Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring."

Transkript

1 Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde. Respondenter med en relativt højere indkomst (over kr. om et) er typisk blevet kontakt mere end husstande med en lig indkomst herunder. Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Derudover er knap hver fjerde (24%) blevet tilbudt investeringsprodukter, og hver ottende (12%) er blevet tilbudt at købe bankens egne aktier / garantikapital. Investeringsprodukterne tilbydes i højere grad ældre end yngre respondenter, mens tilbuddet om pensionsopsparing i højere grad tilbydes respondenter med en relativ høj husstandsindkomst. Det mest udbredte er, at tilbuddet modtages pr. brev, og i mindre grad telefonisk eller via elektronisk kommunikation ( , netbank, e-boks). Uanset formen, er det dog kun i gennemsnit hver fjerde (25%), som forud for modtagelsen af tilbuddet har accepteret, at banken holder dem orienteret om ny tilbud/produkter. Der er dog en del forskel herpå alt efter hvilket produkt der er tale om, men generelt har en overvægt ikke accepteret kontakten fra banken herom. Uanset accept eller ej oplever hver syvende respondent (14%) bankens praksis med at fremsende tilbud om nye eller alternative produkter som en ubetinget god service. Godt hver fjerde (29%) kan tilslutte sig dette, så længe der er tale om produkter tilpasset deres behov, mens knap hver tredje (30%) dog synes, at praksissen forudsætter, at de på forhånd har sagt ja til, at banken holder dem orienteret herom. Hver sjette (17%) synes uanset hvad, at det er irriterende at modtage tilbud fra banken. I flertallet af tilfældene hvor respondenterne har modtaget tilbud / henvendelser om nye produkter fra banken, oplevede de det som et generelt tilbud til alle bankens kunder. I godt hver fjerde tilfælde (28%) har henvendelsen fra banken bet frugt, om man vil, og tilbuddet er blevet accepteret og haves fortsat. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra danske forbrugere over Data er vejet på dimensionerne alder og geografi, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. 1

2 Figur 1 - ALLE Har du inden for de seneste fem modtaget skriftlige eller telefoniske tilbud fra din bank om produkter, du ikke allerede havde hos banken? Det kan være betalingskort, tilbud om pensionsopsparing, lånetyper, m.m. Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde hos bankerne, og hver tredje af disse er blevet kontaktet flere gange med tilbud. Som tabellen herunder viser, bliver husstande med en relativt højere indkomst (over kr. om et) kontaktet mere end husstande med en relativt lav indkomst (under kr.). Tabel 1 Har du inden for de seneste fem modtaget [ ] tilbud fra din bank om produkter, du ikke allerede havde hos banken x Husstandsindkomst & køn Under kr kr. Over kr Ja, flere gange 12% 18% 20% 16% 16% 18% 18% Ja, få gange / en enkelt gang 27% 26% 30% 30% 27% 30% 25% Nej 49% 44% 35% 41% 37% 45% 45% Husker ikke / ved ikke 12% 12% 15% 13% 20% 7% 12% Kilde: Forbrugerrådet Knap hver anden (49%) med en relativt lav husstandsindkomst er ikke blevet kontaktet inden for de seneste fem, mens det blandt respondenter med en relativt høj indkomst kun er godt hver tredje (35%), der kan afvise, at de er blevet kontaktet af deres bank inden for de seneste fem. Som tabellen viser, har alder ikke nogen entydig betydning for, om respondenterne kontaktes af deres bank med tilbud. 2

3 Figur 2 HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvilket produkt/produkter er du blevet tilbudt inden for de seneste fem? Her tænker vi ikke på, om du har sagt ja til de tilbudte produkter, men blot hvilke du har fået tilbudt inden for de seneste fem De typiske, respondenterne er tilbudt, er pensionsopsparing (44%), nyt / flere kreditkort (42%) og en form for forsikring (37%). Knap hver fjerde (24%) er blevet tilbudt investeringsprodukter, og hver ottende (12%) er blevet tilbudt at købe bankens egne aktier / garantikapital. Som det vil fremgå af tabel 2 på næste side, er det i højere grad respondenter med en relativ høj husstandsindkomst, der tilbydes pensionsopsparing via banken, mens investeringsprodukter i højere grad tilbydes ældre respondenter. 3

4 Tabel 2 Hvilket produkt/produkter er du blevet tilbudt inden for de seneste fem x Husstandsindkomst & køn Under kr kr. Over kr Pensionsopsparing 33% 44% 54% 30% 54% 52% 21% Betalingskort 46% 40% 41% 54% 39% 40% 43% Forsikring 39% 36% 32% 29% 46% 31% 39% Investeringsprodukter 23% 29% 22% 8% 20% 28% 36% Investering i bankens aktier / garantikapital Kilde: Forbrugerrådet 13% 15% 9% 5% 12% 13% 16% Blandt respondenter over 65, som har fået et eller flere tilbud fra deres bank inden for de seneste fem, har mere end hver tredje (36%) fået tilbudt investeringsprodukter, og hver sjette (16%) i samme aldersgruppe har fået tilbudt at købe aktier i deres bank / garantikapital. Samme gruppe f ikke overraskende i mindre grad tilbudt pensionsopsparing i banken, som typisk tilbydes de ige, og i højere grad personer med en relativt høj husstandsindkomst, hvoraf mere end hver anden (54%), har fået dette tilbudt, mens det kun er hver tredje (33%) med en relativ lav husstandsindkomst. I gennemsnit har hver fjerde (25%) sagt god for, at banken holder dem orienteret om ny tilbud/produkter inden for en eller flere produktområder, men der er store forskelle produkttyperne i mellem, jf. figur 3 på næste side. 4

5 Figur 3 HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Havde du forud herfor accepteret eller anmodet din bank om at holde dig orienteret om nye tilbud/produkter inden for de pågældende kategorier? Op mod hver anden (42%), som har modtaget tilbud om boliglån / lån i friværdien / refinansiering, havde forud herfor accepteret, at banken kontaktede dem herom mens en tilsvarende andel (42%), ikke havde sagt god herfor. Modtagne tilbud om billån, investering i bankens egne aktier / garantibeviser havde kun omkring hver sjette ( 16%) accepteret at modtage tilbud om forud for at bankens sendte dem dette, mens næsten to ud af tre ( 62%) altså ikke har accepteret at blive orienteret om. Uanset arten af tilbuddet foreg langt den primære kontakt fra banken via brev, jf. figur 4 på næste side. 5

6 Figur 4 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvordan kontaktede banken dig om de pågældende tilbud? Efter brevkontakt, er præsentation af tilbuddet ved besøg i banken det næstmest udbredte. Telefonisk kontakt er mindre udbredt, n det kommer til præsentation af tilbud / nye produkter. I de tilfælde hvor banken har valgt denne kontaktform, har der primært været tale om investeringsprodukter, opsparingsprodukter, forsikringer og budgetkontoer. Det afhænger en del af det tilbudte produkt, om respondenterne oplevede det som tilpasset dem og deres behov, eller om der var tale om et mere generelt udformet tilbud til bankens kunder. Tilbud om investering i bankens aktier / garantibeviser, om betalingskort og forsikringer opfattede flertallet som en generel skrivelse til alle bankens kunder, mens tilbud om lån i friværdi og opsparingsprodukter generelt, blev opfattet som tilpasset deres egne behov, jf. figur 5 på næste side. 6

7 Figur 5 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Havde du oplevelsen af, at tilbuddet / tilbuddene var generelt til alle bankens kunder, eller nye kunder, eller at det var tilpasset dig? I flertallet af tilfældene af bankernes afgivelse af tilbud / henvendelser om nye produkter, oplever modtagerne det som et generelt tilbud til alle bankens kunder. Fx oplevede mindre end hver tiende (7%), at et tilbud om at investere i bankens egne aktier / garantikapital, var tilpasset deres behov, mens næsten tre ud af fire (70%) oplevede det som en generel henvendelser givet til bankens kunder. Mest individuelt tilpasset opleves henvendelser om boliglån / lån i friværdi. I godt hver fjerde tilfælde (28%) har henvendelsen fra banken bet frugt, om man vil, idet det er andelen af forbrugere, som sagde ja til det pågældende produkt og fortsat har det. Knap en ud af tredive (3%), som fik et produkt tilbudt, og i mod det, men har ikke længere produktet i dag. I figur 6 på næste side kan denne opdeling på produkttyper ses. 7

8 Figur 6 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvilken slags underlag st trampolinen på? Det som flest har sagt ja til, og holdt fast i, er tilbuddet om nyt/flere betalingskort, boliglån, opsparingsprodukter og investering i bankens egne aktier / garantikapital. Mest afvist er tilbuddene om forhåndsgodkendelse til lån, forsikringsprodukter og billån, som omkring tre ud af fire ( 75%) ikke har taget i mod hverken på tilbudstidspunktet eller senere. 8

9 Figur 7 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvor ofte modtager du tilbud fra din bank om nye produkter, eller alternative produkter i forhold til de produkter du allerede har? Hver sjette (17%) angiver, at de højst modtager tilbud fra banken en gang i kvartalet, mens yderligere hver fjerde angiver, at det typisk sker en gang hvert halve. Knap hver anden (46%) modtager det sjældnere end en gang hvert halve. Tabel 3 Under kr. med en lavere husstandsindkomst kr. Over kr. Ca. en gang om måneden 2% 4% 6% Ca. en gang i kvartalet 18% 11% 16% Ca. en gang hvert halve 16% 28% 26% Sjældnere 49% 48% 41% Ved ikke 15% 10% 11% Kilde: Forbrugerrådet Husstandsindkomst Hvor ofte modtager du tilbud fra din bank x Husstandsindkomst Der er en tendens til, at respondenter med en relativ høj husstandsindkomst (over kr.) oftere modtager tilbud end respondenter 9

10 Figur 8 HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvordan vurderer du bankens praksis med at fremsende dig tilbud om nye eller alternative produkter? Hver syvende respondent (14%) oplever bankens praksis med at fremsende tilbud om nye eller alternative produkter som en ubetinget god service. Godt hver fjerde (29%) synes tilsvarende, så længe der er tale om produkter tilpasset deres behov, og knap hver tredje (30%) synes det er en god service, under den forudsætning, at de har på forhånd har sagt ja til, at banken holder dem orienteret herom. Hver sjette (17%) synes uanset hvad, at det er irriterende at modtage tilbud fra banken. Respondentens husstandsindkomst har ikke nogen entydig betydning for, om de finder bankernes praksis irriterende eller en god service. Men det har alder, køn og geografi. Specielt de helt unge, såvel som kvinder, finder det i højere grad irriterende, end mænd og de ældre respondenter gør. Tabel 4 Hvordan vurderer du bankens praksis x Alder, køn & geografi Kvinder Mænd Hovedstaden Sjælland & Øerne Jylland Det er en god service 14% 12% 15% 15% 12% 16% 13% 13% 15% Det er en god service, så længe det [ ] passer til mine behov Det er en god service, så længe [...] jeg har sagt ja her til 22% 30% 29% 36% 28% 30% 26% 31% 32% 24% 29% 30% 40% 27% 34% 35% 33% 25% Det er irriterende 29% 18% 17% 5% 21% 12% 21% 14% 15% Ved ikke 11% 11% 9% 4% 11% 7% 4% 10% 13% Kilde: Forbrugerrådet Endelig gælder, at respondenter bosat i Hovedstadsområdet er mere skeptiske overfor denne praksis end respondenter i resten af landet. 10

11 Generelle kommentarer til undersøgelsen: Anvender 3 banker og har forskellig profil heri - [af mand, over 65 med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Da vi ikke har lån eller skylder noget er Banken nok ikke så intresseret i os - [af kvinde, med ukendt husstandsindkomst, der ikke ved, hvad han/hun synes om bankens praksis med at sende tilbud] Det er deres måde at tjene penge på - [af kvinde, med ukendt husstandsindkomst, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Det er en god service, da jeg så kan tjekke om jeg har behovet for servicen - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] Det er OK nu, men har skiftet bank og min forrige bank var meget irriterende med sin markedsføring. - [af mand, med ukendt husstandsindkomst, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Det er tydeligt, at banken bliver mere interesseret i at have en som kunde, n ens løn stiger. - [af mand, med en husstandsindkomst på under kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Det undrer mig lidt, at de uopfordret sender tilbud om f.eks. lån, som jeg ikke selv kan se, at jeg har råd til. Jeg mener, at de skulle nøjes med at sende tilbud, hvis jeg havde bedt om det. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der ikke ved, hvad han/hun synes om bankens praksis med at sende tilbud] Er blevet kontaktet igen ang. forsikring - den var blevet billigere og bedre dækning! - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Henvendelsen fra banken var ifm. jeg sammen med banken skulle kigge på mine opsparingers anbringelse - altså relevant - [af kvinde, over 65 med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Hvorn begynder banken at betale mig for at udføre alle transaktioner selv via min netbank? - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Jeg er ansat i banken (Nordea) og føler at kunderne - såvel som jeg selv - f besked om de ting, som er relevant for den enkelte. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Jeg er godt klar over, at bankrådgiveren tjener på at sælge ydelserne til mig og ikke bare gør det for mine blå øjnes skyld. Og jeg skal altid have oplyst gebyrer, for jeg hader virkelig gebyrer. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der ikke ved, hvad han/hun synes om bankens praksis med at sende tilbud] 11

12 Jeg f ikke længere tilbuddene, da de vist har forstået, at de ikke kan matche de ordninger, jeg allerede har. - [af kvinde, over 65 med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Jeg har fået tilbud om forbrugslån fra Nordea eller Danske Bank et par gange. Det blev jeg faktisk lidt gal over i disse krisetider. Og jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har sagt ja til, at de må sende den slags tilbud. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Jeg har skiftet bank indenfor de sidste 5. Min gamle bank tilbød ofte produkter som ikke passede til mine behov og det var en medvirkende faktor til at jeg skiftede bank. Min nuværende bank skræddersyr tilbud til mine behov. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Jeg kan ikke forstaa, at flere banker i Danmark stadig vaelger at bruge papir og kuvert paa at kontakte en om nye produkter. De skulle istedet bare benytte - det andet er lidt gammeldags og spild af papir. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Jeg kom til penge og søgte efter en acceptabel indlånsrente. Jeg var kunde i den lokale afd. af Danske Bank, og spurgte gentagne gange, mens jeg ventede på at arven blev udbetalt, efter en såkaldt højrentekonto som de havde haft tidligere. Det produkt kunne de i månederne optil min arv blev udbetalt ikke præsentere mig for. Men jeg blev kaldt til et møde hvor jeg så blev præsenteret for DANSKE INVEST. Jeg protesterede ikke- de var jo så venlige. Nu har jeg solgt obligationerne og aktierne igen og mistet 3000 kr på mindre end 3 måneder. I banken var de sikre på at det dengang var en god investering, og de kunne ikke forstå at jeg allerede ville sælge på trods af at min investering hurtigt kom i minus.men i pressen har man jo hørt så meget om at det er pengeinstituttet der tjener mest på disse investeringer. - [af mand, med en husstandsindkomst på under kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Jeg syntes det er fræk at fremsende tilbud om lån - nogle mennesker kan føle sig fristede til at låne gud ved ikke hvor mange penge, sådanne breve smider jeg direkte ud. Har heller ikke behov for lån - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Kan være irriterende, da de har sendt så meget, dette er dog blevet bedre efter at vi har fået ændret vores opsætning på konto udtog og anvender e-boks :-) - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Kan være ugennemskueligt - [af mand, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Man skal bare altid være klar over at banken også er en forretning og ikke gør det for min skyld. Så man skal tænke sig om - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] Min bank (Arbejdernes Landsbank) har aldrig tilbudt mig useriøse og risikable investeringsprojekter. Jeg har tillid til min bank, men har dog altid været helt afklaret på, at banken er en forretning, og at de såkaldte bankrådgivere er ansat af banken og ikke af mig. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at 12

13 bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Som sædvanlig meget tendentiøs - jeg kan næsten gennemskue Carsten Holdums pressemeddelelse. "xx procent af danske bankkunder f tilbud de ikke har bedt om - det er et meget alvorligt problem, da mange af de forbrugere vi repræsenterer er så dumme, at de ikke kan overskue deres egen økonomi. Bankar skal i modsætning til alle andre virksomheder holde sig fra at sælge produkter til deres kunder." - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] Som udgangpunkt for mig kan jeg godt selv finde ud af hvad jeg behøver - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Vi har 2 banker - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] 13

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd 12 3. analyse

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme K/S markedsanalyse 15 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 1 Indhold Forord 4 Formål med K/S markedsanalysen 5 Hovedkonklusioner 15 5 Hvem køber K/S og hvad køber de? 6 K/S og P/S udbydere 7 Det danske K/S

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 3 2.0 BAGGRUND 5 3.0 REGULERING AF OMRÅDET 7 4.0 PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSENS

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001

Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001 Rapport Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001 December 2001 Deres Notater Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 INDHOLD INDHOLD... 3 UNDERSØGELSENS BAGGRUND... 4 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN...

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd Penge Magasin fra Forbrugerrådet September 2011 nr. 10 kr. 50, så får du bedre råd Verdensmarkedsprisen på korn, indekseret juni 2011 300 250 december 2008 200 150 Investering i fødevarer kan føre til

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015.

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015. Toyota banker bankerne Danmarks bedste og billigste billån 2015. APR. 2015 Her kigges på en Ford Fiesta, der prismæssigt ligger op til 185.000 kroner. Ford er ikke med i testen af billån. Billån test»

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere