KÆRE MOBILTELEFONBRUGER! PAKKENS INDHOLD:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÆRE MOBILTELEFONBRUGER! PAKKENS INDHOLD:"

Transkript

1 KÆRE MOBILTELEFONBRUGER! Tillykke med din nye emporialifeplus mobiltelefon! Så du hurtigt kan lære din nye telefon at kende, har vi udarbejdet følgende manual. På de efterfølgende sider i denne brugermanual kan du vælge hvor lang tid, du vil bruge på at lære mobiltelefonens vigtigste funktioner at kende. Vi håber, at du får megen glæde af din telefon. EMPORIA Telecom PAKKENS INHOL: Mobiltelefon Opladekabe Batteri Brugermanual 2 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :21:04 Uhr

2 1 START 1.1 HVA BRUGES ALLE TASTERNE TIL? Lommelygte Hul til strop Højttaler Nødopkaldstast Skærm (= isplay) Piletaster Sider i telefonbogen og menu Til/fra Tryk på og hold tasten nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke for telefonen. Tasten Besvar opkald/ok Besvar opkald Bekræftelse af kommandoer, der vise på displayet via denne tast Tasten Afslut opkald/tilbage/slet Afslut opkald Bekræftelse af kommandoer, der vises på displayet via disse taster (primært Tilbage eller Slet) Lydstyrke Justér lyden under opkald. Telefonen ringer: Tryk på for at stille telefonen på lydløs (ringer igen ved næste opkald) Signallamper Grøn: blinker ved indgående opkald Rød: blinker ved tomt batteri skal oplades Orange: blinker under opladning, lyser konstant, når bnatteriet er fuldt opladetl Tastaturlås Forhindrer utilsigtet aktivering af tasterne (skub op for at aktivere, ned for at slukke) -Tasten: Et langvarigt tryk: 10 sidst opkaldte numre To kortvarige tryk: + (for landekode, f.eks. +43 for Østrig) SMS: Yderligere tegn (?! osv.) SYMBOLER PÅ ISPLAYET -Tasten ( =Telefonsvarer): Tryk langvarigt for at åbne telefonsvareren -Tasten ( ): Skifter mellem store og små bogstaver, når du skriver sms 3 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd 3-4 Batteriindikator Lydløs Viderestilling af opkald Tid Alarm aktiveret Signalstyrke :21:06 Uhr

3 Stik til ladekabel Blinklys Tryk på tasten og hold den nede, indtil blinklyset tænder Alarmknap Skub op for at tænde for alarmfunktionen og ned for at slukke for den. Håndfri Tænd for håndfriudstyret ved at trykke på tasten. Batterirum Højtydende genopladeligt Li-Ion batteri Blinklys -- Stik til ladekabel ---- Roaming Når du er i udlandet erstattes signalstyrke-symbolet af dette signal og så ved du, at det koster mere at foretage opkald. Top 10 e vigtigste numre i starten af telefonbogen, ikke i alfabetisk rækkefølge (Se kapitel Top 10: de vigtigste numre) 5 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:00 Uhr

4 Indholdsfortegnelse 1 Start 1.1 Hvad bruges tasterne til? Teknisk produktbeskrivelse og OC Sådan isættes SIM-kortet Sådan isættes det genopladelige batteri Sådan oplades batteriet Tiden er inde: Tænd for telefonen eaktivering af PIN-kode Indstilling af dato og klokkeslæt Sådan kommer du i gang med din mobiltelefon på 10 minutter 2.1 Fortvivl ikke, hvis du ikke kan finde rundt i menuen Besvarelse af opkald et numeriske tastatur Håndfri Gentag valg Valg fra telefonbogen Vedligeholdelse af telefonbog via SMS minutter for nyttige detaljer 3.1 Lille menu lukket skydedæksel Kaldte numre Mistede opkald Besvarede opkald Modtagede SMS er Batteriindikator og signalstyrke V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

5 3.2 Alarm Aktivering og deaktivering af alarmen Indstilling eller justering af alarmen Slukning af alarmen Udsættelsesfunktion Indstilling af alarmlyd Tastaturlås Favoritter Aktivering af tasten Favoritter Åbning af Favoritter Oprettelse og sortering af Favoritter minutter for professionelle 4.1 SMS-meddelelser SMS Service-Center numre Oprettelse af SMS Forsendelse af SMS Modtagelse af SMS Besvarelse af SMS Sletning af SMS Oprettelse og indsættelse af skabeloner Forsendelse af telefonbogsposter med SMS Telefonbog Ny telefonbogspost: Lagring af navne og numre Ændring af telefonbogspost Søgning efter navn V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

6 4.2.4 Top 10: de vigtigste numre Indstillinger for telefonbog Telefonnumre og opkaldslister eller lagring af SMS i telefonbogen Nødopkald Lagring af nødopkaldsnumre Hvad gør jeg i et nødstilfælde? Hvad sker der, når jeg har trykket på nødopkaldstasten? eaktivering af nødopkaldstasten Indstillinger Lydløs eller møde På skærmens øverste linje vises netværksoperatør eller klokkeslæt og symboler SMS i telefonbogen Indstillinger for telefonbog Top 10: de vigtigste numre Nødopkaldsnumre Fødselsdagspåmindelser Telefonsvarernummer SMS Service-Center nummer Funktionen SMS til/fra Forhindring af utilsigtede indtastninger i menuen Indstillinger Menuoversigt Generelle oplysninger 34 6 Ofte stillede spørgsmål 35 8 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

7 1.2 TEKNISK PROUKTBESKRIVELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER Passer til højttalere på høreapparater ual band GSM 900/1800 Mål: 117 x 58 x 18 mm Vægt: 138g Genopladeligt batteri: Li-Ion 3,7 V/1000 mah Standbytid: op til 250 timer Taletid: op til 180 minutter Indbygget antenne isplay: 2,7 FSTN 128 x 160 pixel LE-blinklys NØOPKALSFUNKTIONER Op til 5-nødnumre Automatisk opringning til nødnumrene ved tastetryk Forsendelse af nød-smstil nødnumrene TMF-detektering til bekræftelse af nødopkald OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi: Emporia Telecom Production and istribution Lt& Co. KG. erklærer under eneansvar, at følgende produkt: Produkttype: ual Band-mobiltelefon Typebetegnelse: V170 overholder følgende relevante harmoniserede standarder: Sikkerhed: EN :2001 første udgave Sundhed : 50360: :2001 EMC : EN V1.4.1 EN V1.2.1 Radiospectrum : EN V9.0.2 i henhold til bestemmelserne i Rådets R&TTE-direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr og gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. ette produkt bærer CE-mærket samt nummeret på det bemyndigende organ 0678 Underskrevet: Udstedelsesdato: 26. september 2007 I Albert Fellner Udstedelsessted: Linz/Østrig General Manager 9 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

8 1.3 SÅAN ISÆTTES SIM-KORTET u skal bruge et SIM-kort for at kunne ringe. Sådan isættes kortet: Anbring den lukkede mobiltelefon med forsiden nedad, skub batteridækslet ca. 5 mm ned med tommelfingeren, og fjern det. (Billede 1) 1 2 Billede 1 Fjern batteriet (hvis der er et batteri i telefonen). Vip op og løft ud eller træk i hjørnerne. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortpladsen. Siden med den guldfarvede chip skal vende nedad og batterirummet skal være i høje side. (Billede 2) Billede SÅAN ISÆTTES ET GENOPLAE LIGE BATTERI Batteriets kontakter skal ligge på de mobiltelefonens guldfarvede kontakter. (Billede 3) Sæt batteridækslet tilbage på mobiltelefonen. Skub dækslet på telefonen med de to krydser pegende opad. (Billede 4) Billede 3 Billede V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

9 1.5 SÅAN OPLAES BATTERIET Bemærk: Batteriet skal oplades i mindst 4 timer inden første ibrugtagning. Billede 5 Sæt stikket i stikkontakten. Sæt ladekablet i stikket øverst på mobiltelefonen. (Billede 5) Under opladningen vises et stort batterisymbol og Oplader på mobiltelefonens display. esuden blinker signallampen orange, hvis der er kontakt mellem oplader og mobiltelefon (blinker ca. 10 sekunder efter ladekablet er tilsluttet). Når batteriet er fuldt opladet, vises Batteri fyldt på displayet, og den orange signallampe stopper med at blinke og lyser konstant i stedet. Fjern ladekablet fra mobiltelefonen og fra strømstikket. 1.6 TIEN ER INE: TÆN FOR TELEFONEN Tryk på og hold tasten i telefonens højre side nede i mindst 2 sekunder for at tænde for telefonen. en 4-cifrede PIN-kode skal angives, første gang et nyt SIM-kort bruges. PINkoden forhindrer, at andre kan tænde for din mobiltelefon. en forhindrer dog ikke andre i at bruge telefonen, hvis den allerede er tændt. Sørg for at gemme din PIN-kode fra din netoperatør (du fik en informationspakke sammen med dit SIM-kort). Åbn mobiltelefonen og indtast PIN-koden på det numeriske tastatur. Bekræft med. (Eventuelle tal, der tastes forkert, kann slettes med.) 11 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:04 Uhr

10 1.7 EAKTIVERING AF PIN-KOE For at undgå eventuelle problemer pga. glemt PIN-kode, anbefaler vi, at PIN-forespørgslen deaktiveres. (et er dog ikke muligt for alle netoperatører.) Åbn skydedækslet, og gå ind i menuen Indstillinger med og vælg med. Åbn PIN-forespørgslen ved at trykke på flere gange og vælg med. Vælg Fra med. (Hvis Fra-indstillingen ikke allerede har en mørk baggrund, skal du åbne den ved at trykke på. u vil nu igen blive bedt om at indtaste den firecifrede PIN-kode. Indtast PIN-koden på tastaturet, og bekræft med. Gå tilbage til standbytilstand med eller skub dækslet tilbage. 1.8 INSTILLING AF ATO OG KLOKKESLÆT Åbn dækslet, og gå ind i menuen Indstillinger med og vælg med. Åbn Tid og dato med, og vælg med. Indstil klokkeslættet med. Angiv timerne ved at taste to cifre på det numeriske tastatur eller (f.eks. 09 for kl. 9.00), og gem med. Angiv minutterne ved at taste to cifre på det numeriske tastatur eller, og gem med. Nu vises klokkeslættet på displayet. Fortsæt med at indstille datoen med, og vælg med. Fremgangsmåden er den samme som for indstilling af klokkeslæt. 12 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:04 Uhr

11 2 SÅAN KOMMER U I GANG ME MOBILTELEFONEN PÅ 10 MINUTTER 2.1 FORTVIVL IKKE, HVIS U IKKE KAN FINE RUNT I MENUEN Hvis du mister overblikket over menuerne, skal du blot lukke skydedækslet. På den måde vil du atter få vist den velkente skærmmenu! (=Standbytilstand) u kan også trykke på flere gange... Hvis telefonen ikke bruges i mere end to minutter, slukker dispalyet automatisk. Mobiltelefonen er nu i dvaletilstand, men kan stadig modtage opkald. Skærmen bliver aktiv igen ved at trykke på en vilkårlig tast. 2.2 BESVARELSE AF OPKAL Ved indgående opkald ringer og vibrerer telefonen. en grønne signallampe blinker, og nummeret og navnet på den, der ringer, vises på displayet (hvis det er gemt i telefonbogen). Besvar opkaldet med eller foretag opkald ved at åbne dækslet. u kan foretage opkald med lukket og åbnet skydedæksel. Afslut opkaldet ved at trykke på. Hvis modparten afslutter opkaldet først, er det ikke længere nødvendigt. Bemærk: Opkaldet afsluttes ikke ved at lukke dækslet. Tryk på, hvis du vil udsætte et opkald mens telefonen ringer. Hvis du ikke ønsker at udsætte opkaldet, men gerne vil deaktivere ringesignalet (hvis du f.eks. sidder i et møde eller lignende), skal du trykke på tasten på lydtasten for at gøre opkaldet lydløst. 2.3 ET NUMERISKE TASTATUR Skub skydedækslet op, og indtast telefonnummeret på det numeriske tastatur. Opret forbindelse med. Afslut opkaldet med. Hvis modparten afslutter opkaldet først, er det ikke længere nødvendigt. 2.4 HÅNFRI u kan tænde og slukke for håndfriudstyret med. 13 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:05 Uhr

12 2.5 GENTAG VALG Åbn dækslet mindst 15 mm, hold nede i 3 sekunder. Ring til det senest opkaldte nummer med (Se også kapitel 3.1.1) 2.6 VALG FRA TELEFONBOGEN Når du lukker dækslet, vises telefonbogen i listeform alfabetisk efter navn. Åbn den ønskede post i telefonbogen med. Ring til nummeret med. Afslut samtalen med. Hvis modparten afslutter opkaldet først, er det ikke længere nødvendigt. Alfabetisk navnesøgning: Se kapitel VELIGEHOLELSE AF TELEFONBOG VIA SMS u kan gøre det nemmere at gemme nye telefonnumre i telefonbogen ved at overlade denne opgave til dine venner, din familie og dine bekendte. e skal blot sende en SMS til din mobiltelefon i følgende format: #Navn#Nummer# Eksempel: #Tobias# # Nummeret skal indeholde landekoden eller det komplette mobilnummer med foranstillet 0. et anbefales, at alle numre gemmes i det internationale format med foranstillet landekode. Et nummer med landekoden for anmark vil se således ud: #Tobias# # Nummeret gemmes automatisk i din telefonbog, når du har modtaget SMSmeddelelsen. Bemærk: Hvis SMS-hukommelsen er fuld, kan der ikke modtages telefon bogsposter via SMS. (Se kapitel 4.1.6) Hvis denne funktion ikke kræves, stilles Telefonbogspost med SMS på Fra i menuen SMS-meddelelser. 14 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:06 Uhr

13 3 20 MINUTTER FOR NYTTIGE ETALJER 3.1 LILLE MENU LUKKET SKYEÆKSEL Når du lukker dækslet, vises telefonbogsposter sorteret alfabetisk efter navn på displayet (hvis de allerede er gemt). Vælg det lille menu med Kaldte numre Hvis menupunktet har en mørk baggrund, vises det senest kaldte nummer. Med vises en liste over de senest kaldte numre med dato og klokkeslæt for de enkelte opkald. Vælg det ønskede nummer med. et valgte nummer kan kaldes op med Mistede opkald Hvis menupunktet har en mørk baggrund, vises nummeret på det mistede opkald. Med vises en liste over de senest mistede opkald med dato og klokkeslæt for de enkelte opkald. Vælg det ønskede nummer med. et valgte nummer kan kaldes op med Besvarede opkald Hvis dette menupunkt har en mørk baggrund, vises nummeret eller navnet (hvis oplysningerne er gemt i telefonbogen) på de senest besvarede opkald. Med vises en liste over besvarede opkald med dato og klokkeslæt for de enkelte opkald. Vælg det ønskede nummer med. et valgte nummer kan kaldes op med. 15 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:06 Uhr

14 3.1.4 Modtagede SMS er Hvis dette menupunkt har en mørk baggrund, vises nummeret på de seneste SMS er. Med vises listen over modtagede SMS er. Alle SMS er vises med et nummer eller et navn (hvis de er gemt i telefonbogen) og med dato- og tidsstemplet. Hvis en SMS er markeret med et N, er det en Ny SMS, som endnu ikke er læst. Vælg den ønskede SMS med. Tryk på, for at læse SMS en. Rul i teksten med. indtil du kommer ned i underemnerne (kommandoer). (Se kapitel 4.1) u kan afslutte undermenuen med Batteriindikator og signalstyrke En bjælke på batteriindikatoren svarer til en kapacitet på 25 % (4 bjælker 100 %). Hvis batteriets ladestatus kommer under 25 % og signallampen i mobiltelefonens bund blinker rødt, skal batteriet oplades vha. ladekablet. (Se kapitel 1.6) I højre side kan du se signalstyrken. Hvis signalstyrken kommer under 25 %, vil sende-, modtage- og hørekvaliteten være stærkt begrænset. Find et sted, hvor der er bedre signalstyrke til at foretage dit opkald. Andre symboler se kapitel ALARM in emporialifeplus mobiltelefon har en alarmfunktion, der ligner et almindeligt vækkeur Aktivering og deaktivering af alarmen Alarmen aktiveres ved at skubbe skyder på telefonens højre side opad og ved at bekræfte alarmen med. Alarmen deaktiveres ved at skubbe skyder nedad. 16 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:07 Uhr

15 3.2.2 Indstilling eller ændring af alarmen Skub skyder opad. Hvis alarmen allerede er aktiveret, skal du skubbe (skyder opad), hurtigt ned og tilbage igen. Indtastningsfeltet for alarmtiden vises på skærmen. Angiv timerne ved at taste to cifre (f.eks. 07 for kl. 7.00) på det numeriske tastatur eller, og gem med. Angiv minutterne ved at taste to cifre (f.eks. 07 for kl. 7.00) på det numeriske tastatur eller, og gem med. Efter en kort bekræftelse, vender telefonen tilbage til standbytilstand. er vises nu et alarmsymbol i overskriften. Bemærk: Alarmsymbolet i overskriften er kun synlig, hvis du har valgt Sidehoved viser/tid og symboler i menuen Indstillinger (Se kapitel 4.4.2) Slukning af alarm Hvis du vil standse alarmen, skal du trykke på. Alarmen ringer næste dag på samme tidspunkt. u kan også slukke alarmen helt ved at skubbe skyder nedad. (Se kapitel 3.2.1) Hvis du ikke aktiverer en tast, lyder alarmen med 3 minutters mellemrum i 90 minutter Udsættelsesfunktion Hvis du vil udsætte vækningen med 5 minutter, skal du vælge udsættelsesfunktionen når alarmen ringer ved at trykke på. ette kan gentages det ønskede antal gange. Stop alarmen ved at trykke på Indstilling af alarmlyd Under Indstillinger/ Toner og signaler/ Alarmlyd, kan du vælge den ønskede alarmlyd. Tip: Hvis du vælger en lyd, der er meget anderledes end ringesignalet, er du sikker på, at du ikke forveksler de to signaler. 17 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:07 Uhr

16 3.3 TASTATURLÅS Undgå utilsigtet tasteaktivering (f.eks. i lommen) ved at låse tastaturet. Tastaturlåsen aktiveres ved at skubbe skyder i venstre side af telefonen opad. er vises et stort nøglesymbol på displayet. Når mobiltelefonen åbnes, er tastaturet atter aktivt. Når telefonen lukkes igen, er tastaturet atter låst. Skub skyder ned igen for at deaktivere tastaturlåsen. Bemærk: Indgående opklald kan som sædvanligt besvares med eller ved at åbne skydedækslet. Hvis du vil udsætte et opkald, skal du først aktivere tastaturet (skub skyder nedad). 18 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:08 Uhr

17 3.4 FAVORITTER Under Favoritter kan du arrangere de menupunkter, som du bruger mest (uden at bladre for langt ned i menuen, f.eks. Ringesignal til/fra, Lommeregner, Søg efter navn, osv.). u skal blot aktivere én gang for at gøre dine favoritter synlige, når dækslet lukkes Aktivering af tasten Favoritter Åbn dækslet, og gå ind i menuen Indstillinger med og vælg med. Åbn Favoritter med og vælg med. Vælg Til med for at aktivere denne funktion, og luk dækslet Åbning af Favoritter en sorte bjælke skal være i sin oprindelige position for at Favoritter vises i nederste venstre side, vælg med. Standby (lukket skydedæksel) Favoritter Oprettelse og sortering af favoritter: Åbn menuen Favoritter. Åbn elementerne ved at vælge 3 gange og bekræft med. Åbn favoritten med, og marker dem (= aktiver dem) med. Vælg pladsnummer med, og bekræft med. Gentag de sidste 3 trin for de andre favoritter. Gem valget med, og svar ja på spørgsmålet Gem ændringer?. 19 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:08 Uhr

18 4 30 MINUTTER FOR PROFESSIONELLE 4.1 SMS-MEELELSER En SMS (Short Message Service) er en kort, skriftlig meddelelse, som kan sendes til alle mobiltelefonbrugere. et koster først noget, når SMS en sendes. Bemærk: Nogle fastnettelefoner kan også modtage SMS-meddelelser SMS-servicecenter nummer et centrale nummer til netoperatøren, der genererer alle SMS-meddelelser. ette nummer har netoperatøren normalt allerede gemt på SIM-kortet og skal ikke genindtastes eller ændres af dig Oprettelse af SMS Åbn mobiltelefonen, og vælg SMS-meddelelser med (mørk baggrund). Vælg Skriv ny SMS med. Skriv din SMS vha. tastaturet. Hvis du vil slette enkelte bogstager eller tal, skal du trykke kort på. På den måde sletter du tegnet til venstre for markøren. Hvis du vil slette hele teksten, skal du holde nede i 3 sekunder. Når du ser symbolet, betyder det, at du er i Tekst. u kan bevæge dig frem og tilbage i teksten med. Ved at holde nede i længere tid, kan du springe fra linje til linje. Alle tegn og funktioner der kan vælges vises i nedenstående liste. Alle taster dækker flere tegn eller funktioner afhængig af, hvor mange gange der trykkes på tasten i ABC tilstand (se forklaringen i : 1 a b c 2 ä à d e f 3 è g h i 4 j k l 5 m n o 6 ö p r s 7 ß t u v 8 ü w x y z 9 Mellemrum; 0.,?! : ; ( - + $ # % * & ~ = Skift mellem store og små bogstaver og tal ( Abc, ABC, abc, 123) 20 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:09 Uhr

19 Beispiele für Tastenbelegungen: Tryk 1x = j Tryk én gang på = Mellemrum Tryk 2x = k Tryk to gange på = 0 jkl Tryk 3x = l Tryk 4x = 5 Indsæt tegnsætningstegn (.,!?) ved at trykke på flere gange. Yderligere tegn: Indtast ved at trykke på. Ved at trykke på eller flere gange, kan du bevæge dig fra venstre mod højre. u kan flytte op og ned med tasten, til højre med og ned med. Når du har nået det ønskede tegn, skal du trykke på for at indsætte tegnet i teksten. u kan vælge mellem 4 indstillinger med : ABC: Store bogstaver Abc: Blandet Kun stort begyndelsesbogstav abc: Små bogstaver 123: Tal en valgte indstilling vises ved siden af -symbolet.. u kan også få adgang til talindtastninger med følgende kommandoer, når du skriver en meddelelse: vælg for at fortsætte, vælg for at indsltte tal og bekræft med. u kan indsætte tal via tastaturet eller søge efter telefonnumre i listen af ikke gemte numre. Sådan kan du indsætte poster fra telefonbogen (navn og telefonnummer) i SMS-meddelelsen: vælg for at fortsætte, vælg for at indsltte et navn og bekræft med. Vælg navnet fra telefonbogen med tastaturet eller, og indsæt dem i SMS-meddelelsen med. Antallet af resterende tegn for SMS-meddelelsen vises i displayets øverste højre hjørne. Eksempel: 1/135 betyder, at du stadig kan indtaste 135 tegn i den første SMS. Hvis der skrives mere end 160 tegn, sendes teksten i to SMS er og der vises 2/ i øverste højre hjørne. er kan maksimalt sendes 480 tegn samtidigt (deles automatisk op i tre meddelelser). 21 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:10 Uhr

20 4.1.3 Forsendelse af SMS Vælg en meddelelse med Fortsæt. Vælg Send med. Alt afhængig af, om modtagerens telefonnummer allerede vises på telefonen, skal du følge en af nedenstående fremgangsmåder: Telefonnummeret er allerede i telefonbogen: Vælg telefonbogen ved at trykke på to gange: Åbn navnene med eller indtast intitialerne med tastaturet. Når navnet vises med mørk baggrund, skal du bekræfte med. Ved at trykke på sendes din SMS. Har lige brugt telefonnummeret, men det er ikke gemt i telefonbogen: Bekræft søgningen med, vælg de ikke gemte numre med, og bekræft med. Vælg det pågældende nummer i den viste telefonnummerliste med (kaldte og modtagede opkald samt forkerte opkald og SMS), og bekræft med. Indtast det nye telefonnummer med tastaturet, og send SMS er med Modtagelse af SMS Et kort lydsignal og vibration indikerer, at du har modtaget en SMS. er vises Ny meddelelse på displayet. Vælg for at læse SMS en. u kan nu læse den korte meddelelse. Ved længere tekst skal du bladre i teksten Besvarelse af SMS Når du har læst SMS en, kan du rulle ned med indtil du får vist SMSindstillingerne Slet, Ring op, Læs næste SMS, Besvar, Videresend, Gem i telefonbog. Vælg med. u kan enten besvare vha. et forudindstillet kort svar (f.eks. Ja/Nej, OK ) ved at vælge, eller åbne et tomt display med. Her kan du skrive dit svar. Send svaret til SMS ens afsender ved at trykke på to gange. 22 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:11 Uhr

21 4.1.6 Sletning af SMS a en fuld SMS-hukommelse blokerer modtagelsen af en SMS, skal den slettes af og til. Åbn telefonen, og vælg SMS-meddelelsen med. Slet SMS en med, og vælg med. Slet nu enten alle SMS erne ved at slette hele SMS-hukommelsen eller blot enkelte SMS er; åbn SMS en med og slet med. Bekræft spørgsmålet Slet alle modtagede SMS er? ved at trykke på. u kan også slette SMS erne enkeltvis: Rul ned i SMS-meddelelserne, indtil du får vist Slet SMS, og tryk to gange på Oprettelse og indsættelse af skabeloner Skabeloner er hyppigt brugte meddelelser, som f.eks. Ring til mig, Kommer senere eller Jeg elsker dig. Når de først er oprettet eller valgt fra den tilgængelige skabelonliste, er de med til at spare tid, når du skriver en SMS. Eksisterende skabeloner kan ændres, inden de afsendes (se nedenfor). Oprettelse af nye skabeloner: Åbn telefonen, og vælg SMS-meddelelser med. Vælg skabelonerne med, og bekræft med. Vælg Indsæt post med. Skriv din egen tekst med tastaturet. Gem som en ny skabelon med. Ændring af eksisterende skabeloner: Åbn telefonen, og vælg SMS-meddelelser med. Vælg skabelonerne med, og bekræft med. Åbn den skabelon, der skal ændres med, og vælg med. Når du har redigeret skabelonen, skal du bekræfte Rediger / send med. Rediger teksten via tastaturet og eventuelt tasten Slet. Gå til undermenuen med. Send den redigerede skabelon som en SMS med eller gem den som skabelon med, hvis du gerne vil bruge den oprettede tekst som skabelon fremover. Gem med. 23 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:12 Uhr

22 4.1.8 Forsendelse af telefonbogsposter med SMS Hvis modtageren af dine SMS-meddelelser også bruger en emporialifeplus, gemmes posten automatisk i modtagerens telefonbog. Vælg SMS-meddelelser med. Send 3 gange til Post via SMS, vælg med. Åbn den telefonbogspost, der skal sendes med og vælg med. Skriv telefonnummeret eller navnesøgningen på modtageren, der skal modtage telefonbogsposten, og bekræft med. 4.2 TELEFONBOG et er muligt at gemme, ændre og søge i op til 20 navne og numre i telefonbogen. (etaljerede oplysninger om brugen af nødopkaldsnumre finder du i kapitel 4.3.) Vi anbefaler, at din telefonbog med jævne mellemrum gemmes i en særlig hukommelse, en såkaldt SIM-backup (f.eks. som nøglering, der kan købes i specialforretninger). Hvis du mister din telefon eller dit SIM-kort, vil du således ikke miste alle dine kontakter fra SIM-kortet Ny telefonbogspost: Lagring af navne og numre Åbn telefonen, gå ind i menuen Telefonbog med, og vælg med. Åbn Ny post med, og vælg med. Skriv navnet med det numeriske tastatur, og gem med. Skriv telefonnummeret ME landekoden. Eksempel: Anbefaling: et anbefales, at skrive den internationale landekode. Eksempel: Bemærk: u skriver et + ved at trykke på to gange. Gem posten i telefonbogen med. 24 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:13 Uhr

23 4.2.2 Ændring af telefonbogspost Åbn telefonen, gå ind i menuen Telefonbog med, og vælg med. Åbn Ny post med, og vælg med. Åbn den telefonbogspost, der skal ændres med eller tastaturet, og vælg med. Ret navnene på tastaturet eller slet tegnene ved at trykke på. Fortsæt med. Ret med tastaturet eller når du sletter telefonnumre. Gem den korrigerede post i telefonbogen med Søgning efter navn u kan søge efter og ringe til et telefonnummer fra telefonbogen med åbnet eller lukket skydedæksel. Søgning med lukket skydedæksel: enne søgning anbefales, hvis telefonbogsposten er langt nede i den alfabetiske liste, er en Top10 eller, hvis din telefonbog (endnu) ikke har så mange poster. Åbn telefonbogsposten med, og ring op med. Søgning med åbent skydedæksel: Åbn Telefonbog med, og vælg med. Vælg Søg efter navn med. Søg efter telefonbogsposten ved at indtaste et eller flere bogstaver på tastaturet. Ring til nummeret med. Søgning med åbent skydedæksel og vha. Favoritter: Vælg Favoritter med. (Funktionen Favoritter skal være aktiv). Vælg Søg efter navn med. Søg efter telefonbogsposten ved at indtaste et eller flere bogstaver på tastaturet. Ring til nummeret med. 25 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:13 Uhr

24 4.2.4 Top 10: e vigtigste numre Med indstillingen Top 10 kan du hurtigt ringe til de oftest anvendte eller vigtigste numre, mens telefonen er lukket. I denne funktion vises dine 10 foretrukne numre i begyndelsen af telefonbogen, så du nemt kan få adgang til dem med, selvom telefonen er lukket. Åbn telefonen, gå ind i menuen Telefonbog med, og vælg med. Åbn Gem Top 10 med, og vælg med. Vælg Nye Top 10-numre med og vælg Nyt topnr.1 med. Åbn telefonbogsposten med eller vha. tastaturet, og bekræft med erefter vises en oversigt over de numre, der allerede er gemt på Top 10-listen. Gentag fremgangsmåden for at gemme flere numre Indstillinger for telefonbog Gem post afgør, hvor på SIM-kortet du gemmer dine nye telefonbogsposter. På den måde kan du også bruge telefonbogen i andre mobiltelefoner (din telefonbog bliver på SIM-kortet i telefonen). in hukommelse afgør, om du kan åbne telefonbogsposterne fra SIM-kortets hukommelse, telefonens hukommelse eller fra begge. Hukommelsens status viser, hvor meget hukommelse du allerede bruger på SIM-kortet eller i telefonbogen Telefonnumre og opkaldslister eller lagring af SMS i telefonbogen Opkaldslister: u finder dig selv i en opkaldsliste og vil gerne gemme nummeret: Åbn Gem i telefonbog med i slutningen af opkaldslisten, og vælg med. Rul ned med, indtil nummeret vises, og vælg med. Indtast navnet, og gem med, ret eventuelt nummeret, og gem med. SMS: Rul helt ned med i slutningen af SMS en, indtil du får vist Gem i telefonbog, vælg med ( ). Fortsæt som beskrevet ovenfor. 26 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:14 Uhr

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport.

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport. Be inspired U15 Velkommen I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport Højre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten Højttaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC.

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning Dansk ABC MENU C R M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs 5 8 0 jkl tuv 6 9 mno wxyz 9351415

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere