Vi skal være mere åbne om stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal være mere åbne om stress"

Transkript

1 UdVst Mats 2010 N UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo d blv flyttt gæs og holdig sid 14 Tafikulykk blv til potagfotos sid Mdabjdblad Hospitalshd Vst

2 0 Rdaktio: Kommuikatioschf Fi Møll Idhold Tid til foadig chflæg takk af Diftschf Js Pt Østgaad Eft pæcis 9 ås tjst vd dt tidlig Rigkjøbig Amt og sst vd Hospitalshd Vst ud Rgio Midtjyllad tid id til at sig favl! Kom vttid vd hospitalsidgag til livs Kvatmst Svd Eik Ads Jg ha haft fatastisk tid md opgav og oplvls, d til tid ha todst hv bskivls på båd godt og odt. Hldigvis mst dt føst. Et pofssiolt ægtpa Sktæ Bigit Bu Kommuikatiosmdabjd Mt Fiis Jpps (d.) Asvashavd daktø: Hospitalsdiktø Hig Vstgaad Kotakt Ud Vst: Tlf / Fosidfoto: Vibk Pds Oplag: stk. Udgivls: Fi gag åligt Næst umm: Oktob 2010 Sidst fist fo idlvig af matial Tisdag d 21. sptmb 2010 Gafisk dsig: Sa Dahl Ads RklamTyk Hig Tyk: RklamTyk Hig Atikl og idhold i Ud Vst ikk ødvdigvis i ovsstmmls md hospitalsldlss ll daktios holdig. All bidag til bladt vlkom, å d hold sig id fo bladts fomålsbskivls og opfyld d almidlig psstisk og juidisk picipp. Rdaktio fobhold sig t til at idht sva på idlæg og vil af hsy til omfag og bladfomat bskæ atikl og idlæg. Dt, jg vil mids md d støst glæd, d mag tims samvæ md hospitalshds psoal, som jg vil husk som gagt og sædls dygtigt. Dt fids ikk bd! D skt sto foadig i d sidst 9 å. D tal om udviklig fa t systm md 5 slvstædig syghus til samlt hospitalshd, d stå foa du stø pocs md d dlig samlig i dt y suphospital i Gødstup. Som væstlig dl af d fobdd pocs mod dt y hospital vil jg g fmhæv udviklig af Akutafdlig, som fmov komm til at da amm om modtagls af hospitalts akutt patit. Eft mi vudig d yskabls og h tæk jg ikk så mgt på d fysisk amm dt støst ogaisatoisk fmskidt i dt dask hospitalsvæs i d sidst 50, ja måsk dda 100 å. Dt ha væt, og vil fotsat i d kommd å væ vasklig pocs at å op på dt ivau, som vo mst syg patit fotj. Dt kost kæft og ssouc, m dt kvalitts- og sikkhdsløft, d bliv tal om, vil giv t så stot afkast, at ma vil æg sig ov, at ma ikk fo lægst ha sat dt i væk. Dt dfo mit sto håb, at ma slv i lidt ssouckapp tid fotsat og ufotødt vil fotsætt md at ivst i pojktt.... Mdicisk Afdlig vil abjd smat Vi skal væ m åb om stss HMU om Gøstup: Vi må vid Tafikulykk blv til potagfotos Ha vikig og ha læg Dt u, d små id skal bliv sto H komm vi! Ud ov Akutafdlig gæld dt om at fasthold og udvikl hospitalts mag fuktio fm mod idflytig i dt y hospital. Dt gø ma bdst vd at hold samm ighd gø stæk og vd at optæd som é hd. D tals somm tid om kultufoskll mllm matikl. Jg to slt ikk, d så sto, som ogl vil gø d til, og dt mi oplvls, at tig på afgød vis flyttt. Nu gæld dt ba om at tag dt sidst skidt og figø sig fa fotid. 14 Dt mit sto håb, at dt omgivd samfud også ka figø sig fa fotids stidighd og fid samm fo at støtt op om dt y hospital. Patit fotj, at d ka skabs tillid til dt y hospital, som bliv kæmpgvist fo bfolkig uast placig, som st fa t fagligt syspukt udodt i fohold til, at ma få t mod og tidssvad hospital i ladsdl. Jg vil g takk all fo samabjdt, og håb dt bdst fo hospitalt og dts asatt. Jg vil kigg fobi, å I åb dt y hospital. Chflæg P Østgaad Js Ld

3 04 Tkst: Rdaktio Tkst: Mt Fiis Jpps Foto: Adas Dudahl 5 Spat poto gatis m tak fo sva, kæ læs 433 lktoisk bsvals. Dt va, hvad vi fik tu fa j, kæ læs, på tmpatumålig af vos fælls blad. I daktio sys vi, dt mgt flot, at så mag ha vist bladt si itss og bidagt md y vid om, hvoda dtt blad ka bliv til all tids bdst mdabjdblad i Hospitalshd Vst. Rdaktio vil sast dykk t lag dyb i bsvals og døft, hvad js ytig få at btydig fo Ud Vst fmov. Est umiddlba kommta til all j, d ftlys høj gad af spasommlighd, og foslå at udlad psolig labls på bladt. D ikk spat st ko vd at lad væ! Nattvagt i Rcptio mlig så kstaodiæt hjælpsomm, at d sætt labls på, å d olig stud om att. I daktio ovvj vi, om d psolig adssig ha væt md til at øg sylighd af bladt, og måsk top ku væ af gud til, at så mag læs ha givt sit bsyv md i d tmpatumålig af bladt. Vi vd dt ikk, m lad tvivl komm bladt til god. Fo vi ka godt lid tak om at giv t psoligt blad. Fodi bladt ka fotj at bliv læst i o og mag dhjmm. Så idtil vid fotsætt vi md at foæ dig t psoligt blad. Og husk, at dit bidag og di id modtags md kyshåd. Mi Pofil på vj til all asatt Kom vttid vd hospitalsidgag til livs Du slipp fo at vt foa hospitalt om aft og om att, hvis du lukk dig id md dit ID-kot i stdt fo at ig på dø. Dt ku Omstillig i Holstbo, som ka åb dø fo dig, og cptioist skal oft btj fl døopkald på é gag. Slvbtjig og buggd data t vilkå fo all bog i samfudt i dag. Også fo asatt i Rgio Midtjyllad. Dfo lac It i samabjd md Koc HR løsig Mi Pofil på https://slvbtjig.m.dk, hvo d klt asatt slv skal logg id og vific g data. D mulighd fo at uddyb og tilføj ksta data om sig slv, tilføj t potætfoto, søg i ad asatts pofil, slv at vælg hvad d skal væ syligt fo ad, mm. Bag Mi Pofil stå gios BugStamdataKatalog (BSK), som maski bag Mi Pofil og dataitgatio i gio. Dt også BSK, d maski bag vos giosid, som logi (bugav og adgagskod) til ækk giossystm og til gios-comput. Md bug af giosid til fl og fl systm, ducs sålds atallt af adgagskod, d klt asatt skal husk på. Læs hl atikl om Mi Pofil i MidtNyt fa 15. apil 2010 på gios itat. Et hjtsuk fa Systu i Holstbo! Vi ha igtig mag ffkt liggd, som fudt i tøj, som sdt til vask. Dt ig, mobiltlfo, øgl, bl.a. til mdiciskab, sygpljål osv. Sav du ogt, du vlkomm til at aflægg os t bsøg. Vi ha åb hv dag mllm kl Md vlig hils Nia og Alic, Systu i Holstbo Fa kl til dt ku Omstillig i Holstbo, som btj matikls 15 hovdidgag, å dt ig på. D komm oft fl opkald på samm tid vd fl idgagsdø. Nogl ig på fl gag fo at komm id, og hv gag skal opkaldt bhadls som t alamopkald, fodi døopkaldt gå id ov samm systm som d fælls alamagt, d opsapp all tkisk alam i Hospitalshd Vst. Dt dfo ikk så ligtil at bhadl t døopkald. Rcptioist sidd vd ovvågigsskæm, som vis aktivitt vd idgagsdø i Hospitalshd Vst, og h ka d s, hvm d ig på. Dt typisk attvagt, d ig på fo at bliv lukkt id. Vi skal bhadl hvt opkald som t alamopkald, som vi skal bsva md hvdls, og hvt st opkald skal gists og afstills md t ficift umm, som vd hvilk som hlst ad alam. Vi btj all tkisk CTS-alam f.ks. taum-, hjtstopkald og bad. Nå såda taumalam gå, skal vagtpsoalt kalds id, og dt ha slvfølglig allhøjst pioitt fo Omstillig, sig cptioist Gitt Kobbup Bols. Oft må vi så sig til folk ov døalæggt, at d må fovt ogt vttid, id vi ka lukk dm id. Dt ka sk, å mag mød id på samm tidspukt i attvagt. Spidsblastigstidspuktt ligg mllm og 23.00, å d vagtskift, fotæll cptioist Solvig Lauitz. Ldd cptioist Elsbth Amstup ha md hjælp fa cptioist i Omstillig samlt dokumtatio fo, hvo mag døopkald cptioist ha bhadlt i løbt af to attvagt 26. og 27. apil 2010 fo at giv t billd af omfagt. Dt dj sig om 50 opkald d 26. apil og 35 opkald d 27. apil, døopkald fa patit og bsøgd idgt. Vika og vagtpsoal ha ikk ID-kot, så dm skal vi også lukk id. Dt tag ca skud at afstill og btj t døopkald, og vi ka s, at opkald d to ætt glt fokommt md miutts itval, sig Elsbth Amstup, som g så, d kom fæ døopkald fa mdabjd. Dt skal ikk opfatts som t sut opstød, m vi i Omstillig håb, at d mdabjd, som ha IDkot, vil bug dt til at lukk sig id, å d hø om, hvo mgt abjd d fobudt md at btj døopkald, så vi ka komm vttid vd dø til livs, sig hu.

4

5 08 Tkst: Afdligssygpljsk Bigitt Nils Foto: Radiogaf Hitt Js Tkst: Mt Fiis Jpps Foto: Adas Dudahl 9 Et pofssiolt ægtpa Vi lsk fagødi, sig ægtpat ovlæg Jø Bau Chists og adiogaf Eva Chists, d ha abjdt samm i Røtgafdlig, Hig sid Coachig og gymastik i Røtgafdlig, Holstbo Moggymastikk i Røtgafdlig, Holstbo fo sudhds skyld, og t af fokusomåd i d lokal abjdsmiljøaftal Vi fotsætt md at hav fokus på dt god abjdsmiljø i vos afdlig. Jg i gag md t kususfoløb, som omhadl d coachd adfæd. Dt hadl om at s mulighd i msk fm fo bgæsig. I d fobidls ha jg ogl idé, som jg g vil giv vid til all. Opstat af moggymastik til mogmød På mogmød vj ifomatio ikk så tugt, hvilkt skab um fo spædd og alsidig tiltag såsom moggymastik. Abjdsmiljøpæstat i Hospitalshd Vst ha oft foslag til god øvls, og ka dfo også ld gymastikk. Vi ha bl.a. 6 plach, som vi skift mllm - mog ka dt væ øvls fo skuld og akk, og æst gag ka dt væ ygøvls. Plach udgivt af Dask Fimafobud. Positiv opmæksomhd Vi ka all vælg at væ bvidst om at hav fokus på dt positiv, d hvo vi i livt top u! Fo at opå d bdst ffkt, ka vi ot vos oplvls, vtult i lill lommbog. Dtt tiltag ka udføs på 2 måd: A: Fokus på ad. B: Fokus på dig slv A. Du giv bvidst positiv opmæksomhd samt akdls til d pso, du omgås. Væ opmæksom på, om d sk aktio hos pso. Dt kæv lidt øvls, m dt skal ok lykks, og dag bliv hlt klat bd fo all omkig dig. B. H skal du væ opmæksom på tig, d glæd dig. D øvls md til at gø dig bvidst om, hvilk oplvls fa hvdag, d big smil fm på læb, og som måsk tilfø dig gi. Ovlæg Jø Bau Chists og adiogaf Eva Chists. Jø Bau Chists cykltusiast, og cykl Pyæ og Fjod Rudt, og Eva Chists hold hst. Samm bo d på t dlagt ladbug i Gødstup, og ha væt gift i sat 22 å. På ovflad d som thvt adt ægtpa botst fa, at d ha abjdt på samm afdlig i Hig sid Jø Bau Chists ovlæg i Røtgafdlig, og Eva Chists adiogaf md spcial i MR-scaig. Hu komm opidligt fa Svig, og dt va h, at d mødt hiad fo føst gag i Jø va dt y føl på øtgafdlig i Kistiastad i Skå som læg i itoduktiosstillig. Eva havd på dt tidspukt abjdt som adiogaf i syv å på afdlig. Elsk fagødi Til æst å ha d abjdt samm i 30 å: Vi stabil msk, som ok fotsætt samm std idtil psiosald, sig Jø Bau Chists, d fyld 60 i å. Eva Chists 58. Samm ha d ig bø, m Jø ha t voks bø fa t tidlig ægtskab, hvoaf to gå på Åhus Uivsitt. E ha valgt at gå i si fas fodspo som læg md spcial i diagostisk adiologi. I dt hl tagt fyld spcialt mgt i hjmmt, fo båd Jø og Eva lsk at diskut d faglig aspkt af abjdt. Dt fodl, at vi ka hav faglig sak og diskussio, fodi vi dl abjdsplads og til vis gad jo også fag, Vi ka f.ks. godt lid at ød ov øtgbilld samm, sig Eva. Ma ka vl sig, vi godt ka lid at s tig i sot/ hvid, l Jø. Ma voks id i si oll Pat flyttd til Hig i 1997, ft at Jø fadt stillig som ldd ovlæg i Røtgafdlig i Hig på t godt tidspukt. Eva ku i føst omgag ikk få tilladls til at få stillig i samm afdlig som Jø, m hu fik alligvl pøvpiod i Hig som adiogaf. H fik hu bvist, at hds v til jobbt va, som d skull væ: Vi havd jo bvist, at vi ku få dt til at fug fit, fodi vi havd haft fl å til at voks id i oll som ægtpa hjmm og som pofssioll og md hlt ligd fohold på vos fælls abjdsplads i Svig, sig hu, og tilføj: Faktisk d fl, som føst ft båd halv og hl å ha opdagt, at vi gift, og dt ku fodi, vi dl ftav. Ig køkkbodssladd Eva faldt hutigt til i afdlig, og ha altid væt mgt glad fo si kollg: D tog utoligt godt i mod mig på afdlig, og jg føl mig som dl af sto famili, hvo vi kd hiad, fodi vi abjd tæt samm. Hds ægtskab md Jø ha ku givt aldig til klt misfoståls: Jg ha da oplvt, at folk to, jg vd m d d flst, fodi jg gift md Jø, m dt gø jg ikk. Jg to, ha altid ha holdt kot ksta tæt id til kopp ov fo mig, l hu. I jui 2010 fatådt Jø som ldd ovlæg, og fug u som ovlæg i afdlig i Hig. Dt æd dog ikk på, hvoda ha s på tavshdspligt og faglig spkt ov fo patit og ov fo kollg. Fø hadld dt også om mi ldlssmæssig tavshdspligt, m vi sidd ikk dhjmm og slad om kollg ll patit, og Eva ha aldig fåt sælig fodl ud af mi stillig. Hvis ma gø dt, så ovlv ma ikk læg i sit fag, fastslå ha.

6 10 Tkst: Mt Fiis Jpps Foto: Vibk Pds 1 Vi skal væ m åb om stss Dt va i jul 2007, at gulvtæppt blv tukkt væk ud ldd bioaalytik Gitt Møll. Hu havd læg haft hjtbak, ud d dog va tg på, at d va ogt galt md hjtt. Lægs bskd lød, at hu skull pass godt på sig slv, så hu tækt, at god, lag julfi vill hjælp hd til at komm ov på ig. D ogt vd fi, som gø, at stss igtig ka få lov til at bobl fm. D blv plads til, at alt skidtt kom op til ovflad, så jg fik dt mgt dåligt, og jg tod, jg va fysisk syg. Mi læg sdt mig til obsvatio på MVA. Da jg blv sdt hjm ig, fik jg at vid, jg skull pass godt på mig slv, fotæll Gitt Møll. Så dt gjod hu. Gitt Møll sygmldt sig i 14 dag, og mt, dt mått væ ok til at bliv fisk ig. M hu dt md at væ sygmldt i læg tid føst i måd, som dt md at bliv t halvt ås sygmldig fa fbua til jui Al som afdligsld i 4 å St i bakspjlt ka hu s, at d havd væt gal i fl å: Jg havd gtlig væt m ll mid stsst, sid Patologisk Istitut flyttd ov i dt y hus i Dt ka kost dy læpg at igo symptom på stss: Jg ha læt, at ma skal tag symptom på stss i opløbt og ikk føst søg hjælp, å ma øgt d i t sot hul. Nå ma føst øgt hlt d, tag dt lag tid, fø ma hlt ov på ig, sig ldd bioaalytik Gitt Møll, Patologisk Istitut i Holstbo. 2002, hvo jg samtidig blv ldd bioaalytik. Jg kdt afdlig som væd lill, m dt vist sig at væ stø udfodig at væ ld fo stø afdlig, d jg havd gt md, fotæll hu. Abjdt gik fit i stat, m i 2004 sagd d ldd ovlæg op på Patologisk Istitut, og så blv Gitt Møll al som afdligsld. Istituttt ku på dt tidspukt ikk fid y ldd ovlæg, og abjdspsst stg i opadgåd kuv. Still og oligt blv stss omaltilstad fo Gitt Møll, ud at hu opdagd dt. Fovtigspsst stg Situatio på Patologisk Istitut blv ydlig vaskliggjot i Fi ovlæg sagd op, så d ku va é tilbag, og afdlig blv lukigstut. Sku stammds du gag. Gitt Møll va u d st ld tilbag fo mdabjd at ty til, og samtidig skull hu væ spaigspat md d kliisk afdlig, da d føst kæftpakk blv idføt i Vi statd md lugcacpakk i Som afdligsld sad jg til bods md fl spciallæg, og jg ikk uddat læg, og ha ikk lægkomptc, så jg va simplth vøs fo at fald igm. Mi stsssymptom blv gadvist væ i d piod jg bgydt at få hjtbak, og tog til mi læg mag gag fo at få lavt EKG, fodi jg tod, d va ogt galt md hjtt, fotæll hu. Facad mått ikk kakl Læg opfattd ikk Gitt Mølls hjtbak som tg på stss. Hu gjod sig også mgt umag fo at sigal, hu havd sty på tig: Jg stod op om mog og passd mit abjd. Dt va vigtigt fo mig at sigal ovskud ov fo psoalt, slv om jg mått tag facad på og bolig dm, å d va bkymd fo, om afdlig skull lukk. Jg kdt ikk gag ov fo mig slv, at jg måsk ld af stss. Dsud ku jg ikk få øj på måd at ga d på, ud at dt vill gå ud ov afdlig. Så ku jg slvfølglig sig op, m dt va ikk t lt altativ fo mig. Jg va bag fo, at afdlig vill gå dom og hjm, hvis jg ikk va d, sig Gitt Møll. Udmattls satt id Efthåd som 2007 gik på hæld, blv hu fo udmattt til at lav adt d at pass sit abjd og sov. Foud hjtbak bgydt hu også at døj md ufoklalig agstafald, som ku dukk op som ly fa kla himml. Gitt Møll ku fthåd ikk dltag i almidlig social sammhæg ud at fygt t afald, og isold sig m og m fm til fbua 2008, hvo hu sygmldt sig på gud af stss. Hvofo tog dt så lag tid, fø du kdt, du ld af stss? Slv om jg havd dt skidt, ku jg i fl å stå op og pass mit abjd hv dag. Hvis ma ka pass sit abjd, tæk ma ikk på sig slv som syg. Jg ld ok af Taza-sydom. Hvoda hådtd afdlig di sygmldig? Som ld havd jg svæt vd at slipp tak om afdlig i stat af mi sygpiod, fo mdabjd stod jo pludslig ud og afdligsldls. M mdabjd klad dt simplth så flot, ms jg va væk. Jg havd hldigvis uddlgt mgt asva i d piod, jg va al som afdligsld til to afdligs-bioaalytik, så d daglig dift ku sagts kø ud mig. Vigtigt md livli til abjdsplads Ms Gitt Møll va sygmldt, va dt svæt fo hd at tag iitiativ til at hold kotakt til abjdsplads, m mdabjd holdt fast i hd md opigig, ivitatio til kaff og mails. E poaktiv holdig, som hu m, væd at hold fast i ov fo stsssygmldt kollg og mdabjd: E opigig ll mail i y og æ ydst vigtig, fodi ma ha bug fo, at abjdsplads itss sig fo s v og vl. Da jg va sygmldt md stss, okd jg ikk slv at hold kotakt vd lig, fo mit spikl ovskud blv bugt på at kla slv d mst basal, daglig gømål. Kotakt fa mi mdabjd btød, at jg stadigvæk følt mig som dl af abjdsfællsskabt, og fulgt md i, hvad d skt på abjdsplads. Kogitiv bhadlig i Abjdsmdicisk Kliik Kom du i bhadlig fo stss i fobidls md di sygmldig? Ja, jg kotaktd slv Abjdsmdicisk Kliik fo at komm i bhadlig, og statd i mats 2008, ft 1 måds sygmldig, i t foløb md kogitiv tapi hos psykolog i kliikk. Hvoda fogik tapifoløbt i Abjdsmdicisk Kliik? Kogitiv tapi fogik vd, at jg kom til samtal hos psykolog i kliikk. Tapi gik ud på, at jg via psykologs spøgsmål blv guidt til at æd mi gativ takmøst, mi katastoftak og mi agst, til positivt bkæftd tækig. Va du tilfds md foløbt i Abjdsmdicisk Kliik? Ja, hvis Hospitalshd Vst ikk havd Abjdsmdicisk Kliik, så skull vi ud på dt pivat makd og køb psykologtim, og dt dyt. Så dt gav, at vi ha dt h tilbud til mdabjd. Hos psykolog fik jg læt mtod til at afdamatis mi gativ tak, og dt va t fatastisk læigt foløb. Dt st poblm jg oplvd, va, at vttid på at komm i bhadlig følts lag. Nå føst ma ha tagt bslutig om at søg hjælp, bliv ma hlt dspat fo at komm i gag. Vttid va i 2008 på ca. 1 måd. Jg to muligvis, ma ku fokot sygpiod vd at lad folk komm i bhadlig i kliikk ogt fø. Nd i kopp md Midfullss Ms Gitt Møll va sygmldt og i bhadlig hos Abjdsmdicisk Kliik, kom hu på atidpssiv mdici mod si agstafald, m hu pøvd også adlds bhadlig kaldt Midfullss md succs: Jg gik hos Midfullss-tæ Ell Hiks, som abjdsplads ka få abat på gm Psoalfoig Phoc. Koblt samm md foløbt i Abjdsmdicisk Kliik, va dt d pfkt bhadligskombiatio fo mig. Md d kogitiv tapi abjdd jg opp i hovdt md at få vdt mi gativ tak, og md Midfullss fik jg ig kotakt md mi kop gm afspædig. Ud at tæk ov dt havd jg altid væt spædt som flitsbu uast om jg gik på abjd ll va hjmm, fotæll Gitt Møll.

7 12 3 Gvadt kotoll på abjd I jui 2008 følt hu sig ustt til at vd tilbag til abjdt som ldd bioaalytik på Patologisk Istitut på dltid md 3-4 tim om dag. I oktob 2008 statd hu ig på fuldtid, og ha væt dt lig sid. Tapifoløbt i Abjdsmdicisk Kliik sluttd midt i I dag pass hu pass hl tid på, at abjdt ikk tag magt fa hd ig. Jg psotyp, som ha bug fo stuktut abjdsdag fo at ku udvis ovskud og ævæ. Jg bug dfo mi kald mgt til at pioit opgav, så jg ka væ ævæd og til std, å jg på abjd. Nå jg så ka mæk, at stssivaut stig på abjd, f.ks. pga. ksta mgt abjd i piod, så husk jg at dosl d, sig hu. E askmldt kollga skal hav opmæksomhd I mats 2010 tappd Gitt Møll hlt ud af si atidpssiv mdici, lykkpill som hu kald dm, ft 2 ås mdiciig. Jg ku ikk udvæ dm, slv om jg g vill hav tappt ud af bhadlig ogt fø pga. bivikig. Eft at væ stoppt md mdici ka jg mæk mi g følls ig: glæd, vd og all favto midt i mllm. Lykkpill udjævd mit føllssspktum, så jg altid følt mig glad æst uast, hvad d skt omkig mig, fotæll hu. D gik lag tid, fø Gitt Møll følt sig hlt ask ig. Dfo m hu, abjdsplads skal vis lidt ksta hsy til d msk, d vd tilbag på abjd ft stsssygdom. Dt mgt vigtigt, ma få d igtig opmæksomhd, ms ma sygmldt, m dt lig så vigtigt, at ad husk at vis ksta hsy til askmldt kollga, d vd tilbag abjdsplads. Slv om jg va blvt askmldt, va dt tods alt ikk sbtydd md, at jg va 100% ask. Jg skull føst læ, hvad dt vill sig at gå på abjd ig og samtidig æd mi va. D føst piod tilbag på abjd ka godt væ svæ. Ma skal akklimatiss på y, og dt kæv god kollgial støtt, m Gitt Møll. Stss piligt Gm hl sygdomsfoløbt havd Gitt Møll valgt at væ åb omkig si stsssygdom og si bhadlig fo at sigal ov fo afdlig, at stss ogt, mdabjd skal husk at sakk om. Alligvl ha hu mødt s mdabjd, d hll vill lid i stilhd d at tal om ds stsssymptom. Jg havd f.ks. mdabjd, som havd dt dåligt, m hu vill hlst ikk hav dt ud i afdlig, fodi hu syts, dt va piligt, at hu ikk ku kla most, som hu slv kaldt dt, sig Gitt Møll, og tilføj: Dt ha fåt mig til at tæk mgt øj ov, at vi all bø gø aktiv idsats fo at gø dt lgitimt at tal om stss. Tal md dit tvæk om stss Hvad m du, ma slv ka gø i d situatio? Ma skal tud åb sig op og tal om dt. Dl bkymig md kollg, v og famili, fo ad ka ikk ødvdigvis s, ma ha dt skidt vi god til at tag mask på. Dt, jg ha læt, at ma skal tag symptom på stss i opløbt og ikk føst søg hjælp, å ma øgt d i t sot hul. Nå ma føst øgt hlt d, tag dt lag tid, fø ma hlt ov på ig. Ha du id til, hvoda vi ka bliv m åb? Dt mit håb, at jg vd at stå fm ka få ad, d gå og putt sig til at tæk gudsklov, jg ikk al. Jg ha vd fl ljlighd fotalt åbt om mi stsssygdom, og dt ha givt spos fa fl, som tægt til at tal md ligsidt, som havd pøvt hl møll. Fo at få fl til at tud komm ud af busk, ku vi ovvj at optt t tvæk i Hospitalshd Vst, hvo ma ka tal md ligsidd. Da jg va sygmldt, havd jg slv bhov fo at dl faig md ligsidt. Tkst: Gitt Bds, Abjdsmdicisk Kliik Ælig dialog vj fm Abjdspsykologs åd at søg hjælp lag tid, fø ma fald i t sot hul. Kommuiké md hiad på abjdt og bd om at få omstuktut ogl abjdsopgav i piod ll pmat, hvis ma føl, at dt hl vd at voks é ov hovdt. Abjdspsykolog Sabia Guastlla fa Abjdsmdicisk Kliik ka ikk gkdd til mag af d tig, som Gitt Møll fotæll: Dt sk oft, at d blastig på abjdsplads, som åsag til stss, voks sig stø, å ma væk i kot piod. Spkulatio og gativ tak omkig abjdt, oft svæ at slipp af md, også slvom ma fysisk væk fa abjdt. Svæt at slipp kotoll Dt alvolig tig fo pso at bslutt, at sygmldig d st udvj. Dt t idtittstab at kd, at ma ikk ka kla altig og at ma bliv ødt til sygmld sig. Oft d, som i Gitt Mølls tilfæld, fysisk symptom, som båd gø pso agst, og som giv gobud fo bkymig om alvolig sygdom. Fysisk og psykisk symptom Stss føls oft som fysisk symptom, f.ks. hjtbak ll vjtækigspoblm. M også psykisk aktio som agstafald og ovdvt fygt fo hvdagsaktivitt, såsom at hadl id, dltag i social aagmt ll dt at kø på motovj, ka væ symptom på stss. Dt ikk uomalt, at vo patit fotæll, at d bgydt at udgå at kø bil ll hadl id, simplth fodi, d ikk ka ovsku komplksitt, fotæll Sabia Guastlla. Ovkomps på abjd Diss symptom fostæk psos følls af afmagt ov ikk at ku kla dt hl slv læg. Og ma komps tit vd at lægg ksta mgt gi på abjdt fo d vil ma i hvt fald ikk fald igm. Så tit ka dt væ svæt fo kollg og ld at s, at kollga mistivs. Ntop fodi pso fosøg af al magt ikk at vik svag på jobbt. Dt så svæt at sig fa Nogt af dt, som ka gø dt ksta svæt at væ sygmldt md stss,, at s ld og kollga oft a- g, så ma føl sig t ovvågt ll kskludt fa dt social fællsskab. Rlt dt utolig svæt balacgag, fotæll Sabia Guastlla. Som sygmldt vil ma måsk g, at ma oft få mails ll sms fa si abjdsplads så ma stadig føl sig som dl af psoalgupp. Ad vil måsk g væ m i fd. Dt bdst ma ka gø, at væ ælig dt ba også dt svæst at væ. Vi fotæll oft folk, at ma godt ka væ ælig ud at skull kæg si idst sjæl ud. Ma ka godt sig fa, å ma føl sig ovvågt og hl tid bliv spugt, hvoda ma ha dt. Ma ka sig Tak fodi du spøg, m jg ha ikk ovskud til at sakk om dt lig u. Dt ka ma sagts sig, ud at foæm og. Vigtigt md fovtigsafklaig Nå ma vd tilbag på abjdt dt også vigtigt, at ma ha fåt afklat, hvad d skal sk. E ma tilbag på 100%, på 80% ll 50%? Ld og mdabjd ka i fællsskab afstmm ds gsidig fovtig til gopstatspiod. H dt vigtigt, at ma lav pla, d løbd ka valus og tilpasss. Ælig dialog øglodt Vos bdst åd at søg hjælp lag tid fø ma, som Gitt Møll fotæll, fald i t sot hul. Vi skal bliv bd til at kommuik md hiad på abjdt og bd om at få omstuktut ogl abjdsopgav i piod ll pmat, hvis ma føl, at dt vd at voks ov hovdt. H ælig dialog t øglod. Fakta Psoalpsykologodig I Abjdsmdicisk Kliik Hvad dækk odig? Odig dækk all asatt i Rgio Midtjyllad. Ma ka t slv ig og få tid ll ma ka få si ld ll tillidsmad til at ig. Psykolog ka så væ md til at afgø, om dt dt tt std at søg hjælp. Mgt ka afhjælps hvis ma tag dt i opløbt. Nå ma ig skal ma væ opmæksom på, at d cika måds vttid. Hvofo d vttid? Vi dækk igtig mag tusid asatt. Så dfo må ma fovt lidt vttid. Vttid stadig væstlig kot d på dt pivat makd. Hvis ma udsat fo akut opståt taumatisk hædls, fx vold ll tusl, så ha vi hutig psykologodig, hvo ma ka hvd sig. Hvoda fogå t foløb typisk? Vi tilbyd typisk 5-6 bhadlig ov kot ll læg tidspiod. M vi vud hv gag, hvo stot bhovt ogl ka hav glæd af fæ ad fl samtal. Vi fosøg samm md patit at sætt skapt på d abjdsmæssig fohold og d statgi pso avd på abjdt. Hvm btal? Dt gø Rgio Midtjyllad. Læs m på vst.m.dk Abjdsmdicisk Kliik ll på

8 1 Tkst: Fi Møll Foto: Vibk Pds Ja til t yt hospital i Gødstup På HMUs ålig tmadøg i apil blv mdlmm ig om at støtt giosådts bslutig om, at t yt hospital placs i Gødstup: Nu skal vi abjd målttt md dt fomål at skab attaktiv abjdsplads i y amm, lød dt fa HMU. Mod til at støtt upopulæ bslutig Tø vi m, og ha vi flyttt os på t å? Såda bød hospitalsdiktø Hig Vstgaad mdlmm af HMU vlkomm på føst dag til t todags-smia i Laugss Hav om fokus på kultult fodslag og fællsskab i Hospitalshd Vst. Has spøgsmål fd tilbag til HMU-smiat i foåt 2009, hvo mdlmm blv ig om, d skull sk salig politisk afklaig af placig af t yt hospital i vst. D gag vill HMU søg fo at skab o idadtil vd ikk at blad sig i diskussio om placig af stohospitalt diskussio som asd ud fo og id fo hospitalshds mu. Bslutig havd fåt følls i kog bladt fl mdabjd, som ikk følt, ds mig va blvt høt af d politisk bslutigstag. Bladt fa mud Umiddlbat fik hospitalsdiktø ikk sva på sit idldd spøgsmål på dtt ås HMU-smia. Måsk fodi fl va fosigtig md at tag bladt fa mud lig fa stat. M kot tid ft løsd HMU gask btagtligt op tå tilld ligfm d af kid af gi, da fodagshold Gua Øskov fa Øskov A/S md mottot Dt hadl om msk på udholdd og iddagd måd fik fotalt HMU, at dt va hlt omalt og mskligt at hav stæk følls og føl modstad mod foadig. Myt skab modstad Eft tå blv tøt væk, va ba blvt kidtt op fo åb diskussio om, hvad HMU-mdlmm ku gø fo, at fl mdabjd kom til at føl glæd fm fo vd vd dt y hospital i Gødstup. To myt i Hospitalshd Vst blv isæ diskutt i HMU. Myt 1: hospitalt i Holstbo lukks d, id dt y stohospital fædigbyggt. Myt 2: bspals i Hospitalshd Vst btyd, d ikk vil bliv åd til t yt hospital. Fæg skal holds i dift, til bo byggt Ét budskab blv HMU dfo ig om, skull gtags ig og ig fo at komm myt til livs: Fæg skal holds i dift, til bo byggt, hvilkt btyd, at båd Rgioshospitalt Holstbo og Hig skal holds i dift, idtil ogaisatio flytt ud til dt y hospital i Gødstup. Sig dt! Md positiv bill Eft diskussio om myt va ovståt på smiat, va dt tid til at vd tig på hovdt, glatt bkymigsyk og tag d positiv bill på. Klaus Bikbæk Ols, HR-kosult fa HR i Hospitalshd Vst, kastd HMU ud i at øv sig på at fotæll positiv histoi om abjdsplads: I skal på akæologisk udgavig fo at fid d positiv hvdagshistoi. Efaig vis mlig, at d m gi i at fokus på at læ af succs d på fjl og poblmløsig, fastslog ha. Og øvls vikd tilsyladd igtig godt, fo d positiv tækig fik HMU-mdlmm til at fokus på ds positiv fovtig til stohospitalt. Tø vi m?, idldt Hig Vstgaad tmadøgt md at spøg. Da smiat åd si slutig kom spøgsmålt ig md tilføjls: Tø vi også sig dt? Ja, vi gø, svad HMU: Vi sig Gødstup! HMU: om hospitalt i Gødstup Tmadøgt føt til t fælls holdigspapi fa HMU md følgd fovtig til dt y hospital i Gødstup.: Et hospital md kvalitt i top, som ka giv patit d mst optimal bhadlig i d vstlig dl af gio. E y attaktiv abjdsplads md t godt fysisk og psykisk abjdsmiljø, hvo d ka kutts og fastholds dygtig mdabjd. E stæk viksomhd fo fotsat udvikligsabjd, viduddals og foskig. Et fotsat gustigt miljø fo studd fa kot, mllmlag og lag vidgåd uddals. Et hospital md tilbud til bog og udviklig af spcial og fuktio, d skab balac og styk hl Rgio Midtjyllad. Hl HMU s holdigspapi fids på HMUs hjmmsid: Vi må vid! HMU ha flyttt sig. Sidst å på samm tid va HMU ig om at øsk sig politisk afklaig af placig af t yt stosyghus. I dag t å ft, tø HMU godt pg på Gødstup, som d løsig d skal abjds på at alis. Ud Vst ha spugt mdabjdsid i HMU om ds aktiv opbakig til Gødstup, og hvoda d ka smitt af på kollg. Slvfølglig d fotsat foskl på følls og opbakig til dt y hospital i Gødstup afhægig af, om du spøg i Hig ll Holstbo, sig æstfomad i HMU Att Toft. Og dt æpp sag, vi ka bliv hlt ig om i ogaisatio md kap asatt. I hvt fald ikk i mi tid, føj hu til md tak på d modigspocs, som all foadig kæv. E modigspocs, som også HMU ha gmgåt. Mulighd fm fo spild Dt afgød, at vi u få øj på mulighd vd, at all skal flytt id i t yt syghus. Såda, at d ogt at glæd sig til alld i mog. Dfo diskussio om placig af t yt syghus hll ikk læg lvat fo HMU, lyd dt fa Rita Kikgaad, social- og sudhdsassistt på fødafdlig i Holstbo. Og hu bakks op af Maia Bjø, Røtgafdlig Hig: Dt hadl ikk læg om, hvilk pæfc som jg og ad havd fo t, to ll t å sid, da placig af t yt syghus ig skabt splid i foholdt mllm Hig og Holstbo. Dt hadl om at skab t sammhold, så vi ka sik, at d ovhovdt komm t yt syghus og ka sik at skibt (syghust i Holstbo, d.) fotsat ka sjl, idtil bo byggt. Kom fit fm All t akd, at ds vid om dt y syghus opustt via gtag døftls md ldls i HMU, md kds af tillidsfolk og md ad itsst, d optagt af d sag. Såda at d u ka få øj på all d mulighd, d givs md t yt syghus. Og dfo påtag d sig g opgav md at udbd HMUs opbakig til dt y syghus i Gødstup. Dt svæt at fostill sig, at og slt ikk skull hav lyst til at pæg idtig af dt y syghus. All ha jo ogl faig, som ds, og som ad md gaati ku hav glæd af, å d skal fobds og byggs t yt hospital, fokla Rita Kikgaad. Slv ha hu svt tid på æst psoalmød i afdlig fo at fotæll om HMUs opbakig til Gødstup. og ka oplys, at fødafdlig på tvæs af hus i Hig og Holstbo fuld gag md at aag t fælls kultutæf. M hvoda ha kollg tagt imod d fælls klæig fa HMU om aktivt at støtt og fobd t yt hospital i Gødstup? Jg ha mødt kitik fa klt kollga og isæ fa mi g afdlig i Holstbo. H d og, som fotsat føl sig svigtt og føl, at hospitalt i Holstbo solgt til fodl fo Hig. M dt mi kla ovbvisig, at såda mig og følls i midtal, sva æstfomad i HMU Att Toft. Dt i hvt fald ikk diskussio vi øsk at fohold os til i HMU, lyd dt samstmmd fa d t mdabjdpæstat. Til ggæld still Att, Maia og Rita ll ad af kollg fa kds i HMU g op til døftls på afdlig om HMUs aktiv støtt til dt y syghus. E opfodig, d hmd givt vid til dig, kæ læs. 15 Tkst: Mt Fiis Jpps

9 1 17 Foto: P Las sstdt. på skad kk ly u l ti øjvid c, politi og 1 Ambula tagfotos o p l ti v bl dsat fo u s d P Tafikulykk aflv Vibk blv fotog i Hig. s t ls a g ta d 25. m o løbt tæt. gt i Akutm la fo d t i g lg o fu, k o tafikulyk kommuikati to o F, s a L Fotogaf P æst sid. Læs m på 3 Akutbil akomm: av, hvo ha du odt, ka du husk, hvad d skt? 6 Eft CT-scaig: Ldd fotogaf 2 Vibk få bskd på at hold hovdt hlt i o. 5 I Akutmodtagls ft udsøgls: Vibk skal bhold kav på pga. smt i akk. 4 Vibk spæds fast på bå og køs til Akutmodtagls i Hig. Adas Dudahl hold Vibk md slskab.

10 18 Foto: Mt Fiis Jpps Tkst: Mt Fiis Jpps 9 Glad fo billd fa tafikulykk Dt ok lagtfa all tafikof, d øsk at bliv fotogafd på skadsstdt. M fotogaflv Vibk Pds glad fo billd fa si tu til Akutmodtagls i Hig. Fotogaflv Vibk Pds fisk og på abjd ig ft si tafikulykk. Køt d i udkøsl Dt va d føst igtig foåsdag d 25. mats da bil amt fotogaflv Vibk Pds i sid i udkøsl på Gl. Ladvj, tæt på hospitalt i Hig. Hu havd ikk cyklhjlm på, da hu fløj af cykl. Bilist stoppd, stg ud og løb ov til Vibk. Samm md fobipassd hjalp bilist Vibk i sikkhd id til sid. E badmad va på ulykksstdt ha htd t tæpp i si bil, og pakkd dt omkig d omtumld pig, idtil ambulac kom. Vibk lå og ømmd sig midt i dt kaos, d samld sig, og gavd si tlfo fm fa task. Hvad va dt føst, du tækt på? Dt føst jg tækt på, va åh j, u gå jg glip af foåsopvisig i gymastik. Jg gå mlig på t aspiathold i gymastik i Hig, fotæll Vibk. Dft tækt jg, at abjdsplads skull hav at vid, hvad d va skt, sig Vibk. Fotogaf komm I Fotokommuikatio blv kollg hutigt kla ov, at d va gal, da d modtog Vibks opkald. E af fotogaf, P Las, gb sit kama og dog h til skadsstdt samm md chffotogaf Adas Dudahl. Midt i kaos va Vibk ikk kla ov, at hds kollga P Las havd tagt billd af hd fø s, da hu lå i Akutmodtagls. Va fotogafig gæsovskidd fo dig? Nj, jg igtig glad fo billd. D ha hjulpt mig mgt til at s, hvad d t faktisk skt udvjs og dmd til ikk at gø dt væ, d dt va. Hvoda ha du dt md, at ad s billd u? Dt ha jg dt fit md. Jg vidst, jg til hv tid ku sig fa, hvis jg ikk syts, billd skull offtliggøs. Spædt fast på bå På skadsstdt dukkd P Las og Adas Dudahl op, ms Vibk stadig lå i udkøsl. Politi, ambulac og akutbil va akommt på stdt. I ambulac blv Vibks puls tagt, og hu blv spugt om av, cp.., mdiciig og allgi. Va du uolig fo, hvad d skull sk? Så lagt to jg ikk, ma å at tæk. Dt boligd mig, da akutlæg sagd, jg ikk bhøvd at bliv køt id som taumpatit så ku dt vl ikk væ så slmt. Dt væst va, da jg blv spædt fast på bå. Mi høj sid gjod kstmt odt jg fik halskav på, og mit hovd blv spædt fast, så jg ikk ku dj mig. Hu blv føt id i ambulac på bå, og køt af std til Akutmodtagls i Hig. Nu dt ok I Akutmodtagls blv Vibk staks udsøgt fo skad. Psoalt tog halskav af mig fo at mæk ft smt i akk. Smt i mi høj sid va slmm, slv om jg fik mofi, og så bliv ma også vdt, djt og tykkt ov alt fo smtaktio. Jg vidst fthåd ikk, hvo dt ikk gjod odt, å og spugt gø dt h odt, fotæll hu. På gud af smt i akk fik Vibk halskav på ig. Hds tøj skull klipps op fo at tag blodtyk og vid udsøgls. Lig md ét blv dt hl fo mgt. Hvad skt d md dig? Da mi vitjakk skull klipps op, så kækkd tåd psykisk. Jakk fik jg syt på js i Asi, og d havd høj affktiosvædi fo mig. M psoalt va foståd og sød jg fik paus til at sud mig og fokla, hvofo jg blv kd af dt, id psoalt klippd mit tøj. Bagft skull Vibk til CT-scaig i Røtgafdlig. Hldigt sluppt Da Vibk blv køt tilbag til Akutmodtagls ft scaig, fik hu bsøg af P Las og Adas Dudahl, som blv og holdt Vibk md slskab, idtil hu blv udskvt og htt af si mo. CT-scaig vist, d ikk va skt og bud, så hu slap md to fostuvd fig på vst håd. Jg ha væt utolig hldig, fo jg fik ikk gag hjystls. Til ggæld mått jg hold sg i t ug på gud af smt i høj sid og hoft. Eft ug på dltid kom Vibk på fuldtid ig som fotogaflv 19. apil, og ka ig væ md til d gymastikopvisig, hu havd gåt og glædt sig til. Hu døj dog stadigvæk md smt i hoft. E du bag fo at cykl i tafikk? Nj, m jg tag så vidt muligt ikk d samm udkøsl ig. Jg blvt du m opmæksom i tafikk. Og så ha jg købt igtig god cykl ft uhldt og cyklhjlm dt ytt ikk ogt at væ alt fo fofæglig, smil hu.

11 20 Tkst/Foto: Evald Kjldbjg, Midtjysk Mdi Dagbladt Holstbo-Stu Tkst: Bia Bog Ads 1 Lyst på badvæls bø tæd automatisk, å patit gå did og slukk automatisk, å patit folad badvæls. Ha vikig og ha læg Jubila fav vidt Automatisk psi, som slv ull fo og fa solcll ka div diss. Idgagspatit skull idtts, så dt ba va hlt omalt, at ALLE bsøgd ku komm til, at vask hæd. Dt u, d små id ka bliv sto Tisdag d 1. jui ku spciallæg og kostitut chf fo Kvalitt og Udviklig vd Rgio Midtjyllad, Pt Ba-Rasmuss, fj sit 25 ås jubilæum vd Rigkøbig amt/rgio Midtjyllad. Ha statd som mbdslægassistt vd mbdslægistitutio. I 1988 blv ha foskigsmdabjd og s i 1997 kvalittskoodiato på Holstbo Ctalsyghus. I dag ha kostitut chf vd Kvalitt og Udviklig, Hospitalshd Vst. Pt Ba-Rasmuss ha udabjdt talig publicd atikl i sit vidskablig abjd og dltagt i mag lvat kus. Ha ha holdt mag itatioal og atioal kogsfodag, og ha skvt lag ækk it appot om foskllig omåd af hospitalts viksomhd. Pt Vikig Ud samtal md Pt Ba-Rasmuss på has koto i d tidlig sygpljbygig vd Holstbo komm vi hutigt id på has mgt sto lidskab fo isladsk hst og isladsk hud. Ha sig dom: Dhjmm ha vi i hst. Vi ha lig fåt t føl, og så ha vi to hud. Dt fyld mgt i mi hvdag. Mi ko dl mi itss, m jg ok mst fascit. Jg bug mgt tid på avl og opdæt af hst. D skal også ids til. Dt slags livsfom, jg ha. Jg to pso: mlig vikig og læg. D føst wkd i maj hvt å vi til vikigtæf i Rib. Højdpuktt vikigtæfft vd Mosgaad Stad hv somm i ug, og så dltag vi i t tæf vd Bok Hav hvt å. Vi læ på diss tæf mass djlig og foskllig msk at kd. Vi yd dt social samvæ og sakk om vikigtid. D to tig, ma i omgag md hst ka abjd ft, mlig Riamadu og Hstamadu. Jg tilhø d sidst, hvo ma ha hst tæt på slv og abjd md dm æst døgt udt D to hud bug mi ko i sit abjd, hvo d skal skabs social latio på t ct. D ka hud i ogl tilfæld statt msk. Tag t ap m Pt Ba-Rasmuss vik mgt gagt i sit abjd, og ha ha ikk aktull pla om at stopp. Has afdlig ha mækt d aktull bspals, m du ha d ikk måttt afskdig og. Så læg, d abjd og åd til mig, fotsætt jg, poit ha. Blå Bog Pt Ba-Rasmuss født i Købhav i Ha tog lægvidskablig mbdsksam i I 1972 flyttd ha til Jyllad. Dft fik ha i 1974 autoisatio som alm paktisd læg. I 1997 fik ha autoisatio som spciallæg i samfudsmdici/admiistativ mdici. Ha gift md Nia Stshøj. Ægtpat bo på t dlagt ladbug i Muldbjg vd Spjald. D ha sø, d læs til læ. Asøgig til dt foløbig tilsag fa gigs ksptudvalg ku top aflvt, fø pojktogaisatio bag DNV-Gødstup ig skal løb hutigt fo at sik, at fmtids hospital fotsat på ski. Lig u vi vd at skab amm fo, at DNV-Gødstup ka sætt patit hlt i ctum. Vi ha top aflvt asøgig og æst skidt så, at vi samm md afdligsldls, fuktiosld og HMU skal bliv tydlig på, hvoda vi i DNV Gødstup vil ogais abjdt omkig d bdst mulig patitfoløb, sig pojktld Michal Hyllgaad og fotsætt: Vi gå fthåd stadigt tætt på, og s på hvoda afdligs opgav hæg samm md d ad fuktio og afdlig på hospitalt. Og på d måd å vi i løbt af somm og dt tidlig ftå fm til bskivls af, hvoda hospitalts fuktio skal væ idbyds i fohold til hiad hvoda DNV Gødstup skal væ ogaist. Og dt så bladt adt diss bskivls af bhov, idbyds sammhæg itt i hospitalt, kav samt mass ad m tkisk ifomatio som skal da gudlagt fo, at d i ftåt ka udskivs kokuc mllm fima, som ku tæk sig at lægg billt id på at tg og bistå md byggit af DNV Gødstup. Patskab styk pocss Dt dog ikk ku id fo mu på Hospitalshd Vst, at d bliv abjdt hådt fo at få gag i pocss. Pojktogaisatio kytt lig u båd udt til lag ækk ogaisatio, som skal styk pojktt. Vi samabjd md dygtig kst kosult som COWI og Hifab. D vos pimæ kst ådgiv lig u. Ud ov d mag vidspso, vi alld u gø bug af itt i Hospitalshd Vst, vi vd at få mag ad ivolvd. Vi skal fid fm til t gotkisk fima, og vi skal hav kokucakitkt på ba. Dsud vi i gag md at ivolv gios mag fuktio idfo abjdsmiljø, IT, logistik, mdicotkik, og slvfølglig bygigskotot, fotæll Michal Hyllgaad. Vi samabjd md DNU (Dt Ny Uivsittshospital i Skjby d.), og høst ogl af ds faig. Dm bug vi i vos fmadttd abjd isæ på pocsomådt. Vi læ mgt af at stud d pocs, d ha væt igm, og hvoda d ha løst ds udfodig, sig Michal Hyllgaad. Kom md di iput At dt t stø puslspil at få til at hæg samm, ikk fmmd tak fo Michal Hyllgaad. Dt dog ikk ku ldls og mdabjdpæstat, d ka blad sig i, hvad d skal sk i løbt af d pocs, som komm til at løb ov d æst å fm mod dt føst spadstik i D bygigsfysisk dl bliv diskutt på t mgt ovodt ivau lig u. Vi komm m d i dtalj s, og d bliv mdabjd også ivolvt, sig Michal Hyllgaad. Alld u saml pojktogaisatio dog ispiatio fa mdabjd på H d mulighd fo at komm md si id og idfald omkig DNV-Gødstup. All d idlæg, som kommt id via kommtaboks på diss sid vil s bliv opsamlt og væ dl af udbudsmatialt til d ådgivd viksomhd.

12 22 Tkst/Illustatio: Kvalittskosult Eva Natalia Glassou, Kvalitt og Udviklig Tkst: Mt Fiis Jpps / Lisbt Had Foto: Adas Dudahl 3 AKKREDITERING 2011 Joualaudit afslø flot fmgag hos Ø-Næs-Hals afdlig Som ld i fobdls til akkditig i ug , ha all afdlig udføt slvvaluig i maj måd Ø-Næs-Hals afdlig ha opåt flot fmgag md 21 ud af 31 auditomåd opfyldt. Mækig af isikoaffald bliv t must Afdlig skal sætt y tiktt på ds isiko- og kmikaliaffald, så dt bliv mm at sot. I fobidls md slvvaluig gmgå d kliisk afdlig 20 joual fo ækk af akkditigs idikato joualaudit. I foåts joualaudit oplv Ø-Næs-Hals afdlig flott fobdig id fo omåd mdiciafstmig, æig og gmføls af d fm ti dvs. fobyggls af fovksligsidgb. Md fmgag spcilt patitsikkhd øgt, og vi ka u dokumt, at kvalitt på lag ækk af vos ydls i od, sig ldd ovsygpljsk Els Cathi Ladfogd. Afdlig dmd klædt igtig godt på i fohold til akkditig. Dt fovts, at afdlig opfyld kav, og vis fmgag i fohold til ækk patitlatd ydls. 21 ud af 31 omåd opfyldt - D fmgag ka vi u dmost, sig Els Cathi Ladfogd. Afdlig ha løftt sig på 13 ud af 31 omåd. Dt btyd, at d u godkdt opfyldlssgad på 21 ud af d 31 omåd. Dt væstlig fmgag sid ftåts audit, hvo ku 13 ud af d 31 omåd va opfyldt. Isæ ss makat fmgag fo mdiciafstmig. Vd idlæggls d u dokumtatio fo mdiciafstmig i 65% af joual i modsætig til ftåts 25%. Vd udskivls gæld dt u 94% mod tidlig 70%. Et adt makat omåd æig. I ftåts audit va d ig dokumtatio fo fastsat æigsbhov og odiatio af kostfom. I foåts audit d dokumtatio fo fastsat æigsbhov og odiatio af kostfom i 11 ud af d 12 joual, hvo æig skøs som lvat poblmstillig. Højdspig dog gmføsl af d fm ti. Vd ftåts audit va d ikk i og af d 20 auditd joual dokumtatio fo, at fovksligsidgb blv udgåt vd at gmfø d fm ti. Vd foåts audit d dokumtatio fo dtt i 17 ud af 19 lvat joual. Ovlæg Fak Miz fotæll, at d fm ti u bliv dokumtt af sygpljsk på opatiosgag. Dt du t ksmpl på hsigtsmæssig opgavglidig. Rsultat fa Ø-Næs-Hals afdligs joualaudit: Eftå 2009 foå D 31 auditomåd i Ø-Næs-Halsafdlig: Idhold i joualaudit ifomatio om bhadligspla allgi og itolas ifomt samtykk sudhdsfaglig kotaktpso ud idlæggls idhold i hvisig ifomatio om dato og std tid til udsøgls/bhadlig idldd vudig udabjdls af bhadligspla idhold i bhadligspla pla fo smtbhadlig ffkt af smtbhadlig dosig vd lægmiddlodiatio mdiciafstmig vd idlæggls mdiciafstmig vd udskivls pæopativ diagos idikatio fo bhadlig ASA-klassifikatio ifomt samtykk til pocdu ifomt samtykk til aæstsi gmføls af D fm ti æigsscig fastsat æigsbhov odiatio af kostfom bskivls af fuktiosivau bskivls af bhov fo hjælp udabjdls af goptæigspla sudhdsmæssig isiko vd. ygig sudhdsmæssig isiko vd. alkohol itvtio vd sudhdsmæssig isiko idhold i pikis Sikkhdspæstat og bioaalytik Ha Vdstd Mots, Biokmisk Afdlig i Holstbo udp- Dt godt, d fids d mulighd fo at få ko- Etikt på affaldt gt ssoucpso i Vst, og hu bug gios kt idføig i at hådt affaldt og at dl vid md fælls kmidatabas i fobidls md sit abjd md d ad abjdsplads. F.ks. ku jg godt tæk abjdspladsbugsavisig (APBA). E dag opdagd mig, dt blv obligatoisk at bug tikt på affaldt hu, at d magld mækig og avisig fo bhadlig af isiko- og kmikaliaffald i dt fælls affaldsskab, d, samt fa hvilk afdlig dt komm fa vt. md md ifomatio om, hvo d skal stå, hvad dt idhol- hvo afdlig og afsit dpo dt sælig affald. mækig af affaldsgupp så mdabjd vd, hvad d stå md i hæd, sig Ha Vdstd Mots. Klog på gioalt kusus Abjdt md at få lavt tiktt til afdlig i Hospitalshd Vst p.t. sat i gag via abjdsmiljø- I Hospitalshd Vst dt Svicomådt, d hådt isikoaffaldt. kosult. Jg sakkd md vos potø Jøg Mikkls. Ha fotalt, ha ku væ usikk på, hvad ha skull Lovpligtigt md sikkhdsådgiv still op md f.ks. d kmikali- og mdicist, som Sikkhdsådgiv Lisbt Had, Fysisk Abjdsmiljø i ikk bæ mækat ll avisig til, hvoda d skal Koc HR, md til at afhold kus i hådtig hådts. Dsud havd ha hll ikk væt på kusus i hådtig af isikoaffald, fotæll hu. lovpligtigt at hav sikkhdsådgiv, hvis ma af isiko- og kmikaliaffald i Rgio Midtjyllad: Dt Ha Vdstd Mots talt ftfølgd md taspot faligt gods. I Rgio Midtjyllad vi 3 abjdsmiljø-kosult Mai-Bitt Stobbup, og d fadt pso, d ha tagt uddals, som vatags af ud af, at d glt va bhov fo at få m vid om Bdskabsstyls. D typ faligt gods, d pimæt kokt hådtig af isikoaffald i Hospitalshd taspots fa hospital kliisk, pottilt smittfaligt isikoaffald, kmikaliaffald og badfaligt af- Vst. 11. maj 2010 blv d sålds afholdt kusus i Holstbo i gi af Fysisk Abjdsmiljø i Koc HR i kokt Sikkhdsådgiv hjælp hospital md at fald., fotæll hu. hådtig af isiko- og kmikaliaffald. hådt dt falig gods, id dt botskaffs. FAKTA OM REKS REGIONERNES KEMIKALIESAMARBEJDE Ladts fm gio ha t samabjd omkig kmidatabas md ca lokal, lovpligtig abjdspladsbugsavisig, som ka hts kvit og fit. Ma skal optts som bug fo at få adgag til databas. Dt kæv t lill, gatis kusus på t pa tim. D klt bug tilføj lokal oplysig som f.ks. placig af væmidl ll umm på skadstu. Oplysig gmms og abjdspladsbugsavisig pits ud, så d tilgæglig fo all. FAKTA Vudig og kvalittssikig af kmisk stoff og podukt All vudig og abjdspladsbugsavisig i kmidatabas kvalittssiks af ad kmimdabjd, id d avds. Dt asatt i all fm gio, som abjd md kmidatabas. Samabjdt mllm gio midsk abjdt hos d klt gio, da abjdspladsbugsavisig, som lavt i f.ks. Rgio Hovdstad ll Syddamak ka bugs i Rgio Midtjyllad og omvdt.

13 24 5 Ny væktøj til d skv patitifomatio å md Patitfoig blv fjt Patitfoigs Ifomatio, PI-Vst, som iklud 72 mdlmsfoig fo patit, ka i å fj 10 ås jubilæum. I mats 2010 blv dtt makt md cptio på Rgioshospitalt Hig, som tiltak mag itssd gæst og lykøskig. 2. Nyt bidld i samabjdt mllm kommu og hospital i Holstbo 4. maj 2010 bød vi vlkomm til to taput, Ell Egdal og Solvig Jøgs, og to visitato, Kai Vad og Ka Quist, fa Holstbo Kommu, som u ha ds daglig gag på hospitalt i Holstbo. H fobd og plalægg d i samabjd md hospitalts psoal, at kommus bog få hjælp til goptæig, og at pljpla m.m. sat i væk, å patit bliv udskvt. 3. Obsttisk Ambulatoium i y lokal I bgydls af maj åbd Obsttisk Ambulatoium op fo y lokal, hvo d bl.a. blvt plads til udstyt til at udfø y typ scaig af fosts hjtfuktio og t akupuktuambulatoium Doofst i Hig Kogsct fo 100 X bloddoo 28. apil 2010 ovakt fomad fo Hig Dookops, Jøg Quad Ads, sælig pis Plika til bloddoo Tob Claus vd doofst i Hig Kogsct som bvis på, at ha havd dot blod 100 gag i alt. All doo, d tapps i Hig, mdlm af Hig Dookops, som bl.a. uddl jubilæumsål og gav, og afhold doofst vd fastsatt jubilæ. 5. Akutbdskab og DNV-asøgig af std til gig Rgiosådt fo Rgio Midtjyllad vdtog osdag 26. maj pla fo dt akutt bdskab fo Nodvstjyllad. Pla Rgio Midtjyllads sva på d læg afstad, som dl af bog i d odvstlig dl af gio få, å t yt akuthospital i Gødstup stå klat som afløs fo hospital Hig og Holstbo. Samtidig fastslå giosådt, at d skal væ fuld damp på hospital i Hig og Holstbo, idtil t yt hospital i Gødstup stå klat. Eft vdtagls af akutbdskabt vdtog giosådt at sd asøgig til gigs kvalittsfod om pg til dt y hospital i Gødstup. Dt sto 3 7 milpæl, som umm vigtig pjlig md visio fo DNV og d gudlæggd ogaisd picipp fo dt y hus. 6. Et magfoldigt favl til chflæg P Østgaad Js Fl hudd gæst og mdabjd sagd 28. maj favl og god vid til chflæg P Østgaad Js i Rsto, Holstbo. Eft 9 å folod P Østgaad Js si chfpost fo at kast sig ov y udfodig fa 1. jui I dag assist d tidlig chflæg sålds Dask Rgio i fohadlig md d pivat hospital i Damak og bistå Rgio Midtjyllad i bug af pivat hospital. 7. Føstpæmi på Patitsikkhdskofc 2010 Hospitalshd Vst blv i apil pæmit fo sit postbidag på Patitsikkhdskofc 2010 fo Gø t godt samabjd bd. Gø t godt samabjd bd t sæligt samabjd mllm Hospitalshd Vst, d omkigliggd kommu i Vstklyg og alm paksis. Sid 2006 ha samabjdspat fokust på utilsigtd hædls i patits ovgag mllm hospital og kommu. Sidst ås ladsdækkd patittilfdshdsudsøgls vist, at d glt udbdt tilfdshd md d svic d yds patit i Hospitalshd Vst. M på t af to omåd va d ids i lakk. Tilgæglighd af vos skv patitifomatio, altså d fold og pjc som patit bug til at fobd ds fmmød i kliikk, ikk god ok. Dfo bsluttd hospitalsldls og hospitalts kvalittsudvalg at gø dtt til t idsatsomåd i 2010, hvilkt hlt i tåd md, at D Dask Kvalittsmodl også still kav om, at d på hospitalt fælls stadad fo d skv patitifomatio i bhadligsfoløbt. Sålds d u udabjdt fælls tigslij i -dok, opttt væktøjskass til fmstillig af patitfold og d ha væt afholdt kus i avdls af d y skablo til diss patitfold. Skablo og væktøjskass gø dt ltt fo d asvalig på afdlig slv at sty idhold og opsætig samtidig md, at d fædig patitfold ka gmms i t fomat, d båd ka sds til tyk og læggs på hjmmsid. Tiltag, d g skull ltt dt vigtig abjd md at foy vos skv patitifomatio og fø til øgt tilgæglighd af dm fo vos patit. Ha du spøgsmål til d skv patitifomatiosfold, du altid vlkomm til at kotakt hospitalts kommuikatiosafdlig på mail: Kommuikatio tilbyd også kus tilttt d klt afdlig i god, skiftlig kommuikatio. Psoalfoigs Sioafdlig Rgioshospitalt Hig Ha du bsluttt dig fo at gå på ftlø ll psio, så mld dig id i Sioafdlig. H ka du bva vis tilkytig til di gaml abjdsplads og til gaml kollg, ligsom du ha mulighd fo fotsat at dltag i psoalfoigs aagmt, samt bytt dig af idkøbsafdligs abattilbud. Kotigtt 200 k. åligt. Sioafdlig ha i øjblikkt 130 mdlmm. Vi hold mød i Rsto d sidst tisdag i måd kl , dog udtagt maj, jui, juli og august. Aktivittsudvalgt bstå af: Fomad: Hig Pds tlf Kass: Lykk Rfshamm tlf Bodil Lud tlf Ellio Bach Jøgs tlf Jy Riis tlf Vi glæd os til at s dig/j! Næst sæsopogam udkomm ca. 1. sptmb. Jubilæ i Hospitalshd Vst Sygpljsk Jytt Stgaad Jøgs, Okologisk Afdlig, Hig, ha haft 25 ås jubilæum d 1. jui Jubilæt blv makt d 4. jui 2010 i Okologihusts ambulatoium. Chfkosult Pt Ba- Rasmuss, Kvalitt og Udviklig i Hospitalshd Vst, ha haft 25 ås jubilæum d 1. jui Jubilæt blv makt samm dag kl i Sal 1, Rgioshospitalt Holstbo. Syghuspotø Mikkl Chistia Maius Støm, Svicafdlig, Hig, ha haft 25 ås jubilæum d 5. jui Jubilæt blv makt md cptio d 4. jui 2010 i Rsto på Rgioshospitalt Hig.

14 26 Psoaltilbud Psoalfoig i Hig 7 Hig Auto Txtyl: Nksøvj 6 i Hig giv 10% abat på udvogsbhadlig af di bil, dog ku vd dikt hvdls. Vis kot. Hig Jøgs Cykl: Tjlvj 48 i Tjøig giv 10% abat på alt i butikk, udtagt tilbudsva. Vis Kot. TopDamak: Få op til 18% i abat på di fosikig i TopDamak. D ka også opås bd abatt vd at oplys ma mdlm af psoalfoig, slvom du i fovj fosikt d. Læs m og bstil på: ll kotakt kudsvic på all hvdag mllm kl. 8 og 18 husk at oplys om at du mdlm af psoalfoig på Hig syghus. Gaat: Idustivj Syd 1, Hig, giv 10% abat på all va i butikk udtagt spcill udsalgsva. Vis kot. KUMO Møbl A/S: Gativj i Holstbo tlf KUMO Møbl giv % abat på skiltpis, udtag på udsalgsva. Vis kot. Butik Sa: HigCtt giv 10% på all va udtagt dsatt va. Vis kot. Flügg: Sakskøbigvj 1A i Hig giv 15% abat på all va udtagt tilbudsva. Vis kot. Hjulctt: Silkbogvj 42 og Lillludvj 34, d givs abat på dæk, udsty, og tilkyttt svic, s abatt på opslag om psoalaftal md Hjulctt. Vd hvdls ifom om mdlmskab af psoalfoig. Vd btalig vis kot. Bck & Jøgs: Obygådvj 8, Tjøig. Ma ka køb malig, dskab samt alt adt tilbhø til å ma skal mal til gospis + moms. Vis kot. Pislist ka lås i Rcptio. Malictal: Sjbjg Hovdgad 28, Sjbjg giv 10% abat på all ikk dsatt va. Vis kot. Hig Svømmhal: Psoalfoig ha idkøbt billtt til Hig Svømmhal. Billt til SVØM ll MOTION ll SOL, fo voks 16 k. p. billt. Billt til SVØMNING /SAUNA fo bø 10 k. p billt. Ka købs i Rcptio Galli Bo: Silkbogvj 6C, Hig. Giv 10% abat på all va, også udsalgsva. Vis kot. Falck Rdigskops Psoalfoig ha idgåt samabjdsaftal. Aftal md Falck idbæ, at du som mdlm ka få ækk fodl og abatt på dit abomt. Tgigsskma hts i Rcptio. S også Suds Favhadl: Nøvag 4, Suds giv 20% abat på all va, dog ikk dsatt va. Vis kot. Kobog Flis og Pjsct ApS: Obygådvj 22, Hig giv 10% abat på flis og pjs, dog ikk dsatt va. Vis kot Vispcialist: HigCtt, giv 10% abat på ikk dsatt vi. Vis kot. Hig Plæklipp svic: Fyvj 14 Hig, giv 10% abat, på ikk dsatt va. Vis kot. bloom. k: Blomstdkoatø Ka Lauids Fosbchsgad 16, Hig. Giv 10% abat vd køb af va, gæld ikk tilbudsva. Vis kot. Fov Livig Poducts: Fohadl af Alo Va podukt fa Fov Livig Poducts, Aita Døfl, giv mdlmm af psoalfoig mulighd fo at opå bous i fom af t gatis podukt. S podukt og pis på og bstil på tlf ll mobil all hvdag ft kl. 16, ll på mail Clai: Tovt 1A, Hig. D lavs 2-3 gag ålig idkøbsaft hvo d givs abatt til mdlmm af psoalfoig. Midtjysk Fodboldgolf: Mdlmm af psoalfoig få 30% abat på all facilitt på Midtjydsk Fodboldgolf, dvs. 70 k. fo all facilitt p. dag. Bø ud 16 å: 35 k. Mdlmm må ivit v og famili md til samm pis. På kuvt md btalig skivs mdlms. Muklidvj 39, Muklid, 7441 Bodig Datch: Kæt 25, 7400 Hig, giv vd fmvisig af kot 10% på kajakk og udsty htil, dog ikk på dsatt va. Dubuy. dk: E itt butik md fokus på bugskust, itiø, tkstil og livsstilspodukt. Vd at tast abatkod: 0209hos på vj gm kass givs d automatisk 10% abat. Rabatt gæld ikk på auktiosva ll i fovj dsatva. Chag: Chag i Hig ctt: Mld dig id i Club Chag og opå 10% på all va d ikk dsatt va. D givs 50% på all bh d købs i Du skal tilmld dig id i Chag i Hig ctt. Bavo Tous: Psoalfoigs mdlmm vil hav mulighd fo at bytt sig af Bavo Tous fima tilbud. D vil 3-8 gag om åt bliv sdt tilbud ud og bstyls vil fomidl tilbudd ud til mdlmm af psoalfoig. Agfld gl. skol: Toftvj 15, Agfld, 7500 Holstbo, tlf , giv 10% abat på ikk dsatt va. Vis kot. Midtjysk favct/ Sigma svic ct: Hammshusvj 2A, 7400 Hig, tlf: , giv 30% abat på alt sigma malig, samt mllm 20-30% på d std va (ull, psl mm). Vis kot. Hig aktivittskald jui: Spisig på Mad Doa + Tam Tatt md fostillig Lykk Jui: (Dato ikk fastlagt du) Stjtæf i Baboo City. 12. aug: Caf Hack i Åhus. 28. aug: Cikus vy på Bakk 25. sp: Tu til Maø. 28. okt: Galfosamlig på Søgaad i Suds 30. okt: Tu til Købhav til bl.a. Folktigt / md spisig i sapstigt, samt s på dag tat tu. 3. dc: Julfokost i tatkæld. Læs m om psoalfoig i Hig på PEHOC aktivittskald 2010 Holstbo 31. maj: LADY WALK: PEHOC dltag i LADY WALK i Agg md 162 dltag. Vi fl dltag fa PEHOC i å d sidst å, og håb på solski, still vj og på føstplads som støst hold. 17. jui: Sø udt (løb). 28. aug: Stoå Cyklløbt. D 4 distac: 101 km, 74 km, 34 km og 21 km. 29. aug: Stoåløbt. D 3 distac: 10 km, 5 km og 3 km. 5. sp: Ssommkoct i Musikgallit i Asag. 24. sp: Whiskysmagig. 6. ov: Vstjysk halvmaato. 27. ov: Jultæsfældig og idsamlig af pytgøt. 5. dc: Jultæsfst fo PEHOCs mdlmms bø md ldsag. 10. dc: Julfokost.

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bø og juio 4 2 0 1 5 Opgav Sluch-ic Vid scatch ap Fi og ugbød LÆS h... Af L v. Js N Å DADA - Et blad fo bø og juioe 141. ågag Udko 8 gag o åt Udgiv L Kids Rdaktø aia Lgath Lagvag

Læs mere

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9

MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES. Læs side 4. Læs side 12. Læs side 9 FOKUS MEDARBEJDERBLAD FOR A/S 9. UDGAVE SOMMER 2010 MEDARBEJDERNES MOTIVATION - HELT I TOP sto itss i Mdabjdudsøgls Læs sid 4 DU GØR FORSKELLEN 5 god histoi fa dagligdag Læs sid 9 Højt svic- og sikkhdsivau

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Daish Phamacutical Acadmy Eksam 14. jui 2016 Modul 4: Famakologi I MED SVAR Tjk, at ksamsummt øvst på d sid dt samm som på dit ksamskot. Vd bsvals må ikk bytts boglig hjælpmidl, ot ll comput. Opgavsættt

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER?

spørg rigtigt Mentor styrk en træner grundmodul KLUB spørg rigtigt DIN TRÆNING OP? HVORDAN BYGGER DU DIG AT VÆRE TRÆNER? spøg igtigt gudmodu KLUB M t T æ Sp i Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig DIG SOM MENTOR Foæd 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fi MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR

Læs mere

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt tæ motivatio og ivsfas KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk Magnus Truelsen & Buch Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk 2 magnus truelsen & buch DT HADL OM GODT HÅDVÆK Det helt centrale element hos Magnus

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

holstebro Åbningstider Svensk Bingo

holstebro Åbningstider Svensk Bingo holstbo Åbigsti Svsk Bigo Maag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Tisag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Osag: 10.30-14.30* & 18.30-21.45* Tosag: 11.00-14.00* & 18.30-21.30* Fag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Løag:

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

10 år med matematik, matematik og matematik

10 år med matematik, matematik og matematik Prill Pid og Forlagt Pid og Bjrrs 10 års jubilæum Lidt om d først 10 år som slvstædig, hvorda ma ka fst matmatisk og vors matrialr. På midtropslagt r vist Möbiusdug, vi havd fåt frmstillt til jubilæumsfst.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

mulighedsanalyse - bilag # 2

mulighedsanalyse - bilag # 2 Ph: +45 35 29 30 70 www.sal-ark.dk Århusad 88, 2.sal 2100 Købhav Ø Dmark CVR/VAT: 25 31 93 62 mulhdsaalys - bla # 2 spalklassr, vj kmmu - ju 2013 vj kmmu mulhdsaalys østrbyskl østrbyskl SCar 01 // ørst

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND Dit bar og fritidsjobbt læs sid 8-9 HK r og uddals Di uddals blivr gamml før dig Kampag for vokslvr Johaa får chac HK og Jobpatrulj Et forsvar for vors rttighdr HK/Sjællad

Læs mere

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens MSLT: Udesøgelse af laes Du skal have foeage e Mulipel Søv Laes Tes - MSLT. Søvlaes e de id, de gå, fa du ha lag hovede på pude fo a, il du. SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN Udesøgelse age e hel dag. Med 2

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året.

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året. Typaf obydg Opgav Layout obydg af agast, X-klusv, d udko 4 gag o åt. Mt bdag tl opgav Jg ha abjdt slvstædgt d opgav, ha væt budt af t fast layout ha væt dal d aoc sælg. Gl foato Pavalg Idsg. Dokutt Foat:198x270

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger

Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger Krækd & dværdigd Når kollgr mobbr kollgr 1 2011 ELSE TIL INDKALD NG AMLI S R O F L RA GENE R EDS 133 R K Æ F N L I D G, ORD FORENIN LÆRER I ÅRHUS 0 -cirka 19.3 k 16.00 k lo k 1 1 0. 2 0 Århus C 18. marts

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

EPILEPSI PÅRØRENDE KAN FÅ POSTTRAUMATISK STRESS. Indstik med årets store arrangementer. Når systemet bliver modstander.

EPILEPSI PÅRØRENDE KAN FÅ POSTTRAUMATISK STRESS. Indstik med årets store arrangementer. Når systemet bliver modstander. EPILEPSI MEDLEMSBLAD DANSK EPILEPSIFORENING ÅRGANG 48 NR.4 12.2014 Idstik md åts sto aagmt Nå systmt bliv modstad Nyt om mdici PÅRØRENDE KAN FÅ POSTTRAUMATISK STRESS VI HAR FÅET NY BUTIK Dt fj vi md åbigstilbud:

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Den Blå Viol er mit hjem Den Blå Viol i Skive er et værested for mennesker med psykiske, sociale alkohol- eller

Læs mere