Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07"

Transkript

1 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

2 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende forhold i tandlægers arbejde. Derimod har vi langt mindre indsigt i faktorer med positiv indflydelse på tandlægers opfattelse af arbejdet. Formålet med denne undersøgelse er derfor at studere tandlæger i Sverige og Danmark, deres arbejdsvilkår og deres syn på arbejdet. Samfundsodontologisk afdeling på Malmö Högskola danner basen for selve undersøgelsen, hvor der er tilknyttet svenske og danske forskere. Igennem undersøgelsens resultater kan vi opnå større viden om hvilke forhold, som især bidrager til arbejdsglæde og oplevelsen af at have et godt arbejdsliv. Tandlæger fra både den private og offentlige sektor i Sverige og Danmark er udtrukket tilfældigt fra de faglige organisationers medlemsregistre til at indgå i undersøgelsen. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt og opbevaret efter gældende forskrifter. Deltagelse er naturligvis frivillig. Resultaterne vil blive præsenteret i statistisk form uden at kunne henføres til enkelt-personer eller klinikker. Projektet er økonomisk støttet af Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, Odontologisk Fakultet ved Malmö Högskola samt Fonden til Fremme af Videnskabelig og Praktisk Odontologi. I Danmark udsendes og indsamles spørgeskemaerne i samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Undersøgelsen er godkendt af etisk nævn i Sverige. Undersøgelsens resultater forventes at blive offentliggjort i såvel danske som internationale tandlægetidsskrifter. De tandlæger, der deltager, vil modtage en sammenfatning af de første resultater snarest muligt efter undersøgelsens afslutning. For at kunne få dækkende og beskrivende data, har vi brug for, at flest muligt svarer. Vi vil derfor bede dig om at besvare spørgeskemaet og returnere det i vedlagte frankerede svarkuvert inden for en uge. Det tager ca. 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Hvis du har spørgsmål om undersøgelsen eller kommentarer, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os. På forhånd tak for hjælpen! Hanne Berthelsen Tandlæge, MPH, doktorand Kamilla Bergström Tandplejer, MSU, doktorand Karin Hjalmers Sven Ordell Björn Söderfeldt Tandlæge, Overtandlæge, MPH, Professor i samfundsodontologi Odont. Dr. doktorand Projektansvarlig 0 Postadresse Besøgsadresse Telefon Malmö Högskola Carl Gustafs väg Odontologiska fakulteten Samhällsodontologisk avd Malmö Det gode arbejde_malmø højskole_2 2 12/10/08 19:41:07

3 Vi ønsker i de første spørgsmål at afdække faktorer, der har betydning for din arbejdsglæde. 1. I hvilken grad oplever du følgende i dit arbejde: I meget I ringe I nogen I høj I meget ringe grad grad grad grad høj grad Arbejdsglæde? Tilfredshed med arbejdet som helhed? 2. Hvilken betydning har disse forhold for din arbejdsglæde? Ingen Ringe Nogen Stor Afgørende betydning betydning betydning betydning betydning Stemningen på klinikken Kollegerne Befolkningens syn på tandlægestanden Indkomsten Patientrelationerne Arbejdets håndværksmæssige aspekter Andet: 3. Hvor vigtigt er det for din arbejdsglæde at: Ikke vigtigt Mindre vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Tage dig af andre mennesker? Kunne give den enkelte patient fuld opmærksomhed? Kunne følge patienterne gennem årene? Patienterne følger din vejledning? Patienterne viser, at de har tillid til dig? Patienterne helst vil behandles af dig? Det gode arbejde_malmø højskole_3 3 12/10/08 19:41:08

4 De næste spørgsmål handler om, hvordan du opfatter forskellige aspekter af arbejdet med patienter. 4. I hvilken grad giver arbejdet med patienterne dig følgende? I mindre I nogen I høj I meget høj Slet ikke grad grad grad grad Oplevelsen af at gøre noget meningsfuldt Oplevelsen af at gøre en forskel for patienterne Oplevelsen af at få noget fra hånden Anerkendelse fra patienterne Gensidigt tillidsfulde relationer med patienterne Håndværksmæssig glæde ved arbejdet 5. Her følger nogle spørgsmål om samspillet med patienten: Aldrig/ En gang Altid/ næsten aldrig Sjældent imellem Ofte næsten altid Er samspillet med patienten til dels rutinepræget? Sker det, at du føler en patientbehandling burde være gået bedre? Forsøger du at virke glad, når patienten er i stolen? Bruger du bevidst din væremåde som et redskab i patientbehandlingen? Føler du dig rustet til at håndtere patienterne? Bliver dit humør bedre af patientarbejde? Det gode arbejde_malmø højskole_4 4 12/10/08 19:41:08

5 6. Hvor godt passer følgende udsagn på dig? Passer Passer i Passer i Passer i Passer i slet ikke mindre grad nogen grad høj grad meget høj grad Jeg holder en bevidst distance til patienten Jeg synes, at patientrelationer er givende I mit arbejde må jeg ofte lægge bånd på mine følelser Jeg betragter mig selv som omsorgsgiver Jeg føler mig ind i mellem mere som maskine end som menneske Jeg synes, at patientrelationer er krævende Jeg værdsætter, når hverdagen er forudsigelig Jeg keder mig ofte i løbet af arbejdsdagen Uanset hvad der sker i mit arbejde, kan jeg som regel løse det Jeg arbejder hovedsageligt pga. indkomsten Når jeg kommer på arbejde og ser at dagssedlen er fuld, bliver jeg oplivet Jeg bliver ofte opslugt i mit arbejde På klinikken forventes man til enhver tid at være smilende og imødekommende Nu følger nogle spørgsmål om kolleger og ledelsen på klinikken. Du bedes også besvare spørgsmålene, hvis du er leder eller arbejder alene. 7. Hvor ofte har du gennem det seneste år truffet andre tandlæger uden for klinikken? Aldrig/ Ugentligt Månedligt Sjældnere næsten aldrig Ved kurser og konferencer Ved erfa-møder/kvalitetscirkler/fagligt arbejde og lign. I fritiden 5 Det gode arbejde_malmø højskole_5 5 12/10/08 19:41:09

6 8. I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Passer Passer i Passer i Passer i Passer i slet ikke mindre grad nogen grad høj grad meget høj grad Jeg drøfter vanskelige behandlinger med kolleger Jeg har mulighed for at få praktisk hjælp fra en kollega, hvis jeg har behov for det Jeg har mulighed for at få faglig sparring fra klinikkens daglige ledelse Jeg har tillidsfulde relationer med klinikkens øvrige personale Jeg lader ind imellem patienter, som jeg ikke har kemi med, overgå til en kollega Jeg drøfter problemer vedrørende utilfredse patienter med kolleger Hvis jeg får en klagesag, har jeg en kollega, som jeg kan diskutere den med Jeg taler med kolleger om, hvordan jeg trives 9. I hvilken grad: I meget I ringe I nogen I høj I meget ringe grad grad grad grad høj grad Stoler ledelsen på, at klinikkens ansatte gør et godt stykke arbejde? Stoler de ansatte på ledelsens udmeldinger? Holder ledelsen vigtige informationer skjult for de ansatte? Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen? Holder de ansatte informationer skjult for hinanden? Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? Det gode arbejde_malmø højskole_6 6 12/10/08 19:41:09

7 10. Angiv venligst hyppigheden af følgende: Aldrig/ En gang Altid/ næsten aldrig Sjældent imellem Ofte næsten altid Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? Føler du dig som en del af et fællesskab på klinikken? Har I det sjovt på klinikken? Har I fælles pauser på klinikken? Føler du dig ensom i arbejdet? 11. Har du inden for det seneste år været involveret i skænderier eller konflikter på klinikken? Ja, ofte Ja, enkelte gange Nej 12. Hvor mange personer indgår i klinikkens daglige ledelse? En person To personer Tre eller flere personer 13. Hvor mange tandlægeklinikker har den daglige ledelse ansvaret for? En klinik To klinikker Tre eller flere klinikker 14. Hvilken grunduddannelse har klinikkens daglige ledelse? (Du må gerne sætte flere krydser) Tandlæge Tandplejer Klinikassistent Andet: 15. Har klinikkens daglige ledelse en formel lederuddannelse? (Du må gerne sætte flere krydser) Ja Nej Ved ikke 16. Hvilket køn har klinikkens daglige ledelse? Antal mænd: Antal kvinder: Det gode arbejde_malmø højskole_7 7 12/10/08 19:41:10

8 Her vil vi spørge dig om, hvordan du vurderer forskellige aspekter af dit arbejde og din indflydelse på arbejdet. 17. Hvordan vurderer du størrelsen af: Alt for For For Alt for lille/små lille/små Passende store/stort store/stort Dine udfordringer? Dit arbejdspres? Din indkomst? Variationen i arbejdsopgaver? Omgivelsernes forventninger? Tiden til patientrelationen? Din indflydelse? Dit ansvarsområde? Uddelegeringen af kliniske arbejdsopgaver til tandplejere/klinikassistenter? 18. Hvilken indflydelse har du på nedenstående forhold? Ingen Delvis indflydelse indflydelse Bestemmer selv Hvilke mærker fyldningsmaterialer, der benyttes på klinikken Valg af tandtekniker Hvilken klinikassistent, der assisterer Nyansættelse af klinikpersonale Tidsbookning Bookning af akutpatienter Valg af egne kurser Klinikkens målsætning Det gode arbejde_malmø højskole_8 8 12/10/08 19:41:10

9 I denne sektion beder vi om din opfattelse af klinikkens værdier og målsætninger. 19. I hvilken grad mener du, at følgende faktorer kendetegner klinikken: I meget I ringe I nogen I høj I meget ringe grad grad grad grad høj grad Initiativ Håndværksmæssig kvalitet Produktivitet Effektivitet Engagement Gode samarbejdsevner Omsætningsorienteret Fleksibilitet Serviceorienteret Kreativitet Professionel udvikling 20. I hvilken grad anvendes disse metoder til opfølgning på klinikken? I ringe grad I nogen grad I høj grad Uformel dialog Udviklingssamtaler Klinikmøder Skriftlig opfølgning Det gode arbejde_malmø højskole_9 9 12/10/08 19:41:10

10 De næste spørgsmål handler om, hvorvidt arbejdet påvirker dit privatliv. 21. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? Dårligt Mindre godt Godt Vældig godt Fremragende 22. Hvor ofte: Aldrig/ En gang Altid/ næsten aldrig Sjældent imellem Ofte næsten altid Har du personligt overskud til dit privatliv? Kan du slippe arbejdet, når du kommer hjem? Siger din familie eller venner til dig, at du arbejder for meget? Påvirker arbejdet dit helbred negativt? Påvirker arbejdet dit helbred positivt? Forskellige forhold kan have betydning for arbejdsglæden og opfattelsen af at have et godt arbejde. Vi vil derfor bede om nogle oplysninger om dig og din aktuelle arbejdssituation. 23. Dit køn: Mand Kvinde 24. Hvilket år afsluttede du din tandlægeuddannelse: År 25. Din oprindelse: Født i Danmark Født i andet nordisk land Født i land uden for norden 26. Din familiesituation: Er enlig Gift/Lever i et fast parforhold Andet: 10 Det gode arbejde_malmø højskole_ /10/08 19:41:11

11 27. Hvor mange børn under 7 år bor hos dig? børn 28. Jeg er: Klinikejer i privat praksis Ansat i privat praksis Leder i kommunal tandpleje Ansat i kommunal tandpleje uden ledelsesansvar Andet: 29. Hvor mange personer arbejder på din daglige arbejdsplads? (inkl. dig selv) (Hvis du arbejder i en større organisation, tænkes der kun på den klinik, hvor du normalt arbejder) Antal tandlæger: Antal tandplejere: Antal klinikassistenter: Antal andre ansatte: 30. Hvor mange timer arbejder du ugentligt som tandlæge? I alt timer. Heraf cirka timer med direkte patientkontakt 31. Hvor mange patienter følger du fast? Ca. patienter 32. Hvor mange patienter har du på en normal uge? Ca. patienter 33. Fordeling af din arbejdstid på patientgrupper: Ca. % børn Ca. % voksne Ca. % patienter inden for omsorgs- og specialtandpleje 11 Det gode arbejde_malmø højskole_ /10/08 19:41:11

12 34. Hvordan aflønnes du? Provisionsløn/omsætningsbaseret indkomst Fast løn/timeløn Andet: 35. Hvor længe har du arbejdet på din nuværende arbejdsplads? Antal år: 36. Oplever du, at du har et godt arbejdsliv? Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 37. Har du inden for det seneste år overvejet at ophøre med at arbejde som tandlæge? Ja Nej Hvis ja, af hvilken primær årsag? 38. Har du inden for det seneste år overvejet at skifte til en anden arbejdsplads? Ja Nej Hvis ja, af hvilken primær årsag? 39. Forventer du at fortsætte med at arbejde, som du gør nu, frem til normal pensionsalder? Ja Nej Hvis nej, uddyb gerne årsag: Her er du velkommen til at skrive kommentarer: Tusind tak for din besvarelse! 12 Det gode arbejde_malmø højskole_ /10/08 19:41:11

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere