nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side TEMA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012"

Transkript

1 nummer 4 august 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side TEMA 2012 Arbejdsmiljø side Arbejds- og studiemiljø i fokus på SSG side 12-16

2 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen nyt Tryk Specialtrykkeriet Viborg Ib Skoubo formand og ansvarshavende redaktør Tlf.: Søren Frederiksen forretningsfører Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Leder 4 Forside Søværnets Sergentog Grundskole. Foto: Hanne Hansen Forretningsførerens klumme 6 Faglige sager og noter 10 TEMA 2012: Arbejdsmiljø 12 Arbejds- og studiemiljø i fokus på SSG 17 Nyt om navne 18 Ekstremsport på toppen 20 Vind en bog - Cirkus Marinen 24 Havfruer - fup eller fakta Oplag Næste nummer Udkommer 9. oktober på nettet og omdeles oktober Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 21. september eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs adresse eller som e-post til: ISSN Er SKnyt forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: Husk at melde adresseændring til SK Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i SKnyt, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs officielle holdning, bortset fra lederen. Redaktionen forbeholder sig ret til at anvende og redigere modtagne artikler og billeder med mindre andet er aftalt. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Alle fagblade lægges på SKs hjemmeside - Annoncepriser 1/1 side kr inkl. moms 1/2 side kr inkl. moms 1/4 side kr inkl. moms Priserne er inkl. 4 farver

3 Leder»Man kan undre sig over, hvorfor arbejdsmiljøsager proppes i syltekrukke. Det er vel ikke karriere-stoppende at forbedre arbejdsmiljøet?«ib Skoubo, formand Forandringer vil fortsætte Sommeren har været over os i et stykke tid, og for de fleste af os er der kun brugt ferie tilbage. Det betyder så også, for de fleste af os, at hverdagen er vendt tilbage med alle dens fortrædeligheder. Efteråret nærmer sig og det gør Forsvarsministerens endelige beslutninger om, hvor og hvordan de bebudede besparelser skal ske. De er i den grad savnet, så utrygheden kan vaskes bort og erstattes af vished. Det er alt andet lige meget nemmere at forholde sig til fakta end til platte politiske udmeldinger, hvis eneste formål er at få medieomtale og fiske stemmer. Til dem, der nu går med den lykkelige forventning om, at når bare jeg klarer frisag denne gang, så er alting godt og så kan vi forsætte som vi plejer - til dem vil jeg bare sige, tro om. Uddannelse er nødvendigt At besparelser og omlægninger denne gang bliver så voldsomme skyldes først og fremmest en elendig økonomistyring samt manglende politisk forståelse for, hvad det koster at føre militæraktivistisk udenrigspolitik. I den nære fremtid vil der ske endnu flere forandringer og moderniseringer, ikke for at spare, men for at holde Forsvaret i form til de efterhånden rigtig mange forskelligartede opgaver, det bliver pålagt. Uddannelse og efteruddannelse er nøgleord i den moderne og effektive virksomhed, som Forsvaret arbejder hen imod at blive, det er derfor ekstremt vigtigt, at vi tager imod de tilbud, der er for at dygtig gøre os, også selv om nogle mellemledere og ledere modarbejder det, fordi de mener det er ubelejligt for tjenestestedet (dem). Efteruddanner vi os ikke, kan vi kigge i et spejl efter taberen i det spil. Som det er jer bekendt har Søværnets Konstabelforening i særlig grad sat søgelyset på arbejdsmiljø og sikkerhed, emner vi vil forfølge med ikke svigtende årvågenhed. På nogle tjenestesteder virker det fint, og der bliver gjort noget ved de områder, hvor man laver eller finder fejl. Men andre steder bliver sagerne proppet ned i en syltekrukke og skjult. Man kan undrer sig over hvorfor, det er vel ikke karrierestoppende at forbedre arbejdsmiljøet? Der er desværre også steder hvor selve strukturen har svigt så eftersyn og godkendelser ikke er blevet indført. Et eksempel på dette er kystradarmasterne over hele landet (KYRA), hvor der sidder en glideskinne midt på stigerne. Det er dér faldsikringsudstyret gøres fast. Den manglende periodevise godkendelse blev opdaget på Sj. Odde og godkendelse iværksat. Så skulle man tro, at skinnerne ville blive efterset på de øvrige master, men det er så ikke sket! Der er gået rygter om at Søværnets Konstabelforening skulle være en gul fagforening hvilket naturligvis er usandt. Ansvaret for vores manglende forhandlingsret ligger udelukkende hos Finansministeriet, som derved har gjort sig skyld i det demokratiske underskud, der findes i forhold til søværnets konstablers mulighed for at deltage i samarbejdsudvalgene. Men det forhindre os på ingen måde i at udføre vores opgave som fagforening, hverken overfor Søværnets ledelse eller som bisiddere for vores medlemmer, når det er nødvendigt, hvilket det desværre er nogle gange (seneste sag er omtalt i dette nummer). Vi gør det gerne, for det er det, der er selve essensen i en fagforening, at stå sammen, hjælpe når det gælder og ikke give efter, når det bliver råt. 3

4 Forretningsførerens klumme SK - en fuldgyldig fagforening af Søren Frederiksen, forretningsfører Ved flere af de afholdte medlemsmøder, og af nye medlemmer, er vi blevet spurgt: Hvorfor melde sig i SK? - Når SK nu ikke har forhandlingsretten? - Når SK ikke sidder med ved bordet"? Det vil jeg give svar på her. Man bør altid være medlem af en fagforening. Dels for at få hjælp hvis det bliver nødvendigt. Dels for at støtte op om fællesskabet. Men der er ingen lov, der forbyder en at være udenfor eller medlem af en helt anden fagforening. Man bør dog altid være medlem af en a- kasse, så man kan få økonomisk hjælp, hvis man mister sit arbejde. Og i disse tider er det en reel mulighed. SK for marinekonstabler SK er den eneste fagforening, der udelukkende varetager marinekonstabelgruppens interesser. Vedtægternes 3 MEDLEMMER: 3.1 Som medlemmer kan optages tjenstgørende personel af marinekonstabelgruppen samt andre efter kongressens beslutning. Ikke andre. Dermed er SK heller ikke en gul fagforening. Højesteret har ved dom fastslået, at SK opfylder betingelserne for en fagforening. Godt samarbejde SK har i dag et godt samarbejde med Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder, såsom FPT, SOK osv. SK opretter på vegne af medlemmerne sager om deres ansættelsesforhold, det være sig løn, arbejdstid og andet. SK hjælper også medlemmerne med forsikringsforhold, og andet i den forbindelse. Vedtægternes 2 FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at varetage det enkelte medlems faglige interesser, herunder særligt at fremme de økonomiske, sociale, ansættelses- og uddannelsesmæssige vilkår, samt at sikre medlemmernes interesser overfor arbejdsgiver, myndigheder m.fl. 2.2 Foreningen kan, jf. pkt. 2.1, på ethvert tidspunkt deltage som partsrepræsentant i alle forhold over-for relevante myndigheder Foreningen kan, jf. pkt. 2.1, på medlemmernes vegne anlægge og trække sager vedrørende ethvert spørgsmål om medlemmernes forhold. Og det gør SK så. Forhandlingsretten I forhold til aftaleforhold, så er det faktisk sådan, at det er CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der forhandler overenskomster på området. Se hele forhandlingsstrukturen og mere på hjemmesiden Ja, men det er jo CS der forhandler min løn?, lyder spørgsmålet, vi hyppigt møder. Men det er CFU, der forhandler løn og ansættelsesforhold. 4

5 Medlemsmøder AFLYST De annoncerede SK-medlemsmøder i efteråret 2012 er aflyst. Aflysningen gælder: CS kan få indflydelse på resten af lønsummen som forbedringer til gruppen. Summen var i 2008 ca. 0,7 pct. af hele lønsummen, så det er ikke meget CS kan rykke. Derudover kan de forhandle fortolkning af enkelte spørgsmål. Som SK formand Ib Skoubo formulerer det i SKnyt : "Heller ikke CS har nogen indflydelse på CFU-forliget, og de puljemidler som kommer ud af det fordeles af cheferne, så den helt store betydning har jeg lidt svært ved at få øje på i den sammenhæng. SK som bisidder for medlemmer Da arbejdsgiveren (Finansministeren) ikke vil tegne overenskomst med os kan vi ikke underskrive aftaler for personellet, men vi deltager som bisidder sammen med vore medlemmer på alle de områder, de ønsker vi skal assistere. Hverken CS eller arbejdsgiveren kan forhindre os i dette, da vi henholder os til Forvaltningslovens afsnit om partsrepræsentation. Vi hjælper vore medlemmer i de tilfælde de ikke har fået den rigtige løn eller tillæg. Vi kontakter FPT og får løst sagen eller rejser sagen skriftligt. Vi optræder også som bisiddere når medlemmer indkaldes til personelsamtaler eller afhøringer, hvor de er sigtet for overtrædelser af militær straffelov. Konstablerne brød med CS Søværnets Konstabelforening, SK, er stiftet grundlovsdag SK var tidligere en del af CS-Søværnet, sammen med Søværnets sergentgruppe og mekanikergruppen (militært ansatte både ufaglærte og faglærte), der var en del af Centralforeningen for Stampersonel. I 90 erne var der stigende spændinger mellem grupperne i CS-Søværnet, hvor det fra konstablernes synsvinkel blev uholdbart at være i et fællesskab med sergenterne, der på arbejdspladserne fungerede som mellemledere for konstablerne. Samtidig var det mange steder tillidsmanden og fællestillidsmanden, der var mellemledere. En stor del af konstablerne fandt det uholdbart, at en faglig repræsentant samtidig var den daglige leder. I 1997 blev de tre grupper enige om at opløse CS-Søværnet og SK blev så dannet. HKKF meldte sig ud af CS i 1984 SK meldte sig ud af CS i 1997 FKKF (flyverne) meldte sig ud af CS i 2007 SK i stærkt maritimt fællesskab I dag er SK medlem af OAO, Offentligt Ansattes Organisationer, og OAO/Forsvar. Yderligere er SK medlem af CO-Søfart, Centralorganisationen Søfart. CO-Søfart er et fagligt kartel, der foruden SK har Dansk Metals Maritime Afdeling, FOA Søfart og Dansk El-Forbund som medlemmer. CO-Søfart er Danmarks største maritime faglige organisation. Her er der stor faglig ekspertise til stede i form af konsulenter, kommunikationsfolk, advokater og andre. CO-Søfart er også stedet, hvor man kan få hjælp, hvis man ønsker at skifte til offshore, handelsflåden etc. Så SK er godt klædt på til de udfordringer hverdagen og samfundet kan give medlemmerne. Pas på jer selv derude, I er de bedste til det Oktober Frederikshavn torsdag 4. oktober kl Holmen onsdag 10. oktober kl Korsør torsdag 11. oktober kl NYT koncept på vej SK medlemmer har givet udtryk for, at det er svært i en travl hverdag at finde tid til at deltage i medlemsmøder. Bestyrelse og sekretariat arbejder på et nyt koncept for kontakten til medlemmerne. Yderligere info følger på hjemmesiden. 5

6 Faglige sager & noter Påtænkt afskedigelse forbedret af SK De flotte ord i Forsvarets sociale kapitel holder ikke, når det kommer til virkeligheden. Det viser sagen om den påtænkte afskedigelse af et SK-medlem, der var sygemeldt efter en arbejdsskade. SK fik den påtænkte afskedigelse forbedret med en ubetinget fritstilling. af Søren Frederiksen, forretningsfører Et medlem af SK modtog en Partshøring om påtænkt afskedigelse på grund af omfattende sygefravær. Medlemmet henvendte sig til SK for hjælp i sagen. Medlemmet, MOKS, arbejdede som elektriker på en af de nye fregatter. Det omfattende sygefravær viste sig at være 64 dage fordelt over flere perioder. Sygdommen skyldtes en arbejdsskade, med to diskusprolapser til følge. Grunden til selve skaden var et løft af en gearoliekøler i samarbejde med kolleger. Under løftet skred MOKS i noget farveløs olie på dørken, hvorved MOKS fik hele vægten af køleren. Som følge heraf blev den blå bog inddraget, og MOKS kunne derfor ikke arbejde på skibet. Den manglende blå bog viste sig at være en, i FPTs øjne, meget vigtig detalje. Hvad det jo naturligvis også er, når man lever af at sejle. Lægen havde vurderet fraværet af den blå bog til seks måneder. Dette var ifølge FPT ikke acceptabelt, hvorfor man skred til en påtænkt afskedigelse. SK opponerede naturligvis, bl.a. over det urimelige i at afskedige en medarbejder, som var kommet til skade i tjenesten. Oven i købet i strid med intentionerne i Forsvarets sociale ansvar, som beskriver, hvordan Forsvaret vil tage hånd om medarbejdere, der kommer til skade i tjenesten. Efter en del brevvekslinger mellem FPT og SK mødtes parterne til en afklaring af sagen. Fritstilling ved raskmelding SK var repræsenteret ved CO-Søfarts advokat John Ibsen og undertegnede, forretningsfører Søren Frederiksen. Udfaldet af mødet blev en ubetinget fritstilling, når MOKS blev raskmeldt, i ca. 11 måneder, til fratrædelse ultimo maj En forbedring i forhold til den normale opsigelsesprocedure, MOKS ellers stod overfor. Det hjælper jo godt nok ikke MOKS tilbage på skibet. Men han får nu et år til at fuldende genoptræningen i ro og søge et nyt arbejde. Alt sammen med fuld løn. Skulle MOKS gå hen og få arbejde inden udløbet af fritstillingen, beholder han den fulde løn fra Forsvaret, samt den fulde løn fra det nye arbejde. Både MOKS og SK er tilfredse med resultatet. Læren af ovennævnte kunne være, at man aldrig er sikker på at beholde sit arbejde i Forsvaret, trods de flotte ord i det sociale kapitel. Så derfor kan SK kun igen opfordre til at I passer på jer selv og hinanden. Tag ikke chancer eller hurtige smutveje i arbejdsgangen. Det kan få store omkostninger på helbredet, økonomien samt psyken. Pas på jer selv derude, I er de bedste til det 6

7 SK info Statens ferieaftale endnu ikke tilpasset ferieloven Pensionstillæg - tjek din lønseddel Ikke alle berettigede har fået den særlige pensionsindbetaling. af Søren Frederiksen Ved OK 2011 blev den pligtige afgangsalder i Forsvaret som bekendt hævet fra 60 år til 62 år. I forlængelse heraf blev det med FPT aftalt, at der på aftaleområdet i perioden 2011 til 2022 indbetales et månedligt særligt pensionsbidrag til tjenestemænd, som ikke, eller kun delvist, vil få tillagt pensionsalder fra det 60. til det 62. år, P-kval i ansættelseskontrakter Passus om 3 års ansættelse før forhandling af P-kval i kontrakter er forkert. af Søren Frederiksen Har du fået ny kontrakt inden for de senest måneder, skal du være opmærksom på, at FPT i en periode har indskrevet i kontrakterne, at de første 3 år kan der ikke forhandles p-kval tillæg. Dette er ikke korrekt. da de vil have opnået en pensionsalder på 36 eller højere ved pensionering ved det 60. år. Der er blevet gjort opmærksom på, at der er tjenestemænd på aftaleområdet, som opfylder aftalens forudsætninger (som beskrevet ovenfor), men som ikke får den særlige pensionsindbetaling. SK vil derfor gerne opfodre tjenestemænd, som mener de opfylder ovenstående, om at se på deres lønseddel efter lønkode Såfremt denne lønkode ikke fremgår af lønseddelen, kontakt da SK. FPT er gjort opmærksom på, at der i aftalen om p-kval intet sted er nævnt, at man skal være ansat i 3 år, før der kan forhandles. På den baggrund har FPT ændret i kontrakterne, og dermed står den nævnte passus ikke længere i kontrakterne. Så har du en kontrakt, hvori der står, at du først kan aftale p-kval om 3 år, så passer det ikke. Du kan altid kontakte din udstikker og bede om en forhandling. af Søren Frederiksen Ferieloven er blevet ændret således at ansatte har mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom i ferien. Moderniseringsstyrelsen (fhv. Personalestyrelsen) oplyser følgende: Fra 1. maj 2012 får ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie, hvis de bliver syge under ferien. De nye regler er en konsekvens af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet. Efter ferieloven har en ansat hidtil kun kunnet få erstatningsferie, hvis den pågældende blev syg, før ferien startede. Statens ferieaftale gav herudover mulighed for, at arbejdsgiveren i særlige tilfælde kunne suspendere ferien, hvis den ansatte blev syg under ferien. Ændringen af ferieloven betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie, altid har krav på erstatningsferie efter 5 sygedage. Hvis der ikke er optjent fuld ferie, nedsættes såvel de 4 uger som de 5 dage forholdsmæssigt. Sygemelding Den ansatte skal sygemelde sig hos arbejdsgiveren efter arbejdspladsens sædvanlige regler og skal fremvise lægelig dokumentation. Den ansatte skal selv afholde udgiften hertil. Tilpasning af ferieaftalen afventer Finansministeriet og centralorganisationerne forventer i lyset af ændringen af ferieloven at optage forhandlinger om en tilpasning af statens ferieaftale. I skrivende stund er der endnu ikke optaget forhandlinger. Ferieaftalen er den aftale som Forsvarets personel administreres efter. 7

8 SAMMENHOLD BETALER SIG Attraktive forsikringer til dig der er med på holdet Hvis du er medlem af en organisation, der har en aftale med Tjenestemændenes Forsikring, kan du få adgang til gode forsikringer. Vi skilter ikke med, at prisen er lav. Selvfølgelig er den det, når du er med på holdet. Du er godt dækket ind og får god service, hvis du får brug for din forsikring. Måske er det derfor, at vi har Danmarks mest tilfredse forsikringskunder. Scan koden og få et godt tilbud - eller ring

9 Offshore HR-chef: Behovet for arbejdskraft i energisektoren vil vokse Rumler tankerne om at skifte jobbet i Søværnet ud til fordel for et andet, er offshore-branchen en mulighed. Jobudsigterne for fremtiden er i hvert fald lovende. af Hanne Hansen Behovet for arbejdskraft inden for energisektoren vil ifølge HR Manager Jens Holm- Nielsen i offshorevirksomheden Semco Maritime i Esbjerg i fremtiden kun gå én vej, og det er opad. Det er især ingeniører, der eftersøges af branchen for tiden, men ifølge Jens Holm- Nielsen er der også efterspørgsel på håndværkere som smede, svejsere og elektrikere samt folk med maskinteknisk baggrund. -Er man indstillet på et liv, hvor man er ude i to uger og hjemme i tre, og kan man noget med el for eksempel, så er vi meget interessserede i at høre nærmere, siger Jens Holm-Nielsen. Han tilføjer, at virksomhen Find yderligere info for tiden også har stort behov for stilladsarbejdere til offshore-arbejde i både Danmark og Norge. Sikkerhedskurser en god ide -Generelt vil det være en rigtig god ide at geare sig til en fremtid i offshore-branchen ved at tage de basale sikkerhedskurser. Får vi en ansøgning fra én, der har de kurser Semco Maritime Hjemmeside med ledige job og formularer til online-ansøgning Jobcenter Esbjerg Find jobcenterets hjemmeside på kommunens hovedside Uddannelsesguiden Klik på faneblandet "job", søg på "offshorearbejde" Info avis 28 sider om job offshore, joblinks og meget mere Foto: Dong i orden, så øges vores interesse også for vedkommende, siger Jens Holm-Nielsen og tilføjer: -Stilladsarbejde forudsætter også kurser, men de er af overskueligt omfang. Semco Maritime bygger, opgraderer og bemander for eksempel rigge, men er derudover en førende ingeniør- og entreprenørvirksomhed med opgaver internationalt i marine- og energisektoren. Esbjerg er den danske offshore-hovedstad, og området rummer omfattende offshoreaktiviteter i internationalt snit. Tilsvarende er der på Jobcenteret i Esbjerg samlet en del viden om jobmulighederne inden for offshore. Her er det også muligt at få kortlagt, hvilke nødvendige kurser, der skal til for at måtte arbejde offshore. Kurserne kan erhverves i enten Esbjerg eller Frederikshavn. I Esbjerg er flere udbydere af kurserne, mens MARTEC i Frederikshavn som noget nyt også udbyder offshoresikkerhedskurserne. 9

10 TEMA 2012 Arbejdsmiljø Ingen får tak for at komme til skade af Søren Frederiksen, forretningsfører Som vi ofte skriver skal I passe på jer selv, det er I de bedste til. Esvagt i Esbjerg, havde på deres spejle i skibene en mærkat, med følgende ordlyd: Her ser du den der er ansvarlig for din sikkerhed! Det er et udsagn der skal tages bogstaveligt, al den stund det ikke giver mening at lægge ansvaret for ens personlige sikkerhed over på et andet menneske. Dermed ikke være sagt at man ikke skal tage sin makkers sikkerhed alvorligt, for det skal man naturligvis. Så hvis du ser en makker i gang med noget arbejde, der ikke ser ud til at være sikkert, så gør din makker opmærksom på det. Ligesom din makker naturligvis gør det samme for dig. Der er endnu ikke nogen der har fået tak for at komme til skade, fordi man lige skulle være færdig, selvom arbejdet var indstillet, eksempelvis grundet dårligt vejr. Derudover er der jo faren for en opsigelse hvis man bliver langtidssyg. En risiko, der også er aktuel i Forsvaret, som det fremgår af artiklen på side 6 her i bladet. Ulykker Ulykkesbarometer ifølge Arbejdstilsynets hjemmeside juni 2012 Anmeldte arbejdsulykker i alt: heraf 41 dødsfald heraf 21 dødsfald Antallet af dødsfald er i år på niveau med sidste år. Altså ingen ændring. Pas på det ikke bliver dig, eller din makker. 10

11 LEJ FERIEBOLIG I BLÅVAND ELLER PRAG SK-medlemmer, der også har forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje sommerhus i Blåvand eller ferielejlighed i Prag. Sommerhus tæt på Blåvand Fyr og med 6 sovepladser. Pris pr. uge kr. Giv lyd Sekretariat og redaktion vil i artikler og interviews gennem året i SKnyt fastholde fokus på arbejdsmiljøet. Vi bringer artiklerne om de gode eksempler, hvor arbejdsmiljøet er i top - og ja, fortæller også om eksemplerne, hvor der er plads til forbedringer. Ring, mail eller skriv til os. Centralt placeret og stilfuld lejlighed med 6 sovepladser i Prag. Pris pr. uge kr. telefon: mail: Ved booking skal SK bekræfte dit medlemsskab. For yderligere information og booking 11

12 »Det, der ikke kan måles, men som for mig betyder rigtig meget, det er, at der er smil i øjnene, når man møder eleverne. Det synes jeg er fedt.«kommandørkaptajn Dan Rasmusen Chef på Søværnets Sergent- og Grundskole Arbejds- og studiemiljø i fokus på S Det er ingen tilfældighed, at Søværnets Sergent og Grundskole i Frederikshavn har en grøn smiley fra Arbejdstilsynet for arbejdsmiljøet og i 2010 fik Undervisningsmiljøprisen fra Dansk Center for Undervisningsmiljø - et videnscenter under Undervisningsministeriet. Skolens ledelse arbejder målrettet med både arbejds- og studiemiljø og er i fuld gang med næste udfordring. At måle og definere trivslen for at nå det nye mål: god trivsel. -Hvis I gider os, så gider vi også rigtig gerne jer. Sådan lyder den velkomst, som elever og studerende får på Søværnets Sergent og Grundskole i Frederikshavn. Formuleret og udtrykt af skolens chef, kommandørkaptajn Dan Rasmussen. -Vi indgår med den formulering den første kontrakt med eleverne som ramme om deres militære uddannelse her på SSG. Vi accepterer ikke snyd og elever, der helst hopper over hvor gærdet er lavest. af Hanne Hansen Grundlaget skal være gensidig respekt og anerkendelse siger Dan Rasmussen. Og hans erfaring er, at anerkendende ledelse virker. -Der er meget, meget langt imellem de disciplinærsager, vi har, noterer Dan Rasmussen og tilføjer: -Og det, der ikke kan måles, men som for mig betyder rigtig meget, det er, at der er smil i øjnene, når man møder eleverne. Det synes jeg er fedt. Den første uformelle kontrakt med eleverne følges op af Dan Rasmussen, der sætter sig selv på skemaet og bruger en undervisningstime på at tale med eleverne om både deres og skolens forventninger. Meningsfuldhed For Dan Rasmussen og skolens ledelse er nøgleordet meningsfuldhed. Hver enkelt detalje i dagligdagen skal give mening for såvel medarbejdere som elever og studerende. Når hvert enkelt element og handling giver mening, danner det tilsammen en meningsfuld helhed. -Man kan ikke operere i 2012, hvis ikke folk forstår, hvad vi laver og hvorfor, præciserer Dan Rasmussen. I runde tal omfatter arbejds- 12

13 øværnets Sergent- og Grundskole Kommandørkaptajn Dan Rasmussen, chef for SSG. Orlogskaptajn Finn Hansen, chef for uddannelsesafdelingen. pladsen 40 medarbejdere i uddannelsesafdelingen. Og på årsbasis passerer rundt regnet godt elever gennem en af skolens omfattende udbud af uddannelser, der spænder vidt. Skolen er de værnepligtiges første møde med Søværnet i den ene ende, mens skolen også er rammen om sergenters videre uddannelse og efteruddannelse mod tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere i Søværnet. Termometeret Det omfattende uddannelsesprogram og antallet af elever stiller høje krav til uddannelsesafdelingen, hvor orlogskaptajn Finn Hansen er chef. Et centralt værktøj til måling af studiemiljøet på SSG's længere uddannelser er "Termometeret", udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. Værktøjet er tilpasset, så det passer til en militær uddannelsesinstitution. -Det er en løbende balancegang mellem at spørge eleverne om for meget og for lidt. Omfanget af spørgsmål kan blive så stort, at det i sig selv er årsag til, at de simpelthen ikke bliver besvaret, uddyber Finn Hansen. fortsætter næste side 13

14 Arbejds- og studiemiljø... fortsat fra side 13 Fakta Søværnets Sergent- og Grundskole er etableret i 2008 efter sammenlægning af Søværnets Grundskole og Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole, SSG. Bygningsmassen omfatter i alt kvm. Kapacitet: 176 elever på 4-mandslukaf'er 136 elever på enkeltmandslukaf'er Medarbejdere: 60 medarbejdere på SSG 35 medarbejdere ved LSE BAG Idrætsfaciliteter: Idrætshal Udendørs idrætsanlæg Marine 5-kamps bane Træningsbassin i svømmehal Undervisningsfaciliteter: Auditorium 13 klasselokaler Skydebane Skydesimulator Foto: SSG Og det sker, at elever og studerende påtaler, at skolen ganske enkelt spørger om alt for meget. Derfor arbejder skolen på at reducere antallet af spørgsmål. Besvarelserne er såvel frivillige som anonyme og procentdelen af besvarelser ligger som oftest mellem 90 og 100 pct. Eleverne har indflydelse Modsat mange uddannelses- og kursussteder præsenteres eleverne og de studerende på Søværnets Sergent og Grundskole for spørgeundersøgelsen, der foregår online, når de er halvvejs i uddannelsesforløbet og ikke ved vejs ende, som det hyppigt sker ved evalueringer. Det er der flere gode grunde til. -Vi mener det alvorligt, når vi siger, at elever og studerende har medindflydelse. Derfor foretager vi undersøgelsen, når de er halvvejs. Det giver mulighed for at tage fat i punkter, som eleverne peger på kan forbedres, så de også selv får glæde af forbedringen og oplever, at de rent faktisk har indflydelse, fortæller Finn Hansen og fortsætter: -Samtidig giver det mulighed for at give eleverne en forklaring, hvis de har ønsker, der af en eller anden grund ikke kan opfyldes. Dan Rasmussen supplerer: -Udgangspunktet er ikke at "please" eleverne, men at forbedre og udvikle. Der kan være gode grunde til, at vi ikke kan imødekomme et ønske. Når det er tilfældet, så får eleverne en forklaring på, hvorfor ønsket ikke kan imødekommes. Og målet er så at nå en god dialog om det, uddyber han. Sociale medier en udfordring Resultaterne fra undersøgelserne behandles på møder med repræsentanter for eleverne, underviserne og ledelsen, hvor der udfærdiges referat og efterfølgende iværksættes sagsbehandling. På de områder, hvor konklusionen efter behandling er, at elevernes ønske ikke kan imødekommes, er den uddybende forklaring til eleverne højt prioriteret. -De sociale medier er i dag en stor udfordring. Vi kan og vil ikke hverken censurere eller diktere, hvad elever kommunikerer ud via for eksempel Facebook, siger Dan Rasmussen og Finn Hansen tilføjer: -I stedet for prioriterer vi højt at give en fyldestgørende forklaring på, hvorfor vi for eksempel ikke kan imødekomme fremsatte ønsker. Et flagskib Overordnet er det læringsgrundlaget for eleverne, der er i fokus for målingerne og den efterfølgende bearbejdning. -Vi vil gerne være et flagskib. For at være det, må vi hele tiden udvikle os. Vi uddanner soldater, dygtige soldater, siger Dan Rasmussen og fortsætter: -Dygtige soldater tør spørge, de tør være kritiske og de tør påvirke deres omgivelser og rammer. Det er min overbevisning, at 14

15 det er sådanne soldater, vi uddanner. De er det allerbedste produkt. Pris for undervisningsmiljø Undervisningsmiljøprisen til Søværnets Sergent- og Grundskole i 2010 var en milepæl for skolen efter at Søværnets Grundskole i Auderød i 2008 blev flyttet til Frederikshavn og fusioneret med Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole. Fusionen medførte et omfattende byggeprojekt på 155 mio. kr., hvor den bestående bygningsmasse på kvm. på Sergentog Reserveofficersskolen blev renoveret og yderligere nye kvm. kom til. Kapaciteten rækker i dag til at indkvartere 176 elever på firemandslukaf'er og 136 elever på enkeltmandslukaf'er. Idrætsfaciliteterne omfatter idrætshal, udendørs idrætsanlæg, marine 5-kampsbane og Danmarks mest moderne træningsbassin i svømmehallen. Undervisningsfaciliteterne består foruden et auditorium af 13 klasselokaler, skydebane og skydesimulator. Grøn smiley til arbejdsmiljø Skolen er placeret i et skovområde i bakkerne sydvest for Frederikshavns bymidte. Og rammerne er et godt udgangspunkt for arbejdsmiljøet for de ansatte på Søværnets Sergent- og Grundskole. Arbejdsmiljøet har Arbejdstilsynet vurderet til en grøn smiley. -Vi har flotte rammer og nye bygninger. De fysiske rammer om arbejdsmiljøet er i top. Vi har jo ikke værkstedstunge arbejdspladser og vi sidder ikke i mørke tunge kontorer, bemærker Dan Rasmussen og fortsætter: -Men vi har hidtil ikke været så gode til de bløde ting i arbejdsmiljøet. Arbejdstilfredshed for eksempel. Det har vi ikke været gode til at arbejde med struktureret, synes jeg. Men det er vi nu i fuld gang med, og jeg er meget spændt på, hvordan projektet vil udvikle sig. fortsætter næste side Foto: SSG Fakta Søværnets Sergent og Grundskole forestår en lang række uddannelser. Elevkategorier på længere uddannelser: Søværnets basisuddannelse: - værnepligtige - værnepligtige på Dannebrog - marineelever - kadetaspiranter - funktionsuddannelse til Søværnets Militærpoliti Grundlæggende sergentuddannelse - kadetaspiranter - søværnets stampersonel Videregående sergentuddannelse trin I Videregående sergentuddannelse trin II Kontraktofficer Efteruddannelser: Bordinguddannelse Skydeleder Redningsmiddel-uddannelse til: - Søværnet - Georg Stage Fartøjsuddannelser Efteruddannelse + diverse for Sirius, sygeplejersker, læger mv. Støtte til andre myndigheder Missionsforb. uddannelser for Søværnets sejlende enheder 15

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan? nummer 2 oktober bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012

nyt Arbejdsmiljø SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012 nummer 6 december 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012 Arbejdsmiljø

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Indhold nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

værd at vide om arbejdsskader

værd at vide om arbejdsskader arbejdsskader værd at vide om Hvis det sker for dig Kommer du ud for en arbejdsskade er det meget vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre for at få en eventuel erstatning. Denne pjece kan kan hjælpe dig.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere