Indledning og indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning og indhold"

Transkript

1 UTM SYSTEM34 Indledning og indhold Denne dokumentation beskriver programfunktionen til koordinattransformation i softwareprogrammet DFF-EDB Ledningsregistrering. Programmet lagrer internt alle grafiske data i SYSTEM34, men ved im- og eksport kan der være behov for omregning til/fra andre referencesystemer såsom UTM. Der kan i programmet udføres koordinattransformationer ifm. følgende menuer: Zoom» Triptæller Ledninger» ECW som baggrund Diverse» Import af data»..-funktionerne Diverse» Eksport af data»..-funktionerne Diverse» Eksport» Eksport til Termis Udpeg» Udpeg forbruger» Energidistrikter Beregning» Beregning» Knudepunktsdata For nærmere beskrivelse af Z-koordinaten, koter, højdereferencesystemer m.v. henvises til: Z-KOORDINATEN.pdf Transformationsfunktionen SYSTEM34 UTM Diverse» Import af data» Transformation af datafil APPENDIKS

2 Koordinat-transformation Behovet for aktivering af koordinat-transformation indikeres ved import af geodata oftest ved dialogbokse omkring for store koordinater i filen. Ved eksport er det rekvirenten, der skal angive det ønskede referencesystem. Koordinat-transformation kan aktiveres ifm. programfunktionerne: - Zoom» Triptæller - Udpeg» Udpeg forbruger» Energidistrikter - Ledninger» ECW - Diverse» Import af data».. - Diverse» Eksport af data».. - Diverse» Upload af data».. Der henvises endvidere til HelpDesk-siden: Koordinatbetegnelsen afhænger af det valgte referencesystem: System34/45 Y X Z UTM32/33 N (northings) E (eastings) H (height) Special indstilling ifm. Triptæller: Programmets interne geodata Ekstern geodataudveksling Højdesystem Fra system Til system Triptæller System34/45 Relevante system Import-funktioner Relevante system System34/45 Eksport-funktioner System34/45 Relevante system

3 Diverse» Import af data» Transformation af datafil Funktionen kan anvendes ifm.: formatkonvertering af csv-fil, hvilket vil sige ændring af kolonnerækkefølgen. koordinattransformering hvilket vil sige omregning af koordinater fra ét referencesystem til et andet. Datakontrol Vælg menupunktet Diverse» Import af data» Transformation af datafil. Vælg knappen Gennemse, ogsøg og udpeg filen. Udfør indstillinger: - Feltet Overspring linie 1 (kolonneoverskrift). - Listen Skilletegn (semikolon, komma, Tab eller Blank) - Listen Decimaltegn (punktum eller komma) Indholdet listes; vælg evt. knappen Vis alle linier. Angiv kolonnerækkefølgen ved at klikke på den ønskede kolonne; Vælg evt. den nederste knap Vis alle linier, hvis resultatet ønskes set for hele filens indhold. Skal der ligeledes udføres koordinat-transformation: Vælg knappen Transformation for at indstille og aktivere koordinat-transformationen. Angiv kolonnenumrene for 1. og 2. aksekoordinaterne (samt evt. højdekoordinaten). Indtast drev, sti og filnavn for resultatfilen. Vælg knappen Start for at udføre formateringen og/eller koordinattransformationen. Eventuelle transformationsfejl kan ses med knappen Fejlliste.

4 APPENDIKS Blåvand Fyr N: m E: m Zone 32U Skagens Odde N: E: Zone: 32V Østerskær ved Ertholmene N: E: Zone: 33U APPENDIKS: Systemmeddelelser APPENDIKS: System34 og UTM i overblik APPENDIKS: System34 og System45 APPENDIKS: Danske 'ydre-koordinater' APPENDIKS: EPSG-koder Gedser N: m E: m Zone :32U EKSTERNE REFERENCER Ekstern reference: Højdereferencesystemer

5 APPENDIKS: Systemmeddelelser Der kan i forbindelse med anvendelse af koordinattransformationen fremkomme meddelelser omkring transformationsfejl. I understående tabel er de angivne tal angivet med den tilhørende fejlårsag: Værdi Årsag -1 Overskredne grænseværdier. -2 Overskreden tolerance. -3 Overskredne grænseværdier. ØVRIGE FEJLTYPER: (-4) NO GEOID ILLEGAL TRANSFORMATION (-5) ILLEGAL TRANSFORMATION (-6) SYSTEM/PROG FAULT (-100) TABLE AREA OUT (-200) TABLE WRONG LABEL (-300) TABLE NONE FOUND (-400) GEOID TOO MANY (-500) table_name not found in manager.tab (-600) manager.tab region not found (-700) manager.tab not found (-800) manager.tab not found

6 APPENDIKS: System34 og UTM i overblik Lokalt dækkende dansk fastland undt. Bornholm 2D-referencesystem suppleret med et højdesystem Venstrevendt koordinatsystem (2.aksen mod vest) Koordinatbetegnelser og -rækkefølge: Y, X, (Z) Falsk origo i Agri Baunehøj på (200km,200km) 1.aksen opad kaldet Y def. ved retningsvinkel til Agri Baunehøjs nabohøj Lysnet fastsat til 24 o 31'14.17". 2 zoneopdelinger: Zone 1 = Jylland/Fyn (JF) og Zone 2 = Sjælland (S) Bornholm har sit eget planreferencesystem UTM Globalt dækkende undtagen ved polerne. 3D-referencesystem med højden på ellipsioden. Højrevendt koordinatsystem (2.aksen mod øst). Koordinatbetegnelser: Eastings, Northings, Height. Northings-aksen falder sammen med længdegraderne Eastings peger mod 'nord' i hver 'celle'.

7 APPENDIKS: System 34 og System 45 Den Danske Kortprojektion er fællesbetegnelsen for de danske landskoordinatsystemer System 34 og System 45. System 34 er et koordinatsystem lokalt for det danske landområde. Det blev udviklet i 1930'erne, da der viste sig behov for et dansk koordinatsystem til anvendelse til såvel matrikulære (ejendomsretslige) som til militære formål. Indtil dette tidspunkt anvendtes en konform konisk Lambert-projektion, men skala-faktoren på denne gamle projektion blev anset for at være for stor. I stedet ønskede man en ny projektion med en højeste skala faktor på , der svarede til den opmålingsnøjagtighed, man på den tid kunne opnå med et målebånd. For at opnå en skalafaktor så lille som muligt, blev projektionen delt i to zoner; en zone (System 34JF) som dækker Jylland og Fyn og en zone (System 34S) som dækker Sjælland; målestoksændringerne er derved mindre end 50 ppm (part per million) for Jylland og 22 ppm for Sjælland. Falsk origo er givet ved det trigonometriske førsteordenspunkt Agri Baunehøj (Station ), der ligger tilnærmelsesvis midt i Danmark og derfor blev tildelt koordinaterne (Y, X) = ( 200 km, 200 km), hvorved alle danske koordinater er positive. Koordinatsystemets orientering blev defineret ved en positiv Y-aksen tilnærmelsesvis imod nord, idet man delvis tog fra det gamle referencesystem, fra triangulation og tilhørende astronomiske målinger. Retningsvinkelen fra Agri Baunehøj til Lysnet ( ) blev fastholdt fra det gamlesystem med 24 o 31'14.17" hvilket medførte, at Y-aksen ikke blev orienteret præcis mod geografisk nord. X-aksen blev fastlagt positiv mod vest hvorved alle koordinater i Danmark er positive. System 34 er ikke baseret på nogen kortprojektion i matematisk forstand. Basis er en tilnærmet transversal konform cylinderprojektion (samt 1 for Bornholm). Jorden er regnet som værende kugleformet, baseret på middelkrumningsradius for Hayford-ellipsoiden (a = m, 1/f = 297) i bredden 56 08' for Jylland og 55 20' for Sjælland. GI-nettet er det grundlæggende danske fikspunktnet, System 34 er baseret på. System 34 er dermed et to dimensionalt horisontalt, koordinatsystem, hvor positioner angives med (y,x) koordinater. Geoide og projektion Den nye projektion blev defineret næsten som en transversal cylindrisk konform projektion. Projektionen var imidlertid ikke eksakt, fordi den blev modificeret for at simplificere transformationsberegningerne mellem det gamle koordinatsystem (GS systemet) og det nye system. Transversal cylindrisk konform projektion med to røringsparalleler. SYSTEM45 Bornholm har sin egen transversale cylinder konforme projektion kaldet System 45. I System 45 er 1.ordenspunktet ved Rytterknægten fastlagt til (Y, X)= 50, 50 km og retningsvinklen mod 1.ordenspunkt Simblegård til 53,013 gon.

8 System34: Max. 356 km UTM32: Min. 442 km UTM32: Max. 689 km UTM33: Min. 311 km System34: Min. 57 km UTM33: Max. 361 km APPENDIKS: Danske 'ydre-koordinater' Transformationsprogrammet har en tolerencegrænse, så Øst-sjælland kan godt rummes indenfor UTM32. Skagen Blåvandshuk Gedser Fyr Saltholm Geogr '11.07"N 10 36'47.32"Ø 55 33'39.97"N 8 4'8.91"Ø 54 33'32.34"N 11 58'10.99"Ø 55 36'36.90"N 12 47'34.39"Ø UTM32/33 (ETRS89) (N,E) m m m m m m m m System34 (Y,X) m m m m m m m m System34: Max. 370 km System34: Min. 15 km UTM32 9 UTM33 SYSTEM34JF SYSTEM34S

9 APPENDIKS: EPSG-koder EPSG-koder anvendes af digitale korttjenester til at specificere hvilke koordinat- og projektionssystemer geodata leveres i. EPSG er en forkortelse for det tidligere European Petroleum Survey Group, der var samarbejdsorgan for virksomheder omkring opmåling, geodæsi, kartografi og geodata. Nu er organisationen i stedet kendt under International Association og Oil & Gas Producers (OGP). En fuldstændig liste over EPSG-koder kan findes på: I Kort & Matrikelstyrelsens online-tjenester på Kortforsyningen.dk anvendes følgende EPSG-koder: EPSG kode EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:32632 EPSG:32633 EPSG:50032 EPSG:50033 EPSG:4326 Projektion/datum/koordinatsystem Bemærkninger UTM zone 32 EUREF89/ETRS89 UTM zone 33 EUREF89/ETRS89 UTM zone 32 WGS84 UTM zone 33 WGS84 UTM zone 32 ED50 (dansk) UTM zone 33 ED50 (dansk) Geografisk koordinatsystem EPSG:34003 System34 Jylland Kode ikke officielt anerkendt af EPSG EPSG:34005 System34 Sjælland Kode ikke officielt anerkendt af EPSG EPSG:45001 System45 Bornholm Kode ikke officielt anerkendt af EPSG EPSG:2196 Kp2000 Jylland, ETRS89 Tidligere dansk projektion EPSG:2197 Kp2000 Sjælland, ETRS89 Tidligere dansk projektion EPSG:2198 Kp2000 Bornholm, ETRS89 Tidligere dansk projektion

Indholdsfortegnelse. Forord 7

Indholdsfortegnelse. Forord 7 Indholdsfortegnelse Forord 7 1 Indledning 8 1.1 Baggrund 8 1.2 Kort som projekteringsgrundlag 8 1.3 Topografiske kort 8 1.4 Tekniske grundkort 9 1.5 Situationsplaner 10 1.6 Matrikelkortet 10 2 Landmåling

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs

Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs ver. 26.01.2009 WWW.GeoCAD.dk vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs Denne vejledning beskriver et nyt GeoCAD-program, der kan benyttes til udjævning af landmålingsobservationer. Programmet benytter et specielt

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Navigation

Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Navigation Side 1/33 Navigation Observation is still the keynote to succesful navigation today although this is sometimes obscured by our increasing tendency to rely on gadgets or the recorded expirience of other

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER

DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER DANVA DANDAS DATAMODEL FOR AFLØBSSYSTEMER Beskrivelse Version 2.6.0 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 7 1.1. Målsætning... 8 1.2. Databaser... 8 1.3. Ændringer og udvidelser... 8 1.4.

Læs mere

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Nyhus Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Finn Heidelberg DTP: Jes Nyhus Korrektur: Jens Lyng Tryk: Nørhaven

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Import af arealer / udstyr i vejman.dk

Import af arealer / udstyr i vejman.dk Dato 1. april 2014 Sagsbehandler Lise Gerd Pedersen Mail LGP@vd.dk Telefon Dokument 13/05273-6 Side 1/6 Import af arealer / udstyr i vejman.dk Formål og målgruppe Dokumentet beskriver importfaciliteten

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

MapInfo. ProViewer. Den enkle måde at få vist og dele kort med andre

MapInfo. ProViewer. Den enkle måde at få vist og dele kort med andre MapInfo ProViewer Den enkle måde at få vist og dele kort med andre Ret til ændringer forbeholdes uden særlig meddelelse herom. Forhandlere og sælgere er ikke ansvarlige for informationer i denne håndbog.

Læs mere

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 Introduktion Situation: Målgruppe: Med introduktionen af Servicepack 2 til Windows XP har DFF-EDB erfaret problemer omkring online hjælpen gennem fjernsupport-programmet

Læs mere

SAMYANG PROGRAMMET TIL "FISHEYE" KONVERTERING IrfanView version

SAMYANG PROGRAMMET TIL FISHEYE KONVERTERING IrfanView version SAMYANG PROGRAMMET TIL "FISHEYE" KONVERTERING IrfanView version 1. Indledning Som navnet oplyser, er programmet oprindelig konstrueret til at udvide brugsmulighederne for det populære Samyang 8 mm f/3.5

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Service. DFF-EDB GNSS-Service. VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service.

Service. DFF-EDB GNSS-Service. VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service. DFF EDB GNSS-Service VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service. De enkelte kapitler er farvemarkeret efter forskellig grupper af informationer. På hvert kapitels forside

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen, Morten Gausby, Jørgen Salomonsen og Martin Hansen GEO-VEJLEDNING 9 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET FOR

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere