PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13."

Transkript

1 PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. april 2010

2 FORBRUGEROMBUDSMANDENS FOKUS, 2010 Forbrugerombudsmanden har syv særlige fokusområder i 2010: Prismarkedsføring nyt regelsæt om prisoplysninger til forbrugerne Førelse af finansielle sager kundernes tab på dårlig eller mangelfuld rådgivning Nyt tilsyn med betalingstjenester forbrugernes elektroniske betalinger Opkrævning af ulovlige gebyrer og for høje renter på bl.a. det grå lånemarked Miljømæssige påstande i markedsføringen hvor går grænsen Markedsføring over for børn og unge på teleområdet Større kendskab til regler for e-handel nationalt og globalt

3 MARKEDSFØRINGSLOVENS REGLER MFL 1, stk. 1 (God skik): "Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. MFL 1, stk. 2: Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd." MFL 3, stk. 1 (Vildledning): "Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.

4 MARKEDSFØRINGSLOVENS REGLER MFL 3, stk. 3 (Dokumentationskrav): "Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. MFL 9, stk. 2 (Slagtilbud): "Tilbyder en erhvervsdrivende en vare eller tjenesteydelse til en bestemt pris, og har den erhvervsdrivende rimelig grund til at antage, at denne ikke vil være i stand til at imødekomme efterspørgslen i en mængde, som er rimelig i forhold til tilbuddet og omfanget af dets markedsføring, skal den erhvervsdrivende tage et klart forbehold herom i markedsføringen. Husk også MFL 5 (sammenlignende reklame), MFL 12a (købsopfordringer) og MFL 13 (prisoplysninger) EU s direktiv om urimelig handelspraksis Bkg. 1084/2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold

5 VILDLEDNING - DÆKNING FOR FORVENTNINGER Husk nu sund fornuft! Vildledning: Hvilke forventninger skaber markedsføringen, og er der dækning for disse forventninger hos gennemsnitsforbrugeren? Slagter: Hjemmelavet leverpostej i 500 g. bakke UfR SHD Lars Larsen: Dyner frit valg, 50 kr. UfR HD vindercertifikat: Tillykke, du er særligt udvalgt. Åbn straks og se hvad du har vundet (alle vandt) Supplerende/afvigende vildledningsregler i speciallovgivning Den vigtige sondring mellem anprisninger og faktiske angivelser: 5

6 ANPRISNINGER VS. FAKTISKE ANGIVELSER Anprisninger = det der ikke kan vejes, måles eller verificeres Faktiske angivelser kan og skal dokumenteres - Bilka er bare billigst : Forlig med FO - Vi gjør Norge billigare : Norsk afgørelse, MR 27/98 - Julskinka af världens bästa griskött : Svensk dom, MD 2005:8 - The smoothest and softest shave : Dom fra Sø- og Handelsretten 2005 (V ) - Rigtig appelsinjuice : UfR ØLD (fødevareloven) - 100% eller effektivt bakteriedræbende : UfR HD Hvilke dokumentationskrav gælder?

7 DE NYE RETNINGSLINJER 7

8 DE NYE RETNINGSLINJER Er ikke lov men forhandlede retningslinjer (MFL 24): Erhvervslivet har sagt OK hertil Kan downloades på 30 sider Træder i kraft 1. marts 2010 Erstatter retningslinjer fra 2002 og evalueres efter 2 år Uoverskuelig detaljeregulering: Voldsomt detaljerede med mange undtagelser og særregler Dejligt med klare regler men det kan og vil gå galt! De nye retningslinjer gælder såvel varer som tjenesteydelser - dog er enkelte ydelser i et vist omfang undtaget (fx benzin og hotelophold) Gælder både b-t-c og b-t-b - dog en vis tvivl og visse undtagelser 8

9 SAMMENLIGNING MED EGEN TIDLIGERE PRIS 9

10 SAMMENLIGNING MED EGEN TIDLIGERE PRIS Punkt 1-3 Sammenligning med egen tidligere pris = fx normalpris, tilbudspris, før/nu, spar xx %, spar xx kr. mv. Pris kr. 79. Normalpris kr. 99 Før kr. 99. Nu kun kr. 79 Spar 20% Spar 20 kr Hovedkrav: Normalprisen skal have været gældende i en længere periode umiddelbart før annonceringen, og krav til tilbudsperiodens varighed skal være opfyldt Hvis ikke andet oplyses, er en sammenligning med den erhvervsdrivendes egen normalpris

11 LÆNGERE PERIODE Punkt 3 Længere periode = mindst 6 sammenhængende uger Dog er mindst 4 uger nok for dagligvarer og sæsonsvarer mere herom senere Hvis prisen har varieret i 6 ugers perioden, må der kun sammenlignes med den laveste pris i perioden.

12 KORTVARIGE KAMPAGNER Punkt 3 Kortvarige kampagner på op til 3 dage med besparelse på samtlige varer, dele af varesortimentet eller en bestemt varekategori - men ikke bare en enkelt vare er OK, selvom normalprisen for enkelte varer ikke har været gældende i en længere periode. Disse kortvarige kampagner afbryder ikke den længere periode.

13 TILBUDSPERIODENS LÆNGDE Punkt 4 Tilbudsperiodes længde: Kun markedsføre nedsat pris i kort periode Kort periode = max. 2 uger Dog kun 1 uge for dagligvarer og sæsonvarer Med andre ord: Et godt tilbud bliver ikke ved med at være et godt tilbud..og dog: Pris må dog markedsføres som nedsat pris efter den korte periode, hvis den erhvervsdrivende både ved tilbudsperiodens begyndelse og senere markedsføring oplyser tilbudsperiodens varighed. Tydeligt og i umiddelbar forbindelse med tilbuddet. F.eks. Kampagnepriser i april, Juletilbud hele december osv.

14 SUPPLERENDE PERIODEKRAV - RESTVARER Punkt 4 Markedsføringen af nedsat pris må højst vare halvdelen af normalprisperioden. Tilsidesættes periodekravene, anses den nedsatte pris som ny normalpris Restvarer og restpartier = varer, som udgår af sortimentet: Nedsat pris må markedsføres, indtil restpartiet er solgt ud. Nye varer må ikke hjemkøbes (men ok hvis blot ligger på lager). Gælder også for udsalg, dog ikke ophørsudsalg (se pkt. 19) 14

15 SÆRLIGT OM DAGLIGVARER OG SÆSONVARER Punkt 14 Dagligvarer = levnedsmidler og andre varer til husholdningens løbende forbrug (forbrugeraftalelovens 9, stk. 2, nr. 1): Varer der bruges op : Køkkenruller modsat køkkenrulleholder Sæsonvarer = varen sælges kun i meget begrænset periode i et år pga. varens karakter og praktiske anvendelsesmulighed. Omfatter fx julepynt, fastelavnsudstyr og årbøger Omfatter ikke fx skoletasker og penalhuse Formentlig heller ikke sandaler, myggelys og solcreme Relaterer sig til varens, ikke forretningens, karakter Længere periode er her = mindst 4 uger (normalprisen) Kortere periode = højst 1 uge (perioden for den nedsatte pris) 15

16 DOKUMENTATION UDBUDT TIL SALG Punkt 5 Krav: Dokumentation for at produktet har været solgt eller udbudt til salg til normalprisen i en længere periode (6 uger) Udbudt til salg : Forbrugeren skal have været i stand til at købe varen og kunne gøre sig bekendt med prisen: Ikke krav om at salg rent faktisk har fundet sted Men ikke bare opmagasineret på lageret 16

17 SAMMENLIGNING MED VEJLEDENDE PRIS Punkt 6 Kun sammenligne med vejledende pris, hvis varen har været solgt eller udbudt til salg hos den erhvervsdrivende til denne pris i en længere periode (6 uger) umiddelbart før annonceringen NB: Sammenligning med vejledende pris ved sammenligning med andre erhvervsdrivendes prisniveau eller markedspris, gælder punkt 24.4 og

18 SAMME PRODUKT Punkt 7 Sammenligningen angå nøjagtig samme produkt, når sammenligning med egen normalpris NB! En lidt bredere sammenligningsmulighed ved sammenligning med konkurrenters produkter: Punkt 26; samme art og kvalitet 18

19 PAKKETILBUD OG KOMBINATIONSTILBUD Punkt 8 Særlige regler når to eller flere produkter sælges samlet, og der angives en samlet pris: Totalprisen kan kun sammenlignes med summen af priserne for de enkelte produkter, hvis disse har været solgt eller udbudt til salg hver for sig til de oplyste priser i en længere periode (6 uger) umiddelbart før annonceringen Et pakketilbud eller kombinationstilbud afbryder ikke den længere periode for de enkelte varer 19

20 MÆNGDERABAT Punkt 9 Mængderabat = en prisbesparelse, hvis man køber flere stk. af den samme vare Ved markedsføring af en mængderabat i forhold til normalprisen pr. stk., skal normalprisen være den pris, som varen har været solgt eller udbudt til salg til i en længere periode (6 uger) umiddelbart før annonceringen En mængderabat afbryder ikke den længere periode. 20

21 ÅBNINGSSALG - INTRODUKTIONSTILBUD Punkt 10 Prissammenligninger OK, selvom periodekrav ikke er opfyldt, hvis det klart fremgår, at der er tale om et åbningssalg eller et introduktionstilbud, og produktet umiddelbart efter introduktionstilbuddets ophør bliver solgt eller udbudt til salg i en længere periode til den angivne normalpris hos den erhvervsdrivende, eller produktet umiddelbart før annonceringen har været solgt eller udbudt til salg i en længere periode til den angivne normalpris i andre forretninger i samme kæde. 21

22 PRISGARANTIER Punkt 11 OK at normalpris pga. prisgaranti har været sat ned, jf. punkt 28, efter bestillingen af annoncen men før tilbuddet træder i kraft, hvis der i umiddelbar tilknytning til annoncen er taget forbehold for, at den oplyste normalpris måske ikke har været gældende i en længere periode før annonceringen pga. prisgarantien, og det alene pga. prisgarantien, at normalprisen ikke har været gældende i en længere periode Gælder kun prisnedsættelser fra annoncebestilling til tilbudsdato Undtagelsen skyldes den lange produktionstid for en tilbudsavis

23 PRISKRIG Punkt 12 Hvis normalprisen i annoncen ikke har været gældende i længere periode pga. priskrig, og annoncøren har sat prisen ned efter annoncebestillingen og før tilbuddet træder i kraft, er det OK, hvis årsagen udelukkende er priskrig Priskrig : Konkurrenter sætter priser ekstraordinært ned, og den erhvervsdrivende af konkurrencemæssige årsager er nødt sætte sine priser ned 23

24 KÆDEFORRETNINGER Punkt 13 Særregel for frivillige kæder, kapitalkæder og blandede kæder, hvor der forekommer ikke ubetydelige variationer i priserne hos de enkelte forretninger: Må ved sammenligning med normalpris bruge retvisende besparelsesudsagn, fx et besparelsesspænd som spar kr., spar op til - eller spar mindst -budskab Normalprisen skal have været gældende hos et repræsentativt udsnit af kædemedlemmerne i hele landet. Skal sikre et relevant, retvisende og loyalt billede af kædepriserne Repræsentativt udsnit ikke defineret, men over 50% 24

25 KÆDEFORRETNINGER Punkt 13 Ved spar op til -budskab, skal besparelsen i den overvejende andel af et repræsentativt udsnit af kædens butikker ikke afvige betydeligt fra den angivne maksimale besparelse. Overvejende andel : Væsentligt over halvdelen af butikkerne Hvis kæden sammenligner med vejledende pris, skal det være en pris, som et repræsentativt udsnit af kædens medlemmer i hele landet har solgt eller udbudt produktet til salg til. Reglen gælder generel markedsføring, fx tilbudsaviser, tv og billboards, udfærdiget af kæden. Men ved varen i den enkelte butik skal det fremgå præcist, hvor meget forbrugeren sparer ved købet. Årsag til reglen: Forbud mod bindende videresalgspriser 25

26 ALT INDTIL NU GÆLDER IKKE... Punkt 15 Reglerne om sammenligning med normalpris gælder ikke Fast ejendom Brændstof Hotelophold mv. Pakkerejser Baggrund: Så store prisvariationer, at der ikke er en fast pris...men MFL, fx 3, gælder også her. Dvs. ingen vildledning 26

27 SLAGTILBUD Punkt 16 og MFL 9, stk. 2 Hvis rimelig grund til at antage, at den forventede efterspørgsel ikke kan imødekommes, skal der tages et klart forbehold i annoncen Et forbehold fritager ikke for ansvar, hvis varen allerede er solgt inden tilbuddet begynder, eller levering ikke er sikret før markedsføring Lægge vægt på produktets art, kvalitet og pris markedsføringens omfang tidligere svigt med samme leverandør produktet tidligere har været udsolgt på kort tid en udpræget sæsonvare. 27

28 SLAGTILBUD Forbehold skal være i umiddelbar tilknytning til tilbuddet og være klart og iøjnefaldende. Et generelt forbehold i tilbudsavis ikke nok Så længe lager haves eller begrænset mængde ofte OK Men hvis produktantal er meget begrænset (ofte under 10), skal annoncen oplyse antallet eller at der er meget få stk. Forbehold om at varen først skal hjemtages er ikke godt nok Forbehold ikke et krav, hvis anden tilsvarende vare dvs. i samme/bedre kvalitet - kan leveres. Gælder dog ikke mærkevarer Udsolgte varer er ikke en overtrædelse af MFL, hvis den erhvervsdrivende har foretaget et rimeligt, kommercielt skøn Se også FOs vejledning om salgsfremmende foranstaltninger 28

29 ANDRE SALGSFREMMENDE UDTRYK 29

30 GRATIS Punkt 17 Gratis, vederlagsfrit, uden betaling mv.: Kun OK, hvis forbrugeren alene skal betale uundgåelige udgifter til at reagere på tilbud og hente (eller få leveret) vare, jf. bkg. 1084/2007, 2, bilag nr. 20 Uundgåelige udgifter : Omfatter almindelig telefontakst og porto til at indsende kupon Gratis du betaler kun portoen : OK hvis der ikke betales mere end den reelle portoudgift Andre udgifter eller betingelser: Udtrykkene må ikke anvendes Ikke gratis hvis betinget af køb af anden vare ( køb og få gratis ) eller resten af varen ( 20% gratis ekstra ) for at få et produkt gratis 30

31 GRATIS FORHANDLES I EU... Punkt 17 Reglen kommer fra direktivet om urimelig handelspraksis: Totalharmonisering. FO kan derfor ikke fastsætte lempeligere eller strengere regler, men.. Der vil imidlertid efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne forekomme særlige situationer, hvor anvendelsen af de nævnte udtryk vil være i strid med bekendtgørelsens ordlyd, men uden at der i øvrigt foreligger vildledning i markedsføringslovens 3 s forstand. Sådanne forhold finder Forbrugerombudsmanden det vanskeligt at håndhæve. Bestemmelsen er fortsat genstand for drøftelser i EU-regi, og Forbrugerombudsmanden forbeholder sig derfor en fornyet formulering af og forhandling med organisationerne om dette afsnit, når drøftelserne i EU er tilendebragt. 31

32 KUN, CHOCKPRIS, TILBUD Punkt 18 Kun, chokpris, tilbud, kampagnepris, vanvittig pris etc. Må kun benyttes, hvis de har et reelt indhold, hvilket betyder, at købet skal være særligt fordelagtigt Fx må en vare ikke markedsføres med udtrykket tilbud, hvis den altid sælges til den angivne pris Hvis udtrykkene konkret indirekte angiver en normalpris, gælder punkt 1-16 (fx periodekravene) 32

33 OPHØRSUDSALG, FLYTTEUDSALG MV. Punkt 19 Ophørsudsalg, konkursudsalg, flytteudsalg, ombygningsudsalg mv. Der må ikke tilføres nye varer til et ophørsudsalg Må dog tilføre varer, der er bestilt, inden ophørsudsalget begyndte, og som den erhvervsdrivende er forpligtet til at betale for Udtryk som ophørsudsalg må kun benyttes, hvis der er sikkerhed for, at forretningen lukker (bkg. 1084/2007, 2, nr. 15 i bilaget) Der gælder ikke absolutte tidsfrister for et ophørsudsalgs længde, men den bør ikke være mere end 3 måneder 33

34 FABRIKSPRIS, ENGROSSALG, LAGERSALG MV. Punkt 20 Fabrikssalg, fabrikspris, engrospris, engrossalg, lagersalg, mv. er kun OK, hvis forbrugeren ikke skal betale mere, end hvad en detailhandler normalt skal betale for varen Factory outlets : Mærkevarebutikker, der drives af producenten af mærkevarerne, og hvorfra der sælges overskudslagre, tidligere sæsoners kollektioner eller andre restpartier. Samme som fabrikssalg Skal kunne dokumentere sin avanceberegning - og ekstraordinær stor producentavance går ikke En detailforretning må kun bruge fabrikspris, hvis det kan dokumenteres, at varerne sælges, uden at forretningen beregner sig nogen form for avance Lagersalg hos detailhandler kræver, at det er detailforretningens eget lager, der sælges 34

35 BRUGTE VARER Punkt 21 Kun før/nu pris osv. om brugt vare, hvis før-prisen er den pris, varen tidligere var udbudt til som brugt hos den erhvervsdrivende Periodereglerne gælder også her Før/nu må ikke kun dække over en værdiforringelse af varen Sammenligning af pris for brugt vare med pris på ny vare: Ikke ved brug af fx før/nu pris, Skal tydeligt fremgå, at der er tale om en sammenligning mellem en brugt og en ny vare, Også fremgå, om det er den erhvervsdrivendes egen ny-pris, andre erhvervsdrivendes ny-pris eller ny-prisen på markedet

36 UDSTILLINGSMODELLER, 2. SORTERING Punkt 22 og 23 Udstillingsmodeller og demo-modeller: Kun sammenligne pris på udstillingsmodel med pris på fabriksny, hvis det tydeligt fremgår, at den lavere pris skyldes, at der er tale om en udstillingsmodel. 2. sortering: Kun sammenligne pris på 1. og 2. sortering, hvis det tydeligt fremgår, at der er denne forskel i kvalitet. Før/nu -pris mv. må ikke bruges. 36

37 SAMMENLIGNING MED ANDRE ERHVERVS- DRIVENDES PRISER OG PRISNIVEAU 37

38 SAMMENLIGNING MED ANDRES PRISER Punkt 24 NB: Husk kravene i MFL 5: Fx kun sammenligne objektive, konkrete, relevante og repræsentative egenskaber, ikke skabe forveksling, snylte, miskreditere osv. Skal klart fremgå, hvis den pris, der sammenlignes med, er en anden erhvervsdrivendes pris for produktet Skal kunne dokumentere, at et repræsentativt udsnit af de forretninger, det er rimeligt og relevant at sammenligne sig med, sælger produktet til den pris, der sammenlignes med. Hvis det præciseres, hvilke erhvervsdrivende der sammenlignes med, skal dokumentationen kun angå disse erhvervsdrivende. 38

39 SAMMENLIGNING MED ANDRES NORMALPRIS Sammenligning med andres normalpris kræver dokumentation for, at alle forretninger, det efter omstændighederne er rimeligt og relevant at sammenligne sig med, sælger til denne normalpris Markedsføring i hele landet: Dokumentation for at normalprisen gælder hos et repræsentativt udsnit af konkurrenterne i hele landet Markedsføring i et mindre geografisk område: Dokumentation for at normalprisen gælder hos et repræsentativt udsnit af konkurrenterne i dette område De priser, der sammenlignes, skal være indhentet samtidigt. Ikke godt nok at henvise til en vejledende pris, medmindre denne er den reelle markedspris (jf. punkt 29.2) Sammenligning af egen tilbudspris med andres normalpris: Skal klart fremgå 39

40 GENERELLE PRISUDSAGN Punkt 25 Generelle udsagn om prisbillighed; sammenligning med andres prisniveau Også generelle prisudsagn er udsagn om faktiske forhold, som skal kunne dokumenteres, MFL 3, stk. 3 Vi er billigere eller billigst : Dokumentation for at dette gælder alle varer hos et repræsentativt udsnit af de forretninger, det er rimeligt og relevant at sammenligne sig med Udsagn må ikke gå ud over, hvad der er dokumenteret. Fx at man er billigst med alle varer i en varekategori, eller i gennemsnit er billigere Markedsføring med billig eller særligt lave priser : Dokumentation for, at priser generelt ligger på et lavt niveau i forhold til niveauet på den del af markedet, det er rimeligt og relevant at sammenligne med 40

41 SAMME PRODUKTER OG SALGSVILKÅR Punkt 26 Hvis sammenligning med andres priser: Produkter, som sammenlignes skal være af samme art og kvalitet og sælges på i det væsentlige samme vilkår Sammenlignes der med et produkt, som ikke er helt identisk med det produkt, der markedsføres, fx mht. kvalitet, materiale, produktion, salgsform og mængde: Forskelle skal klart oplyses Køb via e-handel eller postordre kan ikke sammenlignes med butikskøb og omvendt, medmindre det udtrykkeligt oplyses 41

42 PRISERS AKTUALITET Punkt 27 De priser, som sammenlignes, skal være de aktuelle. OK aktualitet, hvis priserne er gældende på annonceringstidspunktet, eller 1) er indhentet samtidigt umiddelbart inden annoncebestilling, 2) tidspunkt for indhentelsen er oplyst i annoncen, og 3) annoncøren ikke kendte eller burde kende prisændring 42

43 PRISGARANTIER Punkt 28 En prisgaranti forpligter den erhvervsdrivende i overensstemmelse med garantierklæringens indhold Garantien må ikke 1) indeholde begrænsninger, som gør den illusorisk, eller 2) bruges om varer, der ikke markedsføres af andre Kun rimelige krav til forbrugerens dokumentation for lavere pris. Fx fremlægge konkurrentannonce Garantiens gyldighedsperiode skal være rimelig. Praktisk mulighed for at udnytte garantien Geografiske begrænsninger mv. i prisgarantien skal defineres klart og tydeligt, fx via postnumre eller kommunegrænser 43

44 PRISGARANTIER Undtage visse salgsformer, fx netsalg, eller visse specialtilbud: OK hvis tydeligt fremgå af garantivilkår og saglig begrundelse OK at undtage nethandel, hvis netbutik ikke har udgift til forretningslokale, men ikke OK, hvis netbutik også har fysisk butik Derfor ikke undtage egen internetbutik fra prisgaranti, medmindre netbutikken markedsføres under andet navn end fysisk butik Hvis en forbruger gør prisgarantien gældende for et produkt, skal den erhvervsdrivende generelt nedsætte sin pris til den lavere pris, der er dokumenteret. Skal i øvrigt bestræbe sig på at holde sine priser på niveau med markedets laveste priser Prisgaranti omfatter også andres tilbudspriser, medmindre andet oplyses Pris må gerne sættes op igen når konkurrent gør det, til konkurrentens pris Prisgaranti og krav om prisnedsættelse gælder også inden for kæder 44

45 MARKEDSPRIS VEJLEDENDE PRIS Punkt 29 Markedspris: Kun sammenligne med en markedspris, hvis det kan dokumenteres, at produktet sælges eller udbydes til salg til markedsprisen på et repræsentativt udsnit af den del af markedet, som det er rimeligt og relevant at sammenligne med. Vejledende pris: Kun sammenligne med vejledende pris, hvis den vejledende pris reelt er markedsprisen Ordet markedspris må ikke benyttes om en gennemsnitspris. Hvis der er tale om en sammenligning med en gennemsnitspris, skal dette udtryk anvendes. 45

46 BILLEDE OG TEKST/SPEAK Punkt 31 Afbildes en vare, skal der være overensstemmelse mellem billede og tekst/speak. Må ikke være tvivl om, hvor meget af det afbillede, der er omfattet af prisen (WYSIWYG) Kravet om overensstemmelse kan i særlige tilfælde fraviges, hvis Forskellen på det afbillede og tekst/speak tydeligt fremgår, Billede og tekst/speak har samme meddelelseseffekt, og Annonceringen i øvrigt ikke samlet set er vildledende. Fx bil med ekstraudstyr, køkken med hårde hvidevarer, hvis det tydeligt fremgår af annonceringen, at ekstraudstyret/ hårde hvidevarer ikke er inkluderet 46

47 ANSVAR OG DOKUMENTATION Punkt Alle der medvirker fx bureauer, rådgivere, medier - kan gøres ansvarlig efter straffelovens almindelige regler (medvirkensansvar) Redaktør for medie omfattet af medieansvarsloven er medansvarlig for indholdet af annoncer efter lovgivningens almindelige regler ( 27, stk. 2). Opfylder redaktør ikke sin oplysningspligt efter 4 og 6: Ansvarlig for annoncens indhold, selvom ej handlet forsætligt eller uagtsomt

48 ADBLOCKING, METATAGS, GOOGLE ADWORDS

49 ADBLOCKING Fogedrettens kendelse 18. september 2009 i Aid Online-sagen: Fogedretten lægger til grund, at [AidOnlines program] blokerer for bannerannoncer fra annoncører, som har indgået aftaler med [medierne] om annoncering på [mediernes] websites. Programmet erstatter herefter de blokerede bannerannoncer med bannerannoncer fra annoncører, som har indgået aftaler om annoncering med [AidOnline]... Fogedretten lægger herudover til grund, at AidOnline ved at erstatte bannerannoncerne på [mediernes] websites kan forringe annoncværdien af [mediernes] websites... Fogedretten finder på denne baggrund, at AidOnlines virksomhed er i strid med god markedsføringsskik (og ophavsretsloven). Fogedretten finder dog ikke, at adblocking isoleret set er en krænkelse.

50 GOOGLE ADWORDS C , Google vs. Louis Vuitton Dom af 23. marts 2010: En varemærkeindehaver kan forbyde en annoncør at reklamere for varer eller tjenesteydelser af samme art, som varemærket er registreret for, ved hjælp af et søgeord, der er identisk med det pågældende varemærke, og som annoncørerne uden samtykke har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, såfremt annoncen ikke eller kun vanskeligt giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de annoncerede varer hidrører fra varemærkeindehaveren eller en tredjemand. Udbyderen af en søge- og annonceringsydelse på 2. internettet, der som søgeord lagrer et tegn, der er identisk med et varemærke, og som tilrettelægger en visning af annoncer ved hjælp af dette søgeord, gør ikke varemærkeretlig brug af tegnet. Udbyderen af en søge- og annonceringsydelse på 3. internettet er ansvarsfri, hvis han ikke har spillet en aktiv rolle, som vil give ham kendskab til eller kontrol med de lagrede oplysninger. Udbyderen kan således ikke gøres ansvarlig for de oplysninger, som han har lagret på en annoncørs anmodning, medmindre udbyderen, efter at have fået kendskab til den ulovlige karakter af disse oplysninger, ikke straks har fjernet oplysningerne eller gjort dem utilgængelige.

51 DE NYE/SOCIALE MEDIER FX FACEBOOK

52 Er dansk lov overhovedet relevant? Facebook vilkår: You will resolve any claim, cause of action or dispute ("claim") you have with us arising out of or relating to this Statement or Facebook in a state or federal court located in Santa Clara County. The laws of the State of California will govern this Statement, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict of law provisions. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located in Santa Clara County, California for the purpose of litigating all such claims. Selv hvis California law måske er aftalt med Facebook, skal danske virksomheder, der markedsfører sig på Facebook, overholde den danske markedsføringslov

53 Er dansk lov overhovedet relevant? (2) Uden for e-handelsloven gælder et virkningsprincip Inden for e-handelsloven gælder et afsenderlandsprincip gælder informationssamfundstjenester inden for EU gælder fx markedsføringsret men ikke fx persondataret ændrer fx ikke på reglerne om spam eller ophavsret virksomheder på Facebook er tjenesteudbydere; Facebook-brugerne er tjenestemodtagere. Vedtagelsesproblem med Facebook vilkårene, især i forhold til forbrugere

54 ICC kodeks og god markedsføringsskik Gælder det der står i Facebook vilkårene? Markedsføringsloven fortolkes i overensstemmelse med ICC kodeks ICC kodeks for reklamepraksis artikel D4: De vilkår, der gælder for elektroniske medier med regler eller standarder for tilladt kommerciel adfærd, eksempelvis nyhedsgrupper, diskussionsfora eller opslagstavler og server software til redigering af hjemmesideindhold, skal respekteres. Kommerciel kommunikation, der sendes til sådanne offentligt tilgængelige fora, er kun tilladt, såfremt det fremgår direkte eller indirekte af det pågældende forum eller website, at sådanne henvendelser accepteres." Konklusion: Virksomheders markedsføring på Facebook skal overholde Facebooks vilkår

55 Når virksomheder så opererer på Facebook... Det der gælder i den virkelige verden gælder også i den virtuelle verden Fjernsalgsloven, e-handelsloven, pyramidesalgsloven, betalingstjenesteloven Særlovgivning: Tobak, alkohol, medicin, spil osv. Persondataloven, varemærkeloven, ophavsretsloven, retten til eget navn og billede Fokus på udvalgte problembørn på Facebook:

56 Vildledning og skjult reklame på Facebook Det skal fremstå klart og tydeligt, hvem der står bag siden/profilen/gruppen, jf. markedsføringslovens 4 og e- handelslovens 9. Facebook gør det ikke klart for brugerne, hvor de risikerer at støde ind i kommerciel kommunikation. Dermed skærpes kravene til, at virksomhederne/foreningerne tydeligt identificere kommerciel kommunikation.

57 Skjult reklame Forhåndsbesked til bank med en Facebook profil, hvor en bankansat skulle initiere debatter, også på andres profiler. Bankens navn og logo fremgik med den skrifttype og farve, som banken generelt anvendte, og navnet var også anført under information og hvem administrerer siden. Ikke skjult reklame. Den ansattes initiering af debatter var ikke skjult reklame, hvis den ansatte tydeligt var identificeret som sådan ved hvert indlæg, den ansatte lavede på bankens og andres profiler.

58 Spam på Facebook Er defineret i markedsføringslovens 6 stk. 1: En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det Brugervilkår på Facebook forbyder spam, pyramidespil, e- mail harvesting, etc.

59 Spam på Facebook Hvad er spam på Facebook? Fanmeddelelser der sendes ved oprettelse som fan? Meddelelse på ens væg om, at man er blevet fan Eventuel en kort appetizer, fx Vi er i dag Danmarks største Opdateringer/meddelelser, der sendes til brugeren?

60 Spam på Facebook Forhåndsbesked til bank med en Facebook profil, hvor en bankansat skulle initiere debatter, også på andres profiler. Facebooks interne mail-system (hvorfra man kan sende og modtage beskeder til/fra sine Facebook-venner) er omfattet af markedsføringslovens 6. Derfor krav om forudgående samtykke. Men indlæg på andre profilers væg er ikke omfattet af 6, men i strid med god markedsføringsskik, hvis banken ikke respekterer, hvis en profil frabedte sig indlæg på sin profil. Finanstilsynet: Ikke særlige Facebook-krav til banker

61 Facebook sider/spam

62 Facebook sider/spam en slags samtykke

63 Applikationer Tredjeparts-programmer, der kan binde Facebook sammen med eksterne tjenester og hjemmesider Applikationer kan i henhold til Facebooks regler anvendes til markedsføring Medfører en række persondataretlige problemstillinger Hvad siger Facebooks vilkår om persondataret? Der skal indhentes samtykke fra brugerne, hvis der indsamles og behandles personlige oplysninger Anvendes en applikation, der indsamler personlige oplysninger skal indehaveren have en privatlivs-/datapolitik, der forklarer hvorledes oplysningerne anvendes

64 4 SKJULT REKLAME

65 MARKEDSFØRINGSLOVENS 4 En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset i hvilket medium, den bringes.

66 4 SKJULT REKLAME Skal man fortælle hvem man er/står bag? Men må man lyve og lave snyde reklamer? Visit Danmarks Karen på YouTube Familieadvokaternes utroskabsannonce

67 PENGEBY.DK Danske Banks virtuelle univers for børn, hvor de ved leg kan lære om penge og få bedre forståelse for penge. Annoncer for Pengeby.dk uden anvendelse af hvid skrifttype på blå baggrund FO: Pengeby.dk er ikke reklame i 4 s forstand, der skal fortolkes i overensstemmelse med EU s markedsføringsdirektiv (Rådet og Europa-Parlamentets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005) Lagt vægt på, at Pengeby.dk ikke i indhold, tekst, billede, farve eller på anden vis associerer til Danske Bank, og at indholdet er bygget op på saglig og neutral vis på en måde, så børnene ikke forbinder Pengeby.dk med Danske Bank Også lagt vægt på, at banken er påpasselig med ikke i øvrigt at forbinde Pengeby.dk for meget med banken, bl.a. ved ikke at hænge vinduesplakater op i bankens afdelinger om Pengeby.dk

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 3. december 2009 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT

LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT 2 1 LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER En kort rundtur i juraen på de sociale medier Markedsføringsret på sociale medier

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring juli 2017

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring juli 2017 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 2017 1. juli 2017 Efter forhandling med Forbrugerrådet Tænk, Dansk Annoncørforening. Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, AutoBranchen

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 2017

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 2017 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 2017 RETNINGSLINJER FOR PRISMARKEDSFØRING 2017 retningslinjer for prismarkedsføring 2017 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 Indhold Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 4 Prissammenligning egen førpris 4 Prissammenligning prisvariation

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Lovgrundlaget... 4 3. Prissammenligninger... 5 3.1. Sammenligning med tidligere priser... 5 3.2. Andre salgsfremmende

Læs mere

FTF - HVAD MÅ DU PÅ FACEBOOK? FRANK BØGGILD PARTNER, ADVOKAT(H), LL.M, HD, E-MAIL FB@KROMANNREUMERT.COM, TLF. 38 77 45 95

FTF - HVAD MÅ DU PÅ FACEBOOK? FRANK BØGGILD PARTNER, ADVOKAT(H), LL.M, HD, E-MAIL FB@KROMANNREUMERT.COM, TLF. 38 77 45 95 FTF - HVAD MÅ DU PÅ FACEBOOK? FRANK BØGGILD PARTNER, ADVOKAT(H), LL.M, HD, E-MAIL FB@KROMANNREUMERT.COM, TLF. 38 77 45 95 Version 1.0 Fokus på organisationers markedsføring på Facebook To streger under

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 BESPARELSESUDSAGN VED MARKEDSFØRING AF FYRVÆRKERI Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 DANSKE MEDIER PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 SIDE 1 PROGRAMTEKSTEN Indsamling

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Rabatkuponer og social shopping

Rabatkuponer og social shopping Rabatkuponer og social shopping Liberalisering i markedsføringsloven Advokat Heidi Steen Jensen Den 9. oktober 2012 Program 1. Markedsføringsloven før lovændringen 2. Ophævelse af specialforbuddene hvad

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK Heidi Højmark Helveg 1. februar 2017 PROGRAM side 2 1. Persondata - Hvem ejer brugerdata? - Markedsføring på Facebook: Custom Audience, Lookalike Audience 2. Konkurrencer

Læs mere

Vildledende markedsføring og sammenlignende reklame

Vildledende markedsføring og sammenlignende reklame Vildledende markedsføring og sammenlignende reklame Copenhagen Business School, 16 September 2004 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 ICC reklamekodeks Sandfærdig fremstilling Må ikke indeholde

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. november 2007 Klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S sendt på TV 2 Erling Christensen

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23.

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. w Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. maj 2013 Agenda 1. De markedsføringsretlige grænser på Facebook 2. Ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis Agenda Ny lovgivning Urimelig handelspraksis Købsopfordringer Nye markedsføringsteknikker Computerspil og sociale netværk Viral markedsføring Andre emner 2 Direktivet om urimelig handelspraksis Urimelig

Læs mere

Markedsføringsret. Markedsføringsloven. Anvendelsesområdet

Markedsføringsret. Markedsføringsloven. Anvendelsesområdet Markedsføringsret Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Markedsføringsloven Formål Beskytte mod illoyal konkurrence Konkurrencehensyn

Læs mere

Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 w Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 Agenda 1. Grundlæggende spilleregler 2. Brug af indhold på/fra sociale medier 3. Konkurrencer

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et urfirma udsendte en reklameavis, hvor man anvendte selvmord som blikfang for reklamen for ure. Reklameavisen, der var emballeret i en»ligpose«, indeholdt billeder af 8

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Bliv opdateret inden for markedsføringsretten Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Program Markedsføring via sociale medier Miljømarkedsføring Kønsrelateret reklame

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere

SPOT ON IPR #01.2010

SPOT ON IPR #01.2010 INDHOLD: Puma forsvarer sit varemærke Styrket fokus på vildledende prisudsagn i reklamer Brug af Googles Adwords Hvem har retten til uregistrerede design? Nye designregistreringer hos OHIM SPOT ON IPR

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 24. februar 2005 Klage over tv-reklame for Telmore- ubegrænset sendt på TV 2 Frank Visler har ved mail

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud

Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Forbrugerombudsmandens vejledning januar 2007 Resumé Den nye markedsføringslovs 9 om oplysningspligt ved salgsfremmende foranstaltninger (stk.1) og en særlig

Læs mere

Markedsføring og mobil e-handel

Markedsføring og mobil e-handel Markedsføring og mobil e-handel IT Universitetet, 22. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Markedsføringsloven Formål Beskytte mod illoyal konkurrence Konkurrencehensyn, forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder»

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder» BEK nr 1253 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0006 Senere ændringer

Læs mere

Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Vejledning 2007

Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Vejledning 2007 Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Vejledning 2007 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG SLAGTILBUD Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde God markedsføringsskik Lov om markedsføring 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Den fællesskabsretlige regulering

Den fællesskabsretlige regulering Markedsføringslovens opbygning Generalklausulen Specialbestemmelser Generelle regler om adfærd på markedet Vildledningsbestemmelsen Reklameidentifikation Sammenlignende reklame Uanmodet henvendelse Vejledning

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark Steen Larsen V/Jan Christiansen Brøndby Nord Vej 85 Banegårdspladsen 1,8. 2605 Brøndby 1570 København V. København den 20. oktober 2004 Klage over tv-reklame for produktet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder I bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere 7 tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere Julen er hjerternes fest, og for dig, der driver en webshop, er det med stor sandsynlighed også den travleste og vigtigste tid på året.

Læs mere

1 Lov om markedsføring

1 Lov om markedsføring 1 Lov om markedsføring Lov om ændring af lov om markedsføring 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

Seneste nyt indenfor markedsføringsretten. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jakob Heebøll

Seneste nyt indenfor markedsføringsretten. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jakob Heebøll Seneste nyt indenfor markedsføringsretten Uddannelsesdagen 2017 Ved Jakob Heebøll 2 Agenda Nyt fra Forbrugerombudsmanden 2016/2017 Den nye markedsføringslov Grundlæggende regler for direct marketing (spam

Læs mere

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Danske IT Advokater, 15 May 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Trends i spilindustrien Kreativitet og interaktion Ingen foruddefineret

Læs mere

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden Markedsføringslovens opbygning Generalklausulen Specialbestemmelser Generelle regler om adfærd på markedet Vildledningsbestemmelsen Reklameidentifikation Sammenlignende reklame Uanmodet henvendelse Vejldning

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Uddrag af loven (pr. juni 2011)

Uddrag af loven (pr. juni 2011) Uddrag af loven (pr. juni 2011) Markedsføringsloven KAPITEL 1 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt Lovforslag nr. L XX Folketinget 2010-11 Fremsat den XX af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Trends i spilindustrien. Second life. Second life

Trends i spilindustrien. Second life. Second life Trends i spilindustrien Fra offline til online (kombinationer) Kreativitet og interaktion Mindre foruddefineret storyline (sml. film m.v.) Stærkere tilknytning (investering af tid og penge) Virtual Reality

Læs mere

Loyalitetsprogrammer og forhandlerpræmiering

Loyalitetsprogrammer og forhandlerpræmiering Loyalitetsprogrammer og forhandlerpræmiering Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Loyalitetsprogrammer... 2 2.1. Ind- og udmeldelse... 2 2.2. Registrering og anvendelse af oplysninger... 2 2.3. Krav om gennemskuelighed...

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

mime E3 522 mmmmå. M0553 m8 28.januar 2015 FM201591 Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven) Kapitel 1 God markedsføringsskik 0g anvendelsesområde God

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere