Mangfoldighedspolitik i praksis virksomhedsportrætter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangfoldighedspolitik i praksis. - 14 virksomhedsportrætter"

Transkript

1 Mangfoldighedspolitik i praksis - 14 virksomhedsportrætter

2 Indhold Mangfoldighedspolitik i praksis - 14 virksomhedsportrætter April 2010 Udgiver: Foreningen Nydansker Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal 1453 København K Tekst: Lotte Holck (red.) og Ida Loch Hansen Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: One2one Oplag: 500 stk. Hæftet er udgivet med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Læs mere på: Forord... s. 3 Bureau Veritas: Mangfoldighed på sandhedens kontor... s. 4 Copenhagen Business School: Vi skal bare have den bedste forsker... s. 6 City Trafik: Et anderledes busselskab... s. 8 Dansk Textil Finish: I starten er alle grønne... s. 10 Diakonissestiftelsens køkken: Autentisk mad gennem mangfoldighed...s. 12 Experimentarium: Ketchupeffekten... s. 14 IBM: Flere kvinder i ledelsen eller færre lønkroner... s. 16 Jobcenter Albertslund: Involvering og medarbejderpleje... s. 18 Københavns Brandvæsen: Ildsjæle i brandvæsenet... s. 20 Midtvask: En smartere løsning... s. 22 Odder Barnevognsfabrik: Det er jo bare sund fornuft... s. 24 Scandinavian Brake System A/S: Medarbejdertrivsel og gensidig respekt...s. 26 Viggo Petersens Eftf. A/S: Plads til mange typer mennesker... s. 28 Århus Universitetshospital: Mangfoldighed og plads til den enkelte...s. 30 Gode råd: Fra vision til praksis... s. 32

3 Forord Denne folder er målrettet virksomheder, som ønsker inspiration til arbejdet med mangfoldighed. Gennem 14 virksomhedsportrætter får du ideer, gode råd og konkrete eksempler på, hvordan man kan sætte fokus på og udvikle arbejdet med mangfoldighed. Alle de 14 virksomheder byder på en særlig historie og tilgang til mangfoldigheden. De portrætterede virksomheder er udvalgt på baggrund af deres dedikerede arbejde med mangfoldighed og med henblik på at opnå en vis spredning i forhold til branche og virksomhedsstørrelse. Der er således eksempler, som et bredt udvalg af virksomheder vil kunne identificere sig med. Hæftet tager udgangspunkt i den brede mangfoldig i forhold til fx alder, køn, handicap, seksuel orientering og religiøs observans dog er der særligt fokus på etnicitet og gruppen af nydanske medarbejdere. Opbygning af virksomhedsportrætterne Hvert virksomhedsportræt er bygget op omkring samme skabelon. Det indledes med historien bag interessen for mangfoldighed, hvordan mangfoldighedsværdierne er blevet implementeret, og hvordan mangfoldigheden afspejler sig i virksomhedens daglige arbejde. Dernæst præsenteres de resultater, som arbejdet med mangfoldighed har affødt, og virksomhedsrepræsentanten giver gode råd om arbejdet med mangfoldighed. Sidst i hæftet finder du en tjekliste med 14 generelle råd og opmærksomhedspunkter, som er den generelle læring, der kan udledes af historierne fra de 14 virksomhedsportrætter. hvert enkelt menneske besidder. En særegenhed der betyder, at vi har forskellige forudsætninger og derfor forskellige kompetencer at bidrage med på vores arbejdspladser. På arbejdspladserne drejer det sig om at møde hinanden som kollegaer med værdighed, respekt og anerkendelse for de personlige værdier og den faglige indsats. Mangfoldighedsledelse som ledelsesretning handler om at geare organisationen, så diversiteten kommer frugtbart i spil, og virksomheden kan høste fordelene ved mangfoldigheden. I virksomhedsportrætterne gives 14 virksomheder byder på en særlig historie der eksempler på, hvordan man organisatorisk indarbejder mangfoldigheden i forhold til rekrutteringsstrategier, samarbejdsrelationer, udviklings- og forandringsprocesser, image og branding og i relationen til brugere, kunder, klienter og leverandører. Tilbage er kun at ønske god læselyst og at følge opfordringen fra samtlige 14 virksomheder: Spring ud i det - det er fremtidens arbejdsmarked, I som virksomhed ruster jer til gennem arbejdet med mangfoldighed. Virksomhedsportrætterne er baseret på interview med ledelsesrepræsentanter og/eller HR chefer. Lidt om mangfoldighedsbegrebet Mangfoldighed drejer sig om et nuanceret, åbent og tolerant menneskesyn. At have et anerkendende blik for alle de mange særlige ressourcer, som

4 Mangfoldighed på sandhedens kontor Bureau Veritas...er en international koncern, der beskæftiger medarbejdere i 140 lande. Bureau Veritas betyder sandhedens kontor. Virksomheden bistår sine kunder i inspektioner, certificeringer (f.eks. i arbejdsmiljø, miljø, og kvalitet), rådgivning samt test og verificering af kundernes underleverandører. Virksomheden blev etableret i 1828 og har eksisteret i Danmark siden I Danmark er der ansat 165 personer fordelt på afdelinger i Fredericia, Kolding og København. Blandt disse har cirka 10 ansatte nydansk baggrund. Farshid Shirzad er Risk Manager, Performance Excellence Manager og Country Quality Manager i Bureau Veritas og har været ansat i virksomheden siden Hvordan opstod interessen for mangfoldighed? Farshid Shirzad fra Bureau Veritas er af den overbevisning, at den bedste integration opnås på arbejdsmarkedet. Derfor gør hans afdeling en stor indsat for at rekruttere og fastholde nydansk arbejdskraft. Arbejdet med virksomhedens sociale ansvar giver virksomheden sunde udfordringer med at kombinere rentabilitet og ansvarlighed. Samtidig er der mange fordele at høste, eksempelvis et internationalt arbejdsmiljø og kollegaer med forskellige baggrunde, hvilket giver stor arbejdsglæde. Farshid ville derfor ønske, at flere virksomheder åbnede døren for nydanskere: Der er desværre ikke stor erfaring med ansættelse af nydanske medarbejdere i alle sektorer af dansk erhvervsliv. Hvorfor arbejde med mangfoldighed? Vi har altid haft et etisk kodeks. I 2003 valgte vores moderorganisation at tydeliggøre det for alle medarbejdere via gode eksempler, fortæller Farshid. Et af disse lyder i det engelsksprogede regelsæt: Listen to and respect ideas from others even if you disagree. Farshid understreger vigtigheden af, at værdierne overholdes: Det er en naturlig del af vores arbejde, at vi overholder vores regelsæt. Hvis vi ikke er i stand til at respektere og kommunikere med kunderne og deres ansatte, kan vi ikke udføre vores arbejde. Det er omkostningsfyldt at ansætte og træne nye specialister - virksomheden har mere glæde af at fastholde medarbejderne blandt andet via optimering af arbejdsmiljøet for alle. Derfor skal vi være i stand til at arbejde med folk uanset deres baggrund, uddannelse, nationalitet og lignende. Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken? Virksomheden arbejder løbende med revision og udvikling af personalepolitikken. Politikken sikres overholdt til hverdag af værdier som respekt, viden og gennemsigtighed. Værdierne er vores garanti for, at vi fastholder etikken og objektiviteten i vores bedømmelser af arbejdsog miljøforhold, siger Farshid. Regler om upartiskhed og objektivitet gør sig gældende internt i Bureau Veritas. I dagligdagen diskuterer vi meget på tværs af landegrænser i organisationen og forstår herigennem betydningen af at være en international virksomhed. Måske er det derfor, vi generelt set ikke betragter etnisk mangfoldighed som et problem. Mangfoldighed er med andre ord en naturlig del af organisationen, idet virksomheden er international. Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen? Farshid er selv født i Iran og fortæller, at han aldrig personligt har oplevet etniske betingede barrierer hos Bureau Veritas. Det hænger sammen med den naturlige respekt, man som ansat møder; Det er vigtigt at respektere hinanden. Det vil næsten altid lykkes, hvis ens kolleger og arbejdsgiver er åbne og tolerante fra starten. For Bureau Veritas er det kvalifikationer og præstationer, ikke etnicitet, der tæller, understreger Farshid. Mangfoldighed handler om en positiv omgangstone, åbenhed og tolerance Til tider kan det være en udfordring med mange nationaliteter, der arbejder sammen. Der kan måske opstå konflikter på grund af forskellige tilgange, men alt andet ville være unaturligt, siger han. Derfor understreger Bureau Veritas vigtigheden af, at man som kollegaer drager omsorg for hinanden. Farshid mener dog, at eventuelle problemer udlignes over tid, og at det for den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren først og fremmest er en gevinst at have mange nationaliteter ansat. Resultatet af vores indsats Ifølge Farshid giver en mangfoldig medarbejderstab bedre økonomi, da det øger virksomhedens viden og derved skaber bedre løsninger. For Bureau Veritas giver mangfoldighed også positive resultater i forhold til de ansattes faglige udvikling og stemningen på arbejdspladsen. Bureau Veritas har foretaget flere undersøgelser af medarbejdertilfredsheden, og heraf fremgår det, at medarbejderne udtrykker glæde over arbejdspladsens internationale miljø. Vi har aldrig observeret racebetinget diskrimination, ligesom medarbejderne ikke giver udtryk for forskelsbehandling. På trods af det positive resultat overvejer Bureau Veritas i fremtidige undersøgelser at gå bag om tallene og udspecificere forekomsten af eventuel forskelsbehandling. Gode råd At give en potentiel medarbejder en chance trods manglende sprogkundskaber kan vise sig at blive en win-win situation for både virksomhed og medarbejder. Farshid giver et konkret eksempel herpå. Vi har aldrig fortrudt, at vi ansatte medarbejderen (en nydansk kvinde, red.) i Hun kunne på daværende tidspunkt ikke helt forstå dansk, men dansk var ikke afgørende for, om hun kunne begå sig i den konkrete funktion, og hendes faglighed matchede vores behov. Min chef og jeg var derfor enige om at give hende en chance. Allerede efter seks måneder talte hun udemærket dansk, og vi kan i dag konkludere, at det er lykkedes os at få endnu en kompetent

5 kollega. Samtidig gav beslutningen hende en afgørende mulighed for at udfolde sig og være en del af det danske samfund. Mangfoldighed på arbejdspladsen handler ifølge Bureau Veritas først og fremmest om en positiv omgangstone, åbenhed og tolerance på arbejdspladsen. Virksomheder kan fremme det gode arbejdsmiljø gennem klare handlingsanvisende værdier på området, gode eksempler på velfungerende medarbejderrelationer og eksplicit prioritering af arbejdsmiljø fra topledelsens side. Kontaktoplysninger: Bureau Veritas Denmark Farshid Shirzad Tlf.: Læs mere på:

6 Vi skal bare have den bedste forsker Copenhagen Business School (CBS)...er et internationalt orienteret universitet, hvor der forskes og undervises i erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora. Universitet samarbejder med universiteter og virksomheder nationalt og internationalt. Ud af universitetets ca studerende har udenlandsk baggrund. Blandt de 500 ansatte forskere har cirka 170 international baggrund og andet statsborgerskab end dansk. Rikke Kloch og Nina Stoller Frank er ansat i HR Services og udgør udlændingeteamet på CBS, der tager sig af ansættelse af internationale medarbejdere samt områdets udviklingsopgaver, herunder sagsbehandling og rådgivning. Hvordan opstod interessen for mangfoldighed? Der har altid eksisteret et internationalt forskningsmiljø på CBS. Det skyldes blandt andet en engageret rektor og en forpligtelse via universitetsloven, som Rikke Kloch fra HR Services uddyber: Der står i universitetsloven, at universiteterne skal rekruttere internationalt. Vi skal eksempelvis finde de tre forskere i verden, der er eksperter lige netop på et givent felt, og hvis vedkommende er fra USA, så må vi rekruttere derfra. Vi skal bare have den bedste forsker. Ellers mister vi studerende og akkreditering. Forskerne tiltrækkes først og fremmest af et udviklende forsknings- og undervisningsmiljø. Med et solidt forskningsfundament på CBS, blev indsatsen for at tiltrække de mest kvalificerede (internationale) forskere intensiveret i december 2008 gennem øget fokus på de mere sociale aspekter af et forskerliv i Danmark. Udlændingeteamet fortæller, at mange forskere ikke altid kender til den danske opdeling af privat- og arbejdsliv. Teamet iværksætter defor tilbud om netværksdannelse og sociale relationer, der også kan dyrkes uden for arbejdstiden. Hvorfor arbejde med mangfoldighed? På globalt plan oplever universiteterne et stigende fokus på international forskerrekruttering. Det er derfor en kritisk nødvendighed, at også CBS har en international rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. En konsekvens af denne indsats er at inddrage HR Services og udlændingeteamet mere aktivt. Succeskriteriet for indsatsen er, at de udenlandske forskere oplever, at CBS tilbyder gode forskningsvilkår, gode udviklingsmuligheder og står for en internationalisering og en kreativitet, der afspejler CBS ånden. Derudover skal de udenlandske forskere fungere som ambassadører for CBS, når de vender hjem igen eller rejser videre ud i verden. Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken? Den nuværende plan for udenlandske ansatte blev udarbejdet i samarbejde med den tidligere rektor og med støtte fra ledelsesteamet på CBS. Udviklingen fortsættes med den nye ledelse og rektor Johan Roos i spidsen. CBS International Club, der har eksisteret de sidste 12 år, tilbyder en bred vifte af tilbud af både social og faglig karakter. Gennem årene er der løbende blevet arrangeret sociale arrangementer, men med den senere tids fokus på etableringen af sociale netværk og sociale events er Mangfoldigheden kan give indspark til pædagogikken tiltagene i dag mere organiserede. HR Services har blandt andet fået tildelt ressourcer øremærket sociale events i partner/ægtefælle- og familienetværk for forskere og deres familier. De seneste events har budt på A taste of Danish Wines, Copenhagen Ghost Tour og International Club Christmas Lunch. Vi kan se på vores events, at det er et vigtigt arbejde. Der er mange, der melder sig til og som glæder sig til de næste events. Vi kan se, at også flere danskere deltager, siger Nina Stoller Frank. Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen? HR Services sørger for en deltaljeret velkomstpakke ved et personligt møde med nytilkomne forskere, der bl.a. rummer viden om løn og ansættelsesvilkår. Nyansatte bliver opfordret til at deltage i Short Afternoon Meetings i International Club, der sætter fokus på emner som pension, forsikring, skat og diverse øvrige regelsæt bl.a. omkring opholds- og arbejdstilladelse. Desuden gives oplysninger om mere CBS relaterede emner som organisering, sikkerhed, logistik mv. HR Services anser det som sin vigtigste opgave at være lydhør over for de enkelte medarbejderes og CBS enhedernes behov. Vi fik blandt andet et ønske om indføring i dansk pension og forsikring. Så tog vi det emne op på et Short Afternoon Meeting, forklarer Nina og Rikke. Det er oplevelsen, at kombinationen af møder om interne problematikker samt møder med fagligt og socialt indhold imødekommer de udfordringer, man kan opleve som nyansat og ny i et fremmed land. Efter introduktionen tilknyttes forskerne deres respektive enheder og den lokale tilknytning intensiveres. Positiv integration i det lokale miljø er vitalt for den fremtidige arbejdsglæde, og derfor planlægger HR udlændingeteamet at arbejde for en større grad af indsigt i, hvordan den ikke-etnisk danske medarbejder modtages i de individuelle enheder. CBS tilbyder foruden de sociale og faglige tilbud også tilbud om danskkurser for både ansatte og deres ægtefæller.

7 Resultatet af vores indsats Den øgede indsats rettet mod udenlandske medarbejdere er stadig så ny, at HR Services udlændingeteam endnu ikke har kunnet registrere effekten af rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen. Stikprøver på de faglige workshops og under de sociale events viser dog, at indsatsen modtages positivt. Men det er ikke kun de internationale forskere og deres familier, der benytter tilbudene. Flere og flere danske medarbejdere tager del i International Club og de sociale events. Således nyder alle godt af mangfoldigheden på arbejdspladsen: Når folk med forskellige kulturelle baggrunde mødes, kommer der en anden interaktion. Der har ikke været kulturelle udfordringer - som kolleger udviser de en utrolig respekt for hinanden. De ved, hvor grænsen går. I HR Service har de observeret, at det bidrager positivt til fagligheden på CBS, når udenlandske og danske forskere arbejder side om side. Nogle udenlandske forskere, der ikke er vant til den danske undervisningskultur, undrede sig fx over elevernes mangel på autoritetstro. De gik derfor i dialog omkring dette med deres danske kolleger. På den måde kan mangfoldigheden give indspark til pædagogikken. Gode råd For expats hænger arbejdsglæden og fastholdelse uløseligt sammen med en god kombination mellem socialt/fritidsliv og arbejdsliv. Det stiller krav til virksomheden, om at finde aktiviteter og indsatser, der så og sige dækker det hele liv. I den forbindelse er det væsentligt ikke kun at involvere udenlandske, men også danske medarbejdere i disse sociale aktiviteter. Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen bør omfatte en nem og forståelig adgang til alle de nødvendige praktiske informationer og mulighed for at få personlige råd og vejledning. Fastholdelsesindsatsen skal også tilbyde netværksaktiviteter og mulighed for at møde kolleger og deres familier i fritiden. Kontaktoplysninger: Copenhagen Business School Rikke Kloch Tlf.: Nina Stoller Frank Tlf.: Læs mere på:

8 Et anderledes busselskab City Trafik...er et mellemstort busselskab, der er specialiseret i bybuskørsel på regionale og lokale busruter. Selskabet har 8 driftsafdelinger og medarbejdere. Cirka 1/3 af medarbejderne i City Trafik har en anden etnisk baggrund end dansk. Suvad Hvrat er driftschef for City Trafik Fredericia, der har 45 medarbejdere. Han blev ansat i 1999 og har været driftschef siden Hvordan opstod interessen for mangfoldighed? Som i så mange andre brancher har også busbranchen haft svært ved at skaffe arbejdskraft igennem tiden, og det har derfor været nødvendigt at udvide rekrutteringsgrundlaget. Samtidig tiltrækker branchen nydanske medarbejdere blandt andet på grund af de fleksible arbejdstider og sprogkrav. Suvad Hvrat, der er driftschef hos City Trafik, forklarer: Der er nydanskere i hele vores branche, og det har altid været let for os at rekruttere nydanske medarbejdere. For City Trafik er mangfoldighed ikke blot lig en bredt sammensat medarbejderstab - det kræver en målrettet indsats for at mangfoldigheden bliver til en egentlig gevinst for virksomheden. Hvorfor arbejde med mangfoldighed? For at få det bedste ud af mangfoldigheden, kræver det ifølge City Trafik, at alle kender til virksomhedens holdning til mangfoldighed. Derfor har virksomheden formuleret en mangfoldighedspolitik, der omfatter fem principper, blandt andet værdierne mangfoldighed, forskellighed og rummelighed. I praksis genkendes principperne af medarbejderne som levereglerne, fordi værdierne udmønter sig i ledelsens og medarbejdernes daglige samarbejde. Gennem levereglerne og firmaets miljøpolitik markerer selskabet sig som et anderledes busselskab, der både er grønt og mangfoldigt. Det er ifølge Suvad Hvrat gennem levereglerne, at City Trafiks positive og konstruktive virksomhedskultur fastholdes og videreudvikles. Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken? City Trafik hviler i høj grad på uddelegering af ansvar til alle medarbejdere. For eksempel involveres fremtidige kollegaer aktivt i introduktionen af nye medarbejdere: Vi starter med at fortælle om de værste ting, de kan opleve her. Vi er en arbejdsplads, hvilket vil sige, at vi stiller krav til, at de skal passe deres arbejde. Til gengæld betyder arbejdsforholdene og uddelegering af ansvar, at de ikke har mig på nakken. Jeg stoler på, at de gør det ordentligt. Jobbet som buschauffør kræver en høj grad af selvstændighed. En grundig introduktion sikrer, at der sker en nødvendig forventningsafstemning, som gør det muligt for de nye chauffører at udføre deres arbejde. De klare krav og forventninger til chaufførerne og deres samarbejde har også en positiv effekt i forhold til at holde konfliktniveauet lavt i City Trafik. City Trafik forholder sig pragmatisk til krav om dansk kompetencer: Det med at skrive og læse går vi ikke så meget op i. Man skal bare Til jul og ramadan bytter chaufførerne vagter indbyrdes kunne forstå, hvad kontoret siger, hvis de ringer. Der stilles udelukkende krav om, at medarbejderne behersker dansk på et forståeligt niveau, så de kan kommunikere med kunder og kolleger. Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen? City Trafik ønsker at fremstå som en åben arbejdsplads, hvor medarbejderne ved, at de altid kan komme på hovedkontoret og få hjælp. Det gælder også, hvis de har brug for råd og vejledning, der går ud over rent faglige spørgsmål. Selvfølgelig hjælper vi, hvis de skal have hjælp til oversættelse af private papirer eller andre ting. Tag det med, så kan vi lige tolke det for dig!, forklarer Suvad. Busselskabet har medarbejdere med både muslimsk og kristen baggrund. Religiøse ritualer er ikke tilladt i selve arbejdstiden af hensyn til bussernes drift. Muslimske medarbejdere må gerne bede, men de skal gøre det i frokostpausen, forklarer Suvad om løsningen på de religiøse behov, den mangfoldige medarbejderskare giver anledning til. Den mangfoldige medarbejderstab har ikke givet anledning til tværreligiøse udfordringer - tværtimod: Vi oplever det sådan, at de forskellige religioner medvirker til øget samarbejde, fordi folk hjælper hinanden. Til jul og ramadan bytter chaufførerne vagter indbyrdes, og det er ikke noget, vi som virksomhed går ind og blander os i. Sagen om Muhammedtegningerne blev i sin tid heftigt diskuteret, og her valgte ledelsen at understrege, at City Trafik er en arbejdsplads, hvor forskellige holdninger skal tolereres. Suvad Hvrat præciserer, at 45 forskellige medarbejdere betyder 45 forskellige meninger - uanset etnisk baggrund. En tæt dialog og evnen til at tackle dagligdagens udfordringer på arbejdspladsen er derfor alfa omega for en velfungerende mangfoldig arbejdsplads. Resultatet af vores indsats Igennem sin karriere hos City Trafik har Suvad Hvrat kun oplevet positiv ånd omkring virksomhedens værdier. Værdierne giver blandt andet udslag i en tæt og åben dialog for at sikre udveksling af information: Det er måden vi er sammen på, der gør os forskellige fra andre virksomheder. Måden vi uddeler vagter, sammenfletter vores ferie på osv. Vi gør noget ud af de små ting, der betyder noget for folk. Den daglige kontakt, måden man taler sammen på er vigtig. I en branche præget af skiftende arbejdstider og få naturlige mødepunkter for medarbejderne, er sammenholdet og engagementet på arbejdspladsen afhængig af alles indsats for en god dialog. Indsatsen lønner sig dog i den sidste ende, idet City Trafik i modsætning til mange andre i chaufførbranchen, ikke har haft problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Suvad Hvrat forklarer: Det, at vi behandler alle mennesker lige, har givet os et godt ry, så vi kan tiltrække de bedst

9 kvalificerede. Vi mener, at det er underordnet, hvor du kommer fra - du fortjener de samme muligheder som alle andre. Gode råd Mangfoldighed skaber tolerance af sig selv - vel at mærke såfremt rammeforudsætningerne er på plads i form af et klart værdisæt og en klar forventningsafstemning mellem ledelse og medarbejdere. Inklusionen af forskellighed ligger tit i de små gøremål og detaljer i dagligdagen. Kontaktoplysninger: City Trafik Suvad Hvrat Tlf.: / Læs mere på:

10 I starten er alle grønne 10 Dansk Textil Finish...modtager og forarbejder tøj fra udlandet, før det sendes til butikker i Danmark. Virksomheden tager sig af vask, rens, blegning, oppresning, håndafretning, isyning af labels og sørger for at bøjle op, pakke og afsende kollektionen. Virksomheden har eksisteret siden 2004 og har ni ansatte, hvoraf fire har nydansk baggrund. Kai Desler er driftschef og medejer af Dansk Textil Finish i Sønderborg. Hvordan opstod interessen for mangfoldighed? Driftschefen i Dansk Textil Service, Kai Desler, har fra starten været med til at udvikle virksomhedens mangfoldighedspolitik. I 2006 blev Dansk Textil Finish kontaktet af det lokale jobcenter, der stod med en masse ledige fra ex-jugoslavien. Vi voksede og havde meget travlt, så min holdning til forslaget var: Så lad os da prøve. Vi havde ikke bevidst fravalgt at ansætte nydanskere, men havde egentlig aldrig tænkt på det, før kommunen kontaktede os, fortæller Kai Desler. Hvorfor arbejde med mangfoldighed? For Kai er mangfoldighed ensbetydende med, hvordan den enkelte medarbejder forholder sig til andre mennesker. Han anser tolerance som et grundvilkår på arbejdspladsen, uanset hvilken baggrund medarbejderne har: Selvfølgelig skal alle acceptere, at man skal opføre sig ordentligt. Medarbejderne skal foruden tolerance også udvise solidaritet med hinanden. Der stilles krav til, at de ansatte yder omsorg for hinanden, og hjælpsomhed er derfor et omdrejningspunkt i virksomheden, især når man er nyansat. Alle medarbejdere er grønne, når de starter hos os - uanset etnisk baggrund. Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken? Virksomhedens holdning til mangfoldighed er ikke skrevet ned, men Kai påpeger, at den alligevel er kendt af alle medarbejdere. Dansk Textil Finish forsøger i det daglige arbejde at tydeliggøre værdierne for medarbejderne: Alle er lige, og ingen skal dømmes for deres sprog, hudfarve eller hårfarve. Som virksomhed skal vi ikke dømme de ansatte ud fra, hvem de er, eller hvordan de ser ud, men ud fra hvad de kan. Mangfoldighed drejer sig også om ligestilling mellem og repræsentation af begge køn: Vi mener, at fordi vi er kønsmæssigt blandet, har vi mere ro på arbejdspladsen, og vi får en bedre omgangstone. Ansættelse af nydanske medarbejdere er et fælles anliggende for virksomheden, og allerede under samtalen tydeliggøres arbejdspladskulturen. Hvis samtalen går godt, og vi har indtryk af, at det kan lade sig gøre, får de lov til at prøve nogle måneder. Så ser vi, om det fungerer. I denne periode tages kolleger og medarbejdere med på råd. Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen? Som gæst hos Dansk Textil Finish møder man en medarbejderstab, der kommunikerer på gebrokkent dansk, tysk og engelsk. Kai fortæller: Vi prøver at tale så meget dansk som muligt, men vi gør det ikke for enhver pris. Hvis nogle er i opstartsfasen i Danmark, forklarer vi tingene to gange. Sprogbarrierer har faktisk vist sig at indebære en positiv sidegevinst for virksomheden. At forklare tingene flere gange kræver tid. Men det, at man bruger lidt ekstra tid på hinanden giver tryghed og ro på arbejdspladsen. Det at nogen griber tingene anderledes an, er utroligt givende I Dansk Textil Finishs levetid har forskellige religioner været repræsenteret i medarbejderstaben. Kai forklarer virksomhedens holdning til religion således: Enhver må tro, hvad de har lyst til, men vi er en arbejdsplads og ikke en kirke, så derfor bliver der ikke taget særlige hensyn. Virksomheden har ansat kvinder med tørklæde, men har i nogle tilfælde måttet ændre i arbejdsrutinerne, fordi tørklædet kan udgøre en sikkerhedsfare på grund af virksomhedens industrisymaskiner. Diskussioner baseret på den enkelte medarbejders værdisæt finder også sted hos Dansk Textil Finish. I konfliktsituationer viser ledelsen tydeligt sin holdning over for medarbejderne: Vi har haft

11 mandlige muslimer, der har haft svært ved, at vi har en kvindelig driftschef, og der er jeg nødt til at gøre det klart, at hvis man ikke kan acceptere det, kan man ikke være her. Og det må jeg så forklare stille og roligt. Generelt er en respektfuld tone og kollegial omsorg essensen af det gode arbejdsliv for både ny- og gammeldanske ansatte hos Dansk Textil Finish; Det er alfa og omega at sige tingene på en god måde. Hvis vi ikke kan holde en god tone, får vi et dårligt arbejdsmiljø, og det er ingen tjent med. dansk, men de kan ikke sy, så hvad vælger du? Vi har nogle dygtige folk på de poster og får ros fra kunderne, der synes de nydanske medarbejdere udfører et solidt stykke arbejde. Måske skal de spørges fem-seks gange ekstra. Men nogle gange opstår der nye idéer af sprogbarrieren, fordi den nydanske medarbejder skaber andre løsninger, end kunden måske lige havde forestillet sig. Resultatet af vores indsats Kai Desler anser den nydanske arbejdskraft hos Dansk Textil Finish som et meget positivt element. Når nye medarbejdere skal rekrutteres, scorer en positiv holdning til mangfoldighed på arbejdspladsen højt på kvalifikationsbarometeret, fordi det afspejler tolerance og en nysgerrighed over for sine medmennesker; Vi lærer alle sammen hver eneste dag. Nogle gange er man bare så vant til at gøre tingene på én måde. Og bare det at nogle griber det anderledes an, er jo utroligt givende. For mig er mangfoldighed udelukkende positivt, men det kræver også en indsats. En anden effekt af politikken er de rekrutteringsmæssige fordele. Virksomhedens opgaver er sæsonbetonede, og behovet for arbejdskraft varierer derfor. Denne skiftende afhængighed af arbejdskraft udfordrer dog ikke Dansk Textil Finish, der i kraft af deres gode ry får mange henvendelser fra kvalificerede nydanskere. Gode råd Dansk Textil Finish bruger endnu ikke mangfoldighedspolitikken til at markere sig eksternt. Vores kunder ved, at vi er en mangfoldig arbejdsplads, og det kræver lidt mere, end hvis alle talte samme sprog. Indimellem spørger de, om ikke vi kan sende en ansat, der kan dansk. Kai har svaret parat til dem: Vi kan godt sende folk, der kan Kontaktoplysninger: Dansk Textil Finish Kai Desler Tlf.: / Læs mere på: 11

12 Autentisk mad gennem mangfoldighed 12 Diakonissestiftelsens køkken...er en selvstændig enhed under Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Køkkenet laver alle dagens måltider til egne såvel som eksterne institutioner. Køkkenet har eksisteret siden 1996 og har 28 ansatte. Diakonissestiftelsen har i alt 510 ansatte. Det er en omsorgsorganisation, der hviler på et folkekirkeligt grundlag og omfatter områder inden for psykiatri, ældre, kirke, uddannelse, sundhed og børn. Majken Alexander har fungeret som køkkenchef siden 1997, og Mette Fjording har arbejdet som HR konsulent i direktionssekretariatet siden Hvordan opstod interessen for mangfoldighed? Allerede ved Diakonissestiftelsens etablering har man taget et særligt samfundsmæssigt ansvar. Her fik kvinder som et af de første steder i landet mulighed for at få en uddannelse og et arbejde. HR konsulent Mette Fjording forklarer: I dag er Diakonissestiftelsen også en døråbner for nydanske kvinder til uddannelse og arbejde. Der er en del nydanske kvinder i køkkenet fra traditionelt orienterede familier, hvor det religiøse miljø på arbejdspladsen betyder, at familien er tryg ved den: Det kristne grundlag tiltrækker troende, der godt kan lide at komme steder, hvor man ikke behøver at skjule sin tro. Andre steder i det offentlige rum er religion et privat anliggende, men her er det ok, at man viser, at man er religiøs, forklarer Mette og fortsætter: Det er intet krav at være kristen. Men man skal acceptere og respektere de grundlæggende værdier og det kristne budskab. På Diakonissestiftelsen går kristendom og mangfoldighed hånd i hånd. Hvorfor arbejde med mangfoldighed? Vi skal respektere hinanden, så hvis man ikke accepterer andre religioner og baggrunde, kan man ikke arbejde i køkkenet, forklarer Majken Alexander, der er køkkenchef på stedet. Diakonissestiftelsen hviler på et kristent grundlag om kirkelig omsorg og det enkelte menneske i centrum. Vi tænkte, hvordan kan vi afspejle disse værdier? Det kan vi gennem mad, ved at afspejle det omgivende samfund og ved at sætte medarbejderne i centrum. Og så er mangfoldighed også naturlig inden for kokkefaget, hvor mange har arbejdet i køkkener rundt omkring i hele verdenen. For køkkenchefen er det vigtigt, at køkkenet bliver ved at være kendt for sin etniske mangfoldighed - integration af etniske medarbejdere er og bliver et bevidst valg for køkkenet. Vi vil gerne lave kvalitetsmad og autentisk mad. Medarbejdere fra mange lande skaber en alsidighed. For eksempel er en tomatsalat ikke det sammen, om man kommer fra Thailand, Tyrkiet eller Frankrig. Mangfoldigheden prioriteres i jobannoncer, hvor det understreges, at køkkenet er multi-etnisk. På hjemmesiden fremgår det, at Diakonissestiftelsens køkken er et multietnisk mekka, hvor personale fra mange forskellige lande arbejder sammen om at lave autentisk mad fra en stor del af verdens madkulturer. Ifølge Majken baseres den autentiske mad i høj grad på køkkenets mangfoldige medarbejderskare. Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken? I køkkenets forretningsplan står der, at køkkenet vil leve op til Diakonissestiftelsens målsætning om en mangfoldig arbejdsplads og et medmenneskeligt syn på medarbejderne. God drift er at medarbejderne trives og nyder at komme på arbejde. Derfor er menneskelig omsorg i forbindelse med arbejdet i køkkenet værdsat: Vi hjælper folk i nød, hedder det i Diakonissestiftelsens værdigrundlag. Vi tænkte, hvordan Medarbejdere fra mange lande skaber en alsidighed kan vi lave diakoni? Vi har jo ikke tid til andagter og kirkebesøg. Så vi driver vores egen form for diakoni, blandt andet har vi i ni år lavet mad til børnene i vores institutioner og deres familier, så vi kunne skåne forældrene for ulvetimen, når de kom hjem til familien. Denne ordning kan alle vores medarbejdere også gøre brug af. Køkkenet vil gerne leve op til Diakonissestiftelsens værdier om at hjælpe andre ud til livet: Filosofien er, at køkkenet skal tage elever og ansatte ind, der har svært ved at passe ind andre steder: Det kan være de er for tykke, for skæve, har psykiske problemer eller pga. deres etniske baggrund, forklarer Majken. Der rekrutteres ofte gennem jobcenteret eller medarbejdernes venner, svigerinder el. lign., der har svært ved at få arbejde andre steder. I køkkenet finder de deres plads, og passer de ind, så bliver de. Køkkenets værdigrundlag baseres på, at medarbejderne skal serviceres både på og uden for arbejdet. Det giver visse udfordringer i hverdagen, og det kræver tid, især med ansatte på særlige vilkår. Tillidsrepræsentanten bruger rigtig meget tid på at hjælpe med alt fra lægebesøg, at tale med advokater ved skilsmisse, at læse breve fra kommunen til at søge statsborgerskab. Vi kunne godt bruge en HR person, men lige nu er det båret af ildsjæle, fortæller Majken. Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen? Den investerede tid kommer dog tifold igen i forhold til forretningen. Det er en mødestabil og ansvarlig medarbejderskare, der værdsætter arbejdspladsen. Det skyldes blandt andet, at det sociale liv er en del af arbejdslivet. Medarbejderne er hinandens netværk og mødes privat. Der er blandt andet lavet en hyggestue med bordfodbold, for medarbejderne vil gerne blive og hygge sig sammen efter arbejde. Majken mener, at det er en balancekunst at opnå en balanceret medarbejderstab. Vi har sådan lidt laissez faire ledelse. Nogle af de særlige ansatte får ret frie tøjler. Mette supplerer Det kræver en kreativ og fleksibel ledelse at kunne strukturere produktionslinien alt efter sammensætningen af medarbejderstaben. Ifølge Majken er køkkenet ikke så struktureret, men er lavet til at rumme både planlagte og akutte ordrer. Nogle kommer her og føler, at der mangler strukturer vi har for eksempel ikke faste frokosttider og kaffepauser. Så vi har medarbejdere, der trives med fleksible og foranderlige rammer. Vi vil have en hyggelig ar-

13 bejdsplads. Jeg vil gerne have, at medarbejderne hopper ud af sengen og siger: Juhuu, jeg skal på arbejde!. Resultater af vores indsats Ud af køkkenets 28 ansatte har 11 nydansk baggrund. Der er også stor spredning i forhold til køn og alder, hvor de ansatte er fra 25 til 68 år. Mangfoldigheden er repræsenteret på alle niveauer i administrationen og blandt faglærte (kokke) og ufaglærte i køkkenet. Køkkenet er en inspiration for resten af Diakonissestiftelsen. Det er den mest mangfoldige af Diakonissestiftelsens enheder, og her udleves mange af vores værdier i praksis siger Mette. Økonomichefen på stedet er tidligere virksomhedsejer fra Bosnien. Han kom ind og skulle hjælpe med kopiering, post og lignende opgaver på kontoret efter flere år i Sandholmlejeren. Andre havde jobprøvet ham og kom til konklusionen, at han var talblind. Jeg sad en dag med nogle økonomiske beregninger og tænkte måske kan han hjælpe? Da jeg spurgte ham, trak han som svar en skuffe ud og puttede en diskette i computeren. For at bruge sit hoved havde han lavet et skyggeregnskab for køkkenet i sin fritid. Nu er han økonomichef. Vi har også en bygningsingeniør fra Indien ansat i et vikarjob i opvasken. Det er spild af ressourcer, når udlændinge ikke kan anvende deres uddannelse i Danmark, fortæller hun. En sidegevinst ved mangfoldigheden er anledning til sjov og pjat på arbejdspladsen: Majken fortæller: Dinglish er vores arbejdssprog. Vores medarbejdere forstår alt på dansk - men kan ikke altid udtrykke sig klart. Vi har mange sjove oplevelser med sprogforbistringer. Nogle gange opfinder vi rigtig sjove ord ved oversættelser af danske retter til Dinglish. Gode råd Et godt råd fra Majken er, at man skal yde for at nyde, når det gælder mangfoldighed: Man skal acceptere, at mangfoldighed tager tid. Det kan ikke betale sig på den korte bane. Der skal ske en langsom indslusning af folk på særlige vilkår. Det er det lange seje træk. Men at dyrke mangfoldigheden kan godt svare sig i brancher med hård konkurrence som køkkenbranchen, mener Majken: De knokler i køkkenet. De har det godt med hinanden og har en loyalitet, der betyder, at de er solidariske med hinanden. Resultatet er stor effektivitet. Vi er stolte over, at kunne konkurrere med de store, der bruger frysegrøntsager, mens vi altid laver alt fra bunden med rene råvarer. Kontaktoplysninger: Diakonisssestiftelsens køkken Majken Alexander Tlf.: Mette Fjording Tlf.: Læs mere på: 13

14 Ketchupeffekten 14 Experimentarium...er en kulturinstitution i Hellerup, der formidler naturvidenskab og teknik via udstillinger med mulighed for eksperimentering. Centeret har dagligt cirka besøgende, hvoraf en tredjedel er skoleklasser. Experimentarium har eksisteret siden 1988 og beskæftiger 215 ansatte. Asger Høeg er direktør og har været ansat siden Hvordan opstod interessen for mangfoldighed? Mangfoldighed har været på dagsordenen gennem hele Experimentariums 21-årige historie. Oprettelsen af Experimentarium fandt sted i en periode med mange langtidsledige, og det var naturligt at inkludere dem i medarbejderstaben. Det var en god investering, da de ikke blot viste sig at være god arbejdskraft, men også havde en positiv effekt på hele medarbejdergruppen og det sociale miljø på arbejdspladsen. Direktør Asger Høeg fortæller: Så kom det, jeg kalder ketchupeffekten - der var ikke grænser for, hvad de ville gøre for arbejdspladsen. Glæden over at få et job og blive budt velkommen på en rummelig og imødekommende arbejdsplads medvirkede til en positiv stemning af tilfredshed og taknemmelighed. Asger Høeg, der har været med til at etablere mangfoldighedspolitikken, fortæller, at den tager udgangspunkt i et rummeligt menneskesyn: Experimentarium ville gerne give sit lillebitte bidrag til at afhjælpe den store arbejdsløshed. Sidenhen blev det en naturlig ting, at vi samarbejder med socialcentrene om at få personer fra det rummelige arbejdsmarked aktiveret. Mange af disse medarbejdere har fået fast job her, og det er med til at give Experimentarium en særlig sjæl. Hvorfor arbejde med mangfoldighed? Den positive indstilling til en mangfoldig arbejdsplads kobles med ønsket om at støtte nydanskeres mere generelle integration i Danmark: Ved at tage del i mangfoldighedsindsatsen kan vi være med til at fortælle de gode historier. Samtidig har det vist sig at give positive løsninger. Jeg mener, at der er et potentiale blandt indvandrere, som dansk erhvervsliv slet ikke udnytter. Rigtig mange af de unge indvandrere er meget ambitiøse og ønsker at skabe sig en karriere. Asger Høeg henviser til det store behov for unge inden for feltet teknik og naturvidenskab: På langt sigt kræver Danmarks velstand en stor forskningsindsats inden for naturvidenskab og teknik. Her er de unge indvandrere et stærkt potentiale!. Asger Høeg og de øvrige ledere er i særlig grad tilfredse med nydanskernes loyalitet og arbejdsglæde. Han opfatter nydanskere som flittige medarbejdere, der er motiverede for at komme til tops. 15 af centerets 215 ansatte har nydansk baggrund, og Experimentarium ønsker en fordobling af dette antal inden for den nærmeste fremtid. Forskellighed er den kraft, der giver os energi og livsnerve Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken? Udviklingen af politikken er forløbet parallelt med inklusionen af tre typer medarbejdere. Først langtidsledige, siden handicappede og nu nydanskere, der i dag udgør et særligt fokus. Experimentarium betragter mangfoldighedspolitikken som stærkt forankret i virksomheden: Det er en del af hverdagen nu, fordi det har været sådan i mere end tyve år. At implementere mangfoldighed som en naturlig ting blandt medarbejdere kommer dog ikke af sig selv. I personalepolitikken defineres betydningen af mangfoldighed: Forskellighed er den kraft, der giver os energi og livsnerve. Derfor er vi åbne over for nye idéer og andre mennesker, og vi værdsætter alles bidrag. Politikken tydeliggør også forventninger til den nye kollega, der skal tilstræbe at vise mangfoldighed i sin tilgang til mennesker og i tilgangen til nye opgaver. En grundig introduktion til Experimentarium er betydningsfuld. Personalepolitikken skal gennemlæses, og forståelsen af den følges op i dialog med kolleger, så alle medarbejdere får mulighed for at finde sig til rette på Experimentarium. Politikken udvikles også gennem konkrete projekter som eksempelvis Experimentarium TV, der gik i luften 1. september Her er halvdelen af de rekrutterede medarbejdere nydanskere. At arbejde med videnskabstv vil give de unge mennesker status, og dermed kan vi måske medvirke til at nydanske unge tilegner sig en vinderrolle, siger Asger Høeg. Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen? Experimentarium modtager minimum gæster årligt. Som besøgende er centerets mangfoldighed synlig lige fra man træder ind af døren og bliver mødt af nydanske receptionister og piloter - de unge mennesker, der er i dialog med publikum. Experimentarium tilstræber ikke udelukkende etnisk mangfoldighed, men mangfoldigheden omfatter også blinde, spastikere eller andre med særlige behov, som kan opnå beskæftigelse i centeret. Den formelle målsætning om udbredelse af naturvidenskab går fint i spænd med mangfoldighedsarbejdet. Faktisk fungerer naturvidenskaben som et naturligt samlingspunkt, hvor der ikke skeles til hverken etnicitet eller kulturel baggrund. Naturvidenskab taler et universelt sprog, hvor facts er facts, uanset hvilken baggrund du har, siger Asger Høeg. Medarbejderne bakker op om, at Experimentarium skal være en mangfoldig arbejdsplads, der tager godt imod alle ansatte. Asger Høeg har meget sjældent oplevet problemer i forhold til nydanske ansatte. Vi løser problemerne hen ad vejen, og med kommunikation når man langt. I øvrigt er mangfoldighed så integreret i arbejdet, at medarbejderne selv formulerede det som én af

15 de fire søjler, vores værdigrundlag hviler på. Det er nok sådan hos os, at kan man ikke lide lugten i bageriet, så arbejder man ikke her, siger han tankefuldt og fortsætter; Ud fra det personalepolitiske regnskab, som vi evaluerer os selv på hvert år, kan vi se, at der grundlæggende er stor tilfredshed med de værdier, vi arbejder ud fra. Og mangfoldighed er altså en af disse værdier. Resultatet af vores indsats Experimentarium stræber efter at være en lærende institution. Personalets flerkulturelle baggrund har vist sig at være en ressource, både til at udvikle nye og anderledes idéer og løsninger og til at formidle naturvidenskaben til det flerkulturelle publikum. Asger Høeg erkender dog, at der fortsat er plads til forbedring, eksempelvis på ledergangen, hvor der er for få nydanskere. For at realisere målsætningen om øget etnisk ligestilling har Experimentarium skabt netværk og samarbejde med nydanske foreninger om projektudvikling og optimering af rekrutteringsindsatsen bl.a. med støtte fra fonde. Experimentarium fik et skulderklap i 2005, da Institut for Menneskerettigheder gav virksomheden MIA-prisen (Mangfoldighed i Arbejdslivet) for dens resultater. Prisen medførte stor positiv interesse fra omverdenens side. Gode råd Det kræver en indsats at arbejde med mangfoldighed, og for nogle medarbejdere er det en ny og uvant situation at arbejde side om side med nydanskere, handicappede, fleksjobbere og praktikanter. I dagligdagen tager afdelingslederne sig løbende af udfordringerne, som de opstår. Asger Høeg mener, at man skal forholde sig pragmatisk til løsninger og fokusere på de positive resultater. Kontaktoplysninger: Experimentarium Asger Høeg Tlf.: Læs mere på: 15

16 Flere kvindelige chefer eller færre lønkroner 16 IBM...er global leverandør af software og it-baserede løsninger. På verdensplan har virksomheden knap ansatte, og i Norden alene , heraf i Danmark fordelt på flere lokationer. Anne-Marie Westergaard er Workforce Partner Lead. Hun arbejder med Human Resources for IBM i Lundtofte og har været ansat 8 år i IBM. Hvordan opstod interessen for mangfoldighed? IBM s Global Diversity & Inclusion politik har lange historiske rødder. IBM var forud for sin tid med sin mangfoldighedspolitik og -praksis fra begyndelsen. I 1889 ansatte IBM kvinder, før kvinderne fik valgret, og IBM insisterede på ligeløn mellem kønnene i 1935, hvilket var to år forud for lov om ligeløn i USA. I 1953 formulerede IBM sin første Equal Opportunity Policy for ligestilling i ansættelsen uanset race og farve. Den kom til at betyde, at sorte og hvide medarbejdere arbejdede side om side hos IBM i Sydstaterne, trods den funktionelle racemæssige separation, der var kutyme i 1950 erne. I 1983 inkluderede IBM, som et af de første firmaer, seksuel orientering som et fokusområde i sin ligestillingspolitik. Således har mangfoldighedsengagementet altid været der hos IBM s ledelse, som også har været hovedkraften bag udviklingen af en mangfoldighedspolitik. Hvorfor arbejde med mangfoldighed? IBM har en centralt formuleret mangfoldighedspolitik kaldet Global Diversity & Inclusion. Politikken ekspliciterer, at IBM ikke tolererer diskrimination og mobning, samt at ansættelse og forfremmelse alene sker ud fra evner og talent. I IBM er mangfoldighedspolitikken ikke kun et moralsk anliggende; det er også en strategisk nødvendighed. En mangfoldig medarbejderstab betyder fordele i forhold til rekruttering, innovation og kreativitet. Samtidig skaber mangfoldigheden et godt image i forhold til IBM s forskelligartede kunder, der dermed kan se sig selv repræsenteret i IBM. Anne-Marie Westergaard, der arbejder med HR i IBM, uddyber: IBM anser evnen til at begå sig i en mangfoldig sammenhæng samt kulturel intelligens som vigtige kompetencer i en global virksomhed. Altså evnen til at integrere viden i os selv, så vi bedre kan arbejde på tværs i organisationen og med vores mange globale partnere. Hvis vi ikke kan det, så kan vi ikke overleve som firma. Det gør IBM i stand til at operere globalt og at kunne sige: Vi er ligeglade med ydre karakteristika som køn, alder, etnicitet og handicap og private præferencer som seksuelt orientering - det er dit talent og dine evner, der er væsentlige. Hvordan implementeres mangfoldighedspolitikken? Indsatsen hviler både på en ansvarlig ledelse for at sikre implementering og på medarbejderdrevet engagement for at udvikle og igangsætte nye initiativer på tværs af landegrænser. Der følges op på indsatsen og foreslås nye initiativer og aktiviteter i regi af fem globale fokusgrupper, kaldet constituencies, med afsæt i handicappede, køn, kultur, generationer og seksuel orientering. Mangfoldighedsaktiviteterne er samlet i en portal med angivelse af indsats, målgruppe og succeskriterier. Anne-Marie forklarer: Mangfoldighedspolitikken er ikke kun et moralsk anliggende - det er en strategisk nødvendighed Eksempelvis er der en indsats over for fremme af kvindelige chefer kaldet Blue talent, og chefernes bonus er direkte afhængig af antallet af rekrutterede kvindelige ledere. Der er således et økonomisk incitament for topledelsen forbundet med at gennemføre mangfoldighedstiltag. Såvel lederuddannelse som introduktionsprogrammet for nye medarbejdere beskæftiger sig desuden med IBM s mangfoldighedspolitik og giver medarbejderne redskaber, som de kan bruge i det daglige. Hvordan udmønter politikken sig i dagligdagen? IBM s mangfoldighedsindsats retter sig både indad mod organisationen og udad i forholdet til omverdenen. IBM fremmer mangfoldighedsevner hos medarbejderne ved at prioritere udstationering og udveksling af medarbejdere med filialer ude i verdenen, således at de både ude og hjemme kan virke som kulturformidlere. Programmet Blue Opportunities giver medarbejdere mulighed for frivilligt at melde sig med deres særlige talenter, som andre medarbejdere kan nyde godt af, blandt andet særlige faglige ekspertområder, kompetence til den svære samtale eller shadowing, hvor en medarbejder kan følge i hælene på en leder i et stykke tid og lærer noget om ledelse. De forskellige programmer styrker samarbejdet på tværs af organisationen og bevidstheden om den mangfoldighed af evner og talenter, der findes i IBM regi, udtaler Anne-Marie Westergaard. Andre måder at gøre opmærksom på mangfoldigheden er ved uddeling af interne priser (fx Cristal Globe for mangfoldighedsarbejde og ODC Excellence Award for frivilligt arbejde), en årlig mangfoldighedskalender med månedlige mangfoldighedstemaer samt cultural awareness plakater. IBM har også mangfoldighedsprogrammer rettet mod omverdenen, og mange dedikerede medarbejdere bruger weekender og aftener på mangfoldighedsrelaterede projekter og aktiviteter. Eksempelvis var IBM-ansatte aktive ved Copenhagen Outgames i 2008 og 2009 samt i både GayPride paraden og i Gay and Lesbian Chamber of Commerce. IBM deltager også i en mentorordning, hvor medarbejdere hjælper ledige nydanskere med at komme i beskæftigelse bl.a. ved at stille deres personlige netværk til rådighed. Resultatet af vores indsats IBM må ikke registrere i forhold til etnicitet eller handicap, og derfor kan virksomheden kun oplyse, at 26 pct. af de ansatte er kvinder. Der er konstant

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet 1 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER pris MIA står for Mangfoldighed I Arbejdslivet. miaprisen er en frontløberpris til private og offentlige virksomheder, der

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg Aarhus Universitet Personalepolitik for Aarhus Universitet Høringsoplæg 1 INDHOLDFORTEGNELSE FORORD... 3 BEHOV FOR EN FÆLLES PERSONALEPOLITIK PÅ AU... 3 AARHUS UNIVERSITET - EN MODERNE OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng

innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng Torben Møller-Hansen, Direktør Foreningen Nydansker Stiftet i 1998 Formål: At nedbryde barrierer mellem nydanskere og

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Faxe Kommunes borgere i alle aldre uanset baggrund samt medarbejdere i Faxe Kommune.

Faxe Kommunes borgere i alle aldre uanset baggrund samt medarbejdere i Faxe Kommune. Foreløbig projektbeskrivelse Center for Beskæftigelse og Omsorg d. 25. januar 2012 Baggrund Baggrund Center for Beskæftigelse og Omsorg foreslår, at Faxe Kommune igangsætter en projektbaseret helhedsorienteret

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Mangfoldighed i Arriva Danmark Årsmøde Vinsa Arriva Danmark

Mangfoldighed i Arriva Danmark Årsmøde Vinsa Arriva Danmark Mangfoldighed i - Sådan har vi gjort Årsmøde Vinsa 28. november 2012 Tal og strategi for mangfoldighed 89 forskellige nationaliteter i Arriva 3 Mænd/kvinder i Arriva 4 Aldersfordelingen i Arriva 5 strategier

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere