GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE"

Transkript

1 GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

2 Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor afgørende, at de falder godt til i virksomheden og i lokalsamfundet. Overvejer din virksomhed at rekruttere medarbejdere fra udlandet, eller har I allerede udenlandske medarbejdere ansat? Denne guide giver forslag til, hvad man som virksomhed kan gøre for at øge udbyttet af at rekruttere udenlandske medarbejdere, så de ikke forlader virksomheden og Danmark tidligere end forventet. Guiden bygger på en række virksomheders gode erfaringer med at fastholde udenlandske medarbejdere og deres familier. Guiden består af fire trin eller faser i et ansættelsesforløb for udenlandske medarbejdere; før den udenlandske medarbejder ankommer, når medarbejderen ankommer, mens medarbejderen er i virksomheden, og når medarbejderen forlader virksomheden. Trin 1: Før den udenlandske medarbejder ankommer Der er brug for udenlandske medarbejdere Skab en virksomhedskultur hvor udenlandske medarbejdere fremhæves som en styrke Større virksomheder med en international profil har tradition for at byde udenlandske medarbejdere velkommen som en naturlig del af virksomheden. I Novo Nordisk har man rekrutteret udenlandske medarbejdere i mange år, og det er derfor en integreret del af virksomhedskulturen, at der ansættes udenlandske medarbejdere. Nina Marianne Hansen, Global Mobility Consultant i Novo Nordisk, fortæller: Vi har som forskningsvirksomhed brug for de specialistkompetencer, der er udenfor Danmarks grænser. Derfor har topledelsen globalisering og rekruttering af international arbejdskraft som topprioritet for virksomheden. Fokus er på at skabe globale systemer i virksomheden, som understøtter en åben virksomhedskultur, hvor udenlandske medarbejdere passer ind. I virksomheder, hvor der ikke er samme tradition for at ansætte udenlandske medarbejdere, kan der være behov for aktivt at skabe en virksomhedskultur, hvor udenlandske medarbejdere ses som en styrke, og hvor de danske kolleger er med til at tage ansvar for de udenlandske medarbejderes trivsel i virksomheden. Det er afgørende, 1

3 at virksomhedens ledelse prioriterer og bakker op om denne indsats. Det kan fx være ved at formulere strategiske målsætninger for virksomheden, som fremhæver og værdsætter udenlandske medarbejdere. På et mere konkret plan kan ledelsen udarbejde og finansiere tilbud til de udenlandske medarbejdere, som hjælper dem til at falde til. Ideer til sådanne tilbud præsenteres længere fremme i guiden. Virksomhederne høster nogle klare gevinster, når ledelsen sætter denne dagsorden, fortæller leder af Consortium for Global Talent, Tine Horwitz: Virksomhederne oplever, at udenlandske medarbejdere tilfører virksomheden energi og innovation, ligesom de ofte har en høj arbejdsmoral og er effektive. Gevinst for virksomheden Virksomhederne er tilbageholdende med at oplyse hvor mange penge de bruger på fastholdelsestiltag. Dog understreger flere virksomheder, at de i deres fastholdelsesindsats for udenlandske medarbejdere arbejder ud fra den antagelse, at det bedre kan betale sig at finansiere fastholdelsestiltag, end at risikere at miste en udenlandsk medarbejder før tid, fordi vedkommende ikke er faldet til. Consortium for Global Talent består af 15 af landets største danske og internationale virksomheder, som sammen arbejder for at forbedre rammebetingelserne for højtuddannede udlændinge i Danmark. Målet med konsortiet er at lade virksomhederne tale med én stemme i dialogen med relevante myndigheder ud fra et fælles mål om at tiltrække og fastholde den bedste udenlandske arbejdskraft i Danmark. Klar til Danmark? Kortlæg den udenlandske medarbejders behov Novo Nordisks indsats for at fastholde udenlandske medarbejdere starter allerede i rekrutteringsfasen. I videst muligt omfang, screenes potentielle udenlandske kandidater i løbet af selve rekrutteringsprocessen. Novo Nordisk har udarbejdet otte såkaldte mobility competencies, der kan bruges til at vurdere om en kandidat er klar til at flytte og falde til i et andet land. Desuden identificeres de behov den udenlandske medarbejder har, og som skal imødekommes fra virksomhedens side for at vedkommende kan falde til i Danmark. Det er særlig vigtigt at medtænke den udenlandske medarbejders familiesituation og kortlægge familiens samlede situation og behov. Medbringer den udenlandske medarbejder børn, kan virksomheden 2

4 f.eks. være behjælpelig med at informere om muligheder for dagtilbud, skole mm. Ønsker en medfølgende ægtefælle at arbejde i Danmark, kan virksomheden bistå med at undersøge hvilke jobmuligheder i Danmark, vedkommende er kvalificeret til med sin uddannelse og erhvervserfaring. Allerede under interviewprocessen kan det desuden være en god ide at fortælle den udenlandske medarbejder om det danske samfund, hvordan arbejdsmarkedet hænger sammen og om dansk arbejdspladskultur. Erfaringen er, at den udenlandske medarbejder primært har fokus på kontrakt og alle de praktiske forhold som bolig, børnenes skolegang m.v. Derfor er det en fordel allerede tidligt i processen at informere om, hvad der venter den udenlandske medarbejder i Danmark som en hjælp til mentalt at forberede sig på opholdet. Det er en god idé at informere mundtligt, men det gør det ikke alene. Det er også nødvendigt med skriftlig information om det danske samfund, dansk arbejdspladskultur og andre vigtige forhold. Det skriftlige materiale sendes til medarbejderen inden ankomsten til Danmark, så både den udenlandske medarbejder og familien kan forberede sig på opholdet. Trin 2: Når den udenlandske medarbejder ankommer Brug for en hånd? Tilbyd praktisk hjælp Når en udenlandsk medarbejder og eventuelt medfølgende familie ankommer til Danmark, er der en lang række praktiske forhold, som skal falde på plads. Flere virksomheder tilbyder velkomstpakker i forskellige varianter. En velkomstpakke kan indeholde: Relokeringshjælp, fx hjælp til at finde bolig, ansøge om cpr-nr., visum og arbejdstilladelse samt hjælp til at oprette bankkonto. Nogle virksomheder lader deres HR-afdeling varetage denne hjælp, mens andre anvender relokeringsfirmaer. Eksempelvis Microsoft har kontrakt med et relokeringsfirma, som varetager den udenlandske medarbejder og families behov i flytte- og ankomstprocessen. Udgiften til relokeringsfirmaet kan udgøre et betydeligt beløb afhængigt af ansættelseskontrakt, tilbud, familiesituation mm. Praktisk hjælp til valg af skole og pasningstilbud til børn, rådgivning om jobsøgning og formidling af kontakt til andre medfølgende ægtefæller. 3

5 Dansk sprogundervisning, fx online undervisning inden ankomst til Danmark, i virksomheden eller på sprogcentre efter ankomst til landet. Kontaktperson i virksomhedens HR afdeling. Skatterådgivning, herunder beregning af familiens økonomiske situation i Danmark. Henvise til relevante myndigheders hjemmesider og eksisterende tilbud i andre regi se boks med kontaktoplysninger sidst i guiden. Sociale aktiviteter for danske og udenlandske medarbejdere i Microsoft Værd at vide om livet i Danmark Som en del af eksempelvis Siemens velkomstpakke til udenlandske medarbejdere, sendes et info-kit til den udenlandske medarbejder inden ankomsten til Danmark. Info-kittet sendes pr. mail sammen med en personlig velkomst fra den overordnede kontaktperson i Siemens International Delegation Centre. Info-kittet indeholder en lang række praktiske oplysninger, bl.a. en liste med relevante kontaktpersoner, 4

6 både internt i Siemens og eksternt. Fx er der kontaktoplysninger til den HR medarbejder, som kan hjælpe den udenlandske medarbejder og familie med at finde bolig, og der er kontaktoplysninger til en person i den lokale bank, som efter aftale åbner bankkonti til Siemens udenlandske medarbejdere før de har fået et cpr-nummer. Om den personlige kontakt mellem Siemens og virksomhedens udenlandske medarbejdere, siger Catrine Rumohr, Graduate i Siemens International Delegation Centre: Det er vigtigt hurtigt at skabe en personlig kontakt til den udenlandske medarbejder. Det foregår ved, at vi sender en personlig mail til den udenlandske medarbejder med en velkomsthilsen og info-kittet, så ved de, at de er ventet af konkrete personer her i Danmark. Når de ankommer, gør vi meget ud af at sikre en forventningsafstemning med den udenlandske medarbejder og ægtefællen, så der er klarhed omkring, hvilke tilbud og støtte de kan få af os. Koordinerer modtagelse mellem HR og andre afdelinger i virksomheden I større virksomheder er det vigtigt, at modtagelse af udenlandske medarbejdere koordineres mellem HR og den afdeling, som vedkommende ansættes i. Rolle- og opgavefordeling kan eksempelvis tydeliggøres i en skriftlig manual, som sikrer, at de enkelte medarbejdere, afdelinger og HR ved, hvem der står for hvad, når der er udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen. Københavns Universitet har fx udarbejdet en sådan manual med vejledning og gode råd til, hvordan HR-medarbejdere og de enkelte institutter på universitetet kan modtage udenlandske medarbejdere. Ringkøbing- Fjord Erhvervsråd har desuden udarbejdet en håndbog, som skal hjælpe virksomheder med integrationen af udenlandske medarbejdere. Velkommen her Afhold velkomstmøder Nye udenlandske medarbejdere kan bydes velkommen på velkomstmøder. Erfaringerne viser, at velkomstmøder skal afholdes hurtigst muligt efter, at den nye medarbejder kommer. Københavns Universitet afholder månedlige velkomstmøder, da der løbende ankommer udenlandske forskere. Det kan være en god ide at invitere danske kolleger med på velkomstmøderne, dels for at de kan lære deres nye udenlandske kolleger at kende, dels for at de bliver opmærksomme på, hvordan de som danske værter kan hjælpe deres kollega med at falde til i Danmark. 5

7 Trin 3: Mens den udenlandske medarbejder er i virksomheden Mød nye mennesker Udenlandske medarbejdere og deres familie har som oftest ikke et netværk i Danmark. For at hjælpe dem med at falde til i virksomheden og i lokalsamfundet kan der etableres forskellige former for netværk, mentorordninger og sprog- og kulturkurser. Etabler netværk Netværk kan organiseres i virksomhedens regi og have forskellige former, fx: Familienetværk med sociale aktiviteter for alle medarbejdere og familier. Et eksempel på dette er Relocation Scandinavia s Cultural Family Network. Ægtefællenetværk for medfølgende ægtefæller. Dette kan organiseres internt i virksomheden, på tværs af virksomheder i en region eller mellem klynger af virksomheder. Ægtefællenetværk kan være sociale og faglige, alt efter deltagernes ønsker. Et eksempel på dette er International Community s Spouse Community for medfølgende ægtefæller i Østjylland, hvor der hver anden uge afholdes møde med fagligt indhold som uddannelse i Danmark, frivillighed og foreningsliv, jobansøgning og CV skrivekursus, iværksætteri m.v. International klub for udenlandske medarbejdere, hvor danske kolleger også inviteres med. Ligesom ægtefællenetværket kan det organiseres internt i virksomheden, på tværs af virksomheder i en region eller mellem klynger af virksomheder. Ofte er internationale klubber mere eller mindre selvstyrende i virksomhederne, og aktiviteter finansieres med deltagerbetaling. Intern database eller online forum for udenlandske medarbejdere i virksomheden, hvor de kan dele viden, erfaringer, kontakt-oplysninger mm. Udenlandske medarbejdere kan søge oplysninger i databasen og dermed undgå at kontakte HR i alle tvivlsspørgsmål. CV-database for medfølgende ægtefæller. I samarbejde med Work in Denmark centrene, har Consortium for Global Talent etableret en CV-bank med navnet Partnerlink for medfølgende ægtefæller. CV erne distribueres mellem konsortiets og andre relevante virksomheder. Virksomheden kan også henvise til nationale netværkstilbud som Expat in Denmark og Let s meet! in Denmark. 6

8 Socialt forum for akademiske udenlandske medarbejdere Consortium for Global Talent har oprettet en hjemmeside, hvor alle udenlandske og danske medarbejdere kan mødes til akademiske og sociale events, som foregår på engelsk. Herudover afholder enten en af konsortiets virksomheder eller universiteterne månedlige gå-hjem-møder med eksempelvis foredrag og spørgesessioner efterfulgt af socialt samvær. Gå hjem-møderne er forbeholdt ansatte i konsortiets virksomheder og på universiteterne og hospitalsuniversiteter. Om baggrunden for Partner-link og det akademiske netværk fortæller Tine Horwitz: "Ideen er bl.a., at de udenlandske medarbejdere kan lære personer i andre virksomheder med udenlandske medarbejdere at kende. Fra et virksomhedsmæssigt synspunkt handler det, udover det sociale, om at holde udenlandske medarbejdere i landet, så i stedet for at skulle rekruttere fra udlandet hver gang, kan vi rekruttere blandt de udlændinge som er her, og på den måde forlænge deres samlede opholdstid i Danmark". Mød nye mennesker Støt op om nationale tilbud og arrangementer Charlotte Mark, som er administrerende direktør for Microsoft Development Center Copenhagen, opfordrer virksomheder med udenlandske medarbejdere til at støtte op om de mange nationale tilbud, der i dag eksisterer. Det er ikke nødvendigt, at alle virksomheder opretter deres egne tilbud. Charlotte Mark fortæller: For bare 5 år siden var der ikke ret mange tilbud til udenlandske medarbejdere i Danmark. Derfor var vi som virksomhed nødt til selv at arrangere aktiviteter og klubber for vores udenlandske medarbejdere. Men i dag, hvor der er etableret en række nationale tilbud, som er åbne for alle udenlandske medarbejdere i landet, synes jeg, at vi som virksomheder har et ansvar for at støtte op omkring det. Både for at de udenlandske medarbejdere kan etablere et netværk, som rækker ud over den enkelte virksomhed, og for at sikre høj kvalitet i de nationale tilbud ved at gøre brug af dem. I Microsoft gør vi det, at fx arrangementer, som Expat in Denmark afholder, annonceres i virksomheden. Vi koordinerer tilmelding til arrangementet og arrangerer fælles transport for vores medarbejdere. På den måde støtter vi de nationale initiativer på tværs af virksomheder ved at opfordre vores medarbejdere til at deltage i dem, og bibeholder samtidig et virksomhedsfællesskab ved at deltage i samlet flok. 7

9 Sociale aktiviteter for danske og udenlandske medarbejdere i Microsoft Mentorer virker Etabler mentorordning Nogle virksomheder har gode erfaringer med at etablere mentorordninger, hvor danske kolleger kan melde sig som mentor for en udenlandsk medarbejder. Mentorordninger giver mulighed for at skabe en personlig relation, hvor den udenlandske medarbejder kan få støtte og rådgivning fra en dansker. Mentorordningen kan også være en mulighed for udenlandske medarbejdere til at få adgang til mentorens danske netværk, såvel fagligt som socialt. Foreningen Nydansker har flere års erfaring med mentorordninger og afholder løbende kurser for mentorer, mentees og tovholdere i virksomheder og kommuner. Foreningen Nydansker har gennem projektet Mentorfamilier på arbejdspladsen udviklet et nyt koncept på mentorområdet, der går ud på at inddrage både den udenlandske og danske medarbejders familie. Ideen er, at familierne møder hinanden og lærer af hinanden, fx ved at besøge hinanden til middage og ved, at den danske familie introducerer den udenlandske familie til det lokale sports- og foreningsliv. 8

10 Hvad er dansk? Tilbyd kultur- og sprogkurser Når der ansættes udenlandske medarbejdere i Danmark, er der altid en risiko for, at der kan opstå kulturelle og sproglige barrierer. Det kan derfor være en god ide at tilbyde kultur- og sprogkurser. Dansk sprogundervisning kan som tidligere nævnt organiseres på virksomheden eller tilbydes i regi af fx Lær Dansk Centre. Nogle virksomheder tilbyder både den udenlandske medarbejder og medfølgende ægtefælle at lære dansk. Mens de fleste virksomheder opfordrer udenlandske medarbejdere til at lære dansk, er det også vigtigt at have fokus på sprogkulturen i virksomheden. Alle medarbejdere bør inkluderes i en drøftelse af, i hvilket omfang dansk og engelsk anvendes som henholdsvis socialt sprog og arbejdssprog, så alle medarbejdere har mulighed for at tage del i arbejdsfællesskabet, også selvom de ikke taler flydende dansk. Om reglerne for tilbud om danskundervisning til udlændinge, se side 10. Derudover er flere virksomheder begyndt at afholde såkaldte kulturkurser om kulturelle forskelle og især om dansk arbejdspladskultur, hvor de uformelle regler og normer for opførsel og samvær på en dansk arbejdsplads tydeliggøres for alle. Flere virksomheder anbefaler at afholde kulturkurser, hvor både de danske og udenlandske medarbejdere deltager, fordi det skaber god dynamik og forståelse at drøfte betydningen af kultur i fællesskab. Trin 4: Når den udenlandske medarbejder forlader virksomheden Farvel og på gensyn? Undersøg årsagerne til, at udenlandske medarbejdere forlader landet før tid Det vil i højere grad være muligt at fastholde udenlandske medarbejdere, hvis vi ved, hvorfor de forlader virksomheden og landet. Flere virksomheder har planer om at indføre såkaldte exitsamtaler med udenlandske medarbejdere. Formålet er at opsamle viden om medarbejderens og familiens udfordringer, barrierer og gode erfaringer i Danmark. Ligeledes kan exit-samtaler være en god måde for virksomheden at sige farvel til en udenlandsk medarbejder, så der efterlades et positivt indtryk af virksomheden, som den udenlandske medarbejder måske viderebringer til andre potentielle kandidater. 9

11 Tilbud om danskuddannelse til udlændinge Nyankomne udlændinge har som udgangspunkt ret til gratis danskuddannelse i de første tre år. Alle udlændinge, der er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune. Desuden er EU-grænsependlere, som kan godtgøre at have status i landet som arbejdstager eller har etableret selvstændig virksomhed i landet, omfattet af loven. Desuden findes et tilbud om intro-dansk målrettet nyankomne arbejdstagere, der kun skal være i landet i kort tid og hurtigt skal lære et brugs-sprog. Intro-dansk kan for alle grupper påbegyndes inden folkeregistrering. Nyankomne arbejdstagere kan vælge mellem tilbuddet om intro-dansk og den ordinære danskuddannelse. I løbet af kort tid bliver der også oprettet et tilbud om danskuddannelse via internettet (Online Dansk). Yderligere information kan ses på Integrationsministeriets hjemmeside: nyidanmark.dk/da-dk/integration/integration_af_nyankomne/danskuddannelse/ danskuddannelse.htm 10

12 Virksomheder kan henvise udenlandske medarbejdere til information og tilbud hos: Work in Denmark: Expat in Denmark: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: en-us/frontpage.htm Lets meet in Denmark, socialt forum online: Consortium for Global Talent, socialt akademisk forum: com/ International Community, International Citizen Service og sociale aktiviteter i Østjylland: Relocation Scandinavia, Familienetværk: aspx Foreningen Nydansker, Mentorordninger: mentorprogrammer.html Ringkøbing-Fjord Erhvervscenter, Håndbog til virksomheder: dk Guiden er udarbejdet af Rambøll for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Nøglen til det danske samfund for expats

Nøglen til det danske samfund for expats Nøglen til det danske samfund for expats De lokale idrætsforeninger er nøglen til at lære danskerne bedre at kende. DGI SportsGuides guider expats godt ud i foreningslivet. Expats bidrager med nyt syn

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune BECOMING A COPENHAGENER Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune International House Copenhagen er et velkomstcenter med alle services under ét tag Vi vil gøre det

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Politik for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Indledning Regionalt projekt Silkeborg Kommune er via erhvervsilkeborg involveret i det regionale projekt Modtagelse og fastholdelse af

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører 29.6.2016 A8-0204/2 2 Henvisning 9 a (nyt) - der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 med titlen: "Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere" (COM(2016)0377), 29.6.2016

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Vidensbazar Nye Arbejdskraftsindvandrere

Vidensbazar Nye Arbejdskraftsindvandrere Program Vidensbazar Nye Arbejdskraftsindvandrere Torsdag den 20. november 2008 kl. 10-16 Vidensbazaren medfinansieres af DI Integrationsministeriet inviterer til vidensbazar om integration og fastholdelse

Læs mere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere FAKTAARK Dato: 22. august 2008 Kontor: Integrationsafdelingen J.nr.: 2008/4112-13 Sagsbeh.: CHH FAKTAARK Integration og udenlandske arbejdstagere Målgrupper og målsætninger Alene i perioden 2002 2007 er

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform N O TAT KL s forslag til en bred integrationsreform I 2011 fik næsten 60.000 udlændinge nye udlændinge ophold i Danmark. Langt de fleste var EU-borgere, internationale studerende eller højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

RELOCATION SERVICE AARHUS UNIVERSITET RELOCATION SERVICE NOVEMBER 2016

RELOCATION SERVICE AARHUS UNIVERSITET RELOCATION SERVICE NOVEMBER 2016 INTERNATIONAL ACADEMIC STAFF SERVICES WWW.IAS..DK 7 medarbejdere, 2 studentermedhjælpere Central service for internationale ansatte og gæster på Ikke-akademiske, ikke-kontraktuelle emner Arbejds- og opholdstilladelse

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Mentorskab på arbejdspladsen

Mentorskab på arbejdspladsen Fra sidemand til mentor Hvad er er Mentorskab? Bruges i i mange sammenhænge - på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, sportsforeninger, blandt iværksættere, mv. Mentorordning på arbejdspladser, socialt

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Opsamling på workshop for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-studerende og forskere

Opsamling på workshop for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-studerende og forskere Opsamling på workshop for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-studerende og forskere Om opsamlingen Her er opsamlingen på workshoppen for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

12. SEPTEMBER 2012 TAP-NETVÆRKSMØDE VEDR. INTERNAITIONAL FORSKERMOBILTIET TAP-NETVÆRKSMØDE VEDR. INTERNATIONAL FORSKERMOBILITET 12.

12. SEPTEMBER 2012 TAP-NETVÆRKSMØDE VEDR. INTERNAITIONAL FORSKERMOBILTIET TAP-NETVÆRKSMØDE VEDR. INTERNATIONAL FORSKERMOBILITET 12. TAP-NETVÆRKSMØDE VEDR. INTERNAITIONAL FORSKERMOBILTIET DAGENS PROGRAM 10:00 Velkomst 10:15 Nyt fra IAS 10:45 Nyt fra andre? 11:00 Kend din nabo networking ved bordene 11:30 Danne grupper til vidensdelingen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Udsatte børn

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Udsatte børn EMNE: Udsatte børn VÆRT: Rose TID: 13.45 STED: 12 DELTAGERE: 7 Inddragelse af forældre Integration og brobygning Frivilligcentre og samarbejde på tværs Grupper for misbrugsbørn + psykiatri Godt samarbejde

Læs mere

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Danmark af Nana Wesley Hansen & Anne Marie Boesen Nana Wesley Hansen FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk opgaver og ansvar Koordinering styrker integrationen Mange kirker vil gerne gøre mere for at hjælpe de mange flygtninge, der i disse år kommer til vores land.

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

Inspiration hentes fra udlandet

Inspiration hentes fra udlandet 2014 tidsskrift om personaleledelse I 6 udgivet af Dansk HR Inspiration hentes fra udlandet HR til gavn for hele universitetet Lisbeth Møller, Vicedirektør for HR & Organisation på Københavns Universitet

Læs mere