1 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Forord Praktiske oplysninger Hvad er omfattet af vejledningen? Spil, der kan søges tilladelse til Væddemål Onlinekasino Indtægtsbegrænset tilladelse Spil, der ikke kan søges tilladelse til Specielt om væddemål Spil, der kan udbydes uden tilladelse Ansøgning om tilladelse Hvem skal ansøge? Underleverandører White label Affiliates Ansøgningsprocessen Krav til ansøgere Krav til personer Krav til selskaber Krav om faglig og økonomisk forsvarlig drift Ansøger har bopæl eller er etableret udenfor EU eller EØS landene... 18

2 6 Tilladelsesudstedelse Gyldighed Vilkår for tilladelsen Offentliggørelse Den indtægtsbegrænsede tilladelse Ændring af en tilladelse Ansøgning om andre spil end nævnt i tilladelsen Onlinekasino Væddemål Overdragelse af en tilladelse Delegering af tilladelse Andre ændringer Autorisation til at udbyde spil Kontrol af spildata mv Tilslutning Krav til jeres spilsystem Certificering af spilsystemet mv Fysisk placering af spilsystem Registrering af kunder (spillere) Oprettelse af kunden Dokumentation for kundens identitet Oplysninger om kundens tilsigtede spilleomfang Politisk udsatte personer bosiddende i et andet land Skærpede krav til legitimation

3 8.4 Spillernes spilkonti Information til spillerene Spillernes mulighed for at begrænse spil Modregningsfri konto Krav der kun gælder ved tilladelse til væddemål Yderligere krav i forbindelse med udbud af spil Markedsføring af spil Klager fra spillerne Suspension af spilkonto Salg af landbaserede væddemål Det årlige gebyr Bortfald af tilladelser Tilbagekaldelse af tilladelse Klage over Spillemyndighedens afgørelse

4 2 Forord Dette udkast til vejledning henvender sig til borgere og virksomheder, der ønsker at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark efter spilleloven (lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil med senere ændringer) og de tilhørende bekendtgørelser. Udkastet til vejledning er ikke endeligt og skal alene betragtes som Spillemyndighedens arbejdsdokument. Af samme årsag er denne vejledning ikke juridisk bindende. Spilleloven er endnu ikke sat i kraft, da den tilhørende lov om afgifter på spil er genstand for en undersøgelse ved Europa Kommissionen for mulig overtrædelse af reglerne for statsstøtte. Endvidere er bekendtgørelserne til spilleloven blevet notificeret for Europa Kommissionen den 23. juni 2011 og kan derfor tidligst træde i kraft efter den 26. september Vejledning tager ikke højde for Europa Kommissionens afgørelse i statsstøttesagen, og der tages derfor forbehold for, at afgørelsen, notifikation af bekendtgørelserne mv. kan medføre ændringer i vejledningsteksten. Vejledningen vil løbende blive ajourført og uddybet på relevante punkter. 3 Praktiske oplysninger Vejledningen beskriver de vigtigste regler for borgere og virksomheder, der ønsker at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark. Lovgrundlaget er spilleloven og følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om onlinekasino Bekendtgørelse om online væddemål Bekendtgørelse om landbaseret væddemål. Det er Spillemyndigheden, der udsteder tilladelser, opkræver gebyrer og har kontrollen og tilsynet med området. SKAT foretager registrering af tilladelsesindehaver, opkrævning, kontrol og inddrivelse af afgiften. Spil om penge er fritaget for moms. Spillevirksomheder, der udbyder spil om penge, skal betale lønsumsafgift efter lønsumsafgiftslovens 1, stk. 1. Yderligere spørgsmål vedrørende moms- og lønsumsafgift kan rettes til SKAT. For mere information herom, se skat.dk. 4

5 Du kan finde yderligere information på spillemyndigheden.dk, hvor du også kan finde blanketter og andet materiale til brug for en eventuel ansøgning. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Spillemyndigheden på eller tlf. nr Hvad er omfattet af vejledningen? Spillemyndigheden kan give tilladelse til væddemål og onlinekasino. Nogle spil kan udbydes uden tilladelse, selv om der fx er tale om et onlinekasinospil. Andre spil er det ikke muligt at få tilladelse til, selv om det er væddemål eller onlinekasino spil. I dette afsnit gennemgås reglerne kort. 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til Væddemål Væddemål er spil, hvor deltagerne gætter på udfaldet af en begivenhed, som fx Oddset og managerspil. Det er ikke kun væddemål om sportsbegivenheder, der er omfattet af begrebet. Fx vil et spil på, hvilket navn et nyt medlem af kongehuset får, også være et væddemål. Væddemål kan deles op i to typer: Fastoddsvæddemål fx Oddset hvor spilleren vædder direkte mod udbyderen af væddemålet og kender sin mulige gevinst på forhånd. Puljevæddemål fx managerspil hvor hele eller dele af gevinsten bestemmes af størrelsen af puljen eller deles mellem vinderne. En tilladelse til væddemål omfatter både online og landbaseret salg af væddemål. Online væddemål er, når spilleren og udbyderen ikke mødes fysisk, fx ved salg via internet, telefon og tv. En tilladelse til væddemål omfatter yderligere landbaserede væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder. Væddemål kan kun udbydes med en tilladelse fra Spillemyndigheden Onlinekasino Onlinekasinospil er fx roulette, black jack, baccarat, punto banco, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater. Spil, som i dag typisk også findes i de fysiske kasinoer. Begrebet onlinekasino i spilleloven er bredere end de spil, der udbydes i fysiske kasinoer, da begrebet også omfatter de såkaldte kombinationsspil. Ved kombinationsspil forstås spil, hvor spillet afgøres af en kombination af tilfældighed og færdighed. Spil, der afgøres fuldstændig ved tilfældighed, som 5

6 fx lotterier, bingo og lignende er ikke omfattet, og på samme måde er spil, der alene afgøres ved færdighed, heller ikke omfattet. Færdighedsspil er spil som fx skak. Hvis der i et spil indgår både tilfældighed og færdighed, vil det være omfattet af begrebet onlinekasino. Eksempler herpå er backgammon, whist og gættekonkurrencer. En gættekonkurrence, hvor de, der har svaret rigtigt på et spørgsmål, deltager i en lodtrækning, er derfor et onlinekasinospil. Onlinekasino kan kun udbydes med en tilladelse fra Spillemyndigheden Indtægtsbegrænset tilladelse En indtægtsbegrænset tilladelse er en 1-årig tilladelse, hvor bruttospilleindtægten ikke må overstige 1 mio. kr. En sådan tilladelse kan søges til enten væddemål eller onlinekasino. Ved en tilladelse til væddemål vil tilladelsen typisk blive begrænset til en type væddemål, fx managerspil. På samme måde vil en tilladelse til onlinekasino ofte blive begrænset til en type spil. Med en indtægtsbegrænset tilladelse vil der være mulighed for tilladelse til andre spil end nævnt i afsnit Spil, der ikke kan søges tilladelse til I kan ikke søge om tilladelse til lotteri eller klasselotteri. Lotteri er spil som: bingo skrabelodder lodtrækninger Disse spil kan kun udbydes af selskaber med særlig tilladelse hertil. Tilladelse bl.a. givet til Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Det er dog muligt at søge om tilladelse til landbaseret udbud af almennyttigt lotteri, dvs. lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål. Læs mere om dette på spillemyndigheden.dk Lotteri Specielt om væddemål Med en tilladelse til væddemål kan der ikke udbydes spil på: heste- og hundevæddeløb kapflyvning med duer resultatet af lotterier andre tilfældigt frembragte hændelser. 6

7 Danske Spil A/S kan dog udbyde heste- og hundevæddemål. 4.3 Spil, der kan udbydes uden tilladelse Væddemål og onlinekasino er kun omfattet af spillelovgivningen, hvis deltagerne: betaler et indskud (penge eller lignende), og ved betalingen af indskuddet har mulighed for at vinde en gevinst (alle slags gevinster). Hvis ingen eller kun én af betingelserne er opfyldt, kan I udbyde spillet uden en tilladelse fra Spillemyndigheden. Rene færdighedsspil kan udbydes uden tilladelse, læs mere herom i afsnit Hvad er et indskud? Indskud vil typisk være penge betalt af en spiller for at deltage i et spil. Kontingenter og lignende kan også være et indskud, hvis der er merbetaling for at deltage i spillet. Hvad er en gevinst? En gevinst kan være både penge, varer eller andre ydelser af økonomisk værdi. Der behøver ikke være sammenhæng mellem det, spilleren har betalt for at deltage i spillet, og den gevinst, der kan vindes. En sponsoreret gevinst vil derfor også være en gevinst. 5 Ansøgning om tilladelse Det er muligt at søge om 4 typer af tilladelser: 1) Tilladelse til væddemål. 2) Tilladelse til onlinekasino. 3) Tilladelse til væddemål af et års varighed og med en bruttospilleindtægt på maksimalt 1 mio. kr. (indtægtsbegrænset tilladelse). 4) Tilladelse til onlinekasino af et års varighed og med en bruttospilleindtægt på maksimalt 1 mio. kr. (indtægtsbegrænset tilladelse). 5.1 Hvem skal ansøge? Spilleloven oplister hvilke krav, som en person eller et selskab skal opfylde for at opnå en tilladelse til udbud af spil, men den indeholder ikke en præcis definition af, hvad en tilladelsesindehaver er. 7

8 Opgaver, ansvar og rettigheder Som udgangspunkt skal alle personer og selskaber, som udbyder væddemål og/eller onlinekasino have en tilladelse. Har en spiludbyder valgt, at de forskellige spil, som udbydes under et varemærke, reelt udbydes fra flere forskellige selskaber, skal alle selskaberne som udgangspunkt have en tilladelse. Tilladelsesindehaveren er en spiludbyder, som har ansvaret for, at udbuddet af spil sker i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tilladelsesindehaveren har bl.a. følgende rettigheder og forpligtigelser: 1. Ansvar, risiko og instruktionsbeføjelse for afvikling af spil. 2. Kontrahering med spillerne. 3. Ejerskab af spillerdata, herunder registrering af spillere. 4. Spillersupport. 5. Ejerskab af immaterielle rettigheder forbundet med enten spil eller hjemmeside/spilklient. 6. Drift af spilsystem, herunder vedligeholdelse af hardware. 7. Ejer eller lejer af størstedelen af spilsystemet (spilinfrastruktur). 8. Kontrol af snyd (colluding mv.) samt hvidvaskning af penge. 9. Betalingsservice og understøttelse af betalingsmidler. 10. Markedsføring af varemærke og/eller spil Underleverandører En tilladelsesindehaver kan anvende underleverandører til en mindre del af ovennævnte opgaver. Hovedparten af ydelserne skal varetages af tilladelsesindehaveren. Anvendelsen af underleverandører er ikke i strid med forbuddet mod delegering af rettigheder, som nævnt i afsnit 7.2.1, så længe der er tale om en mindre del af driften. Tilladelsesindehaveren skal være opmærksom på, at anvendelsen af underleverandører ikke medfører, at tilladelsesindehaveren kan fraskrive sig ansvar i forhold til myndighederne for det arbejde, som ikke udføres af tilladelsesindehaveren selv. Underleverandører kan ikke varetage opgaverne ikke i pkt. 1-3 og 5. En underleverandør må ikke være white label køber ved spiludbydere, som denne leverer ydelser til. Netværksplatforme Netværksplatforme skal som udgangspunkt ikke have en tilladelse til udbud af spil i Danmark, hvis tilladelsesindehaverne, der benytter platformen, har en tilladelse. Det er ikke et krav, at alle spiludbydere, der er tilsluttet netværket, er tilladelsesindehaver i Danmark. Kunder fra Danmark skal dog altid tilgå netværket via danske tilladelsesindehavere. Ved netværksplatform forstås platforme, der anvendes til spil, hvor spillerne spiller mod hinanden (peer-to-peer spil), og hvor der alene faciliteters disse spil. Kunder sendes via tilladelsesindehaveren til en netværksplatform, hvor kunden kan deltage i spil mod eller med spillere fra andre spiludbydere og fra andre lande. 8

9 Netværksplatformene betragtes som underleverandører i det omfang, at netværksplatformen ikke har eller varetager hovedparten af opgaverne nævnt i afsnit 5.1. Sammenspillet med tilladelsesindehaveren kan medføre, at der kan forekomme overlap af opgaver, men netværksplatformen må som underleverandør alene varetage en mindre del af opgaverne. Netværksplatformen skal have en tilladelse, hvis denne udover at varetage platformen er white labeleller spiludbyder. At netværksplatformen ikke skal have en tilladelse medfører, at den tilladelsesindehaver der videresender kunden til platformen, er ansvarlig for det spil, som faciliteters via netværksplatformen White label Overordnet defineres white label som spil produceret af et selskab (white labeller), der markedsføres af et andet eller flere selskaber (white label), så det fremstår, som om white label udbyder produktet. På denne måde kan et næsten identisk produkt sælges, så det fremstår som et unikt varemærke flere gange. Online udbud af spil kan tillades i white label konstruktioner og er ikke i strid med forbuddet mod delegering af rettigheder under nedenstående forudsætninger, som nævnt i afsnit White labeller White labeller, som er produktejeren, skal i relation til udbuddet af spil, opfylde forpligtelserne og rettighederne i afsnit 5.1. White labeller skal derfor være tilladelsesindehaver. White labeller kan anvende underleverandører som nævnt ovenfor. En underleverandøren må ikke være white label køber (hos white labeller) eller affiliate. Tilladelsesindehaveren er uanset white label konstruktionen ansvarlig for, at spillene bliver afviklet i overensstemmelse med lovgivningen eller de vilkår, som er fastsat i tilladelsen. 9

10 White label køber Det er alene markedsføringen af hjemmesiden og de tilknyttede spil, som må udføres af white label køber (virksomhed 1,2 og 3). De selskaber eller personer, som har købt en white label løsningen, må ikke have adgang til spilkonti og drift i øvrigt. White label køberen må ikke have en relation til de registrerede spillere, udover hvad der er nødvendigt for markedsføring. må alene have adgang til de oplysninger i kundedatabasen, der er nødvendige for markedsføringen. må ikke have ejerskab af databasen over registrerede spillere eller spilsystemet. Har white label køber indflydelse på driften eller spilkonti, vil konstruktionen ikke længere kunne anses som white label. En white label køber kan ikke være underleverandør til white labeller. Der er ikke i strid med reglerne, hvis white label køberen ejer det varemærke, som anvendes til at markedsføre en specifik spilhjemmeside. Det er tilladelsesindehaveren, der er ansvarlig for, at spillene bliver afviklet i overensstemmelse med lovgivningen, og de vilkår, som er fastsat i tilladelsen, og derfor kan ansvar for white label køberen i forhold til afviklingen af spil normalt ikke komme på tale. Tilladelsesindehaver kan ikke fraskrive sig ansvaret. White label selskabet kan dog pådrage sig ansvar fx i det omfang, at et eller flere selskaberne (virksomhed 1,2 og 3) har haft indflydelse på driften af spillene mv., eller hvis de har viden eller burde vide, at der sker overtrædelser af lovgivningen eller vilkår. Ansvar for white label køber (virksomhed 1,2 og 3) kan også komme på tale, hvis der handles i strid med generelle markedsførings- og forbrugerbeskyttelsesregler samt spillelovens regler herom. Selvom white label køberen typisk står for hovedparten af markedsføringen af spilhjemmesiden, er der intet til hinder for, at der også sker markedsføring ved brug af affiliates Affiliates En affiliate er en markedsføringskanal, som typisk ses i forbindelse med online markedsføring, fx ved anvendelse af links eller bannerreklamer, men også artikler mv., som ikke har karakter af redaktionel omtale. Affiliates skal ikke have en tilladelse, hvis disse alene udfører markedsføring, og dermed ikke: har relationer til spillerne. ejer spildata. 10

11 ejer rettigheder forbundet med varemærker og hjemmesider, der markedsføres. ejer dele af anvendt spilsystem, der anvendes til det spil eller hjemmeside, som markedsføres. De generelle forbrugerbeskyttelses- og markedsføringsregler samt spillelovens regler om markedsføring og formidling gælder for affiliates, og en affiliate kan ifalde ansvar efter disse regler. 5.2 Ansøgningsprocessen Tilladelse contra autorisation Udover at få en tilladelse til at udbyde spil skal jeres it-system, spilsystem, hjemmeside mv. opfylde en række krav, før I faktisk kan udbyde spil. Det skal godkendes af Spillemyndigheden, at I har opfyldt kravene. Når alle kravene er opfyldt, opnår I autorisation til at udbyde spil, og I kan herefter faktisk udbyde spil. Det vil sige, at der ikke kan udbydes spil alene med en tilladelse. For at modtage en autorisation er det nødvendigt, at I udfylder Tillæg B til ansøgningsblanketten. I kan vælge først at indsende tillægget, efter I har opnået tilladelsen, eller sende det samtidig med ansøgningsblanketten. Begge løsninger indeholder fordele og ulemper afhængig af jeres konkrete forhold. Fx vil samtidig behandling af ansøgning om tilladelse og autorisation betyde, at udbuddet at spil vil kunne ske hurtigere. Vælger I at blive autoriseret, efter I har fået tilladelse, vil investeringer i fx spilsystemet kunne udskydes, indtil I ved, om I får en tilladelse. Blanketter I skal anvende blanket nr til at ansøge om tilladelse til væddemål og onlinekasino. Blanketten kan I hente (downloade) på Spillemyndighedens hjemmeside spillemyndigheden.dk. Det er den samme blanket, I skal anvende, uanset om I ønsker at søge tilladelse til væddemål eller onlinekasino, både væddemål og onlinekasino, eller en indtægtsbegrænset tilladelse. Nøglepersoner i jeres virksomhed (læs mere om disse i afsnit om krav til personer) skal desuden udfylde blanket nr Al kommunikation i forbindelse med ansøgningsprocessen vil foregå på dansk. Blanketternes indhold Når I ansøger om tilladelse til at udbyde spil, er der 3 blanketter, I skal udfylde for at ansøge om tilladelse og for at blive autoriseret til at udbyde spil. Det er: Ansøgningsblanketten Tillæg A, den personlige erklæring Tillæg B, de tekniske informationer mv. 11

12 Ansøgningsblanketten (ansøgning om tilladelse) I ansøgningsblanketten skal i opgive alle jeres stamoplysninger som navn, adresse, virksomhedsform, hvilken tilladelse I søger osv. Der er dog også en række krav, hvor I skal oplyse om størrelsen af jeres gæld til det offentlige i Danmark og om I har andre tilladelse til spil i Danmark. Er I dømt for nogen strafbare forhold eller under efterforskning for sådanne, i enten Danmark eller udlandet, skal dette oplyses og i tilfældet af en dom, skal enten dommen eller straffeattesten vedlægges på dansk eller engelsk. Ligeledes skal I oplyse, hvis I er genstand for en offentlig undersøgelse eller er blevet sagsøgt ved civilt søgsmål. Begge ting er gældende for både Danmark og udlandet. Bilag der altid skal medsendes Personlig(e) erklæring(er), tillæg A Kommenteret budgetprognose Dokumentation for betaling af gebyr Procedure for den modregningsfri konto CV for den ansvarlige for spilsoftware og driften af spil CV for den ansvarlige for it-sikkerhed CV for den ansvarlige for økonomi CV for den ansvarlige for systemændringer Bilag der skal medsendes, hvis forholdet kræver det: Tekniske informationer mv., tillæg B (se nærmere nedenfor) Stiftelsesdokument i en af bestyrelsen bekræftet genpart Diagram over selskabets organisationsstruktur Diagram der viser opbygningen af ejerskabet hvis selskabet ejes af andre selskaber Koncerndiagram, hvis selskabet indgår i en koncern Oplysninger om selskabets forretningsgange, administrative forhold, organisation Senest reviderede årsregnskab, hvis et sådant er udarbejdet CV for den ansvarlige for hvidvask af udbytte og finansiering af terror (kun ved onlinekasino der ikke er indtægtsbegrænset) Selskabets seneste vedtægter underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer Kopi af tilladelser i andre lande 12

13 Det er vigtigt, når I udfylder ansøgningen, at I fra starten sender de bilag, der bliver bedt om, da manglende bilag vil kunne forlænge sagsbehandlingstiden. Det samme gælder også for tillæg A og B. Underskrifter på ansøgningen og samtykket til indhentning af oplysninger fra relevante parter, fx for et selskab hele direktionen, hele bestyrelsen og øvrige personer, der har bestemmende indflydelse på ledelsen. Her gælder det selvfølgelig også, at mangler der bare en enkelt underskrift, vil dette kunne forlænge sagsbehandlingstiden. Tillæg A, den personlige erklæring Når der er tale om et selskab, skal tillæg A udfyldes af: Direktør og de øvrige direktionsmedlemmer Bestyrelsesformanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer Fysiske og juridiske personer som direkte eller indirekte - ejer en kvalificeret andel på 10 procent eller mere - råder over 10 procent af stemmerettighederne eller mere - er i besiddelse af en andel, der giver mulighed for at udøve bestemmende indflydelse på ledelsen. I skal ligeledes i den personlige erklæring afgive jeres stamoplysninger som navn, civilstatus, bopæl osv. Ligeledes gælder det, at Spillemyndigheden skal bruge alle oplysninger, om du har domme for strafbare forhold, er under efterforskning for strafbare forhold eller under anden efterforskning af offentlige myndigheder i Danmark eller udlandet. Igen gælder det selvfølgelig, at både kopier af straffeattester eller evt. domme skal være oversat til enten dansk eller engelsk. Til sidst er det vigtigt, at du oplyser om dine økonomiske og erhvervsmæssige forhold, herunder om du er blevet frakendt retten til at drive erhverv, om du har gæld til det offentlige, om du eller en virksomhed, du ejer eller har ejet, er eller har været under rekonstruktion, tvangsakkord, konkurs eller gældssanering. Igen er det vigtigt at vedlægge alle relevante bilag fra starten, da mangel på disse kan forsinke ansøgningsprocessen. Tillæg B, tekniske informationer mv. (autorisation til at udbyde spil) I tillæg B skal I oplyse, hvem i jeres organisation der er kontaktperson i forbindelse med autorisationsprocessen, domænenavnet hvor igennem I vil udbyde spil, navn og domænenavn på evt. white labels (se nærmere om white labels i afsnittet 5.1) hvilke spil der udbydes, hvor er spilsystem opstillet, og hvem er spilsystemets leverandør. 13

14 Samtidig skal I oplyse, om jeres SAFE er etableret, hvor den er placeret, hvem der er operatør på denne, og hvor backup systemet er opstillet (for nærmere informationen om SAFE se afsnit 8 autorisationsprocessen). I skal også oplyse om, hvem der har fortaget de krævede certificeringer for jer og om jeres tilslutningsproces for Tamper Token, SAFE og ROFUS (for nærmere informationen om certificering og tilslutning se afsnit 8 autorisationsprocessen). Yderligere skal erklæring fra pengeinstitut vedr. modregningsfri konto (for nærmere information om modregningsfri konto, se afsnittet 8.6) vedlægges. Følgende bilag vedlægges tillægget, hvis forholdet kræver dette: Procedure for ansøgerens kontroller, forretningsgange vedr. spilsystemet Beskrivelse og illustration af spilsystemet med angivelse af geografisk placering Redegørelse for eventuelle netværksspil White label kontrakter indgået med white label selskaber/virksomheder Liste over udbudte spil samt en kategorisering af hvilken spilkategori hvert spil tilhører Certificering af spillesystemer (se nærmere afsnit 8.2.1) Certificering for sårbarhed- og gennemtrængningstest Certificering af program for styring af systemændringer Redegørelse for overholdelse af reglerne om hvidvask og terrorfinansiering Ansøgningsgebyr Inden I indsender ansøgningen, skal I betale et gebyr. På ansøgningsblanketten fremgår det kontonummer, som I skal indbetale gebyret til. Pr. 1. januar 2011 udgør gebyret: kr. for en ansøgning om tilladelse til væddemål eller onlinekasino kr. for en ansøgning om tilladelse til både væddemål og onlinekasino kr. for en ansøgning om en indtægtsbegrænset tilladelse til enten væddemål eller onlinekasino. Gebyret skal være betalt, når I sender ansøgningen til Spillemyndigheden. Dokumentation for betalingen skal vedlægges. Gebyret bliver som udgangspunkt ikke betalt tilbage heller ikke, hvis I ikke får en tilladelse. 14

15 I kan læse mere om gebyrerne og de aktuelle gebyrsatser på spillemyndigheden.dk. Indsendelse af ansøgning Ansøgningen skal sendes med fysisk post i et elektronisk format og i to eksemplarer. Dette kan fx være to cd-rom er eller USB-nøgler, der hver indeholder den udfyldte ansøgningsblanket, tillæg samt andre relevante bilag. Ansøgningen kan sendes pr. , hvis materialet i sagen er af begrænset omfang, fx ansøgning om en indtægtsbegrænset tilladelse. I skal sende ansøgningen til: Spillemyndigheden Helgeshøj Allé 9 Postboks Taastrup eller Sagsbehandlingstid Sagsbehandlingstiden er normalt 3 måneder, men konkrete forhold kan føre til, at det tager længere tid. Forudsætningen for sagsbehandlingstiden er, at alle rubrikker i ansøgningen er udfyldt korrekt, og at alle relevante bilag er vedlagt ansøgningen. Under behandlingen af sagen kan I blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. Hvis I vælger at få tilladelsen før autorisationen, kan der gå længere tid, inden I faktisk kan udbyde spil. Autorisationen er beskrevet i afsnit Krav til ansøgere Tilladelse til udbud af spil i Danmark kan søges af både personer og selskaber Krav til personer Der er fire objektive krav og tre subjektive krav, du skal opfylde for, at du kan få en tilladelse. De objektive krav er: 15

16 Du skal være fyldt 21 år. Du må ikke være under værgemål eller samværgemål. Du må ikke have indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering. Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige. o At skylde penge til det offentlige betyder, at betalingsfristen er overskredet, og at gælden er overgivet til restanceinddrivelsesmyndigheden, som varetages af SKATs Inddrivelsescenter. o Gæld har ikke indflydelse på, om du kan få en tilladelse, hvis 1) du har indgået en aftale om betaling, 2) der er stillet fuld sikkerhed for gælden, eller 3) hvis der er strid mellem dig og SKAT om gældens eksistens eller størrelse, og SKAT har oplyst dig, at gælden ikke vil blive inddrevet, før uoverensstemmelserne er afklaret. Ved objektive krav forstås, at forholdende er let konstaterbare. Det vil sige, at Spillemyndigheden som udgangspunkt ikke skal foretage en vurdering. De subjektive krav er: Du må ikke være dømt for en forbrydelse i ind- og/eller udland, der kan betyde, at der er fare for, at du vil misbruge adgangen til at arbejde med spil. Du skal opfylde kravet om faglig forsvarlig drift. Du skal opfylde kravet om økonomisk forsvarlig drift. Ved subjektive krav forstås, at Spillemyndigheden skal vurdere, hvorvidt du opfylder kravet. Krav Du må ikke være dømt for en forbrydelse i ind- og/eller udland, der kan betyde, at der er fare for, at du vil misbruge adgangen til at arbejde med spil. Hvad betyder kravet? Spillemyndigheden skal vurdere, om overtrædelser af love mv. kan medføre, at der er stor sandsynlighed for, at du vil misbruge adgangen til at arbejde med spil. Alle domme kan være relevante, men der vil altid blive taget hen syn til typen af overtrædelse, hvornår den er sket i forhold til ansøgningstidspunktet, og om der er tale om gentagelser eller systematiske overtrædelser. Også overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen kan have betydning ved vurderingen af dig. Vedtagelse af bøder mv. er også domme. 16

17 Du skal udbyde spil på økonomisk forsvarlig måde. Du skal udbyde spil på faglig forsvarlig måde. Ved vurderingen lægger Spillemyndigheden bl.a. vægt på, at virksomheden har mulighed for at udbetale alle potentielle gevinster, budgetterne stemmer overens med de mål, der er fastsat i forretningsplanen, og der er afsat tilstrækkelige midler til drift af virksomheden. Læs mere herom i afsnit Ved vurderingen lægger Spillemyndigheden bl.a. vægt på dine tidligere erfaringer med virksomhedsdrift og spilvirksomhed. Hvis du ikke har tidligere erfaringer, lægges vægt på uddannelse og anden erfaring Krav til selskaber Der gælder de samme krav for selskaber som til personer. Læs mere herom i afsnit Dog gælder alderskravet og kravet om, at personer ikke må være under værgemål eller samværgemål ikke. Krav til medlemmer af direktion og bestyrelse Medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse skal opfylde de samme betingelser, som personer skal opfylde Krav om faglig og økonomisk forsvarlig drift For at få en tilladelse til udbud af spil i Danmark skal I sandsynliggøre, at driften af spillevirksomheden vil ske på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. Nedenfor vil de to begreber blive gennemgået hver for sig, men grænsen mellem de to kan være flydende. Økonomisk forsvarlig drift Spil skal drives på en økonomisk forsvarlig måde. Derfor skal I, når I søger om tilladelse vedlægge dokumentation, som kan give Spillemyndigheden mulighed for at vurdere jeres selskabs økonomi mv. Spillemyndigheden lægger bl.a. vægt på, at 17

18 selskabet har mulighed for at udbetale alle potentielle gevinster, budgetterne stemmer overens med de mål, der er fastsat i forretningsplanen, og der er afsat tilstrækkelige midler til drift af jeres selskab. Mange af oplysningerne vil Spillemyndigheden sende til et revisionsfirma, der vil gennemgå oplysningerne og assistere Spillemyndigheden i vurderingen. Faglig forsvarlig drift Den vurdering, som Spillemyndigheden skal foretage af ansøgere, tager sit udgangspunkt i kravene, der er nævnt i afsnit 5.3, og de oplysninger I indsender sammen med ansøgningen. I skal i ansøgningen oplyse, hvem der har ansvaret for: spilsoftware og driften af spil it-sikkerhed systemændringer overvågning af hvidvask af udbytte og finansiering af terror (kun ved ansøgning om onlinekasino tilladelse og ikke ved en indtægtsbegrænset tilladelse) økonomi. Der skal vedlægges et CV, som viser hver ansvarlig persons erfaringsniveau. Det er ikke nødvendigt, at der er tale om forskellige personer., Der skal desuden vedlægges et CV for hvert direktions- og bestyrelsesmedlem. Til brug for undersøgelsen skal I også vedlægge en forretningsplan Ansøger har bopæl eller er etableret udenfor EU eller EØS landene Bor du, eller er dit selskab etableret uden for EU eller EØS, er det et krav, at du/i har en repræsentant i Danmark. Repræsentanten kan både være en person eller et selskab og skal godkendes af Spillemyndigheden. Din repræsentant skal kunne repræsentere dig/jer som tilladelsesindehavere i forvaltningsretlige, processuelle og strafferetlige forhold, da personen eller selskabet bl.a. skal stå for den daglige kommunikation med Spillemyndigheden. Hvis repræsentanten er en person, skal repræsentanten opfylde de samme betingelser som ansøgeren, se krav til personer i afsnit Repræsentanten skal derudover have bopæl i Danmark. 18

19 Hvis repræsentanten er et selskab, skal repræsentanten opfylde de samme betingelser, som ansøgeren, se krav til selskaber i afsnit Selskabet skal derudover være etableret i Danmark. 6 Tilladelsesudstedelse Tilladelsesudstedelsen afhænger af, hvilket ansøgningsforløb I anvender. Det er muligt at ansøge om tilladelse og autorisation sideløbende eller forskudt. Se nærmere i afsnit 5.2 og 8. Sagsbehandlingstiden for det sideløbende forløb vil gennemsnitligt være 3 måneder. 6.1 Gyldighed En tilladelse til væddemål eller onlinekasino gives i op til 5 år, medmindre der søges om en indtægtsbegrænset tilladelse. For at kunne anvende tilladelsen skal spilsystemet mv. autoriseres. Autorisation er derfor en forudsætning for at kunne anvende tilladelsen, men den har ingen særskilt betydning uden en tilladelse. Tilladelsens geografiske område Med tilladelse til væddemål eller onlinekasino kan I udbyde spil til personer: der er bosiddende i Danmark og har et CPR-nr. uden CPR-nr., hvis de opholder sig kortvarigt i Danmark, fx ved ferie. Det er muligt at ansøge om at udbyde spil i Grønland, men udbud på Færøerne er ikke en del af tilladelsen. Det er ikke muligt med en dansk tilladelse at udbyde spil til personer, der er bosiddende i andre lande, uanset om de er danskere eller er af en anden nationalitet. 6.2 Vilkår for tilladelsen I tilladelsen vil der normalt blive stillet en række specielle vilkår. I skal derfor altid være særligt opmærksomme på de vilkår, der fremgår af jeres tilladelse. Eksempler på vilkår kan være: Krav om oprettelse og indretning af en bogholderikonto til brug for den modregningsfrie konto. At der skal drives forsvarligt drift med spil, så der ikke opstår sociale, sundhedsmæssige eller ordensmæssige problemer. 19

20 En overtrædelse af tilladelsens vilkår kan bl.a. medføre tilbagekaldelse. For at få en generel beskrivelse af vilkår for de indtægtsbegrænsede tilladelser, se afsnit 6.4 og Offentliggørelse Spillemyndigheden vil løbende offentliggøre en oversigt over de tilladelsesindehavere, som har tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino i Danmark. Oversigten kan ses på Spillemyndighedens hjemmeside spillemyndigheden.dk. 6.4 Den indtægtsbegrænsede tilladelse De indtægtsbegrænsede tilladelser adskiller sig fra andre tilladelser, idet tilladelsen maksimalt gælder 1 år, og bruttospilleindtægten (spilleindsats fratrukket gevinster) ikke må overstige 1 mio. kr. Ansøger I om en indtægtsbegrænset tilladelse, skal I udfylde den samme ansøgningsblanket som ved ansøgning om øvrige tilladelser, og I skal leve op til mange af de samme krav. Læs derfor mere under afsnit 5. En spiludbyder med en indtægtsbegrænset tilladelse skal ikke opfylde de samme krav til levering af data til Spillemyndighedens kontrolsystem og er ikke omfattet af reglerne om hvidvaskning og registrering af spillere på samme måde som ved andre tilladelser. Se nærmere herom i vejledningens afsnit 8.9. Af tilladelsen vil der fremgå en række specielle vilkår, som bl.a. skal muliggøre Spillemyndighedens kontrol af jeres spil og spilsystem, alt efter hvilke spil mv. I søger tilladelse til. Overskrides grænsen på 1 mio. kan det resultere i, at I bliver anmeldt til politiet for overtrædelse af tilladelsens vilkår. Under straffesagen kan der blive nedlagt påstand om konfiskation af det ulovlige udbytte. 7 Ændring af en tilladelse I kan have behov for at ændre i det grundlag, som jeres tilladelse er udstedt på. Det kan fx være udskiftning af nøglepersoner, udbud af nye spil, eller at jeres virksomhed omstruktureres som følge af en fusion mv. 20

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere