Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi"

Transkript

1 Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi

2 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til at føre til en lige så radikal ændring. Vi er på vej mod det digitaliserede samfund. Derfor kan lande heller ikke længere beskrives som enten u-lande eller i-lande. I dag taler vi om d-lande, hvor det er graden af digitalisering, der er en vigtig faktor. Det fuldt ud digitaliserede land, et d-land, er kendetegnet ved, at vi ikke længere bruger ordet digitalt. For alting er i forvejen digitalt. Helena på 9 år ønsker sig ikke længere et digitalt kamera, men blot et kamera. For hun ved jo ikke, at der findes ikke-digitale kameraer. Vi taler heller ikke længere om digitaliseringsprojekter, men blot om projekter. For it indgår som en naturlig del i alle projekter. Silkeborg Kommune har for længst taget hul på digitaliseringsprocessen. Men der er stadig lang vej til at blive et fuldt digitaliseret samfund. Denne strategi sætter fokus på, hvordan vi fortsætter udviklingen mod et digitalt samfund til gavn for både borgere og medarbejdere. Vi har ladet os inspirere forskellige steder fra, og herunder kan du læse tre forskellige fremtidsfortællinger, der sætter ord på nogle af de visioner, der ligger bag strategien. Søren på 82: Den selvhjulpne senior For to år siden fik Søren en blodprop, der gjorde ham delvist lam. Efter hans kone Inge måtte indse, at hun ikke magtede at passe ham, kom Søren på plejehjem. I august flyttede han ind på Bakkegården. Her har han eget værelse og bad. Begge rum er udstyret med teknologi, der skal gøre hverdagen lettere. Ved hjælp af knapper på et armbånd kan han åbne vinduer, tænde tv et, slukke lyset eller tænde for varmen. Sengen har også en rejsefunktion, så han selv kan komme op. Selvom Søren mangler sin Inge i hverdagen nyder han igen at være herre over eget liv. Og når Inge ikke har kræfter til at komme på besøg, kan de snakke på tv-skærmen, der er koblet på nettet. I løbet af kort tid har Søren fået mere mod og lyst til at bruge videotelefonen og snakker nu også jævnligt med børn og børnebørn. Han kan også finde på at ringe til Alfred, der bor længere nede af gangen og lave lidt sjov med ham. Lammelsen har også betydet, at Søren har svært ved at spise selv. Derfor har han fået en lille robotarm, der kan føre maden op til munden. Det passer ham rigtig godt så er han nemlig fri for at blive madet. Det eneste han mangler er, at Inge også flytter ind på Bakkegården. 1 Digitaliserings- og Kanalstrategi

3 Anita på 34: Kommunal service døgnet rundt Anita har to børn sammen med sin mand Henrik. Victor er 3 år gammel og for et års tid siden fødte hun datteren Laura. Anita kender udmærket min side på borger.dk. Her følger hun med i børnenes vaccinationer og børneundersøgelser, aftaler med lægen, barnets bog og alle mulige andre oplysninger, som er relevante for hende og familien. Det tager Anita en halv time at køre på arbejde. Når hun alligevel sidder i bilen tjekker hun typisk, om der er kommet post fra det offentlige. Hun bruger stemmen til at gå på borger.dk, får mobilen til at læse ny post op og arkivere den i de rette mapper. Er der noget, hun skal huske, sætter hun det på to-do listen på mobilen. For et par uger siden havde Victor ondt i maven. Om aftenen blev Anita og Henrik enige om, at de måtte en tur til lægen dagen efter. Anita satte stor pris på, at hun kunne booke en tid hos lægen via borger.dk om aftenen. På den måde slap hun for at blive sat i kø på telefonen om morgenen. Hun lagde samtidig mærke til, at man også kan booke tid hos skoletandlægen på borger.dk. Det vil hun huske til børnene bliver lidt større. Marianne på 46: Mere tid til børnene Marianne er leder af en daginstitution med 100 børn og ca. 30 ansatte, når alle medarbejdere tilknyttet institutionen regnes med. Hun elsker sit job. Børn og forældre har hun helt styr på det er den del af jobbet, hun brænder for. Til gengæld er hun mindre sikker på sig selv, når det handler om at administrere økonomien. Derfor er Marianne vild med sin sekretær. Sekretæren hænger på væggen. Det er en touch skærm som hjælper Marianne med at holde styr på den administrative del af arbejdet. Det første, hun tjekker om morgenen, er, om alle er på arbejde. I dag har en medarbejder fra Troldende meldt sig syg. Sekretæren har allerede et bud på en ledig vikar og viser også, at der ikke vil være nogen økonomiske problemer ved at få en vikar. Marianne trykker OK, da hun vurderer at det er nødvendigt med en vikar. Sekretæren giver vikaren besked. Bagefter kigger Marianne på dagens program. I dag skal hun vise et hold forældre rundt, som via den digitale pladsanvisning har ønsket at besøge institutionen. Der er en note om, at barnet har mælkeallergi det skal hun huske at vende med forældrene. Efter fem minutter på kontoret er hun klar til at være sammen med børnene. 2 Digitaliserings- og Kanalstrategi

4 Digitaliserings- og Kanalstrategi Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision og fokus... 4 Strategiske indsatser, mål og succeskriterier... 5 Forankring og opfølgning... 9 Bilag... 9 Indledning I Danmark er vi ambitiøse, når det handler om at digitalisere og bruge ny teknologi til velfærdsydelser. Der er intensiv fokus på at øge velfærden ved at bruge de nye digitale muligheder til at udvikle og effektivisere. Samtidig skubber lovgivning til hele området ved at stille en række konkrete krav. Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark ønsker at være blandt de mest digitale lande i verden. De seneste år er der blevet skruet op for kravet om at kommunikere digitalt med det offentlige. Både for borgere og virksomheder. Og der er en helt enkel grund til, at kravene bliver skærpet: Fordi det er nødvendigt. Fokus bliver yderligere øget nu i forhold til at inddrage digitalisering og velfærdsteknologi i velfærdsydelserne med den fællesoffentlige strategi for digital velfærd Der er flere, der forlader arbejdsmarkedet, og færre til at levere velfærdsydelser. Samtidig er der stramme økonomiske rammer samt høje og stigende forventninger til kvaliteten af ydelserne. Vi skal levere samme service for færre midler eller bedre service for samme midler. I Silkeborg Kommune er vi også ambitiøse. Denne strategi sætter kursen for de kommende års udvikling. Strategien skal sikre, at vi bevarer overblikket og skaber sammenhæng i indsatsen. Derudover skal strategien skabe et solidt grundlag for at prioritere indsatserne. Strategien understøtter de nationale strategier. Dels kommunernes digitaliseringsstrategi samt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og dels den kommende strategi for digital velfærd, der blev lanceret 30. september Digitaliserings- og Kanalstrategien samler her kommunens tidligere Service- og Kanalstrategi og tidligere Digitaliseringsstrategi til én strategi. Formål Borgere og virksomheder stiller hele tiden større krav til tilgængelighed, mobilitet, sammenhæng og kvalitet i de kommunale velfærdsydelser. Når vi samtidig arbejder med en 3 Digitaliserings- og Kanalstrategi

5 stram, økonomisk ramme, kræver det en målrettet indsats. Det gælder for området for digital velfærd, såvel som de kanalstrategiske og administrative områder. Indsatserne på det digitale område er både rettet mod borgere og institutioner samt medarbejdere og ledelse i Silkeborg Kommune. Vi vil skabe mere velfærd for borgeren ved at udbrede og øge intensiteten på projekter som har fokus på digital velfærd. De erfaringer, der allerede findes på området, skal udbredes og projekterne skal forankres bredt i organisationen. Borgerne skal opleve, at mere velfærdsteknologi sætter dem i stand til selv at mestre mere i hverdagen. Når man i højere grad kan klare sig selv, bliver man mere uafhængig og får ofte også en højere livskvalitet. Vi er opmærksomme på, at medarbejderens motivation og indstilling til at bruge nye løsninger er drivkraften bag enhver forandring. Medarbejderen er nøglen til succes, når det gælder digitaliseringen af offentlige. Derfor vil vi sætte fokus på at udvikle interne processer og tænke mere i effektivisering af opgaver. Medarbejderne skal være forberedte og klar til at gøre brug af flere digitale velfærdsløsninger. Medarbejderne skal yderligere kunne rådgive borgeren bedst muligt om digitale selvbetjeningsløsninger. Vision og fokus Med denne strategi fokuserer vi først og fremmest på at skabe bedre velfærd for borgeren. Strategien rummer samtidig et indadrettet fokus på den interne administration og sagsbehandling og dermed også hverdagen for ledere og medarbejdere. Vores vision i Silkeborg Kommune er: Vi udvikler, fornyr og effektiviserer de kommunale velfærdsydelser og henvendelseskanaler Hvis vi skal opfylde visionen, kræver det en højere grad af digitalisering i kommunen, og at vi styrker den digitale velfærd og brugen af velfærdsteknologi. Derfor vil vi arbejde på at forankre digitale projekter på tværs af kommunen og i den enkelte afdeling og stab for at øge den digitale kultur og modenhed i hele organisationen. 4 Digitaliserings- og Kanalstrategi

6 Vi udvikler, fornyr og effektiviserer de kommunale velfærdsydelser og henvendelseskanaler Sammenhæng og åbenhed Mere digital velfærd med teknologi Digital kultur skaber udvikling og fornyelse Fremme videndeling og samarbejde Teknologi udnyttes optimalt Ekstern digital kommunikation Vi ønsker samtidig at indgå i forpligtende fællesskaber med andre kommuner, især når vi udvikler løsninger til kerneområderne. Fælles løsninger giver et bredere afsæt, dels i forhold til effektiviseringspotentialer og dels i forhold til at henholdsvis udvikling og udbud kan foregå i samarbejde på tværs af kommuner. Derfor vil samarbejdet med andre kommuner få indflydelse på strategiske beslutninger. Vi fokuserer på: - Hvordan kan velfærdsydelserne i Silkeborg Kommune effektiviseres, optimeres og udvikles ved hjælp af digitale velfærdsløsninger? - Hvordan kan Silkeborg Kommune sikre en tilgængelig, kvalificeret og omkostningseffektiv borgerbetjening ved at udnytte både analoge og digitale henvendelseskanaler? - Hvordan kan Silkeborg Kommunes interne arbejdsgange og arbejdskultur effektiviseres og udvikles ved hjælp af digitalisering? At bruge flere digitale løsninger og ny teknologi i hverdagen betyder samtidig store forandringer for borgere, virksomheder og medarbejdere. Alle skal kunne følge med, når der sker store forandringer. Derfor tager strategien højde for, hvor store skridt vi kan tage ad gangen på vej mod øget digitalisering, som betyder, at det offentlige kan tilbyde de samme velfærdsydelser for færre ressourcer eller bedre kvalitet i velfærdsydelsen for de samme ressourcer. Strategiske indsatser, mål og succeskriterier Hvert strategisk pejlemærke har en målsætning og en række succeskriterier. De seks strategiske pejlemærker er suppleret med indsatsområder, som understøtter strategiens målsætninger og succeskriterier. Hvert indsatsområde er understøttet af handleplaner. En komplet oversigt over de strategiske pejlemærker, indsatsområder og dertil knyttede handleplaner ses i bilag 1: Strategi og handleplaner, hvor handleplanerne foreløbigt gælder for resten af indeværende år og Herunder præsenteres de seks pejlemærker, de underliggende indsatsområder og målsætninger samt succeskriterier for hvert enkelt pejlemærke. 5 Digitaliserings- og Kanalstrategi

7 Pejlemærke 1: Sammenhæng og åbenhed Fælles løsninger, fordi det giver sammenhæng Fælleskommunal rammearkitetur, der giver retning Åbne data Bedre sammenhæng og åbenhed mellem systemer og løsninger. Vi skal sikre, at de samme oplysninger kun skal indtastes én gang, og at det er nemt at finde nødvendige oplysninger på kommunens platforme både for borgere og medarbejdere. Det vil effektivisere og højne kvaliteten af sagsbehandlingen. Vi vil samarbejde om fælles løsninger med andre kommuner for at skabe bedre sammenhæng på tværs af kommuner. Succeskriterier: Borgeren oplever, at sagsbehandlingen er mere effektiv og af højere kvalitet. Medarbejderen oplever en bedre og mere effektiv arbejdsgang, der øger kvaliteten af sagsbehandlingen. Medarbejderen kan lettere finde de nødvendige oplysninger, fordi relevante systemer er tilgængelige. Systemerne fungerer og leverer de rette informationer. Pejlemærke 2: Teknologi udnyttes optimalt Borgere og medarbejdere i fokus Styr på itsikkerhed Eksisterende løsninger bruges optimalt Nye digitale processer, fordi det er effektivt Digitale løsninger skal tage udgangspunkt i borgerens og medarbejderens behov. Vi skal sikre, at borgeren får adgang til egne oplysninger og udvikle brugervenlige selvbetjeningsløsninger, der også fungerer på mobilen. Og vi skal sikre, at medarbejderne har digital adgang til så mange informationer som muligt. Succeskriterier: Borgere og medarbejdere oplever, at it-systemer og digitale løsninger er nemme at bruge. Medarbejderen behøver som udgangspunkt ikke at indtaste oplysninger manuelt. 6 Digitaliserings- og Kanalstrategi

8 Medarbejderen oplever, at der er digital adgang til information og værktøjer, der kan lette hverdagen og at det er nemt at dele sin viden med kollegaer. Min 80 procent af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgere sker digitalt i Silkeborg Kommune følger den nationale plan for udbredelsen af obligatorisk digital selvbetjening (bølgeplanen). Pejlemærke 3: Fremme videndeling og samarbejde Tværgående samarbejde, fordi det er fremtiden Hjælp til et kvalificeret valg Medarbejderen bruger digitale værktøjer, fordi det fungerer og gør det nemmere at samarbejde og dele viden på tværs af organisationen. Vi skaber bedre sammenhæng og højere effektivitet i hverdagen ved at digitalisere processer og arbejdsgange. Succeskriterier: Alle medarbejdere har adgang til den samme kommunikations- og samarbejdsplatform Alle medarbejdere bruger den samme platform til at kommunikere og søge informationer internt og til at samarbejde og videndele på Pejlemærke 4: Digital kultur skaber udvikling og fornyelse Nytænkning, fordi vi vil videre Forventninger til it-kompetencer Tydelig digital ledelse Digitaliseringsprojekter giver værdi Ledere og medarbejdere i Silkeborg Kommune har en positiv tilgang til digitalisering. Vi bruger ny teknologi og er villige til at afprøve og afsøge nye muligheder. Der er plads til at tage chancer og tid til nytænkning. Ledelsen er med til at inspirere til og indføre en digital kultur. Succeskriterier: Medarbejderen er motiveret til at eksperimentere med nye digitale løsninger og har værktøjerne, der hjælper til at tænke i nye baner. Medarbejderen oplever, at ledelsen sætter kursen mod at opnå digitale målsætninger. 7 Digitaliserings- og Kanalstrategi

9 Fra 2015 kan det dokumenteres, at der er høstet reelle gevinster som følge af digitaliserings- og teknologiprojekter. Det kan enten måles på, om kvaliteten er blevet højere, eller om det har resulteret i mere effektiv hverdag. Pejlemærke 5: Mere digital velfærd med teknologi Styrke den digitale velfærd De digitale løsninger skal medvirke til, at borgerne føler sig mere uafhængige, fordi de kan mestre hverdagen. Samtidig skal digitale løsninger øge børn og unges motivation til at lære. For medarbejderne kan det handle om at få mere tid eller om at øge kvaliteten i arbejdet. Vi vil blive ved med at tilbyde borgeren, eleven eller den pårørende gode løsninger for på den måde at fastholde velfærden. Allerede igangsatte afdelingsvise initiativer på velfærdsteknologiområdet i henholdsvis Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri er en del af den strategi for digital velfærd, der udarbejdes fremadrettet. Den kommende strategi for digital velfærd går på tværs af kommunens afdelinger og stabe og inkluderer de lokale handleplaner eller kvalitetsmål. Succeskriterier I 2014 er en bredt forankret strategi og handleplaner for digital velfærd udarbejdet i Silkeborg Kommune Pejlemærke 6: Ekstern digital kommunikation Borgeren skubbes og hjælpes Sammenhængende oplevelse Hjælp til selvhjælp Borgeren klædes på Det er slut med papirblanketter og brevpost i Vi kommunikerer digitalt med borgere, foreninger og virksomheder via Digital Post. Vi sørger for hjælp til dem, der ikke kan selv. Vores medarbejdere er klædt på til at yde den bedste rådgivning og vejledning i forhold til de digitale løsninger til borgerne. Succeskriterier: Al virksomhedskommunikation sker digitalt i procent af udgående post, der kan sendes digitalt bliver sendt digitalt i Digitaliserings- og Kanalstrategi

10 Min. 80 procent af alle ansøgninger og anmeldelser sker digitalt i 2015 Forankring og opfølgning Digitaliserings- og Kanalstrategien er først og fremmest et værktøj til ledere. Strategien skal give et fælles billede af, hvor vi er på vej hen og hvad der skal til, for at nå vores mål. Den skal sikre, at vi bevarer overblikket over indsatserne, at der er sammenhæng imellem dem, og at vi har et solidt grundlag for at prioritere indsatserne. Ledelsen i Silkeborg Kommune er forpligtede til at sikre, at de beskrevne planer bliver til virkelighed. Medarbejderne spiller samtidig en stor rolle, især når det gælder samarbejde på tværs af organisationen. Forudsætningen for, at vi kommer i mål med indsatserne er derfor, at vi er indstillet på at løfte opgaven i fællesskab. Vi vurderer strategiens pejlemærker undervejs i dens levetid for at sikre aktualitet, fordi området for den digitale velfærd er i konstant og hastig udvikling. Vi laver årlige evalueringer af handleplaner, hvor vi følger op på, hvordan det går med aktuelle aktiviteter og hvilke aktiviteter, der skal suppleres med. Nye handleplaner skal godkendes af Direktionen. IT- og Digitaliseringschefen er ansvarlig for opfølgning af strategi og handleplaner. Bilag Bilag 1: Handlingsplan 9 Digitaliserings- og Kanalstrategi

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning DIGITALISERINGS- POLITIK 2014-17 nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger................................ 3 Rammevilkår

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg InCare CIM Care Systemer Mere tid til pleje og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere