Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt"

Transkript

1 Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1

2 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan (vedtaget i spildevandsplanen ) Alle bebyggede grunde skal kloakeres jf. Gribskov Kommunes spildevandsplan FEBRUAR 2015 SIDE 2

3 Hvor skal spildevandet renses? Spildevandet fra Rågeleje-Udsholt renses på Udsholt Renseanlæg FEBRUAR 2015 SIDE 3

4 Gribvand Spildevands plan mål for kloakering af Rågeleje-Udsholt Så billigt som muligt for grundejere og Gribvand Spildevand Så nemt som muligt for grundejere og Gribvand Spildevand Så stor fleksibilitet som muligt i forhold til indpasning af ledningstraceet og brønde samt grøfter, træer, haver, indkørsler, veje mv. FEBRUAR 2015 SIDE 4

5 1. Den traditionelle løsning - gravitation Hus Ledninger og brønde fra hus til skelbrønd er private Ledning mellem hus og skelbrønd Ledninger fra samlebrønd til skelbrønd skal graves op til 2 meter ned i jorden hvis afstanden fra vej til hus er ca. 30 meter Skelbrønd bliver offentlig meter FEBRUAR 2015 SIDE 5

6 1. Den traditionelle løsning Vej Sti/indkørsel Samlebrønd Skelbrønd Skel Ledningen fra samlebrønd til skel vil blive etableret ved hjælp af opgravning og vil typisk blive lagt med den korteste afstand fra skellet. Derfor kan træer, indkørsler og haver blive berørt. Ledning fra skel til hus inkl. samle- og skelbrønd ejes af grundejeren FEBRUAR 2015 SIDE 6

7 2. Tryksat kloakering Elledning fra pumpebrønd til målertavle i hus etableres af Gribvand Spildevand Ledning fra pumpebrønd til skel kan bores uden opgravning. Dette kan evt. udføres af Gribvand Spildevands entreprenør mod betaling af grundejeren. Pumpebrønd etableres og drives af Gribvand Spildevand FEBRUAR 2015 SIDE 7

8 2. Tryksat kloakering Vej Ledninger fra hus til pumpebrønd (etableres af grundejer) Elforsyning betales af Gribvand Pumpebrønd etableres og Gribvand Spildevand Ledning fra pumpebrønd til skel etableres ved boring og kan placeres under hensyn til bevoksning, indkørsler, haver mv. Ledningen kan evt. etableres af Gribvand Spildevands entreprenør mod betaling af grundejeren. FEBRUAR 2015 SIDE 8

9 Tekniske og praktiske forhold ved kloakering af grunden Traditionel løsning - gravitation Ledninger graves Tryksat kloakering Ledninger bores FEBRUAR 2015 SIDE 9

10 Tekniske og praktiske forhold ved kloakering af grunden Traditionel løsning - gravitation Samlebrønd Tryksat kloakering Pumpebrønd FEBRUAR 2015 SIDE 10

11 Tryksat kloakering Ejerskab til pumpebrønd og ledninger Gribvand Spildevand ejer, etablerer og driver pumpebrønd og styreskab på de enkelte grunde Gribvand Spildevand godtgør grundejerens udgifter til el for standbyforbrug og pr m 3 forbrugt vand. Udgiften indreguleres efter udviklingen i elprisen Grundejeren etablerer og betaler kloakken fra hus til pumpebrønd Grundejeren etablerer og betaler kloakken (dvs. trykledning) fra pumpebrønden til skel FEBRUAR 2015 SIDE 11

12 Tryksat kloakering Behov for tinglysning af servitut Gribvand Spildevand anlægger, ejer og vedligeholder pumpebrønden på ejendommen. For at sikre adgangsforhold for Gribvand Spildevands driftsafdeling, må der ikke bygges oven på pumpebrønden. Dette sikres overholdt ved at tinglyse en servitut på grunden (disponeringsbegrænsende bestemmelse for en ejendom). Udgifterne til dette betales af Gribvand Spildevand. FEBRUAR 2015 SIDE 12

13 Hvad må ledes til kloakken? Spildevand fra toilet, bad, vask og gulvafløb må ledes til kloakken og Hvad må ikke ledes til kloakken? Vand fra gårdspladser, tage, indkørsler. Dette vand skal nedsives lokalt på ejendommen eller ledes til dræn, recipienter mv. FEBRUAR 2015 SIDE 13

14 Beboerens engangsudgifter ved kloakering Udgifter på egen grund op til kr. inkl. moms Tilslutningsbidrag fastsat af staten. Tilslutningsbidraget koster ca kroner inkl. moms (www.gribvand.dk) FEBRUAR 2015 SIDE 14

15 Finansiering af beboerens engangsudgifter ved kloakering Kreditforeningslån: Beboeren kan få kreditforeningslån op til 60 % af værdien Henstand: Gribvand Spildevand kan yde henstand med betalingen af forfaldne tilslutningsbidrag (Gribvand Spildevands betalingsvedtægt). Lån/indefrysning: Muligheder for indefrysning af tilslutningsbidrag og kloakeringsudgifter se vejledning på Gribskov Kommunes hjemmeside, Ny lov: Muligheder for afdragsordninger og udskydelse af tidspunkt for tilslutning i mindst tre år. Gribvand Spildevand A/S vil senere redegøre for disse muligheder når der udkommer en bekendtgørelse som følge af loven FEBRUAR 2015 SIDE 15

16 Løbende udgifter ved kloakering Vandafledningsbidrag: ca. 52,- kr./m 3 inkl. moms Årligt fast bidrag: ca. 700,- kr. pr. år Besparelser på tømning af septiktank/samletank Typisk hhv kroner årligt FEBRUAR 2015 SIDE 16

17 Tilslutningspligt og betalingspligt I henhold til gældende lov, har alle ejendomme der er beliggende inden for et fremtidigt kloakområde, pligt til at tilslutte sig den offentlige kloak samt betale tilslutningsbidrag og vandafledningsafgift. Fristen for tilslutning af spildevandet til den offentlige kloak skal ske senest 1 år efter entreprenøren har færdiggjort og klarmeldt projektet. For ejendomme der tildeles en afdragsordning (se senere) er fristen dog minimum 3 år Tilslutningsbidraget forfalder 4 uger efter udsendelse af opkrævning. Opkrævningen udsendes kort tid efter at entreprenøren har færdiggjort og afleveret projektet. Vandafledningsafgiften opkræves med virkning fra den dato hvor der fysisk afledes spildevand fra ejendommen til den offentlige kloak. Det er gældende for både det faste og variable bidrag. FEBRUAR 2015 SIDE 17

18 Kloakarbejder på egen grund Kloakarbejder på privat grund skal udføres af en autoriseret kloakmester og kloakprojektet skal anmeldes til / godkendes af Gribskov Kommune. Ved indgåelse af aftale med kloakmesteren, bør det sikres at denne kommer til at varetage ALT myndighedsansøgning på vegne af grundejeren. Udgravning og bortkørsel af overskudsjord, retablering af belægninger kan udføres af beboeren selv, mens arbejder der har betydning for kvaliteten og holdbarheden af kloakken skal udføres af en autoriseret kloakmester. FEBRUAR 2015 SIDE 18

19 Tidsplan januar Opstart følge- og kontaktgruppe Medio marts Tillægget til spildevandsplanen godkendes endeligt af Byrådet April -maj Projekt udarbejdes og udsendes i licitation Ultimo maj Licitation, entreprenørkontrakt indgås Medio maj medio november Kloakering pågår Primo december Kloakering færdigmeldes og afleveres af entreprenør Ultimo december 2016 Frist for tilslutning af spildevand. Ejendomme der får afdragsordninger får frist frem til tidligst december 2018 FEBRUAR 2015 SIDE 19

20 Løbende orientering Med udgangspunkt i entreprenørens udarbejdede tidsplan vil de enkelte ejendomme blive orienteret om forhold af betydning for ejendommene. Endvidere vil ejendommene blive orienteret forud for gennemførelse af anlægsarbejder i vejene, som kan berøre adgangsforhold mv. Løbende orientering på Gribvand Spildevand A/S s hjemmeside FEBRUAR 2015 SIDE 20

21 Besigtigelsesmøder Aftale om placering af pumpebrønd Aftale om placering af styreskab og el-ledninger Aftale om placering af trykledning fra skel til pumpebrønd Optegning af skitse Sætning af markeringspæle Aflevering af underskrevet servitut og fuldmagt Eventuelle spørgsmål Et referat af besigtigelsesnotatet udsendes til grundejeren efter besigtigelsen FEBRUAR 2015 SIDE 21

22 Henvendelser vedr. kloakprojektet Gribvand Spildevand er bygherre på projektet og er derfor den rette instans at rette spørgsmål til angående projektet. Henvendelser rettes til: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted Telefonisk henvendelse til Henning Holm: Telefonisk henvendelse til Karsten Andersen: Eller pr. mail til hhv. / FEBRUAR 2015 SIDE 22

23 ? Tak for opmærksomheden FEBRUAR 2015 SIDE 23

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere