KÆRE MOBILTELEFONBRUGER! PAKKENS INDHOLD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÆRE MOBILTELEFONBRUGER! PAKKENS INDHOLD:"

Transkript

1 KÆRE MOBILTELEFONBRUGER! Tillykke med din nye emporialifeplus mobiltelefon! Så du hurtigt kan lære din nye telefon at kende, har vi udarbejdet følgende manual. På de efterfølgende sider i denne brugermanual kan du vælge hvor lang tid, du vil bruge på at lære mobiltelefonens vigtigste funktioner at kende. Vi håber, at du får megen glæde af din telefon. EMPORIA Telecom PAKKENS INHOL: Mobiltelefon Opladekabe Batteri Brugermanual 2 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :21:04 Uhr

2 1 START 1.1 HVA BRUGES ALLE TASTERNE TIL? Lommelygte Hul til strop Højttaler Nødopkaldstast Skærm (= isplay) Piletaster Sider i telefonbogen og menu Til/fra Tryk på og hold tasten nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke for telefonen. Tasten Besvar opkald/ok Besvar opkald Bekræftelse af kommandoer, der vise på displayet via denne tast Tasten Afslut opkald/tilbage/slet Afslut opkald Bekræftelse af kommandoer, der vises på displayet via disse taster (primært Tilbage eller Slet) Lydstyrke Justér lyden under opkald. Telefonen ringer: Tryk på for at stille telefonen på lydløs (ringer igen ved næste opkald) Signallamper Grøn: blinker ved indgående opkald Rød: blinker ved tomt batteri skal oplades Orange: blinker under opladning, lyser konstant, når bnatteriet er fuldt opladetl Tastaturlås Forhindrer utilsigtet aktivering af tasterne (skub op for at aktivere, ned for at slukke) -Tasten: Et langvarigt tryk: 10 sidst opkaldte numre To kortvarige tryk: + (for landekode, f.eks. +43 for Østrig) SMS: Yderligere tegn (?! osv.) SYMBOLER PÅ ISPLAYET -Tasten ( =Telefonsvarer): Tryk langvarigt for at åbne telefonsvareren -Tasten ( ): Skifter mellem store og små bogstaver, når du skriver sms 3 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd 3-4 Batteriindikator Lydløs Viderestilling af opkald Tid Alarm aktiveret Signalstyrke :21:06 Uhr

3 Stik til ladekabel Blinklys Tryk på tasten og hold den nede, indtil blinklyset tænder Alarmknap Skub op for at tænde for alarmfunktionen og ned for at slukke for den. Håndfri Tænd for håndfriudstyret ved at trykke på tasten. Batterirum Højtydende genopladeligt Li-Ion batteri Blinklys -- Stik til ladekabel ---- Roaming Når du er i udlandet erstattes signalstyrke-symbolet af dette signal og så ved du, at det koster mere at foretage opkald. Top 10 e vigtigste numre i starten af telefonbogen, ikke i alfabetisk rækkefølge (Se kapitel Top 10: de vigtigste numre) 5 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:00 Uhr

4 Indholdsfortegnelse 1 Start 1.1 Hvad bruges tasterne til? Teknisk produktbeskrivelse og OC Sådan isættes SIM-kortet Sådan isættes det genopladelige batteri Sådan oplades batteriet Tiden er inde: Tænd for telefonen eaktivering af PIN-kode Indstilling af dato og klokkeslæt Sådan kommer du i gang med din mobiltelefon på 10 minutter 2.1 Fortvivl ikke, hvis du ikke kan finde rundt i menuen Besvarelse af opkald et numeriske tastatur Håndfri Gentag valg Valg fra telefonbogen Vedligeholdelse af telefonbog via SMS minutter for nyttige detaljer 3.1 Lille menu lukket skydedæksel Kaldte numre Mistede opkald Besvarede opkald Modtagede SMS er Batteriindikator og signalstyrke V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

5 3.2 Alarm Aktivering og deaktivering af alarmen Indstilling eller justering af alarmen Slukning af alarmen Udsættelsesfunktion Indstilling af alarmlyd Tastaturlås Favoritter Aktivering af tasten Favoritter Åbning af Favoritter Oprettelse og sortering af Favoritter minutter for professionelle 4.1 SMS-meddelelser SMS Service-Center numre Oprettelse af SMS Forsendelse af SMS Modtagelse af SMS Besvarelse af SMS Sletning af SMS Oprettelse og indsættelse af skabeloner Forsendelse af telefonbogsposter med SMS Telefonbog Ny telefonbogspost: Lagring af navne og numre Ændring af telefonbogspost Søgning efter navn V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

6 4.2.4 Top 10: de vigtigste numre Indstillinger for telefonbog Telefonnumre og opkaldslister eller lagring af SMS i telefonbogen Nødopkald Lagring af nødopkaldsnumre Hvad gør jeg i et nødstilfælde? Hvad sker der, når jeg har trykket på nødopkaldstasten? eaktivering af nødopkaldstasten Indstillinger Lydløs eller møde På skærmens øverste linje vises netværksoperatør eller klokkeslæt og symboler SMS i telefonbogen Indstillinger for telefonbog Top 10: de vigtigste numre Nødopkaldsnumre Fødselsdagspåmindelser Telefonsvarernummer SMS Service-Center nummer Funktionen SMS til/fra Forhindring af utilsigtede indtastninger i menuen Indstillinger Menuoversigt Generelle oplysninger 34 6 Ofte stillede spørgsmål 35 8 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

7 1.2 TEKNISK PROUKTBESKRIVELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER Passer til højttalere på høreapparater ual band GSM 900/1800 Mål: 117 x 58 x 18 mm Vægt: 138g Genopladeligt batteri: Li-Ion 3,7 V/1000 mah Standbytid: op til 250 timer Taletid: op til 180 minutter Indbygget antenne isplay: 2,7 FSTN 128 x 160 pixel LE-blinklys NØOPKALSFUNKTIONER Op til 5-nødnumre Automatisk opringning til nødnumrene ved tastetryk Forsendelse af nød-smstil nødnumrene TMF-detektering til bekræftelse af nødopkald OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi: Emporia Telecom Production and istribution Lt& Co. KG. erklærer under eneansvar, at følgende produkt: Produkttype: ual Band-mobiltelefon Typebetegnelse: V170 overholder følgende relevante harmoniserede standarder: Sikkerhed: EN :2001 første udgave Sundhed : 50360: :2001 EMC : EN V1.4.1 EN V1.2.1 Radiospectrum : EN V9.0.2 i henhold til bestemmelserne i Rådets R&TTE-direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr og gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. ette produkt bærer CE-mærket samt nummeret på det bemyndigende organ 0678 Underskrevet: Udstedelsesdato: 26. september 2007 I Albert Fellner Udstedelsessted: Linz/Østrig General Manager 9 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

8 1.3 SÅAN ISÆTTES SIM-KORTET u skal bruge et SIM-kort for at kunne ringe. Sådan isættes kortet: Anbring den lukkede mobiltelefon med forsiden nedad, skub batteridækslet ca. 5 mm ned med tommelfingeren, og fjern det. (Billede 1) 1 2 Billede 1 Fjern batteriet (hvis der er et batteri i telefonen). Vip op og løft ud eller træk i hjørnerne. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortpladsen. Siden med den guldfarvede chip skal vende nedad og batterirummet skal være i høje side. (Billede 2) Billede SÅAN ISÆTTES ET GENOPLAE LIGE BATTERI Batteriets kontakter skal ligge på de mobiltelefonens guldfarvede kontakter. (Billede 3) Sæt batteridækslet tilbage på mobiltelefonen. Skub dækslet på telefonen med de to krydser pegende opad. (Billede 4) Billede 3 Billede V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:02 Uhr

9 1.5 SÅAN OPLAES BATTERIET Bemærk: Batteriet skal oplades i mindst 4 timer inden første ibrugtagning. Billede 5 Sæt stikket i stikkontakten. Sæt ladekablet i stikket øverst på mobiltelefonen. (Billede 5) Under opladningen vises et stort batterisymbol og Oplader på mobiltelefonens display. esuden blinker signallampen orange, hvis der er kontakt mellem oplader og mobiltelefon (blinker ca. 10 sekunder efter ladekablet er tilsluttet). Når batteriet er fuldt opladet, vises Batteri fyldt på displayet, og den orange signallampe stopper med at blinke og lyser konstant i stedet. Fjern ladekablet fra mobiltelefonen og fra strømstikket. 1.6 TIEN ER INE: TÆN FOR TELEFONEN Tryk på og hold tasten i telefonens højre side nede i mindst 2 sekunder for at tænde for telefonen. en 4-cifrede PIN-kode skal angives, første gang et nyt SIM-kort bruges. PINkoden forhindrer, at andre kan tænde for din mobiltelefon. en forhindrer dog ikke andre i at bruge telefonen, hvis den allerede er tændt. Sørg for at gemme din PIN-kode fra din netoperatør (du fik en informationspakke sammen med dit SIM-kort). Åbn mobiltelefonen og indtast PIN-koden på det numeriske tastatur. Bekræft med. (Eventuelle tal, der tastes forkert, kann slettes med.) 11 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:04 Uhr

10 1.7 EAKTIVERING AF PIN-KOE For at undgå eventuelle problemer pga. glemt PIN-kode, anbefaler vi, at PIN-forespørgslen deaktiveres. (et er dog ikke muligt for alle netoperatører.) Åbn skydedækslet, og gå ind i menuen Indstillinger med og vælg med. Åbn PIN-forespørgslen ved at trykke på flere gange og vælg med. Vælg Fra med. (Hvis Fra-indstillingen ikke allerede har en mørk baggrund, skal du åbne den ved at trykke på. u vil nu igen blive bedt om at indtaste den firecifrede PIN-kode. Indtast PIN-koden på tastaturet, og bekræft med. Gå tilbage til standbytilstand med eller skub dækslet tilbage. 1.8 INSTILLING AF ATO OG KLOKKESLÆT Åbn dækslet, og gå ind i menuen Indstillinger med og vælg med. Åbn Tid og dato med, og vælg med. Indstil klokkeslættet med. Angiv timerne ved at taste to cifre på det numeriske tastatur eller (f.eks. 09 for kl. 9.00), og gem med. Angiv minutterne ved at taste to cifre på det numeriske tastatur eller, og gem med. Nu vises klokkeslættet på displayet. Fortsæt med at indstille datoen med, og vælg med. Fremgangsmåden er den samme som for indstilling af klokkeslæt. 12 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:04 Uhr

11 2 SÅAN KOMMER U I GANG ME MOBILTELEFONEN PÅ 10 MINUTTER 2.1 FORTVIVL IKKE, HVIS U IKKE KAN FINE RUNT I MENUEN Hvis du mister overblikket over menuerne, skal du blot lukke skydedækslet. På den måde vil du atter få vist den velkente skærmmenu! (=Standbytilstand) u kan også trykke på flere gange... Hvis telefonen ikke bruges i mere end to minutter, slukker dispalyet automatisk. Mobiltelefonen er nu i dvaletilstand, men kan stadig modtage opkald. Skærmen bliver aktiv igen ved at trykke på en vilkårlig tast. 2.2 BESVARELSE AF OPKAL Ved indgående opkald ringer og vibrerer telefonen. en grønne signallampe blinker, og nummeret og navnet på den, der ringer, vises på displayet (hvis det er gemt i telefonbogen). Besvar opkaldet med eller foretag opkald ved at åbne dækslet. u kan foretage opkald med lukket og åbnet skydedæksel. Afslut opkaldet ved at trykke på. Hvis modparten afslutter opkaldet først, er det ikke længere nødvendigt. Bemærk: Opkaldet afsluttes ikke ved at lukke dækslet. Tryk på, hvis du vil udsætte et opkald mens telefonen ringer. Hvis du ikke ønsker at udsætte opkaldet, men gerne vil deaktivere ringesignalet (hvis du f.eks. sidder i et møde eller lignende), skal du trykke på tasten på lydtasten for at gøre opkaldet lydløst. 2.3 ET NUMERISKE TASTATUR Skub skydedækslet op, og indtast telefonnummeret på det numeriske tastatur. Opret forbindelse med. Afslut opkaldet med. Hvis modparten afslutter opkaldet først, er det ikke længere nødvendigt. 2.4 HÅNFRI u kan tænde og slukke for håndfriudstyret med. 13 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:05 Uhr

12 2.5 GENTAG VALG Åbn dækslet mindst 15 mm, hold nede i 3 sekunder. Ring til det senest opkaldte nummer med (Se også kapitel 3.1.1) 2.6 VALG FRA TELEFONBOGEN Når du lukker dækslet, vises telefonbogen i listeform alfabetisk efter navn. Åbn den ønskede post i telefonbogen med. Ring til nummeret med. Afslut samtalen med. Hvis modparten afslutter opkaldet først, er det ikke længere nødvendigt. Alfabetisk navnesøgning: Se kapitel VELIGEHOLELSE AF TELEFONBOG VIA SMS u kan gøre det nemmere at gemme nye telefonnumre i telefonbogen ved at overlade denne opgave til dine venner, din familie og dine bekendte. e skal blot sende en SMS til din mobiltelefon i følgende format: #Navn#Nummer# Eksempel: #Tobias# # Nummeret skal indeholde landekoden eller det komplette mobilnummer med foranstillet 0. et anbefales, at alle numre gemmes i det internationale format med foranstillet landekode. Et nummer med landekoden for anmark vil se således ud: #Tobias# # Nummeret gemmes automatisk i din telefonbog, når du har modtaget SMSmeddelelsen. Bemærk: Hvis SMS-hukommelsen er fuld, kan der ikke modtages telefon bogsposter via SMS. (Se kapitel 4.1.6) Hvis denne funktion ikke kræves, stilles Telefonbogspost med SMS på Fra i menuen SMS-meddelelser. 14 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:06 Uhr

13 3 20 MINUTTER FOR NYTTIGE ETALJER 3.1 LILLE MENU LUKKET SKYEÆKSEL Når du lukker dækslet, vises telefonbogsposter sorteret alfabetisk efter navn på displayet (hvis de allerede er gemt). Vælg det lille menu med Kaldte numre Hvis menupunktet har en mørk baggrund, vises det senest kaldte nummer. Med vises en liste over de senest kaldte numre med dato og klokkeslæt for de enkelte opkald. Vælg det ønskede nummer med. et valgte nummer kan kaldes op med Mistede opkald Hvis menupunktet har en mørk baggrund, vises nummeret på det mistede opkald. Med vises en liste over de senest mistede opkald med dato og klokkeslæt for de enkelte opkald. Vælg det ønskede nummer med. et valgte nummer kan kaldes op med Besvarede opkald Hvis dette menupunkt har en mørk baggrund, vises nummeret eller navnet (hvis oplysningerne er gemt i telefonbogen) på de senest besvarede opkald. Med vises en liste over besvarede opkald med dato og klokkeslæt for de enkelte opkald. Vælg det ønskede nummer med. et valgte nummer kan kaldes op med. 15 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:06 Uhr

14 3.1.4 Modtagede SMS er Hvis dette menupunkt har en mørk baggrund, vises nummeret på de seneste SMS er. Med vises listen over modtagede SMS er. Alle SMS er vises med et nummer eller et navn (hvis de er gemt i telefonbogen) og med dato- og tidsstemplet. Hvis en SMS er markeret med et N, er det en Ny SMS, som endnu ikke er læst. Vælg den ønskede SMS med. Tryk på, for at læse SMS en. Rul i teksten med. indtil du kommer ned i underemnerne (kommandoer). (Se kapitel 4.1) u kan afslutte undermenuen med Batteriindikator og signalstyrke En bjælke på batteriindikatoren svarer til en kapacitet på 25 % (4 bjælker 100 %). Hvis batteriets ladestatus kommer under 25 % og signallampen i mobiltelefonens bund blinker rødt, skal batteriet oplades vha. ladekablet. (Se kapitel 1.6) I højre side kan du se signalstyrken. Hvis signalstyrken kommer under 25 %, vil sende-, modtage- og hørekvaliteten være stærkt begrænset. Find et sted, hvor der er bedre signalstyrke til at foretage dit opkald. Andre symboler se kapitel ALARM in emporialifeplus mobiltelefon har en alarmfunktion, der ligner et almindeligt vækkeur Aktivering og deaktivering af alarmen Alarmen aktiveres ved at skubbe skyder på telefonens højre side opad og ved at bekræfte alarmen med. Alarmen deaktiveres ved at skubbe skyder nedad. 16 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:07 Uhr

15 3.2.2 Indstilling eller ændring af alarmen Skub skyder opad. Hvis alarmen allerede er aktiveret, skal du skubbe (skyder opad), hurtigt ned og tilbage igen. Indtastningsfeltet for alarmtiden vises på skærmen. Angiv timerne ved at taste to cifre (f.eks. 07 for kl. 7.00) på det numeriske tastatur eller, og gem med. Angiv minutterne ved at taste to cifre (f.eks. 07 for kl. 7.00) på det numeriske tastatur eller, og gem med. Efter en kort bekræftelse, vender telefonen tilbage til standbytilstand. er vises nu et alarmsymbol i overskriften. Bemærk: Alarmsymbolet i overskriften er kun synlig, hvis du har valgt Sidehoved viser/tid og symboler i menuen Indstillinger (Se kapitel 4.4.2) Slukning af alarm Hvis du vil standse alarmen, skal du trykke på. Alarmen ringer næste dag på samme tidspunkt. u kan også slukke alarmen helt ved at skubbe skyder nedad. (Se kapitel 3.2.1) Hvis du ikke aktiverer en tast, lyder alarmen med 3 minutters mellemrum i 90 minutter Udsættelsesfunktion Hvis du vil udsætte vækningen med 5 minutter, skal du vælge udsættelsesfunktionen når alarmen ringer ved at trykke på. ette kan gentages det ønskede antal gange. Stop alarmen ved at trykke på Indstilling af alarmlyd Under Indstillinger/ Toner og signaler/ Alarmlyd, kan du vælge den ønskede alarmlyd. Tip: Hvis du vælger en lyd, der er meget anderledes end ringesignalet, er du sikker på, at du ikke forveksler de to signaler. 17 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:07 Uhr

16 3.3 TASTATURLÅS Undgå utilsigtet tasteaktivering (f.eks. i lommen) ved at låse tastaturet. Tastaturlåsen aktiveres ved at skubbe skyder i venstre side af telefonen opad. er vises et stort nøglesymbol på displayet. Når mobiltelefonen åbnes, er tastaturet atter aktivt. Når telefonen lukkes igen, er tastaturet atter låst. Skub skyder ned igen for at deaktivere tastaturlåsen. Bemærk: Indgående opklald kan som sædvanligt besvares med eller ved at åbne skydedækslet. Hvis du vil udsætte et opkald, skal du først aktivere tastaturet (skub skyder nedad). 18 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:08 Uhr

17 3.4 FAVORITTER Under Favoritter kan du arrangere de menupunkter, som du bruger mest (uden at bladre for langt ned i menuen, f.eks. Ringesignal til/fra, Lommeregner, Søg efter navn, osv.). u skal blot aktivere én gang for at gøre dine favoritter synlige, når dækslet lukkes Aktivering af tasten Favoritter Åbn dækslet, og gå ind i menuen Indstillinger med og vælg med. Åbn Favoritter med og vælg med. Vælg Til med for at aktivere denne funktion, og luk dækslet Åbning af Favoritter en sorte bjælke skal være i sin oprindelige position for at Favoritter vises i nederste venstre side, vælg med. Standby (lukket skydedæksel) Favoritter Oprettelse og sortering af favoritter: Åbn menuen Favoritter. Åbn elementerne ved at vælge 3 gange og bekræft med. Åbn favoritten med, og marker dem (= aktiver dem) med. Vælg pladsnummer med, og bekræft med. Gentag de sidste 3 trin for de andre favoritter. Gem valget med, og svar ja på spørgsmålet Gem ændringer?. 19 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:08 Uhr

18 4 30 MINUTTER FOR PROFESSIONELLE 4.1 SMS-MEELELSER En SMS (Short Message Service) er en kort, skriftlig meddelelse, som kan sendes til alle mobiltelefonbrugere. et koster først noget, når SMS en sendes. Bemærk: Nogle fastnettelefoner kan også modtage SMS-meddelelser SMS-servicecenter nummer et centrale nummer til netoperatøren, der genererer alle SMS-meddelelser. ette nummer har netoperatøren normalt allerede gemt på SIM-kortet og skal ikke genindtastes eller ændres af dig Oprettelse af SMS Åbn mobiltelefonen, og vælg SMS-meddelelser med (mørk baggrund). Vælg Skriv ny SMS med. Skriv din SMS vha. tastaturet. Hvis du vil slette enkelte bogstager eller tal, skal du trykke kort på. På den måde sletter du tegnet til venstre for markøren. Hvis du vil slette hele teksten, skal du holde nede i 3 sekunder. Når du ser symbolet, betyder det, at du er i Tekst. u kan bevæge dig frem og tilbage i teksten med. Ved at holde nede i længere tid, kan du springe fra linje til linje. Alle tegn og funktioner der kan vælges vises i nedenstående liste. Alle taster dækker flere tegn eller funktioner afhængig af, hvor mange gange der trykkes på tasten i ABC tilstand (se forklaringen i : 1 a b c 2 ä à d e f 3 è g h i 4 j k l 5 m n o 6 ö p r s 7 ß t u v 8 ü w x y z 9 Mellemrum; 0.,?! : ; ( - + $ # % * & ~ = Skift mellem store og små bogstaver og tal ( Abc, ABC, abc, 123) 20 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:09 Uhr

19 Beispiele für Tastenbelegungen: Tryk 1x = j Tryk én gang på = Mellemrum Tryk 2x = k Tryk to gange på = 0 jkl Tryk 3x = l Tryk 4x = 5 Indsæt tegnsætningstegn (.,!?) ved at trykke på flere gange. Yderligere tegn: Indtast ved at trykke på. Ved at trykke på eller flere gange, kan du bevæge dig fra venstre mod højre. u kan flytte op og ned med tasten, til højre med og ned med. Når du har nået det ønskede tegn, skal du trykke på for at indsætte tegnet i teksten. u kan vælge mellem 4 indstillinger med : ABC: Store bogstaver Abc: Blandet Kun stort begyndelsesbogstav abc: Små bogstaver 123: Tal en valgte indstilling vises ved siden af -symbolet.. u kan også få adgang til talindtastninger med følgende kommandoer, når du skriver en meddelelse: vælg for at fortsætte, vælg for at indsltte tal og bekræft med. u kan indsætte tal via tastaturet eller søge efter telefonnumre i listen af ikke gemte numre. Sådan kan du indsætte poster fra telefonbogen (navn og telefonnummer) i SMS-meddelelsen: vælg for at fortsætte, vælg for at indsltte et navn og bekræft med. Vælg navnet fra telefonbogen med tastaturet eller, og indsæt dem i SMS-meddelelsen med. Antallet af resterende tegn for SMS-meddelelsen vises i displayets øverste højre hjørne. Eksempel: 1/135 betyder, at du stadig kan indtaste 135 tegn i den første SMS. Hvis der skrives mere end 160 tegn, sendes teksten i to SMS er og der vises 2/ i øverste højre hjørne. er kan maksimalt sendes 480 tegn samtidigt (deles automatisk op i tre meddelelser). 21 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:10 Uhr

20 4.1.3 Forsendelse af SMS Vælg en meddelelse med Fortsæt. Vælg Send med. Alt afhængig af, om modtagerens telefonnummer allerede vises på telefonen, skal du følge en af nedenstående fremgangsmåder: Telefonnummeret er allerede i telefonbogen: Vælg telefonbogen ved at trykke på to gange: Åbn navnene med eller indtast intitialerne med tastaturet. Når navnet vises med mørk baggrund, skal du bekræfte med. Ved at trykke på sendes din SMS. Har lige brugt telefonnummeret, men det er ikke gemt i telefonbogen: Bekræft søgningen med, vælg de ikke gemte numre med, og bekræft med. Vælg det pågældende nummer i den viste telefonnummerliste med (kaldte og modtagede opkald samt forkerte opkald og SMS), og bekræft med. Indtast det nye telefonnummer med tastaturet, og send SMS er med Modtagelse af SMS Et kort lydsignal og vibration indikerer, at du har modtaget en SMS. er vises Ny meddelelse på displayet. Vælg for at læse SMS en. u kan nu læse den korte meddelelse. Ved længere tekst skal du bladre i teksten Besvarelse af SMS Når du har læst SMS en, kan du rulle ned med indtil du får vist SMSindstillingerne Slet, Ring op, Læs næste SMS, Besvar, Videresend, Gem i telefonbog. Vælg med. u kan enten besvare vha. et forudindstillet kort svar (f.eks. Ja/Nej, OK ) ved at vælge, eller åbne et tomt display med. Her kan du skrive dit svar. Send svaret til SMS ens afsender ved at trykke på to gange. 22 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:11 Uhr

21 4.1.6 Sletning af SMS a en fuld SMS-hukommelse blokerer modtagelsen af en SMS, skal den slettes af og til. Åbn telefonen, og vælg SMS-meddelelsen med. Slet SMS en med, og vælg med. Slet nu enten alle SMS erne ved at slette hele SMS-hukommelsen eller blot enkelte SMS er; åbn SMS en med og slet med. Bekræft spørgsmålet Slet alle modtagede SMS er? ved at trykke på. u kan også slette SMS erne enkeltvis: Rul ned i SMS-meddelelserne, indtil du får vist Slet SMS, og tryk to gange på Oprettelse og indsættelse af skabeloner Skabeloner er hyppigt brugte meddelelser, som f.eks. Ring til mig, Kommer senere eller Jeg elsker dig. Når de først er oprettet eller valgt fra den tilgængelige skabelonliste, er de med til at spare tid, når du skriver en SMS. Eksisterende skabeloner kan ændres, inden de afsendes (se nedenfor). Oprettelse af nye skabeloner: Åbn telefonen, og vælg SMS-meddelelser med. Vælg skabelonerne med, og bekræft med. Vælg Indsæt post med. Skriv din egen tekst med tastaturet. Gem som en ny skabelon med. Ændring af eksisterende skabeloner: Åbn telefonen, og vælg SMS-meddelelser med. Vælg skabelonerne med, og bekræft med. Åbn den skabelon, der skal ændres med, og vælg med. Når du har redigeret skabelonen, skal du bekræfte Rediger / send med. Rediger teksten via tastaturet og eventuelt tasten Slet. Gå til undermenuen med. Send den redigerede skabelon som en SMS med eller gem den som skabelon med, hvis du gerne vil bruge den oprettede tekst som skabelon fremover. Gem med. 23 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:12 Uhr

22 4.1.8 Forsendelse af telefonbogsposter med SMS Hvis modtageren af dine SMS-meddelelser også bruger en emporialifeplus, gemmes posten automatisk i modtagerens telefonbog. Vælg SMS-meddelelser med. Send 3 gange til Post via SMS, vælg med. Åbn den telefonbogspost, der skal sendes med og vælg med. Skriv telefonnummeret eller navnesøgningen på modtageren, der skal modtage telefonbogsposten, og bekræft med. 4.2 TELEFONBOG et er muligt at gemme, ændre og søge i op til 20 navne og numre i telefonbogen. (etaljerede oplysninger om brugen af nødopkaldsnumre finder du i kapitel 4.3.) Vi anbefaler, at din telefonbog med jævne mellemrum gemmes i en særlig hukommelse, en såkaldt SIM-backup (f.eks. som nøglering, der kan købes i specialforretninger). Hvis du mister din telefon eller dit SIM-kort, vil du således ikke miste alle dine kontakter fra SIM-kortet Ny telefonbogspost: Lagring af navne og numre Åbn telefonen, gå ind i menuen Telefonbog med, og vælg med. Åbn Ny post med, og vælg med. Skriv navnet med det numeriske tastatur, og gem med. Skriv telefonnummeret ME landekoden. Eksempel: Anbefaling: et anbefales, at skrive den internationale landekode. Eksempel: Bemærk: u skriver et + ved at trykke på to gange. Gem posten i telefonbogen med. 24 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:13 Uhr

23 4.2.2 Ændring af telefonbogspost Åbn telefonen, gå ind i menuen Telefonbog med, og vælg med. Åbn Ny post med, og vælg med. Åbn den telefonbogspost, der skal ændres med eller tastaturet, og vælg med. Ret navnene på tastaturet eller slet tegnene ved at trykke på. Fortsæt med. Ret med tastaturet eller når du sletter telefonnumre. Gem den korrigerede post i telefonbogen med Søgning efter navn u kan søge efter og ringe til et telefonnummer fra telefonbogen med åbnet eller lukket skydedæksel. Søgning med lukket skydedæksel: enne søgning anbefales, hvis telefonbogsposten er langt nede i den alfabetiske liste, er en Top10 eller, hvis din telefonbog (endnu) ikke har så mange poster. Åbn telefonbogsposten med, og ring op med. Søgning med åbent skydedæksel: Åbn Telefonbog med, og vælg med. Vælg Søg efter navn med. Søg efter telefonbogsposten ved at indtaste et eller flere bogstaver på tastaturet. Ring til nummeret med. Søgning med åbent skydedæksel og vha. Favoritter: Vælg Favoritter med. (Funktionen Favoritter skal være aktiv). Vælg Søg efter navn med. Søg efter telefonbogsposten ved at indtaste et eller flere bogstaver på tastaturet. Ring til nummeret med. 25 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:13 Uhr

24 4.2.4 Top 10: e vigtigste numre Med indstillingen Top 10 kan du hurtigt ringe til de oftest anvendte eller vigtigste numre, mens telefonen er lukket. I denne funktion vises dine 10 foretrukne numre i begyndelsen af telefonbogen, så du nemt kan få adgang til dem med, selvom telefonen er lukket. Åbn telefonen, gå ind i menuen Telefonbog med, og vælg med. Åbn Gem Top 10 med, og vælg med. Vælg Nye Top 10-numre med og vælg Nyt topnr.1 med. Åbn telefonbogsposten med eller vha. tastaturet, og bekræft med erefter vises en oversigt over de numre, der allerede er gemt på Top 10-listen. Gentag fremgangsmåden for at gemme flere numre Indstillinger for telefonbog Gem post afgør, hvor på SIM-kortet du gemmer dine nye telefonbogsposter. På den måde kan du også bruge telefonbogen i andre mobiltelefoner (din telefonbog bliver på SIM-kortet i telefonen). in hukommelse afgør, om du kan åbne telefonbogsposterne fra SIM-kortets hukommelse, telefonens hukommelse eller fra begge. Hukommelsens status viser, hvor meget hukommelse du allerede bruger på SIM-kortet eller i telefonbogen Telefonnumre og opkaldslister eller lagring af SMS i telefonbogen Opkaldslister: u finder dig selv i en opkaldsliste og vil gerne gemme nummeret: Åbn Gem i telefonbog med i slutningen af opkaldslisten, og vælg med. Rul ned med, indtil nummeret vises, og vælg med. Indtast navnet, og gem med, ret eventuelt nummeret, og gem med. SMS: Rul helt ned med i slutningen af SMS en, indtil du får vist Gem i telefonbog, vælg med ( ). Fortsæt som beskrevet ovenfor. 26 V170-Instruction-Manual-V2_54066-AN.indd :04:14 Uhr

Min mobiltelefon. Min sikkerhed!

Min mobiltelefon. Min sikkerhed! Min mobiltelefon. Min sikkerhed! emporia Life - Brugervejledning emporialife_userguide_an_v2.ind1 1 06.06.2007 14:31:23 Uhr MEFØLGER: Mobiltelefon Ladekabel Genopladeligt batteri Instruktionsbog 2 emporia

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

KÆRE MOBILEJER! LEVERINGSOMFANG:

KÆRE MOBILEJER! LEVERINGSOMFANG: KÆRE MOBILEJER! Hjerteligt tillykke med købet af din emporiaelegance mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1

Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1 Kort vejledning. emporiaconnect. V88_emporiaCONNECT_Manual-V2_55367-DAN.indd 1 19.11.13 15:58 Din mobiltelefon Forsiden på den lukkede telefon i ladeadapteren Kameraobjektiv Lyssymboler (LED) (se side.

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

LADESTATION OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL. Skærmen viser: Indføj SIM _ Kontrollér at SIM-kortet vender rigtigt.

LADESTATION OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL. Skærmen viser: Indføj SIM _ Kontrollér at SIM-kortet vender rigtigt. EMPORIA NØDOPKALDSFUNKTION Du kan gemme op til 4 nødopkaldsnumre (familie, venner, alarmcentralen, vagtlæge). I et nødstilfælde trykkes og holdes nødopkaldstasten på telefonens bagside. (Virker også når

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Doro PhoneEasy 614. Dansk

Doro PhoneEasy 614. Dansk Doro PhoneEasy 614 Dansk 1 12 2 3 4 5 11 10 9 8 7 13 14 18 17 16 15 6 19 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. Hurtigopkald 5. 1 / Telefonsvarer 6. # / Lydløs / Indtastningsmetode 7.

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

VÆRKTØJER I menuen Værktøjer _

VÆRKTØJER I menuen Værktøjer _ EMPORIA NØDOPKALDSFUNKTION Du kan gemme op til 5 nødopkaldskontakter (familie, venner, officielle institutioner). I et nødstilfælde trykkes og holdes nødopkaldstasten på telefonens bagside. (Virker også,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning DAN-1 Dansk Kom godt i gang Ilægning og udtagning af batteriet Ilægning af batteri 1. Åbn batteridækslet. 2. Læg batteriet i

Læs mere