I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:"

Transkript

1 Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr ). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed. Lov om finansiel virksomhed 7, stk. 4. (Niels Bolt Jørgensen, Mads Bryde Andersen og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelse af 5. november 2007 har K A/S klaget over Finanstilsynets afgørelse af 8. oktober 2008, hvorved tilsynet tilkendegav, at to af selskabet opstillede modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Sagens omstændigheder: I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: 1. Sagsfremstilling K A/S rettede henvendelse til Finanstilsynet for, at høre om muligheden for, om K A/S kunne gøre deres nuværende spilkontosystem mere smidigt, jf. brev af 8. december 2006, Hertil svarede Finanstilsynet i brev af 18. januar 2007, at Finanstilsynet ikke havde mulighed for, at tage endelig stilling til spørgsmålet og K A/S måtte rette henvendelse igen med konkrete forslag til modeller, som Finanstilsynet kunne tage stilling til. K har i brev af 13. juni 2007 forespurgt til 2 modeller, og om hvorledes de var omfattet af 7, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed, 1.1 Model 1 Det forudsættes at der er tale om købte spilenheder, som spilleren køber af K A/S, som alene kan anvendes til K A/S's spil på deres hjemmeside, som er beskrevet i brev af fra K A/S af 8. december Det fremgår af modellen, at spilleren har mulighed for at overføre indskudte midler fra spilkontoen til sin bankkonto og er derved ikke begrænset til gevinster, som er tilfældet i den nuværende model, som Finanstilsynet tog stilling til i afgørelsen af 15. februar 2000, Modellen lægger op til, at der fastsættes en beløbsgrænse for gevinster, hvorved beløb over denne grænse fremover overføres til spillernes bankkonto. 1.2 Model 2 I denne model kan spilleren selv overføre mellem spilkontoen til bankkontoen. Overførslerne er dog begrænset til eventuelle gevinster og maksimalt 6 gange om året. Det nuværende spillesystem som K A/S anvender, betragtes i henhold til Finanstilsynets afgørelse af 15. februar 2000, som forudbetalinger for varer og køb af tjenesteydelser. Finanstilsynet har tidligere truffet afgørelse om lignende modeller i afgørelsen af 15. februar 2000, Den ene model blev i afgørelsen af 15. februar 2000 vurderet som forudbetalinger for varer og køb af tjenesteydelser. Der blev der lagt vægt på, at spilleren indsætter "elektroniske spilleenheder" som spilleren køber af K A/S og kun kunne anvendes hos K. Ved denne model, kunne spilleren kun i særligt tilfælde få de indskudte midler tilbagebetalt eks. ved dødsfald, aftaleophør o.l. Eventuelle præmier blev indsat på spillerens bankkonto. Finanstilsynet forudsatte, at der ved overførslen af eventuelle gevinster til spillekontoen var tale om køb af spilleenheder svarende til det vundne beløb. Finanstilsynet fandt, at der var tale om forudbetalinger af elektroniske spilleenheder og da disse kun i særligt tilfælde

2 kunne tilbagebetales (aftaleophør, dødsfald o.l.), fandt Finanstilsynet således ikke at der var tale om indlån i henhold til 1, stk. 5 i den daværende lov om banker- og sparekasser. Forudbetaling vedrørende konkrete ydelser betragtes ikke som indlån eller andre midler der skal tilbagebetales Den anden model som Finanstilsynet tog stilling, blev det anført, at der i den kontrakt der blev indgået med K, frasagde spilleren sig krav på, at få tilbagebetalt det indskudte beløb på spillekontoen. Det fremgik endvidere, at muligheden for at få de indskudte midler tilbageført, selvom spilleren ikke havde et juridisk krav, ville være åben med mindre helt specielle forhold forelå. Finanstilsynet lagde til grund, at adgangen til at få tilbageført de indskudte midler, var så åben, at det skulle betragtes som indlån i henhold til bank- og sparekasselovens 1, stk. 5 Finanstilsynets afgørelse af 15. februar 2000 blev ikke anket. I brev af 13, juni 2007, fremgår det af "model 1", at spilleren der ønsker at overføre indskudte enheder fra spillerens spilkonto til en bankkonto, skal kontakte K s Kundecenter, der ud fra nedenstående regelsæt vurderer, om der kan overføres et beløb fra spilkontoen til bankkontoen. Kundecenteret undersøger herefter om der kan sættes spørgsmål ved nogle aktiviteter samt gevinster på kontoen. Hvis aktiviteterne på kontoen giver anledning til bekymring, f.eks. ved gentagende overførelser af penge, vil muligheden for at overføre penge ikke kunne lade sig gøre. Kundecenteret har i forbindelse med overførslen af pengene aftalt, hvad beløbsgrænsen fremover skal være for, at beløbet kan sættes ind på spilkontoen. På denne måde vil behovet for at overføre penge fra spilkontoen til bankkontoen vil blive begrænset. Det vil endvidere ikke være muligt for spilleren, at overføre penge fra spilkontoen til bankkontoen flere gange indenfor et kort tidsrum. Det fremgår af "model II", at kan spilleren selv overføre penge fra spilkontoen til bankkontoen. Overførslerne er dog begrænset således, at spilleren kun kan overføre gevinster fra spilkontoen til bankkontoen maksimalt 6 gange pr løbende 365 dage. I Finanstilsynets afgørelse af 8. oktober 2007 hedder det: Det er Finanstilsynet opfattelse, at modellerne I og II bevæger sig fra at være forudbetalinger, til egentlige kontoforhold og derved vil modellerne være omfattet af lov om finansiel virksomhed i henhold til 7, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed, da de indskudte midler vil blive betragtet som indlån. Begrundelse Finanstilsynet har i afgørelsen af 15. februar 2000 vurderet K A/S's nuværende model. Finanstilsynet lagde til grund, at spilleren på sin "spillekonto" indsætter "elektroniske spilleenheder", som spilleren køber af K. Spilleren ville kun i særlige tilfælde (aftaleophør, dødsfald og o.l.) kunne få de indskudte spilleenheder tilbagebetalt. Eventuelle vundne præmier blev overført til spillernes bankkonto. Finanstilsynet forudsatte endvidere, at der ved overførslen af eventuelle gevinster til spillekontoen var tale om køb af spilleenheder svarende til det vundne beløb. Finanstilsynet fandt således, at det var tale om køb af elektroniske spilleenheder og da disse kun i særlige tilfælde kunne tilbagebetales, fandt Finanstilsynet ikke, at der ved modellen ville være tale om indlån i henhold til bank- og sparekasselovens 1, stk. 5. I brev af 13, juni 2007, fremgår det af "model 1", at spilleren der ønsker at overføre indskudte enheder fra spillerens spilkonto til en bankkonto, skal kontakte K s Kundecenter, der ud fra nedenstående regelsæt vurderer, om der kan

3 overføres et beløb fra spilkontoen til bankkontoen. Kundecenteret undersøger herefter om der kan sættes spørgsmål ved nogle aktiviteter samt gevinster på kontoen. Hvis aktiviteterne på kontoen giver anledning til bekymring, f.eks. ved gentagende overførelser af penge, vil muligheden for at overføre penge ikke kunne lade sig gøre. Kundecenteret har i forbindelse med overførslen af pengene aftalt, hvad beløbsgrænsen fremover skal være for, at beløbet kan sættes ind på spilkontoen. På denne måde vil behovet for at overføre penge fra spilkontoen til bankkontoen vil blive begrænset. Det vil endvidere ikke være muligt for spilleren, at overføre penge fra spilkontoen til bankkontoen flere gange indenfor et kort tidsrum. Det fremgår af "model II", at kan spilleren selv overføre penge fra spilkontoen til bankkontoen. Overførslerne er dog begrænset således, at spilleren kun kan overføre gevinster fra spilkontoen til bankkontoen maksimalt 6 gange pr løbende 365 dage. Finanstilsynet vurderer, at modellerne lægger op til et spilsystem, som kan betragtes som egentlige kontoforhold. Det nuværende spilsystem betragtes i henhold til Finanstilsynets seneste afgørelse, som forudbetalinger for varer og tjenesteydelser køb af. Finanstilsynet lagde endvidere vægt på i afgørelsen af 15. februar 2000, at kunden kun i særlig tilfælde ville kunne få de indskudte midler tilbagebetalt ved dødsfald, aftaleophør o.l. Modellerne lægger op til, at gøre det nemmere at overføre penge mellem bankkontoen og spillekontoen. Derfor vurdere Finanstilsynet, at mulighederne for at få tilbageført de indskudte midler, vil være for åbne og derfor blive betragtet som indlån, jf. 7, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed. I klageskrivelsen af 5. november 2008 har K A/S anført: Det er K s vurdering, at de beskrevne modeller ikke vil være at anse som indlån, som defineret i lov om finansiel virksomhed 7. Til støtte herfor kan vi anføre, at indeståendet på spilkontoen alene kan benyttes til køb af K s produkter, at indeståendet på spilkontoen ikke forrentes, og at de beskrevne modeller ikke indebærer, at muligheden for at få tilbageført indskudte spilleenheder vil være for åben, idet spillerne ikke vil have et retskrav på til enhver tid at kunne få tilbageført indskudte spilleenheder. De beskrevne modeller vil give spillerne mulighed for på e reguleret måde at tilbageføre indskudte spilleenheder fra spilkontoen, såfremt spillerne måtte fortryde, at spilleenheder hidrørende fra gevinster m.v., er blevet indsat på spilkontoen. K skal herudover bemærke, at det af K s bevilling fremgår, at K A/S er ( ) forpligtet til at afstemme sin virksomhed efter de almene hensyn, der ligger til grund for den danske spillelovgivning, herunder særligt hensynet til at begrænse risikoen for spilafhængighed. Dette beskyttelseshensyn er et af de bærende elementer, der ligger til grund for den danske spillelovgivning. Det vil i forlængelse af dette beskyttelseshensyn være naturligt, såfremt K s kunder på nemmere vis kan få indskudte spilleenheder tilbageført. Det er af denne årsag K s vurdering, at det ikke er i tråd med dette grundlæggende hensyn, at spilleenheder, der er indsat på/overført til spilkontoen, kun kan tilbageføres i tilfælde af dødsfald, aftaleophør m.v. Det skal endvidere bemærkes, at en lang række udenlandske spiludbydere, der opererer ulovligt i Danmark, tilbyder deres kunder muligheden for helt frit at tilbageføre indskudte midler på deres spillekonti. Dette er et vigtigt konkurrenceparameter, som K ikke på nuværende tidspunkt kan imødegå, hvorved K vanskeligere kan opfylde bevillingens ordlyd om, at kanalisere efterspørgslen efter de spil, lotterier og væddemål, der i henhold til loven er tilladte, ind i kontrollerede og etiske rammer, herunder søge at undgå at danske spillere efterspørger spil hos spiludbydere, som opererer ulovligt i Danmark bl.a. over internettet. Dette medfører således, at en række kunder vil foretrække at benytte udenlandske spiludbydere, da kunderne her har fri rådighed over indskudte midler på deres spilkonto.

4 Det er således K s opfattelse, at en formålstolkning af 7 i lov om finansiel virksomhed støtter K s vurdering af, at de beskrevne ændringer til spilkontoløsningen ikke medfører, at spilkontoløsningen omfattes af 7 i lov om finansiel virksomhed. I førnævnte redegørelse af 7. februar 2008 har Finanstilsynet i øvrigt udtalt: 3. Retligt grundlag Pengeinstitutter, staten og udenlandske kreditinstitutter, der opfylder betingelserne i 1, stk. 3, og 30 eller 31, har ifølge 7, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, eneret til ved henvende til offentligheden at tilbyde sig som modtager af indlån. 5. Finanstilsynets vurdering De 2 til modeller beskrevet i brev af 13. juni 2007, giver spilleren mulighed for, at overføre indskudte spilleenheder og gevinster mellem spilkontoen og bankkontoen. Det er Finanstilsynet opfattelse, at K A/S bevæger sig fra et koncept hvor der reelt er tale om forudbetalinger for vare og køb af tjenesteydelser, til et koncept hvor spilleren har et egentlig kontoforhold med mulighed for, at overføre penge mellem spilkontoen og bankkontoen. I afgørelsen af 15. februar 2000 gav den ene model spilleren mulighed for, at tilbageføre indskudte penge på spillekontoen til bankkontoen. Finanstilsynet lagde til grund, at modellen skulle betragtes som indlån, jf. den daværende bank- og sparekasselov 1, stk. 5 og blev ikke betragtet som forudbetalinger af elektroniske spilleenheder. Det er således stadig Finanstilsynet opfattelse, at adgangen til at tilbageføre indskudte penge i modellerne beskrevet i brev af 13. juni 2007, er så åben, at de pågældende modeller skal betragtes som indlån i henhold til 7, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen er således i overensstemmelse med Finanstilsynets tidligere praksis. At K A/S i særlige tilfælde kan undlade at overføre penge ændre ikke på Finanstilsynets opfattelse. En nægtelse af at overføre pengene vil kun forekomme i ekstraordinære tilfælde af spillemisbrug. Finanstilsynet er ikke enig i, at spillekontoen kun kan anvendes til at købe K A/S' produkter da spilleenhederne kan overføres mellem spilkontoen og bankkontoen. Når der ikke længere af tale om forudbetalinger af konkrete ydelser, falder begrundelsen for Finanstilsynets tidligere afgørelse Finanstilsynet finder ikke, at det er en forudsætning for, at der er tale om indlån, at kontoen forrentes. Der er i perioder med lav rente mange indlånskonti der har en meget lav rente eller slet ikke forrentes. Lov om finansiel virksomhed giver ikke mulighed for at tage hensyn til, at det i forbindelse med spilleafhængighed, ikke vil være i tråd med det hensyn, at spilleenhederne kun kan tilbageføres i tilfælde af dødsfald, aftaleophør mv. Tilsynet med ulovlige spilleudbydere i Danmark varetages af de Danske Spillemyndigheder. Hvorvidt andre virksomheder foretager sig noget ulovligt i forhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål, kan ikke indgå i Finanstilsynets vurdering af K A/S' forhold På denne baggrund fastholder Finanstilsynet, at de 2 modeller skal betragtes som indlån i henhold til 7, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed, jf. også Finanstilsynets afgørelse af 15. februar Ankenævnet udtaler:

5 Det fremgår af 7, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, at pengeinstitutter, staten og udenlandske kreditinstitutter, der opfylder betingelserne i 1, stk. 3, og 30 eller 31, har eneret til ved henvendelse til offentligheden at tilbyde sig som modtagere af indlån. Af lovbemærkningerne til 7, stk. 4, (L 176 af 12. februar 2003) fremgår: Stk. 4 svarer til pengeinstitutters eneret efter 1, stk. 5, i lov om banker og sparekasser. Bestemmelsen indeholder en eneret for pengeinstitutter i forhold til sparevirksomheder og udstedere af elektroniske penge. Efter bestemmelsen har pengeinstitutter sammen med staten og udenlandske kreditinstitutter, der opfylder betingelserne i 1, stk. 3, 30 eller 31 eneret til ved henvendelse til offentligheden at tilbyde sig som modtagere af indlån. De to omhandlede modeller, som K A/S ifølge det oplyste overvejer at indføre den ene af, giver begge spilleren mulighed for at overføre indskudte spilleenheder og gevinster mellem spilkontoen og bankkontoen, og tillige mulighed for at overføre penge mellem spilkontoen og bankkontoen. Adgangen til at tilbageføre indskudte penge i modellerne er således så åben, at modellerne efter ankenævnets opfattelse skal betragtes som indlån i henhold til 7, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Ankenævnet stadfæster derfor Finanstilsynets afgørelse af 8. oktober 2007.

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen)

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen) Kendelse af 21. april 1993. 92-44.665. Der fandtes ikke grundlag for i lov om forsikringsvirksomhed at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Finanstilsynet bør ved godkendelse heraf

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere