Funktionelle lidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionelle lidelser"

Transkript

1 Sund By Netværk d. 19. maj 2015 Funktionelle lidelser Anne-Dorte Lange, socialfaglig konsulent, fysioterapeut, Aarhus Universitetshospital

2 Syg men ingen diagnose? TRYGfonden og COWI: Funktionel sygdom og reform.af førtidspension, rapport årige har svær funktionel lidelse årige har funktionel lidelse i varierende sværhedsgrad sygedagpengemodtagere har hvert år fravær i mere end 8 uger pga. funktionelle lidelser på førtidspension eller flexjob har en funktionel lidelse

3 Vision og mission Pt./borgere med funktionelle lidelser skal have samme fokus, omsorg og behandling som andre Tværfaglig og koordineret helhedsindsats forebyggelse og tidlig indsats udredning, behandling social-, beskæftigelses- og sundhedsrettet Fælles viden og opgave! Anerkend funktionelle lidelser Bio-psyko-sociale-kulturelle årsager og håndtering

4 Heidi, 39 år Uddannet klinikassistent i 96, arbejde til 2006 God opvækst, gift (20 år) med klejnsmed, 2 børn 14 og 7 ½ Social, kreativ, dyrket sport og venner, foreningsliv mv. Høj arbejdsidentitet, perfektionistisk,omsorgsfuld, åben Siden barndom: hypermobilitet, smerter, traumer piskesmæld; udredninger, behandlinger diverse spt diagnose: BDS, behandling MBSR (mindfulness) sygemeldt, afprøvninger, revalidering, flexjob

5 Funktionel Lidelse - En sygdom, hvor man er belastet af fysiske gener, som gør det svært at fungere i dagligdagen - Ingen oplagte kliniske el. parakliniske patologiske fund, som kan forklare symptomerne - Man kan forstå det som en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer normalt

6 Funktionelle syndromer (BDS = somatiseringstilstand F.45.0) Fibromyalgi Kronisk træthedssyndrom Irritabel tyktarm Kronisk smertetilstand Duft og kemikalieoverfølsomhed Whiplash kronisk piskesmæld Kroniske bækkensmerter El-allergi..mange andre tilstande med uforklarede symptomer

7 Funktionelle lidelser efter speciale Allergilæger Narkoselæger Mave-tarm specialister Gynækologer Infektionsmedicinere Hjertespecialister Lungemedicinere Neurologer Tandlæger Ortopædikirurger Psykiatere Reumatologer Øre, næse og hals Duft- og kemikalieoverfølsomhed, El-overfølsomhed Kronisk uspecifik smertesyndrom Irritabel tyktarm, Irriteret mave Bækkenløsning, kroniske bækkensmerter Kronisk træthedssyndrom (CFS, ME) Atypiske brystsmerter Hyperventilationssyndrom Spændingshovedpine, non-epileptisk anfald Kæbeledssmerter, atypiske ansigstssmerter Kronisk piskesmæld Somatoforme lidelser, neurasteni Fibromyalgi, kroniske lænderygsmerter Svimmelhed, tinnitus, fornemmelse af klump i halsen

8 Symptomer ved Bodily Distress Syndrome STRESS Almene symptomer 1) Hukommelsesbesvær 2) Spændingshovedpine 3) Svimmelhed 4) Koncentrationsbesvær 5) Træthed Symptomer fra mave - tarmkanalen 1) Løse afføringer 2) Mavesmerter 3) Oppustethed i maven 4) Diarre 5) Opstød 6) Forstoppelse 7) Kvalme 8) Opkastninger 9) Brændende fornemmelse i toppen af maven Symptomer fra hjerte/ lunger og stress/ autonome symptomer 1) Varm- eller koldsveden 2) Rysten eller sitren 3) Mundtørhed 4) Hjertebanken eller - uro 5) Sommerfugle" eller køren i maven 6) Rødmen eller blussen 7) Trykken i brystet 8) Forpustethed uden anstrengelse 9) Hyperventilation Symptomer fra bevægeapparatet 1) Smerter i arme eller ben 2) Muskelsmerter 3) Ledsmerter 4) Lammelse eller svaghedsfornemmelse 5) Rygsmerter 6) Smerter, der flytter sig 7) Dødhedsfornemmelse eller snurren

9 Funktionelle tilstande et spektrum Sundhedsvæsenet kontaktes Normale fysiologiske reaktioner Forbigående symptomer Lette funktionelle symptomer Kroniske funktionelle lidelser

10 Årsager Sårbarhed: Biologiske, psykologiske, sociale, kulturelle Arv, social indlæring, tidligere sygdom, seksuelle overgreb Udløsende faktorer: Infektion eller anden fysisk sygdom Fysisk eller psykisk traume, stress eller belastning Lægen Tilfældigt fund ved undersøgelse Sygdom Vedligeholdende faktorer: Uhensigtsmæssige antagelser om symptomer og sygdommen Uhensigtsmæssig sygdomsadfærd Øget følsomhed af hjernen Sundhedssystemet Social og økonomisk afhængighed Kronisk sygdom PER FINK PROF., DR.MED., PH.D.

11 Filterteorien

12 Symptomperception og sygdomsopfattelse Somatisk lidelse Fysiologisk arousal Andre Sensation/symptom Eksterne stimuli Selektiv opmærksomhed på specifikke legemsdele/ kropsfunktioner Fortolkning/ Checking Interne Eksterne Tidligere erfaringer Personlige erfaringer Familie Andre Læger iatrogenitet Bøger/aviser, TV, internet etc. Lægmand, familie, venner Ængstelse/bekymring Fysiologisk arousal Beroligelse

13 Godt Sygdomsadfærd 3 Udvikling af BDS BDS starter Optur og nedtur ( Boom & Bust ) Normalt liv BDS Skidt Gennemsnitlig livskvalitet for en person med BDS = Rygerlunger eller Leddegigt

14 HJÆLPER: Fysisk træning Kognitiv terapi, ACT MBSR ( mindfulness) Medicin der påvirker hjernen HJÆLPER IKKE: Flere undersøgelser Operation, massage Medicin der påvirker led/muskler mv. Så nemt kan det siges (Foredrag: Danskernes Akademi på DR2)

15 Indsatsen - at spotte, håndtere, forebygge???

16 Perspektiver Svær Bodily distress syndrome Moderat Let Symptom diagnoser Symptom diagnoser: fx. Træthed, hovedpine, svimmelhed Funktionelle syndromer: fx. Irritabel tarmsyndrom, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom 16

17 Udfordringer i en tværfaglig helhedsindsats Kommunale system, procedurer, tid, organisering forsørgelse, indsats, myndighed, udfører Sundhedssystem, procedurer, tid, organisering helbred, praktiserende læge, specialer, ventetider Beskæftigelse arbejdsevne, tidlig indsats og tilbage til arbejde Aktivitet krav/muligheder, del-rask, praktik, optræning, afklaring Sundhed syg/rask, funktionsevne, forebyggelse Aktivitet udredning, behandling, optræning, rekonvalescens

18 Rehabilitering - Funktionsevne: ICF-modellen (WHO 2001) Aktuel sygd.relateret funktionsforstyrrelse: Tab el. ændringer fx smerter, der fører til begrænsninger? Dispositioner, tidligere sygdomme Aktuelle sygdomme og klager: Sympt., varighed, diagn., behandling Helbredstilstand Aktuelt aktivitetsniveau: Handlinger der påvirkes - dagligdagens opgaver Begrænsninger og vanskeligheder? Akt. deltagelsesniveau: Sociale sammenhænge, fx arbejde, skole, tilbud Begrænsninger og vanskeligheder? Kan/kan ikke! Kroppens funktion og anatomi Aktiviteter Deltagelse Fysiske, sociale, holdningsmæssige Bolig Familie Aktiviteter Kommunale ydelser, Omgivelsesfaktorer ( fx arbejdsmiljø) Omgivelsesfaktorer Personlige faktorer Alder, køn, vaner, livsstil, livsforløb Opvækst, Uddannelse Erhvervsforløb Belastninger Misbrug Opfattelse, holdning Motivation!!!

19 Maria, 35 år Altid arbejdet, HF, ufaglært v. ældre- og hjemmepleje, drøm: SOSU-ass. Perfektionist, omsorgs- og ansvarsfuld, stille, lidt genert Ældste af 4, forældre skilt, mor alkoholiker, barndom ok Kæreste, børn : fødsler, bækkenløsning, depression behandling => ok ( korte sygemeld.) 2012: (kærestes ex får kræftdiagnose) akut voldsomme rygsm (mavesm, hovedpine, kognitive, søvnbesvær mv..) praktiserende læge: ro og udredninger Jobcenter: soc.rådgiver, tværfagligt team: fysio- og psykoedukation, delvis rask Socialt: hjemmehjælp, aflastning børn => raskmeldes efter 8 mdr. => 2013 SOSU-udd.???

20 Hvordan håndtere pt/borger med funktionel lidelse? Mødet viden, lyt, anerkend, tænk bio/psyko/socialt, ICF ( hvem involveret?) Tænk aktivitet - udredning/behandling? hverdag? andre indsatser? - relevante (kommunale) forløb? Psyko- og fysioedukation - viden, udfordring, selvhjælp Gradueret (op)træning - respektér og udfordr grænser Realistiske mål - afstem samlet aktivitetsniveau Fastholdelse - undgå langtids-, forsøg deltidssygemelding forebyg! Kommunikér - samarbejdspartnere, netværk, arbejdsgiver mv. - f.eks. rundbordssamtaler

21 Behandling/håndtering af BDS Stress: Ressourcer Belastninger Behandling: Ressourcer Belastninger Øgning af ressourcer Søvnforbedring Kostforbedring Motion (Graded exercise) Justering af netværk Positive aktiviteter Nedsættelse af belastninger: Liste over aktuelle belastninger Prioritering af belastningerne Start med den største belastning Liste over løsninger på den Vælg den letteste løsning først Aftale om at tage det første skridt, der fører mod løsningen til I ses igen

22 Symptom Håndtering Sygdomsopfattelse Følelser Opfattelse af og reaktion på symptomer

23 Godt Behandling/håndtering - 2. del Gradvis genoptræning: 10-15% stigning ved hvert trin Normalt liv og ikke dér BDS start her.. Skidt

24 GRADVIS GENOPTRÆNING OVERBELASTNING UDVIKLING KOMFORT Lisbeth Frostholm Psykolog, ph.d.

25 Hvad kan fagpersoner og samarbejdsparter gøre? Anerkend at en funktionel lidelse kan være en svær og langvarig tilstand Pt/borgere med funktionelle lidelser skal hverken overbelastes eller overses Hjælp pt/borgeren med at finde frem til det aktivitetsniveau, der er optimalt på det pågældende tidspunkt Acceptér at genoptræning skal foregå langsomt og gradvist

26 Hvad kan fagpersoner og samarbejdsparter gøre? Betragt funktionelle lidelse fra bio-psyko-social-kulturel vinkel Pt/borgeren er ikke psykisk syg, men den funktionelle lidelse er sandsynligvis blevet udløst og forværres af biologiske, fysiske, psykiske og sociale belastninger Vær optimistisk! De fleste borgere med funktionelle lidelser kan få det bedre, men ikke alle kan blive helt raske

27

28 Det fremadrettede arbejde Hvad tager I med? Hvad kan I gøre hver for sig og tværfagligt? Hvad er næste skridt????

29 Mere viden Når kroppen siger fra, pjece. Information om funktionelle lidelser, udg. Komiteen for Sundhedsoplysning ( gratis) Funktionelle lidelser udredning og behandling red. Per Fink, Marianne Rosendal Funktionelle lidelser - Klinisk vejledning for almen praksis Dansk Selskab for Almen Medicin ( kan downloades) E-læringskursus funktionelle lidelser, DSAM se Nationale retningslinjer - generaliserede smerter i bevægeapparatet, Sundhedsstyrelsen, 2014 Bøger på vej: Børn og funktionelle lidelser samt Populærvidenskabelig bog om Funktionelle lidelser

30 , Formidlingsteamet: formidler viden til fagpersoner, organisationer og generelt om funktionelle lidelser (udredning, behandling, håndtering, forebyggelse) inspirerer til at udvikle det mono- og tværfaglige samarbejde omkring patienterne/borgerne via: - info-møder - temamøder/-dage - undervisning/kurser metodetilgang - pjecer - hjemmeside Kontakt Kirsten Zacho, sprog- og kursussekretær tlf: mail: Aarhus Universitetshospital, Barthsgade 5, 1., DK-8200 Århus

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

Funktionelle lidelser / Somatisering

Funktionelle lidelser / Somatisering Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik A-kursus skulder- og albuekirurgi Herlev Hospital, 15.11.2011 Funktionelle lidelser / Somatisering Hvordan undgår man at operere de forkerte

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model - Et efteruddannelsesprogram for ikke-psykiatriske læger P. Fink, M. Rosendal,

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på:

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: www.voksenmobningnejtak.dk Migrænikerforbundet har venligst givet os lov til at videreformidle

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

for den østlige bydel af Esbjerg 2009

for den østlige bydel af Esbjerg 2009 for den østlige bydel af Esbjerg 2009 et Ungdomsbo og B 32 - bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Sundhedsprofil for den østlige bydel af Esbjerg 2009 Rikke Skipper Hansen

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Foretræde om sygedagpenge

Foretræde om sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 7 Offentligt Region Sjælland & Foretræde om sygedagpenge Men det er vores opfattelse, at der er stigende problemer med kvaliteten i sagsbehandlingen af sygedagpenge

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere