Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere"

Transkript

1 fra Maj 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / / Nyt fra foreningen Kære medlem, Det er en stor fornøjelse at kunne sende dig en opdateret udgave af s nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil fremover udkomme en gang om måneden, og det vil orientere dig om nye tiltag i foreningen, fremtidige aktiviteter, sidste nyt på hjemmesiden, indgåelse af nye sponsorkontrakter, mv. Jeg skal også opfordre dig til at kigge forbi vores hjemmeside som nu er tilgængelig i en ny og mere attraktiv version. God læselyst! Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand i Ny bestyrelse har på den årlige generalforsamling i april 2009 valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen består af formand Steen Nedergaard Jensen (Næstved Kommune), næstformand Torben Jacobsen (Universitets- og Bygningsstyrelsen), bestyrelsesmedlem Flemming Riddersholm Nielsen (Holstebro Kommune), bestyrelsesmedlem Finn Vangsted (Frederikshavn Kommune), bestyrelsesmedlem Jette Thorsøe (Thisted Kommune) og suppleant Bjarne Iwersen (Sønderborg Kommune). Aktiviteter september 2009 Sikring & Sikkerhed Konference Odense Congress Center 23. oktober 2009 PRIMOs Årskonference IDA, København november 2009 KommuneForsikrings Skandinaviske Konference april 2010 s Årskonference Hotel Nyborg Strand I 2010 afholdes der igen risikostyringsmesse i forbindelse med årskonferencen. Messearealet vil blive udvidet betragteligt i forhold til sidste messe, da vi allerede på nuværende tidspunkt har oplevet stor forhåndsinteresse for arrangementet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Læs mere på Bestyrelsen glæder sig til arbejdet i foreningen og vil i næste nyhedsbrev orientere om planerne for det fremtidige arbejde. Side 1 af 7

2 Aftale med EIRM har i 2008 indgået en aftale med EIRM om faglig sekretariatsbistand til foreningen. EIRM skal fremover medvirke til at få DR til at fremstå som en faglig stærk forening, hvor foreningens medlemmer vil opsøge opdateret viden, relevante uddannelsestilbud og projektaktiviteter. Udgangspunktet for kontrakten er, at EIRM respekterer og værner om DR som en uafhængig forening med egen faglig profil. EIRM skal bidrage med udvikling inden for følgende områder: 1) Uddannelse Formålet er at medvirke til en løbende opdatering af DRs medlemmer. Sigtet er, at medlemmerne har den nødvendige faglighed i forhold til udviklingen af nye arbejdsområder inden for risikostyring i den offentlige sektor. DRs medlemmer tilbydes gratis adgang til EIRMs onlinekursus i risikostyring. Herudover udarbejder EIRM i samarbejde med DR nogle konkrete uddannelsestiltag - fx seminarer og workshop. 2) Formidling Formålet er sikre, at DRs medlemmer løbende kan holde sig fagligt opdaterede, så foreningen dels fremstår som en professionel organisation, dels profilerer sig på de områder, der er foreningens naturlige ekspertfelter. EIRM foretager i samarbejde med DR en designog indholdsmæssig opdatering af hjemmesiden med henblik på at gøre den mere attraktiv. Derudover udarbejder EIRM et månedligt nyhedsbrev samt en PR- og pressestrategi. 3) Projekter Formålet er at sikre, at DRs medlemmer løbende er involverede i vigtige projekter vedrørende risikostyring i den offentlige sektor. EIRM vil samarbejde med DR om at bidrage fagligt til projekter som fx standard/certificering for risikostyring i den offentlige sektor, metode- og værktøjsudvikling inden for arbejdsmiljø og HR samt særlige operationelle risikostyringsprojekter og forsikringsprogrammer. Sekretariatets adresse er: Skt. Gertruds Stræde København K Tel: Nyheder på hjemmesiden! Spørgsmål og svar om svineinfluenza Der er ingen grund til at være bekymrede på nuværende tidspunkt. Der er ikke konstateret tilfælde af svineinfluenza i Danmark. Havet vil stige hurtigere end forudset Midt i glæden over den varme forårssol og mirabelletræernes tidlige blomstren har en række af verdens førende klimaforskere et nedslående budskab til forårskåde soldyrkere. Halsnæs går til kamp mod hærværk Fire af kommunens skoler fik i sidste måned installeret videoovervågning og endnu to skoler er på vej til at få kameraer over indgangspartierne. Det skal dæmme op for den megen hærværk, der sidste år kostede kommunen en million kroner at udbedre. Arbejdsmiljø og unge For de fleste unge er det en sårbar omvæltning at komme ud på arbejdsmarkedet. De skal først til at lære, hvordan man begår sig på en arbejdsplads. 16 nye værktøjer til ledere Det skal være nemmere at udvikle og lede en attraktiv arbejdsplads. Nu er der konkret hjælp at hente i 16 nye værktøjer målrettet ledere indenfor social- og sundhedsområdet. Værktøjerne er baseret på 90 lederes erfaringer. Læs flere nyheder på EIRM vil fremover lede sekretariatet. Ole Toft er fortsat ansvarlig for medlemsadministration, mens Jane Hoffmann fortsætter i rollen som webmaster. Side 2 af 7

3 Rapport fra s Konference Af Malene Mouritze Marfelt, EIRM Syg, stresset eller bare pjæk? Hotel Nyborg Strand den april 2009 Formand Claus Løvbo bød på vegne af bestyrelsen velkommen til årets konference og glædede sig over det rekordstore fremmøde på 170 deltagere. Formanden betragtede den store tilslutning som et klart bevis på den voksende interesse inden for risikostyring, herunder arbejdsmiljø og behovet for at finde en løsning på problemet på sygefraværet i Danmark. Hans Engell indtog igen i år rollen som ordstyrer og guidede på fornemste vis deltagerne gennem konferences omfattende program. Han konstaterede, at sygefraværet årligt koster det danske samfund 37 mia. kroner svarende til et tab af medarbejderes årlige indsats. Dermed var scenen sat for to spændende og lærerige dage med en masse debat og dialog. Fokus på den forebyggende indsats Dagens første taler var Pia K. Ryom, ledende arbejdsmiljøpsykolog i Region Nordjylland. Hun konstaterede, at arbejdsforholdene i Danmark har undergået store positive forandringer de sidste 20 år, og at mange arbejdspladser er gået fra hierarkiske organisationsstrukturer og autoritære ledelsesformer til i dag at være præget af matrixorganisationer, gruppearbejde og demokratisk ledelse. På trods af denne positive udvikling, er der stadig store problemer med arbejdsmiljøet og et alt for højt sygefravær. Nutidens medarbejdere døjer som aldrig før af stress, angst, depression og udbrændthed. Synlig ledelse er vigtig for et godt arbejdsmiljø Pia K. Ryom Pia K. Ryom pegede på de væsentligste faktorer til stress, nemlig konflikter på arbejdspladsen, travlhed og overbelastning samt ufrie og vanskelige arbejdsforhold. Hertil kommer et forstærket krav om øget effektivitet, større krav om kontrol og medarbejderens egne høje ambitioner for personlig karriere. Hun roste stresspolitikker, men understregede samtidig nødvendigheden af at have endnu større fokus på den forebyggende indsats. Det gode psykiske arbejdsmiljø bliver fremkaldt af indflydelse, social støtte og passende krav til medarbejderen. Samtidig skabes det gode arbejdsmiljø af klarhed i arbejdspladsens mål og opgaver, en synlig ledelse samt en åben og klar kommunikation. Sygefravær på 1 % Eva Sell, centerchef på specialcenter Lundebo i Sorø Kommune, fortalte om centerets indsats for at nedbringe sygefraværet til 1 %. Dialog om årsager til sygdom har været i højsædet, og Lundebos personale har bl.a. udarbejdet en sygdomspolitik, der omfatter omsorgsopkald til sygemeldte, sundhedssamtaler efter fem fraværsdage inden for et halvt år, et tæt samarbejde med speciallæger og sagsbehandlere samt udarbejdelse af en decideret sygefraværsstatistik. Målet på de 1 % sygefravær blev nået, og i 2004 modtog Lundebo prisen for bedste uddannelsessted og bedste arbejdsplads. Indsatsen for en nedbringelse i sygefraværet været lærerig for både ledere og medarbejdere. I dag ved alle medarbejdere, at det er acceptabelt at sige fra, og socialcentret tilbyder en lang række sundhedsfremmende foranstaltninger som fx frisk frugt, motion, fysioterapi, massagestole og power nap. Løsninger frem for årsager Britta Munk Overgaard, personalechef i BACH Composite Industry, fortalte om den nordjyske virksomheds projekt om trivsel og vækst. Med Britta Munk Overgaard i spidsen har virksomheden kortlagt det psykiske arbejdsmiljø og haft fokus på løsninger på sygefravær frem for dets årsager. Side 3 af 7

4 Udbyttet af projektet har været stort, og virksomheden har i dag et særdeles godt rekrutterings- og fastholdelsesgrundlag, en høj score i trivselsundersøgelser og har opnået en reduktion i fraværet på 60 %. Britta Munk Overgaards anbefalinger til succesfulde arbejdsmiljøtiltag er at tage udgangspunkt i målgruppens forudsætninger og ønsker, at fokusere på succeshistorierne samt at sikre sig topledelsens fulde opbakning. Og endelig er det vigtigt at huske, at fri frugt og andre goder hurtigt bliver hverdagskost, mens medmenneskelig interesse og omsorg har blivende effekt! Hos os har vi fokus på løsning på sygefravær frem for dets årsager Britta Munk Overgaard Medarbejderen har selv et ansvar Mikala Kreiser, afdelingschef i KL, startede med at konstatere, at både arbejdsgiver og medarbejder har et ansvar for trivslen på arbejdspladsen. Gode arbejds-pladser dvs. dem med et lavt sygefravær er kendetegnede ved, at 83 % af medarbejderne vurderer deres helbred som godt eller virkelig godt, og 92 % anser deres fysiske form som god eller virkelig god. Arbejdspladser med en sygefraværskultur, hvor man bl.a. benytter sig af omsorgs- og sygefraværssamtaler, ligger også højt på listen over gode arbejdspladser. I arbejdet med et forbedret arbejdsmiljø anbefalede hun at have en åben og ærlig dialog, systematisk anvendelse af samtaler, tværgående opsamling af viden og endelig at gøre brug af jobcentrene. Hun henviste til Forebyggelseskommissionens rapport fra april 2009, i hvilken man kan læse meget mere om sygefraværssituationen i Danmark. Pjæk er OK Kirsten Normann Andersen, formand for FOA i Århus, berigede publikum med en række historier fra det virkelige liv og kunne konstatere, at mange af FOAs sygemeldte medlemmer oplever at blive set ned på og chikaneret af deres arbejdsgivere. Som sosu-assistent kan det i dagens Danmark være svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en længere sygefraværsperiode, primært pga. den hurtige udskiftning i personalet og ikke mindst det store tidspres. Tidspresset påvirker ikke kun fysisk men også psykisk. Vi har ondt af de borgere, som ikke får det, som de har behov for. Men vi er også angste for de faglige konsekvenser. For at forebygge dette kræver det stærke ledere, som vil og tør tage ansvar for serviceniveauet og vilkårene. Tydelig ledelsesmæssig opbakning er derfor den første forudsætning for at undgå sygdom. Formanden for FOA bakkede op om, at en pjækkedag i ny og næ kan være sundt og forebygge en medarbejders længerevarende sygdomsperiode forårsaget af fx depression eller udbrændthed. Eftermiddagen bød på et underholdende oplæg af Anders Lund Madsen. På den efterfølgende generalforsamling blev der valgt ny bestyrelse og (afgående) formand Claus Løvbo blev tildelt Sikkerhedsnålen Om aftenen stod den på gallamiddag, underholdning og festivitas i hotellets store festsal. Claus Løvbo Pia K. Ryom Kirsten N. Andersen Britta M. Overgaard Hans Engell Side 4 af 7

5 Klimarisici kommunens ansvar Hans Ravnkjær Larsen, marketing- og kommunikationschef i Geomatics, indledte dag to med at fortælle om klimaforandringernes betydning for det danske samfund. Hos Geomatics afdækker og kortlægger man bl.a. borgernes holdninger til kultur, indkøb og kollektiv trafik med afsæt i demografiske data og beskrivelser af segmenter og mønstre i den danske befolkning (www.conzoom.eu/find-digselv). Virksomheden har bl.a. kortlagt risikobilledet for vandskader i forbindelse med klimaforandringerne. Som konsekvenser af fx højere vandstande og skybrud var meldingen klar: rigtig mange boligejere vil opleve problemer med fx vand i kælderen, skimmelsvamp, bygningsskader og husstøvmider. Det vil føre til en stigning i præmien hos forsikringsselskaberne og krav om flere forebyggende tiltag fra kommunens side fx kloakrenovering og en forbedring af afledningen af regnvand fra tage, fundamenter og befæstede arealer. Klimaforandringerne vil få store samfundsøkonomiske konsekvenser Hans Ravnkjær Larsen Hans Ravnkjær Larsen afsluttede med at konstatere, at vi ikke længere kan lukke øjnene for, at klima-forandringerne vil få enorme menneskelige, afgørende personlige økonomiske og kæmpestore samfundsøkonomiske konsekvenser. Kommunen og borgeren har et stort ansvar for håndteringen af de kritiske klima-risici og ikke mindst konsekvenserne heraf. Kriseberedskab ved alvorlig hændelse Torben H. D. Petersen, direktør for Børn & Forebyggelse i Gentofte Kommune, redegjorde for en tragisk busulykke i 2007, hvor et barn blev dræbt og flere børn alvorligt kvæstede under en udflugt ved Gilleleje. Ulykken kom selvsagt meget uventet for kommunen, men på trods af ulykkens alvorlige karakter lykkedes det alligevel Børn & Forebyggelse at håndtere tragedien succesfuldt. Nøglefaktorerne i kommunens effektive håndtering var en stærk ledelse, et godt sam-arbejde mellem de forskellige faggrupper samt en åben og ærlig kommunikation. Herudover skyldtes den gode håndtering et velfungerende samarbejde med det politiske niveau, forældre, politi, Falck og hospitaler. Gentofte Kommune har lært meget af begivenheden, og Torben H. D. Petersen anbefalede alle at have en kriseplan parat for sådanne begivenheder og løbende at træne mulige (og umulige) kriseforløb. Afslutningsvist understregede han, at det også er vigtigt at være bevidst om de psykologiske faktorer i forbindelse med en krise og fx tilbyde de involverede parter hjælp fra professionelle psykologer. Gentofte Kommune har som opfølgning på krisen udarbejdet en evalueringsrapport. Gentofte Kommune har som opfølgning på krisen udarbejdet en evalueringsrapport. Rapporten kan bestilles i trykt format hos Børn & Forebyggelse i Gentofte Kommune på telefon Den kan også hentes på Hans Ravnkjær Larsen Spørgsmål fra salen Torben H. D. Petersen Side 5 af 7

6 Heldet følger de forberedte Med udgangspunkt i evalueringen af den tragiske begivenhed i Nordsjælland 2007 fortalte Niels Chr. Bøgvad, driftsforvalter i Gentofte Brandvæsen, om de tiltag, der er blevet taget i kølvandet på ulykken. Gentofte Brandvæsen har tilrettelagt et kursusforløb som supplement til kommunens beredskabsplan. Formålet med kurset er at træne ledere og medarbejdere til selv at tænke og handle rationelt i tilfælde af en alvorlig, akut hændelse og at kunne samarbejde - også tværfagligt med andre aktører. Kursusforløbet er organiseret i samarbejde med Brandvæsnets aktører og omfatter udover kommunen også redningsberedskabet, ambulance-centralen, skadestuen, politiet og pressen. Der har været stor opbakning til initiativet, og Niels Chr. Bøgvad glæder sig over, at så mange af kommunens medarbejdere har gennemgået kurset, da heldet jo som bekendt ofte følger dem, der er bedst forberedt. Risikostyring i en privat virksomhed Flemming Kvorning, Risk Manager i Coop Danmark A/S, repræsenterede som den eneste oplægsholder det private erhvervsliv, og fortalte på konferencens sidste oplæg om sine mange års erfaring som Risk Manager. I Coop Danmark benytter man sig af Enterprise Risk Management (ERM), som bygger på en grundlæggende forudsætning om, at enhver virksomhed har til formål at tilføre dens interessenter værdi. Alle virksomheder er eksponeret for usikkerhed, og ledelsens udfordring er derfor at afgøre, hvor meget usikkerhed den vil acceptere. Hos Coop Danmark har man en negativ risikokultur, dvs. at man accepterer meget få risici. Virksomheden kan ikke tåle et negativt omdømme, og derfor gør man meget for at værne om ryet hos de danske 11 mia. årlige kunder i de butikker. Som inspiration til arbejdet med ERM gør Flemming Kvorning bl.a. brug af COSOs rapport (et dansk referat af rapporten er tilgængelig på s hjemmeside), standarden BS og rådene fra World Economic Forum. Han afsluttede med at konstatere, at nok gør det private erhvervsliv i høj grad brug af en mere systematisk tilgang til risk management. Kommunerne har dog et langt større samfunds-mæssigt ansvar end private virksomheder, og derfor kan risikokoordinatorer og andre med ansvar for identificering, håndtering og evaluering af risici i kommunerne med fordel lade sige inspirere af ERM-tankegangen. De to konferencedage blev afsluttet af Claus Løvbo, som udtrykte stor tilfredshed med det faglige indhold af oplæggene og deltagernes store engagement. Mange relevante spørgsmål var blevet stillet og debatteret, og efter en velfortjent frokost forlod de mange deltagere Hotel Nyborg Strand badet i en strålende forårssol. Præsentationerne fra konferencen er tilgængelige på foreningens hjemmeside Side 6 af 7

7 er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst og tæller omkring 300 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefra kommende risici, der kan påvirke os. s ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. takker for støtten fra: Sekretariat Skt. Gertruds Stræde København K Telefon: Hjemmeside: Side 7 af 7

Danske Risikorådgiveres Konference 2009

Danske Risikorådgiveres Konference 2009 Rapport Danske Risikorådgiveres Konference 2009 Syg, stresset eller bare pjæk? Hotel Nyborg Strand den 22. 23. april Formand Claus Løvbo bød på vegne af bestyrelsen velkommen til årets konference og glædede

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. marts 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. marts 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem marts 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Foråret er på vej, og inden længe ses rigtig mange af os til Danske Risikorådgiveres årskonference på Hotel

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Vinteren er så småt ved at slippe sit tag i os, og vi kan se frem til mildere vejr og lysere tider. Vi bringer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem april 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Lad mig starte med at sige tak for opbakningen til vores årskonference den 19. - 20. april på Hotel Nyborg Strand. Jeg vil

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem oktober 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Kommunerne i hovedstadsområdet har haft travlt med at få takseret de mange skader, som de store oversvømmelser i juli har

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem Marts 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Glade chefer er god risikostyring! Under denne titel bringer vi et interview med Iver R. Tarp, stifter af netværket Glade

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD FEBRUAR 2013. Leder Bygningen foran. Risikostyringsnyt Det banale er det basale

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD FEBRUAR 2013. Leder Bygningen foran. Risikostyringsnyt Det banale er det basale RISIKO- RÅDGIVEREN FEBRUAR 2013 INDHOLD 1 2 4 6 8 Leder Bygningen foran Risikostyringsnyt Det banale er det basale Markedsnyt Odense Kommune sikret mod skader efter lækage og sivninger Foreningsnyt Årskonference

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær RISIKO- RÅDGIVEREN MAJ 2014 INDHOLD 1 2 3 Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær Borgmesterstafetten Thomas Adelskov Odsherred Kommune 4 Risikostyringsnyt Risikokulturen er i fokus

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Risikostyringsnyt JANUAR 2015. Foto: Borgmester Steen Vindum. Leder Fra globale risici til kommunale risici

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Risikostyringsnyt JANUAR 2015. Foto: Borgmester Steen Vindum. Leder Fra globale risici til kommunale risici RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2015 INDHOLD 1 2 Leder Fra globale risici til kommunale risici Borgmesterstafetten Steen Vindum Silkeborg Kommune 3 Risikostyringsnyt Vippebræt er meget populært i Nordfyns Kommune

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem maj 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem arrangementer Vi bringer i denne måneds nyhedsbrev en artikel om årets vinder af Sikkerhedsprisen, som gik til risikorådgiver

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3 Leder Sikkerhedsnålen Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland Markedsnyt - Fejl i offentlige udbud - Sikring er en afgørende del 5 Opslagstavlen - Del din

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. september 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. september 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem september 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere arrangementer Nyt fra foreningen Kære medlem I dette nyhedsbrev bringer vi en artikel om forebyggelse og håndtering af graffiti i byområder. Jeg udtaler

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem maj 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Sikkerheden på landets legepladser er et område, der berører vores arbejdsfelt. Men hvordan står det egentlig til med legepladssikkerheden?

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 Fire kommuner og to amter indleder Stafetten, som i det kommende år vil sætte mere fokus på arbejdsfastholdelse

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

RISIKOLEDELSE #4, 2006. Brohoveder Der er de, som vil over på den anden side, der bliver brobyggere.

RISIKOLEDELSE #4, 2006. Brohoveder Der er de, som vil over på den anden side, der bliver brobyggere. ONLINEMAGASINET FOR OFFENTLIGE LEDERE #4, 2006 RISIKOLEDELSE LEDER side 2 Brohoveder Der er de, som vil over på den anden side, der bliver brobyggere. PERSPEKTIV side 4 Hvad enhver leder bør vide om risk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere