KÆRE MOBILTELEFONBRUGER! PAKKENS INDHOLD:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÆRE MOBILTELEFONBRUGER! PAKKENS INDHOLD:"

Transkript

1 KÆRE MOBILTELEFONBRUGER! Tillykke med din nye emporialifeplus mobiltelefon! Så du hurtigt kan lære din nye telefon at kende, har vi udarbejdet følgende manual. På de efterfølgende sider i denne brugermanual kan du vælge hvor lang tid, du vil bruge på at lære mobiltelefonens vigtigste funktioner at kende. Vi håber, at du får megen glæde af din telefon. EMPORIA Telecom PAKKENS INHOL: Mobiltelefon Opladekabe Batteri Brugermanual 2 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :21:04 Uhr

2 1 START 1.1 HVA BRUGES ALLE TASTERNE TIL? Lommelygte Hul til strop Højttaler Nødopkaldstast Skærm (= isplay) Piletaster Sider i telefonbogen og menu Til/fra Tryk på og hold tasten nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke for telefonen. Tasten Besvar opkald/ok Besvar opkald Bekræftelse af kommandoer, der vise på displayet via denne tast Tasten Afslut opkald/tilbage/slet Afslut opkald Bekræftelse af kommandoer, der vises på displayet via disse taster (primært Tilbage eller Slet) Lydstyrke Justér lyden under opkald. Telefonen ringer: Tryk på for at stille telefonen på lydløs (ringer igen ved næste opkald) Signallamper Grøn: blinker ved indgående opkald Rød: blinker ved tomt batteri skal oplades Orange: blinker under opladning, lyser konstant, når bnatteriet er fuldt opladetl Tastaturlås Forhindrer utilsigtet aktivering af tasterne (skub op for at aktivere, ned for at slukke) -Tasten: Et langvarigt tryk: 10 sidst opkaldte numre To kortvarige tryk: + (for landekode, f.eks. +43 for Østrig) SMS: Yderligere tegn (?! osv.) SYMBOLER PÅ ISPLAYET -Tasten ( =Telefonsvarer): Tryk langvarigt for at åbne telefonsvareren -Tasten ( ): Skifter mellem store og små bogstaver, når du skriver sms 3 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd 3-4 Batteriindikator Lydløs Viderestilling af opkald Tid Alarm aktiveret Signalstyrke :21:06 Uhr

3 Stik til ladekabel Blinklys Tryk på tasten og hold den nede, indtil blinklyset tænder Alarmknap Skub op for at tænde for alarmfunktionen og ned for at slukke for den. Håndfri Tænd for håndfriudstyret ved at trykke på tasten. Batterirum Højtydende genopladeligt Li-Ion batteri Blinklys -- Stik til ladekabel ---- Roaming Når du er i udlandet erstattes signalstyrke-symbolet af dette signal og så ved du, at det koster mere at foretage opkald. Top 10 e vigtigste numre i starten af telefonbogen, ikke i alfabetisk rækkefølge (Se kapitel Top 10: de vigtigste numre) 5 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:00 Uhr

4 Indholdsfortegnelse 1 Start 1.1 Hvad bruges tasterne til? Teknisk produktbeskrivelse og OC Sådan isættes SIM-kortet Sådan isættes det genopladelige batteri Sådan oplades batteriet Tiden er inde: Tænd for telefonen eaktivering af PIN-kode Indstilling af dato og klokkeslæt Sådan kommer du i gang med din mobiltelefon på 10 minutter 2.1 Fortvivl ikke, hvis du ikke kan finde rundt i menuen Besvarelse af opkald et numeriske tastatur Håndfri Gentag valg Valg fra telefonbogen Vedligeholdelse af telefonbog via SMS minutter for nyttige detaljer 3.1 Lille menu lukket skydedæksel Kaldte numre Mistede opkald Besvarede opkald Modtagede SMS er Batteriindikator og signalstyrke V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

5 3.2 Alarm Aktivering og deaktivering af alarmen Indstilling eller justering af alarmen Slukning af alarmen Udsættelsesfunktion Indstilling af alarmlyd Tastaturlås Favoritter Aktivering af tasten Favoritter Åbning af Favoritter Oprettelse og sortering af Favoritter minutter for professionelle 4.1 SMS-meddelelser SMS Service-Center numre Oprettelse af SMS Forsendelse af SMS Modtagelse af SMS Besvarelse af SMS Sletning af SMS Oprettelse og indsættelse af skabeloner Forsendelse af telefonbogsposter med SMS Telefonbog Ny telefonbogspost: Lagring af navne og numre Ændring af telefonbogspost Søgning efter navn V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

6 4.2.4 Top 10: de vigtigste numre Indstillinger for telefonbog Telefonnumre og opkaldslister eller lagring af SMS i telefonbogen Nødopkald Lagring af nødopkaldsnumre Hvad gør jeg i et nødstilfælde? Hvad sker der, når jeg har trykket på nødopkaldstasten? eaktivering af nødopkaldstasten Indstillinger Lydløs eller møde På skærmens øverste linje vises netværksoperatør eller klokkeslæt og symboler SMS i telefonbogen Indstillinger for telefonbog Top 10: de vigtigste numre Nødopkaldsnumre Fødselsdagspåmindelser Telefonsvarernummer SMS Service-Center nummer Funktionen SMS til/fra Forhindring af utilsigtede indtastninger i menuen Indstillinger Menuoversigt Generelle oplysninger 34 6 Ofte stillede spørgsmål 35 8 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

7 1.2 TEKNISK PROUKTBESKRIVELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER Passer til højttalere på høreapparater ual band GSM 900/1800 Mål: 117 x 58 x 18 mm Vægt: 138g Genopladeligt batteri: Li-Ion 3,7 V/1000 mah Standbytid: op til 250 timer Taletid: op til 180 minutter Indbygget antenne isplay: 2,7 FSTN 128 x 160 pixel LE-blinklys NØOPKALSFUNKTIONER Op til 5-nødnumre Automatisk opringning til nødnumrene ved tastetryk Forsendelse af nød-smstil nødnumrene TMF-detektering til bekræftelse af nødopkald OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi: Emporia Telecom Production and istribution Lt& Co. KG. erklærer under eneansvar, at følgende produkt: Produkttype: ual Band-mobiltelefon Typebetegnelse: V170 overholder følgende relevante harmoniserede standarder: Sikkerhed: EN :2001 første udgave Sundhed : 50360: :2001 EMC : EN V1.4.1 EN V1.2.1 Radiospectrum : EN V9.0.2 i henhold til bestemmelserne i Rådets R&TTE-direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr og gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. ette produkt bærer CE-mærket samt nummeret på det bemyndigende organ 0678 Underskrevet: Udstedelsesdato: 26. september 2007 I Albert Fellner Udstedelsessted: Linz/Østrig General Manager 9 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

8 1.3 SÅAN ISÆTTES SIM-KORTET u skal bruge et SIM-kort for at kunne ringe. Sådan isættes kortet: Anbring den lukkede mobiltelefon med forsiden nedad, skub batteridækslet ca. 5 mm ned med tommelfingeren, og fjern det. (Billede 1) 1 2 Billede 1 Fjern batteriet (hvis der er et batteri i telefonen). Vip op og løft ud eller træk i hjørnerne. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortpladsen. Siden med den guldfarvede chip skal vende nedad og batterirummet skal være i høje side. (Billede 2) Billede SÅAN ISÆTTES ET GENOPLAE LIGE BATTERI Batteriets kontakter skal ligge på de mobiltelefonens guldfarvede kontakter. (Billede 3) Sæt batteridækslet tilbage på mobiltelefonen. Skub dækslet på telefonen med de to krydser pegende opad. (Billede 4) Billede 3 Billede V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

9 1.5 SÅAN OPLAES BATTERIET Bemærk: Batteriet skal oplades i mindst 4 timer inden første ibrugtagning. Billede 5 Sæt stikket i stikkontakten. Sæt ladekablet i stikket øverst på mobiltelefonen. (Billede 5) Under opladningen vises et stort batterisymbol og Oplader på mobiltelefonens display. esuden blinker signallampen orange, hvis der er kontakt mellem oplader og mobiltelefon (blinker ca. 10 sekunder efter ladekablet er tilsluttet). Når batteriet er fuldt opladet, vises Batteri fyldt på displayet, og den orange signallampe stopper med at blinke og lyser konstant i stedet. Fjern ladekablet fra mobiltelefonen og fra strømstikket. 1.6 TIEN ER INE: TÆN FOR TELEFONEN Tryk på og hold tasten i telefonens højre side nede i mindst 2 sekunder for at tænde for telefonen. en 4-cifrede PIN-kode skal angives, første gang et nyt SIM-kort bruges. PINkoden forhindrer, at andre kan tænde for din mobiltelefon. en forhindrer dog ikke andre i at bruge telefonen, hvis den allerede er tændt. Sørg for at gemme din PIN-kode fra din netoperatør (du fik en informationspakke sammen med dit SIM-kort). Åbn mobiltelefonen og indtast PIN-koden på det numeriske tastatur. Bekræft med. (Eventuelle tal, der tastes forkert, kann slettes med.) 11 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:04 Uhr

10 1.7 EAKTIVERING AF PIN-KOE For at undgå eventuelle problemer pga. glemt PIN-kode, anbefaler vi, at PIN-forespørgslen deaktiveres. (et er dog ikke muligt for alle netoperatører.) Åbn skydedækslet, og gå ind i menuen Indstillinger med og vælg med. Åbn PIN-forespørgslen ved at trykke på flere gange og vælg med. Vælg Fra med. (Hvis Fra-indstillingen ikke allerede har en mørk baggrund, skal du åbne den ved at trykke på. u vil nu igen blive bedt om at indtaste den firecifrede PIN-kode. Indtast PIN-koden på tastaturet, og bekræft med. Gå tilbage til standbytilstand med eller skub dækslet tilbage. 1.8 INSTILLING AF ATO OG KLOKKESLÆT Åbn dækslet, og gå ind i menuen Indstillinger med og vælg med. Åbn Tid og dato med, og vælg med. Indstil klokkeslættet med. Angiv timerne ved at taste to cifre på det numeriske tastatur eller (f.eks. 09 for kl. 9.00), og gem med. Angiv minutterne ved at taste to cifre på det numeriske tastatur eller, og gem med. Nu vises klokkeslættet på displayet. Fortsæt med at indstille datoen med, og vælg med. Fremgangsmåden er den samme som for indstilling af klokkeslæt. 12 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:04 Uhr

11 2 SÅAN KOMMER U I GANG ME MOBILTELEFONEN PÅ 10 MINUTTER 2.1 FORTVIVL IKKE, HVIS U IKKE KAN FINE RUNT I MENUEN Hvis du mister overblikket over menuerne, skal du blot lukke skydedækslet. På den måde vil du atter få vist den velkente skærmmenu! (=Standbytilstand) u kan også trykke på flere gange... Hvis telefonen ikke bruges i mere end to minutter, slukker dispalyet automatisk. Mobiltelefonen er nu i dvaletilstand, men kan stadig modtage opkald. Skærmen bliver aktiv igen ved at trykke på en vilkårlig tast. 2.2 BESVARELSE AF OPKAL Ved indgående opkald ringer og vibrerer telefonen. en grønne signallampe blinker, og nummeret og navnet på den, der ringer, vises på displayet (hvis det er gemt i telefonbogen). Besvar opkaldet med eller foretag opkald ved at åbne dækslet. u kan foretage opkald med lukket og åbnet skydedæksel. Afslut opkaldet ved at trykke på. Hvis modparten afslutter opkaldet først, er det ikke længere nødvendigt. Bemærk: Opkaldet afsluttes ikke ved at lukke dækslet. Tryk på, hvis du vil udsætte et opkald mens telefonen ringer. Hvis du ikke ønsker at udsætte opkaldet, men gerne vil deaktivere ringesignalet (hvis du f.eks. sidder i et møde eller lignende), skal du trykke på tasten på lydtasten for at gøre opkaldet lydløst. 2.3 ET NUMERISKE TASTATUR Skub skydedækslet op, og indtast telefonnummeret på det numeriske tastatur. Opret forbindelse med. Afslut opkaldet med. Hvis modparten afslutter opkaldet først, er det ikke længere nødvendigt. 2.4 HÅNFRI u kan tænde og slukke for håndfriudstyret med. 13 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:05 Uhr

12 2.5 GENTAG VALG Åbn dækslet mindst 15 mm, hold nede i 3 sekunder. Ring til det senest opkaldte nummer med (Se også kapitel 3.1.1) 2.6 VALG FRA TELEFONBOGEN Når du lukker dækslet, vises telefonbogen i listeform alfabetisk efter navn. Åbn den ønskede post i telefonbogen med. Ring til nummeret med. Afslut samtalen med. Hvis modparten afslutter opkaldet først, er det ikke længere nødvendigt. Alfabetisk navnesøgning: Se kapitel VELIGEHOLELSE AF TELEFONBOG VIA SMS u kan gøre det nemmere at gemme nye telefonnumre i telefonbogen ved at overlade denne opgave til dine venner, din familie og dine bekendte. e skal blot sende en SMS til din mobiltelefon i følgende format: #Navn#Nummer# Eksempel: #Tobias# # Nummeret skal indeholde landekoden eller det komplette mobilnummer med foranstillet 0. et anbefales, at alle numre gemmes i det internationale format med foranstillet landekode. Et nummer med landekoden for anmark vil se således ud: #Tobias# # Nummeret gemmes automatisk i din telefonbog, når du har modtaget SMSmeddelelsen. Bemærk: Hvis SMS-hukommelsen er fuld, kan der ikke modtages telefon bogsposter via SMS. (Se kapitel 4.1.6) Hvis denne funktion ikke kræves, stilles Telefonbogspost med SMS på Fra i menuen SMS-meddelelser. 14 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:06 Uhr

13 3 20 MINUTTER FOR NYTTIGE ETALJER 3.1 LILLE MENU LUKKET SKYEÆKSEL Når du lukker dækslet, vises telefonbogsposter sorteret alfabetisk efter navn på displayet (hvis de allerede er gemt). Vælg det lille menu med Kaldte numre Hvis menupunktet har en mørk baggrund, vises det senest kaldte nummer. Med vises en liste over de senest kaldte numre med dato og klokkeslæt for de enkelte opkald. Vælg det ønskede nummer med. et valgte nummer kan kaldes op med Mistede opkald Hvis menupunktet har en mørk baggrund, vises nummeret på det mistede opkald. Med vises en liste over de senest mistede opkald med dato og klokkeslæt for de enkelte opkald. Vælg det ønskede nummer med. et valgte nummer kan kaldes op med Besvarede opkald Hvis dette menupunkt har en mørk baggrund, vises nummeret eller navnet (hvis oplysningerne er gemt i telefonbogen) på de senest besvarede opkald. Med vises en liste over besvarede opkald med dato og klokkeslæt for de enkelte opkald. Vælg det ønskede nummer med. et valgte nummer kan kaldes op med. 15 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:06 Uhr

14 3.1.4 Modtagede SMS er Hvis dette menupunkt har en mørk baggrund, vises nummeret på de seneste SMS er. Med vises listen over modtagede SMS er. Alle SMS er vises med et nummer eller et navn (hvis de er gemt i telefonbogen) og med dato- og tidsstemplet. Hvis en SMS er markeret med et N, er det en Ny SMS, som endnu ikke er læst. Vælg den ønskede SMS med. Tryk på, for at læse SMS en. Rul i teksten med. indtil du kommer ned i underemnerne (kommandoer). (Se kapitel 4.1) u kan afslutte undermenuen med Batteriindikator og signalstyrke En bjælke på batteriindikatoren svarer til en kapacitet på 25 % (4 bjælker 100 %). Hvis batteriets ladestatus kommer under 25 % og signallampen i mobiltelefonens bund blinker rødt, skal batteriet oplades vha. ladekablet. (Se kapitel 1.6) I højre side kan du se signalstyrken. Hvis signalstyrken kommer under 25 %, vil sende-, modtage- og hørekvaliteten være stærkt begrænset. Find et sted, hvor der er bedre signalstyrke til at foretage dit opkald. Andre symboler se kapitel ALARM in emporialifeplus mobiltelefon har en alarmfunktion, der ligner et almindeligt vækkeur Aktivering og deaktivering af alarmen Alarmen aktiveres ved at skubbe skyder på telefonens højre side opad og ved at bekræfte alarmen med. Alarmen deaktiveres ved at skubbe skyder nedad. 16 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:07 Uhr

15 3.2.2 Indstilling eller ændring af alarmen Skub skyder opad. Hvis alarmen allerede er aktiveret, skal du skubbe (skyder opad), hurtigt ned og tilbage igen. Indtastningsfeltet for alarmtiden vises på skærmen. Angiv timerne ved at taste to cifre (f.eks. 07 for kl. 7.00) på det numeriske tastatur eller, og gem med. Angiv minutterne ved at taste to cifre (f.eks. 07 for kl. 7.00) på det numeriske tastatur eller, og gem med. Efter en kort bekræftelse, vender telefonen tilbage til standbytilstand. er vises nu et alarmsymbol i overskriften. Bemærk: Alarmsymbolet i overskriften er kun synlig, hvis du har valgt Sidehoved viser/tid og symboler i menuen Indstillinger (Se kapitel 4.4.2) Slukning af alarm Hvis du vil standse alarmen, skal du trykke på. Alarmen ringer næste dag på samme tidspunkt. u kan også slukke alarmen helt ved at skubbe skyder nedad. (Se kapitel 3.2.1) Hvis du ikke aktiverer en tast, lyder alarmen med 3 minutters mellemrum i 90 minutter Udsættelsesfunktion Hvis du vil udsætte vækningen med 5 minutter, skal du vælge udsættelsesfunktionen når alarmen ringer ved at trykke på. ette kan gentages det ønskede antal gange. Stop alarmen ved at trykke på Indstilling af alarmlyd Under Indstillinger/ Toner og signaler/ Alarmlyd, kan du vælge den ønskede alarmlyd. Tip: Hvis du vælger en lyd, der er meget anderledes end ringesignalet, er du sikker på, at du ikke forveksler de to signaler. 17 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:07 Uhr

16 3.3 TASTATURLÅS Undgå utilsigtet tasteaktivering (f.eks. i lommen) ved at låse tastaturet. Tastaturlåsen aktiveres ved at skubbe skyder i venstre side af telefonen opad. er vises et stort nøglesymbol på displayet. Når mobiltelefonen åbnes, er tastaturet atter aktivt. Når telefonen lukkes igen, er tastaturet atter låst. Skub skyder ned igen for at deaktivere tastaturlåsen. Bemærk: Indgående opklald kan som sædvanligt besvares med eller ved at åbne skydedækslet. Hvis du vil udsætte et opkald, skal du først aktivere tastaturet (skub skyder nedad). 18 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:08 Uhr

17 3.4 FAVORITTER Under Favoritter kan du arrangere de menupunkter, som du bruger mest (uden at bladre for langt ned i menuen, f.eks. Ringesignal til/fra, Lommeregner, Søg efter navn, osv.). u skal blot aktivere én gang for at gøre dine favoritter synlige, når dækslet lukkes Aktivering af tasten Favoritter Åbn dækslet, og gå ind i menuen Indstillinger med og vælg med. Åbn Favoritter med og vælg med. Vælg Til med for at aktivere denne funktion, og luk dækslet Åbning af Favoritter en sorte bjælke skal være i sin oprindelige position for at Favoritter vises i nederste venstre side, vælg med. Standby (lukket skydedæksel) Favoritter Oprettelse og sortering af favoritter: Åbn menuen Favoritter. Åbn elementerne ved at vælge 3 gange og bekræft med. Åbn favoritten med, og marker dem (= aktiver dem) med. Vælg pladsnummer med, og bekræft med. Gentag de sidste 3 trin for de andre favoritter. Gem valget med, og svar ja på spørgsmålet Gem ændringer?. 19 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:08 Uhr

18 4 30 MINUTTER FOR PROFESSIONELLE 4.1 SMS-MEELELSER En SMS (Short Message Service) er en kort, skriftlig meddelelse, som kan sendes til alle mobiltelefonbrugere. et koster først noget, når SMS en sendes. Bemærk: Nogle fastnettelefoner kan også modtage SMS-meddelelser SMS-servicecenter nummer et centrale nummer til netoperatøren, der genererer alle SMS-meddelelser. ette nummer har netoperatøren normalt allerede gemt på SIM-kortet og skal ikke genindtastes eller ændres af dig Oprettelse af SMS Åbn mobiltelefonen, og vælg SMS-meddelelser med (mørk baggrund). Vælg Skriv ny SMS med. Skriv din SMS vha. tastaturet. Hvis du vil slette enkelte bogstager eller tal, skal du trykke kort på. På den måde sletter du tegnet til venstre for markøren. Hvis du vil slette hele teksten, skal du holde nede i 3 sekunder. Når du ser symbolet, betyder det, at du er i Tekst. u kan bevæge dig frem og tilbage i teksten med. Ved at holde nede i længere tid, kan du springe fra linje til linje. Alle tegn og funktioner der kan vælges vises i nedenstående liste. Alle taster dækker flere tegn eller funktioner afhængig af, hvor mange gange der trykkes på tasten i ABC tilstand (se forklaringen i : 1 a b c 2 ä à d e f 3 è g h i 4 j k l 5 m n o 6 ö p r s 7 ß t u v 8 ü w x y z 9 Mellemrum; 0.,?! : ; ( - + $ # % * & ~ = Skift mellem store og små bogstaver og tal ( Abc, ABC, abc, 123) 20 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:09 Uhr

19 Beispiele für Tastenbelegungen: Tryk 1x = j Tryk én gang på = Mellemrum Tryk 2x = k Tryk to gange på = 0 jkl Tryk 3x = l Tryk 4x = 5 Indsæt tegnsætningstegn (.,!?) ved at trykke på flere gange. Yderligere tegn: Indtast ved at trykke på. Ved at trykke på eller flere gange, kan du bevæge dig fra venstre mod højre. u kan flytte op og ned med tasten, til højre med og ned med. Når du har nået det ønskede tegn, skal du trykke på for at indsætte tegnet i teksten. u kan vælge mellem 4 indstillinger med : ABC: Store bogstaver Abc: Blandet Kun stort begyndelsesbogstav abc: Små bogstaver 123: Tal en valgte indstilling vises ved siden af -symbolet.. u kan også få adgang til talindtastninger med følgende kommandoer, når du skriver en meddelelse: vælg for at fortsætte, vælg for at indsltte tal og bekræft med. u kan indsætte tal via tastaturet eller søge efter telefonnumre i listen af ikke gemte numre. Sådan kan du indsætte poster fra telefonbogen (navn og telefonnummer) i SMS-meddelelsen: vælg for at fortsætte, vælg for at indsltte et navn og bekræft med. Vælg navnet fra telefonbogen med tastaturet eller, og indsæt dem i SMS-meddelelsen med. Antallet af resterende tegn for SMS-meddelelsen vises i displayets øverste højre hjørne. Eksempel: 1/135 betyder, at du stadig kan indtaste 135 tegn i den første SMS. Hvis der skrives mere end 160 tegn, sendes teksten i to SMS er og der vises 2/ i øverste højre hjørne. er kan maksimalt sendes 480 tegn samtidigt (deles automatisk op i tre meddelelser). 21 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:10 Uhr

20 4.1.3 Forsendelse af SMS Vælg en meddelelse med Fortsæt. Vælg Send med. Alt afhængig af, om modtagerens telefonnummer allerede vises på telefonen, skal du følge en af nedenstående fremgangsmåder: Telefonnummeret er allerede i telefonbogen: Vælg telefonbogen ved at trykke på to gange: Åbn navnene med eller indtast intitialerne med tastaturet. Når navnet vises med mørk baggrund, skal du bekræfte med. Ved at trykke på sendes din SMS. Har lige brugt telefonnummeret, men det er ikke gemt i telefonbogen: Bekræft søgningen med, vælg de ikke gemte numre med, og bekræft med. Vælg det pågældende nummer i den viste telefonnummerliste med (kaldte og modtagede opkald samt forkerte opkald og SMS), og bekræft med. Indtast det nye telefonnummer med tastaturet, og send SMS er med Modtagelse af SMS Et kort lydsignal og vibration indikerer, at du har modtaget en SMS. er vises Ny meddelelse på displayet. Vælg for at læse SMS en. u kan nu læse den korte meddelelse. Ved længere tekst skal du bladre i teksten Besvarelse af SMS Når du har læst SMS en, kan du rulle ned med indtil du får vist SMSindstillingerne Slet, Ring op, Læs næste SMS, Besvar, Videresend, Gem i telefonbog. Vælg med. u kan enten besvare vha. et forudindstillet kort svar (f.eks. Ja/Nej, OK ) ved at vælge, eller åbne et tomt display med. Her kan du skrive dit svar. Send svaret til SMS ens afsender ved at trykke på to gange. 22 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:11 Uhr

21 4.1.6 Sletning af SMS a en fuld SMS-hukommelse blokerer modtagelsen af en SMS, skal den slettes af og til. Åbn telefonen, og vælg SMS-meddelelsen med. Slet SMS en med, og vælg med. Slet nu enten alle SMS erne ved at slette hele SMS-hukommelsen eller blot enkelte SMS er; åbn SMS en med og slet med. Bekræft spørgsmålet Slet alle modtagede SMS er? ved at trykke på. u kan også slette SMS erne enkeltvis: Rul ned i SMS-meddelelserne, indtil du får vist Slet SMS, og tryk to gange på Oprettelse og indsættelse af skabeloner Skabeloner er hyppigt brugte meddelelser, som f.eks. Ring til mig, Kommer senere eller Jeg elsker dig. Når de først er oprettet eller valgt fra den tilgængelige skabelonliste, er de med til at spare tid, når du skriver en SMS. Eksisterende skabeloner kan ændres, inden de afsendes (se nedenfor). Oprettelse af nye skabeloner: Åbn telefonen, og vælg SMS-meddelelser med. Vælg skabelonerne med, og bekræft med. Vælg Indsæt post med. Skriv din egen tekst med tastaturet. Gem som en ny skabelon med. Ændring af eksisterende skabeloner: Åbn telefonen, og vælg SMS-meddelelser med. Vælg skabelonerne med, og bekræft med. Åbn den skabelon, der skal ændres med, og vælg med. Når du har redigeret skabelonen, skal du bekræfte Rediger / send med. Rediger teksten via tastaturet og eventuelt tasten Slet. Gå til undermenuen med. Send den redigerede skabelon som en SMS med eller gem den som skabelon med, hvis du gerne vil bruge den oprettede tekst som skabelon fremover. Gem med. 23 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:12 Uhr

22 4.1.8 Forsendelse af telefonbogsposter med SMS Hvis modtageren af dine SMS-meddelelser også bruger en emporialifeplus, gemmes posten automatisk i modtagerens telefonbog. Vælg SMS-meddelelser med. Send 3 gange til Post via SMS, vælg med. Åbn den telefonbogspost, der skal sendes med og vælg med. Skriv telefonnummeret eller navnesøgningen på modtageren, der skal modtage telefonbogsposten, og bekræft med. 4.2 TELEFONBOG et er muligt at gemme, ændre og søge i op til 20 navne og numre i telefonbogen. (etaljerede oplysninger om brugen af nødopkaldsnumre finder du i kapitel 4.3.) Vi anbefaler, at din telefonbog med jævne mellemrum gemmes i en særlig hukommelse, en såkaldt SIM-backup (f.eks. som nøglering, der kan købes i specialforretninger). Hvis du mister din telefon eller dit SIM-kort, vil du således ikke miste alle dine kontakter fra SIM-kortet Ny telefonbogspost: Lagring af navne og numre Åbn telefonen, gå ind i menuen Telefonbog med, og vælg med. Åbn Ny post med, og vælg med. Skriv navnet med det numeriske tastatur, og gem med. Skriv telefonnummeret ME landekoden. Eksempel: Anbefaling: et anbefales, at skrive den internationale landekode. Eksempel: Bemærk: u skriver et + ved at trykke på to gange. Gem posten i telefonbogen med. 24 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:13 Uhr

23 4.2.2 Ændring af telefonbogspost Åbn telefonen, gå ind i menuen Telefonbog med, og vælg med. Åbn Ny post med, og vælg med. Åbn den telefonbogspost, der skal ændres med eller tastaturet, og vælg med. Ret navnene på tastaturet eller slet tegnene ved at trykke på. Fortsæt med. Ret med tastaturet eller når du sletter telefonnumre. Gem den korrigerede post i telefonbogen med Søgning efter navn u kan søge efter og ringe til et telefonnummer fra telefonbogen med åbnet eller lukket skydedæksel. Søgning med lukket skydedæksel: enne søgning anbefales, hvis telefonbogsposten er langt nede i den alfabetiske liste, er en Top10 eller, hvis din telefonbog (endnu) ikke har så mange poster. Åbn telefonbogsposten med, og ring op med. Søgning med åbent skydedæksel: Åbn Telefonbog med, og vælg med. Vælg Søg efter navn med. Søg efter telefonbogsposten ved at indtaste et eller flere bogstaver på tastaturet. Ring til nummeret med. Søgning med åbent skydedæksel og vha. Favoritter: Vælg Favoritter med. (Funktionen Favoritter skal være aktiv). Vælg Søg efter navn med. Søg efter telefonbogsposten ved at indtaste et eller flere bogstaver på tastaturet. Ring til nummeret med. 25 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:13 Uhr

24 4.2.4 Top 10: e vigtigste numre Med indstillingen Top 10 kan du hurtigt ringe til de oftest anvendte eller vigtigste numre, mens telefonen er lukket. I denne funktion vises dine 10 foretrukne numre i begyndelsen af telefonbogen, så du nemt kan få adgang til dem med, selvom telefonen er lukket. Åbn telefonen, gå ind i menuen Telefonbog med, og vælg med. Åbn Gem Top 10 med, og vælg med. Vælg Nye Top 10-numre med og vælg Nyt topnr.1 med. Åbn telefonbogsposten med eller vha. tastaturet, og bekræft med erefter vises en oversigt over de numre, der allerede er gemt på Top 10-listen. Gentag fremgangsmåden for at gemme flere numre Indstillinger for telefonbog Gem post afgør, hvor på SIM-kortet du gemmer dine nye telefonbogsposter. På den måde kan du også bruge telefonbogen i andre mobiltelefoner (din telefonbog bliver på SIM-kortet i telefonen). in hukommelse afgør, om du kan åbne telefonbogsposterne fra SIM-kortets hukommelse, telefonens hukommelse eller fra begge. Hukommelsens status viser, hvor meget hukommelse du allerede bruger på SIM-kortet eller i telefonbogen Telefonnumre og opkaldslister eller lagring af SMS i telefonbogen Opkaldslister: u finder dig selv i en opkaldsliste og vil gerne gemme nummeret: Åbn Gem i telefonbog med i slutningen af opkaldslisten, og vælg med. Rul ned med, indtil nummeret vises, og vælg med. Indtast navnet, og gem med, ret eventuelt nummeret, og gem med. SMS: Rul helt ned med i slutningen af SMS en, indtil du får vist Gem i telefonbog, vælg med ( ). Fortsæt som beskrevet ovenfor. 26 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:14 Uhr

Min mobiltelefon. Min sikkerhed!

Min mobiltelefon. Min sikkerhed! Min mobiltelefon. Min sikkerhed! emporia Life - Brugervejledning emporialife_userguide_an_v2.ind1 1 06.06.2007 14:31:23 Uhr MEFØLGER: Mobiltelefon Ladekabel Genopladeligt batteri Instruktionsbog 2 emporia

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

KÆRE MOBILEJER! LEVERINGSOMFANG:

KÆRE MOBILEJER! LEVERINGSOMFANG: KÆRE MOBILEJER! Hjerteligt tillykke med købet af din emporiaelegance mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1

Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1 Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1 19.11.13 15:58 Din mobiltelefon Forsiden på den lukkede telefon i ladeadapteren Kameraobjektiv Lyssymboler (LED) (se side.

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen

Brugervejledning. Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Komfort mobiltelefon med store taster Model Viva Brugervejledning 13.01.2012 dk/dk (Art.-Nr. 2128) Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Indholdsfortegnelse Ibrugtagning...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 Brugsanvisning Tak fordi du købte GPS Mini Tracker model 102. Denne brugsanvisning vil vise dig hvordan du kommer i gang med at bruge Trackeren og giver udførlig forklaring

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål?

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips CD290 CD295 Turqoise Gray Duotone

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk

Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk Doro PhoneEasy 621 Hurtig vejledning Dansk Overblik 1 2 21 20 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 19 8 Hele brugervejledningen For at se den fulde brugervejledning besøg venligst www.doro.dk/support/

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere