Skolereform Frejlev Skole. Sådan gør vi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi"

Transkript

1 Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes ud end tidligere. Bl.a. er skoledagen blevet længere og mere varieret. Vi vil derfor i det følgende orientere om en række af de tiltag, vi lokalt har planlagt ved netop Frejlev Skole. Læsebånd og fællessamling Med folkeskolereformen kommer en ny aktivitet: den understøttende undervisning. Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene, og lægges i den del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning. Vi ønsker at anvende en del af den understøttende undervisning til et læsebånd på alle årgange. Et læsebånd er et modul, der ligger som et bånd hen over ugeskemaet. I modulet er der fokus på læsning. Formålet er at øge elevernes læsehastighed, læseforståelse og motivation samt understøtte fagene vha. fagligt relaterede tekster. Indholdet vil variere mellem HJ-områderne, og læsning skal derfor forstås bredt. I indskolingen vil der således ofte være fokus på højtlæsning og sproglig opmærksomhed, mens der i overbygningen vil være mere fokus på læsning af fagtekster, obligatoriske romaner, forfatterskabslæsning, informationssøgning mm. Ligeledes kan der i læsebåndet indgå skriftlige aktiviteter. At skrive sig til læsning er således en anerkendt og virksom metode til optimering af læsekompetencer. Ikke mindst i indskolingen. Der kan i læsebåndet endvidere indgå læsning af fremmedsprog, ligesom tekster kan være såvel digitale som analoge. Læsebåndet er placeret de første 25 minutter af skoledagene mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Under læsebåndet er alt pædagogisk personale tilknyttet en klasse, men fordelingen kan variere, så det bliver muligt at tilgodese mindre eller større elevgrupper efter behov. Vi tilstræber så vidt muligt, at den lærer, der skal have det efterfølgende modul, står for læsebåndet. Således vil fagene kunne understøttes relevant, og der vil blive en glidende overgang fra læsebåndet til det første fagmodul på skemaet. Skoleforvaltningen Frejlev Skole Frejlev Skolevej Aalborg SV

2 Det er vigtigt, at eleverne er klar når læsebåndet starter, og er der i perioder tale om individuel stillelæsning, skal bøger og tekster være lånt på forhånd, så læsebåndet anvendes til læsning frem for at finde teksterne. Der forventes koncentration og ro på skolen under læsebåndet. På fredage vil morgenmodulet på 25 minutter blive anvendt til fællessamlinger i hjemområderne. Her vil det være muligt for såvel lærere / pædagoger som elever at kunne videreformidle vigtig information, lave fremvisninger af større og mindre projekter, komme med kreative indslag, eller få en fælles læseoplevelse. F.eks. oplæsning af elevernes egne digte mm. den almindelige idrætsundervisning fokusere på bevægelse, der ikke efterfølgende kræver badefaciliteter. Området motion og bevægelse vil løbende blive formet og udvidet i takt med, at erfaringsgrundlaget vokser, og de fysiske rammer muliggør det. Hovedparten af aktiviteterne vil finde sted udendørs. Motion og bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse fremover indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte motivation og læring i skolens fag. Der vil i løbet af året, med elevindflydelse, blive udarbejdet en aktivitetsplan, som rammer bredt på årgangene. Der vil blive udarbejdet et kompendium med idéer/lokaliteter til forskellige aktiviteter og oprettet et aktivitetsdepot i hvert hjemområde med forskellige remedier til brug i aktiviteterne. Endelig vil vi løbende søge øget inddragelse af foreningslivet i undervisningen. Motion og bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdets byrum og naturarealer samt i klasseværelset. Den ekstra motion afvikles årgangsvis. F.eks. 3 klasser med 3 pædagoger/lærere med tre forskellige aktiviteter/værksteder. Målet med undervisningen er at understøtte den fleksible motion og bevægelse. Bl.a. ved at tilpasse og udvide skolens fysiske rammer ved mindre projekter som optegning af boldbaner mm. i skolegården. Aktiviteterne/værkstederne vil i modsætning til 2/5

3 Studietid Når eleverne efter sommerferien møder op på Frejlev Skole, skal de som alle andre skoleelever vænne sig til en længere skoledag. Til gengæld kan de glæde sig over at få færre traditionelle lektier for. Frejlev Skole ønsker at minimere elevernes hjemmearbejde. I stedet skal skoledagen indeholde studietid, hvor eleverne kan fordybe sig i fagene og få støtte fra lærere og pædagoger i fordybelsen. Fra skolestart august 2014 bliver studietid derfor et nyt, obligatorisk element på skemaet ved Frejlev Skole. Studietid erstatter det gængse lektiebegreb. Da studietiden er skemalagt, bør hovedparten af træningsopgaverne laves på skolen. I visse tilfælde vil der dog være dele af studietiden, der finder sted i hjemmet. I hjemområde 1 f.eks. højtlæsning, og i alle områder præsentation af færdige produkter for forældrene, eller øvelser, der kræver hyppig træning. F.eks. tabeltræning. I hjemområde 2 og 3 begrænses studietid i hjemmet herudover til større opgaver som stil eller større læseopgaver som f.eks. romanlæsning. Større læseopgaver kan også tilrettelægges, så der anvendes tid fra såvel læsebånd, studietid i skolen og studietid i hjemmet. Studietiden anvendes til træningsopgaver med udgangspunkt i fagområder, eleverne tidligere er blevet undervist i. Træningen tager så vidt muligt udgangspunkt i den enkeltes elevs kompetenceområde og zone for nærmeste udvikling. Klasseteamet sikrer, at mængden af træningsopgaver svarer til den tid, den enkelte elev har til rådighed. Hertil kommer, at den enkelte elev selv fører logbog over arbejdet i studietiden. Studietiden varierer i praksis i de 3 hjemområder. Elevinddragelse og klasselærerfunktion I HJ1 er eleverne i egen klasse med en kendt lærer/pædagog. Indholdet defineres af klasseteamet. Fra skolestart august 2014 bliver elevinddragelse vægtet, idet eleven er medansvarlig for egen læring og udvikling. I HJ2 har man træningscafeer i dansk, matematik og tysk/engelsk. Som udgangspunkt vil klasselærerfunktionen fremover være delt mellem to lærere i hvert team. Således ønsker vi i højere grad at kunne varetage den enkelte elevs og klasses interesser og behov. I HJ3 har man træningscafeer i dansk, naturfag, matematik og sprogfag. I studietiden vil der være en lærer/pædagog med kompetencer inden for træningsområderne. Har en elev særlige vanskeligheder, kan der evt. yderligere tilknyttes en pædagog med henblik på støtte. Eleven inddrages i den faglige, personlige og sociale udvikling gennem en klar og tydelig bevidstgørelse af faglige og sociale mål. Bl.a. via løbende samtaler, den formelle elevsamtale samt skole-hjemsamtalerne. 3/5

4 Der vil i den forbindelse evt. blive anvendt en elektronisk logbog (udvalg af produkter, formulerede individuelle mål). For yderligere at højne elevinddragelsen bliver elevrådet tilført flere voksenressourcer, ligesom det vil blive et fokuspunkt at anvende elevernes egne kompetencer som videreformidlere af viden. Bl.a. ved at indføre en elev-mentor-ordning i HJ3, hvor elever med særlige faglige eller sociale kompetencer vejleder og hjælper andre, eller ved at skolens valghold bliver aktive i forskellige hverv. Valgholdet i idræt kan f. eks. med fordel indgå i skolens lege-patrulje, it-valgholdet hjælpe elever på mellemtrinnet, ligesom valgholdet i naturfag kan indgå i skolens miljøråd og være bannerførere for økologi og bæredygtighed på skolen. Valgholdene bliver så vidt muligt tilrettelagt på tværs af årgang. Er der på en specifik årgang relativt få elever, der ønsker et bestemt fag, vil disse således ofte kunne komme på et hold i kombination med elever fra de øvrige årgange. Der er ikke på forhånd givet et overordnet maksimum elevtal pr. fag, da det optimale elevtal vil variere fagene imellem. Valgholdene bliver primært halvårlige, men kan afhængigt af indhold også tilrettelægges over såvel kortere som længere perioder. Udover de mere gængse valghold vil der bl.a. også blive mulighed for at vælge kinesisk, friluftsskole, talentundervisning og bæredygtighed. I samarbejde med DGI og den lokale idrætsforening vil vi desuden tilbyde en træner / lederuddannelse, hvor eleverne bl.a. skal i praktik i en klub. Eleverne ønsker uden prioritering tre valgfag. De valgte fag er bindende. Flexdag og skole-hjem-samarbejde Hertil kommer, at eleverne fortsat vil blive synligt involverede i venskabsklasser på tværs af årgange, gå-bus, skolebestyrelse og mange andre relevante områder. Fra august 2014 udføres det pædagogiske personales arbejde inden for en fastlagt timeramme/mødetid på skolen. Udover denne er der fortsat afsat et antal timer til forældremøder, sociale arrangementer, skolefest mm. efter kl. 17. Valgfag De enkelte klasseteams vil desuden kunne bookes til skole-hjem-samtaler i en fast ugentlig, undervisningsfri træffetid. Fra skolestart august 2014 afløser obligatoriske valgfag de nuværende P-fag i 7., 8. og 9. årgang. For at øge muligheden for personalets interne og eksterne samarbejde og mødeaktiviteter planlægges endvidere en flexdagsordning. 4/5

5 I praksis bliver der tale om et tidsrum, f.eks. tirsdage fra kl , hvor 4 lektioner er fastlagt til afholdelse af møder og andet samarbejde i de forskellige teams. Dette giver ikke ændringer i elevernes skemaer, hvor der fortsat vil være fastlagt tid til almindelige skoleaktiviteter. Disse kan til gengæld variere i både indhold og form afhængig af teamets planlægning og dispositioner. Aktiviteter kan således være både kreative som boglige. I tilfælde hvor en lærer/pædagog er fraværende vil der i alle klasser være etableret en vikarkasse med relevante materialer til de gængse fag, så vikarerne kan varetage en god undervisning. Flexdagen er gældende i HJ2 og HJ3. I HJ1 har eleverne kortere skoledage, hvilket gør det muligt for personalet her at tilrettelægge samarbejdstid mm. mere fleksibelt. Frejlev Skole maj /5

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere