Analyser Forbrugerpanelet 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012"

Transkript

1 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt andet for at afdække forbrugernes kendskab, holdning med mere til forskellige produkter/ydelser eller for at kortlægge adfærds- og holdningsmønstre blandt forbrugerne i forbindelse med et lovforslag eller -ændring. Undersøgelserne understøtter generelt Forbrugerrådets arbejde for at forbedre forbrugernes vilkår i Danmark. Forbrugerpanelet består af cirka repræsentativt udtagne forbrugere i alderen 18 år og opefter. Ved hver undersøgelse stræber vi efter at få svar hjem fra cirka forbrugere. Data vægtes efterfølgende på flere dimensioner, så resultaterne er repræsentative for befolkningen i forhold til den givne stikprøve. Denne base bruges, når vi skal lave repræsentative analyser af forbrugerstof. Forbrugerrådet bruger desuden Brugerdatabasen, som er en ikke-repræsentativ base på cirka respondenter bestående af medlemmer og ikke-medlemmer, vi bruger til at få mere viden om produkter, vi har testet blandt andet produkters holdbarhed. Endelig har Forbrugerrådet Markedsagenterne en base af cirka 300 særligt aktive forbrugere, som hjælper os med for eksempel at tjekke priser på produkter i butikker og deltage i mere komplekse forbrugerspørgsmål inden for blandt andet det finansielle område. Den anvendes altså primært i sammenhænge, hvor vi behøver mere tid og velvillighed fra de frivillige, end vi har de igennem traditionelle forbrugerpaneler. Forbrugerrådet gennemfører desuden analyser for for eksempel at få dybere viden om Tænk og Tænk Penge, samt brugeres erfaring med for eksempel Gældsrådgivningen. Forbrugerpanelet 2012 Sikring mod Flykonkurs Næsten 9 ud af 10 respondenter (86 %) kendte ikke før de læste det i forbindelse med denne undersøgelse til reglen om, at de skal tilbydes en forsikring mod konkurs, når de køber enkeltstående flybilletter. Det vil sige uden samtidigt køb af andre ydelser som for eksempel overnatning. Uanset om respondenterne var bekendt hermed, er det dog kun knap hver tiende (9 %), der inden for de seneste to år har været tilbudt en sådan. Det overvejende flertal af respondenterne, næsten 3 ud af 4 (71 %), ville da også foretrække, at en sikring mod et flyselskabs konkurs var omfattet af billetprisen, så en flybillet ville blive for eksempel 5 kroner dyrere. Brugeranmeldelser Knapt hver tredje læser brugeranmeldelser på internettet. Størsteparten lader sig vejlede af de brugeranmeldelser, de læser og godt hver tiende angiver ligefrem, at de stort set aldrig køber

2 noget uden at have rådført sig med en brugeranmeldelse. Hver anden synes generelt, at det, de læser i brugeranmeldelserne af en vare/ydelse, passer med den erfaring, de selv efterfølgende får med varen/ydelsen. Og stort set samtlige respondenter har da også stor eller nogen tillid dertil. Kun godt hver tiende forbruger skriver selv brugeranmeldelser især de unge. Hovedparten har skrevet positive anmeldelser, og det er som hovedregel sket efter opfordring fra en professionel part. Bannerreklamer og internetadfærd Knap 9 ud af 10 angiver, at de generelt ikke finder reklamer på diverse hjemmesider relevante for dem. Op mod hver anden er slet ikke interesseret i, at reklamer på internettet bliver mere målrettet deres interesser. De fleste forbrugere er mere eller mindre bevidste om, at der registreres oplysninger om deres adfærd på internettet. Det har dog ingen betydning for deres adfærd. 2 ud af 3 føler sig godt beskyttet på internettet, selv om kun hver fjerde føler sig godt oplyst om, hvad deres data anvendes til. Lidt over halvdelen finder, at det ikke er okay, at oplysninger om dem indsamles og anvendes, selv hvis det sker anonymiseret. Over tre fjerdedel er mere eller mindre negativt stemt over for, at sociale medier uden begrænsning kan benytte de personlige data, som brugerne oplyser på de forskellige sites. Ingen er positivt stemt heroverfor. Cookies/download Et flertal af forbrugerne bryder sig ikke om, at virksomheder som for eksempel Google registrerer deres adfærd på nettet for at kunne tilbyde målrettede reklamer. Langt de fleste forbrugere finder ikke de bannerreklamer, de møder på diverse hjemmesider, relevante for dem. Og op mod halvdelen af forbrugerne er slet ikke interesserede i, at der vises reklamer målrettet den adfærd, de har udvist via deres færden på internettet. Der er stort set heller ingen af forbrugerne, der ser positivt på, at hjemmesider kan målrette deres indhold mod dem ved at indsamle oplysninger om deres adfærd på internettet, for eksempel via de hjemmesider, de besøger, eller søgninger på Google. Madspild 2 ud af 3 oplever, at der er kommet mere fokus på madspild i Danmark, og 9 ud af 10 finder det vigtigt at mindske madspild. De fleste tjekker, hvad de har i køleskabet, før de køber ind men cirka halvdelen lader sig friste af tilbud om 3 for 2 s pris, uanset om de kun har brug for en. Flertallet især dem med børn laver lidt mere mad, end der er brug for. Men der er også et flertal, der anvender madrester i madpakke eller på anden vis. Gæld 3 ud af 4 danskere har gæld. Gældsætningen er størst blandt de vellønnede og blandt årige. Blandt de respondenter, som har gæld, er det blot 6 %, som angiver, at de har haft problemer med at betale deres regninger inden for de seneste 3 år. Andelen er størst for lavtlønnede. Den hyppigste årsag er uforudsete udgifter, fyring/indtægtsnedgang samt overforbrug. Hver fjerde med problemer havde kontaktet kreditoren for at få en ny afdragsordning.

3 Tilbudssites Hvert andet køb via tilbudssites er impulskøb, idet de bliver foretaget på baggrund af de tilbud, køberne præsenteres for. Hver fjerde køber har oplevet, at de en eller flere gange ikke nåede at bruge et værdibevis, de købte. Undersøgelsen viser også, at mere end hver anden (56 %) ikke ved, at de har 14 dages fortrydelsesret på køb foretaget via en tilbudshjemmeside. Rejsetidsgaranti Undersøgelsen kortlægger kendskab til rejsetidsgarantien blandt tog-, metro- og busbrugere samt udnyttelsen af dem og omfanget af oplevede forsinkelser. Mere end hver anden busbruger har aldrig hørt om busselskabernes rejsetidsgaranti, mens 2 ud af 3 brugere af metroen ikke kender til metroselskabets rejsetidsgaranti. Blandt hyppige togbrugere er det kun knap hver femte, der ikke har hørt om basisrejsetidsgarantien, mens knapt hver tredje ikke har hørt om pendlerrejsetidsgarantien. Blandt togbrugerne har knap 3 ud af 4 respondenter aldrig prøvet at søge kompensation for en forsinket/aflyst rejs. Stort set ingen metrobrugere har nogensinde søgt om at få kompensation for en forsinkelse/aflysning af en metro, selvom de fleste har oplevet metroforsinkelser. Kun hver tiende hyppige togbruger er tilmeldt pendlerrejsetidsgarantien, måske fordi kun få af de hyppigt rejsende ved, hvordan de bliver tilmeldt. Flypassagerrettigheder Knapt hver sjette flypassager har været udsat for en flyforsinkelse inden for de seneste 3 år, mens knapt hver tiende også har oplevet, at et fly, de skulle med, blev aflyst. Langt størstedelen af passagererne angiver, at de ikke fik deres rettigheder oplyst i forbindelse med den senest oplevede forsinkelse. Mere end hver anden, der har oplevet en flyforsinkelse eller aflysning inden for de seneste 3 år, oplevede dog, at flyselskabet og/eller rejsebureauerne gjorde alt, hvad de kunne for at hjælpe dem i forbindelse med forsinkelsen/aflysningen. Cirka hver tredje angiver at vide, at man har krav på kompensation ved forsinkelser over 3 timer og aflysning, men mere end 3 ud af 4 ved ikke, at lange forsinkelser over 5 timer giver anledning til, at man kan få billetten refunderet. Fødevaremærkning GDA Forbrugerpanelet har svaret på deres oplevelser af portionsstørrelser og forståelse af GDAmærkningen af fødevarer. For langt de fleste respondenter er det i høj eller nogen grad vigtigt, at de spiser sundt. Kun for godt 1 ud af 20 er det mere eller mindre uvigtigt at spise sundt. Respondenterne er først blevet spurgt til deres forbrug af en række produkttyper og efterfølgende deres vurdering af portioner i en række andre produkter. Forevist 3 forskellige produkttyper, en Guldbarre (45 g), ½ L Coca Cola og et rør med Smarties chokoladepastiller (38 g) angiver mere end hver anden, som indtager de viste produkttyper fra tid til anden, at vedkommende indtager det hele eller meste af pakningen.

4 Ankenævn Hver tiende af de adspurgte har prøvet at klage til et ankenævn. Kun de færreste af disse benyttede sig af advokatbistand, og to ud af tre fandt ankenævnssekretariaterne hjælpsomme i større eller mindre grad. Antallet der har prøvet at være utilfredse med et køb er dog langt større cirka 70 %. Over halvdelen af disse klarede dog sagen direkte med den erhvervsdrivende, ligesom der i mange tilfælde var tale om en sag, der var for lille til at gå til et ankenævn med. De mest kendte ankenævn er udover Forbrugerklagenævnet, Ankenævnet for Forsikring, Patientskadeankenævnet og Pengeinstitutankenævnet. Sundhedsanprisninger Efter at have fået vist eksempler på mulige sundhedsanprisninger svarer mere end 4 ud af 5, at de ikke har manglet denne type informationer. Knap 2 ud af 3 respondenter angiver, at de umiddelbart ikke i højere grad vil vælge produkter, hvor sundhedsanprisninger er synlige. Over halvdelen er overvejende skeptiske over for sundhedsanprisninger og angiver for eksempel, at de helst er fri for flere oplysninger/mærkninger på fødevarer generelt, og/eller at de får denne type oplysninger andre steder. Hver tredje mener, at sundhedsanprisninger på fødevarer kan være anvendelige oplysninger. Tilbudsaviser Næsten 2 ud af 3 læser tilbudsaviser mindst 1 gang om ugen enten elektronisk eller i fysisk for mens det er mindre end hver tiende, der helt afstår herfra. Langt de fleste respondenter, som læser tilbudsaviser, angiver, at de forventer, at den viste pris for en vare er lavere end normalt for den pågældende butik. Den mest læste tilbudsavis er Nettos, som knap 2 ud af 3 tilbudsavislæsere (62 %) angiver at læse, mens Føtex og Faktas aviser læses af omkring hver anden (henholdsvis 52 % og 49 %). Mere end hver anden respondent angiver, at de bruger tilbudsaviserne til at planlægge deres indkøb efter. Knap hver tredje respondent, som planlægger sine indkøb efter, hvad de ser i tilbudsaviserne, angiver, at de mener at spare op til 10 % om måneden herpå. Yderligere en tredjedel angiver, at de mener at spare % i forhold til, hvis de ikke brugte tilbudsaviserne til planlægningen. Oprindelsesmærkning af fødevarer Undersøgelsen udgjorde den danske del af en undersøgelse gennemført af den europæiske forbrugerorganisation BEUC af forbrugernes holdning til oprindelsesmærkning i 5 lande. Oprindelsen af fødevaren er vigtig for mange af respondenterne det angives af flere som vigtigere end for eksempel økologi, kvalitetsmærker og bekvemmelighed. Knap 9 ud af 10 af respondenterne angiver, at det er meget eller forholdsvis vigtigt, at oprindelseslandet står på emballagen af kød, mens 6 ud af 7 (86 %) angiver dette, når det kommer til frisk frugt og grøntsager. Det begrundes med, at de så har mulighed for at undgå fødevarer, der er mindre sikre. Ulykkesforsikring 85 % af de adspurgte oplyser, at de har en ulykkesforsikring. Det begrundes af et stort flertal med, at det er nødvendigt at være forsikret. En tredjedel angiver, at det er for at få kompensation i

5 tilfælde af et barns ulykke. 2 ud af 3 angiver at være nogenlunde sikre på, hvad forsikringen dækker, skønt kun 7 % er bekendt med, at ulykkesdefinitionen for 10 år siden blev ændret. Undersøgelsen kortlægger desuden de adspurgtes oplevelser af ulykkesforsikringen samt selskabernes begrundelser ved prisstigninger. Hormonforstyrrende stoffer Forbrugerrådet har i en årrække årligt undersøgt forbrugernes holdning til hormonforstyrrende stoffer. Dette års undersøgelse viste ingen ændringer i forhold til tidligere år, idet et klart flertal af de adspurgte går ind for, at stoffer, der er mistænkt for en hormonforstyrrende virkning, bør forbydes. Tilfredshedsanalyser 2012 Gældsrådgivning Der er lavet tilfredshedsundersøgelse af gældsramtes oplevelse af Forbrugerrådets gældsrådgivning umiddelbart efter mødet med gældsrådgiver. Målingerne viser et stigende antal borgere, som får gældsrådgivning hos Forbrugerrådet. I lighed med tidligere år oplever de gældsramte borgere stadig stor tilfredshed med gældsrådgivningen og de råd, de får. Læserundersøgelser af Tænk Igennem hele 2012 blev der gennemført læserundersøgelser af Tænk baseret på et panel på 150 læsere. I hver magasinudgivelse blev der spurgt ind til mellem enheder heriblandt alle test og udvalgte artikler. Undersøgelserne har givet et klart billede af, hvilke test og artikler der skaber værdi for læserne, og redaktionen og testgruppen har dermed over tid kunnet prioriterer indholdet klarere i forhold til læserønsker. Helt overordnet har læserne af Tænk været overordentlige tilfredse, men det er tydeligt, at nogle artikler og test har klaret sig bedre end andre, hvilket givet anledning til fortsatte justeringer.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og Adfærdsbaseret reklame på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resume og hovedkonklusioner 4 1.1. Rapportens opbygning 7 2. Hvad er behavioral targeting? 8 2.1. Eksempel

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Madspild og lukkeloven Den 1. Oktober 2012 blev lukkeloven liberaliseret i Danmark. Dette har medført,

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Initiativer for gældsatte Maj 2011 Initiativer for gældsatte Maj 2011 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd 12 3. analyse

Læs mere

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2013 se af 21 grønne mærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Tove Christensen Søren Bøye Olsen Niels Kærgård Alex Dubgaard 2014 / 3 IFRO Dokumentation 2014 / 3 Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Forfattere:

Læs mere