PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13."

Transkript

1 PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. april 2010

2 FORBRUGEROMBUDSMANDENS FOKUS, 2010 Forbrugerombudsmanden har syv særlige fokusområder i 2010: Prismarkedsføring nyt regelsæt om prisoplysninger til forbrugerne Førelse af finansielle sager kundernes tab på dårlig eller mangelfuld rådgivning Nyt tilsyn med betalingstjenester forbrugernes elektroniske betalinger Opkrævning af ulovlige gebyrer og for høje renter på bl.a. det grå lånemarked Miljømæssige påstande i markedsføringen hvor går grænsen Markedsføring over for børn og unge på teleområdet Større kendskab til regler for e-handel nationalt og globalt

3 MARKEDSFØRINGSLOVENS REGLER MFL 1, stk. 1 (God skik): "Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. MFL 1, stk. 2: Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd." MFL 3, stk. 1 (Vildledning): "Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.

4 MARKEDSFØRINGSLOVENS REGLER MFL 3, stk. 3 (Dokumentationskrav): "Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. MFL 9, stk. 2 (Slagtilbud): "Tilbyder en erhvervsdrivende en vare eller tjenesteydelse til en bestemt pris, og har den erhvervsdrivende rimelig grund til at antage, at denne ikke vil være i stand til at imødekomme efterspørgslen i en mængde, som er rimelig i forhold til tilbuddet og omfanget af dets markedsføring, skal den erhvervsdrivende tage et klart forbehold herom i markedsføringen. Husk også MFL 5 (sammenlignende reklame), MFL 12a (købsopfordringer) og MFL 13 (prisoplysninger) EU s direktiv om urimelig handelspraksis Bkg. 1084/2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold

5 VILDLEDNING - DÆKNING FOR FORVENTNINGER Husk nu sund fornuft! Vildledning: Hvilke forventninger skaber markedsføringen, og er der dækning for disse forventninger hos gennemsnitsforbrugeren? Slagter: Hjemmelavet leverpostej i 500 g. bakke UfR SHD Lars Larsen: Dyner frit valg, 50 kr. UfR HD vindercertifikat: Tillykke, du er særligt udvalgt. Åbn straks og se hvad du har vundet (alle vandt) Supplerende/afvigende vildledningsregler i speciallovgivning Den vigtige sondring mellem anprisninger og faktiske angivelser: 5

6 ANPRISNINGER VS. FAKTISKE ANGIVELSER Anprisninger = det der ikke kan vejes, måles eller verificeres Faktiske angivelser kan og skal dokumenteres - Bilka er bare billigst : Forlig med FO - Vi gjør Norge billigare : Norsk afgørelse, MR 27/98 - Julskinka af världens bästa griskött : Svensk dom, MD 2005:8 - The smoothest and softest shave : Dom fra Sø- og Handelsretten 2005 (V ) - Rigtig appelsinjuice : UfR ØLD (fødevareloven) - 100% eller effektivt bakteriedræbende : UfR HD Hvilke dokumentationskrav gælder?

7 DE NYE RETNINGSLINJER 7

8 DE NYE RETNINGSLINJER Er ikke lov men forhandlede retningslinjer (MFL 24): Erhvervslivet har sagt OK hertil Kan downloades på 30 sider Træder i kraft 1. marts 2010 Erstatter retningslinjer fra 2002 og evalueres efter 2 år Uoverskuelig detaljeregulering: Voldsomt detaljerede med mange undtagelser og særregler Dejligt med klare regler men det kan og vil gå galt! De nye retningslinjer gælder såvel varer som tjenesteydelser - dog er enkelte ydelser i et vist omfang undtaget (fx benzin og hotelophold) Gælder både b-t-c og b-t-b - dog en vis tvivl og visse undtagelser 8

9 SAMMENLIGNING MED EGEN TIDLIGERE PRIS 9

10 SAMMENLIGNING MED EGEN TIDLIGERE PRIS Punkt 1-3 Sammenligning med egen tidligere pris = fx normalpris, tilbudspris, før/nu, spar xx %, spar xx kr. mv. Pris kr. 79. Normalpris kr. 99 Før kr. 99. Nu kun kr. 79 Spar 20% Spar 20 kr Hovedkrav: Normalprisen skal have været gældende i en længere periode umiddelbart før annonceringen, og krav til tilbudsperiodens varighed skal være opfyldt Hvis ikke andet oplyses, er en sammenligning med den erhvervsdrivendes egen normalpris

11 LÆNGERE PERIODE Punkt 3 Længere periode = mindst 6 sammenhængende uger Dog er mindst 4 uger nok for dagligvarer og sæsonsvarer mere herom senere Hvis prisen har varieret i 6 ugers perioden, må der kun sammenlignes med den laveste pris i perioden.

12 KORTVARIGE KAMPAGNER Punkt 3 Kortvarige kampagner på op til 3 dage med besparelse på samtlige varer, dele af varesortimentet eller en bestemt varekategori - men ikke bare en enkelt vare er OK, selvom normalprisen for enkelte varer ikke har været gældende i en længere periode. Disse kortvarige kampagner afbryder ikke den længere periode.

13 TILBUDSPERIODENS LÆNGDE Punkt 4 Tilbudsperiodes længde: Kun markedsføre nedsat pris i kort periode Kort periode = max. 2 uger Dog kun 1 uge for dagligvarer og sæsonvarer Med andre ord: Et godt tilbud bliver ikke ved med at være et godt tilbud..og dog: Pris må dog markedsføres som nedsat pris efter den korte periode, hvis den erhvervsdrivende både ved tilbudsperiodens begyndelse og senere markedsføring oplyser tilbudsperiodens varighed. Tydeligt og i umiddelbar forbindelse med tilbuddet. F.eks. Kampagnepriser i april, Juletilbud hele december osv.

14 SUPPLERENDE PERIODEKRAV - RESTVARER Punkt 4 Markedsføringen af nedsat pris må højst vare halvdelen af normalprisperioden. Tilsidesættes periodekravene, anses den nedsatte pris som ny normalpris Restvarer og restpartier = varer, som udgår af sortimentet: Nedsat pris må markedsføres, indtil restpartiet er solgt ud. Nye varer må ikke hjemkøbes (men ok hvis blot ligger på lager). Gælder også for udsalg, dog ikke ophørsudsalg (se pkt. 19) 14

15 SÆRLIGT OM DAGLIGVARER OG SÆSONVARER Punkt 14 Dagligvarer = levnedsmidler og andre varer til husholdningens løbende forbrug (forbrugeraftalelovens 9, stk. 2, nr. 1): Varer der bruges op : Køkkenruller modsat køkkenrulleholder Sæsonvarer = varen sælges kun i meget begrænset periode i et år pga. varens karakter og praktiske anvendelsesmulighed. Omfatter fx julepynt, fastelavnsudstyr og årbøger Omfatter ikke fx skoletasker og penalhuse Formentlig heller ikke sandaler, myggelys og solcreme Relaterer sig til varens, ikke forretningens, karakter Længere periode er her = mindst 4 uger (normalprisen) Kortere periode = højst 1 uge (perioden for den nedsatte pris) 15

16 DOKUMENTATION UDBUDT TIL SALG Punkt 5 Krav: Dokumentation for at produktet har været solgt eller udbudt til salg til normalprisen i en længere periode (6 uger) Udbudt til salg : Forbrugeren skal have været i stand til at købe varen og kunne gøre sig bekendt med prisen: Ikke krav om at salg rent faktisk har fundet sted Men ikke bare opmagasineret på lageret 16

17 SAMMENLIGNING MED VEJLEDENDE PRIS Punkt 6 Kun sammenligne med vejledende pris, hvis varen har været solgt eller udbudt til salg hos den erhvervsdrivende til denne pris i en længere periode (6 uger) umiddelbart før annonceringen NB: Sammenligning med vejledende pris ved sammenligning med andre erhvervsdrivendes prisniveau eller markedspris, gælder punkt 24.4 og

18 SAMME PRODUKT Punkt 7 Sammenligningen angå nøjagtig samme produkt, når sammenligning med egen normalpris NB! En lidt bredere sammenligningsmulighed ved sammenligning med konkurrenters produkter: Punkt 26; samme art og kvalitet 18

19 PAKKETILBUD OG KOMBINATIONSTILBUD Punkt 8 Særlige regler når to eller flere produkter sælges samlet, og der angives en samlet pris: Totalprisen kan kun sammenlignes med summen af priserne for de enkelte produkter, hvis disse har været solgt eller udbudt til salg hver for sig til de oplyste priser i en længere periode (6 uger) umiddelbart før annonceringen Et pakketilbud eller kombinationstilbud afbryder ikke den længere periode for de enkelte varer 19

20 MÆNGDERABAT Punkt 9 Mængderabat = en prisbesparelse, hvis man køber flere stk. af den samme vare Ved markedsføring af en mængderabat i forhold til normalprisen pr. stk., skal normalprisen være den pris, som varen har været solgt eller udbudt til salg til i en længere periode (6 uger) umiddelbart før annonceringen En mængderabat afbryder ikke den længere periode. 20

21 ÅBNINGSSALG - INTRODUKTIONSTILBUD Punkt 10 Prissammenligninger OK, selvom periodekrav ikke er opfyldt, hvis det klart fremgår, at der er tale om et åbningssalg eller et introduktionstilbud, og produktet umiddelbart efter introduktionstilbuddets ophør bliver solgt eller udbudt til salg i en længere periode til den angivne normalpris hos den erhvervsdrivende, eller produktet umiddelbart før annonceringen har været solgt eller udbudt til salg i en længere periode til den angivne normalpris i andre forretninger i samme kæde. 21

22 PRISGARANTIER Punkt 11 OK at normalpris pga. prisgaranti har været sat ned, jf. punkt 28, efter bestillingen af annoncen men før tilbuddet træder i kraft, hvis der i umiddelbar tilknytning til annoncen er taget forbehold for, at den oplyste normalpris måske ikke har været gældende i en længere periode før annonceringen pga. prisgarantien, og det alene pga. prisgarantien, at normalprisen ikke har været gældende i en længere periode Gælder kun prisnedsættelser fra annoncebestilling til tilbudsdato Undtagelsen skyldes den lange produktionstid for en tilbudsavis

23 PRISKRIG Punkt 12 Hvis normalprisen i annoncen ikke har været gældende i længere periode pga. priskrig, og annoncøren har sat prisen ned efter annoncebestillingen og før tilbuddet træder i kraft, er det OK, hvis årsagen udelukkende er priskrig Priskrig : Konkurrenter sætter priser ekstraordinært ned, og den erhvervsdrivende af konkurrencemæssige årsager er nødt sætte sine priser ned 23

24 KÆDEFORRETNINGER Punkt 13 Særregel for frivillige kæder, kapitalkæder og blandede kæder, hvor der forekommer ikke ubetydelige variationer i priserne hos de enkelte forretninger: Må ved sammenligning med normalpris bruge retvisende besparelsesudsagn, fx et besparelsesspænd som spar kr., spar op til - eller spar mindst -budskab Normalprisen skal have været gældende hos et repræsentativt udsnit af kædemedlemmerne i hele landet. Skal sikre et relevant, retvisende og loyalt billede af kædepriserne Repræsentativt udsnit ikke defineret, men over 50% 24

25 KÆDEFORRETNINGER Punkt 13 Ved spar op til -budskab, skal besparelsen i den overvejende andel af et repræsentativt udsnit af kædens butikker ikke afvige betydeligt fra den angivne maksimale besparelse. Overvejende andel : Væsentligt over halvdelen af butikkerne Hvis kæden sammenligner med vejledende pris, skal det være en pris, som et repræsentativt udsnit af kædens medlemmer i hele landet har solgt eller udbudt produktet til salg til. Reglen gælder generel markedsføring, fx tilbudsaviser, tv og billboards, udfærdiget af kæden. Men ved varen i den enkelte butik skal det fremgå præcist, hvor meget forbrugeren sparer ved købet. Årsag til reglen: Forbud mod bindende videresalgspriser 25

26 ALT INDTIL NU GÆLDER IKKE... Punkt 15 Reglerne om sammenligning med normalpris gælder ikke Fast ejendom Brændstof Hotelophold mv. Pakkerejser Baggrund: Så store prisvariationer, at der ikke er en fast pris...men MFL, fx 3, gælder også her. Dvs. ingen vildledning 26

27 SLAGTILBUD Punkt 16 og MFL 9, stk. 2 Hvis rimelig grund til at antage, at den forventede efterspørgsel ikke kan imødekommes, skal der tages et klart forbehold i annoncen Et forbehold fritager ikke for ansvar, hvis varen allerede er solgt inden tilbuddet begynder, eller levering ikke er sikret før markedsføring Lægge vægt på produktets art, kvalitet og pris markedsføringens omfang tidligere svigt med samme leverandør produktet tidligere har været udsolgt på kort tid en udpræget sæsonvare. 27

28 SLAGTILBUD Forbehold skal være i umiddelbar tilknytning til tilbuddet og være klart og iøjnefaldende. Et generelt forbehold i tilbudsavis ikke nok Så længe lager haves eller begrænset mængde ofte OK Men hvis produktantal er meget begrænset (ofte under 10), skal annoncen oplyse antallet eller at der er meget få stk. Forbehold om at varen først skal hjemtages er ikke godt nok Forbehold ikke et krav, hvis anden tilsvarende vare dvs. i samme/bedre kvalitet - kan leveres. Gælder dog ikke mærkevarer Udsolgte varer er ikke en overtrædelse af MFL, hvis den erhvervsdrivende har foretaget et rimeligt, kommercielt skøn Se også FOs vejledning om salgsfremmende foranstaltninger 28

29 ANDRE SALGSFREMMENDE UDTRYK 29

30 GRATIS Punkt 17 Gratis, vederlagsfrit, uden betaling mv.: Kun OK, hvis forbrugeren alene skal betale uundgåelige udgifter til at reagere på tilbud og hente (eller få leveret) vare, jf. bkg. 1084/2007, 2, bilag nr. 20 Uundgåelige udgifter : Omfatter almindelig telefontakst og porto til at indsende kupon Gratis du betaler kun portoen : OK hvis der ikke betales mere end den reelle portoudgift Andre udgifter eller betingelser: Udtrykkene må ikke anvendes Ikke gratis hvis betinget af køb af anden vare ( køb og få gratis ) eller resten af varen ( 20% gratis ekstra ) for at få et produkt gratis 30

31 GRATIS FORHANDLES I EU... Punkt 17 Reglen kommer fra direktivet om urimelig handelspraksis: Totalharmonisering. FO kan derfor ikke fastsætte lempeligere eller strengere regler, men.. Der vil imidlertid efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne forekomme særlige situationer, hvor anvendelsen af de nævnte udtryk vil være i strid med bekendtgørelsens ordlyd, men uden at der i øvrigt foreligger vildledning i markedsføringslovens 3 s forstand. Sådanne forhold finder Forbrugerombudsmanden det vanskeligt at håndhæve. Bestemmelsen er fortsat genstand for drøftelser i EU-regi, og Forbrugerombudsmanden forbeholder sig derfor en fornyet formulering af og forhandling med organisationerne om dette afsnit, når drøftelserne i EU er tilendebragt. 31

32 KUN, CHOCKPRIS, TILBUD Punkt 18 Kun, chokpris, tilbud, kampagnepris, vanvittig pris etc. Må kun benyttes, hvis de har et reelt indhold, hvilket betyder, at købet skal være særligt fordelagtigt Fx må en vare ikke markedsføres med udtrykket tilbud, hvis den altid sælges til den angivne pris Hvis udtrykkene konkret indirekte angiver en normalpris, gælder punkt 1-16 (fx periodekravene) 32

33 OPHØRSUDSALG, FLYTTEUDSALG MV. Punkt 19 Ophørsudsalg, konkursudsalg, flytteudsalg, ombygningsudsalg mv. Der må ikke tilføres nye varer til et ophørsudsalg Må dog tilføre varer, der er bestilt, inden ophørsudsalget begyndte, og som den erhvervsdrivende er forpligtet til at betale for Udtryk som ophørsudsalg må kun benyttes, hvis der er sikkerhed for, at forretningen lukker (bkg. 1084/2007, 2, nr. 15 i bilaget) Der gælder ikke absolutte tidsfrister for et ophørsudsalgs længde, men den bør ikke være mere end 3 måneder 33

34 FABRIKSPRIS, ENGROSSALG, LAGERSALG MV. Punkt 20 Fabrikssalg, fabrikspris, engrospris, engrossalg, lagersalg, mv. er kun OK, hvis forbrugeren ikke skal betale mere, end hvad en detailhandler normalt skal betale for varen Factory outlets : Mærkevarebutikker, der drives af producenten af mærkevarerne, og hvorfra der sælges overskudslagre, tidligere sæsoners kollektioner eller andre restpartier. Samme som fabrikssalg Skal kunne dokumentere sin avanceberegning - og ekstraordinær stor producentavance går ikke En detailforretning må kun bruge fabrikspris, hvis det kan dokumenteres, at varerne sælges, uden at forretningen beregner sig nogen form for avance Lagersalg hos detailhandler kræver, at det er detailforretningens eget lager, der sælges 34

35 BRUGTE VARER Punkt 21 Kun før/nu pris osv. om brugt vare, hvis før-prisen er den pris, varen tidligere var udbudt til som brugt hos den erhvervsdrivende Periodereglerne gælder også her Før/nu må ikke kun dække over en værdiforringelse af varen Sammenligning af pris for brugt vare med pris på ny vare: Ikke ved brug af fx før/nu pris, Skal tydeligt fremgå, at der er tale om en sammenligning mellem en brugt og en ny vare, Også fremgå, om det er den erhvervsdrivendes egen ny-pris, andre erhvervsdrivendes ny-pris eller ny-prisen på markedet

36 UDSTILLINGSMODELLER, 2. SORTERING Punkt 22 og 23 Udstillingsmodeller og demo-modeller: Kun sammenligne pris på udstillingsmodel med pris på fabriksny, hvis det tydeligt fremgår, at den lavere pris skyldes, at der er tale om en udstillingsmodel. 2. sortering: Kun sammenligne pris på 1. og 2. sortering, hvis det tydeligt fremgår, at der er denne forskel i kvalitet. Før/nu -pris mv. må ikke bruges. 36

37 SAMMENLIGNING MED ANDRE ERHVERVS- DRIVENDES PRISER OG PRISNIVEAU 37

38 SAMMENLIGNING MED ANDRES PRISER Punkt 24 NB: Husk kravene i MFL 5: Fx kun sammenligne objektive, konkrete, relevante og repræsentative egenskaber, ikke skabe forveksling, snylte, miskreditere osv. Skal klart fremgå, hvis den pris, der sammenlignes med, er en anden erhvervsdrivendes pris for produktet Skal kunne dokumentere, at et repræsentativt udsnit af de forretninger, det er rimeligt og relevant at sammenligne sig med, sælger produktet til den pris, der sammenlignes med. Hvis det præciseres, hvilke erhvervsdrivende der sammenlignes med, skal dokumentationen kun angå disse erhvervsdrivende. 38

39 SAMMENLIGNING MED ANDRES NORMALPRIS Sammenligning med andres normalpris kræver dokumentation for, at alle forretninger, det efter omstændighederne er rimeligt og relevant at sammenligne sig med, sælger til denne normalpris Markedsføring i hele landet: Dokumentation for at normalprisen gælder hos et repræsentativt udsnit af konkurrenterne i hele landet Markedsføring i et mindre geografisk område: Dokumentation for at normalprisen gælder hos et repræsentativt udsnit af konkurrenterne i dette område De priser, der sammenlignes, skal være indhentet samtidigt. Ikke godt nok at henvise til en vejledende pris, medmindre denne er den reelle markedspris (jf. punkt 29.2) Sammenligning af egen tilbudspris med andres normalpris: Skal klart fremgå 39

40 GENERELLE PRISUDSAGN Punkt 25 Generelle udsagn om prisbillighed; sammenligning med andres prisniveau Også generelle prisudsagn er udsagn om faktiske forhold, som skal kunne dokumenteres, MFL 3, stk. 3 Vi er billigere eller billigst : Dokumentation for at dette gælder alle varer hos et repræsentativt udsnit af de forretninger, det er rimeligt og relevant at sammenligne sig med Udsagn må ikke gå ud over, hvad der er dokumenteret. Fx at man er billigst med alle varer i en varekategori, eller i gennemsnit er billigere Markedsføring med billig eller særligt lave priser : Dokumentation for, at priser generelt ligger på et lavt niveau i forhold til niveauet på den del af markedet, det er rimeligt og relevant at sammenligne med 40

41 SAMME PRODUKTER OG SALGSVILKÅR Punkt 26 Hvis sammenligning med andres priser: Produkter, som sammenlignes skal være af samme art og kvalitet og sælges på i det væsentlige samme vilkår Sammenlignes der med et produkt, som ikke er helt identisk med det produkt, der markedsføres, fx mht. kvalitet, materiale, produktion, salgsform og mængde: Forskelle skal klart oplyses Køb via e-handel eller postordre kan ikke sammenlignes med butikskøb og omvendt, medmindre det udtrykkeligt oplyses 41

42 PRISERS AKTUALITET Punkt 27 De priser, som sammenlignes, skal være de aktuelle. OK aktualitet, hvis priserne er gældende på annonceringstidspunktet, eller 1) er indhentet samtidigt umiddelbart inden annoncebestilling, 2) tidspunkt for indhentelsen er oplyst i annoncen, og 3) annoncøren ikke kendte eller burde kende prisændring 42

43 PRISGARANTIER Punkt 28 En prisgaranti forpligter den erhvervsdrivende i overensstemmelse med garantierklæringens indhold Garantien må ikke 1) indeholde begrænsninger, som gør den illusorisk, eller 2) bruges om varer, der ikke markedsføres af andre Kun rimelige krav til forbrugerens dokumentation for lavere pris. Fx fremlægge konkurrentannonce Garantiens gyldighedsperiode skal være rimelig. Praktisk mulighed for at udnytte garantien Geografiske begrænsninger mv. i prisgarantien skal defineres klart og tydeligt, fx via postnumre eller kommunegrænser 43

44 PRISGARANTIER Undtage visse salgsformer, fx netsalg, eller visse specialtilbud: OK hvis tydeligt fremgå af garantivilkår og saglig begrundelse OK at undtage nethandel, hvis netbutik ikke har udgift til forretningslokale, men ikke OK, hvis netbutik også har fysisk butik Derfor ikke undtage egen internetbutik fra prisgaranti, medmindre netbutikken markedsføres under andet navn end fysisk butik Hvis en forbruger gør prisgarantien gældende for et produkt, skal den erhvervsdrivende generelt nedsætte sin pris til den lavere pris, der er dokumenteret. Skal i øvrigt bestræbe sig på at holde sine priser på niveau med markedets laveste priser Prisgaranti omfatter også andres tilbudspriser, medmindre andet oplyses Pris må gerne sættes op igen når konkurrent gør det, til konkurrentens pris Prisgaranti og krav om prisnedsættelse gælder også inden for kæder 44

45 MARKEDSPRIS VEJLEDENDE PRIS Punkt 29 Markedspris: Kun sammenligne med en markedspris, hvis det kan dokumenteres, at produktet sælges eller udbydes til salg til markedsprisen på et repræsentativt udsnit af den del af markedet, som det er rimeligt og relevant at sammenligne med. Vejledende pris: Kun sammenligne med vejledende pris, hvis den vejledende pris reelt er markedsprisen Ordet markedspris må ikke benyttes om en gennemsnitspris. Hvis der er tale om en sammenligning med en gennemsnitspris, skal dette udtryk anvendes. 45

46 BILLEDE OG TEKST/SPEAK Punkt 31 Afbildes en vare, skal der være overensstemmelse mellem billede og tekst/speak. Må ikke være tvivl om, hvor meget af det afbillede, der er omfattet af prisen (WYSIWYG) Kravet om overensstemmelse kan i særlige tilfælde fraviges, hvis Forskellen på det afbillede og tekst/speak tydeligt fremgår, Billede og tekst/speak har samme meddelelseseffekt, og Annonceringen i øvrigt ikke samlet set er vildledende. Fx bil med ekstraudstyr, køkken med hårde hvidevarer, hvis det tydeligt fremgår af annonceringen, at ekstraudstyret/ hårde hvidevarer ikke er inkluderet 46

47 ANSVAR OG DOKUMENTATION Punkt Alle der medvirker fx bureauer, rådgivere, medier - kan gøres ansvarlig efter straffelovens almindelige regler (medvirkensansvar) Redaktør for medie omfattet af medieansvarsloven er medansvarlig for indholdet af annoncer efter lovgivningens almindelige regler ( 27, stk. 2). Opfylder redaktør ikke sin oplysningspligt efter 4 og 6: Ansvarlig for annoncens indhold, selvom ej handlet forsætligt eller uagtsomt

48 ADBLOCKING, METATAGS, GOOGLE ADWORDS

49 ADBLOCKING Fogedrettens kendelse 18. september 2009 i Aid Online-sagen: Fogedretten lægger til grund, at [AidOnlines program] blokerer for bannerannoncer fra annoncører, som har indgået aftaler med [medierne] om annoncering på [mediernes] websites. Programmet erstatter herefter de blokerede bannerannoncer med bannerannoncer fra annoncører, som har indgået aftaler om annoncering med [AidOnline]... Fogedretten lægger herudover til grund, at AidOnline ved at erstatte bannerannoncerne på [mediernes] websites kan forringe annoncværdien af [mediernes] websites... Fogedretten finder på denne baggrund, at AidOnlines virksomhed er i strid med god markedsføringsskik (og ophavsretsloven). Fogedretten finder dog ikke, at adblocking isoleret set er en krænkelse.

50 GOOGLE ADWORDS C , Google vs. Louis Vuitton Dom af 23. marts 2010: En varemærkeindehaver kan forbyde en annoncør at reklamere for varer eller tjenesteydelser af samme art, som varemærket er registreret for, ved hjælp af et søgeord, der er identisk med det pågældende varemærke, og som annoncørerne uden samtykke har valgt i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, såfremt annoncen ikke eller kun vanskeligt giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de annoncerede varer hidrører fra varemærkeindehaveren eller en tredjemand. Udbyderen af en søge- og annonceringsydelse på 2. internettet, der som søgeord lagrer et tegn, der er identisk med et varemærke, og som tilrettelægger en visning af annoncer ved hjælp af dette søgeord, gør ikke varemærkeretlig brug af tegnet. Udbyderen af en søge- og annonceringsydelse på 3. internettet er ansvarsfri, hvis han ikke har spillet en aktiv rolle, som vil give ham kendskab til eller kontrol med de lagrede oplysninger. Udbyderen kan således ikke gøres ansvarlig for de oplysninger, som han har lagret på en annoncørs anmodning, medmindre udbyderen, efter at have fået kendskab til den ulovlige karakter af disse oplysninger, ikke straks har fjernet oplysningerne eller gjort dem utilgængelige.

51 DE NYE/SOCIALE MEDIER FX FACEBOOK

52 Er dansk lov overhovedet relevant? Facebook vilkår: You will resolve any claim, cause of action or dispute ("claim") you have with us arising out of or relating to this Statement or Facebook in a state or federal court located in Santa Clara County. The laws of the State of California will govern this Statement, as well as any claim that might arise between you and us, without regard to conflict of law provisions. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located in Santa Clara County, California for the purpose of litigating all such claims. Selv hvis California law måske er aftalt med Facebook, skal danske virksomheder, der markedsfører sig på Facebook, overholde den danske markedsføringslov

53 Er dansk lov overhovedet relevant? (2) Uden for e-handelsloven gælder et virkningsprincip Inden for e-handelsloven gælder et afsenderlandsprincip gælder informationssamfundstjenester inden for EU gælder fx markedsføringsret men ikke fx persondataret ændrer fx ikke på reglerne om spam eller ophavsret virksomheder på Facebook er tjenesteudbydere; Facebook-brugerne er tjenestemodtagere. Vedtagelsesproblem med Facebook vilkårene, især i forhold til forbrugere

54 ICC kodeks og god markedsføringsskik Gælder det der står i Facebook vilkårene? Markedsføringsloven fortolkes i overensstemmelse med ICC kodeks ICC kodeks for reklamepraksis artikel D4: De vilkår, der gælder for elektroniske medier med regler eller standarder for tilladt kommerciel adfærd, eksempelvis nyhedsgrupper, diskussionsfora eller opslagstavler og server software til redigering af hjemmesideindhold, skal respekteres. Kommerciel kommunikation, der sendes til sådanne offentligt tilgængelige fora, er kun tilladt, såfremt det fremgår direkte eller indirekte af det pågældende forum eller website, at sådanne henvendelser accepteres." Konklusion: Virksomheders markedsføring på Facebook skal overholde Facebooks vilkår

55 Når virksomheder så opererer på Facebook... Det der gælder i den virkelige verden gælder også i den virtuelle verden Fjernsalgsloven, e-handelsloven, pyramidesalgsloven, betalingstjenesteloven Særlovgivning: Tobak, alkohol, medicin, spil osv. Persondataloven, varemærkeloven, ophavsretsloven, retten til eget navn og billede Fokus på udvalgte problembørn på Facebook:

56 Vildledning og skjult reklame på Facebook Det skal fremstå klart og tydeligt, hvem der står bag siden/profilen/gruppen, jf. markedsføringslovens 4 og e- handelslovens 9. Facebook gør det ikke klart for brugerne, hvor de risikerer at støde ind i kommerciel kommunikation. Dermed skærpes kravene til, at virksomhederne/foreningerne tydeligt identificere kommerciel kommunikation.

57 Skjult reklame Forhåndsbesked til bank med en Facebook profil, hvor en bankansat skulle initiere debatter, også på andres profiler. Bankens navn og logo fremgik med den skrifttype og farve, som banken generelt anvendte, og navnet var også anført under information og hvem administrerer siden. Ikke skjult reklame. Den ansattes initiering af debatter var ikke skjult reklame, hvis den ansatte tydeligt var identificeret som sådan ved hvert indlæg, den ansatte lavede på bankens og andres profiler.

58 Spam på Facebook Er defineret i markedsføringslovens 6 stk. 1: En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det Brugervilkår på Facebook forbyder spam, pyramidespil, e- mail harvesting, etc.

59 Spam på Facebook Hvad er spam på Facebook? Fanmeddelelser der sendes ved oprettelse som fan? Meddelelse på ens væg om, at man er blevet fan Eventuel en kort appetizer, fx Vi er i dag Danmarks største Opdateringer/meddelelser, der sendes til brugeren?

60 Spam på Facebook Forhåndsbesked til bank med en Facebook profil, hvor en bankansat skulle initiere debatter, også på andres profiler. Facebooks interne mail-system (hvorfra man kan sende og modtage beskeder til/fra sine Facebook-venner) er omfattet af markedsføringslovens 6. Derfor krav om forudgående samtykke. Men indlæg på andre profilers væg er ikke omfattet af 6, men i strid med god markedsføringsskik, hvis banken ikke respekterer, hvis en profil frabedte sig indlæg på sin profil. Finanstilsynet: Ikke særlige Facebook-krav til banker

61 Facebook sider/spam

62 Facebook sider/spam en slags samtykke

63 Applikationer Tredjeparts-programmer, der kan binde Facebook sammen med eksterne tjenester og hjemmesider Applikationer kan i henhold til Facebooks regler anvendes til markedsføring Medfører en række persondataretlige problemstillinger Hvad siger Facebooks vilkår om persondataret? Der skal indhentes samtykke fra brugerne, hvis der indsamles og behandles personlige oplysninger Anvendes en applikation, der indsamler personlige oplysninger skal indehaveren have en privatlivs-/datapolitik, der forklarer hvorledes oplysningerne anvendes

64 4 SKJULT REKLAME

65 MARKEDSFØRINGSLOVENS 4 En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset i hvilket medium, den bringes.

66 4 SKJULT REKLAME Skal man fortælle hvem man er/står bag? Men må man lyve og lave snyde reklamer? Visit Danmarks Karen på YouTube Familieadvokaternes utroskabsannonce

67 PENGEBY.DK Danske Banks virtuelle univers for børn, hvor de ved leg kan lære om penge og få bedre forståelse for penge. Annoncer for Pengeby.dk uden anvendelse af hvid skrifttype på blå baggrund FO: Pengeby.dk er ikke reklame i 4 s forstand, der skal fortolkes i overensstemmelse med EU s markedsføringsdirektiv (Rådet og Europa-Parlamentets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005) Lagt vægt på, at Pengeby.dk ikke i indhold, tekst, billede, farve eller på anden vis associerer til Danske Bank, og at indholdet er bygget op på saglig og neutral vis på en måde, så børnene ikke forbinder Pengeby.dk med Danske Bank Også lagt vægt på, at banken er påpasselig med ikke i øvrigt at forbinde Pengeby.dk for meget med banken, bl.a. ved ikke at hænge vinduesplakater op i bankens afdelinger om Pengeby.dk

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Pris- og kreditoplysninger

Pris- og kreditoplysninger Pris- og kreditoplysninger I artiklen præsenteres og diskuteres regler vedrørende, pris- og kreditoplysninger, som gælder henholdsvis forud for, i forbindelse med og efter aftaleindgåelse. På trods af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere