.DK HVAD SIGE D OM ALKOHOL? ALKOHOLDIALOG. Undervisningsmateriale om unge og alkohol. GODA God Alkoholkultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".DK HVAD SIGE D OM ALKOHOL? ALKOHOLDIALOG. Undervisningsmateriale om unge og alkohol. GODA God Alkoholkultur"

Transkript

1 ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? ALKOHOLDIALOG Undervisningsmateriale om unge og alkohol GODA God Alkoholkultur

2 Alkoholdialog Mens halvdelen af danske unge i 7. klasse har prøvet at drikke alkohol, er det kun en tredjedel af dem, der har modtaget undervisning om emnet. (Statens Institut for Folkesundhed). Med Alkoholdialog ønsker vi derfor at styrke debatten om alkohol i skolerne. Det skal ikke være den beruselsesorienterede kultur, der sætter standarden for unges alkoholvaner. Det skal derimod en kultur, hvor mindreårige ikke drikker, og hvor de unge med et ansvarligt alkoholforbrug sætter normerne. Alkoholdialog er et undervisningsmateriale, der bygger på forskningsbaseret viden og er målrettet de øverste klassetrin i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Materialet indeholder et stort antal øvelser, som aktiverer eleverne og lægger op til dialog om holdning og adfærd. Undervisningen er tænkt som en del af en større indsats, der også inkluderer forældremøder om alkohol og udarbejdelsen af en alkoholpolitik på skolen. Løftede pegefingre og skrækpropaganda medfører ikke dialog. Derfor tager undervisningsmaterialet udgangspunkt i de unges egne erfaringer. Der fokuseres på at styrke eleverne til selv at påvirke deres situation og vælge adfærd samt at modstå socialt pres og lære at sige nej til alkohol. Der har været mange forebyggende tiltag om alkohol, og det er lykkedes at hæve debut alderen og reducere forbruget blandt de helt unge. For ikke at skabe myter er det derfor vigtigt at tage udgangspunkt i, at det er helt normalt ikke at drikke alkohol eller at drikke meget lidt. Der vil desuden være elever, der har valgt ikke at drikke alkohol af fx religiøse grunde. Da alkohol imidlertid indgår i mange sociale sammenhænge i vores kultur, vil det være relevant også for denne gruppe at drøfte, hvordan man respekterer et nej til at drikke. Alkoholdialog kan bruges til at skabe en rød tråd i det forebyggende arbejde, men også som et inspirationsoplæg, man kan bygge videre på. Materialet er opdelt i tre niveauer, hvor der kan springes i forløbene alt efter, hvor meget erfaring med alkohol, eleverne har. Hvert afsnit er uafhængigt og kan anvendes på tværs af forløbet, hvorfor det er let at integrere i skolens almindelige undervisning. Klik også ind på alkohol.dk, hvor elever kan få både fakta og underholdning, forældre kan se gode råd om unge og fester, mens læreren kan finde uddybende materiale og nye tiltag som f.eks elevkonkurrencer. God fornøjelse! Anett Wiingaard GODA Alkoholdialog.dk 3

3 ALKOHOLDIALOG Redaktion: Julie Bengtson og Anett Wiingaard, GODA Oversætter: Annelise Bentzen, AB Text Layout: Morten Høst, Public Communication Fotograf: Jasper Simonsen Tegninger: Sune Wiingaard Stoustrup Trykning: Eks-Skolens Trykkeri udgave, 1. oplag ISBN: En stor tak til rusmiddelkonsulent Anna Bendtsen, forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal, projektleder Per Hazelius, antropolog Bodil Jensen, kommunikationskonsulent Christian Fomsgaard Johansen, stud.mag.pæd. Caroline Johnson, fuldmægtig Sara Lindhardt, pædagogisk SSP-koordinator Anne-Marie Meller, cand. com. Jane Brinch Niendam, pædagogisk konsulent Rikke Olsen, A/T-koordinator Inger Lis Rasmussen, kommunikationsrådgiver Jette Ravn og læge Erik Skovenborg, der har læst, kommenteret og suppleret dele af eller hele manuskriptet. Også en stor tak til de fremragende modeller: Forside: Eva og Tina Pædagogik & : Emil Indledende niveau: Sarah Niveau 1: Eva og Sarah Niveau 2: Christine Maria, Emil og David Niveau 3: Philip, Frederikke, Christian, Laura og Mikkel Alkoholpolitik: Marc og Morten Forældre: Henrik og Pia Alkoholdialog har sit udspring i Prata om alkohol, som i 2005 blev initieret af den svenske brancheforening, Sprit och Vinleverantörsföreningen. Formålet med Prata om alkohol er at udskyde de unges alkoholdebut og påvirke deres holdning og indstilling til alkohol. Prata om alkohol er blevet modtaget meget positivt i Sverige, og udbredelsen er stor, hvilket er én af grundene til, at det er nu også tilgængeligt i Danmark. PRATA OM ALKOHOL Produktion: Sprit och Vinleverantörsföreningen Projektansvar: Projektleder Per Hazelius, Kunskapskraft & Media, og Forfattere: Sofia Gullberg, Jan Lindh, Åsa Olsson og Pierre Rotzius

4 Målsætning Pædagogik & I Danmark begynder en del unge, som i mange andre lande i Europa, at drikke alt for tidligt. Alkoholdialog er udviklet for at ændre holdningen til alkohol blandt teenagere og deres forældre. Der er en tendens til, at vi opfatter det som naturligt, at danske unge drikker for at blive berusede, og at de drikker ofte og meget. Det er imidlertid kun en lille gruppe i skolen, der drikker på denne måde. Størstedelen har i mindre grad festen i fokus og trives med skolen, fritidsjobs, sport og andre interesser. Derfor skal det ikke være de tidligt alkoholerfarne, der sætter normerne for alkoholforbrug blandt unge. Hensigten med Alkoholdialog er, at skole og hjem står sammen om at skabe rammer for alkoholkulturen, hvor mindreårige ikke drikker, og hvor de ældre unge har et ansvarligt og moderat forbrug, hvis de drikker alkohol. Set i et længere perspektiv tilstræber materialet at skabe varige ændringer i de unges risikable alkoholadfærd. For at kunne sende de rigtige signaler til den enkelte elev kræver det, at undervisningen er målrettet elevens situation. Alkoholdialog sikrer dette gennem konkrete øvelser opdelt på tre forskellige undervisningsniveauer. Vi foreslår, at man starter med at afklare elevernes erfaring med alkohol gennem øvelsen, Vores klasse, på det indledende niveau om flertalsmisforståelsen. Misforståelser om, at flertallet af danske unge drikker ofte og for at blive fulde, er med til at få den store gruppe af unge og deres forældre til at acceptere fuldskab som en naturlig del af ungdomslivet. Derfor er det vigtigt ikke at fremstille de unge, som om de drikker mere end de i virkeligheden gør. Hvis målet for det forebyggende arbejde på alkoholområdet skal nås, er der tre indsatsområder: En overordnet alkoholpolitik på skolen Styrkelse af elevernes handlekompetencer gennem undervisningen En forældregruppe, der sætter rammer for klassen eller gruppen. Fra politisk side er der lagt op til nogle simple regler for en alkoholpolitik i grundskolen ingen alkohol i skoleregi. På ungdomsuddannelserne er det nødvendigt med mere nuancerede regler, hvor både elever, lærere og ledelse deltager i beslutningsprocessen om skolens overordnede rammer for alkoholforbrug. Forældre er en vigtig samarbejdspartner både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Alkoholdialog indeholder derfor også inspiration til afholdelse af forældremøder om alkohol, da skolen som institution har mulighed for at få både elever og forældre i tale. En dobbeltsidet indsats er nødvendig, hvis de ansvarlige unge fremover skal være de normsættende for unges alkoholforbrug. Gennem forebyggende indsatser er det lykkedes at hæve debutalderen og nedsætte de helt unges forbrug, og det er denne tendens, som en fælles indsats gerne skal forstærke. Alkoholdialog.dk 5

5 ALKOHOL DIALOG.DK HVAD SIGER DU OM ALKOHOL? Indhold Pædagogik &... 9 Indledende niveau Niveau Niveau Niveau Alkoholpolitik Forældre Alkoholdialog.dk 7 Alkoholdialog.dk k 7

6 Pædagogik & Pædagogik &

7 ALKOHOL DIALOG.DK HVAD SIGER DU OM ALKOHOL? Pædagogik & Pædagogik og 3 niveauer Pædagogisk tilgang Metoder Pædagogik & & Alkoholdialog.dk 11 11

8 Pædagogik & Pædagogik & Alkoholdialog indeholder øvelser og problemstillinger til undervisning på tværs af de enkelte fag. Materialet er udformet, så arbejdet nemt kan integreres i skolens almindelige undervisning. Materialet er opdelt i tre undervisningsniveauer, hvor der kan springes i forløbene alt efter, hvor meget erfaring med alkohol eleverne har. For at få klarhed over dette foreslår vi, at øvelsen på side 20 om flertalsmisforståelsen, Vores klasse, gennemføres som første trin. Efter hvert afsnit følger et eller flere elevark, der kopieres og uddeles til eleverne. Flere informationer kan findes på alkoholdialog.dk, der også har test, spil og andre tilbud til eleverne. 3 NIVEAUER Indledende niveau Formålet med dette niveau er at undersøge, hvilke alkoholvaner de unge rent faktisk har. Øvelserne er udformet, så de giver et indblik i de unges alkoholsituation, hvorefter undervisningen kan tilrettelægges ud fra elevernes erfaring med alkohol. Niveau 1 Udgangspunktet for niveau 1 er, at de unge slet ikke eller kun i begrænset omfang har drukket alkohol. I første omgang handler det om at opbygge de unges selvtillid via øvelser, som behandler kammeratskab og respekt for andre for på den måde at lære dem at turde sige nej. Niveau 2 Niveauet er baseret på, at de unge har prøvet at drikke alkohol. Øvelserne handler også her om at opbygge selvtillid, men er i højere grad tilpasset alkoholproblematikken. Dermed koncentreres arbejdet mere om, hvorfor nogle begynder at drikke alkohol og andre ikke, alkoholdebuten, situationer og farer man kan komme ud for, og hvordan man kan reagere i disse situationer. Niveau 3 På dette niveau er udgangspunktet, at de unge regelmæssigt drikker alkohol. Øvelserne baseres hovedsageligt på, at eleverne aktivt søger information om og drøfter alkoholforebyggende spørgsmål. Det omfatter diskussioner om risikoen ved alkohol, uacceptabelt drikkeri, juridiske aspekter, spørgsmål om trafik og krop og sundhed. Pædagogik & Alkoholdialog.dk 12

9 PÆDAGOGISK TILGANG Alkoholdialog består af forskellige øvelser, der foregår enkeltvis, i grupper eller som øvelser for hele klassen. Udgangspunktet for alle øvelser er, at de baserer sig på de unges egne forudsætninger og erfaringer med alkohol. I første omgang bygger øvelserne på socialpsykologiske og affektive. Det gennemgående fokus i Alkoholdialog er at træne den enkelte elev i selv at påvirke sin situation og vælge sin adfærd. Således bliver de unge bedre rustet til at modstå socialt pres og lære at sige nej til alkohol. Pædagogik & Arbejdsne bygger på vurderingsøvelser og uformelle diskussionsgrupper, hvor lærerens rolle er at facilitere diskussionerne og motivere elevernes aktive deltagele. Hensigten er at skabe optimale muligheder for at udforske, undersøge og diskutere holdninger og adfærd omkring et problem. Vurderings- og gruppeøvelser Det kan være nødvendigt at bryde med vante klassemønstre, hvor eleverne på forhånd har faste roller, for at samtaler om holdninger skal kunne fungere i klassen. En anden ting, der skal tages højde for, er, at mange teenagere ofte ser sort eller hvidt på tingene i konfliktsituationer. Alt er enten rigtigt eller forkert, dumt eller klogt og råddent eller fantastisk. Den slags ræsonnementer kan undgås ved hjælp af opfølgende spørgsmål, der skaber forudsætninger for en mere nuanceret diskussion. En nyttig teknik er at inddrage elevernes svar i følgende spørgsmål i debatten og på den måde få eleverne til at reflektere videre over det, der lige er blevet sagt. Det er en god idé at afslutte hver øvelse med et resume af samtalen, argumenter, vanskeligheder, fastlåste positioner, forhindringer, muligheder osv. Klassen kan for eksempel reflektere over: Hvad har vi lært hinanden? Hvilke synspunkter er ændret under samtalen? Se mere på alkoholdialog.dk Pædagogik & Alkoholdialog.dk 13

10 Pædagogik & METODER Alkoholdialog indeholder et stort antal øvelser, der skal få eleverne til at diskutere alkoholproblematikken. Der benyttes forskellige til at få diskussionen i gang. Fire-hjørne-metoden Ved en fire-hjørne-øvelse giver læreren gruppen fire valgmuligheder ud fra en given situation. Du kan selv konstruere eksemplet ud fra dagligdagen, avisartikler, konfliktsituationer m.m. Eksempler på situationer kan være: Det værste ved at drikke alkohol er at man nemt kommer til at gøre sig til grin! 2. at man nemt kan komme op at slås! 3. at det er skadeligt for kroppen! 4. åbent hjørne: Når... (noget andet end ovenstående) Bed eleverne om at sætte et kryds på et stykke papir for det hjørne, de vælger, før de går hen til deres hjørne. Papiret fungerer som et kort over lokalet. På den måde falder man ikke lige så nemt for gruppepresset om at følge flertallets valg af hjørne. Når alle har sat kryds, kan hver enkelt gå hen til det hjørne i lokalet, som svarer til deres egen mening. Lad eleverne fortælle hinanden, hvorfor de netop har valgt det hjørne. Derefter sætter du gang i en diskussion mellem grupperne. Af og til kan man spørge, om nogen vil skifte hjørne, efter de har hørt på de andre. Den varme stol/håndsoprækning Øvelsen Den varme stol (kan erstattes med håndsoprækning) foregår på følgende måde: Eleverne sidder i en rundkreds på hver sin stol. Der er også en tom stol i cirklen. Læreren bliver hele tiden siddende på sin stol i cirklen og læser klare og enkle udsagn op, som eleverne vurderer. De, som er enige i udsagnet, flytter til en tom plads. De, som ikke er enige, eller som ikke ved, hvad de skal svare, bliver siddende på deres plads. Det kan ske, at nogen bliver siddende, fordi de er uengagerede. Hvis du bemærker det, kan du komme med det modsatte udsagn. De, som ikke er enige eller som er usikre, flytter sig. Den varme stol-øvelsen og håndsoprækninger har den fordel, at eleverne fysisk skal vise deres holdninger og standpunkter. Man kan ikke altid motivere eller forklare sit svar, men man har i hvert fald vist, hvad man mener. Nogle øvelser med den varme stol skal gå så hurtigt, at meningshierarkierne ikke kan nå at påvirke den personlige stillingtagen. Forumspil Forumspil er en speciel form for rollespil, som er udviklet til håndtering af konflikter eller tilspidsede situationer, som eleverne kan komme ud for. Det betyder, at en gruppe elever spiller en scene, der indeholder en eller flere konflikter. Publikum kan derefter stoppe spillet og komme med forslag til alternative handlemuligheder for personerne i scenen. Den grundlæggende idé i forumspil er, at der altid er flere handlemuligheder i en situation, og at man får mulighed for at prøve dem af i dramaets fiktive univers. Eleverne trænes i at handle og på den måde lære at tage stilling og påvirke forskellige hændelser, som de kan tænkes at komme ud for i virkeligheden. Forumspil er korte dramatiseringer, som skal slutte i problemsituationer som fx gruppepres, mobning, fremmedgjorthed, kammeratskab osv. Forumspillet bør øves flere gange og derefter spilles i sin helhed over for klassen. Derefter spilles hændelsen igen fra begyndelsen. Nu kan de, som ønsker det, sige STOP og gå ind og ændre på spillets Pædagogik & Alkoholdialog.dk 14

11 forløb. Dette er én måde at involvere publikum på og selve grundformen i forumspil. Inde i materialet er også beskrevet andre teknikker til at åbne en scene eller en figur op sammen med publikum. Pædagogik & Lederen i spillet kaldes JOKER. Denne fortæller om reglerne og prøver at opmuntre deltagerne til forskellige løsninger. Jokeren kan også selv spille med, bytte roller og provokere. Det er vigtigt, at der kommer flere alternative løsninger til situationen, og at man ikke ender med en rigtig løsning. Det er også vigtigt, at alle løsningsforslag kvitteres med et stort bifald ligegyldigt hvilke konsekvenser, det har for situationen, for at anerkende, at folk engagerer sig i spillet. Diskutér herefter med eleverne, hvordan forslaget virkede. Efter hver omgang, eller når forumspillet er afsluttet, kan spillederen tale med eleverne om: Hvad skete der i scenen? Hvem af disse personer skal vi arbejde med? Hvordan har personen det i løbet af scenen? Var scenen realistisk? Er det noget, I kan genkende? Hvordan ville det være i virkeligheden? Se mere på alkoholdialog.dk Pædagogik & Alkoholdialog.dk 15

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Unge og alkohol Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Årsberetning 2011. GODA ønsker at fremme den gode og ansvarlige alkoholkultur og at forebygge alkoholmisbrug med særligt fokus på de unge.

Årsberetning 2011. GODA ønsker at fremme den gode og ansvarlige alkoholkultur og at forebygge alkoholmisbrug med særligt fokus på de unge. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Årsberetning 2011 GODA ønsker at fremme den gode og ansvarlige alkoholkultur og at forebygge alkoholmisbrug med særligt fokus

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN?

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 2012 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende

Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 2012 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 12 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Indhold De unges forbrug Internationale perspektiver

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd. Sundhedsplejerskens undervisningsplan

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd. Sundhedsplejerskens undervisningsplan Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd Sundhedsplejerskens undervisningsplan Sundhedspædagogisk tilbud i 6. klasse 2014-2015 Et samarbejde mellem sundhedsplejen og SSP i Silkeborg Kommune Indhold

Læs mere

Anerkendende klasserumsledelse

Anerkendende klasserumsledelse Anerkendende klasserumsledelse Bodil Wennberg og Sofia Norberg Anerkendende klasserumsledelse 1. udgave, 1. oplag, 2007. 2007 Dafolo Forlag og forfatterne 2004 Bokförlaget Natur och Kultur. Makt, känslor

Læs mere

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du!

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! Med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips Trine Toft, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INDLEDNING AT SKRIVE VIDENSKABELIGT De større, akademiske opgaver,

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Har vi forskellig læringsstil? (testskema)

Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Dette spørgeskema er udformet for at finde frem til din foretrukne læringsstil. I årenes løb har du sikkert udviklet læringsvaner, som hjælper til at give en

Læs mere

De Utrolige År Fokus på det positive samvær

De Utrolige År Fokus på det positive samvær De Utrolige År Fokus på det positive samvær 1 Målgruppen Målgruppen for programserien De Utrolige År er: - Børn i alderen 0-3 år, hvor indsatsen kan fremme det positive forældreskab og forebygge adfærdsvanskeligheder

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Dansk tegnsprog i folkeskolen god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2007 Dansk tegnsprog i folkeskolen - god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser?

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser? VIL DU VIDE MERE OM UNG DIALOG? Spørg kontaktpersonen på dit gymnasium Klik ind på vores hjemmeside på www.ung-dialog.dk Send en mail til ung@sundkom.dk eller ring på tlf. 21 75 01 10 og snak med vores

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: HVERDAGEN TEMA: HVERDAGEN

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: HVERDAGEN TEMA: HVERDAGEN Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: HVERDAGEN TEMA: HVERDAGEN Hvordan ville jeg reagere, hvis... Denne øvelse er i høj grad en refleksionsøvelse, hvor hensigten er, at eleverne

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere