Resultatet af den kommunale test i matematik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet af den kommunale test i matematik"

Transkript

1 Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal Kommune Resultaterne for 1. klasse... 6 Resultaterne for 2. klasse... 7 Resultaterne for 4. klasse... 9 Resultaterne for 7. klasse Konklusion

3 Indledning I år juni 2012 gennemførte man i Egedal Kommune den kommunale test i matematik på 1., 2., 4. og 7. årgang. Det var andet år i træk, at kommunens matematiklærere testede eleverne i juni og august frem for i april og maj. Det viser sig, at testtidspunktet er af betydning, da eleverne gennemsnitligt klarer sig bedre i den kommunale test, nok fordi langt de fleste elever i juni har været årets planlagte undervisning igennem. Den kommunale test i matematik har været gennemført på kommunalt plan siden 2008, hvor vi for første gang testede eleverne på alle kommunens 12 skoler. Vi har alle årene benyttet MAT testen fra Dansk psykologisk Forlag (nu Hoegrefe psykologiske Forlag), hvilket gør det muligt at sammenligne resultaterne over tid. Det er muligt at sammenligne eleverne over tid, er den samme årgang af elever blevet relativt bedre eller dårligere til matematik, men det er også muligt, at lave et gennemsnit over Egedal Kommunes resultater over tid. MAT testen opgøres i en C Værdi, fra C 0 til C 10, kategoriseringen af de enkelte C Værdier er nævnt nedenfor. Tabel 1: Kategorisering af C - Værdier C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 Tyder på meget alvorlige indlæringsvanskeligheder Tyder på alvorlige indlæringsvanskeligheder Tyder på alvorlige indlæringsvanskeligheder Usikkert indlært Standpunkt er under middel Standpunkt er middel Standpunkt er over middel Standpunkt er bedre end almindeligt for klassetrinnet Standpunkt er betydeligt bedre end almindeligt for klassetrinnet Standpunkt er betydeligt bedre end almindeligt for klassetrinnet Standpunkt er betydeligt bedre end almindeligt for klassetrinnet Matematik er et indsatsområde i kommunen; derfor er der øget fokus på matematik. Et af målene med at have matematik som indsatsområde er netop, at mindske antallet af elever der scorer C 0 til C 2 samt få en større andel af elever, der scorer over C 6. Jeg vil i denne rapport først komme ind på resultaterne for hele kommunen og derefter se nærmere på de enkelte årgange. Såfremt der er spørgsmål til denne rapport eller til de grafer og udregninger, der gengives, kan der rettes henvendelse til nedenstående. Venlig hilsen Merete Hersløv Brodersen 3

4 Resultaterne for hele Egedal Kommune 2012 I den nedenstående tabel 2 ses det samlede resultat for Egedal Kommune fra år 2012, år 2011 samt et gennemsnit for hele kommunen de sidste 5 år, altså de 5 år man har testet eleverne i matematik. Det viser sig, at eleverne i løbet af de sidste 5 år har forbedret sig lidt. Andelen af elever der præsterer under middel er faldet og elever, der præsterer over middel er steget. I år 2011 var resultaterne for den kommunale test i matematik en lille smule bedre end år 2012, så man kan desværre ikke konkludere, at eleverne fortsætter med at præstere bedre, men at der måske er tale om, at der er fundet et nyt niveau for elevernes præstationer i kommunen. Tabel 2: Det samlede resultat for Egedal Kommune. Fordeling af eleverne Gennemsnit: Egedal Kommune Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune 2012 C0-1 1,8 1,1 1,8 C2 2,8 2,3 2,3 C3 6,0 5,1 5,5 C4 11,9 10,8 11,0 I alt under middel 22,4 % 19,3 % 20,6 % C5 18,6 17,4 17,1 C6 19,2 19,2 19,4 I alt middel/ lidt over middel 37,8 % 36,5 % 36,5 % C7 17,3 18,4 18,1 C8 11,3 13,7 13,4 C ,2 12,1 11,5 I alt klart over middel 39,7 % 44,2 % 42,9 % Samlet kan man konkludere, at der er hele 42,9 % der opnår en C Værdi over middel, hvilket er rigtig flot, det betyder, at næsten halvdelen af eleverne i klasserne har godt styr på matematikken. Af de elever, der præsterer under middel, ligger langt de fleste elever i kategorierne C 3 og C 4, hvor matematikken er usikkert indlært, men der er ikke tale om store matematikvanskeligheder. Til sidst har vi nogle enkelte elever, der opnår en C Værdi på C 0 til C 2, i alt er der tale om 101 elever ud af i alt 2474 elever. Selv om der er tale om en lille procentdel af elever, så er det vigtigt, at disse elever tilbydes støtte i matematik eller evt. særligt tilrettelagte forløb, så eleverne har en mulighed for at forbedre deres kunne i matematik. Nedenfor er udviklingen for Egedal Kommune vist grafisk. Her er medtaget Egedal Kommune 2012, Egedal Kommune 2011 samt gennemsnittet for de sidste 5 år. 4

5 Figur 1: Egedal Kommune 2012, 2011 og gennemsnittet fra 2008 til ,0 Det samlede resultat for Egedal Kommune ,0 5,0 1,8 2,3 5,5 11,0 17,1 19,4 18,1 13,4 11,5 Egedal Kommune - gennemsnit Egedal Kommune ,0 - - C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 Den matematiske test i matematik er lavet ud fra en tanke om, at en normal klasser fordeler sig som en normalfordeling, lidt lig opbygningen af karakterskalaen. Sammenligner man Egedal Kommune med denne fordeling ligger Egedal Kommune lagt bedre placeret, hvilket kommunen også bør efter befolkningssammensætning. Den nedenstående figur viser denne fordeling af eleverne i Egedal Kommune sammenlignet med det forventede resultat. Figur 2: Egedal Kommune 2012 og det forventede resultat 25 Egedal Kommune og det forventede resultat ,8 4 2,3 7 5, , , , , ,4 7 11,5 4 Egedal Kommune 2012 Forventet resultat C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 5

6 Resultaterne for 1. klasse Alle eleverne i kommunen er testet i slutningen af 1. klasse. Å rsagen til at der testes på et så tidligt tidspunkt skyldes, at så er det muligt at sætte tidligt ind med ekstra hjælp så eleven ikke nødvendigvis hæftes af den daglige undervisning. Andelen af elever, der opnåede en C Værdi over middel var i 2011 højere end i år Der er i 2012 flere elever, der ligger lidt under middel og omkring middel end i De elever, der har præsteret under middel er bredt fordelt på alle kommunens skoler. Der er tale om et til to børn i langt de fleste klasser, der ikke har klaret sig så godt, så det er lige med at være lidt ekstra opmærksom på disse børn. Figur 3: 1. klasse 2012, 2011 og det forventede resultat 25,0 1. klasse 2012, 2011 og det forventede resultat 15,0 5,0 0,0 20,2 20,1 19,4 18,5 18,8 17,1 15,8 15,4 10,4 9,1 7,8 8,7 6,2 5,2 2,6 2,8 1,2 0,8 C 0 - C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 - C klasse klasse 2012 Forventet Den nedenstående tabel viser både antallet af elever samt andelen af elever i 1. klasse fordelt efter deres præstation i matematiktesten. 6

7 Tabel 3: Fordelingen af eleverne i 1. klasse 2011 og 2012 MAT 1 Antal 2011 Antal 2012 Andel 2011 Andel 2012 C ,8 1,2 C ,6 2,8 C ,2 7,8 C ,7 10,4 I alt under middel ,3 % 22,2 % C ,4 17,1 C ,1 20,2 I alt middel/ lidt over middel ,4 % 37,3 % C ,4 18,5 C ,8 15,8 C ,1 6,2 I alt klart over middel ,2 % 40,5 % Anbefalingen til 1. årgang er, at være opmærksom på de enkelte elever, der ikke lige har fanget matematikken endnu samt sørge for udfordringer til de mange elever, der har opnået en C Værdi på C 7 og over. Det er her undervisningsdifferentieringen virkelig skal gøre sig gældende, for det gælder om, at de dygtige bevarer gejsten for faget og at de mindre dygtige også får nogle succesoplevelser i faget. Resultaterne for 2. klasse 2. klasserne 2012 placerede sig rigtig flot efter testen i 2011, altså da eleverne gik i 1. klasse. De er nu blevet testet igen, og det viser sig, at denne årgang stadig klarer sig pænt. Den nedenstående figur viser resultaterne for 2. klasse 2012 sammenlignet med 1. klasse 2011, der er altså stort set tale om de samme elever. 7

8 Figur 4: 2. klasse 2012 og 1. klasse ,0 Egedal Kommune -1. klasse 2011 og 2. klasse ,1 19,4 20,7 18,8 15,0 6,6 8,7 11,5 16,4 15,4 15,5 14,5 9,1 11,0 1. klasse klasse ,0 0,0 5,2 2,6 2,4 0,8 1,4 C 0 - C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 - C 10 Ser man på 2. årgang for sig selv, er eleverne der præsterer under middel fordelt bredt på kommunens skoler, og der er tale om ganske få elever. Igen er anbefalingen at være opmærksom på disse elever, da det er bedre for eleven at modtage lidt støtte nu og ellers kunne følge med resten af klassen i matematik end at vente, så eleven komme langt bagud i matematik. Tabel 4: Fordelingen af eleverne i 2. klasse 2011 og 2012 MAT 2 Antal 2011 Antal 2012 Andel 2011 Andel 2012 C ,8 1,4 C ,6 2,4 C ,2 6,6 C ,7 11,5 I alt under middel ,3 % 22,0 % C ,4 16,4 C ,1 15,5 I alt middel/ lidt over middel ,4 % 31,9 % C ,4 20,7 C ,8 14,5 C ,1 11,0 I alt klart over middel ,2 % 46,2 % 8

9 Igen er anbefalingen, at være opmærksom på de enkelte elever, der ikke lige har fanget matematikken endnu, samt sørge for udfordringer til de mange elever, der har opnået en C Værdi på C 7 og over. Det er her undervisningsdifferentieringen virkelig skal gøre sig gældende, for det gælder om, at de dygtige bevarer gejsten for faget og at de mindre dygtige også får nogle succesoplevelser i faget. Endvidere er det vigtigt at huske, at der nu er krav om fagligt læsning i fagene samt inddragelse af IT i undervisningen. Resultaterne for 4. klasse Det samlede resultat for 4. klasserne ser ganske pænt ud. Jeg har nedenfor sammenlignet 4. klasse 2012 med 2. klasse 2010, altså de samme elever. Det skal dog her bemærkes, at eleverne i 2010 blev testet i april og ikke som nu i juni, hvorfor eleverne i 2012 har haft et par måneders undervisning mere inden testen en ændring der også har indflydelse på resultatet af sammenligningen. Men det viser sig, at eleverne i 4. klasse klarer sig markant bedre end de gjorde i 2. klasse. Om det skyldes en indsats i matematik eller et ændret testtidspunkt vides ikke med sikkerhed, men det klart et positivt resultat. Figur 5: 4. klasse 2012 og 2. klasse ,0 Egedal Kommune -2. klasse 2010 og 4. klasse ,2 20,5 15,0 16,1 16,5 16,6 15,4 14,1 13,3 12,0 9,4 7,7 8,5 2. klasse klasse ,0 2,4 2,9 1,0 1,0 1,5 0,0 C 0 - C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 - C 10 Det er meget positivt, at hele 27,4 % af eleverne opnår en C Værdi på C 8 til C 10, her er der tale om dygtige elever, der skal opmuntres og stimuleres i undervisningen. Endvidere er der langt færre elever der i 2012 opnår en C Værdi på C 0 til C 3, i alt er der tale om 26 elever bredt fordelt på alle kommunens skoler, så anbefalingen er her at være opmærksom på disse elever, så de ikke bliver helt marginaliseret i undervisningen. Igen er resultaterne fra 2012 også sat i en tabel som kan ses nedenfor. Her er selve antallet af elever, samt den procentvise fordeling. 9

10 MAT 4 Antal 2011 Antal 2012 Andel 2011 Andel 2012 C ,9 1,0 C ,8 1,5 C ,6 2,9 C ,6 9,4 I alt under middel ,8 % 14,8 % C ,3 C ,6 21,2 I alt middel/ lidt over middel ,9 % 41,2 % C ,8 16,6 C ,8 13,3 C ,7 14,1 I alt klart over middel ,3 % 44,1 % Sammenligner vi resultatet for 2012 med resultaterne fra 2011 er der en højere andel af elever, der scorer klart over middel i 2011, men til gengæld er der flere elever i 2012, der opnår en middel præstation samt færre elever, der præsterer under middel, så samlet set, er der ikke noget væsentligt at bemærke. Resultaterne for 7. klasse Gennem de sidste 5 år, hvor den kommunale test i matematik har fundet sted, har vi fundet flest elever i udskolingen, der har præsteret under middel. I år 2011 undersøgte vi forskellige årsager til dette, og det viste sig, at det især var pigerne, der præsterede lavt. Dette hænger også meget godt sammen med de landsdækkende resultater for folkeskolen afgangsprøver, hvor pigerne generelt ligger lidt lavere end drengene i matematik. Det bliver spændende nu, hvor den mundtlige afgangsprøve er genindført, for da den mundtlige prøve eksisterede tidligere, var præsterede pigerne næsten lige så godt som drengen ved afgangsprøverne. Samlet set er det kun positivt, at faget matematik nu også omhandler mere mundtlig matematik, it og faglig læsning, for der er vist en klar sammenhæng mellem skriftlige præstationer og mundtlig aktivitet i faget. Den nedenstående figur viser gennemsnittet for udskolingen de sidste 5 år sammenlignet med gennemsnittet for hele Egedal Kommune, og det er tydeligt, at eleverne i udskolingen præsterer lavest. Grunden til, at der er tale om udskolingen og ikke kun 7. klasse skyldes, at vi i 2008 testede både 7. og 8. klasse og i 2009 og 2010 kun testede 8. klasse og i 2011 og 2012 testede vi 7. klasse. Gennemsnittet er fremkommet ved at bruge alle disse resultater. 10

11 Figur 6: Gennemsnit udskoling og gennemsnit Egedal Kommune. 25,0 Egedal kommune: udskoling og gennemsnittet 21,3 15,0 5,0 3,0 2,8 1,8 2,8 6,4 6,0 14,3 11,9 18,6 17,6 19,2 16,3 17,3 8,3 11,3 11,2 10,4 Gennemsnit udskoling Gennemsnit Egedal Kommune ,0 C0-1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9-10 Der allerede stor fokus på eleverne i udskolingen, og her kan kun understreges: fokus på begge køn (jf. forskellige arbejds- og undervisningsformer), fokus på mundtlig matematik, fokus på IT samt fokus på faglig læsning. Alt sammen til gavn for alle elever. Ser vi mere konkret på resultaterne for 2012, så er billedet ikke anderledes end lige beskrevet. Sammenligner man 7. klasse 2012 med 4. klasse 2009, altså de samme elever, så klarede eleverne sig væsentlig bedre i 2009 end i 2012, på trods af, at testtidspunktet lå i april, altså en ulempe for årgang 2009! Desværre er der i 2012 forholdsvis mange elever, der opnår en C Værdi på C 0 til C 2. I alt ligger 12 % af eleverne i disse kategorier, hvilket svarer til 71 elever fordelt på hele kommunen. 11

12 Figur 7: 4. klasse 2009 og 7. klasse ,0 Egedal Kommune -4. klasse 2009 og 7. klasse ,0 15,0 5,0 0,0 19,6 19,0 17,6 17,6 16,2 14,2 14,5 10,8 10,6 5,7 6,2 4,1 2,9 4,2 2,0 0,8 C 0 - C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 - C klasse klasse 2012 Som tidligere nævnt er anbefalingerne: fokus på undervisningsdifferentiering, brugen af IT, faglig læsning og mundtlig matematik. Konklusion Samlet set har eleverne i Egedal Kommune klaret den kommunale test godt i forhold til det forventede resultat, der er en stor andel af elever, der opnår et resultat over middel, og der er kun få elever, der opnår en C Værdi på C 0 til C2. Dermed ikke sagt, at der ikke skal være fokus på faget matematik. Der er i løbet af de sidste år sket meget på området, og nu er mundtlig matematik igen i spil til folkeskolen afgangsprøver. Det er derfor en rigtig god ide, at træne mundtlig matematik på alle årgange. Derudover er det vigtigt at inddrage brugen af IT, træne faglig læsning samt have fokus på at inddrage både den svage og den stærke elev i undervisningen. Alt sammen for at styrke den enkelte elevs forudsætninger inden for faget. 12

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2011 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Konsulent Lars Poort

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN MINISTERIET

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere