Spørgsmål og svar i relation annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar i relation annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence"

Transkript

1 l og svar i relation annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence Spørl til udbudsmaterialet Spør Reference Spørl Svar 01 Udbudsbetingelserne Projektledelse Fra udbudsbrevet: Der bliver herudover behov for at kunne trække på en erfaren Ja, projektledelsen varetages generelt af kunden. seniorkonsulent til faglig sparring/rådgivning. Spørlet og besvarelsen heraf medfører ikke ændringer af det Seniorkonsulenten vil her- udover skulle stå for rapportering af timeforbrug og fremdrift på aktiviteter i Projektet. Spørl: Rapportering på timeforbrug og fremdrift sker med afsæt i en projekt- og aktivitetsplan og er normalt projektlederens ansvar. For at klargøre rollefordelingen fremsættes følgende spørl: Varetages projektledelsen generelt af kunden? Ved projektledelses forstås bl.a. varetagelse af kundens ressourceallokering til projektet, forelæggelse og godkendelse for evt. styregruppe,

2 Reference Spørl Svar beslutning om testmetode, facilitering af forretningsmæssige afklaring og beslutning mm.? 02 Udbudsbetingelserne Projektledelse Fra udbudsbrevet: Der bliver herudover behov for at kunne trække på en erfaren seniorkonsulent til faglig sparring/rådgivning. Seniorkonsulenten vil herudover skulle stå for rapportering af timeforbrug og fremdrift på aktiviteter i Projektet. Spørl: Rapportering på timeforbrug og fremdrift sker med afsæt i en projekt- og aktivitetsplan og er normalt projektlederens ansvar. For at klargøre rollefordelingen fremsættes følgende spørl: Ja, Kunden vil så vidt muligt i samråd med leverandøren udarbejde en projekt- og aktivitetsplan. Spørlet og besvarelsen heraf medfører ikke ændringer af det Tænkes projekt- og aktivitetsplan udarbejdet i samråd med leverandøren? 03 Udbudsbetingelsernes Afgrænsning mellem konsulent og seniorkonsulent Fra udbudsmaterialet: Der oplistes et antal spidskompetencer for konsulenten og en rådgivnings- og fremdriftsbidragsrolle for seniorkonsulenten. Spørl: Det kan være en fordel at seniorkonsulenten aftester konsulentens arbejde og evt. indgår som udviklingsressource Det vil være muligt, at seniorkonsulenten udfører opgaver, der er umiddelbart beskrevet som henhørende under konsulenten, såfremt seniorkonsulentens udførelse sker på samme vilkår som konsulentens, hvilket indebærer fysisk fremmøde. Desuden er Danmarks Miljøportal ifølge it-konsulentsaftalens pkt. 4.5 alene forpligtet til at aftage 250 (almindelige) konsulenttimer, hvorfor konsulentens og seniorkonsulentens timer samlet ikke må overstige dette niveau. Spørlet og besvarelsen heraf medfører ikke ændringer af det Side 2 af 5

3 Reference Spørl Svar på delområder, eksempelvis som følge af kundens tidsmæssige behov, specifikke kompetenceprofiler og af andre årsager. For at klargøre frihedsgraderne fremsættes følgende spørl; Er det muligt seniorkonsulenten udfører opgaver som umiddelbart er beskrevet som henhørende under konsulenten? Hvis nej er det da muligt at ændre udbudsbetingelserne således at dette muliggøres, f.eks. med vilkår om at seniorkonsulents deltagelse i udvikling eller test sker til samme timepris som konsulenten og evt. henregnes til det krævede mindstetimeantal pr. uge for konsulenten? 04 Bilag A Bilag A: Kodelinier Fra udbudsmaterialet: Antal kodelinier de tilbudte konsulenter, indenfor de seneste 36 måneder, i alt har leveret (angives oprundet til nærmeste linier). Spørl: Opbygning af løsninger i Microsoft BI-platformen sker især ved en samlet anvendelse af kundespecifik konfigurering. Dette gælder såvel i forhold til integrationer og indledende ETL (SSIS som i betydeligt grad opbygges som et flow af kundeoptime- Foranlediget af stillede spørl er Danmarks Miljøportal blevet opmærksom på, at det anførte krav i udbudsbetingelsernes pkt samt bilag A om angivelse af Antal kodelinjer de tilbudte konsulenter, indenfor de seneste 36 måneder, i alt har leveret (angives oprundet til nærmeste linjer). har fremstået uklart og tvetydigt for flere potentielle tilbudsgivere. Danmarks Miljøportal har derfor besluttet, at foretage følgende ændring af udbudsmaterialet: I bilag A samt udbudsbetingelsernes punkt slettes kravene om angivelse af kodelinjer. Der er i stedet foretaget nogle rettelser i udbudsbetingelser og bilag A, hvor der lægges vægt på og Side 3 af 5

4 Reference Spørl Svar rede standardtasks mm.), opbygning af OLAP (SSAS) og i betydelig grad også i forhold til de anvendte brugergrænseflader (f.eks. SSRS). Egentlig kodning indgår f.eks. som MDX, men en omfattende kodning er ikke nødvendigvis udtryk for et best practise projekt (eksempelvis vil omfattende kodning i mdx ofte afstedkomme en ringere performance ved analyse end en løsning, hvor det ønskede analysegrundlag i højere grad klargøres i SSIS). Det er næppe heller meningsfuldt at evaluere omfang eller kvalitet af leveret udvikling ved at måle på mængden af XML ea. For at kvalificere budgivernes besvarelse fremsættes følgende spørl: Er det muligt at specifikationen af kodelinier kan udtages af udbudssvaret og derved fra evalueringen af tildelingskriteriet, jf. fremstillingen herover? anmodes om at få oplysninger om de tilbudte konsulenters erfaringer inden for følgende områder: Integration og ETL, herunder SSIS OLAP, datamodellering og datavarehus, herunder SSAS Rapporter og brugergrænseflader, herunder SSRS. En tilrettet udgave af bilag A samt udbudsbetingelserne kan ses hér: https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid= Hvis nej er det da muligt at konkretisere hvordan besvarelsen ønskes udformet, jf. problematiseringen herover? 05 Bilag A Der er opstået et spørl ved udfyldelse af udbudsmateriale vedr. ovenstående udbud. Spørlet vedr. feltet antal kodelinjer i bilag A+B. Der henvises til ovenstående besvarelse af spørl 04. Side 4 af 5

5 Reference Spørl Svar Kan det præciseres hvad der tænkes på når der spørges til Antal kodelinjer? Idag kan eksempelvis en SIS pakke generere mange linjer kodning og det vil derfor blive et væsentligt større omfang end hvis man alene tager den direkte (manuelle) kodning. Hvad skal nøgletallet anvendes til? Laves der en vurdering heraf eller hvor mange kodelinjer der er lavet pr. time eller? Side 5 af 5

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N.

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Delrapport Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning 2009 Nærværende rapport beskriver

Læs mere