Afdeling 13 Silergården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling 13 Silergården"

Transkript

1 Afdeling 13 Silergården Tranemsegård

2 Statusrapprt 2008 Afdeling 13, Silergården Adresser Tranumparken 1 33, Kisumparken g g Ulsøparken 2 32, 2660 Brøndby Strand. Beskrivelse af afdelingen Type Rækkehuse, højhuse g lavhuse Opført år 1972 Antal blkke 2 rækkehuse, 4 højhuse, 18 lavhuse Antal bliger 1040 Lejlighedstyper 5 rums 4 rums 3 rums 2 rums 1 rums 261 stk. 261 stk. 314 stk. 194 stk. 10 stk. Silergården er Tranemsegårds største afdeling. Afdelingens fire højhuse (240 bliger) er placeret i Tranumparken g Ulsøparken. Derudver er der t strenge af rækkehuse (60 bliger) i Kisumparken g seks gårde med 4-etages bligblkke, der danner en hestesk mkring en fælles gård med legepladser g grønne mråder. Rækkehusene har frgård g gårdhave, mens stuelejlighederne i bligblkkene både har frhaver g baghaver ungdmsbliger g de mindste tværelses dg kun én. Hele bebyggelsen er pført i betnelementer g med flade paptage. I afdelingen er der et aktivitetshus, Café 13 g kntrer fr afdelingsbestyrelse g prjekt Herfra g Videre samt frskellige klubber bl.a. indenfr billard, kunst, prcelænsmaling, lystfiskeri, ældremtin sv. I de seks gårde g i t højhuse er der fælles beberlkaler til åbne fællesaktiviteter. Afdelingen har t selskabslkaler med plads til 80 henhldsvis 100 gæster. Erhvervslejemål: daginstitutin, købmandsfrretning, frisør, kjleudlejning, læge, tandlæge, speciallæge g lkalplitistatin. Gennemførte større prjekter Fysiske I tæt samarbejde med de øvrige bligafdelinger i Brøndby Strand Parkerne er udarbejdet 3-faset helhedsplan, hvraf alle arbejder i Helhedsplan 1 (HP1) samt hvedparten af arbejderne i Helhedsplan 2 (HP2) er gennemført. Rådgiver på Helhedsplan 1, 2 g 3 er Witraz Arkitekter K/S. HP1, : Gårdarealer g legepladser ttalrenveret. Renvering g verdækning af indgangspartier inkl. adgangskntrl. Ombygning af større bliger til mindre bliger i lavhuse g højhuse. Side 85 August 2009

3 Statusrapprt 2008 HP2, gennemførte arbejder: Renvering af nrdfacader på lavhusene (byggeskadearbejder), mbygning af Ulsøparken 2, 4, 4C g 6 med bl.a. facadearbejder (frbedringsarbejder) samt en række miljøarbejder. Ombygning af bliger i lavhusene, nye adgangsrum, verdækninger mv. ved højhuse, materielgård, affaldsøer, cykelparkering, brandvej ved lavhusene, grønne kiler mellem lavhusene, miljøarbejder ved nrdfacader samt ændring af haver : Vaskerier renveret, maskiner udskiftet, elektrnisk reservatin. 2008: Fastgørelse af stålplader på højhusene. Der er særskilt øknmi fr sagen med støtte fra Landsbyggefnden. Kmmende års prjekter Af større pgaver kan nævnes: Autmatiske døråbnere til gdt 30 indgangsdøre i lavhusene. Opstilling af master til individuelle parabler på flade tage g udbedring af skader fra ikke-gdkendte psatte parabler. Ladestatiner til minicrsserer, højhusene. Frnyelse af de manuelle nøglesystemer. Nye vandrør. Renvering af faldstammer. Klakrenvering. Derudver er der arbejder sm beskrevet under fysiske helhedsplaner. Nedenstående pgaver er gdkendt på regnskabsmødet 2009, men endnu er finansiering ikke på plads: Opsætning af brandmeldere i kældre. Sektinering af kælderetagerne samt andre brandfrebyggende franstaltninger. Frnyelse af det elektrniske nøglesystem. Øknmi henlæggelser/ekstern finansiering Fra er der budgetteret med planlagte vedligehldelsespgaver i afdelingen fr kr. 86 mi. Det planlagte vedligehld sker ved egenfinansiering. Fysiske helhedsplaner Helhedsplan 2(HP2) Gennemførelse af følgende restarbejder i HP2 er under planlægning: Café 13, husets gårdhave g udekøkken. (Udekøkkenet finansieres af afdelingen). Ombygning af Tranen til selskabslkaler. Nye lkaler til Tranens Drenge g kntr til psøgende medarbejder. Affaldsskur, Tranumparken 7. Dør i facadeparti v/klubber i Ulsøparken 2 g 6. Etablering af ny miljøstatin g p-pladser langs Kisumparkens stamvej (p-pladser finansieret af afdelingen). Side 86 August 2009

4 Statusrapprt 2008 Frtsat Supplerende cykel- g affaldsskure ved højhusene, kælderniveau. Supplerende belysning ved højhusene, kælderniveau. Etablering af skure ved rækkehuse (udførelse sker under HP3). Placering af klubben Penselstrøget (mangler afklaring). Adgangsrum, lydlfter i højhuse (mangler afklaring). Sti ved servicegade Kisumparken (mangler afklaring). Restarbejderne i HP2 frventes udført i Helhedsplan 3 (HP3) Der er meddelt Skema A tilsagn i januar 2009 fr helhedsplan i rækkehusene. Arbejdet mfatter: Udskiftning af lette facader Betnreparatiner g inddækninger af tunge facader Udskiftning af vinduer g døre Nye hegn, terrasser g perglaer Reparatin g fugning af betndæk Renvering af mindre del af østfacaden på lavhusene Der frventes gdkendelse af skema B prim 2010, g renveringsarbejdet frventes påbegyndt i fråret Der arbejdes i fællesskab med de andre afdelinger på en tillægsansøgning til HP3. Den handler m yderligere miljøtiltag ved renvering af rækkehusene, herunder yderligere islering, varmegenvinding mv. Bligsciale helhedsplaner Se særskilt tillæg m De 9. Indvendig vedligehldelsesrdning B rdning. Afregning af vand g varme i frhld til måling/husleje Brugsvand er en del af huslejen. Varme betales efter m2. Bebersammensætning Antal bebere i alt Andel bebere af anden etnisk herkmst 56,6 % Side 87 August 2009

5 Statusrapprt 2008 Aldersfrdeling, samtlige bebere pr Bligmrådet Kmmunen I alt pct I alt pct Hele beflkningen , ,0 0-6 år , , år , , år 240 8, , år , , år , , år , ,3 65 år g ældre 252 9, ,1 Andel af husstande med enlige frsørgere 13 % Andel af alle vksne bebere, der er på verførselsindkmst i % Andel af alle vksne bebere, der mdtager midlertidige ydelser i % Gennemsnitsindkmst i 2006 pr. vksen kr. Stigning fra 2005 til ,7 % Gennemsnitsindkmst i 2006 i kmmunen kr. Stigning fra 2005 til ,5 % Til- g fraflytning Andel flytninger i alt ,9 % Heraf - fraflytninger internt i afdelingen 16 1,5 % Heraf internt i Tranemsegård 22 2,1 % Heraf ud af Tranemsegård 65 6,3 % Antal bebere, der fraflytter Antal bebere, der tilflytter Flyttemønstrets påvirkning af bebersammensætning 1/ ,6 % af anden etnisk herkmst 1/ ,2 % af anden etnisk herkmst Flyttemønstrets påvirkning af gennemsnitsindkmst øger indkmsten. Særlige anvisningsaftaler med kmmunen Afdelingen har indgået aftale m 50 % kmmunal bliganvisning. Side 88 August 2009

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015

Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015 Virksmhedsplan 2015 3. marts 2015 Oprettelsesdat: 20. januar 2015 / rev. 3. marts 2015 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af virksmheden

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

En hjælp til beboerne

En hjælp til beboerne AB Assurandørernes Gaard Badeværelsesmanual En hjælp til beberne Peter Jahn & Partnere A/S Arkitekter Ingeniører Bygningsrådgivere Dat: 3. april 2013 1. udgave. Frrd Frmålet med denne manual/vejledning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere