Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2009 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Beskyttelse af selskabets forretningskendetegn Beskyttelse af selskabets forretningskendetegn af advokat Jørgen Lykkegård, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1. Indledning Uanset en virksomheds størrelse er det vigtigt for enhver direktion eller bestyrelse at være opmærksom på at værne om den værdi, der er forbundet med selskabets forretningskendetegn. Hvilke tiltag, et selskab bør foretage for at værne om sine forretningskendetegn, vil typisk afhænge af, hvilken branche og størrelse selskabet har, samt på hvilke markeder selskabet markedsfører sine varer eller serviceydelser. Som det vil fremgå af det følgende, er det helt centralt for ethvert selskab, at der er foretaget de nødvendige officielle registreringer mv. for at kunne beskytte selskabets forretningskendetegn bedst muligt. Det henhører naturligt under bestyrelsen, at udstikke de overordnede retningslinjer for, i hvilket omfang, forretningskendetegnene skal søges beskyttet. Praktisk eksempel Fra praksis kan der til illustration peges på et tilfælde, hvor et større dansk selskab var i færd med at forhandle med en tysk virksomhed om retten til at benytte det danske selskabs navn i visse sammenhænge. Midt under disse forhandlinger bad et medlem af bestyrelsen om et notat om, på hvilken måde det danske selskabs navn var beskyttet i forhold til den tyske virksomhed. Efter en indledende undersøgelse kunne det konstateres, at det danske selskab simpelthen ikke havde fået foretaget de fornødne tiltag til beskyttelse af navnet, samt at den tyske virksomhed lovligt kunne anvende det danske selskabs navn uden betaling. Dette blev selv- 2/Maj 2009 Bestyrelseshåndbogen 1

3 Beskyttelse af selskabets forretningskendetegn følgelig omgående bragt på plads af det danske selskab. Sagen gav anledning til, at det pågældende bestyrelsesmedlem igangsatte en undersøgelse hos andre selskaber, hvor den pågældende havde en bestyrelsespost, om hvorvidt de pågældende selskabers forretningskendetegn var søgt beskyttet i fornødent omfang. 2. Goodwillbegrebet Værdien af kundekredsen Begrebet goodwill har mange ansigter og kendes ikke mindst inden for erhvervsøkonomien, hvor goodwill typisk defineres som den merværdi, en given virksomhed repræsenterer, hvis den betragtes som et samlet hele og værdisættes efter going concern betragtninger. Merværdien er en kapitalisering af de forventninger, der eksisterer til en virksomheds nutidige og fremtidige indtjeningsevne ud over en normal forrentning af investerede beløb og ses også benævnt som superprofit. I erhvervsøkonomisk sammenhæng stilles der ikke krav om et bærende element, som fx tilknytning til en kundekreds, beliggenhed eller ikke-aktiverede immaterielle rettigheder, men derimod anvendes begrebet normalt som en residualbetegnelse, omfattende den ekstra pris en køber er villig til at betale for en virksomhed, og som ikke er udtryk for betaling for købte materielle aktiver. I juridisk sammenhæng er den klassiske definition af virksomhedens goodwill værdien af kundekreds, forretningsforbindelser e.lign. men det er samtidig antaget, at det der motiverer kundekredsen til at handle med selskabet skal være båret af fx indehaverens person, personalet, selskabets produktionsapparat, selskabets beliggenhed, selskabets navn eller varemærker. Den værdi der er forbundet med selskabets navn, varemærker og øvrige forretningskendetegn benævnes typisk som selskabets varemærkegoodwill. 3. Selskabets varemærkegoodwill Varemærkegoodwill Selskabsnavne Selskabets varemærkegoodwill består som nævnt af den værdi, selskabets forretningskendetegn udgør for selskabet. I forbindelse med stiftelse af et selskab foretages der en registrering af selskabsnavnet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne registrering skal ikke forveksles med en vare- 2 Bestyrelseshåndbogen 2/Maj 2009

4 Beskyttelse af selskabets forretningskendetegn mærkeregistrering. I forbindelse med registreringen foretager styrelsen en undersøgelse af, om der i forvejen eksisterer andre selskaber eller virksomheder med et identisk navn eller binavn. Det har i forbindelse med undersøgelsen ingen betydning, hvilke varer eller serviceydelser de allerede registrerede selskaber og virksomheder markedsfører, og styrelsen påser ikke, om navnet kan forveksles med andre selskabsnavne e.lign. Selvom det eksempelvis følger af aktieselskabsloven, at et nystiftet selskabs navn tydeligt skal adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register. Selskabet må således principielt ikke anvende andres varemærker, andre forretningskendetegn eller kendetegn, der kan forveksles dermed. Der er imidlertid ingen sikkerhed for, at dette krav er respekteret. Selskabsnavne, der ønskes registreret, skal endvidere respektere navnelovens regler. Selskabsstiftere kan bl.a. ikke gøre brug af et efternavn, der ikke anvendes af flere end 2.000, medmindre man selv har særlig adkomst til dette efternavn. Fordelene ved at varemærkeregistrere et selskabsnavn er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 9. Domænenavne Siden internettet først blev foreslået i 1989, er der sket en dramatisk udvikling indenfor kendetegnsretten. Internettets telefonnumre eller domænenavne som de rettelig benævnes, har fået en enorm betydning for selskaber næsten af enhver art. Der er i dag registreret over topleveldomæner alene af typen.dk. Der er som sådan ingen begrænsninger for, hvor mange domæner et selskab må registrere. Der gælder dog ifølge domænenavnsloven et forbud mod warehousing, dvs. forbud mod registrering alene med den hensigt senere at sælge domænet til andre. Det er i dag den ideelle organisation Dansk Internet Forum DIFO, der ejer og administrerer DK-Hostmaster, og som er den organisation, der fastsætter de overordnede rammer og vilkår for den danske del af internettet, herunder forestår tildeling og registrering af alle.dk -domæner. Registreringerne foretages uden hensyntagen til hvilke varer og ydelser registranten markedsfører og uden hensyntagen til om domænet anvendes erhvervsmæssigt. DK-Hostmaster foretager alene undersøgelse af, om der er andre der har registeret et identisk domæne. Ud over for- 2/Maj 2009 Bestyrelseshåndbogen 3

5 Beskyttelse af selskabets forretningskendetegn buddet mod warehousing, skal registreringer af nye domæner ske i overensstemmelse med god domænenavnsskik, alternativt god markedsføringsskik. Fx må registreringen ikke være sket af chikanøse årsager eller for at kunne sælge domænet til en opskruet pris såkaldt name grabbing, og registreringen skal respektere andres registrerede varemærker, person- og selskabsnavne mv. Fx må man ikke snylte på andres opbyggede goodwill omkring bl.a. domænenavne ved at registrere domæner der, på nær et eller to bogstaver, svarer til et allerede registreret domænenavn. Denne form for snyltning, der af fagfolk benævnes typosquatting, anvendes til at sende internetbrugeren til en forkert adresse når denne taster forkert. Fordelene ved at varemærkeregistrere domænenavne er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 9. Varemærker I kontrast til domænenavne, har varemærker været anvendt gennem århundreder med eksempler helt tilbage til det antikke Grækenland og Romerriget. I Danmark har varemærker været anvendt tilbage fra industrialiseringens begyndelse, og området har været lovreguleret siden Varemærker anvendes principielt både til at identificere og til at differentiere indehaverens varer fra konkurrenternes, hvorved også begrebet mærkevare er opstået. I dag fungerer varemærket ofte som en faktisk garanti fra producenten til køberne om, at de købte mærkevarer har en given ensartethed, med hensyn til bl.a. udseende, egenskaber, kvalitet og oprindelse. På tilsvarende vis anvendes ofte betegnelsen servicemærke i forbindelse med de kendetegn som selskaber og virksomheder anvender i forbindelse med levering af tjenesteydelser. Prøv Ledelseshåndbogen i 10 dage for kun kr. 250,- Klik ind på: 4 Bestyrelseshåndbogen 2/Maj 2009

Domæneområdet i Danmark

Domæneområdet i Danmark Titelblad Randi Munk Jakobsen Domæneområdet i Danmark En undersøgelse af varemærkeindehavers rettigheder på Internettet Aalborg Universitet 2008 1 2 Titelblad Erhvervsjurauddannelsen Niels Jernes Vej 6A

Læs mere

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-sikkerhed Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Indledning IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Oversigt over immaterialretten Virksomhedsoverdragelse Produkt: VML, MFL 5 jf. 1 Kendetegnsbeskyttelse Virksomhed: selskabslove, MFL

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 16. februar 2011. V-42-09 1) Lyngholm Kloak Service I/S 2) Lyngholm Kloak-Renovering A/S 3) Lyngholm TV-Inspektion ApS (Advokat Hanne Weywardt)

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Den 6. april 2005 udstedtes en bekendtgørelse om unges arbejde, der supplerer arbejdsmiljølovens regler herom.

Den 6. april 2005 udstedtes en bekendtgørelse om unges arbejde, der supplerer arbejdsmiljølovens regler herom. September 2005 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Unges arbejde Advokatbranchen 2 Næringsbasen Domænenavne 3 Ny voldgiftslov Virksomhedspant 4 Høring af lønmodtagere 5 Ny navnelov Fogedforbud og læderpolstersofaer

Læs mere

Typosquatting af dk domæner

Typosquatting af dk domæner Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Bilag 170 Offentligt Typosquatting af dk domæner 2009 Forord Dette er den første rapport fra STOP tps om typosquatting af dk domæner. Rapporten

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere