Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen"

Transkript

1 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Fælles høringssvar fra Rundhøjskolens skolebestyrelse, SFO-forældreråd, Forældre- og Lærerforening (FOLF), bestyrelsen for det kommunale dagtilbud, bestyrelsen for det selvejende dagtilbud og FU-center Horsensvej: Vi kan under ingen omstændigheder acceptere den del af det nuværende skoleforlig, som berører en lukning af Rundhøjskolen. Der findes ingen saglige argumenter for at lukke Rundhøjskolen - hverken skolepolitisk, socialpolitisk, integrationspolitisk eller økonomisk. Skoleforliget er uigennemtænkt og forhastet, og vi har fundet op til flere graverende fejl i det datamateriale, som forligsparterne har lagt til grund for deres forslag om at lukke Rundhøjskolen. En lukning af Rundhøjskolen giver ingen driftsmæssige besparelser, når man sammenligner med de driftsomkostninger, der er forbundet med tvangsflytning af skolens elever til andre skoler. Tværtimod. En tvangsflytning af Rundhøjskolens elever kræver massive anlægsinvesteringer i opførelse af nye klasselokaler på både Viby Skole og Rosenvangskolen, udvidelser af SFO er og en helt nødvendig sikring af farlige skoleveje. Forligsparterne Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre påstår, at de med forliget sparer på mursten og ikke på indhold på de aarhusianske skoler. Samtidig mener forligsparterne, at de tilgodeser helheden i forhold til skole og lokalsamfund. Intet er mere forkert. Rundhøjskolen gør alt det, visionære politikere ønsker af en skole. Forligsparterne burde være stolte af Rundhøjskolens synlige resultater. Rundhøjskolen er en lokalt forankret skole i god udvikling, med høj kvalitet i undervisningen, stor forældretilfredshed, et selvfinansieret idrætsskoletiltag, der giver genlyd også uden for Aarhus, god integration samt ekspertise i specialpædagogisk arbejde og inklusion. Rundhøjskolen sidder for bordenden i et unikt distriktssamarbejde og har dermed en anselig del af æren for, at Rundhøj efter en periode med uro, hærværk og kriminalitet i dag er et trygt og rart område at bo og opholde sig i. En lukning af Rundhøjskolen vil sætte en mangeårig tværfaglig indsats over styr og medføre anselige omkostninger til sociale følgevirkninger. Datagrundlag Rapporten fra Brøndum & Fliess anvender i flere tilfælde forkerte eller forældede tal for Rundhøjskolens vedkommende. Selv med de forkerte tal optræder Rundhøjskolen ikke blandt de seks skoler, som foreslås lukket i samtlige lukningsscenarier i rapporten. Alligevel foreslår forligsparterne Rundhøjskolen lukket, hvilket i sig selv fortæller, hvor tyndt skoleforligets grundlag er. Flere elever på Rundhøjskolen end oplyst i datagrundlaget Kommunens lukningsscenario lægger forældede elevtal til grund for beregningerne vedrørende Rundhøjskolen, nemlig tallene fra I de faktuelle 2012-tal er elevtallet højere. Det betyder, at tvangsflytningen af Rundhøjskolens elever bliver dyrere end beregnet af kommunen. 1

2 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Andel af distriktets 0. klasse-børn indskrevet på Rundhøjskolen vs. samlet andel af distriktets børn på Rundhøjskolen Indskrivningspct 0. klasse Samlet andel 27,0% 35,4% 36,2% 38,2% 42,5% 27,0% 44,3% 37,5% 43,4% 61,2% 2008/ / / / /2013 Markant større søgning til Rundhøjskolen de sidste to år Brøndum & Fliess-rapporten er baseret på 2010-tal og viser derfor ikke den markante stigning i antallet af indskrevne elever de sidste to år. Til skoleåret 2012/2013 er godt 61 % af de kommende 0. klasse-børn i distriktet indskrevet på Rundhøjskolen. Flere lokaler på Rundhøjskolen end oplyst i datagrundlaget Efter at skolen i skoleforliget er blevet foreslået lukket, har skolebestyrelsen bedt om indsigt i de kriterier og data, som ligger til grund for forligspartiernes beslutning. Af det materiale fremgår det, at skoler med 30 klasseværelser eller færre, tildeles 45 minus-point ud af 100 mulige (samtlige kriterier). Rundhøjskolen er imidlertid blevet tildelt disse 45 minus-point til trods for, at det viser sig, at der reelt er 31 klasseværelser, der kan betegnes som normalklasseværelser, på skolen. I den oprindelige opgørelse er ikke medregnet tre normalklasser, der i dag anvendes som specialklasser med opsatte skillevægge. Skillevæggene kan imidlertid uden videre fjernes, så lokalerne kan genetableres og dermed indgå på lige fod med skolens andre normalklasser. Antallet af klasseværelser vægter hele 45 % i grundlaget, der angiver lukningsegnede skoler. Hvis det faktuelle antal af klasseværelser var blevet brugt ved pointgivningen, ville Rundhøjskolen næppe være blevet indstillet til lukning af forligspartierne. Med 31 klasseværelser er Rundhøjskolens bæredygtighed blandt de 18 bedste i Aarhus, jf. nedenstående tabel fra Brøndum & Fliess-rapporten. 2

3 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Skole Max. Kvotient på Elevtalsudviklinbørn sårbarhed Distrikts- Socioøko. Kapacitet 2 spor max. 22 Point Rundhøjskolen 1,0 1,0 1,5 1,0 4,5 1,0 10,0 Ellekærskolen 1,0 1,0 1,5 1,0 4,5 0,0 9,0 Kolt Skole 1,0 1,0 1,5 0,0 4,5 1,0 9,0 Sødalskolen 1,0 1,0 1,5 1,0 4,5 0,0 9,0 Viby Skole 1,0 1,0 1,5 0,0 4,5 1,0 9,0 Vejlby Skole 1,0 1,0 0,0 1,0 4,5 1,0 8,5 Elev Skole 1,0 1,0 0,0 0,0 4,5 1,0 7,5 Grønløkkeskolen 1,0 1,0 0,0 0,0 4,5 1,0 7,5 Hasle Skole 1,0 1,0 0,0 1,0 4,5 0,0 7,5 Hasselager Skole 1,0 1,0 0,0 0,0 4,5 1,0 7,5 Hårup Skole 1,0 1,0 0,0 0,0 4,5 1,0 7,5 Læssøesgade Skole 1,0 1,0 0,0 1,0 4,5 0,0 7,5 Skåde Skole 0,0 0,0 1,5 0,0 4,5 1,0 7,0 Bakkegårdsskolen 1,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 6,5 Lisbjerg Skole 1,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 6,5 Samsøegades Skole 1,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 6,5 Solbjergskolen 1,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 6,5 Virupskolen 0,0 1,0 0,0 0,0 4,5 1,0 6,5 Rundhøjskolen 1,0 1,0 1,5 1,0 0,0 1,0 5,5 Lystrup Skole 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 5,5 Malling Skole 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 5,5 N.J. Fjordgades Skole 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 5,5 Center10 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 5,5 Katrinebjergskolen 1,0 1,0 1,5 0,0 0,0 1,0 4,5 Færre elever indskrevet på Center10 end forligsparterne regner med Ifølge skoleforliget forventer forligsparterne, at der skal flyttes 313 Center10-elever fra Frydenlundskolen til Rundhøjskolen. Tallet er imidlertid baseret på antal indskrevne elever i Antallet af indskrevne elever til skolestart 2012/2013 er pr. marts 2012 kun 231. Den lave indskrivning sammenholdt med placeringen af Center10 på Rundhøjskolen vil give en risiko for dårligere kapacitetsudnyttelse af Rundhøjskolen end i dag. 313 Antal Center10-elever indskrevet på Frydenlundskolen / / / /2013 Ikke nok lokaler på Rosenvangskolen og Viby Skole Skoleforliget lægger op til klassevis flytning af Rundhøjskolens elever til blandt andet Viby Skole og Rosenvangskolen. Rosenvangskolen har 37 lokaler og har med det nuværende elev-/klasseantal 31 klasser, hvilket giver 6 ledige lokaler til elever fra Rundhøjskolen. Samme model på Viby Skole giver 7 ledige lokaler samt det nye klasselokale, som forliget lægger op til, altså i alt 8 ledige lokaler til elever fra Rundhøjskolen. 3

4 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Rosenvangskolen og Viby Skole har dermed tilsammen 14 ledige klasselokaler. Rundhøjskolen har imidlertid 18 klasser (ekskl. specialklasser og ESAA-klasser). Vi konkluderer, at forligsparterne ikke kan leve op til løftet om at flytte eleverne klassevis. Eftersom forligsparterne selv bruger begrebet fusion, forventer vi, at samtlige klasser på de tre skoler sammensættes på ny, hvilket vi formoder vil skabe uro blandt både elever, forældre og lærere på alle skoler. Lokalekapacitet i forskellige områder af kommunen I nedenstående oversigt (tal fra Brøndum & Fliess-rapporten) fremgår det, hvilke bydele der har overkapacitet, og hvilke der har underkapacitet i forhold til klasselokaler. Vi stiller os særdeles uforstående over for, at udnyttelsen af skolekapaciteten ikke løses lokalt i de enkelte bydele, og at forligsparterne vil anvende Rundhøjskolens elever til at kompensere for overkapaciteten i Viby. Rundhøjskolen er en del af Højbjerg, som har underkapacitet, jf. nedenstående tabel fra Brøndum & Fliess, der viser summen af ledige lokaler frem til 2020/2021 (inkl. special- og modtageklasser) i de forskellige bydele. Postnummer/ Bydel Sum af ledige lokaler frem til 2020/2021 (inkl. special- og modtageklasser) Sum af max antal klasser frem til 2019/2020 Antal af skoler Gnms. antal klasser/ skoler Antal elever Antal elever i gnms. pr. skole Århus V Brabrand Risskov Egå Tilst Viby J Åbyhøj Beder Harlev J Sabro Hasselager Malling Trige Tranbjerg Mårslet Skødstrup Højbjerg Hjortshøj Solbjerg Lystrup Århus C Økonomi Efter at have gennemgået økonomien i skoleforliget kan vi konstatere, at de anslåede besparelser ved en lukning af Rundhøjskolen langt fra står mål med de driftsomkostninger og anlægsinvesteringer, der følger i kølvandet på at flytte Center10 til Rundhøjskolen og tvangsflytte Rundhøjskolens elever til andre skoler uden for lokalområdet. 4

5 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Vi forventer, at forligsparterne ligesom vi er interesserede i besparelsesløsninger, hvor færrest mulige elever skal flytte færrest mulige kilometer til færrest mulige skoler, og som tilgodeser helheden i forhold til skole og lokalsamfund. Vi har derfor med udgangspunkt i det datagrundlag, som Børn og Unge-forvaltningen, har stillet os til rådighed, og som vi forventer, er det samme, som forligsparterne har lagt til grund for deres forlig regnet på alternativer, som ikke blot bevarer Rundhøjskolen, men sikrer kommunale besparelser på samme niveau. Forlig (korrigeret) Eksempel 1A Eksempel 1B Eksempel 2 Besparelse (ekskl. anlægsinvest.) 3,45 mio. kr. 3,47 mio. kr. 2,73 mio. kr. 3,56 mio. kr. Anlægsudgifter * 18,59 mio. kr. 1,895 mio. kr. 1,895 mio. kr. 0 kr. Besparelse inkl. rentebesparelse af anlægsinvestering 4,31 mio. kr. 3,57 mio. kr. 4,39 mio.kr. Antal flyttede elever Antal skoler, der flyttes elever til Antal kilometer elever flyttes 21 10,2 10,2 5,8 Antal Center10-skoler *) Rosenvangskolen: 1 fysiklokale a kr. Vestergårdsskolen: 1 fysiklokale a kr. Rundhøjskolen: 1 fysiklokale a kr. Viby Skole: 1 klasselokale a kr. Viby Skole: 1 SFO-lokale a kr. Cykelsti meter i alt kr. Forlig: Rundhøjskolen lukkes, og Center10 flyttes fra Frydenlundskolen til Rundhøjskolen Eksempel 1A: Rundhøjskolen bevares, og 313 Center10-elever flyttes fra Frydenlundskolen til en af de 10 skoler, der har ledig kapacitet i dette eksempel Søndervangskolen. I dette eksempel opereres med fælles ledelse for klasse og Center10. Eksempel 1B: Rundhøjskolen bevares, og 313 Center10-elever flyttes fra Frydenlundskolen til en af de 10 skoler, der har ledig kapacitet i dette eksempel Søndervangskolen. I dette eksempel foreslås separat Center10-ledelse. Eksempel 2: Rundhøjskolen bevares, og 313 Center10-elever fra Frydenlundskolen fordeles som eksempel på Møllevangskolen og Tovshøjskolen I det følgende gennemgår vi økonomien i det nuværende forlig og i de opstillede eksempler. Forliget Rundhøjskolen lukkes, og Center10 flyttes fra Frydenlundskolen til Rundhøjskolen Ud af de 11,80 mio. kr., som kommunen vil spare på skolelukninger og sammenlægninger, findes de 3,85 mio. kr. ved den manøvre, der flytter Center10 fra Frydenlund til Rundhøjskolen og tvangsflytter skolens klasser til andre skoler. Men kommunens tal tager udgangspunkt i gamle elevtal fra 2011, mens vores beregninger er baseret på Rundhøjskolens faktiske elevtal fra De korrigerede tal viser, at den reelle del af den samlede besparelse derfor ikke er 3,85 mio. kr., som kommunen anslår, men 3,45 mio. kr. 5

6 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Forliget Korrigeret Note Lukning af Center10 (Frydenlund) Lukning af Rundhøjskolen Nyt Center10 på Rundhøjskolen Rundhøj-elever til Viby Skole (drift osv.) Rundhøj-elever til Vestergårdsskolen (drift osv.) Rundhøj-elever til Rosenvangskolen (drift osv.) Rundhøj-elever til Åby Skole (specialklasser) Udgifter til busning af Rundhøj-elever Samlet årlig besparelse for kommunen Noter: 1) Kommunen regner med at flytte 151 elever fra Rundhøjskolen til Viby Skole, men det faktiske tal er 171 elever, og derfor bliver den reelle udgift tilsvarende større. 2) Kommunen regner med at flytte 151 elever fra Rundhøjskolen til Rosenvangskolen, men det faktiske tal er 171 elever, og derfor bliver den reelle udgift tilsvarende større. 3) Kommunen medregner ikke omkostningerne ved at flytte 20 elever fra Rundhøjskolens specialklasse og 34 elever fra Viby Skoles specialklasse til Åby Skole. Vi anslår en årlig merudgift på kr. Ekstra ledelsesomkostning svarende til 54 elever a kr., samt forøgede omkostninger til bygningsdrift (faktor 3 ift. en almindelig elev), specialklasseeleverne medgår på samme niveau som almindelige elever på energiomkostninger. 4) Kommunen regner med, at 69 elever fra Rundhøjskolen (22 procent) fremover skal med bus ud fra forestillingen om, at 2 x 151 elever skal til Rosenvang og Viby; men da de faktiske tal bliver 2 x 171 elever, bliver den reelle merudgift til bus tilsvarende: kr. Eksempel 1 Eksempel 1A: Rundhøjskolen bevares, mens 313 Center10-elever flyttes til en anden skole med fælles ledelse med klasse Der er mange skoler, der kan bruges som nyt Center10 hele 10 skoler i Aarhus har over 300 ledige elevpladser. I dette eksempel foreslår vi Søndervangskolen som det nye Center10, mens Rundhøjskolen bevares. Yderligere eksempler vedlagt i bilaget. Ved denne model sparer Aarhus Kommune millioner af kroner på udgifter til nye skoleveje, der skal anlægges, hvis Center10 placeres på Rundhøjskolen, og skolens klasser tvangsflyttes til andre skoler. Kommunen sparer yderligere millioner af kroner på anlægsudgifter til nye klasselokaler på Viby Skole og Rosenvangskolen, der også bliver nødvendige, hvis Rundhøjskolen lukkes. Kroner Lukning af Center10 (Frydenlund) Nyt Center10 på Søndervangskolen, bygn.drift og energi Nyt Center10 på Søndervangskolen, ledelse Samlet årlig besparelse for kommunen Rentebesparelse af anlægsinvestering Besparelse inkl. rentebesparelse Note Noter: 5) Ingen kender udgifterne ved at placere størstedelen af Center10 på Søndervangskolen, som ellers skulle have været på Rundhøjskolen, men vi kan anslå dem ud fra kommunens egne tal. Vi antager her, at Rundhøjskolens 10. klasser bliver på Rundhøj, og at det er Frydenlundskolens klasses-elever fra det nuværende Center10, der flyttes. Jævnfør Brøndum & Fliess kan bygningsdrift, rengøring og energi ved en 6

7 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen flytning højst udgøre 110 procent af det eksisterende driftsbudget på skolen, og denne forudsætning lægger vi derfor også til grund for flytningen af Center10 til Søndervang, når vi udregner merudgifterne til rengøring og bygningsdrift i forhold til skolens eksisterende budget. 6) Vi anslår, at merudgifterne til ledelsen på Søndervang med et nyt Center10 svarer til kr. pr. elev. 7) Rentebesparelse opgøres som 4,5 % af anlægsudgiften relateret til Rundhøjskolen (lokaler+skolevej) Eksempel 1B: Rundhøjskolen bevares, mens 313 Center10-elever flyttes til en anden skole med separat Center10-ledelse, dog fælles administrativ ledelse med klasse Eksempel 1B bygger på samme antagelser som eksempel 1A, dog antages en separat Center10- ledelse. Kroner Lukning af Center10 (Frydenlund) Nyt Center10 på Søndervangskolen, bygn.drift og energi Nyt Center10 på Søndervangskolen, ledelse Samlet årlig besparelse for kommunen Rentebesparelse af anlægsinvestering Besparelse inkl. rentebesparelse Note: 8) Der fastholdes separat Center10-ledelse i eksempel 1B, således medgår der 1 skoleleder ( kr.) og 1 pædagogisk leder ( kr.) til satser jf. Brøndum & Fliess. Der antages fælles administrativ ledelse med klasse på lokationen. Note 7

8 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Søndervangskolen ligger få hundrede meter fra Viby Gymnasium og inden for kort afstand af Aarhus Tech og Århus Købmandsskole. Søndervangskolen ligger midt i mellem to af byens indfaldsveje, Skanderborgvej og Christian X's Vej. betjenes af to buslinjer, der kører til Viby Torv, hvor der er forbindelse til resten af byen. Derudover ligger Rosenhøj Station få hundrede meter fra skolen, hvor Odderbanen kører til Aarhus Hovedbanegård på 10 min. Buslinjerne 20, 1a og 202 har stoppesteder tæt ved skolen. Eksempel 2 Rundhøjskolen bevares, og 313 Center10-elever fordeles på Møllevangskolen og Tovshøjskolen I stedet for at placere de 313 ekstra 10.-klasseelever på ét nyt Center10 på Rundhøjskolen, bevares Rundhøjskolen i dette scenario, og de 313 elever fra 10. klasserne på Frydenlund placeres på to Centre10 i kommunen: 87 elever på Møllevangskolen (hvor der ifølge kommunen i forvejen skal placeres klasses elever fremover) og 226 elever på Tovshøjskolen (men der er også andre kombinationsmuligheder). 8

9 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen. Kroner Note Lukning af Center10 (Frydenlund) Nyt Center10 på Møllevangskolen (87 elever), administration Nyt Center10 på Møllevangskolen (87 elever), drift, vand, varme, el Nyt Center10 på Tovshøjskolen (226 elever), administration Nyt Center10 på Tovshøjskolen (226 elever), drift, vand, varme, el Samlet årlig besparelse for kommunen Rentebesparelse af anlægsinvestering Besparelse inkl. rentebesparelse Noter: 9) Vi foreslår som nævnt 87 ekstra 10. klasse-elever på Møllevangskolen (hvor der i alt er 394 elever i forvejen). Aarhus Kommune tilfører kr. pr. elev i ekstra administrationsomkostninger, når der er over 300 elever på en skole, så yderligere 87 Center10-elever på Møllevang giver en merudgift på kr. 10) Merudgiften til drift osv. ved at flytte en del af Center10 til Møllevangskolen beløber sig til kr. 11) Vi anslår, at merudgifterne til ledelsen på Tovshøjskolen svarer til merudgifterne på Møllevangskolen pr. elev, hvilket for 226 elever beløber sig til kr. 12) Vi anslår, at merudgifterne til drift osv. pr. elev svarer til merudgifterne hertil på Møllevangskolen, hvilket for 226 elever beløber sig til kr. Møllevangskolen ligger centralt i forhold til flere af byens uddannelsesinstitutioner, herunder Viby Amtsgymnasium. ligger ca. 2 km fra Aarhus centrum ved Vestre Ringgade med flere busforbindelser til resten af byen. 9

10 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Tovshøjskolen ligger tæt ved Ringvejen mellem indfaldsvejene Viborgvej og Silkeborgvej. har én busforbindelse til Aarhus C tæt ved skolen, samt én på Ringvejen, der giver adgang til busforbindelserne på hhv. Silkeborgvej og Viborgvej. Tovshøjskolen ligger få km fra Møllevangskolen og Viby Amtsgymnasium. Sikring af skoleveje De ændrede skoleveje, som Rundhøjskolens elever vil blive tvunget ud på ved en lukning af skolen, er farlige. Vi finder det problematisk, at der i forliget ikke indgår midler til den påkrævede sikring af skolevejene udgifter, der beløber sig til 11,4 mio. kr. eksklusive de nødvendige ekspropriationer. I skoleforliget er der afsat 0,5 mio. kr. til opdatering af den nyligt gennemførte skolevejsanalyse for derved at tage højde for de ændrede og farlige skoleveje, som Rundhøjskolens elever vil blive tvunget ud på ved en lukning af skolen. Vi hæfter os ved, at de nødvendige udgifter til selve sikringen af skolevejen ikke direkte indgår i selve forliget. Det giver anledning til bekymringer for, at skolevejsanalysen ikke fører til rettidig sikring af vores børns skolevej, for en manglende indsigt i de utilsigtede følgevirkninger samt for at ikke nok så mange analyser og projekter vil kunne løse de grundlæggende problemer. 10

11 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Aarhus Kommune gennemførte i 2011 en skolevejsanalyse for skoledistrikterne. I ingen af analyserne blev der peget på eller beregnet for farlige strækninger på tværs af skoledistriktsgrænserne. Herunder ses de forventede nye skoleveje, som de fleste vil skulle benytte for at gå eller cykle i skole. De røde strækninger og krydsninger er de mest problematiske. Trafiktallene er angivet på kortet. De forventede nye skoleveje, som de fleste vil skulle benytte for at gå eller cykle i skole. De røde strækninger og krydsninger er de mest problematiske. Trafiktallene er angivet på kortet. 11

12 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Holme Ringvej Skolevejen ad Holme Ringvej er meget trafikeret og er karakteriseret ved høj hastighed, ofte hasarderet kørsel, dårlige oversigtsforhold, hyppige farlige situationer ved sideveje, en smal vejbane og ingen cykelsti. Morgentrafik på Holme Ringvej Holme Møllevej Skolevejen ad Holme Møllevej er meget trafikeret og karakteriseret ved dårlige oversigtsforhold, smal vejbane og ingen cykelsti. Morgentrafik på Holme Møllevej 12

13 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Fredensvang Runddel Rundkørsler er de farligste steder for en cyklist, og mange til- og frakørsler øger risikoen. Rundkørslen ved Fredensvang Runddel har seks til- og frakørsler og er meget trafikeret i myldretiden. Morgentrafik i Fredensvang Runddel 13

14 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Anslåede udgifter til sikring af skolevejene til Rosenvangskolen og Viby Skole anslås at koste mindst 11,4 mio. kr. i anlægsudgifter. Hertil kommer nødvendig ekspropriation. En sikring af skolevejene til Rosenvangskolen og Viby Skole med nye cykelstier forventes at koste mindst 11,4 mio. kr. i anlægsudgifter, når man anvender kommunens eget nøgletal på kr. pr. meter cykelsti. Heraf er de 2,5 mio. kr. ekstra udgifter i forhold til den oprindelige skolevejsanalyse. Dertil kommer udgifter til nødvendige ekspropriationer for overhovedet at skabe plads til nye cykelstier på nogle af strækningerne og andre tiltag såsom nødvendig sikring af overgange på Chr. X's Vej og Jyllands Allé samt øgede årlige udgifter til buskørsel. Aarhus Kommune har allerede peget på skolevejsprojekter for i alt 238 mio. kr., men bruger p.t. årligt kun cirka mio. kr. Der kan altså gå op til 16 år, før end de planlagte forbedringer er gennemført. Begrænsede busforbindelser til Viby Skole Børnene skal ved en lukning af Rundhøjskolen og en tvangsflytning til blandt andre Rosenvangskolen og Viby Skole krydse to større indfaldsveje, hvor hastighedsgrænsen er 60 km/t. I kommunens skolevejsanalyse står der tydeligt, at børn fra klasse ikke bør krydse overordnede veje med en skiltet hastighedsgrænse på over 50 km/t, med mindre der etableres broer eller skolepatruljer. Alligevel budgetterer forligsparterne med, at kun eleverne i klasse skal tage bussen. Ingen af de eksisterende busruter kører til Viby Skoles distrikt i dag. Bedste alternativ er linjerne 16 og 20, som kører fra hhv. Chr. X s vej og Holme Møllevej, og som begge følges mod nord videre ad Chr. X s Vej, hvorfra man så skal gå den sidste kilometer til Viby Skole. 14

15 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Linjerne 16 og 20 kører kun med halvtimes drift, hvilket betyder, at cirka 35 % af eleverne skal fordeles på to busser hver morgen, heraf nok flest på rute 16. Dertil kommer, at man ved busstoppestederne skal krydse befærdede veje med dårlige oversigtsforhold. I det indgåede skoleforlig er familierne i Rundhøj-bebyggelsen endnu ikke blevet fordelt på skolerne. Eleverne herfra har hidtil haft en sikker og kort skolevej, de selv kunne gå, men skal nu for de flestes vedkommende til at tage bussen, cykle eller gå. Forældrene til elever i klasse skal ydermere til at følge deres børn i skole, da de ikke kan forventes at kunne tage bussen selv. Det er vores forventning, at de familier som har råd, i langt større udstrækning end hidtil vil vælge at køre deres børn i skole i bil, med de trafikale udfordringer det vil give, særligt ved Viby Skole. Omvendt vil de mange sårbare familier i Rundhøj-bebyggelsen risikere, at deres børn ikke får den nødvendige støtte til at blive fulgt sikkert i skole, med risiko for øget fravær og sociale følgevirkninger for Rundhøj-bebyggelsen. Det bekræftes i øvrigt af strukturanalysens bilagsrapport, del 1 (side 90), ifølge hvilken 37 % af skoledistriktets nuværende førskolebørn (0-5 år) kommer fra Rundhøj-bebyggelsen, og hvor det bliver vurderet, at de ikke kan flyttes til et andet distrikt. Sociale forhold Lokalområdets sammenhængskraft vil lide ubodelig skade ved en lukning af Rundhøjskolen. er en samlende kraft for mange i området og trækker det store læs i et unikt distriktssamarbejde, som har bidraget til at øge integrationen, mindske hærværk og kriminalitet og genskabe tryghed og trivsel i hele området. Rundhøj er et af de områder i byen, som Det Boligsociale Fællessekretariat har udpeget som særligt belastede områder eller i risiko for at blive det. Derfor bliver der via et tværfagligt samarbejde gjort en stor indsats for at holde hånden under området. Indsatsen lykkes: Tilbage i 1980 erne var Rundhøj plaget af bandekriminalitet og social uro. I dag er omfanget af kriminalitet og hærværk kraftigt reducert, og beboerne er trygge og glade for at bo i kvarteret. Unikt distriktssamarbejde Årsagen skal især findes i et unikt distriktssamarbejde mellem Rundhøjskolen, socialforvaltningen, det selvejende dagtilbud, det kommunale dagtilbud, SFO, fritids- og ungdomsklub, Byggeren, sundhedsplejersker, det boligsociale arbejde, frivillige fra Røde Kors, afdelingsbestyrelser, varmemestre og gartnere fra Rundhøj-bebyggelsen. er omdrejningspunktet i distriktssamarbejdet Rundhøjskolen sidder for bordenden og er omdrejningspunkt i distriktssamarbejdet, som har fokus på alle - både de ressourcestærke og de mindre ressourcestærke. For alle børn og unge mellem 0 og 18 år er der en rød pædagogisk tråd gennem barndommen og ungdomsårene. Det handler om, at de skal ende op med at have et højt selvværd og ressourcer nok til, at de bliver stærke og bevidste borgere, der kan deltage aktivt i samfundet og frit vælge mellem alle de uddannelses- og jobmuligheder, der findes. 15

16 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Distriktssamarbejdet omfatter blandt andet lektiehjælp, morgenmad til børn og unge, morgenvækning, drengeklubber, pigeklubber, sprogstøtte til tokulturelle forældre, lokaler for mødregrupper, projekt Unge mødre osv. Rundhøjskolen har en central rolle i disse tiltag. En rapport om boligsociale lektiecafeer udgivet af Center for Boligsocial Udvikling i maj 2012 konkluderer, at børn og unge i udsatte områder har særligt behov for hjælp og støtte i folkeskolen, da de har et væsentligt lavere karaktergennemsnit end børn og unge på landsplan. Tendensen fortsætter også efter folkeskolen, idet en tredjedel af eleverne fra udsatte områder tre år efter grundskolen ikke har fuldført og ikke er i gang med en uddannelse. Undersøgelsen, der ligger til grund for rapporten, viser, at de boligsociale lektiecaféers indsats handler om mere end blot den faglige hjælp til lektier. Interviews med de forskellige aktører afslører, at det i høj grad handler om at skabe en positiv spiral, hvor børnene og de unge får styrket deres faglige selvtillid, og gennem succesoplevelser får lyst til at lære mere. Langt størstedelen af eleverne vægter lektielæsningen højt, men samtidig svarer cirka 50 % af de adspurgte elever i spørgeskemaundersøgelsen, at de også kommer, fordi det er hyggeligt og fordi de kan lide de voksne i lektiecaféen. Rapporten peger på, at det sociale aspekt af indsatserne er særlig vigtigt i udsatte boligområder, da mange børn og unge i disse områder har særlige behov, som netop de boligsociale lektiecaféer kan være med til at imødekomme. Derudover peger rapporten på, at den lokale beliggenhed er en stor styrke for de boligsociale lektiecaféer. Mange af indsatserne ligger i det lokale beboerhus og opnår dermed en naturlig kontaktflade med mange beboere i boligområdet. Det fjerner en væsentlig barriere i forhold til at tiltrække børn og unge, som normalt er vanskelige at nå ud til. Samtidig betyder den uformelle organisationsform og fraværet af myndighedsfunktion, at mange forældre føler sig trygge og derfor sender deres børn hen i den boligsociale lektiecafé. Netop lejlighedsprojektet, som er en del af det boligsociale arbejde i Rundhøj og også en del af Rundhøjskolens distriktssamarbejde, bærer sin del af æren for integrationen og trivslen i området. holder sammen på området ligger midt i distriktet, lige op ad Rundhøj-bebyggelsen, som består af 400 ejerlejligheder og 399 almene boliger, og har en samlende funktion i området, der ud over Rundhøj-bebyggelsen består af en boligmasse med en del villakvarterer. En lukning af Rundhøjskolen og den deraf følgende spredning af områdets børn og unge vil skade fællesskabet i lokalområdet. En lokal velfungerende folkeskole er af afgørende betydning for området. Det er her vores børn leger og bruger deres fritid oftest sammen med deres skolekammerater, på tværs af nationaliteter og indkomstniveauer. Netop skolen er årsagen til, at der er høj integration mellem befolkningen i villakvarterer og ejerlejligheder samt lejligheder i boligforeningsbyggeri. En lukning af Rundhøjskolen vil særligt ramme de svagest stillede børn i distriktet. Disse børn risikerer ikke at få den nødvendige støtte til at blive fulgt sikkert i skole, med risiko for øget fravær og sociale følgevirkninger for Rundhøj-bebyggelsen. Samtidig spænder en lukning af Rundhøjskolen ben for den succes, som Rundhøjskolen i samarbejde med det boligsociale arbejde har med at servere morgenmad for og smøre madpakker til børn og unge i Rundhøj-bebyggelsen, der desværre ikke altid får disse måltider hjemmefra. 16

17 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Succes med idrætsskole, trivsel og læring s ledelse, lærere og pædagoger og forældre, der ønsker en stærk og rummelig folkeskole i lokalområdet, har i fællesskab kæmpet for at gøre Rundhøjskolen til en succes og et aktiv for området. Det er lykkes. Rundhøjskolen oplever i disse år markant større søgning til 0. klasserne. Rundhøjskolen har tidligere været belastet af et mindre godt omdømme, blandt andet på grund af bandekriminaliteten i området i 1980 erne, men efter års ekstra intensivt arbejde med at mane onde, sejlivede rygter i jorden og udvikle såvel skole som pasningstilbud er skolen blevet en skole, man vælger til og ikke fra. Til skoleåret 2012/2013 er 61 % af skoledistriktets børn indskrevet til skolestart i 0. klasse på Rundhøjskolen. Andelen ventes at stige yderligere de kommende år, eftersom de væsentligste årsager til fravalg er søskende på andre skoler (da skolen for nogle år tilbage oftere blev fravalgt) og privatskoler (i en vis grad også relateret til søskendeforhold). Dermed vil Rundhøjskolen kunne leve op til byrådets ønske om bæredygtige tresporede skoler, og andelen af distriktsbørn i alle aldre, der går på Rundhøjskolen, vil stige. Kvalitet i undervisningen Skolebestyrelse, Forældre- og Lærerforeningen (FOLF), SFO-forældreråd, klasseråd, forældre, lærere, pædagoger og ledelse har i fællesskab gjort Rundhøjskolen til en skole karakteriseret ved høj kvalitet i undervisningen og høj forældretilfredshed. Rundhøjskolen arbejder indgående og løbende med at styrke de faglige aktiviteter. Professor i specialpædagogik Niels Egelund har siden 2003 været Rundhøjskolens kritiske ven og givet værdifulde input med blandt andet struktur på undervisningen og ro i klasserne som resultat. 60 minutters lektioner Rundhøjskolen har i mange år praktiseret lektioner a 60 minutter med henblik på at opnå mere effektiv undervisning. Samtidig ligger antallet af skolens undervisningstimer pænt over Undervisningsministeriets vejledende timetal. Høj forældretilfredshed og -engagement Rundhøjskolen nyder godt af et stort forældreengagement, og forældrene udtrykker stor tilfredshed med skolens indsats. Forældretilfredsheden er ifølge Aarhus Kommunes egen kvalitetsrapport steget markant fra 2009 til Mens 68,3 % i 2009 var tilfredse eller meget tilfredse med skolens indsats, var andelen i 2011 steget til 79,9 %. Forældreengagementet ses i tilslutning til forældreråd, skolebestyrelse samt Forældre- og Lærerforeningen (FOLF). Forældrene bakker samtidig op om skolens arrangementer, for eksempel idrætsdagen som holdes en lørdag. 60 minutters idræt og bevægelse hver dag Rundhøjskolen har i to år været en idrætsskole, hvor hver elev hver dag har en klokketimes idræt/bevægelse på skoleskemaet med bedre koncentration og øget indlæring til følge. Efter indførelsen er elevernes kondition og BMI forbedret, og fraværet er faldet 41 %. Idrætsskoletiltag har sat Aarhus på Danmarkskortet Idrætsskole-tiltaget har givet genlyd også uden for kommunen. Forligsparterne i Aarhus ønsker innovative skoler nu vil de lukke en skole, der har vist resten af Aarhus og Danmark, hvordan man kan sætte handling bag fine ord om idræt og bevægelse for alle skoleelever. 17

18 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Rundt omkring i landets kommuner bliver der brugt rigtig mange ekstra millioner kroner på idrætsskoler. Rundhøjskolen har fundet midler til at skabe en idrætsskole inden for eget budget uden at skære i undervisningstimer! Netop af denne grund vandt Rundhøjskolen en pris for bedste sundhedstiltag i Danmark, kåret af Rockwool Fonden og Sundskolenettet. Rundhøjskolen har de bedste faciliteter til at videreføre en idrætsskole Forligspartierne mener, at Rundhøjskolens idrætsskolekoncept kan videreføres på de fusionerede skoler, men hverken Viby Skole eller Rosenvangskolen har samme gode idrætsfaciliteter som Rundhøjskolen. Rundhøjskolen har egen idrætshal, idrætssal, store udendørsarealer, og senest har skolen fået en idrætsrambla, der gør det muligt at have idræt og bevægelse i skolegården i al slags vejr. -- Vi forventer som forældre, borgere, vælgere og skatteydere, at forligspartierne indser, at de sociale og økonomiske omkostninger forbundet med en lukning af Rundhøjskolen er for store set i forhold til den forventede besparelse, og at de derfor tager forslaget af bordet og i fællesskab med en bredere kreds i byrådet revurderer forliget og bevarer Rundhøjskolen. Højbjerg, juni 2012 Morten L. Pedersen Skolebestyrelsesformand Lisbeth Koed Doktor SFO-forældrerådsformand Mikkel Hansen Bestyrelsesformand for Forældre- og Lærerforeningen (FOLF) ved Rundhøjskolen Morten Grantzau Bestyrelsesformand for det kommunale dagtilbud Dorthe Daugaard Sørensen Bestyrelsesformand for det selvejende dagtilbud Lone Jensen Bestyrelsesformand for FU-center Horsensvej 18

19 Revideret fakta-notat fra Forældregruppen på Rundhøjskolen, den 12. juni 2012 FAKTA: Det er alt for dyrt og helt forkert at lukke Rundhøjskolen En samling af nogle af de mange fakta, der taler imod politikernes forslag om at lukke Rundhøjskolen. Forældregruppen har efter møde med Forvaltningen dels præciseret egne beregninger, dels fundet flere udgifter og besparelser, der er vigtige for en tilbundsgående analyse af konsekvenserne af skoleforliget og alternativerne FAKTUM: Lukning af Rundhøjskolen koster 7,2 mio. kr. til nye skolelokaler I forligsteksten, der præsenterer lukningen af Rundhøjskolen, bemærkes det, at aftalen kun vil betyde»en mindre udbygning på Viby Skole«. Det er helt forkert. Tvangsflytningen af Rundhøjskolens klasser betyder tværtimod markante merudgifter til to nye fysiklokaler (på Rosenvangskolen og Vestergårdskolen), der koster kr. pr. stk. Dertil kommer et nyt klasselokale på Viby Skole til kr. og et nyt SFO-lokale på Viby Skole til kr. (jf. Bilag 6: Anlægsudgifter for berørte skoler), i alt kr., der kun skal bruges ved en tvangsflytning af elever fra Rundhøjskolen. Millioner spares, hvis Rundhøjskolen bevares som i dag! 2. FAKTUM: Lukning af Rundhøjskolen nødvendiggør nye skoleveje til 11,4 mio. kr. Skoleforliget finder ikke midlerne til nye skoleveje, selv om en tvangsflytning af eleverne på Rundhøjskolen nødvendiggør sikring af nye og eksisterende skoleveje for minimum kr. (beregnet ud fra meter-prisen på kr. og kr. i Skolevejsanalyse for hhv. Viby Skole og Rundhøjskolen). Dertil kommer udgifterne til nødvendige ekspropriationer og sikring af overgange på Chr. X's Vej og Jyllands Allé, fordi krydsningen af disse veje ikke kan anbefales for klasse, medmindre der etableres broer eller skolepatruljer (jf. kommunens Skolevejsanalyse). Millioner spares, hvis Rundhøjskolen bevares som i dag! 3. FAKTUM: Idrætsskole-koncept forbedrer læring og nedbringer sygefravær drastisk Sygefraværet på Rundhøjskolen er faldet med 41 procent fra 2009 til 2011 som følge af omlægningen til idrætsskole en omlægning der er fuldt finansieret uden én ekstra krone fra kommunen. Det er dokumenteret i forskningen, at der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, uanset alder. Fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der fremmer hjernens udvikling gennem læring og erfaring og forbedrer problemløsning og logisk tækning, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, opmærksomhed og selvopfattelse (kilde: Fysisk aktivitet og læring, en konsensuskonference, Kunststyrelsen 2011). Ved en lukning af Rundhøjskolen tabes alle disse kvaliteter på gulvet!

20 4. FAKTUM: Center 10 kritiserer flytning til Rundhøjskolen Skoleforliget vil lukke Rundhøjskolen og i stedet skabe tre tiendeklassescentre, hvoraf Rundhøjskolens lukning skal skaffe plads til det største center. Men der er 10 skoler i Aarhus Kommune, som kan huse Center 10, idet de har over 300 tomme elevstole. Og som følge af lang transporttid og kun én busrute (2A) er placeringen på Rundhøjskolen slet ikke optimal i forhold til at tiltrække 10. klasseselever i kommunen. Center 10 peger selv på en placering i midtbyen med tæt adgang til bus og tog, og bestyrelsesmedlem Elsebeth Pii Svane frygter, at mange elever simpelthen vil fravælge centeret ved en placering i Rundhøj (jf. Århus Stiftstidende, ). Derved skrider forudsætningerne for Center 10 på Rundhøjskolen! 5. FAKTUM: Placering af Center 10 uden for Rundhøjskolen med samme besparelse Hvis Center 10 flyttes til en af de ti skoler, der i forvejen har tilstrækkelig overkapacitet, vil kommunen fortsat kunne finde en besparelse på samme niveau, som skoleforliget opnår, selv om Rundhøjskolen bevares intakt. I det følgende ser vi på beregningerne først en korrektion af kommunens tal (a), dernæst et eksempel på en alternativ model (b): a) Korrektioner til beregningerne bag skoleforliget I Forældregruppen tager vi udgangspunkt i de nyeste elevtal fra Rundhøjskolen, derfor er der en forskel på beregningerne af udgifterne til at flytte eleverne til andre skoler. Skoleforliget overvurderer den årlige besparelse ved en lukning af Rundhøjskolen med ca kr.: KOMMUNENS TAL FORÆLDREGRUPPENS TAL Lukning af Center10 (Frydenlund) Lukning af Rundhøjskolen Nyt Center10 på Rundhøjskolen Rundhøj-elever til Viby Skole (drift osv.) (*1) Rundhøj-elever til Vestergårdskolen (drift osv.) Rundhøj-elever til Rosenvangskolen (drift osv.) (*2) Rundhøj-elever til Åby Skole (drift osv.) (*3) Udgifter til Rundhøj-elever med bus (*4) Samlet årlig besparelse for kommunen b) Forældregruppens alternativ: Rundhøjskolen bevares, Center 10 flyttes til en anden skole Der er andre skoler, der kan bruges som nyt Center10 ti skoler i Aarhus Kommune har over 300 ledige elevpladser. Dertil kommer, at en lukning af Rundhøjskolen medfører anlægsudgifter i form af nye skoleveje til kr. samt anlægsudgifter til nye lokaler på

21 Rosenvangskolen, Vestergårdskolen, og Viby Skole, der samlet beløber sig til kr. (jf. pkt. 1 i dette notat). En lukning af Rundhøjskolen medfører således ekstra éngangsudgifter på i alt kr., der imidlertid pga. den lange rente på 4,5 procent (som man arbejder med i Aarhus Kommune for budgetåret 2013) også kan opføres som et årligt rentetab, som skoleforliget ikke medregner. Pointen er, at besparelsen ved at bevare Rundhøjskolen, som den er, og i stedet flytte Center 10 til (f.eks.) Søndervang Skole er på samme niveau som forligets besparelse i vore beregninger endog en lille smule større: Lukning af Center10 (Frydenlund) Rentebesparelse vedr. anlægsinvesteringer (*5) Forøgede driftsomkostninger, eksl. ledelse på Søndervang (*6) Separat skoleleder og pædagogisk leder på Center (*7) Samlet årlig besparelse for kommunen I ovenstående eksempel er det Søndervangskolen, der bliver det nye Center 10, men vi overlader det til Forvaltningen at regne på de øvrige skoler, der har overkapacitet. NOTER (*1) Kommunen regner med at flytte 151 elever fra Rundhøjskolen til Viby Skole, men det faktiske tal er 171 elever, og derfor bliver den reelle udgift tilsvarende større. (*2) Kommunen regner med at flytte 151 elever fra Rundhøjskolen til Rosenvangskolen, men det faktiske tal er 171 elever, og derfor bliver den reelle udgift tilsvarende større. (*3) Kommunen medregner ikke omkostningerne ved at flytte 20 elever fra Rundhøjskolens specialklasse og 34 elever fra Viby Skoles specialklasse til Åby Skole. I forhold til energi-udgifter medgår specialklasseelever på samme måde i beregningerne som almindelige elever, men i forhold til bygningsdrift medgår de med en faktor 3 (kilde: B&U, Økonomi og drift). (*4) Kommunen regner med, at 69 elever fra Rundhøjskolen (22 procent) fremover skal med bus ud fra forestillingen om, at 2 x 151 elever skal til Rosenvang og Viby; men da de faktiske tal bliver 2 x 171 elever, bliver de 22 procent reelt til 75 elever og den reelle merudgift til bus tilsvarende: kr. (*5) Rentebesparelsen af de nødvendige anlægsudgifter på kr. beløber sig til kr., pga. den lange rente på 4,5 procent, som man arbejder i Aarhus Kommune for budgetåret 2013 (jf. notat fra Borgmesterens Afdeling: Fastsættelse af renter til Budget 2013). (*6) Ingen kender udgifterne ved at placere størstedelen af Center 10 på Søndervangskolen, men vi kan anslå dem ud fra kommunens egne tal. Vi antager her, at Rundhøjskolens 10. klasser bliver på Rundhøj, og at det er Frydenlundskolens klasses-elever fra det nuværende Center 10, der flyttes. Jævnfør Brøndum & Fliess kan bygningsdrift, rengøring og energi ved en flytning højst udgøre 110 procent af det eksisterende driftsbudget på skolen, og denne forudsætning lægger vi derfor også til grund for flytningen af Center 10 til Søndervang, når vi udregner merudgifterne til drift i forhold til skolens eksisterende budget. (*7) Ledelseomkostninger til skoleleder og pædagogisk leder (overenskomstansatte) anslås jf. Brøndum & Fliess, dog eksklusiv administrativ ledelse, da denne kan være fælles med eksisterende skole.

22 Korrigerede omkostning Skoleforlig jf. aktuelle elevtal og Flytning af specialklasser fra hhv. Rundhøjskolen & Åby Særligt specialklasser: reng. Vand, varme & el Særligt specialklasser: bygningsdrift og energi i alt forøgede driftomk. Ved mere end 50% max 10 % Elevflytninger( Nyt elevtal - Nyt index (I dag = Forøget Driftbudget ekskl. bygningsdrift Ledelsesomk. Forøgede Nye forøgede driftomkostninge Beregninger ift. Delta ift. Skoler, der flyttes til Elevtal i dag aktuelle elevtal) 100) Ledelse specialklasser Ny drift omk V/1471 pr. elev driftomk. r skoleforlig skoleforlig Rosenvangsskolen , , , Viby skole , , , Åby skole , , Kolonne C: nuværende klasser på Rundhøjskolen fordeles ligeligt mellem Rosenvang og Viby. Flytning af specialklasser skal jf. skoleforlig flyttes fra hhv. Rundhøj og Viby til Åby. Pt. 20 elever på Rundhøj og 34 elever på Viby Kolonne F: bygningsdrift for specialklasser indregnes som en faktor 3 ift. "almindelige" elever.

23 PRESSEMEDDELELSE 1. december 2011 Forskere dokumenterer: Fysisk aktivitet øger læring Ledende forskere er nået til enighed om, at der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Den oktober 2011 holdt Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) en konsensuskonference om fysisk aktivitet og læring. Hovedkonklusionen blev, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, og at det gælder uanset alder. Formand Jens Bangsbo udtaler: Det har i mange år været antaget, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Konsensuskonferencen har vist, at der rent faktisk er en forbindelse. Det giver nye perspektiver, ikke alene for tilrettelæggelse af undervisning og uddannelse, men også for planlægning af byrum, udvikling af idrætsfaciliteter og indretning af arbejdspladser. Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V Telefon Telefax Konklusionen hænger sammen bl.a. sammen med: at fysisk aktivitet forbedrer kognition, f.eks. i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed, at fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der kan fremme hjernens udvikling gennem læring og erfaring, og at fysisk aktivitet øger hjernens modstandsevne mod kognitiv svækkelse som følge af alder og sygdom. Som opfølgning holder KIF et seminar om idræt og læring torsdag den 1. december 2011 kl i Vejle, som har tiltrukket over 250 deltagere. Man kan læse mere i KIF s nye publikation Fysisk aktivitet og læring, som findes på Yderligere oplysninger fås hos: Professor Jens Bangsbo, formand for KIF, Kommunikationschef Marianne Strøm Hansen, Kunststyrelsen, Konsulent Eva Jensen, sekretær for KIF, Kunststyrelsen er sekretariat for Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning J.nr.:

24 Konsekvenser af Skoleforliget Center10 på Frydenlundskolen lukkes og - Rundhøjskolens børn tvangsflyttes Besparelse: 4,4 mio. kr. om året Besparelse: KUN KR. om året

25 Her koster det mere Rundhøjskolens børn tvangsflyttes til fire andre skoler Viby Skole Rosenvangskolen Vestergårdsskolen Åby Skole + UUNDGÅELIGE UDGIFTER TIL + Nye skoleveje + Flere lokaler på Viby Skole + Mere plads i SFO på Viby Skole og Rosenvangskolen + Flytning/drift af specialklasser til Åby Skole + Afledte udgifter i Socialforvaltningen

26 Her er besparelsen Undgå omkostningerne Ved tvangsflytning af børn fra Rundhøjskolen Fasthold besparelser ved lukning af Center10 på Frydenlundskolen Udnyt den ledige plads Center10-elever fra Frydenlundskolen flyttes til en skole med kapacitet Merpris: kr. i årlige driftsomkostninger Besparelse: 4,4 mio. kr. årligt 11 skoler i Aarhus har mere end 300 ledige skolepladser

27 Udvikling på Rundhøjskolen Andelen af distriktets børn, der vælger Rundhøjskolen i O. Klasse, i % 61,20 37,50 43, / / /2013

28 Rundhøjskolen Lukning Skole/SFO Bygningsdrift Rengøring Energi Transport Effekter i alt Kommentarer Center Center 10 lukkes og flyttes til Rundhøj Viby Skole Rundhøj til Viby Vestergårdskolen Esaa til vestergård Rundhøjskolen Besp. På at drive 10. klaase på Rundhøj Rosenvangskolen Rundhøj 0-9. til Rosenvang Åby skole 0 Specialklasser til Åby skole Netto effekt

29 Max antal elever ift. Skoler s kapacitet - jf. Aktuelt elevtal 2012 Brøndum jf. skolernes & Fliess hjemmesider Delta Elevtal ift. kapacitet Tovshøjskolen Søndervangskolen Ellekærskolen Læssøesgades Sk Møllevangskolen Skjoldhøjskolen Skæring Skole Sødalskolen Vestergårdskolen Tilst Skole Åby Skole Rosenvangskolen Viby Skole Rundhøjskolen Holme Skole Kragelundskolen

30 Rapport vedrørende Rundhøjskolen Niels Egelund, professor, dr.pæd., leder af Center for Grundskoleforskning, DPU, Aarhus Universitet. 15. januar 2010 I Rundhøjskolens lokale udviklingsplan for fremgår det, at visionen er, at: Rundhøjskolen vil være en levende skole med faglige udfordringer og trygge rammer for ALLE børn. Vi understøtter børns mangfoldige måder at lære på, fordi HVOR MAN TRIVES LÆRER MAN! Målene er: Alle børn er trygge og trives. Alle børn udfordres passende fagligt og socialt. Alle børn føler sig som en del af et eller flere fælleskaber og bidrager til det. Det gælder endvidere, at skolen har lagt særlig vægt på at arbejde med at blive det positive tilvalg for alle skoledistriktets børn Jeg har besøgt skolen som kritisk ven i skoleåret og påpegede den gang en række områder, hvor der var rum for forbedring. Det angik først og fremmest undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, og specialundervisningens organisering. har i september 2008 opfordret til, at den endnu en gang blev evalueret, og det er sket i første halvdel af skoleåret Der er gennemført besøg i en række af skolens klasser over X dage, ligesom der er gennemført interviews med en række af skolens lærere, pædagoger og ledelse. Endeligt er nogle af skoledistriktets forældre, der har valgt at sætte deres børn i andre skoler, blevet interviewet med henblik på at opnå informationer om deres valg. Evalueringsarbejdet har således lagt sig nøje op ad skolens lokale udviklingsplan for Som overordnede resultater af evalueringen kan der gives en status udtrykt i følgende punkter har en klart beskrevet profil og udviklingsplan lever godt op til sine målsætninger for flertallet af eleverne Personalets faglige kompetencer er generelt høje Teamsamarbejdet synes at fungere godt Mødekulturen synes effektiv Personalet synes generelt at kunne li hinanden Ledelsesteamet synes at fungere godt efter en del ændringer Undervisningsmidler har en god standard Der er taget flere nye initiativer, idrætsprofil, Plan B De fysiske rammer er blevet forbedret meget. Der er en god blanding af unge og ældre i personalegruppen Der er en god og aktiv skolebestyrelse Der er meget mere struktur i undervisningen end for 5 år siden Der lægges stor vægt på både faglighed og de bløde kompetencer Der er et godt udbygget vejlederteam Kompetencecenteret er udviklet Eliteklassen er et stort plus i skolens kultur SFO-virksomheden har fået bedre rammer Der er en god blanding af sociale baggrunde Der er etableret et sæt af traditioner. Sammenlagt gælder, at skolen har været inde i en markant positiv udvikling siden sidste besøg for seks år siden. Dette gælder både undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, den 1

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være 375.000 indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer,

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 Aarhus Kommune Børn og Unge PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 8260 Viby J Postbox 4069 Sagsbehandlere: Martin Krog Frederiksen Juni 2014 Telefon:

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

RUNDHØJSKOLEN s LOKALE UDVIKLINGSPLAN 2009/10

RUNDHØJSKOLEN s LOKALE UDVIKLINGSPLAN 2009/10 RUNDHØJSKOLEN s LOKALE UDVIKLINGSPLAN 2009/10 RUNDHØJSKOLENS LOKALE UDVIKLINGS PLAN (LUP) VISION: Rundhøjskolen vil være en levende skole med faglige udfordringer og trygge rammer for ALLE børn. Vi understøtter

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster

Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster Det sociale miljøs betydning for de unges uddannelsesmønster Dokumentation af fremgangsmåde og metode - Jens Gundgaard, COWI 20. januar 2008 Undersøgelsen skal vise, hvordan unges uddannelsesmønster påvirkes

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER Omstillingsgruppernes udgangspunkt Det politiske udgangspunkt Den økonomiske udfordring

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere