Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen"

Transkript

1 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Fælles høringssvar fra Rundhøjskolens skolebestyrelse, SFO-forældreråd, Forældre- og Lærerforening (FOLF), bestyrelsen for det kommunale dagtilbud, bestyrelsen for det selvejende dagtilbud og FU-center Horsensvej: Vi kan under ingen omstændigheder acceptere den del af det nuværende skoleforlig, som berører en lukning af Rundhøjskolen. Der findes ingen saglige argumenter for at lukke Rundhøjskolen - hverken skolepolitisk, socialpolitisk, integrationspolitisk eller økonomisk. Skoleforliget er uigennemtænkt og forhastet, og vi har fundet op til flere graverende fejl i det datamateriale, som forligsparterne har lagt til grund for deres forslag om at lukke Rundhøjskolen. En lukning af Rundhøjskolen giver ingen driftsmæssige besparelser, når man sammenligner med de driftsomkostninger, der er forbundet med tvangsflytning af skolens elever til andre skoler. Tværtimod. En tvangsflytning af Rundhøjskolens elever kræver massive anlægsinvesteringer i opførelse af nye klasselokaler på både Viby Skole og Rosenvangskolen, udvidelser af SFO er og en helt nødvendig sikring af farlige skoleveje. Forligsparterne Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre påstår, at de med forliget sparer på mursten og ikke på indhold på de aarhusianske skoler. Samtidig mener forligsparterne, at de tilgodeser helheden i forhold til skole og lokalsamfund. Intet er mere forkert. Rundhøjskolen gør alt det, visionære politikere ønsker af en skole. Forligsparterne burde være stolte af Rundhøjskolens synlige resultater. Rundhøjskolen er en lokalt forankret skole i god udvikling, med høj kvalitet i undervisningen, stor forældretilfredshed, et selvfinansieret idrætsskoletiltag, der giver genlyd også uden for Aarhus, god integration samt ekspertise i specialpædagogisk arbejde og inklusion. Rundhøjskolen sidder for bordenden i et unikt distriktssamarbejde og har dermed en anselig del af æren for, at Rundhøj efter en periode med uro, hærværk og kriminalitet i dag er et trygt og rart område at bo og opholde sig i. En lukning af Rundhøjskolen vil sætte en mangeårig tværfaglig indsats over styr og medføre anselige omkostninger til sociale følgevirkninger. Datagrundlag Rapporten fra Brøndum & Fliess anvender i flere tilfælde forkerte eller forældede tal for Rundhøjskolens vedkommende. Selv med de forkerte tal optræder Rundhøjskolen ikke blandt de seks skoler, som foreslås lukket i samtlige lukningsscenarier i rapporten. Alligevel foreslår forligsparterne Rundhøjskolen lukket, hvilket i sig selv fortæller, hvor tyndt skoleforligets grundlag er. Flere elever på Rundhøjskolen end oplyst i datagrundlaget Kommunens lukningsscenario lægger forældede elevtal til grund for beregningerne vedrørende Rundhøjskolen, nemlig tallene fra I de faktuelle 2012-tal er elevtallet højere. Det betyder, at tvangsflytningen af Rundhøjskolens elever bliver dyrere end beregnet af kommunen. 1

2 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Andel af distriktets 0. klasse-børn indskrevet på Rundhøjskolen vs. samlet andel af distriktets børn på Rundhøjskolen Indskrivningspct 0. klasse Samlet andel 27,0% 35,4% 36,2% 38,2% 42,5% 27,0% 44,3% 37,5% 43,4% 61,2% 2008/ / / / /2013 Markant større søgning til Rundhøjskolen de sidste to år Brøndum & Fliess-rapporten er baseret på 2010-tal og viser derfor ikke den markante stigning i antallet af indskrevne elever de sidste to år. Til skoleåret 2012/2013 er godt 61 % af de kommende 0. klasse-børn i distriktet indskrevet på Rundhøjskolen. Flere lokaler på Rundhøjskolen end oplyst i datagrundlaget Efter at skolen i skoleforliget er blevet foreslået lukket, har skolebestyrelsen bedt om indsigt i de kriterier og data, som ligger til grund for forligspartiernes beslutning. Af det materiale fremgår det, at skoler med 30 klasseværelser eller færre, tildeles 45 minus-point ud af 100 mulige (samtlige kriterier). Rundhøjskolen er imidlertid blevet tildelt disse 45 minus-point til trods for, at det viser sig, at der reelt er 31 klasseværelser, der kan betegnes som normalklasseværelser, på skolen. I den oprindelige opgørelse er ikke medregnet tre normalklasser, der i dag anvendes som specialklasser med opsatte skillevægge. Skillevæggene kan imidlertid uden videre fjernes, så lokalerne kan genetableres og dermed indgå på lige fod med skolens andre normalklasser. Antallet af klasseværelser vægter hele 45 % i grundlaget, der angiver lukningsegnede skoler. Hvis det faktuelle antal af klasseværelser var blevet brugt ved pointgivningen, ville Rundhøjskolen næppe være blevet indstillet til lukning af forligspartierne. Med 31 klasseværelser er Rundhøjskolens bæredygtighed blandt de 18 bedste i Aarhus, jf. nedenstående tabel fra Brøndum & Fliess-rapporten. 2

3 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Skole Max. Kvotient på Elevtalsudviklinbørn sårbarhed Distrikts- Socioøko. Kapacitet 2 spor max. 22 Point Rundhøjskolen 1,0 1,0 1,5 1,0 4,5 1,0 10,0 Ellekærskolen 1,0 1,0 1,5 1,0 4,5 0,0 9,0 Kolt Skole 1,0 1,0 1,5 0,0 4,5 1,0 9,0 Sødalskolen 1,0 1,0 1,5 1,0 4,5 0,0 9,0 Viby Skole 1,0 1,0 1,5 0,0 4,5 1,0 9,0 Vejlby Skole 1,0 1,0 0,0 1,0 4,5 1,0 8,5 Elev Skole 1,0 1,0 0,0 0,0 4,5 1,0 7,5 Grønløkkeskolen 1,0 1,0 0,0 0,0 4,5 1,0 7,5 Hasle Skole 1,0 1,0 0,0 1,0 4,5 0,0 7,5 Hasselager Skole 1,0 1,0 0,0 0,0 4,5 1,0 7,5 Hårup Skole 1,0 1,0 0,0 0,0 4,5 1,0 7,5 Læssøesgade Skole 1,0 1,0 0,0 1,0 4,5 0,0 7,5 Skåde Skole 0,0 0,0 1,5 0,0 4,5 1,0 7,0 Bakkegårdsskolen 1,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 6,5 Lisbjerg Skole 1,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 6,5 Samsøegades Skole 1,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 6,5 Solbjergskolen 1,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 6,5 Virupskolen 0,0 1,0 0,0 0,0 4,5 1,0 6,5 Rundhøjskolen 1,0 1,0 1,5 1,0 0,0 1,0 5,5 Lystrup Skole 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 5,5 Malling Skole 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 5,5 N.J. Fjordgades Skole 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 5,5 Center10 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 5,5 Katrinebjergskolen 1,0 1,0 1,5 0,0 0,0 1,0 4,5 Færre elever indskrevet på Center10 end forligsparterne regner med Ifølge skoleforliget forventer forligsparterne, at der skal flyttes 313 Center10-elever fra Frydenlundskolen til Rundhøjskolen. Tallet er imidlertid baseret på antal indskrevne elever i Antallet af indskrevne elever til skolestart 2012/2013 er pr. marts 2012 kun 231. Den lave indskrivning sammenholdt med placeringen af Center10 på Rundhøjskolen vil give en risiko for dårligere kapacitetsudnyttelse af Rundhøjskolen end i dag. 313 Antal Center10-elever indskrevet på Frydenlundskolen / / / /2013 Ikke nok lokaler på Rosenvangskolen og Viby Skole Skoleforliget lægger op til klassevis flytning af Rundhøjskolens elever til blandt andet Viby Skole og Rosenvangskolen. Rosenvangskolen har 37 lokaler og har med det nuværende elev-/klasseantal 31 klasser, hvilket giver 6 ledige lokaler til elever fra Rundhøjskolen. Samme model på Viby Skole giver 7 ledige lokaler samt det nye klasselokale, som forliget lægger op til, altså i alt 8 ledige lokaler til elever fra Rundhøjskolen. 3

4 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Rosenvangskolen og Viby Skole har dermed tilsammen 14 ledige klasselokaler. Rundhøjskolen har imidlertid 18 klasser (ekskl. specialklasser og ESAA-klasser). Vi konkluderer, at forligsparterne ikke kan leve op til løftet om at flytte eleverne klassevis. Eftersom forligsparterne selv bruger begrebet fusion, forventer vi, at samtlige klasser på de tre skoler sammensættes på ny, hvilket vi formoder vil skabe uro blandt både elever, forældre og lærere på alle skoler. Lokalekapacitet i forskellige områder af kommunen I nedenstående oversigt (tal fra Brøndum & Fliess-rapporten) fremgår det, hvilke bydele der har overkapacitet, og hvilke der har underkapacitet i forhold til klasselokaler. Vi stiller os særdeles uforstående over for, at udnyttelsen af skolekapaciteten ikke løses lokalt i de enkelte bydele, og at forligsparterne vil anvende Rundhøjskolens elever til at kompensere for overkapaciteten i Viby. Rundhøjskolen er en del af Højbjerg, som har underkapacitet, jf. nedenstående tabel fra Brøndum & Fliess, der viser summen af ledige lokaler frem til 2020/2021 (inkl. special- og modtageklasser) i de forskellige bydele. Postnummer/ Bydel Sum af ledige lokaler frem til 2020/2021 (inkl. special- og modtageklasser) Sum af max antal klasser frem til 2019/2020 Antal af skoler Gnms. antal klasser/ skoler Antal elever Antal elever i gnms. pr. skole Århus V Brabrand Risskov Egå Tilst Viby J Åbyhøj Beder Harlev J Sabro Hasselager Malling Trige Tranbjerg Mårslet Skødstrup Højbjerg Hjortshøj Solbjerg Lystrup Århus C Økonomi Efter at have gennemgået økonomien i skoleforliget kan vi konstatere, at de anslåede besparelser ved en lukning af Rundhøjskolen langt fra står mål med de driftsomkostninger og anlægsinvesteringer, der følger i kølvandet på at flytte Center10 til Rundhøjskolen og tvangsflytte Rundhøjskolens elever til andre skoler uden for lokalområdet. 4

5 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Vi forventer, at forligsparterne ligesom vi er interesserede i besparelsesløsninger, hvor færrest mulige elever skal flytte færrest mulige kilometer til færrest mulige skoler, og som tilgodeser helheden i forhold til skole og lokalsamfund. Vi har derfor med udgangspunkt i det datagrundlag, som Børn og Unge-forvaltningen, har stillet os til rådighed, og som vi forventer, er det samme, som forligsparterne har lagt til grund for deres forlig regnet på alternativer, som ikke blot bevarer Rundhøjskolen, men sikrer kommunale besparelser på samme niveau. Forlig (korrigeret) Eksempel 1A Eksempel 1B Eksempel 2 Besparelse (ekskl. anlægsinvest.) 3,45 mio. kr. 3,47 mio. kr. 2,73 mio. kr. 3,56 mio. kr. Anlægsudgifter * 18,59 mio. kr. 1,895 mio. kr. 1,895 mio. kr. 0 kr. Besparelse inkl. rentebesparelse af anlægsinvestering 4,31 mio. kr. 3,57 mio. kr. 4,39 mio.kr. Antal flyttede elever Antal skoler, der flyttes elever til Antal kilometer elever flyttes 21 10,2 10,2 5,8 Antal Center10-skoler *) Rosenvangskolen: 1 fysiklokale a kr. Vestergårdsskolen: 1 fysiklokale a kr. Rundhøjskolen: 1 fysiklokale a kr. Viby Skole: 1 klasselokale a kr. Viby Skole: 1 SFO-lokale a kr. Cykelsti meter i alt kr. Forlig: Rundhøjskolen lukkes, og Center10 flyttes fra Frydenlundskolen til Rundhøjskolen Eksempel 1A: Rundhøjskolen bevares, og 313 Center10-elever flyttes fra Frydenlundskolen til en af de 10 skoler, der har ledig kapacitet i dette eksempel Søndervangskolen. I dette eksempel opereres med fælles ledelse for klasse og Center10. Eksempel 1B: Rundhøjskolen bevares, og 313 Center10-elever flyttes fra Frydenlundskolen til en af de 10 skoler, der har ledig kapacitet i dette eksempel Søndervangskolen. I dette eksempel foreslås separat Center10-ledelse. Eksempel 2: Rundhøjskolen bevares, og 313 Center10-elever fra Frydenlundskolen fordeles som eksempel på Møllevangskolen og Tovshøjskolen I det følgende gennemgår vi økonomien i det nuværende forlig og i de opstillede eksempler. Forliget Rundhøjskolen lukkes, og Center10 flyttes fra Frydenlundskolen til Rundhøjskolen Ud af de 11,80 mio. kr., som kommunen vil spare på skolelukninger og sammenlægninger, findes de 3,85 mio. kr. ved den manøvre, der flytter Center10 fra Frydenlund til Rundhøjskolen og tvangsflytter skolens klasser til andre skoler. Men kommunens tal tager udgangspunkt i gamle elevtal fra 2011, mens vores beregninger er baseret på Rundhøjskolens faktiske elevtal fra De korrigerede tal viser, at den reelle del af den samlede besparelse derfor ikke er 3,85 mio. kr., som kommunen anslår, men 3,45 mio. kr. 5

6 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Forliget Korrigeret Note Lukning af Center10 (Frydenlund) Lukning af Rundhøjskolen Nyt Center10 på Rundhøjskolen Rundhøj-elever til Viby Skole (drift osv.) Rundhøj-elever til Vestergårdsskolen (drift osv.) Rundhøj-elever til Rosenvangskolen (drift osv.) Rundhøj-elever til Åby Skole (specialklasser) Udgifter til busning af Rundhøj-elever Samlet årlig besparelse for kommunen Noter: 1) Kommunen regner med at flytte 151 elever fra Rundhøjskolen til Viby Skole, men det faktiske tal er 171 elever, og derfor bliver den reelle udgift tilsvarende større. 2) Kommunen regner med at flytte 151 elever fra Rundhøjskolen til Rosenvangskolen, men det faktiske tal er 171 elever, og derfor bliver den reelle udgift tilsvarende større. 3) Kommunen medregner ikke omkostningerne ved at flytte 20 elever fra Rundhøjskolens specialklasse og 34 elever fra Viby Skoles specialklasse til Åby Skole. Vi anslår en årlig merudgift på kr. Ekstra ledelsesomkostning svarende til 54 elever a kr., samt forøgede omkostninger til bygningsdrift (faktor 3 ift. en almindelig elev), specialklasseeleverne medgår på samme niveau som almindelige elever på energiomkostninger. 4) Kommunen regner med, at 69 elever fra Rundhøjskolen (22 procent) fremover skal med bus ud fra forestillingen om, at 2 x 151 elever skal til Rosenvang og Viby; men da de faktiske tal bliver 2 x 171 elever, bliver den reelle merudgift til bus tilsvarende: kr. Eksempel 1 Eksempel 1A: Rundhøjskolen bevares, mens 313 Center10-elever flyttes til en anden skole med fælles ledelse med klasse Der er mange skoler, der kan bruges som nyt Center10 hele 10 skoler i Aarhus har over 300 ledige elevpladser. I dette eksempel foreslår vi Søndervangskolen som det nye Center10, mens Rundhøjskolen bevares. Yderligere eksempler vedlagt i bilaget. Ved denne model sparer Aarhus Kommune millioner af kroner på udgifter til nye skoleveje, der skal anlægges, hvis Center10 placeres på Rundhøjskolen, og skolens klasser tvangsflyttes til andre skoler. Kommunen sparer yderligere millioner af kroner på anlægsudgifter til nye klasselokaler på Viby Skole og Rosenvangskolen, der også bliver nødvendige, hvis Rundhøjskolen lukkes. Kroner Lukning af Center10 (Frydenlund) Nyt Center10 på Søndervangskolen, bygn.drift og energi Nyt Center10 på Søndervangskolen, ledelse Samlet årlig besparelse for kommunen Rentebesparelse af anlægsinvestering Besparelse inkl. rentebesparelse Note Noter: 5) Ingen kender udgifterne ved at placere størstedelen af Center10 på Søndervangskolen, som ellers skulle have været på Rundhøjskolen, men vi kan anslå dem ud fra kommunens egne tal. Vi antager her, at Rundhøjskolens 10. klasser bliver på Rundhøj, og at det er Frydenlundskolens klasses-elever fra det nuværende Center10, der flyttes. Jævnfør Brøndum & Fliess kan bygningsdrift, rengøring og energi ved en 6

7 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen flytning højst udgøre 110 procent af det eksisterende driftsbudget på skolen, og denne forudsætning lægger vi derfor også til grund for flytningen af Center10 til Søndervang, når vi udregner merudgifterne til rengøring og bygningsdrift i forhold til skolens eksisterende budget. 6) Vi anslår, at merudgifterne til ledelsen på Søndervang med et nyt Center10 svarer til kr. pr. elev. 7) Rentebesparelse opgøres som 4,5 % af anlægsudgiften relateret til Rundhøjskolen (lokaler+skolevej) Eksempel 1B: Rundhøjskolen bevares, mens 313 Center10-elever flyttes til en anden skole med separat Center10-ledelse, dog fælles administrativ ledelse med klasse Eksempel 1B bygger på samme antagelser som eksempel 1A, dog antages en separat Center10- ledelse. Kroner Lukning af Center10 (Frydenlund) Nyt Center10 på Søndervangskolen, bygn.drift og energi Nyt Center10 på Søndervangskolen, ledelse Samlet årlig besparelse for kommunen Rentebesparelse af anlægsinvestering Besparelse inkl. rentebesparelse Note: 8) Der fastholdes separat Center10-ledelse i eksempel 1B, således medgår der 1 skoleleder ( kr.) og 1 pædagogisk leder ( kr.) til satser jf. Brøndum & Fliess. Der antages fælles administrativ ledelse med klasse på lokationen. Note 7

8 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Søndervangskolen ligger få hundrede meter fra Viby Gymnasium og inden for kort afstand af Aarhus Tech og Århus Købmandsskole. Søndervangskolen ligger midt i mellem to af byens indfaldsveje, Skanderborgvej og Christian X's Vej. betjenes af to buslinjer, der kører til Viby Torv, hvor der er forbindelse til resten af byen. Derudover ligger Rosenhøj Station få hundrede meter fra skolen, hvor Odderbanen kører til Aarhus Hovedbanegård på 10 min. Buslinjerne 20, 1a og 202 har stoppesteder tæt ved skolen. Eksempel 2 Rundhøjskolen bevares, og 313 Center10-elever fordeles på Møllevangskolen og Tovshøjskolen I stedet for at placere de 313 ekstra 10.-klasseelever på ét nyt Center10 på Rundhøjskolen, bevares Rundhøjskolen i dette scenario, og de 313 elever fra 10. klasserne på Frydenlund placeres på to Centre10 i kommunen: 87 elever på Møllevangskolen (hvor der ifølge kommunen i forvejen skal placeres klasses elever fremover) og 226 elever på Tovshøjskolen (men der er også andre kombinationsmuligheder). 8

9 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen. Kroner Note Lukning af Center10 (Frydenlund) Nyt Center10 på Møllevangskolen (87 elever), administration Nyt Center10 på Møllevangskolen (87 elever), drift, vand, varme, el Nyt Center10 på Tovshøjskolen (226 elever), administration Nyt Center10 på Tovshøjskolen (226 elever), drift, vand, varme, el Samlet årlig besparelse for kommunen Rentebesparelse af anlægsinvestering Besparelse inkl. rentebesparelse Noter: 9) Vi foreslår som nævnt 87 ekstra 10. klasse-elever på Møllevangskolen (hvor der i alt er 394 elever i forvejen). Aarhus Kommune tilfører kr. pr. elev i ekstra administrationsomkostninger, når der er over 300 elever på en skole, så yderligere 87 Center10-elever på Møllevang giver en merudgift på kr. 10) Merudgiften til drift osv. ved at flytte en del af Center10 til Møllevangskolen beløber sig til kr. 11) Vi anslår, at merudgifterne til ledelsen på Tovshøjskolen svarer til merudgifterne på Møllevangskolen pr. elev, hvilket for 226 elever beløber sig til kr. 12) Vi anslår, at merudgifterne til drift osv. pr. elev svarer til merudgifterne hertil på Møllevangskolen, hvilket for 226 elever beløber sig til kr. Møllevangskolen ligger centralt i forhold til flere af byens uddannelsesinstitutioner, herunder Viby Amtsgymnasium. ligger ca. 2 km fra Aarhus centrum ved Vestre Ringgade med flere busforbindelser til resten af byen. 9

10 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Tovshøjskolen ligger tæt ved Ringvejen mellem indfaldsvejene Viborgvej og Silkeborgvej. har én busforbindelse til Aarhus C tæt ved skolen, samt én på Ringvejen, der giver adgang til busforbindelserne på hhv. Silkeborgvej og Viborgvej. Tovshøjskolen ligger få km fra Møllevangskolen og Viby Amtsgymnasium. Sikring af skoleveje De ændrede skoleveje, som Rundhøjskolens elever vil blive tvunget ud på ved en lukning af skolen, er farlige. Vi finder det problematisk, at der i forliget ikke indgår midler til den påkrævede sikring af skolevejene udgifter, der beløber sig til 11,4 mio. kr. eksklusive de nødvendige ekspropriationer. I skoleforliget er der afsat 0,5 mio. kr. til opdatering af den nyligt gennemførte skolevejsanalyse for derved at tage højde for de ændrede og farlige skoleveje, som Rundhøjskolens elever vil blive tvunget ud på ved en lukning af skolen. Vi hæfter os ved, at de nødvendige udgifter til selve sikringen af skolevejen ikke direkte indgår i selve forliget. Det giver anledning til bekymringer for, at skolevejsanalysen ikke fører til rettidig sikring af vores børns skolevej, for en manglende indsigt i de utilsigtede følgevirkninger samt for at ikke nok så mange analyser og projekter vil kunne løse de grundlæggende problemer. 10

11 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Aarhus Kommune gennemførte i 2011 en skolevejsanalyse for skoledistrikterne. I ingen af analyserne blev der peget på eller beregnet for farlige strækninger på tværs af skoledistriktsgrænserne. Herunder ses de forventede nye skoleveje, som de fleste vil skulle benytte for at gå eller cykle i skole. De røde strækninger og krydsninger er de mest problematiske. Trafiktallene er angivet på kortet. De forventede nye skoleveje, som de fleste vil skulle benytte for at gå eller cykle i skole. De røde strækninger og krydsninger er de mest problematiske. Trafiktallene er angivet på kortet. 11

12 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Holme Ringvej Skolevejen ad Holme Ringvej er meget trafikeret og er karakteriseret ved høj hastighed, ofte hasarderet kørsel, dårlige oversigtsforhold, hyppige farlige situationer ved sideveje, en smal vejbane og ingen cykelsti. Morgentrafik på Holme Ringvej Holme Møllevej Skolevejen ad Holme Møllevej er meget trafikeret og karakteriseret ved dårlige oversigtsforhold, smal vejbane og ingen cykelsti. Morgentrafik på Holme Møllevej 12

13 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Fredensvang Runddel Rundkørsler er de farligste steder for en cyklist, og mange til- og frakørsler øger risikoen. Rundkørslen ved Fredensvang Runddel har seks til- og frakørsler og er meget trafikeret i myldretiden. Morgentrafik i Fredensvang Runddel 13

14 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Anslåede udgifter til sikring af skolevejene til Rosenvangskolen og Viby Skole anslås at koste mindst 11,4 mio. kr. i anlægsudgifter. Hertil kommer nødvendig ekspropriation. En sikring af skolevejene til Rosenvangskolen og Viby Skole med nye cykelstier forventes at koste mindst 11,4 mio. kr. i anlægsudgifter, når man anvender kommunens eget nøgletal på kr. pr. meter cykelsti. Heraf er de 2,5 mio. kr. ekstra udgifter i forhold til den oprindelige skolevejsanalyse. Dertil kommer udgifter til nødvendige ekspropriationer for overhovedet at skabe plads til nye cykelstier på nogle af strækningerne og andre tiltag såsom nødvendig sikring af overgange på Chr. X's Vej og Jyllands Allé samt øgede årlige udgifter til buskørsel. Aarhus Kommune har allerede peget på skolevejsprojekter for i alt 238 mio. kr., men bruger p.t. årligt kun cirka mio. kr. Der kan altså gå op til 16 år, før end de planlagte forbedringer er gennemført. Begrænsede busforbindelser til Viby Skole Børnene skal ved en lukning af Rundhøjskolen og en tvangsflytning til blandt andre Rosenvangskolen og Viby Skole krydse to større indfaldsveje, hvor hastighedsgrænsen er 60 km/t. I kommunens skolevejsanalyse står der tydeligt, at børn fra klasse ikke bør krydse overordnede veje med en skiltet hastighedsgrænse på over 50 km/t, med mindre der etableres broer eller skolepatruljer. Alligevel budgetterer forligsparterne med, at kun eleverne i klasse skal tage bussen. Ingen af de eksisterende busruter kører til Viby Skoles distrikt i dag. Bedste alternativ er linjerne 16 og 20, som kører fra hhv. Chr. X s vej og Holme Møllevej, og som begge følges mod nord videre ad Chr. X s Vej, hvorfra man så skal gå den sidste kilometer til Viby Skole. 14

15 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Linjerne 16 og 20 kører kun med halvtimes drift, hvilket betyder, at cirka 35 % af eleverne skal fordeles på to busser hver morgen, heraf nok flest på rute 16. Dertil kommer, at man ved busstoppestederne skal krydse befærdede veje med dårlige oversigtsforhold. I det indgåede skoleforlig er familierne i Rundhøj-bebyggelsen endnu ikke blevet fordelt på skolerne. Eleverne herfra har hidtil haft en sikker og kort skolevej, de selv kunne gå, men skal nu for de flestes vedkommende til at tage bussen, cykle eller gå. Forældrene til elever i klasse skal ydermere til at følge deres børn i skole, da de ikke kan forventes at kunne tage bussen selv. Det er vores forventning, at de familier som har råd, i langt større udstrækning end hidtil vil vælge at køre deres børn i skole i bil, med de trafikale udfordringer det vil give, særligt ved Viby Skole. Omvendt vil de mange sårbare familier i Rundhøj-bebyggelsen risikere, at deres børn ikke får den nødvendige støtte til at blive fulgt sikkert i skole, med risiko for øget fravær og sociale følgevirkninger for Rundhøj-bebyggelsen. Det bekræftes i øvrigt af strukturanalysens bilagsrapport, del 1 (side 90), ifølge hvilken 37 % af skoledistriktets nuværende førskolebørn (0-5 år) kommer fra Rundhøj-bebyggelsen, og hvor det bliver vurderet, at de ikke kan flyttes til et andet distrikt. Sociale forhold Lokalområdets sammenhængskraft vil lide ubodelig skade ved en lukning af Rundhøjskolen. er en samlende kraft for mange i området og trækker det store læs i et unikt distriktssamarbejde, som har bidraget til at øge integrationen, mindske hærværk og kriminalitet og genskabe tryghed og trivsel i hele området. Rundhøj er et af de områder i byen, som Det Boligsociale Fællessekretariat har udpeget som særligt belastede områder eller i risiko for at blive det. Derfor bliver der via et tværfagligt samarbejde gjort en stor indsats for at holde hånden under området. Indsatsen lykkes: Tilbage i 1980 erne var Rundhøj plaget af bandekriminalitet og social uro. I dag er omfanget af kriminalitet og hærværk kraftigt reducert, og beboerne er trygge og glade for at bo i kvarteret. Unikt distriktssamarbejde Årsagen skal især findes i et unikt distriktssamarbejde mellem Rundhøjskolen, socialforvaltningen, det selvejende dagtilbud, det kommunale dagtilbud, SFO, fritids- og ungdomsklub, Byggeren, sundhedsplejersker, det boligsociale arbejde, frivillige fra Røde Kors, afdelingsbestyrelser, varmemestre og gartnere fra Rundhøj-bebyggelsen. er omdrejningspunktet i distriktssamarbejdet Rundhøjskolen sidder for bordenden og er omdrejningspunkt i distriktssamarbejdet, som har fokus på alle - både de ressourcestærke og de mindre ressourcestærke. For alle børn og unge mellem 0 og 18 år er der en rød pædagogisk tråd gennem barndommen og ungdomsårene. Det handler om, at de skal ende op med at have et højt selvværd og ressourcer nok til, at de bliver stærke og bevidste borgere, der kan deltage aktivt i samfundet og frit vælge mellem alle de uddannelses- og jobmuligheder, der findes. 15

16 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Distriktssamarbejdet omfatter blandt andet lektiehjælp, morgenmad til børn og unge, morgenvækning, drengeklubber, pigeklubber, sprogstøtte til tokulturelle forældre, lokaler for mødregrupper, projekt Unge mødre osv. Rundhøjskolen har en central rolle i disse tiltag. En rapport om boligsociale lektiecafeer udgivet af Center for Boligsocial Udvikling i maj 2012 konkluderer, at børn og unge i udsatte områder har særligt behov for hjælp og støtte i folkeskolen, da de har et væsentligt lavere karaktergennemsnit end børn og unge på landsplan. Tendensen fortsætter også efter folkeskolen, idet en tredjedel af eleverne fra udsatte områder tre år efter grundskolen ikke har fuldført og ikke er i gang med en uddannelse. Undersøgelsen, der ligger til grund for rapporten, viser, at de boligsociale lektiecaféers indsats handler om mere end blot den faglige hjælp til lektier. Interviews med de forskellige aktører afslører, at det i høj grad handler om at skabe en positiv spiral, hvor børnene og de unge får styrket deres faglige selvtillid, og gennem succesoplevelser får lyst til at lære mere. Langt størstedelen af eleverne vægter lektielæsningen højt, men samtidig svarer cirka 50 % af de adspurgte elever i spørgeskemaundersøgelsen, at de også kommer, fordi det er hyggeligt og fordi de kan lide de voksne i lektiecaféen. Rapporten peger på, at det sociale aspekt af indsatserne er særlig vigtigt i udsatte boligområder, da mange børn og unge i disse områder har særlige behov, som netop de boligsociale lektiecaféer kan være med til at imødekomme. Derudover peger rapporten på, at den lokale beliggenhed er en stor styrke for de boligsociale lektiecaféer. Mange af indsatserne ligger i det lokale beboerhus og opnår dermed en naturlig kontaktflade med mange beboere i boligområdet. Det fjerner en væsentlig barriere i forhold til at tiltrække børn og unge, som normalt er vanskelige at nå ud til. Samtidig betyder den uformelle organisationsform og fraværet af myndighedsfunktion, at mange forældre føler sig trygge og derfor sender deres børn hen i den boligsociale lektiecafé. Netop lejlighedsprojektet, som er en del af det boligsociale arbejde i Rundhøj og også en del af Rundhøjskolens distriktssamarbejde, bærer sin del af æren for integrationen og trivslen i området. holder sammen på området ligger midt i distriktet, lige op ad Rundhøj-bebyggelsen, som består af 400 ejerlejligheder og 399 almene boliger, og har en samlende funktion i området, der ud over Rundhøj-bebyggelsen består af en boligmasse med en del villakvarterer. En lukning af Rundhøjskolen og den deraf følgende spredning af områdets børn og unge vil skade fællesskabet i lokalområdet. En lokal velfungerende folkeskole er af afgørende betydning for området. Det er her vores børn leger og bruger deres fritid oftest sammen med deres skolekammerater, på tværs af nationaliteter og indkomstniveauer. Netop skolen er årsagen til, at der er høj integration mellem befolkningen i villakvarterer og ejerlejligheder samt lejligheder i boligforeningsbyggeri. En lukning af Rundhøjskolen vil særligt ramme de svagest stillede børn i distriktet. Disse børn risikerer ikke at få den nødvendige støtte til at blive fulgt sikkert i skole, med risiko for øget fravær og sociale følgevirkninger for Rundhøj-bebyggelsen. Samtidig spænder en lukning af Rundhøjskolen ben for den succes, som Rundhøjskolen i samarbejde med det boligsociale arbejde har med at servere morgenmad for og smøre madpakker til børn og unge i Rundhøj-bebyggelsen, der desværre ikke altid får disse måltider hjemmefra. 16

17 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Succes med idrætsskole, trivsel og læring s ledelse, lærere og pædagoger og forældre, der ønsker en stærk og rummelig folkeskole i lokalområdet, har i fællesskab kæmpet for at gøre Rundhøjskolen til en succes og et aktiv for området. Det er lykkes. Rundhøjskolen oplever i disse år markant større søgning til 0. klasserne. Rundhøjskolen har tidligere været belastet af et mindre godt omdømme, blandt andet på grund af bandekriminaliteten i området i 1980 erne, men efter års ekstra intensivt arbejde med at mane onde, sejlivede rygter i jorden og udvikle såvel skole som pasningstilbud er skolen blevet en skole, man vælger til og ikke fra. Til skoleåret 2012/2013 er 61 % af skoledistriktets børn indskrevet til skolestart i 0. klasse på Rundhøjskolen. Andelen ventes at stige yderligere de kommende år, eftersom de væsentligste årsager til fravalg er søskende på andre skoler (da skolen for nogle år tilbage oftere blev fravalgt) og privatskoler (i en vis grad også relateret til søskendeforhold). Dermed vil Rundhøjskolen kunne leve op til byrådets ønske om bæredygtige tresporede skoler, og andelen af distriktsbørn i alle aldre, der går på Rundhøjskolen, vil stige. Kvalitet i undervisningen Skolebestyrelse, Forældre- og Lærerforeningen (FOLF), SFO-forældreråd, klasseråd, forældre, lærere, pædagoger og ledelse har i fællesskab gjort Rundhøjskolen til en skole karakteriseret ved høj kvalitet i undervisningen og høj forældretilfredshed. Rundhøjskolen arbejder indgående og løbende med at styrke de faglige aktiviteter. Professor i specialpædagogik Niels Egelund har siden 2003 været Rundhøjskolens kritiske ven og givet værdifulde input med blandt andet struktur på undervisningen og ro i klasserne som resultat. 60 minutters lektioner Rundhøjskolen har i mange år praktiseret lektioner a 60 minutter med henblik på at opnå mere effektiv undervisning. Samtidig ligger antallet af skolens undervisningstimer pænt over Undervisningsministeriets vejledende timetal. Høj forældretilfredshed og -engagement Rundhøjskolen nyder godt af et stort forældreengagement, og forældrene udtrykker stor tilfredshed med skolens indsats. Forældretilfredsheden er ifølge Aarhus Kommunes egen kvalitetsrapport steget markant fra 2009 til Mens 68,3 % i 2009 var tilfredse eller meget tilfredse med skolens indsats, var andelen i 2011 steget til 79,9 %. Forældreengagementet ses i tilslutning til forældreråd, skolebestyrelse samt Forældre- og Lærerforeningen (FOLF). Forældrene bakker samtidig op om skolens arrangementer, for eksempel idrætsdagen som holdes en lørdag. 60 minutters idræt og bevægelse hver dag Rundhøjskolen har i to år været en idrætsskole, hvor hver elev hver dag har en klokketimes idræt/bevægelse på skoleskemaet med bedre koncentration og øget indlæring til følge. Efter indførelsen er elevernes kondition og BMI forbedret, og fraværet er faldet 41 %. Idrætsskoletiltag har sat Aarhus på Danmarkskortet Idrætsskole-tiltaget har givet genlyd også uden for kommunen. Forligsparterne i Aarhus ønsker innovative skoler nu vil de lukke en skole, der har vist resten af Aarhus og Danmark, hvordan man kan sætte handling bag fine ord om idræt og bevægelse for alle skoleelever. 17

18 Høringssvar vedrørende Rundhøjskolen Rundt omkring i landets kommuner bliver der brugt rigtig mange ekstra millioner kroner på idrætsskoler. Rundhøjskolen har fundet midler til at skabe en idrætsskole inden for eget budget uden at skære i undervisningstimer! Netop af denne grund vandt Rundhøjskolen en pris for bedste sundhedstiltag i Danmark, kåret af Rockwool Fonden og Sundskolenettet. Rundhøjskolen har de bedste faciliteter til at videreføre en idrætsskole Forligspartierne mener, at Rundhøjskolens idrætsskolekoncept kan videreføres på de fusionerede skoler, men hverken Viby Skole eller Rosenvangskolen har samme gode idrætsfaciliteter som Rundhøjskolen. Rundhøjskolen har egen idrætshal, idrætssal, store udendørsarealer, og senest har skolen fået en idrætsrambla, der gør det muligt at have idræt og bevægelse i skolegården i al slags vejr. -- Vi forventer som forældre, borgere, vælgere og skatteydere, at forligspartierne indser, at de sociale og økonomiske omkostninger forbundet med en lukning af Rundhøjskolen er for store set i forhold til den forventede besparelse, og at de derfor tager forslaget af bordet og i fællesskab med en bredere kreds i byrådet revurderer forliget og bevarer Rundhøjskolen. Højbjerg, juni 2012 Morten L. Pedersen Skolebestyrelsesformand Lisbeth Koed Doktor SFO-forældrerådsformand Mikkel Hansen Bestyrelsesformand for Forældre- og Lærerforeningen (FOLF) ved Rundhøjskolen Morten Grantzau Bestyrelsesformand for det kommunale dagtilbud Dorthe Daugaard Sørensen Bestyrelsesformand for det selvejende dagtilbud Lone Jensen Bestyrelsesformand for FU-center Horsensvej 18

19 Revideret fakta-notat fra Forældregruppen på Rundhøjskolen, den 12. juni 2012 FAKTA: Det er alt for dyrt og helt forkert at lukke Rundhøjskolen En samling af nogle af de mange fakta, der taler imod politikernes forslag om at lukke Rundhøjskolen. Forældregruppen har efter møde med Forvaltningen dels præciseret egne beregninger, dels fundet flere udgifter og besparelser, der er vigtige for en tilbundsgående analyse af konsekvenserne af skoleforliget og alternativerne FAKTUM: Lukning af Rundhøjskolen koster 7,2 mio. kr. til nye skolelokaler I forligsteksten, der præsenterer lukningen af Rundhøjskolen, bemærkes det, at aftalen kun vil betyde»en mindre udbygning på Viby Skole«. Det er helt forkert. Tvangsflytningen af Rundhøjskolens klasser betyder tværtimod markante merudgifter til to nye fysiklokaler (på Rosenvangskolen og Vestergårdskolen), der koster kr. pr. stk. Dertil kommer et nyt klasselokale på Viby Skole til kr. og et nyt SFO-lokale på Viby Skole til kr. (jf. Bilag 6: Anlægsudgifter for berørte skoler), i alt kr., der kun skal bruges ved en tvangsflytning af elever fra Rundhøjskolen. Millioner spares, hvis Rundhøjskolen bevares som i dag! 2. FAKTUM: Lukning af Rundhøjskolen nødvendiggør nye skoleveje til 11,4 mio. kr. Skoleforliget finder ikke midlerne til nye skoleveje, selv om en tvangsflytning af eleverne på Rundhøjskolen nødvendiggør sikring af nye og eksisterende skoleveje for minimum kr. (beregnet ud fra meter-prisen på kr. og kr. i Skolevejsanalyse for hhv. Viby Skole og Rundhøjskolen). Dertil kommer udgifterne til nødvendige ekspropriationer og sikring af overgange på Chr. X's Vej og Jyllands Allé, fordi krydsningen af disse veje ikke kan anbefales for klasse, medmindre der etableres broer eller skolepatruljer (jf. kommunens Skolevejsanalyse). Millioner spares, hvis Rundhøjskolen bevares som i dag! 3. FAKTUM: Idrætsskole-koncept forbedrer læring og nedbringer sygefravær drastisk Sygefraværet på Rundhøjskolen er faldet med 41 procent fra 2009 til 2011 som følge af omlægningen til idrætsskole en omlægning der er fuldt finansieret uden én ekstra krone fra kommunen. Det er dokumenteret i forskningen, at der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, uanset alder. Fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der fremmer hjernens udvikling gennem læring og erfaring og forbedrer problemløsning og logisk tækning, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, opmærksomhed og selvopfattelse (kilde: Fysisk aktivitet og læring, en konsensuskonference, Kunststyrelsen 2011). Ved en lukning af Rundhøjskolen tabes alle disse kvaliteter på gulvet!

20 4. FAKTUM: Center 10 kritiserer flytning til Rundhøjskolen Skoleforliget vil lukke Rundhøjskolen og i stedet skabe tre tiendeklassescentre, hvoraf Rundhøjskolens lukning skal skaffe plads til det største center. Men der er 10 skoler i Aarhus Kommune, som kan huse Center 10, idet de har over 300 tomme elevstole. Og som følge af lang transporttid og kun én busrute (2A) er placeringen på Rundhøjskolen slet ikke optimal i forhold til at tiltrække 10. klasseselever i kommunen. Center 10 peger selv på en placering i midtbyen med tæt adgang til bus og tog, og bestyrelsesmedlem Elsebeth Pii Svane frygter, at mange elever simpelthen vil fravælge centeret ved en placering i Rundhøj (jf. Århus Stiftstidende, ). Derved skrider forudsætningerne for Center 10 på Rundhøjskolen! 5. FAKTUM: Placering af Center 10 uden for Rundhøjskolen med samme besparelse Hvis Center 10 flyttes til en af de ti skoler, der i forvejen har tilstrækkelig overkapacitet, vil kommunen fortsat kunne finde en besparelse på samme niveau, som skoleforliget opnår, selv om Rundhøjskolen bevares intakt. I det følgende ser vi på beregningerne først en korrektion af kommunens tal (a), dernæst et eksempel på en alternativ model (b): a) Korrektioner til beregningerne bag skoleforliget I Forældregruppen tager vi udgangspunkt i de nyeste elevtal fra Rundhøjskolen, derfor er der en forskel på beregningerne af udgifterne til at flytte eleverne til andre skoler. Skoleforliget overvurderer den årlige besparelse ved en lukning af Rundhøjskolen med ca kr.: KOMMUNENS TAL FORÆLDREGRUPPENS TAL Lukning af Center10 (Frydenlund) Lukning af Rundhøjskolen Nyt Center10 på Rundhøjskolen Rundhøj-elever til Viby Skole (drift osv.) (*1) Rundhøj-elever til Vestergårdskolen (drift osv.) Rundhøj-elever til Rosenvangskolen (drift osv.) (*2) Rundhøj-elever til Åby Skole (drift osv.) (*3) Udgifter til Rundhøj-elever med bus (*4) Samlet årlig besparelse for kommunen b) Forældregruppens alternativ: Rundhøjskolen bevares, Center 10 flyttes til en anden skole Der er andre skoler, der kan bruges som nyt Center10 ti skoler i Aarhus Kommune har over 300 ledige elevpladser. Dertil kommer, at en lukning af Rundhøjskolen medfører anlægsudgifter i form af nye skoleveje til kr. samt anlægsudgifter til nye lokaler på

21 Rosenvangskolen, Vestergårdskolen, og Viby Skole, der samlet beløber sig til kr. (jf. pkt. 1 i dette notat). En lukning af Rundhøjskolen medfører således ekstra éngangsudgifter på i alt kr., der imidlertid pga. den lange rente på 4,5 procent (som man arbejder med i Aarhus Kommune for budgetåret 2013) også kan opføres som et årligt rentetab, som skoleforliget ikke medregner. Pointen er, at besparelsen ved at bevare Rundhøjskolen, som den er, og i stedet flytte Center 10 til (f.eks.) Søndervang Skole er på samme niveau som forligets besparelse i vore beregninger endog en lille smule større: Lukning af Center10 (Frydenlund) Rentebesparelse vedr. anlægsinvesteringer (*5) Forøgede driftsomkostninger, eksl. ledelse på Søndervang (*6) Separat skoleleder og pædagogisk leder på Center (*7) Samlet årlig besparelse for kommunen I ovenstående eksempel er det Søndervangskolen, der bliver det nye Center 10, men vi overlader det til Forvaltningen at regne på de øvrige skoler, der har overkapacitet. NOTER (*1) Kommunen regner med at flytte 151 elever fra Rundhøjskolen til Viby Skole, men det faktiske tal er 171 elever, og derfor bliver den reelle udgift tilsvarende større. (*2) Kommunen regner med at flytte 151 elever fra Rundhøjskolen til Rosenvangskolen, men det faktiske tal er 171 elever, og derfor bliver den reelle udgift tilsvarende større. (*3) Kommunen medregner ikke omkostningerne ved at flytte 20 elever fra Rundhøjskolens specialklasse og 34 elever fra Viby Skoles specialklasse til Åby Skole. I forhold til energi-udgifter medgår specialklasseelever på samme måde i beregningerne som almindelige elever, men i forhold til bygningsdrift medgår de med en faktor 3 (kilde: B&U, Økonomi og drift). (*4) Kommunen regner med, at 69 elever fra Rundhøjskolen (22 procent) fremover skal med bus ud fra forestillingen om, at 2 x 151 elever skal til Rosenvang og Viby; men da de faktiske tal bliver 2 x 171 elever, bliver de 22 procent reelt til 75 elever og den reelle merudgift til bus tilsvarende: kr. (*5) Rentebesparelsen af de nødvendige anlægsudgifter på kr. beløber sig til kr., pga. den lange rente på 4,5 procent, som man arbejder i Aarhus Kommune for budgetåret 2013 (jf. notat fra Borgmesterens Afdeling: Fastsættelse af renter til Budget 2013). (*6) Ingen kender udgifterne ved at placere størstedelen af Center 10 på Søndervangskolen, men vi kan anslå dem ud fra kommunens egne tal. Vi antager her, at Rundhøjskolens 10. klasser bliver på Rundhøj, og at det er Frydenlundskolens klasses-elever fra det nuværende Center 10, der flyttes. Jævnfør Brøndum & Fliess kan bygningsdrift, rengøring og energi ved en flytning højst udgøre 110 procent af det eksisterende driftsbudget på skolen, og denne forudsætning lægger vi derfor også til grund for flytningen af Center 10 til Søndervang, når vi udregner merudgifterne til drift i forhold til skolens eksisterende budget. (*7) Ledelseomkostninger til skoleleder og pædagogisk leder (overenskomstansatte) anslås jf. Brøndum & Fliess, dog eksklusiv administrativ ledelse, da denne kan være fælles med eksisterende skole.

22 Korrigerede omkostning Skoleforlig jf. aktuelle elevtal og Flytning af specialklasser fra hhv. Rundhøjskolen & Åby Særligt specialklasser: reng. Vand, varme & el Særligt specialklasser: bygningsdrift og energi i alt forøgede driftomk. Ved mere end 50% max 10 % Elevflytninger( Nyt elevtal - Nyt index (I dag = Forøget Driftbudget ekskl. bygningsdrift Ledelsesomk. Forøgede Nye forøgede driftomkostninge Beregninger ift. Delta ift. Skoler, der flyttes til Elevtal i dag aktuelle elevtal) 100) Ledelse specialklasser Ny drift omk V/1471 pr. elev driftomk. r skoleforlig skoleforlig Rosenvangsskolen , , , Viby skole , , , Åby skole , , Kolonne C: nuværende klasser på Rundhøjskolen fordeles ligeligt mellem Rosenvang og Viby. Flytning af specialklasser skal jf. skoleforlig flyttes fra hhv. Rundhøj og Viby til Åby. Pt. 20 elever på Rundhøj og 34 elever på Viby Kolonne F: bygningsdrift for specialklasser indregnes som en faktor 3 ift. "almindelige" elever.

23 PRESSEMEDDELELSE 1. december 2011 Forskere dokumenterer: Fysisk aktivitet øger læring Ledende forskere er nået til enighed om, at der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Den oktober 2011 holdt Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) en konsensuskonference om fysisk aktivitet og læring. Hovedkonklusionen blev, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, og at det gælder uanset alder. Formand Jens Bangsbo udtaler: Det har i mange år været antaget, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Konsensuskonferencen har vist, at der rent faktisk er en forbindelse. Det giver nye perspektiver, ikke alene for tilrettelæggelse af undervisning og uddannelse, men også for planlægning af byrum, udvikling af idrætsfaciliteter og indretning af arbejdspladser. Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V Telefon Telefax Konklusionen hænger sammen bl.a. sammen med: at fysisk aktivitet forbedrer kognition, f.eks. i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed, at fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der kan fremme hjernens udvikling gennem læring og erfaring, og at fysisk aktivitet øger hjernens modstandsevne mod kognitiv svækkelse som følge af alder og sygdom. Som opfølgning holder KIF et seminar om idræt og læring torsdag den 1. december 2011 kl i Vejle, som har tiltrukket over 250 deltagere. Man kan læse mere i KIF s nye publikation Fysisk aktivitet og læring, som findes på Yderligere oplysninger fås hos: Professor Jens Bangsbo, formand for KIF, Kommunikationschef Marianne Strøm Hansen, Kunststyrelsen, Konsulent Eva Jensen, sekretær for KIF, Kunststyrelsen er sekretariat for Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning J.nr.:

24 Konsekvenser af Skoleforliget Center10 på Frydenlundskolen lukkes og - Rundhøjskolens børn tvangsflyttes Besparelse: 4,4 mio. kr. om året Besparelse: KUN KR. om året

25 Her koster det mere Rundhøjskolens børn tvangsflyttes til fire andre skoler Viby Skole Rosenvangskolen Vestergårdsskolen Åby Skole + UUNDGÅELIGE UDGIFTER TIL + Nye skoleveje + Flere lokaler på Viby Skole + Mere plads i SFO på Viby Skole og Rosenvangskolen + Flytning/drift af specialklasser til Åby Skole + Afledte udgifter i Socialforvaltningen

26 Her er besparelsen Undgå omkostningerne Ved tvangsflytning af børn fra Rundhøjskolen Fasthold besparelser ved lukning af Center10 på Frydenlundskolen Udnyt den ledige plads Center10-elever fra Frydenlundskolen flyttes til en skole med kapacitet Merpris: kr. i årlige driftsomkostninger Besparelse: 4,4 mio. kr. årligt 11 skoler i Aarhus har mere end 300 ledige skolepladser

27 Udvikling på Rundhøjskolen Andelen af distriktets børn, der vælger Rundhøjskolen i O. Klasse, i % 61,20 37,50 43, / / /2013

28 Rundhøjskolen Lukning Skole/SFO Bygningsdrift Rengøring Energi Transport Effekter i alt Kommentarer Center Center 10 lukkes og flyttes til Rundhøj Viby Skole Rundhøj til Viby Vestergårdskolen Esaa til vestergård Rundhøjskolen Besp. På at drive 10. klaase på Rundhøj Rosenvangskolen Rundhøj 0-9. til Rosenvang Åby skole 0 Specialklasser til Åby skole Netto effekt

29 Max antal elever ift. Skoler s kapacitet - jf. Aktuelt elevtal 2012 Brøndum jf. skolernes & Fliess hjemmesider Delta Elevtal ift. kapacitet Tovshøjskolen Søndervangskolen Ellekærskolen Læssøesgades Sk Møllevangskolen Skjoldhøjskolen Skæring Skole Sødalskolen Vestergårdskolen Tilst Skole Åby Skole Rosenvangskolen Viby Skole Rundhøjskolen Holme Skole Kragelundskolen

30 Rapport vedrørende Rundhøjskolen Niels Egelund, professor, dr.pæd., leder af Center for Grundskoleforskning, DPU, Aarhus Universitet. 15. januar 2010 I Rundhøjskolens lokale udviklingsplan for fremgår det, at visionen er, at: Rundhøjskolen vil være en levende skole med faglige udfordringer og trygge rammer for ALLE børn. Vi understøtter børns mangfoldige måder at lære på, fordi HVOR MAN TRIVES LÆRER MAN! Målene er: Alle børn er trygge og trives. Alle børn udfordres passende fagligt og socialt. Alle børn føler sig som en del af et eller flere fælleskaber og bidrager til det. Det gælder endvidere, at skolen har lagt særlig vægt på at arbejde med at blive det positive tilvalg for alle skoledistriktets børn Jeg har besøgt skolen som kritisk ven i skoleåret og påpegede den gang en række områder, hvor der var rum for forbedring. Det angik først og fremmest undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, og specialundervisningens organisering. har i september 2008 opfordret til, at den endnu en gang blev evalueret, og det er sket i første halvdel af skoleåret Der er gennemført besøg i en række af skolens klasser over X dage, ligesom der er gennemført interviews med en række af skolens lærere, pædagoger og ledelse. Endeligt er nogle af skoledistriktets forældre, der har valgt at sætte deres børn i andre skoler, blevet interviewet med henblik på at opnå informationer om deres valg. Evalueringsarbejdet har således lagt sig nøje op ad skolens lokale udviklingsplan for Som overordnede resultater af evalueringen kan der gives en status udtrykt i følgende punkter har en klart beskrevet profil og udviklingsplan lever godt op til sine målsætninger for flertallet af eleverne Personalets faglige kompetencer er generelt høje Teamsamarbejdet synes at fungere godt Mødekulturen synes effektiv Personalet synes generelt at kunne li hinanden Ledelsesteamet synes at fungere godt efter en del ændringer Undervisningsmidler har en god standard Der er taget flere nye initiativer, idrætsprofil, Plan B De fysiske rammer er blevet forbedret meget. Der er en god blanding af unge og ældre i personalegruppen Der er en god og aktiv skolebestyrelse Der er meget mere struktur i undervisningen end for 5 år siden Der lægges stor vægt på både faglighed og de bløde kompetencer Der er et godt udbygget vejlederteam Kompetencecenteret er udviklet Eliteklassen er et stort plus i skolens kultur SFO-virksomheden har fået bedre rammer Der er en god blanding af sociale baggrunde Der er etableret et sæt af traditioner. Sammenlagt gælder, at skolen har været inde i en markant positiv udvikling siden sidste besøg for seks år siden. Dette gælder både undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, den 1

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser.

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser. Høringssvar Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune 1 Styregruppen for Bevar Højelse Skole vil i nedenstående høringssvar gøre indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Vi mener,

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Vi lytter til forskerne og gør det der virker

Vi lytter til forskerne og gør det der virker Vi lytter til forskerne og gør det der virker Radikale Venstre fremlægger nu vores bud på en ny skolestruktur i Randers Kommune. Vi lytter til forskerne, og gør det der bedst virker på børnene. Indledningsvis

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Bæredygtige skoler... 2 1.2 Læsevejledning i forhold til Udviklingsplanen.... 2 2. Økonomisk analyse... 3 2.1

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Vores skole. Vores by. Vores svar.

Vores skole. Vores by. Vores svar. Vores skole. Vores by. Vores svar. RAMLØSE SKOLEBESTYRELSE Skolegruppen - Et borgerinitiativ til støtte for Ramløse Skole Side 1 af 16 Indhold 1. Resumé... 3 2. Hvorfor nej til ét skoledistrikt?... 5 Fordi

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 10 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune 17. september 2010 Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune København skal som en moderne storby på en og samme tid tage hånd om det liv, københavnerne lever nu og den fremtid, som byens børn skal

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere