Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport August 2010 Side 1

2 Indhold Bilag 1 Spørgeskema... 3 Bilag 2 Spørgeguides 6 stk Interview med Skolebestyrelsen Interview med forældre i afdelingsråd Interview med skoleledelsen Interview med medarbejdere i afdelingsrådet Interview med Børne- og Skoleudvalget Interview med distriktslederne fra dagpasningen Bilag 3 Data fra spørgeskema - alle Bilag 4 Data fra Spørgeskemaet - Distrikt Nord Bilag 5 Data fra spørgeskemaet Distrikt Vest Bilag 6 Data fra spørgeskemaet Distrikt Øst Bilag 7 Data fra spørgeskemaet Distrikt Midt Bilag 8 Data fra spørgeskema åbne svar Bilag 9 Klassekvotienter på skolerne Distrikt Midt, klasse Distrikt Nord, klasse Distrikt Vest, klasse Distrikt Øst, klasse Privat- og friskoler, klasse Bilag 10 Timefordelingsplan Side 2

3 Bilag 1 Spørgeskema Spørgeskema til forældrene Bornholms Regionskommune har bedt KL (Kommunernes Landsforening) om at evaluere kommunens distriktsmodel for skolevæsenet og kommunens forsøg med en ændret sammensætning af skolebestyrelsen på de fire folke-skoler i regionskommunen. Dette spørgeskema til forældrene er en vigtig del af evalueringen. KL vil også interviewe alle skolebestyrelser, afdelingsråd, skoleledere m.fl. om deres oplevelser med den nye skolestruktur. For at få det rigtige billede af forældrenes meninger om den nye skolestruktur skal der her lyde en opfordring til at udfylde spørgeskemaet. Besvarelsen vil vare ca. 15 minutter. Hvilket skolebarn skal svarene være om? Familien kan udfylde et spørgeskema for hvert af familiens skolebørn i klasse. Det sker ved at starte et nyt spørgeskema, når det første er udfyldt osv. Hvis familien ikke ønsker at udfylde et skema for hvert skolebarn, beder vi om svar for det ældste af familiens skolebørn, der går i klasse. Tak for hjælpen. Baggrundsoplysninger De næste spørgsmål handler blandt andet om hvilken skole dit barn går på og hvem der har udfyldt spørgeskemaet. 1. Barnet går på (Angiv kun ét svar) Kongeskær Klemensker Hasle Aaker Vestermarie Mosaik/Østerlars Mosaik/Østermarie Østre Søndermark 3

4 Åvang Bodilsker Nexø Svaneke 2. Barnet går på afdeling (Angiv kun ét svar) Børnehaveklasse (0. klasse) 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 3. Den der har udfyldt dette spørgeskema er (Angiv kun ét svar) Barnets moder Barnets fader Barnets moder og fader Anden (notér nedenfor) 4. Barnet deltog i udfyldelsen (Angiv kun ét svar) Ja 4

5 Nej Delvist 5. Har barnet skiftet afdeling/skole inden for de sidste 3 år? (Angiv kun ét svar) Ja Nej - Gå til 7 6. Hvorfor skete dette skift? (Angiv kun ét svar) Skiftet skete for at barnet kunne komme på næste klassetrin Skiftet skete fordi familien ønskede en anden afdeling/skole for barnet Skiftet skete som følge af den ændrede skolestruktur Andet De næste spørgsmål omhandler afdelingens tilbud som eksempelvis klassestørrelse og antal lektioner 7. Hvor tilfreds er du alt i alt med den afdeling/skole, som dit barn går på/i? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke 8. Hvor tilfreds er du med størrelsen af den klasse, som barnet går i? (Angiv kun ét svar) 5

6 Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke - Gå til Er det, fordi klassen (Angiv kun ét svar) Er for stor? Har en passende størrelse? Er for lille? 10. Hvor tilfreds er du med antallet af lektioner i de fag, som barnet har? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke 11. Hvordan vurderer du afdelingens/skolens timetal i følgende fag? (Udfyldes kun for de fag, som dit barn har i dette skoleår) (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 12. Hvor tilfreds er du med afdelingens/skolens udbud af valgfag til elever i klassetrin? (Udfyldes kun for børn i klasser) (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds 6

7 Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke 13. Hvilke valgfag mangler afdelingen/skolen eventuelt? (Udfyldes kun for børn i klasse) _ De næste spørgsmål omhandler samarbejdet mellem skole og hjem som eksempelvis antallet af forældremøder og skole/hjem-samtaler 14. Hvor tilfreds er du med samarbejdet mellem barnets skole og hjemmet? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke 15. Hvor tilfreds er du med forældrenes mulighed for indflydelse på skolens undervisning? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds 7

8 Ikke tilfreds Ved ikke 16. Hvor tilfreds er du med antallet af klassens forældremøder? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke 17. Hvor tilfreds er du med indholdet af forældremøder i barnets klasse? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke 18. Hvor tilfreds er du med antallet af skole/hjem-samtaler? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds 8

9 Ved ikke 19. Hvor tilfreds er du med indholdet af skole/hjem-samtalerne? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke 20. Hvor tilfreds er du med de informationer om skolen, som hjemmet modtager? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke 21. Hvad savner du eventuelt information om? De næste spørgsmål omhandler din oplevelse af skolebestyrelsens og afdelingsrådets arbejde Først om skolebestyrelsen 9

10 22. Hvor meget kender du til skolebestyrelsens arbejde? (Angiv kun ét svar) Kender det meget godt Kender noget til det Kender det i begrænset omfang Kender ikke til det 23. Hvor tilfreds er du med dine muligheder for at få kontakt med skolebestyrelsen? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke 24. Hvordan oplever du skolebestyrelsens betydning for afdelingens/skolens daglige liv og undervisning? (Angiv kun ét svar) Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Ved ikke 25. Hvilken betydning har skolebestyrelsens for afdelingens/skolens udvikling? (Angiv kun ét svar) Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning 10

11 Ingen betydning Ved ikke Dernæst om afdelingsrådet 26. Hvor meget kender du til afdelingsrådets arbejde? (Angiv kun ét svar) Kender det godt Kender noget til det Kender det i begrænset omfang Kender ikke til det 27. Hvor tilfreds er du med dine muligheder for at få kontakt med afdelingsrådet? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke 28. Hvordan oplever du afdelingsrådets betydning for afdelingens/skolens daglige liv og undervisning? (Angiv kun ét svar) Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Ved ikke 11

12 29. Hvilken betydning har afdelingsrådet for afdelingens udvikling? (Angiv kun ét svar) Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning Ingen betydning Ved ikke De næste spørgsmål omhandler din oplevelse af den nye skolestruktur 30. Hvor tilfreds er du alt i alt med den nye skolestruktur? (Angiv kun ét svar) Meget tilfreds Godt tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke 31. Et af politikernes formål med den nye skolestruktur var, at man undgik at lukke skoler. Hvor enig er du i det valg? (Angiv kun ét svar) Helt enig Noget enig Mindre enig Ikke enig Ved ikke 12

13 32. Den nye skolestruktur blev også valgt, fordi man politisk ønskede et højere serviceniveau. Mener du, at det ønske er blevet opfyldt? (Angiv kun ét svar) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke ved ikke 33. Hvordan mener du, at den nye skolestruktur alt i alt har påvirket dit barns skole? (Angiv kun ét svar) Meget positivt Positivt Noget negativt Meget negativt Slet ikke Ved ikke Du er nu færdig med spørgeskemaet Ønsker du at rette i dine svar, er dette sidste chance. Har du ingen rettelser tryk videre og dine svar vil blive indsendt. Mange tak for din hjælp! 13

14 Bilag 2 Spørgeguides 6 stk. 2.1 Interview med Skolebestyrelsen Bornholms Regionskommune Interview med skolebestyrelsen Maj

15 Din deltagelse i et interview om distriktsmodellen for skolevæsenet. Bornholms Regionskommune har bedt KL s Konsulentvirksomhed (KLK) om at analysere og evaluere kommunens distriktsmodel for skolevæsenet. Der er allerede gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene. Næste led i arbejdet er interview med grupper af personer, som har betydning for skolens hverdag og udvikling. Derfor vil vi gerne invitere dig til et interview om nogle af de spørgsmål, som skal belyses. Der er tale om et gruppeinterview, som vil vare op til 2 timer. For at du kan vide, hvad samtalen vil dreje sig om, sender vi her en interviewguide, der beskriver de temaer, som vi har brug for at tale med dig om. Du er velkommen til også at tale om andre temaer, der er vigtige for dig. Ligeledes vil du få mulighed for at kommentere nogle af de svar, som er kommet frem i spørgeskemaundersøgelsen blandt forældrene. Det er vigtigt at fremhæve, at interviewet er fortroligt i den forstand, at referaterne af det ikke bliver givet videre til kommunen, og at ingen enkeltperson ved navn bliver omtalt i den rapport, som konsulenterne skriver. Eventuelle citater i rapporten vil blive udformet, så de ikke kan henføres til nogen enkeltperson. Vi ser frem til at møde dig. Venlig hilsen Sune Thøgersen/Peter Lindrup Konsulenter i KL 15

16 Tema 1 Om en ændret sammensætning af skolebestyrelsen har haft betydning for nærdemokratiet på skolen Temaet handler om mulighederne for forældrenes inddragelse og indflydelse på skolens undervisning og arbejde. Spørgsmålene kunne fx være, om ændringen har medført en øget interesse fra forældrene for skolen, om skolerne i større udstrækning end tidligere inddrager forældrene i diskussioner om arbejde, om der er sket en ændring i interessen for arbejdet i skolebestyrelse/afdelingsråd og om den betydning det har haft på skolernes hverdag. Tema 2 Om ændringerne af styrelsesvedtægten (afdelingsråd og skolebestyrelse) Temaet handler om den ændrede sammensætning af de styrende organer på skolerne og de ændrede kompetencer for dem. Spørgsmålene kunne fx være, om afdelingsråd og skolebestyrelse er rigtigt sammensat, om de har den rette størrelse, om skolebestyrelsens beslutningskompetence er den rigtige, og om hvordan samarbejdet mellem afdelingsråd og skolebestyrelsen fungerer i det daglige. Tema 3 Om virkningerne af, at skolernes overbygning er placeret i Nord (Skole nord, afdeling Kongeskær) og Øst (Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø) Temaet sætter fokus på centraliseringen af skolernes overbygning på to skoler. Spørgsmål kunne fx være om de fordele og ulemper som placeringen giver, om der er sket en ændring af tilbuddene til eleverne, om overflytningen til en ny skole har givet fordele/ulemper for forældrene, og om eleverne drager fordel af ordningen. Tema 4 Om den ændrede ledelsesmodel Temaet drejer sig om den ledelsesmodel, som blev skabt i forbindelse med ændringen af skolestrukturen. Spørgsmålene kunne fx være om det hensigtsmæssige i at have distriktsledere og afdelingsledere, om lederne er blevet mere tilgængelige for personalet, forældrene og eleverne, om der er skabt en større sammenhæng i hver distriktsskole og i skolevæsenet som helhed, og om samarbejdet med interessenter uden for skolen er ændret. Tema 5 Om resultaterne af den ændrede skolestruktur Temaet er helt overordnet om de resultater, som den nye skolestruktur har givet for kommunen samlet set, for skolernes ledelser og medarbejdere, for forældrene og for eleverne. Resultaterne kan være af politisk, demokratisk, økonomisk eller pædagogisk karakter. De kan dreje sig om eleverne, forældrene eller skolernes ledelse og personale. 16

17 Tema 6 Om mulighederne for at opfylde kommunens målsætninger på børneområdet Dette tema stiller spørgsmålet, om den nye skolestruktur har fremmet mulighederne for at opfylde målsætningerne på børneområdet i kommunen. Spørgsmålene kunne fx være, om skolestrukturen har givet en større opmærksomhed på målsætningerne, om skolernes muligheder for at indfri dem er blevet anderledes end før strukturændringen, og om der er skabt økonomiske muligheder for bedre at opfylde dem. Tema 7 Ønskebrønden Dette tema giver mulighed for at ønske. Hvis du havde en tryllestav, og havde mulighed for at få ét stort ønske opfyldt, hvad skulle det så være? 17

18 2.2 Interview med forældre i afdelingsråd Bornholms Regionskommune Interview med forældre i afdelingsråd Maj

19 Din deltagelse i et interview om distriktsmodellen for skolevæsenet. Bornholms Regionskommune har bedt KL s Konsulentvirksomhed (KLK) om at analysere og evaluere kommunens distriktsmodel for skolevæsenet. Der er allerede gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene. Næste led i arbejdet er interview med grupper af personer, som har betydning for skolens hverdag og udvikling. Derfor vil vi gerne invitere dig til et interview om nogle af de spørgsmål, som skal belyses. Der er tale om et gruppeinterview, som vil vare op til 2 timer. For at du kan vide, hvad samtalen vil dreje sig om, sender vi her en interviewguide, der beskriver de temaer, som vi har brug for at tale med dig om. Du er velkommen til også at tale om andre temaer, der er vigtige for dig. Ligeledes vil du få mulighed for at kommentere nogle af de svar, som er kommet frem i spørgeskemaundersøgelsen blandt forældrene. Det er vigtigt at fremhæve, at interviewet er fortroligt i den forstand, at referaterne af det ikke bliver givet videre til kommunen, og at ingen enkeltperson ved navn bliver omtalt i den rapport, som konsulenterne skriver. Eventuelle citater i rapporten vil blive udformet, så de ikke kan henføres til nogen enkeltperson. Vi ser frem til at møde dig. Venlig hilsen Sune Thøgersen/Peter Lindrup Konsulenter i KL 19

20 Tema 1 Om en ændret sammensætning af skolebestyrelsen har haft betydning for nærdemokratiet på skolen Temaet handler om mulighederne for forældrenes inddragelse og indflydelse på skolens undervisning og arbejde. Spørgsmålene kunne fx være, om ændringen har medført en øget interesse fra forældrene for skolen, om skolerne i større udstrækning end tidligere inddrager forældrene i diskussioner om arbejdet, om der er sket en ændring i interessen for arbejdet i skolebestyrelse/afdelingsråd, og om den betydning det har haft på skolernes hverdag. Tema 2 Om ændringerne af styrelsesvedtægten (afdelingsråd og skolebestyrelse) Temaet handler om den ændrede sammensætning af de styrende organer på skolerne og de ændrede kompetencer for dem. Spørgsmålene kunne fx være, om afdelingsråd og skolebestyrelse er rigtigt sammensat, om de har den rette størrelse, om skolebestyrelsens beslutningskompetence er den rigtige, og om hvordan samarbejdet mellem afdelingsråd og skolebestyrelsen fungerer i det daglige. Tema 3 Om virkningerne af, at skolernes overbygning er placeret i Nord (Skole Nord, afdeling Kongeskær) og Øst (Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø) Temaet sætter fokus på centraliseringen af skolernes overbygning på to skoler. Spørgsmål kunne fx være om de fordele og ulemper som placeringen giver, om der er sket en ændring af tilbuddene til eleverne, om overflytningen til en ny skole har givet fordele/ulemper for forældrene, og om eleverne drager fordel af ordningen. Tema 4 Om den ændrede ledelsesmodel Temaet drejer sig om den ledelsesmodel, som blev skabt i forbindelse med ændringen af skolestrukturen. Spørgsmålene kunne fx være om det hensigtsmæssige i at have distriktsledere og afdelingsledere, om lederne er blevet mere tilgængelige for personalet, forældrene og eleverne, om der er skabt en større sammenhæng i hver distriktsskole og i skolevæsenet som helhed, og om samarbejdet med interessenter uden for skolen er ændret. Tema 5 Om fælles distrikter for skole og dagpasning Temaet drejer sig om de effekter, det har haft, at distriktsledere for skoler og dagpasning er fysisk placeret samme sted og med fælles distrikt. Spørgsmålene kunne fx være, om der er skabt et større samarbejde mellem skolen og dagpasningen, og hvad samarbejdet består i, om der er et ledelsesmæssigt samarbejde, om der er blevet en større helhedsforståelse i dagpasning og skole, og om de fordele/ ulemper det fælles geografiske distrikt har givet for børnene og deres forældre. 20

21 Tema 6 Om resultaterne af den ændrede skolestruktur Temaet er helt overordnet om de resultater, som den nye skolestruktur har givet for kommunen samlet set, for skolernes ledelser og medarbejdere, for forældrene og for eleverne. Resultaterne kan være af politisk, demokratisk, økonomisk eller pædagogisk karakter. De kan dreje sig om eleverne, forældrene eller skolernes ledelse og personale. Tema 7 Om mulighederne for at opfylde kommunens målsætninger på børneområdet Dette tema stiller spørgsmålet, om den nye skolestruktur har fremmet mulighederne for at opfylde målsætningerne på børneområdet i kommunen. Spørgsmålene kunne fx være, om skolestrukturen har givet en større opmærksomhed på målsætningerne, om skolernes muligheder for at indfri dem er blevet anderledes end før strukturændringen, og om der er skabt økonomiske muligheder for bedre at opfylde dem. Tema 8 Ønskebrønden Dette tema giver mulighed for at ønske. Hvis du havde en tryllestav, og havde mulighed for at få ét stort ønske opfyldt, hvad skulle det så være? 21

22 2.3 Interview med skoleledelsen Bornholms Regionskommune Interview med skoleledelsen Maj

23 Din deltagelse i et interview om distriktsmodellen for skolevæsenet. Bornholms Regionskommune har bedt KL s Konsulentvirksomhed (KLK) om at analysere og evaluere kommunens distriktsmodel for skolevæsenet. Der er allerede gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene. Næste led i arbejdet er interview med grupper af personer, som har betydning for skolens hverdag og udvikling. Derfor vil vi gerne invitere dig til et interview om nogle af de spørgsmål, som skal belyses. Der er tale om et gruppeinterview, som vil vare op til 2 timer. For at du kan vide, hvad samtalen vil dreje sig om, sender vi her en interviewguide, der beskriver de temaer, som vi har brug for at tale med dig om. Du er velkommen til også at tale om andre temaer, der er vigtige for dig. Ligeledes vil du få mulighed for at kommentere nogle af de svar, som er kommet frem i spørgeskemaundersøgelsen blandt forældrene. Det er vigtigt at fremhæve, at interviewet er fortroligt i den forstand, at referaterne af det ikke bliver givet videre til kommunen, og at ingen enkeltperson ved navn bliver omtalt i den rapport, som konsulenterne skriver. Eventuelle citater i rapporten vil blive udformet, så de ikke kan henføres til nogen enkeltperson. Vi ser frem til at møde dig. Venlig hilsen Sune Thøgersen/Peter Lindrup Konsulenter i KL 23

24 Tema 1 Om opdelingen i distrikter har givet et bedre økonomisk grundlag at tilbyde undervisning på Temaet drejer sig om de økonomiske konsekvenser ved at skabe en ændret struktur for skolevæsenet. Spørgsmålene kunne fx være, om der har været stordriftsfordele eller -ulemper, om der er skabt et øget økonomisk frirum i distriktet, om der er blevet bedre muligheder for at tilbyde eleverne flere valgfag og om holddannelse bliver anvendt i større eller mindre grad. Tema 2 Om en ændret sammensætning af skolebestyrelsen har haft betydning for nærdemokratiet på skolen Temaet handler om mulighederne for forældrenes inddragelse og indflydelse på skolens undervisning og arbejde. Spørgsmålene kunne fx være, om ændringen har medført en øget interesse fra forældrene for skolen, om skolerne i større udstrækning end tidligere inddrager forældrene i diskussioner om arbejde, om der er sket en ændring i interessen for arbejdet i skolebestyrelse/afdelingsråd og om den betydning det har haft på skolernes hverdag. Tema 3 Om ændringerne af styrelsesvedtægten (afdelingsråd og skolebestyrelse) Temaet handler om den ændrede sammensætning af de styrende organer på skolerne og de ændrede kompetencer for dem. Spørgsmålene kunne fx være, om afdelingsråd og skolebestyrelse er rigtigt sammensat, om de har den rette størrelse, om skolebestyrelsens beslutningskompetence er den rigtige, og om hvordan samarbejdet mellem afdelingsråd og skolebestyrelsen fungerer i det daglige. Tema 4 Om den ændrede ledelsesmodel Temaet drejer sig om den ledelsesmodel, som blev skabt i forbindelse med ændringen af skolestrukturen. Spørgsmålene kunne fx være om det hensigtsmæssige i at have distriktsledere og afdelingsledere, om lederne er blevet mere tilgængelige for personalet, forældrene og eleverne, om der er skabt en større sammenhæng i hver distriktsskole og i skolevæsenet som helhed, og om samarbejdet med interessenter uden for skolen er ændret. Tema 5 Om virkningerne af, at skolernes overbygning er placeret i Nord (Skole Nord, afdeling Kongeskær) og Øst (Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø) Temaet sætter fokus på centraliseringen af skolernes overbygning på to skoler. Spørgsmål kunne fx være om de fordele og ulemper som placeringen giver, om der er sket en ændring af tilbuddene til eleverne, om overflytningen til en ny skole har givet fordele/ulemper for forældrene, og om eleverne drager fordel af ordningen. Tema 6 Om specialklassernes placering i det samlede skolevæsen 24

25 Temaet sætter fokus på det hensigtsmæssige i at placere specialklasser samlet på et færre antal skoler. Spørgsmålene kunne fx være om betydningen for tilbuddene til eleverne, om lærerkræfternes anvendelse og om mulige alternativer til den nuværende ordning. Tema 7 Om fælles distrikter for skole og dagpasning Temaet drejer sig om de effekter, som det har haft, at distriktsledere for skoler og dagpasning er fysisk placeret samme sted og med fælles distrikt. Spørgsmålene kunne fx være, om der er skabt et større samarbejde mellem dagpasning og skole, og hvad samarbejdet består i, om der er et ledelsesmæssigt samarbejde, om der er blevet en større helhedsforståelse i dagpasning og skole, og om de fordele/ulemper det fælles geografiske distrikt har givet for børnene og deres forældre. Tema 8 Om mulighederne for at opfylde kommunens målsætninger på børneområdet Dette tema stiller spørgsmålet, om den nye skolestruktur har fremmet mulighederne for at opfylde målsætningerne på børneområdet i kommunen. Spørgsmålene kunne fx være, om skolestrukturen har givet en større opmærksomhed på målsætningerne, om skolernes muligheder for at indfri dem er blevet anderledes end før strukturændringen, og om der er skabt økonomiske muligheder for bedre at opfylde dem. Tema 9 Om resultaterne af den ændrede skolestruktur Temaet er helt overordnet om de resultater, som den nye skolestruktur har givet for kommunen samlet set, for skolernes ledelser og medarbejdere, for forældrene og for eleverne. Resultaterne kan være af politisk, demokratisk, økonomisk eller pædagogisk karakter. De kan dreje sig om eleverne, forældrene eller skolernes ledelse og personale. Tema 10 Ønskebrønden Dette tema giver mulighed for at ønske. Hvis du havde en tryllestav, og havde mulighed for at få ét stort ønske opfyldt, hvad skulle det så være? 25

26 2.4 Interview med medarbejdere i afdelingsrådet Bornholms Regionskommune Interview med medarbejdere i afdelingsrådet Maj

27 Din deltagelse i et interview om distriktsmodellen for skolevæsenet. Bornholms Regionskommune har bedt KL s Konsulentvirksomhed (KLK) om at analysere og evaluere kommunens distriktsmodel for skolevæsenet. Der er allerede gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene. Næste led i arbejdet er interview med grupper af personer, som har betydning for skolens hverdag og udvikling. Derfor vil vi gerne invitere dig til et interview om nogle af de spørgsmål, som skal belyses. Der er tale om et gruppeinterview, som vil vare op til 2 timer. For at du kan vide, hvad samtalen vil dreje sig om, sender vi her en interviewguide, der beskriver de temaer, som vi har brug for at tale med dig om. Du er velkommen til også at tale om andre temaer, der er vigtige for dig. Ligeledes vil du få mulighed for at kommentere nogle af de svar, som er kommet frem i spørgeskemaundersøgelsen blandt forældrene. Det er vigtigt at fremhæve, at interviewet er fortroligt i den forstand, at referaterne af det ikke bliver givet videre til kommunen, og at ingen enkeltperson ved navn bliver omtalt i den rapport, som konsulenterne skriver. Eventuelle citater i rapporten vil blive udformet, så de ikke kan henføres til nogen enkeltperson. Vi ser frem til at møde dig. Venlig hilsen Sune Thøgersen/Peter Lindrup Konsulenter i KL 27

28 Tema 1 Om en ændret sammensætning af skolebestyrelsen har haft betydning for nærdemokratiet på skolen Temaet handler om mulighederne for forældrenes inddragelse og indflydelse på skolens undervisning og arbejde. Spørgsmålene kunne fx være, om ændringen har medført en øget interesse fra forældrene for skolen, om skolerne i større udstrækning end tidligere inddrager forældrene i diskussioner om arbejde, om der er sket en ændring i interessen for arbejdet i skolebestyrelse/afdelingsråd og om den betydning det har haft på skolernes hverdag. Tema 2 Om ændringerne af styrelsesvedtægten (afdelingsråd og skolebestyrelse) Temaet handler om den ændrede sammensætning af de styrende organer på skolerne og de ændrede kompetencer for dem. Spørgsmålene kunne fx være, om afdelingsråd og skolebestyrelse er rigtigt sammensat, om de har den rette størrelse, om skolebestyrelsens beslutningskompetence er den rigtige, og om hvordan samarbejdet mellem afdelingsråd og skolebestyrelsen fungerer i det daglige. Tema 3 Om den ændrede ledelsesmodel Temaet drejer sig om den ledelsesmodel, som blev skabt i forbindelse med ændringen af skolestrukturen. Spørgsmålene kunne fx være om det hensigtsmæssige i at have distriktsledere og afdelingsledere, om lederne er blevet mere tilgængelige for personalet, forældrene og eleverne, om der er skabt en større sammenhæng i hver distriktsskole og i skolevæsenet som helhed, og om samarbejdet med interessenter uden for skolen er ændret. Tema 4 Om virkningerne af, at skolernes overbygning er placeret i Nord (Skole Nord, afdeling Kongeskær) og Øst (Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø) Temaet sætter fokus på centraliseringen af skolernes overbygning på to skoler. Spørgsmål kunne fx være om de fordele og ulemper som placeringen giver, om der er sket en ændring af tilbuddene til eleverne, om overflytningen til en ny skole har givet fordele/ulemper for forældrene, og om eleverne drager fordel af ordningen. Tema 5 Om resultaterne af den ændrede skolestruktur Temaet er helt overordnet om de resultater, som den nye skolestruktur har givet for kommunen samlet set, for skolernes ledelser og medarbejdere, for forældrene og for eleverne. Resultaterne kan være af politisk, demokratisk, økonomisk eller pædagogisk karakter. De kan dreje sig om eleverne, forældrene eller skolernes ledelse og personale. 28

29 Tema 6 Ønskebrønden Dette tema giver mulighed for at ønske. Hvis du havde en tryllestav, og havde mulighed for at få ét stort ønske opfyldt, hvad skulle det så være? 29

30 2.5 Interview med Børne- og Skoleudvalget Bornholm Regionskommune Interview med Børne- og Skoleudvalget Maj

31 Din deltagelse i et interview om distriktsmodellen for skolevæsenet. Bornholms Regionskommune har bedt KL s Konsulentvirksomhed (KLK) om at analysere og evaluere kommunens distriktsmodel for skolevæsenet. Der er allerede gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene. Næste led i arbejdet er interview med grupper af personer, som har betydning for skolens hverdag og udvikling. Derfor vil vi gerne invitere dig til et interview om nogle af de spørgsmål, som skal belyses. Der er tale om et gruppeinterview, som vil vare op til 2 timer. For at du kan vide, hvad samtalen vil dreje sig om, sender vi her en interviewguide, der beskriver de temaer, som vi har brug for at tale med dig om. Du er velkommen til også at tale om andre temaer, der er vigtige for dig. Ligeledes vil du få mulighed for at kommentere nogle af de svar, som er kommet frem i spørgeskemaundersøgelsen blandt forældrene. Det er vigtigt at fremhæve, at interviewet er fortroligt i den forstand, at referaterne af det ikke bliver givet videre til kommunen, og at ingen enkeltperson ved navn bliver omtalt i den rapport, som konsulenterne skriver. Eventuelle citater i rapporten vil blive udformet, så de ikke kan henføres til nogen enkeltperson. Vi ser frem til at møde dig. Venlig hilsen Sune Thøgersen/Peter Lindrup Konsulenter i KL 31

32 Tema 1 Om baggrunden for det politiske ønske om en ændret skolestruktur Temaet handler om årsagerne til, at man politisk valgte den nye skolestruktur. Spørgsmålene kunne fx være om indholdet af den politiske og offentlige debat op til beslutningen, om de fordele man forventede af den nye struktur, om årsagerne til fravalget af skolelukninger, og hvilke andre alternativer der var på tale. Tema 2 Om en ændret sammensætning af skolebestyrelsen har haft betydning for nærdemokratiet på skolen Temaet handler om mulighederne for forældrenes inddragelse og indflydelse på skolens undervisning og arbejde. Spørgsmålene kunne fx være, om ændringen har medført en øget interesse fra forældrene for skolen, om skolerne i større udstrækning end tidligere inddrager forældrene i diskussioner om arbejde, om der er sket en ændring i interessen for arbejdet i skolebestyrelse/afdelingsråd, og om den betydning det har haft på skolernes hverdag. Tema 3 Om ændringerne af styrelsesvedtægten (afdelingsråd og skolebestyrelse) Temaet handler om begrundelserne for den ændrede sammensætning af de styrende organer på skolerne og de ændrede kompetencer for dem. Spørgsmålene kunne fx være, om afdelingsråd og skolebestyrelse er rigtigt sammensat, om de har den rette størrelse, om skolebestyrelsens beslutningskompetence er den rigtige, og om hvordan samarbejdet mellem skolebestyrelserne og udvalget fungerer i det daglige. Tema 4 Om den ændrede ledelsesmodel Temaet drejer sig om den ledelsesmodel, som blev skabt i forbindelse med ændringen af skolestrukturen. Spørgsmålene kunne fx være om det hensigtsmæssige i at have distriktsledere og afdelingsledere, om der er skabt en større sammenhæng i hver distriktsskole og i skolevæsenet som helhed, og om samarbejdet med interessenter uden for skolen er ændret. Tema 5 Om specialklassernes placering i det samlede skolevæsen Temaet sætter fokus på det hensigtsmæssige i at placere specialklasser samlet på færre skoler end tidligere. Spørgsmålene kunne fx være om betydningen for tilbuddene til eleverne, om lærerkræfternes anvendelse og om mulige alternativer til den nuværende ordning. Tema 6 Om resultaterne af den ændrede skolestruktur Temaet er helt overordnet om de resultater, som den nye skolestruktur har givet for kommunen samlet set. Resultaterne kan være af politisk, demokratisk, økonomisk eller pædagogisk karakter. De kan dreje sig om eleverne, forældrene eller skolernes ledelse og personale. 32

33 Tema 7 Om forventningerne til opfyldelsen af kommunens målsætninger på børneområdet Dette tema stiller spørgsmålet, om den nye skolestruktur har fremmet opfyldelsen af målsætningerne på børneområdet i kommunen. Spørgsmålene kunne fx være, om skolestrukturen har givet en større opmærksomhed på målsætningerne, og om der er tegn på, at skolerne indfrier dem anderledes end før strukturændringen. 33

34 2.6 Interview med distriktslederne fra dagpasningen Bornholms Regionskommune Interview med distriktslederne fra dagpasningen Maj

35 Din deltagelse i et interview om distriktsmodellen for skolevæsenet. Bornholms Regionskommune har bedt KL s Konsulentvirksomhed (KLK) om at analysere og evaluere kommunens distriktsmodel for skolevæsenet. Der er allerede gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene. Næste led i arbejdet er interview med grupper af personer, som har betydning for skolens hverdag og udvikling. Derfor vil vi gerne invitere dig til et interview om nogle af de spørgsmål, som skal belyses. Der er tale om et gruppeinterview, som vil vare op til 2 timer. For at du kan vide, hvad samtalen vil dreje sig om, sender vi her en interviewguide, der beskriver de temaer, som vi har brug for at tale med dig om. Du er velkommen til også at tale om andre temaer, der er vigtige for dig. Ligeledes vil du få mulighed for at kommentere nogle af de svar, som er kommet frem i spørgeskemaundersøgelsen blandt forældrene. Det er vigtigt at fremhæve, at interviewet er fortroligt i den forstand, at referaterne af det ikke bliver givet videre til kommunen, og at ingen enkeltperson ved navn bliver omtalt i den rapport, som konsulenterne skriver. Eventuelle citater i rapporten vil blive udformet, så de ikke kan henføres til nogen enkeltperson. Vi ser frem til at møde dig. Venlig hilsen Sune Thøgersen/Peter Lindrup Konsulenter i KL 35

36 Tema 1 Om fælles distrikter for skole og dagpasning Temaet drejer sig om de effekter, som det har haft, at distriktsledere for skoler og dagpasning er fysisk placeret samme sted og med fælles distrikt. Spørgsmålene kunne fx være, om der er skabt et større samarbejde mellem dagpasning og skole, og hvad samarbejdet består i, om der er et ledelsesmæssigt samarbejde, om der er blevet en større helhedsforståelse i dagpasning og skole, og om de fordele/ulemper det fælles geografiske distrikt har givet for børnene og deres forældre. Tema 2 Om mulighederne for at opfylde kommunens målsætninger på børneområdet Dette tema stiller spørgsmålet, om den nye struktur har fremmet mulighederne for at opfylde målsætningerne på børneområdet i kommunen. Spørgsmålene kunne fx være, om strukturen har givet en større opmærksomhed på målsætningerne, om muligheder for at indfri dem er blevet anderledes end før strukturændringen, og om der er skabt økonomiske muligheder for bedre at opfylde dem. Tema 3 Ønskebrønden Dette tema giver mulighed for at ønske. Hvis du havde en tryllestav og havde mulighed for at få ét stort ønske opfyldt, hvad skulle det så være? 36

37 Bilag 3 Data fra spørgeskema - alle Total Skoler Procent Antal Nord 24% 179 Midt 21% 151 Øst 21% 152 Vest 34% 251 Total 100% 733 Total Barnet går på Procent Antal Kongeskær 10% 72 Klemensker 6% 41 Hasle 9% 66 Aaker 6% 42 Vestermarie 2% 18 Mosaik/Østerlars 6% 47 Mosaik/Østermarie 6% 44 Østre 19% 142 Søndermark 7% 53 Åvang 8% 56 Bodilsker 6% 42 Nexø 9% 68 Svaneke 6% 42 Total 100%

38 Total Barnet går i Procent Antal Børnehaveklasse (0. klasse) 10% klasse 9% klasse 12% klasse 11% klasse 11% klasse 12% klasse 11% klasse 8% klasse 10% klasse 7% 50 Total 100% 733 Total Den, der har udfyldt dette spørgeskema, er Procent Antal Barnets moder 65% 476 Barnets fader 23% 170 Barnets moder og fader 11% 77 Anden (notér nedenfor) 1% 10 Total 100% 733 Total Barnet deltog i udfyldelsen Procent Antal Ja 8% 60 Nej 83% 606 Delvist 9% 67 Total 100%

39 Total Har barnet skiftet afdeling/skole inden for de sidste 3 år? Procent Antal Ja 19% 141 Nej 81% 592 Total 100% 733 Total Hvorfor skete dette skift? Procent Antal Skiftet skete for at barnet kunne komme på næste klassetrin Skiftet skete fordi familien ønskede en anden afdeling/skole for barnet Skiftet skete som følge af den ændrede skolestruktur 10% 14 19% 27 38% 54 Andet 33% 46 Total 100% 141 Total Hvor tilfreds er du alt i alt med den afdeling/skole, som dit barn går på/i? Procent Antal Meget tilfreds 24% 178 Godt tilfreds 42% 306 Nogenlunde tilfreds 23% 168 Mindre tilfreds 7% 51 Ikke tilfreds 4% 28 Ved ikke 0% 2 Total 100%

40 Hvor tilfreds er du med størrelsen af den klasse, som barnet går i? Procent Total Antal Meget tilfreds 25% 180 Godt tilfreds 38% 279 Nogenlunde tilfreds 22% 162 Mindre tilfreds 9% 64 Ikke tilfreds 6% 46 Ved ikke 0% 2 Total 100% 733 Total Er det, fordi klassen Procent Antal Er for stor? 32% 232 Har en passende størrelse? 65% 472 Er for lille? 4% 27 Total 100% 731 Hvor tilfreds er du med antallet af lektioner i de fag, som barnet har? Procent Total Antal Meget tilfreds 13% 98 Godt tilfreds 51% 372 Nogenlunde tilfreds 27% 199 Mindre tilfreds 7% 48 Ikke tilfreds 1% 10 Ved ikke 1% 6 Total 100%

41 Total Dansk Procent Antal For få 19% 133 Tilpas 76% 526 For mange 2% 17 Ved ikke 2% 13 Total 100% 689 Total Matematik Procent Antal For få 26% 178 Tilpas 72% 490 For mange 0% 1 Ved ikke 2% 15 Total 100% 684 Total Idræt Procent Antal For få 41% 282 Tilpas 56% 385 For mange 1% 9 Ved ikke 2% 11 Total 100% 687 Total Musik Procent Antal For få 18% 99 Tilpas 70% 389 For mange 2% 12 Ved ikke 10% 58 Total 100%

42 Total Natur/teknik Procent Antal For få 14% 83 Tilpas 76% 446 For mange 0% 0 Ved ikke 10% 56 Total 100% 585 Total Historie Procent Antal For få 10% 50 Tilpas 76% 386 For mange 1% 5 Ved ikke 14% 69 Total 100% 510 Total Billedkunst Procent Antal For få 13% 65 Tilpas 71% 365 For mange 3% 17 Ved ikke 13% 68 Total 100% 515 Total Engelsk Procent Antal For få 30% 170 Tilpas 59% 331 For mange 0% 1 Ved ikke 10% 56 Total 100%

43 Total Samfundsfag Procent Antal For få 12% 42 Tilpas 52% 175 For mange 0% 1 Ved ikke 35% 119 Total 100% 337 Total Fysik/kemi Procent Antal For få 10% 36 Tilpas 49% 176 For mange 1% 3 Ved ikke 40% 143 Total 100% 358 Total Geografi Procent Antal For få 13% 47 Tilpas 55% 198 For mange 0% 1 Ved ikke 32% 116 Total 100% 362 Total Biologi Procent Antal For få 10% 35 Tilpas 56% 203 For mange 0% 0 Ved ikke 34% 125 Total 100%

44 Total Andet fremmedsprog Procent Antal For få 13% 44 Tilpas 45% 154 For mange 1% 3 Ved ikke 42% 144 Total 100% 345 Total Hjemkundskab Procent Antal For få 11% 38 Tilpas 48% 168 For mange 3% 9 Ved ikke 39% 135 Total 100% 350 Hvor tilfreds er du med afdelingens/skolens udbud af valgfag til elever i klassetrin? Procent Total Antal (Udfyldes kun for børn i klasser) Meget tilfreds 6% 8 Godt tilfreds 39% 48 Nogenlunde tilfreds 25% 31 Mindre tilfreds 12% 15 Ikke tilfreds 16% 20 Ved ikke 2% 2 Total 100% 124 Hvilke valgfag mangler afdelingen/skolen eventuelt? (Udfyldes kun for børn i klasse) Total 51 44

45 Hvor tilfreds er du med samarbejdet mellem barnets skole og hjemmet? Procent Total Antal Meget tilfreds 26% 189 Godt tilfreds 42% 309 Nogenlunde tilfreds 22% 161 Mindre tilfreds 7% 53 Ikke tilfreds 3% 19 Ved ikke 0% 2 Total 100% 733 Hvor tilfreds er du med forældrenes mulighed for indflydelse på skolens undervisning? Procent Total Antal Meget tilfreds 9% 66 Godt tilfreds 33% 245 Nogenlunde tilfreds 27% 199 Mindre tilfreds 15% 113 Ikke tilfreds 6% 47 Ved ikke 9% 63 Total 100% 733 Hvor tilfreds er du med antallet af klassens forældremøder? Procent Total Antal Meget tilfreds 16% 116 Godt tilfreds 48% 354 Nogenlunde tilfreds 21% 157 Mindre tilfreds 9% 68 Ikke tilfreds 4% 31 Ved ikke 1% 7 Total 100%

46 Hvor tilfreds er du med indholdet af forældremøder i barnets klasse? Procent Total Antal Meget tilfreds 15% 107 Godt tilfreds 47% 346 Nogenlunde tilfreds 24% 177 Mindre tilfreds 9% 64 Ikke tilfreds 3% 23 Ved ikke 2% 16 Total 100% 733 Hvor tilfreds er du med antallet af skole/hjem-samtaler? Procent Total Antal Meget tilfreds 21% 155 Godt tilfreds 51% 373 Nogenlunde tilfreds 16% 120 Mindre tilfreds 8% 58 Ikke tilfreds 3% 25 Ved ikke 0% 2 Total 100% 733 Hvor tilfreds er du med indholdet af skole/hjem-samtalerne? Procent Total Antal Meget tilfreds 24% 178 Godt tilfreds 46% 335 Nogenlunde tilfreds 19% 141 Mindre tilfreds 7% 54 Ikke tilfreds 2% 18 Ved ikke 1% 7 Total 100%

47 Hvor tilfreds er du med de informationer om skolen, som hjemmet modtager? Procent Total Antal Meget tilfreds 20% 148 Godt tilfreds 41% 302 Nogenlunde tilfreds 26% 188 Mindre tilfreds 7% 53 Ikke tilfreds 5% 38 Ved ikke 1% 4 Total 100% 733 Hvor meget kender du til skolebestyrelsens arbejde? Procent Total Antal Kender det meget godt 16% 120 Kender noget til det 30% 220 Kender det i begrænset omfang 41% 298 Kender ikke til det 13% 95 Total 100% 733 Hvor tilfreds er du med dine muligheder for at få kontakt med skolebestyrelsen? Procent Total Antal Meget tilfreds 12% 85 Godt tilfreds 35% 254 Nogenlunde tilfreds 23% 167 Mindre tilfreds 7% 53 Ikke tilfreds 5% 35 Ved ikke 19% 139 Total 100%

48 Hvordan oplever du skolebestyrelsens betydning for afdelingens/skolens daglige liv og undervisning? Procent Total Antal Meget stor betydning 11% 77 Stor betydning 22% 159 Nogen betydning 37% 268 Ingen betydning 14% 106 Ved ikke 17% 123 Total 100% 733 Hvilken betydning har skolebestyrelsens for afdelingens/skolens udvikling? Procent Total Antal Meget stor betydning 13% 98 Stor betydning 29% 214 Nogen betydning 32% 235 Ingen betydning 10% 76 Ved ikke 15% 110 Total 100% 733 Hvor meget kender du til afdelingsrådets arbejde? Procent Total Antal Kender det godt 16% 120 Kender noget til det 23% 171 Kender det i begrænset omfang 34% 249 Kender ikke til det 26% 193 Total 100%

49 Hvor tilfreds er du med dine muligheder for at få kontakt med afdelingsrådet? Procent Total Antal Meget tilfreds 12% 88 Godt tilfreds 26% 192 Nogenlunde tilfreds 20% 149 Mindre tilfreds 6% 45 Ikke tilfreds 4% 27 Ved ikke 32% 232 Total 100% 733 Hvordan oplever du afdelingsrådets betydning for afdelingens/skolens daglige liv og undervisning? Procent Total Antal Meget stor betydning 7% 48 Stor betydning 14% 104 Nogen betydning 32% 232 Ingen betydning 17% 122 Ved ikke 31% 227 Total 100% 733 Hvilken betydning har afdelingsrådet for afdelingens udvikling? Procent Total Antal Meget stor betydning 7% 52 Stor betydning 17% 121 Nogen betydning 33% 239 Ingen betydning 14% 101 Ved ikke 30% 220 Total 100%

50 Hvor tilfreds er du alt i alt med den nye skolestruktur? Procent Total Antal Meget tilfreds 2% 13 Godt tilfreds 13% 97 Nogenlunde tilfreds 23% 171 Mindre tilfreds 20% 143 Ikke tilfreds 36% 262 Ved ikke 6% 47 Total 100% 733 Et af politikernes formål med den nye skolestruktur var, at man undgik at lukke skoler. Hvor enig er du i det valg? Procent Total Antal Helt enig 12% 87 Noget enig 14% 104 Mindre enig 19% 142 Ikke enig 52% 381 Ved ikke 3% 19 Total 100% 733 Den nye skolestruktur blev også valgt, fordi man politisk ønskede et højere serviceniveau. Mener du, at det ønske er blevet opfyldt? Procent Total I høj grad 1% 4 Antal I nogen grad 12% 87 I mindre grad 24% 176 Slet ikke 55% 405 ved ikke 8% 61 Total 100%

51 Hvordan mener du, at den nye skolestruktur alt i alt har påvirket dit barns skole? Procent Total Meget positivt 1% 4 Antal Positivt 12% 90 Noget negativt 32% 236 Meget negativt 24% 178 Slet ikke 13% 93 Ved ikke 18% 132 Total 100%

52 Bilag 4 Data fra Spørgeskemaet - Distrikt Nord Den der har udfyldt dette spørgeskema er Distrikt Nord Nord Barnets moder 61% 109 Barnets fader 25% 44 Barnets moder og fader 13% 23 Anden (notér nedenfor) 2% 3 Række total (Respondenter) 100% 179 Distrikt Nord Barnet deltog i udfyldelsen Nord Ja 7% 13 Nej 82% 147 Delvist 11% 19 Række total (Respondenter) 100% 179 Har barnet skiftet afdeling/skole inden for de sidste 3 år? Distrikt Nord Nord Ja 14% 25 Nej 86% 154 Række total (Respondenter) 100%

53 Distrikt Nord Hvorfor skete dette skift? Skiftet skete for at barnet kunne komme på næste klassetrin Skiftet skete fordi familien ønskede en anden afdeling/skole for barnet Skiftet skete som følge af den ændrede skolestruktur Nord 16% 4 12% 3 44% 11 Andet 28% 7 Række total (Respondenter) 100% 25 Hvor tilfreds er du alt i alt med den afdeling/skole, som dit barn går på/i? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 32% 58 Godt tilfreds 32% 57 Nogenlunde tilfreds 24% 43 Mindre tilfreds 8% 14 Ikke tilfreds 4% 7 Ved ikke 0% 0 Række total (Respondenter) 100% 179 Hvor tilfreds er du med størrelsen af den klasse, som barnet går i? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 30% 54 Godt tilfreds 40% 72 Nogenlunde tilfreds 20% 35 Mindre tilfreds 8% 14 Ikke tilfreds 2% 4 Ved ikke 0% 0 Række total (Respondenter) 100%

54 Er det, fordi klassen Distrikt Nord Nord Er for stor? 27% 48 Har en passende størrelse? 69% 123 Er for lille? 4% 8 Række total (Respondenter) 100% 179 Hvor tilfreds er du med antallet af lektioner i de fag, som barnet har? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 13% 23 Godt tilfreds 52% 93 Nogenlunde tilfreds 28% 51 Mindre tilfreds 4% 8 Ikke tilfreds 2% 4 Ved ikke 0% 0 Række total (Respondenter) 100% 179 Dansk Distrikt Nord Nord For få 21% 35 Tilpas 75% 123 For mange 3% 5 Ved ikke 1% 2 Række total (Respondenter) 100%

55 Distrikt Nord Matematik Nord For få 32% 53 Tilpas 66% 111 For mange 0% 0 Ved ikke 2% 3 Række total (Respondenter) 100% 167 Distrikt Nord Idræt Nord For få 44% 74 Tilpas 54% 90 For mange 2% 3 Ved ikke 0% 0 Række total (Respondenter) 100% 167 Musik Distrikt Nord Nord For få 11% 15 Tilpas 81% 108 For mange 1% 2 Ved ikke 7% 9 Række total (Respondenter) 100%

56 Distrikt Nord Natur/teknik Nord For få 15% 21 Tilpas 81% 114 For mange 0% 0 Ved ikke 4% 6 Række total (Respondenter) 100% 141 Distrikt Nord Historie Nord For få 10% 11 Tilpas 74% 84 For mange 2% 2 Ved ikke 14% 16 Række total (Respondenter) 100% 113 Billedkunst Distrikt Nord Nord For få 11% 13 Tilpas 77% 93 For mange 4% 5 Ved ikke 8% 10 Række total (Respondenter) 100%

57 Distrikt Nord Engelsk Nord For få 28% 34 Tilpas 61% 73 For mange 0% 0 Ved ikke 11% 13 Række total (Respondenter) 100% 120 Distrikt Nord Samfundsfag Nord For få 18% 12 Tilpas 42% 28 For mange 1% 1 Ved ikke 39% 26 Række total (Respondenter) 100% 67 Fysik/kemi Distrikt Nord Nord For få 10% 7 Tilpas 38% 27 For mange 3% 2 Ved ikke 49% 35 Række total (Respondenter) 100% 71 57

58 Distrikt Nord Geografi Nord For få 12% 8 Tilpas 54% 37 For mange 0% 0 Ved ikke 35% 24 Række total (Respondenter) 100% 69 Distrikt Nord Biologi Nord For få 6% 4 Tilpas 58% 39 For mange 0% 0 Ved ikke 36% 24 Række total (Respondenter) 100% 67 Andet fremmedsprog Distrikt Nord Nord For få 6% 4 Tilpas 42% 29 For mange 3% 2 Ved ikke 49% 34 Række total (Respondenter) 100% 69 58

59 Distrikt Nord Hjemkundskab Nord For få 13% 9 Tilpas 44% 32 For mange 4% 3 Ved ikke 39% 28 Række total (Respondenter) 100% 72 Hvor tilfreds er du med afdelingens/skolens udbud af valgfag til elever i klassetrin? Distrikt Nord Nord (Udfyldes kun for børn i klasser) Meget tilfreds 5% 1 Godt tilfreds 16% 3 Nogenlunde tilfreds 37% 7 Mindre tilfreds 16% 3 Ikke tilfreds 26% 5 Ved ikke 0% 0 Række total (Respondenter) 100% 19 Hvor tilfreds er du med samarbejdet mellem barnets skole og hjemmet? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 35% 63 Godt tilfreds 35% 62 Nogenlunde tilfreds 22% 40 Mindre tilfreds 7% 13 Ikke tilfreds 1% 1 Ved ikke 0% 0 Række total (Respondenter) 100%

60 Distrikt Nord Hvor tilfreds er du med forældrenes mulighed for indflydelse på skolens undervisning? Nord Meget tilfreds 15% 26 Godt tilfreds 37% 66 Nogenlunde tilfreds 23% 41 Mindre tilfreds 15% 26 Ikke tilfreds 6% 11 Ved ikke 5% 9 Række total (Respondenter) 100% 179 Hvor tilfreds er du med antallet af klassens forældremøder? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 25% 44 Godt tilfreds 53% 95 Nogenlunde tilfreds 13% 24 Mindre tilfreds 6% 11 Ikke tilfreds 3% 5 Ved ikke 0% 0 Række total (Respondenter) 100% 179 Hvor tilfreds er du med indholdet af forældremøder i barnets klasse? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 22% 39 Godt tilfreds 55% 98 Nogenlunde tilfreds 14% 25 Mindre tilfreds 7% 13 Ikke tilfreds 2% 3 Ved ikke 1% 1 Række total (Respondenter) 100%

61 Hvor tilfreds er du med antallet af skole/hjem-samtaler? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 27% 48 Godt tilfreds 50% 89 Nogenlunde tilfreds 16% 28 Mindre tilfreds 7% 12 Ikke tilfreds 1% 2 Ved ikke 0% 0 Række total (Respondenter) 100% 179 Hvor tilfreds er du med indholdet af skole/hjem-samtalerne? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 32% 57 Godt tilfreds 42% 75 Nogenlunde tilfreds 20% 36 Mindre tilfreds 6% 10 Ikke tilfreds 1% 1 Ved ikke 0% 0 Række total (Respondenter) 100% 179 Hvor tilfreds er du med de informationer om skolen, som hjemmet modtager? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 27% 49 Godt tilfreds 40% 72 Nogenlunde tilfreds 20% 36 Mindre tilfreds 9% 16 Ikke tilfreds 3% 5 Ved ikke 1% 1 Række total (Respondenter) 100%

62 Hvor meget kender du til skolebestyrelsens arbejde? Distrikt Nord Nord Kender det meget godt 13% 24 Kender noget til det 34% 61 Kender det i begrænset omfang 43% 77 Kender ikke til det 9% 17 Række total (Respondenter) 100% 179 Hvor tilfreds er du med dine muligheder for at få kontakt med skolebestyrelsen? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 16% 28 Godt tilfreds 40% 72 Nogenlunde tilfreds 21% 38 Mindre tilfreds 5% 9 Ikke tilfreds 3% 5 Ved ikke 15% 27 Række total (Respondenter) 100% 179 Distrikt Nord Hvordan oplever du skolebestyrelsens betydning for afdelingens/skolens daglige liv og undervisning? Nord Meget stor betydning 8% 14 Stor betydning 25% 45 Nogen betydning 37% 67 Ingen betydning 14% 25 Ved ikke 16% 28 Række total (Respondenter) 100%

63 Hvilken betydning har skolebestyrelsens for afdelingens/skolens udvikling? Distrikt Nord Nord Meget stor betydning 7% 13 Stor betydning 37% 66 Nogen betydning 29% 52 Ingen betydning 12% 21 Ved ikke 15% 27 Række total (Respondenter) 100% 179 Hvor meget kender du til afdelingsrådets arbejde? Distrikt Nord Nord Kender det godt 15% 26 Kender noget til det 31% 55 Kender det i begrænset omfang 35% 62 Kender ikke til det 20% 36 Række total (Respondenter) 100% 179 Hvor tilfreds er du med dine muligheder for at få kontakt med afdelingsrådet? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 12% 21 Godt tilfreds 33% 59 Nogenlunde tilfreds 25% 45 Mindre tilfreds 6% 10 Ikke tilfreds 2% 4 Ved ikke 22% 40 Række total (Respondenter) 100%

64 Distrikt Nord Hvordan oplever du afdelingsrådets betydning for afdelingens/skolens daglige liv og undervisning? Nord Meget stor betydning 2% 3 Stor betydning 18% 32 Nogen betydning 36% 65 Ingen betydning 17% 31 Ved ikke 27% 48 Række total (Respondenter) 100% 179 Hvilken betydning har afdelingsrådet for afdelingens udvikling? Distrikt Nord Nord Meget stor betydning 2% 4 Stor betydning 22% 40 Nogen betydning 33% 59 Ingen betydning 16% 29 Ved ikke 26% 47 Række total (Respondenter) 100% 179 Hvor tilfreds er du alt i alt med den nye skolestruktur? Distrikt Nord Nord Meget tilfreds 2% 3 Godt tilfreds 8% 15 Nogenlunde tilfreds 22% 39 Mindre tilfreds 22% 40 Ikke tilfreds 40% 71 Ved ikke 6% 11 Række total (Respondenter) 100%

Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet

Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet August 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 4 1.1 Evalueringsrapporten en kort læsevejledning... 4 2 Evalueringens

Læs mere

Bornholms Regionskommune Evaluering af den ændrede sammensætning

Bornholms Regionskommune Evaluering af den ændrede sammensætning Bornholms Regionskommune Evaluering af den ændrede sammensætning af skolernes bestyrelse August 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Evalueringsrapporten en kort læsevejledning...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag d- 19-01-2015 kl. 17.00 20.00 i Nexø Svaneke lærerværelse referat Beslutningsprotokol Tilstede: Pia, Mads, Bent, Erik, Michael, John, Søren, Jesper,

Læs mere

Evaluering af undervisningen

Evaluering af undervisningen 1 Evaluering af undervisningen Skoleåret 2015/16 Refleksioner: Eleverne har besvaret nedenstående spørgeskema. Svarene er behandlet på lærermøde. Generelt meget stor hed med undervisningen, såvel fagligt

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL. 19.00 I Dalgas DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd Dalgas 3. Opfølgning fra sidste møde. 4. TEMA: Skoleårets

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. Evalueringsfokus

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Bilag 1: Aftalebeskrivelse

Bilag 1: Aftalebeskrivelse Bilag 1: Aftalebeskrivelse Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af Nye Fælles Mål Baggrund og formål Folkeskolens Fælles Mål er blevet justeret med den hensigt, at præcisere og forenkle dem,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag d- 21-10-2014 kl. 16.00 18.00 i Nexø på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael, Kennet, Katrine, Iben, Jesper, John, Søren,

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 23. januar 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2011/12

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2011/12 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 2-5 2. Anderledes uger og samlæsningsdage side 6 3. Emneuge side 6 4. Bevægelsesuge mm. side 6 5. In -put om implementering

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Skolestruktur Rudersdal Kommune

Skolestruktur Rudersdal Kommune Skolestruktur Rudersdal Kommune 2010-2022 Analyse med væsentlige rammevilkår for at skabe skoler med højt kvalitativt niveau og gode ressourcer samt elevtalsprognoser, beskrivelser af nuværende skoledistrikter

Læs mere

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen Gennemgang af resultater UNI C 24 juni 2009 Undersøgelse af linjefagsdækningen Gennemgang af resultater UNI C 24. juni 2009 Af Lone Juul Hune Direkte tlf.:

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 2. Opsamling efter lærer-lockout i foråret 2013 side 5 3. Projektugefokus side 5 4. Skolerejser side 5 5. Plan for

Læs mere

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13 Bilag 1 Evaluering af skolestruktur Ringsted Kommune Kære medarbejdere Dette skoleår har været præget af beslutningen om etablering af ny skolestruktur. Den nye skolestruktur medfører store forandringer

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1 Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/08-2009/10 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger med flere timer end minimumstimetallet Samlet set planlægger skolerne med langt flere timer til

Læs mere

Evaluering af elektroniske læremidler

Evaluering af elektroniske læremidler Evaluering af elektroniske læremidler Evaluatorer: JM, AN Evalueringens genstandsfelt: Der evalueres på den enkelte lærers brug af elektroniske læreprogrammer samt den kvalitative vurdering af disse. Der

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret:

Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret: 6. marts 2004 Tilsynsførende Jan Skajaa Aalborg Friskole - Rapport over tilsynsarbejdet i skoleåret 2003-2004 Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret: 1. Møde med bestyrelsesformanden

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Delrapport for Ramløse Skole. Gribskov Kommune. Skoleåret 2006/2007

Delrapport for Ramløse Skole. Gribskov Kommune. Skoleåret 2006/2007 Delrapport for Ramløse Skole Gribskov Kommune Skoleåret 2006/2007 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS BESKRIVELSE OG VURDERING...3 Profil...3 Det faglige niveau...3 Rammebetingelser...3 Politiske målsætninger...

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Fremtidens skole i Struer Kommune

Fremtidens skole i Struer Kommune Fremtidens skole i 2014 Baggrund og formål Analysen skal bidrage til at skabe overblik over de udfordringer, står overfor på folkeskoleområdet de kommende år, og anvise handlemuligheder for en fagligt

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende René Læssøe Andersen %

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 NOTAT Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen På landsplan er den samlede linjefagsdækning på tværs af alle fag og klasser 73 %. På kommuneniveau

Læs mere

* - Skemaændring kun fredag. Initialer

* - Skemaændring kun fredag. Initialer SKEMA FOR 8./9. KLASSE 08.50-09.35 Matematik - BR Samfundsfag - EP Matematik - BR Engelsk - EP Historie - NA 09.55-10.40 Geografi - BR Engelsk - EP Dansk - EP Matematik - BR Biologi - BR 10.45-11.30 Kristendom

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4 Baggrundsviden s. 4 Skolens

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Læreres brug af test i folkeskolen

Læreres brug af test i folkeskolen Læreres brug af test i folkeskolen - En undersøgelse foretaget af Megafon for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Megafon i april 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Møde: Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dato: Mandag d. 2. juni 2014 Tid: 18.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen + SFO-afdelingsleder Kirsten Lundager Afbud: Søren Kaj Mortensen, Carsten Buch Mødeleder:

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere