Innovator side 2. Protecting IPR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovator side 2. Protecting IPR"

Transkript

1 Innovator side 2 En krænker kan koste dyrt side 5 Hvad er dine patenter og varemærker værd? side 6 Patrade deltager på IDNA 2011 i maj side 7 Forår 2011 Protecting IPR 1

2 Innovator Mens mange ynder at titulere sig med fine udenlandske titler med et strejf af management, har Steen Pedersen valgt en anden stil. På hans visitkort står der: Passioneret udvikler. Den 45-årige Steen Pedersen er indehaver af virksomheden Innovaider. Han brænder for at udvikle noget nyt eller for at forbedre noget eksisterende. Det må meget gerne være inden for produkter eller løsninger, der kan bruges til førstehjælp. Eller produkter, der kan gøre en forskel for menneskers liv og sundhed. Jeg har selv været ude for at skulle yde førstehjælp i forbindelse med en alvorlig ulykke. Og jeg har oplevet, hvordan nogle mennesker går i panik, når de skal yde førstehjælp, fordi de ikke stoler på egne evner, og fordi meget udstyr i dag er udviklet til og af professionelle reddere. Derfor bør moderne førstehjælps-løsninger være langt mere intuitive og brugervenlige, så man ikke spilder ét eneste sekund på ulogiske eller uoverskuelige hjælpemidler, siger Steen Pedersen. Steen Pedersen er gået i gang. Han har, som det første, udviklet, patentanmeldt og produceret en øjenskyller, eyeaid, der er hurtig, effektiv og brugervenlig at anvende. Produktet eyeaid er bare det første i en serie af førstehjælpsprodukter, som den passionerede udvikler har planer om at lancere. Selv tror han på, at førstehjælpsprodukter fremover vil blive langt mere specifikke, således at man ikke blot har en kasse stående med forbindinger, men at brugerne i stedet har let adgang til en række produkter, der er beregnet til i forvejen definerede situationer. Men Steen Pedersen har gang i flere udviklingsprojekter ad gangen. Aktuelt arbejder han også med intelligent lysstyring, der skal øge vores trivsel og sundhed. Patentansøgningen er undervejs. 2 2

3 Lederartikel: Guld, olie og opfindere I begyndelsen var jeg meget ydmyg over for patenteringsprocessen, fordi det var alt for svært at forstå og alt for tungt at sætte sig ind i. I dag har jeg fået meget mere indsigt, men jeg er stadig ydmyg, fordi det handler om meget mere end blot at beskrive sin opfindelse, har jeg erfaret. Det er en udfordring at få alle aspekter med, at få foretaget en klog afgrænsning og få nuancerne vurderet, fortæller Steen Pedersen, der selv har en mangeårig baggrund inden for salg og ledelse og en HD i afsætning. I dag lever han af sin passion for at udvikle nye produkter eller forbedre eksisterende og af at tilbyde idé-coaching til andre udviklere, der måske er kørt fast, inden de er nået i mål. Steen Pedersen har erfaret, at det at være opfinder kræver indsigt, mod og is i maven. En sjælden gang kan han stadig få tanken om et fast job som lønmodtager, når økonomien eller modgang presser ham. Men jeg er sikker på, at det er det her, jeg vil. Og når jeg tænker på mig selv som lønmodtager, forsvinder energien fra min krop og mit hoved. Af Leif Nielsen, adm. direktør Da antikkens romere gravede efter guld, var minedriften under statens kontrol. Frem for blot at anvende manuel arbejdskraft besluttede staten at investere i hydrauliske metoder, fordi guldet som råstof kunne bringe det romerske samfund videre. På tilsvarende vis er olieudvinding i vores moderne verden enten en statsdrevet eller statsstøttet aktivitet, hvori der investeres store summer, fordi råstoffet/råolien er jeg fristes til at sige guld værd for de samfund, hvor det lykkes at finde store olieressourcer. Se blot til vores nordiske nabo, Norge. Men hvorfor forholder det sig anderledes, når det handler om udvinding af det råstof, som alle er enige om, er det eneste råstof, Danmark har mulighed for at leve af i den globaliserede verden? Jeg tænker naturligvis på de mennesker, der kan drive vores innovation, nemlig opfinderne, udviklerne, innovatørerne, eller hvad man nu vælger at kalde de innovative mennesker. Hvor mange penge investerer det danske samfund i at udvinde opfindere? Hvor stor en del af vores samlede BNP bruger vi på den satsning? Svarene er ikke sådan lige at slå op i de tykke bøger, der indeholder vores finanslov. Der er nemlig adskillige grænseflader til egentlige investeringer i innovation fx nogle af de midler, der bruges på forskning på vores universiteter og andre højere læreanstalter. En mere konkret og håndgribelig satsning har været etableringen af de fem regionale væksthuse, der findes rundt om i Danmark. Et rigtigt godt initiativ. Men er det nok? I Danmark både kan og skal vi udvinde meget mere råstof innovation via passionerede udviklere, som Steen Pedersen, der fortæller sin historie i dette nyhedsbrev. Hvordan får vi flere af hans slags mange flere? Og hvordan sikrer vi os, at de har så gode betingelser at arbejde under, at de ikke lader sig friste af et job som lønmodtager og dermed lægger deres trang til at udvikle og opfinde på hylden? For vi har vel for længst erkendt her i landet, at hverken guld eller olie er de råstoffer, der skal sikre vores børn og børnebørn en fornuftig plads i den økonomiske verdensorden? 3

4 Patrade har specialiseret sig i rådgivning om domæne-krænkelser og domæne-strategi også når det gælder mistet indtjening i form af udeblivende salg. 4 4

5 En krænker kan koste dyrt Af Jakob Andersen, varemærkejurist, cand. jur. Når nogle krænker dit domænenavn på Internettet, kan du komme til at betale for utilsigtet markedsføring, mens de, der krænker dig, til gengæld opnår en økonomisk gevinst. Hvis du benytter dig af Googles efterhånden udbredte markedsføringssystem, det såkaldte AdWords, betaler du for at få vist et link til din hjemmeside, når der søges på bestemte ord på Google. Eller rettere du betaler, hvis nogen klikker på det pågældende link og dermed bliver dirigeret ind på din hjemmeside. Men problemet er, at det også koster dig penge, hvis en person, der vil ind på din hjemmeside, taster den forkerte hjemmesideadresse i adressefeltet og derfor i stedet kommer frem til den hjemmeside, der krænker dit domænenavn. På dén hjemmeside er det sandsynligt, at der er et link til din side, fordi Google efter bedste evne fylder link ind på de hjemmesider, hvor de tror, det har mest effekt. Et eksempel fra det virkelige liv: En person vil ind på men kommer fejlagtigt til at taste Sidstnævnte side tilhører én, der bevidst krænker og således spekulerer i fejltastninger. På co er der sandsynligvis links til forskellige auktionshuse - herunder til com. Hvis man klikker på linket til Lauritz. com, vil auktionsvirksomheden komme til at betale for det klik. Men den omkostning er utilsigtet, idet personen, der var på vej ind på hjemmesiden, kendte adressen i forvejen vedkommende tastede bare forkert. Der er også risiko for, at personen klikker på et link til et andet auktionshus, hvilket betyder, at den potentielle kunde ender på en helt anden hjemmeside end den, der oprindelig var planen og var forårsaget af den markedsføring, som Lauritz.com har investeret i. I bedste fald får Lauritz.com ingen nye, potentielle kunder ud af de markedsføringskroner, idet virksomheden blot får besøg af en kunde, som i forvejen kendte auktionshuset. Det betyder, at Lauritz. com betaler penge for markedsføring på en hjemmeside, som krænker deres eget domænenavn. I værste fald ender kunden på en helt anden hjemmeside hos et konkurrerende auktionshus. Krænkeren stiller sin hjemmeside www. lauritz.co til rådighed for Google-annoncer, og på den måde tjener vedkommende penge på, at internetbrugere taster forkert og derved kommer ind på krænkerens hjemmeside i stedet for på den tilsigtede hjemmeside. Med eksemplet fra før: tilhører en krænker, der tjener mange penge på sit domæne. Vedkommende har stillet siden til rådighed for Google, som bl.a. har lagt linket ind på siden. Fordi lauritz.com er meget søgt, vil mange taste forkert og komme ind på krænkerens side i stedet. Det skæpper godt i kassen, fordi betalingen er proportional med trafikken på siden. I forbindelse med AdWords-reklamer er det altså vigtigt, at man som annoncør ved hvor mange krænkende domænenavnsregistreringer, der findes, og enten reagerer på dem eller vælger en strategi, så man bedst muligt undgår de krænkende sider. En anden måde, hvorpå krænkeren kan udnytte reklamesystemet, er gennem affiliated marketing. Det sker ved, at en affiliated-marketing-virksomhed ved hjælp af annoncer skaber forbindelse mellem krænkerens hjemmeside og en Internetbutik, som har accepteret at betale en del af sin omsætning til den hjemmeside, hvorfra kunden er blevet henvist. Et eksempel: Hjemmesiden der tilhører en krænker, har stillet sin side til rådighed for annoncer fra et affiliated-marketingbureau, som derfor per automatik og uden at tage stilling til om siden er ejet af en krænker fylder annoncer ind på hjemmesiden. Når en internetbruger ved en fejlindtastning kommer ind på det krænkende domæne, vil vedkommende sandsynligvis finde et link til og klikke sig videre til den rigtige hjemmeside. Det betyder, at krænkeren modtager et beløb, fordi køberen fandt vej via den krænkende hjemmeside. Patrade har specialiseret sig i rådgivning om domæne-krænkelser og domænestrategi også når det gælder mistet indtjening i form af udeblivende salg. 5

6 Hvad er dine patenter og varemærker værd? Immaterielle rettigheder, som fx patenter og varemærker, udgør en stadig stigende del af virksomheders værdi. Allerede i dag udgør de immaterielle værdier således en større del end de materielle og håndgribelige værdier i rigtig mange brancher. Derfor er værdisætningen af immaterielle rettigheder en afgørende faktor uanset om man står over for at skulle sælge hele sin virksomhed eller blot sælge én eller flere af sine rettigheder. Det, der gør fx patenter, varemærker og designrettigheder til noget særligt værdifuldt, er, at man får en eksklusivitet til at markedsføre eller sælge de produkter, der er omfattet af rettigheden. Således har man også en forbudsret dvs. man kan forbyde andre at markedsføre, producere og sælge produkter, der krænker ens egen rettighed. Patrade anbefaler, at virksomheden får foretaget en due dilligence dvs. en grundig vurdering af sine rettigheder i forbindelse med et salg. Dels er det afgørende at få identificeret alle sine rettigheder, dels er det vigtigt at få fastlagt varighed og styrke af hver enkelt rettighed. Der findes flere forskellige metoder til at opgøre værdien af sine immaterielle rettigheder. Her vil nogen måske tænke, at det ikke er nødvendigt at bruge ressourcer på en sådan opgørelse, da man jo ofte kan aflæse i sit seneste regnskab, hvilken skattemæssig værdi rettighederne har. Men den skattemæssige værdi kan være langt fra den værdi, man kan opnå for sine immaterielle rettigheder i forbindelse med salg. Hvis man vælger at opgøre værdien af sine rettigheder efter omkostningsmetoden, skal man medtage alle de omkostninger, man har afholdt i forbindelse med udviklingen af sit immaterielle aktiv. 6

7 Patrade Lectures Patrade har nu gennemført de første tre Patrade Lectures, som alle har været flot besøgt. Senest var der indlæg ved advokat Jørn Vestergaard-Jensen fra Kromann Reumert og afdelingsleder Eva Aaen Skovbo fra Patrade. Jørn Vestergaard-Jensen fortalte om den kendsgerning, at mange virksomheder for tiden taler om begrebet åben innovation. Det handler om at øge virksomhedernes innovative kapabilitet ved at trække på andre organisationers og enkeltpersoners innovative kapabilitet. Innovation opstår ikke længere kun internt i udviklingsafdelingerne, da virksomhederne i stigende grad er nødt til at generere den viden, de ikke besidder eller ikke med fordel kan udvikle internt, sammen med andre virksomheder i ind- og udland. Prisen for at få adgang til andres knowhow og ideer er, at man også stiller noget af sin egen viden til rådighed. Det giver særlige IP-mæssige udfordringer ikke mindst i en globaliseret verden. Det var Jørn Vestergaard-Jensens budskab, at åben innovation fortsat bør understøttes af en række registreringer af immaterielle rettigheder i form af fx design- og patentansøgninger. På den måde ved alle, hvem der bidrager med hvad til et givent samarbejde. Med andre ord hvad har det kostet at opnå fx et patent eller et varemærke fra den oprindelige idé til man sidder med sin patentgodkendelse eller registrering i hånden? Omkostningsmetoden kan være vanskelig, fordi det kan være svært at opgøre alle omkostninger. Desuden er det værd at bemærke, at omkostningsmetoden meget vel kan være udtryk for en nedre værdi, idet det immaterielle aktiv ofte vil have en højere markedsværdi. En anden mulighed er markedsmetoden, hvor man finder frem til værdien af immaterielle aktiver ved at se på, hvad der er betalt for en lignende rettighed. Værdien kan fx fastsættes i forhold til omsætning, indtjening eller pris per solgt enhed. Udfordringen er imidlertid, at sammenlignelige rettigheder kan være svære at finde. Hvis fx en lignende patentrettighed sælges under et højt profileret produktnavn, vil det være vanskeligt at anvende markedsmetoden, idet en del af prisen på enheden stammer fra patenteringen, mens en anden del stammer fra selve profileringen. En tredje måde at opgøre værdien af sine immaterielle aktiver er efter indkomstmetoden, der nok er den mest anvendte. Den metode er fordelagtig, da man fastsætter værdien ud fra et fremtidigt forventet afkast og derfor giver en mere individuel værdisætning. Der findes flere muligheder, end de der er beskrevet ovenfor, og ofte vil man kombinere metoderne for at finde den rigtige pris. Desuden er der stor forskel på, om man skal værdisætte et patent, hvor værdien aktiveres tidligere, end det fx er tilfældet med et varemærke. Hvis det handler om værdifastsættelse af patenter, varemærker, design, domænenavne m.v., er Patrade gerne behjælpelig med rådgivning. Desuden talte Jørn Vestergaard Jensen om, at placering af ejerskab og udnyttelsesrettigheder af IPR i koncernforhold fortsat vil være en central problemstilling i næsten alle virksomheder. Eva Aaen Skovbos indlæg handlede om, at mange virksomheder har interesse i Kina i form af enten produktion eller markedsføring af produkter. Det er nødvendigt at beskytte sin IPR i Kina, men det er sideløbende nødvendigt at forstå både den kinesiske lovgivning, den kinesiske mentalitet og mulighederne for håndhævelse af IPR i det store rige mod øst. Patrade vil fremover udbyde sine Patrade Lectures til en række kunder. Skulle du være interesseret i at deltage, så send en mail til Skriv Patrade Lectures i emnefeltet. Eksplosion af registreringer i Kina Ifølge den officielle statistik fra den kinesiske patent- og varemærkemyndighed eksisterer der nu mere end 7,7 mio. registreringer af varemærker i Kina. Det gør for 5. år i træk Kina til det land i verden, hvor der indleveres flest varemærkeansøgninger. Der er ikke nogen indikation af, at den udvikling stopper. Det betyder, at danske virksomheder, der sælger eller producerer i Kina - eller har til hensigt at gøre det i fremtiden - bør sikre registrering af deres varemærker i Kina. Eftersom produktion sidestilles med brug, er det også nødvendigt for de virksomheder, der alene producerer i Kina, men ikke har salg/markedsføring, at sikre deres rettigheder ved registrering i landet. Patrade er hovedsponsor på iværksætterfestival For andet år i træk deltager Patrade på iværksætterfestivalen, IDNA. På årets festival, IDNA 2011, som finder sted i Århus Musikhus d. 11. maj 2011, er Patrade hovedsponsor sammen med Dansk Industri, Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Aarhus Kommune. Du finder Patrades stand på festivalen, men du har mulighed for på forhånd at aftale et møde med en konsulent, hvis du ringer på telefon eller sender en mail til Skriv Iværksætterfestival i emnefeltet. Logo by Funkybeat Iværksætterfestival 2011 Mere organisk - mere sexet 7

8 Afsender Patrade A/S, Fredens Torv 3A DK-8000 Århus C Tip og vind et helt kilo kvalitetschokolade At rådgive om beskyttelse af patenter og varemærker kræver faglig indsigt, paratviden og erfaring. Det har vi hos Patrade. Men vi oplever også, at vores kunder undervejs i samarbejdet opnår relevant indsigt. Prøv om du kan tippe en 4 er og måske vinde 1000 gram kvalitetschokolade til dig og dine kollegaer. Der er naturligvis hjælp at hente på Patrades hjemmeside, hvis du har behov for at supplere din paratviden med lidt fakta. 1. Patrade rådgiver 1. både små, mellemstore og store virksomheder x. kun store virksomheder 2. kun virksomheder med store vinduer 2. En varemærkeregistrering kan bestå i det uendelige ved fornyelse 1. hvert 10. år x. hvert halve år 2. hvert 100. år 3. En brugsmodel kaldes også 1. det store patent x. det store varemærke 2. det lille patent 4. Patrade har kontorer i 1. København, Kolding, Kalundborg og Kødbyen x. Aarhus, København, Kolding og Aalborg 2. Aarhus, Aars, Aalborg og Aalestrup Send en mail med dit bedste bud på en løsning til I rækken af rigtige svar tæller vi til mail nummer 13. Afsenderen af denne mail vinder et helt kilo hjemmelavet kvalitetschokolade fra Ole Chokolade. Det rigtige svar i vinterudgaven af vores nyhedsbrev var Do you need protection + et overskydende r, der på mystisk vis havde fundet vej til ord legen. Men et imponerede antal læsere leverede en strøm af mails med rigtige svar og vi takker for hvert eneste. Vinderen blev Lis Sandfeld fra Pressalit Group A/S. Vi håber chokoladen faldt i smag. Udgiver: Patrade A/S Fredens Torv 3A DK-8000 Århus C Telefon Redaktion: ErhvervsKommunikation.dk Layout: søren bo grafisk tegnestue Tryk: Zeuner Grafisk Patrades nyhedsbrev udkommer fire gange om året. Nyhedsbrevet udgives også elektronisk. Tilmelding kan ske via vores hjemmeside 8

Patent Brugsmodel Varemærke Design Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management

Patent Brugsmodel Varemærke Design Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management FORÅR 2012 Patent Brugsmodel Varemærke Design Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management Tårnhøje tårne i højstyrkebeton s. 2 Kreative kineserier kan koste dyrt s. 4 >> IPR-kurser

Læs mere

Måleinstrument forbedrer hofteoperationer

Måleinstrument forbedrer hofteoperationer Bedre hofteproteser med patenteret måleinstrument side 2 Værdi rimer på IP-$TRATEGI side 3 Når tyven sender en faktura side 4 Designbeskyttelse en prisbillig sikring side 6 Patentkursus på Aarhus Universitet

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. Eksplosion i brugsmodel- og designrettigheder. Rettigheder i tusindvis. Varemærkelov ændret i Kina BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. Eksplosion i brugsmodel- og designrettigheder. Rettigheder i tusindvis. Varemærkelov ændret i Kina BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 4 6 Eksplosion i brugsmodel- og designrettigheder Rettigheder i tusindvis Varemærkelov

Læs mere

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR EU-patent og EU-patentdomstolen Nej, man kan ikke få patent på et varemærke! Patentbranchen oplever ofte, at medierne mangler viden om patenter og varemærker. Hos Patrade kan vi sagtens forstå, at misforståelser

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Varemærke. Strategisk vej til EU-patent. Patenteret design. Tilbage til kunderne. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning ipr-konflikter

Varemærke. Strategisk vej til EU-patent. Patenteret design. Tilbage til kunderne. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning ipr-konflikter Patent Brugsmodel Varemærke DESign Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning ipr-konflikter IPR Management Protecting IPR 2 4 6 Strategisk vej til EU-patent Patenteret design Tilbage til kunderne PATRADE

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

FOLLOW US. Varemærke. Fuldstændigt IPR-overblik. Innovation bag låste døre. Husk jura før skåltaler! Brugsmodel

FOLLOW US. Varemærke. Fuldstændigt IPR-overblik. Innovation bag låste døre. Husk jura før skåltaler! Brugsmodel Patent Brugsmodel Varemærke DESign Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning ipr-konflikter IPR Management Protecting IPR FOLLOW US 2 4 6 Fuldstændigt IPR-overblik Innovation bag låste døre Husk jura

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

En kølig succes. Protecting IPR

En kølig succes. Protecting IPR Billigere at patentere i EU side 2 Når vand løber op ad side 3 En kølig succes side 4 Vind en EU-designregistrering side 6 Efterår 2011 Protecting IPR En kølig succes 1 Billigere at patentere i EU Mange

Læs mere

customized assistance in all aspects of ipr

customized assistance in all aspects of ipr Jensen s Bøfhus værner om SMASK og DOLORES side 2 Stadig flere har brug for beskyttelse side 4 Innovation skaber vækst også under krisen side 5 Arkitema arbejder på innovativt spring side 6 Vinter 2010

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

VAREMÆRKE. Skal du på messe - så pas på tyvene. Konsulenthuset Patrade. Krænkelser på shoppingportaler DOMÆNENAVNE OVERVÅGNING IPRIMANAGEMENT

VAREMÆRKE. Skal du på messe - så pas på tyvene. Konsulenthuset Patrade. Krænkelser på shoppingportaler DOMÆNENAVNE OVERVÅGNING IPRIMANAGEMENT PATENT JURIDISKIRÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER BRUGSMODEL VAREMÆRKE D E S I G N DOMÆNENAVNE OVERVÅGNING IPRIMANAGEMENT Protecting IPR 2 4 Skal du på messe - så pas på tyvene Konsulenthuset Patrade 6 Krænkelser

Læs mere

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina v/charlotte Rask Boddum, Partner hos Patrade A/S, LL.M., European Trademark & Design Attorney Dagsorden Varemærkeret Hvad

Læs mere

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG ARRANGERET AF ØSTJYSK INNOVATION A/S I SAMARBEJDE MED INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS, OG AARHUS UNIVERSITET EFTERÅRSSEMESTRET 2004 Kendskab til patentforhold og generelt

Læs mere

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013 IPR I KINA Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com Juni 2013 IPR HVAD ER DET EGENTLIG, VI TALER OM? Varemærker Navne, slogans, logoer Ophavsret Frembringelser, hvor der er krav

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. IP-rettigheder øger indtjeningen. Mennesket bag. Er patenttroldene på vej til Europa? BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. IP-rettigheder øger indtjeningen. Mennesket bag. Er patenttroldene på vej til Europa? BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 4 6 IP-rettigheder øger indtjeningen Mennesket bag Er patenttroldene på vej

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Varemærke. Jorden set fra himmelen. Milliardomsætning på utætte vinduer. EU-patent med egen domstol. Flere fogedforbud i fremtiden.

Varemærke. Jorden set fra himmelen. Milliardomsætning på utætte vinduer. EU-patent med egen domstol. Flere fogedforbud i fremtiden. Patent Brugsmodel Varemærke DESign Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning ipr-konflikter IPR Management Protecting IPR 2 4 6 7 Jorden set fra himmelen Milliardomsætning på utætte vinduer EU-patent

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

Patent. Design. Varemærke. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management. Domænenavne

Patent. Design. Varemærke. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management. Domænenavne VINTER 2012 Patent Brugsmodel Varemærke Design Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management Patrade Legal - ny advokatvirksomhed s. 2 >> Et opråb fra solcellebranchen s. 4

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. Gratis overvågning af rettigheder. EU-patent i 2015? Nyslået EPA er BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. Gratis overvågning af rettigheder. EU-patent i 2015? Nyslået EPA er BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 4 6 Gratis overvågning af rettigheder EU-patent i 2015? Nyslået EPA er PATRADE

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

Varemærke. Verdens mest innovative virksomhed. Hun fylder 60 år, men er stadig rørig. Patrade Legal større og stærkere. Brugsmodel

Varemærke. Verdens mest innovative virksomhed. Hun fylder 60 år, men er stadig rørig. Patrade Legal større og stærkere. Brugsmodel Patent Brugsmodel Varemærke DESign Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning ipr-konflikter IPR Management Protecting IPR 2 4 6 Verdens mest innovative virksomhed Hun fylder 60 år, men er stadig rørig

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder «JUR_NAVN_DEL1» «JUR_NAVN_DEL2» «JUR_NAVN_DEL3» «JUR_FOR_GADE_ADRESSE» «JUR_FOR_POSTNR»«JUR_FOR_POSTDSTRKT» CVR-nr. «cvr» August 2009 Kan udfyldes elektronisk på WWW.virk.dk. Her kan man gemme undervejs,

Læs mere

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves.

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves. KORT OM OS & VORES VÆRDIER Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius, and a lot of courage, to move in the opposite direction. - Einstein Vores

Læs mere

Patentanmeldt mælkeprodukt et sundt alternativ side 2

Patentanmeldt mælkeprodukt et sundt alternativ side 2 Patentanmeldt mælkeprodukt et sundt alternativ side 2 Progressiv designregistrering side 4 Egen IPR-afdeling uden for huset side 6 Sommer 2010 customized assistance in all aspects of ipr 1 Patentanmeldt

Læs mere

- Han spurgte bare om vej til patentkontoret...

- Han spurgte bare om vej til patentkontoret... - Han spurgte bare om vej til patentkontoret... Forretning og Rettigheder Værdiskabelse Patenter og international konkurrence Patrade A/S og Patrade Legal Patrade Et internationalt orienteret IPR-agentur

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. Du skal rykke nu. 4 Når beviserne skal sikres. 6 Mennesket bag Gonge BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. Du skal rykke nu. 4 Når beviserne skal sikres. 6 Mennesket bag Gonge BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 Du skal rykke nu 4 Når beviserne skal sikres 6 Mennesket bag Gonge PATRADE

Læs mere

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer - 1 Kampen mod de kinesiske varemærkehajer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Registrering af varemærker i Kina kan på flere måder få stor økonomisk betydning for danske virksomheder, der opererer

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program 7 trin til at komme i gang med et affiliate-program Affiliate markedsføring er præstationsbaseret markedsføring på internettet, hvor såkaldte publicister (også bedre kendt som affiliates eller publishers

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. Danmark får for lidt ud af sin forskning. Mennesket bag... Du kan fravælge EU-patentdomstolen BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. Danmark får for lidt ud af sin forskning. Mennesket bag... Du kan fravælge EU-patentdomstolen BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 4 6 Danmark får for lidt ud af sin forskning Mennesket bag... Du kan fravælge

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 Budskabs-kæden Præmis Hovedbudskaber Argumenter Defensives Q&A 2 Præmis Danmark mister konkurrenceevne og taber derfor produktionsarbejdspladser.

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Patent. Design. Varemærke. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management. Domænenavne

Patent. Design. Varemærke. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management. Domænenavne SOMMER 2012 Patent Brugsmodel Varemærke Design Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management Enkel opfindelse med stort potentiale s. 2 >> En solstrålehistorie s. 4 Ny dom gør

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Løb med banebrydende teknologi side 2

Løb med banebrydende teknologi side 2 Taler tallene tydeligt? side 3 Ud af komfortzonen side 4 Intelligent møbeldesign side 6 Vinter 2011 Protecting IPR Løb med banebrydende teknologi side 2 1 Den nye Newline løbesko kan tilpasses fødder,

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. Bekæmp krænkelser på shoppingportaler. Mennesket bag Thise... Håndhævelse virker i Kina BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. Bekæmp krænkelser på shoppingportaler. Mennesket bag Thise... Håndhævelse virker i Kina BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 4 Bekæmp krænkelser på shoppingportaler Mennesket bag Thise... 6 Håndhævelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder?

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Program Intro Valg af nyt marked: Tænk immaterielle rettigheder ind i markedsanalysen Styrk konkurrencepositionen via

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Print from - Motor-magasinet

Print from  - Motor-magasinet Print from www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet En biløkonom skaber værdi i virksomheden 28 March 2011 kl. 5:00 / Uddannelse / Af direktør René Tønder Nielsen, Bilbranchen, og adm. direktør og formand

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Forvandlingsbil side 4

Forvandlingsbil side 4 Patentshopping side 2 Forvandlingsbil side 4 Hurtig patentering en mulighed side 6 Efterår 2010 customized assistance in all aspects of ipr 1 Patentshopping Køb og salg af patenter sker i stigende grad

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005.

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. 1. Indledning. Det er mig en glæde at være indbudt til at sige lidt til jer opfindere og iværksættere

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere