LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT"

Transkript

1 LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT 2 1

2 LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER En kort rundtur i juraen på de sociale medier Markedsføringsret på sociale medier De sociale mediers egne vilkår Persondataret på sociale medier Rettigheder på sociale medier 3 JURA OG SOCIALE MEDIER To streger under facit, tak De sociale netværk er i en rivende og dynamisk udvikling Det er juraen ikke altid. Vi ses om et par måneder 2

3 O N = O F + E 5 O N = O F + E O N : Online O F : Offline E : E-handelsloven (plus det løse) Det der gælder i den virkelige verden gælder også i den virtuelle verden Sider for særlige produkttyper: Fødevarer, tobak, alkohol, medicin, spil osv. Fjernsalgsloven, e-handelsloven Pyramidesalg, spillelovgivningen 6 3

4 WILD WEST? ER DANSK LOV OVERHOVEDET RELEVANT? Facebooks vilkår: You will resolve any claim, cause of action or dispute ("claim") you have with us arising out of or relating to this Statement or Facebook in a state or federal court located in Santa Clara County. The laws of the State of California will govern this Statement, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict of law provisions. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located in Santa Clara County, California for the purpose of litigating all such claims. Vedtagelsesproblem med Facebook vilkårene, især i forhold til forbrugere 8 4

5 HVILKET LANDS LOV GÆLDER? Uden for e-handelsloven gælder et virkningsprincip Inden for e-handelsloven gælder et afsenderlandsprincip gælder informationssamfundstjenester inden for EU gælder fx markedsføringsret men ikke fx persondataret ændrer fx ikke på reglerne om spam eller ophavsret Konklusion: Den danske markedsføringslov skal overholdes Dansk virksomhed Socialt medie Bruger i EU 9 JURAEN OG DE SOCIALE MEDIER 10 5

6 RELEVANTE LOVE OG REGELSÆT E-handelsloven Markedsføringsloven Persondataloven Varemærkeloven Ophavsretsloven ICC kodeks for reklamepraksis Forbrugerombudsmandens vejledninger Datatilsynets vejledninger og afgørelser Facebooks brugervilkår 11 HVAD SIGER MARKEDSFØRINGSLOVEN OM SOCIALE MEDIER? Absolut intet og dog: 1 God markedsføringsskik 2 Anvendelsesområde 3 Vildledning 4 Skjult reklame 6 Spam 8 Børn og unge 9 Salgsfremmende foranstaltninger 11 Konkurrencer 12 6

7 DE SOCIALE MEDIERS EGNE VILKÅR Hvor vigtigt er det der står i Facebook-vilkårene? Markedsføringsloven fortolkes i overensstemmelse med ICC kodeks 14 7

8 DE SOCIALE MEDIERS EGNE VILKÅR ICC kodeks for reklamepraksis artikel D4: De vilkår, der gælder for elektroniske medier med regler eller standarder for tilladt kommerciel adfærd, eksempelvis nyhedsgrupper, diskussionsfora eller opslagstavler og server software til redigering af hjemmesideindhold, skal respekteres. Kommerciel kommunikation, der sendes til sådanne offentligt tilgængelige fora, er kun tilladt, såfremt det fremgår direkte eller indirekte af det pågældende forum eller website, at sådanne henvendelser accepteres." Konklusion: Virksomheders markedsføring skal overholde de social mediers egne vilkår 15 FACEBOOKS VILKÅR Generelle vilkår: Statement of Rights and Responsibilities Facebook Principles 16 8

9 ID, PLEASE 18 9

10 OPLYSNINGSPLIGT (E-HANDELSLOVEN) Let tilgængelig og vedvarende adgang til : Tjenesteyderens navn Den fysiske adresse, hvor tjenesteyderen er etableret, E-post-adresse og eventuelt postadresse og andre oplysninger om tjenesteyderen, som gør det muligt at kontakte og kommunikere med tjenesteyderen CVR-nummer Tilhørsforhold til eventuelle godkendelsesordninger Fortrydelsesret Handelsforløb 19 REKLAMEIDENTIFIKATION Markedsføringslovens 4: En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset i hvilket medium, den bringes. - OBS - strafbelagt E-handelslovens 9, stk. 1: Al kommerciel kommunikation, der er en del af eller udgør en informationssamfundstjeneste, skal udformes og præsenteres, så det tydeligt fremgår, at der er tale om kommerciel kommunikation. Det skal tydeligt fremgå, på hvis vegne den kommercielle kommunikation udsendes

11 REKLAMEIDENTIFIKATION PÅ SOCIALE MEDIER Sider/Pages Et specielt Facebook-produkt, der giver virksomheder mulighed for at være repræsenteret på Facebook Beregnet til kommerciel udnyttelse. Det skal fremstå klart og tydeligt, hvem der står bag siden Hverken ved oprettelse af en profil eller ved besøg på Facebook gør Facebook det tilstrækkeligt klart for en gennemsnitsoplyst bruger af Facebook, at en Facebook side - modsat en Facebook profil eller gruppe - indeholder eller kan indeholde kommerciel kommunikation Skærper identifikationskravene til den enkelte erhvervsdrivende og dennes Facebook sider 11

12 AMBASSADØRER / BLOGGERE Deltagelse i chatrooms, blogs etc.: Anmeld en hjemmeside eller et produkt i din blog og modtag et vederlag Pkt. 22 i bilag 1 til direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis: Det anses for at være vildledende handelspraksis, hvis Den erhvervsdrivende, i modstrid med sandheden, hævder eller giver indtryk af, at han ikke handler som led i sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sin profession, eller han, i modstrid med sandheden, udgiver sig for at være forbruger. Forbrugerombudsmand (i sag om bloggere): Den erhvervsdrivende lovede derefter Forbrugerombudsmanden, at stille det som et krav, at bloggerne i blogindlæggene gør opmærksom på, at de modtager betaling for at skrive indlægget. Den erhvervsdrivende lovede endvidere, at føre kontrol med, at bloggerne opfylder dette krav. (FO-sag 2007) 23 AMBASSADØRER / BLOGGERE Fo-udtalelse om ambassadør for bank: Forhåndsbesked til bank med en Facebook-profil, hvor en bankansat skulle initiere debatter, også på andres profiler. Bankens navn og logo fremgik med den skrifttype og farve, som banken generelt anvendte, og navnet var også anført under information og hvem administrerer siden. Ikke skjult reklame. Den ansattes initiering af debatter var ikke skjult reklame, hvis den ansatte tydeligt var identificeret som sådan ved hvert indlæg, den ansatte lavede på bankens og andres profiler

13 DON T TALK TO STRANGERS 25 SPAM Markedsføringslovens 6 stk. 1 En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, med-mindre den pågældende forudgående har anmodet om det

14 TIDSSVARENDE LOVGIVNING? Indført i 2000 og senest ændret i 2003! Det elektroniske totalforbud : Forbud mod at erhvervsdrivende uanmodet henvender sig til nogen i afsætningsøjemed via , sms, automatisk opkaldssystem, fax, MMS og lignende Forbrugerombudsmandens vejledning af 1. juli 2010 (www.forbrug.dk) Brugervilkår på de sociale netværk forbyder spam Page 27 Date 25. maj 2009 DET ELEKTRONISKE TOTALFORBUD Kommunikationsformer: , fax, SMS, automatisk opkaldssystem og lignende, fx MMS, videobeskeder Samtykke-undtagelsen: Modtageren har aktivt sagt ja til markedsføring via Krav til samtykket: Frivilligt, specifikt og informeret Skal være klart, konkret og afgrænset, så afgiveren kan overskue rækkevidden og konsekvensen Standardvilkår og på forhånd udfyldte ja-tak-felter duer ikke Ikke krav om skriftligt/underskrevet - men den erhvervsdrivende har bevisbyrden for at samtykke er givet Et samtykke er tidsubegrænset, men kan altid tilbagekaldes. Skal kunne ske på en let måde og uden betaling 28 14

15 DET ELEKTRONISKE TOTALFORBUD Samtykke-undtagelsen (fortsat): Skal specificere kommunikationsformen, fx. s, SMS Produktartsangivelse er et krav, fx. nye indlåns-muligheder, børnetøj, stuemøbler, men ikke fx. diverse produkter Produktartsangivelse ved nyhedsbreve? Ikke tilladt at bede om et samtykke via eller fax OK at bede om samtykke ved at sende brev - medmindre den pågældende har sagt nej tak/tilmeldt Robinson-listen 29 SAMTYKKE Særlige spørgsmål Samtykke som krav for at indgå aftale Ikke tilladt Betaling for samtykke Nok ok hvis betingelserne er klare Konkurrencer Konkret vurdering afhængig af vinderchancer, præmiestørrelse m.v. Overdragelse af samtykke? Normalt kun ved virksomhedsoverdragelse 30 15

16 SAMTYKKE PÅ FACEBOOK SAMTYKKE PÅ FACEBOOK 16

17 SPAM PÅ FACEBOOK TIDLIGERE PRAKSIS I relation til markedsføringslovens 6, stk. 1, om uanmodet henvendelse bemærkede Forbrugerombudsmanden, at Facebook har et internt mail-system, hvor hver profil har en indbakke, hvorfra man kan sende og mod-tage beskeder til/fra sine Facebook-venner. Denne funktion var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse elektronisk post i markedsføringslovens forstand, og den ansatte hos banken skulle derfor have et forudgående samtykke fra modtageren for at måtte sende sådanne mails. Herudover kan man lave indlæg på andre profilers væg i Facebook. Sådanne indlæg, fandt Forbrugerombudsmanden ikke, var elektronisk post omfattet af markedsføringslovens 6, stk. 1. Forbrugerombudsmanden fandt dog, at det ville være bedst i overensstemmelse med god markedsføringsskik, hvis banken respekterede, såfremt en anden profil frabedte sig sådanne indlæg på sin profil. Forbrugerombudsmandens sagsnummer 08/ SPAM PÅ FACEBOOK FBOs spamvejledning udtryk for FBOs foreløbige opfattelse FBO erkender, at det kan give anledning til tvivl, hvorvidt reklamer i sociale medier er omfattet af forbuddet i MFL 6 Hvad er omfattet af forbuddet i MFL 6: Hvis der rettes henvendelse til bestemt addressat/profil på Facebook Reklamer på Facebook-sidens væg Reklamer, der sendes til indbakken Hvad er ikke omfattet af forbuddet i MFL 6: De skiftende reklamer på væggens højre side kan ikke med den fornødne sikkerhed anses for omfattet, idet reklamerne efter omstændighederne må anses som bannerreklamer, som er en del af mediet 17

18 SPAM PÅ FACEBOOK Tip en ven ( dele funktionen) En erhvervsdrivende må ikke tilskynde nogen til at videresende markedsføringsmateriale til andre og dermed bruge andre som redskab til at foretage en handling, han ikke selv må foretage. Facebook s Share -funktion Hvad hvis brugerne opfordres til/præmieres for at invitere venner? 35 TIP EN VEN 18

19 SANKTIONERING Strafsanktioneret: Forbrugerombudsmandens model: 100 kr. pr. mail/sms, dog en minimumsbøde på kr Hvordan fører Forbrugerombudsmanden tilsyn med ulovlig spam? og Svært for myndighederne at måle omfanget af spam-kampagner Efterforskning: Være ærlig eller holde mund? Selvinkriminering SPAM DE GODE RÅD Reglen gælder alle modtagere også erhvervsdrivende Husk samtykke og hav dokumentationen i orden Gør det klart for modtagerne hvad der sker Tænk over alle muligheder for indhold fra starten Pas på med Facebook det er uklart 38 19

20 DE KÆRE SMÅ 39 BØRN OG UNGE God markedsføringsskik opløftet i 2. potens Ungdomsrejsebureauer med alkohol på Facebook Forældresamtykke Spil brug af figurer/kendetegn Bruge børn og unge som værktøj ved hvervning 40 20

21 I KORTE TRÆK 41 NÅR VIRKSOMHEDER SÅ OPRETTER SIDER... Anbefalinger: Start med at læse Facebook vilkårene, fx regler om upassende/anstødeligt indhold aggressiv adfærd truende/nedladende udsagn osv. Hold dig opdateret med ændringerne i vilkår Brug Pages som udgangspunkt til virksomheden Gør ikke noget online, som du ikke ville have gjort offline... Husk tydelig identifikation af afsenderen 42 21

22 KONTAKT Kristian Storgaard, advokat (L) Indsæt foto fra portalen. Tel.: Mobil:

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13.

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. april 2010 FORBRUGEROMBUDSMANDENS FOKUS, 2010 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1. juli 2010 Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Udkast sendt i offentlig høring den 24.april 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1.

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection Sø- og Handelsretten [The Maritime and Commercial Court of Copenhagen], Judgment of 15 March 2002 in case N 1/2001;The Consumer Ombudsman vs. Interessebank Danmark Relevant Provisions (European and National

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006

FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006 FORBRUGEROMBUDSMANDEN FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER 27. februar 2006 1. Baggrund og metode Internetauktioner er blevet en stadig mere populær handelsform, hvilket naturligt

Læs mere

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning Forbrugerombudsmandens vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil kan bruges som hjælp til at vurdere lovligheden af de mange Multi Level

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline

Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Artiklen præsenterer de relevante lovbestemmelser, der findes i forbindelse med markedsføring

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere