Kommunikationsstrategi er medlemmernes forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsstrategi er medlemmernes forening"

Transkript

1 Kommunikationsstrategi 2015 er medlemmernes forening Yngre Læger April

2 Indholdsfortegnelse 1. Kommunikationsstrategi Side 3 2. Kommunikationsplatform Side 4 3. Målgrupper Side Medlemmerne Side Beslutningstagerne Side Offentligheden/befolkningen og patienterne Side 8 4. Organisering af kommunikationsarbejdet Side 9 2

3 Yngre Læger er medlemmernes forening Yngre Læger skal være en synlig organisation for medlemmer og interessenter det ønsker såvel medlemmer som repræsentantskab. Som organisation har vi et behov for at levere den vare, medlemmerne efterspørger, også når det handler om synlighed i medierne. Blandt andet ad den vej får vi indflydelse, både når det gælder dansk sundhedspolitik og egne arbejdsforhold. Formålet med Yngre Lægers kommunikationsstrategi er at understøtte og synliggøre Yngre Lægers politiske mål og aktiviteter og herunder engagere og involvere Yngre Lægers medlemmer. Yngre Læger vil bidrage til udviklingen i hele sundhedsvæsenet, fx når det handler om kvaliteten af den måde, vi behandler patienterne på, uddanner og efteruddanner speciallæger, organiserer sundhedsvæsenet, håndterer arbejdsmiljø og ansættelsesforhold, håndterer kollegialitet og udvikler kulturen. Derfor Arbejder vi for at være dagsordenssættende og meningsdannende, når det handler om yngre lægers hverdag fx ved at udforme politiske budskaber, debattere, analysere og kommentere aktuelle sundhedspolitiske emner og formidle viden og holdninger. Arbejder vi med at være en åben forening, hvor medlemmerne kan og har lyst til at engagere sig fx ved at invitere til dialog i sociale medier, ved at gøre organisationen og beslutningsprocesserne gennemskuelige, ved at lytte til medlemmerne og basere politikformuleringen på et bredt fundament, så politikken er forankret i medlemmernes hverdag/problemstillinger. Arbejder vi professionelt og strategisk med at kommunikere og med at evaluere vores kommunikation og effekten af den, herunder arbejder vi med at udnytte det netværk, yngre læger er, både når det handler om at få budskaber, cases og problemstillinger ind og ud af organisationen og frem til medierne interne så vel som eksterne. Arbejder vi med en bred vifte af medier, så vi kan møde vores målgrupper, hvor de er. Vi anser det for et formål i sig selv at være opdateret og anvende sociale medier som fx Facebook og blogs, fordi de sociale medier netop giver mulighed for at kommunikere på den måde, vi ønsker hurtigt, aktivt og i dialog. Arbejder vi ikke kun for yngre lægers interesser isoleret set, men for at implementere de til enhver tid gældende politikpapirer, som er frit tilgængelige på Yngre Lægers hjemmeside yl.dk. 1. Kommunikationsstrategien Formålet med kommunikationsstrategien er at understøtte og synliggøre Yngre Lægers arbejde med at forbedre yngre lægers vilkår, herunder at knytte det politiske og det kommunikative arbejde tættere sammen, således at kommunikationen understøtter de politiske og strategiske mål. Kommunikationsstrategien udspringer af et ønske om synlighed og en professionel og effektiv tilgang til medier og medlemmer tilpasset den aktuelle udvikling i mediebilledet. Kommunikationsstrategien indeholder en række værdier og pejlemærker for, hvordan Yngre Læger vil kommunikere, med hvem og med hvilken effekt. 3

4 Kommunikationsstrategien indeholder ligeledes en overordnet plan for, hvordan kommunikationsarbejdet, herunder pressehåndtering, er organiseret i Yngre Læger. Kommunikationsstrategien suppleres løbende med konkrete handlingsplaner på strategisk udvalgte indsatsområder. Det kan fx være indsatsområder, der indgår i de forskellige udvalgs årsplaner, indsatsområder, der er opstået lokalt, indsatsområder præsenteret i formandsberetningen eller indsatsområder, der på anden vis er prioriteret af repræsentantskabet og bestyrelsen. Som et led i professionaliseringen af Yngre Lægers kommunikative indsats evaluerer bestyrelsen effekten af kommunikationen i relation til kommunikationsstrategi og handlingsplaner en gang årligt forud for repræsentantskabsmøderne i efteråret. Andre aktører fx det regionale niveau/netværket, udvalg osv. kan indgå i evalueringsarbejdet. Kommunikationsstrategien har en tidshorisont på tre-fire år. 2. Kommunikationsplatform Den kommunikerende verden - der er øget konkurrence om medlemmers, mediers og beslutningstageres opmærksomhed, og kravene til at kunne agere hurtigt og interaktivt er voksende. Der er stadig flere medier i spil med forskellige præmisser og muligheder. Sociale medier stiller fx helt andre krav til organisationen end de traditionelle og mere envejsorienterede medier. Dem skal vi kunne håndtere, hvis vi vil nå vores mål og have succes med strategien. Yngre Læger er en del af Lægeforeningen - det er både en fordel og en udfordring, når det gælder kommunikation. Det er en styrke, fordi der kun er én Lægeforening, og som sådan er Lægeforeningen en autoritet og naturlig høringspart, når det handler om sundhedspolitiske emner. Pressen henvender sig ofte selv, og det samme gør beslutningstagere og samarbejdspartnere. Fællesskabet i Lægeforeningen giver Yngre Læger mulighed for at fremføre Yngre Lægers budskaber som en del af den samlede Lægeforening, men ikke nødvendigvis som Yngre Læger hverken over for medlemmer, medier eller omverdenen. Yngre Lægers politikere skal dele opmærksomheden med Lægeforeningens formand og politikere fra de andre forhandlingsberettigede organisationer, når det handler om det stands- og sundhedspolitiske spørgsmål. Yngre Lægers (helt) egen platform er overenskomst, arbejdsmiljø og uddannelse. Emner, det typisk er sværere at få pressens opmærksomhed på. Det kan være en delikat balancegang og en udfordring, både at være synlige som Yngre Læger og at være en loyal del af en fælles, samlet Lægeforening, der taler med én stemme. Kommunikation om emner, der således har stands- som sundhedspolitisk indhold skal derfor overvejes i forhold til Yngre Lægers behov for tilkendegivelse i forbindelse med en konkret sag og i relation til, at lægerne fortsat skal fremstå som en samlet gruppe. Vi er læger, og vi er professionelle både når vi arbejder som læger, og når vi kommunikerer. Det giver muligheder, og det forpligter. Det er helt naturligt, at det er læger, der udtaler sig, når det handler om sundhedsvæsenet, behandlingsformer og konsekvenser af besparelser på sygehusene. Vi mener, vi har pligt til at gøre det. Selv om vi er en naturlig aktør i sundhedsdebatten, så kræver det professionalisme at blive hørt. Vi skal kunne levere professionel og troværdig kommunikation baseret på fakta, på en forståelig måde, timet i forhold til mediernes og andre aktørers behov. 4

5 Yngre Læger som brand - befolkningen ved ikke nødvendigvis, hvem Yngre Læger er, selv om det er yngre læger, som patienterne har allermest kontakt med, når de fx bliver indlagt eller møder til ambulante samtaler. Det er os, der tager imod i de fælles akutmodtagelser, det er ofte os, patienterne først møder i ambulatorier og klinikker, og det er os, der er til stede 24/7 hele året rundt. Men størstedelen af befolkningen er sjældent patienter på hospitalet, og når de endelig møder en yngre læge, så er det som læge eller reservelæge og ikke med et Yngre Læge-mærkat. Yngre Læger kan mangle synlighed som gruppe, og det understreges yderligere af, at det typisk ikke er yngre læger, der udtaler sig, når medierne har fokus på læger, sundhed, hospitaler mv. I stedet markerer vi os gennem strategisk kommunikation på emner som arbejdsmiljø, uddannelse, overenskomst og patientforløb. Vi arbejder aktivt med at afdække og nedbryde barrierer for at udtale os og understøtter aktivt vores og medlemmernes ytringsfrihed. Yngre Lægers interesser er ofte også patienternes interesser - som alle andre fagforeninger arbejder Yngre Læger for medlemmernes interesser. Omtale skaber indflydelse, indflydelse giver resultater for medlemmerne. Samtidig har vi interesser, der ofte går hånd i hånd med patienternes interesser en interesse i at profilere og udøve vores lægefaglighed i alle aspekter til gavn for patienterne og til glæde for os selv. Det kan fx være ønsket om tilstrækkelige ressourcer og god arbejdstilrettelæggelse, så patienterne oplever en velforberedt læge, der har den fornødne tid til de problemstillinger, som er nødvendige for såvel udredning og behandling som den gode læge-patient-relation. Ønsket om et fornuftigt arbejdsmiljø med plads til supervision, kollegialitet og teamwork, der kan skabe kvalitet og sammenhæng for patienterne. En god speciallægeuddannelse og forskning, der kan sikre udvikling og høj kvalitet i patientbehandlingen. Derfor markerer Yngre Læger sig som patientens partner. Her ligger nogle oplagte muligheder for at komme på banen i den rolle, vi ser os selv i, nemlig som patientens partner. 3. Målgrupper Der er tre primære målgrupper for Yngre Lægers kommunikation: 1. Medlemmerne og potentielle medlemmer 2. Beslutningstagere i sundhedsvæsenet 3. Offentligheden/befolkningen og potentielle patienter 3.1 Medlemmerne Hvad vil vi opnå? Yngre Læger er medlemmernes forening og uden medlemmer ingen Yngre Læger. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne opfatter Yngre Læger som deres forening, at de har lyst til at melde sig ind og engagere sig i Yngre Læger. medlemmerne har adgang til relevant og forståelig information, og at de oplever, at de får 5

6 noget for deres medlemskab, både når det handler om individuel medlemsservice og kollektiv interessevaretagelse. Det skal være tydeligt for medlemmerne, hvad de kan bruge Yngre Læger til, hvilke medlemsservices de kan få, og hvor og hvornår de kan få dem. medlemmerne nemt kan få kendskab til og får lyst til at vide - hvad Yngre Læger står for. Hvilke politikker Yngre Læger har, hvordan vi arbejder med at føre dem ud i livet, hvilke resultater, vi opnår. Det skal være synligt for medlemmerne, at Yngre Læger arbejder politisk med de emner, der betyder noget i yngre lægers hverdag både alene og sammen med andre. medlemmerne tydeligt kan se, hvordan de kan bidrage og få indflydelse på arbejdet i Yngre Læger og på den måde være politikskabende. Hvordan arbejder vi på det? Synlighed, tilgængelighed og relevans er tre centrale værdier i Yngre Lægers kommunikation med medlemmerne. Værdierne betyder, at vi kommunikerer dér, hvor vores målgrupper er. Det betyder, at vi bruger en bred palet af interne og eksterne medier og gerne flere medier samtidigt, der supplerer hinanden. Dagspressen, Ugeskriftet, elektroniske medier som hjemmesiden, nyhedsbreve og sociale medier som Facebook, LinkedIn, Twitter og blogs, netværk og strategiske alliancer, lobbyisme mv. Vi arbejder målrettet med information fx til tillidsrepræsentanter, nye medlemmer, information i forbindelse med fornyelse af overenskomsten, nye regler på uddannelsesområdet med mere. Yngre Lægers medlemmer er relativt unge, og for dem er elektroniske og sociale medier en naturlig del af hverdagen og lægelivet. Det kræver, at vi benytter og udvikler nye teknologiske muligheder for at komme tættere på medlemmerne og gøre det nemmere for dem at engagere sig i Yngre Læger. Samtidigt er der også et ønske fra medlemmerne om, at Yngre Læger er synlige i traditionelle medier som fx dagblade, TV, Ugeskrift for Læger og Dagens Medicin. Vi skal proaktivt kunne formulere holdninger og politiske budskaber, ligesom vi skal kunne agere på de forskellige mediers præmisser: hurtigt, interaktivt, kort, forståeligt, nuanceret og fokuseret. Værdierne betyder også, at vi arbejder med at synliggøre demokratiet og (beslutnings-) processerne undervejs, mens politikker og resultater bliver til. Det skal være tydeligt, at der sker noget i og omkring Yngre Læger, hvilke aktiviteter, der er i gang, og hvem der arbejder med hvad. Lige som det skal være tydeligt, at man kan engagere sig og få indflydelse. I det hele taget skal det kunne ses og opleves, at Yngre Læger er i dialog med medlemmerne, at Yngre Læger er medlemmerne. Værdierne betyder også, at dialogen og forpligtelserne går begge veje. Medlemmerne skal hurtigt og let kunne komme i kontakt med Yngre Læger og vores services, men medlemmerne skal også hjælpe sig selv og fællesskabet. Det skal fx ske via hjemmesiden, diverse interaktive redskaber og ved at dygtiggøre sig på kurser, og ved at medlemmerne byder ind, når de kan bidrage med noget, fx ved at engagere sig som TR, i udvalg, i politikformuleringen eller ved at blande sig i den offentlige eller interne debat. Værdierne kræver også viden om nuværende og potentielle medlemmers behov. Viden om, hvordan medlemmerne ønsker at bruge Yngre Læger, feedback og systematisk evaluering af medlemmernes brug af Yngre Læger. Det kan fx ske via medlemsundersøgelser, fokusgrupper, sociale medier og som led i den løbende dialog. Det er ikke vores ambition at påtvinge medlemmerne et engagement i fagforeningsspørgsmål, hvis de ikke er interesserede. Men vi vil give dem muligheden. Vi har allerede mange kanaler åbne til medlemmerne, men det skal være mere naturligt at bruge kanalerne. Medlemmerne har selvfølgelig ingen 6

7 problemer med at dele stort og småt med deres venner på Facebook, og de er også blevet mere og mere aktive på Yngre Lægers Facebook-side og Lægedebatten en proces, vi understøtter. Medievalget afhænger af den konkrete situation, men som udgangspunkt kommunikerer vi elektronisk, fordi det er hurtigt og lettilgængeligt og vores eget, og vi kommunikerer i medier, der giver mulighed for at komme i dialog og få feedback, fordi det er grundlæggende værdier i vores kommunikation. Og fordi vi ønsker dialog og synlighed følger vi op, når Yngre Læger bliver nævnt. Hvordan måler vi på det? Vi har en lang række redskaber, som vi kan bruge til at måle på de forskellige former for kommunikation med medlemmerne: Brugerstatistikker, medlemsundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser, den løbende dialog og feedback, tilbagemeldinger fra udvalg, tillidsrepræsentanter, og ikke mindst reaktionerne (kommentarer og likes ) på de sociale medier. Strategien kan ledsages af konkrete, kortsigtede kommunikationsplaner, hvori der indgår mål for, hvorledes planen gennemføres. Bestyrelsen er ansvarlig for op til efterårets repræsentantskabsmøde at evaluere disse planer og mål for gennemførslen Beslutningstagerne Hvad vil vi opnå? Yngre Læger arbejder for at forbedre yngre lægers løn- og ansættelsesforhold og sikre gode uddannelsesmuligheder til alle af høj kvalitet. Ikke kun snævert ansættelsesretsligt, men også når det handler om gode videre- og efteruddannelsesmuligheder, godt arbejdsmiljø og sundhedspolitik i bred forstand. Derfor er det vigtigt, at vi kan få beslutningstagere i sundhedsvæsenet i tale. Det gælder både i forbindelse med konkrete sager, og løbende før og efter beslutningerne bliver taget og skal implementeres og direkte og via forskellige former for lobbyarbejde, regionalt/lokalt og gennem pressen. Faglighed, troværdighed og professionalisme er vigtige værdier i Yngre Lægers kommunikation med beslutningstagerne. Yngre læger vil bruge den særlige indsigt i sundhedsvæsenet, vi har, fordi vi arbejder der. Vi kan bidrage med andre også meget konkrete vinkler på udvikling, behov og konsekvenser af forskellige tiltag end andre aktører. Det kræver, at man kan stole på os, at vores input er holdbare, og at vi kommunikerer troværdigt og på et sagligt grundlag. Vi mener ikke noget, bare fordi vi er Yngre Læger, eller gerne vil se os selv i medierne. Vi mener noget, når emnet/situationen kræver den faglige indsigt, vi har som yngre læger. Vi mener noget, når vi kan gøre en forskel for Yngre Lægers medlemmer, for patienterne og for kvaliteten i sundhedsvæsenet. Yngre Læger vil være en aktiv medspiller og samarbejdspartner. Det kræver, at vi er villige til at sætte handling bag ordene og byder ind med handlingsorienterede forslag og løsninger. Derfor indgår vi strategiske alliancer, der kan bringe os længere, end vi kan komme alene fx med Akademikerne og de andre aktører på sundhedsområdet i partssamarbejdet. De primære informationskanaler i forhold til beslutningstagerne er dagspressen, Ugeskrift for Læger, de sociale medier, og udveksling af skriftlig information og dokumentation fx i forbindelse med møder, høringer og lignende. Mens kommunikationskanalerne typisk består af fysiske møder, telefonsamtaler, konferencer mv. 7

8 Hvordan arbejder vi på det? Vi arbejder primært på at påvirke beslutningstagere via forskellige former for lobbyarbejde, samarbejdsprojekter fx mellem overenskomstforhandlingerne, ved at sætte ting på dagsordenen og indgå samarbejder og strategiske alliancer. Et eksempel på dette er partsamarbejdet med FOA Sundhed, DSR, Lægesekretærerne og FAS, som har kastet artikler, høringer på Christiansborg, pjecer, debatindlæg mv. af sig. Et andet er de konferencer, Yngre Læger typisk afholder hvert til hvert andet år, hvor vi sætter den sundheds- eller fagpolitiske dagsorden og får de vigtigste spillere på området til at deltage og engagere sig. Endelig holder vi løbende møder med de vigtigste sundhedspolitiske politikere på Christiansborg og deltager desuden aktivt i Folkemødet på Bornholm, både som arrangør af debatter og som lobbyister. Hvordan måler vi på det? Når vi forud for alle større indsatser formulerer nogle konkrete mål, formulerer vi samtidig nogle mål for, hvordan vi kommunikativt kan støtte op om/nå målene. På akutområdet kan det fx være at evaluere, i hvilket omfang de nye akutmodtagelser lever op til vores politik, dialogen/aktivitetsniveauet i akutnetværket eller mængden af kommentarer fra medlemmerne, når vi inviterer til debat. Samtidig har vi redskaber, så vi kan måle på de forskellige resultater af kommunikationen: Infomedia måler omtale i landets medier, likes på de sociale medier, TR-møder, møder med sundhedspolitikere, den løbende dialog og generel feedback fra interessenter og samarbejdspartnere. Bestyrelsen er ansvarlig for op til efterårets repræsentantskabsmøde at evaluere disse resultater Offentligheden/befolkningen og patienterne Hvad vil vi opnå? Yngre Læger arbejder med at påvirke offentligheden af to grunde. Dels for gennem medier og befolkningen at påvirke politikere og beslutningstagere til at tage de rigtige beslutninger. Dels for at bidrage til at gøre den enkelte yngre læges hverdag og dialog med patienterne og offentligheden lettere og baseret på fagligt fornuftige udmeldinger og fakta. Kort sagt: det handler om indflydelse, der skaber resultater. Igen er faglighed og troværdighed, men også tillid vigtige værdier. Det er vigtigt for os at signalere, at patienternes og de yngre lægers interesser ofte går hånd i hånd at vi er patientens partner. Fx betyder et godt arbejdsmiljø, at der kan ydes en god patientbehandling og skabes gode rammer for speciallægeuddannelsen, uddannes gode (special)læger og give kvalitet i patientbehandlingen. Og ordentlig arbejdstilrettelæggelse og god ledelse giver bedre patientbehandling. Patienterne er indlysende vigtige for os, og Yngre Læger kæmper derfor også patienternes kamp. De vigtigste informationskanaler er de sociale medier, dags- og lokalpressen, herunder TV og i mindre omfang Ugeskrift for Læger og Læger.dk. Den vigtigste kommunikationskanal er den enkelte læges fysiske møde med patienten. Hvordan arbejder vi på det? En del af dette arbejde foregår i samarbejde med resten af Lægeforeningen og de lægevidenskabelige selskaber. Det er typisk i dette regi, vi forholder os til mere sygdomsrelaterede emner som fx kvalitet i behandlingen, nationale kliniske retningslinjer, ventetider, utilsigtede hændelser og økonomiske prioriteringer. Men Yngre Læger arbejder også selvstændigt med at påvirke offentligheden, fx når vi har en særlig vinkel på emnet/sagen det kan være arbejdsmiljø, patientforløb, femårsfrist mv., eller når vi af andre grunde har behov for at markere os i bestemte sammenhænge, fx hvis vi er uenige med de fremførte synspunkter. Som fagforening har vi helt indlysende vores egen dagsorden. 8

9 Hvordan måler vi på det? Yngre Læger monitorerer systematisk omtale af Yngre Læger via Infomedia. En nyhedsservice som også er tilgængelig for medlemmerne via linket Sundhed i medierne på forsiden af yl.dk. Ugeskrift for Læger opgør ligeledes, hvor mange gange de bliver citeret i andre medier. 4. Organisering af kommunikationsarbejdet Kommunikation er et fælles ansvar En forudsætning for, at kommunikationsstrategien kan bringe os tættere på vores mål, er, at vi organiserer kommunikationsarbejdet, så det understøtter det, vi vil fx dialog, timing og professionalisme. Det er ligeledes vigtigt at skabe en tæt integration og sammenhæng mellem politik og kommunikation, når vi skal understøtte de politiske mål. Samtidig er det vigtigt, at alle, der skal bidrage til at realisere strategien, kender strategien og kan se sig selv i den, at aktørerne er udstyret med de nødvendige kompetencer og viden både om deres egen rolle og samspillet med andre aktører, herunder sekretariatet, så alle ved, hvor der er sparring at få, og hvem der skal orienteres. Yngre Læger er et stort netværk, der kan aktiveres og bruges til at få Yngre Lægers budskaber ud. Det gælder både centrale politikere, repræsentantskabet, udvalgsmedlemmer, regionale formandskaber, tillidsvalgte og alle Yngre Lægers medlemmer, bakket op af Yngre Lægers sekretariat. Men det kræver en klar og synlig struktur og sammenhæng, hvis vi vil have synergi mellem de forskellige aktører og niveauer. Repræsentantskabet, det regionale niveau og de enkelte medlemmer skal vide, at de har mulighed for at kontakte foreningen centralt og få presserådgivning og andre former for sparring i forhold til at kvalificere budskaber og komme ud over rampen. Det er altså alles pligt at bidrage til at bringe aktuelle, relevante og gode historier frem ikke kun de kritiske, men også gerne de gode historier med positive vinkler på arbejdsmiljø, uddannelse eller lægeliv generelt. Det behøver ikke nødvendigvis ske personligt, men fx ved at give Yngre Lægers politikere eller sekretariat et praj og dermed bidrage til den fælles bank af historier, der skal gøre yngre læger mere synlige. Formanden er foreningens ansigt udadtil Det er de valgte Yngre Lægepolitikere, der tegner Yngre Læger. Yngre Lægers formand tegner som udgangspunkt Yngre Læger udadtil i de landsdækkende medier og i relation til landsdækkende dagsordener evt. i samarbejde med de relevante udvalgsformænd. Det giver størst genkendelighed og gennemslagskraft med ét kendt ansigt i spidsen. Der kan være situationer, hvor tilgængelighed eller specialviden taler for, at andre kommer på banen. Ligesom der kan være en synergieffekt i, at flere udtaler sig om det samme emne. Det forudsætter dog en høj grad af enighed og gensidig orientering, hvis det skal munde ud i noget succesfuldt. Regionalt/lokalt er det de regionale/lokale Yngre Læger, der fører ordet. De kender de lokale forhold bedst. Bestyrelsen bakker op om den regionale/lokale indsats efter behov. Yngre Lægers repræsentantskab er foreningens højeste myndighed og et centralt politikskabende forum. Repræsentanterne kender Yngre Lægers politik, og derfor er de en naturlig del af kommunikationsindsatsen. 9

10 Repræsentantskabet er kommunikationsnetværket Repræsentantskabet skal fungere både som ambassadører for Yngre Læger og som et kommunikationsnetværk, der kan trækkes på, når der er behov for cases i forbindelse med historier i medierne og med udtalelser i konkrete sammenhænge og med respekt og viden om Yngre Lægers politik. Repræsentantskabet har et selvstændigt ansvar for at blande sig i sundhedsdebatten, for at være med til at brede Yngre Lægers politik ud og for at stå på mål for denne politik derfor er det udnævnt til kommunikationsnetværk. Formålet med kommunikationsnetværket er at sikre, at vi har yngre læger, der 1) udtaler sig/kan være ansigtet og personificeringen af de historier, som præsenteres, når der er behov for det, eller kan være behjælpelig med at finde de menige medlemmer, der kan være aktuelle som ansigtet på historien 2) fungerer som historieformidlere og bidrager til den fælles historiebank 3) går foran som gode og aktive rollemodeller, når der fx debatteres på de sociale medier. Som repræsentant i netværket vil man være med til at realisere Yngre Lægers kommunikationsstrategi helt konkret. Både ved at komme med input, cases og lokale vinkler på kommunikationen, men også ved at være først og bedst informeret om Yngre Lægers udspil. Har Yngre Læger et debatindlæg i en landsdækkende avis, er netværket en del af den videre strategi fx som debattører på Facebook eller lignende. Og har vi et strategisk indsatsområde, der hedder trivsel og skal ud med resultatet af en ny trivselsundersøgelse, så vil deltagerne kunne byde ind med gode og dårlige historier og med eksempler og cases fra deres hverdag og region. Tillidsrepræsentanterne Yngre Lægers tillidsrepræsentanter varetager en vigtig funktion i forhold til de enkelte medlemmer, når det gælder viden om yngre lægers vilkår og Yngre Lægers politik. I forhold til pressen kan Yngre Lægers tillidsvalgte frit udtale sig som sådan, selvfølgelig i respekt for rollen som tillidsrepræsentant, Yngre Lægers politik, tavshedspligten, arbejdspladsens pressepolitik og landets love. Den enkelte læge Den enkelte yngre læge kan også altid udtale sig til pressen med sine egne historier, holdninger og meninger. Igen er det vigtigt at overholde lovgivningen og arbejdspladsens pressepolitik, ligesom det kan være en god ide at tjekke Yngre Lægers politik, især hvis man udtaler sig om mere principielle ting på vegne af Yngre Læger. Uanset om man er enig i Yngre Lægers politik eller ej, er det fornuftigt at kende den, inden man udtaler sig, fordi man risikerer at skulle forholde sig til politikken eller at blive modsagt af andre yngre læger, der kender/er enige i politikken. Sekretariatet Yngre Lægers sekretariat står primært for at levere baggrund og på anden vis facilitere kontakten til medierne og udtaler sig sjældent til citat. Hvis de enkelte faglige eksperter i sekretariatet udtaler sig, er det typisk meget faktuelt eller ud fra meget veletablerede politiske synspunkter. Alle yngre læger er potentielt gode ambassadører for Yngre Læger, men hvis budskaberne skal stå klart, og medlemmer og befolkning skal kunne sætte ansigt på Yngre Læger, så er det vigtigt med koordination og relativt få talspersoner. Derfor opfordres yngre læger i videst muligt omfang til at kontakte Yngre Lægers pressechef inden en eventuel kontakt med pressen med henblik på rådgivning, sparring og koordination, eller som minimum orientere Yngre Læger efterfølgende. 10

11 Yngre Læger kommunikation er midlet, resultater er målet Med denne kommunikationsstrategi er kommunikationsarbejdet i Yngre Læger mere struktureret og gennemskueligt. Dermed bliver det nemmere for den enkelte at udfylde sin rolle og bidrage til en styrket, fælles kommunikationsindsats, uanset om man er medlem, tillidsrepræsentant, medlem af repræsentantskabet, Yngre Lægerådsformand eller bestyrelsesmedlem. 11

er medlemmernes forening

er medlemmernes forening er medlemmernes forening november 2011 Indholdsfortegnelse 1. Kommunikationsstrategi Side 3 2. Kommunikationsplatform Side 4 3. Målgrupper Side 5 3.1 Medlemmerne Side 5 3.2 Beslutningstagerne Side 7 3.3

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 1 - Kommunikationsstrategi 2016-18 Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 2 - Indhold INDHOLD Indledning Målgrupper Mål Principper Budskaber Kanaler Partnerskaber Side

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. Ældre Sagens kommunikationsstrategi

KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. Ældre Sagens kommunikationsstrategi KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN Ældre Sagens kommunikationsstrategi Husker I? Effekt BOLIGYDELSEN Proces BOLIGYDELSE Vi sætter scenen HVORDAN SER VERDEN UD? 1998 32.000 nyheder pr. uge 2016 100.000 Formål med

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd Vision, værdigrundlag og målsætninger Dansk Sygeplejeråd En nødvendig og vigtig vision Dansk Sygeplejeråds vision er en realitet. Med denne vision baseret på medlemmernes ønsker har vi nu et klart pejlemærke

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Har vi et problem? En ond cirkel

Har vi et problem? En ond cirkel Ugeskr Læger 2006;168(50):4452 Synlighed gør det nemmere at rekruttere Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for at løfte det lokale Yngre Læge-arbejde. Læs hvad Yngre Lægers TR-projekt siger om fremtidens

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Klik for at redigere i master

Klik for at redigere i master Klik for at redigere i master STRATEGI & HANDLINGSPLAN Vedtaget af bestyrelsen, januar 2014 Vision Privathospitaler skal integreres fuldt i det danske sundhedsvæsen Fra residualspiller til strategisk samarbejdspartner

Læs mere

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen Kontakt med pressen kan være en del af dit arbejde i Viborg Kommune. I Kommunikationspolitik 2008 slås

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør PLO. Praktiserende Lægers Organisation

Stillings- og personprofil. Direktør PLO. Praktiserende Lægers Organisation Stillings- og personprofil Direktør PLO Praktiserende Lægers Organisation Oktober 2015 Opdragsgiver PLO s bestyrelse Adresse Praktiserende Lægers Organisation PLO Kristianiagade 12 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Del 1- Værdier og mål Den konkrete udmøntning af værdier og mål findes i Del 2 udmøntning intern og ekstern kommunikation. Indhold: 1. Værdier for kommunikation

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere