Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske"

Transkript

1 Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en lynindføring i de begreber, der omhandler elevflytning, elevudlån og elevdeling. Generelt er en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med elevflytninger. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer En lille ændring omkring skolehjem i afsnittet om placering på skoleforløb på gennemførende skole. Desuden er det beskrevet at batchjobbene nu bestilles automatisk af jobbestillingsfunktionen. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Elevudlån Elevudlån benyttes hvis en elev gennemfører en hel tælleperiode af sin uddannelse på en anden skole end elevens arrangerende skole. Det er et krav at eleven har en central uddannelsesaftale. Bemærk at der ikke skiftes arrangerende skole i forbindelse med et udlån. Det er den gennemførende skole der indberetter årselever for den periode hvor eleven er udlånt. Elevflytning Elevflytning anvendes hvis en elev skifter arrangerende skole. Det kan enten være en naturlig følge af elevens ud- 1

2 dannelse eller fordi eleven rent geografisk skifter bopæl. Der kan anvendes forventede flytning og endelige flytninger. En forventet flytning er blot en meddelelse fra en skole om at en elev forventes at flytte til modtager skolen på den angivne dato. En forventet flytning gør det muligt for modtager skolen at planlægge elevens videre uddannelsesforløb (efter flytte datoen). En forventet flytning bør siden ændres til en endelig flytning eller slettes igen. Ved en endelig flytning skifter elevens arrangerende skole når afsender skolen har modtaget en kvittering for at modtager skolen har accepteret flytningen. Elevdeling Elevdeling anvendes hvis flere skoler i samme kalenderperiode underviser en elev. Det kan være forskellige dage i en uge eller forskellige periode inden for samme tælleperiode. Elevens arrangerende skole ændres ikke. Det er den arrangerende skole som indberetter årselever for hele elevens undervisning. Afregning for den undervisning der sker på den anden skole må aftales mellem, skolerne indbyrdes. Generelt Denne administrative vejledning vedrører deling af elever mellem to eller flere skoler. Ved elevdeling forstås at eleven i løbet af en skoleperiode modtager undervisning på flere forskellige skoler. Undervisningen kan ligge i den samme kalenderperiode eller efter hinanden på de enkelte skoler. Eleven kan således teoretisk modtage undervisning på flere skoler på samme undervisningsdag (hvis skolerne ligger tilstrækkelig tæt på hinanden rent geografisk). For elevdeling gælder følgende: Det er kun den arrangerende skole der kan foretage elevdeling for en elev (en gennemførende skole kan således ikke dele eleven videre ) Det er kun den arrangerende skole der indberetter oplysninger om eleven: Årselevbidrag (skolerne må afregne indbyrdes det er et krav fra UVM) Indberetning af karakterer og resultater Indberetning til Danmarks Statistik Indberetning til AER 2

3 En elev kan ikke samtidig være delt og udlånt. Eleven behøver ikke have nogen uddannelsesaftale En elevdeling vedrører en bestemt periode. En elev kan deles i flere perioder. Det er således muligt at dele en elev mellem flere end to skoler i den samme periode og også at dele eleven i forskellige perioder mellem de samme skoler. Hvis arrangerende skole deler en elev flere gange med den samme gennemførende skole, må perioderne ikke være overlappende. Bemærk at der omkring dataudvekslingen gælder følgende: Når en skole danner data, som skal sendes til den anden skole (uanset om dette er på den arrangerende eller den gennemførende skole), bliver selve dataafsendelsen foretaget af et batchjob. Selve elevdelingen og godkendelsen af denne sendes af batchjobbet B224 Elevudlån/-deling, afsendelse. Skoleforløbsplaceringer kan sendes fra arrangerende skole til gennemførende skole af batchjobbet B305 Opdatering af udlån på interessentskoler. Bemærk, at dette job overfører alle oplysninger om skoleforløbsplaceringer til interessentskolerne uanset om disse er på den arrangerende skole, eller på andre skoler i forbindelse med elevudlån/-deling. Skoleforløbsplaceringer kan sendes fra gennemførende skole til arrangerende skole af batchjobbet B215 Overførsel af ændringer for ekstern elev. Holdplaceringer sendes fra den gennemførende skole til den arrangerende skole af batchjobbet B429 Afsendelse af eksterne holdplaceringer. Oplysninger om holdplaceringer på arrangerende skole sendes ikke til gennemførende skole. Fravær sendes fra gennemførende skole til arrangerende skole af batchjobbet B424 Afsendelse af eksternt fravær. Oplysninger om fravær på arrangerende skole sendes ikke til gennemførende skole. Karakterer registreret på den gennemførende skole sendes til arrangerende skole af batchjobbet B206 Afsend karakterer til arrangerende skole. Karakterer fra arrangerende skole sendes ikke til gennemførende skole. Disse batchjob bestilles automatisk af jobbestillingsfunktionen. På modtager-skolen er situationen anderledes. Her modtages dataene af batchjobs, som startes automatisk, når der kommer data, 3

4 som disse batchjobs skal behandle. Disse batchjobs skal derfor ikke sættes op til at køre automatisk. For at få et overblik over hvorledes dataudvekslingen forgår, kan det anbefales at benytte vinduet B281 Log, udlån- flytning (menu: Elever Elevdeling og Elever Elevudlån). Her kan man følge dataudvekslingen mellem skolerne. Vinduet kan anvendes både på arrangerende skole og gennemførende skole. På gennemførende skole vil en elev dog først fremgå af vinduet, når man har behandlet delingen. Hvis en elevdeling af den ene eller anden grund ikke går godt, vil det desværre ikke nødvendigvis fremgå af vinduet B426 Elevdeling, afsendelse. Til at fange sådanne elevdelinger findes udskriften B291 Ikke gennemførte elevudlån og delinger. Det må kraftigt anbefales at udskrive denne med regelmæssige mellemrum. I de følgende afsnit gennemgås forholdene omkring en elevdeling for henholdsvis den arrangerende og den gennemførende skole. Udgangspunktet for beskrivelsen er, at en elev med sin hjemskole (den arrangerende skole) aftaler, at han/hun i en periode skal deltage i undervisning på en anden erhvervsskole (den gennemførende skole). Arbejdsgange I de følgende beskrives følgende emner: Arbejdsgange på arrangerende skole Indmeldelse Oprettelse af elevdeling Placering på skoleforløb Placering på hold Skema Fravær Karakterer Uddannelsesaftaler Skolehjem Skolepraktik Brobygning Indberetninger Eksamensadministration Beviser Datakommunikation Arbejdsgange på gennemførende skole Godkendelse af elevdeling Elevdeling og udlån Placering på skoleforløb Placering på hold Skema 4

5 Fravær Karakterer Uddannelsesaftaler Skolehjem Skolepraktik Brobygning Indberetninger Eksamensadministration Beviser Datakommunikation Arbejdsgange på arrangerende skole Indmeldelse Det er en forudsætning, at eleven er indmeldt og oprettet som elev i EASY-A. Oprettelse af elevdeling En elevdeling dannes i vinduet B426 Elevdeling, afsendelse. Registrering af elevdelingen omfatter følgende oplysninger: Elevens CPR-nr. og uddannelse En evt. note om eleven knyttet til elevdelingerne for denne elev Gennemførende skole, der skal forestå dele af undervisning dvs. den skole eleven deles med 5

6 Skoleperiode (og evt. speciale) elevdelingen vedrører Kalenderperiode elevdelingen vedrører Omfang af undervisning på gennemførende skole Det er muligt at lave flere elevdelinger på den samme skoleperiode, og det er tilsvarende muligt at dele eleven på forskellige skoleperioder på vinduet. Hvis en elev skal deles flere gange på samme skoleperiode og med den samme skole, skal der kun være en linje i blokken Elevdeling, men flere perioder i blokken Delingsperiode. Hvis en elev skal deles i samme skoleperiode og tidsmæssige periode mellem flere en to skoler, skal der være flere linjer i blokken Elevdeling. Det nødvendigt at gemme oplysningerne mellem hver af elevdelingerne. Der kan pt. ikke gemmes to elevdelinger med samme startdato på én gang. Bemærk, at cursorgangen på vinduet kan være lidt drilsk. Når man trykker retur efter at have angivet en linje i blokken Elevdeling går cursoren til næst linje i denne blok. Typisk vil man i stedet have brug for at angive en eller flere delingsperiode(r) for den pågældende elevdeling. For at kunne gøre det, er det nødvendigt først at slette den blanke linje i blokken Elevdeling, som cursoren er rykket ned på. Efter endt registrering trykkes på knappen Del (eller Gendel hvis oplysningerne af en eller anden grund skal sendes igen). Herved lægges oplysningerne parate til at blive sendt til den gennemførende skole. Som nævnt ovenfor sker selve afsendelsen af oplysningerne ved hjælp af batchjobbet B224 Elevudlån/deling, afsendelse. Når den gennemførende skole godkender elevdelingen modtages en kvittering herfor. Det vil være muligt at registrere flere elevdelinger for samme elev, samme skoleperiode og evt. samme kalenderperiode til flere forskellige gennemførende skoler. Det er derimod ikke muligt at dele eleven flere gange med den samme gennemførende skole i perioder der kalendermæssigt er overlappende. Hvis en elevdeling af en eller anden grund ikke kan sendes af sted, fremgår det desværre ikke af vinduet B426 Elevdeling, afsendelse, at der er noget galt. Det må derfor kraftigt anbefales løbende at følge med i dataudvekslingen på vinduet B281 Log, udlån- flytning (menu: Elever Elevdeling) og regelmæssigt at udskrive B291 Ikke gennemførte elevudlån og delinger. 6

7 Placering på skoleforløb Som tidligere nævnt er det den arrangerende skole, som har ansvaret for indberetning af årselever og indberetning til AER. Den arrangerende skole skal derfor forløbsplacere eleven både i periode/skoleperioder, hvor eleven undervises på arrangerende skole, og i perioder/skoleperioder, hvor eleven evt. kun undervises på gennemførende skole. Til kontrol af at skolen ikke mangler at forløbsplacere elever i nogen delingsperiode kan udskriften C030 Delingselever uden forløbsplacering anvendes. Udskriften viser elever som har delinger der ikke helt er dækket af forløbsplaceringer på skolen selv. Forløbsplaceringen medfører automatisk oprettelse af ÅE-bidrag og Elev-i-aer-periode (hvis betingelserne herfor er opfyldt). ÅE-bidrag og Elev-i-aer-periode for delte elever indgår i de respektive indberetninger på lige fod med ÅE-bidrag og Elev-i-aer-periode for almindelige elever. Hvis der er overført fravær fra den gennemførende skole vil dette indgå i beregningen af AER-bidrag. Oplysninger om skoleforløbsplaceringer (start og slut) på arrangerende skole kan sendes til gennemførende skole af batchjobbet B305 Opdatering af udlån på interessentskoler. Bemærk, at batchjobbet ikke kører automatisk jf. de indledende kommentarer. Hvis den gennemførende skole sender oplysninger om skoleforløbsplaceringer (start og slut) bliver de modtaget af B216 Modtagelse af ændringer 7

8 for udlånt elev. Batchjobbet kører automatisk. Oplysningerne om elevens samlede skoleforløbsplaceringer kan i givet fald ses på vinduet A651 Uddannelsesforløb. Placering på hold Hvis eleven i den periode/skoleperiode, hvor han/hun er delt med gennemførende skole, også skal modtage undervisning på arrangerende skole, skal eleven holdplaceres på samme måde som almindelige elever. Modtagelse af holdplaceringer fra gennemførende skole: Når eleven holdplaceres på den gennemførende skole overføres oplysninger om holdplaceringens periode til den arrangerende skole. Her modtages de af batchjobbet B430 Modtagelse af eksterne holdplaceringer, som lægger data i basen. Oplysningerne er ikke synlige på den arrangerende skole, men benyttes af udskriften A734 Elever der ikke er holdplaceret på tælledato, således at elever, som er holdplaceret på tælledatoen på den gennemførende skole, ikke vil komme ud på denne udskrift, når den køres på den arrangerende skole i forbindelse med at denne indberetter årselever for fuldtidselever. Skema Der er ingen systemmæssig sammenhæng mellem en delt elevs skemaer på henholdsvis den arrangerende og den gennemførende skole. I det omfang eleven inden for samme kalenderperiode modtager undervisning på begge skoler, er det derfor op til skolerne rent administrativt at sikre, at skemaerne lægges på en sådan måde, at eleven rent faktisk kan følge undervisninger på de to skoler. 8

9 På skolen kan man således kun se elevens skema for undervisningen på egen skole ikke skemaet for undervisningen på den anden skole. Fra systemet kan der derfor heller ikke udskrives et samlet skema til eleven. Fravær Elevens fravær for den del af undervisningen som foregår på egen skole registreres som for alle andre elever. Modtagelse af fravær fra gennemførende skole: Fravær som registreres på den gennemførende skole overføres til den arrangerende skole. Her modtages de af batchjobbet B425 Modtagelse af eksternt fravær, som sørger for at lægge oplysningerne ned i databasen. Oplysningerne overføres summeret pr. uge svarende til ugebaseret fravær uanset om der på den ene eller begge skoler (på de aktuelle afdelinger) anvendes skemabaseret eller ugebaseret fravær. Oplysningerne om det eksterne fravær dvs. fraværet på den gennemførende skole kan ses på vinduerne A186 Totaloplysninger, skemabaseret, elev og A187 Totaloplysninger, ugebaseret, elev. Der vises oplysninger totalt for perioden og opdelt på centrale fraværskoder (GIF). Bemærk, at hvis man afgrænser til en periode, som omfatter en del af en uge, vil det eksterne fravær, som vises, være for hele ugen. 9

10 Det ikke-godkendte eksterne fravær indgår på linje med elevens ikkegodkendte fravær på egen skole ved beregningen af AER-bidrag (fradrag for ikke godkendt fravær omregnet til uger). Elevens eksterne fravær vil også blive medtaget på udskriften A205 Fraværsliste skemabaseret lektion, men ikke på fraværsbreve, fordi det ikke umiddelbart er muligt at beregne fraværsprocenten for det eksterne fravær. Karakterer Elevens karakterer for den del af undervisningen som foregår på egen skole registreres som for alle andre elever. Modtagelse af karakterer fra gennemførende skole: De karakterer som eleven modtager på den gennemførende skole i forbindelse med elevdelingen skal overføres til den arrangerende skole. Her modtages de af batchjobbet B207 Modtag karakterer på arrangerende skole. Batchjobbet køres automatisk. Der kan overføres både frigivne og ikke-frigivne karakterer. På arrangerende skole vil der i elevens karakterer indgå karakterer fra både arrangerende og gennemførende skole. Det er muligt at opdatere en karakter, selv om den kommer fra gennemførendes skole. 10

11 Uddannelsesaftaler Der er som nævnt tidligere ikke noget krav om, at en elev skal have en uddannelsesaftale for at eleven kan deles med en anden skole. Hvis en elev har en central uddannelsesaftale, sendes aftalen som en del af elevens stamoplysninger til den gennemførende skole i forbindelse med delingen. Efterfølgende ændringer af elevens uddannelsesaftaler vil ligeledes blive overført fra den arrangerende skole til den gennemførende skole. Skolehjem Da deleeleven er forløbsplaceret, vil det være muligt at booke eleven på skolehjem. Bookingerne skal kun omfatte de perioder, hvor eleven skal bo på arrangerende skoles skolehjem. Der overføres ikke oplysninger om elevens bookinger til den gennemførende skole. Indberetninger af skolehjemsårselever for deleeleven vil kun omfatte de bookinger, der er foretaget på arrangerende skole. Hvis deleeleven skal bo på skolehjem på gennemførende skole, sender arrangerende skole en ekstern bookinganmodning til gennemførende skole, som denne så godkender eller afviser. Skolepraktik En deleelev kan placeres i skolepraktik. Skolepraktikken kan dække både almindelige perioder/skoleperioder og perioder/skoleperioder, hvor eleven er delt med gennemførende skole. Der kan dog hverken være tidsmæssige overlap i forhold til forløbsplaceringer på arrangerende skole eller på gennemførende skole. Oprettelse af en praktikplacering for deleeleven vil på sædvanlig måde medføre automatisk oprettelse af ÅE-bidrag/skolepraktik. Brobygning Det vil være muligt at dele brobygger-elever på lige fod med almindelige fuldtidselever. Indberetninger Den arrangerende skole foretager alle indberetninger for den delte elever (med undtagelse af udlån til eksternt skolehjem): Indberetning af årselever: Almindelige årselever Skolehjemsårselever (for egne bookinger) 11

12 Skolepraktikårselever Indberetning til AER Indberetning til Danmarks Statistik Indberetning til FtU og KOT. Indberetning af karakterer Resultatindberetning Skolen skal ikke foretage sig noget specielt af hensyn til de delte elever. De medtages helt automatisk i de pågældende indberetninger. Eksamensadministration Hvis en delt elev skal til eksamen i et eller flere af fag, som eleven ikke modtager undervisning i på arrangerende skole, kræver det en særlig håndtering. Det må generelt anbefales, at eleven går til eksamen på arrangerende skole i de fag hvor eleven modtager hele eller dele af undervisningen på arrangerende skole (dvs. hvor der findes skolefag-på-holdplaceringer på arrangerende skole). Hvis eleven skal til eksamen i et fag hvor undervisningen udelukkende foregår på gennemførende skole, bør eleven også gå til eksamen i dette fag på gennemførende skole. Det er der ikke noget til hinder for, blot kan eleven ikke udtrækkes til eksamen. Eksamensadministrationen på gennemførende skole må derfor foregå uden en udtrækning efter prioriteringslister (stort set som eksamen på ÅU). Se den administrative vejledning om eksamen. Hvis eleven har gennemført de evt. eksamener eleven skal til på gennemførende skole og de tilsvarende eksamenskarakterer er overført til arrangerende skole, kan eksamensadministrationen på arrangerende skole gennemføres som normalt dvs. baseret på udtrækning efter prioriteringslister. De registrerede eksamenskarakterer (på den rigtige termin) vil sikre at eleven ikke kommer til eksamen i for mange fag. Beviser Skolen udskriver de beviser og vejledninger eleven har krav på. Da karaktererne fra gennemførende skole er overført er der ingen problemer i det. Datakommunikation Til at få et overblik over hvorledes dataudvekslingen forgår, kan det anbefales at benytte vinduet B281 Log, udlån- flytning (menu: Elever Elevdeling og Elever Elevudlån). Her kan man følge dataudvekslingen mellem skolerne. 12

13 Arbejdsgange på gennemførende skole Godkendelse af elevdeling Skolen modtager oplysning om elevdelingen fra arrangerende skole. Elevdelingen skal godkendes eller afvises på vinduet B427 Elevdeling, modtagelse. Når elevdelingen godkendes eller afvises sendes oplysning herom til den arrangerende skole. Det gøres af batchjobbet B224 Elevudlån Elevudlån/-deling, afsendelse. Bemærk at batchjobbet ikke køres automatisk. Godkendelse af en elevdeling medfører at eleven med tilhørende stamoplysninger oprettes i EASY-A (hvis de ikke findes i forvejen). Afvisning af en elevdeling medfører, at elevdeling slettes. Elevdeling og udlån Det er ikke muligt at dele eller udlåne eleven videre til andre skoler, idet kun arrangerende skole kan dele og udlåne en elev. Placering på skoleforløb Eleven skal placeres på skoleforløb, som vedrører den skoleperiode, eleven er delt på. Eleven vil ikke kunne forløbsplaceres på andre skoleperioder. Hvis eleven skal kunne bookes på skolehjem skal du sørge for at sætte J til Skolehjem på forløbsgruppen. 13

14 Oprettelse af forløbsplaceringer vil ikke medføre at der oprettes ÅEbidrag eller Elev-i-aer-periode. Dette sikrer, at gennemførende skole ikke kan foretage indberetning af ÅE-bidrag og indberetning til AER. Oplysninger om den eller de registrerede forløbsplaceringer kan overføres til arrangerende skole (der er ikke noget systemmæssigt krav om det). Det gøres af batchjobbet B215 Overførsel af ændringer for ekstern elev. Batchjobbet køres ikke automatisk. Til kontrol af at skolen ikke mangler at forløbsplacere elever i nogen delingsperiode kan udskriften C030 Delingselever uden forløbsplacering anvendes. Udskriften viser elever som har delinger der ikke helt er dækket af forløbsplaceringer på skolen selv. Placering på hold Skolen placerer eleven på det eller de hold, hvor den aktuelle undervisning skal finde sted. Oplysninger om den eller de registrerede holdplaceringer skal sendes retur til arrangerende skole. Det gøres af batchjobbet B429 Afsendelse af eksterne holdplaceringer. Batchjobbet køres ikke automatisk. Skema Der er ingen systemmæssig sammenhæng mellem en delt elevs skemaer på henholdsvis den arrangerende og den gennemførende skole. I det omfang eleven inden for samme kalenderperiode modtager undervisning på begge skoler, er det derfor op til skolerne rent administrativt at sikre, at skemaerne lægges på en sådan måde, at eleven rent faktisk kan følge undervisninger på de to skoler. På skolen kan man således kun se elevens skema for undervisningen på egen skole ikke skemaet for undervisningen på den anden skole. Fra systemet kan der derfor heller ikke udskrives et samlet skema til eleven. Fravær Der registreres fravær for deleeleven på samme måde som for almindelige elever. Oplysninger om det registrerede fravær summeret pr. uge sendes retur til den arrangerende skole. Det gøres af batchjobbet B424 Afsendelse af eksternt fravær. Batchjobbet køres ikke automatisk. Karakterer Der registreres karakterer for deleeleven på samme måde som for almindelige elever. 14

15 De registrerede karakterer sendes retur til den arrangerende skole. Det gøres af batchjobbet B206 Afsend karakterer til arrangerende skole. Batchjobbet køres ikke automatisk. Uddannelsesaftaler Deleelevens uddannelsesaftaler modtages som en del af selve elevdelingen. Efterfølgende ændringer af elevens uddannelsesaftaler vil ligeledes blive overført fra den arrangerende skole til den gennemførende skole. Skolehjem En deleelev kan ikke bookes på grundlag af skoleforløbsplaceringer på gennemførende skole. Hvis eleven skal bo på skolehjem på gennemførende skole skal arrangerende skole udlåne eleven til skolehjemmet på den gennemførende skole. Skolen godkender eller afviser den eksterne bookinganmodning. Der henvises til den administrative vejledning om udlån til skolehjem. Efter godkendelse af bookinganmodningen kan gennemførende skole booke deleeleven på skolehjem. Skolepraktik Deleeleven vil ikke kunne placeres i skolepraktik på gennemførende skole. Brobygning Brobygger-elever, som gennemførende skole modtager som deleelever, behandles på samme måde som andre deleelever. Indberetninger Indberetninger foretages ikke af gennemførende skole. Eneste undtagelse er i forbindelse med udlån til skolehjem. For sådanne elever skal der indberettes skolehjemsårselevbidrag. Det er noget systemet selv sørger for så det er ikke noget skolen skal tage særlige hensyn til. Eksamensadministration Det må generelt anbefales, at eleven kun går til eksamen på gennemførende skole i de fag hvor eleven modtager hele undervisningen på gennemførende skole (dvs. hvor der ikke findes skolefag-på-holdplaceringer på arrangerende skole). Eleven kan ikke på sædvanlig måde udtrækkes til eksamen. Eksamensadministrationen må foregå uden en udtrækning efter prioriteringslister 15

16 (stort set som eksamen på ÅU). Se den administrative vejledning om eksamen. Beviser Udskrivning af beviser for deleeleven foretages ikke af den gennemførende skole. Datakommunikation Til at få et overblik over hvorledes dataudvekslingen forgår, kan det anbefales at benytte vinduet B281 Log, udlån- flytning (menu: Elever Elevdeling og Elever Elevudlån). Her kan man følge dataudvekslingen mellem skolerne. En elevdeling fremgår dog først af vinduet, når man har behandlet delingen. 16

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen Udlån til skolehjem 18-10-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse af karakterer på

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opsætning af dataafsendelse Indlæsning af elever på brobygnings- og introduktionskurser Overvågning af dataafsendelse

Læs mere

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Indhold Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske Opkrævning af ÅErekvirenter, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C //Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Fravær Sidst opdateret

Fravær Sidst opdateret Fravær Sidst opdateret 06.03.2014 Indhold Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning vedrører administration af fravær. Vejledningen behandler ikke den øvrige

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A

Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A Dato 30.06.2017 Version 1.1 Ansvarlig Tore Dyrberg-Jessen Side 2 af 7 Indhold 1 Indledning... 3 2 Institutionens

Læs mere

Individuelle betalinger, Navision

Individuelle betalinger, Navision Individuelle betalinger, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.1/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Der er indgået aftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale mellem København NORD Lundtoftevej 93 2800

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 08.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 08.2. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Elevbetalinger, hold, Navision

Elevbetalinger, hold, Navision Elevbetalinger, hold, Navision Stat Sidst opdateret 15.09.2011/version 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Generelt Emner Ændringer Vejledningen er lagt om til det nye layout, og der er foretaget enkelte

Læs mere

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret 26-04-2011/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan

Læs mere

Håndtering af små fuldtidsuddannelser

Håndtering af små fuldtidsuddannelser Håndtering af små fuldtidsuddannelser på HS-området Sidst opdateret 11-01-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Arbejdsgange Uddannelse 1000 Brobygning Uddannelse 2552, Introduktion

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Elevbetalinger, elever, kursister. Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske

Elevbetalinger, elever, kursister. Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske Elevbetalinger, elever, kursister og gæster på skolehjem, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 2.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

EASY-A nyhedsbrev

EASY-A nyhedsbrev EASY-A 12.2.1 nyhedsbrev EASY-A 12.2.1 frigives den 27/2-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder i begge. Indhold EASY-A 12.2.1 nyhedsbrev... 1 System: B172 Oprydning i bestilte jobs (EA-685)...

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Skolehjem Sidst opdateret 14.12.2004/UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret 16.01.2013/version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Udmelding af prøvefagsudtræk På grundlag af 2. indberetning af elever

Læs mere

Program gældende både den 20. og den 21. marts

Program gældende både den 20. og den 21. marts - Easy-A konferencen afholdes i Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle. http://www.torvehallerne.dk Målgruppen for konferencen er administrative medarbejdere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser,

Læs mere

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forudsætninger for integration med UNI-login Opsætning af

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable underfag Sidst opdateret 6-1-2011/version 1.1/UNI C/Steen Eske Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration

Læs mere

Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske

Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 2.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL Indhold Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Der findes flere forskellige afdelingsbegreber

Læs mere

XPRS, prøveplan Sidst opdateret /version 1.2/ UNI C/Gitte Schmidt og Sonja Petersen

XPRS, prøveplan Sidst opdateret /version 1.2/ UNI C/Gitte Schmidt og Sonja Petersen XPRS, prøveplan Sidst opdateret 30-10-2013/version 1.2/ UNI C/Gitte Schmidt og Sonja Petersen Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration under XPRS. Du kan

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

EUD-reformen og ÅEindberetningerne

EUD-reformen og ÅEindberetningerne EUD-reformen og ÅEindberetningerne Konference d. 18/3 2015 Side 1 Reformens indflydelse på ÅE-indberetningerne Vi laver ingen revolutioner i denne omgang Men vi skal indberette lidt flere oplysninger fremover

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

Ændringer i prøveadministrationen

Ændringer i prøveadministrationen Ændringer i prøveadministrationen i EASY-A 27-04-2009/version 1.3/UNI-C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Interne prøver Ved interne prøver forstås i denne

Læs mere

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning 21-06-2016/version 2.0/ Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Åbent Værksted Opdateret juni 2016

Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering på skolefag på holdet Styr med pladser på

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter.

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter. Dette dokument beskriver overordnet de væsentlige ændringer fra version 10.2 til version 12.2. I dokumentet er kun medtaget de ændringer, der har medført ændringer til revisionsrapporten. Der er mange

Læs mere

Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske

Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere