Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser"

Transkript

1 Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

2 Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2).

3 Indholdsfortegnelse 1. Snitflader/integrationer Snitflader til nyt system Fra systemet til Arbejdsmarkedsportalen (herefter AMP) Fra systemet til CRAM Medlem af A-kasse Tilmelding/bekræftelse Afmelding af tilmelding Ferie Sygdom Raskmelding CV A-kasse kommunikation CV Automatch CV/job Ugentlig bekræftelse af tilmelding/jobsøgning Min side på Jobnet.dk Virksomhed /Ordre Formidling 1.2 Bekendtgørelser og andet relevant materiale 5 5

4 1. Snitflader/integrationer Jobcenter Faaborg-Midtfyn har gennemgået de systemer, der skal være integrationer til, og har detaljeret beskrevet, hvilke data det forventes at systemet skal benytte. Leverandøren bedes forholde sig til de enkelte integrationer og vurdere. i hvilket omfang de data, der efterspørges, kan hentes via de standardsnitflader. der allerede findes til systemerne. Systemet skal til enhver tid kunne aflevere data til de IT-systemer, som stilles til rådighed af via landsdækkende systemer og/eller hvor aflevering af data er bestemt via love, bekendtgørelser, vejledninger, skrivelser m.m. 1.1 Snitflader til nyt system Afsnittet er struktureret således, at der for hver snitflade/integration er beskrevet, hvad der gælder for henholdsvis forsikrede, ikke forsikrede og integrationsborgere i forhold til aflevering af data/oplysninger og dernæst i forhold til modtagelse af data/oplysninger Fra systemet til Arbejdsmarkedsportalen (herefter AMP) Efter afholdelse af job-/ opfølgningsamtale oversendes relevante data til AMP. Systemet skal kunne modtage data fra AMP Fra systemet til CRAM Ikke forsikrede I forbindelse med vurdering af, hvorvidt borgeren skal stå tilmeldt som arbejdssøgende i portalen, oversendes relevante data til CRAM. Ikke forsikrede Systemet skal løbende kunne modtage data fra CRAM Medlem af A-kasse Hvis Jobcenter foretager ajourføring af A-kassetilhørsforhold i systemet, skal disse oplysninger overføres til AMP. Bilag 1B Integrationer og b1ekendtgørelser Side 1

5 A-kassen sender oplysning til AMP om et medlems optagelse i A-kassen. Disse oplysninger skal kunne overføres til systemet. Ved hver ajourføring af A-kassetilhørsforhold i AMP skal oplysninger overføres til nyt IT- system Tilmelding/bekræftelse af tilmelding Ved tilmelding i systemet skal tilmeldingsoplysningerne sendes online til AMP Ikke forsikrede/integrationsborgere: Samme som for forsikrede Ved tilmelding på jobnet.dk sendes tilmeldingsoplysningerne til AMP. Systemet skal kunne modtage tilmeldingsoplysningerne online Ikke forsikrede/integrationsborgere: Samme som for forsikrede såfremt borgeren kan det Afmelding Ved afmelding i systemet skal afmeldingsdata sendes online til AMP. Ved afmelding på jobnet.dk sendes afmeldingsdata til AMP. Systemet skal kunne modtage afmeldingsdata online Ved afmelding foretaget af a-kassen sendes afmeldingsdata til AMP. Systemet skal kunne modtage afmeldingsdata online Ikke forsikrede: Samme som for forsikrede 1. afsnit såfremt borgeren kan det Ferie Ved registrering af rettidig ferie i systemet skal oplysningerne sendes online til AMP. Ikke forsikrede: Samme som for forsikrede, såfremt ret til afholdelse af ferie med feriepenge. Bilag 1B Integrationer og b2ekendtgørelser Side 2

6 Ved rettidig ferie registrering på jobnet.dk sendes oplysningerne til en postkasse. Hvis ferie kan godkendes registres denne i systemet. Ikke forsikrede: Samme som for forsikrede, såfremt ret til afholdelse af ferie med feriepenge Sygdom Ved registrering af sygdom under 14 dage i systemet skal data sendes online til AMP. Hvis sygdom alligevel varer i mere end 14 dage sendes varslingsbrev og fremtidig afmeldedato lig d.d.+ 5 dage oprettes automatisk. Ved sygdom i mere end 14 dage foretages afmelding automatisk. Ikke forsikrede/integrationsborgere: Ved sygdom i mere end 14 dage foretages afmelding automatisk. Ved registrering af sygdom under 14 dage på jobnet.dk sendes data til AMP og systemet skal kunne modtage data online. Hvis sygdomsforløbet ikke er afsluttet og har en varighed i mere end 14 dage skal data sendes til systemet online og varslingsbrev sendes og fremtidig afmeldedato lig d.d. + 5 dage skal oprettes automatisk i systemet. Ved registrering af sygdom på jobnet.dk i mere end 14 dage foretages afmelding automatisk Raskmelding Ved raskmelding i systemet skal data sendes online til AMP. Ikke forsikrede/integrationsborgere: Ved raskmelding i systemet skal data sendes online til AMP. Hvis borgeren raskmelder sig på jobnet.dk (sygdomsforløbet afsluttes) sendes slutdato til systemet online CV A-kasse kommunikation Hvis en ledig i forbindelse med jobsamtaler og/eller formidling: - ikke vil give formidlingsrelevante oplysninger - ikke vil gøre CV et tilgængeligt på jobnet.dk Bilag 1B Integrationer og b3ekendtgørelser Side 3

7 - ikke vil meddele CV-nr. - ikke løbende ajourføre CV et skal data sendes online til AMP. A-kassen sender data om afholdt CV-samtale inkl. kundenummer (CJ) og data om afholdt CV-samtale med oplysning om at person ikke har et fyldestgørende CV (CN) til AMP. Data herfra skal overføres til systemet. I forbindelse med afsendelse af data vedr. CV skal A-kassen rådighedsvurdere og meddele resultatet. Data skal kunne overføres fra AMP til systemet CV Oversendelse af relevante data til Cv et. Data skal kunne leveres fra AMP/jobnet.dk til systemet Automatch CV/job Forsikrede/Ikke forsikrede: Der skal ikke afleveres data. Automatch (CV et og job på jobnet.dk matches automatisk mellem CV og job) skal kunne overføres til systemet Ugentlig bekræftelse af tilmelding/jobsøgning Data som udsætter fristen for den ugentlige bekræftelse skal sendes online til AMP. Dette for at sikre at tælleværket i AMP ikke fortsætter og dermed sender forkert advis til jobcenteret. Såfremt ugentlig bekræftelse ikke overholdes skal systemet adviseres, således at jobcenteret kan sende skriftlig påmindelse. Bilag 1B Integrationer og b4ekendtgørelser Side 4

8 Min side på Jobnet.dk Min side på jobnet.dk er udgangspunkt for borgernes digitale kontakt med jobcenteret. Systemet skal på sigt kunne svarer på borgerens henvendelser på min side Virksomhed /Ordre Alle typer af virksomhedsregistreringer i systemet skal sendes til AMP s virksomhedsmodul. Alle ordre uanset type som registreres i systemet skal sendes til AMP/jobnet.dk. - Ordre skal kunne registreres anonymt. - Offentlige løntilskudsordre skal kunne registreres anonymt på jobnet.dk/hvor der kræves logon. Virksomhedsregistreringer foretaget af andre i AMP s virksomhedsmodul skal kunne overføres til systemet. Med henblik på at kunne formidle bredt skal ordre på jobnet.dk oprettet af andre kunne overføres til systemet Formidling I forbindelse med formidling skal a-kassen underrettes i særlige situationer. I forbindelse med underretninger ved formidling skal a-kassen i særlige situationer rådighedsvurdere og orientere jobcenteret. A-kassen sender data til AMP. Data fra AMP skal kunne overføres til systemet. 1.2 Bekendtgørelser og andet relevant materiale Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 439 af 29. maj 2008 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Systemspecifikation for afsendelse af data til a-kasserne - version 10.4 af 4. februar Bilag 1B Integrationer og b5ekendtgørelser Side 5

9 Cirkulære om AF s elektroniske fremsendelse af negative underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a-kasserne pt. nr af 8. december 2005 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr af 20. december 2006 om det fælles datagrundlag i forbindelse med den virksomhedsrettede del af beskæftigelsesindsatsen - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=31067 Bekendtgørelse nr. 741 af 29. juni 2006 om indberetning af informationer om arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA) i kommunen til det fælles datagrundlag https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30759 Vejledning nr af 19. oktober 2006 Vejledning til brug for indberetning af informationer om arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA) - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=31103 Bekendtgørelse nr af 18. december 2006 om det fælles datagrundlag ved registrering og afmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret og ved det individuelle kontaktforløb hos kommunen og staten i jobcenteret https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=31065 Bekendtgørelse nr af 19. november 2008 om kommunernes indberetning af oplysninger om vurderinger og afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner til det fælles datagrundlag https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr. 902 af 31. juli 2006 af lov om integration af udlændinge i Danmark Vejledning nr. 66 af 19. november 2008 om kommunernes indberetning af oplysninger om vurderinger og afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner til det fælles datagrundlag. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bilag 1B Integrationer og b6ekendtgørelser Side 6

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Effektivisering af rådighedsadministrationen

Effektivisering af rådighedsadministrationen Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsdirektoratet og AK-Samvirke Effektivisering af rådighedsadministrationen 9. august 2004 Indhold Side I. Indledning... 1 II. Resumé... 3 A. Undersøgelsens

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse

BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse BILAG D : Udbud på jobcenter - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn: [Tilbudsgiver indsætter navn her] Kravnr Hovedgruppe Emne Krav =Mind stekrav/v ægtning Use Case nr. Tilbudsgivers

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere