Business case for digitaliseret kursustilmelding for Danmarkskøbing Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business case for digitaliseret kursustilmelding for Danmarkskøbing Universitet"

Transkript

1 Business case for digitaliseret kursustilmelding for Danmarkskøbing Danmarkskøbing 1. februar 2011 Strategi for Digitaliseringen af den Offentlige Sektor Regeringen, KL og Danske Regioner

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesresume 2 Revisionshistorik 3 1 Løsningsbeskrivelse Forretningsmæssigt omfang It-mæssigt omfang Interessenter Alternative løsninger Delprojekter Afhængigheder til sideordnede projekter 9 2 Forretningsmæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Økonomiske nøgletal Kvalitative gevinster Risici 13 3 Implementering og opfølgning Implementeringsstrategi Milepælsplan KPI er 16 4 Ejerskab Projektejer og projektleder Leverandører Opfølgning på forretningsmilepæle Sponsorer Godkendelse 18 Bilag 19 1

3 Ledelsesresume Danmarkskøbing behandler årligt omkring papirbaserede kursustil- og frameldingsformularer. Processen er i stort omfang manuelt funderet. Eksempelvis tydes, valideres og overføres størstedelen af den information, der er skrevet på formularerne, manuelt til K-basen (universitetets centrale kursusdatabase). Der har de sidste år været en stigning i antal kursustilmeldinger uden personaleøgning, hvilket har bevirket dels en længere behandlingstid og flere fejl. Som følge heraf har universitet modtaget et stigende antal klager, og et stigende antal elever når ikke at blive meldt til de ønskede kurser. Det foreslås, at der udvikles en web-baseret løsning, der vil 1. Effektivisere og automatisere store dele af processerne omkring kursustilmeldingerne det vurderes, at 10 årsværk kan frigøres (fra marts 2012) ud af personalets eksisterende 30 årsværk 2. Forbedre servicen over for de studerende ved dels at nedbringe antallet af fejl (via automatisk validering af data indtastet i web-formularen), dels at tilbyde en døgnåben internetbaseret selvbetjening og dels give øjeblikkelig tilbagemelding på, om den studerende er tilmeldt på venteliste eller skal kontakte kursussekretariatet Det forventes, at den papirbaseret proces er helt udfaset 2 år efter, at løsningen er sat i drift. Løsningens investering er DKK 6,5 millioner det første år og vil have en tilbagebetalingstid på 2 år. Den årlige nettogevinst er DKK 3,9 millioner. Løsningen vurderes at have en moderat implementeringsrisiko og vil kunne sættes i fuld drift til januar 2012, hvis projektet startes i marts

4 Revisionshistorik Version Opsummerende beskrivelse af ændringer Dato Navn og instans 0.1 Første udkast oprettelse af business case 1. december 2010 Peter Petersen, Danmarkskøbing udkast efter afdækning af forretningsformål og interessenter 5. december 2010 Peter Petersen, Danmarkskøbing udkast efter input fra studerende 20. december 2010 Peter Petersen, Danmarkskøbing udkast efter dialog med personale, der håndterer kursustilmeldinger udkast efter dialog med konsulenter og mulige leverandører udkast efter input fra studievejledere og lærerstab 4. januar 2011 Peter Petersen, Danmarkskøbing 12. januar 2011 Peter Petersen, Danmarkskøbing 15. januar 2011 Peter Petersen, Danmarkskøbing 0.7 Tilrettet udkast 28. januar 2011 Peter Petersen, Danmarkskøbing 0.8 Tilrettet udkast 30. januar 2011 Peter Petersen, Danmarkskøbing 0.9 Endeligt udkast 1. februar 2011 Peter Petersen, Danmarkskøbing 3

5 1 Løsningsbeskrivelse 1.1 Forretningsmæssigt omfang Forretningsløsningens navn eller kort beskrivelse (anvend 1-2 linjer) Forretningsløsningens navn Minerva (romersk gudinde for videnskab) Formål (sæt et eller flere krydser) Forbedre servicekvalitet (f.eks. hurtigere sagsbehandlingstid eller øget mulighed for borgerselvbetjening) Effektivisere forretningsprocesser eller reducere driftsomkostninger (f.eks. automatisering af processer) Effektivisere it-applikationer (f.eks. udskiftning af gammel applikationslogik eller integrere applikationer) Effektivisere it-infrastruktur (f.eks. konsolidering af servere, reducering af antal platforme) Forbedre fleksibilitet i forretningsarkitektur (f.eks. understøttelse af standardiserede processer) Forbedre fleksibilitet i it-arkitektur (f.eks. indføring af åbne standarder eller implementering af SOA) Opfylde lovgivning (hvis projektet sikrer opfyldelse af lovgivning (national eller international)) X X Forvaltningsniveau for løsningens brug (vælg et eller flere forvaltningsniveauer) Niveau Inden for et eller flere ministerområder (benyt ministerienavn) Inden for en eller flere regioner Inden for en eller flere kommuner Inden for en eller flere selvejende institutioner Angiv navne, hvis der er mellem 1 og 5 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Angiv antal, hvis der er mere end Kategorisering af forretningsområde (benyt én række per relevant forretningsområde) Serviceområde Uddannelse og arbejde (02) Opgaveområde Videregående uddannelser (02.50) Forretningsmæssig baggrund (anvend linjer) Danmarkskøbing har de sidste 3 år registreret en stigning i antallet af tilmeldinger til kurser på bachelorniveau (mellem 2-4 procent årligt), og tendensen vurderes at fortsætte. Forretningsprocesserne omkring til- og frameldingerne indeholder i dag mange manuelle aktiviteter. Specielt benyttes papirbaserede kursusformularer. Disse indsamles løbende, og der sker en efterfølgende manuel indtastning af de fleste data på formularerne 4

6 1.1.6 Forretningsmæssig problemstilling (anvend linjer) Den nuværende proces lider under to overordnede forhold 1. Den gennemsnitlige manuelle behandlingstid per kursusformular er uafhængig af det samlede antal formularer, hvilket har betydet en tilsvarende stigning i det administrative arbejde over de seneste 2 år 2. De studerende har indsendt et stigende antal klager over fejl i behandlingen af kursustilmeldingerne og ønsker samtidig en hurtigere behandlingstid Indsendte formularer og klager Studiesekretariat Post Formularer med fejl Skranke Formularer årligt Kbasen Fremmødende studerende Formularer med fejl Forretningsmæssig løsningsbeskrivelse (anvend linjer) Formålet med løsningen er at effektivisere processen omkring de studerendes til- og framelding til kurser på bachelorniveau ved Danmarkskøbing. Dette skal ske ved at tilbyde en digitaliseret løsning som alternativ til den nuværende papirbaserede proces. Det estimeres, at løsningen kan frigøre 10 årsværk inden for det første år efter idriftsættelse. Løsningen skal tillige bibringe en serviceforbedring ved at gøre det muligt for studerende at - Foretage til- og frameldinger døgnet rundt over internettet - Straks få en tilbagemelding på, om den studerende er tilmeldt eller på venteliste Løsningen skal i første omgang tilbydes eksternt til Danmarkskøbing s fuldtids- og deltidsstuderende (inklusive personer under voksenuddannelse) og internt til det personale, der er involveret i koordineringen omkring kurserne. Det er tanken, at den nuværende papirbaserede proces fases ud over 2 år, hvilket ydermere vil resultere i besparelse i forbindelse med indkøb af papirformularer,svarende til cirka DKK årligt. Løsningen dækker ikke udarbejdelse af kursuskatalog Løsningens brugere (benyt én række per brugerkategori) Løsningens brugere Studerende (inkl. personer under voksenuddannelse) Brugerkategori (borgere; virksomheder eller offentligt ansatte) Borgere Personale (håndtering af Offentligt ansatte 30 Antal (heraf 500 under voksenuddannelsesordningen) 5

7 kursus til- og framelding) Lovgivningsmæssige hensyn (benyt en eller flere rækker) Dokumenttype Navn og afsnit/paragraf Beskrivelse af hensyn løsningen skal tage Bekendtgørelse Bekendtgørelse om den elektroniske karakterbog, BEK nr. 999 af 10/12/2010 (Gældende) Bekendtgørelsen nævner, at det i forbindelse med en kommende elektronisk karakterbog skal være muligt for den studerende at have adgang til en digitaliseret liste af alle kurser, denne har gennemført, også selv om der ikke er givet karakter (f.eks. kun bestået/ikke bestået) 1.2 It-mæssigt omfang Applikationsomfang (benyt én række per applikationsnavn) Applikationsnavn (f.eks. lagerstyringssystemet ) Type (finansiel; selvforvaltningsløsning; sogistik; fagsystem; BI; EPJ; ESDH; hvis andet, angiv da) Leverandør (egenudvikling; ekstern leverandør (hvis muligt angiv hvilken)) Platform (Mainframe; midrange OS400/ UNIX/VMS; Windows; Linux; hvis andet, angiv da) Kursusmodulet Andet: Skemaplanlægning Egenudvikling Linux Infrastrukturomfang (benyt én række per infrastrukturkomponentnavn) Infrastrukturkomponentnavn (f.eks. applikationsserver1 ) Middleware (portal; processerver; applikationsserver; ESB/messaging; adapter/connector; partner gateway; hvis andet, angiv da) Serverplatform (Mainframe; midrange (OS400/UNIX/ VMS); Windows; Linux; hvis andet, angiv da) Lagring/ backup (SAN; NAS; DAS) Platform for adgang (stationær pc; bærbar pc; PDA/mobil; stemmestyret; ydre enheder; hvis andet, angiv da) Netværksydelse (Data LAN/WAN; video; telefoni; internetadgang; ASP) Kursusapplikationsserveren K-baseadapteren Applikationsserver Linux SAN Data LAN Adapter/connector Linux Data LAN It-mæssig løsningsbeskrivelse (anvend linjer; valgfrit at bruge illustration) I tråd med Danmarkskøbing s strategi om konsolidering på udvalgte platforme er det tanken, at løsningen skal eksekveres på en Linux platform. Den overordnede applikationsarkitektur skal være en trelagsmodel bestående af - Præsentationslag. hvor slutbrugere kan arbejde med kursustil- og frameldinger - Applikationslag, hvor selve forretningslogikken afvikles - Persistenslag, hvor data kan gemmes til senere brug Præsentationslaget skal udnytte den allerede eksisterende tværinstitutionelle portalarkitektur, og løsningen vil derfor kun skulle udvikle et begrænset antal portlets ( små grafiske vinduer. der præsenterer applikationslogikken), som kan integreres direkte i den eksisterende portal. Til applikationslaget (på kursusapplikationsserveren ) skal der udvikles en ny forretningslogik til håndtering af kursustilog framelding. Denne logik vil også skulle kalde (via Web Services) valideringsfunktionalitet på personalets eksisterende Unix Applikationsserver. Til personalets eksisterende UNIX-applikationsserver skal der udvikles ny præsentationslogik, der integrerer den nye applikationslogik i personalets eksisterende fede grafiske klient. Da denne klient benytter en Web Services arkitektur, skal der på Linux-applikationsserveren udvikles et sæt Web Services, der giver adgang til den nye forretningslogik. Persistenslaget skal udgøres af den eksisterende kursusdatabase K-basen. Der skal udvikles et forslag til en standardtaksonomi omkring kursustil- og framelding. Denne skal danne grundlag for udviklingen af en adapter mellem 6

8 applikationslaget og persistenslaget, der skal virke som et abstraktionslag mellem forretningslogikken og et givet persistenslag indeholdende kursusinformation (her K-Basen ). Abstraktionslaget bevirker, at forretningslogikken ikke skal ændres, når persistenslaget ændres ændringer isoleres til adapteren. De studerende skal kunne tilgå løsningen via en vanlig internetbrowser, mens personalet skal kunne tilgå løsningen via det LAN-baserede intranet og deres fede grafiske klient. Eksisterende Nyudvikling Portalserver Datatbaseserver Applikationsserver (Linux) Portlet Logik Studerende Portlet Adapter K-basen Portlet Webservices Ansatte Præsentationslogik Web services Applikationsserver (Unix) 1.3 Interessenter Påvirket af løsning Indflydelse på løsning Involvering i dialog omkring løsningen (sæt ét kryds) # Identificerede interessenter (benyt én række per interessent) 1 Personale (der koordinerer kursustilmeldinger) Lav Middel Høj Lav Middel Høj Ja Nej Beskrivelse af involvering (kun hvis der har været en involvering) X X X Personalet er informeret og har indvilget i at deltage i design og test af løsningen 2 Studerende X X X Tre studenterrepræsentanter er identificeret og vil blive inddraget i design og test af løsningen. Der vil blive udarbejdet en informationsfolder om systemets brug 3 Studievejledere X X X Der vil blive lavet en kommunikations- og træningsplan for studievejlederne. To studievejledere har indvilget i at udarbejde folderen til de studerende 4 Fakultetsråd X X X Fakultetsrådet er blevet tilbudt en plads som observatør i styregruppen 5 Lærerstab X X X Der vil blive lavet en kommunikations- og træningsplan for lærerstaben 7

9 1.4 Alternative løsninger Nulløsningen (anvend 5-15 linjer i hver række) Nulløsningen Fordele i forhold til foreslået løsning Ulemper i forhold til foreslået løsning Det nuværende personale fortsætter den manuelle håndtering af kursus til- og frameldinger. De studerende har to muligheder for til- og framelding til kurser: 1) Møde fysisk op på studiesekretariatet (dagligt mellem klokken 10 og 15) eller 2) sende en udfyldt kursusformular Der skal ikke investeres et skønnet beløb på DKK 6.5 millioner til den i business casen forslåede løsning Udover øget pres på personalet og klager fra de studerende er følgende forhold for nylig blevet mere synligt: Grundet den lange behandlingstid er de studerende begyndt at melde sig til flere kurser end nødvendigt. De sene tilbagemeldinger betyder. at de studerende ikke ved tidligt nok, om de er tilmeldt et bestemt kursus. For at helgardere sig viser vor statistik, at mange tilmelder sig flere kurser, end de realistisk kan nå at gennemføre. Det kan dokumenteres, at der forekommer en del kalkulerede frameldinger. Manglen på en hurtig tilbagemelding til de studerende medfører derfor en øget arbejdsbyrde forbundet med kursusframeldinger. har vedtaget en gennemgribende strategi om digitalisering af arbejdsgange og dokumenter. Kursustilmeldingen er et af de væsentligste områder, der endnu ikke er adresseret Mulige fremtidige alternative løsninger (anvend 5-15 linjer i hver række; benyt én tabel per alternativ) Alternativ #1 Fordele i forhold til foreslået løsning Ulemper i forhold til foreslået løsning Effektiviser den manuelle arbejdsgang. Kræver ingen investering i ny it. Kerneprocesserne har været forsøgt effektiviseret gennem det sidste Lean initiativ uden det ønskede resultat. et har vedtaget en gennemgribende strategi om digitalisering af arbejdsgange og dokumenter. Kursustilmeldingen er et af de væsentligste områder, der endnu ikke er adresseret. Alternativ #2 Fordele i forhold til foreslået løsning Ulemper i forhold til foreslået løsning Løsning baseret på kommerciel applikation. Kræver ingen egenudvikling af software. Der er få løsninger på markedet, og de, der kommer nærmest den ønskede funktionalitet, vil kræve signifikante tilpasninger for at kunne integreres med vor eksisterende løsning. Vi har ingen erfaring med de identificerede mulige leverandører, og vor stab (inklusive studenterprogrammører) vil ikke kunne få adgang til applikationenskildekode for fremtidig vedligehold eller tilpasning. 1.5 Delprojekter Beskrivelse af identificerede delprojekter (benyt én række for hvert delprojekt) Navn eller reference for delprojekt K-base-adapteren Beskrivelse af afgrænsende karakteristika for delprojekt Der foreslås, at udviklingen af adapteren foretages af en dedikeret ekstern ressource med assistance fra den interne ressource, der var med til at udvikle K-basen. Den interne ressource er identificeret og kan frikøbes i det fornødne omfang. Ansvarlig for delprojekt (navn og instans) Hans Hansen, SuperJavaSoft 8

10 1.5.2 Delprojekter for hvilke der findes en business case (benyt én række for hvert delprojekt) Navn eller reference for delprojekt Business case for delprojekt (udkast; godkendt) Projektejer af business case (navn og instans) K-base-adapteren Udkast Tue Tuesen, Danmarkskøbing 1.6 Afhængigheder til sideordnede projekter Navn eller reference for sideordnet projekt Beskrivelse af afhængighed til sideordnet projekt Instans, der ejer projektet og dets løsning Ansvarlig for sideordnet projekt (navn og instans) Digi-Pensum Dette projekt har til formål at digitalisere pensumbeskrivelser for alle universitetets kurser. Danmarkskøbing Penelope Sums, Danmarkskøbing Projektet vil medføre ændringer i K- basen. De digitaliserede pensumbeskrivelser skal kunne benyttes af Minerva, således at de studerende kan få information om pensum og om de kurser, de melder sig til. SOA Dette projekt har til mål at implementere et servicelag for alle universitetets kritiske egenudviklede itforretningsapplikationer. Danmarkskøbing Sune Ole Andersen, Danmarkskøbing Projektet er i færd med at udvikle et Web Services interface for forretningslogikken, der kører på personalets Unix applikationsserver. Den nye forretningslogik på den nye Linux server skal kalde et antal valideringsfunktioner (via Web Services) på personalets Unix applikationsserver, f.eks. validering af de studerendes stamdata såsom adresse og årskort. Ifølge universitetets it-strategi skal Web Services udbudt gennem SOA projektet benyttes i videst muligt omfang 9

11 2 Forretningsmæssige konsekvenser 2.1 Økonomiske konsekvenser Pengestrømsopgørelse - udgiftsbaseret (indsæt tabel fra Business case regneark ) DKK, Tusinder År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 OMKOSTNINGER: Forretningsmæssige investeringer: Procesdesign Medarbejderuddannelse Driftsimplementering af systemer Andre forretningsmæssige investeringer Forretningsmæssige investeringer total It-investeringer: Interne ressourcer Eksterne ressourcer Hardware Software Andre it-investeringer It-investeringer total Øgede forretningsmæssige driftsomkostninger Lønomkostninger Omkostninger til materialer og eksterne services Andre forretningsmæssige driftsomkostninger Øgede forretningsmæssige driftsomkostninger total Øgede it-driftsomkostninger Lønomkostninger Licenser Systemvedligehold Andre IT-driftsomkostninger Øgede it-driftsomkostninger total OMKOSTNINGER TOTAL ØKONOMISKE GEVINSTER: Forretningsmæssige gevinster: Lønbesparelser Besparelser på materialer og eksterne services Andre forretningsmæssige driftsbesparelser og gevinster Forretningsmæssige gevinster total It-gevinster: Lønbesparelser Besparelser på licenser Besparelser på systemvedligehold Andre it-driftsbesparelser It-gevinster total ØKONOMISKE GEVINSTER TOTAL PENGESTRØM TOTAL

12 2.1.2 Pengestrømsoversigt udgiftsbaseret (indsæt diagram fra Business case regneark ) DKK, Tusinder År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År Bevillingskonsekvenser - omkostningsbaseret (indsæt tabel fra Business case regneark ) DKK, Tusinder År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 OMKOSTNINGER: Forretningsmæssige investeringer: Procesdesign Medarbejderuddannelse Driftsimplementering af systemer Andre forretningsmæssige investeringer Forretningsmæssige investeringer total It-investeringer og afskrivning: Interne ressourcer Eksterne ressourcer - afskrivning Hardware - afskrivning Software - afskrivning Andre it-investeringer It-investeringer total Øgede forretningsmæssige driftsomkostninger total Øgede it-driftsomkostninger total Renteudgifter til finansiering OMKOSTNINGER TOTAL ØKONOMISKE GEVINSTER: Forretningsmæssige gevinster total It-gevinster total ØKONOMISKE GEVINSTER TOTAL RESULTAT TOTAL

13 2.1.4 Illustration af bevillingskonsekvenser - omkostningsbaseret (indsæt diagram fra Business case regneark ) DKK, Tusinder År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År År 2.2 Økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal (benyt tal fra Business case regneark ) Projektets nutidsværdi (NPV), i DKK 10,6 millioner Projektets interne rente (IRR), i procent 54 % Projektets tilbagebetalingstid, i hele år 2 år Beregningsgrundlag (benyt tal fra Business case regneark ) Diskonteringsrente i udregning af nutidsværdi, i procent 5 % Tidshorisont i udregning af nutidsværdi og intern rente, i hele år 6 år Finansieringsrente, i procent 5 % Aktivets levetid/afskrivningsperiode for det optagede lån, i hele år 5 år 2.3 Kvalitative gevinster Eksterne serviceforbedringer (anvend 5-35 linjer) Service Type af forbedring Beskrivelse Bedre serviceoplevelse for borgere Reduktion i administrative byrder De studerende vil opleve en bedre service i form af hurtigere sagsgang, bedre information og færre fejl Den web-baserede adgang vil reducere de studerendes administrative byrder i form af mindre behov for fysisk fremmøde ved til- og framelding Hurtigere sagsgang Hurtigere tilbagemelding Færre fejl Mulighed for til- og framelding af kurser over internettet via en Web-browser Interne serviceforbedringer (anvend 5-35 linjer) Service Type af forbedring Beskrivelse 12

14 Forbedrede forretningsprocesser Reduktion i administrative byrder Via den digitaliserede løsning vil en betydelig mængde af data allerede være indtastet digitalt og valideret. Mange rutinebeslutninger omkring tilmeldingen kan ske hurtigere og mere automatisk. Disse gevinster er ikke medregnet i de økonomiske konsekvenser Fleksibilitet (anvend 5-35 linjer) Type af fleksibilitet Type af forbedring Beskrivelse Forbedret fleksibilitet i forretningsarkitektur Forbedret fleksibilitet i it-arkitektur Standardisering af arbejdsprocesser samt optimering af fremtidig kommunikation med eksterne samarbejdspartnere Øget standardisering og it-arkitektonisk fleksibilitet Løsningen vil danne basis for en mulig fremtidig integrering af forretningsprocesser med andre uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere. Eksempelvis vil det være muligt at indgå et samarbejde med et partneruniversitet omkring fælles fagudbud og deraf følgende koordineret tilmelding til fag via den kommende it-løsning Løsningens nye logik skal implementeres i Java og eksekveres i en standard baseret J2EE server. Brugergrænsefladen benytter en standard baseret portalteknologi. Brugen af adapteren isolerer den nye forretningslogik fra ændringer i og efter al sandsynlighed udskiftning af K-basen 2.4 Risici Identificerede risici (benyt én række for hver identificeret risiko) Risikoområde (organisation; teknisk løsning; leverandører; interessenter) Beskrivelse af identificeret risiko Lav Middel Høj Sandsynlighed Konsekvens Lav Middel Høj Håndtering af identificeret risiko Teknisk løsning Leverandør Organisation Interessenter ets interne it-ressourcer når ikke at udvikle kompetencer for overtagelsen af kildekoden (specifikt har de ingen erfaring med udviklingen af en adapter (baseret på Java EE connector standarden), og de forventes at overtage ansvaret for vedligehold af adapteren allerede ved testfasens begyndelse). Det eksterne projekt SOA bliver yderligere forsinket (pt. 2 uger forsinket) Ingen identificerede risici Ingen identificerede risici X X Der arbejdes pt. med at få frikøbt to interne it-ressourcer, der skal sendes på et adapterudviklingskursus. Som nødløsning har vor eksterne leverandør tilbudt at vedligeholde adapteren på en timebaseret kontrakt, indtil vor interne itressourcer er parate. X X Der vil hurtigt kunne udvikles nogle små programmer, der kan simulere de ønskede Web Services med eksempel data. Dette vil i vidt omfang kunne bruges under integrationstesten Samlet risikovurdering (sæt ét kryds) Høj risiko Middel risiko X 13

15 Lav risiko Økonomisk risikovurdering Sandsynlighed Lav Middel Høj Konsekvens (angiv ændring i forventede omkostninger og økonomiske gevinster, i DKK, hvis risiko realiseres) Risiko for, at omkostninger bliver større end angivet i afsnit 2.1 og 2.2 Risiko for, at økonomiske gevinster bliver mindre end angivet i afsnit 2.1 og 2.2 X X Forøgede omkostninger på DKK i 2012 grundet ekstern vedligeholdelse af adapter og udvikling af nye programmer, jævnfør afsnit Reducerede gevinster på DKK årligt grundet manglende realisering af frigjorte årsværk svarende til 8 frigjorte årsværk i stedet for de forventede 10 årsværk 14

16 3 Implementering og opfølgning 3.1 Implementeringsstrategi Vi har som krav til projektets deltagere, at PRINCE2 projektmetoden følges. De valgte eksterne leverandører skal alle have dokumenteret erfaring med denne metode. Der er planlagt et eksternt review med et uafhængig konsulentfirma med speciale i it-projekter og projektmetoder. Reviewet holdes halvvejs i projektforløbet med mulighed for endnu et review nær projektets afslutning. Den valgte teknologi er i videst muligt omfang baseret på åbne standarder for at mindske afhængigheden af en bestemt leverandør. Brugen af eksterne leverandører skal kompensere for manglende kompetencer hos universitetets it-ressourcer. Dog er det et krav til leverandøren, at der sker en videnoverførsel til universitetets it-ressourcer under implementeringsfasen, således at disse kan overtage ansvaret for vedligehold af koden fra testfasen begyndelse. Løsningen vil blive udrullet samlet (dvs. ikke trinvist) over sommerferien, således at den er klar til brug ved semesterstart. 3.2 Milepælsplan Projektleverancemilepæle (benyt én række for hver milepæl) # Projektleverancemilepæl Forventet dato Nøgleleverancer Budget forbrugt 1 Succesfuldt eksternt review September 2011 Evalueringsrapport DKK 3,9 millioner ud af samlet budget på DKK 6,45 millioner 2 Idriftsættelse af systemet Januar 2012 Idriftsat system DKK 6,45 millioner svarende til det fulde budget Forretningsmilepæle (benyt én række for hver milepæl) # Forretningsmilepæl Forventet dato Gevinster ved milepæl KPI der skal måles ved milepæl 1 95 % af alle til- og frameldinger sker via løsningen Ultimo marts 2012 Årlig besparelse på 10 årsværk (det antages, at antallet af årlige tilmeldinger er spredt jævnt over året) Besparelser på DKK årligt på indkøb af papirformularer Antal timer til administrering af et kvartals kursustilmeldinger Foregående 3 måneders indkøb af papirformularer 2 Fejlprocenten er under 2 Ultimo marts 2012 Øget brugertilfredshed Klager fra elever relateret til fejl i behandlingen af kursustilmeldinger de foregående 3 måneder 15

17 3.3 KPI er KPI (benyt en tabel per KPI) Hvorfor måles? Hvordan måles? Hvem er ansvarlig for måling? Forventet målingsdato Ultimo marts 2012 Forventet værdiinterval for måling Mellem og rapporterede timer svarende til en årlig reduktion på mellem 9,5 og 10,5 årsværk Antal timer til administrering af et kvartals kursustilmeldinger Opfølgning på realisering af forventede besparelser i administrativt arbejde vedrørende kursustilmeldinger Timerapporteringssystemet anvendes Afdelingsleder for kursustilmeldingen Måling <Her angives den faktiske måling for marts 2012, når denne foreligger> Handlingsplan ifald målingen ligger udenfor forventet interval Analyse af årsag til afvigelse samt udarbejdelse af løsningsforslag til realisering af besparelsesmål med tilhørende KPI og ny dato for måling. Ansvarlig for handling (navn og instans) Peter Petersen, Danmarkskøbing KPI (benyt en tabel per KPI) Hvorfor måles? Hvordan måles? Hvem er ansvarlig for måling? Forventet målingsdato Ultimo marts 2012 Forventet værdiinterval for måling Mellem DKK og bogført på indkøb af papirformularer siden januar 2012 svarende til en årlig besparelse på mellem DKK og Der korrigeres for eventuelle lagerbeholdninger ved måling Foregående 3 måneders indkøb af papirformularer Opfølgning på realisering af forventede besparelser på indkøb af papirformularer Regnskabssystemet anvendes ets indkøbschef Måling <Her angives den faktiske måling for marts 2012, når denne foreligger> Handlingsplan ifald målingen ligger uden for forventet interval Analyse af årsag til afvigelse samt udarbejdelse af løsningsforslag til realisering af besparelsesmål med tilhørende KPI og ny dato for måling Ansvarlig for handling (navn og instans) Peter Petersen, Danmarkskøbing KPI (benyt en tabel per KPI) Hvorfor måles? Hvordan måles? Hvem er ansvarlig for måling? Forventet målingsdato Ultimo marts 2012 Forventet værdiinterval for måling Mellem 844 og 1406 klager svarende til 1½ - 2½ % fejl Klager fra elever relateret til fejl i behandlingen af kursustilmeldinger de foregående 3 måneder Opfølgning på realisering af forventede eksterne serviceforbedringer i form af øget brugertilfredshed Antallet af registrerede klager fra elever relateret til fejl i behandlingen af kursustilmeldinger Afdelingsleder for kursustilmeldingen Måling <Her angives den faktiske måling for marts 2012, når denne foreligger> Handlingsplan ifald målingen ligger udenfor forventet interval Analyse af hvilke typer fejl, der forekommer og som medfører klager, med henblik på løsningsforslag til yderligere fejlreduktion. Ny måling 3 måneder senere Ansvarlig for handling (navn og instans) Peter Petersen, Danmarkskøbing 16

18 4 Ejerskab 4.1 Projektejer og projektleder Business casens ejer er overordnet ansvarlig for dens udarbejdelse og opdatering (navn og instans) Intern projektleder (navn og instans) Peter Petersen, Danmarkskøbing Hans Hansen, Danmarkskøbing 4.2 Leverandører Leverandør SuperJavaSoft Faser i hvilke leverandør er involveret (f.eks. analyse; design; udvikling; test; iværksættelse; drift) Design; udvikling; test; iværksættelse Hovedansvarsområder og/eller nøgleleveranceansvar Levering af: Forretningslogik; portlets (portalbrugerinterface); adapter. Gennemføre videnoverførsel. Gennemføre projektledelse Projexpert Udvikling; iværksættelse Gennemføre review af projekt ets it-afdeling Udvikling; test; iværksættelse; drift Systemadministration af udviklings- og testmiljø. Vedligeholde ny kildekode; drifte det nye system Personale (som håndterer kursustil- og frameldinger) Design; test; iværksættelse Input til design: udføre test; gennemføre uddannelse 4.3 Opfølgning på forretningsmilepæle Milepæl (benyt navne fra tabel i afsnit 3.2.2) Ansvarlig for at milepæl nås (navn og instans) 95 % af alle til- og frameldinger sker via løsningen Peter Petersen, Danmarkskøbing Fejlprocenten er under 2 Peter Petersen, Danmarkskøbing 4.4 Sponsorer Sponsor (f.eks. hovedkonto eller underkonto) År Finansiering/ etablering i DKK Ressourcer i årsværk (omregnet til DKK) Driftsudgifter i DKK Paragraf Paragraf Paragraf Paragraf Paragraf Paragraf Studievejledningen Andet 17

19 4.5 Godkendelse Indholdet af denne version af business casen er vurderet og godkendt af styregruppe og projektsponsorer Rolle Navn og instans Stilling Dato Styregruppeformand Styregruppemedlem Styregruppemedlem Sponsor Sponsor Henrik Henriksen, Danmarkskøbing Sine Sinesen, Danmarkskøbing Helle Hellesen, Danmarkskøbing Palle Pallesen, Videnskabsministeriet Joan Joansen, Danmarkskøbing It-direktør (universitet) Administrationschef (universitet) Professor (og faktultetsrådsmedlem) Direktør Leder for studievejledningen Godkendt ved underskrift 18

20 Bilag Bilagsoversigt Bilagstitel Bilag 1 Bilag 2 Afsnit i denne business case som bilaget hører til Afsnit 2.1 Økonomiske konsekvenser Afsnit 2.1 Økonomiske konsekvenser Bemærkninger 19

21 Bilag 1 Dette bilag indeholder uddybende forklaringer til poster i pengestrømsopgørelse og forudsætninger for udregninger. POSTER UDDYBENDE FORKLARING TIL POST FORUDSÆTNINGER OMKOSTNINGER: Forretningsmæssige investeringer: Procesdesign Medarbejderuddannelse Driftsimplementering af systemer Der skal designes en ny forretningsproces for den administrative håndtering af til- og frameldinger 10 medarbejdere skal gennemgå 3 dages internt kursus Under overgangen til det nye system, vil det være nødvendigt at udføre dubblerende arbejde i en kortere periode Det vurderes at der skal anvendes 1 intern medarbejder i 3 måneder, svarende til 0,25 årsværk, svarende til en lønudgift på DKK Det forudsættes at kursusdeltagerne skal frikøbes, svarende til en lønudgift på DKK Det vurderes at der vil blive arbejdet over, svarende til 10 overarbejdsdage, svarende til en lønudgift på DKK It-investeringer: Interne ressourcer Eksterne ressourcer Hardware Der skal anvendes 2 interne it-medarbejdere i 0,5 år. Disse 2 personer skal desuden gennemføre et eksternt kursus i JCA-adapter Der skal anvendes 3 eksterne it-udviklere samt 1 ekstern projektleder, i 10 måneder. Der skal desuden gennemføres 2 eksterne reviews Der skal indkøbes 3 blade-servere samt et rack med switch Det forudsættes at medarbejderne skal frikøbes, svarende til en lønudgift på DKK Kursus vurderes at koste DKK Alt i alt udgifter for DKK Det forudsættes at de eksterne it-udviklere vil koste DKK 1,3 millioner per styk, samt at den eksterne projektleder vil koste DKK 1,5 million. De eksterne reviews vurderes at koste samlet DKK 0,1 million. Alt i alt udgifter for DKK 5,5 millioner De tre blade-servere vurderes at koste DKK per styk, og racket vurderes at koste DKK , svarende til samlede hardwareudgifter på DKK Software Der skal indkøbes 3 applikationsserverlicenser Det vurderes at licenserne vil koste DKK per styk, svarende til samlede softwareudgifter på DKK Andre it-investeringer Øgede it-driftsomkostninger Lønomkostninger Der skal indkøbes kabler og løsningen skal sættes fysisk op Der skal anvendes en intern deltidsressource på drift af løsningen Det vurderes at kabler og fysisk opsætning af løsningen vil koste DKK Det vurderes at der skal anvendes 0,2 årsværk årligt, svarende til en årlig lønudgift på DKK Det vurderes at softwarevedligehold og opgradering vil koste DKK årligt Licenser Der skal betales for softwarevedligehold og opgradering Systemvedligehold Hardware skal vedligeholdes Det vurderes at der skal anvendes et beløb svarende til 20 % af den initielle investering, svarende til DKK årligt ØKONOMISKE GEVINSTER: Forretningsmæssige gevinster: Lønbesparelser Besparelser på materialer og eksterne services Løsningen vil reducere den tid der skal bruges på administrativ behandling af til- og frameldinger Løsningen vil reducere forbruget af trykte papirformularer Det forventes at der kan frigøres 10 årsværk på løsningen, svarende til en årlig lønbesparelse på DKK 4 millioner. Et årsværk er sat til 1924 timer Det forudsættes at udgifter til papirforbruget kan nedsættes fra DKK til DKK årligt, svarende til en årlig besparelse på DKK

22 Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af metodik ved afskrivninger. POSTER METODIK VED AFSKRIVNINGER OMKOSTNINGER: Forretningsmæssige investeringer: Procesdesign Medarbejderuddannelse Driftsimplementering af systemer It-investeringer: Interne ressourcer Eksterne ressourcer Hardware Software Andre it-investeringer Ikke afskrevet Ikke afskrevet Ikke afskrevet Ikke afskrevet Afskrevet lineært over 5 år Afskrevet lineært over 5 år Afskrevet lineært over 5 år Ikke afskrevet 21

Ledelsesresume 1. Revisionshistorik 2. 1 Løsningsbeskrivelse 3

Ledelsesresume 1. Revisionshistorik 2. 1 Løsningsbeskrivelse 3 Indholdsfortegnelse Ledelsesresume 1 Revisionshistorik 2 1 Løsningsbeskrivelse 3 1.1 Forretningsmæssigt omfang 3 1.2 It-mæssigt omfang Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3 Interessenter 7 1.4 Alternative

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Vejledning til business case model for offentlige digitaliseringsprojekter

Vejledning til business case model for offentlige digitaliseringsprojekter Vejledning til business case model for offentlige digitaliseringsprojekter December 2007 Strategi for Digitaliseringen af den Offentlige Sektor 2007-2010 Regeringen, KL og Danske Regioner Indholdsfortegnelse

Læs mere

Businesscase. Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel. - rapport til Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder

Businesscase. Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel. - rapport til Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder Businesscase Digital adgang til i forbindelse med ejendomshandel - rapport til Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder Udarbejdet for STS af Erhvervs- og Byggestyrelsen & COWI A/S 11. april 2008 Version:

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Om Statens It-projektråd. Version 1.3

Om Statens It-projektråd. Version 1.3 Om Statens It-projektråd Version 1.3 Januar 2016 Læsevejledning 4. januar 2016 Version 1.3 Hvem henvender vejledningen sig til? Vejledningen henvender sig til statslige myndigheder, der skal gennemføre

Læs mere

Business case for Startvaekst.dk

Business case for Startvaekst.dk Business case for Startvaekst.dk Projektejer: Anders Hoffmann Udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen 26. juni 2008 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse Ledelsesresume 2 Revisionshistorik 4 1 Løsningsbeskrivelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Værdianalyse af Vækstguiden.dk. Projektejer: Henning Steensig. Dato: 8. marts 2012 Version: 1.0

Værdianalyse af Vækstguiden.dk. Projektejer: Henning Steensig. Dato: 8. marts 2012 Version: 1.0 Værdianalyse af Vækstguiden.dk Projektejer: Henning Steensig Dato: 8. marts 2012 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse Ledelsesresume 2 Revisionshistorik 3 1 Løsningsbeskrivelse 4 1.1 Forretningsmæssigt omfang

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

DATACON DIGITALISERER DIN FORRETNING

DATACON DIGITALISERER DIN FORRETNING DATACON DIGITALISERER DIN FORRETNING Forskellige perioder, forskellige behov Alle kunder befinder sig i forskellige stadier i deres digitaliseringsproces. I nogle perioder er det nødvendigt at vurdere

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem Aktstykke nr. 66 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 16. december 2010 Justitsministeriet. København, den 30. november 2010. 66 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. FORKLARING PÅ CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER FREMTIDSMODELLEN (BLUEPRINT)... 4 3. FORMÅLET MED FREMTIDSMODELLEN... 4 4. HVEM MODTAGER FREMTIDSMODELLEN...

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

MODTAGELSESERKLÆRING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø

MODTAGELSESERKLÆRING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Anvendelse... 3 3 Praktisk vejledning... 3 4 Generel information...

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2010-11 Afgjort den 17. december 2009 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. 109 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afholde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2016-17 Bilag 118 Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt it-system

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Energioptimering og CO 2 -reduktion i Allerød Kommune

Energioptimering og CO 2 -reduktion i Allerød Kommune Energioptimering og CO 2 -reduktion i Allerød Kommune Byrådets vision om nær CO 2 -neutralitet i 2030 og 25 procents CO 2 -reduktion i 2015 (fra 2006) fordrer investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere