Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv."

Transkript

1 Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv. Tidspunkt: Torsdag, 06. marts, :30 til 16:00 Sted: Gentofte Hospital, det lille auditorium, Center for HR, Region Hovedstaden. Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup, Indgang 10b. Deltagere til arrangementet: 1. Anja Petersen ViBIS 2. Annabella Schmidt-Larsen PTU 3. Anne Bjerrum Rigshospitalet 4. Anne Kofod Center for HR, Region H 5. Anne Marie Ottesen HR & Kvalitet, Glostrup Hospital 6. Anne Reiter Center for HR, Region H 7. Dorthe Jeppesen Center for HR, Region H 8. Frederikke Beer Albertslund Kommune 9. Gitte Stentebjerg Petersen 10. Helga Sigmund ViBIS Kræftens Bekæmpelse 11. Irene Schach Center for HR, Region H 12. Irvin Tekesinovic Center for HR, Region H 13. Jeanett Struck Müller Hillerød Hospital 14. Jette Bay Patientrepræsentant/Scleroseforeningen 15. Lene Galsgaard Odense Universitetshospital 16. Maja Winther Bengtsson Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital 17. Maya Nyborg ViBIS 18. Mette Davidsen Center for HR, Region H 19. Mia Krabbe Center for HR, Region H 20. Susanne Vestergaard Diabetesforeningen 21. Svend Christensen Diabetesforeningen 22. Werner Sperschneider Enhed for Forskning og Innovation 23. Winnie Lund Center for HR, Region H 1

2 Program for arrangementet 1. Velkomst v. ViBIS 2. Brugerinddragelse i et uddannelsesperspektiv v./udviklingskonsulent Mette Davidsen og chefkonsulent Dorte Jeppesen fra Center for HR, Region H. 3. BRO Kompetenceudvikling v./winnie Lund, Center for HR, Region H. 4. Kaffepause og netværk 5. Erfaringer med at være patientrepræsentant v./politisk næstformand Jette Bay, Scleroseforeningen. 6. Afrunding. Ad.1 - Velkomst Anja Petersen, ViBIS, byder velkommen. Ad.2 Brugerinddragelse i et uddannelsesperspektiv Se Mette og Dortes slides. Mette Davidsen og Dorte Jeppesen fortæller om sundhedspædagogisk kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle, som underviser eller vejleder patienter og borgere til hverdag. Kurset indeholder også metoder til i højere grad at inddrage brugerne. Mette arbejder i Uddannelsesenheden, Center for HR, som projektleder og er underviser sammen med Dorte. Dorte arbejder ligeledes i Uddannelsesenheden, Center for HR, hvor hun er chefkonsulent. Center for HR har afdelingen for uddannelses- og ledelsesudvikling, hvor de har fokus på kompetenceudvikling i hele regionen. Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling udbydes både til hospitaler, kommuner og almen praksis. Der er derfor også et tværsektorielt aspekt i kompetenceudviklingsforløbet. Baggrund for uddannelsen Det har vist sig i en konklusion af regional kortlægning fra 2008, der er baggrunden for at udarbejde en regional model, at patientskoler på de forskellige hospitaler er meget forskellige, hvad angår indhold, og at deres brug af pædagogik er nærmest fraværende. Tidligere var patientskolerne også båret meget af ildsjæle og engagement. Patientskolerne var tidligere mest på hospitaler, men har nu også bredt sig til kommunerne. Kravet om uddannelse er blevet skrevet ind i forløbsprogrammet, så hospitalerne skal udbyde det og kommunerne kan vælge at gøre det. I regi af Kronikerprogrammet ( ) har arbejdsgrupper udarbejdet nogle standarder for, hvad patientuddannelse skal indeholde: - Fælles sundhedsfagligt indhold - Fælles tilrettelæggelse 2

3 - Et fælles grundlag for den sundhedspædagogiske praksis. Denne er lavet på baggrund af Sundhedsstyrelsens MTV-rapport fra Rapporten viste, at dette var et område, som trængte til kompetence udvikling. I tilknytning til rapporterne for sygdomsspecifik patientuddannelse udviklede vi sundhedspædagogiske kurser, der skulle kompetenceudvikle personalet til at kunne undervise på patientuddannelserne. 600 sundhedsprofessionelle har indtil videre deltaget. I starten var holdene opdelt efter hvilke diagnoser deltagerne arbejdede med, men for at fylde holdene ud er det nu på tværs af diagnoser. Vi havde fem hold sidste år og regner med det samme i år. Ligeledes er forløbsprogrammene udvidet til at inkludere nye diagnoser, hvor det så er relevant at uddanne personalet. Ud over kurserne, så holder vi tre årlige faglige netværksmøder, hvor alle tidligere og nuværende deltagere inviteres til at komme med og erfaringsudveksle. Vores Mål I starten var det meget teoretisk, men nu har vi indarbejdet mere metode til at inddrage patienter/borgere og tilrettelægge undervisning. Vores fokus er at give redskaber til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Derudover ønsker vi at skabe netværk på tværs af fag og sektorer. Evaluering KORA har lavet en evaluering af vores kompetenceforløb. Se rapporten her. I denne evaluering fremkom specielt to centrale ting, som vi har videreudviklet på: 1. Det er ikke mig som professionel, der ved alt det er dem, som har sygdommen, der har det den nødvendige viden. Der er altså sket en kulturændring blandt de professionelle = patienterne har en brugbar viden. 2. Udbyttet fra kurset er mest teoretisk og ikke så praktisk. Udfordring Vores udfordring var at give redskaber til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. En af de måder, vi har arbejdet med det på, er ved at prøve at begrebsdefinere centrale begreber inden for sundhedspædagogik og didaktik for hele tiden for at imødekomme det forudindtagede. Summe-øvelse og definitioner Her beder Mette og Dorte deltagerne om at summe lidt over, hvordan de definerer brugerinddragelse. For at vise, at der er mange forståelser, og at det derfor kan være godt at snakke åbent om, hvilke forståelser man ligger inde med. På kurset prøver vi også at definere sundhed, da der er en tendens til enten at tænke sundhed i et meget biomedicinsk paradigme ellers at forstå det som et mere bredt og positivt sundhedsbegreb. Kurset ligger imellem de to forståelser og trækker på inspiration fra begge. I en rapport fra ViBIS, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd kan vi se, at over 40 % af lægerne og knap 30 % af sygeplejerskerne ikke mener, at patientens viden kan bruges til at kvalificere behandling og forløb. 3

4 Derfor er det også relevant at lave en begrebsafklaring af viden. - Den teoretiske viden - Praksisviden; fra viden til kunnen - Erfaringsbaseret viden; den tavse viden Der er meget at hente i den tavse, erfaringsbaseret viden. Vi arbejder med, hvordan man kan få den mere i spil, så man bedre kan finde frem til værdier og præferencer. Derudover er det også relevant at tale med deltagerne om didaktik. At give en teoretisk forståelse af læring, og her har vi tilføjet endnu mere praksis. Planlægning af undervisningen Når man planlægger undervisning, kan man benytte designstjernen (se slides): - Formål - Deltagere - Miljø - Form - Rolle Derudover kan man benytte en drejebog til detailplanlægning (se slides). Vi har lavet didaktikkort, som deltagerne kan bruge i deres planlægning, som kan være med til at sikre, at patienterne bliver involveret. Kortene giver teknikker til facilitering og involvering. Derudover har vi arbejdet med spørgsmålstyper, handleplaner og billedekort fra Stenokassen. Vi er inspireret af blandt andet Canada og interprofessionel læring og samarbejde (IPLS), hvor man inddrager patienternes fortællinger og ser på, hvad og hvordan vi kan lære af dem. Subjektive patientfortællinger Til vores uddannelse inviterer vi også en patient ind til at fortælle om, hvordan det er at leve med en kronisk sygdom og om, hvad de fik ud af at gå på patientuddannelse. Det er nogle meget subjektive fortællinger, som vi så efterfølgende på kurset diskuterer, hvordan vi kan drage viden ud fra. Som deltager kan man lære meget af hinanden; hvordan bliver der etableret nogle gode menneskelige relationer med nogle gode spørgsmål i fortællingerne. Vi plejer at få rigtig god respons fra deltagerne på patientfortællingerne. Det bliver også et mere magtfrit rum, og det er derfor nemmere at lære, når man ikke skal behandle patienten samtidig. De subjektive aspekter giver nogle perspektiver, som man ikke kan læse sig til. Vi har normalt en time med patientfortællingerne. Ad.3 BRO Kompetenceudvikling Se Winnies slides. 4

5 Projektleder Winnie Lund fortæller om BRO (Brugerinddragelse Relationelle kompetencer Overgang). Baggrund for projektet Projektet udspringer fra en plan for den ældre medicinske patient som Region H har foretaget. Region H finansierer også projektet. Vi arbejder med de organisatoriske strukturer og forsøger at få den fælles viden på tværs af sektorer i spil. Projektet er meget lokalt rent geografisk, da der er stor forskel på de forskellige kommuner og for så vidt også hospitaler. Vi ser på, hvad er det for nogle overgange i netop dette lokalområde, som gør sig gældende og er værd at tage fat på. Formål At forbedre kvalitet og skabe bedre sammenhæng (for ældre). Samt at øge de sundhedsprofessionelles handlekompetencer og viden om egen rolle i sektor-samarbejdet. Desuden skal vi ud over at arbejde med ældre også til at arbejde med palliation. BRO er også en slags kulturprojekt og spiller meget sammen med den udvikling, der finder sted. Vi bevæger os meget hen i at flytte opgaver lige for tiden, så derfor ligger det i tråd hermed, at vi har fokus på overgange og sammenhæng på tværs. Bro står for: Brugerinddragelse Relationelle kompetencer Overgang (hvilket kan være rigtig mange ting) Målgruppe Seneste projekt var på Vestegnen, her deltog følgende aktører: Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, samordningskonsulent (fra hospitalet) samt visitatorer, fysioterapeuter fra genoptræningen, sygeplejersker/social og sundhedsassistenter fra hjemmeplejen, plejehjem (fra kommunen). Øvrige målgrupper, der målrettet og systematisk bliver inddraget i projektet løbende, er: Ledere, brugere (borgere, patienter, pårørende) og praktiserende læger. Projektet over tid Tidslinje (se slides). Tidslinjen er fokuseret på inddragelse. Lederne inddrages i starten og til slut, mens hovedaktørerne inddrages løbende. Det relationelle skal forstås som: fælles forståelse, fælles respekt og styrkelse af relationer og kommunikation med det formål at øge kvalitet, effektivitet og medarbejdertilfredshed. Hvordan øger vi, gennem projektet BRO, handlekompetencer i at inddrage brugere, patienter og pårørende: - Vi forsøger at skabe en fælles forståelse for brugen af inddragelse. - Underviser i de forskellige måder at inddrage på. Deltagerne bliver i løbet af projektperioden testet i disse forskellige måder at inddrage på. 5

6 Patienter i undervisningen Borgere, patienter og pårørende bliver løbende involveret. De rekrutteres lokalt gennem fx seniorråd. Dette har hidtil fungeret optimalt. Vi har involveret borgerne på forskellig vis i projektet. - Vi har benyttet oplæg fra patienter og konsulenter. - Vi har inddraget borgerne sammen med deltagerne i en dag med case-træning. Her laver vi et patientforløb med forskellige brikker, der alle symboliserer noget dialog og udveksling på tværs. Det er en kulturøvelse om vidensdeling på tværs af sektorer. Vi forsøger at skabe et fælles læringsrum, hvor magtforskelle bliver ophævet. Denne dag giver meget viden om, hvordan man kan inddrage borgerne. - Kommunikation nævnes tit. Men det handler om at blive meget konkrete på, hvilken kommunikation der er tale om, og hvor der mangler noget eller hvor noget halter. Projektet afsluttes Afslutningsvis i projektet kommer vi med forslag til ændringer i overgangene. Deltagerne fremlægger resutaterne for de ledere som først var med og for de borgere, som deltog. Efterfølgende prøver vi at understøtte med nogle vidensnetværk. Vi ser, at den viden som bliver formuleret, bliver taget med hjem og arbejdet videre med. Kommende projekt Næste forløb er BRO-NORD omkring Palliation. Det er andre aktører, end vi er vant til, og det bliver spændende at se, hvordan vi kan få disse aktører til at samarbejde. De er også med i planlægningen af forløbet. Evaluering Målinger på det første forløb vi kørte med BRO, viser en før og efter måling. Her ser vi en øgning i ideer til at inddrage brugerne, større klarhed over hvordan brugerne kan inddrages. Desuden kan vi se, at handlekompetencerne øges betydeligt. Efterfølgende har vi også oplevet, at flere af netværkene er bibeholdt. Planlægningsgruppen, lederne på tværs, deltagerne i projektet og også borgerne, der har været med, skaber netværk på tværs af kommunegrænserne. Vi afslutter kurset med et uddannelsesbevis til deltagerne. Borgerne har faktisk henvendt sig, fordi de også gerne vil have et bevis på, at de har deltaget. Opsamling med spørgsmål til begge oplæg uddrag af nogle af spørgsmålene Spørgsmål: Hvor let har det været at få borgere til at indgå og hvor mange borgere er med til et BRO-projekt? Svar: Det afhænger af dagen. Normalt 4-5 borgere eller pårørende. Andre dage som fx fremlæggelsesdagen og vidensdelingsdagen, der er nogle flere med. Det er som regel ressourcestærke borgere, der deltager, som seniorudvalgene udpeger. Spørgsmål til hvordan de bruger patientfortællingerne. 6

7 Svar: vi har 25 deltagere og så en patient overfor hele holdet. Nogle gange bliver patienten, men andre gange går patienten når deltagerne skal diskutere, hvordan de kan benytte patientens viden. Men der er altid tid til spørgsmål bagefter. Patienten fortæller sin egen subjektive historie, cirka 20 minutter. Vi er blevet bedre til på forhånd at fortælle patienten om størrelsen på holdet. Patienterne finder vi gennem mund-til-mund/snowball effekten. Der ligger et stort udviklingsarbejde i at klæde både patient og sundhedsprofessionelle på. Spørgsmål: Hvordan formår I at få det rigtige ud af patienten, hvordan underviser I i at stille de rigtige spørgsmål således, at patienten bliver inddraget optimalt? Har I nogle metoder hertil? Svar: Vi bruger den pædagogiske værktøjskasse med blandt andet billedkort fra Stenokassen. Vi går meget ind i, hvad er det for nogle forståelser man selv har, således at man lærer sine egne forudindtagede forståelser at kende og kan tage højde for dem. Det handler i høj grad om en mestring af menneskelige værdier og ikke kun teknisk snilde. Spørgsmål: Hvad gør I helt praktisk, hvilke metoder? Svar: I BRO benytter vi blandt andet fotodagbog, brainstorm og skyggemetoden. Det er selvfølgelig ikke nok at lære om metoderne, men de skal også trænes i dem. Spørgsmål: Hvad kender man til effekten hos borgerne i kompetenceuddannelsen? Svar: Det er vi ikke helt nået til at kunne sige så meget om endnu, men vi ved, at de er en kæmpe ressource. Vores deltagere har været meget tilfredse, men vi har kun adspurgt dem og ikke de patienter/borgere der har deltaget, men vi har haft tiltro til vores deltageres vurdering om at kurset har fungeret, og hos os er det jo faktisk de sundhedsprofessionelle, der er vores brugere. Ad.4 - Pause Ad.5 - Patientrepræsentant Se Jettes slides. Baggrund Jette Bay, politisk næstformand i Scleroseforeningen, patientrepræsentant i en lang række sammengænge blandt andet for DH og Danske Patienter, fortæller her om sine erfaringer som patientrepræsentant. Jette har en baggrund som ledende tandlæge og sundheds- og forebyggelseskonsulent. Hun måtte stoppe arbejdet som tandlæge i forbindelse med, at hun fik konstateret sclerose. Denne baggrund giver mig klart en ballast i mit arbejde som patientrepræsentant. Jette fortæller her om sit arbejde som patientrepræsentant. Jeg bruger også arbejdet som patientrepræsentant som en del af min egen rehabilitering, da det holder mig i gang. Der er dog et problem i, at der ikke er uddannet specielt mange patientrepræsentanter, og at der derfor er meget arbejde for den enkelte. 7

8 Da jeg startede med at være ude til møder og konferencer, så endte det tit med, at folk sagde hvor er det spændende at møde dig. Der tænkte jeg hold da op, I møder jo patienter hele tiden, hvorfor snakker I ikke med dem?, men det gav mig blod på tanden, for det virkede som om, der var behov for patientrepræsentanter. Jeg har blandt andet været med til at udvikle indhold og anbefalinger til publikationen Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Læs den her. Der var det en gave at være med fra et tidligt tidspunkt og at se hele processen, så man er med på forforståelsen af ord, hvad der styrer på det økonomiske og politiske plan etc. Jette viser her en slide over de mange steder, hvor hun har været repræsentant (se slides). Klar beskrivelse Når man ønsker at gøre brug af patientrepræsentanter, skal man være meget klar på, hvad det er, man ønsker. En god patientrepræsentant er jo ikke nødvendigvis også en god pårørenderepræsentant. Derudover skal man som virksomhed/organisation have nogle meget klare beskrivelser af mål og af opgaven. Det giver en stor gevinst for patientrepræsentanten med en sådan basis. Barrierer En af barriererne er, at jeg ikke kan være alle steder på en gang. Vi patientrepræsentanter er lidt som Tordenskjolds soldater. Jeg vil sige, at der burde tages alvorligt, og at der burde uddannes langt flere patientrepræsentanter til det niveau, som jeg arbejder på. Jeg er ikke længere på arbejdsmarkedet, så jeg har mulighed for at gøre det og prioritere som jeg vil, men det er ikke alle, der kan det. Barriererne er ofte, at dem jeg arbejder sammen med, ikke nødvendigvis har det samme afsæt. Jeg kender ikke deres basis og de kender ikke min det kan godt skabe lidt forvirring omkring rolle og troværdighed. Derfor så vær bevidste om, hvad I ønsker, når I inviterer patienter med. Hvis ikke vi kan mødes på et ligeværdigt plan, så bliver det meget besværligt. At kende præmisserne - Vigtigt at være klædt på og vide, hvad der er fokus på. - Du taler på alles vegne. Dette kan være svært, derfor godt med flere repræsentanter, så de dækker bredere. Fx en der repræsenterer somatik og en der repræsenterer psykiatrien. - At kende mission og vision. - Begrebsafklaringer er rigtig vigtige, da der er mange ord og forforståelser. - Villige til at arbejde proaktivt. - Følge op på møder. - Være åben og lyttende. - Være orienteret på området. 8

9 Jeg oplever tit, at jeg skal være med til at etablere det paradigmeskifte, som vi ofte taler om, og det kan godt være ret tungt. Jeg kan overveje om dem, der er med nu, sidder på de rigtige niveauer til at gøre noget. De mange forskellige forståelser af inddragelse både fagligt og individuelt kan godt komme på tværs nogle gange, hvor man så kæmper lidt for at være en troværdig patientrepræsentant. At være patientrepræsentant er som at kunne et håndværk på det organisatoriske niveau. Husk Det er enormt vigtigt at klæde patientrepræsentanterne godt på, så de kan formidle andet end hvad de personligt tumler med, for det er ikke det vi skal fortælle om, vi skal være mere generelle. Jeg har ofte oplevet, at hvis en patientrepræsentant roder for meget rundt i sin egen historie, så mister man troværdigheden. Lad derfor være med at tricke det individuelle, for det er en dyd for patientrepræsentanten at bibeholde det generelle perspektiv. Der popper mange projekter med patientcentrede praksisser op, men der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken. Undersøg derfor om der ikke allerede findes lignende projekter og få inspiration herfra. Angela Coulter bruger isbjerget som symptom: Patienterne har jo en lang forhistorie med alt muligt andet, vi har som patienter tacklet meget inden, vi når hos jer professionelle. I virkeligheden klarer en masse mennesker en masse uden kontakten med sundhedsvæsenet. Byg på den erfaring, der er i forvejen. Det er hårdt arbejde og derfor vigtigt, at det bliver afspejlet i resultatet. Undervisning Overvej følgende når I ønsker at inddrage patienter: - Gør sig klar over de enkelte trin inden man patientinddrager - Hvilken tilgang ønskes topdown eller bottum-up. Brugerens oplevelse som er centralt i arbejdet. - Hvilken grad af inddragelse, der ønskes. - Hvilket niveau af inddragelse (individuelt, pårørende, organisatorisk) - Repræsentativt når man laver alle mulige undersøgelser (høringer, tilfredshedsundersøgelser, spørgerskema) eller direkte ved brugerråd, paneler etc.. Til sidst hvis man udpeger en formel repræsentant - Gør sig klar om det handler om kendte eller ikke erkendte problematikker (se slides). Man skal gøre sig klart, at det er det man arbejder med ellers er der mange faldgruber. - Til sidst, pas på med at fortolke hvad brugerne mener (fotodagbog, skyggemetode etc.). Anbefalinger af organisatorisk patientinddragelse: - Med og ikke for patienten. - Udpeg de rigtige patienter: I må igennem hele skemaet (se slides) og så skal I finde brugerne og så skal vi som brugere kunne matche det. Vigtig men svær proces for at få de rigtige brugere, men det er helt essentielt. - Vigtig at I er uddannet såvel som patienterne er uddannet i inddragelse og processen. Det stiller store krav til patienterne, hvis de ikke har de kompetencer i forvejen, og det kan derfor blive svært at være ligeværdige på det. 9

10 Gevinster Der er dog også mange gevinster ved at være patientrepræsentant. - Giver enestående erfaringer og oplevelser - Giver en bevidsthed om, at vi ikke ejer den viden, der kommer ud af arbejdet. Jeg har blandt andet været i England tre gange i en dansk delegation med Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL og som udsendt af Danske Patienter. Krævede stor forberedelse for mig + det hele var på engelsk. Fik hjælp af min nabo til at oversætte mit oplæg. Jeg fik derudover også min datters veninde, som er kunstner, til at male nogle billeder til mig, som jeg kunne bruge til at tale ud fra. Det sværeste var at sidde med i panelet, for der kunne man jo ikke øve sig. Derudover har jeg siddet med i uddannelsesudvalg (Ergoterapeutuddannelsen, Fodterapeutuddannelsen) samt været den rød tråd i ledelse af kursusforløb (Patient Empowerment). Jeg oplever, at der er stor lydhørhed, når man som patient træder frem og taler for sundhedsprofessionelle. Der lyttes på en anden måde end hvis en sundhedsprofessionel eller organisationsansat fortæller samme historie. Jeg tror, vi nemmere kan komme igennem med nogle budskaber. Spørgsmål Spørgsmål: Det svære i at vælge de rigtige repræsentanter? Svar: der er jo forskel på, hvad man ønsker, de skal bruges til. Det individuelle eller det organisatoriske, egne oplevelser eller det generelle. Det må man gøre sig klart. Patientrepræsentanterne kan jo sige meget om det generelle perspektiv. Spørgsmål: De sammenhænge du optræder i, er du da altid alene? Svar: Nej, ofte dækker vi flere områder når vi er to, og fire øre er bedre end to. Spørgsmål: Hvordan er du lykkes med at kunne løfte dig op over, for du har og bruger jo dine subjektive erfaringer, men kører jo ikke rundt i det? Svar: Jeg er bevidst om det, jeg gør, jeg bruger noget af min historie som eksempel, men det er ikke centrum for det jeg siger. Derudover samler jeg andre historier også og supplerer med dem, så det ikke kun bliver mine egne. Det virker godt med autentiske historier, men folk bliver jo trætte, hvis det altid er den samme historie. Derfor er det vigtigt at tænke på de gode historier, hvor man kan se forbedringspotentiale. Gerne historier, der kan være med til at flytte os. Ad. 6 Afrunding Anja takker for nogle spændende oplæg og de gode spørgsmål. Næste arrangement i Vidensforum er endnu ikke helt på plads, men bliver i Sundhedsstyrelsen engang i maj/juni og kommer til at handle om nogle af deres brugerinddragende projekter. 10

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere