følgende opgaver/personalegrupper m.v. planlægges flyttet fra Hedebo-Centret til Posthaven: 7

8 Områdeleder Ellen H. Keller. Forebyggende medarbejdere - 4 medarbejdere Hørekonsulent/-medarbejder Hjælpemidler herunder teamleder samt 4 sagsbehandlere og èn adm. Medarbejder. Træningsopgaver del af vedligeholdelsestræning 2 medarbejdere 8

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: 30-08-2012 Version nr.: 02 00.15.00-G11-1-12

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget Råderumsforslag Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Reduceret

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Den politiske beslutning om at undersøge mulighederne for andre ordninger er taget på foranledning af specialtandlæge Søren Povlsen.

Den politiske beslutning om at undersøge mulighederne for andre ordninger er taget på foranledning af specialtandlæge Søren Povlsen. 1 I august 2008 besluttede økonomi- og erhvervsudvalget i Struer, at Struer Kommune skulle tage initiativ til at undersøge mulighederne for etablering af et fælleskommunalt samarbejde om tandreguleringsservice

Læs mere