Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra"

Transkript

1 Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at sætte til-/fravalg af den kommunale frokostordning til afstemning blandt institutionens forældre. Forudsætninger: Afstemningens resultat: o Hvis mere end 50 % af de afgivne stemmer vælger ordningen til, er ordningen valgt til. Hvis det viser sig at afstemningen bliver et tilvalg af ordningen, forbeholder bestyrelsen sig ret til at nedlægge veto, hvis de praktiske faciliteter ikke kan laves som en ordentlig løsning i huset som helhed. Læs om ordningen: på Viberedens hjemmeside som er ophængt ved tavlerne ved alle stuer via QR-koden her til højre (findes kun i den printede version af dokumentet): Barnets navn: Vi vælger ordningen TIL Vi vælger ordningen FRA AFLEVER SENEST ONSDAG DEN 12. juni på stuen 1

2 TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING

3 Det obligatoriske frokostmåltid Lov nr.631 af 11.juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 4.juni Senest 1. august 2011 er kommunerne, jf. Dagtilbudslovens 16 a, forpligtet til at tilbyde frokost i daginstitutionerne. Frokostmåltidet skal være sundt og leve op til gældende officielle danske anbefalinger om kosten på Formålet med loven er at fremme sunde kostvaner, forebygge overvægt samt aflaste børnefamilierne i en travl hverdag. Det er forudsat i loven, at frokostordningen bliver finansieret ved at forældrene betaler en særlig takst (en frokosttakst), der svarer til udgifterne til ordningen. Til - og fravalg af den kommunale frokostordning Forældrene skal minimum hvert andet år have mulighed for at til - eller fravælge den kommunale frokostordning. Sidste valg blev foretaget i 2011 og gælder frem til 31. juli Derfor skal der i alle daginstitutioner træffes en ny aktiv beslutning om til - eller fravalg af den kommunale frokostordning inden udgangen af juni Beslutningen træder i kraft den 1. august og gælder frem til 31. juli Som udgangspunkt er det bestyrelsen, der kan beslutte at fravælge den kommunale frokostordning for hele institutionen. Fravælges frokostordningen ikke i den enkelte institution i henhold til de nedenstående retningslinjer, skal der som udgangspunkt tilbydes frokost i den pågældende institution. Hvordan et eventuelt fravælg skal ske, afhænger af institutionens type: Det er forældrebestyrelsen, der beslutter, hvorvidt frokostordningen skal fravælges i den enkelte institution. I institutioner med flere enheder/afdelinger, kan et simpelt flertal af forældrene i den enkelte enhed/afdeling beslutte at fravælge frokostordningen for enheden/afdelingen, selvom bestyrelsen beslutter, at der skal være kommunal frokostordning i institutionen. En daginstitution med flere enheder er kendetegnet ved at være fysisk adskilte i det daglige, for eksempel ved at være placeret på forskellige matrikler. I integrerede institutioner kan et eventuelt fravalg differentieres på aldersgrupper, så eksempelvis vuggestuebørnene får frokost, men frokostordningen fravælges for børnehavebørnene. 1 Eller hurtigst muligt derefter, hvis der skal foretages nogle opgraderinger af institutionens køkkenforhold. 3

4 Det anbefales, at bestyrelsen går i dialog med den øvrige forældregruppe, f.eks. på et forældremøde, inden den træffer beslutning. I institutioner med fælles ledelse skal der træffes et valg i hver institution under den fælles ledelse. Det er forældrebestyrelsen i hver institution for sig, der træffer beslutningen. I Ikast-Brande Kommune er følgende institutioner under fælles ledelse: Brande Børnehave, Tumlehøj og Åhaven, Engesvang Børnehuse og Bording Børnehave. Lederen i de berørte institutioner sikrer, efter samråd med bestyrelsen, den nødvendige information, og at der finder en afstemning sted. Bestyrelsen er ansvarlig for at oplyse Daginstitutionsafdelingen om forældrenes beslutning om til og fravalg af den kommunale frokostordning. Indholdet af den kommunale frokostordning Som udgangspunkt renoveres køkkenerne, så der som minimum kan ske en "minimal grad af tilberedning. Det betyder, at børnene kan få tilbudt kold mad, lun mad eller en kombination af kold og lun mad. Det kan være smør selv rugbrødsmadder, lune retter, og grønt, som enten er tilberedt i institutionen eller leveret udefra. Et konkret eksempel på en madplan for en uge kan være, at der er 4 dage med rugbrød/grovbrød med pålæg, suppleret med grøntsager og frugt og 1 dag med små lune retter som postejer, pizzasnegle eller grøntsagssupper. Der bages brød næsten hver dag Et måltid bestående af rugbrød/grovbrød og hovedsagelig kold mad lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger om et sundt frokostmåltid for 0-6 årige. Den enkelte daginstitution tilrettelægger selv de konkrete frokostplaner, da det giver mest mulig handlefrihed og ansvar til den enkelte daginstitution i forhold til, hvordan madordningen skal fungere i dagligdagen. Det giver mulighed for fleksibilitet i dagligdagen, så man for eksempel kan lave madpakker til udflugter eller tilberede mad på bål. Institutionerne skal sikre, at mere end én medarbejder kan løse opgaven med tilberedning af frokost, egenkontrol m.m. så der kan tilbydes frokost alle hverdage uanset sygdom, ferie m.m. Særlige kulturelle og religiøse forhold Den enkelte daginstitution er forpligtet på at tilrettelægge det daglige frokostmåltid på en sådan måde, at børn med særlige kulturelle og religiøse kostvaner også kan spise med. Der er ikke krav om, at hele måltidet skal være særligt tilrettelagt, men der skal dagligt være retter uden eksempelvis svinekød. 4

5 Allergi Lovgivningen giver mulighed for, at børn med lægedokumenteret behov for specialkost kan fritages for at deltage i frokostordningen. En anmodning om at blive undtaget fra det kommunale frokostmåltid skal sammen med lægeerklæringen sendes til Daginstitutionsafdelingen. Det er Daginstitutionschefen, der træffer afgørelse om fritagelse fra sag til sag. Forældrene vil herefter selv skulle medbringe frokost, og skal ikke betale taksten for frokostordningen. Der er ikke mulighed for at undtage enkelte børn fra den kommunale frokostordning på andet grundlag, end at kommunen vurderer, at der ikke på forsvarlig vis kan tilbydes et givent barn, med et lægedokumenteret behov for specialkost, en frokost, der lever op til barnets behov. Økonomi i forbindelse med frokostordningerne Den kommunale frokosttakst udgør 532 kr. pr. barn pr. måned. Der ydes friplads- og søskendetilskud til den kommunale frokostordning Frokosttaksten på 532 kr. pr. barn pr. måned er beregnet som en gennemsnitstakst baseret på udgiften til frokostordningen i de institutioner, der har en kommunal frokostordning. Administration, ejendomsudgifter og anlægsudgifter kan ikke indregnes i forældrebetalingen. Taksten er beregnet ud fra at skulle dække: indkøb af madvarer mv. (inkl. andre artikler og evt. transport) løn til køkkenpersonale (inkl. ferie, fravær og uddannelse) I beregningen af forældrebetalingen gælder følgende forudsætninger: Der er afsat et beløb på 14,00 kr. pr. barn pr. dag til madvarer mm. budgetforudsætningens gennemsnitsløn til en køkkenassistent på fuldtid er kr. 225 dage med frokost pr. barn. Det svarer til, at et barn i gennemsnit holder 4 ugers ferie pr. år. I forhold til køkkenpersonale vil institutionerne blive sikret en lønsum på minimum kr. pr. år svarende til 16 timer pr. uge. Minimumstildelingen er beregnet til at sikre, at mindre institutioner kan løse opgaven. Institutionerne får tildelt budgettet som et rammebudget. Budgettildelingen styres efter gældende regler om decentralisering og lønsumsstyring. Institutionen kan således selv vælge, hvordan den lokalt vil prioritere midlerne. Tabellen nedenfor viser lønsummen og timetal for alle de kommunale daginstitutioner: Antal Lønsum børn ved min. 16 timer Timer pr. uge Vibereden ,6 5

6 Køkkener og køkkenpersonale Alle institutioner, der vælger den kommunale frokostordning vil få opgraderet deres køkken til et niveau, hvor der som minimum kan ske en minimal grad af tilberedning". Køkkenerne skal registreres hos Fødevareregionen og daginstitutionerne skal derefter udføre egenkontrol. Køkkenpersonale skal have en lovpligtig hygiejneuddannelse, der p.t. er på 3 dage. Hygiejneuddannelsen giver medarbejderne viden om, hvordan fødevarer skal behandles, hvilke krav der er til arbejdsgangsbeskrivelser i køkkenet, og hvordan egenkontrol skal udføres. Daginstitutionsafdelingen vil sammen med institutionerne i den kommunale frokostordning søge at arrangere et fælles kursusforløb. Indkøb af madvarer m.m. Institutionerne skal benytte sig af de indkøbsaftaler, som Ikast-Brande Kommune til enhver tid er omfattet af, når de køber ind til frokostordningen. Det er op til institutionen selv at sammensætte frokostmåltidet ud fra lokale ønsker og hensyn i den enkelte institution. Indkøbsaftalen er en aftale om pris og levering af fødevarer, og betyder at der skal købes ind hos en eller flere bestemte leverandører. Det er den enkelte daginstitution, der løbende bestiller og får leveret til døren - for eksempel to gange ugentligt. Ikast-Brande Kommune laver lovpligtige udbud med henblik på at indgå indkøbsaftaler, der giver de mest fordelagtige priser og størst mulige kvalitet i udbuddet. Tildelingen af budget til madvarer skal også dække f.eks. rengøringsartikler og leverandørens transport af varerne til institutionen. 6

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet 2009-2010 3 Frokostordning

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere