R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj"

Transkript

1 ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK NORDEA i kontorfællesskab - FREDERIKSSUN DSVEJ 15 9, BRØ NSHØJ, KØBENHAVN TLF FAX R E F E R A T af ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj År 2015, den 24. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., på Vandrerhjemmet, Herbergvejen 8, Brønshøj. Af boligforeningens 436 andelshavere, var mødt eller repræsenteret i alt 107 andelshavere (heraf 21 ifølge fuldmagt). Foreningens formand Peter Hallberg bød velkommen og præsenterede aftenens panel. Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen valgtes administrator: advokat Ole Fischer, som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Som referent valgtes: Pia Reckeweg. Som stemmeudvalg valgtes: Tina Hansen, Peter Hedegaard og Lars Nilsson. De i indkaldelsen til generalforsamlingen indeholdte dagsordenspunkter blev behandlet således: 1. Formandens beretning Peter Hallberg aflagde følgende: Årsberetning: Foreningen har i 2014 fået et nyt logo det nye logo kan bl.a. ses på brevpapir, over ejendomskontoret og på hjemmesiden. Det var egentlig ikke meningen, at logoet skulle ændres, men da vi talte med en grafiker om at få det gamle logo forstørret op på vinduerne på ejendomskontoret stod det os hurtigt klart, at det gamle logo ikke længere kunne bruges, fordi det dels ikke kunne forstørres uden at blive udtværet og dels fordi det kun ligger på papir og ikke digitalt. 23/4 2015/OF/pr

2 - 2 - Vi fik derfor grafikeren Susanne Hegelund til at komme med forslag til et nyt logo. Jeg synes, at vi har fundet frem til et godt logo, der på samme tid udtrykker en moderne forening og samtidigt holder fast i de gode takter fra det gamle logo med husfacaden i centrum. En udløber heraf er, at vi har fået udarbejdet nogle små skilte med vores nye logo til håndværkerne, som de skal kunne fremvise på forlangende. Skiltene er nummererede og skal afleveres af håndværkeren efter udført arbejde. De små skilte skal gøre det mere trygt for os, hvem vi lukker ind i vores hjem. Vi har fået en ny hjemmeside. Hjemmesiden er udviklet af tidligere bestyrelsesmedlem Peter Krogh og resultatet er blevet rigtig godt, synes jeg. Steen Vitoft har efterfølgende opdateret med nye dokumenter, billeder og tekst. Jeg synes, at alle andelshavere skulle tage at gå ind på den, og selv klikke rundt og undersøge den nærmere. Vi er meget interesseret i at få feed back med jeres oplevelser, så vi løbende kan udvikle hjemmesiden. En ting vi har overvejet, er, at give andelshavere, der ønsker at sælge deres lejlighed, mulighed for at præsentere den via hjemmesiden. De fleste lejligheder sælges via en ejendomsmægler, hvilket ofte medfører en unødvendig udgift for andelshaver. Salg af andelslejligheder i AST behøver ikke en ejendomsmægler som mellemmand, da administrator står for alle juridiske forhold mens bestyrelsen står for vurdering og salgsforretning i lejligheden. Vi har udskiftet vurderingsmand i det forløbne år. Vidar Illum har vurderet hos os i mange år og vi mente ikke, at vi længere fik en ordentlig vurdering for pengene. Vi hørte bl.a. fra flere beboere, at vurderingen kun tog 5 min. Vi kunne også konstatere, at flere af vurderingsrapporterne var mangelfulde, hvilket har givet bestyrelsen ekstra arbejde. Efter at have prøvet os frem, faldt valget på en ny vurderingsmand, Bent Brünning, der blev anbefalet af administrator. Den nye mand har givet vurderingerne et kvalitetsløft og vi er i løbende dialog med ham om at forbedre vurderingen af lejligheder i AST. Personalet Personalet har i det forløbne år gennemgået kurser for at fremme samarbejdet mellem dem. De har dels haft individuelle samtaler med en coach (eller facilitator) og dels gennemgået et fælles forløb med en mediator. Det er vort håb, at de fire i teamet herigennem har fået nogle værktøjer til bedre at kunne møde fremtidens arbejdsmæssige krav til samarbejde i en forening i udvikling. Michael har det ledelsesmæssige ansvar samt ansvar for, at alle aftaler med håndværkere og beboere overholdes. Det er Michael, der leder og fordeler i det daglige. Michael er langt bedre til at prioritere de daglige opgaver, end vi andre er, fordi Michael har overblikket. Det er vigtigt, at opgaver, som vi - som beboere gerne vil have udført, går via Michael, så opgaven kan prioriteres i forhold til andre og måske mere vigtige opgaver. Vi skal ikke hive fat i Torben, Brian eller Sebastian vi skal huske at gå til Michael på ejendomskontoret, så opgaven kan lægges ind i den optimale rækkefølge, så personalet kan passe deres arbejde og vi derved alle får mere værdi for pengene.

3 - 3 - Sebastians primære ansvarsområde er vedligeholdelsesopgaver af bygningsdele, herunder bl.a. lettere vvs-opgaver, reparation af dørtelefoner og pudsning af sokler. Sebastian er Michaels stedfortræder. Brian og Torben har fået eget ansvarsområde, der primært består i renholdelse af ejendommen udenfor og inde i gården, desuden vil det fremover være deres ansvar at passe de grønne arealer. I 2014 have Torben 30 års jubilæum som ansat i boligforeningen og tillykke til Torben for denne bedrift. Vedligeholdelse og renovering i 2014 Petanque banen i Sandbygård er blevet renoveret og vi håber, at beboerne bliver glade for den nye beliggenhed. Vi forsøger at gøre erfaringer med en ny type bunddække til bedene. Vi oplever mange steder, at snerler har overtaget kontrollen. Andre steder har bunddækket fået lov at vokse sig alt for højt, hvilket øger risikoen for rotter. Det vil derfor flere steder blive nødvendigt, at grave alt op og retablere bedet med en ny type bunddække, der bliver 5-10 cm. høj. Der er etableret et prøvebed i Torbenfeldthus med dette bunddække. Vi er blevet færdige med at udskifte alle vandrør i foreningen og det er mit indtryk, at alle beboere i dag har et stabilt vandtryk og at alle har både koldt og varmt vand i hanerne. I hvert fald hører vi kun positive tilbagemeldinger fra beboerne og tak for det. Det samlede budget var sat til 18 mio.kr. og projektet blev holdt indenfor dette beløb i sær takket være ihærdigt arbejde fra Steen Vitoft og Michael med kontrol af faktura og udførte arbejder. Vi er blevet færdige med 5-års gennemgangen af tagprojektet. Alle fejl og mangler er udbedret. Det har taget ca. 3 år at blive færdig. Primært fordi Enemærke & Pedersen (E&P) ikke har villet samarbejde, og det til stor frustration for de berørte beboere, for personalet, for vore rådgivere hos Strunge Jensen, for administrator Ole Fischer og for bestyrelsen. E&P lover en ting - men gør en anden ting - eller slet ingen ting hele vejen igennem. Sagt meget kort, kan vi ikke give E&P nogen anbefaling med på vejen. Der er blevet renset aftrækskanaler i Anneberghus og det er i det store hele forløbet fint, men som vi har givet udtryk for i Nyhedsbrevet, er der aftrækskanaler, der ikke er blevet renset. Det kan få den konsekvens, at skimmelsvampen får bedre vilkår for at trives. De kan nemlig ikke lide træk men holder meget af fugt og dårlig udluftning. Den foreløbig sidste del af kloakudskiftningen denne gang den lave del af Anneberghus er udført med godt resultat. Men vi må samtidigt konstatere, at kloaksystemet generelt i AST er i meget dårlig stand. Så dårlig, at vore rådgivere fra A4 har anbefalet os, at udskiftning af det øvrige kloaknet får højeste prioritet. Planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver

4 - 4 - Planlagte bygningsarbejder (1.000 kr.) Genopretning/forbedringer Løbende vedligeholdelse Almindelig driftsopgaver MO Andre ejendoms.opgaver I alt Fordelt på disse områder: Vand og varme Faldstammer, kloak mv Installationer Døre, vinduer, porte Bygninger Gårdarealer Veje og belægninger Andet Almindelige driftsopgaver I alt Vi er snart i mål med udskiftning af faldstammer. I år planlægger vi udskiftning af to køkkenfaldstammer på hhv. Annebergvej 13 og Sandbygårdvej 34 og i 2016 udskiftes endelig en faldstamme på Bellahøjvej 128. I 2014 oplevede vi, at nogle badeværelsesgulve i Anneberghus slog revner, og vi frygtede en overgang, at det var et generelt problem, fordi mange badeværelsesgulve i Anneberghus blev udskiftet ifm. faldstammeprojektet i Heldigvis har en nærmere undersøgelse vist, at det kun drejer sig om ganske få. Tilsammen har vi afsat 270 t.kr. til de to faldstammer og knækkede gulve i Vi har haft nogle tilfælde med kraftig regn eller skybrud i efteråret 2014 med vand i kælderen på flere adresser, der berørte ca. 20 andelshavere. I kælderen på Aggersvoldvej er der kommet permanent vand på gulvet i nogle lavt liggende kælderrum. Vi har holdt flere møder med A4 og kloakeksperter om dette. En forklaring er, at der er mere vand i jorden og grundvandet er steget. De gamle kloakrør har måske fungeret som drænrør, men nu må vandet finde andre veje. For at få tætte kældre mener rådgiver, at omfangsdræn er løsningen. Vi ved, at skybrud er blevet hyppigere og vi er nødt til at forholde os til dette. Det vil sige, at vi er nødt til både at overveje at udskifte det øvrige kloaknet og overveje, hvordan vi i øvrigt sikrer tørre ejendomme i fremtiden. I 2015 igangsætter vi derfor i et begrænset område etablering af omfangsdræn i Sandbygård for at høste erfaringer med dette til en udgift for 710 t.kr. Torbenfeldthus står for tur til at få udskiftet alle kælderdøre - og de kældervinduer, hvor det giver mening til en samlet udgift for 150 t.kr. Vinduerne skal males hvert 6. år og en ny runde igangsættes i år med start i Sandbygård til en samlet udgift for 1,3 mio.kr. Til fortsat renovering af et antal vaskekældre har vi afsat 240 t.kr., til rensning af aftrækskanaler i Torbenfeldthus har vi afsat 165 t.kr. og til træbeskyttelse har vi afsat 70 t.kr.

5 - 5 - I 2014 startede vi med nærmere at undersøge mulighederne for at renovere indgangspartierne. Dette vil inkludere bl.a. udskiftning af trappestenen foran døren og etablere en skridsikker overflade i stedet for risten foran indgangsdøren. Under risten samler vandet sig i fordybningen, siver ned gennem betonen og underminerer dermed fundamentet. Renoveringen omfatter både det udvendige murværk og de indvendige vægge rundt om døren. Vi har gjort nogle erfaringer med epoxy belægninger på trappestenen og det ser lovende ud. Vi har afsat 725 t.kr., således at vi kan få renoveret et antal indgangspartier i år og få erfaring med dette. Beboere i Torbenfeldthus har udarbejdet et forslag til etablering af en overdækket pergola, således at beboere i Torbenfeldthus i lighed med beboere i de to andre gårde, vil kunne nyde gården under dække for det lunefulde danske vejr. Vi har afsat 100 t.kr. til etablering af pergolaen i Torbenfeldthus. Endelig har vi afsat 100 t.kr. til etablering af ekstra områder til affaldscontainere i Sandbygård og Torbenfeldthus. Vi har fået mange flere affaldscontainere ifm. sortering af affald. Det har betydet, at vi i Sandbygård har været nødt til at placere nogle af containerne op af væggen og lige under vinduerne til gene for beboerne. Vi har udvalgt området lige overfor skraldehuset i de to gårde til etablering af en afskærmet plads til containerne. Pladsen vil blive flisebelagt, omkranset af stålrør samt af grøn beplantning. Pladsen vil ikke blive overdækket, da vi ikke ønsker, at udsyn fra stuelejligheder forringes. Alt i alt har vi planlagt genopretning og vedligehold for 5 mio.kr. i I dette beløb er inkluderet en opdatering af vor tilstandsrapport. Opdateringen udarbejdes af rådgivningsfirmaet EKJ, der stod for den første rapport tilbage i Det er nødvendigt med passende mellemrum at få et helbredstjek på ejendommene. Hvilken stand de er i generelt og hvilke bygningsdele, der trænger til vedligeholdelse og hvornår. Vi vil få udarbejdet en prioriteret liste over hvilke bygningsdele, der trænger mest og en anslået udgift for renoveringen. Vi er dog allerede blevet bekendt med, at kloakker har højeste prioritet og dernæst kommer omfangsdræn. Fremtiden På sidste GF lovede jeg, at vi på denne GF ville have et projekt klar om et nyt låsesystem. Det er vi ikke nået helt i mål med. Vor naboforening Solbjerg har i mellemtiden fået installeret et elektronisk låsesystem med brikker i stedet for nøgler og vi ville gerne se deres erfaringer, inden vi selv går i gang. Vore nuværende låse og dørtelefoner, der blev installeret tilbage i 1989, er i dag forældet og koster os mange penge i vedligeholdelse. Installation af nye låse vil kræve, at vi i et eller andet omfang også skal have fat i gadedøren, porte og dørtelefonen. Der findes mange låsesystemer på markedet og vi vil gerne have et fremtidssikret system f.eks. kombineret med videoovervågning af dørtelefonen. Vi har også set på muligheden for at få hurtigt internet via fiber til AST.

6 - 6 - Det kræver, at der bl.a. bliver trukket nye kabler til alle lejligheder. Det koster ca kr. i engangsudgift pr. lejlighed, som AST betaler. Installationen bliver AST s ejendom. Prisen for 100/100 Mbit internet er pt. 99 kr. om måneden for de beboere, der ønsker dette det er billigt i forhold til det, vi hver især betaler i dag, så installationsudgiften er hurtigt tjent ind. YouSee bliver ikke nedlagt. Men det vil stå andelshaver frit for at afmelde det eller skifte til mindre tv-pakke, hvis man ønsker at gøre brug af f.eks. streamingstjenester eller andet på internettet. Vi kan formodentligt kombinere installation af internet med dørlåse og dørtelefoner, så kablerne kan trækkes samtidigt. Så vi kigger nu i retning af en samlet løsning et samlet døre/låse projekt, der inkluderer nyt låsesystem og adgangskontrol, dørtelefoner med videoovervågning, renovering af gadedøre, port styring samt installation af nyt kabel og fibernet, for det bliver mere og mere relevant at have kontrol over, hvem der kommer ind i opgangen. Nye kloakker, etablering af omfangsdræn og døre/låseprojekt er ikke til afstemning i aften. Det vil kræve, at vi fremlægger projekterne til afstemning og det har vi ikke kunnet nå at have færdige til i aften. Der er endnu nogle forhold, vi skal have undersøgt nærmere. Man kan sige, at vi har været i gang med at udskifte kloakker i 3 år, så her kender vi udfordringerne. Vi søsætter etablering af omfangsdræn i et begrænset område i Sandbygård i år og får nogle erfaringer her. Renovering af døre er ikke den store videnskab, mens vi er mere usikre på, hvad der er det bedste og mest fremtidssikrede låsesystem, ligesom installation af fibernet kræver mere forarbejde for at komme hele vejen rundt. Der er flere forhold, der taler for at igangsætte disse tre projekter. Vore kloakker er nedslidte og skal udskiftes inden for en kortere årrække. Omfangsdrænet er nødvendigt for at sikre kældre og ejendomme mod fugt, da jorden bliver stadig mere fugtig. Låsesystemet - installeret tilbage i 1989 var noget af det bedste, der kunne opdrives den gang med et unikt nøglesystem. Det havde en forventet levetid på år men holdbarheden er for længst overskredet. Endelig har renten aldrig været lavere. Det giver derfor god mening, at overveje at finansiere disse tre projekter ved optagelse af kreditforeningslån. Det er selvsagt nødvendigt, at vi som beboere mere præcist ved, hvad vi stemmer om. Alle fakta skal være klar inden en afstemning. Derfor skal vi heller ikke stemme om disse tre projekter i aften. Men jeg synes, at det er vigtigt, at man som andelshaver, kan få indsigt i de planer og projekter, som bestyrelsen planlægger fremadrettet for at sikre ejendommene i fremtiden. Stor tak til bestyrelsen skal lyde herfra for et godt samarbejde om løsning af de mange opgaver, der har været i det forløbne år. Jeg vil ligeledes takke personale-teamet, medarbejderne på advokatkontoret, administrator Ole Fischer, og revisor Torben Madsen for et godt samarbejde. Til Formandens beretning var der alene følgende bemærkning: Peter Hedegaard: havde en kommentar til aftrækssystemet og de dermed forbundne lugtgener. Dirigenten, konstaterede herefter formandens beretning som tiltrådt af generalforsamlingen.

7 Forelæggelse og godkendelse af resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ med balance pr. 31/ herunder forelæggelse og godkendelse af note om andelsværdi; forelæggelse af likviditetsbudget for 2015 samt forelæggelse af planlagte genopretningsarbejder med anslået udgiftsramme. Torben Madsen gennemgik resultatopgørelsen udvisende underskud for 2014: kr ,00 efter udgiftsført bl.a. vedligeholdelsesarbejder med kr ,00 samt genopretningsarbejder for kr ,00 (vandrørsprojekt). Samlede finansieringsudgifter udgjorde kr ,00 (omlægning af lån samt renteudgift). Den samlede prioritetsgæld udgjorde pr. 31/ nom. kr ,00 imod ultimo 2013 kr ,00. Samlet er foreningens bogførte egenkapital faldet fra ultimo 2013 kr ,00 til ultimo 2014 kr ,00 inkl. foreslået overført årsoverskud 2013 ifølge resultatopgørelsen. Samlet kassebeholdning/kontant indestående på foreningens bankkonti udgjorde ultimo 2014 kr ,00. Andelskrone værdi udgør pr. 31/ : pr. m 2 : kr ,36. Peter Hallberg: havde under formandens beretning allerede gennemgået det regnskabet vedhæftede likviditetsbudget for 2015, herunder den af bestyrelsen som nærmere oplyst i budgetteksten planlagte forbedring og genopretning m.v. med udgiftsramme i alt kr ,00 herfor. Løbende drift i 2015: indeholdt i budgettet med kr ,00. Almindelig vedligeholdelse er for 2015 indeholdt i budgettet med kr ,00 Flere beløbsposter i regnskab blev kommenteret. Til regnskabet var der følgende spørgsmål: Andelshaver: spurgte til udlevering af årsrapport Peter Hallberg: oplyste, at det for år tilbage blev vedtaget, at årsrapport ikke længere udsendes med indkaldelse til generalforsamling men i stedet kan ses på foreningens hjemmeside eller afhentes på AST s ejendomskontor, hvilket også fremgår af den omdelte indkaldelse til generalforsamlingen. Ole Hansen: takkede bestyrelsen og specielt formanden for at styre foreningen, herunder dens økonomi så godt som sket. Ole Hansen var begejstret for værdien af andelskronen. Ole Hansen: syntes, at forslag til opførelse af pergola i Torbenfeldthus ligner en carport. Ole Hansen opfordrede til, at man ser på pergola i Anneberghus. Da der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet samt note til indre andelsværdi, konstaterede dirigenten, at regnskab og note om andelsværdi således var tiltrådt af generalforsamlingen.

8 Forslag fra bestyrelsen. a) Pr. 1. juli 2015 forhøjes gældende boligafgift med 5 %. Peter Hallberg: oplyste, at boligafgiften ikke er steget siden 2005 (dengang en forhøjelse med 2 %). Siden da har provenu ved salget af tagboliger og nettoforøgelsen af boligafgiften for de nyetablerede 3. sals lejligheder bl.a. betalt for prisstigninger. Skatter og afgifter er på 10 år fordoblet. Denne post sluger stort set hele stigningen i boligafgiften i samme periode. For at kunne opretholde en god vedligeholdelsesstand af ejendommene og for at tage høje for prisstigninger er en forhøjelse af boligafgiften en nødvendighed. Kassebeholdningen viser, at det vil være nødvendigt fremadrettet at foretage moderate forhøjelser af boligafgiften de næste år. Andelshaver: spurgte, til hvad der forventes af stigninger fremadrettet og ønskede uddybet hvordan kassebeholdningen vil reagere herpå? Peter Hallberg: oplyste, at hvis der ikke sker en stigning i boligafgiften og hvis det forudsættes, at udgiftsniveau fastholdes vil kassebeholdningen være på kr. 0,00 i En stigning af boligafgiften med 5 % pr. 1/ vil medføre, at kassebeholdningen ved uændrede udgiftsniveau vil være kr. 0,00 i Det er nødvendigt, at regulere boligafgiften fremadrettet i takt med at udgifterne stiger, måske ikke hvert år, for kassebeholdningen skal heller ikke være for stor. Der skal tages højde for renteniveau, og det skal sikres at foreningen ikke har indestående i pengeinstitut, der ikke er dækket af garantifond. John Jensen: Ønskede oplyst, hvorfor en forening, der anses for at være blandt landets 10 mest veldrevne foreninger er nød til at forhøje boligafgiften. Ole Fischer: oplyste, at i det omfang kassebeholdningen nærmer sig kr. 0,00 er det nødvendigt, at der kommer penge i kassen. I modsat fald, vil også andelskroneværdien falde. afstemning med håndsoprækning blev herefter gennemført med følgende resultat: 91 ja 2 nej Forslag om forhøjelse af boligafgift med 5 % pr. 1/ var dermed vedtaget. b) Husorden pkt Rygepolitik: Tobaksrygning er forbudt på alle indendørs fællesarealer i AST. Ved indendørs fællesarealer forstås f.eks. ejendomskontor, trappeopgange, kældergange, kælderrum, vaskerum og gårdtoiletter. Ved tobaksrygning forstås alle former for tobak inkl. e-cigaretter. Casper Rasch Hansen: oplyste, at forslaget har baggrund i en beboerhenvendelse om, at der ryges på gårdtoiletter. Bestyrelsen mener derfor at en revidering af foreningens husorden er nødvendig. Andelshaver: ønskede oplyst, om private kælderrum også var omfattet af forslaget. Casper Rasch Hansen: oplyste, at kælderrum også var omfattet. afstemning med håndsoprækning blev herefter gennemført:

9 - 9 - Forslaget blev vedtaget med stort flertal. c) Husorden pkt (ændring af afsnit vedr. Grillning ) og 4.18 Tagterrasser og altaner, ændres såfremt afsnit Grillning ændres med følgende ordlyd: Pkt. 4.10, afsnit Grillning: Ved gasgrill forstås en grill, hvor eneste varmekilde er gas. Ved kulgrill forstås en grill, hvor varmekilden er grillkul. Gasgrill må benyttes på flisearealer i gården, på græsplæner samt på altaner og tagterrasser. Kulgrill må kun benyttes på flisearealet midt i gården samt på græsplæner. Efter endt benyttelse skal grillen fjernes fra græsplænen. Såvel gasgrill som kulgrill skal være under konstant opsyn af en voksen, så længe grillen er varm. Der må ikke opsættes store gasgrill eller udekøkkener. Grillstarter må ikke anvendes direkte på fliseareal eller græsplænen. Engangsgrill må ikke anvende på AST s arealer. Beboere der benytter en grill skal vise hensyn til omkringboende og mindske osen fra grill mest muligt. Husk at rydde op også madrester. Grillkul må først smides i affaldscontainerne, når de er helt afkølet (sluk evt. efter med vand). Pkt. 4.18: Tagterrasser og Altaner For både tagterrasser og altaner gælder: Tagterrasser og altaner skal holdes rene og ryddelige, og træværket skal vedligeholdes. Spørg evt. på ejendomskontoret, ved tvivl om korrekt vedligehold. Misligholdelse vil blive vurderet ved salg. Udsmidning af vand el. andet fra tagterrasse eller altan er naturligvis ikke tilladt. Tørring af tøj er tilladt, såfremt det ikke overstiger rækværket. Såfremt man ønsker vindafskærmning, skal dette være med sejldug eller altanstof og holdes i ASTgrønt eller mørkegrønne nuancer. Ejendomskontoret er behjælpelig med indkøb af dug i korrekt kvalitet, størrelse og farve. Såfremt vindafskærmningen ikke holdes i forsvarlig stand, kan den forlanges nedtaget. Det er tilladt at opsætte altankasser, såfremt de monteres, så de ikke kan fald ned. Lys på altaner og tagterrasser skal ske under fornøden hensyntagen til øvrige beboere. Det er tilladt af benytte gasgrill (kulgrill er ikke tilladt). Der er ikke tilladt at montere paraboler, foderbræt el. lign. Særligt gældende for tagterrassen: Tagterrassen skal vedligeholdes jf. forskrifterne, herunder er det vigtigt at sikre sig, at afløb aldrig er tilstoppet. Såfremt man ønsker at opsætte en markise på tagterrassen, skal denne være AST-grøn. Ejendomsinspektøren er behjælpelig med information om dette. Særligt gældende for altanen: Det er ikke tilladt at montere markiser på altanen. Uffe Duvaa: oplyste, at forslag om grillning siden sidste ordinære generalforsamling har kørt som forsøgsordning. I nævnte periode har der kun været en beboerhenvendelse omkring grillning, på denne baggrund anbefaler bestyrelsen ordningen bliver permanent. Bestyrelsen syntes, det er et glimrende ændringsforslag til pkt omkring altanstof, der er indkommet fra andelshaver Susanne Præst og ændringsforslag er tilføjet med skråskrift i pkt ovenfor. Bestyrelsen anbefaler, der stemmes ja til begge forslag, som senest formuleret. Eva Bovien, Birgit, Peter Hedegaard, Britta Hansen og Susanne: anbefalede alle forsamlingen, at stemme nej til forslaget p.g.a. lugtgener, hul i græsplænen, og grillning på altan for tæt på murværk. Kaj Bovien: orienterede om gråzone-udvalgets spørgeskemaundersøgelse omkring grillning.

10 Andelshaver: orienterede omkring brandfare ved grillning. skriftlig afstemning om pkt inkl. ændringsforslag fra Susanne Præst blev herefter gennemført med følgende resultat: 24 ja 68 nej 8 blanke Forslaget var dermed ikke vedtaget. afstemning ved håndsoprækning om Susanne Præsts ændringsforslag til pkt blev herefter gennemført: Forslaget blev vedtaget med stort flertal Forslag fra foreningens medlemmer. a) Forslag fra Tina Susanne Rasch. a.1) Forslag om at AST undersøger markedet for alarmer og kommer med anbefaling. a.2) Forslag om at AST sætter link på hjemmesiden til Københavns brandvæsen, at AST udfærdiger en brochure om brandsikkerhed, samt at AST afholder brandkurser. Peter Hallberg: Oplyste, at bestyrelsen mener det er en meget individuel sag, hvad der er brug for af alarm i den enkelte lejlighed og hvilke prisniveau. Bestyrelsen ønsker ikke, at anbefale et alarmfirma frem for et andet. Bestyrelsen anbefaler at stemme nej til forslaget. Peter Hallberg: oplyste, at link til Københavns brandvæsen er lagt på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil arbejde videre med udfærdigelse af pjece om brandsikkerhed, der lægges på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen mener dog ikke et brandkursus hører hjemme i en boligforening. Ole Fischer: Oplyste, at forslaget ikke blev sat til afstemning, idet forslagsstiller ikke var til stede. b) Forslag fra Susanne Løfberg Præst. b.1) Forslag om ændring af bestyrelsens forslag til ændret ordlyd af husordens pkt Se pkt. 3.1.c ovenfor (:vedtaget) c) Forslag fra Dørudvalget v/lykke Hansen c.1) Forslag om udskiftning af alle døre c.2) Forslag om individuel udskiftning af døre Lykke Hansen: fremlagde svar fra 150 andelshavere på spørgeskemaundersøgelse udsendt til samtlige andelshavere. Lisbeth van Deurs: Uddybede spørgeskemaundersøgelse og oplyste, at dørudvalget på baggrund af svar på spørgeundersøgelsen har været i dialog med Christian Fænøe fra Dansk Dørsikring. Dørudvalget og rådgiver Christian Fænøe er på grund af spørgeundersøgelsen kommet frem til, at en sikkerhedsdør type DALOC S43 kan imødekomme problem med nuværende døre. Døren er en dør med flerpunktslås, energibesparende, en tryg og sikker dør, udfærdiget i stål med mineraluld og dørspion og uden brevsprække. Døren kan udfærdiges med fyldning som nuværende døre. Lisbeth van Deurs oplyste endvidere om priser ved det indhentede tilbud. Melanie: ønskede oplyst, om også 3. sals lejligheder skal have udskiftet dør. Lars Nilsson: spurgte til indbrud i foreningen og hvorledes indbruddene er foregået.

11 Peter Hallberg: oplyste, at låseblik i trappedør var udtaget af indbrudstyv således at der var fri adgang til trappe. Herefter er døre til lejligheder sparket ind. Peter Hedegaard: ønskede bestyrelsens holdning til udskiftning af døre oplyst. Peter Hedegaard oplyste, at han ønskede ensartethed, hvis døre skal udskiftes. Janne Sommer: Opfordrede til, at der kigges på, at nuværende døre passer til den gamle ejendom. Måske kan nuværende døre renoveres for at bibeholde æstetikken. Og kr ,00 for ny hoveddør kan måske bruges bedre, eksempelvis til video ved trappedør så ubudne gæster ikke lukkes ind. Lisbeth van Deurs: oplyste, at udvalget ønsker at bibeholde nuværende stil, derfor indeholder tilbud dør med 4 fyldninger. Udvalget foreslår, at prøvedør monteres i en lejlighed. Grethe Krogh: roste udvalget for stort stykke arbejde. Grethe Krogh opfordrede til, at bestyrelsen får tid til at arbejde færdig med forslag til udskiftning af låsesystem m.m., og at der bliver lyttet til, at andre renoveringsarbejder i foreningen er mere presserende. Randløv: opfordrede til, at der stemmes nej til forslag nr. 1 og ja til forslag 2. Knud Elniff: ønskede oplyst, om dør på inderside også er fyldningsdør. Endvidere ønskede Knud Elniff oplyst, om reparationsarbejder er indregnet i tilbud samt om struktur er som nuværende? Andelshaver: oplyste, at han af brandmand er orienteret om, at brandvæsenet ikke kan komme gennem ståldøre, men skal bruge tid på at skære sig igennem. Casper Rasch Hansen: oplyste ud fra spørgeundersøgelse, at kun 33 andelshavere er interesseret i helhedsløsning/udskiftning. Bestyrelsen syntes, en udgift på 7 mill. kr. er stor når man er klar over, hvilke andre udgifter foreningen står over for. Peter Hallberg: oplyste, at bestyrelsen ikke er modstander af opsætning af nye døre i foreningen. Hvis andelshaver ikke kan afvente, at der er penge i foreningen til udskiftning af døre, kan andelshaver udskifte dør for egen regning, dog skal bestyrelsen godkende dør. Bestyrelsen har indhentet tilbud på renovering af samtlige døre i foreningen. En renovering kan ske for kr ,00 inkl. nye tætningslister. Bestyrelsen oplyser, at nye døre måske ikke er løsningen på lugtgener, der også bevæger sig gennem etageadskillelsen. Bestyrelsen kan ikke anbefales der stemmes ja til forslag om udskiftning af døre. Bestyrelsen er endvidere ikke glad for, at der stemmes om et bestemt firma for udskiftning af døre. Hvis der skal ske udskiftning af døre skal opgaven sættes i licitation blandt flere firmaer. Ole Fischer: oplyste, at en helhedsløsning med udskiftning af samtlige døre i foreningen ikke kan endelig vedtages, idet foreningen ikke p.t. har penge hertil. Ole Fischer anbefalede en afstemning omkring renovering og en afstemning omkring udskiftning af døre. Peter Hallberg: meddelte, at bestyrelsen ikke mener, at 3. sals lejlighedsdøre skal renoveres eller udskiftes. Peter Hallberg opfordrede til, at andelshaver, der ønsker ny dør, henvender sig til bestyrelsen herom. Bestyrelsen vil være behjælpelig med dørtype, der kan godkendes. Dør til lejlighed er foreningens ejendom, derfor skal bestyrelsen godkende dør. Endvidere skal kommunen involveres p.g.a. facadecensur. Skriftlig afstemning om renovering eller udskiftning blev herefter gennemført med følgende resultat: 82 renovering 15 udskiftning 4 blanke

12 Forslaget om renovering blev hermed vedtaget. d) Forslag fra Gråzoneudvalget v/peter Rosenberg d.1) Bestyrelsen skal finde bedre cykelparkeringsmuligheder. d.2) Bestyrelsen skal udarbejde velkomstpjece med opsummeret Husorden og gennemgå den ved salgsmøder. d.3) Bestyrelsen skal definere liste over tilladte private ting i gården til Husordenen. d.4) Bestyrelsen skal indkøbe lette havemøbler. d.5) Bestyrelsen skal nedsætte et parkeringsudvalg til forbedring af bilparkeringen. Kaj Bovien: oplyste, at de 5 forslag er udsprunget af spørgeskemaundersøgelse. Kaj Bovien redegjorde for forslagene, og opfordrede bl.a. til, at man tænker sig om, når man parkere sin bil. Søren Keller Larsen: roste Gråzoneudvalgets arbejde. Søren Keller Larsen mener dog ikke, velkomstpjece er nødvendig. Husorden er fyldestgørende. Casper Rasch Hansen: oplyste, bestyrelsens kommentarer til de fremførte forslag fra Gråzoneudvalget. - Der er gennemført en oprydning af cykler i gård og til efteråret gennemføres endnu en oprydning. Der henstilles til at cykler, der ikke benyttes, fjernes eller flyttes til kælderrum. - Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt med en velkomstpjece. Håndbog udleveres og gennemgås med køber ved enhver handel. - forslag d.3 skal gøres mere konkret. - Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt at indkøbe møbler. Der er placeret bænke i gårdene. Herudover er det tilladt at sætte egne møbler i gården. - Det er ikke bestyrelsens opgave at nedsætte udvalg. Casper Rasch Hansen oplyste, at han ikke synes Gråzoneudvalget og dørudvalget har håndteret deres opgaver godt nok. Casper Rasch Hansen oplyste, at han forventer, at der fremover leveres en færdigarbejdet opgave. Peter Rosenberg: medlem af Gråzoneudvalget, oplyste, at Gråzoneudvalget har gennemført en tilfredshedsundersøgelse og fremført de problemer andelshaverne har oplyst i undersøgelsen. Anne Kathrine Henriksen: oplyste, at hun tidligere har været i udvalg, der har set på muligheden for mere cykelparkering. Udvalget besøgte naboejendommen Solbjerg i den forbindelse. Solbjerg har mange cykelskure. Solbjerg oplyste, at problemet ikke er blevet mindre, der er fortsat brug for cykelparkering. Udvalget i AST gennemførte dengang en oprydning i cykelbestanden i AST. Anne Kathrine Henriksen, oplyste at man dengang valgte, at gårdarealerne skulle benyttes som rekreative arealer i stedet for flere cykelskure. Lisbeth van Deurs: oplyste, at det er kritisabelt, at bestyrelsen ikke har givet udtryk for hvilket informationsniveau der forventes af udvalget, forinden de opstartede arbejdet. Casper Rasch Hansen: oplyste hertil, at han som bestyrelsesmedlem kontaktede dørudvalget i efteråret og tilbød at lave rapport og statistik. Udvalget har ikke svaret på henvendelsen. Janne Sommer: opfordrede til, at komme videre.

13 afstemning med håndsoprækning blev herefter gennemført med følgende resultat: d.1) 14 ja 42 nej d.2) 7 ja 55 nej d.3) 7 ja 50 nej d.4) 8 ja 61 nej d.5) 9 ja 37 nej Samtlige forslag fra Gråzoneudvalget var dermed faldet. Peter Hallberg: havde følgende kommentarer til Gråzoneudvalgets arbejde. Peter Hallberg oplyste, at han anerkender, at de stillede forslag er andelshavernes og ikke udvalgets. Peter Hallberg oplyste, at der placeres cykelstativer i gården, hvor der er plads. Det vil være til stor hjælp, hvis cykler, der ikke benyttes men kun opbevares, fjernes. Peter Hallberg oplyste, at det ikke er et problem for bestyrelsen, at indkøbe lette havemøbler, hvis der er stemning herfor. Peter Hallberg oplyste, at bestyrelsen ikke kan anbefale der indkøbes lette møbler, de holder kun en sæson og er ikke særlig pæne. Peter Hallberg oplyste, at det står andelshaver frit for at indkøbe og placere lette møbler i gården. Omkring bilparkering oplyste Peter Hallberg, at andelshaver er velkommen til at nedsætte udvalg herom. 4. Valg af bestyrelsen a) Valg af formand: Peter Hallberg afgik efter tur og var villig til at modtage genvalg. Peter Hallberg blev valgt med akklamation.

14

Nyhedsbrev Generalforsamling 2015

Nyhedsbrev Generalforsamling 2015 Nyhedsbrev Generalforsamling 2015 Ordinær Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes på vandrehjemmet: Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.00 Har du et forslag, som du ønsker behandlet på

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret - i kontorfællesskab - FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 270 0 BRØNS HØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 www.brh-advokater.dk R E

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - FREDERIKSSUN DSVEJ 15 9, 270 0 BRØ NSHØJ,

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 4180 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - FREDERIKSSUN DSVEJ 15 9, 270 0 BRØ NSHØJ,

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2015, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat Nr.14 2014. Afbud: Ole Fischer (OF) DAGSORDEN: 1. Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer 1.1. UD er valgt til ordstyrer

Referat Nr.14 2014. Afbud: Ole Fischer (OF) DAGSORDEN: 1. Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer 1.1. UD er valgt til ordstyrer Tilstede: Afbud: Kopi: DAGSORDEN: Peter Hallberg (PH), Peter Grass (PG), Steen Vitoft (SV), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Berit Madsen (BM), Casper Rasch Hansen (CH) Ole Fischer (OF) 1. Godkendelse

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 21. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 me Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Ejerforeningen Lodsgården Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 6. maj 2015. Dagsorden

Ejerforeningen Lodsgården Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 6. maj 2015. Dagsorden Ejerforeningen Lodsgården Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 6. maj 2015 Ordinær Generalforsamling i E/F Lodsgården, Dragør. Afholdt på Dragør strandhotel onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.00

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - www.abast.dk Kontortid: Mandag - onsdag -fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administntor Advokat Ole

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling A/B TELEMARKEN - REFERAT AF Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdt: 31.03.08 Sted: Referent: Menighedshuset, Sundby Kirke Erik Christensen D a h l e r u p s g a d e 1-3 1 6 0 3 K ø b e n

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG.

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG. ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk DANSKE BANK 4180 3125079016 REFERAT af EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013

Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 me Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Tina Milton (TM) og Charlotte Blunch (CB)

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg.

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg. 152, Egemar & Clausen Ejendomsadministrationen Nørregade 7A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Ejd. nr. 474 27. oktober 2011 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AB Nordre Fasanvej 150 152, 2000

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere