Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf ver. Jan2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010"

Transkript

1 Uddannelsesbog Grundforløbet ver. Jan2010 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf

2 Velkommen Velkommen til Social- og Sundhedsskolen. Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen på Social- og Sundhedsskolen. Vi håber, at du vil føle dig godt tilpas i hverdagen på skolen, og du bliver glad for den uddannelse, du har valgt. Skolen vil bidrage til, at du får nogle gode, udviklende og lærerige måneder, mens du er under uddannelse, og vi forventer, at du vil være aktiv og nærværende - såvel fagligt som socialt. Uddannelsesbogen er et samarbejdsredskab mellem dig og underviserne. Vi vil gerne opfordre dig til at være åben og fremme dialogen, Vi lægger op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du når de uddannelsesmæssige mål. Du er altid velkommen til at spørge, hvis der er områder, du er usikker på eller står tvivlende overfor. Velkommen til samarbejdet. C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 1

3 Uddannelsesbogen: Sådan bruger du bogen: Denne version af uddannelsesbogen er en tilrettet version i forbindelse med overgang til hovedforløbet. Der er kun foretaget få rettelser og tilpasninger, da fremtiden snart vil bringe en erstatning for uddannelsesbogen (elevplan). Uddannelsesbogen er dit redskab gennem hele din uddannelse. Du får bogen udleveret ved påbegyndelsen af skoleundervisningen. Bogen er arbejdsredskab under hele forløbet, hvor der løbende indsættes nye oplysninger, når det er relevant. Uddannelsesbogen skal sikre, at du har overblik over hele dit uddannelsesforløb, og skal fungere som et samarbejdsredskab for dig og skolen. Uddannelsesbogen skal indeholde: dine uddannelsesmæssige stamoplysninger din personlige uddannelsesplan relevant materiale i forhold til uddannelsen Hvad angår skolens værdigrundlag og pædagogiske principper henvises til skolens hjemmeside (www.sosufh.dk). C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 2

4 Oplysninger om grundforløbene. På skolen udbydes følgende: Varighed i uger (kan afviges) Målgruppe Det ordinære grundforløb 20 Normale grundforløb. 1. Pakke For elever med stærke uddannelseskompetencer 10 For elever der kan nå målene for grundforløbet på 10 uger. 2. Pakke For uafklarede elever. 30 Elever der ikke er sikre på uddannelsesretning efter grundforløbet 3. Pakke Guidet grundforløb For elever der har brug for særlig støtte i uddannelsesforløbet. Grundforløbene afsluttes med et projekt der danner udgangspunkt for en prøve og der udstedes et bevis for grundforløbet. Mit grundforløb: Start: Slut: Valgfag: Etablering af egen virksomhed innovation Erhvervsrettet andetsprogsdansk Naturfag og kost, beregningsmetoder Naturfag Engelsk Samfundsfag Jeg valgte X C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 3

5 Kontaktlærersamtale: Kontaktlærersamtalen har som formål: at sikre overblik over hele uddannelsesforløbet samt for det aktuelle forløb, som eleven befinder sig i, at eleven gennem et samarbejde med læreren støttes med individuel vejledning i processen med den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen, at sikre, at læringen foregår i et ansvarligt fællesskab med andre, at sikre, at undervisningsmiljøet giver plads til individuelle muligheder, at medvirke til, at eleven er aktiv og medansvarlig i sin egen uddannelse, arbejder i denne læreproces med refleksion over egen læringsstil samt forholder sig til processen og indholdet heri. Ved begyndelsen af uddannelsen får du tildelt en kontaktlærer. Du og din kontaktlærer udarbejder i fællesskab en skriftlig plan for uddannelsesforløbet skemaet Kontaktlærersamtalen kan benyttes. Du og din kontaktlærer er ansvarlige for at følge op på denne plan. Skemaet på næste side anvendes til at fastholde elementerne fra kontaktlærersamtalerne. C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 4

6 Din personlige uddannelsesplan Elevnavn: Hold: Personlige mål med uddannelsen: Fælles kompetencemål eleverne kan: 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker, 2) medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (1 uge), 3) anvende viden om læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer samt kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed svarende til målene for grundfaget Læring, kommunikation og samarbejde (1 uge), 4) med henblik på at sikre en optimal ergonomisk adfærd anvende viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførelse samt arbejdsstedets indretning svarende til grundfaget Ergonomi og 5) anvende IT til løsning af arbejdsopgaver svarende til grundfaget Informationsteknologi (uden for niveau). Herudover: Dansk F niveau Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Hvordan målene opnås næste side. C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 5

7 Hvordan målene opnås? Valg af valgfag Andet: Underskrift elev: Dato for samtalen: Læreren som har deltaget i samtalen: C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 6

8 Uddannelsesvejledning. Mens du er under uddannelse, er uddannelsesvejlederne en del af dit netværk. Hos uddannelsesvejlederne kan du få oplysninger om dine muligheder efter grundforløbet. Du kan også henvende dig til en uddannelsesvejleder, hvis der opstår problemer undervejs i dit uddannelsesforløb. Du kan få kontakt med en uddannelsesvejleder ved at henvende dig i uddannelsesvejledningen. Der kan aftales tid. Uddannelsesvejlederne ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens: Fredericia afdeling: Anette Søgaard Lisbet Sørensen Åbningstider: se skolens hjemmeside (www.sosufh.dk). Telefon: se skolens hjemmeside. Horsens afdeling: Mona Langvold Jørgen Søndergaard Åbningstider: se skolens hjemmeside (www.sosufh.dk). Telefon: se skolens hjemmeside. C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 7

9 ÅLC (Åbent Læringscenter) - Læsecafé Social- og Sundhedsskolen tilbyder dig hjælp, hvis du har læse-, stave- og skrive-vanskeligheder. Læsecaféen er et sted hvor du efter skoletid kan søge hjælp til at arbejde med de vanskeligheder du måtte have. A. Mål. Målet med denne indsats er: at du får den støtte og vejledning du har brug for, så du kan gennemføre uddannelsen. B. Opsøgning. Læsevejlederen besøger hver ny klasse umiddelbart efter at den er startet på skolen. Læsevejlederen informerer om skolens tilbud som kan være - lektiehjælp - lydbøger - forlænget eksamenstid - renskrivning af opgaver - case på bånd - hæfte med grammatiske øvelser mv. Du tilbydes en individuel samtale med læsevejlederen hvis du har læse-, stave- og skriveproblemer. På baggrund af denne samtale vurderer læsevejlederen, hvilken form for hjælp du har behov for. Du kan få en samtale med læsevejlederen hvis: - du har problemer med at skrive og stave, - du i den første tid på skolen oplever, at det er svært at læse, huske og forstå stoffet. - du finder ud af, at du har vanskeligheder, fordi du ikke tidligere i samme omfang har haft brug for at læse, notere og skrive opgaver. Eleverne er til enhver tid velkomne til at kontakte læsevejlederne. SPS (Special Pædagogisk Støtte) - Henvendelse kan ske til Fredericia: Susanne Frederiksen Horsens: Marlene Troldtoft (pt.orlov) spørg uddannelsesvejlederne C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 8

10 Retningslinier for opgaveskrivning C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 9

11 Indledning Formålet med disse generelle retningslinier er at give eleverne på Social- og Sundhedsskolen nogle regler for opgaveskrivning, som kan anvendes såvel under uddannelsen som senere. Principperne for en god opgave er enkelthed, klarhed og overskuelighed. Følg meget nøje de retningslinier/vejledninger du får af din lærer. Tænk på, at det skal være let for læseren, at læse og forstå opgaven. Læseren har ikke den samme viden, som du har. Start altid med at gemme dit dokument. Gem evt. også dit dokument på en diskette/bird. (Kan købes på kontoret). Formelle krav til opgaven Opgaven skal afleveres i A4-format og skrives på pc med en læsevenlig skrifttype. I mange retningslinier/vejledninger for opgaveskrivning er der angivet et maksimalt sidetal. Forside, indholdsfortegnelse, kildeangivelse og bilagsmateriale tæller ikke med i dette sidetal. En normalside på Social- og Sundhedsskolen indeholder 2100 tegn med mellemrum. Antal tegn kan aflæses i Word med Funktioner, Ordoptælling. Forside Alle forsider skal indeholde: Holdbetegnelse. Opgaveskriverens/-skrivernes navn/e. Udarbejdelsestidspunkt og år. Social- og Sundhedsskolen, (Fredericia- Horsens afdeling). Faglærer/kontaktlærer. Forbeholdserklæring (* se bagside) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal give læseren et overblik over opgavens indhold. Indholdsfortegnelsen skal indeholde hovedoverskrifter med tilhørende sidetal. Kilde- og litteraturliste Hvis du anvender bøger, artikler, pjecer eller andet skriftligt materiale i din opgave, skal disse være opført under kildeangivelse. Hvis du bruger et citat, dvs. afskrift fra bøger, artikler, pjecer eller andet skriftligt materiale, skal dette anføres med citationstegn. Eks.: Aktivitet, motion og sund kost kan f.eks. forebygge overvægt og evt. slidgigt, som kan være meget smertefuldt. (Møller, 1999; s. 109). grundforlob jan2010.doc Side 10

12 Hvis du anvender andre kilder end bøger, som f.eks. radio, tv eller internettet skal du, når det er muligt, angive navn på afsender, navn på udsendelsen og dato for, hvornår den har været sendt. Du kan medtage bilag i begrænset omfang. Disse skal i givet fald nummereres og anbringes sidst i opgaven. Du skal i opgaveteksten henvise til det nummererede bilag. Eksempel på litteraturliste Bog: Artikel: Videobånd: Lov: Internet: Møller, Kirsten; Svanekier, Inger Vibeke; Carstensen; Lisa (1999): Socialog sundhedshjælper bind 1, Munksgaard, 4. udgave Husted, Birthe og Skriver, Ruth (2000): Sygeplejersker og assistenter, Sygeplejersken nr. 30 Diabetesforeningen (1992): Aldersdiabetes, Mediehuset, Svendborg LOV nr. 343 af 16/5/2001: Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Nielsen, Steen Baagøe (1998): Mænds professionelle omsorg en prosjektbeskrivelse, rapport fra en nordisk mannsforskningsworkshop Lysebu, mars 1998 (http://www.mannsforskning.no/publikasjoner/lysebu/nielsen.php3). (Set d. 21. december 2002) Må opgaven bruges i undervisningen? Hvis din opgave må offentliggøres til brug i undervisningen på Social- og Sundhedsskolen, så skriv det på forsiden. Kriterierne for de skriftlige opgaver: Det er vigtigt, at du er opmærksom på kriterierne for den skriftlige opgave. Skal opgaven eksempelvis laves individuelt, betyder det at det er dig selv, der skriver opgaven. Enslydende opgaver, opgaver trukket ned, fra Internettet og diverse opgavecentraler er ikke individuelle opgaver. Omgåelse af reglerne beskrevet i kriterierne til skriftlige opgaver, kan i yderste konsekvens betyde, at du ikke kan få lov til at fuldføre uddannelsen. Er du i tvivl om kriterierne for opgaven, skal du henvende dig til din faglærer. Forbeholdserklæring ( som skrives på forsiden.): Denne opgave er udarbejdet af en elev/elever ved Social- og Sundhedsskolen. Opgaven er ikke rettet eller kommenteret fra skolens eller praktikstedets side. Opgaven er udtryk for elevens/elevernes egne synspunkter, der nødvendigvis ikke deles af skolen eller praktikstedet. Kopiering, citering eller anden gengivelse af opgaven eller dele af den, er kun tilladt med elevens/ elevernes skriftlige tilladelse (Jævnfør gældende dansk lov om ophavsret). Opgaven er fortrolig og betragtes som et internt aktstykke og er således ikke omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen. grundforlob jan2010.doc Side 11

13 Ordensregler og almindelige bestemmelser Hovedbekendtgørelse nr af : Skolen skal fastsætte ordensregler for elever i skolens erhvervsuddannelser. Skolen skal informere eleverne om ordensreglerne senest ved undervisningens begyndelse. Skolen informerer endvidere det lokale uddannelsesudvalg om reglerne. Ordensreglerne skal til enhver tid udøves og er tænkt med udgangspunkt i skolens bærende pædagogiske værdier, såvel som i skolens generelle værdigrundlag. Mødepligt og tilstedevær LBK nr 1244 af 23/10/2007 Gældende (Erhvervsuddannelsesloven) 49. En uddannelses gennemførelse forudsætter, at eleven deltager i skoleundervisning, således som det bestemmes af vedkommende skole i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen Hovedbekendtgørelsens 65: Eleverne skal deltage i den enkelte erhvervsuddannelses skoleundervisning i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan LBK nr 983 af 27/07/2007 Gældende (SU-loven) 2. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få uddannelsesstøtte, når de 1) opfylder de betingelser, der er nævnt i 2 a, 2) er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, 3) er fyldt 18 år, 4) er studieaktive og 5) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, bortset fra stipendium efter afsnit II. Du har mødepligt til den skemalagte undervisningstid. Du skal møde til tiden både om morgenen og efter pauser, da du som elev på Grundforløb eller som ansat elev på Hovedforløb har en ugentlig arbejdstid på 37 timer (gennemsnitlig 30 ugentlige lektioner på skolen, resten forberedelsestid). Er du under 25 år, og elev på Grundforløbet, kontaktes kommunens Ungdomsvejledning ved et fravær der betyder, at du vil få vanskeligt ved at nå målene for uddannelsen. Er du over 18 år, og modtager Statens Uddannelsesstøtte, er det en betingelse for at modtage SU, at du er studieaktiv, dvs. deltager i obligatorisk undervisning og prøver og afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. grundforlob jan2010.doc Side 12

14 Fremmøde og registrering af fravær Hovedbekendtgørelsens 42, stk. 3: Skolen skal føre løbende registrering af elevernes fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund. Skolen skal underrette den eventuelle praktikvirksomhed om registreringen senest ved skoleopholdets afslutning. Skolen skal til stadighed være i besiddelse af en oversigt over den enkelte elevs samlede fravær Hovedbekendtgørelsens 66: Eleverne kan være fraværende fra undervisningen ved sygdom og af andre lovlige grunde, der er dokumenteret efter skolens nærmere retningslinier herfor. Stk. 2. Skolen kan i særlige tilfælde efter elevens anmodning bevilge en kortvarig undervisningsfrihed, hvis skolen skønner, at eleven kan nå uddannelsens mål. For elever med uddannelsesaftale træffes afgørelsen efter forhandling med praktikvirksomheden Som elev på social- og sundhedsuddannelserne har du ansvar for at give besked om fravær/sygemelding. I praktikperioderne skal du følge dit praktiksteds regler for melding om fravær / sygdom. I teoriperioderne skal du melde 1. fraværs- / sygdomsdag mellem kl og 9.00 til Social- og Sundhedsskolen Fredericia, tlf.: / Social- og Sundhedsskolen Horsens, tlf.: Vær opmærksom på, at du ved sygdom i såvel praktik- som teoriperioder er forpligtet til at underrette ansættende myndighed (gælder ikke elever på grundforløbet). Du skal ved henvendelse til skolen opgive dit navn og holdbetegnelse samt, hvis det er muligt, længden af dit fravær. Lægebesøg, tandlægebesøg o.l. planlægges til at foregå uden for undervisningstiden. Skolen foretager en løbende registrering af alt fremmøde. Ved fravær i den enkelte teori- og praktikperiode vurderes dit fortsatte uddannelsesforløb. Ved fravær kan du blive indkaldt til samtale med henblik på vurdering af dit videre uddannelses-forløb. Fravær der ikke skyldes sygdom eller lignende omstændigheder betragtes som ulovligt fravær og er ikke acceptabelt, og fravær der ikke meddeles skolen/praktikstedet betragtes under alle omstændigheder som ulovligt fravær. Fravær under disse omstændigheder vil kunne medføre opsigelse af ansættelseskontrakten. Elevrådsarbejde, herunder deltagelse i møder, råd og bestyrelser der vedrører skolen, betragtes ikke som fravær. Som elev på hovedforløbet er du omfattet af almindelige regler og rettigheder for medarbejdere på ansættelsesstedet. grundforlob jan2010.doc Side 13

15 Sygemeldinger Som hovedregel vil det være tilstrækkeligt at give skole og ansættende myndighed besked om dit fravær, jf. afsnit om Fravær og registrering. Ved sygemelding skal du om muligt oplyse, hvor lang tid du forventer, at fraværet vil vare, samt aftale hvornår skole og ansættende myndighed igen kontaktes. Den ansættende myndighed kan forlange lægeerklæring efter 3 dages fravær jf. Dagpengelovens 7, stk. 2. Skolens ledelse kan i konkrete situationer ligeledes træffe beslutning om indhentelse af lægeerklæring. Rekvirenten betaler lægeerklæringen. Undervisning i tilfælde af snestorm, uvejr eller lignende: Som hovedregel aflyses undervisningen ikke på grund af dårligt vejr. Hvis undervisningen aflyses, gives der besked om dette til Danmarks Radio P4 Trekanten P4 Østjylland med henblik på at aflysningen kan læses op mellem kl samt vil være at finde på DR s hjemmeside (www.dr.dk. under regionerne). Hjemmearbejde og opgaveaflevering Grundfag: Bek. Nr. 882 af 06/07/2007 med ændringer per Naturfag, bilag 11: 1) Prøven tager sit udgangspunkt i elevudarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger dokumentationen skal være godkendt af læreren for at eleven kan indstilles til eksamen. Trin 1: Bek. Nr. 163 af For at elever på trin 1 kan aflægge den afsluttende prøve, j.f. pkt. 6.2, skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser skal være mindst beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal eleverne Du skal være aktiv og medansvarlig for din egen uddannelse. Det hjemmearbejde og de opgaver, der knytter sig til det enkelte fag, skal udføres og afleveres til den fastsatte tid. Manglende aflevering af opgaver kan medføre, at den personlige uddannelsesplan må ændres. Som udgangspunkt foregår undervisningen på skolen. Dog kan der, ved projektarbejde og lignende arbejdsformer, i forbindelse med problemformulering/opgavebeskrivelse laves en individuel aftale om, hvor du udfører arbejdet. Af aftalen skal fremgå, hvor arbejdets konkrete udførelse finder sted, herunder obligatorisk vejledning, kildesøgning, institutionsbesøg grundforlob jan2010.doc Side 14

16 have bestået grundfaget naturfag Niveau E, og hvert af de valgfri specialefag skal være bedømt bestået. Trin 2: Bek. Nr. 163 af For at elever på trin 2 kan aflægge den afsluttende prøve, j.f. pkt. 6.2., skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser skal være mindst beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal eleverne have bestået grundfaget naturfag, og hvert enkelt valgfri specialefag skal være bedømt bestået. Praktiske forhold Åbningstider: Skolen er normalt åben for adgang fra kl Bibliotekerne: Bibliotekerne på skolerne er beregnet til dig og skolens ansatte. Åbningstiden (se skolen hjemmeside eller opslag ved bibliotekerne. På bibliotekerne findes bøger, tidsskrifter, pjec er, lydbånd, CDér og videoer - især om emner, der undervises i på skolen. Bibliotekets bøger er registreret i en database, hvor man både kan søge efter bestemte bøger, forfattere og efter et emne. Udlånstider Du skal bruge dit lånernummer for at kunne l åne på biblioteket, og udlånstiderne er følgende: Bøger: 30. dage, videoer: 1. dag, Tidsskrifter: Kun til brug på biblioteket og håndbøger: Kun til brug på biblioteket Biblioteksinformation. Når et nyt hold starter på skolen bliver der afholdt biblioteksintroduktion for holdet. Bibliotekaren hjælper gerne med at finde ønsket materiale på såvel biblioteket som på Internet. grundforlob jan2010.doc Side 15

17 Uden for bibliotekets åbningstid er der mulighed for selvudlåning. Du er ansvarlig for at registrere, hvilke bøger du låner med hjem. Følg vejledningen på biblioteket. Husk at aflevere bøgerne i rette tid, så andre kan få gavn af bøgerne. Rygning: Det er tilladt at ryge udendørs på de anviste steder. Brug venligst de opstillede askebægre til at skodde i. Dette omfatter både elever, personale og gæster. I praktikperioderne vil det være det pågældende praktiksteds regler, der er gældende. Misbrug: Som Social- og Sundhedsskole er det vores overordnede politik at fremme sundhed. Derfor accepteres rusmidler som alkohol, hash, narkotika og ecstacy m.m. ikke. Bliver du opmærksom på, at en elev virker påvirket af et rusmiddel, opfordres du til at tale med din kontaktlærer, som vil sikre at eleven bliver kontaktet med henblik på en samtale. Ved festlige lejligheder, f.eks. dimissioner, kan der dog serveres øl og vin. Mobiltelefoner: Mobiltelefonen må ikke virke forstyrrende i undervisnings- og læringssituationer grundforlob jan2010.doc Side 16

18 IT: Generelt: Skolens computere skal først og fremmest anvendes til uddannelsesformål. Computerne og tilbehøret skal anvendes med omtanke, - ingen mad og drikke ved computerne. Computerne skal slukkes efter brug. Det er strengt forbudt at ændre på maskinernes opsætning eller installere egne programmer eller CD-rom er. Du skal bruge dit eget personlige brugernavn og adgangskode, når du kobler dig på skolens netværk (ellers virker udskrivning til printer ikke). Bruger-id/adgangskode Du får i starten af uddannelsen udleveret bruger-id/adgangskoder. Adgangskoder er personlige og må ikke videregives. Netværket og internettet. Danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes. Skolens udstyr må ikke bruges til spredning af budskaber i modstrid med dansk lovgivning eller til spredning af racistisk eller nazistisk propaganda. Skolens udstyr må ikke benyttes til søgning og databehandling af børneporno og andet pornografisk materiale. grundforlob jan2010.doc Side 17

19 Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed er forbudt. Alle skal overholde god Net-etik på Internettet. Du må f.eks. ikke sende anonym e-post eller på anden måde genere andre brugere af nettet. Du har selv ansvaret for det, du foretager dig. Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, du foretager. Sanktioner. Ved overtrædelse af reglerne kan du idømmes karantæne (adgangskode inddrages i en periode). Grovere tilfælde kan medføre bortvisning fra skolen og i visse tilfælde kontaktes myndighederne. Mobning: Bekæmpelse af mobning er en fælles opgave. Vi forventer, at du viser respekt overfor andre, både i adfærd og kommunikation. Du har medansvar for, at der er et godt arbejdsmiljø i klassen og på skolen. Videoovervågning: Skolen foretager videoovervågning af skolen døgnet rundt. Vi gør opmærksom på dette ved skiltning på dørene ved alle indgangspartierne. Optagelserne gemmes nogle dage, hvorefter de bliver slettet. grundforlob jan2010.doc Side 18

20 Fotokopiering: Der forefindes fotokopieringsmaskiner (sort /hvid) på skolen der står til rådighed for dig. Du kan købe kopikort på sekretariatet. Til faglig brug vurderer din underviser materialets relevans og kan eventuelt udlevere et kopikort til dig. Du har mulighed for at få lavet farvekopier i sekretariatet. Pris er 5 kr. pr. kopi. Underviseren kan i enkelte tilfælde give dig lov til at få farvekopier på skolens regning, hvis det du skal have kopieret i farver er af faglig betydning for opgaven (eksempelvis en billedanalyse i dansk). Indtagelse af mad og drikke: Det forventes at du rydder op efter dig selv. Måltiderne indtages i pauserne. Fotografering/videoptagelse: Du må ikke fotografere andre uden accept på skolens område grundforlob jan2010.doc Side 19

21 Forholdsregler ved overtrædelse Tavshedspligt: Forvaltningslovens 27: Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt jf. Borgerlig straffelov 152 og 152 c-f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Straffelovens 152, stk. 1.: Den, som virker eller har virket i offentlige tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. Tavshedspligt: Alle elever i ansættelsesforhold er omfattet af tavshedspligten jf. forvaltningsloven. Forsikringsforhold / arbejdsskader: Grundforløbet: Elever der går på grundforløbet er ikke dækket af forsikringer tegnet af skolen. Eleverne bør undersøge hvor vidt de selv eller deres forældre har forsikret dem i forhold til den dækning de ønsker. Elever på hovedforløbet: Elever med ansættelseskontakt er dækket af de forsikringer arbejdsgiveren har tegnet. Forsikringsforhold / arbejdsskader, fortsat: Der er ingen forsikringer der dækker tyveri på skolen. Alle arbejdsskader skal anmeldes ansættelsesstedet foretager anmeldelsen i tvivlstilfælde henvender du dig på skolens sekretariat.. Beredskabsplan: En plan for hvad der skal gøres ved brand og katastrofer mv. forefindes i hvert undervisningslokale. Instrukserne ændres løbende i forhold til de faktiske forhold. En kopi af de gældende instrukser ligger på skolens hjemmeside (www.sosufh.dk). grundforlob jan2010.doc Side 20

22 Forholdsregler ved overtrædelse: Hovedbekendtgørelsen: 67. Skolen kan udelukke en elev fra fortsat undervisning, jf. 50, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. En elev kan kun udelukkes fra fortsat undervisning, når mindre vidtgående foranstaltninger, jf. stk. 3, og 53, forgæves har været forsøgt. For elever med uddannelsesaftale skal skolen endvidere følge fremgangsmåden efter 74, stk. 2 og 3. Stk. 3. Skolen afgør ud fra karakteren og graden af forsømmelserne eller de disciplinære forseelser, hvilke foranstaltninger der skal forsøges iværksat for at undgå at udelukke eleven, herunder de foranstaltninger, der er nævnt i 53, samtaler, advarsler, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold, overflytning til anden skole og kombinationer heraf. Skolen skal registrere de anvendte foranstaltninger for den enkelte elev. Stk. 4. Hvis udelukkelsesgrunden kun angår valgfri supplerende undervisning, kan udelukkelsen kun omfatte denne. 68. Findes en elev at have gjort sig skyldig i særlig grov forseelse, og må det påregnes, at der som følge heraf vil blive truffet afgørelse om udelukkelse fra fortsat undervisning, kan eleven hjemsendes uden forudgående varsel, indtil der er truffet endelig afgørelse af udelukkelsesspørgsmålet. 69. Når en elev har forsømt al undervisning i længere tid, og skolen forgæves har udfoldet rimelige bestræbelser på at komme i kontakt med eleven, kan skolen betragte eleven som udmeldt. Skolen skal dog forinden kontakte elevens eventuelle praktikvirksomhed og inddrage denne i sine overvejelser. Skolen skal give praktikvirksomheden meddelelse og søge at give eleven meddelelse om udmeldelsen ved almindeligt og rekommanderet brev. Forholdsregler ved overtrædelse: Ordensreglerne skal til enhver tid udøves og er tænkt med udgangspunkt i skolens bærende pædagogiske værdier. Skolen går ud fra, at alle overholder ordensreglerne, da vi alle har en interesse i et godt og aktivt studiemiljø, hvor der er plads til alle. Skulle ordensreglerne undtagelsesvist blive brudt, kan skolen benytte sig af følgende muligheder: Mundtlig påtale, skriftlig advarsel, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold, overflytning til anden skole og kombinationer heraf. Der vil ligeledes ske et notat i din elevsag. Ved særligt grove forseelser kan du uden forudgående varsel hjemsendes med øjeblikkelig virkning. Skolens ledelse skal efterfølgende træffe afgørelse om evt. udelukkelse fra fortsat undervisning og give dig skriftlig meddelelse om dette jf. 69 med angivelse af klageadgang. Skolen har pligt til at underrette ansættende myndighed, samt forældremyndighedens indehaver for personer under 18 år. Opsigelse af ansættelsesforholdet i forbindelse med fravær kan finde sted efter skolen forinden har inddraget ansættende myndighed. grundforlob jan2010.doc Side 21

23 Forholdsregler ved overtrædelse: 70. For elever, der er undergivet forældremyndighed, sendes eventuelle skriftlige meddelelser til forældremyndighedens indehaver med kopi til eleven. Hovedbekendtgørelsens 73. Når skolen udelukker en elev fra fortsat undervisning, skal skolen over for eleven og den eventuelle indehaver af forældremyndigheden samt praktikvirksomheden skriftligt angive, på hvilke faktiske forhold afgørelsen er baseret, og give oplysning om klagereglerne. Med hensyn til disse afgørelser finder forvaltningslovens regler om begrundelse, partshøring og klagevejledning tilsvarende anvendelse. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning skal skolen kontakte såvel dig, forældremyndighedsindehaveren og ansættende myndighed. Har du en uddannelsesaftale skal ansættende myndighed inddrages inden beslutning om udelukkelse fra fortsat undervisning træffes. Ved tildeling af advarsel skal ansættende myndighed kontaktes. Ved øjeblikkelig udelukkelse skal skolen efterfølgende hurtigst muligt kontakte ansættende myndighed. Hovedbekendtgørelsens 74: Ved udelukkelse fra fortsat undervisning bortfalder en eventuel uddannelsesaftale, jf. 62 i lov om erhvervsuddannelser. Uddannelsesaftalen bortfalder ikke, når eleven er midlertidigt hjemsendt til virksomheden. Stk. 2. For elever med uddannelsesaftale kan afgørelser om udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole kun træffes efter forhandling med praktikvirksomheden. Stk. 3. Skolen underretter virksomheden om de afgørelser, der er omtalt i stk. 2, samt om skriftlige advarsler, for så vidt disse vedrører forhold, der har betydning for elevens muligheder for at gennemføre uddannelsesforløbet. Stk. 4. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning af elever, der har indgået uddannelsesaftale, skal skolen hurtigst muligt give virksomheden meddelelse herom. grundforlob jan2010.doc Side 22

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan

IBC International Business College Erhvervsuddannelserne Kolding Aabenraa Fredericia. Den lokale undervisningsplan Kolding Aabenraa Fredericia Den lokale undervisningsplan Indholdsfortegnelse Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 4 Pædagogisk udgangspunkt for erhvervsuddannelsen... 4 Afdelinger af IBC... 4 Udbud

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev.15.08.15

STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Rev.15.08.15 STUDIEHÅNDBOG for SYGEPLEJESTUDIET Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Rev.15.08.15 August 2015 1 Del 1. Formalia 4 1.1 Adgang til skolen... 4 1.2 Cykel- og bilparkering... 4 1.3 Fotokopiering... 4 1.4

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere