FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG"

Transkript

1 FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE 11:46 DORTE LAURSEN STIGAARD

2

3 11:46 FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

4 FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG. ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser ISSN: e-isbn: Layout: Hedda Bank Forsidefoto: Hedda Bank Netpublikation 2011 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K Tlf SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver SFI s publikationer, bedes sendt til centret.

5 INDHOLD FORORD 5 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 7 Undersøgelsens formål og fokus 7 Sammenfatning og konklusioner 8 Perspektiver til udvikling i indsatsen til hjemløse 13 Rapportens opbygning 17 2 ANALYTISK OPTIK 19 Litteraturgennemgang 19 Begrebsafklaring 21 Undersøgelsesdesign 25 3 VEJE UD AF HJEMLØSHED 31 Kommunal støtte i overgangen til egen bolig 31 Egen bolig 33

6 Hjælp til etablering i egen bolig 35 4 FASTHOLDELSE AF EGEN BOLIG 37 Et liv i et nyt miljø 37 Familie og netværk 39 Samvær med børnene i egen bolig 40 Aktiviteter i hverdagen 41 Administration af økonomi 44 5 DEN SOCIALE BOSTØTTE 47 Overskue økonomi og daglig post 49 Kontakt til kommunen 49 Struktur på hverdagen 51 Hjælp til at fastholde fokus og få tingene gjort 52 Bostøtten som en social livline 53 6 UDFORDRINGER FORBUNDET MED LIVET I EGEN BOLIG 55 Dårlig økonomi 55 Ensomhed 56 Fortiden banker på 57 Misbrug 57 Kontakten til kommunen 57 LITTERATUR 59 SFI-RAPPORTER SIDEN

7 FORORD I løbet af de senere år er der kommet stigende fokus på, hvilke sociale indsatser der er virksomme i forhold til at øge chancen for at komme ud af hjemløshed. International forskningslitteratur dokumenterer effekten af forskellige bostøttemetoder. I den nationale hjemløsestrategi afprøves en række metoder i dansk sammenhæng. Denne rapport vil belyse, hvad tidligere hjemløse, som er kommet i egen bolig, oplever har særlig betydning for at komme ud af hjemløshed. Rapporten er blevet til på foranledning af Socialministeriet (nu Social- og Integrationsministeriet), som ønsker viden om, hvad de tidligere hjemløse oplever som særligt vigtigt i overgangen til egen bolig. Interviewundersøgelsen har kun været mulig i kraft af velvillighed hos Københavns Kommune, Odense Kommune og Organisationen Ombold Gadefodbold for Hjemløse og Udsatte til at formidle kontakt til tidligere hjemløse. Også stor tak til de tidligere hjemløse, som har deltaget i interview. Endelig har ph.d.-studerende Gunvor Christensen bidraget med værdifulde kommentarer til udfærdigelsen af undersøgelsen, og forsker Lars Benjaminsen med gode kommentarer i startfasen af projektet. Rapporten er udarbejdet af forskningsassistent cand.scient.soc. Dorte Laursen Stigaard. København, december 2011 JØRGEN SØNDERGAARD 5

8

9 KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING International forskning på hjemløseområdet viser, at størstedelen af de hjemløse kan komme ud af hjemløshed gennem en tilstrækkelig målrettet indsats, der både sikrer en boligløsning og den nødvendige individuelle sociale støtte. Baggrunden for dette studie er, at der er behov for viden i en dansk sammenhæng om, hvad de hjemløse selv oplever som vigtigt for at komme ud af hjemløshed, hvilket kan bidrage til metodeudvikling af den sociale bostøtte. Herunder mangler der viden om, hvilke elementer i bostøttemetoderne der er særligt vigtige, og hvordan indsatsen bedst kan bidrage til at styrke de tidligere hjemløse i centrale dimensioner af deres liv, samt hvordan en sådan individuel social støtte bedst kan spille sammen med andre indsatsbehov, fx boligindsatser, behandling mv. UNDERSØGELSENS FORMÅL OG FOKUS Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvad tidligere hjemløse selv vurderer har været særligt vigtigt for, at de er kommet ud af hjemløshed. Dermed er formålet at skaffe viden om, hvad der skal til for, at reetableringen i egen bolig kan lykkes, og hvilke elementer i den sociale indsats der er vigtige i denne overgang. Desuden undersøges det, hvordan den 7

10 sociale indsats, herunder bostøtteindsatsen, bedst kan bidrage til at styrke den tidligere hjemløse i forskellige livsdimensioner som fx socialt netværk, fritidsaktiviteter, forsørgelse og lokalmiljø. Endelig er det et formål at skaffe viden om, hvordan bostøtteindsatsen virker i en dansk sammenhæng, således at undersøgelsen kan bidrage til metodeudvikling af den sociale bostøtte særligt i forhold til at udvikle de tidligere hjemløses styrker (Strenght Based Approach) og risikohåndtering (Risk Management). SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER Undersøgelsen afdækker faktorer, der har betydning for at komme ud af en hjemløshedssituation. Den undersøger, hvad den tidligere hjemløse selv oplever, har særlig betydning for at komme ud af hjemløshed, herunder hvilke elementer i den sociale indsats der er vigtige for, at overgangen til egen bolig lykkes. Desuden belyser undersøgelsen, hvilke forhold der udgør risici i forbindelse med overgangen, og hvordan disse risici kan håndteres i den sociale indsats. Undersøgelsen baserer sig på interview med 15 tidligere hjemløse, der nu bor i egen bolig og modtager forskellige former for bostøtte. 1 VEJE UD AF HJEMLØSHED Der er tre faktorer, som er særligt betydningsfulde for de første skridt ud af hjemløshed: kommunal støtte i overgangen til egen bolig egen bolig hjælp til etablering i egen bolig. KOMMUNAL STØTTE En afgørende faktor for, at de hjemløse kommer ud af hjemløsheden, er, at de får kommunal støtte i overgangen til egen bolig. Herbergets støtte i overgangsperioden kan være af udslagsgivende betydning for, om over- 1. Bostøtte er et kommunalt tilbud, som gives, hvis en person har brug for praktisk og social støtte efter tildeling af en bolig. 8

11 gangen til egen bolig lykkes. Der er forskellige elementer i den sociale indsats, som herberget med fordel kan varetage og igangsætte. Blandt andet kan herberget hjælpe de hjemløse med at skrive sig op til en lejebolig eller få taget initiativ til, at de bliver optaget på den kommunale akutliste. Det vil være hensigtsmæssigt, at herberget og den kommunale myndighed koordinerer en glidende overgang ved fx at igangsætte en indsats med en bostøttemedarbejder, inden de tidligere hjemløse kommer ud i egen bolig. Bostøttemedarbejderen kan sammen med den enkelte forberede overgangen fra herberg til egen bolig og på denne vis sikre, at den hjemløse får en overgang med nøjagtig den type støtte, som han eller hun har behov for fx i form af fastholdelse af bostøtte, flyttehjælp og boligsikring. EGEN BOLIG En anden betydningsfuld faktor, for at hjemløse kommer ud af hjemløsheden, er udsigten til selvbestemmelse i egen bolig. Mange af de tidligere hjemløse har i deres hjemløsetid overnattet på natcafeer, hos venner, på herberger og lignende, hvor de har skullet indrette sig efter stedets hverdagsrytmer og regler for adfærd. En del har fundet det svært at indordne sig på herberget, hvilket har resulteret i karantæne fra herberget pga. overtrædelse af reglerne. Disse situationer har tvunget dem til pludselig at skulle finde et nyt sted at overnatte for en længere periode, hvilket ofte har været et stressende og uoverskueligt projekt. De tidligere hjemløse peger også på, at egen bolig er en betydningsfuld faktor, fordi herbergets sociale miljø kan udgøre en risikofaktor for den hjemløse. Et ophold på et herberg kan betyde, at de hjemløse genoptager et eventuelt misbrug, fordi mange af herbergsbrugerne ofte er påvirket af enten stoffer eller alkohol. For dem, som har svært ved at modstå misbruget, kan det være hensigtsmæssigt at få egen bolig så tidligt som muligt. HJÆLP TIL ETABLERING I EGEN BOLIG En tredje vigtig faktor for de første skridt ud af hjemløshed er forskellige former for støtte til etablering i egen bolig. På grund af manglende boevne har de tidligere hjemløse behov for støtte i forbindelse med etablering i egen bolig. Støtten har tre hovedkomponenter: Praktisk hjælp med at få købt/flyttet ting til den nye bolig og herefter komme på plads i lejligheden; 9

12 praktisk hjælp med at få styr på forskellige forhold ved indflytning som fx post, regninger mv.; økonomisk hjælp, bl.a. etableringshjælp. FASTHOLDELSE AF ET LIV I EGEN BOLIG Der er særligt fem faktorer, som er vigtige for at kunne fastholde boligen: et liv i et nyt miljø, familie og netværk, samvær med børnene i egen bolig, aktiviteter i hverdagen og administration af økonomi. ET LIV I ET NYT MILJØ De tidligere hjemløse får ofte tildelt en bolig i et socialt belastet boligmiljø. Tit kender de nogen i boligmiljøet fra deres hjemløsetid, som er præget af stof- og alkoholmisbrug, hvorfor det er nemt at blive indfanget i misbrug igen. De tidligere hjemløse vurderer selv, at deres chancer for at fastholde boligen øges, hvis de ikke har et misbrug. De socialt belastede miljøer udgør dermed en risikofaktor i forhold til at miste boligen. En vigtig faktor for fastholdelse af boligen bliver, at kommunen anviser en bolig i et miljø, som ikke er præget af alkohol- og stofmisbrug. Her kan kommunernes ret til at anvise socialt udsatte borgere være en meget vigtig indsatsform i forhold til boligbehovet hos de tidligere hjemløse. FAMILIE OG NETVÆRK En anden væsentlig faktor for at fastholde boligen er relationen til familie og netværk. Et problem er imidlertid, at mange af de tidligere hjemløse ofte ikke har god kontakt til familie og ofte heller ikke har et stort netværk, derfor føler de sig ofte ensomme i deres lejlighed især i den første tid i boligen. De tidligere hjemløses ensomhed udgør en risikofaktor, da følelsen af ensomhed ofte bliver ledsaget af en fristelse til alkoholog/eller stofmisbrug. Det er derfor vigtigt, at venner og familie støtter dem i hverdagen ved eksempelvis jævnligt at have aftaler og på den måde fylde hverdagen ud. Endelig giver det en tryghed for de tidligere hjemløse at vide, at de har nogen i svære tider. SAMVÆR MED BØRNENE I EGEN BOLIG Mange af de tidligere hjemløse har børn, og mange har i hjemløseperioden kun haft sporadisk kontakt til børnene. Relationen til og samværet med børnene spiller en helt særlig rolle. Det er vigtigt for de tidligere hjemløse at fastholde boligen for at bevare retten til samvær med børne- 10

13 ne. Samtidig er det af helt særlig betydning for dem at have besøg af børnene i deres egen bolig og ikke et andet sted. AKTIVITETER I HVERDAGEN En fjerde vigtig faktor er at fylde hverdagen ud med forskellige typer af aktiviteter. Mange har en fast rutine med at hente medicin, handle og besøge et herberg eller en varmestue for at få et måltid. En søgen tilbage til hjemløsemiljøet er karakteristisk for de tidligere hjemløse, og en del peger på, at de gerne vil have et nyt netværk, men har svært ved at komme ud og møde nye mennesker. Analysen viser, at Organisationen Ombold Gadefodbold for Hjemløse og Udsatte kan bidrage til etablering af et socialt netværk med mennesker, som står i samme situation som de tidligere hjemløse selv, og som derfor forstår dem og de udfordringer, de oplever i hverdagen. Samtidig deltager de i et socialpædagogisk forløb, hvor der er et team af fagpersoner, som støtter dem og hjælper dem i forskellige sammenhænge. De forskellige aktiviteter skaber rammer og struktur for de tidligere hjemløses hverdag, hvilket er med til at skabe tryghed og stabilitet. ADMINISTRATION AF ØKONOMI En femte og meget vigtig faktor for at kunne fastholde egen bolig er administration af økonomi. Størstedelen af de tidligere hjemløse (12 ud af 15) har givet kommunen tilladelse til at administrere deres økonomi, og de fleste peger på denne ordning som en af de vigtigste faktorer. Det giver en ro og tryghed at vide, at de faste boligudgifter bliver betalt, uanset hvad der sker. Det bidrager til at gøre det muligt at rette fokus på andre områder i forhold til at fastholde et liv uden for hjemløshed. DEN SOCIALE BOSTØTTEINDSATS For mange tidligere hjemløse kan det være en stor omvæltning at komme i egen bolig. Mange oplever, at det er af altafgørende betydning, at de har en fast tilknyttet bostøttemedarbejder, som kan hjælpe dem med hverdagens udfordringer. Da gruppen af tidligere hjemløse består af en bred gruppe mennesker med mange forskellige problemer og behov, er det meget forskelligt, hvilken type støtte de har behov for. Det er forskelligt, om der er tale om en permanent støtte eller en støtte, som gives for en periode. Og det er forskelligt, hvad de tidligere hjemløse har behov for støtte til. Nogle behov går igen, bl.a. aftale om fast huslejebetaling, mu- 11

14 lighed for bostøtte til at håndtere gæld, åbne, læse og forstå breve, betale regninger, kontakte kommunen (herunder at blive ledsaget til møder med fx myndighedspersoner) samt orientere sig i det offentlige system. Følgende elementer er særligt betydningsfulde i den sociale bostøtteindsats i forhold til, at overgangen til egen bolig lykkes: I bostøtten skal der for det første indgå hjælp til at gennemgå og overskue post og økonomi, herunder eventuel gæld. Et andet vigtigt element i den sociale bostøtteindsats er at bostøttemedarbejderen er ansvarlig for den øvrige kontakt til kommunen og fungerer som mellemled mellem kommunens sagsbehandlere og den tidligere hjemløse. Kontakten kan både bestå i at ringe til og/eller ledsage den tidligere hjemløse til møder i kommunen samt bistå med at orientere sig i det kommunale system. Et tredje vigtigt element i indsatsen er at støtte den tidligere hjemløse med at få skabt struktur i hverdagen. Det kan indebære at få hjælp til at udvikle eller generhverve boevnen. Struktur i hverdagen er vigtig, da den bidrager til en oplevelse af tryghed og stabilitet i egen bolig. Samtidig er det en måde at håndtere den risikobetonede ensomhed på, da strukturen bidrager til at fylde hverdagen ud på en meningsfuld måde. I tråd med det tredje element er et fjerde vigtigt element i indsatsen at hjælpe de tidligere hjemløse til at holde fokus og få gjort de ting, som de har planlagt. Et femte og meget betydningsfuldt element i den sociale bostøtteindsats er, at den fungerer som en social livline. Mange af de tidligere hjemløse føler sig ensomme og oplever derfor en tryghed ved at have en person, som de altid kan tage kontakt til, eller som de ved, kommer hjem til dem inden for en vis periode. I nogle tilfælde vil bostøtteindsatsen kunne forebygge problemer hos den tidligere hjemløse, da bostøttemedarbejderen vil kunne opdage eventuelle problemer i tide og dermed forebygge, at den tidligere hjemløse mister sin bolig. UDFORDRINGER FORBUNDET MED LIVET I EGEN BOLIG Der er en række udfordringer forbundet med livet i egen bolig, som udgør særligt væsentlige risikofaktorer i forhold til at fastholde boligen. En central risikofaktor for de tidligere hjemløse er deres dårlige økonomi. Langt størstedelen af de tidligere hjemløse er på kontanthjælp eller førtidspension, og ofte bruger de størstedelen af deres ydelse på 12

15 faste boligudgifter. Den knappe økonomi betyder, at der ikke er mange penge til at etablere sig for. Desuden er det svært at klare uforudsete udgifter, og ofte bliver den i forvejen dårlige økonomi belastet af gæld. En anden risikofaktor er ensomheden. Ofte har de tidligere hjemløse opgivet deres gamle sociale netværk på grund af misbrug. Og ofte har de svært ved at opsøge nye netværk uden for misbrugsmiljøet/hjemløsemiljøet. En tredje risikofaktor er, i forlængelse af dette, at den tidligere hjemløses fortid bliver ved med at banke på. Det kommer konkret til udtryk ved, at de tidligere hjemløse kan få besøg på deres bopæl af personer fra det gamle netværk fra misbrugs-/hjemløsetiden. Det kan skabe problemer på to måder: Dels bliver den tidligere hjemløse fristet af misbrug, dels kan sådanne besøg være larmende, og støjende gæster kan skabe en reel risiko for at blive sat ud af boligen. En fjerde risikofaktor er misbrug. Mange af de tidligere hjemløse har været igennem flere omgange med behandling for misbrug. Imidlertid fremgår det af analysen, at de forbinder en stabil boligsituation med at være ude af misbrug, hvorfor det bliver vigtigt for dem at holde sig ude af dette. En måde at undgå fristelsen til misbrug på er at undgå ensomhed og at få skabt struktur i hverdagen eksempelvis ved at få den fyldt ud med forskellige aktiviteter. En femte og sidste risikofaktor er kontakten til kommunen. Ofte har den tidligere hjemløse ikke megen personlig kontakt med kommunen, hvorfor bostøttemedarbejderen agerer mellemled. Det er derfor af meget stor betydning, at bostøttemedarbejderen er en person, som kan orientere sig i det offentlige system og sikre, at de tidligere hjemløse dels efterlever de krav, der bliver stillet til dem, og dels får mulighed for at drage nytte af de tilbud, som findes. PERSPEKTIVER TIL UDVIKLING I INDSATSEN TIL HJEMLØSE Dette afsnit gennemgår elementer i den sociale indsats over for de tidligere hjemløse, hvor der fremadrettet er mulighed for udvikling i indsatsen. Udenlandske effektstudier peger på, at tidligere hjemløse kan komme ud af hjemløshed og fastholde en tilværelse i egen bolig med en 13

16 individuelt tilpasset boligløsning og social støtte (Nelson & Aubry, 2007; Tsemberis m.fl., 2004). Internationale erfaringer viser, at også tidligere hjemløse med forholdsvis komplekse problemer kan bo i eget hjem, når individuel bostøtte integreres tilstrækkeligt med en øvrig behandlingsmæssig indsats i forhold til psykisk sygdom, misbrug og øvrige sociale problemstillinger. Tilgangen Housing First bliver i særlig grad fremhævet. Denne tilgang fastholder vigtigheden af tidligt i et indsatsforløb at skabe en stabilisering af personens boligsituation både i form af en tilpasset boligløsning og af den individuelle sociale støtte, der muliggør, at personen kan opretholde en tilværelse i en bolig (Atherton & McNaughton Nicholls, 2008). Overordnet understøtter denne undersøgelses resultater Housing First -tilgangen, da de tidligere hjemløse i flere henseender peger på egen bolig som et meget vigtigt element for at komme ud af hjemløshed. For det første giver egen bolig selvbestemmelse i eget liv kontra det at opholde sig på fx et herberg, hvor der er regler og rutiner, som de hjemløse skal følge. For det andet kan det sociale miljø på eksempelvis herberget udgøre en risikofaktor for de hjemløse. Af denne grund kan det for nogle være vigtigt at komme i egen bolig så tidligt som muligt, dog med den rette sociale bostøtteindsats. For det tredje er egen bolig et meget vigtigt element i samværet med børnene. Flere betoner vigtigheden af at have børnene på besøg i eget hjem (se kapitel 4 om, hvilke faktorer der er vigtige for fastholdelsen af bolig). Det er nødvendigt med den rette bostøtteindsats, hvis de tidligere hjemløse skal fastholde egen bolig, og der er tegn på, at metoderne Critical Time Intervention (CTI) 2 og Case Management (CM) 3 er blevet anvendt til interviewpersonerne. Blandt andet gives der praktisk støtte i boligen samt støtte til kontakt til relevante sagsbehandlere, behandlere m.m. Assertive Community Treatment (ACT) 4 kan være en hensigtsmæssig metode at arbejde med fremadrettet, da flere af de tidligere hjem- 2. Critical Time Intervention er en tidsbegrænset case management-indsats, der kan støtte den tidligere hjemløse i den kritiske fase ved overgangen fra ophold på herberg til egen bolig. 3. Case Management-indsatsen består i, at den tidligere hjemløse tildeles en case manager, der har til opgave at holde løbende kontakt med den tidligere hjemløse og sikre kontakten til relevante behandlingsenheder, som den tidligere hjemløse har behov for at komme i kontakt med. 4. Assertive Community Treatment er en metode, hvor indsatsen består i at sammensatte teams, der kommer ud til de tidligere hjemløse efter behov. Man lægger vægt på, at indsatsteamet omfatter medarbejdere med forskellige kompetencer, fx psykiatere, psykologer, sygeplejersker, misbrugskonsulenter og beskæftigelseskonsulenter. 14

17 løse har psykiatriske problemer, hvorfor det kan være nødvendigt, at en fagperson med specifikke kompetencer, som eksempelvis en psykiater, kan udføre dele af den almindelige bostøtteindsats, fx i forhold til at få sat struktur på hverdagen samt yde hjælp til at holde fokus og få tingene gjort i hverdagen og endelig agere social livline (se kapitel 5 om den sociale bostøtteindsats). KOORDINERING MELLEM HERBERG OG KOMMUNE I overgangen fra herberg til egen bolig vil det være hensigtsmæssigt, at herberget forbereder den hjemløses overgang til egen bolig. Der er en række af sociale indsatser, som kan hjælpe den tidligere hjemløse til at få overgangen til at lykkes. Herberget kan støtte den enkelte i at søge en bolig, og når denne har fået en bolig, kan kommunen tilbyde en social bostøtteindsats. Derudover vil det være hensigtsmæssigt at sætte bostøtteindsatsen i gang, mens den hjemløse stadig opholder sig på herberget for at sikre, at denne får en god og glidende overgang til egen bolig med netop den individuelle støtte, der er behov for. Den individuelle støtte kan bestå af administration af økonomi, rengøringshjælp og etableringshjælp, men det kan også være i forhold til at igangsætte et behandlingsforløb i forbindelse med misbrug eller psykisk sygdom. Endelig er det vigtigt, at herberget koordinerer med den kommunale boliganvisning. Det kan fx være vigtigt for nogle hjemløse, at opholdet på herberget ikke bliver for langvarigt, da det typisk er et miljø præget af misbrug, hvilket kan udgøre en risiko for den hjemløse. Af denne grund vil det være hensigtsmæssigt, at nogle hjemløse får en bolig så tidligt som muligt. For andre hjemløse vil det være bedre at have mulighed for at aftale et længere ophold på herberget, da tidligere undersøgelser har vist, at nogle hjemløse har behov for den tryghed, herberget giver (Lindstad, 2008). Desuden bør personalet på herberget tale med den enkelte om, hvilke boligområder han/hun tror, det vil være muligt at fastholde en bolig i, og omvendt om der er boligområder, hvor han/hun ikke tror, det vil være muligt at fastholde en bolig. Herefter vil det være hensigtsmæssigt, at den kommunale boliganvisning forsøger at imødekomme den enkeltes ønsker i forhold til, hvilke boligområder han/hun ikke ønsker at bo i, da bestemte boligområder kan være særligt risikobetonede. I denne sammenhæng er der fortsat et betydeligt potentiale i muligheden for at anvise ledige almene boliger til socialt udsatte grupper gennem den kommunale boliganvisning. Via denne ordning stilles mindst hver fjerde af de almene 15

18 ledige boliger til rådighed for socialt udsatte (Almenboligloven 59 og 60). I denne sammenhæng må vigtigheden af at kombinere boligsocial anvisning med social bostøtte understreges. KOORDINERING MELLEM PSYKIATRI/KRIMINALFORSORGEN OG KOMMUNE Der bør ligeledes sættes fokus på en tidlig indsats i forhold til de hjemløse, som enten er i behandling eller i fængsel, og som står foran at blive udskrevet eller løsladt. Flere tidligere hjemløse har prøvet at blive udskrevet/løsladt til en situation uden hverken bolig eller bostøtte. I en sådan situation vurderer de tidligere hjemløse selv, at de har høj risiko for ikke at komme ud af hjemløshedssituationen. Inden udskrivning/løsladelse bør der både findes en bolig og iværksættes en kommunal bostøtteindsats for at sikre, at den enkelte får en glidende overgang til egen bolig med individuelt tilpasset støtte. FOKUS PÅ EN SOCIAL NETVÆRKS- OG/ELLER AKTIVITETSINDSATS Det fremgår af undersøgelsens resultater, at de tidligere hjemløse ofte har mistet forbindelse til deres tidligere netværk, og at de ofte har svært ved at komme ud og møde nye mennesker. Samtidig fremgår det, at netværk er vigtigt i forbindelse med fastholdelse af boligen, og at ensomheden udgør en risikofaktor. Disse fund tyder på, at der i den sociale bostøtteindsats bør være fokus på at give de tidligere hjemløse redskaber til at takle ensomheden fx i form af at få struktur på hverdagen, men det kan også være i form af at (gen)etablere sociale relationer. Dette kan foregå ved, at den tidligere hjemløse deltager i forskellige relevante aktiviteter som fx boligsociale aktiviteter i boligområdet, hvor den sociale bostøttemedarbejder følger med de første gange. FOKUS PÅ EN TIDLIG BOSTØTTEINDSATS FOR DE HJEMLØSE Flere af interviewpersonerne har oplevet, at de først efter et stykke tid i egen bolig har fået tilbud om bostøtte. Enkelte har oplevet, at der gik et år, inden de fik bostøtte. Andre har oplevet at blive udskrevet fra behandling eller løsladt fra fængsel uden at have fået tilbud om bostøtte. En tidlig indsats i overgangen til egen bolig er vigtig for den tidligere 16

19 hjemløse, fordi det skaber tryghed og kontinuitet, idet bostøttemedarbejderen vil kunne hjælpe med at planlægge indflytning og ordne praktiske ting inden indflytning. Samtidig vil bostøttemedarbejderen kunne tale med den enkelte om, hvilke typer af offentlig støtte vedkommende har behov for for at kunne klare sig i egen bolig, og herefter hjælpe med at ansøge om denne hjælp fra det offentlige. Den offentlige støtte, som kunne komme på tale, er eksempelvis etableringshjælp, rengøringshjælp samt administration af økonomi. Undersøgelsen viser, at særligt indsatsen om administration af økonomi er vigtig, da de tidligere hjemløse ofte har en meget belastet økonomi. Desuden vil bostøttemedarbejderen og den tidligere hjemløse drøfte, om der er brug for anden hjælp eksempelvis i form af misbrugsbehandling eller psykiatrisk behandling. FOKUS PÅ KONTAKTEN TIL MYNDIGHEDER Endelig viser resultaterne, at de tidligere hjemløse generelt finder kontakten til de kommunale myndigheder svær og udfordrende. Fx er det en stor opgave for dem at ringe eller komme til et personligt møde hos kommunen. De har derfor behov for en bostøttemedarbejder, som kan tage kontakten til de kommunale myndigheder. Bostøttemedarbejderen skal samtidig kunne orientere sig i det offentlige system og sikre, at den tidligere hjemløse dels efterlever de krav, der bliver stillet til ham/hende, og dels får mulighed for at drage nytte af de tilbud, som findes. RAPPORTENS OPBYGNING Rapportens kapitel 2 beskriver en analytisk optik og indeholder dels en litteraturgennemgang, dels en fremstilling af forskellige begreber, som de anvendes i rapporten, herunder en definition af hjemløshed og begrebet social bostøtte. Endelig fremlægges rapportens undersøgelsesdesign, bl.a. med en beskrivelse af gruppen af interviewpersoner. Kapitel 3 præsenterer, hvilke veje de hjemløse selv oplever, der er ud af hjemløshed. Fokus er på, hvad der er af særlig betydning, og hvilke risici der er i overgangen fra hjemløs på fx herberg til egen bolig. Kapitel 4 retter fokus mod de forhold, som de hjemløse selv oplever som særligt vigtige for, at de på længere sigt kan fastholde livet i egen bolig. Kapitel 5 fokuserer på, hvilke elementer i den sociale bostøtteindsats de tidligere hjemløse oplever som særligt vigtige for, at overgangen til egen bolig lykkes. 17

20 Kapitel 6 peger på de udfordringer, der er forbundet med, at de tidligere hjemløses overgang til egen bolig skal lykkes. Udfordringerne skal opfattes som risikofaktorer, der skal håndteres. 18

21 KAPITEL 2 ANALYTISK OPTIK LITTERATURGENNEMGANG Igennem de senere år er der kommet øget fokus på, hvilke sociale indsatser der virker for tidligere hjemløse. I den internationale forskningslitteratur er der en omfattende dokumentation af effekten af forskellige bostøttemetoder (se fx Nelson & Aubry, 2007; Coldwell & Bendner, 2007; Tsemberis m.fl., 2004). Det gælder især bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI), Case Management (CM) og Assertive Community Treatment (ACT). I den nationale hjemløsestrategi i Danmark afprøver en række kommuner nogle disse metoder i en dansk sammenhæng, og der foretages en måling af, om de personer, der modtager indsatserne, kommer i egen bolig og fastholder denne bolig. Fælles for bostøttemetoderne er, at den hjemløse tilbydes en individuelt tilpasset social indsats i en kortere eller længerevarende periode. Indsatsen kan eksempelvis gives ved overgang fra ophold på herberg til egen bolig og som længerevarende forløb i egen bolig. Bostøtteindsatserne rummer både fokus på at give praktisk og social støtte i hverdagen og hjælp til at skabe og holde kontakt til andre sociale indsatser, som personen har behov for, som fx den kommunale sagsbehandler. Metoderne tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte, og støtten gives i personens nærmiljø herunder i egen bolig. Kendetegnende er samtidig, at de såkaldte styrkebaserede tilgange lægger vægt på at foku- 19

22 sere på at styrke den enkeltes kompetencer og ressourcer i forhold til centrale livsfunktioner og aspekter af livet, frem for primært at fokusere på den enkeltes svagheder og problemer. Litteraturen om individuelle støtteindsatser på hjemløseområdet fremhæver Housing First -tilgangen, der betoner vigtigheden af tidligt i et indsatsforløb at skabe en stabilisering af personens boligsituation både i form af en tilpasset boligløsning og af den individuelle sociale støtte, der muliggør, at personen kan opretholde en tilværelse i en bolig (egen bolig, botilbud, skæv bolig 5 osv.) (se fx Atherton & McNaughton Nicholls, 2008). Andre tilgange har i stedet betonet, at personer skal være klar til at bo i egen bolig, før en boligløsning etableres. Sådanne tilgange benævnes i forskningslitteraturen som trappetrinstilgangen eller Housing Ready -tilgangen. Litteraturen peger på, at sådanne trappetrinstilgange utilsigtet medvirker til at fastholde personer i en ustabil bolig- og livssituation (Sahlin, 2005). I Housing First -tilgangen ligger endvidere et skift væk fra midlertidige og akutte indsatser for hjemløse til mere langvarige indsatser, orienteret mod at få personer ud af hjemløshed. Housing First - indsatserne har også et betydeligt forebyggende element i forhold til risikoen for hjemløshed, da bostøttemetoderne samtidig må antages at forebygge, at socialt udsatte mister boligen fx ved udsættelse. Udenlandske effektstudier peger på, at ca pct. af tidligere hjemløse kan komme ud af hjemløshed og fastholde en tilværelse i en bolig med en individuelt tilpasset boligløsning og social støtte (Nelson & Aubry, 2007; Coldwell & Bendner, 2007; Tsemberis, 2004). Indsatsgrupperne har som oftest været hjemløse med komplekse støttebehov, navnlig personer med sindslidelse eller misbrug og sindslidende med misbrug. Undersøgelserne peger på, at langt de fleste kan bo i egen bolig (med bostøtte), men der er også en gruppe, som har brug for specialiserede botilbud. Her er særligt en grænseflade til de psykiatriske indsatser, både hvad angår botilbud og bostøtte. Tidligere danske undersøgelser har belyst livssituationen for tidligere hjemløse. Blandt andet i undersøgelsen Hjemløs i egen bolig. Hverdagslivet for tidligere hjemløse (Lindstad, 2008) er der foretaget en kvalitativ analyse af tidligere herbergsbrugeres hverdagsliv efter overgang til egen bo- 5. Skæve boliger er et boligtilbud til personer, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at leve i et almindeligt boligmiljø. En borger bliver indstillet til en skæv bolig via sin sagsbehandler. 20

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG 1 NOTAT FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD INDHOLD 1 NOTAT 1 FORORD 5 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 7 Undersøgelsens formål og fokus 7 Sammenfatning

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT.

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Bostøttemetoder (CTI, ICM og ACT) Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Husk at alle spørgsmål skal indtastes

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Hjemløshed i Danmark 2017

Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløsheden stiger fortsat Fra 6.138 personer i 2015 til 6.635 personer i 2017. Andelen af hjemløse kvinder er steget Procentandel af kvinder, særskilt for aldersgrupper Alder

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Hvad er Housing First. Oplæg på SAND fællesmøde

Hvad er Housing First. Oplæg på SAND fællesmøde Hvad er Housing First Oplæg på SAND fællesmøde 23.8.2017 Housing First - grundprincipperne Boligen som en fundamental rettighed: Man skal ikke bevise, at man er parat til at få en bolig Selvstændige boliger

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Dette notat beskriver værdigrundlaget og principperne for Housing First-tilgangen. Notatet er en del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual September 2015 1 Denne manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Assertive Community Treatment - Et tværfagligt bostøtteteam til socialt udsatte borgere med komplekse støttebehov.

Assertive Community Treatment - Et tværfagligt bostøtteteam til socialt udsatte borgere med komplekse støttebehov. Assertive Community Treatment - Et tværfagligt bostøtteteam til socialt udsatte borgere med komplekse støttebehov Lars Benjaminsen ACT en helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum Tværfagligt udgående

Læs mere

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål:

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-06-2013 Sagsnr. 2013-91062 Bilag 1 - Resumé af evalueringen af Hjemløsestrategien I forbindelse med offentliggørelsen af

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM). Notatet er en del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Manual

Critical Time Intervention (CTI) Manual Critical Time Intervention (CTI) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Critical Time Intervention (CTI) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse I det følgende præsenteres den overordnede model for overgangsboliger til unge hjemløse borgere.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 349 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD EN KORTLÆGNING WINNIE ALIM HENRIETTE HOLMSKOV ANDREAS LUND

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK REGERINGENS HJEMLØSESTRATEGI EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 2009-2012 EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 1 Indhold Forord... 3 Hjemløsestrategien en strategi til at nedbringe

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Manual

Critical Time Intervention (CTI) Manual Critical Time Intervention (CTI) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Critical Time Intervention (CTI). Notatet er en del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

CTI-manual Trin for trin

CTI-manual Trin for trin CTI-manual Trin for trin CTI-manual. Trin for trin KONTAKT FØR OPSTART AF CTI-FORLØB 3 VISITATION OG UDREDNING 4 KONTAKTFASENS TRE PRIMÆRE FORMÅL 4 FREMGANGSMÅDE 5 TJEKLISTE 7 1. CTI-FASE 7 FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Notat om metoder på hjemløseområdet - indsatstyper og indsatsmodeller

Notat om metoder på hjemløseområdet - indsatstyper og indsatsmodeller Notat om metoder på hjemløseområdet - indsatstyper og indsatsmodeller Lars Benjaminsen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Dette metodenotat sammenfatter den eksisterende viden om indsatstyper

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Manual

Critical Time Intervention (CTI) Manual Critical Time Intervention (CTI) Manual Indhold 1. Indledning... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 4 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5 2.2 Mindshift fra boligparathed til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Udvalget for beskæftigelse Hedensted Kommune 2017 Kvalitetsstandard for SEL 85 indsats i Rusmiddelcenter

Læs mere

Workshop om udsættelser. Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011

Workshop om udsættelser. Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011 Workshop om udsættelser Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011 WORKSHOPPENS FORLØB 13.00-13.15: Udsættelser et samfundsmæssigt problem v/ Gunvor 13.15-13.30: En boligorganisation

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Modul 3 Strategier og praksis i CTI

Modul 3 Strategier og praksis i CTI Dan Hermann Helle Thorning Modul 3 Strategier og praksis i CTI Udredning og visitering Dimensioner i borgerens liv CTI- faser og arbejdsopgaver 141 handleplan Afslutning af CTI forløb 1 Udredning En af

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

CTI-Hæfte Fokuspunkter og redskaber

CTI-Hæfte Fokuspunkter og redskaber CTI-Hæfte Fokuspunkter og redskaber CTI-hæfte. Fokuspunkter og redskaber EN HELHEDSORIENTERET INDSATS 2 BOLIG 3 PSYKISK HELBRED 4 FYSISK HELBRED 5 ØKONOMI 6 DAGLIGE AKTIVITETER 7 NETVÆRK OG SOCIALE RELATIONER

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 234 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK : SSfe.v ' y / iahfe' 11:21 JENS KOFOD THERESA FRØKJÆR DYRVIG KRISTOFFER

Læs mere

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt.

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt. Bilag 1: oversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien pr. december 2012 Projekt 1: Særboliger Etablering af mindst 125 særboliger til hjemløse, der i dag opholder sig i akutte eller midlertidige

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Indhold Ansøgt beløb... 1 Projektets formål... 1 Projektets målgruppe... 1 Antal forskellige brugere... 2 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20.

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. februar 2014 Tlf. dir.: 4477 2748 E-mail: mwp@balk.dk Kontakt: Maria Winther Sagsnr: 2014-2992 Dok.nr: 2014-22645 Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Critical Time Intervention

Critical Time Intervention Critical Time Intervention CTI Hvor stammer det fra? CTI har til formål at styrke støtten i overgangsperioden CTI Målgrupper Hjemløse borgere med komplekse sociale problemstillinger, der flytter ud i egen

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 106 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT ÅRBOG 2010 DERIKTHUI HELLE HOLT SØREN JENSEN LARS BRINK THOMSEN

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

EN UNDERSØGELSE AF HJEMLØSHEDENS FORLØB OG DYNAMIK

EN UNDERSØGELSE AF HJEMLØSHEDENS FORLØB OG DYNAMIK VEJE IND OG UD AF HJEMLØSHED EN UNDERSØGELSE AF HJEMLØSHEDENS FORLØB OG DYNAMIK Lars Benjaminsen, Morten Holm Enemark Rapport Veje ind og ud af hjemløshed. En undersøgelse af hjemløshedens forløb og dynamik

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI)

Critical Time Intervention (CTI) Critical Time Intervention (CTI) VISO-konferencen 2016 Mogens Holm Sørensen og Gráinne Stevenson, Socialstyrelsen Hvorfor bruge CTI? Critical Time Intervention Fokus på borgerens behov for støtte i en

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Handleplan for afhjælpning af hjemløshed

Handleplan for afhjælpning af hjemløshed GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Handleplan for afhjælpning af hjemløshed Dato: 8. maj 2015 Af: Simon Hurni Jensen og Lars Nielsen J. nr. 00.30.10Ø00 1 Baggrund Regeringen udsendte i oktober

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 5 Offentligt SFi DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER.-.', :':-r-' '' ': ': ';.":?: :.!-;' Stei i^åis ^ TIDLIG IDENTIFIKATION

Læs mere