Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring."

Transkript

1 Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde. Respondenter med en relativt højere indkomst (over kr. om et) er typisk blevet kontakt mere end husstande med en lig indkomst herunder. Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Derudover er knap hver fjerde (24%) blevet tilbudt investeringsprodukter, og hver ottende (12%) er blevet tilbudt at købe bankens egne aktier / garantikapital. Investeringsprodukterne tilbydes i højere grad ældre end yngre respondenter, mens tilbuddet om pensionsopsparing i højere grad tilbydes respondenter med en relativ høj husstandsindkomst. Det mest udbredte er, at tilbuddet modtages pr. brev, og i mindre grad telefonisk eller via elektronisk kommunikation ( , netbank, e-boks). Uanset formen, er det dog kun i gennemsnit hver fjerde (25%), som forud for modtagelsen af tilbuddet har accepteret, at banken holder dem orienteret om ny tilbud/produkter. Der er dog en del forskel herpå alt efter hvilket produkt der er tale om, men generelt har en overvægt ikke accepteret kontakten fra banken herom. Uanset accept eller ej oplever hver syvende respondent (14%) bankens praksis med at fremsende tilbud om nye eller alternative produkter som en ubetinget god service. Godt hver fjerde (29%) kan tilslutte sig dette, så længe der er tale om produkter tilpasset deres behov, mens knap hver tredje (30%) dog synes, at praksissen forudsætter, at de på forhånd har sagt ja til, at banken holder dem orienteret herom. Hver sjette (17%) synes uanset hvad, at det er irriterende at modtage tilbud fra banken. I flertallet af tilfældene hvor respondenterne har modtaget tilbud / henvendelser om nye produkter fra banken, oplevede de det som et generelt tilbud til alle bankens kunder. I godt hver fjerde tilfælde (28%) har henvendelsen fra banken bet frugt, om man vil, og tilbuddet er blevet accepteret og haves fortsat. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra danske forbrugere over Data er vejet på dimensionerne alder og geografi, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. 1

2 Figur 1 - ALLE Har du inden for de seneste fem modtaget skriftlige eller telefoniske tilbud fra din bank om produkter, du ikke allerede havde hos banken? Det kan være betalingskort, tilbud om pensionsopsparing, lånetyper, m.m. Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde hos bankerne, og hver tredje af disse er blevet kontaktet flere gange med tilbud. Som tabellen herunder viser, bliver husstande med en relativt højere indkomst (over kr. om et) kontaktet mere end husstande med en relativt lav indkomst (under kr.). Tabel 1 Har du inden for de seneste fem modtaget [ ] tilbud fra din bank om produkter, du ikke allerede havde hos banken x Husstandsindkomst & køn Under kr kr. Over kr Ja, flere gange 12% 18% 20% 16% 16% 18% 18% Ja, få gange / en enkelt gang 27% 26% 30% 30% 27% 30% 25% Nej 49% 44% 35% 41% 37% 45% 45% Husker ikke / ved ikke 12% 12% 15% 13% 20% 7% 12% Kilde: Forbrugerrådet Knap hver anden (49%) med en relativt lav husstandsindkomst er ikke blevet kontaktet inden for de seneste fem, mens det blandt respondenter med en relativt høj indkomst kun er godt hver tredje (35%), der kan afvise, at de er blevet kontaktet af deres bank inden for de seneste fem. Som tabellen viser, har alder ikke nogen entydig betydning for, om respondenterne kontaktes af deres bank med tilbud. 2

3 Figur 2 HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvilket produkt/produkter er du blevet tilbudt inden for de seneste fem? Her tænker vi ikke på, om du har sagt ja til de tilbudte produkter, men blot hvilke du har fået tilbudt inden for de seneste fem De typiske, respondenterne er tilbudt, er pensionsopsparing (44%), nyt / flere kreditkort (42%) og en form for forsikring (37%). Knap hver fjerde (24%) er blevet tilbudt investeringsprodukter, og hver ottende (12%) er blevet tilbudt at købe bankens egne aktier / garantikapital. Som det vil fremgå af tabel 2 på næste side, er det i højere grad respondenter med en relativ høj husstandsindkomst, der tilbydes pensionsopsparing via banken, mens investeringsprodukter i højere grad tilbydes ældre respondenter. 3

4 Tabel 2 Hvilket produkt/produkter er du blevet tilbudt inden for de seneste fem x Husstandsindkomst & køn Under kr kr. Over kr Pensionsopsparing 33% 44% 54% 30% 54% 52% 21% Betalingskort 46% 40% 41% 54% 39% 40% 43% Forsikring 39% 36% 32% 29% 46% 31% 39% Investeringsprodukter 23% 29% 22% 8% 20% 28% 36% Investering i bankens aktier / garantikapital Kilde: Forbrugerrådet 13% 15% 9% 5% 12% 13% 16% Blandt respondenter over 65, som har fået et eller flere tilbud fra deres bank inden for de seneste fem, har mere end hver tredje (36%) fået tilbudt investeringsprodukter, og hver sjette (16%) i samme aldersgruppe har fået tilbudt at købe aktier i deres bank / garantikapital. Samme gruppe f ikke overraskende i mindre grad tilbudt pensionsopsparing i banken, som typisk tilbydes de ige, og i højere grad personer med en relativt høj husstandsindkomst, hvoraf mere end hver anden (54%), har fået dette tilbudt, mens det kun er hver tredje (33%) med en relativ lav husstandsindkomst. I gennemsnit har hver fjerde (25%) sagt god for, at banken holder dem orienteret om ny tilbud/produkter inden for en eller flere produktområder, men der er store forskelle produkttyperne i mellem, jf. figur 3 på næste side. 4

5 Figur 3 HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Havde du forud herfor accepteret eller anmodet din bank om at holde dig orienteret om nye tilbud/produkter inden for de pågældende kategorier? Op mod hver anden (42%), som har modtaget tilbud om boliglån / lån i friværdien / refinansiering, havde forud herfor accepteret, at banken kontaktede dem herom mens en tilsvarende andel (42%), ikke havde sagt god herfor. Modtagne tilbud om billån, investering i bankens egne aktier / garantibeviser havde kun omkring hver sjette ( 16%) accepteret at modtage tilbud om forud for at bankens sendte dem dette, mens næsten to ud af tre ( 62%) altså ikke har accepteret at blive orienteret om. Uanset arten af tilbuddet foreg langt den primære kontakt fra banken via brev, jf. figur 4 på næste side. 5

6 Figur 4 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvordan kontaktede banken dig om de pågældende tilbud? Efter brevkontakt, er præsentation af tilbuddet ved besøg i banken det næstmest udbredte. Telefonisk kontakt er mindre udbredt, n det kommer til præsentation af tilbud / nye produkter. I de tilfælde hvor banken har valgt denne kontaktform, har der primært været tale om investeringsprodukter, opsparingsprodukter, forsikringer og budgetkontoer. Det afhænger en del af det tilbudte produkt, om respondenterne oplevede det som tilpasset dem og deres behov, eller om der var tale om et mere generelt udformet tilbud til bankens kunder. Tilbud om investering i bankens aktier / garantibeviser, om betalingskort og forsikringer opfattede flertallet som en generel skrivelse til alle bankens kunder, mens tilbud om lån i friværdi og opsparingsprodukter generelt, blev opfattet som tilpasset deres egne behov, jf. figur 5 på næste side. 6

7 Figur 5 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Havde du oplevelsen af, at tilbuddet / tilbuddene var generelt til alle bankens kunder, eller nye kunder, eller at det var tilpasset dig? I flertallet af tilfældene af bankernes afgivelse af tilbud / henvendelser om nye produkter, oplever modtagerne det som et generelt tilbud til alle bankens kunder. Fx oplevede mindre end hver tiende (7%), at et tilbud om at investere i bankens egne aktier / garantikapital, var tilpasset deres behov, mens næsten tre ud af fire (70%) oplevede det som en generel henvendelser givet til bankens kunder. Mest individuelt tilpasset opleves henvendelser om boliglån / lån i friværdi. I godt hver fjerde tilfælde (28%) har henvendelsen fra banken bet frugt, om man vil, idet det er andelen af forbrugere, som sagde ja til det pågældende produkt og fortsat har det. Knap en ud af tredive (3%), som fik et produkt tilbudt, og i mod det, men har ikke længere produktet i dag. I figur 6 på næste side kan denne opdeling på produkttyper ses. 7

8 Figur 6 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvilken slags underlag st trampolinen på? Det som flest har sagt ja til, og holdt fast i, er tilbuddet om nyt/flere betalingskort, boliglån, opsparingsprodukter og investering i bankens egne aktier / garantikapital. Mest afvist er tilbuddene om forhåndsgodkendelse til lån, forsikringsprodukter og billån, som omkring tre ud af fire ( 75%) ikke har taget i mod hverken på tilbudstidspunktet eller senere. 8

9 Figur 7 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvor ofte modtager du tilbud fra din bank om nye produkter, eller alternative produkter i forhold til de produkter du allerede har? Hver sjette (17%) angiver, at de højst modtager tilbud fra banken en gang i kvartalet, mens yderligere hver fjerde angiver, at det typisk sker en gang hvert halve. Knap hver anden (46%) modtager det sjældnere end en gang hvert halve. Tabel 3 Under kr. med en lavere husstandsindkomst kr. Over kr. Ca. en gang om måneden 2% 4% 6% Ca. en gang i kvartalet 18% 11% 16% Ca. en gang hvert halve 16% 28% 26% Sjældnere 49% 48% 41% Ved ikke 15% 10% 11% Kilde: Forbrugerrådet Husstandsindkomst Hvor ofte modtager du tilbud fra din bank x Husstandsindkomst Der er en tendens til, at respondenter med en relativ høj husstandsindkomst (over kr.) oftere modtager tilbud end respondenter 9

10 Figur 8 HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvordan vurderer du bankens praksis med at fremsende dig tilbud om nye eller alternative produkter? Hver syvende respondent (14%) oplever bankens praksis med at fremsende tilbud om nye eller alternative produkter som en ubetinget god service. Godt hver fjerde (29%) synes tilsvarende, så længe der er tale om produkter tilpasset deres behov, og knap hver tredje (30%) synes det er en god service, under den forudsætning, at de har på forhånd har sagt ja til, at banken holder dem orienteret herom. Hver sjette (17%) synes uanset hvad, at det er irriterende at modtage tilbud fra banken. Respondentens husstandsindkomst har ikke nogen entydig betydning for, om de finder bankernes praksis irriterende eller en god service. Men det har alder, køn og geografi. Specielt de helt unge, såvel som kvinder, finder det i højere grad irriterende, end mænd og de ældre respondenter gør. Tabel 4 Hvordan vurderer du bankens praksis x Alder, køn & geografi Kvinder Mænd Hovedstaden Sjælland & Øerne Jylland Det er en god service 14% 12% 15% 15% 12% 16% 13% 13% 15% Det er en god service, så længe det [ ] passer til mine behov Det er en god service, så længe [...] jeg har sagt ja her til 22% 30% 29% 36% 28% 30% 26% 31% 32% 24% 29% 30% 40% 27% 34% 35% 33% 25% Det er irriterende 29% 18% 17% 5% 21% 12% 21% 14% 15% Ved ikke 11% 11% 9% 4% 11% 7% 4% 10% 13% Kilde: Forbrugerrådet Endelig gælder, at respondenter bosat i Hovedstadsområdet er mere skeptiske overfor denne praksis end respondenter i resten af landet. 10

11 Generelle kommentarer til undersøgelsen: Anvender 3 banker og har forskellig profil heri - [af mand, over 65 med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Da vi ikke har lån eller skylder noget er Banken nok ikke så intresseret i os - [af kvinde, med ukendt husstandsindkomst, der ikke ved, hvad han/hun synes om bankens praksis med at sende tilbud] Det er deres måde at tjene penge på - [af kvinde, med ukendt husstandsindkomst, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Det er en god service, da jeg så kan tjekke om jeg har behovet for servicen - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] Det er OK nu, men har skiftet bank og min forrige bank var meget irriterende med sin markedsføring. - [af mand, med ukendt husstandsindkomst, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Det er tydeligt, at banken bliver mere interesseret i at have en som kunde, n ens løn stiger. - [af mand, med en husstandsindkomst på under kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Det undrer mig lidt, at de uopfordret sender tilbud om f.eks. lån, som jeg ikke selv kan se, at jeg har råd til. Jeg mener, at de skulle nøjes med at sende tilbud, hvis jeg havde bedt om det. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der ikke ved, hvad han/hun synes om bankens praksis med at sende tilbud] Er blevet kontaktet igen ang. forsikring - den var blevet billigere og bedre dækning! - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Henvendelsen fra banken var ifm. jeg sammen med banken skulle kigge på mine opsparingers anbringelse - altså relevant - [af kvinde, over 65 med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Hvorn begynder banken at betale mig for at udføre alle transaktioner selv via min netbank? - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Jeg er ansat i banken (Nordea) og føler at kunderne - såvel som jeg selv - f besked om de ting, som er relevant for den enkelte. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Jeg er godt klar over, at bankrådgiveren tjener på at sælge ydelserne til mig og ikke bare gør det for mine blå øjnes skyld. Og jeg skal altid have oplyst gebyrer, for jeg hader virkelig gebyrer. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der ikke ved, hvad han/hun synes om bankens praksis med at sende tilbud] 11

12 Jeg f ikke længere tilbuddene, da de vist har forstået, at de ikke kan matche de ordninger, jeg allerede har. - [af kvinde, over 65 med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Jeg har fået tilbud om forbrugslån fra Nordea eller Danske Bank et par gange. Det blev jeg faktisk lidt gal over i disse krisetider. Og jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har sagt ja til, at de må sende den slags tilbud. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Jeg har skiftet bank indenfor de sidste 5. Min gamle bank tilbød ofte produkter som ikke passede til mine behov og det var en medvirkende faktor til at jeg skiftede bank. Min nuværende bank skræddersyr tilbud til mine behov. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Jeg kan ikke forstaa, at flere banker i Danmark stadig vaelger at bruge papir og kuvert paa at kontakte en om nye produkter. De skulle istedet bare benytte - det andet er lidt gammeldags og spild af papir. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Jeg kom til penge og søgte efter en acceptabel indlånsrente. Jeg var kunde i den lokale afd. af Danske Bank, og spurgte gentagne gange, mens jeg ventede på at arven blev udbetalt, efter en såkaldt højrentekonto som de havde haft tidligere. Det produkt kunne de i månederne optil min arv blev udbetalt ikke præsentere mig for. Men jeg blev kaldt til et møde hvor jeg så blev præsenteret for DANSKE INVEST. Jeg protesterede ikke- de var jo så venlige. Nu har jeg solgt obligationerne og aktierne igen og mistet 3000 kr på mindre end 3 måneder. I banken var de sikre på at det dengang var en god investering, og de kunne ikke forstå at jeg allerede ville sælge på trods af at min investering hurtigt kom i minus.men i pressen har man jo hørt så meget om at det er pengeinstituttet der tjener mest på disse investeringer. - [af mand, med en husstandsindkomst på under kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Jeg syntes det er fræk at fremsende tilbud om lån - nogle mennesker kan føle sig fristede til at låne gud ved ikke hvor mange penge, sådanne breve smider jeg direkte ud. Har heller ikke behov for lån - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Kan være irriterende, da de har sendt så meget, dette er dog blevet bedre efter at vi har fået ændret vores opsætning på konto udtog og anvender e-boks :-) - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Kan være ugennemskueligt - [af mand, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Man skal bare altid være klar over at banken også er en forretning og ikke gør det for min skyld. Så man skal tænke sig om - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] Min bank (Arbejdernes Landsbank) har aldrig tilbudt mig useriøse og risikable investeringsprojekter. Jeg har tillid til min bank, men har dog altid været helt afklaret på, at banken er en forretning, og at de såkaldte bankrådgivere er ansat af banken og ikke af mig. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at 12

13 bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Som sædvanlig meget tendentiøs - jeg kan næsten gennemskue Carsten Holdums pressemeddelelse. "xx procent af danske bankkunder f tilbud de ikke har bedt om - det er et meget alvorligt problem, da mange af de forbrugere vi repræsenterer er så dumme, at de ikke kan overskue deres egen økonomi. Bankar skal i modsætning til alle andre virksomheder holde sig fra at sælge produkter til deres kunder." - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] Som udgangpunkt for mig kan jeg godt selv finde ud af hvad jeg behøver - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Vi har 2 banker - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] 13

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Tæt på to ud af tre forbrugere (61%) har lagt mærke til, at nogle butikker skilter med en rabatmulighed som følge af en kundes organisering

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Det danske skattesystem betyder bl.a., at dansk økonomi er

Læs mere

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507)

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507) Analyseinstituttet YouGov har i 2017 gennemført en analyse for Finans Danmark. Analysen undersøger 16-25 åriges adfærd i forhold til opsparing, hvor velinformerede de unge er, samt deres holdning til investering

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse

Læs mere

FORBRUGERPANELET MARTS 2011. Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil

FORBRUGERPANELET MARTS 2011. Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil Ni ud af ti respondenter (91%) spiser kød mindst hver anden dag. Folk bosat i Jylland spiser hyppigere kød til aftensmad end respondenter bosat

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Markedsanalyse. 5. december 2017

Markedsanalyse. 5. december 2017 Markedsanalyse 5. december 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen 2017 Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Andelen der har deltaget i deleøkonomien er tredoblet på et år

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

home - en del af Danske Bank koncernen

home - en del af Danske Bank koncernen home - en del af Danske Bank koncernen Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde Siden starten i 1990 har home præget den danske ejendomsmæglerbranche med innovative produkter, der gør det trygt at købe

Læs mere

FORBRUGERPANELET OKTOBER 2011. Forbrugerpanelet om apoteker

FORBRUGERPANELET OKTOBER 2011. Forbrugerpanelet om apoteker Forbrugerpanelet om apoteker Det typiske blandt respondenterne er, at de køber receptpligtige lægemidler på apoteket ca. en gang i kvartalet, hvilket 40% angiver, mens knap hver tredje (31%) gør det sjældnere.

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 28. JUNI 2010 Præsentation af undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2009 Hovedkonklusioner 190.000 låntagere omlagde og/eller

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger AUGUST 4 5% 5% 5% 4% 8% 5% 8% 9% 4% 8% 8% 7% -9 årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-69 årige 7-74 årige Andel af respondenter i

Læs mere

Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden.

Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden. Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden. Et stort flertal af vælgerne vil gerne have en bedre standard for bad til ældre, end ældre hjemmehjælpsmodtagere oplever i

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007 Sp1. I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? De hænger fremme i butikker, restauranter, kantiner og andre steder hvor man

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Lønmodtageres finansielle formuer

Lønmodtageres finansielle formuer Analyse Lønmodtageres finansielle formuer De ca. 2,1 mio. danske lønmodtagere havde i 215 en gennemsnitlig finansiel formue på over 2. kr. pr. person. Størstedelen var placeret på indlånskonti, mens resten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011

Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011 Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011 Hvad står øverst på din økonomiske ønskeliste for 2011? Gang i ejendomsmarkedet 15% 16% 16% 3 7% Lavere skat på arbejde 26% 26% 15% 15% 12% 7% Lavere rente

Læs mere