GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE"

Transkript

1 GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

2 Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor afgørende, at de falder godt til i virksomheden og i lokalsamfundet. Overvejer din virksomhed at rekruttere medarbejdere fra udlandet, eller har I allerede udenlandske medarbejdere ansat? Denne guide giver forslag til, hvad man som virksomhed kan gøre for at øge udbyttet af at rekruttere udenlandske medarbejdere, så de ikke forlader virksomheden og Danmark tidligere end forventet. Guiden bygger på en række virksomheders gode erfaringer med at fastholde udenlandske medarbejdere og deres familier. Guiden består af fire trin eller faser i et ansættelsesforløb for udenlandske medarbejdere; før den udenlandske medarbejder ankommer, når medarbejderen ankommer, mens medarbejderen er i virksomheden, og når medarbejderen forlader virksomheden. Trin 1: Før den udenlandske medarbejder ankommer Der er brug for udenlandske medarbejdere Skab en virksomhedskultur hvor udenlandske medarbejdere fremhæves som en styrke Større virksomheder med en international profil har tradition for at byde udenlandske medarbejdere velkommen som en naturlig del af virksomheden. I Novo Nordisk har man rekrutteret udenlandske medarbejdere i mange år, og det er derfor en integreret del af virksomhedskulturen, at der ansættes udenlandske medarbejdere. Nina Marianne Hansen, Global Mobility Consultant i Novo Nordisk, fortæller: Vi har som forskningsvirksomhed brug for de specialistkompetencer, der er udenfor Danmarks grænser. Derfor har topledelsen globalisering og rekruttering af international arbejdskraft som topprioritet for virksomheden. Fokus er på at skabe globale systemer i virksomheden, som understøtter en åben virksomhedskultur, hvor udenlandske medarbejdere passer ind. I virksomheder, hvor der ikke er samme tradition for at ansætte udenlandske medarbejdere, kan der være behov for aktivt at skabe en virksomhedskultur, hvor udenlandske medarbejdere ses som en styrke, og hvor de danske kolleger er med til at tage ansvar for de udenlandske medarbejderes trivsel i virksomheden. Det er afgørende, 1

3 at virksomhedens ledelse prioriterer og bakker op om denne indsats. Det kan fx være ved at formulere strategiske målsætninger for virksomheden, som fremhæver og værdsætter udenlandske medarbejdere. På et mere konkret plan kan ledelsen udarbejde og finansiere tilbud til de udenlandske medarbejdere, som hjælper dem til at falde til. Ideer til sådanne tilbud præsenteres længere fremme i guiden. Virksomhederne høster nogle klare gevinster, når ledelsen sætter denne dagsorden, fortæller leder af Consortium for Global Talent, Tine Horwitz: Virksomhederne oplever, at udenlandske medarbejdere tilfører virksomheden energi og innovation, ligesom de ofte har en høj arbejdsmoral og er effektive. Gevinst for virksomheden Virksomhederne er tilbageholdende med at oplyse hvor mange penge de bruger på fastholdelsestiltag. Dog understreger flere virksomheder, at de i deres fastholdelsesindsats for udenlandske medarbejdere arbejder ud fra den antagelse, at det bedre kan betale sig at finansiere fastholdelsestiltag, end at risikere at miste en udenlandsk medarbejder før tid, fordi vedkommende ikke er faldet til. Consortium for Global Talent består af 15 af landets største danske og internationale virksomheder, som sammen arbejder for at forbedre rammebetingelserne for højtuddannede udlændinge i Danmark. Målet med konsortiet er at lade virksomhederne tale med én stemme i dialogen med relevante myndigheder ud fra et fælles mål om at tiltrække og fastholde den bedste udenlandske arbejdskraft i Danmark. Klar til Danmark? Kortlæg den udenlandske medarbejders behov Novo Nordisks indsats for at fastholde udenlandske medarbejdere starter allerede i rekrutteringsfasen. I videst muligt omfang, screenes potentielle udenlandske kandidater i løbet af selve rekrutteringsprocessen. Novo Nordisk har udarbejdet otte såkaldte mobility competencies, der kan bruges til at vurdere om en kandidat er klar til at flytte og falde til i et andet land. Desuden identificeres de behov den udenlandske medarbejder har, og som skal imødekommes fra virksomhedens side for at vedkommende kan falde til i Danmark. Det er særlig vigtigt at medtænke den udenlandske medarbejders familiesituation og kortlægge familiens samlede situation og behov. Medbringer den udenlandske medarbejder børn, kan virksomheden 2

4 f.eks. være behjælpelig med at informere om muligheder for dagtilbud, skole mm. Ønsker en medfølgende ægtefælle at arbejde i Danmark, kan virksomheden bistå med at undersøge hvilke jobmuligheder i Danmark, vedkommende er kvalificeret til med sin uddannelse og erhvervserfaring. Allerede under interviewprocessen kan det desuden være en god ide at fortælle den udenlandske medarbejder om det danske samfund, hvordan arbejdsmarkedet hænger sammen og om dansk arbejdspladskultur. Erfaringen er, at den udenlandske medarbejder primært har fokus på kontrakt og alle de praktiske forhold som bolig, børnenes skolegang m.v. Derfor er det en fordel allerede tidligt i processen at informere om, hvad der venter den udenlandske medarbejder i Danmark som en hjælp til mentalt at forberede sig på opholdet. Det er en god idé at informere mundtligt, men det gør det ikke alene. Det er også nødvendigt med skriftlig information om det danske samfund, dansk arbejdspladskultur og andre vigtige forhold. Det skriftlige materiale sendes til medarbejderen inden ankomsten til Danmark, så både den udenlandske medarbejder og familien kan forberede sig på opholdet. Trin 2: Når den udenlandske medarbejder ankommer Brug for en hånd? Tilbyd praktisk hjælp Når en udenlandsk medarbejder og eventuelt medfølgende familie ankommer til Danmark, er der en lang række praktiske forhold, som skal falde på plads. Flere virksomheder tilbyder velkomstpakker i forskellige varianter. En velkomstpakke kan indeholde: Relokeringshjælp, fx hjælp til at finde bolig, ansøge om cpr-nr., visum og arbejdstilladelse samt hjælp til at oprette bankkonto. Nogle virksomheder lader deres HR-afdeling varetage denne hjælp, mens andre anvender relokeringsfirmaer. Eksempelvis Microsoft har kontrakt med et relokeringsfirma, som varetager den udenlandske medarbejder og families behov i flytte- og ankomstprocessen. Udgiften til relokeringsfirmaet kan udgøre et betydeligt beløb afhængigt af ansættelseskontrakt, tilbud, familiesituation mm. Praktisk hjælp til valg af skole og pasningstilbud til børn, rådgivning om jobsøgning og formidling af kontakt til andre medfølgende ægtefæller. 3

5 Dansk sprogundervisning, fx online undervisning inden ankomst til Danmark, i virksomheden eller på sprogcentre efter ankomst til landet. Kontaktperson i virksomhedens HR afdeling. Skatterådgivning, herunder beregning af familiens økonomiske situation i Danmark. Henvise til relevante myndigheders hjemmesider og eksisterende tilbud i andre regi se boks med kontaktoplysninger sidst i guiden. Sociale aktiviteter for danske og udenlandske medarbejdere i Microsoft Værd at vide om livet i Danmark Som en del af eksempelvis Siemens velkomstpakke til udenlandske medarbejdere, sendes et info-kit til den udenlandske medarbejder inden ankomsten til Danmark. Info-kittet sendes pr. mail sammen med en personlig velkomst fra den overordnede kontaktperson i Siemens International Delegation Centre. Info-kittet indeholder en lang række praktiske oplysninger, bl.a. en liste med relevante kontaktpersoner, 4

6 både internt i Siemens og eksternt. Fx er der kontaktoplysninger til den HR medarbejder, som kan hjælpe den udenlandske medarbejder og familie med at finde bolig, og der er kontaktoplysninger til en person i den lokale bank, som efter aftale åbner bankkonti til Siemens udenlandske medarbejdere før de har fået et cpr-nummer. Om den personlige kontakt mellem Siemens og virksomhedens udenlandske medarbejdere, siger Catrine Rumohr, Graduate i Siemens International Delegation Centre: Det er vigtigt hurtigt at skabe en personlig kontakt til den udenlandske medarbejder. Det foregår ved, at vi sender en personlig mail til den udenlandske medarbejder med en velkomsthilsen og info-kittet, så ved de, at de er ventet af konkrete personer her i Danmark. Når de ankommer, gør vi meget ud af at sikre en forventningsafstemning med den udenlandske medarbejder og ægtefællen, så der er klarhed omkring, hvilke tilbud og støtte de kan få af os. Koordinerer modtagelse mellem HR og andre afdelinger i virksomheden I større virksomheder er det vigtigt, at modtagelse af udenlandske medarbejdere koordineres mellem HR og den afdeling, som vedkommende ansættes i. Rolle- og opgavefordeling kan eksempelvis tydeliggøres i en skriftlig manual, som sikrer, at de enkelte medarbejdere, afdelinger og HR ved, hvem der står for hvad, når der er udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen. Københavns Universitet har fx udarbejdet en sådan manual med vejledning og gode råd til, hvordan HR-medarbejdere og de enkelte institutter på universitetet kan modtage udenlandske medarbejdere. Ringkøbing- Fjord Erhvervsråd har desuden udarbejdet en håndbog, som skal hjælpe virksomheder med integrationen af udenlandske medarbejdere. Velkommen her Afhold velkomstmøder Nye udenlandske medarbejdere kan bydes velkommen på velkomstmøder. Erfaringerne viser, at velkomstmøder skal afholdes hurtigst muligt efter, at den nye medarbejder kommer. Københavns Universitet afholder månedlige velkomstmøder, da der løbende ankommer udenlandske forskere. Det kan være en god ide at invitere danske kolleger med på velkomstmøderne, dels for at de kan lære deres nye udenlandske kolleger at kende, dels for at de bliver opmærksomme på, hvordan de som danske værter kan hjælpe deres kollega med at falde til i Danmark. 5

7 Trin 3: Mens den udenlandske medarbejder er i virksomheden Mød nye mennesker Udenlandske medarbejdere og deres familie har som oftest ikke et netværk i Danmark. For at hjælpe dem med at falde til i virksomheden og i lokalsamfundet kan der etableres forskellige former for netværk, mentorordninger og sprog- og kulturkurser. Etabler netværk Netværk kan organiseres i virksomhedens regi og have forskellige former, fx: Familienetværk med sociale aktiviteter for alle medarbejdere og familier. Et eksempel på dette er Relocation Scandinavia s Cultural Family Network. Ægtefællenetværk for medfølgende ægtefæller. Dette kan organiseres internt i virksomheden, på tværs af virksomheder i en region eller mellem klynger af virksomheder. Ægtefællenetværk kan være sociale og faglige, alt efter deltagernes ønsker. Et eksempel på dette er International Community s Spouse Community for medfølgende ægtefæller i Østjylland, hvor der hver anden uge afholdes møde med fagligt indhold som uddannelse i Danmark, frivillighed og foreningsliv, jobansøgning og CV skrivekursus, iværksætteri m.v. International klub for udenlandske medarbejdere, hvor danske kolleger også inviteres med. Ligesom ægtefællenetværket kan det organiseres internt i virksomheden, på tværs af virksomheder i en region eller mellem klynger af virksomheder. Ofte er internationale klubber mere eller mindre selvstyrende i virksomhederne, og aktiviteter finansieres med deltagerbetaling. Intern database eller online forum for udenlandske medarbejdere i virksomheden, hvor de kan dele viden, erfaringer, kontakt-oplysninger mm. Udenlandske medarbejdere kan søge oplysninger i databasen og dermed undgå at kontakte HR i alle tvivlsspørgsmål. CV-database for medfølgende ægtefæller. I samarbejde med Work in Denmark centrene, har Consortium for Global Talent etableret en CV-bank med navnet Partnerlink for medfølgende ægtefæller. CV erne distribueres mellem konsortiets og andre relevante virksomheder. Virksomheden kan også henvise til nationale netværkstilbud som Expat in Denmark og Let s meet! in Denmark. 6

8 Socialt forum for akademiske udenlandske medarbejdere Consortium for Global Talent har oprettet en hjemmeside, hvor alle udenlandske og danske medarbejdere kan mødes til akademiske og sociale events, som foregår på engelsk. Herudover afholder enten en af konsortiets virksomheder eller universiteterne månedlige gå-hjem-møder med eksempelvis foredrag og spørgesessioner efterfulgt af socialt samvær. Gå hjem-møderne er forbeholdt ansatte i konsortiets virksomheder og på universiteterne og hospitalsuniversiteter. Om baggrunden for Partner-link og det akademiske netværk fortæller Tine Horwitz: "Ideen er bl.a., at de udenlandske medarbejdere kan lære personer i andre virksomheder med udenlandske medarbejdere at kende. Fra et virksomhedsmæssigt synspunkt handler det, udover det sociale, om at holde udenlandske medarbejdere i landet, så i stedet for at skulle rekruttere fra udlandet hver gang, kan vi rekruttere blandt de udlændinge som er her, og på den måde forlænge deres samlede opholdstid i Danmark". Mød nye mennesker Støt op om nationale tilbud og arrangementer Charlotte Mark, som er administrerende direktør for Microsoft Development Center Copenhagen, opfordrer virksomheder med udenlandske medarbejdere til at støtte op om de mange nationale tilbud, der i dag eksisterer. Det er ikke nødvendigt, at alle virksomheder opretter deres egne tilbud. Charlotte Mark fortæller: For bare 5 år siden var der ikke ret mange tilbud til udenlandske medarbejdere i Danmark. Derfor var vi som virksomhed nødt til selv at arrangere aktiviteter og klubber for vores udenlandske medarbejdere. Men i dag, hvor der er etableret en række nationale tilbud, som er åbne for alle udenlandske medarbejdere i landet, synes jeg, at vi som virksomheder har et ansvar for at støtte op omkring det. Både for at de udenlandske medarbejdere kan etablere et netværk, som rækker ud over den enkelte virksomhed, og for at sikre høj kvalitet i de nationale tilbud ved at gøre brug af dem. I Microsoft gør vi det, at fx arrangementer, som Expat in Denmark afholder, annonceres i virksomheden. Vi koordinerer tilmelding til arrangementet og arrangerer fælles transport for vores medarbejdere. På den måde støtter vi de nationale initiativer på tværs af virksomheder ved at opfordre vores medarbejdere til at deltage i dem, og bibeholder samtidig et virksomhedsfællesskab ved at deltage i samlet flok. 7

9 Sociale aktiviteter for danske og udenlandske medarbejdere i Microsoft Mentorer virker Etabler mentorordning Nogle virksomheder har gode erfaringer med at etablere mentorordninger, hvor danske kolleger kan melde sig som mentor for en udenlandsk medarbejder. Mentorordninger giver mulighed for at skabe en personlig relation, hvor den udenlandske medarbejder kan få støtte og rådgivning fra en dansker. Mentorordningen kan også være en mulighed for udenlandske medarbejdere til at få adgang til mentorens danske netværk, såvel fagligt som socialt. Foreningen Nydansker har flere års erfaring med mentorordninger og afholder løbende kurser for mentorer, mentees og tovholdere i virksomheder og kommuner. Foreningen Nydansker har gennem projektet Mentorfamilier på arbejdspladsen udviklet et nyt koncept på mentorområdet, der går ud på at inddrage både den udenlandske og danske medarbejders familie. Ideen er, at familierne møder hinanden og lærer af hinanden, fx ved at besøge hinanden til middage og ved, at den danske familie introducerer den udenlandske familie til det lokale sports- og foreningsliv. 8

10 Hvad er dansk? Tilbyd kultur- og sprogkurser Når der ansættes udenlandske medarbejdere i Danmark, er der altid en risiko for, at der kan opstå kulturelle og sproglige barrierer. Det kan derfor være en god ide at tilbyde kultur- og sprogkurser. Dansk sprogundervisning kan som tidligere nævnt organiseres på virksomheden eller tilbydes i regi af fx Lær Dansk Centre. Nogle virksomheder tilbyder både den udenlandske medarbejder og medfølgende ægtefælle at lære dansk. Mens de fleste virksomheder opfordrer udenlandske medarbejdere til at lære dansk, er det også vigtigt at have fokus på sprogkulturen i virksomheden. Alle medarbejdere bør inkluderes i en drøftelse af, i hvilket omfang dansk og engelsk anvendes som henholdsvis socialt sprog og arbejdssprog, så alle medarbejdere har mulighed for at tage del i arbejdsfællesskabet, også selvom de ikke taler flydende dansk. Om reglerne for tilbud om danskundervisning til udlændinge, se side 10. Derudover er flere virksomheder begyndt at afholde såkaldte kulturkurser om kulturelle forskelle og især om dansk arbejdspladskultur, hvor de uformelle regler og normer for opførsel og samvær på en dansk arbejdsplads tydeliggøres for alle. Flere virksomheder anbefaler at afholde kulturkurser, hvor både de danske og udenlandske medarbejdere deltager, fordi det skaber god dynamik og forståelse at drøfte betydningen af kultur i fællesskab. Trin 4: Når den udenlandske medarbejder forlader virksomheden Farvel og på gensyn? Undersøg årsagerne til, at udenlandske medarbejdere forlader landet før tid Det vil i højere grad være muligt at fastholde udenlandske medarbejdere, hvis vi ved, hvorfor de forlader virksomheden og landet. Flere virksomheder har planer om at indføre såkaldte exitsamtaler med udenlandske medarbejdere. Formålet er at opsamle viden om medarbejderens og familiens udfordringer, barrierer og gode erfaringer i Danmark. Ligeledes kan exit-samtaler være en god måde for virksomheden at sige farvel til en udenlandsk medarbejder, så der efterlades et positivt indtryk af virksomheden, som den udenlandske medarbejder måske viderebringer til andre potentielle kandidater. 9

11 Tilbud om danskuddannelse til udlændinge Nyankomne udlændinge har som udgangspunkt ret til gratis danskuddannelse i de første tre år. Alle udlændinge, der er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune. Desuden er EU-grænsependlere, som kan godtgøre at have status i landet som arbejdstager eller har etableret selvstændig virksomhed i landet, omfattet af loven. Desuden findes et tilbud om intro-dansk målrettet nyankomne arbejdstagere, der kun skal være i landet i kort tid og hurtigt skal lære et brugs-sprog. Intro-dansk kan for alle grupper påbegyndes inden folkeregistrering. Nyankomne arbejdstagere kan vælge mellem tilbuddet om intro-dansk og den ordinære danskuddannelse. I løbet af kort tid bliver der også oprettet et tilbud om danskuddannelse via internettet (Online Dansk). Yderligere information kan ses på Integrationsministeriets hjemmeside: nyidanmark.dk/da-dk/integration/integration_af_nyankomne/danskuddannelse/ danskuddannelse.htm 10

12 Virksomheder kan henvise udenlandske medarbejdere til information og tilbud hos: Work in Denmark: Expat in Denmark: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: en-us/frontpage.htm Lets meet in Denmark, socialt forum online: Consortium for Global Talent, socialt akademisk forum: com/ International Community, International Citizen Service og sociale aktiviteter i Østjylland: Relocation Scandinavia, Familienetværk: aspx Foreningen Nydansker, Mentorordninger: mentorprogrammer.html Ringkøbing-Fjord Erhvervscenter, Håndbog til virksomheder: dk Guiden er udarbejdet af Rambøll for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Relocation Service Hjælp til boligsøgning

Relocation Service Hjælp til boligsøgning July, 2013 Relocation Service Hjælp til boligsøgning Strategy TATION 1 Tankerne bag Relocation Service Baggrund Ønske om at tiltrække og fastholde stærke internationale forskere Som led i den forsatte

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job Indholdsfortegnelse 1. Resume af projektet 2. Initiativ 2.1. Informationssøgning 3. Kommunikation 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen 4. Aktiviteter

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Informationspakke om indvandringsprøven

Informationspakke om indvandringsprøven Informationspakke om indvandringsprøven Til ansøgere om ægtefællesammenføring i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om indvandringsprøven er udarbejdet til ansøgere om ægtefællesammenføring

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning

Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning Litteratur og nyttig viden om mentorordninger og jobsøgning Bøger Mentorskab Mentor+Guiden om mentorskab og en til en relationer Af Kirsten M. Poulsen (2008) Bogen fortæller om mentorskabet, mentors og

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

Godt begyndt er halvt fuldent

Godt begyndt er halvt fuldent Godt begyndt er halvt fuldent - integration og fastholdelse af udenlandske læger i praksis Vidensbazar, DGI-huset i Vejle, 20. november 2008 Tine Joensen Cand. mag. i fransk og kommunikation speciale i

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå ind på jobnet.dk og log ind ved at klikke på linket 'Opret jobannonce' i feltet Arbejdsgiver. På siden Opret annonce kan

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord KOMMUNALDIREKTØREN Internationalt område Dato: 8. september 2010 Tlf. dir.: 44773015 Fax. dir.: 44772704 E-mail: sbb@balk.dk Kontakt: Susse Bøtefyhr Sagsnr: 2010-23505 Dok.nr: 2010-156016 UDKAST BALLERUP

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk

FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Referat af møde med kommunen. Til stede: Birgit Bagge, Chalotte Høgh, Kirsten B, Niels Erik. FLYGTNINGEVENNER FREDENSBORG Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk Dagsorden se nedenfor.

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere