Psykolog Susanne Bargmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykolog Susanne Bargmann"

Transkript

1 Psykolog Susanne Bargmann Undervisning og implementeringsprojekter i Danmark, Skandinavien og Europa. Terapi med børn, unge og voksne. Familieterapi og spiseforstyrrelser. ICCE COO og Community Manager 1

2 @theicce Facebook: The International Center for Clinical Excellence 2

3 Effekten af behandling Psykoterapi generelt har en meget stor effekt (effectsize: ) I RCT s klarer den gennemsnitlige patient, som modtager behandling sig bedre, end 80% af kontrolgruppen. 3

4 Hvad er en effect-size? Effekt fluor i tandpasta Effekt af terapi Rosenthal, R. (June 1990). How are we doing in soft psychology? American Psychologist, 45(6), Duncan, B., Miller, S., & Sparks, J. (2004). The Heroic Client (2 nd ed.). Jossey-Bass: San Francisco, CA. Achieving Clinical Excellence Behandling Effect Size Psykoterapi Parterapi.8 Bypass operation.8 Fluor i tandpasta.26 Antidepressiv medicin.41 AZT som livsforlængende medicin ved AIDS.47 Lipsey, M.W., & Wilson, D.B. (1993). The efficacy of psychological, behavioral, and educational treatment. American Psychologist, 48, Shadish, W.R., & Baldwin, S.A. (2002). Meta-analysis of MFT interventions. In D.H. Sprenkle (Ed.). Effectiveness research in marriage and family therapy (pp ). Alexandria, VA: AAMFT. 4

5 6,000+ terapeuter 48,000+ rigtige klienter Effekten var klinisk svarende til/højere end RCT s. Kendall, P.C., Kipnis, D, & Otto-Salaj Salaj, L. (1992). When clients don t progress. Cognitive Therapy and Research, 16,, Minami, T., Wampold, B., Serlin, R. Hamilton, E., Brown, J., Kircher, J. (2008). Benchmarking the effectiveness of treatment for adult depression in a managed care environment: A preliminary study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(1),

6 1) Efter afsluttet behandling, hvor stor en %-del af dine klienter: a) Har fået det bedre? b) Oplever ingen effekt af behandlingen? c) Har fået det værre? 2) Sammenlignet med andre behandlere i dit arbejdsfelt, hvordan ville du vurdere din generelle kliniske kompetence og effektivitet? 0-100%: 25% = under gennemsnit, 50% = gennemsnitlig, 75% = over gennemsnit. 6

7 Walfish, McAllister & Lambert (in press) undersøgte et repræsentativt udsnit af: psykologer psykiatere socialrådgivere par- og familieterapeuter fra hele USA Ingen forskel på hvordan behandlere vurderede deres generelle niveau og effektivitet på tværs af discipliner. Gennemsnitligt vurderede behandlere sig på 80% percentilen Ingen vurderede sig selv under gennemsnittet Mindre end 4% vurderede sig selv gennemsnitlige Kun 8% vurderede sig selv lavere end 75% percentilen 25% vurderede at ligge på 90% percentilen eller højere sammenlignet med deres kolleger 7

8 I forhold til terapi effekt: Gennemsnitsterapeuten mente, at 80% af deres klienter fik det bedre som følge af terapien, 17% uændret, 3% fik det værre Næsten 1/4 af behandlerne mente at 90% eller flere af deres klienter fik det bedre Halvdelen af behandlerne mente at ingen klienter fik det dårligere mens de gik i behandling hos vedkommende. THE FACTS! Effekten for klienter varierer meget i forskningslitteraturen (RCT gennemsnitligt RCI = 50%, de dygtigste terapeuter: 70%) Terapeuter er for dårlige til at identificere klienter som får det værre, og klienter som er i risiko for droppe ud af behandlingen (10% og 47%) 8

9 Mellem 5-10% af klienter får det dårligere mens de er i behandling. Konsekvens: 1/10 af klienterne i sundhedssektoren udgør 60-70% af udgifterne Bergin, A. E. (1971).In A. E. Bergin & S. L. Garfield (Eds.) Handbook of psychotherapy & behavior change. New York: Wiley. Lambert, M.J., Whipple, J., Hawkins, E., Vermeersch, D., Nielsen, S., & Smart, D. (2004). Is it time for clinicians routinely to track client outcome? A meta-analysis. Clinical Psychology, 10, ; Chasson, G. (2005). Attrition in child treatment. Psychotherapy Bulletin, 40(1), 4-7. Drop-outs Den gennemsnitlige drop-out rate i forskningslitteraturen er 47%. Af de klienter, som stopper uplanlagt, har ca. 50% fået det bedre, mens 50% har fået det værre/ ingen effekt Lambert, M.J., Whipple, J., Hawkins, E., Vermeersch, D., Nielsen, S., & Smart, D. (2004). Is it time for clinicians routinely to track client outcome? A meta-analysis Clinical Psychology, 10, ; 9

10 Mål: At sammenligne terapeuters evne til at identificere at risk klienter med en computergenereret algoritme. Studie af 40 terapeuter og 550 klienter. Resultater: Hannan, C., Lambert, M. J., Harmon, C., Nielsen, S. L., Smart, D. W., Shimokawa, K., et al. (2005). A lab test and algorithms for identifying clients at risk for treatment failure. Journal of Clinical Psychology: In Session, 61, Terapeuterne opdagede 1 ud af de i alt 40 klienter som fik det værre. Computerprogrammet opdagede 36 af de 40 klienter Psykoterapi er både effektiv og virksom Drop-outs udgør et stort problem Terapeuter kan have en tendens til at overvurdere effekten af deres indsats Terapeuter er ikke gode til at identificere klienter som ingen effekt har af behandlingen eller klienter som får det værre 10

11 Tal sammen to og to om følgende spørgsmål: Hvilke strategier har vores profession anvendt for at løse disse problemer med psykoterapeutisk behandling? Achieving Clinical Excellence Øget krav til dokumentation Udvikle behandlingsteknikker: Siden 1960 erne er antallet af metoder vokset fra 60 til 400+ Evidensbasering 145 manualiserede behandlinger af 51 diagnoser. Beutler, L., Malik, M., Alimohamed, S., Harwood, T., et al. (2005). Therapist variables. In M. Lambert (ed.). Bergin and Garfields Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (5th Ed.). (pp ). New York: Wiley. Wampold, B. (2001). The Great Psychotherapy Debate. Hillsdale, NJ: LEA. 11

12 Evidensbaseret praksis: Bygger på en medicinske model Bygger på ideen om at terapi har en aktiv ingrediens, ligesom piller Bygger på en idé om at man kan udvikle specifikke metoder til behandling af specifikke problemer. Forudsætter at man kan sætte en præcis/ korrekt diagnose. Afprøvet igennem videnskabelige forsøg Behandling standardiseret og kvalitetssikret igennem manualisering 12

13 Tal i grupper af 3-4 om følgende: Hvis jeg havde et alvorligt psykologisk problem, hvad ville jeg så lægge vægt på, når jeg skulle ud på behandler-markedet? Teknik/ model Behandlerens tiltro til metodens effektivitet (alligiance-faktorer) 1 Alliancen Teknik Allegiance Alliance 13

14 Effekt af behandling: 60% skyldes alliancen (8% ud af 13%) 30% skyldes allegiance- faktorer (4% ud af 13%) 8% skyldes model og teknik (1% ud af 13%) Wampold, B. (2001). The Great Psychotherapy Debate.. New York: Lawrence Erlbaum Teknik Allegiance Alliance Forskning i alliancen igennem over 1100 videnskabelige undersøgelser Norcross, J. (2009). The Therapeutic Relationship. In B. Duncan, S. Miller, B. Wampold, & M. Hubble (eds.). The Heart and Soul of Change.. Washington, D.C.: APA Press. Mål Klientens præferencer, forventninger, ønsker Terapeutens rolle Metoder 14

15 Til trods for den teoretiske udvikling er effekten af psykoterapi forblevet uændret de sidste 30 år. The Dodo-bird verdict: Alle har vundet, så alle skal have en præmie. En gruppe forskere peger på at psykoterapi skal forstås ud fra en kontekstuel model Rosenzweig, S. (1936). Some implicit common factors in diverse methods in psychotherapy. Journal of Orthopsychiatry, 6,, Duncan, Miller, Wampold & Hubble (nov nov. 2009): Heart &Soul of Change 2 nd Edition. Medicinsk model Kontekstuel model Hvilken behandling er mest effektiv for et individ med denne specifikke diagnose under disse specifikke omstændigheder, og hvordan skal den leveres? Evidensbaseret Praksis Fungerer relationen mellem denne klient og terapeut for klienten på dette tidspunkt, på dette sted? Praksisbaseret Evidens 15

16 461 Norske par behandlet med parterapi To typer behandlinger: Sædvanlig behandling (alm. parterapi uden feedback) Parterapi med feedback Behandlingsgrupperne var identiske mht. Alder/køn køn/grad af problemer/etc ved behandlingsstart. RCT Procent af par, hvor begge i parret opnåede eller overskred behandlingsmål: Sædvanlig behandling: 17% Behandling med feedback: 51% Anker, M., Duncan, B., & Sparks, J. (2009). Does client based feedback improve outcomes in couples therapy? Journal of Consulting and Clinical Psychology. Resultater af løbende feedback: Michael Lambert (mega-analyse): Brug af feedback øger effekt med ca Miller et al. 2006: Effekten af psykoterapi øget med 65% som følge af brugen af feedback. Anker, Duncan, Sparks (2009): 3 gange så mange par opnåede behandlingsmål og drop-out rates halveret! 16

17 At søge feedback fra vores klienter, for at sikre maksimal effekt og kvalitetssikre vores arbejde. Klientens vurdering af effekt og alliance kan med størst sikkerhed forudsige om terapien bliver succesfuld (dose effect). At samarbejde om og diskutere processen i terapi med klienten, forøger effekten af psykoterapi, og mindsker drop-out-rate. 17

18 Outcome Rating Scale (ORS) Når du ser tilbage på den tid, der er gået siden sidste samtale (inklusiv i dag), skal du vurdere, hvordan du har haft det på følgende områder af dit liv. En markering til venstre for midten markerer, at du har haft det dårligt, mens en markering til højre for midten markerer, at du har haft det godt. Individuelt: (Personligt velbefindende) I I Nære relationer: (Familie, nære venner, osv.) I I Socialt: (Arbejde, skole, bekendte) I I Generelt: (Generel følelse af velbefindende) I I Institute for the Study of Therapeutic Change 2000, Scott D. Miller and Barry L. Duncan Dansk oversættelse: Psykolog Susanne Bargmann ORS Et subjektivt måleinstrument (PROMS) Måler distress / funktionsniveau (fremfor symptomer eller diagnose) Snapshot fokus 18

19 O u t c o m e S c o r e The Clinical Cutoff 1st 2nd 3rd 4th Session Number Actual Score Kurve 2 25th % 75th % Klinisk cut-off er den linie som adskiller den kliniske fra den ikke-kliniske population (25, U:28, B:30) Grundlæggende facts Mellem 25-33% af klienter scorer i det ikke-kliniske område. Klienter som scorer I det ikke-kliniske områder får det oftest dårligere som følge af behandling. Forandringshastighed mindskes jo tættere klienten er på cut-off 19

20 20

21 Session Rating Scale (SRS V.3.0) Du bedes vurdere dagens samtale, ved at sætte et mærke på hver af de fire linier. Du skal placere din vurdering tættest på den beskrivelse, som passer bedst på din oplevelse. Relation: Jeg følte mig ikke hørt, forstået og respekteret. I I Jeg følte mig hørt, forstået og respekteret. Vi arbejdede ikke med eller talte ikke om det jeg gerne ville arbejde med og tale om Terapeutens måde at arbejde på passer ikke til mig. Der manglede noget i dagens session Mål og emner: I I Tilgang eller metode: I I Generelt: I I Vi arbejdede med og talte om det jeg gerne ville arbejde med og tale om Terapeutens måde at arbejde på passer til mig. Alt i alt var dagens session passende for mig. Institute for the Study of Therapeutic Change 2002, Scott D. Miller, Barry L. Duncan, & Lynn Johnson Dansk oversættelse: Psykolog Susanne Bargmann 21

22 SRS cut-off Den mest brugbare form for feedback på SRS er den negative feedback Det er rigtig vanskeligt at få klienter til at score under cut-off! Målet er at skabe en feedback-kultur hvor det føles trygt nok at give udtryk for større eller mindre utilfredshed. Med tiden er det målet at alliance-scoren bedres. Severity Adjusted Effect Size (SAIC sample) Good/Good Fair/Good Poor/Good Good/Fair 9000 cases Fair/Fair Poor/Fair Good/Poor Fair/Poor Poor/Poor First/last alliance 22

23 23

24 ORS og SRS er dialogredskaber, som genererer hypoteser og spørgsmål. Som sidegevinst kan man kan aggregere data og måle effekten af sit arbejde. 24

25 Gå sammen i par 1 er terapeut, 1 er klient. Terapeuter: I skal forsøge at forklare jeres klienter ideen bag at anvende løbende feedback, så det giver mening for klienterne at deltage. Klienter: I skal lægge mærke til, hvad jeres terapeut siger, som er særlig hjælpsomt for jer, når i skal forstå den måde at arbejde på. Introduktion Jeg anvender nogle måleinstrumenter for at holde øje med effekten af vores arbejde sammen, og for at få din tilbagemelding på hvordan vores samarbejde passer for dig. Din feedback på processen er vigtig for at vores arbejde sammen bliver så godt som muligt. Vi kigger efter tegn på at vores arbejde sammen er virksomt, da man ved at vellykkede forløb kendetegnes ved at der er en effekt ret tidligt i forløbet. Hvis vores arbejde sammen virker, kan vi fortsætte så længe det giver mening for dig. Hvis vores arbejde sammen ikke virker, er det noget vi skal forholde os til sammen (søge konsultation, justere, viderehenvise) 25

26 Mine problemer er meget mere komplicerede og vil tage lang tid at løse, så jeg tror ikke dine skemaer kan bruges på mig Klienter og terapeuter bytter rolle Terapeut: introducer ORS-skemaet for klienten Stikord: Gennemsnit over hvordan du har haft det den sidste uge 4 subskalaer som dækker det som bliver påvirket af psykoterapi du skal graduere din scoring efter hvordan du synes du har haft det. Feedback muliggør at vi tager de næste skridt for at udvikle vores kompetencer: Kende vores nuværende niveau (baseline) Formaliseret, regelmæssig, løbende feedback Deliberate practice 26

27 Deliberate Practice: Deep Practice Ved fejl, stoppe, spille igen, sætte farten ned. Fortsætte bid for bid indtil stykket er lært 27

28 Anderson, Ogles, Lambert & Vermeersch (2009): 25 terapeuter, klienter Forskelle i demografiske variable Målte interpersonelle færdigheder (SSI). Domain-specific interpersonel viden blev testet ved at vurdere terapeuternes svar i udfordrende terapeutiske situationer: Fire problematiske terapeutiske processer (f.eks. selvmordstrussel) Flere vanskelige interpersonelle mønstre (fx. Vred, dependent, forvirret, bebrejdende, kontrollerende). Anderson, T. Ogles, B., Lambert, M., Vermeersch,, D. (2009). Therapist effects: Facilitative interpersonal skills as a predictor of therapist success. Journal of Clinical Psychology, 65(7), Anderson, Ogles, Lambert & Vermeersch (2009): 25 terapeuter, klienter; Forskelle i demografiske variable Målte interpersonelle færdigheder (SSI). Domain-specific interpersonel viden blev testet ved at vurdere terapeuternes svar i udfordrende terapeutiske situationer: Fire problematiske terapeutiske processer (f.eks. selvmordstrussel) Flere vanskelige interpersonelle mønstre (fx. Vred, dependent, forvirret, bebrejdende, kontrollerende). Betydelige forskelle i effekten mellem terapeuter (~9%): Alder, køn, procendel af arbejdstid brugt på terapeutisk arbejde, teoretisk orientering ikke correleret med effekt. Generelle interpersonelle færdigheder ikke korreleret med effekt. Kun domain-specific interpersonel viden forudsage effekten. Anderson, T. Ogles, B., Lambert, M., Vermeersch,, D. (2009). Therapist effects: Facilitative interpersonal skills as a predictor of therapist success. Journal of Clinical Psychology, 65(7),

29 Deliberate Practice: Step 1: identificer en signal sag a. Klienten scorer 40 på SRS ved afslutningen på den første samtale. Step 2: Think a. Udvikle en strategi 1. Minimum 4 forskellige sætninger/mulige udspil med 2 opfølgende sætninger hver b. Forbind strategien med et specifikt mål. Step 3: Act a. Afhold sessionen b. Hold en pause lige efter afslutningen af sessionen og skriv ned hvordan strategien blev udført noter hvilke dele af strategien som ikke blev udført. Step 4: Reflection a. Gennemlæs noter b. Identifer specifikke handlinger og alternative metoder til at implementere strategien. Skriv evt. flere mulige sætninger/udspil ned. Konstruktiv feedback Characteristic of Helpful Feedback Beskrivende fremfor evaluerende Observationer fremfor tolkninger Specifik fremfor generel Kvantiteter fremfor kvaliteter Verber fremfor tillægsord Opgave- fremfor personorienteret Knyttet til det modtageren udtrykker at have brug for. Fokuseret på adfærd som modtageren har kontrol over. Modtageren skal have mulighed for at stille uddybende spørgsmål. 29

30 Principper: Par og familier Hvor er bekymringen / hvem er henviser? Hvem vedrører den målte feedback? ( statement scores/ kommunikation) Interaktioner / magt i rummet Muligheder for kreativ brug af scoringer i terapien / systemisk udspørgen Ægtepar i 30 erne Kvinden diagnosticeret moderat depression 2 små børn Oplever stor afstand imellem sig Sexliv har ikke fungeret det sidste halve år Kommer til parterapi 30

31 31

32 Den måde vi talte om sex på i dag fik mig til at føle mig beskrevet som et vilddyr Jeg følte at jeg var alene med mine synspunkter i en kvinde-gruppe med et bestemt syn på mænd og deres sexuelle behov på I forstod ikke at sex for mig ikke kun er et fysisk behov, men en måde at være tæt på min kone og føle samhørighed, bekræftelse som mand Hvis ikke vi havde haft den her snak var jeg ikke kommet igen 32

33 FIT i praksis Min mor synes jeg skal komme Kvinde, 16 år Henvender sig på mors foranledning, fordi mor er bekymret. Bulimiske symptomer, tiltaget de sidste 6 mdr. Jeg synes mit liv er fint jeg har ikke nogle problemer jeg har brug for at arbejde med Kommer alene til samtaler, da hun ikke ønsker at have sin mor med. 33

34 Hvad stiller man op, når klienten kommer fordi andre synes der er et problem, men klienten ikke selv er enig? 34

35 Collateral Ratings Hvis klienten scorer over cut-off, og der er andre som ønsker at de skal gå i terapi. Procedure: Få klienten til at udfylde ORS som de tror henviser vurderer dem eller få henviser til at vurdere klienten. Du skal nu score skemaet sådan som du tror din mor vurderer du har det 35

36 Hvad skal der til, for at din mor begynder at se dig på samme måde, som du ser dig selv? Jeg skal nok begynde at passe mit arbejde, i stedet for at melde mig syg flere dage om ugen Jeg skal nok begynde at se mine venner i stedet for at bure mig inde på værelset Jeg skal nok få et mere normalt forhold til træning Min mor skal nok se, at maden ikke forsvinder fra køleskabet i så stort omgang som nu Jeg skal nok vise at jeg er glad i stedet for at jeg nu græder og virker ked af det 36

37 Motivation Forstå klientens ønsker til alliancen fokus er at få klienten ENGAGERET i terapien: MÅL (f.eks. jeg ønsker at min mor skal forstå at jeg ikke behøver terapi ) METODER (f.eks. jeg vil have redskaber ) TP. ROLLE (f.eks. du er eksperten ) PRÆFERENCER (f.eks. jeg vil kun tale med en kvinde ) Klientens præferencer, forventninger, ønsker Mål Metoder Terapeutens rolle 37

38 Ufrivillige klienter Princip: Hvor er distress / bekymringen? Kvinde, 35 år Vi må gøre noget andet Bulimi debut 21 år, on/off i perioder, det sidste år tiltagende alvorligt. Været i behandling for sin bulimi tidligere med nogen succes. Parforhold problematisk, mand lider af depression, aktuelt alvorlig deprimeret. Datter, 1 år, meget syg efter institutionsstart Arbejder ved siden af studie, gået i stå med studiet presset af universitetet, fokus på at passe datter 38

39 Hvornår dropper klienter ud?

40 Tommelfingerregler Tjekke ind samtale ved 3-4 samtale (justere) Sidste stop samtale ved 7-8 samtale (tilføje/afslutte) Afslutte/Viderehenvise ved 9-10 samtale Ved lav SRS: Husk altid at tale kort med klienten om årsagen til den lave score inden de går ud af døren. Husk at give rum til at de kan give kritik ved at gøre det 1) Positivt konnoteret 2) Blive opgave-specifik Det virker ikke Ændre alliancen Tilføje elementer til behandlingen Skifte behandler Konsultation: Woman to woman talk At prioritere i livet hvad er vigtigt Fokus på at ofre på kort sigt pga. det større perspektiv. Eksempler fra terapeutens eget liv Stoppe det, som ikke virkede, tage en chance og gøre noget nyt. 40

41 Støtte Skabe sammenhænge som kan hjælpe med implementeringen af ORS og SRS i praksis. Fællesskab omkring at øve sig, stille spørgsmål, udvikle svar. En mentor? The ICCE Online Community 41

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk 1 Drop out rates average 47%; 10 22% of clients in care deteriorate. Therapists frequently fail to idenmfy failing cases; Lambert,

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

2012#3 EVIDENS ER IKKE BARE EVIDENS NARRATIVE MØDREGRUPPER BOGANMELDELSER DANSKSTOK.DK

2012#3 EVIDENS ER IKKE BARE EVIDENS NARRATIVE MØDREGRUPPER BOGANMELDELSER DANSKSTOK.DK 2012#3 EVIDENS ER IKKE BARE EVIDENS NARRATIVE MØDREGRUPPER BOGANMELDELSER DANSKSTOK.DK KONTAKTINFO Dansk forening for systemisk og narrativ terapi og konsultation Bestyrelsen b@danskstok.dk Lokale kontaktpersoner

Læs mere

Individuel terapi eller parterapi til behandling af depression?

Individuel terapi eller parterapi til behandling af depression? Individuel terapi eller parterapi til behandling af depression? Jannie Kildested. Indhold: Første del: forskning 1. Indledning. 2. Forskning i sammenhængen mellem depression og ægteskabelig tilfredshed.

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

Feedback i psykosocial rehabilitering

Feedback i psykosocial rehabilitering Feedback i psykosocial rehabilitering Casestudier om anvendelsen af feedback i psykosocial rehabilitering Helle Obbekær obbeloekke@hotmail.com Masterprojekt Master i Rehabilitering 2010 Flyvende grise

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER LUP MINDEORD OM W.

LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER LUP MINDEORD OM W. 2012 25. årgang NR. 2 MEDLEMSBLAD FOR Dansk forening for systemisk og narrativ terapi og konsultation LÆS BL.A. OM: KAMERAETS ANVENDELSE I ET BØRNE- OG FAMILIECENTER NYT FRA FORSKNINGSGRUPPEN EVIDENS UNDER

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Om depression, caseformulering & kognitiv hypnoterapi

Om depression, caseformulering & kognitiv hypnoterapi Om depression, caseformulering & kognitiv hypnoterapi af psykolog Lone Kærvang D epressioner er mangfoldige i deres fremtoning, komplekse at behandle og har en tendens til at vende tilbage senere i livet.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings

Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings Betydningen af opmærksomheden på specificitet for den terapeutiske holdnings Forord/abstrakt Opgaven skrives som en fri opgave på studieordningen 1998 i faget Forskning i intervention. I faget Personlighedspsykologiske

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Status for Helsingung

Status for Helsingung 1 Status for Helsingung 2013 2 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 101 indskrevne vi havde i 2013, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Effektundersøgelse af Talentklasser

Effektundersøgelse af Talentklasser Poul Nissen & Kirsten Baltzer Effektundersøgelse af Talentklasser Virker talentklasser? Hvad siger lærerne? Hvad siger forældrene? Hvad siger eleverne selv? 1 Indhold 1. Introduktion, 4 Studiemiljø, 4

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef 1. udgave, 2013 LIGE TIL AT PRINTE 1 ØVELSE 1: Dig og

Læs mere