Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet"

Transkript

1 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet Sektoranbefalinger: Overvægt defensive aktier på bekostning af cykliske Favoritter: AAK, A.P. Møller-Mærsk, Lundin Petroleum, Nordea, Novo Nordisk, Novozymes, Pandora, Telenor, ÅF

2

3 Indholdsfortegnelse 2014 bød på moderate kursstigninger og stigende volatilitet 4 Markedsretning i Sektoranbefalinger 8 Regionsanbefalinger 15 Ansvarsfraskrivelse og anbefalingsstruktur 16 Analytikere: Jon Abakka & Michelle Nørgaard 2014 blev et år karakteriseret af stigende volatilitet, tiltagende global økonomisk vækst og moderate afkast på aktiemarkedet. Vi venter, at alle disse forhold igen vil gøre sig gældende i Således venter vi, at den globale vækst vil tiltage i 2015, stærkt hjulpet af det store fald i olieprisen. Det vil slå positivt igennem på virksomhedernes top- og bundlinje og dermed også i aktiekurserne. Aktiemarkedet vil desuden være understøttet af manglen på interessante alternativer, samt øgede udbyttebetalinger og aktietilbagekøbsprogrammer.

4 2014 bød på moderate kursstigninger og stigende volatilitet På linje med vores forventninger ved indgangen til 2014, så har afkastet på globale aktier været af moderat karakter i Den globale vækst har accelereret, men dog i et lidt lavere tempo end tidligere ventet. Det har betydet, at indtjeningsvæksten har været af moderat karakter. Samtidigt har volatiliteten været stigende, hvilket især skyldes stigende geopolitisk uro. Det har bidraget til at dæmpe kursstigningerne. Selvom afkastene på globale aktier har været moderate, så har afkastene, som danske investorer har opnået på aktieplaceringer udenfor eurozonen, i de fleste tilfælde været bedre end indeksudviklingen umiddelbart tilsiger. Det skyldes, at danske kroner er blevet svækket overfor en række valutaer, herunder amerikanske dollars, britiske pund og kinesiske reminbi. Moderate indeksstigninger i 2014, men svækket euro har øget afkastet For globale aktier har udviklingen været positiv i år. Dog har der været meget stor divergens på afkastene på de globale børser. Helt i toppen ligger indiske aktier, som har været stærkt begunstigede af aftagende inflation (trukket af de faldende råvarepriser), bedring på de offentlige budgetter og betalingsbalancen, samt udsigten til flere reformer, der kan løfte væksten. Selvom den kinesiske vækst er på vej ned i gear, så har kinesiske aktier også klaret sig relativt pænt i år. Det skyldes en kombination af en særdeles attraktiv prisfastsættelse, faldende råvarepriser (Kina er verdens største råvareimportør) og øget tro på, at Kina med succes vil formå at reformere det økonomiske system. Amerikanske aktier har også haft et hæderligt år, godt hjulpet af en solid vækst i amerikansk økonomi og en pæn indtjeningsvækst blandt de større amerikanske selskaber. Årets dårligst performende aktiemarked har været det russiske, som har været hårdt ramt af Rusland-Ukraine konflikten og de dertilhørende sanktioner. Det danske aktiemarked har, både relativt og absolut set, haft en flot udvikling i Kigger man isoleret på udviklingen i det danske C20 CAP indeks, er eliteindekset over de mest handlede danske aktier steget, med omkring 13% i løbet af Indekset har været drevet af, at virksomhedernes regnskaber har overrasket til den positive side. Dog skyldes den stærke udvikling i indekset også delvist den meget stærke udvikling i en række enkelte aktier som Pandora (+58%), Genmab (56%), Coloplast (+40%), Novo Nordisk (+29%), Danske Bank (+27%) og Vestas (+23%). Danske investorer har desuden været begunstiget af, at euroen (og dermed også danske kroner) er blevet svækket overfor amerikanske dollars og en række andre valutaer. Eksempelvis er dollaren styrket mod kronen med 10% i år. Det har gjort, at afkastet på globale aktier for danske investorer i år har været en del bedre end indeksudviklingen i de fleste tilfælde tilsiger. Afkast i år på udvalgte globale aktieindeks målt i danske kroner 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % % -1.84% 2.81% 8.84% 10.49% 13.89% 17.88% 33.74% 4 Aktiestrategi 17. december 2014

5 Markedsretning i 2015 Vi venter, at globale aktier vil give et afkast i 2015 i størrelsesordnen 7-10%. Det skyldes i høj grad, at den globale vækst vil tiltage i 2015, stærkt hjulpet af det store fald i olieprisen. Det vil slå positivt igennem på virksomhedernes top- og bundlinje og dermed også i aktiekurserne. Aktiemarkedet er stort set prisfastsat på samme niveau i dag som i starten af 2014, imens de større selskabers indtjeningsvækst ser ud til at blive bedre i 2015 end i år. Det skyldes en kombination af accelererende global vækst og den seneste tids kraftige fald i olieprisen. Sidstnævnte vil bidrage til, at en lang række selskaber kan opnå en højere lønsomhed. Herudover betyder de nuværende historiske lave renter, samt centralbankernes lempelige pengepolitik, at mange investorer fortsat vil være pressede til at søge mod risikofyldte aktiver som aktier. Endelig er virksomhedernes balancer rekord stærke, eftersom de i høj grad har brugt kriseårene til at nedbringe gæld og effektivisere. En del af denne overskudslikviditet skal nu ud og arbejde (bruges til opkøb for at skabe toplinjevækst og synergigevinster) eller sendes tilbage til aktionærerne via udbytte og aktietilbagekøb. Væksten i verdensøkonomien vil accelerere moderat i 2015 Mens Europa var den positive vækstoverraskelse og væksten i USA og Kina skuffede i starten af 2014, så har denne tendens ændret sig. Således har væksten i USA siden foråret været stigende og rækken af positive nøgletal er fortsat i en lind strøm. Derimod har væksttempoet i eurozonen været aftagende siden foråret, primært forårsaget af den geopolitiske uro relateret til Ukraine-Rusland konflikten. Fra Kina har de makroøkonomiske nøgletalsopgørelser indikeret, at den kinesiske vækst for alvor er på vej ned i gear idet korrektionen på boligmarkedet har ramt væksten i langt voldsommere grad end vi havde ventet. Dermed har væksten i verdensøkonomien udviklet i et lavere tempo end vi havde ventet ved indgangen til For 2015 venter vi, at den økonomiske vækst vil tage til, stærkt understøttet af den kraftigt faldende oliepris og lempelig pengepolitik. I takt med væksten i verdensøkonomien accelererer, så vil det alt andet lige have en understøttende effekt for privatforbruget og medføre en positiv afsmittende effekt på virksomhedernes indtjening til gavn for aktiemarkedet. Således venter vi, at væksten i USA vil fortsætte den positive trend fra 2014, hvor væksten gradvist har tiltaget i styrke. Det skal blandt andet sikres via en fortsat pæn fremgang i beskæftigelsen og på boligmarkedet, som er de primære vækstdrivere i USA. For Eurozonen ventes der også en økonomisk fremgang om end en mere moderat en af slagsen. Her vil de primære vækstdrivere være den faldende oliepris og en fortsat svækkelse af euroen, da det vil styrke de europæiske eksportørers konkurrenceevne og gøre det billigere at eksportere varer til udlandet. For Kina venter vi en moderat tilbagegang i den økonomiske vækst, hvilket også er blevet indikeret i de seneste nøgletalsopgørelser. Det skyldes, at den kinesiske økonomi er i en transitionsfase på vej fra en investeringsdreven økonomi med høje vækstrater til en forbrugsdreven økonomi med mere moderate vækstrater. På trods af forventningerne om en tiltagende vækst i 2015 i verdensøkonomien, så er der en række risici, som kan forhindre en vækstacceleration i verdensøkonomien. Disse er blandt andet hvis den geopolitiske uro eskalerer i en sådan grad, at det ødelægger opsvinget. Andre risici, som kan nævnes er hvis den amerikanske centralbank (Fed) hæver renten, hurtigere og voldsommere end ventet, da det kan medføre kraftigt stigende renter til skade for den økonomiske vækst. BNP Prognose: Vækstacceleration i 2015 vil understøtte aktiemarkedet BNP vækst i % USA Eurozonen Kina Verden* Kilde: Handelsbanken Capital Markets og *IMF. Aktiestrategi 17. december 2014

6 Prisfastsættelsen: yderligere kursstigninger kan ikke retfærdiggøres uden stigende indtjening i 2015 Globale aktier er stort set prisfastsat på samme niveau i dag som i starten af 2014, imens de større selskabers indtjeningsvækst ser ud til at blive bedre i 2015 end i år. Sidst nævnte skyldes en kombination af accelererende global vækst og den seneste tids kraftige fald i olieprisen. Den lavere oliepris vil bidrage til højere marginer hos en lang række selskaber. Det gælder især indenfor industri og transport. I øjeblikket handler størstedelen af de større globale aktiemarkeder en smule over deres historiske 10 årige gennemsnit. Vi synes på nuværende tidspunkt, at prisfastsættelsen er fair, men ikke decideret billig. Det er dog helt normalt, at aktiemarkedets prisfastsættelse ser en smule dyr ud, når man står foran en periode, hvor væksten skal til at accelerere og indtjeningsvæksten derfor ligeledes vil accelerere. Vi vurderer derfor godt, at den nuværende prisfastsættelse kan retfærdiggøres. Men omvendt mener vi ikke, at yderligere stigninger på aktiemarkedet kan retfærdiggøres medmindre, at selskaberne leverer positiv indtjeningsvækst i Med de globale vækstforventninger vi har for 2015, er det dog også vores forventning, at selskaberne kan levere en indtjeningsvækst på 5-10% i 2015, hvilket tilsiger, at aktiemarkedet skal stige i samme størrelsesorden. Prisfastsættelsen af globale aktier er fair men ikke længere billig 12 m. forward Indeks P/E 10 års P/E gennemsnit S&P NASDAQ OMX Copenhagen OMX Nordic Japan Nikkei STOXX 600 Europa Hang Seng Indeks India S&P BSE SENSEX Brazil Bovespa Indeks Russia RTS Kilde: Factset Likviditet: Fortsat lempelig pengepolitik, men stor divergens De seneste år har centralbankerne i de industrialiserede lande ført en ekstrem lempelig pengepolitik, som har været understøttende for de respektive økonomier og for aktiemarkedet. For 2015 tyder alt på, at pengepolitikken i de industrialiserede lande vil forblive særdeles lempelig om end, at divergensen vil tiltage. Den amerikanske centralbank (Fed) er så småt i gang med at stramme pengepolitikken, og har således udfaset sit obligationsopkøbsprogram og vil formentlig implementere den første rentehævning i løbet af første halvår Derimod har den japanske centralbank lempet pengepolitikken kraftigt. Den europæiske centralbank (ECB) har også lempet pengepolitikken i år og vil fortsætte denne kurs i 2015 for at bekæmpe deflationstendenser. Den divergerende pengepolitik har haft betydning for euroen og yennen, som begge er blevet svækket overfor USD. Vi venter, at denne tendens vil fortsætte i Det vil blandt andet betyde, at nordiske virksomheder med stor USD eksponering vil blive begunstiget af denne udvikling. Mere generelt så vil udsigten til fortsat lempelig pengepolitik betyde, at renterne vil forblive relativt lave i De nuværende historisk lave renter, samt centralbankernes lempelige pengepolitik betyder, at mange investorer fortsat vil være pressede til at søge mod risikofyldte aktiver som aktier. Det vil understøtte aktiemarkedet og begrænse størrelsen på eventuelle korrektioner. 6 Aktiestrategi 17. december 2014

7 Sentiment: Relativt høj pessimisme giver råderum til kursstigninger Opgørelser over investoroptimisme har typisk givet en god indikation på retningen for aktiemarkedet på kort sigt. Det gælder især i perioder, hvor optimismen enten har været ekstrem høj eller ekstremt lav. Derimod har det været svært at forudsige den kortsigtede udvikling på aktiemarkedet i perioder, hvor sentimentopgørelserne har indikeret, at investoroptimismen har befundet sig på et nogenlunde neutralt niveau. På nuværende tidspunkt peger de fleste sentimentopgørelser i retning af, at investoroptimismen er mindre positiv end det historiske gennemsnit. Der er dermed mindre optimisme tilstede blandt investorerne, når det kommer til forventningerne til aktiemarkedets fremtidige udvikling og stemningen er dermed langt fra euforisk. Eksempelvis viser seneste opgørelse fra CNNs Fear & Greed indeks, at der er en relativ høj grad af pessimisme på de finansielle markeder. Den relativt høje grad af pessimisme blandt investorerne, giver umiddelbart råderum til kortsigtede kursstigninger, hvis optimismen igen skulle begynde at bedres, eksempelvis som følge af aftagende geopolitisk uro, en stabilisering af olieprisen eller bedre nøgletal fra europæisk økonomi. Skulle stemningen blandt aktørerne på de finansielle markeder derimod blive euforisk i løbet af 2015, vil vi blive mere forsigtige og anbefale, at man begynder at reducere sin aktiebeholdning. Konklusion: Udsigt til moderate afkast og høj volatilitet. Udnyt tilbagefald til at købe op i aktier 2014 blev et år karakteriseret af stigende volatilitet, moderat tiltagende global økonomisk vækst og moderate afkast på aktiemarkedet. Vi venter, at alle disse forhold igen vil gøre sig gældende i Vi venter, at den globale vækst vil tiltage i 2015, stærkt hjulpet af det store fald i olieprisen. Det vil slå positivt igennem på virksomhedernes top- og bundlinje og dermed også i aktiekurserne. Aktiemarkedet er stort set prisfastsat på samme niveau i dag som i starten af 2014, imens de større selskabers indtjeningsvækst ser ud til at blive bedre i 2015 end i år. Det skyldes en kombination af accelererende global vækst og den seneste tids kraftige fald i olieprisen. Sidstnævnte vil bidrage til højere marginer hos en lang række selskaber. Herudover betyder de nuværende historisk lave renter, samt centralbankernes lempelige pengepolitik, at mange investorer fortsat vil være pressede til at søge mod risiko fyldte aktiver som aktier. Endelig er virksomhedernes balancer rekord stærke, eftersom virksomhederne i høj grad har brugt kriseårene til at nedbringe gæld og effektivisere. En del af denne overskudslikviditet skal nu ud og arbejde (bruges til opkøb for at skabe toplinjevækst og synergigevinster) eller sendes tilbage til aktionærerne via udbytte og aktietilbagekøb. Samlet set venter vi, stigninger på de globale aktiemarkeder i 2015 i niveauet 7-10%. Vi har i flere år anbefalet, at man, som investor, udnytter tilbagefald til at samle op i aktier. Denne strategi har været gunstig. På trods af den seneste tids stigende geopolitiske spændinger og de lidt skuffende nøgletal fra eurozonen, så anbefaler vi, at man fortsat følger denne strategi. Den primære risiko for vores moderat optimistiske scenarie er, hvis den geopolitiske uro eskalerer i sådan en grad, at det ødelægger opsvinget i eurozonen eller andre regioner. Dette er ikke vores primære scenarie, men derimod en risikofaktor. Aktiestrategi 17. december 2014

8 Sektoranbefalinger 2014 har budt på stigende volatilitet, tiltagende global økonomisk vækst og moderat afkast på aktiemarkedet. Derudover er prisfastsættelsen af aktiemarkedet stort set på samme niveau i dag som i starten af 2014, imens de større selskabers indtjeningsvækst ser ud til at blive bedre i 2015 end i år. Selvom de globale aktiemarkeder har befundet sig i en konsolideringsfase på det seneste, så vurderer vi ikke, at der for alvor er grund til bekymring. Det skyldes, at vi venter, at væksten i verdensøkonomien vil accelerere i 2015 godt understøttet af den kraftigt faldende oliepris. Samtidig betyder det lave renteniveau, at der mangler attraktive alternative til aktier. Vi vurderer derfor, at aktiemarkedet for 2015 vil stige i omegnen af 7-10%. På trods af at cykliske aktier generelt vil klare sig relativt bedre end defensive aktier i et scenarie, hvor væksten i verdensøkonomien står til at accelerere i et moderat tempo, så fastholder vi vores lidt forsigtige syn på aktiemarkedet på den korte bane grundet den seneste tids øgede geopolitiske uro. Vi anbefaler derfor, at man, som investor, øger sin eksponering mod defensive sektorer på bekostning af cykliske. Efter en positiv start på året har de globale aktiemarkeder på det seneste været ramt af stigende geopolitisk uro og nervøsitet blandt investorerne. Det har givet tilbagefald på de globale aktiemarkeder og har betydet, at prisfastsættelsen af de globale aktier stort set er på samme niveau som ved indgangen til På trods af en stigende volatilitet, har 2014 budt på en tiltagende økonomisk vækst og moderate afkast på aktiemarkedet. Vi venter, at disse faktorer vil gentage sig i Således venter vi også, at den økonomiske vækst i verdensøkonomien vil accelerere i et moderat tempo i 2015, hvilket vil slå igennem på virksomhedernes top- og bundlinje og dermed også aktiekurserne. Den kraftigt faldende oliepris vil samtidig bidrage med højere marginer hos en lang række selskaber, hvorfor vi venter, at de større selskabers indtjeningsvækst vil stige mere i 2015 end i år. Desuden gør centralbankernes fortsatte lempelig pengepolitik og de manglende attraktive alternative placeringsmuligheder, at vi venter, at der fortsat er et pænt råderum til aktiekursstigninger i I et scenarie hvor verdensøkonomien ventes at accelerere, vil cykliske aktier typisk opleve en relativt kraftigere acceleration i omsætningsvæksten end defensive aktier. Det vil typisk også gøre, at investorerne bliver mere positive på cykliske aktier på bekostning af mere defensive aktier. Vi vurderer derfor, at cykliske aktier i løbet af 2015 vil klare sig relativt bedre end defensive aktier. På trods af dette vurderer vi, at afkastpotentialet for cykliske aktier vil være af begrænset karakter på den korte bane indtil nervøsiteten blandt investorerne og den geopolitiske uro begynder at aftage. Derfor anbefaler vi, at man, som investor, bør øge sin eksponering mod defensive sektorer på bekostning af de cykliske på den korte bane. Handelsbankens sektoranbefalinger Overvægt Neutral Undervægt Finans Cyklisk forbrug Energi Medicinal Industri Forsyning Medico Telekom IT Stabilt forbrug Transport Materialer 8 Aktiestrategi 17. december 2014

9 Sundhed Overvægt De sundhedsrelaterede sektorer (medicinal og medicoselskaber) er sektorer, som i mindre grad er påvirket af konjunkturudsving. Sektorernes defensive karakter betyder, at selskaberne ofte klarer sig relativt svagere end markedet i perioder, hvor konjunkturerne bedres. På trods af at vi venter en bedring af væksten i verdensøkonomien i 2015, så vurderer vi, at den seneste tids geopolitiske uro og den kraftigt faldende oliepris i stigende grad vil få flere investorer til, at søge mod defensive sektorer på den korte bane. Derfor anbefaler vi en overvægtning af sundhedsrelaterede sektorer. Foretrukken aktie i sektoren: Novo Nordisk Novo Nordisk-aktien har over de seneste par år været en af de mest stigende danske aktier, hvilket i år heller ikke er en undtagelse på, hvor Novo Nordisk-aktien er steget med omkring 29%. På trods af dette, så vurderer vi, at der fortsat er et særdeles pænt kurspotentiale til stede i aktien. Det skyldes, at vi vurderer, at Novo Nordisk-aktien vil blive begunstiget af et positivt nyhedsflow i de kommende 12 måneder. Således bliver den næste store kurstrigger, når de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, offentliggør dataene fra Devote-studiet (studie som skal påvise de hjerte-kar-mæssige effekter ved brugen af Tresiba) i løbet af 1. kvartal af Derudover er Novo Nordisk verdens ledende aktør på det hastigt voksende insulinmarked drevet af et hastigt voksende antal diabetikere på verdensplan, herunder specielt i USA, Emerging Markets og Mellemøsten. I specielt de sidstnævnte regioner der er antallet af overvægtige stødt voksende i takt med, at levestandarden bedres. På kort sigt skal væksten komme fra Novo Nordisks nuværende produktportefølje, herunder især fra Victoza og moderne insuliner. På mellemlang sigt venter vi, at Novo Nordisks vækst vil accelerere. Det skyldes især de kommende lanceringer af Tresiba, Ryzodeg, IDegLira og Liraglutide (Victoza til behandling af fedme). På lang sigt skal væksten drives af, at Novo lancerer tabletbaserede GLP-1 er og insuliner. Det er således vores opfattelse, at Novo Nordisks vækst med stor sandsynlighed vil forblive på et højt niveau over de næste 10 år. Det skyldes en kombination af selskabets nuværende produktportefølje og en lovende pipeline. Finans Overvægt Vi anbefaler en overvægt af finansaktier. Finanssektoren har været blandt de bedre performende sektorer i Norden over det seneste år. Den stærke kursudvikling har primært været forårsaget af væsentligt forbedrede konjunkturudsigter for dansk og nordisk økonomi, mens bankerne har fået nedskrevet størstedelen af tabene på dårlige udlån. Som følge af sektorens stærke kursudvikling det seneste år, så er prisfastsættelsen også blevet en smule mere anstrengt på det seneste. Kombineret med lavere renter (som rammer indlånsmarginalen og dermed nettorenteindtægterne negativt), stram finansiel regulering og udsigter til en fortsat lav toplinjevækst, så vurderer vi, at kurspotentialet er begrænset indtil konjunkturudsigterne for den nordiske økonomi bedres yderligere. Vi anbefaler derfor en neutralvægtning af bankaktier. Derimod vil forsikringsaktierne i tider med uro og øget nervøsitet blandt investorerne typisk klare sig bedre end de resterende finansaktier. Derfor anbefaler vi en overvægtning af forsikringsaktier på den korte bane, hvorfor vi fastholder finanssektoren på overvægt. Foretrukken aktie i sektoren: Nordea Nordea-aktien har i en lang periode handlet med en stor rabat i forhold til deres svenske konkurrenter grundet deres store geografiske eksponering mod Danmark og Shipping, hvor udlånstabene har været relativt store. Således handler Nordea pt. med en P/E på 9,7x for 2015, hvilket svarer til en pæn rabat, relativt til deres svenske konkurrenter. Denne rabat ser vi en god mulighed for vil blive indsnævret over tid i takt med, at omkostningerne sænkes, tabene på udlån reduceres og forrentningen af egenkapitalen øges. Derudover venter vi, at Nordea allerede næste år vil udbetale et udbytte, som er over 40% højere end det udbytte, som Nordea udbetalte til aktionærerne i år. Vi venter således, at Nordeas dividend yield kommer til at stige til omkring 7% allerede næste år. Dermed kan Nordea efterhånden betragtes som en udbytteaktie, hvilket vil blive positivt modtaget af markedet. Aktiestrategi 17. december 2014

10 IT Undervægt Vi anbefaler en undervægtning af it-sektoren. IT sektoren har i år nydt godt af opsvinget i USA, da det har medført en stigende efterspørgsel på IT løsninger. Det har samtidig betydet, at forventningerne til sektoren er steget tilsvarende, hvilket har gjort, at aktierne i IT sektoren er steget kraftigt. Dermed er prisfastsættelsen på det seneste også blevet temmelig anstrengt. Vi ser derfor bedre potentiale i andre sektorer. Foretrukken aktie i sektoren: ÅF Det svenske ingeniørfirma ÅF s, er blandt andet specialist indenfor infrastrukturprojekter, udvikling af IT systemer og løsninger til industrielle processer. Aktien er steget med knap 10% i år, hvilket er lidt mere i forhold til sektoren. Vi vurderer, at der fortsat er et pænt kurspotentiale til stede i aktien. Det skyldes, at ÅF har leveret en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 15% over de seneste 15 år. Selskabet har desuden en målsætning om, at dette tempo skal holdes frem mod 2020 og vi mener, at dette bestemt er realistisk. Det skyldes ikke mindst, at vi venter et øget behov for infrastrukturinvesteringer i Sverige, som er selskabets primære marked. Herudover venter vi, at ÅF vil tage aktivt del i den igangværende konsolideringsproces, som i øjeblikket finder sted indenfor ÅF's forretningsområder. Det vil ligeledes understøtte omsætningsvæksten. På trods af den høje vækst, så er aktien alligevel ikke dyr (P/E på 14,0x for 2015). Dermed er der tale om en billigt prisfastsat vækstaktie, hvilket efterhånden er noget af en sjældenhed i det nuværende marked. Industri Neutralvægt Industrisektoren er typisk en sektor, som er meget følsom overfor udviklingen i de globale konjunkturer. Således er sektoren typisk en af de sektorer, som klarer sig bedst, når væksten i verdensøkonomien accelererer. Vi venter, at væksten i verdensøkonomien vil bedres i Dermed står sektoren til at udvikle sig gunstigt i det kommende år. På trods af dette så venter vi, at kurspotentialet i industrisektoren kan være forholdsvis begrænset på den korte bane som følge af den faldende oliepris og øget nervøsitet i markedet grundet den øgede geopolitiske uro. Vi anbefaler derfor en neutralvægtning af industrisektoren. Foretrukken aktie i sektoren: Vestas Efter at have været under pres i løbet af efteråret har Vestas-aktien rettet sig igen og er således steget med omkring 23% i år. Den stærke kursudvikling har primært været drevet af en pæn omsætningsvækst og en succesfuld restrukturering, som har betydet, at overskudsgraden er steget fra 3,5% i 2013 til over 8% i år. På trods af dette er der dog fortsat en del usikkerhed om, hvorvidt den amerikanske PTC-ordning (skatterabat til vindmølleejere), som udløber til nytår, vil blive forlænget frem til udgangen af Men uanset udfaldet vil en forlængelse, eller manglen på samme, blive en væsentlig kurstrigger for Vestas-aktien (enten den ene eller anden vej). Vi venter, at en afgørelse vil finde sted indenfor de næste par måneder. Oddsene for en forlængelse er dog blevet sværere efter, at Republikanerne fra næste år af vil have flertal i begge kamre i kongressen. Derudover har Vestas-aktien også været under pres på det seneste i takt med, at olieprisen er faldet, idet det giver et mindre incitament til at investere i alternative energiformer såsom vindenergi, da det vil være langt mindre rentabelt. På trods af den kortsigtede usikkerhed der omgærer Vestas-aktien, som følge af usikkerheden om hvorvidt PTC-ordningen bliver forlænget til udgangen af 2015, så vurderer vi, at risiko/afkast-forholdet er attraktivt. Det skyldes, at vi ser en god mulighed for, at Vestas kan komme med positive indtjeningsoverraskelser i 2015, foranlediget af en stærk ordreindgang og et lavere omkostningsniveau end tidligere. Transport og shipping Neutralvægt Transportsektoren er på nuværende tidspunkt ramt af overkapacitet, hvilket betyder, at udbuddet reelt set er større end efterspørgslen. Denne tendens ventes at fortsætte i nogen tid endnu eftersom, at der fortsat bliver tilført mere kapacitet på markedet end der efterspørges. Den store overkapacitet, som specielt plager shippingbranchen, har været med til at presse fragtraterne og indtjeningen, hvilket ventes at fortsætte en rum tid endnu. Sektoren er dog 10 Aktiestrategi 17. december 2014

11 særdeles konjunkturfølsom og vil derfor for alvor nyde godt af en bedring i verdensøkonomien, som er vores hovedscenarie for Olieprisens kraftige fald siden i sommers vil desuden betyde, at sektoren i stigende grad vil nyde godt af lavere brændstofudgifter. En stor del af profitten fra lavere brændstofpriser vil dog blive neutraliseret på grund af de lavere brændstofpriser vil medføre stigende konkurrence, men volumenerne vil dog stige idet, at forbrugerne får et større råderum til forbrug som følge af lavere udgifter til energi. Vi anbefaler en neutralvægtning af transportsektoren. Foretrukken aktie i sektoren: A.P. Møller-Mærsk A.P. Møller-Mærsk-aktien har haft en særdeles svag udvikling i 2014, hvor den er faldet med mere end 4%. Den svage kursudvikling har primært været forårsaget af olieprisens kraftige fald siden i sommers. Herudover er containerfragtraterne, som har stor betydning for A.P. Møller-Mærsks største division Mærsk Line, aldrig kommet igen siden det store dyk, der kom i kølvandet på finanskrisen. Det skyldes især, at der er kommet en del ny skibskapacitet på markedet. Vi venter ikke for alvor, at denne situation ændrer sig i de kommende år. Vi venter således, at udbuds/efterspørgselsbalancen forbliver anstrengt og at der fortsat kommer til at være et moderat ratepres i 2015 og Vi venter dog, at det nuværende beskedne pres på fragtraterne, vil blive kompenseret af fortsat lavere enhedsomkostninger foranlediget af Mærsk Lines (58% af omsætningen) omkostningsbesparende initiativer og faldet i olieprisen siden i sommer, som medfører lavere brændstofomkostninger. Dermed venter vi også, at Maersk Line i den nævnte periode kan øge overskudsgraden. På den længere bane venter vi, at den lavere oliepris vil give noget medvind til volumenerne i Maersk Line i takt med, at den globale vækst bedres, da forbrugernes reducerede udgifter til energi og brændstof i nogen grad vil blive brugt på øget forbrug. Modsat venter vi dog, at den lavere oliepris vil ramme indtjeningen i Oil & Gas og drillingdivisionen. Kombinationen af en højere lønsomhed og fremgang på toplinjen, trukket af en moderat accelererende global vækst, vil slå stærkt igennem på bundlinjen i perioden Det seneste tilbagefald i aktiekursen indikerer dog, at markedet på nuværende tidspunkt har indpriset et alt for pessimistisk syn i forhold til, hvor meget den faldende oliepris vil ramme olie & gas og drillingdivisionen og at markedet samtidig har undervurderet den positive indtjeningseffekt på den længere bane i forhold i form af de lavere enhedsomkostninger og øgede volumener i Maersk Line. Når markedet får vished herom, vil det kunne give noget medvind til aktien. Foruden dette handler A.P. Møller-Mærsk med en P/E for 2015 på blot 7,4x, hvilket er særdeles attraktivt, da A.P. Møller-Mærsk er en af de få aktier i, det nuværende marked, som både er billigt prisfastsat og som samtidig genererer en høj indtjeningsvækst. Stabilt forbrug Overvægt Stabilt forbrug sektoren har længe været begunstiget af dens stabilitet og begrænsede grad af følsomhed overfor konjunkturudsving. En del af sektoren er relativ følsom overfor stigninger i råvarepriserne som følge af, at ekstraregningen kun i begrænset omfang kan overvæltes på forbrugerne via stigende priser. Eftersom råvarepriserne over det seneste år er faldet en del tilbage, vil det alt andet lige, komme selskabernes indtjening til gavn. Trods sektorens stærke kursudvikling på det seneste og dertilhørende mere anstrengte prisfastsættelse, så venter vi, at sektoren vil klare sig relativt bedre end de mere cykliske sektorer på den korte bane. Det skyldes især den seneste tids stigende nervøsitet på de finansielle markeder, hvilket fortsat vil få flere investorer til, at søge mod mindre konjunkturfølsomme aktier. Vi anbefaler en overvægtning af stabilt forbrugssektoren. Foretrukken aktie i sektoren: AAK AAK (tidligere Aarhuskarlshamn) er en global ledende producent af vegetabilske olier, som anvendes i fødevareindustrien, kosmetikindustrien og i den farmaceutiske industri. AAK producerer vegetabilske specialfedtstoffer, som er sundere end animalske fedtstoffer. I år har AAK-aktien haft en stort set flad udvikling og har dermed underperformet det generelle aktiemarked. Den primære årsag til den svage kursudvikling skyldes, at der har været en smule usikkerhed om hvorvidt, at AAKs produktion af shea nødder i Afrika har været ramt Aktiestrategi 17. december 2014

12 af det voldsomme udbrud af Ebola-virussen i Vestafrika. Indtil videre har AAK meddelt, at deres høst af shea nødder i Afrika ikke har været ramt af udbruddet af Ebola-virussen. Vi vurderer derfor også, at AAKs aktiekurs vil få en del medvind i Den primære driver for aktiekursen i 2015 vil være en øget indtjeningsvækst forårsaget af en øget efterspørgsel på sheasmør indenfor chokolade- og konfekt-divisionen. Vores forventning om en stigende efterspørgsel skyldes især, at prisen på kakaosmør har befundet sig på et særdeles højt niveau i de senste 12 måneder. Dermed ventes flere chokoladeproducenter også i stigende grad, at efterspørge AAKs produkter i den kommende fremtid i et forsøg på at reducere omkostningerne. Foruden dette ventes væksten at blive understøttet af et øget globalt fokus på sundere fødevarer. Set i lyset af AAKs ledende position på et strukturelt hurtigt voksende marked, så venter vi, at de er i en god position til at opnå en 2- cifret indtjeningsvækst over de næste par år. Kombinationen af en forventning om en øget efterspørgsel på AAKs produkter, en positiv indtjeningseffekt fra de fortsat faldende råvarepriser på palme- og rapsfrøolie gør, at vi vurderer, at det er godt tidspunkt at købe op i aktien på. Cyklisk forbrug Neutralvægtning Eftersom sektoren for cyklisk forbrug er relativt følsom overfor konjunkturudviklingen, så venter vi også, at sektoren vil klare sig relativt svagere end andre sektorer på den korte bane, som følge af den øgede nervøsitet blandt investorerne. Dog venter vi, at sektoren for cyklisk forbrug vil få medvind i løbet af 2015 idet vi venter, at væksten i verdensøkonomien vil accelerere i Bedringen vil samtidig blive understøttet af den faldende oliepris, da det betyder, at forbrugerne får reduceret deres udgifter til energi og brændstof, som kan anvendes til et øget forbrug til gavn for selskaberne i cyklisk forbrugs sektoren. Da sektoren for cyklisk forbrug netop er meget følsom over for udviklingen i de globale konjunkturer, venter vi også, at sektoren vil nyde godt af en bedring i den globale økonomi. På trods af at sektoren har oplevet medvind på det seneste, så er prisfastsættelsen fortsat ikke anstrengt. Dermed er der fortsat et stort kurspotentiale tilstede i sektoren, som vil materialisere sig i takt med, at de globale konjunkturer bedres. Dog venter vi, at sektoren vil klare sig svagere end andre sektorer på den korte bane som følge af den forøgede uro på de finansielle markeder. Vi fastholder derfor vores vægtning af cyklisk forbrug på neutral. Foretrukken aktie i sektoren: Pandora Pandora-aktien har i år haft en solid kursudvikling, hvor aktien er steget med omkring 58%. Den stærke kursudvikling kommer i kølvandet på en kraftig indtjeningsvækst i år. Denne har været drevet af nye butiksåbninger på eksisterende og nye markeder, pæn salgsvækst (justeret for butiksåbninger), som har været drevet af vellykkede lanceringer af nye varer og endelig kraftigt faldende sølv- og guldpriser, som har øget selskabets lønsomhed. Pandora har i 2014 kunne rapportere om positiv salgsvækst (og i de fleste tilfælde 2-cifret) på alle markeder. Det indikerer, at selskabets eksisterende og nye kollektioner fortsat er populære og at der er en god underliggende efterspørgsel. Set i lyset af at Pandora stort set er gældfri og fortsat har et enormt vækstpotentiale, synes vi på ingen måde, at den nuværende prisfastsættelse er anstrengt, selvom aktien bestemt er blevet dyrere i år. Over de næste par år venter vi, at Pandora vil være i stand til at vokse hurtigere end det generelle smykkemarked, som i gennemsnit har haft en årlig vækstrate på 10%. De faktorer som skal sikre dette er; større fokus på, at smykkerne sælges via salgskanaler, som primært sælger Pandora-smykker og udvikling af nye produkter, som lanceres i et hurtigt tempo. Derudover skal væksten også komme fra en øget penetration på nye markeder. Selvom Pandora-aktien er steget kraftigt over de seneste par år, så synes vi fortsat, at man bør eje aktien. Det skyldes ikke mindst, at Pandora fortsat har et stort vækstpotentiale og praktisk taget ikke har nogen gæld. Men alligevel er aktien ikke dyrt prisfastsat. Således handler aktien med en P/E på 16,6x for Set i lyset af Pandoras store vækstpotentiale synes vi bestemt, at dette kan retfærdiggøres. Desuden vurderer vi ikke, at det langsigtede vækstpotentiale er afspejlet i prisfastsættelsen. Således venter vi, at Pandora vil være i stand 12 Aktiestrategi 17. december 2014

13 til at generere høje vækstrater i mange år frem, primært drevet af yderligere ekspansion på både modne og nye markeder. Telekommunikation Neutralvægt Vi anbefaler en neutralvægtning af telekommunikationssektoren. Sektoren er karakteriseret af en stor grad af stabilitet, høje udbyttebetalinger og en attraktiv prisfastsættelse. Som følge af sektorens forholdsvise defensive karaktertræk venter vi, at sektoren, relativt set, kommer til at klare sig fint på kort sigt som følge af den seneste tids uro på de finansielle markeder. Vi hæver dog ikke vores vægtning til overvægt, da vi ser et større potentiale i andre sektorer. Foretrukken aktie i sektoren: Telenor Telenor er, målt på markedsværdi, nordens største teleselskab. Knap halvdelen af omsætningen hentes på det nordiske marked hvor vækstpotentialet er begrænset. Den resterende del hentes i en række Emerging Markets lande, hvor vækstpotentialet er stort. Telenor-aktien har længe været plaget af en dårlig start på det indiske marked og juridiske stridigheder i Rusland. Disse problemer har overskygget, at Telenor længe har leveret solide resultater og højere omsætningsvækst end konkurrenterne. Det betyder at aktien handler med en rabat til sektoren. Men eftersom problemerne i Indien og Rusland nu ser ud til at være et overstået kapitel, så vurderer vi nu at rabatten til sektoren skal indsnævres over de kommende kvartaler til gavn for aktiekursen. Telenors planer om en fusion af selskabets danske aktiviteter med Teliasonera, vil sandsynlighed medføre at, den meget hårde konkurrence på det danske mobilmarked vil aftage. Det bør på sigt mindske presset på Telenors indtjening på det udfordrende danske marked. Forsyning - Undervægt Vi anbefaler, at man undervægter forsyningssektoren. Forsyningssektoren er karakteriseret ved en høj stabilitetsgrad. Selskaberne i sektoren har typisk en stabil indtjening og udbetaler traditionelt et højt udbytte. Sektorens stabile karakteristika har betydet, at forsyningssektoren ikke blev så hårdt ramt under finanskrisen, som de fleste andre sektorer, men er samtidig også blandt de sektorer, som klarer sig svagere relativt til markedet i opgangstider. Sektoren er samtidig en af de sektorer, som er behæftet med størst risiko for politisk regulering på trods af sektorens relativt stabile karakteristika. Som følge af dette og en relativ anstrengt prisfastsættelse og regulativ risiko, ser vi bedre potentiale i andre sektorer. Vi har på nuværende tidspunkt ingen foretrukne aktier i sektoren. Energi - Undervægt Vi anbefaler, at man undervægter energisektoren. Det skyldes, at vi venter, at prisen på brent råolie kan komme under yderligere pres i første halvdel af 2015 på trods af, at prisen er faldet med mere end 45% siden i sommer. Tilbagefaldet er primært forårsaget af, at udbuddet er steget kraftigt i takt med, at USA i større omfang udvinder skiffergas og olie, mens at efterspørgslen har været for nedadgående grundet afmatningstendenserne i Kina og den fortsatte lave aktivitet i eurozonen. På trods af at vi venter en moderat vækstacceleration for verdensøkonomien i 2015, så vurderer vi, at der er større potentiale til stede i andre sektorer på nuværende tidspunkt. Foretrukken aktie i sektoren: Lundin Petroleum Lundin Petroleum er et svensk olie- og gasselskab, som både efterforsker, producerer olie og investerer i olie- og gasfelter for fremtidig produktion. Lundin Petroleum har en stor portefølje af oliefelter, hvilket reducerer risikoen, da selskabets indtjening dermed ikke er så følsom overfor enkelte oliefelter. Selskabet har en solid succesrate når det kommer til efterforskning af olie- og gasfelter. Selskabets produktion kommer over de kommende år til at blive firdoblet når de i løbet af de kommende år kan begynde at producere olie fra felterne Edward Grieg og Johan Sverdrup. Det er vores forventning, at markedet i stigende grad vil begynde at inddiskontere dette scenarie. Derfor vurderer vi også, at det seneste tilbagefald i aktien har dannet grundlag for et godt opkøbstidspunkt. Aktiestrategi 17. december 2014

14 Materialer Undervægt Aktierne i materialesektoren har i år været blandt de dårligst performende. Det skyldes, at materialesektoren er både konjunkturfølsom og generelt set også stærkt afhængig af den makroøkonomiske udvikling i Emerging Markets landene (herunder specielt Kina). Sektoren er således stærk påvirkelig overfor ændringer i efterspørgslen fra Kina. Det skyldes, at Kina på nuværende tidspunkt forbruger mellem 40-45% på verdensplan af en række forskellige metaller, herunder aluminium, zink og kobber, hvorfor et fald i den kinesiske efterspørgsel vil ramme sektoren hårdt. Nøgletallene for kinesisk økonomi er begyndt at skuffe mere og mere på det seneste efter at have overrasket positivt i løbet af sommeren. Vi venter, at denne tendens vil forsætte og forventer desuden en fortsat aftagende vækst i kinesisk økonomi i 2015 og Vi vurderer derfor, at der er et større kurspotentiale til stede i andre sektorer end materialer. Vi anbefaler derfor en undervægtning af materialesektoren. Foretrukken aktie i sektoren: Novozymes Novozymes-aktien har haft en ganske pæn udvikling i år, hvor den er steget med omkring 13%. Den pæne kursudvikling er fremkommet som følge af, at selskabet kontinuerligt har formået at generere en høj vækst på både top- og bundlinjen. Samtidig er aktien relativt defensiv, hvilket også har været populært blandt mange investorer. Selvom Novozymes kontinuerligt har formået at generere en pæn vækst på både top- og bundlinje, så er det svært at se bort fra, at aktien er relativt højt prisfastsat. Således handler aktien med en P/E for 2015 på 29x. Alligevel vurderer vi, at den dyre prisfastsættelse kan retfærdiggøres. Det skyldes blandt andet, at selskabet over en lang årrække har formået at generere en konsistent høj salgsvækst. Samtidig er aktien relativ defensiv og dermed mindre følsom overfor konjunkturudsving end størstedelen af de danske aktier. Vi venter, at de pæne vækstrater vil fortsætte fremover og vi anser det som højst sandsynligt, at Novozymes vil være i stand til at indfri deres vækstmål på 10% om året fra Aktiestrategi 17. december 2014

15 Regionsanbefalinger Vi har lavet en enkelt ændring i vores regionsanbefalinger i forhold til sidste strategiopdatering, baseret på ændringer i den relative prisfastsættelse mellem regionerne. De nordiske selskaber har tilpasset deres forretningsmodeller til et lavvækst klima Økonomisk opsving giver godt fundament til flere stigninger på amerikanske aktier, men prisfastsættelsen er anstrengt Attraktiv prisfastsættelse, men selskabernes sløsede omkostningskontrol har hæmmet aktiekursudviklingen Stor momsforhøjelse har ramt japansk økonomi. Mangel på strukturreformer hæmmer vækstpotentialet i japansk økonomi. Skuffende nøgletal og geopolitisk uro har ramt europæiske aktier. Vi ser bedre potentiale i andre regioner Norden Overvægt De nordiske aktiemarkeder har været blandt de bedre performende i år. De nordiske selskaber har en forholdsvis stor eksponering mod Europa, men har alligevel formået at opretholde en pæn indtjeningsfremgang. Sidstnævnte faktor indikerer, at der er mange kvalitetsselskaber i Norden, som har tilpasset deres forretningsmodel til det nuværende udfordrende økonomiske klima. I takt med at der kommer flere og flere bedringstegn fra den europæiske økonomi, så vurderer vi, at de nordiske aktier vil få yderligere medvind. USA Undervægt (Overvægt) Amerikansk økonomi udvikler sig i en mere gunstig retning end den europæiske økonomi. Arbejdsløsheden er faldende, boligmarkedet er i bedring og det private forbrug er stigende. Samtidig har de private husholdninger og de større virksomheder nedbragt deres gældssætning betragteligt. Endelig udvikler indtjeningsvæksten blandt de børsnoterede amerikanske selskaber sig noget mere gunstigt end i øvrige regioner i verden. Som følge af dette har de amerikanske aktier udviklet sig ganske pænt over de seneste 5½ år, hvilket har betydet, at kurspotentialet er blevet relativt begrænset på den korte bane, eftersom prisfastsættelsen er blevet mere anstrengt på det seneste. Til gengæld venter vi en yderligere styrkelse af USD, hvilket vil øge afkastet for danske investorer. Emerging Markets - Neutralvægt Prisfastsættelsen er generelt set attraktiv. Men nedrevideringerne af indtjeningsforventningerne har været noget større end i andre regioner og selskaberne har generelt set en lavere profitabilitet end vestlige selskaber. Det skyldes delvist, at de har været dårligere til at skære i omkostningerne, når efterspørgslen har været aftagende. Aktier fra råvareeksporterende lande som Rusland og Brasilien har været hårdt ramt af faldende råvarepriser, høj inflation, lav vækst og mangel på strukturreformer. Kinesiske og indiske aktier har derimod haft en mere gunstig udvikling i år, efter flere år med en vigende tendens. Vi ser fortsat et godt potentiale i aktier fra fjernøsten, eftersom fjernøsten er blandt de eneste regioner, hvis aktier fortsat er decideret billigt prisfastsat. Derimod ser vi begrænset potentiale i østeuropæiske og latinamerikanske aktier og undervægter derfor disse regioner. Japan - Undervægt Det japanske aktiemarked har i år givet et beskedent afkast. Vi venter at denne tendens vil fortsætte hvilket især skyldes, at vi tvivler på om hele Abenomics eksperimentet vil lykkedes. Abenomics består af tre ben. De første to er finans- og pengepolitisk stimulans. Disse har Japan gennemført med succes. Men det tredje ben, som er strukturreformer, har indtil videre været en stor skuffelse, eftersom der ikke er blevet indført nok konkrete strukturreformer i det japanske samfund. Herudover har japansk økonomi på det seneste været presset af momsforhøjelsen i april måned. Europa Undervægt En stærk start på året for både europæisk økonomi og europæiske aktier, er over det seneste halve år blevet afløst af skuffende økonomiske nøgletal og faldende aktiekurser. Det har især været foranlediget af Rusland-Ukraine konflikten, som har haft en negativ effekt på de europæiske nøgletal. Der er dog fortsat udsigt til vækst i Europa og det langsigtede potentiale for europæiske aktier er stort, eftersom der er udsigt til en stor stigning i indtjeningsvæksten for de europæiske virksomheder når europæisk økonomi normaliseres. Men på kort sigt ser vi dog bedre potentiale i andre regioner. Aktiestrategi 17. december 2014

16 Ansvarsfraskrivelse og anbefalingsstruktur Handelsbanken Capital Markets anvender en anbefalingsstruktur med fire kategorier. Anbefalingerne afspejler analytikerens vurdering af, hvor meget aktiekursen kan stige eller falde i absolutte termer i den kommende seks måneders periode og tager hensyn til den risiko, der måtte være både i relation til fundamentale forventninger og aktiekursen. Anbefalingerne fastsættes på baggrund af intervallerne i nedenstående tabel. Anbefalingerne er ikke udtryk for analytikerens eller bankens vurdering af selskabets fundamentale værdi eller kvalitet. Alle investeringer involverer en risiko, og investorerne opfordres til at tage deres egne beslutninger omkring hensigtsmæssigheden af at investere i enhver form for værdipapirer, der omtales i nærværende publikation, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance. Det kan forekomme, at det forventede samlede afkast falder udenfor ovenstående intervaller på grund af kursudsving og/eller volatilitet uden at anbefalingen ændres. Sådanne periodiske afvigelser fra de specificerede intervaller tillades, men vil blive vurderet af Research Management. Anbefalingerne gennemgås kontinuerligt af analytikeren og overvåges af Research Management og vil løbende blive opdateret og/eller fornyet. Begrundelsen for ændring af anbefalingen vil fremgå af opdateringen. Handelsbanken Capital Markets anvender både absolutte og relative prisfastsættelsesmodeller i bedømmelsen af de respektive aktiers forventede kursudvikling de kommende seks måneder. Den absolutte model tager afsæt i analytikerens forventning til selskabets langsigtede salgs- og indtjeningspotentiale, hvorimod de relative prisfastsættelsesmodeller har udgangspunkt i nøgletal for sammenlignelige selskaber. Handelsbanken Capital Markets, som er en division af Svenska Handelsbanken AB (publ) (heri tilsammen kaldet SHB ) er ansvarlig for udarbejdelsen af analyserapporter. Alle analyserapporter udarbejdes på baggrund af regnskabs- og statistikoplysninger og anden information, som SHB anser for troværdig. SHB står ikke inde for, at oplysningerne er korrekte, nøjagtige og fyldestgørende, og de bør ikke antages herfor. SHB og dennes koncernforbundne selskaber samt bestyrelsesmedlemmer, direktører og ansatte er ikke ansvarlige overfor tredjemand for direkte, indirekte eller speciel skade samt følgeskade, der måtte opstå som følge af brug af oplysninger indeholdt i analyserapporterne, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, selv hvis SHB direkte er blevet gjort opmærksom på muligheden eller sandsynligheden for skadens opståen. Der er ikke foretaget nogen form for uafhængig konferering af oplysningerne. De meninger, der fremgår, er SHB og dennes koncernforbundne selskabers ansattes meninger og afspejler deres vurdering pr. d.d. og retten til at ændre disse forbeholdes. Oplysningerne i analyserapporten er ikke at betragte som personlige anbefalinger eller investeringsrådgivning. Investeringsbeslutninger eller strategiske beslutninger bør ikke tages i tillid til redegørelser eller meninger. SHB, dettes koncernforbundne selskaber, deres klienter, bestyrelsesmedlemmer, direktører eller ansatte ejer eller har positioner i de værdipapirer, der er nævnt i analyserapporter. SHB og/eller dettes koncernforbundne selskaber udfører investeringsbank-virksomhed og yder finansielle ydelser, herunder corporate banking og rådgivning om værdipapirer til udstedere nævnt i analyserapporterne. Nærværende dokument udgør ikke og er ikke en del af et salgstilbud eller tilbud om aktietegning eller opfordring til at købe eller tegne værdipapirer, og dokumentet eller dele deraf bør heller ikke benyttes som basis for nogen form for aftaler eller forpligtelser. Det er ikke sikkert, at en tidligere udvikling gentages, og tidligere udvikling bør ikke ses som en indikation af fremtidig udvikling. Værdien af investeringer og indkomsten derfra kan både gå op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Investorerne har ingen garanti for, at de tjener på investeringer, og de risikerer at tabe penge. Valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer og indkomst derfra stiger eller falder. Distributionen af nærværende dokument kan i visse retsområder være underlagt indskrænkende retsregler, og personer, som har dette dokument i deres besiddelse, bør gøre sig bekendt med og overholde eventuelle begrænsninger. Ingen del af SHB s analyserapporter må gengives eller distribueres til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra SHB. SHB er under tilsyn af finanstilsynet i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Ansatte hos SHB inklusive analytikere modtager en betaling, som afhænger af hele firmaets lønsomhed. De meninger, der er indeholdt i SHB s analysereapporter, afspejler nøjagtigt de respektive analytikeres personlige meninger, og der er ikke nogen del af analytikernes betaling, som direkte eller indirekte relaterer sig til specifikke anbefalinger eller meninger angivet i analyserapporter. SHB har tidligere haft, har i øjeblikket eller vil i fremtiden opsøge levering af investeringsbank ydelser til de selskaber, der er nævnt i denne analyse. SHB er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. Ifølge SHB s etiske retningslinier skal bestyrelsen og samtlige medarbejdere udvise høj etik i deres udførelse af deres opgaver både inden og udenfor banken. SHB har udarbejdet procedurer, der skal sikre integritet og uafhængig analyse. Som en del af SHB kontrol af interessesammenfald er der indført restriktioner (Chinese walls) i kommunikationen mellem analyseafdelingen og andre afdelinger i banken. Herunder er analyseafdelingen organisatorisk afskilt fra afdelingen for investeringsbank aktivitet og lignende afdelinger. Retningslinierne indbefatter deslige bestemmelser for hvordan betaling, bonus og løn må gives til analytikere, hvilke markedsføringsaktiviteter en analytiker må deltage i, hvordan analytikere og deres nærstående skal håndtere deres egne investeringer mv. Hertil kommer restriktioner for analytikerens kommunikation med selskaberne. For yderligere information angående retningslinierne henvises til relations/corporate social responsibility/ethical guidelines eller guidelines for research. 16 Aktiestrategi 17. december 2014

17 Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Blasieholmstorg 11 SE Stockholm Tel Fax Copenhagen Havneholmen 29 DK-1561 Copenhagen V Tel Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Rådhusgaten 27, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Væksten styrkes og risiciene er aftaget. Prisfastsættelse begrænser potentialet

Væksten styrkes og risiciene er aftaget. Prisfastsættelse begrænser potentialet 4. juli 2014 Aktiestrategi Råderum til flere kursstigninger i år Væksten styrkes og risiciene er aftaget. Prisfastsættelse begrænser potentialet Sektoranbefalinger: Overvægt cykliske aktier på bekostning

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/09/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/09/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/09/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse AAK 4 Bakkafrost 5 Loomis 6

Læs mere

Udnyt tilbagefaldet til at samle op i aktier. Køb gode aktier på dårlige dage

Udnyt tilbagefaldet til at samle op i aktier. Køb gode aktier på dårlige dage 15. september 2015 Aktiestrategi Korrektionen har givet nye muligheder Udnyt tilbagefaldet til at samle op i aktier. Køb gode aktier på dårlige dage Sektoranbefalinger: Vi øger eksponeringen mod cykliske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 04/12/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 04/12/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 04/12/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Getinge 4 Kesko 5 Stora Enso

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 02.10.2013. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 02.10.2013. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 02.10.2013 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Alfa Laval 4 Atlas Copco 5

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/06/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Atea 4 Betsson 5 JM 6 Nokian

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 09/06/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Cloetta 4 Cramo 5 Lindab 6

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/12/13 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse BW Offshore 4 Husqvarna 5 Konecranes

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Aktieugefokus. Afgørelsens time nærmer sig for Grækenland. 26. juni 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Afgørelsens time nærmer sig for Grækenland. 26. juni 2015 Finansanalysen 26. juni 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Afgørelsens time nærmer sig for Grækenland Ugen der gik: Fornyet håb om en løsning på den græske gældsproblematik løftede europæiske aktier Ugen der kommer: Tung

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen 17. april 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Det bobler i Kina Ugen der gik: Grækenland smed malurt i bægeret Ugen der kommer: Fokus på Grækenland Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen der gik: Fortsat

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Aktiestrateger spår dansk kursfest i 2015

Aktiestrateger spår dansk kursfest i 2015 ONSDAG 31. DECEMBER NR. 251 / 2014 ÅRGANG 119 PRIS 28,00 KR. Udenlandsk arbejdskraft / 20-21 Topchefers klare ønske til statsministerens nytårstale: Åbn grænserne Helle Ib / 21 Ønskeseddel fra topchefer

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Aktieugefokus. Nervøsiteten er tiltaget. 21. august 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Nervøsiteten er tiltaget. 21. august 2015 Finansanalysen 21. august 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Nervøsiteten er tiltaget Ugen der gik: Frygt for svag Emerging Markets vækst skabte nervøsitet på aktiemarkedet Ugen der kommer: Jackson Hole-konference i fokus

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere