HEDENSTED. Om agurker og vikarmidler! LÆRERKREDS 116. Nr. 22. JUNI årgang HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDENSTED. Om agurker og vikarmidler! LÆRERKREDS 116. Nr. 22. JUNI 2008 8. årgang HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM"

Transkript

1 HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116 Om agurker og vikarmidler! Af Edvin Gustafsson Kredsformand JUNI årgang Nr. 22 Nogen kan måske mene, at det er tidlig agurketid og andre kan blive ganske forargede. Men altså. Tidligere på året var jeg ude med påstande om, at skolernes vikarkonto ikke blev brugt efter hensigten. Vi havde konstateret, at skoler giver eleverne fri, man sender elever i specialundervisningen tilbage til klasserne, og når lærerne tager på kursus, bliver der ikke vikardækket, på trods af, at skolerne får vikarmidler hertil fra forvaltningen. Efter en rundrejse til skolerne måtte man på forvaltningen konstatere, at en del skoler mente at lærernes overtidsbetaling var til hindring for vikarpåsætning vi var for dyre. På nogle skoler havde Fortsættes side 3

2 INDHOLD Alle billeder i denne udgave er fra generalforsamlingen i Hedensted onsdag den 12. marts 2008 Evaluering af Hedensted-aftalen... 4 Kursusudvalget... 6 Den professionelle lærer... 8 Læsebånd/ morgenlæsning - en god idé... 9 Arbejdsmiljø Ferie i ferieåret Nyt fra kredskassereren Konsulentens hjørne Ferielukning på kredskontoret Kredsens nye hjemmeside Næste nummer udkommer uge

3 man ansat uuddannet billigere arbejdskraft, og på andre skoler havde man et stort overskud man havde ikke rigtigt turde bruge af midlerne, for ikke senere på året hen imod sommerferien, at have opbrugt vikarkontoen. Nu nærmer sommerferien sig så, og hvad er status. Status er foruroligende meldinger om overskud på nogle skoler mellem ¼ og ½ mill. Penge som man nu vil anvende til at renovere legepladser og klasselokaler. I den nye selvforvaltningsånd er det vel helt i orden, og ingen kan vel komme efter én for det. Nej selvforvaltningstanken og kreativiteten fejler ikke noget Måske ikke. Men det er simpelthen for dårligt, at eleverne ikke får den undervisning, de har krav på, og man må håbe, at når eleverne skal måles og vejes og testes, at de klarer sig så godt, at man ikke i kommunens kvalitetsrapport på skoleområdet må konstatere sorte pletter i det kommunale geografiske landkort, det kunne jo være, at man så ville ihukomme dette område, som en mulig årsag hertil. Vi har nu indgået en ny overarbejdsaftale, så man i hvert fald ikke om et år kan komme med samme argument om, at vi er for dyre som vikarer. Afsatte vikarmidler bør anvendes til sit formål. Giv kejseren hvad kejserens er.... og spis godt med agurker i sommerferien!

4 Evaluering af Hedensted-aftalen Af Kenneth Reinholt Næstformand Hedensted aftalen trådte i kraft i august 2007, og det var derfor naturligt for lærerkredsen og forvaltningen at evaluere aftalen. Tr- og lærere har været gode til at gøre opmærksom på de problemer, der har været i forbindelse med indfø-relsen af den nye arbejdstidsaftale. Forhandlingsudvalget, bestående af Edvin Gustafsson, Jann Besenbacher og undertegnede havde derfor en lang dagsorden med mange punkter, der skulle drøftes med Peter Hüttel og Søren Eriksen fra Skoleafdelingen. Desuden var lederne repræsenteret ved Peter Sigtenbjerggård, Finn Gatten og Ebba Jakobsen. Ændringerne i Hedensted aftalen kort skitseret: Overarbejde: For skoleåret 2008/09 afregnes overtid i forbindelse med undervisning med time pr lektion (0, % = 1,875 time). Til og fratræden i et skoleår: Ved ansættelses ophør i løbet af skoleåret beregnes antallet af skoledage i ansættelsesperioden i forhold til 200 skoledage mod tidligere 209. Samarbejde m.m.: Alle lærere er medlem af et selvstyrende team, som er et årgangs-/ afdelingsteam. De 184 timer fordeles efter følgende model, hvis der ikke kan opnås enighed i teamene. Selvstyrende team 30 timer. Klasseteam m.v. 60 timer. Fagteam 5 timer. Samarbejde i øvrigt 10 timer. Andet samarbejde 40 timer. Pædagogisk råd og dage 35 timer. MED-møder 4 timer. I alt 184 timer. Aftale for selvstyrende team: Hele beskrivelsen for selvstyrende team er ændret. De væsentligste ændringer er: De fire planlægningsperioder er væk. Nu planlægger teamet

5 selv undervisningens konkrete placering i løbet af skoleåret og afleverer en bemandingsplan til ledelsen. Teamet skal kun dække planlagt fravær, såfremt der er timer til rådighed i teamet. Såfremt teamet pålægges merarbejde af skolens ledelse, er det teamet der omprioriterer andre opgaver. Teamkoordinator udpeges af ledelsen. Kurser: Ved kurser op til én dags varighed fastholdes grundskemaet, som læses af en vikar og der gives fri i fornødent omfang. Kompetencegivende kurser (f. eks læsevejleder, linjefag mv.) Kursisten tildeles den tid, der er i kursusopslag samt transport. Desuden tildeles kursisten 50 timer pr modul til vejledning, opgaveskrivning og eksamensforberedelse og bliver frigjort fra sit skema i 5 skoledage til opgaveskrivning eller eksamen. PUC: Det stod hurtigt klart, at aftalen omkring PUC var et område, der ikke kunne gøres færdig på det første møde, da der havde været vidt forskellige opfattelser af udmøntningen af PUC tidsressourcen på skolerne. Et underudvalg fik til opgave at lave et nyt forslag således, at alle skoler får en fælles forståelse af, hvordan udmøntningen bør være. Der blev efterfølgende afholdt et møde i Daugård, hvor udmøntningen blev gennemgået og eventuelle spørgsmål kunne blive besvaret. På dette møde var skoleledere, tr ere samt PUC personale indbudt. Det er således kun udmøntningen, der er ændringer til, tidstildelingen er som før. Prøveafvikling: Læreren der skal fungere som eksaminator i mundtlige udtrækningsfag, tildeles 30 timer. Skal læreren desuden fungere som censor tildeles yderligere 8,5 time. De lektioner, der ikke læses i prøveperioden ganges med 1,48 og fratrækkes den tildelte tid. (se eksempler s. 28 i Hedensted aftalen, hvor censorudsendelser er beskrevet). Sikkerhedsrepræsentant: Fra skoleåret 2008/09 tildeles SIR 30 timer, for også at kunne deltage i tværkommunalt samarbejde. Koordinator i indskolingen: Af koordinatortiden er 12 timer afsat til 4 årlige netværksmøder inkl. transport. Funktionslærer teamarbejde og praktik: Funktionslæreren er også koordinerende person omkring praktikordningen i forhold til den nye læreruddannelse. Den samlede tidstildeling er 800 timer årligt. Hele den reviderede Hedensted aftale kan findes på lærerkredsens hjemmeside:

6 Kursusudvalget Af Margit Mejdahl Kredsstyrelsesmedlem På kursusudvalgets møde i april, kunne der gøres status over, hvor mange kurser, der kører i det kommende skoleår. Af de 20 kurser, der er opslået i det lokale kursuskatalog, kommer 14 kurser i gang. Det betyder, at 257 lærere får deres lokale kursusønsker opfyldt, hvilket er ganske pænt. Naturligvis er det uheldigt, at kurserne i bl.a. idræt, håndarbejde og historie ikke har et ansøgertal, der er stort nok til, at det er muligt at oprette disse kurser lokalt.

7 Ud over de kurser, der er oprettet lokalt, er der mange lærere på kommunens skoler, der deltager i linjefagskurser, læsevejlederkurser og i PUC-kurser. For disse kurser har kredsen og kommunen indgået en speciel aftale, som tilgodeser den enkelte lærer med hensyn til tid, forberedelse, opgaveskrivning og eksamen. Kursusudvalget har drøftet, hvorledes kataloget for det kommende år kan gøres bedre. Udvalget vil udarbejde et forslag til kompetenceafdækning og udvikling, som kan danne inspiration til MUS. Det er skoleledernes ansvar, at de kursusønsker, der kommer ind til udvalget er beskrevet, så kurserne kan udarbejdes og dække det behov for kompetenceudvikling, de enkelte ansøgere har. For første gang er der i marts afviklet fælles svømmeprøve for hele kommunen. Tilbagemeldingerne til udvalget har været positive, og udvalget ønsker fortsat, at de krav, der stilles til denne prøve, er af en kvalitet, så vi kan sige, at svømmelærerne i Hedensted kommune har de bedst tænkelige kompetencer til at forebygge evt. ulykker. Ved tilbagemeldingerne peges der også på svømmelærernes træningsmuligheder som noget særdeles positivt. Underviserne har meddelt, at der er meget fravær på kurserne. Hvis det er tilfældet, er det uholdbart, idet kursustiden er en del af arbejdstiden. Dette forhold har kursusudvalget drøftet, og da der er kurser, hvor man ikke har ført protokollen og dermed mangler dokumentation for det anførte, har kursusudvalget besluttet, at der for det kommende skoleår SKAL føres protokol på alle kurser. Styregruppen for projektet Partnerskab for folkeskolen har afholdt møde og besluttet at fastholde og videreføre arbejdet ved bl.a. at nedsætte arbejdsgrupper, der skal se på: Den gode undervisning Evalueringskulturen Den gode ledelse I øjeblikket afventes disse gruppers arbejde. DLF følger op på projektet ved en konference, som afholdes i juni måned,og hvor alle medarbejderrepræsentanter er indbudt til at drøfte og evaluere arbejdet i de kommuner, der deltager i projektet.

8 Den professionelle lærer Af Kenneth Reinholt Næstformand Prøv at smage på ordet professionel. Det lyder flot. Man kan næsten blive helt høj af det. Fodboldspillerne, der har spillet som amatører i mange år, føler sig først rigtig anerkendte den dag, de bliver professionelle. Men det er mere end blot en anerkendelse, det er også et råderum. Et råderum hvor der er plads til udfoldelse, kreative ideer og at gøre tingene lidt anderledes. For den professionelle lærer er det kort sagt; Frihed til at forberede og gennemføre lige netop den undervisning, vi som lærere vurderer, er den bedste i den konkrete situation. Det er når, vi er professionelle, at vi løfter os, og det er der, vi kan gøre en forskel men det er samtidig også der, det bliver så forbandet svært. For hvornår har vi gjort det godt nok? Jeg er ikke i tvivl om hvem, der bedst kan vurdere dette. Det må uden tvivl være den professionelle lærer. Nu er virkeligheden bare ikke altid så simpel. Der er rigtig mange, der gerne vil give deres råd med og det er altid velkomment men hvis de, der giver de velmenende ord, vil blive ved med at have en varieret undervisning, der tilgodeser den enkelte elev, så skal der ikke pilles ved råderummet. Vi kan nemt lave udenadslære, vi kan nemt undervise eleverne, så de kan klare diverse tests godt. Men giver det selvstændige elever, der kan finde utraditionelle løsninger på problemer? Nej, for udenadslære giver ikke plads til den selvstændige tankegang hos eleverne, som den danske folkeskole er kendt for at praktisere. Problemet med denne undervisning er, at den ikke altid kan måles og vejes, og så sættes der spørgsmål ved vores undervisning. Jeg har ikke noget imod spørgsmål, heller ikke de kritiske, for det giver mig en sund refleksion. Så er vi tilbage ved fodboldspillerne, der følte sig anerkendte for deres arbejde. Lærerne er professionelle, men er lærerne også anerkendte? Lærerne er deres egne værste arbejdsgivere, de vil ikke sende noget hjem om eleverne til forældrene, som ikke er 100 % i orden også selvom de ikke får ekstra tid til det. Citat af Anders Bondo Christensen, formand for DLF. Sagt i forbindelse med indførelsen af elevplaner.

9 Læsebånd/morgenlæsning en god idé Af Lillian Bech Jensen Kredsstyrelsesmedlem Flere skoler i Hedensted Kommune starter nu morgenen med læsning et læsebånd lagt ind i skemaet med 20 minutters effektiv læsning fra dagens start i alle klasser. Lektionerne starter så kl. 8.20, så der går ikke tid fra nogen fag. I Hedensted Kommune er skoledagens længde kl , og i den

10 struktur, der oprindeligt blev indført, lå der 10 minutter til god morgen-tid fra og 10 minutter til farveltid og oprydning fra kl Disse 20 minutter er blevet samlet til et læsebånd om morgenen. Inspiration og idé til at gøre det på denne måde kommer oprindelig fra Egtved, hvor man allerede for 3 år siden indførte et læsebånd og her har man med begejstring og med positive evalueringer fortalt om, at det virker. På Øster Snede Skole startede vi for 2 år siden et morgenlæseprojekt, og det er nu en så indarbejdet del af skoledagen, at vi har svært ved at forestille os at skulle gå tilbage til den struktur, vi havde tidligere. Vores begrundelser har vi hentet i forskningsresultater, som siger, at det mest udbredte læseproblem er mangelfuld automatisering. Dette hænger sammen med for lidt læsning. Derfor er det helt afgørende, at skolen arbejder intenst med at tilskynde eleverne til at læse, og at man afsætter mere tid til den enkelte elevs læsning Selvstændig læsning er en yderst vigtig kilde til vækst i ordforrådet og til flydende læsning. Hyppigheden af elevernes læsning i og uden for skolen afhænger af, hvor stor vægt lærerne lægger på selvstændig læsning. Denne vægtning har vi prioriteret højt. Rent praktisk gør vi det på den måde, at når eleverne møder om morgenen, går de direkte til egen klasse/plads og finder deres bog frem. Kl er der morgensang derefter læsning i klassen i 20 minutter. Det er den lærer, der har 1. lektion i klassen, der er hos børnene. Børnene læser i selvvalgte frilæsningsbøger ikke lektier, men lystlæsning, og alle klasser er velforsynede med bøger, men der må naturligvis også læses i bøger hjemmefra eller fra andre biblioteker. Vi oplever ro fordybelse fast struktur gode læsevaner læseforståelse læselyst og en rolig, konfliktfri start på skoledagen og mange flere ord kunne sættes på. Og så tror vi selvfølgelig på, at eleverne bliver dygtige. Læsetestene viser, at der er en stor gruppe hurtige og sikre læsere måske fordi mange nu læser mere end tidligere. Men selvfølgelig har vi også nogle, der klarer sig knap så godt. Hvis nogen af jer har lyst til at starte et lignende projekt, er I velkomne til at kontakte Øster Snede Skole og høre mere om vores erfaringer. 10

11 Arbejdsmiljø Af Randy Kjærgaard Kredsstyrelsesmedlem Jeg vil gerne sige tak for valget til kredsstyrelsen. Jeg skal gøre mit bedste for at leve op til den tillid, I har vist mig. Som ny i kredsstyrelsen er jeg meget glad for den støtte, som jeg får af de gamle i kredsen, og er så småt ved at finde mine egne ben at stå på. Jeg er arbejdsmiljøansvarlig for kredsen og sidder i den forbindelse i KSØ s Arbejdsmiljøforum i det forpligtende kredssamarbejde. Vi arbejder i øjeblikket bl.a. med at udarbejde et oplæg til en introduktionsdag om arbejdsmiljøarbejdet for nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter. Dagen kommer til at indeholde information til de nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter om foreningens tilbud på området samt instruktion i, hvordan man søger information. Introduktionsdagen bliver afholdt i andet halvår af 2008 med deltagelse af to konsulenter fra Danmarks Lærerforening. Der kommer nærmere information om dagen, når planlægningen er endelig. Til efteråret skal jeg deltage på et kursus i Danmarks Lærerforening for kredsstyrelsesmedlemmer, der er nye som arbejdsmiljøansvarlige. Kurset indeholder information om væsentlige emner vedrørende politikker og indsatser i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og skal være med til at sikre, at der arbejdes aktivt i kredsene med arbejdsmiljøspørgsmål. Derudover vil der blive givet et indblik i centrale emner for kredsens arbejdsmiljøarbejde som psykisk arbejdsmiljø og samarbejdet mellem ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Jeg glæder mig meget til at deltage på dette kursus og håber, at jeg bliver godt klædt på til at varetage hvervet som arbejdsmiljøansvarlig. 11

12 Ferie i ferieåret Af Jann Besenbacher Sagsbehandler I dette ferieår holdes ferien for alle lærere i Hedensted kommune i ugerne 28, 29 og 30 samt i uge 42 og uge Det er for de fleste uinteressant, hvornår ferien holdes, men for de der i 2007 ikke har haft fuld beskæftigelse, haft orlov eller andet, er det vigtigt at få styr på, hvornår ferien holdes. Spørgsmålet er nemlig: Får man løn i ferien? Kan man få feriedagpenge fra A-kassen? Skal man møde på Arbejdsformidlingen og melde sig ledig? Alle der i 2007 er nyuddannede eller har fået dagpenge, fordi de har været ledige eller været på barsel burde i april/maj måned 2008 have fået brev fra A-kassen. Det er vigtigt, at du får svaret på dette brev, for ellers fraskriver du dig eventuelt muligheden for at få feriedagpenge, hvis du er berettiget til dette. Vigtigt for lærere der har været på barselsorlov!! For lærere, der har været på barselsorlov, gælder det, at du har optjent feriedækning under barselsorloven også i de uger, hvor du har været på dagpenge. Dette skyldes, at der ved OK 2005 blev indgået aftale om, at man optjener ferietimer og får indsat pension på sin pensionsordning. Da pensionen efter en afgørelse mellem forligsparterne blev sidestillet med løn, optjener man således fuld ferie, mens man på barselorlov. Derfor skulle alle, der har været på barsel i 2007, have optjent de samlede 185 ferietimer og skal derfor ikke tænke på A- kassens brev, men vil få fuld løn i ferieugerne. 12

13 OBS!! Foranstående gælder udelukkende for de lærere, der har været på barsel og har haft ansættelse i Hedensted kommune i hele Kommer du fra en anden kommune, skal du udfylde skemaet, som det er beskrevet brevet fra DLF-a. Sygdom før og i ferien Feriereglerne siger, at hvis du er syg før ferien påbegyndes, er der mulighed for at få tildelt erstatningsferie. Bliver du syg, skal du sørge for at sygemelde dig, og kan du ikke få fat i din skoleleder eller viceinspektør, skal du ringe til skoleafdelingen i Klakring og sygemelde dig her. Ligeledes skal du sørge for at raskmelde dig, når du er blevet rask igen. Når skoleåret igen starter, skal det aftales, hvordan du holder sin erstatningsferie. Bliver du syg, når ferien er begyndt, tilråder kredsen, at du sygemelder/ raskmelder dig som ovenfor anført, og efterfølgende kan der blive tale om en vurdering fra kommunens side, om der kan bevilges en erstatningsferie. I Hedensted Lærerkreds afholder vi hvert år to møder for sikkerhedsrepræsentanterne. Det første af disse møder vil blive afholdt på kredskontoret i efteråret, og I vil få besked om det konkrete indhold, når tiden nærmer sig. Som I kan læse af ovenstående, er kredsstyrelsesarbejdet meget nyt for mig endnu. Jeg er meget glad for arbejdet i kredsstyrelsen og gør mit bedste for at sætte mig ind i de nye ansvarsområder, jeg har fået som arbejdsmiljøansvarlig. 13

14 Nyt fra kredskassereren Af Jann Besenbacher Kredskassererw DLF kalender Pensionister og andre medlemmer, der ikke har modtaget lærerkalenderen for kan ved henvendelse til kredskontoret afhente eller få tilsendt denne. Ændringer i dit kontingentforhold 1. august 2008 Har du fået nyt job i en anden kreds, på en anden skole i Hedensted Lærerkreds, eller bliver du pensionist, er det meget vigtigt, at du får fat i din TR og sørger for at orientere om, hvordan din medlemsstatus er pr 1. august Vi skal på kredskontoret gerne have et opdateret medlemskartotek, så derfor er information om ændringer i ens medlemsstatus meget vigtigt, at få orienteret videre til os på kredskontoret. Nedsat kontingent? Er du ledig, på barsel eller holder en anden type orlov, kan du søge om nedsat kontingent. Man kan få nedsat sit kontingent med 50% i de uger, hvor man er på dagpenge. Man skal selv søge om nedsat kontingent, og det skal ske før orloven starter, man kan ikke få bevilget kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft. Man kan få et ansøgningsskema ved at ringe til kredskontoret eller man kan finde det på kredsens hjemmeside eller på Danmarks Lærerforenings hjemmeside Ansøgning om lån Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du søge lån 2 forskellige steder enten i Danmarks Lærerforenings lånekasse eller i Statstjenstemændenes lånekasse. Du kan finde oplysninger om lånemulighederne på eller ved at kontakte kredskontoret. 14

15 Gruppelivsforsikringen den frivillige Du kan som medlem blive tilmeldt Danmarks Lærerforenings frivillige gruppelivsforsikring. Det koster p.t. 597,00 kr. pr år, som betales direkte til Danmarks Lærerforening. Gruppelivsdækningen gælder dødsfald, men hvis man er ledig også ved Kritisk sygdom. Man kan tegne forsikring både for sig selv, men også for sin ægtefælle eller samlever. Der er en god dækning i denne Gruppelivsordning, Du kan finde oplysninger om ordningen ved af gå ind på under Medlem og tilbud eller ved at kontakte kredskontoret. 15

16 KONSULENTENS HJØRNE Af Jann Besenbacher Konsulent Løn Med lønnen 1. juni 2008 blev første del af OK 2008 forliget på KTO og LC området udmøntet på vore lønsedler. Der er sket en generel lønstigning på 4,09 %. Desuden blev det tillæg der på lønsedlens bagside hedder: Tidsbegrænset tillæg videreført i et år fra den 1. april i år til 31. marts Der kommer så igen en lønstigning den 1. oktober 2008, der er udmøntet via reguleringsordningen, denne lønstigning er ved OK 2008 fastsat til 1,62 %, men kendes først når reguleringsprocenten er endelig beregnet. Den 1. april 2009 kommer så de omplaceringer af vort lønsystem, som var en del af det samlede LC forlig. Disse omplaceringer omtales i et senere nummer af kredsbladet. Min lønseddel Der viser sig desværre her i foråret 2008 stadig lønsedler, hvor de tillæg, der blev udmøntet i vores forhåndsaftale, der var gældende fra den 1. august 2008, ikke er kommet med på den enkeltes lønseddel.det vil være en god ide, at du ser på bagsiden af din lønseddel, hvor din lønsammensætning fremgår. I lønsammensætningen skal der udover de centralt fastsatte beløb som grundløn, kvalifikationsløn og tidsbegrænset tillæg være linjer, der har nedenstående tekster: Hedensted tillægget Dette tillæg gælder for alle uanset ansættelsesform Arb. tidsbestemte ti eller Tillæg iht lønaftale Det er afhængig af ansættelsen, hvilke af disse 2 tekstformer, der er på din lønseddel Akkord for arbejdsti Dette tillæg, der er et løntrin, gælder udelukkende Tjenestemænd i den lukkede gruppe. 16

17 Der er forskel på løntillæggene, der er afhængig af din ansættelsesform, men vil du vide mere om beløbenes størrelse, kan du finde forhåndsaftalen, der er indgået mellem kommunen og Lærerkredsen på kredsens hjemmeside Har du spørgsmål til din lønseddel, så spørg din TR eller kontakt kredsen konsulent Tjenestemandspension Hvad betyder lønstigningerne så for min Tjenestemandspension? Denne overenskomst giver ikke lønstigninger, der for Tjenestemænd udmøntes som løntrin, så det er udelukkende forskellen på de kommunale og statslige lønninger, der har indflydelse på beregningerne. Vi har modtaget en oversigt fra Danmarks Lærerforenings sekretariat, der viser, hvad OK 2008 lønstigningerne, der udmøntes i 2008, betyder for forskellen på de kommunale løntrin og de statslige skalatrin. Der er stadig en vis usikkerhed, idet de konflikter, der i skrivende stund er kørende på BUPL, FOA og Sundhedsområdet, har betydet, at de endelige løntabeller ikke er færdige. Det ser udfra foreningens beregninger ud til, at alle lærere, der er tjenestemænd og som lader sig pensionere før den 1. april 2009, vil få pensionen beregnet pensionen fra et løntrin, der ligger over det aktuelle løntrin, du er indplaceret på. Er du børnehaveklasseleder vil det endda betyde 2 ekstra løntrin. Har du spørgsmål til din tjenestemandspension, kan du få yderligere oplysninger hos kredsens konsulent, der gerne udarbejder en pensionsoversigt udfra de forhold, der er kendt på nuværende tidspunkt. 17

18 Ferielukning på kredskontoret 2008 Kredskontoret er ferielukket i uge 28, 29, 30 og 31. I ferielukningsperioden kan du, hvis du skal have fat i Lærerkredsen, ringe på og få oplyst, hvordan du skal forholde dig. 18

19 Kredsens nye hjemmeside I februar 2008 blev kredsens hjemmeside ændret, så den nu i udseende ligner den hjemmeside, som Danmarks Lærerforening anvender. Har du ikke endnu været inde på kredsens hjemmeside, anbefaler vi, at du klikker ind på Har du kommentarer, eller er der noget, du har søgt og som eventuelt burde være på hjemmesiden, modtager vi meget gerne dine kommentarer enten pr telefon eller via en mail til God sommerferie til alle! 19

20 POSTBEFORDRET BLAD: Kredsstyrelsen: Formand Edvin Gustafsson, Tvedvej 71, 6000 Kolding Mail: Næstformand Kenneth Reinholt, Kokborgvej 4, 7323 Give Mail: Kredsstyrelsesmedlemmer: Margit Mejdahl, Birkeallé 14, 8722 Hedensted Mail: Lillian Bech Jensen, Bredalvej 83, 8722 Hedensted Mail: Randy Kjærgaard, Højlund 13, 8700 Horsens Mail: Træffetider HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM LÆRERKREDS 116 Kredsformand Edvin Gustafsson træffes efter aftale Kredskontor: Niels Espesvej Hedensted fax Mail: Telefontider: Mandag - fredag kl. 8:30-13:30 Bladudgiver: Hedensted Lærerkreds REDAKTION & LAYOUT: Ling Døssing Mail: TRYK: Sagsbehandler Jann Besenbacher træffes tirsdag, torsdag og fredag fra 8:30 13:30 JOHNSEN Offset A /S Grenå Fotografier: Sikkerhedsrepræsentantmøde i Hedensted. Nr. 23 [Dead-line 28. oktober 2008] uge mandag og onsdag fra kl 10:00 13:30 - eller efter aftale. H e d e n s t e d L æ r e r k r e d s H EDENSTED, J UELSMINDE & T ØRRING-U LDUM Nørre Snede Brædstrup Gedved Tørring - Uldum Horsens Kreds 114 Give Jelling Vejle Kreds 113 Hedensted Juelsminde Egtved Børkop Fredericia Kreds 112 Lunderskov Kolding Kreds 111 Vamdrup

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

NYT fra Hedensted Lærerkreds

NYT fra Hedensted Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2015 Årgang 5, nummer 6 NYT fra Hedensted Lærerkreds Et anderledes skoleår går på hæld Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand Hvordan forholder du dig, hvis du bliver syg i ferien? Din

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116. JUNI 2010 10. årgang. En formand krydser sit spor. Nr. 28

HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116. JUNI 2010 10. årgang. En formand krydser sit spor. Nr. 28 HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116 JUNI 2010 10. årgang Nr. 28 En formand krydser sit spor INDHOLD Alle billeder i denne udgave er fra generalforsamlingen på Hedensted Sognegård,

Læs mere

KREDSNYT 2016 SOLRØD LÆRERFORENING

KREDSNYT 2016 SOLRØD LÆRERFORENING DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 8.30 14.00

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

BLF-tema. Lønseddel. Læs din

BLF-tema. Lønseddel. Læs din Bornholms Lærerforening BLF-tema Læs din Lønseddel I denne folder kan du læse om, hvordan du læser din lønseddel. Bl.a. forklaringer på, hvad din løn består af, og hvad de enkelte punkter betyder. September

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2012 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2012 er 1,268904 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. oktober 2013 Reguleringsprocenten fra 1. oktober 2013 er 1,278546 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

HEDENSTED. LÆRERKREDS 116 En stille undren. Nr. 26. NOV. 2009 9. årgang

HEDENSTED. LÆRERKREDS 116 En stille undren. Nr. 26. NOV. 2009 9. årgang HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116 En stille undren Af Edvin Gustafsson Kredsformand NOV. 2009 9. årgang Nr. 26 Ifølge den store danske ordbog stammer ordet diskrepans fra diskrepant

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER for talehørelærere 1. august 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april til 30. september 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i specialskoler for børn samt PPR 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900. Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Thisted Lønaftaler Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Indgået mellem Thisted Kommune og Thy-Mors Lærerkreds april 2010 Aftalens område Denne forhåndsaftale

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Nr. 12 september 2008

Nr. 12 september 2008 Fremtidens skole Fremtidens skole blev skudt i gang med en startkonference i slutningen af august i Nationalmuseets festsal. Her blev der givet bud på, hvordan vi udvikler den folkeskole, som vi har i

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Kredsstyrelsesmøde Referat Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Punkt: 262) Godkendelse af referat fra ordinært KS møde d. 3. juni 2009 /SLH Referatet

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm Nyhedsbrev uge 29-2013 Side 1 Side 2 Mini-OL2013 i børnehaven Diverse INFO Side 3 Børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Side 8 Kalender, kontakt mm Mini-OL i vores børnehave... blev afviklet i

Læs mere