3 Kommunikationsstrategien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Kommunikationsstrategien"

Transkript

1 Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet Line Berg-Stærk, Aros Kommunikation Henrik Grell, COWI Hanne Klit Johansen, COWI Niels Helberg, COWI Referent NIHE, 22 april 2010 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk 1 Formål Mødets formål var at starte kommunikationsaktiviteterne i projektet, at præsentere projektdeltagerne for hinanden, at lave en indledende brainstorming på de første aktiviteter, at fordele de første arbejdsopgaver og at planlægge det videre kommunikationsforløb 2 Præsentation af deltagerne Mødets seks deltagere gav en kort præsentation af uddannnelse, arbejdssted og rolle i projektet Der var afbud fra grafiker Maria Seistrup, COWI, på grund af sygdom 3 Kommunikationsstrategien Arbejdet med at udarbejde en kommunikationsstrategi for det samlede projekt går straks i gang med Niels Helberg som ansvarlig og pennefører Strategien bygges op omkring hovedelementerne: Mål for kommunikationsindsatsen - internt og eksternt Interessentanalyse - udpegning af de vigtigste interessenter og deres rolle i projektet Budskaber - projektets overordnede branding og grundlæggende budskaber Medier - hvordan bringes kommunikationen ud til parter og interessenter? (hjemmeside, nyhedsbreve, dagspresse, lokalaviser, sociale medier, plakater osv)

2 2 / 5 Kommunikationsaktiviteter - workshops, events, pressemeddelelser, kampagner, mv Tids- og aktivitetsplan - hvad sker hvornår til hvem? Niels laver et oplæg til diskussion på næste møde De øvrige deltagere opfordres til at byde ind med synspunkter på de enkelte afsnit 4 Brainstorming om delaktiviteter 41 Projektfolder Vi laver en folder hurtigst muligt, der overordnet beskriver projektets formål, hovedaktiviteter og forventede resultater Folderen skal bruges til at orientere alle interesserede i projektets indledende faser, inden den planlagte hjemmeside er etableret Niels laver udkast til en kort tekst, AROS laver grafik og opsætning og projektsekretariat varetager trykning (print) og distribution En pdf af folderen lægges på den kommende hjemmeside og distribueres elektronisk efter behov Folderen udformes som en 4-siders folder i A5-format (foldet A4) Et så vidt muligt færdigt udkast præsenteres på næste møde i kommunikationsgruppen og godkendes af projektsekretariatet 42 Identitet - overordnet branding (navn og logo) Der var enighed i gruppen om, at der skal præsenteres en overordnet identitet på det samlede, kommende cykelpendler-rutenet Overordnet bør vi satse på et brand, der svarer til det københavnske S-togsnet (Cyklismens svar på S- togsnettet) med mulighed for - under den fælles paraply - at brande de enkelte cykelruter (på linje med de enkelte S-togslinjer) Det er yderligere aktualiseret efter, at man gratis kan tage sin cykel med i alle S-tog på alle tidspunkter af døgnet Det er også vigtigt, at den overordnede branding relaterer sig klart til cykelpendling i hovedstadsområdet og ikke til andre former for cykling, der "dækkes ind" af andre projekter, kampagner og brands Line S laver et udspil i samarbejde med Line G (i det omfang hun har tid i forhold til sin nuværende ansættelse frem til 1 maj) Et oplæg sendes til Niels inden næste møde Der lægges op til en præsentation af et forslag på den planlagte workshop den 6 Maj med henblik på en diskussion blandt kommunerne og de vigtigste interessenter 43 Oplæg til interessentanalyse En hurtig brainstorming blandt mødedeltagerne gav følgende resultater: Interessenterne kan grundlæggende opdeles i 5 kategorier:

3 3 / 5 - ejerskab til projektet (projektets parter) - myndigheder - kommende brugere - medier - deltagere i kommende partnerskaber Følgende interessenter blev især fremhævet (i tilfældig rækkefølge): Politikerne i de berørte kommuner Det er vigtigt, at politikerne kender projektet og føler medejerskab til det - ikke mindst fordi de efterfølgende skal bevilge penge til at realisere cykelruterne Eksisterende pendlere i Hovedstadsregionen De nuværende pendlere er en vigtig kilde til information og erfaringer Hvorfor pendler de? Hvilke problemer oplever de, når de pendler? Hvilke forslag har de til forbedringer? Vejdirektoratet VD er en vigtig interessent, dels i forhold til vejreglerne, dels fordi en (mindre) del af cykelpendler ruterne ligger på statsvejnettet Endelig har VD viden og erfaringer om cykeltrafik, som kan være vigtige for projektet Dansk Cyklist Forbund DFCs sekretariat er en vigtig interessent i forhold til erfaringsopsamlinger, viden om cykelpendling og formidling af informationer til medlemmerne DFC's lokalafdelinger er vigtige interessenter, når det vedrører lokalkendskab i de enkelte kommuner, når cykelpendlerruterne skal fastlægges Andre cykelpendlerprojekter Kontakt og erfaringsudveksling i forhold til tilsvarende projekter om cykelpendling Politiet Det er vigtigt at få de berørte politikredse involveret i de faser af projektet, hvor ruterne lægges fast, og hvor det skal vurderes, hvilke foranstaltninger, der skal sættes i værk for at optimere fremkommelighed og sikkerhed Kommunale kommunikationsmedarbejdere i de berørte kommuner De kommunale hjemmesider og andre informationskanaler er vigtige aktører, når viden om projektet og kampagner for at bruge cykelruterne skal formidles Andre afdelinger og forvaltninger i de berørte kommuner Cykelpendlerruterprojektet dækker en række aspekter som berører forskellige forvaltninger i kommunerne feks sundhed, miljø, klima og byplanlægning Store offentlige og private arbejdspladser i hovedstadsområdet En stor del af de nuværende og fremtidige brugere af cykelpendlerruterne har de store arbejdspladser som mål for pendlingen De store arbejdspladser kan derfor være potentielle samarbejdsparter, dels i forbindelse med erfaringsopsamling fra den eksisterende pendling, dels som formidler af information og kampagner 5til medarbejderne og endelig som bidragyder til pendlingen i form af faciliteter og frynsegoder til medarbejderne (overdækket cykelparkering, bade- og omklædningsfaciliteter, cykelværksted etc)

4 4 / 5 De involverede kommuner som arbejdspladser Hvordan fejer vi for egen dør? Potentielle cykelpendlere blandt bilisterne Bilisterne kan bidrage med information og synspunkter - derfor cykler jeg ikke til arbejde - og med konkrete forslag til, hvad der kan få dem til at pendle på cykel Institutioner og organisationer, som projektet deler budskab med Der er mange institutioner, organisationer og foreninger, som i større eller mindre grad deler budskaber med projektet (Sundhedsstyrelsen, miljøorganisationerne, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Friluftsrådet osv) Erfaringsopsamling fra kampagner, formidling af budskaber og partnerskaber i nye kampagner Virksomheder der fremstiller og forhandler cykler og udstyr, og som relaterer sig til sundhed, sport, fitness osv Virksomhederne kan bistå med formidling af information og kampagner samt indgå i forskellige partnerskaber omkring fremstilling, salg og formidling af udstyr, der relaterer sig til projektet På baggrund af ovenstående gennemgang udarbejdes en mere detaljeret interessentanalyse med yderligere eksempler på interessenter og en mere konkret vurdering af, hvordan og hvornår de enkelte interessenter bør involveres i projektet 44 Hjemmeside Arbejdet med en ny hjemmeside sættes i gang straks I første omgang åbnes en "rå" hjemmeside med et foreløbigt navn og et foreløbigt design Hjemmesiden struktureres foreløbig i nogle hovedopslag, der opdeles yderligere efter nærmere aftale med projektsekretariatet Når dette er på plads åbnes den foreløbige hjemmeside for parterne i projektet, således at der tidligst muligt i projektet kan lægges dagsordner, referater og andre projektdokumenter direkte ud Hjemmesiden åbnes i første omgang til internt brug med den foreløbige adresse Materialet, der skal på hjemmesiden går via projektsekretariatet til COWI, der søger for at lægge det på de rigtige steder Når branding-processen er afsluttet med navn, logo og evt slogan, designes hjemmesiden og navngives med det nye navn som domænenavn, hvis det er muligt Når design og navn er på plads åbnes hjemmesiden med en åben del for alle og en lukket del med password for projektets deltagere Hanne Klit Johansen er primus motor for COWI i denne del af projektet Hun søger for, at en foreløbig arbejdsversion åbnes hurtigt, hvorefter hun sammen med Niels laver en foreløbig struktur, som efterfølgende kan diskuteres og videreudvikles i kommunikationsgruppen

5 5 / 5 5 Det videre arbejde Det besluttedes at gruppen - med vekslende deltagere efter behov - mødes ca hver 14 dag for at diskutere kommunikationsdelens status og fremdrift i relation til fremdriften i den øvrige del af projektet Indkaldelser, referater, udsendelse af materiale og styring af de enkelte delaktiviteter varetages af Niels Næste møde af holdes tirsdag den 4 Maj kl hos COWI

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere