Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsorden accepteret.

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Anlægsregnskab for boligområde ved Lyøgade, Jerslev Anlægsregnskab for Brønderslev Erhvervsområde Syd, 1. etape Anlægsregnskab for Brønderslev Erhvervsområde Syd, 2. etape Anlægsregnskab for byggemodning Agdrupskoven, 3. etape, Brønderslev Anlægsregnskab for byggemodning Danserhøj, Ø. Brønderslev Anlægsregnskab for byggemodning Ravnsø-/Mossøparken, Brønderslev Anlægsregnskab for udstykning i Thise (Bakkeskrænten) Anlægsregnskab for bygningsområdet Anlægsregnskab for bygningsområdet Anlægsregnskab for Øster Brønderslev Centralskole Anlægsregnskab til flytning og indretning af administrationen Anlægsregnskab til IT-harmonisering i forbindelse med kommunesammenlægningen Endelig anskaffelsessum (byggeregnskab) for etablering af 30 ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Nordens Allé Anlægsregnskab for salg af ejendom - Drachmannsgade Ansøgning om lokaler til Lokalhistorisk Arkiv i Dronninglund Aflønning af ansatte i fleksjob Vedtægter for Asaa Havn Status på bilsager Kommunal Redegørelse for socialområdet 2010 på voksenområdet Orientering Lukket sag - Købstilbud på erhvervsareal 23 Lukket sag - Varig ansættelse af stabschef 24 Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden - åbne sager 25 Godkendelse af revideret driftsbudget 2009 for AVV Årsberetning og grønt regnskab 2008 for Reno Nord

4 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Ø09/dwokhoc 09/11841 Åben sag ØK/BY Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Finansiering... Netto kr kr kr kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Status vedr. opfølgningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2009 eftersendes. Forretningsledelsen drøftede i møde den 28. april 2008 budgetopfølgning 1 med følgende bemærkninger: I forhold til overførselsudgifterne vil der formentligt komme en midtvejsregulering i 2009 som delvis kan finansiere merudgifterne. KL er pt. i gang med at undersøge kommunernes forventninger til overførselsudgifterne og resultatet heraf vil formentlig foreligge medio maj Sidst KL undersøgte området, var forventningen en samlet overskridelse på ca. 1 mia. kr. i 2009 og Brønderslev Kommunes forholdsmæssige andel heraf udgør ca. 6.0 mio. kr. Det anbefales, at merforbruget på overførselsudgifterne ses i sammenhæng hermed. Samtidig kan det overvejes at afhjælpe stigningen i overførselsudgifterne ved at investere sig ud af problemerne, f.eks. ved flere ansatte på Jobcentret. Vedrørende merudgifterne på serviceudgifterne opfordrer Forretningsledelsen til, at det samlede Byråd træffer beslutninger, der kan bremse stigningen i serviceudgifterne og herunder, at det besluttes, hvorvidt der skal igangsættes en udarbejdelse af et afdækningskatalog og i givet fald hvor stor en procentsats, der ønskes afdækket. Budgetopfølgning til Økonomiudvalget Aftalepunkter til budgetopfølgning (udleveret på mødet)

5 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 550 Fremsendes til fagudvalg med opfordring til at finde mulige afdækninger og initiativer som kompensation for overskridelserne på service- og overførselsudgifterne. Punktet genoptages på næste økonomiudvalgsmøde. Opfølgning på aftalepunkter i budget 2009 udleveret.

6 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab for boligområde ved Lyøgade, Jerslev S08/dwokbhp 09/12991 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Byrådet meddelte i møde den 13. juni 2001 en anlægsbevilling på kr. til boligområde ved Lyøgade, Jerslev. Byådet har efterfølgende i møde den 13. februar 2002 bevilget yderligere kr., således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Arealerhvervelser kr. - Veje, forsyningsledninger m. v kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Anlægsregnskab for boligområde ved Lyøgade, Jerslev Anlægsregnskab for boligområde ved Lyøgade, Jerslev (Bem.) Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

7 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab for Brønderslev Erhvervsområde Syd, 1. etape S08/dwokbhp 09/12998 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Byrådet meddelte i møde i 1999 en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Brønderslev erhverv Syd, 1. etape. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Veje kr. - Forsyningsledninger kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder mindreudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Anlægsregnskab Brønderslev erhverv Syd, 1. etape Anlægsregnskab Byggemodning erhverv Syd, 1. etape (Bem.) Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

8 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab for Brønderslev Erhvervsområde Syd, 2. etape S08/dwokbhp 09/12997 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Byrådet meddelte i møde den 14. januar 2004 en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Brønderslev erhverv Syd, 2. etape. Byrådet har efterfølgende i møde den 15. juni 2005, 8. marts 2006 og 8. maj 2008 bevilget yderligere kr., således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Arealerhvervelser kr. - Veje kr. - Forsyningsledninger kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgifter på kr. Det oplyses, at merudgifterne skyldes foranstaltninger vedrørende beplantningsbælte drænforanstaltninger stikveje til parceller og forsyningsledninger Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Brønderslev erhverv Syd, 2. etape Anlægsregnskab for Brønderslev Erhvervsområde Syd, 2. etape

9 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 554 Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

10 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab for byggemodning Agdrupskoven, 3. etape, Brønderslev S08/dwokbhp 09/12992 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Byrådet meddelte i møde den 13. marts 2002 en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Agdrupskoven, 3. etape, Brønderslev. Byrådet har efterfølgende i møde den 26. juni 2002 bevilget yderligere kr., således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Veje kr. - Forsyningsledninger m. v kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgifter på kr. Det oplyses, at merudgifterne skyldes vejstruktur ændret i forhold til oprindelig plan forøgelse og yderligere beplantning af jordvold etablering/flytning af legeplads nedlægning af gamle dræn fjernelse af nedbrydningsmaterialer og efterfølgende retablering Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.

11 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 556 Anlægsregnskab for byggemodning Agdrupskoven, 3. etape, Brønderslev Anlægsregnskab for byggemodning Agdrupskoven, 3. etape, Brønderslev (Bem.) Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

12 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab for byggemodning Danserhøj, Ø. Brønderslev S08/dwokbhp 09/12990 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Byrådet meddelte i møde den 13. december 2000 en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Danserhøj i Ø. Brønderslev. Byrådet har efterfølgende i møde den 10. april 2002, og 28. august 2002 bevilget yderligere kr., således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Arealerhvervelser kr. - Veje, forsyningsledninger m. v kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Anlægsregnskab byggemodning Danserhøj, Ø. Brønderslev Anlægsregnskab byggemodning Danserhøj, Ø. Brønderslev (Bem.) Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

13 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab for byggemodning Ravnsø-/Mossøparken, Brønderslev S08/dwokbhp 09/12994 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Byrådet meddelte i møde den 13. august 2003 en anlægsbevilling på kr. til byggemodning Ravnsø-/Mossøparken, Brønderslev. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Arealerhvervelser kr. - Veje, forsyningsledninger m. v kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder mindreudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Anlægsregnskab for byggemodning Ravnsø-/Mossøparken, Brønderslev Anlægsregnskab for byggemodning Ravnsø-/Mossøparken, Brønderslev Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

14 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab for udstykning i Thise (Bakkeskrænten) S08/dwokbhp 09/12995 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Indstilles godkendt. Byrådet meddelte i møde den 8. september 2004 en anlægsbevilling på kr. til udstykning i Thise (Bakkeskrænten). Byrådet har efterfølgende i møde den 19. januar 2005, 9. marts 2005 og 13. april 2005 bevilget yderligere kr., således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - Arealerhvervelser kr. - Veje, forsyningsledninger m. v kr. - Omkostninger kr. Anlægsregnskabet indeholder mindreudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Udstykning i Thise - Bakkeskrænten Anlægsregnskab for udstykning i Thise (Bakkeskrænten) (Bem.) Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

15 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab for bygningsområdet S08/dwokubc 09/12332 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Udgået af dagsordnen. Byrådet meddelte i møde den 12. maj 2004 en anlægsbevilling på kr. til bygningsområdet på skolerne. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr fordelt således: - generel bygningsvedligeholdelse kr kr kr. - problematiske forhold kr kr. - bygningsmæssige forbedringer kr kr kr. Anlægsregnskabet indeholder mindreudgift på kr Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Regnskab anlægsbevilling bygningsområdet skolerne 2004 Bemærkninger til anlægsregnskab skolerne side 1 Bemærkninger til anlægsregnskab skolerne side 2 Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

16 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab for bygningsområdet S08/dwokubc 09/12335 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Udgået af dagsordnen. Byrådet meddelte i møde den 15. juni 2005 en anlægsbevilling på kr. til bygningsområdet på skolerne. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelig anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: - General bygningsvedligeholdelse kr kr kr. - Problematiske forhold kr kr kr. - Bygningsmæssige forbedringer kr kr kr. Anlægsregnskabet indeholder mindreudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger Regnskab anlægsbevilling bygningsområdet skolerne 2005 Bemærkninger til anlægsregnskab skolerne side 1 Bemærkninger til anlægsregnskab skolerne side 2 Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

17 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab for Øster Brønderslev Centralskole S08/dwokubc 09/13034 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2009: Udgået af dagsordnen. Byrådet meddelte i møde den. 15. juni 2005 en anlægsbevilling på kr. til bygningsområdet til renovering af Ø. Brønderslev Centralskole. Byrådet har efterfølgende i møde den 12. oktober 2005 bevilget kr. vedr. renovering af Ø. Brønderslev Centralskole og efterfølgende møde den 13. december 2006 bevilget yderligere til istandsættelse af naturfagslokaler på Ø. Brønderslev Centralskole og Serritslev Skole, således at den samlede bevilling udgør kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. fordelt således: Bevilling d. 15. juni kr. Bevilling d. 12. oktober 2005 Bevilling d. 13. december kr kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgift på kr Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Anlægsregnskab for Øster Brønderslev Centralskole Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

18 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab til flytning og indretning af administrationen S08/dwokbd 09/10956 Åben sag ØK/BY Sammenlægningsudvalget besluttede i 2006 at godkende en anlægsbevilling på 1.0 mio. kr. til flytning og indretning af administrationen. Byrådet har efterfølgende i mødet den 22. marts 2007 bevilliget yderligere 2.0 mio. kr., således at den samlede bevilling udgør 3.0 mio. kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Den endelige anlægsudgift er opgjort til i alt kr. Fordelt således: Indretning Dronninglund Rådhus Indretning Brønderslev Rådhus Indretning LandBo Nord/Pilotjobcenter Flytteudgifter Diverse kr kr kr kr kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgift på kr. Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til anlægsregnskabet. Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

19 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab til IT-harmonisering i forbindelse med kommunesammenlægningen S08/dwokbd 09/10958 Åben sag ØK/BY Sammenlægningsudvalget besluttede i mødet den 25. april 2006 at godkende anlægsbevilling på 10.9 mio. kr. til IT-harmonisering i forbindelse med kommunesammenlægningen. Byrådet har efterfølgende i mødet den 10. maj 2006 bevilliget yderligere mio. kr., således at den samlede bevilling udgør mio. kr. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Den endelige anlægsudgift er opgjort til i alt kr. fordelt således Indfrielse af leasingkontrakter KMD-konvertering Serverrum ESDH kr kr kr kr. Anlægsregnskabet indeholder en merudgift på kr. Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

20 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Endelig anskaffelsessum (byggeregnskab) for etablering af 30 ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Nordens Allé P20/dwbbst 08/231 Åben sag SO/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Socialudvalget den 22. april 2009: Indstilles godkendt. Søren Erik Nielsen var fraværende. Byrådet meddelte den 8. november 2006 Boligforeningen Fredensbo/Nordjyllands Amt tilsagn om støtte til etablering af 30 amtskommunale ældreboliger med en anskaffelsessum på kr. samt tilknyttede servicearealer med en anskaffelsessum på kr. Brønderslev Kommune overtog byggeriet og finansieringen af servicearealerne i forbindelse med nedlæggelse af Nordjyllands Amt, og har i møde den 29. januar 2008 meddelt anlægsbevilling for servicearealerne med kr. i udgift ekskl. moms og kr. i indtægt inkl kr. for salg af tillægsareal til boligdelen. Byggeriet er nu afsluttet, og Boligforeningen Fredensbo fremsender byggeregnskab (skema C) med anmodning om godkendelse. Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud: Skema B Regnskab, Skema C Forskel Anlægsregnskab, boliger Boligafgift pr. kvm Mindreudgiften for boligdelen skyldes hovedsageligt færre omkostninger, herunder byggelånsrenter, provisioner og rådgivning. Til byggeregnskabet for boligdelen foreligger anmærkningsfri påtegning fra Boligforeningen Fredensbos revisor.

21 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 566 Det endelige byggeregnskab for de kommunalt ejede servicearealer ser således ud: Bevilling Regnskab Forskel Anlægsregnskab, serevicearealer, netto Fordelt således: - Grundudgifter Håndværkerudgifter Inventar IT og telefoni Andre udgifter Salg af tillægsareal Servicearealtilskud Amtets udlæg Mindreudgiften til servicearealerne skyldes hovedsageligt, at der ikke er opstået uforudsete problemer og derved udgifter hertil. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har følgende bemærkninger: at Byrådet godkender anskaffelsessummen for boligdelen på kr. at Byrådet godkender tilhørende skema C at Byrådet godkender en boligudgift på 944 kr. pr. kvm. at Byrådet godkender anlægsregnskab for servicearealerne på kr. netto. at regnskabet for servicearealerne oversendes til kommunens revision. at mindreforbruget overføres til kassen. Regnskab for servicearealet Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

22 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Anlægsregnskab for salg af ejendom - Drachmannsgade G10/dwokubc 09/12692 Åben sag ØK/BY Byrådet besluttede i mødet den 13. december 2007 at godkende en anlægsbevilling på kr. til salg af ejendom. Anlægsarbejdet er nu afsluttet og Center for Økonomi fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse. Bevilling Regnskab Forskel Den endelige anlægsudgift er opgjort til kr kr kr. Anlægsregnskabet indeholder merudgifter på kr. Center for Økonomi foreslår at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger. Anlægsregnskab for salg af ejendom - Drachmannsgade 12 Bemærkninger anlægsregnskab for salg af ejendom - Drachmannsgade 12 Anlægsregnskabet indstilles godkendt som foreslået.

23 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Ansøgning om lokaler til Lokalhistorisk Arkiv i Dronninglund G07/dwsvldf 09/5868 Åben sag FL/ØK Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 5. marts 2009: Udsat. Brug af lokale undersøges. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2009: Udsættes. Beslutning i Økonomiudvalget den 2. april 2009: Andre muligheder i lokalområdet undersøges inden endelig stillingtagen. Efter mødet i Økonomiudvalget er det undersøgt, om Lokalhistorisk Arkiv kan anvende villaen på Erantisvej, Dronninglund. Formanden for Lokalhistorisk arkiv udtaler følgende vedrørende arkivets eventuelle brug af villaen på Erantisvej, Dronninglund: Repræsentanter fra Lokalhistoriek arkiv har set på den og finder den velegnet til arkiv. Bygningen har den rette størrelse og er placeret i midtbyen. Men: Kælderen skal være tømt for de kommunale arkivalier, der opbevares der. Ellers er der ikke plads nok til arkivets arkivalier. I ét af værelserne på 1. sal kommer der vand ned fra taget. Det skal ordnes og det skal sikres, at der ikke er skimmelsvampe i rummet. Arkivets bestyrelse, der bl.a. består af nogle håndværkere, kan selv lave en del af klargøringen af rummene. Ved selve flytningen af arkivets ca glasplader bliver arkivet nødt til at have hjælp (evt. økonomisk støtte til at betale teknisk forvaltning), da pladerne er meget tunge. Staben for Service fremsender sagen med anmodning om Øknomiudvalgets principielle stillingtagen til brug af bygningen på Erantisvej, Dronninglund, til Lokalhistorisk Arkiv.

24 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 569 Lokalhistorisk Arkiv i Dronninglund ansøger om at få kælderlokalerne på Sopielund stillet til rådighed til arkivet, idet arkivets nuværende lokaler på Dronninglund Skole er for små og fugtige og ligger for langt ude, idet mange ældre gerne vil besøge Arkivet. Kælderlokalerne på Sopielund er passende i størrelse og beliggende centralt. Arkivet vil selv stå for indretningen af lokalerne, men har dog behov for lidt økonomisk hjælp til materialer og hjælp til selve flytningen. Teknik og Miljø vurderer, at lokalerne kan anvendes til lokalhistorisk arkiv, såfremt lokalerne primært anvendes til oplag og at der kun i mindre grad sker opvarmning, idet en øget opvarmning af kælderlokalerne medfører en øget risiko for kondensering med risiko for skimmelsvampevækst. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse oplyser, at fagenheden har brug for køkkendet i kælderen på Sophielund til madværksted i deres Rehabiliteringstilbud. Dette er ved at blive planlagt, hvorfor fagenheden ikke kan afstå dette. Endvidere fungerer nogle lokaler som opbevaring af rekvisitter for forebyggelses og træningsområdet, ligesom flere lokaler benyttes af Psykiatrien. Derudover har der jo i forbindelse med budget 2009 været overvejelser om at benytte kælderen til diverse aktiviteter under forebyggelsesområdet, som er faldet da bygningsmyndighederne har meddelt at dette ikke er muligt, da man ikke finder lokalerne egnede dertil. Forretningsledelsen anbefaler ikke ønsket efterkommet, da der ikke er afsat midler til de nødvendige ombygninger. Supplerende notater fra fagenheden vedlægges som opfølgning på behandlingen i Økonomiudvalget den 5. marts Bygningsmyndighedens bemærkninger Vurdering af anvendelighed af køkkeni forbindelse med rehabiliteringsafdeling Notat fra Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse om anvendelse af Multebærvej 5 til madværksted Notat om køkkenanvendelse Udsættes til næste møde.

25 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Aflønning af ansatte i fleksjob P21/dwopimn 08/2240 Åben sag ØK Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 4. september 2008: Organisation og Personale anmodes om at udarbejde forslag. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2009: Udsat. Oplæg udsendes. Steen Christensen var fraværende. Økonomiudvalgsmedlem Arne M. Jensen har anmodet om, at følgende punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden: Som der blev drøftet på mødet med Hovedudvalget kort før sommerferien er der forskel på hvordan de forskellige institutioner aflønner ansatte i fleksjob. Jeg vil gerne have et punkt på dagsordenen således vi kan få diskuteret en politik på området. Altså, at det som en del af personalepolitikken, kommer til at fremgå, at der er en politik på området. Kommunaldirektøren foreslår, at Organisation og Personale anmodes om at udarbejde beslutningsoplæg til Økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. april 2009: Notat fra Organisation og Personale vil blive udleveret på mødet. Personalechef Inger Marie Nielsen deltager under drøftelsen af dette punkt. Oplæg til politik for aflønning i fleksjob Drøftet. Oplæg til politik fremlægges på næste møde.

26 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Vedtægter for Asaa Havn P24/dwfsss 09/13426 Åben sag ØK/BY Bestyrelsen for Asaa Havn fremsender nye vedtægter for Den Selvejende Institution Asaa Havn til Byrådets godkendelse. Ifølge vedtægterne er Brønderslev Kommune involveret på følgende punkter: Brønderslev Kommune har ret til en plads i bestyrelsen Det revidere og påtegnede regnskab samt budget for det kommende regnskabsår skal fremsendes til Byrådet til godkendelse Selskabet kan ikke uden Byrådets samtykke afhænde eller pantsætte selskabets faste ejendomme eller erhverve nye faste ejendomme for selskabet Selskabets beslutning om evt. optagelse af lån eller ændring i lånevilkår kræver Byrådets samtykke Vedtægtsændringer kræver Byrådets godkendelse I tilfælde af opløsning af selskabet skal beslutning om anvendelse af selskabets midler til almene lokale formål godkendes af Byrådet Vedtægter for den selvejende institution Asaa Havn Vedtægterne indstilles godkendt, dog ikke med kommunal repræsentation i bestyrelse.

27 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Status på bilsager P05/dwsbhsj 09/12610 Åben sag SO/ØK Indstilling: Beslutning i Socialudvalget den 22. april 2009: Redegørelsen tages til efterretning. Sagen oversendes til økonomiudvalget. Søren Erik Nielsen var fraværende. Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2009 at anmode Socialudvalget om at vurdere mulighederne for at forbedre sagsbehandlingstiden for handicapbiler og tilbagemelde til Økonomiudvalget vedrørende økonomiske konsekvenser heraf. Ovenstående beslutning blev truffet i forbindelse med sag vedrørende opfølgning på økonomi på anbringelsesområdet. I denne sag var der bragt forventede finansieringsmuligheder/pulje til tillægsbevillinger fra andre områder i spil, herunder kr. fra budgettet til bilsager. Af sagen til Økonomiudvalget fremgik, hvordan der - ud fra en meget atypisk situation med en stor pukkel af sager - i forbindelse med kommunesammenlægningen blev afsat for meget i 2007 og 2008 på budgettet. Forventelig vil der også være en mindreudgift i Status lige nu er: 1 sag som venter på anden afgørelse 6 sager der er i gang 23 sager der ikke er påbegyndt I 2009 er der til dato modtaget 9 ansøgninger. I 2008 var der i alt 68 ansøgninger. Ved en kontakt til øvrige kommuner i Regionen ses, at Brønderslev Kommune i forhold til indbyggertallet havde flest ansøgninger i Der må forventes et aftagende antal, ud fra det vi ser indtil nu i Fagenheden forventer, at der kan behandles 40 ansøgninger på et år, svarende til 30 resten af året. Det svarer til de ansøgninger, der er p.t., men det vil naturligvis afhænge af indholdet i de enkelte ansøgninger. Som det fremgår af bilag, er sagsbehandlingstiden ikke en bestemt tid. Det afhænger af behovet hos ansøgeren, og om de nødvendige oplysninger er til stede. Måske skal der indhentes nye læge-/speciallægeoplysninger, måske udtalelse fra Embedslægen. Der er også borgere, der afventer en operation, inden der kan tages stilling til, hvorvidt de kan køre bil. Endvidere kan der være anden aktør - f.eks. motorsagkyndig - hvis der skal aflægges vejledende køreprøve. Ultimo 2009 kommer der en regelforenkling af området, som formentlig betyder, at sagerne kan sagsbehandles hurtigere.

28 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 573 Området følges tæt, og fagenheden skønner ikke, at der vil blive tale om nogen pukkel af sager. Da Visitationen overtog opgaven, var der sager tilbage fra 2005 og de 2 gamle kommuner havde ikke sagsbehandlet 10 sager i Niveauet er altså løftet betragteligt. Såfremt der skal sagsbehandles flere sager, skal der tilføres 0,5 stilling til kr. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Notat vedrørende status på bilsager Sag fra Økonomiudvalget Opfølgning på økonomi vedr. anbringelsesområdet Taget til efterretning.

29 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Kommunal Redegørelse for socialområdet 2010 på voksenområdet P05/dwsbkvj 09/10288 Åben sag HAR/SO/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Handicaprådet den 6. april 2009: Anbefales godkendt. Ole Jespersgaard, Asta Skaksen, Karl Emil Nielsen og John Erik Jensen var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den 22. april 2009: Indstilles godkendt. Søren Erik Nielsen var fraværende. Baggrund for rammeaftalerne Med Kommunalreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2007, er der sket en række ændringer i opgavevaretagelsen på det sociale område samt på specialundervisningsområdet. Rammeaftalen på det sociale område omfatter de tilbud, som før 2007 var amtslige og efter 2007 drives af enten Region Nordjylland eller den beliggenhedskommune, som har overtaget institutionen. Formålet med Rammeaftalen er at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så borgerne i Region Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov for, og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Rammeaftalen har ligeledes til formål at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og den bedst mulige udnyttelse af tilbuddene på rammeaftalens område. De regulerer således etablering, tilpasning og udvikling af tilbud inden for det sociale område og specialundervisningsområdet. Den beliggenhedskommune, som har overtaget et tilbud omfattet af rammeaftalen fra det tidligere amt eller Region Nordjylland, kan ikke som driftsherre (udbyder) nedlægge tilbuddet eller omlægge det til andre eller nye målgrupper, medmindre det aftales i forbindelse med indgåelse af eller ændring af rammeaftalen. Kommunerne er således forpligtet til at stille pladser til rådighed for borgere fra andre kommuner på de tilbud, som indgår i rammeaftalen. Kommunerne kan som myndighed (efterspørger) som udgangspunkt anmode Region Nordjylland om at oprette nye tilbud inden for alle de tilbudstyper og målgrupper, der jf. servicelovens 5 er omfattet af regionens forsyningspligt. Region Nordjyllands forsyningspligt fastlægges årligt i den indgåede rammeaftale. Rammeaftalen udarbejdes på grundlag af de kommunale redegørelser fra kommunerne om deres forventninger til forbrug og udvikling af institutioner og tilbud i det kommende og de følgende 3 år. Redegørelsen for det sociale område vedrører opgaver, som i Brønderslev Kommune sorterer under to udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget.

30 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 575 Kommunale Redegørelser De årlige redegørelser sikrer, at der er den nødvendige koordinering mellem de forskellige kommuner og regionen i forhold til de tilbud, der er omfattet af regional forsyningsforpligtigelse. Kommunerne beskriver, hvilken efterspørgsel de forventer både i forhold til mængden af tilbud og i forhold til indhold i tilbuddene. Byrådets redegørelse skal sendes til Regionsrådet inden den 1. maj I forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen forudsættes inddragelse af Handicaprådet og relevante brugerorganisationer. Generelt kan det bemærkes, at der ikke forventes væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige benyttelse af institutionerne. Bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for 2010 I forbindelse med indgåelse af rammeaftalerne for 2010 skal den enkelte kommune afgive bindende tilmelding til de ydelser med trækningsret eller abonnement, som kommunen ønsker at benytte sig af i Den bindende tilmelding kan få indflydelse på rammeaftalens indhold på social- og specialundervisningsområdet. Kommunen bedes være opmærksom på, at den bindende tilmelding i lighed med de kommunale redegørelser, skal være politisk godkendt ved indsendelse til Region Nordjylland. Tilmeldingen skal ses i sammenhæng med den kommunale redegørelse, hvor kommunen alene jf. loven skal give en ikke bindende hensigtserklæring om forventet anvendelse i årene Leder af Visitationen Tina Grønbech og konsulent Karen Vraa Jensen deltager i behandling af punktet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender: Brønderslev Kommunes Kommunale redegørelse for Socialområdet inden for voksenområdet Brønderslev Kommunes tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for 2010 inden for voksenområdet. Årshjul Notat om ændringer i tilbud omfattet af rammeaftalen Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for 2010 (19. april 2009) Socialudvalgets indstilling indstilles godkendt.

31 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Orientering /dwfsss Åben sag ØK 18. juni 2009 orientering om KL-aftale. Økonomiudvalgsmøde og fællesmøde med MEDudvalget flyttes til eftermiddag.

32 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 577 Tillægsdagsorden: 25 Godkendelse af revideret driftsbudget 2009 for AVV Ø02/dwtfpm 08/1229 Åben sag FU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Forsyningsudvalget den 9. januar 2009 Katalog over mulige budgetændringer 2009 blev gennemgået og drøftet. Udvalget fastholder det af Byrådet vedtagne budget. Beslutning i Forsyningsudvalget den 28. januar 2009: Udsættes. Martin Rishøj Jensen var fraværende. Beslutning i Forsyningsudvalget den 22. april 2009: Udvalget indstiller fagenhedens forslag godkendt. Ole Bruun og Martin Rishøj Jensen var fraværende. Bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fremsendte den 25. april 2008 forslag til drifts- og anlægsbudget for 2009 med tilhørende overdragelsesaftale til godkendelse i interessentkommunerne. Budgetforslaget var udarbejdet på grundlag af de forudgående drøftelser og beslutninger i AVV-bestyrelsen på bestyrelsesmøderne den 22. januar 2008, den 17. marts 2008 og den 21. april Brønderslev Byråd godkendte det fremsendte forslag på møde den 26. august Ved skrivelse af 24. november 2008 meddelte Hjørring Kommune til AVV, at et flertal i Udvalget for Teknik & Veje (UTV) ikke kunne godkende det fremsendte budgetforslag for 2009 med tilhørende overdragelsesaftale. Skrivelsen gav imidlertid anledning til tvivl om omfanget af UTV-flertallets beslutning, hvorfor AVV-bestyrelsen den 22. december 2008 modtog en supplerende skrivelse fra UTV- Hjørring, hvor man præciserede skrivelsen fra 24. november Herunder bl.a., at det foreslåede anlægsbudget for 2009 var blevet godkendt. Ønskerne fra UTV-Hjørring indebærer herefter, at betalingen fra kommunerne til AVV i givet fald skal reduceres med i alt kr. udover den besparelse på kr., som allerede er indeholdt i AVV-bestyrelsens budgetforslag for Sagen blev senest drøftet på et bestyrelsesmøde i AVV den 12. januar 2009, hvor et flertal bestående af bestyrelsesmedlem Ole Ørnbøl, Hjørring og bestyrelsesmedlem Kim Bach, Hjørring besluttede at anbefale nedenstående ændringer i AVVs driftsbudget for 2009.

33 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 578 Bestyrelsesnæstformand Jens Fjendbo Jensen, Brønderslev gik ind for det oprindelige budgetforslag, som Brønderslev Byråd har godkendt, og stemte imod ændringerne på bestyrelsesmødet. Bestyrelsesformand Birthe Andersen, Hjørring gik ligeledes ind for bestyrelsens oprindelige budgetforslag for 2009, men undlod at stemme på bestyrelsesmødet. Foreslåede ændringer i driftsbudget 2009 Administration Budgetændring Besparelse ved ingen genbesættelse af job i teknisk afdeling, hvor 2 affaldskonsulenter er gået på nedsat tid. Besparelsen vil betyde 20% nedgang i AVVs konsulentarbejde for virksomheder og borgere samt for AVVs affaldsværksted og rundvisninger for skoler, foreninger og andre interesserede. P.t. ca gæster årligt kr. Genbrug Besparelse ved udskydelse af ibrugtagningen af den nye genbrugsplads ved Løkken til 2010, således at pladsen først laves i slutningen af Besparelse ved ophør med søndagsåbning på genbrugspladser i Brønderslev og Hjørring Kommune. Omfatter p.t. 6 genbrugspladser m/ ca søndagsbesøg årligt. Besparelse ved ophør med storskraldsindsamling fra private husstande. Det drejer sig om storskrald fra fortrinsvis ældre borgere, som ikke selv er i stand til at transportere affaldet til genbrugspladsen. P.t. ca afhentninger årligt. Der er regnet med en netto-besparelse, idet butikken vil få mindre salg. Besparelse ved mere kørsel fra genbrugspladserne med egne AVVlastbiler. Der er regnet med 2 ekstra containerbiler, som vil give størst rentabilitet. Udgiften til de private vognmænds kørsel fra genbrugspladserne er p.t. ca. 6 mio. kr. årligt kr kr kr kr. Forbrænding Besparelse på f.eks. 5% på vedligehold og drift af de tekniske anlæg. Under hensyntagen til den meget nedslidte ovnlinie 2, er udgifterne til vedligehold og drift ansat højere i budget 2009 end i Merindtægt ved øget forbrænding af farligt affald med højt energiindhold. F.eks. farligt affald fra Statoil Norge, som kan øges yderligere kr kr. I henhold til AVVs vedtægt og Statsforvaltningens vejledning fra december 2008 skal spørgsmålet om AVVs budget for 2009 behandles af byrådene i de respektive interessentkommuner.

34 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 579 Der vedlægges et revideret forslag til AVV-driftsbudget 2009, hvor bestyrelsesflertallets forslag til ændringer er indarbejdet. Supplerende sagsfremstilling til Forsyningsudvalgets møde den 22. april 2009 Foreslåede ændringer i driftsbudget 2009 Besparelse ved ikke genbesættelse af job i administration kr. Besparelse ved udskydelse af genbrugsplads i Løkken kr. Besparelse ved yderligere AVV kørsel fra genbrugspladserne kr. Besparelse på 5 % på vedligehold og drift på forbrændingsanlæg kr. Merindtægt ved øget forbrænding af farligt affald I alt kr kr. På baggrund heraf fremsendte AVV 19. januar 2009 et revideret forslag til Budget 2009 samt et nyt udkast til overdragelsesaftale. Af budgetudkastet fremgår der følgende ændringer af taksterne: Takster Rev Genbrugsbetaling, kr. pr. indbygger 333,60 353,20 337,50 Dagrenovation, kr. pr. ton 230,00 237,00 203,00 Herudover er der foretaget nogle mindre korrektioner af mængdeforudsætningerne samt indarbejdet ovenstående besparelser. Administrationens bemærkninger I forhold til udvalgets beslutning kan administrationen konstatere, at der er sket en forskydning, som medfører en højere takst for genbrugsområdet og en mindre takst for dagrenovationsaffaldet i forhold til taksterne i Forskydningerne skyldes de konkrete besparelsesforslag, som bestyrelsen har peget på. Hjørring Byråd har på sit møde den 30. marts 2009 besluttet at godkende det reviderede budgetforslag for AVV for året 2009, dog bortset fra besparelserne på kr. vedrørende private vognmænds kontraktkørsel, samt besparelsen på kr. vedrørende borgerinformation og pædagogisk informationsvirksomhed.

35 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 580 Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Forsyningsudvalget følger Hjørring Byråds beslutning på mødet den 30. marts 2009, således at det reviderede budgetforslag for AVV for året 2009 godkendes, bortset fra besparelserne på kr. vedrørende private vognmænds kontraktkørsel, samt besparelsen på kr. vedrørende borgerinformation og pædagogisk informationsvirksomhed. Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår endvidere, at der foretages en generel nyvurdering og ajourføring af AVVs vedtægter til ikrafttræden pr. 1. januar 2010, herunder: at budgetproceduren justeres, således at der er kortere tidsforløb imellem fremsendelse af AVV-budgetforslag og den efterfølgende behandling og godkendelse i kommunerne, at vedtægterne justeres i henhold de bebudede lovforslag på affaldsområdet, herunder bl.a. virksomhedernes benyttelse af AVVs genbrugspladser, at bestyrelsens sammensætning ændres, således at Brønderslev Kommune er repræsenteret med 2 bestyrelsesmedlemmer på basis af en beregningsmodel, der afspejler ejerkommunernes økonomiske bidrag til affaldsselskabets drifts- og anlægsomkostninger - dvs. en model, der dels er baseret på indbyggertal, dels virksomhedernes antal og størrelse. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Revideret forslag til AVV-driftsbudget følgebrev (tidligere udleveret) Revideret forslag til AVV-driftsbudget 2009 (tidligere udleveret) Forsyningsudvalgets indstilling indstilles godkendt.

36 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side Årsberetning og grønt regnskab 2008 for Reno Nord K07/dwtfame 09/12741 Åben sag FU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Forsyningsudvalget den 22. april 2009: Udvalget indstiller årsberetning og grønt regnskab 2008 taget til efterretning. Ole Bruun og Martin Rishøj Jensen var fraværende. Reno-Nord har fremsendt årsberetning og grønt regnskab for Af årsrapporten fremgår, at året 2008 både økonomisk og driftsmæssigt har været meget tilfredsstillende. Indtjeningsbidraget er for energianlægget ca. 19 % og for lossepladsen ca. 83 % over det budgetterede. Den større indtjening på energianlægget skyldes dels, at tilførsler af affald har været ca. 5 % større end budgetteret og dels som den væsentligste årsag den meget høje elpris på spotmarkedet, som har betydet en merindtjening på ca. kr. 12,0 mio. i forhold til det budgetterede, svarende til ca. 27 %. For lossepladsen skyldes den større indtjening hovedsagelig tilførslen af en meget stor mængde tungmetalforurenet jord til specialdepotet - ca tons mod budgetteret 500 tons. Tilførslerne af affald fra interessentkommunerne til energianlægget er i 2008 faldet med ca. 3 % i forhold til Affaldstilførslerne steg i 2006 ca. 5 % og i 2005 ca. 8 %. Det vurderes, at faldet i affaldsmængden skyldes den økonomiske tilbagegang i det danske samfund. Der er i 2008 modtaget tons affald til forbrænding i Reno-Nords ovne mod en budgetteret mængde på tons. Udviklingen af selskabets forhold vedrørende økonomi og tilførsler af affald over de sidste 5 år fremgår af årsrapporten og supplerende beretning. Drift Ovnlinie 4 I/S Reno-Nords bestyrelse besluttede i 2000 at etablere en ny ovnlinie. I sommeren 2003 blev det første spadestik til det nye anlæg taget, og ultimo 2005 blev ovnlinien sat i drift. Den nye ovnlinie har en kapacitet på 20 ton affald i timen, og efter 3 års drift har anlægget vist, at det lever op til de meget høje krav, der blev stillet til leverandørerne af anlægget bl.a. vedrørende udnyttelse af energien i affaldet og de miljømæssige forhold. Driften af ovnlinie 4 har i 2008 været stabil og uden væsentlige uplanlagte stop. Ovnlinie 3 Den nye ovnlinie 4 erstatter to mindre ovnlinier fra 1980 og en ovnlinie 3, som er etableret i De to ovnlinier fra 1980 er i 2008 fjernet.

37 Økonomiudvalget, den 07. maj 2009 Side 582 Der er i 2007 gennemført en større renovering af ovnlinie 3, således at anlægget teknisk set er fuldt driftsklar og kan overholde de skærpede miljøkrav, som blev indført 1. januar 2006, og anlægget kan dermed anvendes som reserveanlæg for ovnlinie 4. Der er i 2008 søgt godkendelse til permanent drift af ovnlinie 3 i årets 7 koldeste måneder, svarende til en kapacitet på tons affald pr. år. Det forventes, at ovnlinie 3 vil være godkendt til permanent drift medio Anlæg til direkte indfyring af klinisk risikoaffald og farligt affald I/S Reno-Nord har i 2008 etablere et anlæg til direkte indfyring af klinisk risikoaffald fra sygehuse m.m. samt farligt affald, som ikke er egnet til aflæsning i affaldssiloen. Selskabet har godkendelse til forbrænding af tons klinisk risikoaffald og farligt affald pr. år. Anlægget består af en modtagebygning, hvor affaldet modtages i papkasser eller tromler, som derefter transporteres med elevator op til krandækket, hvor det indfyres i tragten til ovn 3 eller ovn 4. Anlægget er idriftsat januar Miljøforhold Påvirkninger af det eksterne miljø fra energianlægget og lossepladsen fremgår af selskabets Grønt regnskab Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Forsyningsudvalget tager årsberetning og grønt regnskab 2008 for I/S Reno-Nord til efterretning. Årsrapport 2008 Grønt regnskab 2008 Indstilles taget til efterretning.

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Dagsorden Dato: 14. september 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/168

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 10. marts 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. januar 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere