Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 14. november 2013 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh Madsen (L) Kirsten Jensen (V) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Fraværende: Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Norddjurs Kommune

2 Voksen- og plejeudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Møde i den politiske styregruppe vedr. ældrebolighandlingsplanen Byggeregnskab for Grønnegården Byggeregnskab for 26 nye plejeboliger ved Møllehjemmet Afslutning af ældrebolighandlingsplanen Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen Pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp under fritvalgsordningen Kvalitetsstandard for uddelegerede sygeplejeydelser Kvalitetsstandard for tilbud om omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for sagsbehandling i myndighedsafdelingens unge- og voksenteam Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet Retningslinjer for valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet Godkendelse af aftaleholdere 2014 voksen- og plejeudvalgets område Tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet Orientering om palliativ beredskabsvagt Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo oktober Kommunalt tilsyn med plejecentre Tilsyn i botilbud på socialområdet Kvartalsvis statistik over magtanvendelse Kvartalsrapport for utilsigtede hændelser Nyt sundhedshus i Grenaa Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan Orientering Ankeafgørelser Bilagsoversigt...48 Norddjurs Kommune

3 Voksen- og plejeudvalget Møde i den politiske styregruppe vedr. ældrebolighandlingsplanen A00 13/1542 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Der afholdes møde i den politiske styregruppe vedrørende ældrebolighandlingsplanen, kl Mødet afholdes i mødelokale 250 på rådhuset i Grenaa. Der er følgende dagsorden til mødet: 1. Status på ældrebolighandlingsplanens samlede regnskab 2. Status på arbejdet med kunstudsmykningen i byggerierne herunder tidpunkter for indvielsen af kunstudsmykningerne 3. Styregruppens møder i Eventuelt. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Ældrebolighandlingsplanens samlede regnskab blev gennemgået. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil ske indvielse af de første kunstudsmykninger i april-juni Det blev besluttet, at styregruppen for ældrebolighandlingsplanen ikke afholder flere møder. Den nedsatte kunstgruppe fortsætter arbejdet i Inger K. Andersen, Pia Bjerregaard, Benny Hammer og Jens Holst deltog ikke i mødet. 1

4 Voksen- og plejeudvalget Byggeregnskab for Grønnegården S00 13/20372 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et byggeregnskab for henholdsvis etableringen af 42 plejeboliger samt etableringen af 250 m 2 serviceareal på Grønnegården. Der er udarbejdet ét byggeregnskab for de 42 boliger og ét byggeregnskab for servicearealerne. BDO Kommunernes Revision har påtegnet byggeregnskaberne og skema C uden bemærkninger. Regnskaber og skema C er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Af byggeregnskabet for boligerne fremgår det blandt andet, at anskaffelsessummen de samlede udgifter til etableringen af de 42 boliger udgør kr. inkl. moms. Nedenstående tabel viser, hvordan anskaffelsessummen er finansieret: Realkreditlån (91 % af anskaffelsessummen) kr. Grundkapitalindskud (7 % af anskaffelsessummen) kr. Beboerindskud (2 % af anskaffelsessummen) kr. I alt kr. Anlægsbudgettet for etablering af de 42 boliger udgjorde kr. inkl. moms ved godkendelsen af byggeriets igangsættelse. Der er således et mindreforbrug på kr. inkl. moms. Mindreforbruget medfører, at det kommunale grundkapitalindskud nedjusteres fra kr. til kr. Desuden medfører mindreforbruget, at det samlede beboerindskud nedjusteres fra kr. til kr. Bruttohuslejen fastsættes på baggrund af byggeregnskabet og udgør 994 kr. pr. m 2. 2

5 Voksen- og plejeudvalget Det skal bemærkes, at der i byggeregnskabet for boligerne er afsat et beløb til dækning af kommende udgifter på i alt kr. inkl. moms. Udgifterne vedrører primært manglende afregning for kunst, restafregning til vej-, belægnings- og gartnerentreprisen samt supplerende indkøb af inventar til fælles opholdsarealer. En oversigt over afsatte poster i regnskabet er vedlagt som bilag. Byggeregnskabet for servicearealet viser, at den samlede udgift til etablering af servicearealer udgør kr. ekskl. moms. Anlægsbudgettet ved godkendelsen af byggeriets igangsættelse udgjorde kr. ekskl. moms. Der er således et mindreforbrug på kr. ekskl. moms. Norddjurs Kommune modtager et statsligt tilskud til etablering af servicearealer på kr. Denne indtægt er indregnet i den samlede udgift på kr. ekskl. moms til etablering af serviceareal. Det skal bemærkes, at der i byggeregnskabet for servicearealerne er afsat et beløb til dækning af kommende udgifter på i alt kr. ekskl. moms. Udgifterne vedrører primært manglende afregning for kunst, restafregning til vej-, belægnings- og gartnerentreprisen samt supplerende indkøb af inventar til fælles opholdsarealer. En oversigt over afsatte poster i regnskabet er vedlagt som bilag. Regnskabet for henholdsvis boliger og serviceareal med de afsatte beløb indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via BOSSINF. Ifølge BDO Kommunernes Revision kan regnskab for de afsatte poster efter forudgående bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen behandles administrativt og efterfølgende indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via BOSSINF. Efterfølgende udarbejdes regnskab for de afsatte poster i byggeregnskaber for henholdsvis boliger og serviceareal i takt med, at udgifterne afholdes. Disse regnskaber revideres af BDO Kommunernes revision forud for den endelige regnskabsafslutning. Skulle det vise sig, at regnskabstallene for boliger ikke er samstemmende med de afsatte beløb, nedjusteres huslejen i henhold til regnskabstallene. Regnskabet for servicearealer kan ligeledes ikke afsluttes 3

6 Voksen- og plejeudvalget endeligt i Norddjurs Kommune, før der foreligger regnskab for de afsatte poster i byggeregnskabet for servicearealer. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at byggeregnskabet for de 42 boliger godkendes. 2. at det kommunale grundkapitalindskud sænkes fra kr. til kr. 3. at det samlede beboerindskud sænkes fra kr. til kr. 4. at den endelige bruttohusleje på 994 kr. pr. m 2 (2013 p/l) godkendes. 5. at byggeregnskabet for servicearealet godkendes. 6. at skema C for boliger og servicearealer godkendes. 7. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at behandle de endelige, revisionspåtegnede regnskaber for afsatte poster i byggeregnskaberne for henholdsvis boliger og servicearealer og efterfølgende indberette til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Bilag: 1 Åben Grønnegården - regnskab vedr. boliger /13 2 Åben Grønnegården - regnskab for servicearealer /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 4

7 Voksen- og plejeudvalget Byggeregnskab for 26 nye plejeboliger ved Møllehjemmet S00 13/20372 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et byggeregnskab for henholdsvis etableringen af 26 plejeboliger samt etableringen af 75 m 2 serviceareal ved Møllehjemmet. Der er udarbejdet ét byggeregnskab for de 26 boliger og ét byggeregnskab for servicearealerne. BDO Kommunernes Revision har påtegnet byggeregnskaberne og skema C uden bemærkninger. Regnskaber og skema C er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Af byggeregnskabet for boligerne fremgår det blandt andet, at anskaffelsessummen de samlede udgifter til etableringen af de 26 boliger udgør kr. inkl. moms. Nedenstående tabel viser, hvordan anskaffelsessummen er finansieret: Realkreditlån (91 % af anskaffelsessummen) kr. Grundkapitalindskud (7 % af anskaffelsessummen) kr. Beboerindskud (2 % af anskaffelsessummen) kr. I alt kr. Anlægsbudgettet for etablering af de 26 boliger udgjorde kr. inkl. moms ved godkendelsen af byggeriets igangsættelse. Der er således et mindreforbrug på kr. inkl. moms. Mindreforbruget medfører, at det kommunale grundkapitalindskud nedjusteres fra kr. til kr. Desuden medfører mindreforbruget, at det samlede beboerindskud nedjusteres fra kr. til kr. 5

8 Voksen- og plejeudvalget Bruttohuslejen fastsættes på baggrund af byggeregnskabet og udgør kr. pr. m 2. Det skal desuden bemærkes, at der i byggeregnskabet for boligerne er afsat et beløb til dækning af kommende udgifter på i alt kr. inkl. moms. Udgifterne vedrører tilkøb af beplantning, kunst, suppleringer til kaldeanlæg og enkelte øvrige anskaffelser. Desuden vedrører udgifterne en restbetaling til vej-, belægnings- og gartnerentreprisen. En oversigt over afsatte poster i regnskabet er vedlagt som bilag. Byggeregnskabet for servicearealet viser, at den samlede udgift til etablering af servicearealer udgør kr. ekskl. moms. Anlægsbudgettet ved godkendelsen af byggeriets igangsættelse udgjorde kr. ekskl. moms. Der er således et mindreforbrug på kr. ekskl. moms. Norddjurs Kommune modtager et statsligt tilskud til etablering af servicearealer på kr. Denne indtægt er indregnet i den samlede udgift på kr. ekskl. moms til etablering af serviceareal. Det skal bemærkes, at der i byggeregnskabet for servicearealerne er afsat et beløb til dækning af kommende udgifter på i alt kr. ekskl. moms. Udgifterne vedrører primært udgifter til opgradering af facade på Møllehjemmets hovedbygning ud mod det fælles ankomstareal til plejecentret. Desuden vedrører udgifterne tilkøb af beplantning, kunst, suppleringer til kaldeanlæg, enkelte øvrige anskaffelser, samt en restbetaling til vej-, belægnings- og gartnerentreprisen. En oversigt over afsatte poster i regnskabet er vedlagt som bilag. Regnskabet for henholdsvis boliger og serviceareal med de afsatte beløb indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via BOSSINF. Ifølge BDO Kommunernes Revision kan regnskab for de afsatte poster efter forudgående bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen behandles administrativt og efterfølgende indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via BOSSINF. 6

9 Voksen- og plejeudvalget Efterfølgende udarbejdes regnskab for de afsatte poster i byggeregnskaber for henholdsvis boliger og serviceareal i takt med, at udgifterne afholdes. Disse regnskaber revideres af BDO Kommunernes revision forud for den endelige regnskabsafslutning. Skulle det vise sig, at regnskabstallene for boliger ikke er samstemmende med de afsatte beløb, nedjusteres huslejen i henhold til regnskabstallene. Regnskabet for servicearealer kan ligeledes ikke afsluttes endeligt i Norddjurs Kommune, før der foreligger regnskab for de afsatte poster i byggeregnskabet for servicearealer. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at byggeregnskabet for de 26 boliger godkendes. 2. at det kommunale grundkapitalindskud nedjusteres fra kr. til kr. 3. at det samlede beboerindskud nedjusteres fra kr. til kr. 4. at den endelige bruttohusleje på 1003 kr. pr. m 2 (2013 p/l) godkendes. 5. at byggeregnskabet for servicearealer godkendes. 6. at skema C for boliger og servicearealer godkendes. 7. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at behandle de endelige, revisionspåtegnede regnskaber for afsatte poster i byggeregnskaberne for henholdsvis boliger og servicearealer og efterfølgende at indberette til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Bilag: 1 Åben Møllehjemmet - regnskab for boliger /13 2 Åben Møllehjemmet - regnskab for servicearealer /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 7

10 Voksen- og plejeudvalget Afslutning af ældrebolighandlingsplanen S00 13/20401 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 4. marts 2008 et forslag til 1. etape af ældrebolighandlingsplanen. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på møder den 2. juni 2009 og den 11. oktober 2011 godkendt henholdsvis et forslag til 2. etape og en opdateret udgave af den samlede plan med mindre justeringer og tilføjelser (benævnt 3. etape). Det er nu muligt at foretage den endelige opgørelse af de afholdte udgifter til de gennemførte byggerier og dermed at afslutte ældrebolighandlingsplanen. Formålet med 1. etape af ældrebolighandlingsplanen var primært at erstatte utidssvarende plejehjems- og institutionspladser med moderne 2-rums boliger med tilhørende fælles opholdsarealer og servicearealer. I 2. etape af ældrebolighandlingsplanen var fokus primært rettet mod at dække den forventede øgede stigning i efterspørgslen efter boliger til ældre og handicappede borgere. Bruttoudgiften til gennemførelse af den samlede ældrebolighandlingsplan har været på ca. 576 mio. kr. Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen har betydet, at følgende byggerier er gennemført: Etablering af 84 plejeboliger og et nyt aktivitetscenter på Violskrænten i Grenaa Etablering af 86 plejeboliger på Digterparken i Grenaa Etablering af 60 plejeboliger og nye lokaler til hjemmeplejen Vest i Glesborg Etablering af 42 handicapvenlige plejeboliger på Skovstjernen i Grenaa Renovering af 12 kommunalt ejede boliger i Allingåbro 8

11 Voksen- og plejeudvalget Renovering af 10 kommunalt ejede boliger i Ørsted Etablering af 11 handicapvenlige plejeboliger i det tidligere plejehjem Vestervang i Ørum og istandsættelse af 16 tilhørende boliger Etablering af 26 nye plejeboliger ved Møllehjemmet i Auning Etablering af 42 nye plejeboliger på Grønnegården i Grenaa Renovering af 10 handicapboliger i Dolmer Have. Byggerierne i ældrebolighandlingsplanen er gennemført i perioden Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen har samlet set medført, at der er opført 340 nye boliger, og at 43 boliger er blevet gennemgribende renoveret/ombygget. Derudover er der opført i alt m 2 aktivitets- og personalefaciliteter (servicearealer). De nyopførte boliger i ældrebolighandlingsplanen har en bruttostørrelse på ca. 70 m 2, hvoraf ca. 45 m 2 fordeles til beboelse og ca. 25 m 2 fordeles til fælles opholdsarealer. Som følge af etableringen af de nye plejecentre er plejehjemmet Hedebo-Centret, plejehjemmet Violskrænten, plejehjemmet Lyngbygaard, plejehjemmet Nørrevang, plejehjemmet Vestervang og Voldby Plejehjem blevet nedlagt. Træningsafsnittet på Hedebo- Centret er flyttet til Posthaven, demensafsnittet i Posthaven er flyttet til det nye plejecenter på Violskrænten, og beboerne på Voldby Plejehjem er flyttet til Ørum Bo- og Aktivitetscenter. Samlet set har gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen ikke medført en ændring af Norddjurs Kommunes driftsudgifter. Økonomiske konsekvenser Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2008 en anlægsramme på 1,025 mio. kr. (netto) til gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen. 9

12 Voksen- og plejeudvalget Udover udgifter til byggerierne, har der været en række følgeudgifter til bl.a. genhusning og flytning af beboere, istandsættelse af fraflyttede lejligheder, beboerindskud og tomgangshusleje, som skulle afholdes inden for anlægsrammen for ældrebolighandlingsplanen. En gennemgang af alle de afsluttede byggeregnskaber og en opgørelse over de afholdte følgeudgifter viser, at gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen har medført en samlet kommunal indtægt på 7,020 mio. kr. (netto). Dvs. at der samlet set er et mindreforbrug på 8,045 mio. kr. (netto) i forhold til den afsatte anlægsramme for ældrebolighandlingsplanen. En oversigt over de kommunale nettoudgifter til byggerierne i ældrebolighandlingsplanen og de afholdte følgeudgifter er vedlagt som bilag. I takt med afslutningen af de enkelte byggerier har BDO Kommunernes Revision påtegnet byggeregnskaberne og skema C uden bemærkninger. BDO vil ligeledes foretage en revision af den samlede resultatopgørelse for ældrebolighandlingsplanen. Det skal bemærkes, at der i tillæg til den oprindelige anlægsramme til ældrebolighandlingsplanen også er blevet afsat 3,741 mio. kr. til etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Vest i Glesborg. Udgiften til dette byggeri har været på 3,390 mio. kr. Dvs., at der har været et mindreforbrug på 0,351 mio. kr. Det skal ligeledes bemærkes, at Norddjurs Kommunes eventuelle fremtidige indtægter fra salg af nedlagte plejehjem ikke er indregnet i opgørelsen af mindreforbruget i ældrebolighandlingsplanen. Udgiften til etablering af plejeboliger finansieres hovedsageligt gennem lån, som udgør 91 pct. af udgiften. Lånene skal senest optages i forbindelse med, at byggeriet bliver meldt indflytningsklar. Dermed er den endelige byggesum ikke kendt på låneoptagelsestidspunktet, og størrelsen på lånebeløbet beror derfor på et skøn. Det har vist sig, at fire byggerier 10

13 Voksen- og plejeudvalget Violskrænten, Digterparken Glesborg Plejecenter og 26 nye plejeboliger ved Møllehjemmet er blevet væsentligt billigere end forventet på låneoptagelsestidspunktet. Det betyder, at der pt. er en overbelåning af disse byggerier på samlet 3,811 mio. kr. Beløbet skal udlignes ved et ekstraordinært afdrag. Samtidig kan der optages et tillægslån vedrørende byggeriet af Grønnegården på i alt 2,125 mio. kr. Samlet set medfører det ekstraordinære afdrag og tillægslånet, at kassebeholdningen reduceres med 1,686 mio. kr. Som led i den budgettekniske afslutning af ældrebolighandlingsplanen er der behov for, at der gives en række bevillinger til de fornødne følgeudgifter ved gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen. Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B for Glesborg Plejecenter blev budgettet til etableringen af lokaler til Hjemmeplejen Vest med en samlet sum på 3,650 mio. kr. indregnet i bevillingen til servicearealet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 blev der på investeringsoversigten ligeledes optaget et beløb på 3,741 mio. kr. Der er således givet to bevillinger til etableringen af lokaler til Hjemmeplejen Vest. Af de 3,741 mio. kr. er der tidligere korrigeret for 1,570 mio. kr.. Det resterende beløb på 2,171 mio. kr. føres nu tilbage til kassen. Tilsvarende er der i forbindelse med godkendelsen af skema B for Skovstjernen indarbejdet en udgiftsbevilling vedrørende servicearealer, hvor der fejlagtigt er indregnet et servicearealtilskud på 1,680 mio. kr. Indtægtsbevillingen er derfor indregnet to gange hvilket bevirker, at der er behov for at forhøje bevillingen vedrørende servicearealer med 1,680 mio. kr. Det bemærkes ligeledes, at der i indstillingen søges om et negativt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,240 mio. kr. vedrørende servicearealer. Dette beløb fremgår ligeledes ikke af den vedlagte oversigt, men indgår i beregningen af den kommunale nettoudgift ved etablering af 42 handicapboliger og servicearealer på Skovstjernen. Den negative bevilling søges nu, fordi der ved kommunalbestyrelsens godkendelse af byggeriets igangsættelse blev givet en anlægsbevilling på 1,920 mio. kr., hvori der var indregnet et forventet statsligt tilskud på 0,240 mio. kr. til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede. Det har efterfølgende vist sig, at denne type tilskud ved byggeriets afslutning ikke længere blev bevilget fra staten. Der blev imidlertid ikke ved kommunalbestyrelsens godkendelse af byggeregnskabet for 11

14 Voksen- og plejeudvalget Skovstjernen den 11. oktober 2012 søgt om en negativ indtægtsbevilling på 0,240 mio. kr. som følge af tilskuddets bortfald. Endelig bemærkes det, at det af den vedlagte oversigt fremgår, at der har været udgifter til flyttefirmaer på 0,258 mio. kr., mens der søges om en bevilling på 0,090 mio. kr. Forskellen skyldes, at der i forbindelse med regnskab 2012 er afholdt en udgift på 0,168 mio. kr., som er finansieret af kassebeholdningen. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at resultatet af ældrebolighandlingsplanen godkendes. 2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb, samt anlægsbevilling vedrørende salg af grunde til byggeprojekterne på i alt -67,953 mio. kr. finansieret af de i ældrebolighandlingsplanen optagne indtægtsbevillinger. 3. at rådighedsbeløbet vedrørende lokaler til hjemmeplejen Vest i Glesborg på 2,171 mio. kr. tilføres kassen. 4. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,680 mio. kr. vedrørende servicearealer på Skovstjernen. 5. at der meddeles et negativt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,240 mio. kr. for projektet vedrørende servicearealer på Skovstjernen. 6. at der gives en driftsbevilling til afholdelse af beboerindskud for beboere, der er flyttet fra tidligere plejehjem til nye plejecentre, på i alt 1,121 mio. kr. 7. at der gives en driftsbevilling på 0,872 mio. kr. til dækning af Norddjurs Kommunes indskud i trænings- og aflastningsboliger. 8. at der gives en driftsbevilling på 0,090 mio. kr. til dækning af omkostninger til flytteudgifter. 12

15 Voksen- og plejeudvalget at der gives en driftsbevilling på 0,438 mio. kr. til dækning af genhusningsomkostninger vedrørende beboere fra Dolmer Have. 10. at der gives en driftsbevilling på 0,518 mio. kr. vedrørende istandsættelsesudgifter i forbindelse med fraflytning af boliger på Stenvadvej 3 i Ørum. 11. at der gives en driftsbevilling på 0,890 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje på Stenvadvej nr. 3 i Ørum. 12. at der gives en driftsbevilling på 1,497 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje i nybyggerier i at der gives en driftsbevilling på -0,120 mio. kr. vedrørende en merindtægt i forbindelse med frigivelse af indskud i Grundejernes Investeringsfond for det gamle nedrevne byggeri på Grønnegården. 14. at der gives en driftsbevilling på -7,038 mio. kr. vedrørende byggesagshonorar og gebyrer, som er finansieret af byggeprojekterne. 15. at der meddeles et negativt rådighedsbeløb og anlægsbevilling 1,316 mio. kr. vedrørende vejadgang til Digterparken og Skovstjernen. 16. at der gives en driftsbevilling på 2,666 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje i nybyggerier i at der gives driftsbevilling på 3,000 mio. vedrørende forventet tomgangshusleje i 2014 og at der gives overførselsadgang til kontoen for tomgangshusleje i 2014 og at der gives en driftsbevilling på -1,853 mio. kr. vedrørende forrentning af grundsalg. Samtlige bevillinger finansieres indenfor ældrebolighandlingsplanens budgetramme, jfr. den ovenfor nævnte oversigt over planens nettoudgifter, der er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Anlægsudgifter (netto) for ældrebolighandlingsplanen /13 13

16 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 14

17 Voksen- og plejeudvalget Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen A21 13/17077 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice. Kvalitetskrav Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitets-standarder på området. Kvalitetskravene er således ens for de private leverandører og den kommunale leverandør. På baggrund af ændringer i kvalitetsstandarden vedrørende madservice er kvalitetskravene for 2014 ændret i forhold til de krav, der blev stillet i Kvalitetskravene er først gældende fra den 1. januar De væsentligste ændringer er følgende: At leverandøren er forpligtet til at modtage digital post fra Norddjurs Kommune At leverandøren mindst én gang om dagen tjekker sin elektroniske postkasse. Det skal bemærkes, at der er to særlige forhold, som gør sig gældende for kommunens kvalitetskrav til leverandører af madservice: Der kan ikke stilles krav, der medfører, at alle leverandører skal benytte den samme produktionsform. Dvs. at der ikke kan stilles krav om, at alle f.eks. skal levere køle- /vakuumpakket mad. Der kan ikke stilles krav om, at leverandørerne skal tilbyde udbringning af maden til modtagernes eget hjem. En leverandør kan godt blive godkendt, hvis modtagerne selv sørger for at hente maden eller spiser hos leverandøren. 15

18 Voksen- og plejeudvalget Priskrav Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav. Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, som der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør. Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, råvareindkøb, materielanskaffelser mv.). Beregningen af priskravet er baseret på Djurs Mad I/S s afregningspriser i 2014, tillagt kommunens udgift til forrentning af det anlægsbeløb, som er anvendt til anskaffelse af køkkenet - korrigeret for den årlige afskrivning. Djurs Mad I/S s afregningspriser i 2014 blev godkendt på selskabets bestyrelsesmøde den 19. august Beregningen medfører, at der er følgende priskrav til leverandørerne i 2014: Ydelse Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion): Hovedret Hovedret inkl. biret Biret Hovedret diæt Hovedret diæt inkl. biret Madservice uden udbringning (pris pr. portion): Hovedret Hovedret inkl. biret Biret Hovedret diæt Hovedret diæt inkl. biret Priskrav i 2014 (kr.) 50,75 65,00 14,25 67,50 81,00 46,00 58,75 12,75 61,25 73,50 16

19 Voksen- og plejeudvalget Kvalitetskravene for 2014 har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Kvalitetskravene for 2014, kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen, fritvalgsblanket og høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2014 til leverandører af madservice godkendes. Bilag: 1 Åben Kvalitetskrav /13 2 Åben Krav til godkendelse af leverandører af madservice /13 3 Åben Fritvalgsblanketten /13 4 Åben Høringssvar - Handicaprådet /13 5 Åben Høringssvar - Ældrerådet /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 17

20 Voksen- og plejeudvalget Pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp under fritvalgsordningen A21 13/17077 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst en gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp. Kvalitetskrav Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper. På baggrund af ændringer i kvalitetsstandarden vedrørende personlig og praktisk hjælp er kvalitetskravene for 2014 ændret i forhold til de krav, der blev stillet til leverandørerne i Kvalitetskravene er først gældende fra den 1. januar De væsentligste ændringer er følgende: at leverandøren skal anvende Norddjurs Kommunes omsorgssystem til dokumentation og registrering af leverede ydelser at leverandøren skal kunne modtage digital post fra Norddjurs Kommune at leverandøren ikke må udføre praktisk hjælp, når borgeren ikke er til stede at leverandøren er forpligtiget til altid at følge den af visitationen beskrevne leveringsfrekvens. Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør. 18

21 Voksen- og plejeudvalget Priskrav Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af hjemmehjælp i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav. Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, som der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør. Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, pension, administration, IT, transport, varekøb, husleje mv.). Leverandører af hjemmehjælp kan søge om godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på alle ugens 5 hverdage i enten Norddjurs Kommunes distrikt øst, distrikt vest eller distrikt Anholt. Personlig pleje hele døgnet i alle ugens 7 dage i enten Norddjurs Kommunes distrikt øst, distrikt vest eller distrikt Anholt. Leverandørerne er således frit stillet med hensyn til, om de vil søge om godkendelse i et enkelt distrikt eller i hele Norddjurs Kommune. Forvaltningen har beregnet følgende priskrav (pris pr. leveret time hos borgerne (kr.)) til leverandørerne i 2014: 19

22 Voksen- og plejeudvalget Ydelse/Område Vest Øst Anholt Praktisk hjælp i dagtimerne (mandag til fredag kl ) Praktisk hjælp i dagtimerne 293 (hjælp til rengøring) Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje aften på hverdage (mandag til fredag kl ) Personlig pleje nat på hverdage (mandag til fredag kl ) Personlig pleje i dagtimer - weekend (kl ) Personlig pleje i aftentimer weekend (kl ) Personlig pleje nat weekend (kl ) Kvalitetskravene har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Krav til leverandører af hjemmehjælp, kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen, fritvalgsblanketten og høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2014 til leverandører af personlig og praktisk hjælp godkendes. Bilag: 1 Åben Kvalitetskrav til leverandør af personlig praktisk hjælp /13 2 Åben Kontrakt til godkendelse af leverandør af personlig og praktisk hjælp /13 3 Åben Fritvalgsblanketten /13 4 Åben Høringssvar - Handicaprådet /13 5 Åben Høringssvar - Ældrerådet /13 20

23 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 21

24 Voksen- og plejeudvalget Kvalitetsstandard for uddelegerede sygeplejeydelser P23 13/18930 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for uddelegerede sygeplejeydelser. Kvalitetsstandarden beskriver overordnet et uændret serviceniveau, men er justeret på følgende område: Der er indsat den generelle indledning, som indgår i alle kvalitetsstandarder. Punkt 12 er slettet, da visitationsafdelingen ikke visiterer til de uddelegerede sygeplejeydelser. Ydelserne leveres af social- og sundhedspersonale, men er omfattet af lov om hjemmesygepleje, sundhedsloven. Ændringer er markeret med rødt. Kvalitetsstandarden for uddelegerede sygeplejeydelser er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Kvalitetsstandarden har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for uddelegerede sygeplejeydelser godkendes. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard for uddelegering af sygeplejeydelser /13 22

25 Voksen- og plejeudvalget Åben Høringssvar - Ældrerådet /13 3 Åben Høringssvar - Handicaprådet /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 23

26 Voksen- og plejeudvalget Kvalitetsstandard for tilbud om omsorgstandpleje G01 13/18749 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, KB Sagsfremstilling Socialområdet har i samarbejde med sundheds- og omsorgsområdet udarbejdet et revideret forslag til kvalitetsstandard for tilbud om omsorgstandpleje. I forhold til den gældende kvalitetsstandard er der foretaget mindre redaktionelle ændringer. Herudover foreslås det, at sagsbehandlingstiden hos visitator fastsættes til 1 uge. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for tilbud om omsorgstandpleje godkendes. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud for /13 omsorgstandpleje 2 Åben Høringssvar - Ældrerådet /13 3 Åben Høringssvar - Handicaprådet /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 24

27 Voksen- og plejeudvalget Kvalitetsstandard for sagsbehandling i myndighedsafdelingens unge- og voksenteam P00 13/18222 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, KB Sagsfremstilling Myndighedsafdelingen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for sagsbehandling i myndighedsafdelingens ungeteam og voksenteam. Tidligere har der været to kvalitetsstandarder for visitation til ydelser og svarfrister. Disse kvalitetsstandarder er nu sammenskrevet i én kvalitetsstandard. Formålet har været at samle generelle oplysninger om sagsbehandlingen. Kvalitetsstandarden beskriver sagsbehandling og tidsfrister i henhold til: Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100,101, 102, 103, 104, 107 og 108 Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Kompenserende specialundervisning. I kvalitetsstandarden er de nye ankeregler indarbejdet. Ændringerne i kvalitetsstandarden er markeret i teksten. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i myndighedsafdelingens ungeteam og voksenteam godkendes. 25

28 Voksen- og plejeudvalget Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard for sagsbehandling i myndighedsafdelingens unge /13 og voksenteam 2 Åben Høringssvar - Ældrerådet /13 3 Åben Høringssvar - Handicaprådet /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 26

29 Voksen- og plejeudvalget Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet P23 13/18930 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet. Kvalitetsstandarden beskriver overordnet et uændret serviceniveau, men er justeret på følgende område: Kvalitetsopfølgning, som det fremgår af Tilsynspolitik for tilbud efter lov om social service 83, som er omfattet af reglerne for frit valg er tilføjet under punktet kontrol og kvalitetsopfølgning. Ændringer er markeret med rødt. Kvalitetsstandarden for visitation er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet godkendes. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet /13 27

30 Voksen- og plejeudvalget Åben Høringssvar - Ældrerådet /13 3 Åben Høringssvar - Handicaprådet /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 28

31 Voksen- og plejeudvalget Retningslinjer for valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet G01 13/18751 Åben sag Sagsgang: VPU, høring,vpu, KB Sagsfremstilling Socialområdet har udarbejdet et forslag til reviderede overordnede retningslinjer for den valgfrie servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet. I det reviderede forslag er der sket en mindre justering, så retningslinjerne passer til de seneste lovjusteringer. Herudover er der sket en sproglig tilretning. Forslaget er afstemt med BDO Kommunernes Revision. De takster, som er gældende fra 1. januar 2014, følger vejledningen om regulering af takster på Social- og Integrationsministeriets område, som udmeldes medio november Retningslinjerne er vedlagt som bilag. Retningslinjerne har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til reviderede retningslinjer for valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet godkendes. Bilag: 1 Åben Retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på /13 handicap- og psykiatriområdet 2 Åben Høringssvar - Ældrerådet /13 29

32 Voksen- og plejeudvalget Åben Høringssvar - Handicaprådet /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 30

33 Voksen- og plejeudvalget Godkendelse af aftaleholdere 2014 voksen- og plejeudvalgets område A00 13/19634 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling I henhold til Principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune fra december 2008 skal voksen- og plejeudvalget efter indstilling fra velfærdsdirektøren beslutte hvilke aftaleenheder, der skal være inden for udvalgets område i Det foreslås, at der er følgende aftaleenheder i 2014: Aftalegiver Aftaleenheder Aftaleholder Kenneth Koed Nielsen Myndighedsafdelingen Helle Støve Kenneth Koed Nielsen Sundheds- og omsorgsområdet Søs Fuglsang Kenneth Koed Nielsen Socialområdet Hanne Nielsen Eva Holm Iversen Arbejdsmarked og borgerservice Karen Skau (Sikringsområdet) Hanne Nielsen Område 0-30 årige Bo Lindballe Hanne Nielsen Område handicap og psykiatri Frode Lerdahl Hanne Nielsen Kløvervang, Ravnholtskolen, STU Helle Hartmann og aktivitets- og afklaringstilbud Hanne Nielsen Centervej 18-20, Bostøtte og AC Henriette Eriksen Auning Hanne Nielsen Nøddebo, Nyvang, Åparken og Birte Kousted Kornvænget Hanne Nielsen Rusmiddelcenter Grenaa og Helle Kristensen Allingåbro Hanne Nielsen Bostøtte og botilbud Auning og Ole Svinth Glesborg og No. 17 Hanne Nielsen Dolmerhave, Team 68, Jan Hoel Neuropædagogisk team og AUC Grenaa Hanne Nielsen Skovstjernen Mia Hedegaard van de Sande Hanne Nielsen Kærvang, Skovvang og Solhøj Ulrik Nørgaard Jensen Hanne Nielsen Rougsøcentret, Broagervej, Bjarne Knudsen Stadionparken, bostøtte og Gl. Estrup Hanne Nielsen Bostøtte, Ålunden, Mellemgården Dick Rønde 31

34 Voksen- og plejeudvalget og Nærheden Karen Skau Sikringsområdet Morten Mygind Søs Fuglsang Sundhed og omsorg Øst Ninna Thomsen Søs Fuglsang Sundhed og omsorg Vest Anne Birthe Kajhøj Søs Fuglsang Sundhed, udvikling og Anne Aastrup administration Søs Fuglsang Visitationen Dorthe Milthers Søs Fuglsang Digterparken Inge Bukart Søs Fuglsang Fuglsanggården Helle Thomsen Søs Fuglsang Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Søs Fuglsang Bakkely Karina Kreutzfeldt Søs Fuglsang Farsøhthus Karina Kreutzfeldt Søs Fuglsang Møllehjemmet Vakant Søs Fuglsang Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen Søs Fuglsang Hjælpemidler Ellen Keller Direktørområderne vil i samarbejde med økonomi og indkøb og de enkelte aftaleenheder udarbejde et aftale- og dialogstyringsdokument for hver aftaleenhed for perioden 1/1-31/ De underskrevne aftale- og dialogstyringsdokumenter vil blive lagt på inden udgangen af januar Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til aftaleenheder i 2014 på voksen- og plejeudvalgets område godkendes. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 32

35 Voksen- og plejeudvalget Tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet P23 13/18930 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet et forslag til reviderede tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet. Tidsfristerne er ændret for behandlingen af ansøgninger om udlånshjælpemidler og boligændringer inden for hjælpemiddelområdet: Ved komplicerede ansøgninger om udlånshjælpemidler ændres sagsbehandlingsfristen fra 2 måneder til 6 uger Ved ansøgninger om boligændringer ændres sagsbehandlingsfristen til 15 hverdage mod tidligere 10 hverdage. Ændringerne er markeret med rødt. Tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard - Tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet /13 33

36 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 34

37 Voksen- og plejeudvalget Orientering om palliativ beredskabsvagt P20 13/18412 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang orientere om den palliative beredskabsvagt, hvor Norddjurs Kommune deltager som forsøgskommune. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 35

38 Voksen- og plejeudvalget Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo oktober S00 13/650 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo oktober 2013 viser, at der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. ekskl. overførte midler på voksen- og plejeudvalgets område. Merforbruget er på budgetområder uden for servicerammen. Af de overførte driftsmidler på 6,5 mio. kr. forventes et forbrug på 0,5 mio. kr. Forbruget af overførte midler er inden for servicerammen. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift Merforbruget ekskl. overførte midler skyldes, dels at der i 2013 foretages en tilbagebetaling af for meget hjemtaget statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager i 2012, og dels at der forventes et generelt fald i statsrefusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager i 2013 og efterfølgende år. Det forventede forbrug af overførte midler skyldes primært, at socialområdet indkøber busser og nye IT-systemer samt iværksætter kompetenceudvikling på hele voksen-, 36

39 Voksen- og plejeudvalget handicap- og psykiatriområdet. Herudover forventer myndighedsafdelingen at anvende overførte midler til dækning af en udgiftsstigning på STU-området. Anlæg Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes primært: 0,5 mio. kr. vedrørende det nye aktivitetscenter i Ørsted. Der er på nuværende tidspunkt frigivet en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til projektering af byggeriet, hvoraf 0,2 mio. kr. forventes afholdt i 2013, mens restbeløbet på 0,5 mio. kr. først forventes anvendt i ,2 mio. kr. vedrørende Djurs Mad I/S, der forventes overført til 2014, da en igangværende syn og skøn-sag endnu ikke er afsluttet. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 645,0 646,0 1,0 Overførte driftsmidler 6,5 0,5-6,0 Drift i alt 651,5 646,5-5,0 Anlæg 7,5 0,8-6,7 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. at der omplaceres -1,548 mio. kr. fra voksen- og plejeudvalget til arbejdsmarkedsudvalget vedrørende kontanthjælp i 2013 og overslagsårene. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2013 på voksen- og plejeudvalgets område /13 37

40 Voksen- og plejeudvalget Åben Anlæg - budgetopfølgning oktober /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 38

41 Voksen- og plejeudvalget Kommunalt tilsyn med plejecentre K09 13/18944 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdets visitationsafdeling har foretaget et uanmeldt og et anmeldt tilsyn på plejecentret Violskrænten. Tilsynsrapporterne inkl. høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet og bruger- og pårørenderådet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Kommunalt tilsyn. Violskrænten /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 39

42 Voksen- og plejeudvalget Tilsyn i botilbud på socialområdet A00 13/1202 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes tilsynsgruppe på socialområdet har aflagt et anmeldt besøg den 5. september 2013 hos Bofællesskabet i Glesborg. Tilsynsrapporten inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 40

43 Voksen- og plejeudvalget Kvartalsvis statistik over magtanvendelse G00 13/19809 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling I henhold til gældende retningslinjer skal voksen- og plejeudvalget kvartalsvis orienteres om magtanvendelsen på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet. Som udgangspunkt er al magtanvendelse i forhold til den enkelte borger forbudt. Der kan imidlertid opstå lejlighedsvise situationer, hvor en særlig foranstaltning er nødvendig for at undgå omsorgssvigt. Såfremt en borger giver sit samtykke til en given foranstaltning, er der ikke tale om magtanvendelse, men i de situationer, hvor borgeren modsætter sig eller er passiv, gælder reglerne om magtanvendelse. Når der er udøvet magtanvendelse, har de enkelte institutioner pligt til at indberette hændelsen til henholdsvis visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet og myndighedsafdelingen. Magtanvendelsen indgår efterfølgende som en del af dialogen i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner og tilsyn. Oversigter over indberettede magtanvendelser i 3. kvartal 2013 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om magtanvendelsen i 3. kvartal 2013 på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Magtanvendelse 3. kvartal - Handicap- og psykiatriområdet /13 41

44 Voksen- og plejeudvalget Åben Magtanvendelse 3. kvartal - Sundheds- og omsorgsområdet /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 42

45 Voksen- og plejeudvalget Kvartalsrapport for utilsigtede hændelser G00 13/5754 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet den kvartalsvise statistik for utilsigtede hændelser. Statistikken er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikken for utilsigtede hændelser tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Patientsikkerhed /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 43

46 Voksen- og plejeudvalget Nyt sundhedshus i Grenaa A00 13/9900 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive givet en orientering om arbejdet med etablering af et sundhedshus på Grenaa Sygehus. En pressemeddelelse vedrørende en fremtidig helhedsplan, der skal skabe udvikling i området omkring Grenaa Sygehus, er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Pressemeddelelse: Helhedsplan skal skabe udvikling for Grenaa Sygehus /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 44

47 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan A00 13/1 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i Arbejdsplanen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalgets reviderede arbejdsplan for 2013 godkendes. Bilag: 1 Åben Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 45

48 Voksen- og plejeudvalget Orientering A00 13/1193 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Bevilling af ca. 2,47 mio. kr. i perioden fra Socialstyrelsens 19M-pulje Indberetning af takster i forbindelse med rammeaftale 2014 Oversigt over rådighedsbeløb for enlige beboere på plejecentre. Oversigten er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Oversigt over rådighedsbeløb for enlige beboere på plejecentre /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. 46

49 Voksen- og plejeudvalget Ankeafgørelser A00 13/1336 Lukket sag Sagsgang: VPU 47

50 Voksen- og plejeudvalget Bilagsoversigt 2. Byggeregnskab for Grønnegården 1. Grønnegården - regnskab vedr. boliger (147928/13) 2. Grønnegården - regnskab for servicearealer (147929/13) 3. Byggeregnskab for 26 nye plejeboliger ved Møllehjemmet 1. Møllehjemmet - regnskab for boliger (147932/13) 2. Møllehjemmet - regnskab for servicearealer (147935/13) 4. Afslutning af ældrebolighandlingsplanen 1. Anlægsudgifter (netto) for ældrebolighandlingsplanen (147563/13) 5. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen 1. Kvalitetskrav 2014 (122146/13) 2. Krav til godkendelse af leverandører af madservice (122143/13) 3. Fritvalgsblanketten 2014 (121580/13) 4. Høringssvar - Handicaprådet (137006/13) 5. Høringssvar - Ældrerådet (134005/13) 6. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp under fritvalgsordningen 1. Kvalitetskrav til leverandør af personlig praktisk hjælp (122216/13) 2. Kontrakt til godkendelse af leverandør af personlig og praktisk hjælp (122221/13) 3. Fritvalgsblanketten 2014 (121580/13) 4. Høringssvar - Handicaprådet (137008/13) 5. Høringssvar - Ældrerådet (134007/13) 7. Kvalitetsstandard for uddelegerede sygeplejeydelser 1. Kvalitetsstandard for uddelegering af sygeplejeydelser (134734/13) 2. Høringssvar - Ældrerådet (145561/13) 3. Høringssvar - Handicaprådet (147119/13) 8. Kvalitetsstandard for tilbud om omsorgstandpleje 1. Kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud for omsorgstandpleje (135151/13) 2. Høringssvar - Ældrerådet (145555/13) 3. Høringssvar - Handicaprådet (147121/13) 9. Kvalitetsstandard for sagsbehandling i myndighedsafdelingens unge- og voksenteam 1. Kvalitetsstandard for sagsbehandling i myndighedsafdelingens unge- og voksenteam (138060/13) 2. Høringssvar - Ældrerådet (145546/13) 3. Høringssvar - Handicaprådet (147106/13) 10. Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet 1. Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet 48

51 Voksen- og plejeudvalget (138062/13) 2. Høringssvar - Ældrerådet (145565/13) 3. Høringssvar - Handicaprådet (147110/13) 11. Retningslinjer for valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet 1. Retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (133226/13) 2. Høringssvar - Ældrerådet (145567/13) 3. Høringssvar - Handicaprådet (147133/13) 13. Tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet 1. Kvalitetsstandard - Tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet (147008/13) 15. Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo oktober Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2013 på voksen- og plejeudvalgets område (146460/13) 2. Anlæg - budgetopfølgning oktober 2013 (148352/13) 16. Kommunalt tilsyn med plejecentre 1. Kommunalt tilsyn. Violskrænten 2013 (142459/13) 17. Tilsyn i botilbud på socialområdet 1. Kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg (147063/13) 18. Kvartalsvis statistik over magtanvendelse 1. Magtanvendelse 3. kvartal - Handicap- og psykiatriområdet (146630/13) 2. Magtanvendelse 3. kvartal - Sundheds- og omsorgsområdet (146629/13) 19. Kvartalsrapport for utilsigtede hændelser 1. Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Patientsikkerhed (145442/13) 20. Nyt sundhedshus i Grenaa 1. Pressemeddelelse: Helhedsplan skal skabe udvikling for Grenaa Sygehus (145975/13) 21. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2013 (148054/13) 22. Orientering 1. Oversigt over rådighedsbeløb for enlige beboere på plejecentre (147921/13) 49

52 Voksen- og plejeudvalget Underskriftsside Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh Madsen (L) Kirsten Jensen (V) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) 50

53 Bilag: 2.2. Grønnegården - regnskab for servicearealer Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Bilag: 2.1. Grønnegården - regnskab vedr. boliger Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 Bilag: 3.1. Møllehjemmet - regnskab for boliger Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123 Bilag: 3.2. Møllehjemmet - regnskab for servicearealer Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146 Bilag: 4.1. Anlægsudgifter (netto) for ældrebolighandlingsplanen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

147 Anlægsudgifter (netto) for 1., 2., og 3. etape af ældrebolighandlingsplanen 1. og 2. etape 1., 2. og 3. etape 1., 2. og 3. etape (godkendt 2. juni 2009) (godkendt 11. oktober 2011) 2013 (afslutning) Antal boliger Beløb Antal boliger Beløb Antal boliger Beløb Udgift ved opførelse af Violskrænten. 84 plejeboliger og 700 m 2 serviceareal Udgift ved opførelse af Digterparken. 86 plejeboliger og 375 m 2 serviceareal Udgift ved opførelse af Glesborg Plejecenter. 60 plejeboliger og 375 m 2 serviceareal Udgift ved opførelse af Skovstjernen. 42 handicapboliger og 525 m 2 serviceareal Ombygning af 12 kommunalt ejede boliger i Allingåbro Ombygning af 10 kommunalt ejede boliger i Ørsted Udgift ved opførelse af 42 plejeboliger og 250 m 2 serviceareal på areal, hvor Grønnegården er beliggende. Udgift ved opførelse af 26 plejeboliger og 75 m 2 serviceareal ved Møllehjemmet. Ombygning af eksisterende plejehjemspladser på Vestervang til 11 plejeboliger samt renovering af serviceareal Ombygning af kommunalt ejede boliger i Dolmer Have Udgift til genhusning af plejehjemsbeboere (beboerindskud) Udgift til indskud i genoptrænings- og aflastningsboliger kr.* kr.** kr.** kr.* kr.** kr.** kr.* kr.** kr. ** kr. * kr.** kr. ** kr. * kr.*** kr. *** kr. * kr.*** kr. *** kr. * kr. # kr. # kr. * kr. # kr. # kr. * kr.*** kr.*** kr.## kr.## kr. * kr. **/# kr. **/# kr. * kr.*** kr. *** Side 1 af 3

148 Udgift til inventar i servicearealer, flyttehjælp usikkerhed vedrørende indeksregulering mv kr kr. - - Udgift til flyttefirmaer mv kr kr. Udgift til drift af Lyngbygård, flytteudgifter mv. i forbindelse med genhusning af beboere fra Dolmer Have kr kr. Udgift til tomgangshusleje på Stenvadvej nr. 3 (16 boliger ved Vestervang) i perioden Tomgangshusleje i 2012 på afsluttede byggerier. Udgift til istandsættelse af fraflyttede boliger på Stenvadvej nr. 3 i Ørum Udgift til flytning af beboere fra Voldby Plejehjem (beboerindskud) Udgift til flyttehjælp og genhusning af beboere fra Allingåbro og Ørsted Indtægt ved salg af Lyngbygård, Nørrevang, Hedebo-Centret og Grønnegården kr kr kr kr kr kr. * kr.*** kr kr kr kr. Tilbagekøb af Grønnegården kr kr kr. Kommunal indtægt fra byggesagsgebyrer (Betaling til Teknik og Miljø: kr.) Udgift ved renovering af servicearealer på Bakkely - 0 kr. - 0 kr. - 0 kr kr. - 0 kr. Tomgangshusleje i kr. Tomgangshusleje i 2014/ 2015 (Grønnegården, Møllehjemmet og Ørum Boog Aktivitetscenter) Grundejernes Investeringsfond frigivelse af indskud ved nedrivning af Grønnegården. (Efter nulstilling af statuskonto) kr kr kr. Side 2 af 3

149 Kommunal indtægt vedr. 1. etape (Allingåbro, Ørsted, Skovstjernen, Glesborg Plejecenter, Violskrænten og Digterparken) Kommunal indtægt vedr. 2. etape ( Grønnegården, Møllehjemmet, Dolmer Have og Vestervang) kr kr. Forrentning af grundsalg kr. Kommunal mindreudgift til etablering af Tove Ditlevsens Vej (Administrationsbidrag på til Teknik og Miljø indregnet) kr. Ældrebolighandlingsplanen i alt kr kr kr. Bevilling til opførelse af lokaler til hjemmepleje Vest i Glesborg. Udgift til opførelse af lokaler til hjemmepleje Vest i Glesborg Ældrebolighandlingsplan inkl. lokaler til hjemmepleje Vest i Glesborg kr kr kr. * = Baseret på rammebeløbet for ældreboliger i ** = Baseret på rammebeløbet for ældreboliger i *** = Baseret på rammebeløbet for ældreboliger i **** = Baseret på rammebeløbet for ældreboliger i 2010 inkl. energitillæg for etagebyggeri. ***** = Baseret på rammebeløbet for ældreboliger i 2010 inkl. energitillæg for lavt byggeri (et plan). # = Baseret på rammebeløbet for ældreboliger i 2011 inkl. energitillæg for etagebyggeri. ## = Baseret på rammebeløbet for ældreboliger i 2011 inkl. energitillæg for lavt byggeri (et plan). Side 3 af 3

150 Bilag: 5.1. Kvalitetskrav 2014 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161 Bilag: 5.2. Krav til godkendelse af leverandører af madservice Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171 Bilag: 5.3. Fritvalgsblanketten 2014 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

172 Fritvalgsblanket 1. Virksomhedsoplysninger CVR-nummer: Virksomhedens navn: Adresse, postnummer og by: Telefon og fax: Hjemmeside: Kontaktperson: 2. Serviceydelser Denne fritvalgsblanket omfatter følgende ydelser (sæt kryds): Praktisk bistand Personlig hjælp Madservice Delydelse Ved delydelse anfør denne/disse: 3. Økonomiske krav 3.1. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer hermed på Tro og love, at virksomheden på tidspunktet for udarbejdelse af fritvalgsblanketten Ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr Undertegnede samtykker hermed i, at de ovennævnte afgivne oplysninger kan kontrolleres ved henvendelse til SKAT af den kommune, hvor der søges godkendelse.

173 3. Økonomiske krav fortsat 3.2. Virksomhedens omsætning og overskud har de seneste 3 år været Omsætning: Overskud: Nystartet virksomhed, kan derfor ikke vedlægge de ønskede oplysninger. Nystartet i år: 3.3. Forsikringsforhold Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer hermed, at virksomheden har tegnet de lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejderne og Kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejdernes handlinger eller undladelser. Fritvalgsleverandøren er erstatningspligtig efter dansk ret almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden. Der henvises til efterfølgende policenumre for disse forsikringer: 4. Oplysninger om leverandørens medarbejdere 4.1. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at have følgende antal medarbejdere fordelt efter type og uddannelseskategori på tidspunktet for anmodning om fritvalgsblanket: Fastansatte: Løstansatte: Antal fuldtidsækvivalenter:

174 4. Oplysninger om leverandørens medarbejdere fortsat Fordeling på uddannelseskategorier - praktisk bistand og personlig hjælp: Sygeplejersker: Fysio- og ergoterapeuter: Social- og sundhedsassistenter: Social- og sundhedshjælpere: Plejehjemsassistenter: Hjemmehjælpere - 7 eller 14 ugers hjemmehjælpsuddannelse: Andre: Fordeling på uddannelseskategorier - madservice: Økonoma: Køkkenleder: Køkkenassistent: Kok: Smørrebrødsassistent: Andre: 4.2. Håndtering af ansættelse på særlige vilkår: Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville overholde de kommunale krav til ansættelse på særlige vilkår Gaveforbud Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville sikre, at samtlige medarbejdere gøres bekendt med den lokale kommunale politik i forhold modtagelse af gaver m.m. og vil sikre, at denne overholdes. 5. Krav til ydelsen Krav til madservice 5.1. Egenkontrolprogram og næringsberegning Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer, at vi på tidspunktet for udarbejdelse af fritvalgsblanketten har et godkendt egenkontrolprogram i henhold til lovgivningens krav. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville sikre en produktion i overensstemmelse med principperne i Anbefalinger for den danske institutionskost, herunder at kunne udføre de nødvendige næringsberegninger.

175 5. Krav til ydelsen fortsat Krav til personlig pleje 5.2. Praktikplads Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at være godkendt eller have til hensigt at ville søge om godkendelse som praktikplads for uddannelse af elever. 6. Krav til samarbejde 6.1. Klagehåndtering Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville deltage i klagesagsbehandling samt besvarelse alle klagehenvendelser i overensstemmelse med de lokalt fastsatte retningslinjer. 7. Generelle vilkår Fritvalgsleverandørens opmærksomhed henledes på, at anvendelse af blanketten sker på vilkår af, at virksomheden overholder de til enhver tid gældende kommunale og nationale regler om: Notatpligt Tavshedspligt Oplysnings- og tilbagemeldingspligt Videregivelse af oplysninger Fritvalgsleverandørens opmærksomhed henledes endvidere på, at lov om social service, og arbejdsmiljølovgivningen finder anvendelse ved udøvelse af leverandørvirksomhed på fritvalgsområdet. Underskrift Dato: Navn (blokbogstaver): Underskrift:

176 Vejledning til Fritvalgsblanket Du har nu mulighed for at få en fritvalgsblanket til din virksomhed. Fritvalgsblanketten kan du bruge, når du søger om godkendelse som leverandør under fritvalgsordningen i kommunerne. Du kan også bruge den ved afgivelse af tilbud i en udbudsrunde. Fritvalgsblanketten er en administrativ lettelse for virksomheder og kommuner. Med fritvalgsblanketten har du ét dokument, som samler en række af de oplysninger, der normalt skal indsamles og afgives hver gang, virksomheden skal godkendes. Fritvalgsblanketten er samtidig en ensartet måde at præsentere oplysningerne på. Fritvalgsblanketten udfyldes ved afkrydsning og ved at skrive de oplysninger, du bliver bedt om i hvert punkt. Hvis der et krav, jeres virksomhed ikke kan leve op til, skal I ikke sætte kryds. I vil stadig kunne bruge fritvalgsblanketten i de kommuner, hvor dette krav ikke er stillet. Når du udfylder fritvalgsblanketten har du følgende muligheder: Du kan udskrive fritvalgsblanketten, udfylde den og skrive under. Du kan udfylde fritvalgsblanketten på skærmen, udskrive det færdige resultat i det ønskede antal eksemplarer og skrive under. Hvis du har en digital signatur, kan du udfylde fritvalgsblanketten på skærmen, og sende den direkte til kommunen på . Du kan vælge at få en fritvalgsattest, der gælder alle de fritvalgsbelagte områder, dvs. praktisk bistand, personlig pleje og madservice, 2 af disse områder eller blot et enkelt område. Vælg kun de områder, der er relevant for de ydelser virksomheden leverer. Bemærk, at du bekræfter med din underskrift på fritvalgsblanketten, at de afgivne oplysninger er korrekte. Viser det sig, at det ikke er tilfældet, kan grundlaget for virksomhedens godkendelse på baggrund af fritvalgsblanketten principielt falde bort. Fritvalgsblanketten har ikke en bestemt gyldighed. Da blanketten indeholder økonomiske tal, der opdateres hvert år, vil der dog i praksis være behov for at udfærdige en ny blanket efter afslutning af hvert regnskabsår. Virksomhedsoplysninger: Angiv de ønskede oplysninger. Har virksomheden ikke en hjemmeside eller et CVR-nummer udfyldes disse oplysninger ikke. Bemærk, at hvis CVR-nummeret udfyldes on-line indsættes automatisk de øvrige oplysninger direkte fra CVR-registeret. Serviceydelser: Angiv ved afkrydsning hvilke ydelsesområder, fritvalgsblanketten skal omfatte. Leverer virksomheden alene en delmængde af ydelserne på et ydelsesområde (eks. tøjvask som en del af praktisk bistand) angives den /disse ved afkrydsning af feltet delydelse. Økonomiske krav: Punkt 3.1. udfyldes ved afkrydsning. Virksomheden erklærer på tro og love, jf. lov nr. 336 af 13. maj 1997 (Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige Udbudsforretninger), at den ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr En tro og love erklæring er en udbredt standard. Bemærk, at der samtidig gives samtykke til evt. kontrol af oplysningerne. Punkt 3.2. udfyldes med de konkrete tal for omsætning og overskud de seneste 3 år. Er virksomheden nystartet markeres dette ved afkrydsning og der angives i stedet tal for det antal år, hvor det er muligt samt årstal for virksomhedsetablering. Punkt 3.3. udfyldes ved afkrydsning samt angivelse af policenumre for virksomhedens erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring. Oplysninger om leverandørens medarbejdere: Punkt 4.1. udfyldes ved angivelse af det nuværende antal medarbejdere i virksomheden. Ved virksomheden forstås den konkrete virksomhed, der vil anvende fritvalgsblanketten, jf. punktet om virksomhedsoplysninger ovenfor. Antal løst ansatte er det antal personer (dvs. ikke nødvendigvis fuldtidsansatte), der er løst ansat i virksomheden. Antal fuldtidsækvivalenter kan beregnes på én af følgende måder: Virksomhedens samlede ATP-betaling i seneste regnskabsår divideret med den årlige sats for en fuldtidsansat (se eller Antal ansatte ganget med den enkelte medarbejders eventuelle deltidsbrøk (dvs. en fuldtidsansat gælder som 1 medarbejder, mens en medarbejder på 18,5 timer pr. uge gælder som ½ medarbejder). Efter angivelse af det samlede antal medarbejdere angives antallet opdelt på stillingskategorier. Bemærk, at der er ét felt for personlig pleje og praktisk bistand og ét felt for madservice. Udfyld kun det relevante felt (eller begge felter, hvis blanketten omfatter begge områder). Punkt 4.2. og 4.3. udfyldes ved afkrydsning. Ad punkt 4.2.: De kommunale krav til ansættelse på særlige vilkår varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at vil leve op til de lokale krav på dette felt i den kommune, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Ad punkt 4.3.: De kommunale krav vedrørende gaveforbud varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at vil leve op til de lokale krav på dette felt i den kommune, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Krav til ydelsen: Punkt 5 udfyldes ved afkrydsning. Punkt 5.1. om egenkontrol og næringsberegning er kun relevant hvis fritvalgsblanketten skal anvendes i forhold til madservice Ved afkrydsning af disse felter erklærer virksomheden, at den kan leve op til de angivne krav, hvilket er en forudsætning for at levere mad under fritvalgsreglerne. Du kan se mere om egenkontrol her: Du kan finde Anbefalinger for den danske institutionskost her: Punkt 5.2. om praktikplads er kun relevant hvis fritvalgsblanketten skal anvendes i forhold til personlig pleje. Kommunernes krav på dette område varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at I allerede er godkendt som praktikplads eller vil søge om godkendelse, hvilket er et krav i flere kommuner. Hvis I ikke kan sætte kryds, vil det kun være et problem i forhold til at blive godkendt i de kommuner, der har netop dette krav. Krav til samarbejde: Punkt 6 udfyldes ved afkrydsning. De kommunale regler for private leverandørers medvirken til håndtering af klager varierer. Ved afkrydsning af dette felt markeres, at virksomheden er villig til at leve op til de lokale vilkår i de enkelte kommuner, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Generelle vilkår: Anvendelse af fritvalgsblanketten sker på vilkår af overholdelse af en række forskellige vilkår. Ved udfyldelse og underskrift bekræfter du, at I som virksomhed er indforstået med dette. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Underskrift: En gyldig fritvalgsattest skal være underskrevet af en person, der er tegningsberettiget eller på anden måde har ret til at repræsentere virksomheden. Antal fastansatte er det antal personer (dvs. ikke nødvendigvis fuldtidsansatte), der er fastansat i virksomheden.

177 Bilag: 5.4. Høringssvar - Handicaprådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

178 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den Høringssvar Krav til leverandører af madservice Handicaprådet tager ovenstående til efterretning, men indstiller til Voksen- og Plejeudvalget, at der ikke indgås kontrakt med en leverandør der ikke ønsker eller kan udbringe mad til borgerne. Handicaprådet opfordrer til, at brugertilfredshedsundersøgelsen offentliggøres i anonymiseret udgave. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

179 Bilag: 5.5. Høringssvar - Ældrerådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

180 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 3. oktober 2013 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Krav til leverandør af madservice Ældrerådet har behandlet sagen i sit møde den 3. oktober Ældrerådet har ingen bemærkninger til kvalitetskravene for Med venlig hilsen på ældrerådets vegne Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

181 Bilag: 6.1. Kvalitetskrav til leverandør af personlig praktisk hjælp Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192 Bilag: 6.2. Kontrakt til godkendelse af leverandør af personlig og praktisk hjælp Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203 Bilag: 6.3. Fritvalgsblanketten 2014 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

204 Fritvalgsblanket 1. Virksomhedsoplysninger CVR-nummer: Virksomhedens navn: Adresse, postnummer og by: Telefon og fax: Hjemmeside: Kontaktperson: 2. Serviceydelser Denne fritvalgsblanket omfatter følgende ydelser (sæt kryds): Praktisk bistand Personlig hjælp Madservice Delydelse Ved delydelse anfør denne/disse: 3. Økonomiske krav 3.1. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer hermed på Tro og love, at virksomheden på tidspunktet for udarbejdelse af fritvalgsblanketten Ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr Undertegnede samtykker hermed i, at de ovennævnte afgivne oplysninger kan kontrolleres ved henvendelse til SKAT af den kommune, hvor der søges godkendelse.

205 3. Økonomiske krav fortsat 3.2. Virksomhedens omsætning og overskud har de seneste 3 år været Omsætning: Overskud: Nystartet virksomhed, kan derfor ikke vedlægge de ønskede oplysninger. Nystartet i år: 3.3. Forsikringsforhold Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer hermed, at virksomheden har tegnet de lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejderne og Kommunen mod skader og andet tab opstået ved leverandørens og dennes medarbejdernes handlinger eller undladelser. Fritvalgsleverandøren er erstatningspligtig efter dansk ret almindelige regler for de skader og tab, denne eller dennes medarbejdere måtte påføre myndigheden. Der henvises til efterfølgende policenumre for disse forsikringer: 4. Oplysninger om leverandørens medarbejdere 4.1. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at have følgende antal medarbejdere fordelt efter type og uddannelseskategori på tidspunktet for anmodning om fritvalgsblanket: Fastansatte: Løstansatte: Antal fuldtidsækvivalenter:

206 4. Oplysninger om leverandørens medarbejdere fortsat Fordeling på uddannelseskategorier - praktisk bistand og personlig hjælp: Sygeplejersker: Fysio- og ergoterapeuter: Social- og sundhedsassistenter: Social- og sundhedshjælpere: Plejehjemsassistenter: Hjemmehjælpere - 7 eller 14 ugers hjemmehjælpsuddannelse: Andre: Fordeling på uddannelseskategorier - madservice: Økonoma: Køkkenleder: Køkkenassistent: Kok: Smørrebrødsassistent: Andre: 4.2. Håndtering af ansættelse på særlige vilkår: Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville overholde de kommunale krav til ansættelse på særlige vilkår Gaveforbud Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville sikre, at samtlige medarbejdere gøres bekendt med den lokale kommunale politik i forhold modtagelse af gaver m.m. og vil sikre, at denne overholdes. 5. Krav til ydelsen Krav til madservice 5.1. Egenkontrolprogram og næringsberegning Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer, at vi på tidspunktet for udarbejdelse af fritvalgsblanketten har et godkendt egenkontrolprogram i henhold til lovgivningens krav. Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville sikre en produktion i overensstemmelse med principperne i Anbefalinger for den danske institutionskost, herunder at kunne udføre de nødvendige næringsberegninger.

207 5. Krav til ydelsen fortsat Krav til personlig pleje 5.2. Praktikplads Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at være godkendt eller have til hensigt at ville søge om godkendelse som praktikplads for uddannelse af elever. 6. Krav til samarbejde 6.1. Klagehåndtering Undertegnede fritvalgsleverandør erklærer at ville deltage i klagesagsbehandling samt besvarelse alle klagehenvendelser i overensstemmelse med de lokalt fastsatte retningslinjer. 7. Generelle vilkår Fritvalgsleverandørens opmærksomhed henledes på, at anvendelse af blanketten sker på vilkår af, at virksomheden overholder de til enhver tid gældende kommunale og nationale regler om: Notatpligt Tavshedspligt Oplysnings- og tilbagemeldingspligt Videregivelse af oplysninger Fritvalgsleverandørens opmærksomhed henledes endvidere på, at lov om social service, og arbejdsmiljølovgivningen finder anvendelse ved udøvelse af leverandørvirksomhed på fritvalgsområdet. Underskrift Dato: Navn (blokbogstaver): Underskrift:

208 Vejledning til Fritvalgsblanket Du har nu mulighed for at få en fritvalgsblanket til din virksomhed. Fritvalgsblanketten kan du bruge, når du søger om godkendelse som leverandør under fritvalgsordningen i kommunerne. Du kan også bruge den ved afgivelse af tilbud i en udbudsrunde. Fritvalgsblanketten er en administrativ lettelse for virksomheder og kommuner. Med fritvalgsblanketten har du ét dokument, som samler en række af de oplysninger, der normalt skal indsamles og afgives hver gang, virksomheden skal godkendes. Fritvalgsblanketten er samtidig en ensartet måde at præsentere oplysningerne på. Fritvalgsblanketten udfyldes ved afkrydsning og ved at skrive de oplysninger, du bliver bedt om i hvert punkt. Hvis der et krav, jeres virksomhed ikke kan leve op til, skal I ikke sætte kryds. I vil stadig kunne bruge fritvalgsblanketten i de kommuner, hvor dette krav ikke er stillet. Når du udfylder fritvalgsblanketten har du følgende muligheder: Du kan udskrive fritvalgsblanketten, udfylde den og skrive under. Du kan udfylde fritvalgsblanketten på skærmen, udskrive det færdige resultat i det ønskede antal eksemplarer og skrive under. Hvis du har en digital signatur, kan du udfylde fritvalgsblanketten på skærmen, og sende den direkte til kommunen på . Du kan vælge at få en fritvalgsattest, der gælder alle de fritvalgsbelagte områder, dvs. praktisk bistand, personlig pleje og madservice, 2 af disse områder eller blot et enkelt område. Vælg kun de områder, der er relevant for de ydelser virksomheden leverer. Bemærk, at du bekræfter med din underskrift på fritvalgsblanketten, at de afgivne oplysninger er korrekte. Viser det sig, at det ikke er tilfældet, kan grundlaget for virksomhedens godkendelse på baggrund af fritvalgsblanketten principielt falde bort. Fritvalgsblanketten har ikke en bestemt gyldighed. Da blanketten indeholder økonomiske tal, der opdateres hvert år, vil der dog i praksis være behov for at udfærdige en ny blanket efter afslutning af hvert regnskabsår. Virksomhedsoplysninger: Angiv de ønskede oplysninger. Har virksomheden ikke en hjemmeside eller et CVR-nummer udfyldes disse oplysninger ikke. Bemærk, at hvis CVR-nummeret udfyldes on-line indsættes automatisk de øvrige oplysninger direkte fra CVR-registeret. Serviceydelser: Angiv ved afkrydsning hvilke ydelsesområder, fritvalgsblanketten skal omfatte. Leverer virksomheden alene en delmængde af ydelserne på et ydelsesområde (eks. tøjvask som en del af praktisk bistand) angives den /disse ved afkrydsning af feltet delydelse. Økonomiske krav: Punkt 3.1. udfyldes ved afkrydsning. Virksomheden erklærer på tro og love, jf. lov nr. 336 af 13. maj 1997 (Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige Udbudsforretninger), at den ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr En tro og love erklæring er en udbredt standard. Bemærk, at der samtidig gives samtykke til evt. kontrol af oplysningerne. Punkt 3.2. udfyldes med de konkrete tal for omsætning og overskud de seneste 3 år. Er virksomheden nystartet markeres dette ved afkrydsning og der angives i stedet tal for det antal år, hvor det er muligt samt årstal for virksomhedsetablering. Punkt 3.3. udfyldes ved afkrydsning samt angivelse af policenumre for virksomhedens erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring. Oplysninger om leverandørens medarbejdere: Punkt 4.1. udfyldes ved angivelse af det nuværende antal medarbejdere i virksomheden. Ved virksomheden forstås den konkrete virksomhed, der vil anvende fritvalgsblanketten, jf. punktet om virksomhedsoplysninger ovenfor. Antal løst ansatte er det antal personer (dvs. ikke nødvendigvis fuldtidsansatte), der er løst ansat i virksomheden. Antal fuldtidsækvivalenter kan beregnes på én af følgende måder: Virksomhedens samlede ATP-betaling i seneste regnskabsår divideret med den årlige sats for en fuldtidsansat (se eller Antal ansatte ganget med den enkelte medarbejders eventuelle deltidsbrøk (dvs. en fuldtidsansat gælder som 1 medarbejder, mens en medarbejder på 18,5 timer pr. uge gælder som ½ medarbejder). Efter angivelse af det samlede antal medarbejdere angives antallet opdelt på stillingskategorier. Bemærk, at der er ét felt for personlig pleje og praktisk bistand og ét felt for madservice. Udfyld kun det relevante felt (eller begge felter, hvis blanketten omfatter begge områder). Punkt 4.2. og 4.3. udfyldes ved afkrydsning. Ad punkt 4.2.: De kommunale krav til ansættelse på særlige vilkår varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at vil leve op til de lokale krav på dette felt i den kommune, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Ad punkt 4.3.: De kommunale krav vedrørende gaveforbud varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at vil leve op til de lokale krav på dette felt i den kommune, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Krav til ydelsen: Punkt 5 udfyldes ved afkrydsning. Punkt 5.1. om egenkontrol og næringsberegning er kun relevant hvis fritvalgsblanketten skal anvendes i forhold til madservice Ved afkrydsning af disse felter erklærer virksomheden, at den kan leve op til de angivne krav, hvilket er en forudsætning for at levere mad under fritvalgsreglerne. Du kan se mere om egenkontrol her: Du kan finde Anbefalinger for den danske institutionskost her: Punkt 5.2. om praktikplads er kun relevant hvis fritvalgsblanketten skal anvendes i forhold til personlig pleje. Kommunernes krav på dette område varierer. Ved at sætte kryds i feltet angiver I, at I allerede er godkendt som praktikplads eller vil søge om godkendelse, hvilket er et krav i flere kommuner. Hvis I ikke kan sætte kryds, vil det kun være et problem i forhold til at blive godkendt i de kommuner, der har netop dette krav. Krav til samarbejde: Punkt 6 udfyldes ved afkrydsning. De kommunale regler for private leverandørers medvirken til håndtering af klager varierer. Ved afkrydsning af dette felt markeres, at virksomheden er villig til at leve op til de lokale vilkår i de enkelte kommuner, hvor fritvalgsblanketten anvendes. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Generelle vilkår: Anvendelse af fritvalgsblanketten sker på vilkår af overholdelse af en række forskellige vilkår. Ved udfyldelse og underskrift bekræfter du, at I som virksomhed er indforstået med dette. Kontakt eventuelt kommunen for yderligere information. Underskrift: En gyldig fritvalgsattest skal være underskrevet af en person, der er tegningsberettiget eller på anden måde har ret til at repræsentere virksomheden. Antal fastansatte er det antal personer (dvs. ikke nødvendigvis fuldtidsansatte), der er fastansat i virksomheden.

209 Bilag: 6.4. Høringssvar - Handicaprådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

210 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den Høringssvar Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp Handicaprådet tager ovenstående til efterretning. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

211 Bilag: 6.5. Høringssvar - Ældrerådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

212 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 3. oktober 2013 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp Ældrerådet har behandlet sagen i sit møde den 3. oktober Ældrerådet har ingen bemærkninger til kvalitetskravene for Med venlig hilsen på ældrerådets vegne Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

213 Bilag: 7.1. Kvalitetsstandard for uddelegering af sygeplejeydelser Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

214 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf:

215 Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen 2013 og revurderes en gang om året. Ændret lovgivning eller kommunalt vedtagne ændringer kan dog medføre hyppigere revurdering eller nye kvalitetsstandarder. Formålet med kvalitetsstandarderne At det er tydeligt for borgere og medarbejdere hvilket serviceniveau politikkerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarderne er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk, fordi kvalitetsstandarder er en formidling af den politiske målsætning for den kommunale sygeplejeindsats. Administrativt, fordi kvalitetsstandarderne er et arbejdsredskab for medarbejderne i forhold til den sygeplejeindsats der ydes i Norddjurs kommune. Overordnede mål og værdier: Norddjurs Kommune har fokus på, at sygeplejeydelser gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte og på en sådan måde, at borgerens selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares. Sygeplejen udøves med afsæt i borgerens ressourcer, individuelle mål og aktive medvirken. Sundhed og Omsorg vil være kendt for, at borgerne oplever en imødekommende, åben og ligeværdig dialog i mødet med medarbejderne. Uddelegerede sygeplejeydelser Uddelegerede sygeplejerskeydelser, omfatter ydelser til borgerne, der henhører under lov om hjemmesygepleje. De ydelser, der er anført i kvalitetsstandarden, kan uddelegeres til øvrigt social- og sundhedspersonale efter en individuel sygeplejefaglig vurdering. Ansvaret for tildeling af hjemmesygepleje påhviler kommunalbestyrelsen og kan ikke overdrages til private leverandører.

216 KVALITETSSTANDARD Uddelegerede sygeplejeydelser 1. Hvad er ydelsens Sundhedsloven, lov om hjemmesygepleje lovgrundlag? 2. Hvad dækker ydelsen? Levering af sygeplejeydelser, der efter en sygeplejefaglig vurdering kan uddelegeres til øvrig social og sundhedspersonale 3. Hvad er formålet med ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? At borgere som modtager sygeplejeydelser, efter en sygeplejefaglig vurdering kan få udført disse ydelser af en social- og sundhedshjælper / Social- og sundhedsassistent. For derved, at reducere antallet af medarbejdere i hjemmet og derved sikre kontinuitet. Nedenstående opgaver kan sygeplejersker uddelegere på individuelt plan til hjælpere, der er oplært i opgaven. Pleje af borgere med kateter Pleje af borgere med stomi Klyx og lavement Hjælp til indtagelse af medicin Smerteplaster (ved stabile forhold og lavdosis morfin max. 25 mikrogram.) Suppositorier/vagitorier Øjendrypning Øredrypning Udlevering af medicin Lægeordineret hudpleje Kompressionsstrømper Sårbehandling Pleje af borgere med øjenprotese/kontaktlinser Opsamling af urin til undersøgelse Pleje af borgere med tracheostomi Hjælp til kropsbårne hjælpemidler 5. Hvilke aktiviteter kan ikke Andre sygeplejeydelser betragtes som komplekse opgaver, og

217 indgå i ydelsen? uddelegeres derfor ikke til andet sundhedspersonale. 6. Ydelsens omfang? Ydelsen kan leveres flere gange i døgnet 7. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau og hvor sygdomsforløbet er stabilt. Ved tildeling af hjælpen lægges vægt på: hvad borgeren selv kan hvad borgeren kan trænes i til selv at klare Om der er en ægtefælle eller andre i hjemmet, som kan hjælpe med at udføre nogle af opgaverne hvad borgeren kan gøre med støtte fra personalet 8. Hvem leverer ydelsen? Ydelsen leveres af uddannet social og sundhedspersonale, der efter oplæring af en sygeplejerske skønnes kompetent til at varetage opgaven 9. Kompetencekrav til Ydelsen leveres af uddannet social- og sundhedspersonale: udføreren? hvem der konkret udfører opgaven hos den enkelte borger, afhænger af borgerens helbredstilstand. Derfor er den faglige baggrund og erfaring afgørende medarbejderen skal være bekendt med de retningslinjer og procedure der er, for udførelsen af den konkrete opgave 10. Hvad koster hjælpen for Ydelsen er gratis for borgeren borgeren? 11. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Det er kommunens overordnede mål, at der skabes et tillidsfuldt samarbejde med borgeren ved at hjemmesygeplejersken: giver borgeren en grundig information inden en sygeplejeydelse bliver uddelegeret følger op på den uddelegerede ydelse ud fra ydelsens omfang og indhold m.v. ikke aflyser planlagt besøg ikke aflyser planlagt afløsning sikrer at hjælperen kan legitimere sig. 12. Hvordan følges Hjemmesygeplejen følger op på kvalitets målene ved at: op på kvalitetsmål følge op på kvaliteten af den leverede sygepleje ved hver revurdering

218 12. Klagemulighed slettes (Bestillerenheden informerer borgeren om mulighed for at klage i forhold til afgørelsen, og i forhold til opgavens udførelse.) Patientombuddet behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af hjemmesygeplejersker og socialog sundhedsassistenter.

219 Bilag: 7.2. Høringssvar - Ældrerådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

220 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 31. oktober 2013 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Høringssvar Kvalitetsstandard for uddelegerede sygeplejeydelser Ældrerådet behandlede ovennævnte sag i sit møde den 31. oktober Ældrerådet foreslår, at ordene træner i ændres til opøves til Ældrerådet anbefaler forslaget til godkendelse. Med venlig hilsen på ældrerådets vegne Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

221 Bilag: 7.3. Høringssvar - Handicaprådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

222 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den Høringssvar Kvalitetsstandard for uddelegerede sygeplejeydelser Handicaprådet har på ordinært møde den behandlet ovenstående emne. Handicaprådet tog materialet til efterretning. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

223 Bilag: 8.1. Kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud for omsorgstandpleje Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

224 Kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud for omsorgstandpleje 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 12/07/2010: Afsnit IX, kapitel 37 om omsorgstandpleje 131 og 132 Tandplejebekendtgørelsen nr. 179 af 28/02/2012 med ændringen BEK nr af 18/12/2012 Vejledning af 30. juni 2006 om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje og et tillæg til denne vejledning af 26/03/2012. Autorisationsloven. Kap. 11, 21 og 22. Journalføringsbekendtgørelsen BEK nr. 3 af 02/01/ Hvem kan modtage ydelsen Borgere, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Borgere, som selv kan bevæge sig til tandlæge eller som har mulighed for hjælp til ledsagelse af nærtstående, er ikke omfattet af ydelsen. 3. Visitation til ydelsen Visitation til omsorgstandpleje foretages individuelt og konkret: - af visitator, for ældre borgere. - af den kommunale tandpleje, for 18-årige. - af specialtandplejen, for patienter der er indskrevet i specialtandplejen, hvis dennes tandplejebehov skønnes at kunne tilgodeses indenfor omsorgstandplejen. Genvisitering skal ske ved ændringer i borgerens funktionsniveau, såfremt de forudsætninger, der lå til grund for visitation, ikke længere er til stede. Der vurderes ud fra patientens tandplejebehov og funktionsniveau. Ud fra tandlægefaglige kriterier kan der ligeledes henvises fra omsorgstandplejen til specialtandplejen.

225 Det er ikke muligt selv at tilmelde sig omsorgstandplejen. Det er ej heller målrettet personer, der af sociale eller andre grunde har fravalgt de eksisterende tandplejetilbud. Man visiteres til omsorgstandpleje efter kriterier, der bygger på egenomsorg og helbredstilstand. 4. Ydelsens sagsbehandlings frist Når ansøgningen er visitationsafdelingen i hænde, træffes en afgørelse senest 1 uge efter, og den sendes derefter til omsorgstandplejens administration dagen efter bevilling. Her formidles straks videre til det respektive tandplejeteam, som kontakter pågældende/plejecentret for en tidsaftale. 5. Hvad er formålet med ydelsen Forebygge og behandle tand-, mund- og kæbesygdomme og derved: Sikre bedst mulig tyggeevne. Forebygge, at smertefulde tilstande opstår. Hvis brugerens kooperation eller de fysiske rammer begrænser behandlingsmulighederne, er målet at lindre smerte. Det er et bærende princip, at fordelene ved en behandling skal være større end de ulemper, der er forbundet med behandlingen. 6. Hvad kan indgå i ydelsen Omsorgstandpleje omfatter: Regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller proteser efter individuelt behov. Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden. Vejledning i renholdelse. Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund. Behandlinger af tænder og tandkød, samt proteser og slimhinder. Proteser repareres og justeres, når det er nødvendigt. Undervisning, instruktion og vejledning af relevant omsorgspersonale på plejecentre eller i hjemmeplejen. Det er af afgørende betydning, at plejepersonalet ser mundhygiejne som en naturlig og ligeværdig del af den daglige pleje, og at personalet påtager sig ansvaret for opretholdelse af god mundhygiejne hos den enkelte borger.

226 7. Ydelsens omfang Undersøgelse, forebyggelse og behandling tilbydes efter odontologiske kriterier. Første undersøgelse tilrettelægges ud fra individuel vurdering af behov og foretages af en tandlæge. Undersøgelsesintervaller tilrettelægges ud fra faglige og individuelle kriterier. Der afleveres skriftlig information til bruger/ støtteperson efter hvert besøg. Længste interval mellem undersøgelser er 1 år. Ved akutte tilstande tilses borgeren hurtigst muligt. Generel og individuel forebyggelse varetages af tandplejer og klinikassistent. 8. Hvem leverer ydelsen Norddjurs Øst: Tandplejepersonale fra de kommunale tandklinikker. Norddjurs Vest: Tandpleje tilbydes hos de privat praktiserende tandlæger, som Norddjurs Kommune har indgået en aftale med. 9. Hvor kan Omsorgstand pleje tilbydes I eget hjem eller boligen på plejecenteret. På en kommunal tandklinik, hvor loftslift forefindes. I vestlige del af kommunen hos privatpraktiserende tandlæger, som Norddjurs Kommune har indgået aftale med. 10. Kompetencekrav til udførelsen af ydelsen Personalet har en relevant tandplejefaglig uddannelse og fornøden viden om målgruppen. 11. Hvad koster ydelsen For 2013 er prisen fastsat til kr. /årligt, uanset hvor mange konsultationer eller behandlinger, der er behov for. Beløbet opkræves af Norddjurs Kommunale Tandpleje første gang efter det 1. besøg hos den tilmeldte borger. Udgift til evt. transport til klinikken afholdes af den enkelte borger. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål At vedligeholde eller bedre tand og/eller proteseforhold At medvirke til at bevare eller forbedre den enkeltes sundhed og trivsel.

227 13. Særlige forhold Tandplejepersonalet er omfattet af den samme lovgivning, som er gældende for arbejdet på tandklinikker. 14. Opfølgning af kvalitetsmål 15. Klageadgang Der foretages årligt evaluering af de opstillede mål. Sundhedsloven indeholder ikke særlige regler vedrørende klageadgang på tandplejeområdet, og der er intet særligt klageorgan, hvortil personer, der er uenige i afgørelser truffet efter loven, kan klage. Ydelser givet i henhold til sundhedsloven på tandplejeområdet betragtes som en del af sundhedsvæsenets tilbud, og klageadgangen kan dermed paralleliseres hermed. Faglige klager over tandbehandlingen kan rettes til lederen af Tandplejen i Norddjurs Kommune eller Patientombuddet, Frederiksborggade 15, 2. sal København K Faglig virksomhed er i denne sammenhæng ensbetydende med, at den faglige virksomhed skal være relateret til egentlig patientbehandling eller undersøgelse. Revideret Oktober 2013

228 Bilag: 8.2. Høringssvar - Ældrerådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

229 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 31. oktober 2013 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Høringssvar Kvalitetsstandard for tilbud om omsorgstandpleje Ældrerådet behandlede ovennævnte sag i sit møde den 31. oktober Ældrerådet anbefaler forslaget til godkendelse. Med venlig hilsen på ældrerådets vegne Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

230 Bilag: 8.3. Høringssvar - Handicaprådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

231 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den Høringssvar Kvalitetsstandard for tilbud om omsorgstandpleje Handicaprådet har på ordinært møde den behandlet ovenstående emne. Handicaprådet tog materialet til efterretning men ønsker belyst, om de eventuelle transportudgifter, som borgeren afholder, afholder borgere i målgruppen fra at modtage tilbuddet, og dermed opnå unødig usundhed. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

232 Bilag: 9.1. Kvalitetsstandard for sagsbehandling i myndighedsafdelingens ungeog voksenteam Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

233

234

235

236

237

238

239

240 Bilag: 9.2. Høringssvar - Ældrerådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

241 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 31. oktober 2013 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Høringssvar Kvalitetsstandard for sagsbehandling i myndighedsafdelingens unge- og voksenteam Ældrerådet behandlede ovennævnte sag i sit møde den 31. oktober Ældrerådet anbefaler forslaget til vedtagelse. Med venlig hilsen på ældrerådets vegne Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

242 Bilag: 9.3. Høringssvar - Handicaprådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

243 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den Høringssvar Kvalitetsstandard for sagsbehandling i myndighedsafdelingens unge- og voksenteam Handicaprådet har på ordinært møde den behandlet ovenstående emne. Handicaprådet tog materialet til efterretning. Især afsnittet om STU og de oplyste sagsbehandlingstider ser Handicaprådet frem til. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

244 Bilag: Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255 Bilag: Høringssvar - Ældrerådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

256 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 31. oktober 2013 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Høringssvar Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet Ældrerådet behandlede ovennævnte sag i sit møde den 31. oktober Ældrerådet foreslår, at betaling for midlertidig hjælp afskaffes (side 4). Ældrerådet foreslår, at kvalitetsstandarden indeholder en bestemmelse om, at revisitering foretages en gang om året. Ældrerådet anbefaler iøvrigt forslaget til vedtagelse. Med venlig hilsen på ældrerådets vegne Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

257 Bilag: Høringssvar - Handicaprådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

258 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den Høringssvar Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet Handicaprådet har på ordinært møde den behandlet ovenstående emne. Handicaprådet tog materialet til efterretning. Og støtter tanken om, og arbejdet med, at gør borgeren så selvhjulpen som muligt gennem den træning, der er beskrevet, men beder Voksen- og Plejeudvalget sikre, at der vil være kompenserende fysisk hjælp og støtte til de borgere, der ikke kan rehabiliteres til at være mere selvhjulpne. Handicaprådet opfordrer til, at der i Norddjurs Kommune i forbindelse med træning dannes netværk imellem borgere i samme livssituation, således at disse kan profitere af gruppens erfaringer i at mestre hverdagen. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

259 Bilag: Retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

260 Overordnede retningslinjer vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Oktober 2013 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er hovedreglen, at kommunens samlede indtægter over en 2-årig periode ikke må overstige kommunens samlede udgifter til tilbuddet (jf. bekendtgørelse nr. 343 af 26. marts 2013 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84) Ved beregning af brugertaksten medregnes gennemsnitlige langsigtede omkostninger - eksempelvis udgifter til råvarer, forbrugsafgifter, rengøringsmidler og vedligeholdelse og afskrivning af inventar og bygninger. Ved takstfastsættelse for madservice må udgifter til personale medregnes. Øvrige takstfastsættelser må ikke indeholde personaleudgifter. Taksterne opgøres inklusive udgifter til moms. Der må opereres med gennemsnitstakster gældende for hele kommunen i modsætning til takstfastsættelse for hvert enkelt område for sig selv, men hvor udgiftsniveauet er væsentlig forskelligt, vil det være mere korrekt at udregne en betaling for det enkelte tilbud. Brugerne skal som udgangspunkt kun betale for de ydelser, som de vælger at modtage, det vil sige at der skal være mulighed for fravalg helt eller delvist. Det enkelte botilbud skal fastlægge frister for til- og framelding af et tilbud. Fristen skal fastsættes i et rimeligt forhold til planlægning og indkøb. Den overordnede regel er, at brugeren kun skal betale for de ydelser, som de vælger at modtage. Ved prisfastsættelsen tages der udgangspunkt i de faktiske udgifter fra foregående år tillagt KL s udmeldte fremskrivningsprocent. Madservice Omfatter mad der produceres eller færdigtilberedes i eget køkken eller cafe. Brugere som er visiteret til tilbuddet opkræves den rene produktionspris inkl. arbejdsløn i forbindelse med produktionen. De faktiske udgifter dækker over årets indkøb af diverse fødevarer, inventar og materialer, el, varme og vand, afskrivning på materiel samt arbejdsløn i forbindelse med produktionen tillægges. Produceres eller færdigtilberedes maden i et boligareal vil udgifterne til inventar, varme, el, vand og afskrivning af maskiner og bygninger være indeholdt i huslejen og skal derfor ikke medregnes ved takstfastsættelsen. 1

261 Maksimumtaksten i 2013 er fastsat til kr. pr. måned for fuldkost. Taksten reguleres en gang årligt og følger de satser, som udmeldes hvert år den 1. januar fra Social- og integrationsministeriet. Det enkelte tilbud skal fastlægge regler for tilvalg og fravalg af kosten. Til de ikke-visiterede borgere (eksempelvis pårørende og personale) er der ikke direkte lovhjemmel for kommuner til at sælge mad til, men hvis kommunen har overproduktion er det dog lovligt. Prisfastsættelsen skal være gældende markedspris. Dette salg er momspligtig, såfremt den årlige omsætning overstiger den af Skat fastsatte grænse på kr. pr. år. Når beboerne deltager i køkkenaktiviteter herunder i madproduktion efter servicelovens 85 som led i socialpædagogisk bistand, skal der foretages en forholdsmæssig beregning af beboerens betaling for madservice (takst uden personaleudgifter) Deltager beboeren i køkkenaktiviteter herunder madproduktion som aktivitet og uden, at det er på foranledning af visitation til behovsbestemte ydelser, kan dette ske uden, at der skal foretages en forholdsmæssig beregning af beboerens betaling for madservice. Pædagogiske måltider: Betaling/skat Personale i botilbud skal ikke beskattes af de måltider, som de i pædagogisk øjemed planlægger, forbereder og spiser sammen med beboeren, når personalet betaler den faktisk råvarepris for måltidet og ydelsen er blevet dem pålagt. Deltager personalet derimod i måltidet uden at være det pålagt, skal der betales skat af værdien af måltidet, medmindre personalet betaler samme pris, som ikke-visiterede borgere. BUSTRANSPORT Transport til og fra aktivitetscenter betales over aktivitetscentrets drift. Andre former for transport med brugerne skal betales af brugerne. Det enkelte botilbud skal udfærdige en skønsmæssig fordeling for kørsel med den enkelte bus og fastlægge en takst. Taksten fastsættes i forhold til antal brugere og gennemsnitspris pr. kørt km. Dette gælder generelt for busser, hvor der er betalt afgift. For busser, hvor der ikke er betalt registreringsafgift, gælder andre regler. For transport i disse busser forudsættes at kørslen er vederlagsfri. Vederlagsfri betyder i denne sammenhæng, at der godt må opkræves betaling for udgifter direkte forbundet med kørslen, såsom benzin, olie og sprinklervæske. Det vil således alene være disse udgifter, som kan indgå ved fastsættelsen af taksten. Der skal således være såvel udgifts- som indtægtsbevilling til busdriften med tilhørende konti til registrering af driftsudgifter samt egenbetalingen. Formålet hermed er løbende at kunne følge udviklingen i nettoudgifterne til busdriften. VASK Det enkelte botilbud beslutter, om der skal gives mulighed for tilkøb af et vaskemodul eller den enkelte bruger selv skal sørge for vask af eget tøj, linned og håndklæder. 2

262 Ved prisfastsættelsen af vask tages der udgangspunkt i de budgetterede omkostninger forbundet med levering af denne ydelse. Med budgetterede omkostninger menes boitilbuddets budgetterede udgifter til vaskepulver, skyllemiddel, el, vand samt afskrivning af vaskemaskine og tørretumbler over 5 år (kan aflæses af anlægskartoteket, men er muligvis ikke aktiveret, da udgiften sandsynligvis ikke overstiger kr. Der vil således ikke være tale om nogen afskrivning, der skal indregnes i taksten). Med hensyn til beregning af andel af el og vand vil der være tale om en skønsmæssig fordeling af botilbuddets samlede udgifter. HYGIEJNEARTIKLER Det enkelte botilbud beslutter, om der skal gives mulighed for tilkøb af hygiejneartikler eller den enkelte bruger selv skal sørge for indkøb af disse artikler. Hygiejne-pakken vil kunne omfatte toiletpapir, køkkenruller, creme og personlig hygiejneartikler. Ved prisfastsættelsen tages der udgangspunkt i botilbuddets budgetterede udgifter til toiletartikler. Der skal være afsat udgifts- og indtægtsbevilling i botilbuddets budget til kontering af ovenstående. INVENTAR OG VEDLIGEHOLDELSE I FÆLLES BOLIGAREALER I BOTILBUD Udgifter kan indregnes i huslejebudgettet som almindelig løbende vedligeholdelse eller kan indarbejdes i de beløb, som henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Såfremt boligen ejes af en boligforening varetages disse forhold af boligforeningen. KONTRAKT, BETALING OG UNDERSKRIFT Der skal for hver bruger udarbejdes en skriftlig aftale der skal indeholde følgende: Hvilke serviceydelser er valgt Løbetid Opsigelsesvarsel Betales forud eller bagud Hvordan pengene betales konto nr. og betalingsmåde blandt andet om, hvilke serviceydelser, den pågældende har valgt. Aftalen skal underskrives af brugeren (evt. værge) og kommunens repræsentant. ANTAL SERVICEPAKKER Det er valgfrit hvor mange servicepakker det enkelte botilbud vil oprette, men vejledende kan oplyses, at der som minimum bør oprettes mulighed for tilkøb af de ydelser, der anses som kerneydelser i forhold til brugergruppens funktionsniveau. 3

263 LOVHENVISNING Lov om social service - Vejledning nr. 13 af 15. februar 2011 om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) - Vejledning nr. 14 af 15. februar 2011 om botilbud m.v. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) - Bekendtgørelse nr. 343 af 26. marts 2013 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84 Styrelsesloven Temaguide organisering og tilrettelæggelse af madservice i plejesektoren Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven (KL og Velfærdsministeriet, september 2008) Retningslinjer er senest gennemgået af BDO Kommunernes Revision i september

264 Bilag: Høringssvar - Ældrerådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

265 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 31. oktober 2013 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Høringssvar Retningslinjer for valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet Ældrerådet behandlede ovennævnte sag i sit møde den 31. oktober Ældrerådet anbefaler forslaget til godkendelse. Med venlig hilsen på ældrerådets vegne Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

266 Bilag: Høringssvar - Handicaprådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

267 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den Høringssvar Retningslinjer for valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet Handicaprådet har på ordinært møde den behandlet ovenstående emne. Handicaprådet tog materialet til efterretning. Handicaprådet tilkendegiver, at der efter Handicaprådets mening skal sættes større fokus på, hvor stort et samlet beløb disse ydelser må og kan koste. Det er vores opfattelse, at for en række beboere så båndlægger servicebetalingen en større del af rådighedsbeløbet. Handicaprådet beder derfor om et punkt på næste dialogmøde med Voksen- og Plejeudvalget om eventuelle muligheder for at undtage eksisterende ydelser fra betalingsbestemmelserne. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

268 Bilag: Kvalitetsstandard - Tidsfrister for sagsbehandling og levering af ydelser på sundheds- og omsorgsområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

269

270

271

272

273

274

275 Bilag: Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2013 på voksen- og plejeudvalgets område Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

276 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2013 på voksen- og plejeudvalgets område Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 645,0 646,0 1,0 Overførte driftsmidler 6,5 0,5-6,0 Drift i alt 651,5 646,5-5,0 Anlæg 7,5 0,8-6,7 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 654,1-9,1 645,0 Anlæg 1,1 6,4 7,5 Udvikling i overførte beløb fra Overført fra Forbrug af Rest af overførte tidligere år (Mio. kr.) tidligere år overførte beløb beløb Drift 6,5 0,5 6,0 1

277 Drift På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område. (Mio. kr.) Korrigeret vedtaget budget eksklusiv overførsler 2013 Forbrug ultimo oktober 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sundheds- og omsorgsområdet 455,8 342,1 453,1-2,7 Myndighedsafdelingen 20,3 16,5 24,0 3,7 Socialområdet 134,8 115,0 134,8 0,0 Sikringsområdet 34,1 29,2 34,1 0,0 I alt 645,0 502,9 646,0 1,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Sundheds- og omsorgsområdet -4,7-4,7 0,0 Myndighedsafdelingen 4,3 0,3 4,0 Socialområdet 6,9 4,9 2,0 Sikringsområdet 0,0 0,0 0,0 I alt 6,5 0,5 6,0 * + =mindreforbrug/merindtægt, - = merforbrug/mindreindtægt På sundheds- og omsorgsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget 2,6 mio. kr. vedrører kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor der er lavere gennemsnitsudgifter pr. ambulant besøg på sygehus end oprindelig forventet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det desuden besluttet at afsætte et årligt beløb på 0,3 mio. kr. til dækning af udgifter til husleje og etableringsomkostninger i forbindelse med det nye sundhedshus i Grenaa. Sundhedshuset forventes først at blive taget i brug i 2. halvår Det afsatte budget i 2013 skal derfor overføres til 2014 og anvendes til finansiering af kommunens etableringsomkostninger i forbindelse med indflytning i huset. 2

278 På myndighedsafdelingens område forventes der et samlet merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. uden for servicerammen. Merforbruget skyldes for det første, at der i 2013 foretages en tilbagebetaling af 1,6 mio. kr. i for meget hjemtaget statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager i Samtidig forventes der et generelt fald i kommunens statsrefusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager på 2,3 mio. kr. i Omvendt forventes der et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne. Inden for servicerammen forventer myndighedsafdelingen et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., der primært skyldes en stigning i antallet af STU-elever. Udviklingen på STU-området er uddybet i efterfølgende afsnit. Opmærksomhedspunkter Sundheds- og omsorgsområdet Der er et stigende pres på hjælpemiddelområdet. Der har i 2013 været et behov for indkøb af flere senge til udlån i forbindelse med forebyggelse af indlæggelser og tidligere hjemsendelse af patienter fra sygehusene. Desuden har der været en stigning i brugen af hjælpemidler mod inkontinens. På den aktivitetsbestemte medfinansiering viser den foreløbige udvikling i 2013 et fald i den gennemsnitlige udgift til ambulant somatik pr. sygehusbesøg. Årsagerne til denne udvikling er fortsat under undersøgelse. Såfremt udviklingen fortsætter, viser forvaltningens prognose, at der i 2013 vil være et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Der vil i den resterende del af 2013 og i 2014 blive arbejdet videre med implementering af politikken til forebyggelse af sygehusindlæggelser herunder forebyggelse af genindlæggelser. 3

279 Samtidig vil der være øget fokus på muligheden for at anvende midlertidige boliger på plejecentrene for at mindske brugen af regionale sygehusydelser. Samtidig foretages der en beregning af de forventede udgifter til tomgangshusleje i 2013 og Det må forventes, at der vil være en merudgift til tomgangshusleje i 2013, som skal finansieres via den samlede økonomi i ældrebolighandlingsplanen. Myndighedsafdelingen Den endelige statsrefusion vedrørende 2012 for særligt dyre enkeltsager er opgjort og godkendt af revisionen. Opgørelsen viser, at der er hjemtaget 1,6 mio. kr. for meget. Da opgørelsen først er blevet foretaget efter afslutningen af regnskab 2012, medfører det, at tilbagebetalingen til staten først finder sted i Den manglende tilbagebetaling af statsrefusion i 2012 har været medvirkende til en midlertidig forøgelse af kommunens likvide midler i Ud over ovenstående udgift til tilbagebetaling forventes der i 2013 og i efterfølgende år et generelt fald i statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager på 2,3 mio. kr. Årsagen er primært hjemtagelse af borgere i dyre foranstaltninger i fremmede kommuner samt afgang af sager, som tidligere har udløst refusion. Området vedrørende statsrefusion ligger uden for servicerammen. Der er taget kontakt til BDO med henblik på at sikre en korrekt hjemtagning af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager i På området inden for servicerammen har der i 2013 været en betydelig stigning i antallet af STUelever. I 2012 var der således indskrevet 33,6 årspersoner på STU-uddannelser, mens der i 2013 forventes 45,8 årspersoner. Dette medfører en stigning i udgifterne til STU-uddannelser på ca. 3,3 mio. kr. fra 2012 til Da uddannelsen er 3-årig, vil udgiftsstigningen på området fortsætte i

280 I samarbejde med arbejdsmarkedsområdet og økonomiafdelingen er der igangsat et udregningsarbejde, der skal afdække årsagerne til udgiftsstigningen og de forventede udgifter til STU i perioden På området inden for servicerammen opleves der ligeledes et fald i indtægterne fra fremmede kommuner. Indtægtsfaldet skyldes primært, at der er en række kommuner, der har konstateret, at de ikke er betalingskommune for borgere, der modtager et servicetilbud på Norddjurs Kommunes handicap- og psykiatriområde. Mindreindtægten modsvares i 2013 af et tilsvarende fald i Norddjurs Kommunes betalinger til fremmede kommuner. Det skal bemærkes, at der på myndighedsafdelingens område fortsat verserer to uafklarede ankesager, der vedrører spørgsmålet om, hvem der er betalingskommune. Det samlede merforbrug inden for servicerammen forventes i 2013 at blive begrænset til ca. 0,3 mio. kr. Dette skyldes, at der i 2013 er en ekstraordinær indtægt på 2,4 mio. kr. fra Region Midtjylland vedrørende betaling for respirationsopgaver, der er udført i Merforbruget på de 0,3 mio. kr. finansieres af myndighedsafdelingens overførte midler fra 2012 på 4,3 mio. kr. Socialområdet Socialområdet forventer på nuværende tidspunkt at bruge ca. 4,9 mio. kr. af det overførte beløb på 6,9 mio. kr. fra 2012 til 2013 til bl.a. indkøb af busser, kompetenceudvikling samt indkøb og implementering af nye IT-systemer. Sikringsområdet Der forventes ingen afvigelser i Budgetflytninger mellem udvalg Sikringsområdet - kontanthjælp 5

281 På sikringsområdet er der afsat et indtægtsbudget på -1,548 mio. kr. vedrørende kontanthjælp tilbagebetaling af hjælp ydet med 35% refusion. Det indstilles, at budgetbeløbet omplaceres til arbejdsmarkedsudvalgets område i 2013 og overslagsårene, idet udgifterne til kontanthjælp er placeret under jobcentret. Anlæg (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget 2013 Forbrug ultimo oktober 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse* Voksen- og plejeområdet 7,5 0,7 0,8-6,7 I alt 7,5 0,7 0,8-6,7 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelsen på 6,7 mio. kr. består primært af: 0,5 mio. kr. vedrørende det nye aktivitetscenter i Ørsted. Der er på nuværende tidspunkt frigivet en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til projektering, hvoraf 0,2 mio. kr. forventes anvendt i 2013, mens restbeløbet på 0,5 mio. kr. først anvendes i ,2 mio. kr. vedrørende Djurs Mad I/S, der forventes overført til 2014, da den igangværende syn og skøn-sag endnu ikke er afsluttet. Herudover forventes mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. vedrørende frivillighus og IT på socialområdet overført til næste år. Det bemærkes, at byggerierne i ældrebolighandlingsplanen ikke er indregnet i ovenstående tabel. En oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som et separat bilag. 6

282 Bilag: Anlæg - budgetopfølgning oktober 2013 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

283 Anlægsbudget ult. oktober 2013 excl. ældrebolighandlingsplan (1.000 kr.) Forventet regnskab 2013 UdvalgProjekt Forbrug Korr. budget Afvigelse i alt * Overføres til 2014* Lægges i kassen* ØKU Arealerhvervelser Byggemodning, pulje Fuglsang/ Hessel, vejanlæg Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Indtægter boligformål jordforsyning Indtægter erhvervsformål jordforsyning Reserve Real Dania projekter Erhvervsparcel Århusvej-Ringvej Grenaa Salg 2013 af sommerhusområde vest Grenaa Møgelbjerg, Grenaa etape Industriparken/Stålvej, Allingåbro Hvedevænget, Nørager etape Sommerhusgrunde v. Grenaa Strand Salg af diverse ejendomme Borgervenlig selvbetjening Kapitaltilførsel B45-Trustrup Implementering af ESDH Rolshøjvej, Grenaa Renoveringer adm.bygn. Arbejdsmiljørelaterede Elektronisk byggesagsarkiv Moselunden, Auning - etape Åbyen - etape ØKU Total BU Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen Børnehave Glesborg Daginstitution i Allingåbro It-dagtilbudsområdet It-folkeskolen Ny daginstitution (Auning) Overbygning Auning Overbygning Søndre Skole Ung Norddjurs Allingåbroskolen Totalrådgivning helhedsplanen Udbygningsplan skole- og dagtilbud -1 0 Distrikt Allingåbro - multibane Distrikt Vivild - dræn af legeplads Indretning af tandklinik - Søndre skole Tandplejen - nyt IT-system Rådgivning vedr. børnebyer Toubro/Rougsø 0 0 Ombygning køkkener - madordning Omlægning dag og døgntilbud børn og unge Søndre skole-renovering af tag Etabl. Af ventilationsanlæg Auning skole Ny daginstitution (Østre Skole) BU Total KUU P-plads ved Grenaa Idrætscenter Udstillingsfacilit. Anholt Havmøllepark 4 0 Ungdomsunivers - fysisk anlæg Ørsted Rideklub Renovering haller og idrætsanlæg mv Kulturhuset Pavillionen, scene mv Banestien Allingåbro-Ryomgård Projekt Voer Brohoved Renovering haller og idrætsanlæg mv Naturpark Randers Fjord P-plads ved Ørum aktivitetscenter Velfærdsfaciliteter Djursland Rideklub Multihus ved Nørre Djurs Hallen Bygningsovertagelse Djursland Museum

284 UdvalgProjekt Forbrug Korr. budget Afvigelse i alt * Overføres til 2014* Lægges i kassen* KUU Ny boldbane v.auning idræts- og kulturc Porten til Naturpark Randers Fjord Nørager Multihus KUU Total MTU Bygningsrenoveringspulje Cykelpendler pladser Cykelsti pulje Auning -Ø. Alling -Tårup Hovedgaden i Allingåbro omlægning Indsats tomme boliger Indsats tomme boliger Indsats vedr. tomme boliger Kystsikring Anholt Legepladser, kommunale og v. institution Omfartsvej nord for Grenaa Stiprojekt Allingåbro - Ørsted Ombygning af Hedebo-Centret Kvalitetsfondsmidl bygningsrenov Energimærkning bygninger Indsats tomme boliger Kyst og strandpulje Vådområde ved Øster Alling Revision af vandløbsregulativer mv Kabellægning Kabellægning af gadelys 49 0 Grenaa Midtby Diverse belægninger mv Letbane - forlængelse til Grenaa Havn Renovering af det gamle rådhus i Grenaa Anlæg af vej ved SOSU-skolen Ny vej, Digterparken Allingåbroskolen - asfalt i skolegård Overgang ved Violskrænten 70 0 Auning hallerne - asfalt parkeringsplads Bygningsrenovering ekstrapulje Hjælpemiddeldepotet - nyt tag Asfaltarbejder ekstra pulje Ørsted midtby - etabl. af sikker overgang Kattegatskolen-Tilgængelighed Legepladser bhv. Skoler og offentlige Toubroskolen - dræn legeplads 50 0 Grenaa Idrætscenter udvidelse kontor MTU Total VPU Nyt Aktivitetscenter Ørsted STU-kollegium Varmtvandsbassin Etablering af nyt storkøkken IT indenfor socialområdet Frivillighus på Hedbocentret VPU Total Hovedtotal =mindreforbrug/merindtægt, -=merforbrug/mindreindtægt

285 Bilag: Kommunalt tilsyn. Violskrænten 2013 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

286 Sundhed og Omsorg Violskrænten Plejecenter Kommunalt tilsyn Uanmeldt tilsyn den 23. august 2013 Anmeldt tilsyn den 19. september

287 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning formål med det uanmeldte besøg 1.2 fremgangsmåde 2. Konklusion på samtale med 2 beboere 3 3. Konklusion på samtale med 2 medarbejdere 4 4. Konklusion på samtale med plejecenterlederen 4 5. Helhedsindtryk 4 6 Afsluttende samtale med plejecenterlederen Observationer 6.2 Opfølgning på sidste års anbefalinger 7. Konklusion på: 5 A. Beboertilfredshed B. Ydelsernes overensstemmelse med lovgivning og godkendte kvalitetsstandarder C. Dialog mellem beboere, medarbejdere og Bruger-Pårørenderåd D. Miljøet og kulturen E. Sundhedsrelaterede forhold 8. Anbefalinger 5 9. Anmeldt tilsyn 6 10 Høringssvar ældreråd Høringssvar handicapråd 10 2

288 1. Indledning uanmeldt tilsyn Tilsynet er udført af: Dorthe Milthers, områdeleder for visitation og hjælpemidler Mona Knærkegård, visitator Tilsynet udføres i henhold til Lov om Social Service 151 stk Formål med det uanmeldte besøg At føre tilsyn med, hvorvidt opgaverne på plejecentret løses i overensstemmelse med: Den gældende sociale lovgivning, Det vedtagne serviceniveau for beboere i plejeboliger, Den konkrete afgørelse der er truffet for den enkelte borger. Endvidere er formålet med besøgene at: sikre en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i de ydelser beboerne får i plejeboligerne, afdække styrker og forbedringsmuligheder i den måde, som medarbejderne løser opgaverne på, identificere potentielle udviklingsområder i plejeboligerne, bidrage til at sikre kvaliteten i den måde opgaverne løses på, indsamle og dele viden, med henblik på løsning af evt. fælles udfordringer eller nye tiltag i Sundhed og Omsorg, Norddjurs Kommune. 1.2 Fremgangsmåde: Tilsynet finder sted i dagtimerne. Fokusområder i 2013: rehabilitering beboernes ressourcer sociale relationer tandhygiejne værdig afslutning på livet Samtale med beboere, medarbejdere og leder tager udgangspunkt i: Beboertilfredshed Miljøet på stedet Overensstemmelse med lovgivning og serviceniveau Samarbejdet Sidste års anbefalinger Indeværende års fokusområder Udviklingsmuligheder 2. Konklusion på samtale med 2 beboere Samtale med en beboer på Yngre afdelingen: Han er meget tilfreds. Har en el-crosser han kører rundt på. Hans sociale netværk er ude i byen. Han synes ikke han har noget tilfælles med de øvrige beboere. 3

289 De to beboere er meget glade for at bo på Violskrænten. De kender deres kontaktperson og er tilfredse med maden, plejen og rengøringen. Der er gode aktivitetstilbud. Beboerne har mulighed for at spise sammen med andre i fællesrummene, og hjælpen aflyses ikke. I det omfang de kan, udfører de selv opgaver omkring rengøring og personlig pleje. Der er en god omgangstone. 3. Konklusion på samtale med 1 medarbejdere Medarbejderne har mulighed for at leve op til kvalitetsstandarden for plejeboligerne og det serviceniveau der er lagt. Der er fokus på, at bevare beboernes egne resurser. Instruktionen omkring magtanvendelse og den pædagogiske tilgang er kendt og medarbejderne ved hvornår der er tale om anvendelse af magt. Samarbejdet medarbejderne imellem, til ledelsen og med de pårørende og de frivillige er godt. Der er en god omgangstone og et godt tværfagligt samarbejde. Der er flyttet flere yngre beboere ind på demensafsnittet, som skaber mere liv i boligenheden. 4. Konklusion på samtale med plejecenterleder Anette Eriksen En ergoterapeut har afdækket behovet for hverdagsrehabilitering hos alle beboere. Konklusion og tiltag er beskrevet i den enkelte beboers handleplan. Der er aktiviteter på tværs af huset med fokus på, at beboerne skaber sociale netværk. På Violskrænten har man fokus på tidlig opsporing af begyndende sygdom, og forebygger herved indlæggelser og forværring af den enkelte beboers eventuelle sygdom. På Yngre afdelingen er kosten i fokus. Heidi Schmølz fra Djursmad, kommer til et dialogmøde med personalet og beboere på Yngre afdelingen for, at drøfte variation og indhold af maden. 5. Helhedsindtryk Violskrænten fremstår som et velfungerende plejecenter. Miljøet og omgangstonen er fin og der er fokus på at skabe en god hverdag for beboerne. Personalet er imødekommende og udviklingsparate. I plejen og omsorgen tages der udgangspunkt i den enkelte beboers behov. Alle beboere har en afgørelse og lovgivning omkring magtanvendelse er kendt og anvendt. Alle beboere har meget fine handleplaner og hverdagslivet er godt beskrevet. De sygeplejefaglige optegnelser er beskrevet som Embedslægen foreskriver det. I år er der ingen Embedslæge tilsyn på Violskrænten. Tilsynets fokusområder: Rehabilitering og beboernes ressourcer Alle beboers funktionsniveau og behov for rehabilitering er beskrevet og der er lavet handleplan for indsatsen. Sociale relationer Et af formålene med de aktivitetstilbud Violskrænten tilbyder, er at skabe sociale relationer for beboerne. Der er bevågenhed omkring dette. Tilsynet følger op på det i 2014 Tandhygiejne Omsorgstandplejen kommer hyppigt og tilser de beboere der er visiteret hertil. Nogle beboere kommer til deres egen tandlæge i byen. Tandplejen underviser jævnligt. Sidste for et par måneder siden. Værdig afslutning på livet Der er udarbejdet en procedure for, at sikre en værdig afslutning på livet. Proceduren tager højde for etikken, for såvel beboeren som de pårørende, og en værdig pleje og omsorg. Der er et godt samarbejde med egen læge, og plejecentret har mulighed for at sikre en smertefri død. Det palliative team underviser sygeplejerskerne. Violskrænten har de nødvendige 4

290 kompetencer og der er stor faglig stolthed i at skabe de bedste betingelser for en værdig afslutning på livet. 6. afsluttende samtale med plejecenterleder, Anette Eriksen 6.1 observationer Tilsynet orienterer om observationerne i forbindelse med besøget. 6.2 opfølgning på sidste års anbefalinger Der var ingen anbefalinger 7. konklusion på: A. Beboertilfredshed trivsel generelt: Ingen bemærkninger B. Kontrol af, at ydelserne til beboerne er i overensstemmelse med lovgivningen og godkendte kvalitetsstandarder: Ingen bemærkninger C. Dialog mellem beboer, medarbejder og Bruger- pårørenderåd: Ingen bemærkninger D. Miljøet, holdninger og kulturen på plejecentret: Ingen bemærkninger E. Sundhedsrelaterede forhold som hygiejne, ernæring, aktivering, bygnings- og indeklimaforhold o.l.: Ingen bemærkninger 8. Anbefalinger: Der er ingen anbefalinger. Dialogmøde fastlagt til den 19. september Dorthe Milthers Sundhed og Omsorg Områdeleder for visitation og hjælpemidler 9. ANMELDT TILSYN. DIALOGMØDE. 19. SEPTEMBER 2013 Deltagere: Hans Müller Beboer-pårørenderåd 5

291 Lis Sørensen Charlotte Sommer Peer Johansen Anna Lund Madsen Marianne Melin Anette Eriksen Dorthe Milthers Beboer-pårørenderåd Beboer-pårørenderåd Beboer-pårørenderåd Ældrerådet Koordinerende sygeplejerske Plejecenterleder Områdeleder visitation og hjælpemidler 6

292 1. Præsentationsrunde og kort gennemgang af formålet med dialogmødet ved Dorthe Milthers 2. Statusoplæg ved Anette Eriksen I forbindelse med hverdagsrehabilitering på plejecenteret, har en ergoterapeut gennemgået alle beboere i forhold til ADL, evnen til at klare almindelige daglige aktiviteter. Social og sundhedspersonalet tilrettelægger indsatsen efter dette. Der er udarbejdet en handleplan, som viser, hvad beboeren skal have støtte til psykisk, fysisk og socialt i hverdagen. Rehabilitering og brug af beboernes ressourcer er integreret i hverdagen. Faste ugentlige aktiviteter er indlagt som mobilisering, og de bløde individuelle aktiviteter og interesser indgår i handleplanen. Fremadrettet vil beboerens kontaktperson beskriver 2 ting, som giver mening for den enkelte beboer. Beboerne motiveres til motion, og der er etableret siddegymnastik og gåture i haven og i nærmiljøet. I 2013 har der været flere ferietilbud til beboerne med stor succes. Beboerne har været på ture i lokalområdet og ture til Dronningens ferieby. 10 beboer har været på Samsø og 2 beboere har været i Tyrkiet i september. Funktionen som Borgersikkerheds koordinator, i forhold til UTH (utilsigtede hændelser), er godt i gang Projektet omkring småt spisende beboere fortsætter i Personalet registrerer og følger beboernes vægt. I 2013 er Violskrænten påbegyndt TOPS tidlig opsporing af begyndende sygdom. Sygeplejerskerne har været til undervisning på Randers Centralsygehus. TOPS integreres i et sygeplejefagligt projekt TRIAGE. Triage er et redskab til at arbejde målrettet med at forbygge sygdom og indlæggelser hos den enkelte beboer. Sygeplejerskerne uddannes til at give IV medicin og væskebehandling, opgaven overdrages fra regionen pr. 1. oktober Der er udarbejdet en pjece omkring afslutning af livet. Min sidste vilje. Det er kontaktpersonen, der ved om den enkelte beboer vil indvie personalet i det. Når en beboer er døende, er der god kontakt til de pårørende og beboerens egen læge, og der findes tryghedskasser med blandt andet smertestillende og kvalmestillende medicin, hvis beboeren skulle få behov herfor. Omsorgstandplejen har undervist social- og sundhedspersonalet, og omsorgstandplejen kommer jævnligt i huset og tilser de beboere som er visiteret hertil. Flere beboer har deres egen tandlæge i Grenaa by. I demens Bo-enheden er der søgt projektpenge fra forebyggelsesfonden som har til formål, at skabe læring og sikre et godt arbejdsmiljø. I bo-enheden for de yngre borgere, arbejdes der fortsat med at inddrage det omkringliggende lokale samfund i aktiviteter og kulturelle oplevelser. Bo-enheden har mange komplekse sygeplejefaglige udfordringer. Der arbejdes målrettet med at øge kompetencerne hos socialog sundhedspersonale. Der arbejdes med det gode samarbejde mellem støtteforening og de frivillige på plejecenter Violskrænten. Der er iværksat faste årlige koordineringsmøder, hvor aktiviteter planlægges og lokaler bookes. Der er kommet flere frivillige, og dermed flere aktiviteter på Plejecenteret. I oktober påbegyndes undervisningen i det nye omsorgssystem Avaleo. Alle data skal lægges ind manuelt. Alle oplysninger på den enkelte beboer gennemgås i den anledning. 3. Kort gennemgang af konklusion på det uanmeldte besøg ved Dorthe Milthers Kort orientering. Konklusionen fremgår af rapporten fra det uanmeldte tilsyn. Der er ingen anbefalinger for Gennemgang af plejecenterets udviklingsmål og fokusområder ved Anette Eriksen 7

293 Rehabilitering / det gode hverdagsliv Systematisere medicinhåndtering Utilsigtede hændelser Forebygge indlæggelser/sygdom Kompetenceudvikling af medarbejdere i en sygeplejefaglige retning. Dorthe Milthers Områdeleder visitation og hjælpemidler 8

294 10 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 3. oktober 2013 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Tilsynsrapporter Plejecenter Violskrænten Ældrerådet har behandlet sagen i sit møde den 3. oktober Ældrerådet tog rapporterne til efterretning. Med venlig hilsen på ældrerådets vegne Kirsten Hansen Fuldmægtig 9

295 11 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Høringssvar Tilsynsrapport Violskrænten, Grenaa den Handicaprådet tager materialet til efterretning. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet 10

296 Bilag: Kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

297 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 5. september September 2013 Adresse: Telefon: Åbningstid: Torvet 3 Man-onsdag: kl Torsdag: kl Grenaa Fredag: kl

298 - 2 - Den 5. september 2013 blev der afviklet anmeldt tilsyn på Bofællesskabet Valmuevej 21 i Glesborg. Konklusion og opsamling fra det anmeldte tilsyn Et møde med mange deltagere, mange kommentarer og lyst til at debattere. Bofælleskab, hvor både beboere og personale trives. Tilsynet oplever en god stemning og en anerkendende kommunikation. Tilsynet fandt ikke anledning til påbud. Tilsynet har følgende anbefalinger: Opmærksomhed på bestilling/visitationer i forhold til, hvilke opgaver bofællesskabet skal yde. Opmærksomhed på betaling af rengøring, specielt for borgere fra andre kommuner. Opmærksomhed på, om det er en fælles beslutning at kolonialvarer er låst inde. Det anbefales at botilbuddet tager kontakt til sagsbehandlere fra de kommuner, hvor borgeren endnu ikke har fået udarbejdet en handleplan jf. SEL 141. Bilag vedlagt fra visitator Ena Udengaard, Myndighedsafdelingen, i forhold til manglende rengøringsvisitationer. Områdelederen har følgende kommentarer til tilsynet Rart at læse om et Bofælleskab hvor både beboere og personale trives. Også fint, at der nu næsten er udarbejdet handleplaner for alle beboerne. Fokus- og udviklingsområder for det kommende år: Nogle spændende og vedkommende fokusområder for borgerne. Jeg kan tilslutte mig anbefalingerne: Bl.a. Vigtigheden ved, at have fokus på hvilke opgaver Bofællesskabet skal yde. Hilsen Frode Lerdahl områdeleder handicap og psykiatri Høring Tilsynsrapporten har været sendt til høring i Bruger- og Pårørenderådet, Ældrerådet og Handicaprådet. Der er modtaget følgende høringssvar: Ældrerådets møde den 31. oktober 2013: Ældrerådet finder det kritisabelt, at der ikke findes samme ensartede standarder inden for bofællesskaber som for plejecentrene. Handicaprådets møde den 4. november 2013: Handicaprådet tog materialet til efterretning, men finder det utilstrækkeligt, at der er manglende handlingsplaner. Indstilling Det indstilles, at rapporterne fra det anmeldte tilsyn tages til efterretning. Helle Vibeke Støve myndighedschef

299 - 3 - Rapport fra anmeldt tilsyn på bofællesskabet i Glesborg den 5. september 2013 Tilsynet var varslet til brugere og pårørende. I tilsynet deltog teamleder Ole Svinth, 8 beboere, 4 medarbejdere samt en besøgsven (tidligere ansat). Tilsynet er bekendt med navnene på alle deltagere. Tilsyn: Elizabeth Byrialsen og Lene Kristensen. Der forelå følgende dagsorden: Præsentationsrunde og kort gennemgang af formålet med det anmeldte tilsyn, ved Elizabeth Byrialsen Kort gennemgang af konklusion på det uanmeldte tilsyn den 6. juni 2013, ved Elizabeth Byrialsen Opfølgning på konklusion fra det uanmeldte tilsyn, ved Ole Svinth. Orientering om fokus- og udviklingsområder for de kommende år, ved Ole Svinth. Eventuelt. Præsentationsrunde og kort gennemgang af formålet med det anmeldte tilsyn. Elizabeth Byrialsen orienterede endvidere om den nye tilsynsreform. Gennemgang af konklusion på det uanmeldte tilsyn. Der var følgende kommentarer undervejs: Ledige boliger: Der er 2 ledige boliger. Den ene del af bofællesskabet er bygget i 1997 den anden i Samarbejde: Der er lavet ny aftale med sagsbehandler fra Norddjurs Kommune, så alle beboere fra Norddjurs Kommune fremover får holdt handlemøde en gang årligt, hvis borgeren ønsker dette. Der er nu handleplaner jf. Servicelovens 141 på næsten alle beboere. Medarbejderne undrer sig over, at der er så forskellige måder at lave handleplaner på i Myndighedsafdelingen i Norddjurs Kommune, alt efter hvilken gruppe sagsbehandleren er tilknyttet (psykiatri, handicap eller socialt udsatte). Elizabeth Byrialsen orienterer om, at både Myndighedsafdeling samt Socialområdet fra 2014 skal bruge IT systemet DHUV, hvilket angiveligt vil gøre handleplanerne mere ens. Medicin: Medarbejderne har endnu ikke været på medicinkursus, venter på at udviklingsmedarbejderen opslår næste medicinkursus. Bruger- pårørenderåd: Rådet fik ikke svaret på tilsynsrapporten fra det uanmeldte tilsyn, da der ikke blev afholdt møde i høringsperioden. Magtanvendelser: Der har ikke været magtanvendelser siden sidste tilsyn. Opfølgning på konklusion fra det uanmeldte tilsyn, ved Ole Svinth. Teamleder har undret sig over, at der ikke findes rengøringsvisitationer i sagerne. Dette undersøges i Myndighedsafdelingen. Der mangler visitation til bofællesskabet på en del beboere. Teamleder har rykket Norddjurs samt andre kommuner for disse visitationer.

300 - 4 - Teamleder og medarbejderne havde undret sig over, at tilsynet efter det uanmeldte tilsyn havde skrevet i rapporten, at der skulle være fokus på reglerne om magtanvendelse og drøftelser af usynlig magt. Dette har været et emne på personalemøder, hvor man har prøvet at nuancere begrebet. Reglerne er gennemgået for at få en større bevidsthed om usynlig magt omgangstone og væremåde overfor beboerne. Teamleder udtaler, at etikken er i højsædet. Der bliver dagligt talt om etikken i medarbejdernes handlinger, og hvordan opgaver løses etisk forsvarligt. Kommentarer til magtanvendelse: Der udtrykkes, at der er en fin grænse mellem motivation og tvang. En beboer udtrykker, at han ikke vil motiveres, hvis han først har sagt nej. En medarbejder fortæller at sukker og kaffe er låst inde i fælleskøkkenet. Mener at det ikke er retfærdigt, hvis enkelte beboere forbruger de fælles indkøb. Det vides ikke, hvem der har besluttet dette, men medarbejderen fortæller at alle accepterer det. Orientering om fokus- og udviklingsområder for det kommende år, ved Ole Svinth. Der vil igen i 2014 være fokus på udeliv, sanseoplevelser og jord under neglene. Man er godt i gang, der er etableret køkkenhave, der skal udvides i efteråret, der tages på mange naturture, og kolonihaven i Grenaa benyttes. Der skal arbejdes på at forskønne grunden på forskellig vis, både med for eksempel terrasser og diverse aktiviteter. Både medarbejdere og beboere håber, at det kan gøre stedet mere attraktivt for nye beboere samt fastholde de beboere, der allerede bor der. På skift vil en medarbejder i en 3 måneders periode være på efteruddannelse. Indgår i et rotationsprojekt. Eventuelt. En beboer udtrykker, at lejlighederne ikke er så attraktive. Der mangler for eksempel komfur og emhætte. Nogle lejligheder mangler terrasse. Lejlighederne trænger generelt til renovering. Da Randersegnens Boligforening gik konkurs ansatte Norddjurs Kommune en administrator til at få styr på de sidste års regnskaber. Bofællesskabet havde angiveligt kr. på vedligeholdelseskontoen. Medarbejdere og beboere synes de svæver i uvished, da det stadig er uafklaret, om pengene fra vedligeholdelseskontoen er hentet hjem fra statsfonde eller andet. Opsamling. Et møde med mange deltagere, mange kommentarer og lyst til at debattere. Bofælleskab, hvor både beboere og personale trives. Tilsynet oplever en god stemning og en anerkendende kommunikation. Tilsynet fandt ikke anledning til påbud. Anbefalinger Opmærksomhed på bestilling/visitationer i forhold til, hvilke opgaver bofællesskabet skal yde. Opmærksomhed på betaling af rengøring, specielt for borgere fra andre kommuner. Opmærksomhed på, om det er en fælles beslutning at kolonialvarer er låst inde. Det anbefales at botilbuddet tager kontakt til sagsbehandlere fra de kommuner, hvor borgeren endnu ikke har fået udarbejdet en handleplan jf. SEL 141. Bilag vedlagt fra visitator Ena Udengaard, Myndighedsafdelingen, i forhold til manglende rengøringsvisitationer. Grenaa den 6. september Elizabeth Byrialsen tilsynsførende Lene Kristensen socialkonsulent

301 Bilag: Magtanvendelse 3. kvartal - Handicap- og psykiatriområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

302

303 Bilag: Magtanvendelse 3. kvartal - Sundheds- og omsorgsområdet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

304

305

306

307 Bilag: Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Patientsikkerhed Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

308 Kvartalsrapport utilsigtede hændelser i perioden: 3.kvartal 2013 Denne kvartalsrapport er udarbejdet af Norddjurs Kommune. Den har til formål at præsentere antal og arten af indrapporteringer af utilsigtede hændelser. Norddjurs Kommune er forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser som følge af sundhedsloven(l82, lov nr. 288 af 15. april 2009) Der er rapporteringspligt for alle utilsigtede hændelser 1, der sker i forbindelse med: Tværsektorielle hændelser / hændelser i sektorovergange, dvs. utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med en borgers overgange fra en sektor til en anden, fx ved udskrivning fra behandlingspsykiatrien til eget hjem. Medicinering, dvs. utilsigtede hændelser i forbindelse med ordination og håndtering af medicin. Infektioner, dvs. alle infektioner, der opstår ved kontakt med sundhedsvæsnet. Borgeruheld, fx fald og ulykker. Andre hændelser er også rapporteringspligtige, hvis konsekvensen af hændelsen er, at: Borgeren dør Borgeren får varige funktionstab Der skal foregå lægetilkald, indlæggelse eller betydelig udrednings- eller behandlingsintensivitet. Der for flere borgere er øget plejebyrde eller lettere øget udrednings- eller behandlingsintensivitet. Det er dog væsentligt at alle hændelser KAN rapporteres. Definitionen på en utilsigtet hændelse(uth), beskrives i sundhedsloven som; en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats, eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. (Sundhedsloven, 198, stk. 4) Sagt med andre ord er en utilsigtet hændelse, når der sker hændelse med en patient/borger, man kunne tænke sig at undgå skete igen. Det handler derfor om at lære af hændelserne og opbygge barrierer, så hændelsen ikke gentager sig. 1 Fordeling af hændelsestyper efter WHO s Internationale Klassifikation for Patient Sikkerhed (ICPS) 1

309 Kvartalsrapport utilsigtede hændelser i perioden: 3.kvartal 2013 Der er altså tale om hændelser og fejl, der: ikke skyldes patientens sygdom er skadevoldende eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig virksomhed forekommer i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler (primært med henblik på apotekerne). Ifølge sundhedsloven er der indenfor følgende kommunale sundhedsopgaver rapporteringspligt: Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Kommunal tandpleje Hjemmesygepleje Genoptræning Misbrugsbehandling (alkoholbehandling) Formålet med indrapportering af utilsigtede hændelser er at skabe læring og kvalitetsudvikling og dermed opbygge et mere sikkert sundhedsvæsen for vore patienter. Selve rapporteringen kan foretages af personale og borgere via den åbne internettilgang til databasen; Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD2) https://dpsd.cscscandihealth.com/form/publicsubmission.aspx?form=dpsd_public Efter rapportering, modtager, gennemlæser og fordeler risikomanager(= initialmodtager i DPSD2) sagerne via den lukkede del af databasen til lokale borgersikkerhedskoordinatorer(bsk) (= sagsbehandlere i DPSD2) ude i områderne. BSK analyserer hændelserne i samarbejde med kollegaer og ledelse og udarbejde handleplaner, der efterfølgende skal dokumenteres, anonymiseres og indtastes i databasen DPSD2. Oprettede brugere i databasen kan derefter udtrække data via søgeog rapportmoduler og der er med databasen, således skabt basis for læring og deling af viden både nationalt, kommunalt og lokalt på hændelsesstedet. I henhold til gældende retningslinjer skal voksen- og plejeudvalget kvartalsvis orienteres om indrapporteringer af utilsigtede hændelser. Opsamling på læring og kvalitetsudvikling i indeværende år præsenteres i den kommende årsrapport for

310 Kvartalsrapport utilsigtede hændelser i perioden: 3.kvartal 2013 Antal sager i 3.kvartal: Som det fremgår af søjlediagram, er der i perioden til , rapporteret i alt 260 utilsigtede hændelser. Tidligere opgørelser viser, at der i 1.kvartal blev rapporteret; 286 og i 2. kvartal: 254. Dvs. pr er der i 2013 rapporteret: 800 utilsigtede hændelser. Antal rapporterede sager IKKE siger noget om hvor lidt eller hvor meget der arbejdes med patient sikkerhed det enkelte sted. Det siger heller IKKE noget om det faktiske antal af utilsigtede hændelser det enkelte sted. Det er alene et tal der kan sige noget om rapporteringskulturen. Omvendt kan rapporteringerne pege på mønstre og tendenser for utilsigtede hændelser og dermed være med til at pege på væsentlige indsatsområder lokalt og organisatorisk til fremadrettet kvalitetsudvikling og læring. Sager fordelt på alvorlighed: Som det fremgår af lagkagediagram fordeler sagerne sig på; ingen skade, mild og moderat. Der er ikke rapporteret / afsluttede sager af alvorlig eller dødelig karakter. Sager fordelt på WHO klassifikation ; Som tidligere, fordeler sagerne sig overvejende på utilsigtede hændelser indenfor MEDICIN og FALD. Men der rapporteres som det ses af søjlediagram, også indenfor andre områder. Eksempelvis har der været en hændelse, hvor fald kan skyldes dårlig flisebelægning og dette søges nu udbedret. Der har i 3.kvartal været rapporteret hændelser vedr. sektorovergange. Disse er videresendt til hændelsessted. Der vil i kommende årsrapport være et særskilt afsnit om utilsigtede hændelser i sektorovergange. Sager fordelt på hændelsessted: Det fremgår at søjlediagram, at det overvejende er plejecentre der rapporterer. Dette billede er sammenligneligt med landsniveau(jf. årsrapport fra Patientombuddet: 1.pdf) Kontaktperson for denne rapport: Risikomanager Line Kristensen, Sundhed, administration og udvikling. 3

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune 17. august 2012 ANC Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Torsdag den 26. januar, kl. 14.00-18.00 Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til høringssvar til Region

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Norddjurs Kommune 17. januar 2010 KKN Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Torsdag den 14. januar, kl. 13.00-17.00 Mødet afholdes i mødelokale 19 (lokale 101) på rådhuset i Grenaa Torsdag den

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bo- og Aktivitetscenter Dystrupvej 4 i Ørum Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens Vej 4 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L)

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse

Indberetninger om magtanvendelse November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 1/2011 Sted : Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dato : 27. januar 2011 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Deltog Niels

Læs mere

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011 Torsdag den 26. august Høringsfrist 30. august. På VPU s møde 9. september Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Grenaa Mødelokale i Jobcentret Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Start kl.: 16:10 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Plejecenter Fuglsanggården Trekanten 1 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. oktober 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Sammendrag: Børn og unge 52 380 6 1 1 12 32 Handicap og Psykiatri 30 128 3 8 3 5 11 Voksen og pleje 96 368 22 7 12 15 40 Social/diverse 11

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fælleshuset i Holbæk Efter udvalgsmødet afholdes der informationsmøde om flygtninge i Holbæk Forsamlingshus kl. 17.00-18.30. Dato: Tirsdag den 5. april

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Aktivitetscentret i Ørsted Sygehusvej 27B i Ørsted Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2014 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36 i Grenaa Dato: Tirsdag den 3. januar 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. november 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl. Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro Dato: Torsdag den 12. oktober 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

I/S BESLUTNINGSREFERAT

I/S BESLUTNINGSREFERAT Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 1, rådhuset Bemærk, at årets handicappris 2016 uddeles kl

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 1, rådhuset Bemærk, at årets handicappris 2016 uddeles kl Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Bemærk, at årets handicappris 2016 uddeles kl. 17.00-18.00 i rådssalen Dato: Tirsdag den 29. november 2016 Start kl.: 15:15 Slut

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg 1 Indledning. ne for er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens andre

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne i Ørum den 14. september 2011. November 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

ÅRSBERETNING Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf Sekretariat tlf

ÅRSBERETNING Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf Sekretariat tlf ÅRSBERETNING 2010 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets sammensætning. Efter ældrerådsvalget den 17. november 2009 fik ældrerådet 13 medlemmer:

Læs mere

Referat. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 05/2011 Sted : Industrivej 27 i Auning Dato : 31. august 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl.

Referat. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 05/2011 Sted : Industrivej 27 i Auning Dato : 31. august 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. Djurs Mad I/S Referat Møde nr. : 05/2011 Sted : Industrivej 27 i Auning Dato : 31. august 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 16:20 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (næstformand) Marianne Kirkegaard

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa. Dato : 11. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer John Saaby Jensen (A), formand

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Juni 2012 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen, rådhuset Grenaa Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen, rådhuset Grenaa Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskab Ålunden og Mellemgården. den 28. august 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskab Ålunden og Mellemgården. den 28. august 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskab Ålunden og Mellemgården den 28. august 2013. September 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sygehusvej 12, Grenaa Rådssalen på rådhuset i Grenaa (kl. 15-18) Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh

Læs mere