Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, eller Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630"

Transkript

1 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, eller Telefon:

2 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers tid Vi klæder den enkelte på, til at træffe gode valg. Vi optimerer på kvaliteten, trivselseffekten og lønsomheden af vagtplaner og fleksible arbejdstidsmodeller i den offentlige sektor. Vi tager medansvar for at indføre ovenstående hos vores kunder. Vi samarbejder med FOA om alternative arbejdstidsaftaler Vi indgår off. / private partnerskaber med vores kunder. Vi tror på EDEN Alternative og er alle certificerede Vi er 52 personer der dagligt udvikler vores koncept og IT Vi er med til at udvikle ældreplejen

3 Hvorfor indføre Time Care Ved at indføre Time Care har skabes der typisk disse unikke resultater indenfor ældreplejen på under 1 år. 6 % flere timer til direkte borgerkontakt 25 % lavere sygdom og personaleomsætning 85 % mindre tid til vagt og vikarplanlægning 90 % reduktion i overtid, vikar og afløserforbrug 98 % indfrielse af personalets vagt og frihedsønsker 100 % nye fleksible spilleregler og personlige vagtrytmer samtidigt med, at Time Care styrker samarbejde, kvalitet, arbejdsmiljø, trivsel, kontinuitet og ledelsen,- uge efter uge! Et udpluk af de kunder, vi har løst opgaver for: Fremtidens styrings og ledelsesværktøj

4 Giv ansvaret for vagtplanen til medarbejderne! Før vi fik Time Care var jeg SLAVE af min vagtplan Mit privat og familieliv skulle altid tilpasses til min vagtplan. Nu er det lige omvendt Jeg og min familie bestemmer! Hvorfor skal jeg arbejde lige meget hver måned? Nu planlægger jeg mit privatliv først, og herefter tilpasser jeg selv min vagtplan - til mine behov på både kort og langt sigt Time Care giver mig maksimal indflydelse på min LØN Jeg kan se min planlagte løn direkte på hjemmesiden (Ledelsen kan se alle omkostninger - FØR de opstår) Vi vender det kendte 180 grader på hovedet

5 Kort om Time Care i Danmark 5 års erfaring fra mange forskellige brancher Time Advice laver partnerskaber med vores kunder. Forudsætter decentrale Time Care arbejdstidsaftaler Ansvaret flyttes fra ledelse til personalet Egne spilleregler i grupper og enheder Alle vagter og arbejdstider er fleksible Der laves bemandingsgrafer time-for-time Der planlægges med kompetencer og lønbudget Inkludering af interne afløsere og vikarer Fokus på fælleskab og udvikling Bygger på værdier om fællesskab, dialog og retfærdighed Værdibaseret bedst for den enkelte og ikke ens for alle Et alternativ til KMD og Silkeborg Data

6 Hvad er der i Time Care for mig? Lad medarbejderne selv Opnå maksimal indflydelse på egne arbejdstider og egen løndannelse Øget anerkendelse og forståelse for kollegaers behov og situation Bedre anvendelse af din faglighed, styrker og kompetencer Bedre samarbejdsmuligheder på tværs og i teams Frihed på dine vilkår og nye arbejdsformer Bedre mødetider og MEGET nemmere frihed Spontanitet, frihed og tryghed i ansættelsen Giv ansvaret til medarbejderne

7 Forudsætninger for Time Care Forudsætter samarbejde med FAGFORENING om en decentral/lokal arbejdstidsaftale, der baseret på Time Care principperne. Aftalens udkast udarbejdes af Time Advice. Krav om 70% frivillighed og enighed om fælles vision Time Advice har 3 hovedkrav til vores projekter Krav om selvfinansiering (Mindst 2 x besparelse) Vi laver decentral arbejdstidsaftaler med FOA Et udpluk af de kunder, vi har løst opgaver for: Vi laver FOA aftaler sammen med jer

8 Time Care processen Medarbejderne har 100 % ansvar Den decentrale arbejdsplads har 100 % ansvar Selv-service terminaler 1. Online fraværs og nærværstabel 2. Elektronisk afvigelsesrapportering 3. E- Godkendelse og e-attestering 4. Overførsel til Lønsystem (Marts 12) Alt er elektronisk fra ønske til lønseddel

9 Sveriges mest brugervenlige IT løsning Alle får 2 dages undervisning i metoden

10 Time Care udnytter forskelligheden Dobbelte spilleregler Alt er muligt for medarbejderne, når det er frivilligt Du vælger selv mellem 1 og 12 timers vagter. Du ønsker selv antallet af arbejdsdage, arbejdstimer, fridage og dine jobfunktioner Der er kontrol af samtidige arbejdstids og hviletidsregler for hver medarbejder Ledelsen kan kun det som står i overenskomsten Ledelsen kan alene planlægge mellem 5 og 10 timers vagter, og kan INGENTING udover den rene overenskomst i den endelige vagtplan. Her er alt til overtid Hver uge skal være bedre end sidste uge Lønnen er den samme uanset antallet af arbejdsdage

11 3 planlægningsfaser for hver uge 1. Individuel ønskefase De næste 2 år frem er i ønskefase Alle har lige meget ret. Det er ikke først til mølle Selvplanlægning af møder, ferie og kursus Selvplanlægning af fritid og varierende arbejdstider Vetomarkere vigtige dage og tidspunkter Kontrol af alle arbejdstidsregler og hviletidsregler Du kan ikke se dine kollegaers ønsker 2. Samarbejds/puslefasen fra torsdag til torsdag Individuel difference korrigering (du kan kun løse problemer) Forlæng, forkort eller forskyd dine egne vagter - FRIVILLIGT Slette eller tilføje nye vagter, hvis det løser et problem - FRIVILLIGT Flytning til andet team, enhed eller funktion - - FRIVILLIGT Skriv en bemærkning, hvor man kan se din intention Se, hvor du kan gøre den største forskel og spot muligheder Giv og tag. Man er med hinanden, ej mod hinanden Brug dine stopklodser og vær tydelig!!! 3. Endelig vagtplan De næste 1 til 4 uger er endelige* Ledelsen optimerer de vagter, som ikke er løst frivilligt Manuel optimering af lederne eller automatisk af Time Care Flextid (gå, hvis der er plads i vagtplanen) Bytninger af vagter ingen returbytninger ALT er overtid, hvis det pålægges af lederne Alt er normaltimer til timebank, hvis man frivilligt ønsker vagter Registrer dine faktiske arbejdstider på liste eller terminal

12 Borgerne er i centrum hver uge Bemandingsbehovet ændres uge-for-uge af medarbejderne Beboerne er altid i centrum for bemandingsbehovet (A-til-A). Det er ikke muligt at have overforbrug af timer med Time Care Der planlægges med udgangspunkt i kontaktpersoner samt kompetencer og værdier for hver dag og hver team. Rammerne revurderes uge efter uge af medarbejderne Time Care har revolutioneret Sverige, hvor man ser på borgerne som kunder - og hvor personalet får mulighed for at have variable arbejdstider og selv planlægge frihed. Vagter planlægges med udgangspunkt i kvalitet og kontinuitet Der kan IKKE være huller i en TC vagtplan

13 Aldrig mere huller i vagtplanen? Bemandingsbehovet er ikke udtryk for faste vagter, men det behov, der skal dækkes denne dag. Uanset behov laves altid en vagtplan. Profilen er udtryk for jeres arbejdsgange

14 Maksimal fokus på budget og borger Med Time Care kan man IKKE bruge flere timer end man har!!!!!! Bemandingsbehov ændres ugentligt af medarbejderne og puslegruppe og bliver opgjort pr. team, kompetence, afdeling eller faggruppe Udgangspunkt i A-til-A opgaver (vask, pleje, bad etc.) og der er udgangspunkt i jeres specifikke arbejdsgange og beboernes faktiske behov Alt er fleksibelt og ændres uge efter uge

15 Helt nye arbejdstidsbegreber 1 Vetodag om ugen. Kan bruges flere gange. (Det samme kan omsorgsdage og en feriefridage) Eller 2 Stopklodser om ugen. Kan bruges flere gange. (f. eks spiller badminton torsdag aften eller svømmer hver mandag) Afspadsering og normtid afskaffes og erstattes af timebank. (Udløber aldrig og medarbejderne disponerer selv over denne) Omsorgsbobler indføres i vagtplanen Point Jo flere point - jo færre ændringer til dine vagtønsker, hvis du og dine kollegaer fortsat har uløste differencer efter puslefasen. Opfundet af de svenske fagforeninger

16 Timebanken er motoren i Time Care Timebank er normaltimer. Spar timer op til senere (plus timer) Få en kassekredit på dine arbejdstimer (minus timer) Dine timer udløber aldrig Ønsk lange friperioder, når du har behov herfor (til fuld løn) Hvorfor arbejde 37 timer hver uge? Du må gerne skylde timer lønnen er den samme Du må gerne sælge dine timer Fordel din årsarbejdstid, som du foretrækker det Hold fri uden at spørge lederne gør det! Timebanken er patenteret af Time Care

17 Kort om Timebanken? Gennemsnit af timebanken er altid 0 i et hus blandt personalet Er der nogen der er i plus, er der tilsvarende som er i minus Der er lige så godt at være i plus som i minus Din løn er uændret af din timebank Stopper du skal du sker følgende: anmarks billigste produktionsform Er du i plus : så får du udbetalt plustimer som normaltimer Er du i minus : så skal du ikke betale noget tilbage Er du på orlov / langtidssyg sættes din timebank på pause Arbejder du i en periode i plus er det ikke overtimer Du kan tømme din timebank på få lange sammenhængende friperioder efter særlige spilleregler. Simpel, fleksibel, nem og medarbejdervenlig

18 Time Care er win-win for alle Tværgående planlægning alle personer er i én og samme vagtplan Se omkostninger FØR de opstår se konsekvenser af ændret behov Planlæg på tværs af teams, funktioner og langt mere langsigtet Timebaseret planlægning = ændres behovet ændres vagtplanen Kompetencer, funktioner og kontaktpersoner i samme vagtplan Mulighed for automatisk optimering via algoritme Ingen returbytninger og alt er normaltimer Time Care er en læringsproces

19 Kan det svare sig? Time Care priser angives i kroner pr. uge pr. medarbejder 105 kroner for billigste og hurtigste projekt 135 kroner for det typiske projekt med fuld lønintegration Vi du selv betale 105 kroner for at spare over 700 kroner???

20 Først år gratis eller 135 kroner pr. uge Eller 135 kroner pr. uge pr. planlagt ressource

21 Hvad gør vi nu? 1 gratis introdag med 3 timers præsentation til jeres projektgruppe 2 temadage med deltagelse af projektgruppe, løn og personaleafdeling, FOA samt de nøglepersoner, der kan sige ja til et partnerskab hos jer. Vi inviterer ledere med fra andre arbejdspladser til jer. I får et forpligtende fastpris tilbud efter temadagen Fokus på jeres unikke behov, situation og muligheder Pris: kroner excl. moms og transport Orienteringsmøder blandt personalet forud for beslutning Introduktion til personalet med efterfølgende afstemning Hvad er der i det for mig og hvorfor er hovedtemaet FOA deltager på møderne omkring spilleregler Mulighed for før måling til brug for jeres evaluering. Pris: kroner excl. moms for 2 x eftermiddagsmøder Kontakt Ulrik Rasmussen for praktiske forhold omkring jeres intro eller temadage. Telefon eller

22 Ser du Time Care som en trussel? en rettighed? en mulighed? en nødvendighed? Kontakt Ulrik Rasmussen for praktiske forhold omkring jeres egne intro eller temadage. Telefon eller

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde?

Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde? Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde? Aske Christensen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet Asch@ruc.dk Dagens program (14-18.00) 14-16.00

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 1. Aftalens

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne PERSONALEPOLITIK I UDVIKLING Artikelsamling om erfaringer fra amterne Forord Der er i de seneste år gennemført en lang række personalepolitiske projekter i amterne. Det er bl.a. sket som led i udviklingen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere