Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi"

Transkript

1 Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi

2 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til at føre til en lige så radikal ændring. Vi er på vej mod det digitaliserede samfund. Derfor kan lande heller ikke længere beskrives som enten u-lande eller i-lande. I dag taler vi om d-lande, hvor det er graden af digitalisering, der er en vigtig faktor. Det fuldt ud digitaliserede land, et d-land, er kendetegnet ved, at vi ikke længere bruger ordet digitalt. For alting er i forvejen digitalt. Helena på 9 år ønsker sig ikke længere et digitalt kamera, men blot et kamera. For hun ved jo ikke, at der findes ikke-digitale kameraer. Vi taler heller ikke længere om digitaliseringsprojekter, men blot om projekter. For it indgår som en naturlig del i alle projekter. Silkeborg Kommune har for længst taget hul på digitaliseringsprocessen. Men der er stadig lang vej til at blive et fuldt digitaliseret samfund. Denne strategi sætter fokus på, hvordan vi fortsætter udviklingen mod et digitalt samfund til gavn for både borgere og medarbejdere. Vi har ladet os inspirere forskellige steder fra, og herunder kan du læse tre forskellige fremtidsfortællinger, der sætter ord på nogle af de visioner, der ligger bag strategien. Søren på 82: Den selvhjulpne senior For to år siden fik Søren en blodprop, der gjorde ham delvist lam. Efter hans kone Inge måtte indse, at hun ikke magtede at passe ham, kom Søren på plejehjem. I august flyttede han ind på Bakkegården. Her har han eget værelse og bad. Begge rum er udstyret med teknologi, der skal gøre hverdagen lettere. Ved hjælp af knapper på et armbånd kan han åbne vinduer, tænde tv et, slukke lyset eller tænde for varmen. Sengen har også en rejsefunktion, så han selv kan komme op. Selvom Søren mangler sin Inge i hverdagen nyder han igen at være herre over eget liv. Og når Inge ikke har kræfter til at komme på besøg, kan de snakke på tv-skærmen, der er koblet på nettet. I løbet af kort tid har Søren fået mere mod og lyst til at bruge videotelefonen og snakker nu også jævnligt med børn og børnebørn. Han kan også finde på at ringe til Alfred, der bor længere nede af gangen og lave lidt sjov med ham. Lammelsen har også betydet, at Søren har svært ved at spise selv. Derfor har han fået en lille robotarm, der kan føre maden op til munden. Det passer ham rigtig godt så er han nemlig fri for at blive madet. Det eneste han mangler er, at Inge også flytter ind på Bakkegården. 1 Digitaliserings- og Kanalstrategi

3 Anita på 34: Kommunal service døgnet rundt Anita har to børn sammen med sin mand Henrik. Victor er 3 år gammel og for et års tid siden fødte hun datteren Laura. Anita kender udmærket min side på borger.dk. Her følger hun med i børnenes vaccinationer og børneundersøgelser, aftaler med lægen, barnets bog og alle mulige andre oplysninger, som er relevante for hende og familien. Det tager Anita en halv time at køre på arbejde. Når hun alligevel sidder i bilen tjekker hun typisk, om der er kommet post fra det offentlige. Hun bruger stemmen til at gå på borger.dk, får mobilen til at læse ny post op og arkivere den i de rette mapper. Er der noget, hun skal huske, sætter hun det på to-do listen på mobilen. For et par uger siden havde Victor ondt i maven. Om aftenen blev Anita og Henrik enige om, at de måtte en tur til lægen dagen efter. Anita satte stor pris på, at hun kunne booke en tid hos lægen via borger.dk om aftenen. På den måde slap hun for at blive sat i kø på telefonen om morgenen. Hun lagde samtidig mærke til, at man også kan booke tid hos skoletandlægen på borger.dk. Det vil hun huske til børnene bliver lidt større. Marianne på 46: Mere tid til børnene Marianne er leder af en daginstitution med 100 børn og ca. 30 ansatte, når alle medarbejdere tilknyttet institutionen regnes med. Hun elsker sit job. Børn og forældre har hun helt styr på det er den del af jobbet, hun brænder for. Til gengæld er hun mindre sikker på sig selv, når det handler om at administrere økonomien. Derfor er Marianne vild med sin sekretær. Sekretæren hænger på væggen. Det er en touch skærm som hjælper Marianne med at holde styr på den administrative del af arbejdet. Det første, hun tjekker om morgenen, er, om alle er på arbejde. I dag har en medarbejder fra Troldende meldt sig syg. Sekretæren har allerede et bud på en ledig vikar og viser også, at der ikke vil være nogen økonomiske problemer ved at få en vikar. Marianne trykker OK, da hun vurderer at det er nødvendigt med en vikar. Sekretæren giver vikaren besked. Bagefter kigger Marianne på dagens program. I dag skal hun vise et hold forældre rundt, som via den digitale pladsanvisning har ønsket at besøge institutionen. Der er en note om, at barnet har mælkeallergi det skal hun huske at vende med forældrene. Efter fem minutter på kontoret er hun klar til at være sammen med børnene. 2 Digitaliserings- og Kanalstrategi

4 Digitaliserings- og Kanalstrategi Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision og fokus... 4 Strategiske indsatser, mål og succeskriterier... 5 Forankring og opfølgning... 9 Bilag... 9 Indledning I Danmark er vi ambitiøse, når det handler om at digitalisere og bruge ny teknologi til velfærdsydelser. Der er intensiv fokus på at øge velfærden ved at bruge de nye digitale muligheder til at udvikle og effektivisere. Samtidig skubber lovgivning til hele området ved at stille en række konkrete krav. Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark ønsker at være blandt de mest digitale lande i verden. De seneste år er der blevet skruet op for kravet om at kommunikere digitalt med det offentlige. Både for borgere og virksomheder. Og der er en helt enkel grund til, at kravene bliver skærpet: Fordi det er nødvendigt. Fokus bliver yderligere øget nu i forhold til at inddrage digitalisering og velfærdsteknologi i velfærdsydelserne med den fællesoffentlige strategi for digital velfærd Der er flere, der forlader arbejdsmarkedet, og færre til at levere velfærdsydelser. Samtidig er der stramme økonomiske rammer samt høje og stigende forventninger til kvaliteten af ydelserne. Vi skal levere samme service for færre midler eller bedre service for samme midler. I Silkeborg Kommune er vi også ambitiøse. Denne strategi sætter kursen for de kommende års udvikling. Strategien skal sikre, at vi bevarer overblikket og skaber sammenhæng i indsatsen. Derudover skal strategien skabe et solidt grundlag for at prioritere indsatserne. Strategien understøtter de nationale strategier. Dels kommunernes digitaliseringsstrategi samt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og dels den kommende strategi for digital velfærd, der blev lanceret 30. september Digitaliserings- og Kanalstrategien samler her kommunens tidligere Service- og Kanalstrategi og tidligere Digitaliseringsstrategi til én strategi. Formål Borgere og virksomheder stiller hele tiden større krav til tilgængelighed, mobilitet, sammenhæng og kvalitet i de kommunale velfærdsydelser. Når vi samtidig arbejder med en 3 Digitaliserings- og Kanalstrategi

5 stram, økonomisk ramme, kræver det en målrettet indsats. Det gælder for området for digital velfærd, såvel som de kanalstrategiske og administrative områder. Indsatserne på det digitale område er både rettet mod borgere og institutioner samt medarbejdere og ledelse i Silkeborg Kommune. Vi vil skabe mere velfærd for borgeren ved at udbrede og øge intensiteten på projekter som har fokus på digital velfærd. De erfaringer, der allerede findes på området, skal udbredes og projekterne skal forankres bredt i organisationen. Borgerne skal opleve, at mere velfærdsteknologi sætter dem i stand til selv at mestre mere i hverdagen. Når man i højere grad kan klare sig selv, bliver man mere uafhængig og får ofte også en højere livskvalitet. Vi er opmærksomme på, at medarbejderens motivation og indstilling til at bruge nye løsninger er drivkraften bag enhver forandring. Medarbejderen er nøglen til succes, når det gælder digitaliseringen af offentlige. Derfor vil vi sætte fokus på at udvikle interne processer og tænke mere i effektivisering af opgaver. Medarbejderne skal være forberedte og klar til at gøre brug af flere digitale velfærdsløsninger. Medarbejderne skal yderligere kunne rådgive borgeren bedst muligt om digitale selvbetjeningsløsninger. Vision og fokus Med denne strategi fokuserer vi først og fremmest på at skabe bedre velfærd for borgeren. Strategien rummer samtidig et indadrettet fokus på den interne administration og sagsbehandling og dermed også hverdagen for ledere og medarbejdere. Vores vision i Silkeborg Kommune er: Vi udvikler, fornyr og effektiviserer de kommunale velfærdsydelser og henvendelseskanaler Hvis vi skal opfylde visionen, kræver det en højere grad af digitalisering i kommunen, og at vi styrker den digitale velfærd og brugen af velfærdsteknologi. Derfor vil vi arbejde på at forankre digitale projekter på tværs af kommunen og i den enkelte afdeling og stab for at øge den digitale kultur og modenhed i hele organisationen. 4 Digitaliserings- og Kanalstrategi

6 Vi udvikler, fornyr og effektiviserer de kommunale velfærdsydelser og henvendelseskanaler Sammenhæng og åbenhed Mere digital velfærd med teknologi Digital kultur skaber udvikling og fornyelse Fremme videndeling og samarbejde Teknologi udnyttes optimalt Ekstern digital kommunikation Vi ønsker samtidig at indgå i forpligtende fællesskaber med andre kommuner, især når vi udvikler løsninger til kerneområderne. Fælles løsninger giver et bredere afsæt, dels i forhold til effektiviseringspotentialer og dels i forhold til at henholdsvis udvikling og udbud kan foregå i samarbejde på tværs af kommuner. Derfor vil samarbejdet med andre kommuner få indflydelse på strategiske beslutninger. Vi fokuserer på: - Hvordan kan velfærdsydelserne i Silkeborg Kommune effektiviseres, optimeres og udvikles ved hjælp af digitale velfærdsløsninger? - Hvordan kan Silkeborg Kommune sikre en tilgængelig, kvalificeret og omkostningseffektiv borgerbetjening ved at udnytte både analoge og digitale henvendelseskanaler? - Hvordan kan Silkeborg Kommunes interne arbejdsgange og arbejdskultur effektiviseres og udvikles ved hjælp af digitalisering? At bruge flere digitale løsninger og ny teknologi i hverdagen betyder samtidig store forandringer for borgere, virksomheder og medarbejdere. Alle skal kunne følge med, når der sker store forandringer. Derfor tager strategien højde for, hvor store skridt vi kan tage ad gangen på vej mod øget digitalisering, som betyder, at det offentlige kan tilbyde de samme velfærdsydelser for færre ressourcer eller bedre kvalitet i velfærdsydelsen for de samme ressourcer. Strategiske indsatser, mål og succeskriterier Hvert strategisk pejlemærke har en målsætning og en række succeskriterier. De seks strategiske pejlemærker er suppleret med indsatsområder, som understøtter strategiens målsætninger og succeskriterier. Hvert indsatsområde er understøttet af handleplaner. En komplet oversigt over de strategiske pejlemærker, indsatsområder og dertil knyttede handleplaner ses i bilag 1: Strategi og handleplaner, hvor handleplanerne foreløbigt gælder for resten af indeværende år og Herunder præsenteres de seks pejlemærker, de underliggende indsatsområder og målsætninger samt succeskriterier for hvert enkelt pejlemærke. 5 Digitaliserings- og Kanalstrategi

7 Pejlemærke 1: Sammenhæng og åbenhed Fælles løsninger, fordi det giver sammenhæng Fælleskommunal rammearkitetur, der giver retning Åbne data Bedre sammenhæng og åbenhed mellem systemer og løsninger. Vi skal sikre, at de samme oplysninger kun skal indtastes én gang, og at det er nemt at finde nødvendige oplysninger på kommunens platforme både for borgere og medarbejdere. Det vil effektivisere og højne kvaliteten af sagsbehandlingen. Vi vil samarbejde om fælles løsninger med andre kommuner for at skabe bedre sammenhæng på tværs af kommuner. Succeskriterier: Borgeren oplever, at sagsbehandlingen er mere effektiv og af højere kvalitet. Medarbejderen oplever en bedre og mere effektiv arbejdsgang, der øger kvaliteten af sagsbehandlingen. Medarbejderen kan lettere finde de nødvendige oplysninger, fordi relevante systemer er tilgængelige. Systemerne fungerer og leverer de rette informationer. Pejlemærke 2: Teknologi udnyttes optimalt Borgere og medarbejdere i fokus Styr på itsikkerhed Eksisterende løsninger bruges optimalt Nye digitale processer, fordi det er effektivt Digitale løsninger skal tage udgangspunkt i borgerens og medarbejderens behov. Vi skal sikre, at borgeren får adgang til egne oplysninger og udvikle brugervenlige selvbetjeningsløsninger, der også fungerer på mobilen. Og vi skal sikre, at medarbejderne har digital adgang til så mange informationer som muligt. Succeskriterier: Borgere og medarbejdere oplever, at it-systemer og digitale løsninger er nemme at bruge. Medarbejderen behøver som udgangspunkt ikke at indtaste oplysninger manuelt. 6 Digitaliserings- og Kanalstrategi

8 Medarbejderen oplever, at der er digital adgang til information og værktøjer, der kan lette hverdagen og at det er nemt at dele sin viden med kollegaer. Min 80 procent af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgere sker digitalt i Silkeborg Kommune følger den nationale plan for udbredelsen af obligatorisk digital selvbetjening (bølgeplanen). Pejlemærke 3: Fremme videndeling og samarbejde Tværgående samarbejde, fordi det er fremtiden Hjælp til et kvalificeret valg Medarbejderen bruger digitale værktøjer, fordi det fungerer og gør det nemmere at samarbejde og dele viden på tværs af organisationen. Vi skaber bedre sammenhæng og højere effektivitet i hverdagen ved at digitalisere processer og arbejdsgange. Succeskriterier: Alle medarbejdere har adgang til den samme kommunikations- og samarbejdsplatform Alle medarbejdere bruger den samme platform til at kommunikere og søge informationer internt og til at samarbejde og videndele på Pejlemærke 4: Digital kultur skaber udvikling og fornyelse Nytænkning, fordi vi vil videre Forventninger til it-kompetencer Tydelig digital ledelse Digitaliseringsprojekter giver værdi Ledere og medarbejdere i Silkeborg Kommune har en positiv tilgang til digitalisering. Vi bruger ny teknologi og er villige til at afprøve og afsøge nye muligheder. Der er plads til at tage chancer og tid til nytænkning. Ledelsen er med til at inspirere til og indføre en digital kultur. Succeskriterier: Medarbejderen er motiveret til at eksperimentere med nye digitale løsninger og har værktøjerne, der hjælper til at tænke i nye baner. Medarbejderen oplever, at ledelsen sætter kursen mod at opnå digitale målsætninger. 7 Digitaliserings- og Kanalstrategi

9 Fra 2015 kan det dokumenteres, at der er høstet reelle gevinster som følge af digitaliserings- og teknologiprojekter. Det kan enten måles på, om kvaliteten er blevet højere, eller om det har resulteret i mere effektiv hverdag. Pejlemærke 5: Mere digital velfærd med teknologi Styrke den digitale velfærd De digitale løsninger skal medvirke til, at borgerne føler sig mere uafhængige, fordi de kan mestre hverdagen. Samtidig skal digitale løsninger øge børn og unges motivation til at lære. For medarbejderne kan det handle om at få mere tid eller om at øge kvaliteten i arbejdet. Vi vil blive ved med at tilbyde borgeren, eleven eller den pårørende gode løsninger for på den måde at fastholde velfærden. Allerede igangsatte afdelingsvise initiativer på velfærdsteknologiområdet i henholdsvis Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri er en del af den strategi for digital velfærd, der udarbejdes fremadrettet. Den kommende strategi for digital velfærd går på tværs af kommunens afdelinger og stabe og inkluderer de lokale handleplaner eller kvalitetsmål. Succeskriterier I 2014 er en bredt forankret strategi og handleplaner for digital velfærd udarbejdet i Silkeborg Kommune Pejlemærke 6: Ekstern digital kommunikation Borgeren skubbes og hjælpes Sammenhængende oplevelse Hjælp til selvhjælp Borgeren klædes på Det er slut med papirblanketter og brevpost i Vi kommunikerer digitalt med borgere, foreninger og virksomheder via Digital Post. Vi sørger for hjælp til dem, der ikke kan selv. Vores medarbejdere er klædt på til at yde den bedste rådgivning og vejledning i forhold til de digitale løsninger til borgerne. Succeskriterier: Al virksomhedskommunikation sker digitalt i procent af udgående post, der kan sendes digitalt bliver sendt digitalt i Digitaliserings- og Kanalstrategi

10 Min. 80 procent af alle ansøgninger og anmeldelser sker digitalt i 2015 Forankring og opfølgning Digitaliserings- og Kanalstrategien er først og fremmest et værktøj til ledere. Strategien skal give et fælles billede af, hvor vi er på vej hen og hvad der skal til, for at nå vores mål. Den skal sikre, at vi bevarer overblikket over indsatserne, at der er sammenhæng imellem dem, og at vi har et solidt grundlag for at prioritere indsatserne. Ledelsen i Silkeborg Kommune er forpligtede til at sikre, at de beskrevne planer bliver til virkelighed. Medarbejderne spiller samtidig en stor rolle, især når det gælder samarbejde på tværs af organisationen. Forudsætningen for, at vi kommer i mål med indsatserne er derfor, at vi er indstillet på at løfte opgaven i fællesskab. Vi vurderer strategiens pejlemærker undervejs i dens levetid for at sikre aktualitet, fordi området for den digitale velfærd er i konstant og hastig udvikling. Vi laver årlige evalueringer af handleplaner, hvor vi følger op på, hvordan det går med aktuelle aktiviteter og hvilke aktiviteter, der skal suppleres med. Nye handleplaner skal godkendes af Direktionen. IT- og Digitaliseringschefen er ansvarlig for opfølgning af strategi og handleplaner. Bilag Bilag 1: Handlingsplan 9 Digitaliserings- og Kanalstrategi

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30.

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30. Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef DUBEX Security & Risk Management Summit 30. oktober 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Afdelingen for offentlig fornyelse

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning.

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Børn, skole og kultur Dato: J.nr.: 19. januar 2012 Br.nr.: Udfærdiget af: Bo Skovgaard Vedrørende: Kanalstrategi for Børn, skole og kultur Notatet sendes/sendt til: Chefgruppen og Ulrik

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere