Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring."

Transkript

1 Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde. Respondenter med en relativt højere indkomst (over kr. om et) er typisk blevet kontakt mere end husstande med en lig indkomst herunder. Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Derudover er knap hver fjerde (24%) blevet tilbudt investeringsprodukter, og hver ottende (12%) er blevet tilbudt at købe bankens egne aktier / garantikapital. Investeringsprodukterne tilbydes i højere grad ældre end yngre respondenter, mens tilbuddet om pensionsopsparing i højere grad tilbydes respondenter med en relativ høj husstandsindkomst. Det mest udbredte er, at tilbuddet modtages pr. brev, og i mindre grad telefonisk eller via elektronisk kommunikation ( , netbank, e-boks). Uanset formen, er det dog kun i gennemsnit hver fjerde (25%), som forud for modtagelsen af tilbuddet har accepteret, at banken holder dem orienteret om ny tilbud/produkter. Der er dog en del forskel herpå alt efter hvilket produkt der er tale om, men generelt har en overvægt ikke accepteret kontakten fra banken herom. Uanset accept eller ej oplever hver syvende respondent (14%) bankens praksis med at fremsende tilbud om nye eller alternative produkter som en ubetinget god service. Godt hver fjerde (29%) kan tilslutte sig dette, så længe der er tale om produkter tilpasset deres behov, mens knap hver tredje (30%) dog synes, at praksissen forudsætter, at de på forhånd har sagt ja til, at banken holder dem orienteret herom. Hver sjette (17%) synes uanset hvad, at det er irriterende at modtage tilbud fra banken. I flertallet af tilfældene hvor respondenterne har modtaget tilbud / henvendelser om nye produkter fra banken, oplevede de det som et generelt tilbud til alle bankens kunder. I godt hver fjerde tilfælde (28%) har henvendelsen fra banken bet frugt, om man vil, og tilbuddet er blevet accepteret og haves fortsat. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra danske forbrugere over Data er vejet på dimensionerne alder og geografi, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. 1

2 Figur 1 - ALLE Har du inden for de seneste fem modtaget skriftlige eller telefoniske tilbud fra din bank om produkter, du ikke allerede havde hos banken? Det kan være betalingskort, tilbud om pensionsopsparing, lånetyper, m.m. Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde hos bankerne, og hver tredje af disse er blevet kontaktet flere gange med tilbud. Som tabellen herunder viser, bliver husstande med en relativt højere indkomst (over kr. om et) kontaktet mere end husstande med en relativt lav indkomst (under kr.). Tabel 1 Har du inden for de seneste fem modtaget [ ] tilbud fra din bank om produkter, du ikke allerede havde hos banken x Husstandsindkomst & køn Under kr kr. Over kr Ja, flere gange 12% 18% 20% 16% 16% 18% 18% Ja, få gange / en enkelt gang 27% 26% 30% 30% 27% 30% 25% Nej 49% 44% 35% 41% 37% 45% 45% Husker ikke / ved ikke 12% 12% 15% 13% 20% 7% 12% Kilde: Forbrugerrådet Knap hver anden (49%) med en relativt lav husstandsindkomst er ikke blevet kontaktet inden for de seneste fem, mens det blandt respondenter med en relativt høj indkomst kun er godt hver tredje (35%), der kan afvise, at de er blevet kontaktet af deres bank inden for de seneste fem. Som tabellen viser, har alder ikke nogen entydig betydning for, om respondenterne kontaktes af deres bank med tilbud. 2

3 Figur 2 HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvilket produkt/produkter er du blevet tilbudt inden for de seneste fem? Her tænker vi ikke på, om du har sagt ja til de tilbudte produkter, men blot hvilke du har fået tilbudt inden for de seneste fem De typiske, respondenterne er tilbudt, er pensionsopsparing (44%), nyt / flere kreditkort (42%) og en form for forsikring (37%). Knap hver fjerde (24%) er blevet tilbudt investeringsprodukter, og hver ottende (12%) er blevet tilbudt at købe bankens egne aktier / garantikapital. Som det vil fremgå af tabel 2 på næste side, er det i højere grad respondenter med en relativ høj husstandsindkomst, der tilbydes pensionsopsparing via banken, mens investeringsprodukter i højere grad tilbydes ældre respondenter. 3

4 Tabel 2 Hvilket produkt/produkter er du blevet tilbudt inden for de seneste fem x Husstandsindkomst & køn Under kr kr. Over kr Pensionsopsparing 33% 44% 54% 30% 54% 52% 21% Betalingskort 46% 40% 41% 54% 39% 40% 43% Forsikring 39% 36% 32% 29% 46% 31% 39% Investeringsprodukter 23% 29% 22% 8% 20% 28% 36% Investering i bankens aktier / garantikapital Kilde: Forbrugerrådet 13% 15% 9% 5% 12% 13% 16% Blandt respondenter over 65, som har fået et eller flere tilbud fra deres bank inden for de seneste fem, har mere end hver tredje (36%) fået tilbudt investeringsprodukter, og hver sjette (16%) i samme aldersgruppe har fået tilbudt at købe aktier i deres bank / garantikapital. Samme gruppe f ikke overraskende i mindre grad tilbudt pensionsopsparing i banken, som typisk tilbydes de ige, og i højere grad personer med en relativt høj husstandsindkomst, hvoraf mere end hver anden (54%), har fået dette tilbudt, mens det kun er hver tredje (33%) med en relativ lav husstandsindkomst. I gennemsnit har hver fjerde (25%) sagt god for, at banken holder dem orienteret om ny tilbud/produkter inden for en eller flere produktområder, men der er store forskelle produkttyperne i mellem, jf. figur 3 på næste side. 4

5 Figur 3 HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Havde du forud herfor accepteret eller anmodet din bank om at holde dig orienteret om nye tilbud/produkter inden for de pågældende kategorier? Op mod hver anden (42%), som har modtaget tilbud om boliglån / lån i friværdien / refinansiering, havde forud herfor accepteret, at banken kontaktede dem herom mens en tilsvarende andel (42%), ikke havde sagt god herfor. Modtagne tilbud om billån, investering i bankens egne aktier / garantibeviser havde kun omkring hver sjette ( 16%) accepteret at modtage tilbud om forud for at bankens sendte dem dette, mens næsten to ud af tre ( 62%) altså ikke har accepteret at blive orienteret om. Uanset arten af tilbuddet foreg langt den primære kontakt fra banken via brev, jf. figur 4 på næste side. 5

6 Figur 4 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvordan kontaktede banken dig om de pågældende tilbud? Efter brevkontakt, er præsentation af tilbuddet ved besøg i banken det næstmest udbredte. Telefonisk kontakt er mindre udbredt, n det kommer til præsentation af tilbud / nye produkter. I de tilfælde hvor banken har valgt denne kontaktform, har der primært været tale om investeringsprodukter, opsparingsprodukter, forsikringer og budgetkontoer. Det afhænger en del af det tilbudte produkt, om respondenterne oplevede det som tilpasset dem og deres behov, eller om der var tale om et mere generelt udformet tilbud til bankens kunder. Tilbud om investering i bankens aktier / garantibeviser, om betalingskort og forsikringer opfattede flertallet som en generel skrivelse til alle bankens kunder, mens tilbud om lån i friværdi og opsparingsprodukter generelt, blev opfattet som tilpasset deres egne behov, jf. figur 5 på næste side. 6

7 Figur 5 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Havde du oplevelsen af, at tilbuddet / tilbuddene var generelt til alle bankens kunder, eller nye kunder, eller at det var tilpasset dig? I flertallet af tilfældene af bankernes afgivelse af tilbud / henvendelser om nye produkter, oplever modtagerne det som et generelt tilbud til alle bankens kunder. Fx oplevede mindre end hver tiende (7%), at et tilbud om at investere i bankens egne aktier / garantikapital, var tilpasset deres behov, mens næsten tre ud af fire (70%) oplevede det som en generel henvendelser givet til bankens kunder. Mest individuelt tilpasset opleves henvendelser om boliglån / lån i friværdi. I godt hver fjerde tilfælde (28%) har henvendelsen fra banken bet frugt, om man vil, idet det er andelen af forbrugere, som sagde ja til det pågældende produkt og fortsat har det. Knap en ud af tredive (3%), som fik et produkt tilbudt, og i mod det, men har ikke længere produktet i dag. I figur 6 på næste side kan denne opdeling på produkttyper ses. 7

8 Figur 6 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvilken slags underlag st trampolinen på? Det som flest har sagt ja til, og holdt fast i, er tilbuddet om nyt/flere betalingskort, boliglån, opsparingsprodukter og investering i bankens egne aktier / garantikapital. Mest afvist er tilbuddene om forhåndsgodkendelse til lån, forsikringsprodukter og billån, som omkring tre ud af fire ( 75%) ikke har taget i mod hverken på tilbudstidspunktet eller senere. 8

9 Figur 7 - HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvor ofte modtager du tilbud fra din bank om nye produkter, eller alternative produkter i forhold til de produkter du allerede har? Hver sjette (17%) angiver, at de højst modtager tilbud fra banken en gang i kvartalet, mens yderligere hver fjerde angiver, at det typisk sker en gang hvert halve. Knap hver anden (46%) modtager det sjældnere end en gang hvert halve. Tabel 3 Under kr. med en lavere husstandsindkomst kr. Over kr. Ca. en gang om måneden 2% 4% 6% Ca. en gang i kvartalet 18% 11% 16% Ca. en gang hvert halve 16% 28% 26% Sjældnere 49% 48% 41% Ved ikke 15% 10% 11% Kilde: Forbrugerrådet Husstandsindkomst Hvor ofte modtager du tilbud fra din bank x Husstandsindkomst Der er en tendens til, at respondenter med en relativ høj husstandsindkomst (over kr.) oftere modtager tilbud end respondenter 9

10 Figur 8 HVIS MODTAGET TILBUD INDEN FOR DE SENESTE FEM ÅR Hvordan vurderer du bankens praksis med at fremsende dig tilbud om nye eller alternative produkter? Hver syvende respondent (14%) oplever bankens praksis med at fremsende tilbud om nye eller alternative produkter som en ubetinget god service. Godt hver fjerde (29%) synes tilsvarende, så længe der er tale om produkter tilpasset deres behov, og knap hver tredje (30%) synes det er en god service, under den forudsætning, at de har på forhånd har sagt ja til, at banken holder dem orienteret herom. Hver sjette (17%) synes uanset hvad, at det er irriterende at modtage tilbud fra banken. Respondentens husstandsindkomst har ikke nogen entydig betydning for, om de finder bankernes praksis irriterende eller en god service. Men det har alder, køn og geografi. Specielt de helt unge, såvel som kvinder, finder det i højere grad irriterende, end mænd og de ældre respondenter gør. Tabel 4 Hvordan vurderer du bankens praksis x Alder, køn & geografi Kvinder Mænd Hovedstaden Sjælland & Øerne Jylland Det er en god service 14% 12% 15% 15% 12% 16% 13% 13% 15% Det er en god service, så længe det [ ] passer til mine behov Det er en god service, så længe [...] jeg har sagt ja her til 22% 30% 29% 36% 28% 30% 26% 31% 32% 24% 29% 30% 40% 27% 34% 35% 33% 25% Det er irriterende 29% 18% 17% 5% 21% 12% 21% 14% 15% Ved ikke 11% 11% 9% 4% 11% 7% 4% 10% 13% Kilde: Forbrugerrådet Endelig gælder, at respondenter bosat i Hovedstadsområdet er mere skeptiske overfor denne praksis end respondenter i resten af landet. 10

11 Generelle kommentarer til undersøgelsen: Anvender 3 banker og har forskellig profil heri - [af mand, over 65 med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Da vi ikke har lån eller skylder noget er Banken nok ikke så intresseret i os - [af kvinde, med ukendt husstandsindkomst, der ikke ved, hvad han/hun synes om bankens praksis med at sende tilbud] Det er deres måde at tjene penge på - [af kvinde, med ukendt husstandsindkomst, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Det er en god service, da jeg så kan tjekke om jeg har behovet for servicen - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] Det er OK nu, men har skiftet bank og min forrige bank var meget irriterende med sin markedsføring. - [af mand, med ukendt husstandsindkomst, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Det er tydeligt, at banken bliver mere interesseret i at have en som kunde, n ens løn stiger. - [af mand, med en husstandsindkomst på under kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Det undrer mig lidt, at de uopfordret sender tilbud om f.eks. lån, som jeg ikke selv kan se, at jeg har råd til. Jeg mener, at de skulle nøjes med at sende tilbud, hvis jeg havde bedt om det. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der ikke ved, hvad han/hun synes om bankens praksis med at sende tilbud] Er blevet kontaktet igen ang. forsikring - den var blevet billigere og bedre dækning! - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Henvendelsen fra banken var ifm. jeg sammen med banken skulle kigge på mine opsparingers anbringelse - altså relevant - [af kvinde, over 65 med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Hvorn begynder banken at betale mig for at udføre alle transaktioner selv via min netbank? - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Jeg er ansat i banken (Nordea) og føler at kunderne - såvel som jeg selv - f besked om de ting, som er relevant for den enkelte. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Jeg er godt klar over, at bankrådgiveren tjener på at sælge ydelserne til mig og ikke bare gør det for mine blå øjnes skyld. Og jeg skal altid have oplyst gebyrer, for jeg hader virkelig gebyrer. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der ikke ved, hvad han/hun synes om bankens praksis med at sende tilbud] 11

12 Jeg f ikke længere tilbuddene, da de vist har forstået, at de ikke kan matche de ordninger, jeg allerede har. - [af kvinde, over 65 med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Jeg har fået tilbud om forbrugslån fra Nordea eller Danske Bank et par gange. Det blev jeg faktisk lidt gal over i disse krisetider. Og jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har sagt ja til, at de må sende den slags tilbud. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Jeg har skiftet bank indenfor de sidste 5. Min gamle bank tilbød ofte produkter som ikke passede til mine behov og det var en medvirkende faktor til at jeg skiftede bank. Min nuværende bank skræddersyr tilbud til mine behov. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe det kun er produkter, der passer til behov/økonomi] Jeg kan ikke forstaa, at flere banker i Danmark stadig vaelger at bruge papir og kuvert paa at kontakte en om nye produkter. De skulle istedet bare benytte - det andet er lidt gammeldags og spild af papir. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Jeg kom til penge og søgte efter en acceptabel indlånsrente. Jeg var kunde i den lokale afd. af Danske Bank, og spurgte gentagne gange, mens jeg ventede på at arven blev udbetalt, efter en såkaldt højrentekonto som de havde haft tidligere. Det produkt kunne de i månederne optil min arv blev udbetalt ikke præsentere mig for. Men jeg blev kaldt til et møde hvor jeg så blev præsenteret for DANSKE INVEST. Jeg protesterede ikke- de var jo så venlige. Nu har jeg solgt obligationerne og aktierne igen og mistet 3000 kr på mindre end 3 måneder. I banken var de sikre på at det dengang var en god investering, og de kunne ikke forstå at jeg allerede ville sælge på trods af at min investering hurtigt kom i minus.men i pressen har man jo hørt så meget om at det er pengeinstituttet der tjener mest på disse investeringer. - [af mand, med en husstandsindkomst på under kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Jeg syntes det er fræk at fremsende tilbud om lån - nogle mennesker kan føle sig fristede til at låne gud ved ikke hvor mange penge, sådanne breve smider jeg direkte ud. Har heller ikke behov for lån - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Kan være irriterende, da de har sendt så meget, dette er dog blevet bedre efter at vi har fået ændret vores opsætning på konto udtog og anvender e-boks :-) - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Kan være ugennemskueligt - [af mand, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Man skal bare altid være klar over at banken også er en forretning og ikke gør det for min skyld. Så man skal tænke sig om - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] Min bank (Arbejdernes Landsbank) har aldrig tilbudt mig useriøse og risikable investeringsprojekter. Jeg har tillid til min bank, men har dog altid været helt afklaret på, at banken er en forretning, og at de såkaldte bankrådgivere er ansat af banken og ikke af mig. - [af kvinde, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at 12

13 bankens praksis med at sende tilbud er en god service, så længe tilbuddene falder inden for hvad de har sagt ja til at blive holdt orienteret om] Som sædvanlig meget tendentiøs - jeg kan næsten gennemskue Carsten Holdums pressemeddelelse. "xx procent af danske bankkunder f tilbud de ikke har bedt om - det er et meget alvorligt problem, da mange af de forbrugere vi repræsenterer er så dumme, at de ikke kan overskue deres egen økonomi. Bankar skal i modsætning til alle andre virksomheder holde sig fra at sælge produkter til deres kunder." - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] Som udgangpunkt for mig kan jeg godt selv finde ud af hvad jeg behøver - [af mand, med en husstandsindkomst på kr. eller derover, der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er irriterende] Vi har 2 banker - [af kvinde, med en husstandsindkomst på ml kr., der synes, at bankens praksis med at sende tilbud er en god service] 13

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Det danske skattesystem betyder bl.a., at dansk økonomi er

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen

Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen Forbrugerpanelet om portionsstørrelser & GDA-fødevaremærkningen For langt de fleste respondenter, er det i høj eller nogen grad vigtigt, at de spiser sundt; kun for godt en ud af tyve (7%) er det mere

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011

Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011 Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011 Hvad står øverst på din økonomiske ønskeliste for 2011? Gang i ejendomsmarkedet 15% 16% 16% 3 7% Lavere skat på arbejde 26% 26% 15% 15% 12% 7% Lavere rente

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger December 2005 Om undersøgelsen Beredskabsstyrelsen iværksatte i november 2005 en befolkningsundersøgelse om røgmeldere (røgalarmer). Målet med undersøgelsen

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling Låneformidling Gebyrer Oprettelsesgebyrsagsvurdering (gratis) Udlånsbeløb Periode Periode 0,00 Periode Opstartsgebyr (efter indgåelse af samarbejde) (14 dage) (30 dage) (605.5 dage) MASTERCARD DEBIT, Gebyr

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet

Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Der er god forretning i at arbejde med kundetilfredshed og loyalitet Når kunderne er mere tilfredse med din virksomhed (er de villige til at betale mere for vores produkter) Accept Når kunderne bliver

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Huller i investeringsrådgivningen

Huller i investeringsrådgivningen Huller i investeringsrådgivningen Overordnet set yder bankerne god investeringsrådgivning, men kvaliteten er svingende. Det kniber især for Danske Bank, der ikke får sat sig ordentligt ind i kundens situation

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere