Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf ver. Jan2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010"

Transkript

1 Uddannelsesbog Grundforløbet ver. Jan2010 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf

2 Velkommen Velkommen til Social- og Sundhedsskolen. Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen på Social- og Sundhedsskolen. Vi håber, at du vil føle dig godt tilpas i hverdagen på skolen, og du bliver glad for den uddannelse, du har valgt. Skolen vil bidrage til, at du får nogle gode, udviklende og lærerige måneder, mens du er under uddannelse, og vi forventer, at du vil være aktiv og nærværende - såvel fagligt som socialt. Uddannelsesbogen er et samarbejdsredskab mellem dig og underviserne. Vi vil gerne opfordre dig til at være åben og fremme dialogen, Vi lægger op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du når de uddannelsesmæssige mål. Du er altid velkommen til at spørge, hvis der er områder, du er usikker på eller står tvivlende overfor. Velkommen til samarbejdet. C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 1

3 Uddannelsesbogen: Sådan bruger du bogen: Denne version af uddannelsesbogen er en tilrettet version i forbindelse med overgang til hovedforløbet. Der er kun foretaget få rettelser og tilpasninger, da fremtiden snart vil bringe en erstatning for uddannelsesbogen (elevplan). Uddannelsesbogen er dit redskab gennem hele din uddannelse. Du får bogen udleveret ved påbegyndelsen af skoleundervisningen. Bogen er arbejdsredskab under hele forløbet, hvor der løbende indsættes nye oplysninger, når det er relevant. Uddannelsesbogen skal sikre, at du har overblik over hele dit uddannelsesforløb, og skal fungere som et samarbejdsredskab for dig og skolen. Uddannelsesbogen skal indeholde: dine uddannelsesmæssige stamoplysninger din personlige uddannelsesplan relevant materiale i forhold til uddannelsen Hvad angår skolens værdigrundlag og pædagogiske principper henvises til skolens hjemmeside (www.sosufh.dk). C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 2

4 Oplysninger om grundforløbene. På skolen udbydes følgende: Varighed i uger (kan afviges) Målgruppe Det ordinære grundforløb 20 Normale grundforløb. 1. Pakke For elever med stærke uddannelseskompetencer 10 For elever der kan nå målene for grundforløbet på 10 uger. 2. Pakke For uafklarede elever. 30 Elever der ikke er sikre på uddannelsesretning efter grundforløbet 3. Pakke Guidet grundforløb For elever der har brug for særlig støtte i uddannelsesforløbet. Grundforløbene afsluttes med et projekt der danner udgangspunkt for en prøve og der udstedes et bevis for grundforløbet. Mit grundforløb: Start: Slut: Valgfag: Etablering af egen virksomhed innovation Erhvervsrettet andetsprogsdansk Naturfag og kost, beregningsmetoder Naturfag Engelsk Samfundsfag Jeg valgte X C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 3

5 Kontaktlærersamtale: Kontaktlærersamtalen har som formål: at sikre overblik over hele uddannelsesforløbet samt for det aktuelle forløb, som eleven befinder sig i, at eleven gennem et samarbejde med læreren støttes med individuel vejledning i processen med den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen, at sikre, at læringen foregår i et ansvarligt fællesskab med andre, at sikre, at undervisningsmiljøet giver plads til individuelle muligheder, at medvirke til, at eleven er aktiv og medansvarlig i sin egen uddannelse, arbejder i denne læreproces med refleksion over egen læringsstil samt forholder sig til processen og indholdet heri. Ved begyndelsen af uddannelsen får du tildelt en kontaktlærer. Du og din kontaktlærer udarbejder i fællesskab en skriftlig plan for uddannelsesforløbet skemaet Kontaktlærersamtalen kan benyttes. Du og din kontaktlærer er ansvarlige for at følge op på denne plan. Skemaet på næste side anvendes til at fastholde elementerne fra kontaktlærersamtalerne. C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 4

6 Din personlige uddannelsesplan Elevnavn: Hold: Personlige mål med uddannelsen: Fælles kompetencemål eleverne kan: 1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker, 2) medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (1 uge), 3) anvende viden om læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer samt kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed svarende til målene for grundfaget Læring, kommunikation og samarbejde (1 uge), 4) med henblik på at sikre en optimal ergonomisk adfærd anvende viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførelse samt arbejdsstedets indretning svarende til grundfaget Ergonomi og 5) anvende IT til løsning af arbejdsopgaver svarende til grundfaget Informationsteknologi (uden for niveau). Herudover: Dansk F niveau Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Hvordan målene opnås næste side. C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 5

7 Hvordan målene opnås? Valg af valgfag Andet: Underskrift elev: Dato for samtalen: Læreren som har deltaget i samtalen: C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 6

8 Uddannelsesvejledning. Mens du er under uddannelse, er uddannelsesvejlederne en del af dit netværk. Hos uddannelsesvejlederne kan du få oplysninger om dine muligheder efter grundforløbet. Du kan også henvende dig til en uddannelsesvejleder, hvis der opstår problemer undervejs i dit uddannelsesforløb. Du kan få kontakt med en uddannelsesvejleder ved at henvende dig i uddannelsesvejledningen. Der kan aftales tid. Uddannelsesvejlederne ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens: Fredericia afdeling: Anette Søgaard Lisbet Sørensen Åbningstider: se skolens hjemmeside (www.sosufh.dk). Telefon: se skolens hjemmeside. Horsens afdeling: Mona Langvold Jørgen Søndergaard Åbningstider: se skolens hjemmeside (www.sosufh.dk). Telefon: se skolens hjemmeside. C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 7

9 ÅLC (Åbent Læringscenter) - Læsecafé Social- og Sundhedsskolen tilbyder dig hjælp, hvis du har læse-, stave- og skrive-vanskeligheder. Læsecaféen er et sted hvor du efter skoletid kan søge hjælp til at arbejde med de vanskeligheder du måtte have. A. Mål. Målet med denne indsats er: at du får den støtte og vejledning du har brug for, så du kan gennemføre uddannelsen. B. Opsøgning. Læsevejlederen besøger hver ny klasse umiddelbart efter at den er startet på skolen. Læsevejlederen informerer om skolens tilbud som kan være - lektiehjælp - lydbøger - forlænget eksamenstid - renskrivning af opgaver - case på bånd - hæfte med grammatiske øvelser mv. Du tilbydes en individuel samtale med læsevejlederen hvis du har læse-, stave- og skriveproblemer. På baggrund af denne samtale vurderer læsevejlederen, hvilken form for hjælp du har behov for. Du kan få en samtale med læsevejlederen hvis: - du har problemer med at skrive og stave, - du i den første tid på skolen oplever, at det er svært at læse, huske og forstå stoffet. - du finder ud af, at du har vanskeligheder, fordi du ikke tidligere i samme omfang har haft brug for at læse, notere og skrive opgaver. Eleverne er til enhver tid velkomne til at kontakte læsevejlederne. SPS (Special Pædagogisk Støtte) - Henvendelse kan ske til Fredericia: Susanne Frederiksen Horsens: Marlene Troldtoft (pt.orlov) spørg uddannelsesvejlederne C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 8

10 Retningslinier for opgaveskrivning C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\7SIM4ZKZ\uddbog grundforlob jan2010.doc Side 9

11 Indledning Formålet med disse generelle retningslinier er at give eleverne på Social- og Sundhedsskolen nogle regler for opgaveskrivning, som kan anvendes såvel under uddannelsen som senere. Principperne for en god opgave er enkelthed, klarhed og overskuelighed. Følg meget nøje de retningslinier/vejledninger du får af din lærer. Tænk på, at det skal være let for læseren, at læse og forstå opgaven. Læseren har ikke den samme viden, som du har. Start altid med at gemme dit dokument. Gem evt. også dit dokument på en diskette/bird. (Kan købes på kontoret). Formelle krav til opgaven Opgaven skal afleveres i A4-format og skrives på pc med en læsevenlig skrifttype. I mange retningslinier/vejledninger for opgaveskrivning er der angivet et maksimalt sidetal. Forside, indholdsfortegnelse, kildeangivelse og bilagsmateriale tæller ikke med i dette sidetal. En normalside på Social- og Sundhedsskolen indeholder 2100 tegn med mellemrum. Antal tegn kan aflæses i Word med Funktioner, Ordoptælling. Forside Alle forsider skal indeholde: Holdbetegnelse. Opgaveskriverens/-skrivernes navn/e. Udarbejdelsestidspunkt og år. Social- og Sundhedsskolen, (Fredericia- Horsens afdeling). Faglærer/kontaktlærer. Forbeholdserklæring (* se bagside) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal give læseren et overblik over opgavens indhold. Indholdsfortegnelsen skal indeholde hovedoverskrifter med tilhørende sidetal. Kilde- og litteraturliste Hvis du anvender bøger, artikler, pjecer eller andet skriftligt materiale i din opgave, skal disse være opført under kildeangivelse. Hvis du bruger et citat, dvs. afskrift fra bøger, artikler, pjecer eller andet skriftligt materiale, skal dette anføres med citationstegn. Eks.: Aktivitet, motion og sund kost kan f.eks. forebygge overvægt og evt. slidgigt, som kan være meget smertefuldt. (Møller, 1999; s. 109). grundforlob jan2010.doc Side 10

12 Hvis du anvender andre kilder end bøger, som f.eks. radio, tv eller internettet skal du, når det er muligt, angive navn på afsender, navn på udsendelsen og dato for, hvornår den har været sendt. Du kan medtage bilag i begrænset omfang. Disse skal i givet fald nummereres og anbringes sidst i opgaven. Du skal i opgaveteksten henvise til det nummererede bilag. Eksempel på litteraturliste Bog: Artikel: Videobånd: Lov: Internet: Møller, Kirsten; Svanekier, Inger Vibeke; Carstensen; Lisa (1999): Socialog sundhedshjælper bind 1, Munksgaard, 4. udgave Husted, Birthe og Skriver, Ruth (2000): Sygeplejersker og assistenter, Sygeplejersken nr. 30 Diabetesforeningen (1992): Aldersdiabetes, Mediehuset, Svendborg LOV nr. 343 af 16/5/2001: Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Nielsen, Steen Baagøe (1998): Mænds professionelle omsorg en prosjektbeskrivelse, rapport fra en nordisk mannsforskningsworkshop Lysebu, mars 1998 (http://www.mannsforskning.no/publikasjoner/lysebu/nielsen.php3). (Set d. 21. december 2002) Må opgaven bruges i undervisningen? Hvis din opgave må offentliggøres til brug i undervisningen på Social- og Sundhedsskolen, så skriv det på forsiden. Kriterierne for de skriftlige opgaver: Det er vigtigt, at du er opmærksom på kriterierne for den skriftlige opgave. Skal opgaven eksempelvis laves individuelt, betyder det at det er dig selv, der skriver opgaven. Enslydende opgaver, opgaver trukket ned, fra Internettet og diverse opgavecentraler er ikke individuelle opgaver. Omgåelse af reglerne beskrevet i kriterierne til skriftlige opgaver, kan i yderste konsekvens betyde, at du ikke kan få lov til at fuldføre uddannelsen. Er du i tvivl om kriterierne for opgaven, skal du henvende dig til din faglærer. Forbeholdserklæring ( som skrives på forsiden.): Denne opgave er udarbejdet af en elev/elever ved Social- og Sundhedsskolen. Opgaven er ikke rettet eller kommenteret fra skolens eller praktikstedets side. Opgaven er udtryk for elevens/elevernes egne synspunkter, der nødvendigvis ikke deles af skolen eller praktikstedet. Kopiering, citering eller anden gengivelse af opgaven eller dele af den, er kun tilladt med elevens/ elevernes skriftlige tilladelse (Jævnfør gældende dansk lov om ophavsret). Opgaven er fortrolig og betragtes som et internt aktstykke og er således ikke omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen. grundforlob jan2010.doc Side 11

13 Ordensregler og almindelige bestemmelser Hovedbekendtgørelse nr af : Skolen skal fastsætte ordensregler for elever i skolens erhvervsuddannelser. Skolen skal informere eleverne om ordensreglerne senest ved undervisningens begyndelse. Skolen informerer endvidere det lokale uddannelsesudvalg om reglerne. Ordensreglerne skal til enhver tid udøves og er tænkt med udgangspunkt i skolens bærende pædagogiske værdier, såvel som i skolens generelle værdigrundlag. Mødepligt og tilstedevær LBK nr 1244 af 23/10/2007 Gældende (Erhvervsuddannelsesloven) 49. En uddannelses gennemførelse forudsætter, at eleven deltager i skoleundervisning, således som det bestemmes af vedkommende skole i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen Hovedbekendtgørelsens 65: Eleverne skal deltage i den enkelte erhvervsuddannelses skoleundervisning i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan LBK nr 983 af 27/07/2007 Gældende (SU-loven) 2. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få uddannelsesstøtte, når de 1) opfylder de betingelser, der er nævnt i 2 a, 2) er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, 3) er fyldt 18 år, 4) er studieaktive og 5) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, bortset fra stipendium efter afsnit II. Du har mødepligt til den skemalagte undervisningstid. Du skal møde til tiden både om morgenen og efter pauser, da du som elev på Grundforløb eller som ansat elev på Hovedforløb har en ugentlig arbejdstid på 37 timer (gennemsnitlig 30 ugentlige lektioner på skolen, resten forberedelsestid). Er du under 25 år, og elev på Grundforløbet, kontaktes kommunens Ungdomsvejledning ved et fravær der betyder, at du vil få vanskeligt ved at nå målene for uddannelsen. Er du over 18 år, og modtager Statens Uddannelsesstøtte, er det en betingelse for at modtage SU, at du er studieaktiv, dvs. deltager i obligatorisk undervisning og prøver og afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. grundforlob jan2010.doc Side 12

14 Fremmøde og registrering af fravær Hovedbekendtgørelsens 42, stk. 3: Skolen skal føre løbende registrering af elevernes fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund. Skolen skal underrette den eventuelle praktikvirksomhed om registreringen senest ved skoleopholdets afslutning. Skolen skal til stadighed være i besiddelse af en oversigt over den enkelte elevs samlede fravær Hovedbekendtgørelsens 66: Eleverne kan være fraværende fra undervisningen ved sygdom og af andre lovlige grunde, der er dokumenteret efter skolens nærmere retningslinier herfor. Stk. 2. Skolen kan i særlige tilfælde efter elevens anmodning bevilge en kortvarig undervisningsfrihed, hvis skolen skønner, at eleven kan nå uddannelsens mål. For elever med uddannelsesaftale træffes afgørelsen efter forhandling med praktikvirksomheden Som elev på social- og sundhedsuddannelserne har du ansvar for at give besked om fravær/sygemelding. I praktikperioderne skal du følge dit praktiksteds regler for melding om fravær / sygdom. I teoriperioderne skal du melde 1. fraværs- / sygdomsdag mellem kl og 9.00 til Social- og Sundhedsskolen Fredericia, tlf.: / Social- og Sundhedsskolen Horsens, tlf.: Vær opmærksom på, at du ved sygdom i såvel praktik- som teoriperioder er forpligtet til at underrette ansættende myndighed (gælder ikke elever på grundforløbet). Du skal ved henvendelse til skolen opgive dit navn og holdbetegnelse samt, hvis det er muligt, længden af dit fravær. Lægebesøg, tandlægebesøg o.l. planlægges til at foregå uden for undervisningstiden. Skolen foretager en løbende registrering af alt fremmøde. Ved fravær i den enkelte teori- og praktikperiode vurderes dit fortsatte uddannelsesforløb. Ved fravær kan du blive indkaldt til samtale med henblik på vurdering af dit videre uddannelses-forløb. Fravær der ikke skyldes sygdom eller lignende omstændigheder betragtes som ulovligt fravær og er ikke acceptabelt, og fravær der ikke meddeles skolen/praktikstedet betragtes under alle omstændigheder som ulovligt fravær. Fravær under disse omstændigheder vil kunne medføre opsigelse af ansættelseskontrakten. Elevrådsarbejde, herunder deltagelse i møder, råd og bestyrelser der vedrører skolen, betragtes ikke som fravær. Som elev på hovedforløbet er du omfattet af almindelige regler og rettigheder for medarbejdere på ansættelsesstedet. grundforlob jan2010.doc Side 13

15 Sygemeldinger Som hovedregel vil det være tilstrækkeligt at give skole og ansættende myndighed besked om dit fravær, jf. afsnit om Fravær og registrering. Ved sygemelding skal du om muligt oplyse, hvor lang tid du forventer, at fraværet vil vare, samt aftale hvornår skole og ansættende myndighed igen kontaktes. Den ansættende myndighed kan forlange lægeerklæring efter 3 dages fravær jf. Dagpengelovens 7, stk. 2. Skolens ledelse kan i konkrete situationer ligeledes træffe beslutning om indhentelse af lægeerklæring. Rekvirenten betaler lægeerklæringen. Undervisning i tilfælde af snestorm, uvejr eller lignende: Som hovedregel aflyses undervisningen ikke på grund af dårligt vejr. Hvis undervisningen aflyses, gives der besked om dette til Danmarks Radio P4 Trekanten P4 Østjylland med henblik på at aflysningen kan læses op mellem kl samt vil være at finde på DR s hjemmeside (www.dr.dk. under regionerne). Hjemmearbejde og opgaveaflevering Grundfag: Bek. Nr. 882 af 06/07/2007 med ændringer per Naturfag, bilag 11: 1) Prøven tager sit udgangspunkt i elevudarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger dokumentationen skal være godkendt af læreren for at eleven kan indstilles til eksamen. Trin 1: Bek. Nr. 163 af For at elever på trin 1 kan aflægge den afsluttende prøve, j.f. pkt. 6.2, skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser skal være mindst beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal eleverne Du skal være aktiv og medansvarlig for din egen uddannelse. Det hjemmearbejde og de opgaver, der knytter sig til det enkelte fag, skal udføres og afleveres til den fastsatte tid. Manglende aflevering af opgaver kan medføre, at den personlige uddannelsesplan må ændres. Som udgangspunkt foregår undervisningen på skolen. Dog kan der, ved projektarbejde og lignende arbejdsformer, i forbindelse med problemformulering/opgavebeskrivelse laves en individuel aftale om, hvor du udfører arbejdet. Af aftalen skal fremgå, hvor arbejdets konkrete udførelse finder sted, herunder obligatorisk vejledning, kildesøgning, institutionsbesøg grundforlob jan2010.doc Side 14

16 have bestået grundfaget naturfag Niveau E, og hvert af de valgfri specialefag skal være bedømt bestået. Trin 2: Bek. Nr. 163 af For at elever på trin 2 kan aflægge den afsluttende prøve, j.f. pkt. 6.2., skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser skal være mindst beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal eleverne have bestået grundfaget naturfag, og hvert enkelt valgfri specialefag skal være bedømt bestået. Praktiske forhold Åbningstider: Skolen er normalt åben for adgang fra kl Bibliotekerne: Bibliotekerne på skolerne er beregnet til dig og skolens ansatte. Åbningstiden (se skolen hjemmeside eller opslag ved bibliotekerne. På bibliotekerne findes bøger, tidsskrifter, pjec er, lydbånd, CDér og videoer - især om emner, der undervises i på skolen. Bibliotekets bøger er registreret i en database, hvor man både kan søge efter bestemte bøger, forfattere og efter et emne. Udlånstider Du skal bruge dit lånernummer for at kunne l åne på biblioteket, og udlånstiderne er følgende: Bøger: 30. dage, videoer: 1. dag, Tidsskrifter: Kun til brug på biblioteket og håndbøger: Kun til brug på biblioteket Biblioteksinformation. Når et nyt hold starter på skolen bliver der afholdt biblioteksintroduktion for holdet. Bibliotekaren hjælper gerne med at finde ønsket materiale på såvel biblioteket som på Internet. grundforlob jan2010.doc Side 15

17 Uden for bibliotekets åbningstid er der mulighed for selvudlåning. Du er ansvarlig for at registrere, hvilke bøger du låner med hjem. Følg vejledningen på biblioteket. Husk at aflevere bøgerne i rette tid, så andre kan få gavn af bøgerne. Rygning: Det er tilladt at ryge udendørs på de anviste steder. Brug venligst de opstillede askebægre til at skodde i. Dette omfatter både elever, personale og gæster. I praktikperioderne vil det være det pågældende praktiksteds regler, der er gældende. Misbrug: Som Social- og Sundhedsskole er det vores overordnede politik at fremme sundhed. Derfor accepteres rusmidler som alkohol, hash, narkotika og ecstacy m.m. ikke. Bliver du opmærksom på, at en elev virker påvirket af et rusmiddel, opfordres du til at tale med din kontaktlærer, som vil sikre at eleven bliver kontaktet med henblik på en samtale. Ved festlige lejligheder, f.eks. dimissioner, kan der dog serveres øl og vin. Mobiltelefoner: Mobiltelefonen må ikke virke forstyrrende i undervisnings- og læringssituationer grundforlob jan2010.doc Side 16

18 IT: Generelt: Skolens computere skal først og fremmest anvendes til uddannelsesformål. Computerne og tilbehøret skal anvendes med omtanke, - ingen mad og drikke ved computerne. Computerne skal slukkes efter brug. Det er strengt forbudt at ændre på maskinernes opsætning eller installere egne programmer eller CD-rom er. Du skal bruge dit eget personlige brugernavn og adgangskode, når du kobler dig på skolens netværk (ellers virker udskrivning til printer ikke). Bruger-id/adgangskode Du får i starten af uddannelsen udleveret bruger-id/adgangskoder. Adgangskoder er personlige og må ikke videregives. Netværket og internettet. Danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes. Skolens udstyr må ikke bruges til spredning af budskaber i modstrid med dansk lovgivning eller til spredning af racistisk eller nazistisk propaganda. Skolens udstyr må ikke benyttes til søgning og databehandling af børneporno og andet pornografisk materiale. grundforlob jan2010.doc Side 17

19 Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed er forbudt. Alle skal overholde god Net-etik på Internettet. Du må f.eks. ikke sende anonym e-post eller på anden måde genere andre brugere af nettet. Du har selv ansvaret for det, du foretager dig. Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, du foretager. Sanktioner. Ved overtrædelse af reglerne kan du idømmes karantæne (adgangskode inddrages i en periode). Grovere tilfælde kan medføre bortvisning fra skolen og i visse tilfælde kontaktes myndighederne. Mobning: Bekæmpelse af mobning er en fælles opgave. Vi forventer, at du viser respekt overfor andre, både i adfærd og kommunikation. Du har medansvar for, at der er et godt arbejdsmiljø i klassen og på skolen. Videoovervågning: Skolen foretager videoovervågning af skolen døgnet rundt. Vi gør opmærksom på dette ved skiltning på dørene ved alle indgangspartierne. Optagelserne gemmes nogle dage, hvorefter de bliver slettet. grundforlob jan2010.doc Side 18

20 Fotokopiering: Der forefindes fotokopieringsmaskiner (sort /hvid) på skolen der står til rådighed for dig. Du kan købe kopikort på sekretariatet. Til faglig brug vurderer din underviser materialets relevans og kan eventuelt udlevere et kopikort til dig. Du har mulighed for at få lavet farvekopier i sekretariatet. Pris er 5 kr. pr. kopi. Underviseren kan i enkelte tilfælde give dig lov til at få farvekopier på skolens regning, hvis det du skal have kopieret i farver er af faglig betydning for opgaven (eksempelvis en billedanalyse i dansk). Indtagelse af mad og drikke: Det forventes at du rydder op efter dig selv. Måltiderne indtages i pauserne. Fotografering/videoptagelse: Du må ikke fotografere andre uden accept på skolens område grundforlob jan2010.doc Side 19

21 Forholdsregler ved overtrædelse Tavshedspligt: Forvaltningslovens 27: Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt jf. Borgerlig straffelov 152 og 152 c-f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Straffelovens 152, stk. 1.: Den, som virker eller har virket i offentlige tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. Tavshedspligt: Alle elever i ansættelsesforhold er omfattet af tavshedspligten jf. forvaltningsloven. Forsikringsforhold / arbejdsskader: Grundforløbet: Elever der går på grundforløbet er ikke dækket af forsikringer tegnet af skolen. Eleverne bør undersøge hvor vidt de selv eller deres forældre har forsikret dem i forhold til den dækning de ønsker. Elever på hovedforløbet: Elever med ansættelseskontakt er dækket af de forsikringer arbejdsgiveren har tegnet. Forsikringsforhold / arbejdsskader, fortsat: Der er ingen forsikringer der dækker tyveri på skolen. Alle arbejdsskader skal anmeldes ansættelsesstedet foretager anmeldelsen i tvivlstilfælde henvender du dig på skolens sekretariat.. Beredskabsplan: En plan for hvad der skal gøres ved brand og katastrofer mv. forefindes i hvert undervisningslokale. Instrukserne ændres løbende i forhold til de faktiske forhold. En kopi af de gældende instrukser ligger på skolens hjemmeside (www.sosufh.dk). grundforlob jan2010.doc Side 20

22 Forholdsregler ved overtrædelse: Hovedbekendtgørelsen: 67. Skolen kan udelukke en elev fra fortsat undervisning, jf. 50, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 2. En elev kan kun udelukkes fra fortsat undervisning, når mindre vidtgående foranstaltninger, jf. stk. 3, og 53, forgæves har været forsøgt. For elever med uddannelsesaftale skal skolen endvidere følge fremgangsmåden efter 74, stk. 2 og 3. Stk. 3. Skolen afgør ud fra karakteren og graden af forsømmelserne eller de disciplinære forseelser, hvilke foranstaltninger der skal forsøges iværksat for at undgå at udelukke eleven, herunder de foranstaltninger, der er nævnt i 53, samtaler, advarsler, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold, overflytning til anden skole og kombinationer heraf. Skolen skal registrere de anvendte foranstaltninger for den enkelte elev. Stk. 4. Hvis udelukkelsesgrunden kun angår valgfri supplerende undervisning, kan udelukkelsen kun omfatte denne. 68. Findes en elev at have gjort sig skyldig i særlig grov forseelse, og må det påregnes, at der som følge heraf vil blive truffet afgørelse om udelukkelse fra fortsat undervisning, kan eleven hjemsendes uden forudgående varsel, indtil der er truffet endelig afgørelse af udelukkelsesspørgsmålet. 69. Når en elev har forsømt al undervisning i længere tid, og skolen forgæves har udfoldet rimelige bestræbelser på at komme i kontakt med eleven, kan skolen betragte eleven som udmeldt. Skolen skal dog forinden kontakte elevens eventuelle praktikvirksomhed og inddrage denne i sine overvejelser. Skolen skal give praktikvirksomheden meddelelse og søge at give eleven meddelelse om udmeldelsen ved almindeligt og rekommanderet brev. Forholdsregler ved overtrædelse: Ordensreglerne skal til enhver tid udøves og er tænkt med udgangspunkt i skolens bærende pædagogiske værdier. Skolen går ud fra, at alle overholder ordensreglerne, da vi alle har en interesse i et godt og aktivt studiemiljø, hvor der er plads til alle. Skulle ordensreglerne undtagelsesvist blive brudt, kan skolen benytte sig af følgende muligheder: Mundtlig påtale, skriftlig advarsel, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold, overflytning til anden skole og kombinationer heraf. Der vil ligeledes ske et notat i din elevsag. Ved særligt grove forseelser kan du uden forudgående varsel hjemsendes med øjeblikkelig virkning. Skolens ledelse skal efterfølgende træffe afgørelse om evt. udelukkelse fra fortsat undervisning og give dig skriftlig meddelelse om dette jf. 69 med angivelse af klageadgang. Skolen har pligt til at underrette ansættende myndighed, samt forældremyndighedens indehaver for personer under 18 år. Opsigelse af ansættelsesforholdet i forbindelse med fravær kan finde sted efter skolen forinden har inddraget ansættende myndighed. grundforlob jan2010.doc Side 21

23 Forholdsregler ved overtrædelse: 70. For elever, der er undergivet forældremyndighed, sendes eventuelle skriftlige meddelelser til forældremyndighedens indehaver med kopi til eleven. Hovedbekendtgørelsens 73. Når skolen udelukker en elev fra fortsat undervisning, skal skolen over for eleven og den eventuelle indehaver af forældremyndigheden samt praktikvirksomheden skriftligt angive, på hvilke faktiske forhold afgørelsen er baseret, og give oplysning om klagereglerne. Med hensyn til disse afgørelser finder forvaltningslovens regler om begrundelse, partshøring og klagevejledning tilsvarende anvendelse. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning skal skolen kontakte såvel dig, forældremyndighedsindehaveren og ansættende myndighed. Har du en uddannelsesaftale skal ansættende myndighed inddrages inden beslutning om udelukkelse fra fortsat undervisning træffes. Ved tildeling af advarsel skal ansættende myndighed kontaktes. Ved øjeblikkelig udelukkelse skal skolen efterfølgende hurtigst muligt kontakte ansættende myndighed. Hovedbekendtgørelsens 74: Ved udelukkelse fra fortsat undervisning bortfalder en eventuel uddannelsesaftale, jf. 62 i lov om erhvervsuddannelser. Uddannelsesaftalen bortfalder ikke, når eleven er midlertidigt hjemsendt til virksomheden. Stk. 2. For elever med uddannelsesaftale kan afgørelser om udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole kun træffes efter forhandling med praktikvirksomheden. Stk. 3. Skolen underretter virksomheden om de afgørelser, der er omtalt i stk. 2, samt om skriftlige advarsler, for så vidt disse vedrører forhold, der har betydning for elevens muligheder for at gennemføre uddannelsesforløbet. Stk. 4. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning af elever, der har indgået uddannelsesaftale, skal skolen hurtigst muligt give virksomheden meddelelse herom. grundforlob jan2010.doc Side 22

Uddannelsesbog for Grundforløbet. Velkommen

Uddannelsesbog for Grundforløbet. Velkommen Uddannelsesbog for Grundforløbet 2011 Velkommen Uddannelsesbog Grundforløbet ver. Juni 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 Velkommen Velkommen til Social- og Sundhedsskolen.

Læs mere

Uddannelsesbog. Pædagogisk. Assistentuddannelse

Uddannelsesbog. Pædagogisk. Assistentuddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk Assistentuddannelse Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Horsens 6. julivej 67, 7000 Fredericia Tlf. 79211200. Micro- rettet 2011-04-01 1 Indholdsfortegnelse: side Velkommen til

Læs mere

Uddannelsesbog. Pædagogisk. Assistentuddannelse

Uddannelsesbog. Pædagogisk. Assistentuddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk Assistentuddannelse Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Horsens 6. julivej 67, 7000 Fredericia Tlf. 79211200. Rettet august 2011 1 Indholdsfortegnelse: side Velkommen til din

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Uddannelsesbog. Trin 1. Social- og Sundhedshjælper. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens. Ver. Sep.2011

Uddannelsesbog. Trin 1. Social- og Sundhedshjælper. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens. Ver. Sep.2011 Uddannelsesbog Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Ver. Sep.2011 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen... 2 Sådan

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND Skolens ordensregler Skolen er forpligtet på at fastsætte ordensregler for elever på den pædagogiske assistentuddannelse, jf. bek. 1010 af 22/9/2014, 47. Eleverne informeres om ordensreglerne ved uddannelsens

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER Marts 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse... 5 Kontaktoplysninger...

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Velkommen. FREMTIDEN begynder her

Velkommen. FREMTIDEN begynder her Velkommen FREMTIDEN begynder her Kære elev Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 ANVENDELSE AF EGEN COMPUTER I UNDERVISNING.... 3 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælperuddannelserne mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem ansættende

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Velkommen til IT3. Mercantec HOT Data, Hovedforløb 3, IT Supportere. - en kort introduktion til forløbet!

Velkommen til IT3. Mercantec HOT Data, Hovedforløb 3, IT Supportere. - en kort introduktion til forløbet! Velkommen til IT3 - en kort introduktion til forløbet! Mercantec HOT Data, Hovedforløb 3, IT Supportere Indhold Undervisere ved HOT data Kontaktlærere og andre kontaktpersoner på Mercantec OLC, undervisningsformer

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere