Referat fra bestyrelses møde den 9. november 2015 er godkendt. Der var ingen yderligere opfølgning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelses møde den 9. november 2015 er godkendt. Der var ingen yderligere opfølgning."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 14. december 2015 kl Tilstede: René Junker, Jannik Nyrop, William Hansen, Erik Knudsen, Søren Damgaard, Bjarne Andersen, Jens Pilholm, Anne Velling, Thomas Hansen, Bent Bøllingtoft, Michael Larsen under punkt 1 og Nanna Muusmann Afbud: Michael Willaume REFERAT Referat fra bestyrelses møde den 9. november 2015 er godkendt. Der var ingen yderligere opfølgning. Punkter til beslutning 1. Infrastrukturplanen: Status og godkendelse af kommissorium for arbejdende faggruppe Kort status vedrørende infrastrukturplanens behandling ved Landsbyggefonden og det nuværende arbejde, ved/michael Larsen, projektchef for byudviklings- og infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose og afdelingsleder i Vollsmose Sekretariatets Afdeling for byudvikling og erhverv: Landsbyggefondens sagsbehandling af planen er færdig, og den indsendes til endelig godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inden udgangen af året. Godkendelse og udbetaling forventes at finde sted i januar Opgaverne i Vollsmose Sekretariatet er aktuelt at planlægge udviklingen i og omkring Hybenhaven som et pilotprojekt for realiseringen af infrastrukturforandringerne, dialog med beboerne i bydelen og de mange interessenter generelt og ikke mindst nedsættelse af den gruppe, som skal koordinere fremdriften af infrastrukturplanen i samarbejdet mellem de involverede parter. Bestyrelsen besluttede i juni 2015, at Afdeling for byudvikling og erhverv ved Vollsmose Sekretariatet skulle foreslå et kommissorium til en arbejdende faggruppe, som sammen med Vollsmose Sekretariatet skal sikre fremdrift i realisering af byudviklings- og infrastrukturplanen. Udkastet til kommissorium udarbejdet ved Vollsmose Sekretariatet blev drøftet. Side 1 af 5

2 Bestyrelsen tog orientering om status på infrastrukturplanen til efterretning. Bestyrelsen besluttede, at der er behov for et kommissorium til en koordinerende gruppe blandt de samarbejdende parter, og kommissoriet skal: Klart redegøre for, hvad formålet med infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose er og infrastrukturplanens overordnede sigte er samt for formålet med den koordinerende gruppe. Definere den koordinerende gruppes formål og netop at gruppen har en koordinerende opgave, således boligorganisationernes samt Odense Kommunes løbende opgaver i realiseringen af infrastrukturplanen sikres båret ind i organisationerne. Afklare den koordinerende gruppes forventede ressourceforbrug, mødefrekvens og ansvar. Bestyrelsen besluttede, at Claus Jacobsen fra Civica, Henrik Max Rasmussen fra FAB og Henrik Lumholdt fra Odense Kommune i udgangspunktet udgør den koordinerende gruppe. Vollsmose Sekretariatet indkalder gruppen til indledende møder i januar og februar 2016 med henblik på at indgå nærmere aftaler og definere kommissorium for gruppen opgave, så bestyrelsen kan godkende dette på bestyrelsesmødet den 22. februar Vollsmose Sekretariatets tre strategiske arbejdsområder byudvikling, erhvervsudvikling og boligsocial udvikling På bestyrelsesmødet den 9. november 2015 blev det besluttet: Under punkt 2) Kommende boligsocial helhedsplan for perioden : At Vollsmose Sekretariatet på kommende bestyrelsesmøde fremlægger den strategiske ramme for de fremadrettede boligsociale aktiviteter samt sammenhænge til aktiviteter og effektmål. Under punkt 3) Erhvervsstrategi for Vollsmose Sekretariatet: At bestyrelsen skal arbejde videre med udspil til erhvervsstrategi, som sekretariatet skal udarbejde til kommende bestyrelsesmøde på basis af input fra bestyrelsen. På den baggrund og med afsæt i bestyrelsens drøftelse har Vollsmose Sekretariatet udarbejdet et udspil til et strategigrundlag for Vollsmose Sekretariatet. Strategigrundlaget indeholder tre internt forbundne strategier: Strategi for byudvikling, strategi for erhvervsudvikling og strategi for boligsocial udvikling. Udarbejdelsen af strategisk grundlag har taget særligt højde for: At bestyrelsen ønsker et strategisk grundlag at tage ejerskab til. At bestyrelsen ønsker tydelige strategiske mål at følge i forhold til effektmåling. Udspillet blev fremlagt for bestyrelsen, som havde følgende ønsker til udspillet: Side 2 af 5

3 Logoet som udgør en cirkel med strategiernes tre farver kunne i stedet være tre cirkler som griber ind i hinanden. Strategien bliver et grundlag for at overskue hvilke aktiviteter, der understøtte hvilke mål og sikre bedre synergier mellem aktiviteterne og mellem de parter, som byder ind til løsningerne. Bestyrelsen godkendte udspillet til tredelt strategigrundlag med henblik på, at sikre fælles strategiske mål og dermed grundlag for effektmål for både byudviklingen, erhvervsudviklingen og den boligsociale udvikling. 3. Målopfyldelse for 2015 og forslag om årsberetning Leverancer og målopfyldelse i perioden : Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 14. september 2015 at drøfte ny form for affrapportering i forhold til målopfyldelse og leverancer. I perioden ønsker bestyrelsen en afrapportering, der knytter sig til en række overordnede mål, som bestyrelsen følger gennem perioden. Vollsmose Sekretariatet skal lave et udkast til form og indhold på fremadrettet afrapportering til bestyrelsen. Med godkendelse af det tredelte strategigrundlag er det samtidigt besluttet, at bestyrelsen særligt forfølger leverancer og effektmål inden for følgende seks mål: Flere i arbejde Højere uddannelse Større tryghed Styrket civilsamfund Vollsmose fra boligområde til bydel Højere indtægtsniveau Leverancer og målopfyldelse for kalenderåret 2015: Sekretariatet har foreslået en sammenhængende afrapportering af målopfyldelse i 2015, som indeholder både de eksisterende målopfyldelsesoversigter og en kortfattet og konkret årsberetning for arbejdet i Vollsmose Sekretariatet i Vollsmose Sekretariatet skal med afsæt i den tredelte strategi udarbejder et forslag til, hvordan bestyrelsen kan følge sekretariatets aktivitetsportefølje, leverancer og målopfyldelse for perioden 2016 til Forslaget skal foreligge bestyrelsen i løbet af første halvår Bestyrelsen forholder sig på bestyrelsesmødet den 22. februar 2016 til den samlede målopfyldelse i 2015, fremlagt i de senest anvendte målopfyldelsesoversigter suppleret med en årsberetning for sekretariatets arbejde i Side 3 af 5

4 4. Boligsocial helhedsplan for foreløbig godkendelse af tidsplan og retning Det tredelte strategiske grundlags ene del, Strategi for boligsocial udvikling, tænkes som grundlag for det konkrete arbejde med Landsbyggefondens fire temaer Uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar, tryghed og trivsel samt kriminalpræventive indsatser med fokus på henholdsvis børn, unge og familier samt civilsamfund og lokalt engagement. Tidsplanen, som for nuværende er mulig med forbehold for Landsbyggefondens sagsbehandling og færdiggørelse af forskellige ansøgningsdokumenter, ser ud som følgende: December/januar Løbende dialog med Landsbyggefonden og alle lokale samarbejdsparter 26. januar 2016 Orientering til Børn- og ungeudvalget samt beskæftigelses- og socialudvalget ved Odense Kommune Januar/februar 2016 Orientering til beboerdemokratiet samt eventuelt til bestyrelserne for Civica og FAB Marts/primo april 2016 Godkendelse af planen ved beboerdemokrati og boligorganisationer April eller maj 2016 Godkendelse af planen ved Byråd Bestyrelsen er fortsat indforstået med retningen for de kommende boligsociale aktiviteter inden for rammen af: Strategi for boligsocial udvikling, vedtaget som del af den tredelte strategi på bestyrelsesmødet dags dato Landsbyggefondens fire temaer Uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar, tryghed og trivsel samt kriminalpræventive indsatser Fokus på aktiviteter med fokus på henholdsvis børn, unge og familier samt civilsamfund og lokalt engagement Bestyrelsens løbende stillingtagen til den kommende boligsociale helhedsplan sker ved: Orientering om planens udformning samtidig med de kommunale fagudvalg, beboerdemokratiet og boligorganisationerne ultimo januar/primo februar. Indgåelse af strategisk samarbejdsaftale angående boligsociale mål og aktiviteter i perioden , inden aftalen skal tilgå Landsbyggefonden som del af ansøgningen. Løbende drøftelsen af planens indhold på bestyrelsesmøderne den 22. februar, 4. april og 30. maj 2016 i takt med at planen, aktivitetsbeskrivelserne og samarbejdsaftalerne i dialog med Landsbyggefonden tager form. Side 4 af 5

5 Punkter til orientering 5. Realdania-projektet Boligliv i Balance, Orientering ved/jens Pilholm og Jannik Nyrop Realdania ønsker at bidrage til udviklingen af udsatte boligområder og arbejder på at undersøge, hvordan det fremadrettet er muligt at forbedre livskvaliteten for både nuværende og kommende beboere i de udsatte områder. I 2015 har Civica, FAB og Odense Kommune sammen været del af Realdanias forprojekt og arbejde med at udvikle konkrete bud på, hvordan Realdanias engagement i de boligsociale områder skal udmøntes. Værebro Park i Gladsaxe Kommune og Vollsmose har været Realdanias to case-områder. Projektet har udviklet sig anderledes end forventet, men der vil være elementer, som et vigtige for Vollsmoses udvikling og for parterne at forholde sig til, når Realdania er klar med de endelige konklusioner. Jens Pilholm sikrer at bringe Realdanias videre tanker ind i bestyrelsen, og bestyrelsen tilkendegav, at der er interesse i at følge Realdanias arbejde samt deltage i eventuel konference eller andre sammenhænge, hvor Boligliv i Balance skal tages et skridt videre. 6. Eventuelt Bestyrelsen udtrykte sin tak til næstformand Jannik Nyrop for hvem dette var sidste møde i Vollsmose Sekretariatets bestyrelse. Jannek har været en ildsjæl, som gennem årtier har arbejdet med udviklingen i Vollsmose. Janne sakkede også for samarbejdet og konstaterede, at partnerskabet mellem boligorganisationer og kommune er nået langt. Odense Kommune holder afskedsreception for Jannik den 18. december, og flere bestyrelsesmedlemmer deltager. Tak til Jannek for et stort bidrag ind i Vollsmose Sekretariatets bestyrelse! Side 5 af 5

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag, den 3. september 2018 kl

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag, den 3. september 2018 kl Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag, den 3. september 2018 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Bjarne Andersen, Thomas Skov Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet

Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 30. maj 2016 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Afbud: René Junker, Anne Velling, William

Læs mere

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 11. december 2017 kl

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 11. december 2017 kl Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 11. december 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Erik Knudsen, Michael Willaume,

Læs mere

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 29. oktober 2018 klokken

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 29. oktober 2018 klokken Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 29. oktober 2018 klokken 17.00-19.00 Til stede: Michael Willaume, Thomas Hansen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde ved Vollsmose Sekretariatets bestyrelse

Bestyrelsesmøde ved Vollsmose Sekretariatets bestyrelse Bestyrelsesmøde ved Vollsmose Sekretariatets bestyrelse Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 22. juni 2015 kl. 17.30-19.30 REFERAT 1. Godkendelse af leverancer

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet

Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 12. september 2016 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Afbud: Bent Bøllingtoft, Thomas

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet

Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 12. juni 2016 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Afbud: René Junker, Anne Velling, Thomas

Læs mere

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 10. december 2018 klokken

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 10. december 2018 klokken Referat af bestyrelsesmøde i Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 10. december 2018 klokken 17.00-19.00 Referat fra bestyrelsesmøde den

Læs mere

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 7. november 2016 kl

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 7. november 2016 kl Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 7. november 2016 kl. 17.00-19.00 Tilstede: René Junker, Erik Knudsen, Thomas

Læs mere

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 30. oktober 2017 kl

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 30. oktober 2017 kl Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 30. oktober 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Afbud: René Junker, Anne Velling,

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Beslutning; Bestyrelsen konstitueres i henhold til partnerskabsaftalen med medlemmerne udpeget ved de respektive parter.

Beslutning; Bestyrelsen konstitueres i henhold til partnerskabsaftalen med medlemmerne udpeget ved de respektive parter. Referat fra bestyrelsesmøde for Vollsmose 2020 Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 23. februar 2015 kl. 17.30 19.30. Punkt 1: Konstituering I

Læs mere

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Tirsdag den 18. april 2017 kl

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Tirsdag den 18. april 2017 kl Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Tirsdag den 18. april 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Erik Knudsen, Michael Willaume, Jens

Læs mere

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Kommissorium 28. april 2016 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed,

Læs mere

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender:

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender: 6. "Fremtidens Vollsmose" - Byudvikling og Infrastrukturplan Åbent - 2014/133021 Sagsresumé Landsbyggefonden har afsat en ramme på 220 millioner kr. til ny infrastruktur i Vollsmose under den forudsætning,

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN Odense fra stor dansk by til dansk storby RISING OG SKT. KLEMENSPARKEN 2017-2019 Oplæg for Y s Men s Club 15. feb. 2012, Anne Velling INDHOLD Baggrund og indhold for boligsociale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Vollsmose 2020 Sekretariatet Punkt 1: Oplæg til udvidet partnerskabsaftale

Referat fra bestyrelsesmøde for Vollsmose 2020 Sekretariatet Punkt 1: Oplæg til udvidet partnerskabsaftale Referat fra bestyrelsesmøde for Vollsmose 2020 Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 23. marts 2015 kl. 17.30 19.30 Punkt 1: Oplæg til udvidet partnerskabsaftale

Læs mere

VOLLSMOSE. Fra udsat boligområde til bydel

VOLLSMOSE. Fra udsat boligområde til bydel VOLLSMOSE Fra udsat boligområde til bydel Fra VOLLSMOSE belastende FAKTA til bidragende bydel Helhedsplanen i Vollsmose skal via lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Dagsorden til møde i Boligsamarbejdet

Dagsorden til møde i Boligsamarbejdet Dagsorden til møde i Boligsamarbejdet Dagsorden Onsdag den 22. januar 2014 fra 16.30-18.30 hos FaB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C 30. januar 2014 Rikke Marie Rau rmr@bf-odense.dk Tlf: 2138 4399 Vestre

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN Odense fra stor dansk by til dansk storby RISING OG SKT. KLEMENSPARKEN 2017-2019 Oplæg for Y s Men s Club 15. feb. 2012, Anne Velling INDHOLD Baggrund og indhold for boligsociale

Læs mere

Referat. Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 30. november : I Selskabslokalet, Glentevej 85, 5000 Odense C, Rising.

Referat. Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 30. november : I Selskabslokalet, Glentevej 85, 5000 Odense C, Rising. Referat Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 30. november 2016 16:00-19.30 I Selskabslokalet, Glentevej 85, 5000 Odense C, Rising. Deltagere: Afbud: Jacob Michaelsen, René Bøye, Søren Damgaard, Pia

Læs mere

Projektorganisering: Den boligsociale Helhedsplan for Høje Kolstrup Kommissorium. A: Bestyrelsen:

Projektorganisering: Den boligsociale Helhedsplan for Høje Kolstrup Kommissorium. A: Bestyrelsen: Den boligsociale Helhedsplan for Høje Kolstrup 2016-2020. Kommissorium. A: Bestyrelsen: 1. Formål: Bestyrelsen skal medvirke til en effektiv styring og koordinering på strategisk niveau af den boligsociale

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Vollsmose. Fra udsat boligområde til bydel i Odense

Vollsmose. Fra udsat boligområde til bydel i Odense Vollsmose Fra udsat boligområde til bydel i Odense Dagsorden Vollsmoses historie Fakta om Vollsmose i dag Vollsmose Sekretariatet - et partnerskab Et indblik i Vollsmose Sekretariatets arbejde Gåtur i

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Referat fra mødet 22. oktober 2012 Bystrategisk Stab Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511106 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk Dagsorden 1. Status vedr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 16. april 2018 kl

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 16. april 2018 kl Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 16. april 2018 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Bjarne Andersen, Thomas Skov Jensen,

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby

Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby 2017-2021 Bestyrelsen 1. Formål Bestyrelsen skal medvirke til en effektiv styring og koordinering på strategisk- og økonomisk niveau,

Læs mere

Referat. Møde i Boligsamarbejdet d. 9. september 2015 kl. 16: I CIVICA s kantine, Thomas B. Thrigesgade 24, Odense.

Referat. Møde i Boligsamarbejdet d. 9. september 2015 kl. 16: I CIVICA s kantine, Thomas B. Thrigesgade 24, Odense. Referat Møde i Boligsamarbejdet d. 9. september 2015 kl. 16:30-18.30 I CIVICA s kantine, Thomas B. Thrigesgade 24, Odense. 1. Præsentation af nye ansigter (ca. 10 min.) og Bent Ove Jørgensen præsenterer

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Referat Civilsamfundsudvalget

Referat Civilsamfundsudvalget Referat Mødedato: 26. august 2015 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Anne Møllegaard Mortensen Hans Stavnsager Kristian Nielsen Helene Jakobsen Bjarne Ibsen Jakob

Læs mere

Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ

Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ Referat Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september 2016 16.00-18.00 I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ Deltagere: Jacob Michaelsen, René Bøye, Søren Damgaard, Helle Jakobsen,

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune UG - udvalget kl. 7.30-11.30 Høje Gladsaxe, Gladsaxe torv 2 (kirketorvet) samt Rådhuset, mødelokale 4-5 Tilstede: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Brian Hemmingsen (A) Morten Dahlin (V) Kai O. Svensson

Læs mere

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag, den 11. juni 2018 kl

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag, den 11. juni 2018 kl Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag, den 11. juni 2018 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Bjarne Andersen, Thomas Skov Jensen,

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

Stillingen er et genopslag, da det ikke lykkedes at finde den rette profil i. første omgang. Vollsmose Sekretariatet har valgt at samarbejde med

Stillingen er et genopslag, da det ikke lykkedes at finde den rette profil i. første omgang. Vollsmose Sekretariatet har valgt at samarbejde med Vollsmose Sekretariatet Projektchef til Vollsmose Sekretariatet Stillingen er et genopslag, da det ikke lykkedes at finde den rette profil i første omgang. Vollsmose Sekretariatet har valgt at samarbejde

Læs mere

Referat fra mødet i Helhedsplansudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Helhedsplansudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 19. juni 2018 Mødested: NOVA, Jupitervej 30, Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:30 Medlemmer: Formand: Turan Savas (A)

Læs mere

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 5. februar 2018 kl

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 5. februar 2018 kl Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 5. februar 2018 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Bjarne Andersen, Jacob Michaelsen,

Læs mere

Referat, Bestyrelsesmøde

Referat, Bestyrelsesmøde Referat, Bestyrelsesmøde Tid: 10. marts 2015 kl. 16:30-18:30 Sted: Forskerparken, mødelokale 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/formanden 2. Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 11/11-14. Beslutning:

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Onsdag den 14.02.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Projekt Arbejdsfastholdelse i private og offentlige virksomheder...3

Læs mere

Referat brugerbestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2016, kl

Referat brugerbestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2016, kl Referat brugerbestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2016, kl. 13.30 15.00 Tilstede: Allan, Mia, Michael K., Nikolai, Daniel, Thomas, Lars A Fraværende: Per F, Bjarne Referent: Thomas Ordstyrer (Vælges

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN VOLLSMOSE

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN VOLLSMOSE BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. Indledning 01-02 02. De tre strategier 03 03. Den boligsociale strategi 04 04. Organisationsdiagram 05 05. Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Referat fra Forum for Koordination og Udvikling d. 17. maj 2016

Referat fra Forum for Koordination og Udvikling d. 17. maj 2016 Referat fra Forum for Koordination og Udvikling d. 17. maj 2016 Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2016 Mødested / lokale Skolegade 1, lokale 2325 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 10.20 Deltagere Tommy

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 09.01.2018 kl. 08.30-12.00 Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Skoleudvalgets

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 29. oktober Mødested: Mødelokale 505. Mødetidspunkt: Kl.

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 29. oktober Mødested: Mødelokale 505. Mødetidspunkt: Kl. Referat fra mødet i Helhedsplansudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 29. oktober 2018 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 15:30-16:30 Medlemmer: Formand: Turan Savas

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Møde i integrationsrådet 14. december 2015, Kanalstræde 2, mødelokale 013

Møde i integrationsrådet 14. december 2015, Kanalstræde 2, mødelokale 013 Møde i integrationsrådet 14. december 2015, Kanalstræde 2, mødelokale 013 Til stede: Rasmus, Ann-Cherie, Mahad, Erdogan, Elena, Jean, Kristina, Gitte (referent), Gæst: Camilla Wikke fra Strategi og Udvikling

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Mødedato 5. februar 2013 Mødested / lokale Skolegade, lok. 2325 Mødetidspunkt Kl. 13 Sluttidspunkt Kl. 15 Deltagere Niels Ågesen, Tommy

Læs mere

Helt overordnet er konklusionen at;

Helt overordnet er konklusionen at; Referat fra bestyrelsesmøde for Vollsmose 2020 Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.30 19.30 Punkt 1: Midtvejsevaluering KL Konsulentvirksomhed

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Spørgemøde vedr. udbud af evaluering: Landsbyggefondens boligsociale indsatser under midlerne, afholdt den 25. april 2017

Spørgemøde vedr. udbud af evaluering: Landsbyggefondens boligsociale indsatser under midlerne, afholdt den 25. april 2017 Spørgemøde vedr. udbud af evaluering: Landsbyggefondens boligsociale indsatser under 2015-18-midlerne, afholdt den 25. april 2017 TILBUDSFASEN Spm. nr. Besvaret dato Spørgsmål Svar 1 25. april 2017 I udbudsmaterialet

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Mødetidspunkt: Kl.

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Mødetidspunkt: Kl. Referat fra mødet i Senior- og Handicapudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune.

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder. Reform af den almene sektor Hvor der

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Referat fra møde i Boligsamarbejdet

Referat fra møde i Boligsamarbejdet Referat fra møde i Boligsamarbejdet Onsdag den 31. oktober 2012 fra 16.30-18.30 i Festsalen hos FAB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense. Dagsorden 8. november 2012 Jacob Michaelsen jm@bf-odense.dk Tlf:

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511006 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk Der er møde i Udvalget for Boligområder og Tryg

Læs mere

Til orientering, Skoleudvalget ser frem til at følge indsatsen. Indsatsen drøftes i regi af budget 2018.

Til orientering, Skoleudvalget ser frem til at følge indsatsen. Indsatsen drøftes i regi af budget 2018. Punkt 5. Orientering om samarbejde med boligorganisationerne Alabu Bolig og Lejerbo om boligsocial helhedsplan i Aalborg øst, for perioden 1. januar 2017-31. januar 2021 2016-072864 Skoleforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi Kommissorium Bæredygtighedsstrategi 2020-24 November 2018 Formål: Bæredygtighedsstrategi 2020-24 afløser Bæredygtighedsstrategi 2016-20, som byrådet vedtog i foråret 2016 og som har haft stor betydning

Læs mere

Beslutningsprotokol for Odense Byråd Mødet den 17. maj 2017

Beslutningsprotokol for Odense Byråd Mødet den 17. maj 2017 Beslutningsprotokol for Byråd 3. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til Fremtidens Vollsmose Byudvikling- og Infrastrukturplan A. Sager til afgørelse i byrådet Åbent - 00.00.00-A00-121-17 RESUMÉ

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. januar Mødested: Mødelokale 505. Mødetidspunkt: Kl. 15:00-16:30

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. januar Mødested: Mødelokale 505. Mødetidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. januar 2019 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Medlemmer: Formand: Turan Savas (A) Peder Tind (V) Søren

Læs mere

fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl

fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl Dagsorden og referat: fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl. 14.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Erik Vind, Ester Larsen, Jens Hebsgaard, Lars Ole Johnsen, Grethe Krogh Jakobsen, Mads

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 453055 Dato: 12-10-2017 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Referat fra møde i Boligsamarbejdet

Referat fra møde i Boligsamarbejdet Referat fra møde i Boligsamarbejdet Referat Onsdag den 17. april 2013 fra 16.30-18.30 hos Kollegieboligselskabet, Cortex Park 18 A, 5230 Odense M 25. april 2013 Jacob Michaelsen jm@bf-odense.dk Tlf.: 5168

Læs mere

Kommissorium. Sammenhængende borgerforløb i BUF. Ungeforvaltningen

Kommissorium. Sammenhængende borgerforløb i BUF. Ungeforvaltningen Kommissorium Sammenhængende borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen Projektets navn Starttidspunkt December 2018 Sluttidspunkt December 2020 Sidst opdateret 09/01 2019 Projektets formål og indhold Sammenhængende

Læs mere

Referat 1. bestyrelsesmøde

Referat 1. bestyrelsesmøde 1. bestyrelsesmøde 25.1.2011 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Program for 1. repræsentantskabsmøde 2011 3. Fagråd og inddragelse af repræsentantskabet 4. Repræsentantskabets forretningsorden 5.

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Tryghed for borgerne

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Tryghed for borgerne GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Tryghed for borgerne Mødetidspunkt 26-02-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Tryghed for borgerne 26-02-2019

Læs mere

Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden

Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00 Adresse: Konferencen, Centerbygningen, Forskerparken 10, 5230 Odense M Tilstede: Jens Heimburger, Anker

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:35 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 17-12-2018 17:35 1 (Åben)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Indhold. Indledning 3 Netværk viden, erfaring, samarbejde 4 Kompetenceudvikling 6 Viden 7 Tiden der kommer 8 Medarbejdere i BSN i

Indhold. Indledning 3 Netværk viden, erfaring, samarbejde 4 Kompetenceudvikling 6 Viden 7 Tiden der kommer 8 Medarbejdere i BSN i Årsrapport 2018 Indhold Indledning 3 Netværk viden, erfaring, samarbejde 4 Kompetenceudvikling 6 Viden 7 Tiden der kommer 8 Medarbejdere i BSN i 2017-18 9 2 Indledning For at give alle med interesse i

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2013 Dato: Mandag den 4. marts 2013, kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, DS Formand Jens Erik Hansen, DS Næstformand Jan Wojtczak,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Beslutning Bestyrelsen konstitueres i henhold til partnerskabsaftalen med medlemmerne udpeget ved de respektive parter.

Beslutning Bestyrelsen konstitueres i henhold til partnerskabsaftalen med medlemmerne udpeget ved de respektive parter. Referat fra bestyrelses møde for Vollsmose 2020 Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 15. september 2014 kl. 17.30 19.30 Punkt 1: Konstituering I henhold til revideret

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 9. januar 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 13. august 2012, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 13. august 2012, kl. 16,30. Side 40/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 13. august 2012, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen, Aase Andersen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 14. juni 2017, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 14. juni 2017, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 14. juni 2017, kl. 18.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Lone Hartung,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017

Bestyrelsesmøde den Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017 Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 16-12-2016. Fremlagt til underskrift. 3. spunkt: Forretningsorden for forretningsudvalget 4.

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel...

1. Indledning Temaer Mål, strategi og økonomi Arbejds- og personaleforhold Tillid, samarbejde og trivsel... HR OG KOMMUNIKATION Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Marts 2014 Udarbejdet af: Jytte Beck, Leila D. Pedersen, Bo M. Pedersen, Ulla Mulbjerg og Erik Knudsen. Temaer for HSU Indhold 1. Indledning...

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

FREMTIDENS VOLLSMOSE PROGRAM Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Reg Syd

FREMTIDENS VOLLSMOSE PROGRAM Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Reg Syd PROGRAM 20190513 Baggrund ift. Vollsmose Vision og mission Den sidste Vollsmoseplan Den fysiske transformation Investorperspektiv Samlede tiltag Spørgsmål FREMTIDENS VOLLSMOSE Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER. Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense?

UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER. Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense? UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense? UDSAT BOLIGOMRÅDE: ALMENT BOLIGOMRÅDE MED MINDST 1000 BEBOERE, DER OPFYLDER 2 UD AF FØLGENDE 4 KRITERIER: BESKÆFTIGELSE

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere