GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE"

Transkript

1 GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

2 Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor afgørende, at de falder godt til i virksomheden og i lokalsamfundet. Overvejer din virksomhed at rekruttere medarbejdere fra udlandet, eller har I allerede udenlandske medarbejdere ansat? Denne guide giver forslag til, hvad man som virksomhed kan gøre for at øge udbyttet af at rekruttere udenlandske medarbejdere, så de ikke forlader virksomheden og Danmark tidligere end forventet. Guiden bygger på en række virksomheders gode erfaringer med at fastholde udenlandske medarbejdere og deres familier. Guiden består af fire trin eller faser i et ansættelsesforløb for udenlandske medarbejdere; før den udenlandske medarbejder ankommer, når medarbejderen ankommer, mens medarbejderen er i virksomheden, og når medarbejderen forlader virksomheden. Trin 1: Før den udenlandske medarbejder ankommer Der er brug for udenlandske medarbejdere Skab en virksomhedskultur hvor udenlandske medarbejdere fremhæves som en styrke Større virksomheder med en international profil har tradition for at byde udenlandske medarbejdere velkommen som en naturlig del af virksomheden. I Novo Nordisk har man rekrutteret udenlandske medarbejdere i mange år, og det er derfor en integreret del af virksomhedskulturen, at der ansættes udenlandske medarbejdere. Nina Marianne Hansen, Global Mobility Consultant i Novo Nordisk, fortæller: Vi har som forskningsvirksomhed brug for de specialistkompetencer, der er udenfor Danmarks grænser. Derfor har topledelsen globalisering og rekruttering af international arbejdskraft som topprioritet for virksomheden. Fokus er på at skabe globale systemer i virksomheden, som understøtter en åben virksomhedskultur, hvor udenlandske medarbejdere passer ind. I virksomheder, hvor der ikke er samme tradition for at ansætte udenlandske medarbejdere, kan der være behov for aktivt at skabe en virksomhedskultur, hvor udenlandske medarbejdere ses som en styrke, og hvor de danske kolleger er med til at tage ansvar for de udenlandske medarbejderes trivsel i virksomheden. Det er afgørende, 1

3 at virksomhedens ledelse prioriterer og bakker op om denne indsats. Det kan fx være ved at formulere strategiske målsætninger for virksomheden, som fremhæver og værdsætter udenlandske medarbejdere. På et mere konkret plan kan ledelsen udarbejde og finansiere tilbud til de udenlandske medarbejdere, som hjælper dem til at falde til. Ideer til sådanne tilbud præsenteres længere fremme i guiden. Virksomhederne høster nogle klare gevinster, når ledelsen sætter denne dagsorden, fortæller leder af Consortium for Global Talent, Tine Horwitz: Virksomhederne oplever, at udenlandske medarbejdere tilfører virksomheden energi og innovation, ligesom de ofte har en høj arbejdsmoral og er effektive. Gevinst for virksomheden Virksomhederne er tilbageholdende med at oplyse hvor mange penge de bruger på fastholdelsestiltag. Dog understreger flere virksomheder, at de i deres fastholdelsesindsats for udenlandske medarbejdere arbejder ud fra den antagelse, at det bedre kan betale sig at finansiere fastholdelsestiltag, end at risikere at miste en udenlandsk medarbejder før tid, fordi vedkommende ikke er faldet til. Consortium for Global Talent består af 15 af landets største danske og internationale virksomheder, som sammen arbejder for at forbedre rammebetingelserne for højtuddannede udlændinge i Danmark. Målet med konsortiet er at lade virksomhederne tale med én stemme i dialogen med relevante myndigheder ud fra et fælles mål om at tiltrække og fastholde den bedste udenlandske arbejdskraft i Danmark. Klar til Danmark? Kortlæg den udenlandske medarbejders behov Novo Nordisks indsats for at fastholde udenlandske medarbejdere starter allerede i rekrutteringsfasen. I videst muligt omfang, screenes potentielle udenlandske kandidater i løbet af selve rekrutteringsprocessen. Novo Nordisk har udarbejdet otte såkaldte mobility competencies, der kan bruges til at vurdere om en kandidat er klar til at flytte og falde til i et andet land. Desuden identificeres de behov den udenlandske medarbejder har, og som skal imødekommes fra virksomhedens side for at vedkommende kan falde til i Danmark. Det er særlig vigtigt at medtænke den udenlandske medarbejders familiesituation og kortlægge familiens samlede situation og behov. Medbringer den udenlandske medarbejder børn, kan virksomheden 2

4 f.eks. være behjælpelig med at informere om muligheder for dagtilbud, skole mm. Ønsker en medfølgende ægtefælle at arbejde i Danmark, kan virksomheden bistå med at undersøge hvilke jobmuligheder i Danmark, vedkommende er kvalificeret til med sin uddannelse og erhvervserfaring. Allerede under interviewprocessen kan det desuden være en god ide at fortælle den udenlandske medarbejder om det danske samfund, hvordan arbejdsmarkedet hænger sammen og om dansk arbejdspladskultur. Erfaringen er, at den udenlandske medarbejder primært har fokus på kontrakt og alle de praktiske forhold som bolig, børnenes skolegang m.v. Derfor er det en fordel allerede tidligt i processen at informere om, hvad der venter den udenlandske medarbejder i Danmark som en hjælp til mentalt at forberede sig på opholdet. Det er en god idé at informere mundtligt, men det gør det ikke alene. Det er også nødvendigt med skriftlig information om det danske samfund, dansk arbejdspladskultur og andre vigtige forhold. Det skriftlige materiale sendes til medarbejderen inden ankomsten til Danmark, så både den udenlandske medarbejder og familien kan forberede sig på opholdet. Trin 2: Når den udenlandske medarbejder ankommer Brug for en hånd? Tilbyd praktisk hjælp Når en udenlandsk medarbejder og eventuelt medfølgende familie ankommer til Danmark, er der en lang række praktiske forhold, som skal falde på plads. Flere virksomheder tilbyder velkomstpakker i forskellige varianter. En velkomstpakke kan indeholde: Relokeringshjælp, fx hjælp til at finde bolig, ansøge om cpr-nr., visum og arbejdstilladelse samt hjælp til at oprette bankkonto. Nogle virksomheder lader deres HR-afdeling varetage denne hjælp, mens andre anvender relokeringsfirmaer. Eksempelvis Microsoft har kontrakt med et relokeringsfirma, som varetager den udenlandske medarbejder og families behov i flytte- og ankomstprocessen. Udgiften til relokeringsfirmaet kan udgøre et betydeligt beløb afhængigt af ansættelseskontrakt, tilbud, familiesituation mm. Praktisk hjælp til valg af skole og pasningstilbud til børn, rådgivning om jobsøgning og formidling af kontakt til andre medfølgende ægtefæller. 3

5 Dansk sprogundervisning, fx online undervisning inden ankomst til Danmark, i virksomheden eller på sprogcentre efter ankomst til landet. Kontaktperson i virksomhedens HR afdeling. Skatterådgivning, herunder beregning af familiens økonomiske situation i Danmark. Henvise til relevante myndigheders hjemmesider og eksisterende tilbud i andre regi se boks med kontaktoplysninger sidst i guiden. Sociale aktiviteter for danske og udenlandske medarbejdere i Microsoft Værd at vide om livet i Danmark Som en del af eksempelvis Siemens velkomstpakke til udenlandske medarbejdere, sendes et info-kit til den udenlandske medarbejder inden ankomsten til Danmark. Info-kittet sendes pr. mail sammen med en personlig velkomst fra den overordnede kontaktperson i Siemens International Delegation Centre. Info-kittet indeholder en lang række praktiske oplysninger, bl.a. en liste med relevante kontaktpersoner, 4

6 både internt i Siemens og eksternt. Fx er der kontaktoplysninger til den HR medarbejder, som kan hjælpe den udenlandske medarbejder og familie med at finde bolig, og der er kontaktoplysninger til en person i den lokale bank, som efter aftale åbner bankkonti til Siemens udenlandske medarbejdere før de har fået et cpr-nummer. Om den personlige kontakt mellem Siemens og virksomhedens udenlandske medarbejdere, siger Catrine Rumohr, Graduate i Siemens International Delegation Centre: Det er vigtigt hurtigt at skabe en personlig kontakt til den udenlandske medarbejder. Det foregår ved, at vi sender en personlig mail til den udenlandske medarbejder med en velkomsthilsen og info-kittet, så ved de, at de er ventet af konkrete personer her i Danmark. Når de ankommer, gør vi meget ud af at sikre en forventningsafstemning med den udenlandske medarbejder og ægtefællen, så der er klarhed omkring, hvilke tilbud og støtte de kan få af os. Koordinerer modtagelse mellem HR og andre afdelinger i virksomheden I større virksomheder er det vigtigt, at modtagelse af udenlandske medarbejdere koordineres mellem HR og den afdeling, som vedkommende ansættes i. Rolle- og opgavefordeling kan eksempelvis tydeliggøres i en skriftlig manual, som sikrer, at de enkelte medarbejdere, afdelinger og HR ved, hvem der står for hvad, når der er udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen. Københavns Universitet har fx udarbejdet en sådan manual med vejledning og gode råd til, hvordan HR-medarbejdere og de enkelte institutter på universitetet kan modtage udenlandske medarbejdere. Ringkøbing- Fjord Erhvervsråd har desuden udarbejdet en håndbog, som skal hjælpe virksomheder med integrationen af udenlandske medarbejdere. Velkommen her Afhold velkomstmøder Nye udenlandske medarbejdere kan bydes velkommen på velkomstmøder. Erfaringerne viser, at velkomstmøder skal afholdes hurtigst muligt efter, at den nye medarbejder kommer. Københavns Universitet afholder månedlige velkomstmøder, da der løbende ankommer udenlandske forskere. Det kan være en god ide at invitere danske kolleger med på velkomstmøderne, dels for at de kan lære deres nye udenlandske kolleger at kende, dels for at de bliver opmærksomme på, hvordan de som danske værter kan hjælpe deres kollega med at falde til i Danmark. 5

7 Trin 3: Mens den udenlandske medarbejder er i virksomheden Mød nye mennesker Udenlandske medarbejdere og deres familie har som oftest ikke et netværk i Danmark. For at hjælpe dem med at falde til i virksomheden og i lokalsamfundet kan der etableres forskellige former for netværk, mentorordninger og sprog- og kulturkurser. Etabler netværk Netværk kan organiseres i virksomhedens regi og have forskellige former, fx: Familienetværk med sociale aktiviteter for alle medarbejdere og familier. Et eksempel på dette er Relocation Scandinavia s Cultural Family Network. Ægtefællenetværk for medfølgende ægtefæller. Dette kan organiseres internt i virksomheden, på tværs af virksomheder i en region eller mellem klynger af virksomheder. Ægtefællenetværk kan være sociale og faglige, alt efter deltagernes ønsker. Et eksempel på dette er International Community s Spouse Community for medfølgende ægtefæller i Østjylland, hvor der hver anden uge afholdes møde med fagligt indhold som uddannelse i Danmark, frivillighed og foreningsliv, jobansøgning og CV skrivekursus, iværksætteri m.v. International klub for udenlandske medarbejdere, hvor danske kolleger også inviteres med. Ligesom ægtefællenetværket kan det organiseres internt i virksomheden, på tværs af virksomheder i en region eller mellem klynger af virksomheder. Ofte er internationale klubber mere eller mindre selvstyrende i virksomhederne, og aktiviteter finansieres med deltagerbetaling. Intern database eller online forum for udenlandske medarbejdere i virksomheden, hvor de kan dele viden, erfaringer, kontakt-oplysninger mm. Udenlandske medarbejdere kan søge oplysninger i databasen og dermed undgå at kontakte HR i alle tvivlsspørgsmål. CV-database for medfølgende ægtefæller. I samarbejde med Work in Denmark centrene, har Consortium for Global Talent etableret en CV-bank med navnet Partnerlink for medfølgende ægtefæller. CV erne distribueres mellem konsortiets og andre relevante virksomheder. Virksomheden kan også henvise til nationale netværkstilbud som Expat in Denmark og Let s meet! in Denmark. 6

8 Socialt forum for akademiske udenlandske medarbejdere Consortium for Global Talent har oprettet en hjemmeside, hvor alle udenlandske og danske medarbejdere kan mødes til akademiske og sociale events, som foregår på engelsk. Herudover afholder enten en af konsortiets virksomheder eller universiteterne månedlige gå-hjem-møder med eksempelvis foredrag og spørgesessioner efterfulgt af socialt samvær. Gå hjem-møderne er forbeholdt ansatte i konsortiets virksomheder og på universiteterne og hospitalsuniversiteter. Om baggrunden for Partner-link og det akademiske netværk fortæller Tine Horwitz: "Ideen er bl.a., at de udenlandske medarbejdere kan lære personer i andre virksomheder med udenlandske medarbejdere at kende. Fra et virksomhedsmæssigt synspunkt handler det, udover det sociale, om at holde udenlandske medarbejdere i landet, så i stedet for at skulle rekruttere fra udlandet hver gang, kan vi rekruttere blandt de udlændinge som er her, og på den måde forlænge deres samlede opholdstid i Danmark". Mød nye mennesker Støt op om nationale tilbud og arrangementer Charlotte Mark, som er administrerende direktør for Microsoft Development Center Copenhagen, opfordrer virksomheder med udenlandske medarbejdere til at støtte op om de mange nationale tilbud, der i dag eksisterer. Det er ikke nødvendigt, at alle virksomheder opretter deres egne tilbud. Charlotte Mark fortæller: For bare 5 år siden var der ikke ret mange tilbud til udenlandske medarbejdere i Danmark. Derfor var vi som virksomhed nødt til selv at arrangere aktiviteter og klubber for vores udenlandske medarbejdere. Men i dag, hvor der er etableret en række nationale tilbud, som er åbne for alle udenlandske medarbejdere i landet, synes jeg, at vi som virksomheder har et ansvar for at støtte op omkring det. Både for at de udenlandske medarbejdere kan etablere et netværk, som rækker ud over den enkelte virksomhed, og for at sikre høj kvalitet i de nationale tilbud ved at gøre brug af dem. I Microsoft gør vi det, at fx arrangementer, som Expat in Denmark afholder, annonceres i virksomheden. Vi koordinerer tilmelding til arrangementet og arrangerer fælles transport for vores medarbejdere. På den måde støtter vi de nationale initiativer på tværs af virksomheder ved at opfordre vores medarbejdere til at deltage i dem, og bibeholder samtidig et virksomhedsfællesskab ved at deltage i samlet flok. 7

9 Sociale aktiviteter for danske og udenlandske medarbejdere i Microsoft Mentorer virker Etabler mentorordning Nogle virksomheder har gode erfaringer med at etablere mentorordninger, hvor danske kolleger kan melde sig som mentor for en udenlandsk medarbejder. Mentorordninger giver mulighed for at skabe en personlig relation, hvor den udenlandske medarbejder kan få støtte og rådgivning fra en dansker. Mentorordningen kan også være en mulighed for udenlandske medarbejdere til at få adgang til mentorens danske netværk, såvel fagligt som socialt. Foreningen Nydansker har flere års erfaring med mentorordninger og afholder løbende kurser for mentorer, mentees og tovholdere i virksomheder og kommuner. Foreningen Nydansker har gennem projektet Mentorfamilier på arbejdspladsen udviklet et nyt koncept på mentorområdet, der går ud på at inddrage både den udenlandske og danske medarbejders familie. Ideen er, at familierne møder hinanden og lærer af hinanden, fx ved at besøge hinanden til middage og ved, at den danske familie introducerer den udenlandske familie til det lokale sports- og foreningsliv. 8

10 Hvad er dansk? Tilbyd kultur- og sprogkurser Når der ansættes udenlandske medarbejdere i Danmark, er der altid en risiko for, at der kan opstå kulturelle og sproglige barrierer. Det kan derfor være en god ide at tilbyde kultur- og sprogkurser. Dansk sprogundervisning kan som tidligere nævnt organiseres på virksomheden eller tilbydes i regi af fx Lær Dansk Centre. Nogle virksomheder tilbyder både den udenlandske medarbejder og medfølgende ægtefælle at lære dansk. Mens de fleste virksomheder opfordrer udenlandske medarbejdere til at lære dansk, er det også vigtigt at have fokus på sprogkulturen i virksomheden. Alle medarbejdere bør inkluderes i en drøftelse af, i hvilket omfang dansk og engelsk anvendes som henholdsvis socialt sprog og arbejdssprog, så alle medarbejdere har mulighed for at tage del i arbejdsfællesskabet, også selvom de ikke taler flydende dansk. Om reglerne for tilbud om danskundervisning til udlændinge, se side 10. Derudover er flere virksomheder begyndt at afholde såkaldte kulturkurser om kulturelle forskelle og især om dansk arbejdspladskultur, hvor de uformelle regler og normer for opførsel og samvær på en dansk arbejdsplads tydeliggøres for alle. Flere virksomheder anbefaler at afholde kulturkurser, hvor både de danske og udenlandske medarbejdere deltager, fordi det skaber god dynamik og forståelse at drøfte betydningen af kultur i fællesskab. Trin 4: Når den udenlandske medarbejder forlader virksomheden Farvel og på gensyn? Undersøg årsagerne til, at udenlandske medarbejdere forlader landet før tid Det vil i højere grad være muligt at fastholde udenlandske medarbejdere, hvis vi ved, hvorfor de forlader virksomheden og landet. Flere virksomheder har planer om at indføre såkaldte exitsamtaler med udenlandske medarbejdere. Formålet er at opsamle viden om medarbejderens og familiens udfordringer, barrierer og gode erfaringer i Danmark. Ligeledes kan exit-samtaler være en god måde for virksomheden at sige farvel til en udenlandsk medarbejder, så der efterlades et positivt indtryk af virksomheden, som den udenlandske medarbejder måske viderebringer til andre potentielle kandidater. 9

11 Tilbud om danskuddannelse til udlændinge Nyankomne udlændinge har som udgangspunkt ret til gratis danskuddannelse i de første tre år. Alle udlændinge, der er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune. Desuden er EU-grænsependlere, som kan godtgøre at have status i landet som arbejdstager eller har etableret selvstændig virksomhed i landet, omfattet af loven. Desuden findes et tilbud om intro-dansk målrettet nyankomne arbejdstagere, der kun skal være i landet i kort tid og hurtigt skal lære et brugs-sprog. Intro-dansk kan for alle grupper påbegyndes inden folkeregistrering. Nyankomne arbejdstagere kan vælge mellem tilbuddet om intro-dansk og den ordinære danskuddannelse. I løbet af kort tid bliver der også oprettet et tilbud om danskuddannelse via internettet (Online Dansk). Yderligere information kan ses på Integrationsministeriets hjemmeside: nyidanmark.dk/da-dk/integration/integration_af_nyankomne/danskuddannelse/ danskuddannelse.htm 10

12 Virksomheder kan henvise udenlandske medarbejdere til information og tilbud hos: Work in Denmark: Expat in Denmark: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: en-us/frontpage.htm Lets meet in Denmark, socialt forum online: Consortium for Global Talent, socialt akademisk forum: com/ International Community, International Citizen Service og sociale aktiviteter i Østjylland: Relocation Scandinavia, Familienetværk: aspx Foreningen Nydansker, Mentorordninger: mentorprogrammer.html Ringkøbing-Fjord Erhvervscenter, Håndbog til virksomheder: dk Guiden er udarbejdet af Rambøll for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Indholdsfortegnelse 1. Resume af projektet 2. Initiativ 2.1. Informationssøgning 3. Kommunikation 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen 4. Aktiviteter

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

UDFORDRINGEN. dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

UDFORDRINGEN. dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UDFORDRINGEN dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UDFORDRINGEN dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Redaktion: Jens Folkersen og Ole Jensen

Læs mere

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 ISBN: 978-87-92275-57-8 Elektronisk ISBN: 978-87-92275-58-5 Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere