Udarbejdelse af udbudsplan for Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdelse af udbudsplan for Silkeborg Kommune"

Transkript

1 18. november 2011 Udarbejdelse af udbudsplan for Silkeborg Kommune Opsamling på fagudvalgenes drøftelser af mulige udbudsemner Alle fagudvalg har i september måned drøftet mulige udbudsemner indenfor de enkelte fagudvalgs områder. I det følgende findes først en oversigt over, hvilke udbud af henholdsvis tjenesteydelser, IT-systemer og varer, der allerede er planlagt i Silkeborg Kommune. Derefter findes en oversigt over, hvilke konkrete udbudsemner fagudvalgene på baggrund af drøftelserne har peget på som mulige udbudsemner. Efter oversigten følger fagudvalgenes beslutninger og eventuelt uddybende begrundelser. Oversigt over allerede planlagte udbud Tjenesteydelser: Udvalgsområde Emne Økonomiudvalget / andre relevante fagudvalg Teknisk rådgivning vedrørende ombygninger og anlægsarbejder Revisionsydelser Bankforbindelse (afhænger af evt. udnyttelse af option på forlængelse) Arbejdsmarkedsudvalget Sprogundervisning Børne- og Ungeudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Befordring/kørsel på skoleområdet Fysioterapi genoptræning efter sundhedsloven 140 Madservice (afhænger af evt. kontraktforlængelse) Befordring/kørsel med daghjemsbrugere Udbud af driftsopgaver, etape 1, parker, legepladser og friluftsbade, udløber med mulighed for forlængelse 2 1 år. Udbud af driftsopgaver, øvrige idrætsanlæg og atletikstadion, etape 2, udløber med mulighed for forlængelse Isak Vatne Rasmussen Direkte tlf.: Økonomi- og IT-Staben Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/57648 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Vej- og Trafikudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 2 1 år Udbud af driftsopgaver, opvisningsbanen Silkeborg Stadion, udløber med mulighed for forlængelse 2 1 år Udbud af rådgivningsopgaver som projektering af veje og byggemodning samt planlægningsopgaver Udbud af bybusdriften (udbydes via Midttrafik) Udbud af udlægning af asfaltslidlag Rabatklipning på land med maskine Rabatklipning på land, håndarbejde Revneforseglinger Sikkerhedsarbejder langs vejkanter Maskinel gadefejning Vask, maling m.v. (sikkerhedsrækværker) Rengøring, offentlige toiletter Nyplantning (vejbeplantning) Græsslåning (grønne områder) IT-systemer: Udvalgsområde/Afdeling Emne Job- & Borgerservice KMD - Boliglån (3270) Børn- & Familie IDIS (daginstitutionssystem) KMD - Børn og Voksne Nova Handicap- & Psykiatri BBJ Organisation & Personale Acadre Acadre ES - indskanning Acadre Dagsordensystem Schultz SD Løn (*) Teknik & Miljø GeoEnviron Side 2

3 Geomedia Generelt (19 prod) Navision (Entreprenørgården) Vejman Sundhed & Omsorg Care - rambøll Økonomi- & IT Jyske netbank Erhverv Prisme (*) IDM * Det kan være hensigtsmæssigt at udbyde lønsystemet og økonomisystemet samtidigt, men da de nuværende kontrakter på de to systemer (SD Løn og Prisme) udløber på forskellige tidspunkter pågår der i øjeblikket en vurdering af det hensigtsmæssige udbudstidspunkt. Varer: Emne Genbrugshjælpemidler Headset Service af elevatorer og trappelifte Ortopædisk fodtøj Vask og leje af linned og måtter Kopipapir Bleer, børn Datatilbehør, itforbrugsstoffer, ergonomisk tilbehør Skolebiblioteksbøger Barnevogne med motor, småbørns udstyr Serviceaftale, ventilationsanlæg Serviceaftale, gas- og oliefyr Flaskegas (ukrudt m.v.) Telefoni (SKI-udbud) Datatrafik (Ski-udbud) PC-udbud (Ski-udbud) Serverudbud (Ski-udbud) Side 3

4 De ovenstående emner er de udbud af varer, der er planlagt. Derudover arbejdes der i regi af 12- bygruppen på en omfattende udbudsplan for vareudbud; planen forventes færdig primo Nye udbudsemner foreslået af fagudvalgene I det følgende fremgår først en oversigt over de udbudsemner fagudvalgene har foreslået og derefter følger fagudvalgenes begrundelse og eventuelt yderligere kommentarer til udbudsemnerne. Fagudvalg Emne Bemærkning Arbejdsmarkedsudvalget Jobsøgningsforløb og aktiveringsforløb for forsikrede ledige og Kontanthjælpsmodtagere Foreslået som mulige udbud. Børne- og Ungeudvalget Ingen konkrete nye emner Udvalget ser gerne etableret samarbejder med andre kommuner om udbudsemner, der endnu ikke er afprøvet. Kultur- og Fritidsudvalget Ingen konkrete nye emner Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer ikke, at der er yderligere driftsområder indenfor området, der kan konkurrenceudsættes. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Vej- og Trafikudvalget Udvalgene har videresendt udkast til udbudsstrategi for området til Økonomiudvalgets drøftelse. En række udbudsemner er allerede planlagt og er derfor indarbejdet i listen over planlagte udbud. Socialudvalget Tolkebistand Tolkebistand er foreslået som udbudsemne af Job- og Borgerserviceafdelingen efter udvalgets drøftelse af sagen. Ældre- og Sundhedsudvalget Nyt omsorgssystem, Nyt eller eksisterende plejecenter/plejecentre, Emnerne er foreslået som enten udbud eller partnerskaber, se nedenfor. Side 4

5 Partnerskab med Regionen om hjælpemiddelområdet, Partnerskab om drift og økonomi af nyt eller eksisterende plejecenter/plejecentre For alle ønskes en business case udarbejdet før endelig beslutning. Økonomiudvalget Rengøring Administration og udleje af ældre-/ plejeboliger Bogførings- og regnskabsopgaver Serverdrift Lønadministration Brand- og redningsopgaver Opgaver indenfor Fælles Ejendomsdrift. Administrationen har beskrevet en række mulige udbudsemner. Udvalget har sendt de af administrationen beskrevne emner videre til fortsat drøftelse. Emnerne indenfor Fælles Ejendomsdrift fremgår af budgetforliget. Fagudvalgenes beslutning og begrundelser Herunder følger fagudvalgenes beslutninger samt indholdet i de notater der fra afdelingernes side måtte være udarbejdet til fagudvalgenes drøftelser. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at fremsende følgende bruttoliste til Økonomiudvalget: Følgende emner foreslås som mulige udbud på Job- og Borgerserviceområdet: Udbud af jobsøgningsforløb og aktiveringsforløb for forsikrede ledige og Kontanthjælpsmodtagere: Det foreslås at jobsøgningsforløb for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere sendes i udbud. Ændringerne i aktiveringsindsatsen ændres pr , hvor timetalskravet (25t./ugl.) bortfalder. Dette betyder, at aktiveringstilbuddene for både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere bør revideres. Dette giver også anledning til at nytænke både indhold, metoder og afregningsmodeller for indsatsen. Der vil være behov for at gennemføre annoncering/udbud for både jobsøgningsforløb og aktiveringsforløb for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, som kan afløse de igangværende forløb. Budgetværdien er kr. 6,8 mio. Børne- og Ungeudvalget Side 5

6 Børne- og Ungeudvalget besluttede følgende: Bruttolisten indeholder kun befordring af børn på udvalgets område. De to driftsmæssige kerneområder er en opgave, der ikke anses for at være særlig udbudsegnet. De to områder giver allerede muligheder for at private kan drive skoler og daginstitutioner. Udvalget ser gerne etableret samarbejder med andre kommunerne om udbudsemner, der endnu ikke er afprøvet. Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at fremsende følgende til Økonomiudvalget. Det bemærkes, at der udover det nævnte også har været udbud på forpagtning af cafedrift i Medborgerhuset og i Silkeborg Hallerne: Kultur- og fritidsafdelingen har nedenstående driftsopgaver i udbud: Opgave Udbud af driftsopgaver, etape 1, parker, legepladser og friluftsbade, Udløb af kontraktperiode Udbud af driftsopgaver, øvrige idrætsanlæg og atletikstadion, etape Udbud af driftsopgaver, opvisningsbanen Silkeborg Stadion, etape 3, Endvidere kan det bemærkes at der på biblioteksområdet er følgende i udbud: 1) Materialevalg/indkøb kører gennem SKI-aftale, hvor Silkeborg Bibliotekerne sammen med 15 andre biblioteker deltog i arbejdet med kravsspecifikationer. Aftalen er indgået medio ) De 6 Centralbiblioteker, en lang række andre folkebiblioteker (herunder Silkeborg), en del skolebiblioteker og gymnasierne, er i gang med at forberede et udbud, der skal føre til et nyt moderne og gerne fælles bibliotekssystem. Tidsplan: Fase 1: Idé modningsfase (Afsluttes ) Mini Business Case Projektgrundlag, der beskriver overordnede hvilke funktioner som systemet skal dække. Fase 2: Plan- og analysefasen ( ) Side 6

7 Business Case Projektinitieringsdokument (PID) Funktionsbeskrivelse Fase 3: Krav- og kontraktfase ( ) Kravspecifikation Udbudsmateriale Udvælgelse af leverandør Fase 4: Udvikling af systemet incl. overtagelse af systemet ( ) Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at der indenfor Kultur- og fritidsudvalgets område ikke er yderligere driftsopgaver, som kan konkurrenceudsættes. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Vej- og Trafikudvalget Indenfor Plan-, Miljø- og klimaudvalgets og Vej- og Trafikudvalgets område er der i forbindelse med processen omkring udarbejdelse af en udbudsstrategi for udvalgenes områder planlagt en række udbud. Udbuddene er allerede planlagt og er derfor skrevet ind i oversigten over planlagte udbud. På de to udvalgs områder arbejdes der med prissammenligning som en kombination af udbud og benchmarking. Der er vedhæftet et udkast til en udbudsstrategi for de pågældende områder, som beskriver perspektiver og prioriteringer nærmere. Strategien godkendes i de to udvalg i februar Socialudvalget Socialudvalget besluttede at fremsende nedenstående bruttoliste til Økonomiudvalget, idet udvalget konkluderer, at ingen af emnerne kan anbefales til udbud. Efter udvalgets behandling af sagen har Job- og Borgerserviceafdelingen foreslået, at tolkebistanden udbydes. Følgende emner blev foreslået som mulige udbud på handicap- og psykiatriområdet: Udbud af vikarcenter : Det foreslås at vikaropgaver for dele af eller hele handicap- og psykiatriområdet sendes i udbud. Udbuddet vil skulle omfatte de ydelser der i dag købes hos vikarbureauer og løst tilknyttede vikarer i Silkeborg Kommunes tilbud på handicap- og psykiatriområdet. Det skønnes at der i øjeblikket anvendes vikarer i Handicap- og Psykiatriafdelingens tilbud for i alt ca kr. årligt. Hertil kommer anvendelse af vikarer i forbindelse med døgnovervågning af børn for i alt ca. 4 mio. kr. årligt. Den estimerede økonomiske ramme er dog meget afhængig af hvilke børn, unge og voksne, der modtager støtte på et givent tidspunkt og hvordan den økonomiske situation i tilbuddene i øvrigt er. I mange tilfælde vil et tilbud fravælge at indkalde en vikar af økonomiske årsager. Side 7

8 Udbud af kørselsopgave: Det foreslås at kørsel til og fra dagtilbud, samt kørsel til og fra aflastningstilbud sendes i udbud, der hvor det i dag er Silkeborg Kommunes eget personale og egne busser, der transporterer borgerne. Det er meget vanskeligt at estimere omfanget af kørselsopgaverne, idet kørslen som regel forestås af pædagogisk personale i døgn- og dagtilbuddene, der i øvrigt fungerer som integreret element i den daglige drift. En tidligere opgørelse af økonomien for denne opgave opgør et sandsynligt omfang af opgaven til ca. 2,1 mio. kr. årligt fordelt på Silkeborg Kommunes dag- og døgntilbud. Det skal ifht. et eventuelt udbud af denne opgave bemærkes, at dele af opgaven tidligere har været varetaget af en privat udbyder. Der blev dog realiseret en væsentlig økonomisk gevinst ved at lade Silkeborg Kommunes døgntilbud varetage opgaven i stedet. Ældre- og Sundhedsudvalget Udvalget fremsender en liste for henholdsvis udbudsemner og emner, der egner sig til partnerskaber med offentlige og private virksomheder jf. den nye Sundheds- og Ældrepolitik: Udbudsemner: Nyt omsorgssystem Nyt eller eksisterende plejecenter/plejecentre Emner til partnerskaber med offentlige virksomheder: Partnerskab med Regionen om hjælpemiddelområdet Emner til partnerskaber med private virksomheder: Partnerskab om drift og økonomi af nyt eller eksisterende plejecenter/plejecentre Udvalget ønsker, at der udarbejdes konkrete business-cases om de enkelte emner inden behandling i Byrådet. Økonomiudvalget Økonomiudvalget besluttede, at følgende skal indgå i de videre overvejelser om udbudsstrategi: Indenfor Økonomiudvalgets område gennemføres allerede en række udbud. En del af disse udbud er udbud der er påkrævet ifølge lovgivningen, hvilket gælder i de tilfælde, hvor kommunen køber varer eller tjenesteydelser uden for huset for et beløb der ligger over tærskelværdien. I korte træk betyder det, at opgaver der har en kontraktværdi over kr skal annonceres efter tilbudsloven, mens der for opgaver der har en kontraktværdi over kr som udgangspunkt skal gennemføres et EU-udbud. Side 8

9 I det følgende beskrives muligheden for at øge graden af konkurrenceudsættelse inden for Økonomiudvalgets område. Der er indhentet input fra Staben for Ejendomme og Intern Service, Organisations- og Personalestaben og Økonomi- og IT-staben. Staben for Ejendomme og Intern Service: Udbud af kommunens rengøring: Chefen for Ejendomme og Intern Service oplyser følgende: Den igangværende organisationsændring på området betyder, at alt vedrørende ejendomsdrift samles i en organisation. Det betyder mange nye tanker omkring den måde opgaverne løses på pt. og i fremtiden. Der forventes synergieffekter og et af de steder, der vil være meget fokus på når den nye organisation er kommet rigtigt i drift - er netop snitfladen mellem det tekniske servicepersonale og rengøring. Det forventes at gøre en forskel at personalet nu hører under samme stab og der vil blive arbejdet med, hvordan det udnyttes bedst. Den fælles ejendomsfunktion etableres 1. januar 2012 og fokus det første år er sikker drift, og det er derfor af mange gode grunde ikke hensigtsmæssigt, at skulle have en anden leverandør ind på nuværende tidspunkt. Chefen for Ejendomme og Inter Service vil derfor anmode om, at der går et par år, hvor der er ro på dette område. Det vurderes samtidigt, at området er trimmet i meget høj grad, og at der derfor ikke kan forventes de store besparelser. Udbud af administration og udleje af ældre/plejeboliger: Chefen for Ejendomme og Intern Service oplyser følgende: I forbindelse med den nye organisering af Fælles Ejendomsdrift samles al udleje og administration af ældreboliger/plejeboliger et sted. Det har tidligere ligget i forskellige afdelinger (Sundhed og Omsorgsafdelingen, Handicap- og Psykiatriafdelingen og Ejendomme og Intern Service m.fl.) og det betyder, at opgaven løses meget forskelligt. Der skal i denne kommende tid arbejdes på at skabe overblik og ensartethed (såkaldt trimning) for derefter at overveje, hvem der er bedst til at udføre opgaven kommunen selv eller en ekstern udfører. Økonomi- og IT-staben: Økonomichefen oplyser at det på nuværende tidspunkt ikke skønnes hensigtsmæssigt at konkurrenceudsætte bogførings- og regnskabsopgaverne idet der arbejdes med et digitaliseret arbejdsflow fra bestilling af en vare/ydelse frem til bogføring og efterfølgende Side 9

10 ledelseskontrol. Automatisering af arbejdsprocesserne videreudvikles til stadighed med henblik på at effektivere opgaveløsningen. På It-området arbejdes der ligeledes på at strømline og automatisere arbejdsflowet med henblik på at skabe et godt og fremtidssikret grundlag for at understøtte digitaliseringen i den samlede kommune. Applikationsområdet: Applikationsområdet (fagsystemer) er det område der er mest integreret i de enkelte fagområders drift og det vurderes at de største synergieffekter her kan opnås gennem fokus på relevante snitflader systemerne imellem. Serverdrift: Umiddelbart vurderes serverdrift at være den funktion der, med færrest snitflader til kommunens kerneopgaver, nemmest ville kunne klargøres til konkurrenceudsætning. Set i sammenhæng med det behov der vil opstå for ressourcer til leverandørstyring og det ressourceforbrug der aktuelt anvendes, vurderes det ikke hensigtsmæssigt på kort sigt. Desuden anvendes de kompetencer der er opbygget på området også i forbindelse med løsning af andre opgaver. Der arbejdes på kortere sigt på at udnytte potentielle synergieffekter ved at samarbejde med andre kommuner og ved at indgå i projekter med Kombit og KL. Organisations- og Personalestaben: Lønadministrationen: Personalechefen oplyser, at der løbende arbejdes med at sikre, at lønadministrationen drives så effektivt som muligt. Som en del af dette overvejes muligheden for om konkurrenceudsættelse vil kunne sikre en effektivisering af driften. Det er pt. vurderingen, at en konkurrenceudsættelse ikke vil kunne bidrage til øget effektivisering af driften. Endvidere oplyser Personalechefen, at opgaven vedr. lønadministration er meget tæt koblet til kommunens elektroniske lønsystem. Den nuværende kontrakt på dette system udløber 31. december 2014 inkl. et års forlængelse. Den etårige forlængelse sikrer, at et fællesudbud mellem økonomisystemet og lønsystemet kan gennemføres. Brand- og Redningsberedskabet Teknik- og Miljøchefen og Beredskabschefen oplyser følgende: Målet er hele tiden at sikre den bedste og billigste opgavevaretagelse på området. Et af midlerne til at nå eller fastholde målet kan være at udbyde hele eller dele af opgaven. En væsentlig forudsætning for udbud er normalt, at der på markedet for den pågældende ydelse er et antal kompetente udbydere, der kan byde på opgaven. En anden væsentlig forudsætning er, at Side 10

11 der foreligger en realistisk mulighed for at opgaven kan løses bedre og billigere efter et udbud, og at gevinsten står i et rimeligt forhold til de ressourcer, som skal bruges på et udbud. Markedet for brand- og redningsydelser i Danmark er kendetegnet ved en meget begrænset konkurrencesituation, hvor det aktuelt alene er Falck, der opererer som privat entreprisebrandvæsen. En aktuel rapport fra rådgivningsfirmaet Niras 1, der har rådgivet og varetaget udbudsforretninger for en række kommuner konkluderer, at en kommune erfaringsmæssigt vil kunne drive beredskabet til en lavere eller samme pris som Falck, hvis beredskabets brandslukningsomkostninger ligger på et normalt eller lavere niveau sammenlignet med andre kommuner. Rapporten opgør landsgennemsnittet for brandslukningsudgifter til at udgøre 234 kr. per indbygger. Til sammenligning udgør brandslukningsudgiften per indbygger i Silkeborg Kommune 152 kr., altså et markant lavere niveau. En umiddelbar sammenligning viser desuden, at Silkeborg har det laveste prisniveau i forhold til omkringliggende og andre sammenlignelige kommuner 2. Endelig kan det oplyses, at en række udbud i den seneste tid har medført, at kommuner har valgt at hjemtage brand- og redningsopgaven, efter at den har været udliciteret i en årrække. På denne baggrund kan det ikke anbefales at gennemføre et - i sig selv omkostningsfuldt - udbud med det nuværende lave omkostningsniveau. I vurderingen af udbud eller ej, bør der også tages højde for de øvrige serviceopgaver brand- og redningsberedskabet løser. Disse omfatter bl.a.: - Vagtcentralopgaver for Silkeborg Kommune samt andre offentlige virksomheder o Kommunens servicetelefon udenfor normal åbningstid o Koordinationscenter for Entreprenørgården, Forsyningen m.v. o Betjening af nødkald for Sundhed og Omsorg o Overvågning af tyveri-, elevator- og tekniske alarmer på kommunale institutioner o Videoovervågning o Demenssøgning - Servicering af ca. 200 kommunale køretøjer - Servicering af materiel for dagplejeområdet og institutionsområdet - Løfteopgaver for hjemmeplejen - Uddannelse o Førstehjælpskurser o Elementær brandbekæmpelse o Evakueringsøvelser 1 Hovedkonklusioner gengivet på hjemmesiden Beredskabsinfo 4. september Den pågældende rapport er udarbejdet for Odsherred Kommune. 2 Baseret på offentligt tilgængelige budgettal sammenholdt med befolkningsgrundlag. Det bemærkes, at en nærmere analyse bør tage højde for beredskabets serviceniveau, herunder hvorvidt der er tale om døgnbemandede brandstationer m.m. Side 11

12 Indtægterne fra disse opgaver er med til at fastholde det lave omkostningsniveau på området. Disse opgaver vil næppe være del af et eventuelt udbud, fordi der skal være nogen til at løse disse opgaver. De afdelinger der får løst opgaven i dag, vil dermed sammen eller hver for sig skulle finde nye leverandører på pris- og kvalitetsmæssige vilkår, der næppe vil kunne matche den nuværende opgaveløsning. Endelig bemærkes, at en række myndighedsopgaver fortsat skal varetages af kommunen, herunder: - indsatsledelse - brandteknisk byggesagsbehandling - brandsyn - tilladelse til midlertidige overnatninger - tilladelse til midlertidige arrangementer, herunder Riverboat, Ildfestregatta m.m. - beredskabsplanlægning - udarbejdelse af analysegrundlag for risikobaseret dimensionering - sekretariatsfunktion for Beredskabsskommisionen - administrative opgaver, eksempelvis budget og regnskab, fakturering, administrativ sagsbehandling internt og eksternt, arbejdsmiljøindsats - Administration af skorstensfejervæsenet I den kommende tid ventes et udbud på området hverken at føre til bedre eller billigere opgaveløsning end den nuværende. Tværtimod vil de afledte effekter formentlig medføre en forringelse og fordyrelse for andre kommunale afdelinger. Side 12

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Revideret udbudsstrategi

Revideret udbudsstrategi Revideret udbudsstrategi 2010-2013 Udarbejdet af: Lis Christiansen / Marlene Møller Dato: 15-02-2012 Sagsnummer.: 00.15.00-G00-6-10 Version nr.: 02 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2012 Indledning

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010 Udbudsstrategi 2011-2013 Økonomisk Forvaltning December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 1 2 UDBUDSSTRATEGIENS OMRÅDE... 2 3 KOMMUNEAFTALENS MÅL FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE... 2 4 OVERORDNET MÅLSÆTNING...

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram...2 Staben Organisation og Personale...3 Staben Ejendomme...4 Økonomi- og IT-staben...5 Teknik- og Miljøafdelingen...6 Sundheds- og Omsorgsafdelingen...7 Handicap-

Læs mere

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar 19. september 2013 SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål: Tidsplanen er områdebaseret, hvor vi måske er mere produktbaserede - kan udviklingen foregå fra

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

1-års evaluering af Ungeenheden. CENTER FOR UNGE, Frederikshavn Kommune KOMMISSORIUM

1-års evaluering af Ungeenheden. CENTER FOR UNGE, Frederikshavn Kommune KOMMISSORIUM 1-års evaluering af Ungeenheden CENTER FOR UNGE, Frederikshavn Kommune KOMMISSORIUM 16. januar 2015 1 Kommissorium for 1-årsevaluering af Ungeenheden, Center for Unge I forbindelse med etableringen af

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet Konkurrence udsættelse - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet TØNDER KOMMUNE April 2013 Vi skal være konkurrencedygtige Ligesom alle andre virksomheder skal vi hele tiden sikre, at vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram

Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram Indholdsfortegnelse: Organisationsdiagram...2 Staben Organisation og Personale...3 Staben Ejendomme...4 Økonomi- og IT-staben...5 Teknik- og Miljøafdelingen...6 Sundheds- og Omsorgsafdelingen...7 Handicap-

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Bilag 2. Afrapportering af effektiviseringsanalyse Konkurrenceudsættelse og mellemkommunale samarbejder

Bilag 2. Afrapportering af effektiviseringsanalyse Konkurrenceudsættelse og mellemkommunale samarbejder Bilag 2. Afrapportering af effektiviseringsanalyse 2011 Konkurrenceudsættelse og mellemkommunale samarbejder Byrådet besluttede på byrådsmødet den 22. december 2010 at iværksætte 4 effektiviseringsanalyser

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune

Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune 1. Indledning Nærværende notat skal som led i udarbejdelsen af en samlet strategi for udviklingen og styringen

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Opsamling af leverandørdialog

Opsamling af leverandørdialog Opsamling af leverandørdialog November 2012 januar 2013 Teknisk afklaringsdialog: Opsamling (1) Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområdet KOMBIT og ATP undersøger i øjeblikket mulighederne

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Forslag til organisationsændring i høring

Forslag til organisationsændring i høring Forslag til organisationsændring i høring Byrådet besluttede i sit møde d. 15. juni d.å. at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til ændring af den administrative organisering. I forlængelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi.

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att: Koncernøkonomi Den 31. januar 2011 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0803-0175 Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi Region Midtjylland har sendt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Ifølge kommunestyrelseslovens 62b skal Byrådet udarbejde en udbudsstrategi. Udbudsstrategien afløser sammen med Kvalitetskontrakten den tidligere Servicestrategi

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3 Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere