Biblioteksbarometer forskningsbiblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker"

Transkript

1 Biblioteksbarometer forskningsbiblioteker 5. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering) Antal. 6. Antallet af kopimaskiner, skannere og printere i publikumsområdet 7. Anvender biblioteket som varslingsordning før lånetids udløb? Ja 20 62,5% Nej 12 37,5% 8. Anvender biblioteket SMS som varslingsordning før lånetids udløb? Ja 5 15,6% Nej 27 84,4% 9. Anvender biblioteket SMS som hjemkaldelse? Ja 5 15,6% Nej 27 84,4% 10. Anvender biblioteket SMS som hjemkomstmeddelelse/reservationsmeddelelse? Ja 5 15,6% Nej 27 84,4% 11. Anvender biblioteket SMS til andre formål? Ja 4 12,5% Nej 28 87,5% Hvis ja, anfør da her til hvilke formål. Almindelig kommunikation med brugerne - besvarer forespørgsler o. lign. Fornyelse af materialer, åbningstider Bestil; Afbestille; Forlænge; Forny; Åbningstider i forbindelse med arrangementer i Students only 12. Deltager biblioteket i kørselsordningen? Ja 30 93,8% Nej 2 6,2% 13. Deltager biblioteket i "bøger til døren"? Ja 13 41,9% Nej 18 58,1%

2 I alt ,0% 14. Stilles der trådløst netværk til fri rådighed for brugerne? Ja 29 90,6% Nej 3 9,4% 15.Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for de sidste tre år (fokusgruppeinterview medregnes) Ja 15 46,9% Nej 17 53,1% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Fokusgruppeinterviews - desværre ingen links. Spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppe interview (ingen link) Studerende på Biblioteksskolen lavede en brugerundersøgelse på biblioteket som bachelor projekt Libqual intet link. Brugerundersøgelse om E-kompendier i 2007 og Intet link Fokus på særlig brugergruppe Brug af bibliotekets hjemmeside: Tilfredshedsundersøgelse med ny 24/7-læsesal Brugerundersøgelse vedr. det fysiske bibliotek Usability test af search Kantineundersøgelse Overbygningsservice KUBIS brugertilfredshedsundersøgelse 2007 NB Brugerundersøgelse 2008 KUBIS Brugertilfredshedsundersøgelse 2010 Undersøgelse af det fysisk-æstetiske undervisningsmiljø på DPU, herunder biblioteket. Analyse af hjemmesiden Fokusgruppeundersøgelse 2009 i forbindelse med et blogforsøg - RUb-minds - om at skabe ideer om indretningen af det fysiske bibliotek. Forsøget er en case i ICE projektet om Bruger- og medarbejderdrevet innovation i servicesektoren. Se KUBIS-bibliotekerne har i fællesskab gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse som en del af årsaftalen Deltaget i KUBIS' brugerundersøgelsen - bliver publiceret Sidste større brugertilfredshedsundersøgelse er lavet i 2006, siden er kun lavet en undersøgelse af tilfredshed med gebyr og hjemkaldelser 16. Har biblioteket indrettet et specielt studiemiljø til de studerende? (café, lounge mm.) Ja 21 65,6% Nej 11 34,4% 17.Har biblioteket særlige services for forskere? (forskerservice, ophavsret, bibliometri mm.) Ja 14 43,8% Nej 18 56,2% Hvis ja, anfør da hvilke. Dedikerede kontakt- og institutbibliotekarer i en forskerservice-ordning. Forskerservice Ophavsret Bibliometri Forskningsregistrering E-kompendier Særlig lånetid - automatisk fornyelse hver måned op til et år for forskere, Kunst- og kulturhistoriske museer Undervisning i referenceværktøjer Tidsskriftcirkulation Vejledning i ophavsretsspørgsmål Bibliometriske

3 analyser Stiller publiceringsplatform til rådighed servicering i forbindelse med adgang til Netarkivet servicering i forbindelse med studier i de nationale samlinger, som ikke er registreret. ViViKom (Videnscenter for Videnskabelig Kommunikation), Forskerceller på Læsesal Vest, Speciallæsesale, Kontorer, særligt for domicilerede forskere. Udover de klassiske biblioteksydelser, herunder forskningsregistrering, tilbyder DPB desuden support til: E- læring, referencehåndtering og håndtering af tildeling af ISBN og pligtaflevering kurser for nye forskere & Ph.d. studerende på DTU. Spørg en bibliotekar Kursus i forskningsregistrering Skræddersyet rekvirerede kurser Kursus i Refworld -kursuspakker for forskere - Forskerskole som giver PhD et ets-point -individuel vejledning -opsøgende i miljøerne Forskningsregistrering Kurser i Refworks Bibliotekskurser for PH.D. Forskningskonferenceservice Danskernes Akademi Forskningsanalyse Forskningsintranet Forskningspublicering Find-en-forsker OpenAccess archiv Forskerblogs Bibliometriske analyser, H-index-analyser, validering af LIFE-publikationer, support for forskningsregistrering, rådgivning vedr. bibliometri Bibliometri, vejledning til forskningsregistrering, fokuseret undervisning, kursus i bibliografisk software READ-BAR (forskningsregistreringskurser i julemåneden). Informationssøgningskursus for phd studerende. Almindelig vejledning i forbindelse med copyright problematikker 18. Deltager biblioteket i forskningsregistrering for moderinstitutionen? Ja 17 53,1% Nej 15 46,9% Hvis ja, angiv da om det er: Ren registrering 8 47,1% Andet 14 82,4% I alt ,0% Hvis andet, anfør da hvilke Udgivelse af fælles årbog samt skriver artikler til foreningsblad. Stiller kilder og ekspertice tilrådighed for skoletjenestens website. Har afsat omkring 1½ årsværk til moderinstitutionens udstillingsvirksomhed. Tilbyder sammen med moderinstitutionen projektopgaver til studerende fra mange forskellige fag. Der valideres og posterne beriges med links og fuldtekst Validerer forskningspublikationer og biblioteket er en del af drift- og udviklingsgruppe for institutionens samlede PURE aktiviteter drift og udvikling af PURE, undervisning i PURE og overvågning af indbretning Implementering af system til registrering. Udformning af vejledninger til registreringen. Undervisning af slutbrugere. Kørsel af rapporter i systemet. Vejledning i registrering Validering Planlægning og implementering af forskningsregistreringssystem Rapportgenerering ved ViViKom Kurser og individuel vejledning i brugen af Pure. Validering og kvalitetssikring af det indtastede. Registrering Analyse BFI-aspekt 19. Giver adgang biblioteket afsluttende studenteropgaver fra studerende på institutionen? Ja 23 71,9% Nej 9 28,1% 20. Har biblioteket servicedeklarationer? Respondenter Procent

4 Ja 18 56,2% Nej 14 43,8% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Besvarelsestid spørgetjeneste (ingen link) værdier, mission Generelt om anvendelsen af biblioteket: reglement: Blandt andet leveringsfrister på bestilt materiale På Den Social Højskole som er lovbibliotek aspx 24-timers levering fra Campus til Campus 2-timers levering på samme betjeningsted Max reaktionstid på de forskellige henvendelser til biblioteket KVIK-bibliotekssamarbejde Klare mål (http://www.kb.dk/da/kb/klare-maal/index.html) Lån og kopi til andre biblioteker Servicedeklaration for dokumentlevering Serviceydelser for bibliotekets brugere bøger til døren Servicedeklaration for udlån til institutionelle lånere, interurbane lån, ILL Servicedeklaration for bibliotek.dk Servicedeklaration for DEF-lån direkte - "Bøger til døren" Servicedeklaration for studerende og forskere ved Øresundsuniversitetets svenske medlemsuniversiteter Til Danbib/ Bibliotek.dk Til brugerne 21. Sprogpolitik. Tilstræber biblioteket parallelle hjemmesider på dansk/engelsk/andre sprog? Ja 23 71,9% Nej 9 28,1% Hvis ja, angiv da den procentvise målopfyldelse(anslået): 0%-20% 4 17,4% 20%-50% 3 13,0% 50%-70% 5 21,7% 70%-100% 11 47,8% Ved ikke 0 0,0% I alt ,0% 22. Angiv den ugentlige åbningstid for det samlede biblioteksvæsen (alle betjeningssteder summeret) antal timer i alt heraf: 22. Angiv den ugentlige åbningstid for det samlede biblioteksvæsen (alle betjeningssteder summeret) med faglig betjening:

5 22. Angiv den ugentlige åbningstid for det samlede biblioteksvæsen (alle betjeningssteder summeret) bemandet (med vagt, studenterhjælp) 22. Angiv den ugentlige åbningstid for det samlede biblioteksvæsen (alle betjeningssteder summeret) ubemandet 23. Angiv åbningstid i weekenden Lørdag 23. Angiv åbningstid i weekenden Søndag 24. Afholder biblioteket arrangementer? Angiv antal (omfatter ikke brugerundervisning) Musikarrangementer Forfatterarrangementer Teaterarrangementer Filmforevisninger Debatarrangementer Foredrag Kunstudstillinger Andre arrangementer 25. Deltager biblioteket i sociale e-netværk som: Facebook 7 21,9% Twitter 6 18,8% You Tube 5 15,6% Andre 0 0,0% Nej, biblioteket deltager ikke i sociale e-netværk 23 71,9% 26. Har biblioteket oprettet blogs? Ja 10 31,2% Nej 22 68,8% Hvis ja, anfør da hvilke der har været aktive i 4. kvartal 2009 og gerne med links Intern videndeling Blogs i forbindelse med brugerundervisning: er nedlagt pr 31/12/2009 Nu bruges: Netmusik Info om implementering af det fælles ALEPH, Innovation ebøger Kemiblogging KUBISblog Scholar Blog Informations- og dokumentationscenter for fremmedsprogspædagogik Kun lokalt for Campus Som led i forsøg oprettet i Reetableres forår 2010

6 27. Bidrager biblioteket aktivt til en eller flere nettjenester? (f.eks., Deff-portaler mm.) Ja 15 46,9% Nej 17 53,1% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Statens netbibliotek Biblioteketet indekserer til en fælles tidsskrift/artikel database under FIAF kaldet: FIAF Index to Film Periodicals Plus Bizi!Gate (ophørt i 2009) DVM Netmusik Det virtuelle musikbibliotek Lektie Online DEFF-portaler : Deltager aktivt i biblioteksvagten. AUB har 2* 2timer om ugen, hvor AUB sidder parat "online" 28. Oplyser biblioteket aktivt om nettjenester? (Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm.) Ja 19 59,4% Nej 13 40,6% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Danmarks Nationalfilmografi: Linkssamling for uddannelserne på Campus, herunder med links til nettjenester og seprerat til Adskillige henvisninger til bibliografiske baser som BHA og fuldtekstbaser som JSTOR m.m. via bibliotek.dmjx.dk DEFF-net DEFFnet DVM Diverse databaser Netmusik.dk Worldcat.org Danbib.dk Finfo DR Wikipedia Spørgs Statsbiblioteket DEFF-portaler Elektroniske ressourcer (e-tidsskrifter og databaser) andre bibliotekskataloger

7 29. Har biblioteket lokale nettjenester eller e-nyhedbreve? Ja 22 68,8% Nej 10 31,2% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Nyhedsbrev (ingen link) Web og s om New Acquistions nyhedsmail Nyhedsmail Infogalleri (på skærme) Nyheder på bibliotekets web På hjemmesiden med relevante ressourcer Månedligt udsendelse til ansatte og studerende Internt nyhedsbrev nyheder på intranet, lokale studienet Delvist med TOCs Studiesider SBCI Forbiblioteker HVM Nyhedsbrev KUBIS nyheder eressourcer Nyhedsbrev fra Håndskriftafdelingen Nyhedsbrev fra Musik- og Teaterafdelingen Nyhedsbrev fra Orientalsk og Judaistisk Afdeling Nyhedsbrev fra Kort- og Billedafdelingen Nyhedsbrev fra Forskningsafdelingen Nyhedsbrev: Spørg DPB: https://www.dpb.dpu.dk/site.aspx?p=271 kun lokalt for campus Bla. via twitter, facebook, mailservice Chat og service og RSS https://conference.cbs.dk/ rh.cbs.dk nyhedsmail til underviserne Vi udsender nyhedsbrev ca. 6 gange årligt 30. Deltager biblioteket i nationale samarbejdsprojekter, herunder DEFF projekter? Ja 22 68,8% Nej 10 31,2% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Primo-konsortium, integreret søgning i samarbejde med KB, AUB og DTIC. Digitalisering af kulturarven under Kulturministeriet. Deff LUB, flere deff-projekter DEFF Programområdet Mødet med Brugeren (MmB) ved Karen Harbo. Projektleder af MmB projektet Brugerkaravanen en guidet tur til brugerland. Open Access.dk netværk Arkade Vidensregistreringssystemet PURE til Professionshøjskolerne. Evaluering af forsøg med digitalisret dansk materiae på 3 professionshøjskolr https://infoshare.dtv.dk/twiki/pub/nyeinstitutioner/webhome/rapporten_- _Evaluering_af_forsoeg_med_digitaliseret_dansk_materiale_paa_tre_professionshoejskoler_2._juli_2009.p df PURE for UC OLS for UC

8 Libguide: 2 2_x.pdf Evaluering af forsøg med digitaliseret dansk materiale på tre professionshøjskoler: _Evaluering_af_forsoeg_med_digitaliseret_dansk_materiale_paa_tre_professionshoejskoler_2._juli_2009.p df Biblioteket deltager aktivt som medlem af 2 programgrupper: Arkitektur & middleware og Nye Institutioner og desuden i licensgruppen LUB PURE projektet Pure - UC-Viden DEFF-projekter Nordicom DPE LektieCafe DEFF Formand Feodora 3 WCAT, projektledelse Tjenester på WAYF Bibmobil Lektie Online Danbib som fælleskatalog Brugerskabte data Fælles ERMS Utallige Informationskompetence - udvikling af efteruddannelse i informationskompetence for gymnasielærere og gymnasiebibliotekarer DEFF programgrupper BFI Den Danske Forskningsdatabase AUB deltager bl.a. i Projekt Info-art samt "statistisk værktøj til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb" Dansk Open Access Network Licensgruppe EZ-proxy-projekt Danbib som Fælleskatalog Databrønd Statistiske værktøjer Fælles ERMS WAYF-Projekt Eksplorativ søgning Dansk Open Access netværk; Fælles ERMS;Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb; Danske biblioteker i Wirldcat- implementering; ; Bizigate; Offentlig adgang til dansk forskning; PURE-samarbejde Licenssamarbejdet 31. Deltager biblioteket i internationale samarbejdsprojekter? Ja 11 34,4% Nej 21 65,6% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Biblioteksnetværk: Statistik Bibliotek og Information i Norden European Film Gateway FIAF, The International Federation of Film Archives Medlem af European Business School Librarian Group (EBSLG) Deltager i Library and Learning Support Working Group (LLS WG) et akademisk netværk i regi af European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) Medinitiativtager til den nye EADTU Task Force Virtual Libraries OCLC Planets TEL, EUROPEANA-CONNECT, PLANETS, LIBER Advisory Group on Possible European Digitization, LIBER, Security Network, e-romm, CERL, ISSN, ISMN, IIPC, Handbook Press Database, Early European Books Wall charts, history and European, et EU projekt. se: KE EU DRIVER Deltagelse i diverse universitetsnetværk (nordiske og europæiske) Samarbejde med ETH Zürich ISO- Biblioteksstatistik Øresundsbiblioteket Etablering af Knowledge Exchange Samarbejde om User Statistics Nordic Open Access Publishing 32. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)? Respondenter Procent

9 Ja - det er frivilligt for de studerende om de vil tage imod tilbuddet 8 25,0% Ja - dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del 5 15,6% af studieordningerne Ja - dele af tilbuddet er obligatorisk for nogle studerende og indgår som del 15 46,9% af studieordningerne. Aktiviteten eller dele af den planlægges og afholdes i tæt samarbejde med moderinstitutionens lærere Nej - biblioteket tilbyder ikke kurser 1 3,1% Andet 3 9,4% 32. Tilbyder biblioteket kurser, vejledning og andet (f.eks. book en bibliotekar)? - Andet Besøg af hold fra relevante uddannelser Kurser mod betaling Institutionen har ikke studerende, men tilbyder biblioteksintro, samt viederegående undervisning for udenlandske besøgende og partnere Besøg af en informationsspecialist, Fagreferenters træffetid Refworks, introduktion for fag- og bachelorprojekter ikke i studieordninger endnu, men vi har undervisere der gør det obligatorisk for de studerende at deltage at deltage. Book en bibliotekar tilbydes også 33. Medvirker biblioteket til udvikling af e-læringsforløb? Ja 9 28,1% Nej 23 71,9% Hvis ja, anfør da hvilke Udarbejder E-kompendier i samarbejde med miljøerne. E-kompendierne lægges ud på CampusNet - skolens studieplatform. Udarbejdes efter aftale med CopyDan Biblioteket er involveret i opstart af programmet It s learning i undervisningen Intranet Fronter Påtager sig clearing af dokumenter for universitetets undervisere UB Testen Stop Plagiering! Fx tutorials i brug af BlackBoard ETCS pointgivende kursus (2 gange årligt) RUb deltager i et RUC-projekt om udvikling af e-læringsplatforme Biblioteket samarbejder med IT Learning Center på LIFE om flere kurser. Det største er Climate Changekurset. Derudover har biblioteket sin egen træningsside for studerende, Information Literacy Training: 34. Digitaliserer biblioteket materialer? Ja 14 43,8% Nej 18 56,2% Hvis ja, giv da en kort beskrivelse (formål, emneområde mv.) Digitaliserer sjældne skrøbelige men historisk vigtige trykte materialer Udvalgte og særligt efterspurgte lovforarbejder digitaliseres. Senest er det forarbejder til grundloven og retsplejeloven. Desuden digitaliseres udvalgsbetænkninger. Digitalisering af Statistisk årbog. Digitalisering af dele af værker ifm inddateringsprojekt Diverse fuldtekst scanning af ældre materiale Filmstills, filmprogrammer, avisartikler, filmplakater. Formidling på Nationalfilmografien og senere European Film Gateway - Europeana Pb-projekterne

10 ja, til E-kompendier Bacheloropgaver Enkelte artikler i forhold til Copydan reglerne Kun ad hoc digitalisering Som nationalbibliotek med særligt ansvar for den visuelle kulturarv digitaliserer Statsbiblioteket løbende danske lyd- og billedoptagelser. Formålet med digitaliseringen er primært bevaring. En del efterspurgte materialer digitaliseres også i forbindelse med efterspørgsel, hvis rettighedsforholdene tillader det. Alle digitaliserede materialer kan anvendes til formidling i relevant sammenhæng. Til formidling af Nationalbibliotekets bøger, håndskrifter, billeder, kort, noder &c. Der er i alt digitaliseret værker (ultimo 2009), herunder: 16 tidsskriftstitler, monografier, kort og billeder. Europas største samling af anskuelsestavler ca Digitalisering som led i artikelleverancer Digitalisering som led i opbevaring af RUC-arkivalier Digitalisering i forbindelse med opvaring af billede og lyd biblioteket har assisteret LSP ( tss. Language for special purposes) med at retrodigitalisere deres arkiv Afslutter i 2010 indskanning og registrering af Steen Eiler Rasmussens dias. Projektet afsluttes med et symposium i efteråret. Desuden optager Biblioteket (studentermedhjælpere) nu forelæsninger (fokus på store internationale forelæsninger, men stadig flere mere interne forelæsninger optages), der lagres på DVD og udlånes eller kan ses på Biblioteket 35. Har biblioteket/moderinstitutionen selv en formuleret open access politik? Ja 7 21,9% Nej 25 78,1% Hvis ja, angiv da link Tja, umiddelbart tror jeg det må være her: Ikke en decideret politik men en anbefaling af den grønne vej indenfor O.A. Det Kongelige Bibliotek: ja Københavns Universitet: nej Der er ikke et offentligt link til politikken, tilgængelig på DTUs intranet link afventes 36. Har biblioteket/moderinstitutionen taget/gjort tiltag til at publicere open access artikler? Ja 9 28,1% Nej 23 71,9% Hvis ja, angiv da link Det nævnte tal er både o.a. og de artikler, der er i lukket arkiv. Pure giver ikke mulighed for at skelne. (218) (1972) Findes på forskernes visitkort Ja, via Open Journal System hprints & Humanities tidsskrift.dk Antalet af fuldtekstdokumenter vides ikke For 2009 er 20% af alle videnskabelige artikler tilgængelig via orbit.dtu.dk Preprints er samlet i LIFEs forskningsbase e&searchpublication=true&searchproject=true

11 37. Havde biblioteket taget RFID tags i anvendelse pr ? Ja 5 15,6% Nej 27 84,4% 38. Hvis nej, forventer biblioteket at tage RFID tags i anvendelse i løbet af 2010? Ja 3 11,1% Nej 24 88,9% I alt ,0% 39. Anvendes RFID til andre formål end udlån og aflevering? Ja 1 12,5% Nej 7 87,5% I alt 8 100,0% Hvis ja, anfør da hvilke Tyverisikring 40. Stilles til rådighed/udlånes E-boglæsere til brugeren? Udlånes 1 3,1% Stilles til rådighed 0 0,0% Nej, der stilles/udlånes ikke e-bogslæsere 31 96,9%

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013 Indholdsfortegnelse 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG/ELLER AFLEVERING)... 4 5. ANVENDER BIBLIOTEKET E-MAIL SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til 89 biblioteker hvoraf 64 har besvaret undersøgelsen 4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering)

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011 GENEREL SERVICE...3 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG AFLEVERING)?...3 5. ANVENDER BIBLIOTEKET E-MAIL SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter RESUMÉ Der er blevet udarbejdet en rapport om Open Access til artikler i danske og nordiske tidsskrifter. Kortlægningen af

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 11 21,2 % Gennemført 41 78,8 % I alt 52 100 % 1 Indholdsfortegnelse Generel service... 4 4. Antal af selvbetjeningsautomater

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2011 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk Præsentation af deff.dk Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk DEF, bibliotekerne og portalen Netværkssamarbejde Alle sektorens biblioteker engageret I bredt konstruktivt samspil Også

Læs mere

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale.

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. - Det følgende er et forsøg på at kvalificere begrebet vidensomsætning. - IKKE at præsentere en endegyldig løsning eller model for hvordan det

Læs mere

Mere digitalt større synlighed bedre navigation

Mere digitalt større synlighed bedre navigation Mere digitalt større synlighed bedre navigation Strategi 2011-2014 Mission Vision Den verden, Statsbiblioteket er en del af, og som vi skal levere til, er i forandring. Det er Statsbiblioteket også! Afsættet

Læs mere

University College Nordjylland, Biblioteket Strategi 2010-2012

University College Nordjylland, Biblioteket Strategi 2010-2012 University College Nordjylland, Biblioteket Strategi 2010-2012 Indhold UVisionU... 2 UMissionU... 2 UOrganisationU... 2 UKonsolideringU... 3 UVisionens indsatsområder 2010-2012U... 4 U1. Adgang til relevant

Læs mere

Updates og trends i lånesamarbejdet nationalt og internationalt. Helle Brink Statsbiblioteket

Updates og trends i lånesamarbejdet nationalt og internationalt. Helle Brink Statsbiblioteket Updates og trends i lånesamarbejdet nationalt og internationalt Helle Brink Statsbiblioteket FORFRA: Temadag om Open Access Middelfart Bibliotek 23.5.2012 Lånesamarbejdet/fjernlån er væk om få år! Statistikkerne

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Marts 2017

AARHUS UNIVERSITET Marts 2017 BILAG 4: SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AARHUS UNIVERSITET Marts 2017 Præambel - Denne SLA er et tillæg til Rammeaftalen vedrørende biblioteksdrift ved Aarhus Universitet SLA en beskriver Det Kgl. Biblioteks

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Formidling via YouTube

Formidling via YouTube Formidling via YouTube Program Velkomst/introduktiontil Baggrund hvorfor video? Erfaringer med video påcbs Bibliotek -Egenproduktion Samarbejde Hvad har vi lært? -Strategi-Praktisk udførelse Vores favoritvideoer

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006

danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006 danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 2006 har været et aktivt år præget af nye projekter, nye medarbejdere og nye roller. Da biblioteksleder Tina Andersen i februar 2006

Læs mere

Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb

Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Et DEFF projekt (journal nr.: 2009-023546), januar 2010-maj 2011 Deltagere i projektet: AUB, CBSB, DTIC, KUBIS, RUb, SB og SDUB. Formål

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier) Københavns Universitets Biblioteks- Informationsservice KUBIS KUBIS Samf - Tina Pipa, fakultetsbibliotekar Årsberetning KUBIS Samf 2010. 2010 har været et år hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Strategien for CBS Bibliotek blog Innovation og ny viden Videndeling 2.0

Strategien for CBS Bibliotek blog Innovation og ny viden Videndeling 2.0 Strategien for CBS Bibliotek blog Innovation og ny viden Videndeling 2.0 Program Baggrunden for CBS Bibliotek Blog Hvorfor WordPress Case: Videndeling, strategi, organisation Videndeling 2.0 Fremtiden

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning Forskerservice Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning EBSCO databaser PubMed Nordiske baser Google Scholar og bibliotek.dk Systematisk review Tidsskrifter

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

SERVICE TIL DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER. Der er flere tilbud, end du tror...

SERVICE TIL DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER. Der er flere tilbud, end du tror... SERVICE TIL DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER Der er flere tilbud, end du tror... 2009-2010 Siden 1938 har Statsbiblioteket været formaliseret overbygning for folkebibliotekerne VISIONEN Statsbiblioteket vil

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering

Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering av Helle Vinbaek Stenholt In 1997 the Library of the Aarhus School of Business developed a System of Electronic Registration of Research Results,

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Kort introduktion til Open Access Set i relation til akademisk publicering handler Open Access om digital, vederlagsfri litteratur/artikler,

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

Årsberetning KUBIS Samf 2009

Årsberetning KUBIS Samf 2009 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BIBLIOTEK OG INFORMATIONSSERVICE KUBIS SAMF BIBLOTEKERNE Årsberetning KUBIS Samf 2009 Generelt har 2009 været et meget travlt år med åbning af fakultetsbibliotek, flytninger af

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV),

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Hvad og hvor meget må du kopiere? s. 3 Om: Hvor mange sider? - Hvilke materialer og medier? - Sådan beregner du

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service FORFRA Hindsgavl 2015 Digital Artikel Service Digital Artikel Service Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter Baseret på en bilateral aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN Tilgængelig

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 70 38,7 % Nogen svar 7 3,8 % Gennemført 104 57,5 % I alt 181 100 % 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 4. Hvilket

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2011 GENEREL INFORMATION 4 4. HVILKET PERSONALE ER TILKNYTTET BIBLIOTEKET? 4 5. BENYTTELSE AF BIBLIOTEKET - ANDET 4 6. ANVENDER BIBLIOTEKET E-MAIL SOM VARSLINGSORDNING

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

DeIC Danish e-infrastructure Cooperation

DeIC Danish e-infrastructure Cooperation DeIC Danish e-infrastructure Cooperation Trends i Dansk escience Lene Krøl Andersen, Ph.d, MBA Leder af DeICs escience Kompetencecenter DeIC escience Kompetencecenter; snart 1 år! Video - escience https://filesender.deic.dk/filesender/?vid=73b

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Bibliotekernes krise. Ole Münster

Bibliotekernes krise. Ole Münster Bibliotekernes krise Ole Münster Udlån CD er 2009-2015 Udlån DVD er 2009-2015 Udlån fysiske lydbøger 2009-2015 Udlån multimediematerialer 2009-2015 Bibliotekernes materiale krise Der i dag ikke grundlag

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere