Udnyt tilbagefaldet til at samle op i aktier. Køb gode aktier på dårlige dage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udnyt tilbagefaldet til at samle op i aktier. Køb gode aktier på dårlige dage"

Transkript

1 15. september 2015 Aktiestrategi Korrektionen har givet nye muligheder Udnyt tilbagefaldet til at samle op i aktier. Køb gode aktier på dårlige dage Sektoranbefalinger: Vi øger eksponeringen mod cykliske aktier en smule Favoritter: Danske Bank, DSV, Fortum, Novo Nordisk, Pandora, SCA, Stora Enso, Statoil og Telenor

2

3 Indholdsfortegnelse Sommeren var præget af udbredt nervøsitet 4 Markedsretning resten af året 5 Sektoranbefalinger 8 Regionsanbefalinger 13 Analytikere: Jon Abakka & Korrektionen i august, har efter vores vurdering åbnet op for nye muligheder. Det kraftige fald på aktiemarkedet, har betydet, at mange aktiemarkeder nu igen er blevet mere attraktivt prisfastsatte. Herudover, indikerer en lang række sentiment opgørelser, at overdreven optimisme efterhånden er kommet ud af markedet. I tider hvor optimismen er moderat og prisfastsættelsen ikke er alt for anstrengt, viser historikken, at man kan gøre nogle gode langsigtede køb. Korrektionen har derfor givet en god mulighed for, at samle kvalitetsaktier op. Mere specifikt anbefaler vi, at man køber gode aktier på dårlige dage.

4 Sommeren var præget af udbredt nervøsitet Efter en stærk aktiemæssig start på året, så har de globale aktieindeks haft en turbulent periode i 3. kvartal, hvor de globale aktier er faldet med 8,4%. Således blev optimismen efter en endelig indgået aftale mellem Grækenland og dets kreditorer primo juli, hurtigt afløst af en øget bekymring for den aftagende vækst i kinesisk økonomi. Nervøsiteten gav derfor anledning til voldsomme kursfald på de globale aktiemarkeder, idet investorerne indprisede en lavere vækst i den globale økonomi. Korrektionen på de globale aktiemarkeder har dog omvendt medført, at prisfastsættelsen på globale aktier er blevet mere attraktiv. Tilbageblik: Kinesisk vækstbekymring gav aktiekorrektion Trods en indgåelse af en treårig aftale mellem Grækenland og dets internationale kreditorer primo juli, så er de globale aktiemarkeder alligevel faldet med mere end 8% siden seneste strategiopdatering. Starten på juli måned var ellers præget af øget optimisme idet det lykkedes Grækenland at indgå en treårig aftale med deres internationale kreditorer (IMF, ECB og EU). Med aftalen vil Grækenland modtage en ny gældspakke på 86 mia. euro over de næste tre år for til gengæld at skulle leve op til en række reform- og sparekrav. Optimismen blev dog hurtig afløst af en øget frygt for om den kinesiske vækst bliver lavere end de kinesiske myndigheders vækstforventninger på omkring 7% i Det skyldes, at flere kinesiske nøgletal, herunder bilsalget, eksporten og PMI, netop har indikeret, at væksten i Kina er aftagende. Samtidig har et kraftigt fald i råvarepriserne været med til at øge bekymringerne idet det kan signalere, at Kina, som er verdens største råvareforbruger, efterspørger færre råvarer end tidligere. Bekymringen udløste samtidig massive aktiekursfald på det kinesiske aktiemarked og førte til, at de kinesiske myndigheder var ude og lancere en række stimulanser i forsøget på at understøtte den kinesiske vækst, herunder rentenedsættelser, reservekravlempelser og devaluering af den kinesiske valuta Yuan. Bekymringen for om Kina vil få en hård landing og om hvorvidt den aftagende kinesiske vækst vil have en afsmittende effekt på væksten i de resterende regioner såsom USA, Europa og Japan bidrog til en pessimistisk stemning på de globale markeder i august måned. Uvisheden betød, at flere begyndte at indprise en lavere vækst i verdensøkonomien, hvilket medførte massive fald på de globale aktiemarkeder. Trods en turbulent periode for de globale aktiemarkeder i 3. kvartal 2015, så fortsætter de makroøkonomiske opgørelser fra USA, Eurozonen og Japan med at overraske til den positive side. Det indikerer dermed, at den globale vækst vil være tiltagende resten af året. Afkast siden 1. juli på udvalgte globale aktieindeks målt i danske kroner 4 Aktiestrategi 15. september 2015

5 Markedsretning resten af året Trods den seneste tids frygt for en kinesisk vækstopbremsning, så har vi fortsat et positivt syn på aktiemarkedet resten af året. Dog venter vi, at den seneste tids voldsomme udsving vil fortsætte hen over efteråret. Det skyldes ikke mindst investorernes vækstbekymringer, samt nervøsiteten for timingen af Feds første renteforhøjelse (og i den sammenhæng hvor meget og i hvilket tempo som Fed kommer til at hæve renten). Dog indikerer nøgletallene fra USA, Europa og Japan, at opsvinget er af solid karakter og væksten i verdensøkonomien derfor vil fortsætte med at tiltage resten af året. Det vil smitte positivt af på virksomhedernes indtjening. Kombinationen af dette, de nuværende historiske lave renter, centralbankernes lempelige pengepolitik og en mere attraktiv prisfastsættelse på mange aktiemarkeder efter korrektionen har åbnet op for en lang række gode opkøbsmuligheder. Global økonomi: Stor divergens mellem væksten i regioner Efter at have haft en skuffende start på året, så har flere makroøkonomiske opgørelser fra USA overrasket i 3. kvartal. Samtidig viste andet kvartals BNP tal for den amerikanske økonomi en stærkere vækst end ventet, mens væksttallene fra 1. kvartal blev oprevideret. Dermed har væksten i 1. halvår 2015 været stærkere end ventet og vi har en forventning om, at væksten vil tiltage resten af året. Fra Europa forsætter nøgletallene med at vise positive takter, hvor nøgletallene fra flere af de sydeuropæiske lande har været opmuntrende læsning og indikeret, at der er en bedring på vej. Således befinder PMI tallene for både Spanien og Italien sig over 50, hvilket indikerer, at der er fremgang at spore i økonomierne. På det seneste er bekymringerne omkring den kinesiske vækst taget til idet flere makroøkonomiske nøgletalsopgørelser har skuffet. Det har samtidig sat gang i bekymringerne om hvorvidt kinesisk økonomi vil få en hård landing i år og at væksten dermed ikke bliver på omkring de 7% for helåret, som den kinesiske regering har som målsætning. Trods diverse vækststimulerende tiltag i form af rentenedsættelser, devaluering og reservekravlempelser, så har det endnu ikke haft en positiv effekt på nøgletallene og eneste lyspunkt fra kinesisk økonomi er blot stabiliseringssignaler fra boligmarkedet. Det har samtidig øget bekymringerne for om en eventuel lavere vækst i Kina vil have en negativ effekt på væksten i verdensøkonomien. For Emerging Markets landene, såsom Brasilien, ser det fortsat skidt ud, hvor væksten er aftagende og inflationen er rekordhøj. Samtidig er råvarepriserne faldet kraftigt hen over sommeren, hvilket har sat flere Emerging Markets lande under pres. Dermed tegner der sig et billede af en stigende divergens mellem Emerging Markets økonomierne og de udviklede økonomier. Overordnet set tror vi fortsat på, at væksten i verdensøkonomien vil være tiltagende resten af året trods kinesiske vækstbekymringer. Det skyldes ikke mindst, at aktivitetsindikatorerne fra både USA, Europa og Japan viser, at væksten er tiltagende i disse regioner, hvorfor vi venter, at væksten i verdensøkonomien vil tiltage resten af året. Her ventes de primære vækstdrivere at være den lave oliepris og centralbankernes lempelige pengepolitik. Samtidig har vi en forventning om, at de kinesiske myndigheder vil annoncere en række drypvise lempelser resten af året i forsøget på at stabilisere væksten og dermed undgå, at Kina får en hård landing. I takt med at væksten i verdensøkonomien accelererer, så bør det have en positiv afsmittende effekt på virksomhedernes indtjening til gavn for aktiemarkedet. BNP Prognose: Vækstfremgang i 2016 bør gavne aktiemarkedet BNP vækst i % USA Eurozonen Kina Verden* Kilde: Handelsbanken Capital Markets og *IMF. Aktiestrategi 15. september 2015

6 Prisfastsættelsen: Er blevet mere attraktiv efter seneste korrektion Efter at have været en smule anstrengt i løbet af 1. halvår 2015, er prisfastsættelsen på globale aktier blevet mere attraktiv i kølvandet på de voldsomme kursfald på de globale aktiemarkeder i august måned. Således vurderer vi også, at den seneste korrektion på de globale aktiemarkeder har åbnet op for nye muligheder. Det skyldes ikke mindst, at det kraftige fald på aktiemarkedet har betydet, at mange aktiemarkeder, som tidligere var lidt anstrengt prisfastsat, nu igen er blevet mere attraktivt prisfastsatte. Samtidig har vi en forventning om, at selskabernes indtjeningsvækst vil tage til i styrke resten af året godt understøttet af en kombination af tiltagende global vækst og lav oliepris. For europæiske aktier vil indtjeningen fortsat nyde godt af den lave euro relativt til dollaren idet det forbedre de europæiske eksportørers konkurrenceevne. Dermed vil den fortsatte lave euro bidrage til højere marginer hos en lang række selskaber primært indenfor industri og transport. Prisfastsættelsen af globale aktier er fair men ikke længere billig Indeks 12 m Fwd. P/E 10 års P/E gennemsnit %-vis upside til seneste 10 års P/E gennemsnit World MSCI Japan Nikkei OMX Nordic USA: S&P USA: DJ Industrial Average USA: NASDAQ Composite Index Eurozonen: EuroSTOXX Kina: Hang Seng Index Brasilien: Bovespa Index Indien: BSE Sensex MSCI Rusland Kilde: Factset Likviditet: ECB lemper, mens Fed strammer De seneste år har centralbankerne i de industrialiserede lande ført en ekstrem lempelig pengepolitik, som har været understøttende for de respektive økonomier og for aktiemarkedet. Det seneste år er der dog opstået en stor divergens i forhold til, hvordan de forskellige centralbanker agerer. Hvor den europæiske centralbank (ECB) er fortsat med at lempe deres pengepolitik, senest i form af annonceringen af kvantitative lempelser (QE) i januar måned, i et forsøg på at bekæmpe deflationstendenserne, så er den amerikanske centralbank (Fed) gået i gang med at stramme pengepolitikken. Derfor er det primære fokus fortsat rettet mod, hvornår den første renteforhøjelse i USA finder sted. Selve timingen er dog blevet endnu sværere at spå om i kølvandet på et par skuffende arbejdsmarkedsrapporter, udebleven lønvækst og den seneste tids markedsuro. Således tror mindre end 1/3 af de finansielle eksperter (konsensus), at Fed vil implementere den første renteforhøjelse på rentemødet i september måned. Vi finder det ligeledes overvejende sandsynligt, at Fed venter med en renteforhøjelse til senere i år, om end vi fortsat ikke kan udelukke en renteforhøjelse på rentemødet i september måned. Dette er samtidig understøttet af en række udtalelser fra en række ledende centralbankmedlemmer om, at de først ser en renteforhøjelse på et senere tidspunkt i år frem for på september rentemødet som sandsynlig. Modsat Fed så lemper den japanske centralbank deres pengepolitik kraftigt, mens den kinesiske centralbank også har indført en række rentesænkninger, reservekravslempelser og devaluering af den kinesiske valuta yuan. Samtidig udtalte den europæiske centralbankchef Mario Draghi, at han er villig til at forlænge ECBs 6 Aktiestrategi 15. september 2015

7 obligationsopkøbsprogram til efter september 2016, hvor det nuværende obligationsopkøbsprogram er sat til at slutte. Den divergerende pengepolitik har haft betydning for euroen og yennen, som begge er svækket overfor USD år til dato. Vi venter, at denne tendens vil fortsætte resten af året. Svækkelsen af euroen vil blandt andet betyde, at nordiske virksomheder med stor USD eksponering vil blive begunstiget af denne udvikling idet deres konkurrenceevne forbedres. Mere generelt så vil udsigten til en fortsat lempelig pengepolitik betyde, at renterne vil forblive relativt lave i resten af De nuværende historisk lave renter, samt centralbankernes lempelige pengepolitik betyder, at mange investorer fortsat vil søge mod risikofyldte aktiver som aktier i forsøget på at opnå et acceptabelt afkast. Det vil understøtte aktiemarkedet i resten af året. Sentiment: Overdreven optimisme er nu ude af markedet Opgørelser over investoroptimisme har typisk givet en god indikation på retningen for aktiemarkedet på kort sigt. Det gælder især i perioder, hvor optimismen enten har været ekstrem høj eller ekstremt lav. Derimod har det været svært at forudsige den kortsigtede udvikling på aktiemarkedet i perioder, hvor sentiment opgørelserne har indikeret, at investoroptimismen har befundet sig på et nogenlunde neutralt niveau. Vores seneste undersøgelse af de nordiske porteføljemanageres holdning til aktiemarkedet har dog vist, at antallet som tror på, at de nordiske aktiemarkeder ligger højere om 12 måneder er faldet til 29% fra 61% i juni måned. Det er den laveste andel, der nogensinde er målt siden vi startede undersøgelsen tilbage i november 2011 og understøttes samtidig af en rekordhøj kontantbeholdning på omkring 3%. Den mere pessimistiske holdning blandt de nordiske porteføljemanagere kan ifølge opgørelsen i høj grad tilskrives øgede vækstbekymringer omkring Kina, herunder om væksten i verdensøkonomien bliver mindre end ventet. Netop kinesiske vækstbekymringer har de nordiske porteføljemanagere nævnt som værende en af de største risici for de globale aktiemarkeder. Derfor viste opgørelsen også, at porteføljeforvalterne især var negative på cykliske aktier, som har en kinesisk eksponering. Overordnet set vurderer vi ikke, at den udbredte skepsis for udviklingen på de nordiske aktiemarkeder kommer som nogen stor overraskelse set i lyset af den seneste tids markedsuro. Vi venter grundlæggende, at nervøsiteten blandt investorerne vil fortsætte henover efteråret og indtil der kommer noget mere klarhed omkring væksten i Kina. Omvendt indikerer sentiment opgørelserne, at den overdrevne optimisme efterhånden er kommet ud af markedet, hvilket alt andet lige giver muligheder for gode langsigtede opkøb. Konklusion: Korrektionen har åbnet op for nye muligheder På trods af den seneste tids frygt for en hård kinesisk vækstopbremsning, så har vi fortsat et positivt syn på aktiemarkedet for de næste 6 måneder. Men vi venter dog også, at den seneste tids høje volatlilitet vil fortsætte henover efteråret. Det skyldes ikke mindst investorernes vækstbekymringer, samt nervøsiteten for timingen af Feds første renteforhøjelse (og i den sammenhæng hvor meget og i hvilket tempo som Fed kommer til at hæve renten). Korrektionen som har fundet sted på de fleste børser på det seneste, har efter vores vurdering åbnet op for nye muligheder. Det skyldes ikke mindst, at det kraftige fald på aktiemarkedet har betydet, at mange aktiemarkeder, som tidligere var lidt anstrengt prisfastsat, nu igen er blevet mere attraktivt prisfastsatte. Herudover, indikerer en lang række sentiment opgørelser, at overdreven optimisme efterhånden er kommet ud af markedet. I tider hvor optimismen er moderat og prisfastsættelsen ikke er alt for anstrengt, viser historikken, at man kan gøre nogle gode langsigtede køb. Korrektionen har derfor givet en god mulighed for, at samle kvalitetsaktier op. Mere specifikt anbefaler vi, at man køber gode aktier på dårlige dage. Aktiestrategi 15. september 2015

8 Sektoranbefalinger Vi har i år anbefalet en lille overvægt af defensive sektorer. Disse har grundlæggende gjort det bedre end de cykliske. Vi vurderer dog, at de cykliske aktier har et bedre udgangspunkt nu, eftersom den globale vækst ventes, at vil tiltage resten af året og fordi vi vurderer, at effekten af den relativt lave oliepris så småt vil begynde at materialisere sig i et stigende forbrug. Cykliske aktier bør lukrere mest på dette og vi anbefaler derfor en lille overvægt af cykliske aktier på bekostning af defensive. Vi sænker derfor sektorerne Medico til Neutral (Overvægt) og sænker Telekommunikationssektoren til Undervægt (Neutral). De økonomiske nøgletal har på globalt plan været svagere i år end ventet. Det har især været tilfældet i USA og Kina, hvorimod nøgletallene fra Europa og Japan har været mere opmuntrende. Den lave oliepris har kun i begrænset grad påvirket væksten i positiv retning, eftersom forbrugerne primært har anvendt besparelserne på lavere energipriser til at øge deres opsparing frem for at forbruge mere. Det skyldes formentlig, at de endnu ikke har været overbevist om, at de lavere oliepriser er et permanent fænomen. Samtidig har den stigende bekymring for en kinesisk vækstopbremsning presset aktiemarkedet i de seneste måneder. Den forøgede uro og den lidt skuffende vækst i år har bidraget til, at defensive aktier har klaret sig lidt bedre end cykliske aktier. Den seneste tids offentliggørelser af globale PMI tal indikerer stigende aktivitet i både fremstillings- og servicesektorerne i de udviklede økonomier, imens tendensen er noget mere negativ og indikerer aftagende vækst i de fleste Emerging Markets lande. Samlet set vurderer vi dog, at global økonomi er i en ekspansionsfase og vil tiltage i den resterende del af året og næste år. Den lavere oliepris vil efter vores vurdering også så småt begynde at materialisere sig i et stigende forbrug i takt med, at forbrugerne bliver mere overbeviste om, at de lave oliepriser ikke kun er et midlertidigt fænomen. Med udsigt til global vækstekspansion i den resterende del af året og næste år, så øger vi vores cykliske eksponering en smule ved at sænke de defensive orienterede sektorer Medico og Telekom. Handelsbankens sektoranbefalinger Overvægt Neutral Undervægt Finans Stabilt forbrug Energi Medicinal Industri Forsyning Cyklisk forbrug Medico IT Transport Materialer Telekom Sundhed Overvægt Vi fastholder overvægten på medicinalsektoren, men sænker vores vægtning af Medicosektoren fra Overvægt til Neutral. Medicinalsektoren har i flere år været vores foretrukne defensive sektor og har givet et langt bedre afkast end markedet som helhed. Sektoren begunstiges af den demografiske udvikling med flere ældre og en hastigt voksende middelklasse i Emerging Markets. Selskaberne i sektoren har en relativ høj indtjeningsvækst, som i relativt begrænset omfang er påvirket af konjunkturudsving. Samtidig vil sektoren i høj grad lukrere på en eventuel styrkelse af USD, hvilket vi venter, vil finde sted i løbet af de kommende kvartaler. Foretrukken aktie i sektoren: Novo Nordisk Novo Nordisk har en markedsandel på omkring 50% af det globale insulinmarked, som er i hastig vækst. Således fortsætter insulinsalget med at overraske i specielt udviklingslandene i takt med, at der kommer flere overvægtige som følge af stigende velstand. Aktien handler 8 Aktiestrategi 15. september 2015

9 med en P/E på 23,6x for 2016, hvilket vi vurderer, er et attraktiv niveau for en vækstaktie som Novo Nordisk. På den korte bane ser vi flere positive kursdrivere for Novo Nordiskaktien. Blandt disse er en forventet FDA godkendelse af Tresiba (primo oktober), kapitalmarkedsdag (19. november) og nye langsigtede finansielle målsætninger (16. januar 2016). På lang sigt skal væksten drives af, at Novo lancerer tabletbaserede GLP-1 er og insuliner. Det er således vores opfattelse, at Novo Nordisks vækst med stor sandsynlighed vil forblive på et højt niveau over de næste 10 år. Det skyldes en kombination af selskabets nuværende produktportefølje og en lovende pipeline. Finans Overvægt Vi anbefaler en overvægt af finansaktier. Finanssektoren er efterhånden en af de eneste sektorer, som stort set handler på niveau med sit historiske gennemsnit. Samtidig har bankerne efterhånden ret godt styr på omkostningerne. Med udsigt til en stærkere dansk økonomi (og dermed faldende nedskrivninger, stigende renter og kreditvækst) og stigende indtægter på handel og investeringsforeninger, samt den attraktive prisfastsættelse, så burde der være luft til flere kursstigninger over de kommende kvartaler. Foretrukken aktie i sektoren: Danske Bank Vi vurderer, at Danske Banks vækstmuligheder i Sverige og Norge (hvor marginalerne er højere end i Danmark) er gode. Samtidig venter vi, at Danske Bank anvender sin stærke kapitalisering til udbyttebetalinger og aktietilbagekøb i størrelsesordenen 6-9% i direkte afkast i perioden I takt med at markedet får øjnene op for dette scenarie, så forventer vi, at den store rabat, som Danske Bank-aktien handler med til de svenske storbanker, vil blive indsnævret. IT Undervægt Vi anbefaler en undervægtning af it-sektoren. IT sektoren har i år nydt godt af opsvinget i USA, da det har medført en stigende efterspørgsel på IT løsninger. Det har samtidig betydet, at forventningerne til sektoren er steget tilsvarende, hvilket har gjort, at aktierne i IT sektoren er steget kraftigt. Dermed er prisfastsættelsen på det seneste også blevet temmelig anstrengt. Vi ser derfor bedre potentiale i andre sektorer. Foretrukken aktie i sektoren: Hexagon Det svenske selskab Hexagon er en global leverandør af informationsteknologier, som øger produktiviteten og kvaliteten via industrielle virksomhedsapplikationer. De seneste par år har Hexagon befundet sig i en transformationsfase, hvor det primære fokus har været på at øge lønsomheden via en række omkostningssynergieffekter. Samtidig arbejder Hexagon også målrettet på at øge selskabets toplinje, hvilket blandt andet skal ske ved innovation og lancering af nye produkter til gavn for væksten. På den længere bane er Hexagon også godt positioneret til at øge deres vækst. Således vil en øget grad af urbanisering på den længere bane være en vigtig vækstdriver idet det kræver et øget behov for investering i offentlig infrastruktur, offentlig transport og offentlig sikkerhedsløsninger. Industri Neutralvægt Industrisektoren er typisk en sektor, som er meget følsom overfor udviklingen i de globale konjunkturer. Således er sektoren typisk en af de sektorer, som klarer sig bedst, når væksten i verdensøkonomien accelererer. Vi venter, at væksten i verdensøkonomien vil bedres i 2. halvår. Dermed står sektoren til at udvikle sig gunstigt i år. Men store dele af sektoren har en relativt stor eksponering mod Emerging Markets, hvor væksten i øjeblikket er aftagende. Det kan dæmpe investorernes lyst til at øge deres eksponering mod sektoren på kort sigt og dermed dæmpe det kortsigtede kurspotentiale. Vi anbefaler derfor en neutralvægtning af industrisektoren. Foretrukken aktie i sektoren: DSV DSV har efter vores opfattelse den helt rigtige geografiske eksponering. Over 90% af omsætningen hentes i Vesteuropa og USA, hvor væksten er tiltagende, hvilket løfter selskabets omsætning. Samtidig har DSV formået at tage markedsandele over de seneste Aktiestrategi 15. september 2015

10 par kvartaler og vi venter, at denne positive tendens vil fortsætte. Vi ser derfor et godt potentiale for DSV-aktien på kort sigt. Også på lang sigt ser vi særdeles god værdi i DSVaktien. DSV har siden slutningen af firserne løbende opkøbt selskaber, hvilket har bidraget til en kraftig vækst på både top- og bundlinje. Den imponerende vækst på både top- og bundlinje skyldes, at DSV har haft stor succes med at integrere de opkøbte selskaber. Vi venter, at DSV vil fortsætte deres strategi med at opkøbe selskaber og på den måde skabe en høj og profitabel vækst på den lidt længere bane. Transport og shipping Neutralvægt Transportsektoren er på nuværende tidspunkt ramt af overkapacitet, hvilket betyder, at udbuddet reelt set er større end efterspørgslen. Denne tendens ventes at fortsætte i nogen tid endnu eftersom der fortsat bliver tilført mere kapacitet på markedet end der efterspørges. Den store overkapacitet, som specielt plager shippingbranchen, har været med til at presse fragtraterne og indtjeningen, hvilket ventes at fortsætte en rum tid endnu. Sektoren er dog særdeles konjunkturfølsom og vil derfor for alvor nyde godt af en bedring i verdensøkonomien, som er vores hovedscenarie for resten af i år, samt Olieprisens kraftige fald siden sidste sommer vil desuden betyde, at sektoren i stigende grad vil nyde godt af lavere brændstofudgifter. En stor del af profitten fra lavere brændstofpriser vil dog blive neutraliseret idet de lavere brændstofpriser vil medføre stigende konkurrence. Omvendt vil volumenerne dog stige idet forbrugerne får et større råderum til forbrug som følge af lavere udgifter til energi. Vi anbefaler en neutralvægtning af transportsektoren. Foretrukken aktie i sektoren: DSV Se beskrivelse i afsnittet om industrisektoren. Stabilt forbrug Neutralvægt Stabilt forbrugssektoren har længe været begunstiget af dens stabilitet og begrænset grad af følsomhed overfor konjunkturudsving. En del af sektoren er relativt følsom overfor stigninger i råvarepriserne som følge af, at ekstraregningen kun i begrænset omfang kan overvæltes på forbrugerne via stigende priser. Eftersom råvarepriserne over det seneste år er faldet en del tilbage, vil det alt andet lige, komme selskabernes indtjening til gavn. Men med udsigt til tiltagende vækst i løbet af de kommende kvartaler, ser vi bedre kortsigtet værdi i mere konjunkturfølsomme forbrugsgoder. Vi fastholder derfor vores vægtning af stabilt forbrug sektoren på Neutral. Foretrukken aktie i sektoren: SCA Vi venter, at SCAs indtjening vil accelerere i de kommende kvartaler. Det skyldes ikke mindst en kombinationen af, at markedspriserne på hygiejneprodukter, som eksempelvis renseservietter, er øget og SCAs udgifter til materialer kommer til at falde fra og med indeværende kvartal. Effekten af øgede priser på hygiejneprodukter og lavere udgifter til produktionsmaterialer vil slå kraftigt igennem på indtjeningen i de kommende kvartaler. Vi venter derfor, at aktien vil få pæn medvind på kort sigt. SCA-aktien handler med en P/E på 17,7x for Set i lyset af, at selskabet står overfor en periode med høj accelererende indtjeningsvækst og næsten ingen gæld har, så synes vi, at dette er attraktivt. Vi ser desuden en god sandsynlighed for, at den strukturelt udfordrede division for papir- og træprodukter kan blive frasolgt (efter den for nyligt er blevet fraskilt og nu drives som et separat selskab), hvilket vil være en stærk kurstrigger. Cyklisk forbrug Overvægt Vi venter, at væksten i global økonomi vil tiltage resten af året og vi venter derfor, at sektoren for cyklisk forbrug fortsat vil klare sig relativt godt på den korte bane. Bedringen vil samtidig blive understøttet af det relativt store fald i olieprisen siden sidste sommer. Den lave oliepris har kun i begrænset grad påvirket væksten i positiv retning, eftersom forbrugerne primært har anvendt besparelserne fra lavere oliepriser til at øge deres opsparing frem for at forbruge mere. Det skyldes formentlig, at de endnu ikke har været overbevist om, at de lavere oliepriser er et permanent fænomen. Den lavere oliepris vil dog efter vores vurdering så småt begynde at materialisere sig i et stigende forbrug i takt med, at 10 Aktiestrategi 15. september 2015

11 forbrugerne bliver mere overbeviste om, at de lave oliepriser ikke kun er et midlertidigt fænomen. På trods af at sektoren har haft medvind i år, så er prisfastsættelsen fortsat ikke anstrengt. Dermed er der fortsat et stort kurspotentiale tilstede i sektoren, som vil materialisere sig i takt med, at de globale konjunkturer bedres. Vi fastholder vores vægtning af cyklisk forbrug på Overvægt. Foretrukken aktie i sektoren: Pandora Over de næste par år venter vi, at Pandora vil være i stand til at vokse hurtigere end det generelle smykkemarked, som i gennemsnit har haft en årlig vækstrate på 10%. De faktorer som skal sikre dette er; større fokus på, at smykkerne sælges via salgskanaler, som primært sælger Pandora-smykker og udvikling af nye produkter, som lanceres i et hurtigt tempo. Derudover skal væksten også komme fra en øget penetration på nye markeder. Selvom Pandora-aktien det seneste år er steget med over 80%, så ser vi fortsat et stort kurspotentiale drevet af et stigende like-for-like salg, flere åbninger af konceptbutikker på eksisterende og nye markeder, samt stigende udbytter og aktietilbagekøbsprogrammer. Desuden handler Pandora-aktien med en P/E på 17,2x for Vi synes derfor, at aktien er særdeles attraktivt prisfastsat, hvor den langsigtede vækst på ingen måde er inddiskonteret i den nuværende aktiekurs. Telekommunikation Undervægt (Neutralvægt) Vi anbefaler en neutralvægtning af telekommunikationssektoren. Sektoren er karakteriseret af en stor grad af stabilitet og høje udbyttebetalinger. Som følge af sektorens forholdsvise defensive karaktertræk og en kraftigt tiltagende priskonkurrence så venter vi, at sektoren, relativt set, kommer til at klare sig mindre godt på kort sigt. Vi sænker derfor vores vægtning af sektoren til Undervægt. Foretrukken aktie i sektoren: Telenor Telenor er, målt på markedsværdi, nordens største teleselskab. Knap halvdelen af omsætningen hentes på det nordiske marked, hvor vækstpotentialet er begrænset. Den resterende del hentes i en række Emerging Markets lande, hvor vækstpotentialet er stort. Telenor-aktien har længe været plaget af en dårlig start på det indiske marked og juridiske stridigheder i Rusland. Disse problemer har overskygget, at Telenor længe har formået at levere solide resultater og højere omsætningsvækst end konkurrenterne. Det betyder, at aktien handler med en rabat til sektoren. Men eftersom problemerne i Indien og Rusland nu ser ud til at være et overstået kapitel, så vurderer vi, at rabatten til sektoren skal indsnævres over de kommende kvartaler til gavn for aktiekursen. Forsyning - Undervægt Vi anbefaler, at man undervægter forsyningssektoren. Forsyningssektoren er karakteriseret ved en høj stabilitetsgrad. Selskaberne i sektoren har typisk en stabil indtjening og udbetaler traditionelt et højt udbytte. Sektorens stabile karakteristika har betydet, at forsyningssektoren ikke blev så hårdt ramt under finanskrisen, som de fleste andre sektorer, men er samtidig også blandt de sektorer, som klarer sig svagere relativt til markedet i opgangstider. Sektoren er samtidig en af de sektorer, som er behæftet med størst risiko for politisk regulering på trods af sektorens relativt stabile karakteristika. Som følge af dette, en relativ anstrengt prisfastsættelse og regulativ risiko, ser vi bedre potentiale i andre sektorer. Foretrukken aktie i sektoren: Fortum Det finske energiselskab Fortum er i dag et af de største energiselskaber i Norden. Selskabet fokuserer primært på de nordiske og baltiske lande, såvel som Polen og det nordvestlige Rusland. Aktiviteterne spænder helt fra energifrembringelsen, henover salg af elektricitet og varme, til vedligeholdelsesopgaver. Fortum er et defensivt selskab som har en lav gæld og selskabet generer høje og solide pengestrømme. Endelig udbetaler Fortum et højt udbytte på omkring 9% i direkte afkast. Det gør aktien særligt attraktiv i det nuværende lav rentemiljø. Aktiestrategi 15. september 2015

12 Energi - Undervægt Vi anbefaler, at man undervægter energisektoren. Olieprisen er faldet kraftigt over det seneste år. Det har sat hele sektoren under pres med store kursfald til følge. Prisfastsættelsen er nu blevet mere attraktiv samtidigt med, at selskaberne i stigende grad er i gang med at reducere deres omkostningsniveau og ekspansionsplaner. Risiko afkastforholdet er derfor blevet betydeligt bedre på det seneste. Men vi ser stadig en risiko for, at olieprisen kan komme under pres i takt med, at eksempelvis Iran igen begynder at tilføre markedet store mængder olie. Det kan fastholde mange investorer i deres frygt for, at selskabernes udbytter skal sænkes fremadrettet, hvilket vil dæmpe appetitten på olieaktier. Foretrukken aktie i sektoren: Statoil Den lave oliepris har været en udfordring for Statoil-aktien, som er faldet med over 30% over det seneste år. Selskabets relativt høje omkostningsniveau har skabt bekymringer for om udbyttebetalingerne kan fastholdes på samme niveau som tidligere. Vi føler os dog relativt sikre på, at Statoil vil være i stand til at opretholde deres udbyttebetalinger på et uændret niveau. Det skyldes ikke mindst, at Statoil har et stort råderum til at reducere deres omkostningsniveau, så det er tilpasset til den nuværende lave oliepris. Set i lyset af dette og aktiens kraftige tilbagefald, synes vi, at risiko/afkast forholdet nu ser interessant ud. Materialer Undervægt En lang række selskaber indenfor sektoren har over de seneste år opbygget en betydelig produktionskapacitet i Kina og det er vores vurdering, at selskaber indenfor denne sektor generelt har tilpasset deres produktionskapacitet til en voksende efterspørgsel i Kina. Det har gjort selskaber fra denne sektor særligt sårbare overfor aftagende efterspørgsel. Det skyldes ikke mindst, at mange af selskaberne har en relativ høj gæld og høje faste omkostninger. På det seneste er der kommet klare indikationer på, at den kinesiske vækst er aftagende. Kombinationen af høj produktionskapacitet, relativ høj gæld og vigende efterspørgsel betyder, at en lang række nordiske selskaber indenfor sektoren står overfor en særdeles udfordrende fremtid med stigende pres på både toplinjen og overskudsgraden. Vi anbefaler derfor en undervægtning af materialesektoren. Foretrukken aktie i sektoren: Stora Enso Stora Enso er en af verdens største producenter af papir-, emballage- og træprodukter. Det seneste år har Stora Enso-aktien underformet deres nærmeste konkurrenter, hvilket dog ventes at blive ændret i den kommende fremtid i takt med, at Stora Enso oplever en stødt stigende efterspørgsel på emballage idet flere er begyndt at bestille varer på nettet og flere er begyndt at købe take away mad. Denne trend ventes at vare ved, hvilket kan komme Stora Enso til gavn, da de netop producerer emballage til forbrugsvarer, fødevarer og drikkevarer (står for mere end 25% af den samlede omsætning). Kombinationen af en øget efterspørgsel på emballage og lavere omkostninger grundet deflation og valutamedvind på en stor del af Stora Ensos eksportmarkeder gør, at vi venter en indtjeningsvækst på hele 30% i 2015 og 6% i Samtidig er der udsigt til højere udbytter i de kommende år idet selskabets økonomidirektør har været ude og indikerer, at investeringerne vil falde til gavn for udbytterne. Da Stora Ensos udbyttebetalinger har ligget på et uændret niveau de seneste fire år, så vil dette være en signifikant kurstrigger for aktien. 12 Aktiestrategi 15. september 2015

13 Regionsanbefalinger Den europæiske økonomi bedres fortsat, delvist takket være den svage euro og det lave renteniveau. Som følge af at virksomhederne er blevet mere konkurrencedygtige og en relativt attraktiv prisfastsættelse af europæiske aktier, så anbefaler vi at overvægte europæiske aktier på bekostning af amerikanske og Emerging Markets. Bedringstegn i Europa og bedre konkurrenceevne bør komme nordiske selskaber til gavn Økonomisk opsving giver godt fundament til flere stigninger på amerikanske aktier, men prisfastsættelsen er anstrengt Aktierne er blevet attraktivt prisfastsat, men vi mangler, at se flere bedringstegn Demografi og mangel på strukturreformer hæmmer vækstpotentialet i japansk økonomi. Lempelig pengepolitik svækker fortsat yennen. QE, euro svækkelse og lav oliepris løfter europæisk økonomi. Stort potentiale for pæn indtjeningsvækst forude. Norden Overvægt De nordiske aktiemarkeder har været blandt de bedre performende i år og har dermed fortsat sidste års positive trend. De nordiske selskaber har nydt godt af øgede vækstudsigter for Europa, ECBs lempelige pengepolitik og den seneste svækkelse af euroen relativt til dollaren, idet det har styrket deres konkurrenceevne. Da de nordiske selskaber har en forholdsvis stor eksponering mod Europa, bør ovennævnte faktorer komme selskabernes indtjening til gavn og dermed også tilføre de nordiske aktier yderligere medvind. USA Undervægt Amerikanske aktier er dyrt prisfastsatte i både absolut forstand og relativt til aktier fra andre regioner. Selskabernes overskudsgrad er rekordhøj. Men med udsigt til stigende lønomkostninger, øget behov for investeringer og stigende renter, er det vores vurdering, at det bliver svært at fastholde den nuværende høje lønsomhed. Vi venter desuden, at dollaren vil blive styrket i de kommende kvartaler, hvilket vil ramme profitten blandt de større eksportorienterede amerikanske selskaber. Vi undervægter derfor amerikanske aktier. Emerging Markets Undervægt Set i et historisk perspektiv er de fleste Emerging Markets aktier blevet relativt billige. Risikoen er dog fortsat tilstede. Svage valutaer medfører højere inflation og voksende dollarbaseret gæld. Vi vil se stærkere vækst, højere indtjening og mere stabile kapitalstrømme før vi bliver mere positive på Emerging Markets aktier igen. Japan - Undervægt Japans økonomi er kun kommet sig langsomt efter momsforhøjelsen i foråret 2014 ramte hårdere end antaget og sendte økonomien ud i endnu en recession. Den økonomiske plan (Abenomics) der blev annonceret i december 2012, bestod af tre såkaldte pile, nemlig finanspolitiske lempelser, pengepolitiske lempelser og strukturelle økonomiske reformer. De to førstnævnte er gennemført, men det halter gevaldigt med at gennemføre strukturelle reformer. Manglen på reformer og den fortsatte sløve vækst kan ironisk nok tvinge centralbanken til at lempe yderligere på pengepolitikken (flere kvantitative lempelser), hvilket kan give et boost til japanske aktiver, men svække JPY, hvilket vil ramme danske investorers afkast. Europa Overvægt Vi er mest positive på europæiske aktier, hvilket skyldes en kombination af en svag valuta, bedre fungerende banker og lave renter, som skaber en positiv spiral i europæisk økonomi, med stigende indtjening og beskæftigelse til følge. Vi ser nu tegn på at dette fungerer og blandt andet vokser efterspørgslen på lån hastigt i øjeblikket. Den positive trend med voksende indtjening i eurozonen er fortsat intakt. Derimod stiger indtjeningen blandt de amerikanske selskaber i et langsommere tempo og indtjeningen er faldende i Emerging Markets. Dette taler for, at vi fortsat overvægter europæiske aktier. Efter den seneste tids tilbagefald er prisfastsættelsen stort set kommet tilbage på niveau med det 10 årige gennemsnit. Aktiestrategi 15. september 2015

14 Ejerforhold og revisioner Selskab Analytiker Ejerskab i aktien* Analytiker Ejerskab i aktien* Statoil Jon Abakka Nej Stora Enso Jon Abakka Nej DSV Jon Abakka Nej Pandora Jon Abakka Nej SCA Jon Abakka Nej Novo Nordisk Jon Abakka Ja Danske Bank Jon Abakka Ja Telenor Jon Abakka Nej Fortum Jon Abakka Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej *Specificering af om den nævnte analytiker ejer aktier eller afledte instrumenter i det nævnte selskab. 14 Aktiestrategi 15. september 2015

15 Ansvarsfraskrivelse og anbefalingsstruktur Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ.), Sverige (Handelsbanken) er ansvarlig for fremlæggelsen af denne investeringsanalyse. Investeringsanalysen er udarbejdet af analytikerne Jon Abakka og. Handelsbanken er underlagt hjemlandstilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen og værtslandstilsyn af det danske finanstilsyn, Finanstilsynet. Alle analyserapporter udarbejdes på baggrund af regnskabs- og statistikoplysninger og anden information, som Handelsbanken anser for troværdig. Handelsbanken står ikke inde for, at oplysningerne er korrekte, nøjagtige og fyldestgørende. Handelsbanken og dennes koncernforbundne selskaber samt bestyrelsesmedlemmer, direktører og ansatte er ikke ansvarlige over for tredjemand for direkte, indirekte eller speciel skade samt følgeskade, der måtte opstå som følge af brug af oplysninger indeholdt i analysen, herunder uden begrænsninger for tab af fortjeneste, selv hvis Handelsbanken direkte er blevet gjort opmærksom på muligheden eller sandsynligheden for skadens opståen. Der er ikke foretaget nogen form for uafhængig konferering af oplysningerne. Da Handelsbanken er medlem af Børsmæglerforeningen, overholder Handelsbanken ved udarbejdelsen og fremlæggelse af investeringsanalyser tillige Børsmæglerforeningens Anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investment banker (2012). Der er ingen væsentlige kilder til analysen. Analysen eller dele heraf er ikke blevet forelagt udstederen, og analysens investeringsanbefaling er ikke ændret inden udbredelsen. Handelsbanken anvender både absolutte og relative prisfastsættelsesmodeller i bedømmelsen af de respektive aktiers forventede kursudvikling de kommende seks måneder. Den absolutte model tager afsæt i analytikerens forventning til selskabets langsigtede salgs- og indtjeningspotentiale, hvorimod de relative prisfastsættelsesmodeller har udgangspunkt i nøgletal for sammenlignelige selskaber. Handelsbanken anvender en anbefalingsstruktur med fire kategorier. Anbefalingerne afspejler analytikerens vurdering af, hvor meget aktiekursen kan stige eller falde i absolutte termer i den kommende seks måneders periode og tager hensyn til den risiko, der måtte være både i relation til fundamentale forventninger og aktiekursen. Anbefalingerne fastsættes på baggrund af intervallerne i nedenstående tabel. Anbefalingerne er ikke udtryk for analytikerens eller bankens vurdering af selskabets fundamentale værdi eller kvalitet. Alle investeringer involverer en risiko, og investorerne opfordres til at tage deres egne beslutninger omkring hensigtsmæssigheden af at investere i enhver form for værdipapirer, der omtales i nærværende publikation, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance. Anbefalingsstrukturen er gengivet i nedenstående tabel. Tabellen angiver også fordelingen af anbefalingerne fordelt på selskaber under analysedækning og selskaber under analysedækning, som Handelsbanken har ydet investeringsbankydelser til i de seneste 12 måneder. Handelsbanken anbefalinger R FTV forventes at 2 1 Handelsbanken Universe 2 IB ydelser 3 Rekommendation Køb >+20% 28% 9% Akkumuler +5% - +20% 46% 3% Reducer -15% - +5 % 24% 7% Sælg < -15 % 1% 0% 1 RFTV er defineret som den forventede aktiekursstigning (-fald) inklusiv dividender i de kommende 12 måneder 2 Fordelingen af analyserede selskaber indenfor de repektive anbefalingskategorier 3 Fordelingen af selskaber inden for hver enkel anbefalingskategori for hvilke investeringsbank ydelser er givet inden for de seneste 12 måneder Kilde: Handelsbanken Capital Markets per den 15. september Det kan forekomme, at det forventede samlede afkast falder udenfor ovenstående intervaller på grund af kursudsving og/eller volatilitet uden at anbefalingen ændres. Sådanne periodiske afvigelser fra de specificerede intervaller tillades, men vil blive vurderet af Handelsbanken. Det er ikke sikkert, at en tidligere udvikling gentages, og tidligere udvikling bør ikke ses som en indikation af fremtidig udvikling. Værdien af investeringer og indkomsten derfra kan både gå op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Investorerne har ingen garanti for, at de tjener på investeringer, og de risikerer at tabe penge. Valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer og indkomst derfra stiger eller falder. Anbefalingerne gennemgås og overvåges kontinuerligt og vil løbende blive opdateret og/eller fornyet. Begrundelsen for ændringen af anbefalingen vil fremgå af opdateringen. Certifikater: Handelsbanken er market marker på alle certifikater der er udstedt af Handelsbanken. I sin egenskab heraf har de positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. Andre afledte investeringsanalyser: Handelsbanken er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de eventuelt finansielle instrumenter, der måtte være nævnt i denne analyse. Ansatte hos Handelsbanken, inklusive analytikere, aflønnes ud fra hele bankens lønsomhed og uden nogen form for bonusordninger. De meninger, der er indeholdt i Handelsbankens analyserapporter, afspejler nøjagtig de respektive analytikeres personlige meninger, og der er ikke nogen del af analytikernes aflønning, som direkte eller indirekte relaterer sig til specifikke anbefalinger eller meninger angivet i analyserapporter. Ifølge Handelsbankens etiske retningslinjer skal bestyrelsen og samtlige medarbejde udvise høj etik i deres udførelse af deres opgaver både inden og udenfor banken. Handelsbanken har udarbejdet procedurer, der skal sikre integritet og uafhængig analyse. Som en del af Handelsbankens kontrol af interessesammenfald er der indført restriktioner (Chinese walls) i kommunikationen mellem analyseafdelingen og andre afdelinger i banken. Herunder er analyseafdelingen organisatorisk og fysisk adskilt fra de øvrige dele af banken. Retningslinjerne indbefatter deslige bestemmelser for hvordan betaling, bonus og løn må gives til analytikere, hvilke markedsføringsaktiviteter en analytiker må deltage i, hvordan analytikere og deres nærstående skal håndtere deres egne investeringer mv. Hertil kommer restriktioner for analytikerens kommunikation med selskaberne. For yderligere information angående retningslinjer henvises til Handelsbankens hjemmeside: About the bank Investor relations Corporate social responsibility Ethical guidelines. Aktiestrategi 15. september 2015

16 Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Blasieholmstorg 11 SE Stockholm Tel Fax Copenhagen Havneholmen 29 DK-1561 Copenhagen V Tel Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Rådhusgaten 27, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Aktiestrategi. De fundamentale forhold er i aktiers favør. 1. juli 2015

Aktiestrategi. De fundamentale forhold er i aktiers favør. 1. juli 2015 1. juli 2015 Aktiestrategi De fundamentale forhold er i aktiers favør Vækstacceleration i verdensøkonomien, manglen på alternativer til aktier og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære

Læs mere

Aktiestrategi. Moderate afkast i vente for december 2015

Aktiestrategi. Moderate afkast i vente for december 2015 28. december 2015 Aktiestrategi Moderate afkast i vente for 2016 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet i det nye

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 15/12/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 15/12/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 15/12/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Amer Sports 4 BillerudKorsnäs

Læs mere

Stærk start på 2015, men festen er ikke slut endnu

Stærk start på 2015, men festen er ikke slut endnu 19. marts 2015 Aktiestrategi Stærk start på 2015, men festen er ikke slut endnu Vækstacceleration i verdensøkonomien, manglen på alternativer til aktier og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Aktieugefokus. Gode markeder, men blandede nøgletal. 9. oktober 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Gode markeder, men blandede nøgletal. 9. oktober 2015 Finansanalysen 9. oktober 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Gode markeder, men blandede nøgletal Ugen der gik: Stigende oliepriser og pengepolitik øgede risikoappetitten Ugen der kommer: Fokus på amerikanske nøgletal,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

Aktieugefokus. Voldsomme råvareprisfald satte markederne under pres. 11. december 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Voldsomme råvareprisfald satte markederne under pres. 11. december 2015 Finansanalysen 11. december 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Voldsomme råvareprisfald satte markederne under pres Ugen der gik: Øget nervøsitet prægede markederne Ugen der kommer: Fed rentemøde og PMI tal i fokus Ændringer

Læs mere

Væksten styrkes og risiciene er aftaget. Prisfastsættelse begrænser potentialet

Væksten styrkes og risiciene er aftaget. Prisfastsættelse begrænser potentialet 4. juli 2014 Aktiestrategi Råderum til flere kursstigninger i år Væksten styrkes og risiciene er aftaget. Prisfastsættelse begrænser potentialet Sektoranbefalinger: Overvægt cykliske aktier på bekostning

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/09/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/09/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/09/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse AAK 4 Bakkafrost 5 Loomis 6

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 09/06/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Cloetta 4 Cramo 5 Lindab 6

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/03/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/03/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/03/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Atlas Copco 4 Hennes & Mauritz

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 04/12/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 04/12/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 04/12/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Getinge 4 Kesko 5 Stora Enso

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 08/10/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 08/10/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 08/10/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Bilia 4 Duni 5 Husqvarna 6

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Aktieugefokus. Afgørelsens time nærmer sig for Grækenland. 26. juni 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Afgørelsens time nærmer sig for Grækenland. 26. juni 2015 Finansanalysen 26. juni 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Afgørelsens time nærmer sig for Grækenland Ugen der gik: Fornyet håb om en løsning på den græske gældsproblematik løftede europæiske aktier Ugen der kommer: Tung

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/12/13 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse BW Offshore 4 Husqvarna 5 Konecranes

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Aktieugefokus. Endnu en god uge for globale aktier. 6. marts 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Endnu en god uge for globale aktier. 6. marts 2015 Finansanalysen 6. marts 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Endnu en god uge for globale aktier Ugen der gik: Nøgletal og ECB var i fokus Ugen der kommer: Tung nøgletalsuge i vente Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/07/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/07/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/07/13 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse AarhusKarlshamn 3 Axis 4 Huhtamaki

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 17/02/16. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 17/02/16. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 17/02/16 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Autoliv 4 Elekta 5 Hennes &

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/06/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Atea 4 Betsson 5 JM 6 Nokian

Læs mere

Aktieugefokus. Starten på et europæisk relief rally? 27. maj 2016 Finansanalysen

Aktieugefokus. Starten på et europæisk relief rally? 27. maj 2016 Finansanalysen 27. maj 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Starten på et europæisk relief rally? Ugen der gik: Britiske meningsmålinger gav stærk medvind til europæiske aktier Ugen der kommer: Amerikansk jobrapport og

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 02.10.2013. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 02.10.2013. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 02.10.2013 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Alfa Laval 4 Atlas Copco 5

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Puljenyt 4. kvartal 2016

Puljenyt 4. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed, men faktisk

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Aktieugefokus. Tillidsindikatorer peger fortsat på mere vækst. 1. august 2014 Finansanalysen

Aktieugefokus. Tillidsindikatorer peger fortsat på mere vækst. 1. august 2014 Finansanalysen 1. august 2014 Finansanalysen Aktieugefokus Tillidsindikatorer peger fortsat på mere vækst Måneden der gik: Kursstigninger i Kina, Sydamerika og Japan, men fald i Europa Ugen der kommer: Globale PMI tal

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Optakt Q2 17 / FLSmidth

Optakt Q2 17 / FLSmidth Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / FLSmidth Anbefaling: Salg (Salg) / Kursmål: DKK 340

Læs mere